EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2004"

Transkript

1 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2004 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR OMSETNINGSTAKT DATAGRUNNLAG OG METODE...11 VEDLEGG: PRISENE I BYER OG FYLKER...14 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF), FINN.no, og ECON oppgis som kilde.

2 1. Hovedpunkter Gjennomsnittlige priser på boliger formidlet gjennom FINN.no i juli 2004 var 0,7 prosent lavere enn i juni Korrigert for sesongvariasjoner økte prisen med 1,7 prosent. Det vil si at juli er en måned der prisen vanligvis utvikler seg svakere enn i gjennomsnittsmåneden. 14,0 prosent høyere enn i juli prosent høyere enn i forrige bunnår, Korrigert for inflasjonen var prisene 135 prosent høyere enn de var i prosent høyere enn i forrige toppår, Korrigert for inflasjonen var prisene 34 prosent høyere enn de var i Figur 1 Prisvekst siste måned og siste 12 måneder. Prosent. Alle boliger 16 % 14 % 14,0 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -0,7 % Endring siste måned Endring 12 siste måneder Arealmålet vi bruker i statistikken er Boligareal (BOA) NS

3 Prisene endret seg ulikt for de forskjellige boligtypene fra juni til juli 2004: Prisene på eneboliger sank med 2,5 prosent fra juni til juli 2004, men var 11,5 prosent høyere enn i juli 20. Siden bunnivået i 1992 har prisene økt med 155 prosent. Prisene på delte boliger sank med 1,9 prosent fra juni til juli 2004, men var 11,3 prosent høyere enn i juli 20. Siden bunnivået i 1992 har prisene økt med 176 prosent. Prisene på leiligheter steg med 0,2 prosent fra juni til juli 2004, og var 15,6 prosent høyere enn i juli 20. Siden bunnivået i 1992 har prisene økt med 237 prosent. Figur 2 Prisvekst siste måned og siste 12 måneder. Prosent. Eneboliger, delte boliger og leiligheter 18 % 16 % 14 % 12 % Enebolig Delt bolig Leilighet 11,5 % 11,3 % 15,6 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % 0,2 % -1,9 % -2,5 % Endring siste måned Endring 12 siste måneder 2

4 2. Prisene, måned for måned og år for år Nedenfor viser vi hvordan prisene har utviklet seg siden 1985 og hvordan de svinger gjennom året. De langsiktige trendene er vist både i figurer og i tabeller. Figur 3 Gjennomsnittlig pris pr. m Faktiske og sesongkorrigerte månedstall kroner Faktisk Sesongkorrigert jan. 97 jan. 98 jan. 99 jan. 00 jan. 01 jan. 02 jan. jan. 04 Note: Dette er den eneste figuren med sesongkorrigerte tall. Alle andre figurer viser faktiske priser. Figur 4 Gjennomsnittlig pris pr. m Månedstall kroner des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 3

5 Figur 5 Gjennomsnittlig pris pr. m Nominelle og reelle årstallspriser kroner. Målt i 20-kroner Realpris Nominell pris Note: Dette er den eneste figuren med realpriser (se også tab. 5). Alle figurer viser faktiske nominelle priser. Prisene for 2004 er gjennomsnittet fra januar til juli Figur 6 Pris pr. m 2 for ulike boligtyper. Månedstall kroner Leilighet 80 kvm Delt bolig 115 kvm Enebolig 150 kvm. 8 6 jan. 97 jan. 98 jan. 99 jan. 00 jan. 01 jan. 02 jan. jan. 04 Figur 6 viser at de månedlige prisendringene for eneboliger, delte boliger og leiligheter ofte er forskjellige. Over tid beveger imidlertid prisene for alle de tre boligtypene seg i samme retning. 4

6 Figur 7 Pris pr. m 2 for ulike boligtyper. Årstall kroner Leilighet 80 kvm Delt bolig 115 kvm Enebolig 150 kvm Note: Prisene for 2004 er gjennomsnittet fra januar til juli 5

7 Tabell 1 Pris pr. m 2 for ulike boligtyper. Månedstall, 1000 kroner. jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. 04 feb. 04 mar. 04 apr. 04 juni. 04 jun. 04 jul. 04 Enebolig 10,7 11,2 11,4 11,2 11,2 11,3 11,9 12,1 12,5 12,3 12,6 12,3 12,0 Delt 12,8 13,4 13,6 13,5 13,6 13,6 14,0 14,3 14,8 14,6 15,0 14,6 14,3 Leilighet 18,3 19,2 19,6 19,7 19,9 20,0 20,8 21,1 21,1 21,0 20,9 21,1 21,1 Gjennomsnitt 14,9 15,6 15,9 15,9 16,0 16,1 16,7 17,0 17,2 17,1 17,2 17,1 17,0 Sesongkorrigert gjennomsnitt 15,3 15,4 15,8 16,0 16,3 16,5 16,6 16,7 16,9 16,7 16,9 17,2 17,5 Tabell 2 Endring fra forrige måned for ulike boligtyper. Prosent jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. 04 feb. 04 mar. 04 apr. 04 juni. 04 jun. 04 jul. 04 Enebolig ,5 Delt ,9 Leilighet ,2 Gjennomsnitt ,7 Sesongkorrigert gjennomsnitt ,7 Tabell 3 Pris pr. m 2 for ulike boligtyper. Årstall, 1000 kroner Enebolig 4,3 5,5 6,6 6,6 5,8 5,6 5,0 4,7 4,9 5,6 6,2 6,6 7,2 7,9 8,6 9,8 10,3 10,9 11,1 12,2 Delt 4,5 5,7 6,8 7,0 6,2 5,9 5,6 5,2 5,4 6,4 7,1 7,5 8,3 9,2 10,3 11,8 12,6 13,1 13,3 14,5 Leilighet 5,5 7,3 9,3 9,2 7,7 7,5 7,0 6,3 6,8 7,7 8,1 9,3 10,3 12,1 14,0 16,3 17,5 18,6 18,9 21,0 Gjennomsnitt 5,0 6,6 8,1 8,0 6,9 6,7 6,1 5,6 6,0 Note: Prisene for 2004 er gjennomsnittet fra januar til juli 6,8 7,4 8,1 8,9 10,1 11,5 13,2 14,2 15,2 15,4 17,1 6

8 Tabell 4 Endring fra forrige år for ulike boligtyper. Prosent Enebolig Delt bolig Leilighet Gjennomsnitt Note: Prisene for 2004 er gjennomsnittet fra januar til juli Tabell 5 Pris pr. m 2 for ulike boligtyper. Korrigert for endring i konsumprisindeksen. Årstall, 1000 kroner. (20-priser) Enebolig 7,9 9,4 10,3 9,7 8,1 7,5 6,5 6,0 6,1 6,9 7,4 7,8 8,3 8,9 9,5 10,5 10,7 11,2 11,1 12,2 Delt 8,2 9,7 10,7 10,3 8,8 7,9 7,2 6,6 6,7 7,8 8,5 8,9 9,6 10,4 11,4 12,6 13,0 13,4 13,3 14,5 Leilighet 10,1 12,4 14,5 13,4 10,9 10,1 9,1 8,0 8,4 9,4 9,6 11,0 11,9 13,6 15,4 17,4 18,1 19,1 18,9 21,0 Gjennomsnitt 9,2 11,1 12,6 11,8 9,7 9,0 8,0 7,2 7,5 8,4 8,8 9,6 10,2 11,4 12,6 14,1 14,8 15,5 15,4 17,0 Note: Prisene for 2004 er gjennomsnittet fra januar til juli Tabell 6 Totalpris for ulike boligtyper. Årstall, 1000 kroner Enebolig Delt bolig Leilighet Gjennomsnitt Note: Prisene for 2004 er gjennomsnittet fra januar til juli 7

9 3. Omsetningstakt Nedenfor viser vi formidlingstiden for boliger i statistikken, samt omfanget usolgte boliger i Finn.nos database. Gjennomsnittlig formidlingstid i juli 2004 var på 37 dager. Det var ti dager mer enn i juni, og ti dager mindre enn i juli 20. Den registrerte formidlingstiden i 2002, 20 og hittil i 2004 har ligget på et lavere nivå enn tidligere. Det skyldes i stor grad at registreringen av formidlingstiden foregår på enn annen måte enn før Tidligere ble formidlingstiden målt som tiden fra en eiendom ble meldt inn til megler til kontrakt ble inngått. Fra og med juli 20 måles formidlingstiden som tiden fra en eiendom legges ut på FINN.no til den registreres som solgt. Denne endringen innebærer at den registrerte formidlingstiden for hver enkelt bolig reduseres med minst en uke, men i enkelte tilfeller også flere uker. Figur 8 Formidlingstid for alle boliger. Antall dager til juli jan. 97 jan. 98 jan. 99 jan. 00 jan. 01 jan. 02 jan. jan. 04 8

10 Figur 8 viser at formidlingstiden kan variere fra måned til måned. Tabell 7 nedenfor viser at formidlingstiden også varierer mye fra region til region. Tabell 7 Formidlingstid i byer og fylker. Antall dager. 20 og Sortert etter formidlingstid i juli 2004 jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Trondheim Bergen Hedmark Trøndelagsfylkene Hordaland u Bergen Oslo Oppland Rogaland u Stavanger Nord-Norge Møre- og Romsdal Stavanger Akershus Østfold Agderfylkene Vestfold Telemark Buskerud Gjennomsnitt

11 Figur 9 nedenfor viser hvor mange boliger som har ligger i FINN.nos database, og hvor lenge de har ligget der. Den øverste delen av figuren viser totalt antall boliger i basen. Den nederste delen av figuren viser hvor stor andel av totalen som har ligget henholdsvis kortere enn 2 uker, 2 til 4 uker, 1 til 3 måneder, 3 til 6 måneder, 6 til 12 måneder og mer enn ett år. Figur 9 Boliger i Finn.nos database. Antall og liggetider. Antall boliger til salgs des. 02 jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. 04 feb. 04 mar. 04 apr. 04 mai. 04 jun. 04 jul. aug Liggetider for boliger til salgs. 100 % 0-2 uker 80 % 2-4 uker 60 % 1-3 mnd 40 % 3-6 mnd 6-12 mnd 20 % Over 12 mnd 0 % des. 02 jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. 04 feb. 04 mar. apr. mai. jun jul. aug Note: Vi har ingen observasjoner for 1. mars og 1. august

12 4. Datagrunnlag og metode Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk er et samarbeid mellom Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) og FINN.no. Statistikken er utarbeidet av ECON Analyse as. Statistikken er beregnet på grunnlag av følgende opplysninger om de solgte boligene; boligtype, antall kvadratmeter boligareal, kommune og datoene for innmelding av salg og inngåelse av kontrakt mellom kjøper og selger. Statistikken er ikke en totaltelling over formidlede boliger. Frem til 2002 er statistikken basert på frivillig rapportering fra medlemmer av NEF, deretter er den basert på salg formidlet av meglere som er medlem av NEF og EFF og annonsert gjennom FINN.no. For 2002 og 20 har vi registrert over dobbelt så mange salg som i Det skyldes først og fremst at vi har lagt om rutinene for datainnsamlingen. Vi vet ikke hvordan omsetningen har utviklet seg i forhold til før omleggingen. Det var i alt 2524 formidlede boliger med i statistikken i juli Statistikken er produsert før månedsslutt og boliger formidlet de to til tre siste dagene i måneden mangler i statistikken. Statistikken revideres derfor etter månedslutt og erfaringsmessig stiger da antall formidlede boliger med ca 20 prosent. Revisjonen betyr imidlertid vanligvis svært lite for de beregnede prisnivåene. 11

13 Tabell 8 Antall formidlede boliger i statistikken juli 2004 År og måned Enebolig Delt bolig Leilighet SUM (hittil) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Boliger med manglende opplysninger om kommunen boligen er solgt i, boligtype, areal og priser er ikke med i statistikken. I tillegg trekker vi ut: Boliger som er større enn 500 m 2 Eneboliger og delte boliger som er mindre enn 50 m 2 Leiligheter som er mindre enn 20 m 2 Boliger med priser under kroner pr. m 2 Boliger med priser over kroner pr. m 2 Landsgjennomsnitt og nivåtall De ulike tallene i denne statistikken er regnet ut i flere etapper. Først har vi regnet ut prisnivåene for henholdsvis eneboliger, delte boliger og leiligheter i 52 geografiske regioner. Deretter har vi regnet ut et landsgjennomsnitt for hver boligtype. Og til slutt et landsgjennomsnitt for alle boligtyper i Norge. Landsgjennomsnitt for hver boligtype er regnet ut ved å vekte prisene i hver region med omsetningen i denne regionen de foregående tre årene. Landsgjennomsnitt for alle boligene er regnet ut ved å vekte prisene på hver boligtype med omsetningen av denne boligtypen de foregående tre årene. Se Tabell 9 nedenfor. 12

14 Tabell 9 Vekter som brukes for å lage landsgjennomsnitt for alle boliger. VEKTER Basert på Enebolig Delt Leilighet Totalt Frem til 2001 er datagrunnlaget salgsinformasjon fra NEF. Fra og med 2002 er datagrunnlaget salgsinformasjon fra FINN.no. Dette innebærer et potensielt brudd i statistikken. For å unngå bruddet korrigerer vi for skiftet i vektene på følgende måte: Veksten fra 2002 til 20, fra 20 til 2004 regner vi ut ved å bruke faste vekter (det samme vil vi gjøre med veksten fra 2004 til 2005). Deretter bruker vi vekstratene til å regne ut nivåtallene bakover. Dette betyr at nivåtallene for tidligere år ikke eksakt tilsvarer de nivåene vi har beregnet i første omgang, men differansen er ikke veldig stor. Sesongkorrigering Normalt stiger prisene mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten. En endring i prisene fra en måned til en annen er derfor bestemt av måneden i tillegg til andre faktorer, blant annet rente- og inntektsnivå. For å kunne skille mellom sesongfaktoren og andre faktorer sesongkorrigerer vi tallene. Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner. 13

15 Vedlegg: prisene i byer og fylker Både gjennomsnittlige boligpriser, formidlingstider og antall formidlede boliger varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene skyldes først og fremst reelle forskjeller mellom regionene, men også tilfeldige avvik. Prisstatistikken i regionene er mer usikker enn for landet totalt på grunn av lavt antall formidlede boliger i enkelte regioner og variasjoner i omsatte boligers kvaliteter fra måned til måned som det ikke kan korrigeres for. Eksempelvis kan enkelte nybygg påvirke prisene relativt mye i områder med få formidlede boliger. Tabellene V1 til V4 viser detaljerte tall for prisutviklingen i byer og fylker. Vi presenterer ikke priser for regioner der det ble omsatt fem eller færre boliger i én måned. Oslo, Bergen og Trondheim er delt opp i bydeler og områder. Bydelene i Oslo omfatter følgende steder: O1 Gamle Oslo: Gamle Oslo, + sørvestre del av Helsfyr-Sinsen, Ekebergskråningen og øyene O2 Grünerløkka: Grünerløkka-Sofienberg minus Hausmannskvartalene, + nordre del av Helsfyr-Sinsen O3 Sagene: Sagene-Torshov O4 St.Hanshaugen: St.Hanshaugen-Ullevål, minus Ullevål hageby mm, + Hausmannskvartalene og en del av Sentrum O5 Frogner: Bygdøy-Frogner og Uranienborg-Majorstuen minus øyene, + Aker brygge og Filipstad O6 Ullern: Ullern O7 Vestre Aker: Vindern og Røa minus Gaustad området O8 Nordre Aker: Grefsen-Kjelsås og Sogn + Ullevål Hageby mm og Gaustad området O9 Bjerke: Bjerke O10 Stovner: Stovner og Høybråten O11 Grorud: Grorud og Romsås O12 Alna: Hellerud og Furuset minus Nordre Trasop og Høybråten, + sørøstre del av Helsfyr- Sinsen O13 Østensjø: Bøler, Manglerud og Østensjø + Nordre Trasop O14 Norstrand: Ekeberg-Bekkelaget, Norstrand og Lamberseter, - Ekebergskråningen O15 Søndre Norstrand: Søndre Nordstrand Områdene i Bergen dekker følgende steder: B1 Arna og Åsane: Kvamme, Arnavågen, Festtangen, Arnatveit, Haukeland, Eidsvåg, Haukås, Jordal, Haukedal, Tertnes, Rolland B2 Bergenhus og Årstad: Fjellsiden, Nordnes, Nøstet, Møhlenpris, Nygard, Sentrum, Løvstakken, Fantoft, Fjøsanger, Landås, Solemsviken B3 Fana og Ytrebygda: Minde, Flesland, Nordås, Kokstad, Sandsli, Titlestad, Sele, fjellbirkeland, Riple, Haugland B4 Fyllingsdalen og Laksvåg: Varden, Bønes, Fjøsanger, Knappen, Straume, Kongshavn, Håkonsvern, Lyngbø, Ørnafjell, Loddefjord Områdene i Trondheim dekker følgende steder: T1 Sentrum og Byåsen: Tømmerdal, Stampe, Byåsen, Lade, Leangen, Ringved, Singsaker, Øya T2 Strindheim og Nardo: Nardo, Dragvoll, Lerkendal, Myrvang, Tyholt, Moholt, Kleiva, Dragvoll T3 Saupstad og Heimdal: Haukåsen, Munkvoll, Saupstad, Heggstad,Kattem, Heimstad 14

16 Tabell V1 Pris pr. kvadratmeter for alle boliger. Års- og månedstall kroner. Regioner Årstall Årlig %vis endring Månedstall %endring Antall jul. jun. 04 jul. 04 siste måned jul. jun. 04 jul. 04 Moss 13,3 13,3 15,2 0 % 14 % 12,8 15,2 15,1-1 % Sarpsborg 10,1 10,4 12,1 3 % 16 % 9,9 12,1 11,9-1 % Fredrikstad 12,1 12,6 14,0 4 % 11 % 12,1 13,9 13,8-1 % Resten av Østfold 11,3 11,3 12,5 0 % 10 % 10,9 12,2 12,1-1 % SNITT Østfold 11,7 11,9 13,4 2 % 13 % 11,4 13,3 13,1-1 % Asker 18,5 18,9 20,3 2 % 8 % 18,4 20,4 20,3-1 % Bærum 21,0 21,1 22,6 0 % 7 % 20,5 22,7 22,6 0 % Follo 16,6 17,1 18,8 3 % 10 % 16,6 18,8 18,6-1 % Øvre Romerike 13,9 13,8 15,0 0 % 8 % 13,4 14,9 14,6-2 % Nedre Romerike 15,5 15,7 17,0 2 % 9 % 15,2 17,0 16,9-1 % SNITT Akershus 17,1 17,3 18,7 1 % 8 % 16,8 18,7 18,6-1 % SNITT Oslo 21,2 21,5 23,1 1 % 7 % 20,9 23,3 23,2 0 % Hamar 12,4 12,8 14,3 3 % 12 % 12,4 14,3 14,3 0 % Hedmark utenom Hamar 9,2 9,3 10,6 1 % 15 % 8,8 10,6 10,5-1 % SNITT Hedmark 10,2 10,4 11,7 2 % 13 % 9,9 11,7 11,6-1 % Lillehammer 13,0 13,6 14,9 5 % 9 % 13,4 14,8 14,6-2 % Oppland utenom Lillehm. 9,8 9,9 11,3 1 % 14 % 9,5 11,4 11,1-2 % SNITT Oppland 11,1 11,3 12,7 2 % 13 % 10,9 12,7 12,5-2 % Drammen 12,4 13,0 14,4 5 % 11 % 12,5 14,3 14,1-1 % Buskerud utenom Dram. 12,0 12,0 13,3 0 % 11 % 11,5 13,2 13,0-2 % SNITT Buskerud 12,0 12,5 13,7 4 % 10 % 12,0 13,6 13,4-1 % Tønsberg 15,3 15,1 16,8-1 % 11 % 14,5 16,7 16,5-1 % Sandefjord 12,6 12,4 13,9-2 % 12 % 11,9 13,8 13,6-1 % Larvik 11,8 12,0 13,0 2 % 8 % 11,6 12,8 12,6-2 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 12,9 12,6 13,8-2 % 9 % 12,1 13,7 13,5-2 % SNITT Vestfold 13,2 13,0 14,4-1 % 10 % 12,5 14,3 14,1-1 % Telemark 9,6 10,1 11,7 4 % 17 % 9,5 11,6 11,5-1 % Kristiansand 12,9 12,9 14,5 0 % 12 % 12,4 14,5 14,3-1 % Agder utenom Krist.sand 10,5 10,6 11,8 1 % 11 % 10,2 11,7 11,6-1 % SNITT Agderfylkene 11,8 11,8 13,3 0 % 12 % 11,4 13,2 13,1-1 % Stavanger 14,4 15,0 16,6 4 % 11 % 14,6 16,7 16,6-1 % Sandnes 13,3 13,2 14,5-1 % 10 % 12,8 14,5 14,3-1 % Rogaland utenom S&S 11,1 11,3 13,0 2 % 15 % 10,9 13,0 12,8-1 % SNITT Rogaland 13,1 13,5 15,1 3 % 12 % 13,0 15,1 14,9-1 % B1 Arna og Åsane n.a. 12,8 14,8 n.a. 16 % 12,3 14,9 14,9 0 % B2 Bergenhus og Årstad n.a. 18,5 20,9 n.a. 13 % 18,1 21,1 21,1 0 % B3 Fana og Ytrebygda n.a. 14,8 17,1 n.a. 16 % 14,2 17,3 17,2 0 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg n.a. 13,6 15,4 n.a. 13 % 13,1 15,6 15,5 0 % SNITT Bergen 14,6 15,6 17,7 6 % 14 % 15,0 17,9 17,9 0 % Hordaland utenom Bergen 11,7 11,8 14,0 1 % 18 % 11,2 14,1 13,9-2 % SNITT Hordaland 13,9 14,7 16,7 6 % 14 % 14,1 16,9 16,8 0 % Møre- og Romsdal 11,1 10,6 11,5-5 % 9 % 10,2 11,4 11,3-1 % T1 Sentrum og Byåsen n.a. 17,0 19,4 n.a. 14 % 16,4 19,6 19,6 0 % T2 Strindheim og Nardo n.a. 16,2 18,5 n.a. 14 % 15,7 18,7 18,6 0 % T3 Saupstad og Heimdal n.a. 13,0 14,4 n.a. 11 % 12,5 14,4 14,3-1 % SNITT Trondheim 15,1 15,9 18,1 6 % 13 % 15,4 18,3 18,2 0 % Resten av Trøndelag 9,9 10,1 11,2 2 % 11 % 9,8 11,0 10,7-2 % SNITT Trøndelagsfylkene 12,7 13,4 15,2 6 % 13 % 13,0 15,2 15,1-1 % Tromsø 15,5 16,5 18,8 7 % 14 % 16,0 18,9 18,8-1 % Resten av Nord-Norge 9,7 10,0 12,0 3 % 20 % 9,5 12,0 11,8-1 % SNITT Nord-Norge 11,7 12,3 14,4 5 % 17 % 11,8 14,4 14,3-1 % SUM 15,2 15,4 17,1 2 % 10 % 14,9 17,1 17,0-0,7 % Kilde: NEF, EFF, FINN.no, ECON Note: Prisen i 2004 er beregnet for perioden januar-juli Forklaring: n.a (not available) betyr at tallene ikke kan presenteres fordi de er basert på salg av fem boliger eller færre. 15

17 Tabell V2 Pris pr. kvadratmeter for eneboliger. Års- og månedstall kroner. Regioner Årstall Årlig %vis endring Månedstall %endring Antall jul. jun. 04 jul. 04 siste måned jul. jun. 04 jul. 04 Moss 12,1 12,1 13,4 0 % 10 % 11,8 13,6 13,2-3 % Sarpsborg 9,1 9,2 10,3 1 % 12 % 8,7 10,3 10,0-3 % Fredrikstad 10,5 10,8 11,6 3 % 7 % 10,4 11,6 11,3-2 % Resten av Østfold 9,2 9,4 10,5 2 % 11 % 9,2 10,4 10,1-3 % SNITT Østfold 9,8 10,0 11,0 2 % 10 % 9,6 11,0 10,7-3 % Asker 18,5 18,5 19,6 0 % 6 % 18,0 20,0 n.a. n.a Bærum 20,7 20,8 21,8 0 % 4 % 20,2 22,0 21,7-1 % Follo 14,9 15,2 16,6 2 % 9 % 14,7 16,7 16,4-2 % Øvre Romerike 10,9 10,7 11,3-1 % 5 % 10,4 11,3 10,9-3 % Nedre Romerike 13,8 13,8 14,8 0 % 7 % 13,4 14,8 14,5-2 % SNITT Akershus 14,9 15,0 16,0 0 % 7 % 14,5 16,0 15,7-2 % SNITT Oslo 21,1 21,5 22,4 2 % 4 % 21,0 22,6 22,4-1 % Hamar 10,9 11,0 12,2 1 % 11 % 10,5 12,4 12,1-2 % Hedmark utenom Hamar 7,5 7,5 8,4-1 % 12 % 7,0 8,4 8,1-4 % SNITT Hedmark 8,1 8,1 9,0 0 % 12 % 7,6 9,1 8,8-3 % Lillehammer 11,2 12,0 12,2 8 % 2 % 11,9 12,2 11,8-3 % Oppland utenom Lillehm. 7,6 7,2 8,2-5 % 14 % 6,8 8,3 7,9-4 % SNITT Oppland 8,3 8,1 8,9-3 % 11 % 7,6 9,0 8,6-4 % Drammen 11,2 11,5 12,9 3 % 12 % 11,2 13,0 12,6-2 % Buskerud utenom Dram. 10,1 10,4 11,3 3 % 8 % 10,0 11,2 10,9-3 % SNITT Buskerud 10,4 10,7 11,7 3 % 9 % 10,3 11,7 11,3-3 % Tønsberg 13,2 13,6 14,8 3 % 9 % 13,1 14,9 14,5-2 % Sandefjord 11,4 11,6 12,8 2 % 10 % 11,2 12,8 12,5-2 % Larvik 10,2 10,5 11,5 3 % 10 % 10,1 11,5 11,2-2 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 11,2 11,3 12,4 1 % 10 % 11,0 12,5 12,1-3 % SNITT Vestfold 11,4 11,6 12,7 2 % 10 % 11,2 12,7 12,4-2 % Telemark 8,2 8,1 9,0-1 % 11 % 7,7 9,1 8,8-3 % Kristiansand 11,1 11,1 12,2-1 % 11 % 10,6 12,4 12,0-3 % Agder utenom Krist.sand 8,6 8,7 9,6 1 % 10 % 8,3 9,6 9,2-4 % SNITT Agderfylkene 9,3 9,3 10,2 0 % 10 % 8,9 10,3 9,9-3 % Stavanger 12,6 13,1 14,6 4 % 11 % 12,7 14,8 14,5-2 % Sandnes 10,8 11,0 12,0 2 % 9 % 10,7 12,0 11,7-3 % Rogaland utenom S&S 8,8 9,0 10,2 3 % 13 % 8,7 10,2 9,9-3 % SNITT Rogaland 10,4 10,7 12,0 3 % 12 % 10,4 12,0 11,7-3 % SNITT Bergen 13,0 14,0 15,7 8 % 12 % 13,6 15,9 15,7-1 % Hordaland utenom Bergen 8,8 9,1 10,1 3 % 11 % 8,7 10,0 9,8-3 % SNITT Hordaland 11,1 11,8 13,1 6 % 12 % 11,3 13,2 13,0-2 % Møre- og Romsdal 8,3 8,5 9,1 2 % 7 % 8,1 9,0 8,7-3 % SNITT Trondheim 13,1 13,8 15,6 5 % 14 % 13,3 15,8 15,5-2 % Resten av Trøndelag 7,2 7,5 8,5 3 % 13 % 7,2 8,4 8,0-4 % SNITT Trøndelagsfylkene 9,1 9,5 10,8 5 % 13 % 9,1 10,8 10,4-3 % Tromsø 12,6 13,3 15,6 6 % 17 % 13,0 15,7 15,5-1 % Resten av Nord-Norge 7,4 7,6 8,9 2 % 17 % 7,2 8,9 8,6-3 % SNITT Nord-Norge 8,5 8,9 10,4 4 % 17 % 8,5 10,4 10,1-2 % SUM 10,9 11,1 12,2 2 % 10 % 10,7 12,3 12,0-2,5 % Kilde: NEF, EFF, FINN.no, ECON Note: Prisen i 2004 er beregnet for perioden januar-mai Forklaring: t-1 betyr endring siste måned, t-12 betyr endring siste 12 måneder Forklaring: n.a (not available) betyr at tallene ikke kan presenteres fordi de er basert på salg av fem boliger eller færre. Tabell V3 Pris pr. kvadratmeter for delte boliger. Års- og månedstall kroner. Regioner Årstall Årlig %vis endring Månedstall %endring Antall jul. jun. 04 jul. 04 siste måned jul. jun. 04 jul. 04 SNITT Østfold 10,1 10,1 11,5-1 % 14 % 9,6 11,4 11,1-3 % SNITT Akershus 15,7 15,6 16,7 0 % 7 % 15,2 16,8 16,5-2 % SNITT Oslo 18,7 19,0 20,3 1 % 7 % 18,4 20,4 20,2-1 % SNITT Hedmark 9,2 9,3 10,1 1 % 8 % 9,0 10,0 9,8-2 % SNITT Oppland 10,6 10,5 11,7-1 % 12 % 10,1 11,8 11,4-3 % SNITT Buskerud 10,9 10,9 12,0 0 % 10 % 10,4 12,0 11,7-2 % SNITT Vestfold 11,0 10,9 12,1-1 % 11 % 10,5 12,1 11,7-3 % SNITT Telemark 8,3 8,4 9,3 2 % 10 % 8,1 9,1 n.a. n.a SNITT Agderfylkene 9,5 9,7 10,8 2 % 11 % 9,4 10,7 10,4-2 % SNITT Rogaland 11,4 11,6 12,8 1 % 11 % 11,2 12,8 12,6-2 % SNITT Bergen 12,4 13,1 14,6 6 % 12 % 12,6 14,7 14,5-2 % SNITT Hordaland 11,8 12,7 14,2 7 % 12 % 12,3 14,3 14,1-2 % SNITT Møre- og Romsdal 10,1 9,7 10,6-3 % 9 % 9,4 10,6 10,2-4 % SNITT Trondheim 13,4 13,9 15,5 3 % 12 % 13,4 15,6 15,4-2 % SNITT Trøndelagsfylkene 11,5 11,7 13,2 2 % 13 % 11,3 13,3 13,1-2 % SNITT Nord-Norge 9,2 9,9 11,3 7 % 14 % 9,5 11,4 11,2-2 % SUM 13,1 13,3 14,5 1 % 9 % 12,8 14,6 14,3-1,9 % Kilde: NEF, EFF, FINN.no, ECON Note: Prisen i 2004 er beregnet for perioden januar-juli Forklaring: n.a (not available) betyr at tallene ikke kan presenteres fordi de er basert på salg av fem boliger eller færre. Forklaring: n.a (not available) betyr at tallene ikke kan presenteres fordi de er basert på salg av fem boliger eller færre. 16

18 Tabell V4 Pris pr. kvadratmeter for leiligheter. Års- og månedstall kroner. Regioner Årstall Årlig %vis endring Månedstall %endring Antall jul. jun. 04 jul. 04 siste måned jul. jun. 04 jul. 04 Moss 14,5 14,6 17,1 1 % 17 % 13,9 17,0 17,0 0 % Sarpsborg 11,0 11,6 13,8 5 % 19 % 10,9 13,8 13,7 0 % Fredrikstad 13,6 14,3 16,2 5 % 13 % 13,7 16,0 n.a. n.a Resten av Østfold 13,2 13,2 14,2 0 % 8 % 12,7 13,8 13,8 0 % SNITT Østfold 13,3 13,6 15,5 2 % 14 % 13,0 15,3 15,4 0 % Asker 19,0 19,7 21,5 4 % 9 % 19,2 21,3 21,3 0 % Bærum 21,6 21,7 23,8 0 % 10 % 21,1 23,8 23,9 0 % Follo 18,4 19,0 21,0 3 % 10 % 18,5 20,9 20,9 0 % Øvre Romerike 16,2 16,4 18,0 1 % 10 % 15,9 17,8 17,7-1 % Nedre Romerike 17,0 17,5 19,1 3 % 10 % 16,9 19,1 19,1 0 % SNITT Akershus 18,9 19,3 21,2 2 % 10 % 18,7 21,1 21,1 0 % O5 Frogner n.a. 28,9 31,6 n.a. 9 % 28,0 32,0 32,2 1 % O4 St.Hanshaugen n.a. 26,1 29,0 n.a. 11 % 25,2 29,3 29,4 0 % O3 Sagene n.a. 23,0 25,5 n.a. 11 % 22,2 25,8 25,9 1 % O2 Grünerløkka n.a. 22,9 25,3 n.a. 10 % 22,1 25,4 25,5 0 % O1 Gamle Oslo n.a. 22,4 24,5 n.a. 9 % 21,6 24,6 24,7 0 % O14 Nordstrand n.a. 20,0 21,7 n.a. 9 % 19,4 21,7 21,7 0 % O15 Søndre Nordstrand n.a. 16,3 17,4 n.a. 7 % 15,9 17,2 17,2 0 % O13 Østensjø n.a. 18,8 20,6 n.a. 10 % 18,2 20,6 20,7 0 % O12 Alna n.a. 16,9 18,4 n.a. 9 % 16,3 18,3 18,3 0 % O11 Stovner n.a. 16,3 17,9 n.a. 10 % 15,6 17,8 17,8 0 % O10 Grorud n.a. 16,2 17,7 n.a. 9 % 15,6 17,5 17,5 0 % O9 Bjerke n.a. 19,1 21,0 n.a. 10 % 18,4 21,0 21,1 0 % O8 Nordre Aker n.a. 24,6 27,6 n.a. 12 % 23,8 27,7 27,8 0 % O7 Vestre Aker n.a. 24,6 27,1 n.a. 10 % 23,7 27,3 27,5 1 % O6 Ullern n.a. 27,1 29,5 n.a. 9 % 26,1 29,8 30,0 0 % SNITT Oslo 22,0 22,1 24,3 1 % 10 % 21,4 24,5 24,5 0 % Hamar 13,9 14,5 16,2 4 % 12 % 14,0 16,1 16,3 1 % Hedmark utenom Hamar 10,4 10,6 12,5 2 % 17 % 10,1 12,5 12,4 0 % SNITT Hedmark 11,8 12,3 14,0 4 % 15 % 11,8 14,0 14,1 0 % Lillehammer 14,6 15,3 17,1 5 % 12 % 14,9 17,0 16,9-1 % Oppland utenom Lillehm. 11,5 12,0 13,8 4 % 15 % 11,5 13,9 13,7-1 % SNITT Oppland 13,1 13,7 15,6 4 % 14 % 13,3 15,5 15,4-1 % Drammen 13,5 14,5 16,0 7 % 10 % 13,9 15,7 15,6 0 % Buskerud utenom Dram. 13,7 13,4 15,0-2 % 12 % 12,7 14,9 14,8-1 % SNITT Buskerud 13,4 14,1 15,6 5 % 11 % 13,5 15,4 15,3 0 % Tønsberg 17,2 16,5 18,6-4 % 12 % 15,8 18,4 18,4 0 % Sandefjord 14,0 13,4 15,1-4 % 13 % 12,8 14,8 14,7-1 % Larvik 13,3 13,6 14,6 2 % 7 % n.a. 14,2 14,1-1 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 14,7 14,1 15,4-4 % 9 % 13,4 15,2 15,1-1 % SNITT Vestfold 15,1 14,6 16,2-3 % 11 % 14,0 16,0 15,9-1 % Telemark 10,9 11,8 14,2 8 % 20 % n.a. 13,9 14,0 0 % Kristiansand 14,8 14,6 16,7-1 % 14 % 14,1 16,6 16,7 0 % Agder utenom Krist.sand 12,4 12,5 13,9 1 % 11 % 12,0 13,8 13,8 0 % SNITT Agderfylkene 14,2 14,1 16,0 0 % 14 % 13,6 15,9 15,9 0 % Stavanger 16,2 17,0 18,8 5 % 11 % 16,5 18,8 18,8 0 % Sandnes 15,5 15,2 16,7-2 % 10 % 14,6 16,6 16,6 0 % Rogaland utenom S&S 13,0 13,3 15,5 2 % 17 % 12,7 15,4 15,4 0 % SNITT Rogaland 15,4 15,9 17,8 3 % 12 % 15,3 17,7 17,8 0 % B1 Arna og Åsane n.a. 13,5 15,9 n.a. 18 % 12,9 15,9 16,1 1 % B2 Bergenhus og Årstad n.a. 19,9 22,8 n.a. 15 % 19,2 23,1 23,2 0 % B3 Fana og Ytrebygda n.a. 16,1 19,1 n.a. 18 % 15,5 19,2 19,2 0 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg n.a. 14,3 16,4 n.a. 15 % 13,6 16,5 16,6 1 % SNITT Bergen 16,4 17,3 20,0 6 % 15 % 16,7 20,1 20,2 1 % Hordaland utenom Bergen 14,4 14,0 17,2-3 % 23 % n.a. 17,4 17,3-1 % SNITT Hordaland 16,3 17,2 19,9 5 % 16 % 16,5 20,0 20,1 0 % Møre- og Romsdal 13,4 12,3 13,4-8 % 10 % 11,9 13,3 13,3 0 % T1 Sentrum og Byåsen n.a. 19,3 22,1 n.a. 14 % 18,6 22,3 22,4 1 % T2 Strindheim og Nardo n.a. 18,0 20,6 n.a. 14 % 17,4 20,7 20,8 0 % T3 Saupstad og Heimdal n.a. 13,8 15,4 n.a. 12 % 13,3 15,3 15,3 0 % SNITT Trondheim 16,9 18,0 20,5 7 % 14 % 17,3 20,6 20,7 1 % Resten av Trøndelag 12,1 12,4 13,6 3 % 9 % 12,3 13,2 13,0-1 % SNITT Trøndelagsfylkene 15,5 16,6 18,7 7 % 13 % 16,1 18,7 18,8 0 % Tromsø 18,0 19,2 22,0 7 % 15 % 18,6 22,1 22,1 0 % Resten av Nord-Norge 11,8 12,1 14,6 2 % 21 % 11,5 14,5 14,5 0 % SNITT Nord-Norge 14,4 15,3 17,9 6 % 17 % 14,7 17,9 17,9 0 % ,6 18,9 21,0 2 % 11 % 18,3 21,1 21,1 0,2 % Kilde: NEF, EFF, FINN.no, ECON Note: Prisen i 2004 er beregnet for perioden januar-juli Forklaring: n.a (not available) betyr at tallene ikke kan presenteres fordi de er basert på salg av fem boliger eller færre. 17

VEDLEGG // DESEMBER 2015

VEDLEGG // DESEMBER 2015 VEDLEGG // DESEMBER 2015 Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige priser, er og antall solgte er varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2013

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2013 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2013 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk juli 2013 INNHOLD Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Datagrunnlag og metode 12 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling og

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk november 2013 Innhold Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Datagrunnlag og metode 12 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk 2013 Innhold Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Datagrunnlag og metode 12 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling og omsetning

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK August 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK August 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK August 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2009 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2009 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2009 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Juni 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Juni 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Juni 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK - NEF - EFF - FINN.NO - ECON PÖYRY

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK - NEF - EFF - FINN.NO - ECON PÖYRY EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer September 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Mars 2013

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Mars 2013 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Mars 2013 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT...

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Boligbarometer 12 Datagrunnlag og metode 14 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2010 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2010 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2010 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juni 2010 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juni 2010 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juni 2010 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT...

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Innhold 2013 Hovedpunkter Nærmere om prisutviklingen 2 4 Aktivitet og omsetning Boligbarometer 9 11 Datagrunnlag og metode 14 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 BOLIGBAROMETER...

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk August 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juli 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografi ske områder

Detaljer

Januar 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Mai 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk april 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografi ske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk april 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Januar Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Februar Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 2014 Innhold Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Mars Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Mars Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2011 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk AUGUST 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk

MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk MAI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk JULI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning

Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning VEDLEGG // MARS 2017 Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige priser, formidlingstider og antall solgte er varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene

Detaljer

DESEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

DESEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk DESEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk DESEMBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

NOVEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

NOVEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk NOVEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk OKTOBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

FEBRUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk

FEBRUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk FEBRUAR 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk APRIL 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

JANUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk AUGUST 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

OKTOBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

OKTOBER Eiendom Norges boligprisstatistikk OKTOBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk JULI 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk AUGUST 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk NOVEMBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk September 2014 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MARS 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk APRIL 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk SEPTEMBER 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

MARS Eiendom Norges boligprisstatistikk. Leieprisutvikling 14

MARS Eiendom Norges boligprisstatistikk. Leieprisutvikling 14 MARS 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12 Boligtyper,

Detaljer

Eiendom Norges boligprisstatistikk

Eiendom Norges boligprisstatistikk Eiendom Norges boligprisstatistikk OKTOBER 2017 Innhold Hovedpunkter 3 Nasjonal prisutvikling 4 Regional prisutvikling 5 Avvik pris/prisantydning 8 Lagt ut for salg 9 Volum/antall solgte boliger 10 Omsetningstid

Detaljer

Eiendom Norges boligprisstatistikk

Eiendom Norges boligprisstatistikk Eiendom Norges boligprisstatistikk NOVEMBER 2017 Innhold Hovedpunkter 3 Nasjonal prisutvikling 4 Regional prisutvikling 5 Avvik pris/prisantydning 8 Lagt ut for salg 9 Volum/antall solgte boliger 10 Omsetningstid

Detaljer

De fleste ulikhetene består

De fleste ulikhetene består Utdanningsnivået i Oslos bydeler: De fleste ulikhetene består Tor Jørgensen Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt seg forholdsvis stabile det siste tiåret,

Detaljer

MAI 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

MAI 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode 12

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk. Leieprisutvikling 13

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk. Leieprisutvikling 13 SEPTEMBER 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Eiendom Norges boligprisstatistikk

Eiendom Norges boligprisstatistikk Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 218 Innhold Hovedpunkter 3 Nasjonal prisutvikling 4 Regional prisutvikling 6 Omsetningstid 8 Lagt ut for salg/ Solgte 9 Usolgte boliger 1 Avvik pris/prisantydning

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

FEBRUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

FEBRUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk FEBRUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

MARS 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

MARS 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk MARS 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer