Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk"

Transkript

1 August 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling og omsetning 14 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde.

2 Hovedpunkter Prisene på boliger solgt gjennom finn.no i august 2014 var: 1,6 prosent høyere enn forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uforandret fra forrige måned. 2,3 prosent høyere enn for ett år siden Prisene hittil i 2014 er 1,4% høyere enn de var i Uendrete priser ut året gir en prisvekst på 2,1% Figur 1 Nominell prisendring måned de årene. Alle boliger 3,5% 3,3% AUGUST 3,0% 2,5% 2,5% 2,0% 2,0% 1,8% 2,2% 1,9% 1,6% 1,5% 1,4% 1,2% 1,0% 0,5% 0,0% Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på Finn.no, det vil si nærmere 70% av alle bruktboliger som omsettes i Norge i løpet av et år. Indeks: Prisendringene måles ved å anvende indeksteori. Indeksen rapporterer prisendringer for sammenliknbare boliger ved å benytte et startpunkt (som settes til 1,00) og hvor endringene presenteres som prosentvise økninger eller reduksjoner i indeksnivået. For eksempel vil en endring fra et indeksnivå på 1,73 til 1,76 representere en boligprisøking på 1,7% (der endringen på 1,76-1,73 = 0,03 relateres til forrige nivå på 1,73 og der utgjør den 1,7%). Sesongkorrigerte priser: Normalt stiger prisene mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten. For å kunne skille mellom sesongfaktorer og trend, sesongkorrigerer vi tallene. Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner. Sesongkorrigeringen er gjort ved hjelp av et X-12-ARIMA-program. 2

3 Figur 2 i prisutviklingen for utvalgte byer. Prosentvis endring måned og 12 måneder. måned år (m/m) 12,0% 11,9% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 4,0% 2,0% 1,3% 1,5% 1,4% 1,1% 1,3% 2,5% 0,6% 1,8% 0,0% -2,0% -1,7% -0,9% Oslo Bergen Trondheim Stavanger Kristiansand Tromsø Oslo Bergen Trondheim Stavanger Kristiansand Tromsø Tabell 1 Oppsummering prisendringer. OMRÅDE måned (m/m) år (m/m) 5 år (m/m) 10 år (m/m) Oslo 1,3% 0,6% 36,6% 85,21 % Bergen 1,5% 4,0% 41,1% 90,05 % Trondheim 1,4% 1,8% 44,5% 89,23 % Stavanger 1,1% -1,7% 37,0% 138,37 % Kristiansand 1,3% -0,9% 9,5% 84,16 % Tromsø 2,5% 11,9% 42,2% 87,25 % Norge 1,6% 2,3% 32,6% 85,07 % Note: ene beregnes på månedsbasis. Vi sammenlikner inneværende måned med forrige måned, månedene for ett år siden, fem år siden og ti år siden. 3

4 Prisutviklingen Figur 3 Prisutvikling gjennom året. 2, , ,9 Indeks (Jan 2003=1) 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 Fig ,3 1,2 1,1 1,0 jan. feb. mars apr. mai juni juli aug. sep. okt. nov. des. Figur 4 Faktisk og sesongkorrigert prisutvikling Indeks (Jan 2003 = 100) Nominell indeks Sesongkorrigert indeks 4

5 Figur 5 Tolvmåneders nominell prisendring. Alle boliger. Månedstall Prosent 15% Nominell prisendring % 10% 5% 0% -5% Figur 6 Tolvmånedersveksten i ulike regioner. Nominell prisendring. Månedstall Prosent 30% Nominell prisendring % 20% 10% 0% -10% 30% 20% 10% 0% -10% Oslo Bergen Trondheim Nominell prisendring % Kristiansand Stavanger Tromsø 5

6 Tabell 2 Årlig prisutvikling historisk i prosent, tabellen viser prisene relativt til året før. OMRÅDE * Oslo 16,5 % 11,4 % -4,9 % -0,3 % 8,2 % 10,5 % 9,6 % 5,7 % -0,6 % Bergen 15,5 % 12,0 % -6,5 % -2,6 % 10,9 % 11,0 % 6,3 % 5,1 % 3,1 % Trondheim 13,5 % 7,5 % -5,0 % 0,9 % 10,5 % 11,7 % 9,1 % 7,6 % 1,3 % Stavanger 19,1 % 22,7 % 2,9 % 1,3 % 12,4 % 13,0 % 7,9 % 4,1 % -1,8 % Kristiansand 19,8 % 16,6 % 6,2 % 1,1 % 6,8 % 6,5 % 1,2 % -1,3 % -2,2 % Tromsø 13,1 % 7,9 % -4,4 % -2,9 % 4,8 % 4,3 % 5,9 % 9,9 % 9,4 % Norge 14,2 % 11,4 % -1,4 % 0,9 % 8,2 % 8,7 % 7,0 % 4,8 % 1,4 % Note: Årlig prisendring beregnes ved å sammenlikne vektet gjennomsnitt av månedsindeksene for aktuelt år og tilsvarende indeksgjennomsnitt for tidligere år. * Så langt i år. Tabell 3 Fordeling av kvadratmeterpris. OMRÅDE 10% 25% 50% (median) gjennomsnitt 75% 90% OSLO BERGEN TRONDHEIM STAVANGER KRISTIANSAND TROMSØ Norge Tabell 4 Fordeling av totalpriser for boliger. OMRÅDE 10% 25% 50% (median) gjennomsnitt 75% 90% OSLO BERGEN TRONDHEIM STAVANGER KRISTIANSAND TROMSØ Norge Tabell 3 og 4 viser fordelingen til boligprisene og kvadratmeterprisene. For å få fordelingen til boligprisene stiller vi dem opp på rad, fra laveste til høyeste. Dernest presenterer vi prisen for den boligen som har høyere pris enn 10% av boligene. Så gjør vi det samme for prisen for den boligen som har høyere pris enn 25% av boligene. Dette gjør vi for 50%- (median), 75%- og 90%-nivåene. I tillegg rapporterer vi gjennomsnittsprisen. Det er summen av alle boligpriser delt på antall boliger, og det tallet vil typisk være høyere enn medianprisen fordi det ofte finnes noen få svært høye boligpriser og de trekker gjennomsnittet opp. Når vi rapporterer fordelingen til kvadratmeterprisene, dividerer vi først alle boligpriser med størrelsen til de respektive boligene. Deretter stiller vi kvadratmeterprisene opp på rad, fra laveste til høyeste og gjentar opplegget beskrevet ovenfor. 6

7 Antall solgte boliger Figur 7 Registrerte omsetninger. Månedlig. august AUGUST Figur 8 Registrerte omsetninger. Hittil i kalenderåret august AUGUST Eneboliger Delt bolig Leiligheter 7

8 Omsetningstid Figur 9 Omsetningstid i antall dager, fra boligene første gang ble annonsert. Månedstall Antall dager Figur 10 Omsetningshastighet. Siste måned. Historisk august AUGUST Antall dager Note: Omsetningstiden beregnes for tiden fra første annonse blir registrert til boligen blir registrert solgt. 8

9 Tabell 5 Omsetningstid i byer og fylker. Antall dager og Sortert etter omsetningstid måned aug. juli juni mai april mars feb. jan. des. nov. okt. sept. aug. BERGEN TROMSØ OSLO BODØ TRONDHEIM LILLEHAMMER HAMAR STAVANGER DRAMMEN TØNSBERG Buskerud utenom Drammen Akershus Hordaland utenom Bergen FREDRIKSTAD Østfold utenom Fredrikstad Finnmark utenom Alta Nordland utenom Bodø Troms utenom Tromsø Sogn og fjordane Møre og Romsdal utenom Ålesund ÅLESUND Vestfold utenom Tønsberg Hedmark utenom Hamar Sør-Trøndelag utenom Trondheim Rogaland utenom Stavanger Telemark utenom Skien Oppland utenom Lillehammer KRISTIANSAND ALTA SKIEN Nord-Trøndelag Aust-Agder Vest-Agder utenom Kristiansand NORGE

10 Antall aktive annonser Figur 11 Antall aktive boligannonser. Månedlig Figur 12 Antall aktive boligannonser. Månedlig august AUGUST

11 Figur 13 Median alder/liggetid på de usolgte boligene Median Liggetid Null jan. feb. mars apr. mai juni juli aug. sep. okt. nov. des. Null Note: Alder/liggetid defineres som tiden fra annonsen blir registrert første gang til dags dato. 11

12 Boligtyper prisutvikling Figur 14 Prisvekst boligtyper 12 måneder. 3,0% 2,9% 2,5% 2,4% 2,0% 1,7% 2,1% 1,8% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Enebolig Delt bolig Leilighet Selveierleilighet Andelsleilighet Enebolig Delt bolig Leilighet Selveierleilighet Andelsleilighet Figur 15 Utvikling pr. boligtype. 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0, Indeks (Jan 2003=1) Enebolig Delt bolig Leilighet 12

13 Datagrunnlag og metode Om statistikken Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Fra november 2011 er Eiendom Norge eier av statistikken. Frem til og med oktober 2011 var statistikken drevet av Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi AS, og fra og med januar 2014 benyttes Eiendomsverdis datakilder også for perioden før Eiendomsverdi overtok beregningsansvaret. Datagrunnlag Statistikken er ikke en totaltelling over solgte boliger. Statistikken baserer seg på salg formidlet av meglere og annonsert gjennom Finn.no. Omsetninger som bedømmes som omsetninger av annet enn bolig (tomter, garasje osv.) tas ut av datagrunnlaget gjennom automatiserte rutiner hos Eiendomsverdi AS. Metode Prisendringene måles ved å anvende indeksteori. Indeksen rapporterer prisendringer for sammenliknbare boliger ved å benytte et startpunkt (som settes til 1,00) og hvor endringene presenteres som prosentvise økninger eller reduksjoner i indeksnivået. For eksempel vil en endring fra et indeksnivå på 1,73 til 1,76 representere en boligprisøking på 1,7% (der endringen på 1,76-1,73 = 0,03 relateres til forrige nivå på 1,73 og der utgjør den 1,7%). Eiendomsverdi beregner en boligprisindeks basert på en videreutvikling av en internasjonalt anerkjent metode (SPAR, forkortelse for Sales Price Appraisal Ratio). Vår variant av «appraisal» innebærer en estimering av koeffisientene i en hedonisk regresjonsmodell, og der modellen benyttes til å gi anslag på boligverdier. Opplegget består av to trinn. I første trinn utnyttes observasjoner på hvordan variasjoner i en boligs kjennetegn samvarierer med variasjoner i boligenes salgspriser. Vi inkluderer kjennetegn som boligtype, størrelse, etasje, tomtestørrelse, byggeår, eieform av tomt og bolig, beliggenhet samt antall og typer av bygninger. Regresjonsmodellen lar oss estimere en partiell pris for hvert kjennetegn, som så kan summeres opp til en antatt totalverdi for hele boligen. I andre trinn beregner vi forholdet mellom de nyeste salgsprisene og hva regresjonsmodellen predikerer for de observerte boligene gitt deres kjennetegn. For boligtyper og områder finner vi så fram til en typisk prisstigning ved å identifisere mediannivået for forholdet mellom observerte priser og predikert pris. Mediannivået angir den prisstigningen hvor femti prosent av observasjonene er lavere og femti prosent er høyere. På denne måten kontrollerer vi for sammensetningseffekter og ulik prisutvikling for ulike typer boliger og er i stand til å si hva prisutviklingen er for sammenliknbare objekter. Indeksen for hele Norge beregnes som en volumvektet oppaggregering av indeksene for hele Norge over boligtyper. Den er ikke en oppaggregering av indeksene for underområder som fylker. Sesongjustering Normalt stiger prisene mest om våren mens de synker eller flater ut på høsten. I perioden var prisstigningen sterkest i januar og svakest i desember, når vi hensyntar hvilke typer boliger som selges i de ulike månedene. Selv med en underliggende trend i prisutviklingen er det en tendens til at prisene har sesongvariasjon. For å finne fram til hva den underliggende prisutviklingen er, ønsker vi å si noe om hva prisendringen var når sesongvariasjonen er kontrollert for. Fra og med 2014 benytter vi en standard teknikk (x 12 ARIMA) som er konstruert til å fjerne de prissvingningene som kan tilskrives et gjentakende sesongmønster. Differansen mellom endringen i den faktiske prisindeksen og den sesongkorrigerte prisindeksen tilskrives sesongvariasjoner. Forskjell på indeks og gjennomsnittspriser Fra og med 2014 presenterer vi beregnede prisindekser og indeksendringer for boligtyper og regioner. I tillegg beregner vi gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for typer og regioner. Indeksene ivaretar på beste måte behovet for å sikre at den rapporterte prisutviklingen gjelder for sammenliknbare boliger. Kvadratmeterprisene ivaretar behovet for å forankre prisene til et nivå i en gitt region til en gitt tid. Brukerne må imidlertid ha klart for seg at det rapporterte nivået på gjennomsnittlig kvadratmeterpris er beregnet på brutto tallmateriale hvor sammensetningseffekter kan inntreffe, altså at to måneder inneholder observasjoner fra forskjellige boligmasser og dermed ikke er helt sammenliknbare. Indeksen vil imidlertid kontrollere for dette, og angi prisutvikling for sammenliknbare boliger. 13

14 Vedlegg: Geografiske områder Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige boligpriser, formidlingstider og antall solgte boliger varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene skyldes først og fremst reelle forskjeller mellom regionene, men også tilfeldige avvik. Prisstatistikken i regionene er mer usikker enn for landet totalt, på grunn av lavt antall solgte boliger i enkelte regioner, samt variasjoner i omsatte boligers kvaliteter fra måned til måned som det ikke kan korrigeres for. Tabellene V1 til V4 viser detaljerte tall for prisutviklingen i byer og fylker. Vi presenterer ikke priser for regioner der det ble omsatt fem eller færre boliger i løpet av én måned. Oslo, Bergen og Trondheim er delt opp i bydeler og områder. Bydelene i Oslo omfatter følgende steder: O1 Gamle Oslo: Gamle Oslo + sørvestre del av Helsfyr Sinsen, Ekebergskråningen og øyene O2 Grünerløkka: Grünerløkka Sofienberg minus Hausmannskvartalene + nordre del av Helsfyr Sinsen O3 Sagene: Sagene Torshov O4 St.Hanshaugen: St.Hanshaugen Ullevål minus Ullevål hageby mm + Hausmannskvartalene og en del av Sentrum O5 Frogner: Bygdøy Frogner og Uranienborg Majorstuen minus øyene + Aker brygge og Filipstad O6 Ullern: Ullern O7 Vestre Aker: Vindern og Røa minus Gaustadområdet O8 Nordre Aker: Grefsen Kjelsås og Sogn + Ullevål Hageby mm og Gaustad området O9 Bjerke: Bjerke O10 Grorud: Grorud og Romsås O11 Stovner: Stovner og Høybråten O12 Alna: Hellerud og Furuset minus Nordre Trasop og Høybråten + sørøstre del av Helsfyr Sinsen O13 Østensjø: Bøler, Manglerud og Østensjø + Nordre Trasop O14 Nordstrand: Ekeberg Bekkelaget, Nordstrand og Lambertseter, minus Ekebergskråningen O15 Søndre Nordstrand: Søndre Nordstrand Områdene i Bergen dekker følgende steder: B1 Arna og Åsane: Kvamme, Arnavågen, Festtangen, Arnatveit, Haukeland, Eidsvåg, Haukås, Jordal, Haukedal, Tertnes, Rolland B2 Bergenhus og Årstad: Fjellsiden, Nordnes, Nøstet, Møhlenpris, Nygard, Sentrum, Løvstakken, Fantoft, Fjøsanger, Landås, Solemsviken B3 Fana og Ytrebygda: Minde, Flesland, Nordås, Kokstad, Sandsli, Titlestad, Sele, Fjellbirkeland, Riple, Haugland B4 Fyllingsdalen og Laksevåg: Varden, Bønes, Fjøsanger, Knappen, Straume, Kongshavn, Håkonsvern, Lyngbø, Ørnafjell, Loddefjord Områdene i Trondheim dekker følgende steder: T1 Sentrum og Byåsen: Tømmerdal, Byåsen, Lade, Leangen, Ringve, Singsaker, Øya T2 Strindheim og Nardo: Nardo, Dragvoll, Lerkendal, Myrvang, Tyholt, Moholt, Kleiva, Drag T3 Saupstad og Heimdal: Haukåsen, Munkvoll, Saupstad, Heggstad, Kattem, Heimstad 14

15 Alle boliger Tabell V1 Pris pr. kvm Nominelle priser. Områder måned % Nøkkeltall indeks 12 mnd % 5 år % 10 år % (m/m) (m/m) Prisnivå Gjennomsnittlig formidlingstid Fredrikstad 2,1 % 5,2 % 27,0 % 64,1 % Moss 1,5 % 3,8 % 25,7 % 68,6 % Sarpsborg 1,7 % 6,1 % 28,6 % 77,4 % Resten av Østfold 2,0 % 5,7 % 25,6 % 63,9 % Østfold 1,9 % 5,3 % 26,5 % 67,4 % Asker 1,3 % 2,0 % 30,8 % 81,8 % Bærum 1,5 % 1,4 % 33,3 % 84,0 % Follo 1,6 % 1,4 % 30,6 % 79,4 % Nedre Romerike 1,6 % 2,8 % 33,9 % 83,6 % Øvre Romerike 1,9 % 4,1 % 34,7 % 78,3 % Akershus 1,6 % 2,4 % 33,0 % 82,2 % O1 Gamle Oslo 1,4 % 0,9 % 35,9 % 78,5 % O2 Grünerløkka 1,4 % 0,4 % 36,7 % 82,3 % O3 Sagene 1,5 % 0,3 % 39,9 % 89,1 % O4 St.Hanshaugen 1,3 % 0,2 % 34,8 % 81,4 % O5 Frogner 1,5 % 0,6 % 35,8 % 83,1 % O6 Ullern 1,4 % 1,0 % 34,0 % 82,7 % O7 Vestre Aker 1,3 % 0,1 % 34,2 % 80,4 % O8 Nordre Aker 1,1 % 0,8 % 38,5 % 92,8 % O9 Bjerke 1,1 % 1,1 % 34,4 % 83,0 % O10 Grorud 1,3 % 0,5 % 34,8 % 85,1 % O11 Stovner 0,8 % 0,9 % 29,7 % 75,8 % O12 Alna 1,0 % -0,4 % 36,5 % 86,8 % O13 Østensjø 1,3 % 1,1 % 40,5 % 91,5 % O14 Nordstrand 1,7 % 1,2 % 39,6 % 91,7 % O15 Søndre Nordstrand 1,0 % 0,4 % 33,3 % 86,4 % Oslo 1,3 % 0,6 % 36,6 % 85,2 % Hamar 1,9 % 5,6 % 24,0 % 70,0 % Hedmark utenom Hamar 2,1 % 4,1 % 23,0 % 70,1 % Hedmark 2,0 % 4,5 % 23,3 % 70,0 % Lillehammer 1,8 % 1,0 % 30,1 % 79,3 % Oppland utenom Lillehm. 2,1 % 3,2 % 22,7 % 66,3 % Oppland 2,0 % 2,6 % 24,4 % 69,6 % Drammen 1,8 % 1,3 % 44,0 % 94,2 % Buskerud utenom Dram. 2,0 % 3,8 % 30,0 % 78,8 % Buskerud 1,9 % 2,9 % 34,7 % 84,2 % Larvik 1,5 % 2,7 % 22,6 % 69,9 % Sandefjord 1,9 % 1,8 % 23,8 % 68,1 % Tønsberg 1,4 % 4,4 % 28,5 % 63,6 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 2,3 % 3,7 % 26,3 % 65,7 % Vestfold 1,9 % 3,2 % 25,6 % 66,6 % Porsgrunn 0,7 % 0,1 % 19,1 % 82,2 % Skien 1,0 % 0,8 % 23,9 % 71,4 % Telemark uten Skien, Porsgrunn 2,5 % 6,1 % 22,5 % 77,7 % Telemark 1,4 % 2,1 % 22,0 % 76,6 % Pris pr kvm Pris median bolig Antall 15

16 > Alle boliger, forts. Tabell V1 Pris pr. kvm Nominelle priser. Områder måned % Nøkkeltall indeks 12 mnd % 5 år % 10 år % (m/m) (m/m) Pris pr kvm Prisnivå Pris median bolig Gjennomsnittlig formidlingstid Aust-Agder 1,9 % -0,2 % 17,4 % 83,5 % Kristiansand 1,3 % -0,9 % 9,5 % 84,2 % Vest-Agder uten Kristiansand 1,6 % 1,7 % 16,3 % 84,1 % Vest-Agder 1,4 % 0,1 % 11,9 % 84,5 % Sandnes 1,2 % -3,1 % 35,5 % 140,5 % Stavanger 1,1 % -1,7 % 37,0 % 138,4 % Haugesund 1,2 % 1,5 % 19,5 % 77,6 % Rogaland uten Stav, Sand, Haug 1,5 % 0,2 % 34,7 % 136,2 % Rogaland 1,3 % -0,9 % 34,1 % 130,9 % B1 Arna og Åsane 1,1 % 3,4 % 36,2 % 90,0 % B2 Bergenhus og Årstad 1,4 % 5,0 % 41,5 % 82,2 % B3 Fana og Ytrebygda 2,0 % 3,5 % 40,4 % 101,3 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 1,4 % 2,9 % 43,0 % 93,9 % Bergen 1,5 % 4,0 % 41,1 % 90,1 % Hordaland uten Bergen 1,9 % 4,0 % 26,2 % 91,8 % Hordaland 1,6 % 4,0 % 37,6 % 89,6 % Sogn & Fjordane 2,2 % 4,3 % 33,6 % 115,5 % Ålesund 1,7 % 3,5 % 30,1 % 92,0 % Møre og Romsdal uten Ålesund 1,8 % 2,7 % 26,0 % 102,7 % Møre & Romsdal 1,8 % 3,0 % 27,4 % 99,0 % T1 Sentrum og Byåsen 1,6 % 2,3 % 46,1 % 87,2 % T2 Strindheim og Nardo 1,3 % 0,8 % 39,8 % 84,4 % T3 Saupstad og Heimdal 1,3 % 2,2 % 48,7 % 101,2 % Trondheim 1,4 % 1,8 % 44,5 % 89,2 % Sør-Trøndelag uten Trondheim 2,4 % 7,0 % 43,3 % 103,1 % Sør-Trøndelag 1,6 % 2,7 % 44,2 % 91,3 % Nord-Trøndelag 1,9 % 2,6 % 38,4 % 104,7 % Bodø 1,5 % 6,0 % 38,1 % 95,5 % Nordland utenom Bodø 2,2 % 4,2 % 37,7 % 107,8 % Nordland 1,9 % 4,9 % 37,9 % 101,6 % Tromsø 2,5 % 11,9 % 42,2 % 87,2 % Troms utenom Tromsø 2,7 % 5,7 % 34,0 % 92,3 % Troms 2,6 % 10,2 % 40,0 % 88,3 % Finnmark 2,2 % 1,7 % 24,4 % 95,8 % Norge 1,6 % 2,3 % 32,6 % 85,1 % Antall Note: I beregningen av gjennomsnittlig boligpris og kvadratmeterpris benytter vi observasjoner de seks måneder for å få tilstrekkelig datagrunnlag. Indeksen for Norge er ikke en oppaggregering av indeksene for fylkene. Fylkesindeksene er imidlertid en volumvektet oppaggregering av underområdene. Mens indeksen for Norge ikke er glattet, vil de fininndelte indeksene være glattet. 16

17 Enebolig Tabell V2 Pris pr. kvm Nominelle priser. Områder måned % Nøkkeltall indeks 12 mnd % 5 år % 10 år % (m/m) (m/m) Prisnivå Gjennomsnittlig formidlingstid Fredrikstad 3,3 % 5,5 % 25,5 % 63,2 % Moss 2,9 % 3,2 % 27,2 % 75,3 % Sarpsborg 2,3 % 3,7 % 25,1 % 80,7 % Resten av Østfold 2,7 % 4,6 % 22,9 % 63,0 % Østfold 2,8 % 4,5 % 24,3 % 67,4 % Asker 2,0 % 3,9 % 32,8 % 88,1 % Bærum 2,7 % 0,3 % 28,9 % 87,1 % Follo 2,5 % 1,7 % 29,0 % 79,3 % Nedre Romerike 2,5 % 4,4 % 30,8 % 80,1 % Øvre Romerike 2,8 % 4,1 % 32,5 % 77,2 % Akershus 2,5 % 3,2 % 30,7 % 81,0 % O1 Gamle Oslo 14,9 % 14,1 % 35,0 % 94,7 % O2 Grünerløkka 0,4 % -0,2 % 26,1 % 121,4 % O3 Sagene 2,3 % -7,8 % 59,8 % 125,7 % O4 St.Hanshaugen 2,3 % 61,7 % 95,0 % 121,0 % O5 Frogner 2,4 % 4,8 % 33,1 % 69,5 % O6 Ullern 2,9 % 0,4 % 42,9 % 104,3 % O7 Vestre Aker 2,3 % -0,9 % 28,7 % 83,4 % O8 Nordre Aker 0,5 % -0,9 % 32,3 % 104,5 % O9 Bjerke 1,1 % 6,2 % 30,4 % 94,1 % O10 Grorud 4,4 % 11,8 % 34,5 % 75,4 % O11 Stovner 3,4 % 3,9 % 30,2 % 75,9 % O12 Alna 2,5 % 6,8 % 39,5 % 72,4 % O13 Østensjø 1,4 % -1,4 % 41,1 % 101,9 % O14 Nordstrand 4,9 % 2,7 % 37,0 % 97,2 % O15 Søndre Nordstrand 3,7 % 6,7 % 34,7 % 87,7 % Oslo 2,9 % 2,4 % 34,9 % 91,0 % Hamar 3,3 % 8,8 % 25,9 % 74,1 % Hedmark utenom Hamar 2,8 % 3,3 % 20,8 % 66,1 % Hedmark 2,8 % 4,1 % 21,6 % 67,3 % Lillehammer 3,1 % 0,7 % 26,6 % 77,5 % Oppland utenom Lillehm. 2,6 % 3,7 % 21,5 % 65,0 % Oppland 2,6 % 3,3 % 22,2 % 67,0 % Drammen 2,9 % 1,3 % 36,2 % 89,0 % Buskerud utenom Dram. 2,9 % 4,5 % 28,5 % 73,6 % Buskerud 2,9 % 4,0 % 29,9 % 76,7 % Larvik 1,8 % 1,5 % 18,8 % 60,0 % Sandefjord 3,1 % 0,6 % 22,2 % 65,5 % Tønsberg 2,1 % 1,8 % 23,7 % 63,4 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 2,4 % 2,8 % 26,0 % 63,3 % Vestfold 2,4 % 2,0 % 23,7 % 63,3 % Porsgrunn 1,2 % -2,7 % 17,7 % 60,5 % Skien 2,2 % -1,1 % 21,7 % 68,9 % Telemark uten Skien, Porsgrunn 2,9 % 6,2 % 25,6 % 74,2 % Telemark 2,3 % 1,4 % 22,4 % 69,2 % Pris pr kvm Pris median bolig Antall 17

18 > Enebolig, forts. Tabell V2 Pris pr. kvm Nominelle priser. Områder måned % Nøkkeltall indeks 12 mnd % 5 år % 10 år % (m/m) (m/m) Prisnivå Gjennomsnittlig formidlingstid Aust-Agder 2,2 % -0,3 % 18,2 % 81,9 % Kristiansand 2,6 % -0,5 % 11,0 % 90,0 % Vest-Agder uten Kristiansand 2,2 % 1,6 % 17,3 % 88,4 % Vest-Agder 2,4 % 0,6 % 14,5 % 89,4 % Sandnes 2,5 % -1,7 % 35,7 % 148,5 % Stavanger 2,1 % -2,8 % 33,8 % 143,5 % Haugesund 1,9 % 0,2 % 21,3 % 85,7 % Rogaland uten Stav, Sand, Haug 2,3 % 0,9 % 32,2 % 136,5 % Rogaland 2,3 % -0,3 % 32,0 % 133,7 % B1 Arna og Åsane 2,1 % 0,3 % 30,6 % 82,3 % B2 Bergenhus og Årstad 2,7 % 3,8 % 40,4 % 90,7 % B3 Fana og Ytrebygda 3,1 % 3,3 % 36,4 % 103,0 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 2,7 % 0,2 % 36,7 % 90,8 % Bergen 2,7 % 2,0 % 35,5 % 93,5 % Hordaland uten Bergen 2,7 % 3,9 % 26,1 % 92,6 % Hordaland 2,7 % 3,0 % 30,2 % 92,6 % Sogn & Fjordane 3,4 % 3,1 % 35,1 % 99,3 % Ålesund 3,2 % 5,0 % 33,5 % 104,8 % Møre og Romsdal uten Ålesund 2,4 % 1,3 % 23,1 % 99,1 % Møre & Romsdal 2,6 % 1,9 % 25,0 % 100,1 % T1 Sentrum og Byåsen 3,5 % 6,8 % 44,8 % 97,8 % T2 Strindheim og Nardo 3,0 % 2,4 % 37,7 % 90,5 % T3 Saupstad og Heimdal 2,9 % 4,7 % 44,1 % 93,0 % Trondheim 3,1 % 4,5 % 41,6 % 93,5 % Sør-Trøndelag uten Trondheim 3,0 % 7,3 % 42,9 % 104,5 % Sør-Trøndelag 3,1 % 6,0 % 42,4 % 98,2 % Nord-Trøndelag 2,4 % 2,3 % 39,4 % 103,0 % Bodø 1,7 % 4,4 % 37,8 % 94,0 % Nordland utenom Bodø 3,1 % 3,0 % 32,7 % 103,7 % Nordland 2,8 % 3,3 % 33,7 % 98,4 % Tromsø 3,8 % 12,1 % 46,3 % 91,2 % Troms utenom Tromsø 3,3 % 6,0 % 29,2 % 90,4 % Troms 3,7 % 9,1 % 37,5 % 88,7 % Finnmark 2,9 % 1,0 % 26,5 % 95,3 % Norge 2,6 % 2,9 % 28,3 % 83,6 % Pris pr kvm Pris median bolig Antall Note: Glattingsmetodologien inkluderer en ekstrapoleringsteknikk når det ikke er salg, derfor vil områder uten salg kunne ha indeks. 18

19 Delt bolig Tabell V3 Pris pr. kvm Nominelle priser. Områder måned % Nøkkeltall indeks 12 mnd % 5 år % 10 år % (m/m) (m/m) Prisnivå Gjennomsnittlig formidlingstid Fredrikstad 1,4 % 3,3 % 25,4 % 59,0 % Moss 1,6 % 4,0 % 26,6 % 62,9 % Sarpsborg 1,7 % 0,1 % 25,1 % 72,3 % Resten av Østfold 1,5 % 5,1 % 25,8 % 60,7 % Østfold 1,5 % 3,6 % 25,6 % 62,5 % Asker 1,6 % 0,3 % 32,1 % 83,3 % Bærum 2,0 % 1,5 % 33,5 % 91,9 % Follo 1,7 % 0,0 % 32,1 % 82,6 % Nedre Romerike 2,1 % 3,1 % 32,2 % 87,5 % Øvre Romerike 1,7 % 4,2 % 38,0 % 87,0 % Akershus 1,8 % 1,8 % 33,3 % 87,1 % O1 Gamle Oslo 4,8 % 9,4 % 47,4 % 110,6 % O2 Grünerløkka 1,2 % -3,0 % 36,2 % 84,9 % O3 Sagene 1,5 % 8,7 % 77,8 % 115,0 % O4 St.Hanshaugen 1,5 % -14,8 % 16,8 % 65,2 % O5 Frogner -3,5 % 1,4 % 21,6 % 91,8 % O6 Ullern 2,0 % -2,0 % 35,6 % 97,1 % O7 Vestre Aker 2,4 % 1,5 % 32,4 % 87,6 % O8 Nordre Aker 1,7 % 3,5 % 38,1 % 103,4 % O9 Bjerke 1,1 % 0,3 % 29,8 % 88,3 % O10 Grorud 1,3 % 0,1 % 18,8 % 74,8 % O11 Stovner 0,0 % -2,0 % 25,5 % 71,9 % O12 Alna 2,2 % -1,1 % 31,8 % 72,3 % O13 Østensjø 1,3 % 0,4 % 34,7 % 103,5 % O14 Nordstrand 1,6 % 0,3 % 34,1 % 88,3 % O15 Søndre Nordstrand 1,7 % -0,1 % 24,3 % 78,4 % Oslo 1,6 % 0,6 % 32,3 % 89,9 % Hamar 4,9 % 1,9 % 22,9 % 84,1 % Hedmark utenom Hamar 1,5 % 1,7 % 27,7 % 75,8 % Hedmark 2,4 % 1,8 % 26,5 % 78,1 % Lillehammer 0,9 % -2,1 % 32,7 % 72,0 % Oppland utenom Lillehm. 3,6 % 3,8 % 24,6 % 72,6 % Oppland 2,7 % 1,9 % 27,2 % 73,2 % Drammen 2,3 % -0,9 % 40,2 % 89,9 % Buskerud utenom Dram. 1,8 % 3,0 % 31,7 % 82,4 % Buskerud 2,0 % 1,7 % 34,1 % 85,1 % Larvik 1,7 % 2,5 % 19,7 % 60,3 % Sandefjord 1,9 % 2,8 % 26,8 % 71,2 % Tønsberg 2,0 % 5,0 % 26,4 % 66,0 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 3,4 % 2,9 % 25,5 % 64,9 % Vestfold 2,4 % 3,2 % 24,9 % 65,8 % Porsgrunn 1,2 % -1,6 % 21,0 % 89,0 % Skien 0,4 % -1,7 % 20,9 % 64,9 % Telemark uten Skien, Porsgrunn -0,2 % 5,1 % 15,4 % 75,3 % Telemark 0,3 % 0,2 % 18,9 % 72,2 % Pris pr kvm Pris median bolig Antall 19

20 > Delt bolig, forts. Tabell V3 Pris pr. kvm Nominelle priser. Områder måned % Nøkkeltall indeks 12 mnd % 5 år % 10 år % (m/m) (m/m) Prisnivå Gjennomsnittlig formidlingstid Aust-Agder 2,1 % -1,4 % 14,6 % 81,0 % Kristiansand 1,5 % -2,0 % 8,6 % 85,7 % Vest-Agder uten Kristiansand 0,6 % 0,2 % 13,7 % 77,1 % Vest-Agder 1,2 % -1,2 % 10,3 % 83,4 % Sandnes 1,4 % -4,0 % 33,5 % 141,5 % Stavanger 1,3 % -2,1 % 37,7 % 140,7 % Haugesund 1,4 % 3,0 % 16,0 % 76,5 % Rogaland uten Stav, Sand, Haug 1,3 % -0,9 % 37,0 % 135,3 % Rogaland 1,3 % -1,5 % 34,7 % 134,5 % B1 Arna og Åsane 0,6 % 4,4 % 33,6 % 87,8 % B2 Bergenhus og Årstad 1,7 % 5,5 % 51,8 % 95,1 % B3 Fana og Ytrebygda 1,6 % 2,8 % 43,3 % 105,1 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 2,3 % 6,0 % 40,6 % 97,6 % Bergen 1,6 % 4,5 % 42,5 % 97,5 % Hordaland uten Bergen 1,3 % 4,3 % 29,4 % 89,8 % Hordaland 1,5 % 4,4 % 38,3 % 94,8 % Sogn & Fjordane 2,0 % 8,6 % 34,2 % 103,6 % Ålesund 2,2 % 1,2 % 32,5 % 97,2 % Møre og Romsdal uten Ålesund 1,6 % 4,3 % 28,7 % 111,6 % Møre & Romsdal 1,8 % 3,5 % 30,3 % 107,6 % T1 Sentrum og Byåsen 1,8 % 3,4 % 42,3 % 91,3 % T2 Strindheim og Nardo 1,5 % -0,3 % 37,8 % 85,4 % T3 Saupstad og Heimdal 1,6 % 3,6 % 43,8 % 88,9 % Trondheim 1,6 % 1,8 % 40,7 % 88,3 % Sør-Trøndelag uten Trondheim 2,0 % 6,5 % 47,6 % 107,5 % Sør-Trøndelag 1,7 % 2,8 % 42,2 % 91,7 % Nord-Trøndelag 1,3 % 2,3 % 40,7 % 104,1 % Bodø 1,6 % 4,1 % 37,9 % 97,0 % Nordland utenom Bodø 2,0 % 2,1 % 38,3 % 97,4 % Nordland 1,9 % 2,8 % 38,1 % 96,6 % Tromsø 1,4 % 10,2 % 45,1 % 96,6 % Troms utenom Tromsø 2,9 % -0,1 % 40,5 % 88,1 % Troms 1,8 % 7,5 % 44,8 % 93,9 % Finnmark 3,1 % 1,5 % 19,1 % 85,8 % Norge 1,7 % 1,7 % 31,7 % 89,0 % Pris pr kvm Pris median bolig Antall Note: Glattingsmetodologien inkluderer en ekstrapoleringsteknikk når det ikke er salg, derfor vil områder uten salg kunne ha indeks. 20

21 Leilighet Tabell V4A Pris pr. kvm Nominelle priser. Områder måned % Nøkkeltall indeks 12 mnd % 5 år % 10 år % (m/m) (m/m) Prisnivå Gjennomsnittlig formidlingstid Fredrikstad 1,2 % 5,4 % 29,1 % 65,8 % Moss 0,9 % 4,0 % 25,1 % 67,5 % Sarpsborg 1,2 % 8,9 % 31,8 % 72,7 % Resten av Østfold 1,4 % 7,3 % 28,8 % 65,7 % Østfold 1,2 % 6,5 % 28,8 % 68,2 % Asker 0,6 % 1,7 % 28,5 % 75,7 % Bærum 0,8 % 1,8 % 34,7 % 79,5 % Follo 0,8 % 2,0 % 30,9 % 76,9 % Nedre Romerike 1,0 % 1,9 % 36,2 % 84,8 % Øvre Romerike 0,9 % 4,1 % 36,7 % 76,7 % Akershus 0,9 % 2,1 % 34,4 % 80,7 % O1 Gamle Oslo 1,3 % 0,8 % 35,8 % 78,1 % O2 Grünerløkka 1,4 % 0,4 % 36,7 % 82,2 % O3 Sagene 1,5 % 0,3 % 39,9 % 89,1 % O4 St.Hanshaugen 1,3 % 0,0 % 34,7 % 81,2 % O5 Frogner 1,5 % 0,6 % 35,9 % 83,1 % O6 Ullern 1,1 % 1,6 % 32,9 % 78,0 % O7 Vestre Aker 0,7 % 0,0 % 35,8 % 77,9 % O8 Nordre Aker 1,1 % 0,5 % 39,2 % 89,6 % O9 Bjerke 1,1 % 0,9 % 34,9 % 82,4 % O10 Grorud 1,2 % 0,3 % 36,3 % 86,4 % O11 Stovner 0,6 % 0,9 % 30,4 % 76,6 % O12 Alna 1,0 % -0,6 % 36,6 % 87,6 % O13 Østensjø 1,3 % 1,3 % 41,1 % 89,9 % O14 Nordstrand 1,2 % 1,1 % 40,9 % 91,6 % O15 Søndre Nordstrand 0,3 % -0,4 % 35,1 % 88,2 % Oslo 1,2 % 0,5 % 37,0 % 84,6 % Hamar 0,6 % 4,2 % 23,0 % 65,5 % Hedmark utenom Hamar 0,7 % 6,5 % 26,0 % 77,9 % Hedmark 0,7 % 5,6 % 24,8 % 72,3 % Lillehammer 1,3 % 1,9 % 30,7 % 80,8 % Oppland utenom Lillehm. 0,3 % 1,6 % 25,1 % 67,0 % Oppland 0,7 % 1,7 % 27,6 % 73,2 % Drammen 1,4 % 1,8 % 47,3 % 97,5 % Buskerud utenom Dram. 1,0 % 3,1 % 30,9 % 85,6 % Buskerud 1,2 % 2,4 % 38,8 % 91,7 % Larvik 1,2 % 4,0 % 27,2 % 85,6 % Sandefjord 1,0 % 2,4 % 23,8 % 70,1 % Tønsberg 0,8 % 5,6 % 31,8 % 61,3 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 1,8 % 5,4 % 26,9 % 69,9 % Vestfold 1,3 % 4,6 % 27,5 % 70,6 % Porsgrunn 0,3 % 2,1 % 19,9 % 101,3 % Skien 0,3 % 2,9 % 26,5 % 77,4 % Telemark uten Skien, Porsgrunn 2,3 % 7,0 % 17,0 % 90,7 % Telemark 0,6 % 3,4 % 21,9 % 95,2 % Pris pr kvm Pris median bolig Antall 21

22 > Leilighet, forts. Tabell V4A Pris pr. kvm Nominelle priser. Områder måned % Nøkkeltall indeks 12 mnd % 5 år % 10 år % (m/m) (m/m) Prisnivå Gjennomsnittlig formidlingstid Aust-Agder 0,9 % 0,7 % 16,4 % 86,8 % Kristiansand 0,7 % -0,6 % 9,2 % 80,7 % Vest-Agder uten Kristiansand 1,2 % 3,4 % 15,8 % 76,7 % Vest-Agder 0,8 % 0,2 % 10,5 % 80,9 % Sandnes 0,3 % -3,5 % 36,5 % 132,6 % Stavanger 0,7 % -1,3 % 37,5 % 134,6 % Haugesund 0,6 % 1,7 % 19,1 % 71,2 % Rogaland uten Stav, Sand, Haug 0,3 % -0,4 % 38,7 % 129,9 % Rogaland 0,5 % -1,1 % 35,3 % 126,6 % B1 Arna og Åsane 0,9 % 4,5 % 39,4 % 94,4 % B2 Bergenhus og Årstad 1,3 % 5,1 % 40,8 % 79,7 % B3 Fana og Ytrebygda 1,6 % 4,1 % 41,3 % 97,9 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 1,1 % 2,8 % 44,2 % 93,2 % Bergen 1,3 % 4,3 % 41,8 % 87,4 % Hordaland uten Bergen 0,8 % 4,1 % 23,9 % 80,9 % Hordaland 1,2 % 4,3 % 40,1 % 86,9 % Sogn & Fjordane 0,4 % 2,7 % 29,8 % 130,7 % Ålesund 1,0 % 3,6 % 28,2 % 85,8 % Møre og Romsdal uten Ålesund 1,1 % 3,7 % 28,3 % 102,3 % Møre & Romsdal 1,0 % 3,7 % 28,3 % 94,7 % T1 Sentrum og Byåsen 1,4 % 1,7 % 46,9 % 85,2 % T2 Strindheim og Nardo 0,9 % 0,7 % 40,5 % 82,5 % T3 Saupstad og Heimdal 0,8 % 1,4 % 50,1 % 105,6 % Trondheim 1,1 % 1,3 % 45,5 % 88,6 % Sør-Trøndelag uten Trondheim 0,8 % 6,6 % 41,4 % 89,3 % Sør-Trøndelag 1,1 % 1,6 % 45,3 % 88,7 % Nord-Trøndelag 1,2 % 3,2 % 34,4 % 105,8 % Bodø 1,4 % 6,8 % 38,0 % 93,2 % Nordland utenom Bodø 0,7 % 7,4 % 45,5 % 120,6 % Nordland 1,1 % 7,0 % 41,4 % 106,3 % Tromsø 2,2 % 12,2 % 40,1 % 81,7 % Troms utenom Tromsø 1,1 % 7,9 % 40,2 % 97,7 % Troms 2,1 % 11,6 % 40,5 % 85,3 % Finnmark 1,0 % 2,7 % 24,2 % 100,3 % Norge 1,1 % 2,1 % 35,1 % 84,9 % Pris pr kvm Pris median bolig Antall Note: Glattingsmetodologien inkluderer en ekstrapoleringsteknikk når det ikke er salg, derfor vil områder uten salg kunne ha indeks. 22

23 Eierleilighet Tabell V4B Pris pr. kvm Nominelle priser. Områder måned % Nøkkeltall indeks 12 mnd % 5 år % 10 år % (m/m) (m/m) Prisnivå Gjennomsnittlig formidlingstid Fredrikstad 0,4 % 5,3 % 27,4 % 64,5 % Moss 0,7 % 4,1 % 23,7 % 62,5 % Sarpsborg 0,7 % 8,3 % 22,7 % 62,8 % Resten av Østfold 0,6 % 7,3 % 29,4 % 74,5 % Østfold 0,5 % 6,1 % 26,5 % 67,0 % Asker 0,7 % 1,4 % 28,0 % 73,6 % Bærum 0,8 % 1,7 % 33,8 % 79,7 % Follo 0,9 % 2,2 % 31,3 % 78,1 % Nedre Romerike 1,0 % 2,5 % 35,7 % 89,1 % Øvre Romerike 0,7 % 4,5 % 37,3 % 85,0 % Akershus 0,8 % 2,3 % 33,7 % 81,7 % O1 Gamle Oslo 1,2 % 0,5 % 35,7 % 77,4 % O2 Grünerløkka 1,2 % 1,8 % 36,9 % 84,5 % O3 Sagene 1,2 % 0,2 % 37,9 % 89,3 % O4 St.Hanshaugen 1,1 % -0,2 % 35,1 % 82,6 % O5 Frogner 1,5 % 0,7 % 35,6 % 82,8 % O6 Ullern 0,9 % 0,9 % 33,5 % 78,7 % O7 Vestre Aker 0,7 % -0,1 % 33,7 % 74,6 % O8 Nordre Aker 1,2 % 0,9 % 37,7 % 87,8 % O9 Bjerke 1,0 % 0,5 % 33,4 % 82,9 % O10 Grorud 1,3 % -1,5 % 35,6 % 84,3 % O11 Stovner 0,9 % 3,5 % 25,8 % 66,8 % O12 Alna 1,2 % 0,3 % 31,4 % 82,7 % O13 Østensjø 1,4 % 2,7 % 38,9 % 93,0 % O14 Nordstrand 0,4 % 0,3 % 34,9 % 86,4 % O15 Søndre Nordstrand -0,1 % 0,8 % 34,9 % 90,2 % Oslo 1,2 % 0,7 % 35,6 % 83,2 % Hamar 1,2 % 6,6 % 26,7 % 68,5 % Hedmark utenom Hamar 0,8 % 5,7 % 23,1 % 70,5 % Hedmark 1,1 % 6,1 % 24,5 % 69,7 % Lillehammer 1,6 % 2,3 % 28,9 % 82,9 % Oppland utenom Lillehm. -0,5 % 2,1 % 26,4 % 70,8 % Oppland 0,6 % 2,1 % 27,6 % 76,4 % Drammen 1,7 % 3,8 % 45,2 % 99,3 % Buskerud utenom Dram. 1,1 % 4,6 % 28,5 % 85,9 % Buskerud 1,4 % 4,2 % 36,0 % 92,4 % Larvik 0,3 % 6,5 % 26,6 % 84,8 % Sandefjord 0,6 % 1,7 % 25,2 % 64,6 % Tønsberg 0,7 % 9,2 % 35,1 % 62,8 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 1,1 % 4,7 % 26,0 % 80,2 % Vestfold 0,8 % 5,6 % 28,6 % 73,9 % Porsgrunn 0,8 % -0,3 % 16,3 % 96,8 % Skien 0,2 % 7,5 % 26,7 % 77,3 % Telemark uten Skien, Porsgrunn 3,8 % 15,9 % 32,9 % 97,8 % Telemark 1,0 % 6,2 % 23,7 % 92,6 % Pris pr kvm Pris median bolig Antall 23

24 > Eierleilighet, forts. Tabell V4B Pris pr. kvm Nominelle priser. Områder måned % Nøkkeltall indeks 12 mnd % 5 år % 10 år % (m/m) (m/m) Prisnivå Gjennomsnittlig formidlingstid Aust-Agder 0,5 % 0,0 % 13,9 % 80,9 % Kristiansand 0,7 % -0,8 % 10,1 % 80,6 % Vest-Agder uten Kristiansand 1,3 % 5,1 % 16,3 % 70,3 % Vest-Agder 0,9 % 0,8 % 11,8 % 79,7 % Sandnes 0,4 % -1,7 % 37,0 % 122,8 % Stavanger 0,7 % -0,8 % 36,9 % 129,3 % Haugesund 0,5 % 2,5 % 15,3 % 65,6 % Rogaland uten Stav, Sand, Haug 0,4 % 0,0 % 39,4 % 127,7 % Rogaland 0,5 % -0,3 % 35,7 % 124,3 % B1 Arna og Åsane 0,2 % 3,9 % 39,6 % 96,3 % B2 Bergenhus og Årstad 1,3 % 5,6 % 40,3 % 81,2 % B3 Fana og Ytrebygda 1,3 % 3,6 % 39,4 % 94,6 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 1,0 % 3,2 % 41,0 % 86,7 % Bergen 1,2 % 4,8 % 40,2 % 84,3 % Hordaland uten Bergen 0,6 % 4,6 % 24,2 % 86,3 % Hordaland 1,1 % 4,7 % 38,0 % 83,9 % Sogn & Fjordane 0,1 % 4,1 % 30,0 % 113,0 % Ålesund 0,9 % 4,8 % 30,0 % 83,8 % Møre og Romsdal uten Ålesund 0,8 % 4,4 % 26,8 % 97,7 % Møre & Romsdal 0,9 % 4,6 % 28,4 % 89,0 % T1 Sentrum og Byåsen 1,2 % 2,4 % 45,6 % 83,6 % T2 Strindheim og Nardo 1,2 % 3,3 % 39,6 % 82,6 % T3 Saupstad og Heimdal 0,8 % 2,3 % 46,8 % 98,4 % Trondheim 1,1 % 2,6 % 44,2 % 85,2 % Sør-Trøndelag uten Trondheim 1,2 % 6,9 % 42,8 % 102,3 % Sør-Trøndelag 1,1 % 3,0 % 44,1 % 86,1 % Nord-Trøndelag 1,3 % 7,8 % 32,7 % 97,1 % Bodø 1,9 % 8,2 % 40,1 % 94,6 % Nordland utenom Bodø 0,9 % 7,1 % 37,2 % 98,5 % Nordland 1,6 % 7,8 % 39,3 % 95,3 % Tromsø 2,0 % 10,8 % 38,8 % 79,0 % Troms utenom Tromsø 1,3 % 13,1 % 36,7 % 73,7 % Troms 2,0 % 11,1 % 39,0 % 78,3 % Finnmark 2,7 % 7,6 % 31,9 % 111,4 % Norge 1,0 % 2,4 % 34,2 % 84,0 % Pris pr kvm Pris median bolig Antall Note: Glattingsmetodologien inkluderer en ekstrapoleringsteknikk når det ikke er salg, derfor vil områder uten salg kunne ha indeks. 24

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

VEDLEGG // DESEMBER 2015

VEDLEGG // DESEMBER 2015 VEDLEGG // DESEMBER 2015 Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige priser, er og antall solgte er varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk AUGUST 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk NOVEMBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk AUGUST 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

OKTOBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

OKTOBER Eiendom Norges boligprisstatistikk OKTOBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk JULI 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk DESEMBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juli 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografi ske områder

Detaljer

Januar 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Mai 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk OKTOBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk april 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografi ske områder

Detaljer

DESEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

DESEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk DESEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

NOVEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

NOVEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk NOVEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk APRIL 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk September 2014 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk APRIL 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MARS 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

JANUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

Februar Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 2014 Innhold Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

FEBRUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk

FEBRUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk FEBRUAR 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

Mars Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Mars Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk april 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Januar Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk SEPTEMBER 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk 2013 Innhold Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Datagrunnlag og metode 12 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling og omsetning

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk juli 2013 INNHOLD Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Datagrunnlag og metode 12 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling og

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk november 2013 Innhold Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Datagrunnlag og metode 12 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2004

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2004 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2004 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...1 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk AUGUST 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk

MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk MAI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk JULI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2013

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2013 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2013 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK August 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK August 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK August 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

MARS Eiendom Norges boligprisstatistikk. Leieprisutvikling 14

MARS Eiendom Norges boligprisstatistikk. Leieprisutvikling 14 MARS 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12 Boligtyper,

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Boligbarometer 12 Datagrunnlag og metode 14 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Innhold 2013 Hovedpunkter Nærmere om prisutviklingen 2 4 Aktivitet og omsetning Boligbarometer 9 11 Datagrunnlag og metode 14 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendom Norges boligprisstatistikk

Eiendom Norges boligprisstatistikk Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 218 Innhold Hovedpunkter 3 Nasjonal prisutvikling 4 Regional prisutvikling 6 Omsetningstid 8 Lagt ut for salg/ Solgte 9 Usolgte boliger 1 Avvik pris/prisantydning

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2

Detaljer

Eiendom Norges boligprisstatistikk

Eiendom Norges boligprisstatistikk Eiendom Norges boligprisstatistikk OKTOBER 2017 Innhold Hovedpunkter 3 Nasjonal prisutvikling 4 Regional prisutvikling 5 Avvik pris/prisantydning 8 Lagt ut for salg 9 Volum/antall solgte boliger 10 Omsetningstid

Detaljer

Eiendom Norges boligprisstatistikk

Eiendom Norges boligprisstatistikk Eiendom Norges boligprisstatistikk NOVEMBER 2017 Innhold Hovedpunkter 3 Nasjonal prisutvikling 4 Regional prisutvikling 5 Avvik pris/prisantydning 8 Lagt ut for salg 9 Volum/antall solgte boliger 10 Omsetningstid

Detaljer

MAI 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

MAI 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode 12

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2009 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2009 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2009 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2

Detaljer

FEBRUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

FEBRUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk FEBRUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Juni 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Juni 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Juni 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK - NEF - EFF - FINN.NO - ECON PÖYRY

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK - NEF - EFF - FINN.NO - ECON PÖYRY EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer September 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Mars 2013

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Mars 2013 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Mars 2013 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT...

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk. Leieprisutvikling 13

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk. Leieprisutvikling 13 SEPTEMBER 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 BOLIGBAROMETER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2010 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2010 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2010 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juni 2010 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juni 2010 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juni 2010 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning

Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning VEDLEGG // MARS 2017 Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige priser, formidlingstider og antall solgte er varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene

Detaljer

MARS 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

MARS 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk MARS 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2011 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

vinter 2014 Eff Fritidsboliger på fjellet Innhold Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

vinter 2014 Eff Fritidsboliger på fjellet Innhold Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 vinter 2014 Innhold Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Eff Fritidsboliger på fjellet Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken,

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer