Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk"

Transkript

1 april 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode Vedlegg Geografi ske områder prisutvikling og omsetning 14 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde.

2 Hovedpunkter Prisene på boliger solgt gjennom finn.no i april 2014 var: 1,3 prosent høyere enn forrige måned Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,6 prosent høyere enn forrige måned 0,5 prosent høyere enn for et år siden Prisene hittil i 2014 er 0,3 prosent høyere enn de var i 2013 Uendrede priser ut året gir en årsvekst på 1,5 prosent Figur 1 Nominell prisendring måned i seks år. Alle boliger. 1,8% 1,8% APRIL 1,6% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,2% 0,3% 0,0% Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på Finn.no, det vil si nærmere 70% av alle bruktboliger som omsettes i Norge i løpet av et år. Indeks: Prisendringene måles ved å anvende indeksteori. Indeksen rapporterer prisendringer for sammenliknbare boliger ved å benytte et startpunkt (som settes til 1,00) og hvor endringene presenteres som prosentvise økninger eller reduksjoner i indeksnivået. For eksempel vil en endring fra et indeksnivå på 1,73 til 1,76 representere en boligprisøking på 1,7% (der endringen på 1,76-1,73 = 0,03 relateres til forrige nivå på 1,73 og der utgjør den 1,7%). Sesongkorrigerte priser: Normalt stiger prisene mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten. For å kunne skille mellom sesongfaktorer og trend, sesongkorrigerer vi tallene. Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner. Sesongkorrigeringen er gjort ved hjelp av et X-12-ARIMA-program. 2

3 Figur 2 i prisutviklingen for utvalgte byer. Prosentvis endring måned og 12 måneder. 10,0% måned år (m/m) 8,7% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 1,5% 1,2% 1,2% 1,1% 0,7% 2,0% 0,5% 2,7% -2,0% -4,0% -2,3% -3,1% -4,5% Oslo Trondheim Bergen Stavanger Kristiansand Tromsø Oslo Trondheim Bergen Stavanger Kristiansand Tromsø Tabell 1 Oppsummering prisendringer. Område måned (m/m) år (m/m) 5 år (m/m) 10 år (m/m) Oslo 1,2% -2,3% 40,5% 87,87 % Bergen 1,5% 2,7% 45,1% 96,96 % Trondheim 1,2% 0,5% 50,5% 92,89 % Stavanger 0,7% -3,1% 43,9% 145,07 % Kristiansand 1,1% -4,5% 12,8% 86,37 % Tromsø 2,0% 8,7% 40,8% 85,38 % Norge 1,3% 0,5% 36,6% 87,21 % Note: ene beregnes på månedsbasis. Vi sammenlikner inneværende måned med forrige måned, månedene for ett år siden, fem år siden og ti år siden. 3

4 Prisutviklingen Figur 3 Prisutvikling gjennom året. 2, , ,9 Indeks (Jan 2003=1) 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 Fig ,3 1,2 1,1 1,0 jan. feb. mars apr. mai juni juli aug. sep. okt. nov. des. Figur 4 Faktisk og sesongkorrigert prisutvikling. 2,0 1,8 Indeks (jan 2003 = 1) 1,6 1,4 1,2 1,0 0, Nominell indeks Sesongkorrigert indeks 4

5 Figur 5 Tolvmåneders nominell prisendring. Alle boliger. Månedstall Prosent 15% Nominell prisendring % 10% 5% 0% -5% Figur 6 Tolvmånedersveksten i ulike regioner. Nominell prisendring. Månedstall Prosent 30% Nominell prisendring % 20% 10% 0% -10% 30% 20% 10% 0% -10% Oslo Bergen Trondheim Nominell prisendring % Kristiansand Stavanger Tromsø 5

6 Tabell 2 Årlig prisutvikling historisk i prosent, tabellen viser prisene relativt til året før. Område * Oslo 16,5 % 11,4 % -4,9 % -0,3 % 8,2 % 10,5 % 9,6 % 5,7 % -1,8 % Bergen 15,5 % 12,0 % -6,5 % -2,6 % 10,9 % 11,0 % 6,3 % 5,1 % 1,6 % Trondheim 13,5 % 7,5 % -5,0 % 0,9 % 10,5 % 11,7 % 9,1 % 7,6 % 0,1 % Stavanger 19,1 % 22,7 % 2,9 % 1,3 % 12,4 % 13,0 % 7,9 % 4,1 % -2,0 % Kristiansand 19,8 % 16,6 % 6,2 % 1,1 % 6,8 % 6,5 % 1,2 % -1,3 % -3,0 % Tromsø 13,1 % 7,9 % -4,4 % -2,9 % 4,8 % 4,3 % 5,9 % 9,9 % 5,8 % Norge 14,2 % 11,4 % -1,4 % 0,9 % 8,2 % 8,7 % 7,0 % 4,8 % 0,3 % Note: Årlig prisendring beregnes ved å sammenlikne vektet gjennomsnitt av månedsindeksene for aktuelt år og tilsvarende indeksgjennomsnitt for tidligere år. * Så langt i år. Tabell 3 Fordeling av kvadratmeterpris. Område 10% 25% 50% (median) gjennomsnitt 75% 90% Oslo Bergen Trondheim Stavanger Kristiansand Tromsø Norge Tabell 4 Fordeling av totalpriser for boliger. Område 10% 25% 50% (median) gjennomsnitt 75% 90% Oslo Bergen Trondheim Stavanger Kristiansand Tromsø Norge Tabell 3 og 4 viser fordelingen til boligprisene og kvadratmeterprisene. For å få fordelingen til boligprisene stiller vi dem opp på rad, fra laveste til høyeste. Dernest presenterer vi prisen for den boligen som har høyere pris enn 10% av boligene. Så gjør vi det samme for prisen for den boligen som har høyere pris enn 25% av boligene. Dette gjør vi for 50%- (median), 75%- og 90%-nivåene. I tillegg rapporterer vi gjennomsnittsprisen. Det er summen av alle boligpriser delt på antall boliger, og det tallet vil typisk være høyere enn medianprisen fordi det ofte finnes noen få svært høye boligpriser og de trekker gjennomsnittet opp. Når vi rapporterer fordelingen til kvadratmeterprisene, dividerer vi først alle boligpriser med størrelsen til de respektive boligene. Deretter stiller vi kvadratmeterprisene opp på rad, fra laveste til høyeste og gjentar opplegget beskrevet ovenfor. 6

7 Antall solgte boliger Figur 7 Registrerte omsetninger. Månedlig april APRIL Figur 8 Registrerte omsetninger. Hittil i kalenderåret. april eneboliger delt bolig Leiligheter APRIL EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK - EIENDOM NORGE - FINN.NO - EIENDOMSVERDI 7

8 Omsetningstid Figur 9 Omsetningstid i antall dager, fra boligene første gang ble annonsert. Månedstall Antall dager Figur 10 Omsetningshastighet. Siste måned. Historisk april APRIL Antall dager Note: Omsetningstiden beregnes for tiden fra første annonse blir registrert til boligen blir registrert solgt. 8

9 Tabell 5 Omsetningstid i byer og fylker. Antall dager og Sortert etter omsetningstid måned april mars feb. jan. des. nov. okt. sept. aug. juli juni mai apr. BODØ BERGEN TROMSØ TRONDHEIM OSLO HAMAR DRAMMEN TØNSBERG Akershus FREDRIKSTAD Østfold utenom Fredrikstad STAVANGER Rogaland utenom Stavanger Telemark utenom Skien Hedmark utenom Hamar Hordaland utenom Bergen ÅLESUND Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag utenom Trondheim Sogn og fjordane SKIEN Vestfold utenom Tønsberg Troms utenom Tromsø Nordland utenom Bodø Finnmark utenom Alta Buskerud utenom Drammen LILLEHAMMER Oppland utenom Lillehammer KRISTIANSAND Møre og Romsdal utenom Ålesund Vest-Agder utenom Kristiansand ALTA Aust-Agder Grand Total

10 Antall aktive annonser Figur 11 Antall aktive boligannonser. Månedlig Figur 12 Antall aktive boligannonser. Månedlig april april

11 Figur 13 Median alder/liggetid på de usolgte boligene Antall dager des. jan. feb. mars apr. mai juni juli aug. sep. okt. nov. des. jan Note: Alder/liggetid defineres som tiden fra annonsen blir registrert første gang til dags dato. 11

12 Boligtyper prisutvikling Figur 14 Prisvekst boligtyper 12 måneder. 2,0% 2,1% 1,5% 1,0% 0,5% 0,5% 0,0% -0,1% -0,5% -0,4% -0,6% Enebolig Delt bolig Leilighet Selveierleilighet Andelsleilighet Enebolig Delt bolig Leilighet Selveierleilighet Andelsleilighet Figur 15 Utvikling pr. boligtype. 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0, Indeks (Jan 2003=1) Enebolig Delt bolig Leilighet 12

13 Datagrunnlag og metode Historikk Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk er et samarbeid mellom bransjen og Finn.no. Fra november 2011 er Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) eier av statistikken. Frem til og med oktober 2011 var statistikken drevet felles av Eff og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Tallgrunnlag fra før 2002 eies av NEF. Frem til og med april 2013 ble eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk utarbeidet av Pöyry Management Consulting. Vi henviser til tidligere publiseringer av statistikken for datagrunnlag og metode for historiske tall før mai Statistikken utarbeides i dag av Eiendomsverdi AS, og fra og med januar 2014 benyttes Eiendomsverdis datakilder også for perioden før Eiendomsverdi overtok beregningsansvaret. Datagrunnlag Statistikken er ikke en totaltelling over solgte boliger. Frem til 2002 er statistikken basert på frivillig rapportering fra medlemmer av NEF, deretter er den basert på salg formidlet av meglere som er medlem av NEF og Eff og annonsert gjennom Finn.no. Omsetninger som bedømmes som omsetninger av annet enn bolig (tomter, garasje osv.) tas ut av datagrunnlaget gjennom automatiserte rutiner hos Eiendomsverdi AS. Metode Prisendringene måles ved å anvende indeksteori. Indeksen rapporterer prisendringer for sammenliknbare boliger ved å benytte et startpunkt (som settes til 1,00) og hvor endringene presenteres som prosentvise økninger eller reduksjoner i indeksnivået. For eksempel vil en endring fra et indeksnivå på 1,73 til 1,76 representere en boligprisøking på 1,7% (der endringen på 1,76-1,73 = 0,03 relateres til forrige nivå på 1,73 og der utgjør den 1,7%). Eiendomsverdi beregner en boligprisindeks basert på en videreutvikling av en internasjonalt anerkjent metode (SPAR, forkortelse for Sales Price Appraisal Ratio). Vår variant av «appraisal» innebærer en estimering av koeffisientene i en hedonisk regresjonsmodell, og der modellen benyttes til å gi anslag på boligverdier. Opplegget består av to trinn. I første trinn utnyttes observasjoner på hvordan variasjoner i en boligs kjennetegn samvarierer med variasjoner i boligenes salgspriser. Vi inkluderer kjennetegn som boligtype, størrelse, etasje, tomtestørrelse, byggeår, eieform av tomt og bolig, beliggenhet samt antall og typer av bygninger. Regresjonsmodellen lar oss estimere en partiell pris for hvert kjennetegn, som så kan summeres opp til en antatt totalverdi for hele boligen. I andre trinn beregner vi forholdet mellom de nyeste salgsprisene og hva regresjonsmodellen predikerer for de observerte boligene gitt deres kjennetegn. For boligtyper og områder finner vi så fram til en typisk prisstigning ved å identifisere mediannivået for forholdet mellom observerte priser og predikert pris. Mediannivået angir den prisstigningen hvor femti prosent av observasjonene er lavere og femti prosent er høyere. På denne måten kontrollerer vi for sammensetningseffekter og ulik prisutvikling for ulike typer boliger og er i stand til å si hva prisutviklingen er for sammenliknbare objekter. Indeksen for hele Norge beregnes som en volumvektet oppaggregering av indeksene for hele Norge over boligtyper. Den er ikke en oppaggregering av indeksene for underområder som fylker. Sesongjustering Normalt stiger prisene mest om våren mens de synker eller flater ut på høsten. I perioden var prisstigningen sterkest i januar og svakest i desember, når vi hensyntar hvilke typer boliger som selges i de ulike månedene. Selv med en underliggende trend i prisutviklingen er det en tendens til at prisene har sesongvariasjon. For å finne fram til hva den underliggende prisutviklingen er, ønsker vi å si noe om hva prisendringen var når sesongvariasjonen er kontrollert for. Fra og med 2014 benytter vi en standard teknikk (x 12 ARIMA) som er konstruert til å fjerne de prissvingningene som kan tilskrives et gjentakende sesongmønster. Differansen mellom endringen i den faktiske prisindeksen og den sesongkorrigerte prisindeksen tilskrives sesongvariasjoner. Forskjell på indeks og gjennomsnittspriser Fra og med 2014 presenterer vi beregnede prisindekser og indeksendringer for boligtyper og regioner. I tillegg beregner vi gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for typer og regioner. Indeksene ivaretar på beste måte behovet for å sikre at den rapporterte prisutviklingen gjelder for sammenliknbare boliger. Kvadratmeterprisene ivaretar behovet for å forankre prisene til et nivå i en gitt region til en gitt tid. Brukerne må imidlertid ha klart for seg at det rapporterte nivået på gjennomsnittlig kvadratmeterpris er beregnet på brutto tallmateriale hvor sammensetningseffekter kan inntreffe, altså at to måneder inneholder observasjoner fra forskjellige boligmasser og dermed ikke er helt sammenliknbare. Indeksen vil imidlertid kontrollere for dette, og angi prisutvikling for sammenliknbare boliger. 13

14 Vedlegg: Geografiske områder Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige boligpriser, formidlingstider og antall solgte boliger varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene skyldes først og fremst reelle forskjeller mellom regionene, men også tilfeldige avvik. Prisstatistikken i regionene er mer usikker enn for landet totalt, på grunn av lavt antall solgte boliger i enkelte regioner, samt variasjoner i omsatte boligers kvaliteter fra måned til måned som det ikke kan korrigeres for. Tabellene V1 til V4 viser detaljerte tall for prisutviklingen i byer og fylker. Vi presenterer ikke priser for regioner der det ble omsatt fem eller færre boliger i løpet av én måned. Oslo, Bergen og Trondheim er delt opp i bydeler og områder. Bydelene i Oslo omfatter følgende steder: O1 Gamle Oslo: Gamle Oslo + sørvestre del av Helsfyr Sinsen, Ekebergskråningen og øyene O2 Grünerløkka: Grünerløkka Sofienberg minus Hausmannskvartalene + nordre del av Helsfyr Sinsen O3 Sagene: Sagene Torshov O4 St.Hanshaugen: St.Hanshaugen Ullevål minus Ullevål hageby mm + Hausmannskvartalene og en del av Sentrum O5 Frogner: Bygdøy Frogner og Uranienborg Majorstuen minus øyene + Aker brygge og Filipstad O6 Ullern: Ullern O7 Vestre Aker: Vindern og Røa minus Gaustadområdet O8 Nordre Aker: Grefsen Kjelsås og Sogn + Ullevål Hageby mm og Gaustad området O9 Bjerke: Bjerke O10 Grorud: Grorud og Romsås O11 Stovner: Stovner og Høybråten O12 Alna: Hellerud og Furuset minus Nordre Trasop og Høybråten + sørøstre del av Helsfyr Sinsen O13 Østensjø: Bøler, Manglerud og Østensjø + Nordre Trasop O14 Nordstrand: Ekeberg Bekkelaget, Nordstrand og Lambertseter, minus Ekebergskråningen O15 Søndre Nordstrand: Søndre Nordstrand Områdene i Bergen dekker følgende steder: B1 Arna og Åsane: Kvamme, Arnavågen, Festtangen, Arnatveit, Haukeland, Eidsvåg, Haukås, Jordal, Haukedal, Tertnes, Rolland B2 Bergenhus og Årstad: Fjellsiden, Nordnes, Nøstet, Møhlenpris, Nygard, Sentrum, Løvstakken, Fantoft, Fjøsanger, Landås, Solemsviken B3 Fana og Ytrebygda: Minde, Flesland, Nordås, Kokstad, Sandsli, Titlestad, Sele, Fjellbirkeland, Riple, Haugland B4 Fyllingsdalen og Laksevåg: Varden, Bønes, Fjøsanger, Knappen, Straume, Kongshavn, Håkonsvern, Lyngbø, Ørnafjell, Loddefjord Områdene i Trondheim dekker følgende steder: T1 Sentrum og Byåsen: Tømmerdal, Byåsen, Lade, Leangen, Ringve, Singsaker, Øya T2 Strindheim og Nardo: Nardo, Dragvoll, Lerkendal, Myrvang, Tyholt, Moholt, Kleiva, Drag T3 Saupstad og Heimdal: Haukåsen, Munkvoll, Saupstad, Heggstad, Kattem, Heimstad 14

15 Alle boliger Tabell V1 Pris pr. kvm Nominelle priser. Områder måned % Nøkkeltall indeks 12 mnd % 5 år % 10 år % (m/m) (m/m) Prisnivå Gjennomsnittlig formidlingstid Fredrikstad 1,5 % 2,1 % 28,2 % 65,4 % Moss 1,2 % 1,1 % 26,5 % 69,8 % Sarpsborg 2,0 % 3,8 % 29,5 % 77,2 % Resten av Østfold 1,6 % 2,9 % 26,9 % 61,6 % Østfold 1,6 % 2,6 % 27,7 % 67,1 % Asker 1,4 % 0,7 % 35,5 % 83,8 % Bærum 1,2 % -0,4 % 38,5 % 85,6 % Follo 0,6 % 0,0 % 33,1 % 81,2 % Nedre Romerike 1,5 % 1,9 % 37,4 % 84,8 % Øvre Romerike 1,5 % 2,3 % 36,3 % 77,8 % Akershus 1,2 % 1,0 % 36,4 % 83,4 % O1 Gamle Oslo 1,2 % -2,3 % 39,6 % 80,7 % O2 Grünerløkka 1,5 % -2,6 % 40,9 % 86,0 % O3 Sagene 1,5 % -3,5 % 44,0 % 93,2 % O4 St.Hanshaugen 1,5 % -2,5 % 39,1 % 85,4 % O5 Frogner 1,5 % -3,5 % 39,9 % 87,1 % O6 Ullern 1,0 % -1,7 % 37,4 % 84,8 % O7 Vestre Aker 1,0 % -2,9 % 36,6 % 83,4 % O8 Nordre Aker 0,8 % -1,9 % 43,6 % 96,1 % O9 Bjerke 1,5 % -2,4 % 38,6 % 85,7 % O10 Grorud 0,7 % -2,7 % 37,7 % 86,0 % O11 Stovner 1,0 % -0,3 % 33,3 % 79,1 % O12 Alna 0,7 % -2,5 % 40,3 % 88,7 % O13 Østensjø 1,0 % -1,8 % 44,2 % 93,2 % O14 Nordstrand 1,1 % -0,8 % 44,1 % 92,9 % O15 Søndre Nordstrand 0,8 % 1,0 % 37,4 % 86,6 % Oslo 1,2 % -2,3 % 40,5 % 87,9 % Hamar 1,4 % 3,2 % 25,2 % 71,2 % Hedmark utenom Hamar 1,4 % 4,0 % 28,2 % 70,8 % Hedmark 1,4 % 3,8 % 27,4 % 70,9 % Lillehammer 1,7 % -1,0 % 33,3 % 85,8 % Oppland utenom Lillehm. 1,6 % 3,0 % 28,5 % 69,3 % Oppland 1,6 % 1,9 % 29,6 % 73,5 % Drammen 1,0 % 0,0 % 48,4 % 95,6 % Buskerud utenom Dram. 1,6 % 1,9 % 33,5 % 78,9 % Buskerud 1,4 % 1,2 % 38,3 % 84,9 % Larvik 1,3 % -1,1 % 25,7 % 68,5 % Sandefjord 1,4 % -0,5 % 28,5 % 67,8 % Tønsberg 1,6 % 2,5 % 31,8 % 66,1 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 1,5 % 1,8 % 30,0 % 65,5 % Vestfold 1,4 % 1,0 % 29,3 % 66,7 % Porsgrunn 1,2 % -0,5 % 24,1 % 82,9 % Skien 1,3 % 1,5 % 30,5 % 76,9 % Telemark uten Skien, Porsgrunn 2,0 % 2,9 % 24,8 % 77,0 % Telemark 1,5 % 1,4 % 26,7 % 78,7 % Pris pr kvm Pris median bolig Antall 15

16 > Alle boliger, forts. Tabell V1 Pris pr. kvm Nominelle priser. Områder måned % Nøkkeltall indeks 12 mnd % 5 år % 10 år % (m/m) (m/m) Pris pr kvm Prisnivå Pris median bolig Gjennomsnittlig formidlingstid Aust-Agder 1,3 % -3,1 % 23,6 % 84,4 % Kristiansand 1,1 % -4,5 % 12,8 % 86,4 % Vest-Agder uten Kristiansand 1,2 % 1,5 % 19,9 % 84,9 % Vest-Agder 1,1 % -2,4 % 15,3 % 86,3 % Sandnes 0,6 % -3,1 % 41,6 % 145,9 % Stavanger 0,7 % -3,1 % 43,9 % 145,1 % Haugesund 1,6 % 1,3 % 24,6 % 78,9 % Rogaland uten Stav, Sand, Haug 1,2 % 0,3 % 39,8 % 138,6 % Rogaland 0,9 % -1,5 % 40,1 % 135,6 % B1 Arna og Åsane 1,6 % 2,6 % 41,4 % 98,6 % B2 Bergenhus og Årstad 1,7 % 3,4 % 45,8 % 89,8 % B3 Fana og Ytrebygda 1,2 % 2,0 % 43,4 % 105,5 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 1,3 % 2,1 % 46,8 % 100,1 % Bergen 1,5 % 2,7 % 45,1 % 97,0 % Hordaland uten Bergen 1,5 % 2,4 % 30,3 % 96,7 % Hordaland 1,5 % 2,6 % 41,7 % 96,3 % Sogn & Fjordane 1,3 % 1,0 % 39,2 % 115,0 % Ålesund 1,6 % 0,2 % 34,4 % 89,8 % Møre og Romsdal uten Ålesund 1,3 % 0,8 % 31,4 % 99,4 % Møre & Romsdal 1,4 % 0,6 % 32,4 % 96,3 % T1 Sentrum og Byåsen 1,2 % 0,6 % 51,3 % 90,4 % T2 Strindheim og Nardo 1,1 % -0,4 % 47,3 % 89,0 % T3 Saupstad og Heimdal 1,1 % 1,8 % 53,7 % 103,8 % Trondheim 1,2 % 0,5 % 50,5 % 92,9 % Sør-Trøndelag uten Trondheim 1,8 % 4,6 % 44,5 % 98,7 % Sør-Trøndelag 1,3 % 1,3 % 49,3 % 93,8 % Nord-Trøndelag 1,2 % 2,5 % 45,6 % 105,7 % Bodø 1,8 % 4,0 % 38,2 % 93,4 % Nordland utenom Bodø 1,5 % 5,4 % 42,6 % 107,4 % Nordland 1,6 % 4,8 % 40,9 % 100,7 % Tromsø 2,0 % 8,7 % 40,8 % 85,4 % Troms utenom Tromsø 2,0 % 3,9 % 41,2 % 91,9 % Troms 2,0 % 7,3 % 41,2 % 86,9 % Finnmark 0,9 % -0,4 % 26,1 % 101,6 % Norge 1,3 % 0,5 % 36,6 % 87,2 % Antall Note: I beregningen av gjennomsnittlig boligpris og kvadratmeterpris benytter vi observasjoner de seks måneder for å få tilstrekkelig datagrunnlag. Indeksen for Norge er ikke en oppaggregering av indeksene for fylkene. Fylkesindeksene er imidlertid en volumvektet oppaggregering av underområdene. Mens indeksen for Norge ikke er glattet, vil de fininndelte indeksene være glattet. 16

17 Enebolig Tabell V2 Pris pr. kvm Nominelle priser. Områder måned % Nøkkeltall indeks 12 mnd % 5 år % 10 år % (m/m) (m/m) Prisnivå Gjennomsnittlig formidlingstid Fredrikstad 1,2 % 2,6 % 26,1 % 64,7 % Moss 0,7 % 1,9 % 29,0 % 75,7 % Sarpsborg 2,1 % 2,3 % 26,5 % 81,3 % Resten av Østfold 1,5 % 2,3 % 24,2 % 61,2 % Østfold 1,4 % 2,3 % 25,4 % 67,2 % Asker 1,5 % 4,0 % 36,8 % 91,9 % Bærum 1,3 % 0,4 % 34,1 % 90,1 % Follo 0,7 % 0,7 % 30,4 % 80,3 % Nedre Romerike 1,9 % 3,3 % 32,9 % 80,7 % Øvre Romerike 1,6 % 2,5 % 33,6 % 77,3 % Akershus 1,5 % 2,3 % 32,9 % 82,1 % O1 Gamle Oslo 1,8 % -14,5 % 30,2 % 87,9 % O2 Grünerløkka 1,3 % 5,7 % 36,9 % 99,9 % O3 Sagene 0,3 % -1,3 % 26,2 % 134,3 % O4 St.Hanshaugen 1,9 % 15,3 % 66,6 % 159,6 % O5 Frogner 3,4 % 7,7 % 47,4 % 90,2 % O6 Ullern 0,6 % -2,3 % 38,6 % 96,6 % O7 Vestre Aker 1,2 % -4,1 % 28,0 % 86,7 % O8 Nordre Aker -0,9 % -3,7 % 40,7 % 115,6 % O9 Bjerke 0,9 % -3,6 % 26,0 % 86,4 % O10 Grorud 3,5 % 0,6 % 20,2 % 70,2 % O11 Stovner 1,2 % 3,0 % 29,9 % 80,0 % O12 Alna 0,3 % -1,8 % 31,9 % 66,8 % O13 Østensjø 1,1 % -0,3 % 44,7 % 110,2 % O14 Nordstrand 1,8 % -3,0 % 39,0 % 93,3 % O15 Søndre Nordstrand 2,0 % 5,2 % 29,4 % 83,8 % Oslo 1,2 % -1,4 % 34,6 % 91,7 % Hamar 1,6 % 5,8 % 26,9 % 72,9 % Hedmark utenom Hamar 1,3 % 5,3 % 27,3 % 68,2 % Hedmark 1,3 % 5,4 % 27,2 % 69,1 % Lillehammer 2,1 % 0,9 % 31,3 % 85,2 % Oppland utenom Lillehm. 1,9 % 3,9 % 28,4 % 69,1 % Oppland 1,9 % 3,4 % 28,7 % 71,3 % Drammen 0,6 % -0,9 % 39,6 % 88,7 % Buskerud utenom Dram. 2,0 % 3,5 % 31,7 % 74,9 % Buskerud 1,7 % 2,7 % 33,1 % 77,8 % Larvik 1,2 % -3,7 % 19,9 % 57,9 % Sandefjord 1,3 % -2,3 % 26,0 % 66,4 % Tønsberg 1,9 % 0,2 % 27,2 % 66,5 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 1,6 % 2,8 % 30,9 % 66,7 % Vestfold 1,5 % 0,4 % 27,6 % 65,4 % Porsgrunn 1,4 % -0,9 % 24,6 % 72,6 % Skien 1,4 % 0,1 % 28,6 % 76,9 % Telemark uten Skien, Porsgrunn 2,2 % 2,7 % 24,2 % 75,7 % Telemark 1,7 % 0,8 % 25,9 % 75,5 % Pris pr kvm Pris median bolig Antall 17

18 > Enebolig, forts. Tabell V2 Pris pr. kvm Nominelle priser. Områder måned % Nøkkeltall indeks 12 mnd % 5 år % 10 år % (m/m) (m/m) Prisnivå Gjennomsnittlig formidlingstid Aust-Agder 1,6 % -3,2 % 24,7 % 83,0 % Kristiansand 1,2 % -5,6 % 13,2 % 88,3 % Vest-Agder uten Kristiansand 1,2 % 2,2 % 20,9 % 88,7 % Vest-Agder 1,2 % -1,3 % 17,4 % 89,0 % Sandnes 0,9 % -0,8 % 42,4 % 154,6 % Stavanger 0,1 % -2,1 % 41,1 % 153,3 % Haugesund 1,9 % 1,9 % 29,3 % 89,0 % Rogaland uten Stav, Sand, Haug 1,5 % 1,2 % 37,6 % 141,8 % Rogaland 1,2 % 0,3 % 38,3 % 139,7 % B1 Arna og Åsane 1,8 % 2,8 % 38,0 % 93,9 % B2 Bergenhus og Årstad 2,5 % 1,0 % 39,3 % 95,5 % B3 Fana og Ytrebygda 1,0 % 3,4 % 39,4 % 107,7 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 0,9 % 2,4 % 39,0 % 96,4 % Bergen 1,3 % 2,7 % 38,7 % 100,1 % Hordaland uten Bergen 1,9 % 2,9 % 30,2 % 98,3 % Hordaland 1,6 % 2,8 % 34,0 % 98,4 % Sogn & Fjordane 1,2 % -0,6 % 41,1 % 96,9 % Ålesund 1,1 % 2,3 % 36,4 % 98,7 % Møre og Romsdal uten Ålesund 1,5 % 0,6 % 29,3 % 95,6 % Møre & Romsdal 1,5 % 0,9 % 30,6 % 96,1 % T1 Sentrum og Byåsen 0,9 % 1,5 % 43,1 % 95,2 % T2 Strindheim og Nardo 1,2 % 2,9 % 43,7 % 94,6 % T3 Saupstad og Heimdal 1,9 % 4,9 % 45,8 % 98,9 % Trondheim 1,3 % 3,0 % 44,2 % 96,1 % Sør-Trøndelag uten Trondheim 1,9 % 3,7 % 43,1 % 98,8 % Sør-Trøndelag 1,7 % 3,5 % 43,6 % 96,8 % Nord-Trøndelag 1,3 % 3,7 % 45,2 % 105,3 % Bodø 1,2 % 7,0 % 38,5 % 99,4 % Nordland utenom Bodø 1,8 % 5,2 % 38,7 % 101,4 % Nordland 1,7 % 5,5 % 38,6 % 99,3 % Tromsø 1,6 % 10,0 % 47,2 % 94,1 % Troms utenom Tromsø 2,4 % 5,2 % 38,3 % 90,9 % Troms 2,0 % 7,5 % 42,6 % 91,2 % Finnmark 0,5 % -0,5 % 27,0 % 104,0 % Norge 1,5 % 2,1 % 31,9 % 85,6 % Pris pr kvm Pris median bolig Antall Note: Glattingsmetodologien inkluderer en ekstrapoleringsteknikk når det ikke er salg, derfor vil områder uten salg kunne ha indeks. 18

19 Delt bolig Tabell V3 Pris pr. kvm Nominelle priser. Områder måned % Nøkkeltall indeks 12 mnd % 5 år % 10 år % (m/m) (m/m) Prisnivå Gjennomsnittlig formidlingstid Fredrikstad 0,7 % -0,6 % 28,2 % 58,8 % Moss 0,4 % 3,0 % 24,8 % 62,3 % Sarpsborg 0,9 % 3,9 % 30,3 % 71,8 % Resten av Østfold 1,2 % 5,1 % 29,6 % 63,4 % Østfold 0,9 % 2,6 % 28,7 % 63,0 % Asker 0,6 % -0,1 % 37,6 % 87,5 % Bærum 0,3 % -0,9 % 38,4 % 90,2 % Follo -0,1 % -0,3 % 36,3 % 85,6 % Nedre Romerike 0,4 % 2,7 % 36,9 % 87,6 % Øvre Romerike 1,0 % 2,9 % 40,7 % 85,4 % Akershus 0,4 % 0,7 % 37,7 % 87,7 % O1 Gamle Oslo -2,7 % -3,0 % 46,3 % 111,9 % O2 Grünerløkka 0,7 % -9,8 % 34,0 % 77,3 % O3 Sagene 0,3 % -10,1 % 52,6 % 103,2 % O4 St.Hanshaugen 5,3 % -6,9 % 86,4 % 79,2 % O5 Frogner 0,2 % 4,2 % 49,8 % 101,5 % O6 Ullern -1,7 % -3,7 % 32,7 % 98,9 % O7 Vestre Aker 0,0 % -3,2 % 33,7 % 85,1 % O8 Nordre Aker 0,5 % 1,5 % 40,8 % 101,6 % O9 Bjerke -0,3 % -4,3 % 35,5 % 90,7 % O10 Grorud 1,4 % -1,5 % 25,2 % 75,3 % O11 Stovner -1,1 % 1,2 % 31,9 % 74,0 % O12 Alna -2,1 % 0,1 % 36,9 % 76,6 % O13 Østensjø -0,6 % 1,1 % 40,7 % 104,9 % O14 Nordstrand 0,5 % 0,1 % 37,0 % 88,6 % O15 Søndre Nordstrand 0,1 % -0,3 % 28,8 % 76,4 % Oslo -0,2 % -1,0 % 35,7 % 89,6 % Hamar -0,2 % 1,6 % 26,2 % 73,8 % Hedmark utenom Hamar 0,2 % -0,5 % 33,8 % 71,1 % Hedmark 0,1 % -0,1 % 31,9 % 72,3 % Lillehammer 0,4 % -4,8 % 33,5 % 75,8 % Oppland utenom Lillehm. 0,0 % 1,2 % 26,4 % 71,3 % Oppland 0,1 % -0,9 % 28,5 % 73,4 % Drammen 0,6 % -2,0 % 45,9 % 90,6 % Buskerud utenom Dram. 0,4 % 0,9 % 35,5 % 79,6 % Buskerud 0,5 % -0,1 % 38,4 % 83,4 % Larvik 0,2 % -2,1 % 24,2 % 60,2 % Sandefjord 0,7 % 2,6 % 33,4 % 68,4 % Tønsberg 1,7 % 4,2 % 32,5 % 65,8 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 0,0 % 0,4 % 30,5 % 58,8 % Vestfold 0,6 % 1,3 % 30,4 % 62,9 % Porsgrunn -0,4 % -2,1 % 29,0 % 83,0 % Skien 1,2 % 0,0 % 31,4 % 63,8 % Telemark uten Skien, Porsgrunn 1,8 % 4,0 % 25,8 % 72,0 % Telemark 1,1 % 0,8 % 28,7 % 69,5 % Pris pr kvm Pris median bolig Antall 19

20 > Delt bolig, forts. Tabell V3 Pris pr. kvm Nominelle priser. Områder måned % Nøkkeltall indeks 12 mnd % 5 år % 10 år % (m/m) (m/m) Prisnivå Gjennomsnittlig formidlingstid Aust-Agder 0,1 % -5,7 % 20,6 % 76,2 % Kristiansand 0,3 % -4,8 % 13,0 % 88,4 % Vest-Agder uten Kristiansand 0,2 % -0,3 % 17,0 % 78,3 % Vest-Agder 0,3 % -3,3 % 14,3 % 85,5 % Sandnes -0,2 % -3,7 % 40,6 % 144,7 % Stavanger 0,2 % -3,7 % 44,5 % 143,4 % Haugesund 0,9 % -0,2 % 20,2 % 73,9 % Rogaland uten Stav, Sand, Haug 0,1 % -0,1 % 43,2 % 131,7 % Rogaland 0,2 % -2,2 % 41,0 % 134,7 % B1 Arna og Åsane 1,3 % 4,7 % 38,9 % 93,7 % B2 Bergenhus og Årstad 1,2 % 6,5 % 53,7 % 100,2 % B3 Fana og Ytrebygda 0,9 % 0,6 % 45,7 % 108,6 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 0,3 % 2,6 % 42,6 % 95,5 % Bergen 0,9 % 3,3 % 45,3 % 100,5 % Hordaland uten Bergen 0,0 % 2,2 % 33,9 % 90,6 % Hordaland 0,6 % 2,9 % 41,8 % 97,5 % Sogn & Fjordane 1,4 % 3,4 % 38,0 % 103,8 % Ålesund 0,3 % -0,9 % 39,7 % 96,9 % Møre og Romsdal uten Ålesund 0,3 % 2,4 % 34,9 % 104,1 % Møre & Romsdal 0,3 % 1,5 % 36,9 % 102,2 % T1 Sentrum og Byåsen 1,2 % 5,4 % 52,2 % 95,2 % T2 Strindheim og Nardo 0,0 % -0,3 % 43,4 % 86,7 % T3 Saupstad og Heimdal 0,6 % 3,5 % 47,4 % 90,8 % Trondheim 0,6 % 2,5 % 47,4 % 90,7 % Sør-Trøndelag uten Trondheim 0,3 % 8,1 % 52,3 % 107,1 % Sør-Trøndelag 0,5 % 3,6 % 48,3 % 93,6 % Nord-Trøndelag 0,7 % 2,6 % 50,8 % 107,4 % Bodø 1,2 % 0,6 % 39,3 % 91,4 % Nordland utenom Bodø 0,0 % 1,8 % 36,8 % 94,7 % Nordland 0,5 % 1,3 % 37,8 % 92,4 % Tromsø 1,2 % 9,7 % 45,1 % 97,4 % Troms utenom Tromsø 0,3 % -1,1 % 48,4 % 93,1 % Troms 1,0 % 6,9 % 47,2 % 95,8 % Finnmark -0,5 % -2,1 % 21,1 % 85,4 % Norge 0,4 % 0,5 % 36,3 % 88,6 % Pris pr kvm Pris median bolig Antall Note: Glattingsmetodologien inkluderer en ekstrapoleringsteknikk når det ikke er salg, derfor vil områder uten salg kunne ha indeks. 20

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Fritidsboliger på fjellet Årsrapport februar 2014 januar 2015

Fritidsboliger på fjellet Årsrapport februar 2014 januar 2015 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger på fjellet Årsrapport februar 2014 januar 2015 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer

Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-1-2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Rekordstor innvandringsrelatert befolkningsvekst...

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Økologisk frukt og bær i Norge

Økologisk frukt og bær i Norge NOTAT 2012 15 Økologisk frukt og bær i Norge Hvor mye produseres og hvordan omsettes det? ANNA BIRGITTE MILFORD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet Offentlig versjon Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100034.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder

Detaljer

Hver tredje henvendelse ubesvart

Hver tredje henvendelse ubesvart Hver tredje henvendelse ubesvart En av tre henvendelser til kommunene blir ikke besvart, og det er store forskjeller på hvilke henvendelser det svares på. Men noen kommuner yter god service, og aller best

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011 MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 211 FORORD Norges Taxiforbund har gjennomført en reisevaneundersøkelse basert på passasjerintervjuer i 211. En tilsvarende undersøkelse

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

8. Om å beregne leieverdien av egen bolig i analyser av inntektsulikhet *

8. Om å beregne leieverdien av egen bolig i analyser av inntektsulikhet * Erik Fjærli 8. Om å beregne leieverdien av egen bolig i analyser av inntektsulikhet * 8.1. Innledning Om lag 75 prosent av norske husholdninger eier sin egen bolig 1, og kjøp av egen bolig er vanligvis

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer