Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk"

Transkript

1 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Innhold 2013 Hovedpunkter Nærmere om prisutviklingen 2 4 Aktivitet og omsetning Boligbarometer 9 11 Datagrunnlag og metode 14 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling og omsetning 16 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff), Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde.

2 Hovedpunkter Gjennomsnittlige priser på boliger formidlet gjennom Finn.no i 2013 var: 0,4 prosent lavere enn i mai Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,4 prosent høyere enn i forrige måned. 5,7 prosent høyere enn i 2012 Gjennomsnittsprisen hittil i 2013 er 5,9 prosent høyere enn gjennomsnittprisen for hele Uendrete priser fra og ut året gir en årsvekst på 6,0 prosent. Figur 1 Nominell prisendring fra mai til i perioden Alle boliger Figur 1: Nominell prisendring siste måned i perioden Alle boliger 0,8% 0,7% 0,6% 0,4% 0,2% 0,3% 0,0% -0,2% -0,4% -0,2% -0,2% -0,4% -0,6% -0,8% -0,7% ,7% Foreløpige tall: Statistikken produseres normalt 3-4 virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig, slik at vi også får med observasjonene for de siste virkedagene. Vanligvis gir ikke revisjonen store utslag på pristallene. Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på Finn.no, det vil si nærmere 70% av alle bruktboliger som omsettes i Norge i løpet av et år. Areal: Det er primærromsareal (p-rom) som brukes som arealmål i statistikken. Til og med des ble det brukt boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. I løpet av 2008 ble flere og flere boliger solgt og registrert med primærromsareal. I 2009 ble BOA kun brukt i svært få tilfeller og f.o.m 2010, ikke i det hele tatt. 2

3 > Hovedpunkter, forts. For de ulike boligtypene endret prisene seg slik: Prisene på eneboliger falt med 1,0 % siste måned. I 2013 var prisene 5,1 % høyere enn i Prisene på delte boliger steg med 0,7 % siste måned. I 2013 var prisene 6,1 % høyere enn i Prisene på leiligheter falt med 0,9% siste måned. I 2013 var prisene 5,6 % høyere enn i Prisene på eierleiligheter falt med 0,5 % siste måned. I 2013 var prisene 5,9 % høyere enn i Prisene på andelsleiligheter falt med 1,5 % siste måned. I 2013 var prisene 5,1 % høyere enn i Figur 2 Nominell prisvekst siste måned og siste 12 måneder. Eneboliger, delte boliger og leiligheter. Prosent endring. Figur 2 Nominell prisendring siste måned og siste 12 måneder. eneboliger, delte boliger og leiligheter. Prosent endring Endring siste måned Endring siste år 6,1% 5,9% 6,0% 5,6% 5,1% 5,1% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,7% Fig 2-0,5% -1,0% -1,0% -0,9% -2,0% -1,5% Boligtype Enebolig Delt bolig Leilighet Eier Andel 3

4 Nærmere om prisutviklingen Nedenfor viser vi i tabeller og figurer hvordan prisene forandrer seg gjennom året, og hvordan de har utviklet seg historisk. Figur 3 viser hvordan prisene utvikler seg gjennom året. Vi ser av figuren at prisene normalt stiger om våren og i august, mens de synker eller flater ut resten av året. Figur 3 Gjennomsnittlig pris pr. kvm Nominelle priser. Månedstall. Alle boliger kroner Figur 3: Gjennomsnittlig pris pr. kvm Nominelle priser. Månedstall. Alle boliger kroner Gjennomsnittlig pris pr. kvm Fig jan. feb. mars apr. mai juli aug. sep. okt. nov. des Figur 4 viser hvordan prisene faktisk har utviklet seg, og hvordan de har utviklet seg justert for sesongsvariasjoner. Figur 4: Gjennomsnittlig pris pr kvm Nominelle priser. Faktiske og sesongkorrigerte månedstall. Alle boliger Figur nok4 Gjennomsnittlig pris pr. kvm Nominelle priser. Faktiske og sesongkorrigerte månedstall. Alle boliger kroner 32 Gjennomsnittlig pris pr. kvm Fig Faktisk Sesongkorrigert 4

5 > Prisene, forts. Tolvmånedersveksten i figur 5, viser endringer i nominelle priser siste 12 måneder. Figur 5 Tolvmåneders nominell prisvekst. Alle boliger. Månedstall Prosent Figur 5: Tolvmåneders nominell prisvekst. Alle boliger. Månedstall Prosent 20,0% 15,0% 10,0% Årlig endring 5,0% 0,0% -5,0% Fig 5-10,0% Figur 6 viser utviklingen i boligprisene nominelt og korrigert for inflasjon (realpriser). Den røde linjen viser kvadratmeterprisene over tid i 2012 kroner. Figur 6: Gjennomsnittlig pris pr. kvm Nominelle og relle årstallspriser. Alle boliger nok. Realpriser målt i 2012-kroner Figur 6 Gjennomsnittlig pris pr. kvm Nominelle og årlige realpriser. Alle boliger nok. Realpriser målt i 2012-kroner. 30 Gjennomsnittlig pris pr. kvm Fig Nominell pris Realpris 5

6 > Prisene, forts. Figur 7 viser prisutviklingen for de ulike boligtypene. Vi ser av figuren at månedlige endringer kan variere mellom de ulike boligtypene, men over tid følger de samme trend. Figur 7 Gjennomsnittlig pris pr. kvm. for ulike boligtyper. Nominelle priser. Månedstall Figur 7: Gjennomsnittlig pris pr kvm for ulike boligtyper. Nominelle priser. Månedstall Gjennomsnittlig pris pr. kvm Enebolig Delt bolig Leilighet Eier Andel Tabell 1 Gjennomsnittlig pris pr. kvm for ulike boligtyper. Nominelle priser. Månedstall. jun 12 jul 12 aug 12 sep 12 okt 12 nov 12 des 12 jan 13 feb 13 mar 13 apr 13 mai Enebolig 19,9 19,0 20,1 20,2 20,1 19,7 19,0 20,7 20,7 20,7 21,1 21,2 21,0 Delt bolig 25,7 24,9 26,3 26,2 26,1 25,5 25,6 26,8 27,0 27,0 27,3 27,1 27,3 Leilighet 36,1 36,5 37,1 36,9 36,7 36,9 37,2 38,1 38,2 38,2 38,4 38,5 38,1 Eier 38,2 38,7 39,2 39,3 39,2 39,2 39,3 40,3 41,0 40,4 40,8 40,7 40,5 Andel 34,5 34,9 35,5 35,0 34,9 35,1 35,6 36,4 36,1 36,5 36,6 36,8 36,2 Alle boliger 29,8 29,7 30,5 30,4 30,3 30,2 30,1 31,3 31,4 31,4 31,7 31,7 31,5 Tabell 2 Nominell prisendring fra forrige måned for ulike boligtyper. jun 12 jul 12 aug 12 sep 12 okt 12 nov 12 des 12 jan 13 feb 13 mar 13 apr 13 mai Enebolig 0,0 % -4,9 % 5,8 % 0,6 % -0,5 % -1,7 % -3,7 % 8,8 % 0,3 % -0,2 % 1,9 % 0,5 % -1,0 % Delt bolig 0,1 % -3,1 % 5,5 % -0,5 % -0,5 % -2,2 % 0,6 % 4,4 % 0,9 % -0,2 % 1,4 % -0,9 % 0,7 % Leilighet 0,2 % 1,2 % 1,5 % -0,6 % -0,3 % 0,4 % 0,8 % 2,4 % 0,3 % -0,1 % 0,6 % 0,2 % -0,9 % Eier -0,1 % 1,2 % 1,4 % 0,1 % -0,3 % 0,1 % 0,1 % 2,7 % 1,6 % -1,5 % 1,1 % -0,3 % -0,5 % Andel 0,6 % 1,2 % 1,6 % -1,3 % -0,3 % 0,7 % 1,4 % 2,2 % -0,8 % 1,1 % 0,3 % 0,5 % -1,5 % Alle boliger 0,2 % -0,5 % 2,8 % -0,4 % -0,4 % -0,3 % -0,1 % 3,9 % 0,4 % -0,1 % 1,0 % -0,1 % -0,4 % 6

7 > Prisene, forts. Tabell 3 Gjennomsnittlig pris pr kvm for ulike boligtyper. Nominelle priser kroner Enebolig 6,3 5,5 5,3 4,8 4,5 4,7 5,3 5,7 6,2 6,8 7,5 8,2 9,3 Delt bolig 6,7 6,0 5,6 5,3 5,0 5,2 6,1 6,6 7,2 8,0 8,9 9,9 11,3 Leilighet 8,8 7,4 7,2 6,7 6,0 6,5 7,4 7,9 8,9 9,8 11,6 13,4 15,5 Eier Andel Alle boliger 7,9 6,8 6,5 6,0 5,5 5,9 6,7 7,2 8,0 8,7 10,0 11,3 13,0...tabellen forts Enebolig 9,8 10,4 10,6 11,7 12,7 14,3 16,2 16,1 16,3 17,5 18,7 19,7 20,8 Delt bolig 12,1 12,6 12,7 14,2 15,6 17,8 20,4 19,9 20,3 22,3 24,1 25,7 27,0 Leilighet 16,7 17,8 18,1 20,5 22,4 26,1 28,8 27,2 28,1 30,4 33,4 36,2 38,5 Eier 19,4 22,1 24,1 27,8 30,7 29,0 29,9 32,4 35,5 38,4 40,7 Andel 17,1 19,4 21,2 24,8 27,3 25,8 26,6 28,9 31,8 34,6 36,9 Alle boliger 14,0 14,9 15,2 17,1 18,6 21,4 23,9 22,8 23,5 25,4 27,7 29,8 31,6 Tabell 4 Nominell prisendring fra foregående år % Enebolig -0,2 % -12,2 % -4,0 % -10,0 % -6,1 % 5,0 % 13,5 % 7,9 % 8,6 % 9,2 % 10,7 % 8,6 % 13,8 % Delt bolig 2,9 % -11,2 % -5,9 % -5,4 % -6,9 % 4,4 % 18,5 % 7,5 % 9,3 % 10,8 % 11,2 % 11,5 % 14,5 % Leilighet -1,4 % -15,5 % -3,4 % -6,6 % -10,4 % 8,1 % 13,6 % 7,4 % 12,6 % 10,5 % 17,6 % 15,6 % 16,4 % Eier Andel Alle boliger -0,4 % -13,7 % -3,9 % -7,8 % -8,2 % 6,3 % 14,2 % 7,6 % 10,6 % 8,7 % 14,4 % 13,1 % 15,1 %...tabellen forts Enebolig 5,2 % 6,0 % 2,0 % 10,5 % 8,3 % 13,0 % 13,1 % -0,6 % 1,3 % 7,5 % 6,5 % 5,6 % 5,3 % Delt bolig 6,5 % 4,3 % 1,3 % 11,3 % 10,2 % 13,9 % 14,7 % -2,5 % 2,1 % 9,7 % 8,0 % 6,4 % 5,3 % Leilighet 7,3 % 6,7 % 1,7 % 13,4 % 9,4 % 16,3 % 10,2 % -5,5 % 3,2 % 8,3 % 9,9 % 8,5 % 6,2 % Eier 7,0 % 2,0 % 13,9 % 9,0 % 15,4 % 10,4 % -5,5 % 3,1 % 8,4 % 9,6 % 8,2 % 5,9 % Andel 7,0 % 2,0 % 13,5 % 9,3 % 17,0 % 10,1 % -5,5 % 3,1 % 8,6 % 10,0 % 8,8 % 6,5 % Alle boliger 7,7 % 6,7 % 1,8 % 12,3 % 9,1 % 15,3 % 11,2 % -4,2 % 2,7 % 8,3 % 9,0 % 7,7 % 5,9 % 7

8 > Prisene, forts. Tabell 5 Gjennomsnittlig pris pr kvm. Korrigert for endring i konsumprisindeksen Enebolig 10,7 9,0 8,3 7,2 6,6 6,8 7,6 8,0 8,6 9,1 9,9 10,5 11,6 Delt bolig 11,5 9,8 8,9 8,1 7,4 7,5 8,8 9,2 9,9 10,7 11,7 12,7 14,1 Leilighet 15,0 12,1 11,2 10,1 8,9 9,4 10,5 11,0 12,3 13,2 15,2 17,2 19,4 Eier Andel Alle boliger 13,5 11,1 10,3 9,2 8,2 8,5 9,6 10,1 11,0 11,7 13,1 14,5 16,2...tabellen forts Enebolig 11,8 12,4 12,3 13,6 14,5 16,0 17,9 17,2 17,1 17,9 18,8 19,7 20,5 Delt bolig 14,6 15,0 14,8 16,5 17,9 19,9 22,6 21,3 21,3 22,8 24,3 25,7 26,6 Leilighet 20,2 21,2 21,1 23,8 25,6 29,1 31,9 29,0 29,3 31,0 33,7 36,2 37,9 Eier ,6 25,6 27,5 31,0 34,0 31,0 31,3 33,1 35,8 38,4 40,0 Andel ,9 22,5 24,2 27,7 30,2 27,5 27,8 29,5 32,0 34,6 36,3 Alle boliger 16,9 17,8 17,7 19,8 21,2 23,9 26,4 24,4 24,5 25,9 27,9 29,8 31,1 Tabell 6 Total salgspris for ulike boligtyper. Nominelle priser kroner Enebolig Delt bolig Leilighet Eier Andel Alle boliger tabellen forts Enebolig Delt bolig Leilighet Eier Andel Alle boliger

9 Aktivitet og omsetning Figurene under viser antall boliger solgt, hvor lang tid det tar å selge en bolig og data om aktive boligannonser på finn.no. Alle data er hentet fra finn.no Figuren under viser antall omsetninger registrert i månedene mai og i perioden 2007 til Tallene for inneholder data til og med 25.. Figur 8 Registrerte omsetninger. Månedlig Figur 8: Registrerte omsetninger. Månedlig mai Enebolig Delt bolig Leilighet Figuren under viser antall omsatte boliger så langt i kalenderåret. Så langt i 2013 er det solgt boliger sammenliknet med på samme tid i Figur 9 Registrerte omsetninger så langt i kalenderåret. Månedlig Figur 9: Registrerte omsetninger så langt i kalenderåret. Månedlig mai Fig Enebolig Delt bolig Leilighet

10 > Omsetninger, forts. Figur 10 viser gjennomsnittlig formidlingstid på finn.no.denne defineres som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på finn.no til den ble solgt. Frem til april 2013 ble formidlingstiden regnet som tidspunktet fra siste gang annonsen legges ut på finn.no til boligen ble solgt. Dette gir noe lengre formidlingstid. Nedenstående tallserie er endret tilbake i tid i henhold til den nye definisjonen. Figur Figur 10: 10 Gjennomsnittlig formidlingstid for for alle alle boliger på på Finn.no. Antall dager. Siste to måneder mai Gjennomsnittlig formidlingstid Fig Tabell 7 Formidlingstid i byer og fylker. Antall dager og Sortert etter formidlingstid i feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des jan feb mar apr mai BERGEN OSLO TRONDHEIM STAVANGER Akershus Buskerud Vestfold TROMSØ Trønd.fylk. u/trond Rogaland u/stav Nord -Norge u/tromsø Hedmark Hordaland u/bergen Sogn og Fjordane Telemark Østfold Oppland Møre og Romsdal Agderfylkene Gjennomsnitt

11 > Omsetninger, forts. Figur 11 viser antall aktive boligannonser på finn.no. I 2013 var det boliger til salgs på finn.no. Dette er 457 flere enn på samme tid i fjor. Figur 11 Antall aktive boligannonser. Månedlig Figur 11: Antall aktive boligannonser. Månedlig Fig februar april august oktober desember februar april august oktober desember februar april august oktober desember februar april august oktober desember februar april august oktober desember februar april august oktober desember februar april august oktober desember februar april Figur 12 viser antall aktive annonser på finn.no i måneden mai og i perioden 2003 til Tallene for viser til og med 25.. Figur 12 Antall aktive boligannonser. Månedlig Figur 12: Antall aktive boligannonser. Månedlig mai Fig

12 Boligbarometer Med utgangspunkt i boligprisene og rente- og inntektsstatistikk har vi beregnet hvor stor andel av inntekten som går med til å dekke renteutgifter for tre eksempelhusholdninger. Disse er: 1) En enslig førstegangsetablerer med relativt lav inntekt som kjøper en gjennomsnittlig blokkleilighet og låner 80 prosent av kjøpesummen. 2) Et ungt par med relativt lav inntekt som kjøper et gjennomsnittlig rekkehus og låner 80 prosent av kjøpesummen. 3) Et etablert par med relativt høy inntekt som kjøper en gjennomsnittlig enebolig og låner 60 prosent av kjøpesummen. Vi beregner årlige renteutgifter etter skatt med utgangspunkt i rentesatser og boligpriser det året kjøpet gjennomføres, og sammenligner dette med inntekten etter skatt samme år. Renteutgiftene som andel av inntekt hittil i 2013 er om lag det samme som i 2012 (se Figur 13 og Tabell 8 nedenfor). Renteutgiftsandelen hittil i 2013 er: 21 prosent for den enslige førstegangsetablereren 12 prosent for det unge paret 7 prosent for det etablerte paret. Renteutgiftene som andel av inntekten bestemmes av følgende nominelle størrelser: boligprisene, rentene og husholdningenes inntekter. Boligprisene hittil i 2013 er 5,9 prosent høyere enn i 2012: Prisene på eneboliger er 5,3 prosent høyere, prisene på delte boliger er 5,3 prosent høyere og prisene på leiligheter er 6,2 prosent høyere. (Se Tabell 9 nedenfor). Det nominelle rentenivået hittil i 2013 er det samme som i Både de nominelle rentene for lån innenfor 60 prosent og 80 prosent av boligverdien er på samme nivå som i (Se Tabell 10 nedenfor). Vi har forutsatt at inntektene vil øke med 3,8 prosent fra 2012 til 2013 for alle. Det innebærer en brutto husholdningslønn på kr ,- for førstegangsetablereren, kr for det unge paret og kr for det etablerte paret. (Se Tabell 11 nedenfor). Renteutgifter som andel av lønnsinntekt etter skatt Figur 13 Husholdningenes renteutgifter etter skatt som andel av lønnsinntekt etter skatt % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Husholdingstype Enslig Ungt par Etablert par 12

13 Tabell 8 Husholdningenes renteutgifter etter skatt som andel av lønnsinntekt etter skatt År Enslig Ungt par Etablert par % 12 % 9 % % 10 % 7 % % 10 % 8 % % 10 % 7 % % 8 % 6 % % 13 % 9 % % 15 % 10 % % 16 % 11 % % 18 % 12 % % 17 % 11 % % 12 % 8 % % 8 % 5 % % 8 % 5 % % 10 % 6 % % 14 % 9 % % 17 % 12 % % 10 % 6 % % 9 % 6 % % 11 % 7 % % 12 % 7 % % 12 % 7 % Tabell 9 Boligpriser endringer. Prosent Enebolig 10 % 8 % 13 % 13 % -1 % 1 % 7 % 7 % 5,6 % 5,3 % Delt bolig 11 % 10 % 14 % 15 % -2 % 2 % 10 % 8 % 6,4 % 5,3 % Leilighet 13 % 9 % 16 % 10 % -6 % 3 % 8 % 10 % 8,5 % 6,2 % Gjennomsnitt 12 % 9 % 15 % 11 % -4 % 3 % 8 % 9 % 7,7 % 5,9 % Tabell 10 Nominelle renter. Prosent Renter (60%) 3 % 3 % 4 % 5 % 7 % 4 % 4 % 4 % 4,0 % 4,0 % Renter (80%) 4 % 4 % 4 % 5 % 7 % 4 % 4 % 4 % 4,4 % 4,4 % Tabell 11 Lønn og lønnsvekst. Prosent Lønnsvekst Nivå Enslig ,7 % 4,3 % 3,7 % 4,1 % 4,1 % 3,8 % Ungt par ,7 % 4,5 % 4,1 % 4,2 % 4,1 % 3,8 % Etablert par ,2 % 4,0 % 3,8 % 4,4 % 3,8 % 3,8 % Vekst i disponibel inntekt Nivå Enslig ,6 % 4,4 % 3,7 % 4,0 % 4,1 % 3,8 % Ungt par ,5 % 4,5 % 4,0 % 4,1 % 4,1 % 3,8 % Etablert par ,2 % 4,1 % 3,8 % 4,3 % 3,8 % 3,8 % 13

14 Datagrunnlag og metode Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk er et samarbeid mellom bransjen og Finn.no. Fra november 2011 er Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) eier av statistikken. Frem til og med oktober 2011 var statistikken drevet felles av Eff og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Tallgrunnlag fra før 2002 eies av NEF. Frem til og med april 2013 ble eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk utarbeidet av Pöyry Management Consulting. Vi henviser til tidligere publiseringer av statistikken for datagrunnlag og metode for historiske tall før mai Statistikken utarbeides i dag av Eiendomsverdi AS. Statistikken er ikke en totaltelling over solgte boliger. Frem til 2002 er statistikken basert på frivillig rapportering fra medlemmer av NEF, deretter er den basert på salg formidlet av meglere som er medlem av NEF og EFF og annonsert gjennom Finn.no. Omsetninger som bedømmes som omsetninger av annet enn bolig (tomter, garasje osv.) tas ut av datagrunnlaget gjennom automatiserte rutiner hos Eiendomsverdi AS. Prisendringene er målt ved bruk av hedoniske boligprisindekser. En hedonisk indeks standardiserer boliger slik at man kan måle prisutviklingen på en bolig med konstant kvalitet. Det vil si at man tilpasser alle transaksjoner til en median bolig. Hedonisk indeks er en regresjonsmodell der man dekomponerer boligpris ned til pris på ulike attributter som har betydning for prisen på en bolig. Eiendomsverdis hedoniske modell er beregnet på grunnlag av følgende opplysninger om de solgte boligene: boligtype, antall kvadratmeter boligareal (p-rom) og bruttoareal (BTA), tomteareal, byggeår, eieform av tomt, eieform av bolig, tett/spredt beliggenhet, antall bygninger, type bygninger, etasje og egenskaper knyttet til geografisk beliggenhet. Statistikken er produsert før månedsslutt, og boliger solgt de tre til fire siste dagene i gjeldende måned mangler i statistikken. Statistikken revideres derfor etter månedslutt, og erfaringsmessig stiger da antall solgte boliger med prosent. Revisjonen betyr imidlertid vanligvis lite for de beregnede prisnivåene. Sesongkorrigering Normalt stiger prisene mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten. I perioden januar april 2013, har prisstigningen vanligvis vært sterkest i januar (ca. 2,4 %) og svakest i desember (ca. -0,6 %) når vi måler denne med modellene og metoden til Eiendomsverdi AS, og ser bort fra de unormale prisvariasjonene oktober 2008 til januar 2009 (finanskrisen). Disse sesongvariasjonene kan til dels skyldes at tilbudssiden og/eller etterspørselssiden har faste sesongvariasjoner, og til dels skyldes at det er sesongvariasjoner i kvaliteten på boligene som vår indeksmodell ikke klarer å fange opp. Ved å sesongkorrigere tallene, finner vi den underliggende prisendringen. I den aktuelle perioden (etter at fire måneder under finanskrisen er tatt bort) tilsvarer månedsendringene en årlig prisvekst på ca. 6 %. For å få en sesongkorreksjon som tilsvarer 0 % prisvekst, reduseres derfor de erfaringsmessige variasjonene, slik at f.eks. korreksjonen for januar blir 1,9 %, mens korreksjonen for desember blir -1,1 %. Månedskorreksjonene som brukes, er gjengitt i tabell 12. Tabell 12 Sesongkorrigering. jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des Sesong (%) 1,9 0,8 0,3 0,3 0,0-0,8-0,9 1,2-0,5-0,7-0,5-1,1 14

15 Definisjoner og begreper i boligbarometeret I boligbarometeret benyttes rente etter skatt samt boligpriser og rentekostnadene i forhold til disponibel inntekt før lån er tatt opp, for tre forskjellige husholdninger: Enslig førstegangsetablerende som kjøper leilighet i blokk. Husholdningen låner 80 prosent av kjøpesummen og har lån med sikkerhet innenfor 80 prosent av kjøpesummen. Personen har en bruttolønn i 2013 på kroner. Som tilsvarer gjennomsnittlig lønn i «Arbeidere i NHO-bedrifter Arbeidere i alt», jf. Tabell 4.10 i rapport fra TBU for inntektsoppgjørene Førstegangsetablerende par som kjøper rekkehus. Husholdningen låner 80 prosent av kjøpesummen og har lån med sikkerhet innenfor 80 prosent av kjøpesummen. Den ene ektefellen har en brutto lønn i 2013 på kroner, mens den andre har en bruttolønn på kroner. Som tilsvarer gjennomsnittlig lønn i henholdsvis «Staten» og «Kommunene I alt», jf Tabell 4.10 i rapport fra TBU for inntektsoppgjørene Til sammen har paret en bruttolønn på kroner. Etablert par som kjøper enebolig. Husholdningen låner 60 prosent av kjøpesummen og har lån med sikkerhet innenfor 60 prosent av kjøpesummen. Den ene ektefellen har en bruttolønn i 2013 på kroner, mens den andre har en lønn på kroner. Som tilsvarer gjennomsnittlig lønn i henholdsvis «Funksjonærer i NHO-bedrifter I alt» og «Varehandel I alt», jf Tabell 4.10 i rapport fra TBU for inntektsoppgjørene Til sammen har paret en bruttolønn på kroner. Følgende er felles for alle husholdningene Ingen nettoformue og de betaler derfor ikke formuesskatt. 28 prosent fradrag for gjeldsrenter. Ingen fradrag utover minste- og oppgjørsfradrag på kroner (2013). Fra og med 2005 er fordelsbeskatningen for bruk av egen bolig opphevet. I boligbarometeret inngår følgende tallstørrelser Gjennomsnittlig pris på enebolig, delt bolig og leilighet. Prisene er hentet fra Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk. Renter på nye lån med sikkerhet innenfor 60 prosent og 80 prosent av lånetakst. Fra og med 2003 er renteopplysningene hentet fra rentebarometeret til VG/Dine Penger og er basert på rentene i Etnedal Sparebank, DNB Bank, Nordea, Skandiabanken, Storebrand bank, Grue Spare bank, Indre Sogn Sparebank og Sparebank 1 Oslo. I perioden 2002 til 2005 ble opplysningene hentet fra rentebarometeret til Dine Penger, og perioden 1992 til 2002 fra rentebarometeret til Økonomisk rapport. Før 1992 ble rentene anslått på bakgrunn av gjennomsnittlige renter i forretnings- og sparebanker. Lønnsnivåene er vurdert ut fra rapportene fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene «Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013 Endelig hovedrapport». Lønnsveksten fra 2012 til 2013 er hentet fra SSBs. 15

16 Vedlegg: Geografiske områder Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige boligpriser, formidlingstider og antall solgte boliger varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene skyldes først og fremst reelle forskjeller mellom regionene, men også tilfeldige avvik. Prisstatistikken i regionene er mer usikker enn for landet totalt, på grunn av lavt antall solgte boliger i enkelte regioner, samt variasjoner i omsatte boligers kvaliteter fra måned til måned som det ikke kan korrigeres for. Tabellene V1 til V4 viser detaljerte tall for prisutviklingen i byer og fylker. Vi presenterer ikke priser for regioner der det ble omsatt fem eller færre boliger i løpet av én måned. Oslo, Bergen og Trondheim er delt opp i bydeler og områder. Bydelene i Oslo omfatter følgende steder: O1 Gamle Oslo: Gamle Oslo + sørvestre del av Helsfyr Sinsen, Ekebergskråningen og øyene O2 Grünerløkka: Grünerløkka Sofienberg minus Hausmannskvartalene + nordre del av Helsfyr Sinsen O3 Sagene: Sagene Torshov O4 St.Hanshaugen: St.Hanshaugen Ullevål minus Ullevål hageby mm + Hausmannskvartalene og en del av Sentrum O5 Frogner: Bygdøy Frogner og Uranienborg Majorstuen minus øyene + Aker brygge og Filipstad O6 Ullern: Ullern O7 Vestre Aker: Vindern og Røa minus Gaustadområdet O8 Nordre Aker: Grefsen Kjelsås og Sogn + Ullevål Hageby mm og Gaustad området O9 Bjerke: Bjerke O10 Grorud: Grorud og Romsås O11 Stovner: Stovner og Høybråten O12 Alna: Hellerud og Furuset minus Nordre Trasop og Høybråten + sørøstre del av Helsfyr Sinsen O13 Østensjø: Bøler, Manglerud og Østensjø + Nordre Trasop O14 Nordstrand: Ekeberg Bekkelaget, Nordstrand og Lambertseter, minus Ekebergskråningen O15 Søndre Nordstrand: Søndre Nordstrand Områdene i Bergen dekker følgende steder: B1 Arna og Åsane: Kvamme, Arnavågen, Festtangen, Arnatveit, Haukeland, Eidsvåg, Haukås, Jordal, Haukedal, Tertnes, Rolland B2 Bergenhus og Årstad:Fjellsiden, Nordnes, Nøstet, Møhlenpris, Nygard, Sentrum, Løvstakken, Fantoft, Fjøsanger, Landås, Solemsviken B3 Fana og Ytrebygda: Minde, Flesland, Nordås, Kokstad, Sandsli, Titlestad, Sele, Fjellbirkeland, Riple, Haugland B4 Fyllingsdalen og Laksevåg: Varden, Bønes, Fjøsanger, Knappen, Straume, Kongshavn, Håkonsvern, Lyngbø, Ørnafjell, Loddefjord Områdene i Trondheim dekker følgende steder: T1 Sentrum og Byåsen: Tømmerdal, Byåsen, Lade, Leangen, Ringve, Singsaker, Øya T2 Strindheim og Nardo: Nardo, Dragvoll, Lerkendal, Myrvang, Tyholt, Moholt, Kleiva, Drag T3 Saupstad og Heimdal: Haukåsen, Munkvoll, Saupstad, Heggstad, Kattem, Heimstad 16

17 Tabell V1 Pris pr. kvadratmeter alle boliger. Nominelle priser. Månedstall. områder Kvadratmeterpris Endring siste måned % Endring siste 12 mnd % Endring snitt 2013/2012 % Volumer mai mai mai mai Moss 25,5 25,5-0,2 % -0,3 % 6,5 % 6,6 % 4,6 % Sarpsborg 20,2 20,2 0,0 % -0,2 % 6,1 % 6,9 % 6,2 % Fredrikstad 22,6 22,5-0,3 % -0,5 % 4,8 % 5,0 % 5,1 % Resten av Østfold 19,6 19,5-0,3 % -0,4 % 3,7 % 4,3 % 4,8 % SNITT Østfold 21,4 21,3-0,2 % -0,4 % 4,8 % 5,2 % 4,9 % Asker 37,9 37,8-0,3 % -0,1 % 5,1 % 6,0 % 5,3 % Bærum 42,6 42,6 0,0 % -0,1 % 4,7 % 5,4 % 5,2 % Follo 33,1 33,0 0,1 % -0,3 % 6,6 % 6,9 % 7,4 % Øvre Romerike 26,2 26,1-0,2 % -0,5 % 6,2 % 6,1 % 5,6 % Nedre Romerike 31,2 31,1 0,2 % -0,3 % 7,2 % 7,4 % 6,7 % SNITT Akershus 33,5 33,4 0,0 % -0,3 % 6,1 % 6,4 % 6,0 % SNITT Oslo 45,9 45,7-0,1 % -0,5 % 8,6 % 8,1 % 6,0 % Hamar 23,8 23,7-0,2 % -0,3 % 3,9 % 4,5 % 5,0 % Hedmark utenom Hamar 17,9 17,8-0,3 % -0,1 % 4,2 % 5,2 % 4,3 % SNITT Hedmark 19,7 19,6-0,3 % -0,2 % 4,1 % 4,8 % 4,6 % Lillehammer 27,7 27,6-0,1 % -0,6 % 6,5 % 6,1 % 3,3 % Oppland utenom Lillehm. 19,4 19,4-0,1 % 0,1 % 1,6 % 2,5 % 5,4 % SNITT Oppland 22,2 22,2-0,2 % -0,1 % 3,3 % 3,8 % 4,8 % Drammen 28,2 28,2 0,2 % 0,2 % 8,2 % 8,6 % 8,7 % Buskerud utenom Dram. 23,6 23,5-0,2 % -0,6 % 5,4 % 5,0 % 4,5 % SNITT Buskerud 25,4 25,3 0,0 % -0,3 % 6,8 % 6,8 % 6,3 % Tønsberg 26,6 26,4-0,5 % -0,6 % 5,2 % 4,7 % 6,0 % Sandefjord 23,8 23,7-0,2 % -0,8 % 5,0 % 5,0 % 4,2 % Larvik 22,9 22,6 0,0 % -1,1 % 4,6 % 4,5 % 4,7 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 22,7 22,6 0,0 % -0,5 % 6,3 % 6,3 % 5,2 % SNITT Vestfold 23,9 23,8-0,1 % -0,7 % 5,4 % 5,3 % 4,8 % Telemark 18,8 18,7-0,1 % -0,9 % 3,2 % 3,1 % 4,1 % Kristiansand 28,8 28,5-0,7 % -1,2 % -0,7 % -0,7 % 0,7 % Agder utenom Krist.sand 22,8 22,7-0,5 % -0,6 % 1,7 % 1,9 % 3,6 % SNITT Agderfylkene 25,9 25,7-0,6 % -0,9 % 0,5 % 0,6 % 2,1 % Stavanger 42,7 42,5-0,2 % -0,6 % 6,1 % 6,1 % 4,2 % Sandnes 37,6 37,5-0,3 % -0,3 % 7,2 % 7,2 % 5,0 % Rogaland utenom S&S 28,5 28,4 0,0 % -0,3 % 6,5 % 6,8 % 6,2 % SNITT Rogaland 35,8 35,6-0,2 % -0,4 % 6,3 % 6,4 % 5,1 % B1 Arna og Åsane 28,7 28,6 0,0 % -0,6 % 4,9 % 4,6 % 5,3 % B2 Bergenhus og Årstad 39,7 39,5 0,5 % -0,4 % 7,0 % 6,8 % 8,9 % B3 Fana og Ytrebygda 33,7 33,7 0,4 % 0,0 % 7,0 % 7,5 % 7,4 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 30,7 30,7-0,3 % 0,0 % 6,9 % 7,4 % 6,4 % SNITT Bergen 34,3 34,3 0,2 % -0,1 % 6,5 % 6,9 % 7,6 % Hordaland utenom Bergen 24,4 24,4 0,0 % -0,3 % 2,9 % 3,1 % 4,8 % SNITT Hordaland 31,6 31,6 0,2 % -0,2 % 5,8 % 6,0 % 6,9 % Møre- og Romsdal 23,2 23,1-0,4 % -0,7 % 3,4 % 3,4 % 4,5 % T1 Sentrum og Byåsen 37,2 37,2 0,4 % -0,1 % 11,0 % 11,2 % 9,6 % T2 Strindheim og Nardo 35,3 35,1 0,1 % -0,6 % 9,2 % 8,3 % 7,1 % T3 Saupstad og Heimdal 29,2 29,0 0,2 % -0,6 % 8,2 % 7,7 % 8,8 % SNITT Trondheim 35,0 34,9 0,3 % -0,4 % 10,0 % 9,6 % 8,4 % Resten av Trøndelag 22,4 22,3-0,1 % -0,3 % 6,4 % 6,6 % 6,9 % SNITT Trøndelagsfylkene 30,3 30,2 0,2 % -0,3 % 8,8 % 8,6 % 8,0 % Tromsø 32,5 32,6 0,2 % 0,3 % 10,9 % 11,6 % 11,1 % Resten av Nord-Norge 23,1 23,1 0,1 % -0,2 % 4,6 % 4,9 % 6,2 % SNITT Nord-Norge 25,7 25,7 0,2 % -0,1 % 6,4 % 6,8 % 7,2 % Norge 31,7 31,5-0,1 % -0,4 % 6,0 % 5,7 % 5,9 %

18 Tabell V2 Pris pr. kvadratmeter for eneboliger. Nominelle priser. områder Kvadratmeterpris Endring siste måned % Endring siste 12 mnd % Endring snitt 2013/2012 % Volumer mai mai mai mai Moss 22,9 22,7 0,2 % -0,8 % 6,3 % 6,1 % 7,6 % Sarpsborg 17,1 16,8 0,1 % -1,4 % 7,2 % 6,2 % 5,9 % Fredrikstad 18,0 17,8 0,3 % -0,9 % 3,9 % 4,1 % 5,5 % Resten av Østfold 16,2 16,0 0,2 % -0,8 % 4,2 % 4,5 % 4,6 % SNITT Østfold 17,4 17,3 0,2 % -0,9 % 5,2 % 5,3 % 5,0 % Asker 35,3 35,1 0,5 % -0,5 % 5,9 % 6,8 % 9,3 % Bærum 40,7 40,4 0,6 % -0,5 % 6,2 % 7,2 % 7,1 % Follo 27,8 27,5 0,9 % -1,0 % 7,2 % 6,7 % 5,8 % Øvre Romerike 19,4 19,2 0,0 % -0,9 % 6,3 % 6,2 % 4,8 % Nedre Romerike 24,8 24,5 0,6 % -1,2 % 6,2 % 5,8 % 5,3 % SNITT Akershus 27,3 27,0 0,4 % -1,0 % 6,1 % 6,0 % 5,9 % SNITT Oslo 44,3 43,4 0,6 % -2,0 % 7,4 % 5,2 % 4,0 % Hamar 18,8 18,6 1,1 % -1,1 % 6,2 % 5,2 % 4,5 % Hedmark utenom Hamar 12,5 12,4 0,7 % -0,5 % 5,2 % 6,2 % 6,0 % SNITT Hedmark 13,5 13,4 0,8 % -0,7 % 5,2 % 5,8 % 5,8 % Lillehammer 22,0 21,8 0,8 % -0,8 % 3,6 % 3,1 % 6,2 % Oppland utenom Lillehm. 13,0 12,9 0,7 % -1,0 % 2,8 % 2,6 % 4,8 % SNITT Oppland 14,5 14,3 0,7 % -1,0 % 2,6 % 2,2 % 5,0 % Drammen 23,8 23,7 0,5 % -0,3 % 10,5 % 9,8 % 8,0 % Buskerud utenom Dram. 18,5 18,3 0,6 % -1,0 % 5,7 % 5,1 % 3,9 % SNITT Buskerud 19,5 19,3 0,6 % -0,9 % 6,8 % 6,2 % 5,7 % Tønsberg 22,9 22,6-0,5 % -1,6 % 5,0 % 3,3 % 2,0 % Sandefjord 20,9 20,6-0,3 % -1,6 % 6,3 % 5,4 % 3,3 % Larvik 18,4 17,9-0,8 % -2,6 % 3,6 % 2,1 % 2,1 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 19,5 19,3 0,6 % -1,0 % 6,4 % 5,6 % 5,5 % SNITT Vestfold 20,1 19,9 0,0 % -1,4 % 5,5 % 4,5 % 3,9 % SNITT Telemark 15,3 15,0 0,4 % -1,6 % 4,1 % 3,8 % 2,6 % Kristiansand 23,8 23,4-0,5 % -1,6 % 2,2 % 2,0 % 0,7 % Agder utenom Krist.sand 17,2 17,1 0,0 % -0,9 % 3,6 % 3,7 % 4,2 % SNITT Agderfylkene 18,9 18,6-0,2 % -1,2 % 3,0 % 2,9 % 3,4 % Stavanger 36,6 36,3 0,3 % -0,9 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % Sandnes 30,2 29,9 0,3 % -0,9 % 6,1 % 5,6 % 5,3 % Rogaland utenom S&S 21,3 21,1 0,6 % -1,2 % 7,4 % 6,8 % 5,3 % SNITT Rogaland 26,1 25,8 0,4 % -1,0 % 6,7 % 6,4 % 5,5 % SNITT Bergen 29,8 29,6 1,5 % -0,6 % 6,6 % 6,6 % 6,3 % Hordaland utenom Bergen 18,2 18,1 0,6 % -0,7 % 3,7 % 3,7 % 5,3 % SNITT Hordaland 23,4 23,3 1,0 % -0,6 % 4,9 % 5,1 % 5,5 % Møre- og Romsdal 16,4 16,3 0,1 % -1,1 % 3,7 % 3,4 % 4,8 % SNITT Trondheim 28,6 28,2 0,9 % -1,3 % 9,9 % 7,6 % 7,6 % Resten av Trøndelag 15,2 15,0 0,5 % -0,9 % 8,2 % 7,7 % 7,1 % SNITT Trøndelagsfylkene 19,0 18,8 0,8 % -1,0 % 8,6 % 7,4 % 7,9 % Tromsø 26,9 26,7 1,3 % -0,4 % 13,7 % 13,7 % 10,9 % Resten av Nord-Norge 15,7 15,6 0,6 % -0,7 % 5,1 % 5,3 % 7,3 % SNITT Nord-Norge 17,5 17,4 0,7 % -0,5 % 6,9 % 7,1 % 8,4 % Norge 21,2 21,0 0,5 % -1,0 % 5,2 % 5,1 % 5,3 %

19 Tabell V3 Pris pr. kvadratmeter for delte boliger. Nominelle priser. områder Kvadratmeterpris Endring siste måned % Endring siste 12 mnd % Endring snitt 2013/2012 % Volumer mai mai mai mai SNITT Østfold 18,4 18,6-1,1 % 0,9 % 4,7 % 6,1 % 5,3 % SNITT Akershus 30,8 31,0-1,0 % 0,8 % 5,3 % 6,9 % 5,6 % SNITT Oslo 41,6 42,0-0,9 % 0,9 % 5,4 % 7,1 % 6,1 % SNITT Hedmark 16,5 16,5-1,2 % 0,0 % 5,0 % 5,4 % 2,8 % SNITT Oppland 19,0 19,1-0,5 % 0,2 % 6,6 % 7,3 % 3,2 % SNITT Buskerud 21,4 21,5-1,0 % 0,6 % 6,4 % 7,7 % 6,2 % SNITT Vestfold 19,8 19,8-0,7 % 0,4 % 6,1 % 7,1 % 5,3 % SNITT Telemark 16,1 16,2-1,6 % 0,9 % 0,8 % 2,7 % 1,9 % SNITT Agderfylkene 20,2 20,3-1,7 % 0,4 % -0,3 % 1,0 % 1,9 % SNITT Rogaland 31,2 31,4-1,0 % 0,8 % 5,4 % 7,1 % 4,4 % SNITT Bergen 28,6 28,9-0,7 % 1,0 % 5,1 % 6,9 % 8,0 % SNITT Hordaland 26,7 26,9-0,7 % 0,9 % 4,4 % 5,9 % 6,5 % SNITT Møre- og Romsdal 21,7 21,8-1,2 % 0,5 % 4,0 % 5,1 % 5,0 % SNITT Trondheim 28,9 29,2-0,1 % 0,9 % 8,0 % 9,3 % 7,8 % SNITT Trøndelagsfylkene 25,6 25,8-0,3 % 0,9 % 7,3 % 8,8 % 8,0 % SNITT Nord-Norge 22,4 22,5-0,7 % 0,7 % 7,9 % 8,9 % 6,0 % Norge 27,1 27,3-0,9 % 0,7 % 4,9 % 6,1 % 5,3 %

20 Tabell V4 Pris pr. kvadratmeter for leiligheter. Nominelle priser. områder Kvadratmeterpris Endring siste måned % Endring siste 12 mnd % Endring snitt 2013/2012 % Volumer mai mai mai mai Moss 27,9 27,7 0,2 % -0,8 % 7,2 % 6,8 % 4,0 % Sarpsborg 22,6 22,5 0,5 % -0,8 % 7,0 % 7,1 % 5,8 % Fredrikstad 26,0 25,8-0,3 % -0,8 % 4,2 % 4,0 % 4,7 % Resten av Østfold 22,1 21,9 0,1 % -1,1 % 4,9 % 4,8 % 5,5 % SNITT Østfold 24,4 24,2 0,1 % -0,8 % 5,6 % 5,4 % 5,2 % Asker 40,3 39,9-0,2 % -1,1 % 5,7 % 4,9 % 3,5 % Bærum 44,6 44,4 0,1 % -0,5 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % Follo 37,1 36,8 0,3 % -0,8 % 7,3 % 6,8 % 8,6 % Øvre Romerike 30,9 30,7 0,2 % -0,8 % 7,2 % 6,4 % 7,4 % Nedre Romerike 35,6 35,4 0,6 % -0,6 % 8,0 % 7,7 % 7,6 % SNITT Akershus 37,7 37,4 0,3 % -0,8 % 6,6 % 6,2 % 6,4 % O5 Frogner 61,6 60,9-0,1 % -1,1 % 8,1 % 6,7 % 5,1 % O4 St.Hanshaugen 56,1 55,5 0,2 % -0,9 % 8,2 % 6,8 % 6,0 % O3 Sagene 51,4 50,8 0,2 % -1,1 % 9,5 % 8,2 % 5,7 % O2 Grünerløkka 48,5 48,1 0,0 % -0,8 % 8,7 % 7,9 % 6,5 % O1 Gamle Oslo 46,5 46,1 0,1 % -0,8 % 9,0 % 8,3 % 7,1 % O14 Nordstrand 43,2 42,8 0,4 % -1,1 % 7,3 % 6,0 % 7,2 % O15 Søndre Nordstrand 32,9 32,7 0,7 % -0,5 % 8,0 % 8,4 % 8,7 % O13 Østensjø 39,6 39,1 0,1 % -1,0 % 8,0 % 6,7 % 5,0 % O12 Alna 35,7 35,3 0,2 % -1,0 % 9,3 % 7,8 % 6,7 % O11 Stovner 33,1 32,9 0,3 % -0,7 % 7,7 % 7,1 % 5,9 % O10 Grorud 34,2 33,7 0,3 % -1,2 % 9,9 % 8,4 % 5,6 % O9 Bjerke 40,1 39,7 0,1 % -1,0 % 7,4 % 6,2 % 6,0 % O8 Nordre Aker 55,5 55,0 0,2 % -1,0 % 8,2 % 6,7 % 5,8 % O7 Vestre Aker 52,5 51,9 0,1 % -1,3 % 4,2 % 3,4 % 4,4 % O6 Ullern 56,4 55,9 0,1 % -1,0 % 4,8 % 3,9 % 4,1 % SNITT Oslo 48,0 47,5 0,1 % -1,0 % 8,4 % 7,3 % 6,1 % Hamar 27,3 27,1-0,7 % -0,6 % 2,5 % 3,3 % 4,6 % Hedmark utenom Hamar 21,1 21,0-0,6 % -0,6 % 3,1 % 3,1 % 3,5 % SNITT Hedmark 23,6 23,5-0,5 % -0,5 % 2,9 % 3,3 % 3,8 % Lillehammer 31,7 31,4-0,4 % -0,9 % 5,1 % 4,7 % 3,7 % Oppland utenom Lillehm. 23,3 23,5-0,4 % 0,7 % 2,6 % 3,7 % 5,5 % SNITT Oppland 27,1 27,0-0,1 % -0,1 % 4,5 % 4,7 % 4,9 % Drammen 31,7 31,6 0,5 % -0,3 % 8,1 % 8,1 % 9,2 % Buskerud utenom Dram. 27,3 27,0-0,1 % -1,2 % 6,9 % 5,9 % 4,2 % SNITT Buskerud 29,6 29,4 0,3 % -0,7 % 7,5 % 7,0 % 6,4 % Tønsberg 29,8 29,5 0,0 % -1,0 % 7,2 % 6,5 % 6,8 % Sandefjord 26,3 26,0 0,0 % -1,2 % 4,1 % 3,7 % 4,1 % Larvik 26,1 25,7 0,6 % -1,4 % 5,5 % 4,5 % 6,9 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 25,3 25,1 0,0 % -0,9 % 6,4 % 5,9 % 5,2 % SNITT Vestfold 27,0 26,7 0,3 % -1,0 % 5,9 % 5,5 % 5,3 % SNITT Telemark 21,6 21,3 0,6 % -1,3 % 3,5 % 2,4 % 6,1 % Kristiansand 33,2 32,6-0,3 % -1,7 % -1,1 % -1,8 % 0,2 % Agder utenom Krist.sand 26,9 26,5 0,3 % -1,2 % 1,3 % 0,9 % 2,6 % SNITT Agderfylkene 31,0 30,6-0,4 % -1,5 % -0,2 % -0,9 % 1,2 % Stavanger 47,9 47,4-0,1 % -1,1 % 5,9 % 5,2 % 3,7 % Sandnes 43,0 42,5 0,2 % -1,1 % 8,6 % 7,7 % 5,2 % Rogaland utenom S&S 33,0 32,8 0,2 % -0,8 % 8,3 % 7,8 % 7,7 % SNITT Rogaland 42,1 41,7 0,1 % -0,9 % 7,0 % 6,4 % 5,3 % B1 Arna og Åsane 31,9 31,6-0,3 % -1,0 % 4,0 % 3,3 % 5,5 % B2 Bergenhus og Årstad 42,7 42,4 0,8 % -0,7 % 6,6 % 6,2 % 9,6 % B3 Fana og Ytrebygda 36,7 36,5 0,8 % -0,7 % 8,2 % 7,6 % 8,2 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 32,8 32,7-0,1 % -0,3 % 7,3 % 7,3 % 7,7 % SNITT Bergen 38,2 38,0 0,5 % -0,6 % 6,6 % 6,3 % 8,1 % Hordaland utenom Bergen 28,6 28,3 0,2 % -1,2 % 4,0 % 2,9 % 4,6 % SNITT Hordaland 37,3 37,1 0,5 % -0,7 % 6,3 % 5,9 % 7,7 % Møre- og Romsdal 27,3 27,0-0,1 % -1,3 % 3,7 % 2,9 % 3,8 % T1 Sentrum og Byåsen 42,6 42,4 0,7 % -0,5 % 11,5 % 11,2 % 9,8 % T2 Strindheim og Nardo 39,0 38,6 0,1 % -1,0 % 9,1 % 7,8 % 7,0 % T3 Saupstad og Heimdal 32,8 32,5 0,3 % -1,0 % 9,0 % 8,0 % 8,3 % SNITT Trondheim 40,0 39,6 0,5 % -0,8 % 10,2 % 9,4 % 8,5 % Resten av Trøndelag 27,1 26,9-0,5 % -0,8 % 5,3 % 5,0 % 6,0 % SNITT Trøndelagsfylkene 37,6 37,3 0,3 % -0,8 % 9,6 % 8,8 % 8,1 % Tromsø 36,6 36,5 0,4 % -0,1 % 9,7 % 10,0 % 11,6 % Resten av Nord-Norge 27,8 27,6 0,6 % -0,7 % 3,9 % 3,7 % 5,7 % SNITT Nord-Norge 31,0 30,8 0,5 % -0,6 % 6,4 % 6,2 % 7,5 % Norge 38,5 38,1 0,2 % -0,9 % 6,6 % 5,6 % 6,2 %

VEDLEGG // DESEMBER 2015

VEDLEGG // DESEMBER 2015 VEDLEGG // DESEMBER 2015 Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige priser, er og antall solgte er varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk juli 2013 INNHOLD Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Datagrunnlag og metode 12 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling og

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk november 2013 Innhold Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Datagrunnlag og metode 12 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk 2013 Innhold Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Datagrunnlag og metode 12 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling og omsetning

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Boligbarometer 12 Datagrunnlag og metode 14 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2004

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2004 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2004 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...1 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2013

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2013 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2013 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK August 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK August 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK August 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2009 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2009 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2009 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Mars 2013

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Mars 2013 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Mars 2013 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK - NEF - EFF - FINN.NO - ECON PÖYRY

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK - NEF - EFF - FINN.NO - ECON PÖYRY EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer September 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 BOLIGBAROMETER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Juni 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Juni 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Juni 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2010 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2010 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2010 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juni 2010 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juni 2010 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juni 2010 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk August 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juli 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografi ske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk april 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografi ske områder

Detaljer

Januar 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Mai 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk april 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Januar Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Februar Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 2014 Innhold Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Mars Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Mars Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk DESEMBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk OKTOBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

DESEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

DESEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk DESEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

NOVEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

NOVEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk NOVEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk September 2014 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk APRIL 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

FEBRUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk

FEBRUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk FEBRUAR 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk AUGUST 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk NOVEMBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

JANUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MARS 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk AUGUST 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

OKTOBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

OKTOBER Eiendom Norges boligprisstatistikk OKTOBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk JULI 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk AUGUST 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk

MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk MAI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk JULI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk APRIL 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2011 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk SEPTEMBER 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

MARS Eiendom Norges boligprisstatistikk. Leieprisutvikling 14

MARS Eiendom Norges boligprisstatistikk. Leieprisutvikling 14 MARS 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12 Boligtyper,

Detaljer

Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning

Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning VEDLEGG // MARS 2017 Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige priser, formidlingstider og antall solgte er varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene

Detaljer

Eiendom Norges boligprisstatistikk

Eiendom Norges boligprisstatistikk Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 218 Innhold Hovedpunkter 3 Nasjonal prisutvikling 4 Regional prisutvikling 6 Omsetningstid 8 Lagt ut for salg/ Solgte 9 Usolgte boliger 1 Avvik pris/prisantydning

Detaljer

Eiendom Norges boligprisstatistikk

Eiendom Norges boligprisstatistikk Eiendom Norges boligprisstatistikk OKTOBER 2017 Innhold Hovedpunkter 3 Nasjonal prisutvikling 4 Regional prisutvikling 5 Avvik pris/prisantydning 8 Lagt ut for salg 9 Volum/antall solgte boliger 10 Omsetningstid

Detaljer

Eiendom Norges boligprisstatistikk

Eiendom Norges boligprisstatistikk Eiendom Norges boligprisstatistikk NOVEMBER 2017 Innhold Hovedpunkter 3 Nasjonal prisutvikling 4 Regional prisutvikling 5 Avvik pris/prisantydning 8 Lagt ut for salg 9 Volum/antall solgte boliger 10 Omsetningstid

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk. Leieprisutvikling 13

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk. Leieprisutvikling 13 SEPTEMBER 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9

Detaljer

MAI 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

MAI 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode 12

Detaljer

FEBRUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

FEBRUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk FEBRUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

MARS 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

MARS 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk MARS 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1 3968.1 Side 1/8 NR. 05/2014 I følge OPAKs boligundersøkelse i mai har nominell prisoppgang det siste året vært fra 1 til 6 prosent. Selveierleiligheter har som eneste prissegment hatt prisnedgang. Meglerbransjens

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Regionale forskjeller i boligpriser og gjeld NR ANDRÉ KALLÅK ANUNDSEN OG SVERRE MÆHLUM

AKTUELL KOMMENTAR. Regionale forskjeller i boligpriser og gjeld NR ANDRÉ KALLÅK ANUNDSEN OG SVERRE MÆHLUM Regionale forskjeller i boligpriser og gjeld NR. 4 2017 ANDRÉ KALLÅK ANUNDSEN OG SVERRE MÆHLUM Aktuell kommentar inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere

Detaljer

NR. 05/2013. Dette indikerer at troen på en fortsatt sterk prisvekst i boligmarkedet er blitt mindre. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør.

NR. 05/2013. Dette indikerer at troen på en fortsatt sterk prisvekst i boligmarkedet er blitt mindre. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør. 3880.1 Side 1/8 NR. 05/2013 I følge OPAKs boligundersøkelse i april har prisoppgangen det siste året vært mellom 8 og 12 prosent, mest for selveierleiligheter og rekkehus/tomannsboliger, og minst for borettslagsleiligheter

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

De fleste ulikhetene består

De fleste ulikhetene består Utdanningsnivået i Oslos bydeler: De fleste ulikhetene består Tor Jørgensen Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt seg forholdsvis stabile det siste tiåret,

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2012

Side 1/ NR. 05/2012 3773.1 Side 1/8 NR. 05/2012 Prisoppgangen i boligmarkedet har fortsatt i 2012. Hittil har prisstigningen vært mellom ca. 4 og 7 prosent i Oslo-området. Dette er omtrent det samme som mange aktører i markedet

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2011

Side 1/ NR. 05/2011 3631.1 Side 1/8 NR. 05/2011 I Oslo har boligprisene steget mer enn forventet de siste månedene, selv med en økende boligbygging. Spørsmålet er om boligbyggingen klarer å holde tritt med den tiltagende

Detaljer

vinter 2014 Eff Fritidsboliger på fjellet Innhold Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

vinter 2014 Eff Fritidsboliger på fjellet Innhold Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 vinter 2014 Innhold Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Eff Fritidsboliger på fjellet Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken,

Detaljer