Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk"

Transkript

1 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk november 2013 Innhold Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Datagrunnlag og metode 12 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling og omsetning 13 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff), Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde.

2 Hovedpunkter Gjennomsnittlig priser på boliger formidlet gjennom Finn.no i november 2013 var: 1,3 prosent lavere enn i Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,9 prosent lavere enn i forrige måned. 0,2 prosent høyere enn i november Gjennomsnittsprisen hittil i 2013 er 5,1 % høyere enn gjennomsnittprisen for hele Uendrete priser fra november og ut året gir en årsvekst på 5,0 prosent. Figur 1 Nominell prisendring fra til november i perioden Alle boliger. Figur 1: Nominell prisendring siste måned i perioden Alle boliger 0,5% 0,0% 0,4% 0,1% 0,1% -0,5% -0,3% -1,0% -1,5% -1,1% -1,3% -2,0% -2,5% -2,5% Foreløpige tall: Statistikken produseres normalt 3-4 virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig, slik at vi også får med observasjonene for de siste virkedagene. Vanligvis gir ikke revisjonen store utslag på pristallene. Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på Finn.no, det vil si nærmere 70% av alle bruktboliger som omsettes i Norge i løpet av et år. Areal: Det er primærromsareal (p-rom) som brukes som arealmål i statistikken. Til og med des ble det brukt boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. I løpet av 2008 ble flere og flere boliger solgt og registrert med primærromsareal. I 2009 ble BOA kun brukt i svært få tilfeller og f.o.m 2010, ikke i det hele tatt. 2

3 > Hovedpunkter, forts. For de ulike boligtypene endret prisene seg slik: Prisene på eneboliger falt med 0,7 % siste måned. I november 2013 var prisene 2,8 % høyere enn i november Prisene på delte boliger falt med 1,8 % siste måned. I november 2013 var prisene 2,6 % høyere enn i november Prisene på leiligheter falt med 1,2 % siste måned. I november 2013 var prisene 0,8 lavere enn i november Prisene på eierleiligheter falt med 1,5 % siste måned. I november 2013 var prisene 1,5 % lavere enn i november Prisene på andelsleiligheter falt med 1,0 % siste måned. I november 2013 var prisene 0,1 % lavere enn i november Figur 2 Nominell prisvekst siste måned og siste 12 måneder. Eneboliger, delte boliger og leiligheter. Prosent endring. Endring siste måned Endring siste år 3,0% 2,8% 2,6% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% Fig 2-0,1% -0,7% -1,8% -1,2% -1,5% -1,0% -0,8% -1,5% Boligtype Enebolig Delt bolig Leilighet Eier Andel 3

4 Nærmere om prisutviklingen Nedenfor viser vi i tabeller og figurer hvordan prisene forandrer seg gjennom året, og hvordan de har utviklet seg historisk. Figur 3 viser hvordan prisene utvikler seg gjennom året. Vi ser av figuren at prisene normalt stiger om våren og i august, mens de synker eller flater ut resten av året. Figur 3 Gjennomsnittlig pris pr. kvm Nominelle priser. Månedstall. Alle boliger kroner Gjennomsnittlig pris pr. kvm Fig jan. feb. mars apr. mai juni juli aug. sep. okt. nov. des Figur 4 viser hvordan prisene faktisk har utviklet seg, og hvordan de har utviklet seg justert for sesongsvariasjoner. Figur 4 Gjennomsnittlig pris pr. kvm Nominelle priser. Faktiske og sesongkorrigerte månedstall. Alle boliger kroner Gjennomsnittlig pris pr. kvm Fig Faktisk Sesongkorrigert 4

5 > Prisene, forts. Tolvmånedersveksten i figur 5, viser endringer i nominelle priser siste 12 måneder. Figur 5 Tolvmåneders nominell prisvekst. Alle boliger. Månedstall Prosent 20,0% 15,0% 10,0% Årlig endring 5,0% 0,0% Fig 5-5,0% -10,0% Figur 6 viser utviklingen i boligprisene nominelt og korrigert for inflasjon (realpriser). Den røde linjen viser kvadratmeterprisene over tid i 2012 kroner. Figur 6 Gjennomsnittlig pris pr. kvm Nominelle og årlige realpriser. Alle boliger nok. Realpriser målt i 2012-kroner. Figur 6: Gjennomsnittlig pris pr. kvm Nominelle og relle årstallspriser. Alle boliger nok. Realpriser målt i 2012-kroner 30 Gjennomsnittlig pris pr. kvm Fig Nominell pris Realpris 5

6 > Prisene, forts. Figur 7 viser prisutviklingen for de ulike boligtypene. Vi ser av figuren at månedlige endringer kan variere mellom de ulike boligtypene, men over tid følger de samme trend. Figur 7 Gjennomsnittlig pris pr. kvm. for ulike boligtyper. Nominelle priser. Månedstall Figur 7: Gjennomsnittlig pris pr kvm for ulike boligtyper. Nominelle priser. Månedstall Gjennomsnittlig pris pr. kvm Enebolig Delt bolig Leilighet Eier Andel Tabell 1 Gjennomsnittlig pris pr. kvm for ulike boligtyper. Nominelle priser. Månedstall. nov 12 des 12 jan 13 feb 13 mar 13 apr 13 mai 13 juni 13 juli 13 aug 13 sept 13 okt 13 nov 13 Enebolig 19,7 19,0 20,7 20,7 20,7 21,1 21,2 20,9 20,5 21,0 20,7 20,4 20,3 Delt bolig 25,5 25,6 26,8 27,0 27,0 27,3 27,1 27,2 26,3 27,4 26,9 26,6 26,2 Leilighet 36,9 37,2 38,1 38,2 38,2 38,4 38,4 38,1 37,7 38,3 37,7 37,1 36,6 Eier 39,2 39,3 40,3 41,0 40,4 40,8 40,7 40,5 40,1 40,4 39,8 39,2 38,6 Andel 35,1 35,6 36,4 36,1 36,5 36,6 36,8 36,1 35,9 36,8 36,1 35,4 35,1 Alle boliger 30,2 30,1 31,3 31,4 31,4 31,7 31,7 31,5 30,9 31,7 31,1 30,7 30,3 Tabell 2 Nominell prisendring fra forrige måned for ulike boligtyper. nov 12 des 12 jan 13 feb 13 mar 13 apr 13 mai 13 juni 13 juli 13 aug 13 sept 13 okt 13 nov 13 Enebolig -1,7 % -3,7 % 8,8 % 0,3 % -0,2 % 1,9 % 0,5 % -1,0 % -2,2 % 2,5 % -1,2 % -1,6 % -0,7 % Delt bolig -2,2 % 0,6 % 4,4 % 0,9 % -0,2 % 1,4 % -0,8 % 0,4 % -3,5 % 3,7 % -1,1 % -1,0 % -1,8 % Leilighet 0,4 % 0,8 % 2,4 % 0,3 % -0,1 % 0,6 % 0,1 % -1,0 % -0,9 % 1,5 % -1,5 % -1,7 % -1,2 % Eier 0,1 % 0,1 % 2,7 % 1,6 % -1,5 % 1,0 % -0,3 % -0,3 % -1,1 % 0,8 % -1,4 % -1,5 % -1,5 % Andel 0,7 % 1,4 % 2,2 % -0,8 % 1,1 % 0,3 % 0,5 % -1,8 % -0,6 % 2,3 % -1,7 % -2,0 % -1,0 % Alle boliger -0,3 % -0,1 % 3,9 % 0,4 % -0,1 % 0,9 % 0,0 % -0,6 % -1,7 % 2,2 % -1,5 % -1,5 % -1,3 % 6

7 > Prisene, forts. Tabell 3 Gjennomsnittlig pris pr kvm for ulike boligtyper. Nominelle priser kroner Enebolig 6,3 5,5 5,3 4,8 4,5 4,7 5,3 5,7 6,2 6,8 7,5 8,2 9,3 Delt bolig 6,7 6,0 5,6 5,3 5,0 5,2 6,1 6,6 7,2 8,0 8,9 9,9 11,3 Leilighet 8,8 7,4 7,2 6,7 6,0 6,5 7,4 7,9 8,9 9,8 11,6 13,4 15,5 Eier Andel Alle boliger 7,9 6,8 6,5 6,0 5,5 5,9 6,7 7,2 8,0 8,7 10,0 11,3 13,0...tabellen forts Enebolig 9,8 10,4 10,6 11,7 12,7 14,3 16,2 16,1 16,3 17,5 18,7 19,7 20,6 Delt bolig 12,1 12,6 12,7 14,2 15,6 17,8 20,4 19,9 20,3 22,3 24,1 25,7 26,9 Leilighet 16,7 17,8 18,1 20,5 22,4 26,1 28,8 27,2 28,1 30,4 33,4 36,2 38,2 Eier 19,4 22,1 24,1 27,8 30,7 29,0 29,9 32,4 35,5 38,4 40,3 Andel 17,1 19,4 21,2 24,8 27,3 25,8 26,6 28,9 31,8 34,6 36,6 Alle boliger 14,0 14,9 15,2 17,1 18,6 21,4 23,9 22,8 23,5 25,4 27,7 29,8 31,4 Tabell 4 Nominell prisendring fra foregående år % Enebolig -0,2 % -12,2 % -4,0 % -10,0 % -6,1 % 5,0 % 13,5 % 7,9 % 8,6 % 9,2 % 10,7 % 8,6 % 13,8 % Delt bolig 2,9 % -11,2 % -5,9 % -5,4 % -6,9 % 4,4 % 18,5 % 7,5 % 9,3 % 10,8 % 11,2 % 11,5 % 14,5 % Leilighet -1,4 % -15,5 % -3,4 % -6,6 % -10,4 % 8,1 % 13,6 % 7,4 % 12,6 % 10,5 % 17,6 % 15,6 % 16,4 % Eier Andel Alle boliger -0,4 % -13,7 % -3,9 % -7,8 % -8,2 % 6,3 % 14,2 % 7,6 % 10,6 % 8,7 % 14,4 % 13,1 % 15,1 %...tabellen forts Enebolig 5,2 % 6,0 % 2,0 % 10,5 % 8,3 % 13,0 % 13,1 % -0,6 % 1,3 % 7,5 % 6,5 % 5,6 % 4,7 % Delt bolig 6,5 % 4,3 % 1,3 % 11,3 % 10,2 % 13,9 % 14,7 % -2,5 % 2,1 % 9,7 % 8,0 % 6,4 % 4,8 % Leilighet 7,3 % 6,7 % 1,7 % 13,4 % 9,4 % 16,3 % 10,2 % -5,5 % 3,2 % 8,3 % 9,9 % 8,5 % 5,3 % Eier 7,0 % 2,0 % 13,9 % 9,0 % 15,4 % 10,4 % -5,5 % 3,1 % 8,4 % 9,6 % 8,2 % 4,9 % Andel 7,0 % 2,0 % 13,5 % 9,3 % 17,0 % 10,1 % -5,5 % 3,1 % 8,6 % 10,0 % 8,8 % 5,8 % Alle boliger 7,7 % 6,7 % 1,8 % 12,3 % 9,1 % 15,3 % 11,2 % -4,2 % 2,7 % 8,3 % 9,0 % 7,7 % 5,1 % 7

8 > Prisene, forts. Tabell 5 Gjennomsnittlig pris pr kvm. Korrigert for endring i konsumprisindeksen Enebolig 10,7 9,0 8,3 7,2 6,6 6,8 7,6 8,0 8,6 9,1 9,9 10,5 11,6 Delt bolig 11,5 9,8 8,9 8,1 7,4 7,5 8,8 9,2 9,9 10,7 11,7 12,7 14,1 Leilighet 15,0 12,1 11,2 10,1 8,9 9,4 10,5 11,0 12,3 13,2 15,2 17,2 19,4 Eier Andel Alle boliger 13,5 11,1 10,3 9,2 8,2 8,5 9,6 10,1 11,0 11,7 13,1 14,5 16,2...tabellen forts Enebolig 11,8 12,4 12,3 13,6 14,5 16,0 17,9 17,2 17,1 17,9 18,8 19,7 20,2 Delt bolig 14,6 15,0 14,8 16,5 17,9 19,9 22,6 21,3 21,3 22,8 24,3 25,7 26,4 Leilighet 20,2 21,2 21,1 23,8 25,6 29,1 31,9 29,0 29,3 31,0 33,7 36,2 37,5 Eier ,6 25,6 27,5 31,0 34,0 31,0 31,3 33,1 35,8 38,4 39,5 Andel ,9 22,5 24,2 27,7 30,2 27,5 27,8 29,5 32,0 34,6 35,9 Alle boliger 16,9 17,8 17,7 19,8 21,2 23,9 26,4 24,4 24,5 25,9 27,9 29,8 30,8 Tabell 6 Total salgspris for ulike boligtyper. Nominelle priser kroner Enebolig Delt bolig Leilighet Eier Andel Alle boliger tabellen forts Enebolig Delt bolig Leilighet Eier Andel Alle boliger

9 Aktivitet og omsetning Figurene under viser antall boliger solgt, hvor lang tid det tar å selge en bolig og data om aktive boligannonser på finn.no. Alle data er hentet fra finn.no. Figuren under viser antall omsetninger registrert i månedene november og i perioden 2007 til Tallene for november inneholder data til og med 26. november. Figur 8 Registrerte omsetninger. Månedlig Figur 8: Registrerte omsetninger. Månedlig november Enebolig Delt bolig Leilighet Figuren under viser antall omsatte boliger så langt i kalenderåret. Så langt i 2013 er det solgt sammenliknet med i fjor. Figur 9 Registrerte omsetninger så langt i kalenderåret. Månedlig Figur 9: Registrerte omsetninger så langt i kalenderåret. Månedlig november Fig Enebolig Delt bolig Leilighet 9

10 > Omsetninger, forts. Figur 10 viser gjennomsnittlig formidlingstid på finn.no.denne defineres som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på finn.no til den ble solgt. Frem til april 2013 ble formidlingstiden regnet som tidspunktet fra siste gang annonsen legges ut på finn.no til boligen ble solgt. Dette gir noe lengre formidlingstid. Nedenstående tallserie er endret tilbake i tid i henhold til den nye definisjonen. Figur Figur 10: 10 Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig formidlingstid formidlingstid for for alle alle boliger boliger på på Finn.no. Finn.no. Antall Antall dager. dager. Siste Siste to to måneder måneder november Gjennomsnittlig formidlingstid Fig Tabell 7 Formidlingstid i byer og fylker. Antall dager og Sortert etter formidlingstid i november aug. sep. okt. nov. des. jan. feb. mars apr. mai juni juli aug. sep. okt. nov. BERGEN TROMSØ OSLO Akershus TRONDHEIM STAVANGER Hordaland utenom Bergen Buskerud Østfold Hedmark Rogaland utenom Stavanger Vestfold Trøndelagsflk. u/ Tr.heim Telemark Nord-Norge u/ Tromsø Oppland Møre og Romsdal Agderfylkene Gjennomsnitt

11 > Omsetninger, forts. Figur 11 viser antall aktive boligannonser på finn.no. I november 2013 var det boliger til salgs på finn.no. Dette er flere enn på samme tid i fjor. Figur 11 Antall aktive boligannonser. Månedlig Fig februar april juni august desember februar april juni august desember februar april juni august desember februar april juni august desember februar april juni august desember februar april juni august februar april juni august desember februar april juni august Figur 12 viser antall aktive annonser på finn.no i slutten av månedene september og i perioden Antall aktive boligannonser er observert 27. og 26. november. Figur 12 Antall aktive boligannonser. Månedlig Figur 12: Antall aktive boligannonser. Månedlig november Fig

12 Datagrunnlag og metode Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk er et samarbeid mellom bransjen og Finn.no. Fra november 2011 er Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) eier av statistikken. Frem til og med 2011 var statistikken drevet felles av Eff og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Tallgrunnlag fra før 2002 eies av NEF. Frem til og med april 2013 ble eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk utarbeidet av Pöyry Management Consulting. Vi henviser til tidligere publiseringer av statistikken for datagrunnlag og metode for historiske tall før mai Statistikken utarbeides i dag av Eiendomsverdi AS. Statistikken er ikke en totaltelling over solgte boliger. Frem til 2002 er statistikken basert på frivillig rapportering fra medlemmer av NEF, deretter er den basert på salg formidlet av meglere som er medlem av NEF og EFF og annonsert gjennom Finn.no. Omsetninger som bedømmes som omsetninger av annet enn bolig (tomter, garasje osv.) tas ut av datagrunnlaget gjennom automatiserte rutiner hos Eiendomsverdi AS. Prisendringene er målt ved bruk av hedoniske boligprisindekser. En hedonisk indeks standardiserer boliger slik at man kan måle prisutviklingen på en bolig med konstant kvalitet. Det vil si at man tilpasser alle transaksjoner til en median bolig. Hedonisk indeks er en regresjonsmodell der man dekomponerer boligpris ned til pris på ulike attributter som har betydning for prisen på en bolig. Eiendomsverdis hedoniske modell er beregnet på grunnlag av følgende opplysninger om de solgte boligene: boligtype, antall kvadratmeter boligareal (p-rom) og bruttoareal (BTA), tomteareal, byggeår, eieform av tomt, eieform av bolig, tett/spredt beliggenhet, antall bygninger, type bygninger, etasje og egenskaper knyttet til geografisk beliggenhet. Statistikken er produsert før månedsslutt, og boliger solgt de tre til fire siste dagene i gjeldende måned mangler i statistikken. Statistikken revideres derfor etter månedslutt, og erfaringsmessig stiger da antall solgte boliger med prosent. Revisjonen betyr imidlertid vanligvis lite for de beregnede prisnivåene. Sesongkorrigering Normalt stiger prisene mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten. I perioden januar april 2013, har prisstigningen vanligvis vært sterkest i januar (ca. 2,4 %) og svakest i desember (ca. -0,6 %) når vi måler denne med modellene og metoden til Eiendomsverdi AS, og ser bort fra de unormale prisvariasjonene 2008 til januar 2009 (finanskrisen). Disse sesongvariasjonene kan til dels skyldes at tilbudssiden og/eller etterspørselssiden har faste sesongvariasjoner, og til dels skyldes at det er sesongvariasjoner i kvaliteten på boligene som vår indeksmodell ikke klarer å fange opp. Ved å sesongkorrigere tallene, finner vi den underliggende prisendringen. I den aktuelle perioden (etter at fire måneder under finanskrisen er tatt bort) tilsvarer månedsendringene en årlig prisvekst på ca. 6 %. For å få en sesongkorreksjon som tilsvarer 0 % prisvekst, reduseres derfor de erfaringsmessige variasjonene, slik at f.eks. korreksjonen for januar blir 1,9 %, mens korreksjonen for desember blir -1,1 %. Månedskorreksjonene som brukes, er gjengitt i tabell 12. Tabell 12 Sesongkorrigering. jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des Sesong (%) 1,9 0,8 0,3 0,3 0,0-0,8-0,9 1,2-0,5-0,7-0,5-1,1 12

13 Vedlegg: Geografiske områder Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige boligpriser, formidlingstider og antall solgte boliger varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene skyldes først og fremst reelle forskjeller mellom regionene, men også tilfeldige avvik. Prisstatistikken i regionene er mer usikker enn for landet totalt, på grunn av lavt antall solgte boliger i enkelte regioner, samt variasjoner i omsatte boligers kvaliteter fra måned til måned som det ikke kan korrigeres for. Tabellene V1 til V4 viser detaljerte tall for prisutviklingen i byer og fylker. Vi presenterer ikke priser for regioner der det ble omsatt fem eller færre boliger i løpet av én måned. Oslo, Bergen og Trondheim er delt opp i bydeler og områder. Bydelene i Oslo omfatter følgende steder: O1 Gamle Oslo: Gamle Oslo + sørvestre del av Helsfyr Sinsen, Ekebergskråningen og øyene O2 Grünerløkka: Grünerløkka Sofienberg minus Hausmannskvartalene + nordre del av Helsfyr Sinsen O3 Sagene: Sagene Torshov O4 St.Hanshaugen: St.Hanshaugen Ullevål minus Ullevål hageby mm + Hausmannskvartalene og en del av Sentrum O5 Frogner: Bygdøy Frogner og Uranienborg Majorstuen minus øyene + Aker brygge og Filipstad O6 Ullern: Ullern O7 Vestre Aker: Vindern og Røa minus Gaustadområdet O8 Nordre Aker: Grefsen Kjelsås og Sogn + Ullevål Hageby mm og Gaustad området O9 Bjerke: Bjerke O10 Grorud: Grorud og Romsås O11 Stovner: Stovner og Høybråten O12 Alna: Hellerud og Furuset minus Nordre Trasop og Høybråten + sørøstre del av Helsfyr Sinsen O13 Østensjø: Bøler, Manglerud og Østensjø + Nordre Trasop O14 Nordstrand: Ekeberg Bekkelaget, Nordstrand og Lambertseter, minus Ekebergskråningen O15 Søndre Nordstrand: Søndre Nordstrand Områdene i Bergen dekker følgende steder: B1 Arna og Åsane: Kvamme, Arnavågen, Festtangen, Arnatveit, Haukeland, Eidsvåg, Haukås, Jordal, Haukedal, Tertnes, Rolland B2 Bergenhus og Årstad:Fjellsiden, Nordnes, Nøstet, Møhlenpris, Nygard, Sentrum, Løvstakken, Fantoft, Fjøsanger, Landås, Solemsviken B3 Fana og Ytrebygda: Minde, Flesland, Nordås, Kokstad, Sandsli, Titlestad, Sele, Fjellbirkeland, Riple, Haugland B4 Fyllingsdalen og Laksevåg: Varden, Bønes, Fjøsanger, Knappen, Straume, Kongshavn, Håkonsvern, Lyngbø, Ørnafjell, Loddefjord Områdene i Trondheim dekker følgende steder: T1 Sentrum og Byåsen: Tømmerdal, Byåsen, Lade, Leangen, Ringve, Singsaker, Øya T2 Strindheim og Nardo: Nardo, Dragvoll, Lerkendal, Myrvang, Tyholt, Moholt, Kleiva, Drag T3 Saupstad og Heimdal: Haukåsen, Munkvoll, Saupstad, Heggstad, Kattem, Heimstad 13

14 Tabell V1 Pris pr. kvadratmeter alle boliger. Nominelle priser. Månedstall. områder Kvadratmeterpris Endring siste måned % Endring siste 12 mnd % Endring snitt 2013/2012 % Volumer okt 13 nov 13 okt 13 nov 13 okt 13 nov 13 nov 13 okt 13 nov 13 Moss 24,5 24,3-1,5 % -1,1 % 0,5 % -0,1 % 4,2 % Sarpsborg 19,9 19,8-1,4 % -0,6 % 4,0 % 3,1 % 7,7 % Fredrikstad 22,0 21,8-1,1 % -1,0 % 1,5 % 0,6 % 5,2 % Resten av Østfold 19,1 18,8-1,1 % -1,3 % 1,1 % 0,0 % 5,0 % SNITT Østfold 20,8 20,6-1,3 % -1,0 % 1,7 % 0,9 % 5,2 % Asker 36,5 36,0-1,5 % -1,4 % 1,0 % 0,0 % 4,4 % Bærum 41,1 40,6-1,5 % -1,4 % 0,7 % -0,4 % 4,0 % Follo 32,0 31,6-1,4 % -1,4 % 2,3 % 1,0 % 5,8 % Øvre Romerike 25,5 25,2-1,2 % -1,3 % 2,0 % 0,9 % 5,7 % Nedre Romerike 30,4 30,0-1,3 % -1,3 % 3,3 % 1,9 % 6,5 % SNITT Akershus 32,5 32,1-1,4 % -1,3 % 2,0 % 0,9 % 5,5 % SNITT Oslo 44,1 43,3-1,8 % -1,6 % 1,8 % 0,0 % 4,4 % Hamar 23,5 23,2-1,1 % -1,2 % 2,9 % 2,1 % 5,9 % Hedmark utenom Hamar 17,6 17,4-1,2 % -0,8 % 2,0 % 1,6 % 5,6 % SNITT Hedmark 19,4 19,2-1,2 % -1,0 % 1,9 % 1,4 % 5,8 % Lillehammer 26,6 26,0-2,1 % -2,0 % 0,4 % -2,1 % 1,6 % Oppland utenom Lillehm. 19,0 18,8-1,1 % -1,1 % 0,0 % -0,4 % 4,7 % SNITT Oppland 21,6 21,3-1,4 % -1,3 % -0,2 % -1,1 % 3,9 % Drammen 27,4 27,1-1,6 % -1,3 % 3,3 % 1,9 % 7,0 % Buskerud utenom Dram. 22,9 22,6-1,6 % -1,2 % 0,4 % -0,5 % 4,3 % SNITT Buskerud 24,6 24,3-1,6 % -1,2 % 1,7 % 0,6 % 5,5 % Tønsberg 25,9 25,7-1,0 % -1,1 % 1,3 % 0,2 % 5,9 % Sandefjord 22,9 22,7-1,9 % -1,0 % -0,2 % -0,5 % 4,2 % Larvik 21,7 21,5-2,3 % -1,2 % -0,6 % -1,0 % 3,3 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 22,0 21,7-1,9 % -1,2 % 1,0 % 0,0 % 4,8 % SNITT Vestfold 23,1 22,9-1,7 % -1,1 % 0,7 % -0,1 % 4,5 % Telemark 18,2 18,0-1,5 % -1,0 % -0,4 % -0,7 % 4,2 % Kristiansand 27,2 26,8-2,2 % -1,5 % -4,2 % -4,8 % -0,8 % Agder utenom Krist.sand 21,8 21,5-1,8 % -1,3 % -1,8 % -2,5 % 2,0 % SNITT Agderfylkene 24,6 24,2-2,0 % -1,4 % -3,1 % -3,8 % 0,7 % Stavanger 40,8 40,2-1,8 % -1,6 % 0,0 % -1,4 % 2,9 % Sandnes 36,1 35,5-1,9 % -1,9 % 1,1 % -0,9 % 3,6 % Rogaland utenom S&S 27,7 27,2-1,5 % -1,5 % 2,5 % 0,9 % 5,5 % SNITT Rogaland 34,4 33,9-1,7 % -1,6 % 1,0 % -0,4 % 4,1 % B1 Arna og Åsane 28,2 27,8-1,4 % -1,3 % 2,9 % 1,6 % 6,3 % B2 Bergenhus og Årstad 39,2 38,8-1,1 % -1,1 % 4,9 % 3,7 % 9,1 % B3 Fana og Ytrebygda 32,7 32,4-1,3 % -1,0 % 1,9 % 1,1 % 6,2 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 30,0 29,6-1,2 % -1,5 % 2,8 % 1,3 % 5,9 % SNITT Bergen 33,7 33,3-1,2 % -1,2 % 3,5 % 2,4 % 7,2 % Hordaland utenom Bergen 23,8 23,6-1,3 % -1,1 % 0,6 % 0,0 % 4,7 % SNITT Hordaland 31,0 30,6-1,2 % -1,2 % 2,8 % 1,8 % 6,5 % Møre- og Romsdal 22,5 22,2-1,3 % -1,3 % 0,2 % -0,8 % 4,0 % T1 Sentrum og Byåsen 36,2 35,7-1,4 % -1,4 % 4,5 % 3,0 % 7,8 % T2 Strindheim og Nardo 34,3 33,8-1,4 % -1,5 % 3,2 % 1,6 % 6,1 % T3 Saupstad og Heimdal 28,5 28,2-1,0 % -1,1 % 3,8 % 2,8 % 7,4 % 0 0 SNITT Trondheim 34,1 33,6-1,3 % -1,4 % 3,9 % 2,4 % 7,1 % Resten av Trøndelag 21,9 21,7-1,3 % -0,9 % 2,7 % 2,1 % 6,9 % SNITT Trøndelagsfylkene 29,6 29,2-1,3 % -1,2 % 3,5 % 2,3 % 7,0 % Tromsø 32,6 32,3-0,8 % -0,9 % 7,7 % 6,5 % 12,4 % Resten av Nord-Norge 22,6 22,4-1,3 % -1,2 % 1,8 % 1,0 % 6,0 % SNITT Nord-Norge 25,4 25,2-1,1 % -1,1 % 3,9 % 3,0 % 8,0 % Norge 30,7 30,3-1,5 % -1,3 % 1,3 % 0,2 % 5,1 %

15 Tabell V2 Pris pr. kvadratmeter for eneboliger. Nominelle priser. områder Kvadratmeterpris Endring siste måned % Endring siste 12 mnd % Endring snitt 2013/2012 % Volumer okt 13 nov 13 okt 13 nov 13 okt 13 nov 13 nov 13 okt 13 nov 13 Moss 22,0 22,1-1,5 % 0,2 % 1,4 % 3,7 % 3,9 % Sarpsborg 16,5 16,4-2,0 % -0,5 % 4,3 % 4,4 % 6,8 % Fredrikstad 17,4 17,4-0,9 % 0,0 % 2,2 % 3,8 % 6,1 % Resten av Østfold 15,6 15,5-1,4 % -1,1 % 1,9 % 1,9 % 4,5 % SNITT Østfold 16,9 16,8-1,4 % -0,6 % 2,6 % 3,2 % 5,3 % Asker 34,3 34,3-0,8 % 0,0 % 4,7 % 6,2 % 8,9 % Bærum 38,9 38,4-1,3 % -1,3 % 2,3 % 2,1 % 4,9 % Follo 26,8 26,4-1,3 % -1,4 % 2,9 % 1,9 % 4,5 % Øvre Romerike 18,9 18,7-1,4 % -1,0 % 2,9 % 2,7 % 5,5 % Nedre Romerike 24,1 23,9-1,1 % -0,9 % 3,7 % 3,8 % 5,4 % SNITT Akershus 26,4 26,2-1,1 % -0,9 % 3,2 % 3,3 % 5,4 % SNITT Oslo 41,9 41,4-1,8 % -1,2 % 0,9 % 0,5 % 3,3 % Hamar 18,6 18,4-1,6 % -0,9 % 5,6 % 6,1 % 5,6 % Hedmark utenom Hamar 12,3 12,3-1,4 % -0,1 % 3,7 % 5,1 % 6,9 % SNITT Hedmark 13,3 13,2-1,5 % -0,5 % 3,8 % 4,9 % 6,8 % Lillehammer 21,0 20,7-2,6 % -1,2 % 0,8 % 0,0 % -0,1 % Oppland utenom Lillehm. 12,6 12,5-1,2 % -0,8 % 0,3 % 1,0 % 3,6 % SNITT Oppland 14,0 13,9-1,3 % -0,9 % 0,5 % 0,9 % 2,8 % Drammen 22,7 22,5-2,0 % -1,1 % 3,1 % 2,4 % 6,3 % Buskerud utenom Dram. 17,8 17,7-1,7 % -0,5 % 1,0 % 2,0 % 3,5 % SNITT Buskerud 18,7 18,6-1,8 % -0,6 % 1,7 % 2,4 % 4,5 % Tønsberg 21,7 21,6-2,1 % -0,6 % -1,5 % -1,0 % 2,1 % Sandefjord 19,9 19,7-2,3 % -0,9 % 0,7 % 0,7 % 3,4 % Larvik 17,0 16,9-2,6 % -0,6 % -3,7 % -2,6 % 1,2 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 18,9 18,7-2,0 % -0,8 % 2,5 % 2,7 % 5,0 % SNITT Vestfold 19,3 19,2-2,1 % -0,7 % 0,9 % 1,3 % 3,7 % SNITT Telemark 14,6 14,5-1,7 % -0,8 % 0,7 % 1,0 % 2,1 % Kristiansand 21,9 21,8-2,2 % -0,7 % -4,6 % -3,1 % -1,7 % Agder utenom Krist.sand 16,3 16,1-2,3 % -1,0 % -0,3 % -0,1 % 1,8 % SNITT Agderfylkene 17,8 17,6-2,3 % -1,0 % -1,2 % -0,8 % 1,0 % Stavanger 35,4 35,0-1,4 % -1,2 % 4,4 % 4,4 % 5,6 % Sandnes 29,1 28,7-1,7 % -1,5 % 2,7 % 2,0 % 4,0 % Rogaland utenom S&S 20,5 20,3-1,7 % -1,0 % 2,6 % 2,5 % 4,2 % SNITT Rogaland 25,1 24,8-1,7 % -1,1 % 2,7 % 2,6 % 4,6 % SNITT Bergen 28,6 28,4-2,1 % -0,6 % 2,0 % 2,8 % 4,4 % Hordaland utenom Bergen 17,7 17,6-1,8 % -0,6 % 1,8 % 2,8 % 4,6 % SNITT Hordaland 22,7 22,5-1,9 % -0,7 % 2,2 % 2,8 % 4,5 % Møre- og Romsdal 15,8 15,7-1,7 % -0,9 % 1,0 % 1,1 % 3,8 % SNITT Trondheim 27,8 27,6-0,9 % -0,7 % 5,1 % 5,3 % 6,6 % Resten av Trøndelag 14,8 14,7-1,7 % -0,3 % 3,9 % 5,0 % 7,0 % SNITT Trøndelagsfylkene 18,5 18,4-1,4 % -0,5 % 4,1 % 4,9 % 7,2 % Tromsø 27,2 27,1 0,4 % -0,3 % 11,9 % 12,5 % 13,2 % Resten av Nord-Norge 15,4 15,3-1,2 % -0,7 % 3,8 % 4,4 % 6,5 % SNITT Nord-Norge 17,3 17,2-1,0 % -0,7 % 5,6 % 6,1 % 8,2 % Norge 20,4 20,3-1,6 % -0,7 % 1,8 % 2,8 % 4,7 %

16 Tabell V3 Pris pr. kvadratmeter for delte boliger. Nominelle priser. områder Kvadratmeterpris Endring siste måned % Endring siste 12 mnd % Endring snitt 2013/2012 % Volumer okt 13 nov 13 okt 13 nov 13 okt 13 nov 13 nov 13 okt 13 nov 13 SNITT Østfold 18,2 17,8-0,8 % -2,3 % 2,6 % 1,1 % 5,2 % SNITT Akershus 30,2 29,7-1,1 % -1,7 % 1,9 % 1,6 % 4,8 % SNITT Oslo 40,8 40,1-1,2 % -1,6 % 1,3 % 1,7 % 5,1 % SNITT Hedmark 16,0 15,7-1,5 % -1,9 % 0,3 % -0,3 % 2,6 % SNITT Oppland 18,4 18,0-1,9 % -2,3 % 0,5 % -0,2 % 3,2 % SNITT Buskerud 21,0 20,6-1,2 % -2,0 % 2,8 % 1,9 % 5,8 % SNITT Vestfold 19,4 19,0-1,2 % -1,7 % 2,5 % 2,1 % 5,1 % SNITT Telemark 15,8 15,6-1,0 % -1,7 % -0,8 % -0,2 % 3,0 % SNITT Agderfylkene 19,5 19,2-1,5 % -1,9 % -2,6 % -2,4 % 0,3 % SNITT Rogaland 30,4 29,8-1,3 % -2,1 % 1,3 % 0,5 % 3,6 % SNITT Bergen 28,6 28,1-0,7 % -1,6 % 4,3 % 4,0 % 7,7 % SNITT Hordaland 26,6 26,2-0,5 % -1,6 % 3,5 % 3,3 % 6,6 % SNITT Møre- og Romsdal 21,4 21,1-0,9 % -1,6 % 1,2 % 1,3 % 4,7 % SNITT Trondheim 28,6 28,1-0,8 % -1,9 % 3,9 % 3,0 % 6,5 % SNITT Trøndelagsfylkene 25,4 25,0-0,6 % -1,8 % 4,5 % 3,6 % 6,9 % SNITT Nord-Norge 22,1 21,6-1,2 % -2,0 % 3,2 % 2,3 % 6,3 % Norge 26,6 26,2-1,0 % -1,8 % 2,2 % 2,6 % 4,8 %

17 Tabell V4 Pris pr. kvadratmeter for leiligheter. Nominelle priser. områder Kvadratmeterpris Endring siste måned % Endring siste 12 mnd % Endring snitt 2013/2012 % Volumer okt 13 nov 13 okt 13 nov 13 okt 13 nov 13 nov 13 okt 13 nov 13 Moss 26,7 26,4-1,8 % -1,0 % 0,1 % -1,0 % 4,3 % Sarpsborg 22,2 22,1-1,0 % -0,1 % 3,6 % 2,6 % 8,7 % Fredrikstad 25,3 25,1-1,2 % -0,6 % 0,4 % -0,4 % 6,4 % Resten av Østfold 21,3 21,2-1,2 % -0,6 % 0,0 % -0,7 % 5,7 % SNITT Østfold 23,6 23,4-1,3 % -0,6 % 0,6 % -0,2 % 6,1 % Asker 38,3 37,7-2,0 % -1,5 % -1,7 % -3,4 % 2,5 % Bærum 42,9 42,3-1,8 % -1,4 % -0,6 % -1,9 % 3,9 % Follo 35,8 35,4-1,8 % -1,0 % 1,6 % 0,7 % 6,9 % Øvre Romerike 29,9 29,5-1,4 % -1,3 % 1,8 % 0,4 % 6,2 % Nedre Romerike 34,6 34,3-1,4 % -1,1 % 3,2 % 1,6 % 7,2 % SNITT Akershus 36,4 36,0-1,6 % -1,2 % 1,4 % 0,0 % 5,8 % O5 Frogner 58,5 57,5-2,2 % -1,6 % -0,4 % -2,5 % 3,3 % O4 St.Hanshaugen 53,7 52,8-2,0 % -1,7 % 0,6 % -1,6 % 4,0 % O3 Sagene 48,9 48,1-1,8 % -1,7 % 0,5 % -1,8 % 4,0 % O2 Grünerløkka 46,4 45,7-2,0 % -1,6 % 1,0 % -1,1 % 4,6 % O1 Gamle Oslo 44,7 44,0-1,7 % -1,5 % 1,8 % -0,3 % 5,7 % O14 Nordstrand 41,7 41,2-1,6 % -1,2 % 1,7 % 0,3 % 5,9 % O15 Søndre Nordstrand 32,0 31,5-1,5 % -1,4 % 3,5 % 1,6 % 7,6 % O13 Østensjø 37,8 37,3-1,9 % -1,1 % 0,0 % -1,2 % 3,8 % O12 Alna 34,3 33,9-1,9 % -1,3 % 1,8 % -0,1 % 5,5 % O11 Stovner 32,0 31,6-1,6 % -1,3 % 1,8 % 0,0 % 4,8 % O10 Grorud 32,7 32,3-1,6 % -1,4 % 1,9 % -0,1 % 4,5 % O9 Bjerke 38,9 38,4-1,4 % -1,4 % 1,2 % -0,3 % 5,3 % O8 Nordre Aker 53,1 52,2-1,8 % -1,7 % 0,5 % -1,6 % 4,2 % O7 Vestre Aker 49,9 49,3-1,9 % -1,2 % -2,0 % -2,7 % 2,5 % O6 Ullern 53,6 53,2-1,8 % -0,9 % -1,7 % -2,5 % 3,2 % SNITT Oslo 45,9 45,2-1,9 % -1,5 % 0,7 % -1,2 % 4,5 % Hamar 26,7 26,5-1,4 % -0,8 % 0,3 % -0,5 % 5,7 % Hedmark utenom Hamar 20,9 20,8-0,9 % -0,6 % 0,7 % 0,0 % 6,1 % SNITT Hedmark 23,2 23,1-1,2 % -0,7 % 0,5 % -0,3 % 5,7 % Lillehammer 30,4 30,0-2,0 % -1,0 % -1,8 % -3,3 % 3,4 % Oppland utenom Lillehm. 23,1 22,9-1,6 % -0,8 % 1,1 % 0,2 % 5,1 % SNITT Oppland 26,2 26,0-1,8 % -0,9 % -0,4 % -1,6 % 4,4 % Drammen 30,8 30,5-1,6 % -0,9 % 2,8 % 1,6 % 7,7 % Buskerud utenom Dram. 26,2 25,9-1,9 % -1,2 % -0,1 % -1,7 % 3,8 % SNITT Buskerud 28,6 28,3-1,7 % -1,0 % 1,2 % -0,1 % 5,6 % Tønsberg 29,0 28,7-0,9 % -1,1 % 1,7 % 0,0 % 6,3 % Sandefjord 25,3 25,1-1,9 % -0,8 % -1,5 % -1,9 % 4,3 % Larvik 25,0 24,7-2,1 % -1,2 % 0,3 % -0,9 % 6,8 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 24,3 24,2-1,9 % -0,6 % -0,3 % -0,9 % 5,1 % SNITT Vestfold 26,0 25,8-1,6 % -0,9 % 0,3 % -0,6 % 5,3 % SNITT Telemark 20,9 20,8-1,6 % -0,5 % -0,6 % -0,4 % 6,0 % Kristiansand 31,2 30,7-2,4 % -1,5 % -5,2 % -6,4 % -0,9 % Agder utenom Krist.sand 25,7 25,5-1,8 % -0,7 % -3,2 % -3,2 % 2,7 % SNITT Agderfylkene 29,4 29,0-2,1 % -1,3 % -4,5 % -5,4 % 0,6 % Stavanger 45,7 45,1-2,0 % -1,4 % -1,0 % -2,6 % 2,7 % Sandnes 40,9 40,2-2,1 % -1,5 % 0,3 % -1,8 % 3,9 % Rogaland utenom S&S 31,8 31,4-1,9 % -1,4 % 1,7 % -0,1 % 6,6 % SNITT Rogaland 40,3 39,8-1,9 % -1,4 % 0,0 % -1,7 % 4,2 % B1 Arna og Åsane 31,5 31,1-1,0 % -1,2 % 1,8 % 0,5 % 6,5 % B2 Bergenhus og Årstad 42,2 41,9-1,2 % -0,8 % 4,0 % 2,9 % 9,6 % B3 Fana og Ytrebygda 35,6 35,2-1,4 % -1,0 % 2,1 % 0,5 % 6,5 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 32,0 31,6-1,8 % -1,2 % 1,7 % 0,5 % 6,7 % SNITT Bergen 37,5 37,1-1,2 % -1,0 % 2,7 % 1,5 % 7,6 % Hordaland utenom Bergen 27,5 27,3-1,7 % -0,9 % -1,0 % -1,6 % 4,6 % SNITT Hordaland 36,5 36,1-1,2 % -1,0 % 2,4 % 1,3 % 7,2 % Møre- og Romsdal 26,3 26,0-1,4 % -1,0 % -1,1 % -2,2 % 3,9 % T1 Sentrum og Byåsen 41,2 40,7-1,6 % -1,3 % 3,5 % 1,8 % 7,8 % T2 Strindheim og Nardo 37,6 37,2-1,4 % -1,2 % 1,9 % 0,3 % 5,9 % T3 Saupstad og Heimdal 32,0 31,6-1,1 % -1,1 % 3,5 % 2,1 % 7,1 % 0 0 SNITT Trondheim 38,7 38,2-1,5 % -1,2 % 2,9 % 1,3 % 7,0 % Resten av Trøndelag 26,4 26,3-1,5 % -0,6 % 1,5 % 0,9 % 6,4 % SNITT Trøndelagsfylkene 36,4 36,1-1,5 % -1,1 % 2,7 % 1,3 % 7,0 % Tromsø 36,5 36,3-1,0 % -0,7 % 6,6 % 5,4 % 12,4 % Resten av Nord-Norge 27,2 26,9-1,4 % -1,0 % 0,3 % -0,3 % 6,3 % SNITT Nord-Norge 30,6 30,4-1,2 % -0,7 % 3,0 % 2,3 % 8,8 % Norge 37,1 36,6-1,7 % -1,2 % 0,9 % -0,8 % 5,3 %

18 Tabell V4B Pris pr. kvadratmeter for eierleiligheter. Nominelle priser. områder Kvadratmeterpris Endring siste måned % Endring siste 12 mnd % Endring snitt 2013/2012 % Volumer okt 13 nov 13 okt 13 nov 13 okt 13 nov 13 nov 13 okt 13 nov 13 Moss 29,5 29,0-1,3 % -1,7 % 1,4 % -1,7 % 4,4 % 10 6 Sarpsborg 24,6 24,4-0,1 % -0,8 % 4,7 % 1,8 % 5,3 % 3 4 Fredrikstad 27,5 27,3-0,7 % -0,5 % -0,4 % -2,3 % 4,5 % Resten av Østfold 24,0 23,9-1,0 % -0,4 % 0,5 % 0,0 % 7,9 % SNITT Østfold 26,1 25,9-0,7 % -0,8 % 0,6 % -0,9 % 5,4 % Asker 38,8 38,2-1,6 % -1,6 % -2,1 % -4,1 % 2,8 % Bærum 44,6 43,9-1,5 % -1,6 % -0,6 % -2,4 % 4,2 % Follo 37,3 36,7-1,8 % -1,4 % 1,6 % -0,3 % 6,7 % Øvre Romerike 31,3 30,8-1,3 % -1,5 % 0,8 % -1,0 % 6,2 % Nedre Romerike 37,5 36,8-1,3 % -1,8 % 2,6 % -0,1 % 6,3 % SNITT Akershus 38,4 37,8-1,4 % -1,6 % 0,2 % -1,7 % 5,0 % O5 Frogner 59,3 58,2-2,0 % -1,8 % -1,1 % -3,4 % 3,2 % O4 St.Hanshaugen 55,2 54,2-1,8 % -1,9 % 0,0 % -2,6 % 3,6 % O3 Sagene 51,2 50,3-1,9 % -1,8 % -0,6 % -2,8 % 3,4 % O2 Grünerløkka 47,7 46,9-1,6 % -1,7 % 0,2 % -2,0 % 4,5 % O1 Gamle Oslo 45,9 45,1-1,8 % -1,7 % 1,3 % -1,5 % 5,8 % O14 Nordstrand 47,7 47,2-1,2 % -1,1 % 4,6 % 2,4 % 8,8 % O15 Søndre Nordstrand 33,2 32,6-1,2 % -1,9 % 2,2 % -0,2 % 5,7 % 9 12 O13 Østensjø 39,7 39,2-1,5 % -1,1 % -0,5 % -1,7 % 4,9 % O12 Alna 34,6 34,4-2,3 % -0,7 % 0,8 % -0,1 % 6,1 % 7 5 O11 Stovner 31,4 30,9-1,6 % -1,6 % 1,6 % -0,4 % 6,1 % O10 Grorud 36,5 36,1-1,4 % -1,3 % 2,4 % -0,9 % 4,8 % 2 1 O9 Bjerke 39,9 38,9-1,1 % -2,5 % 0,7 % -2,6 % 3,4 % O8 Nordre Aker 54,1 52,8-1,2 % -2,3 % -0,5 % -3,4 % 2,6 % O7 Vestre Aker 53,1 52,5-1,9 % -1,3 % -2,8 % -3,7 % 2,7 % O6 Ullern 55,6 54,7-1,2 % -1,5 % -0,8 % -2,8 % 4,3 % SNITT Oslo 47,6 46,8-1,7 % -1,7 % -0,1 % -2,4 % 4,3 % Hamar 30,8 30,8-0,7 % 0,0 % 3,8 % 3,3 % 11,5 % 7 2 Hedmark utenom Hamar 22,7 22,4-1,4 % -1,2 % -4,5 % -5,4 % 2,9 % 9 5 SNITT Hedmark 26,1 25,9-1,3 % -0,8 % -1,0 % -1,7 % 4,8 % 16 7 Lillehammer 32,2 31,8-1,4 % -1,1 % -1,4 % -2,5 % 5,6 % 8 10 Oppland utenom Lillehm. 23,3 23,0-0,9 % -1,0 % -3,1 % -3,5 % 6,2 % SNITT Oppland 27,3 27,0-1,3 % -1,2 % -1,4 % -2,7 % 4,8 % Drammen 34,0 33,7-1,2 % -0,8 % 0,7 % 0,2 % 6,8 % Buskerud utenom Dram. 28,2 27,8-1,5 % -1,6 % -1,4 % -3,6 % 3,1 % SNITT Buskerud 31,2 30,8-1,3 % -1,2 % -0,4 % -1,9 % 4,9 % Tønsberg 30,4 29,9-0,1 % -1,4 % 1,4 % -1,7 % 5,2 % Sandefjord 30,6 30,2-2,3 % -1,4 % -0,8 % -2,8 % 3,5 % 10 4 Larvik 28,0 27,6-2,3 % -1,3 % -3,3 % -4,6 % 2,5 % 5 9 Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 26,9 26,8-2,2 % -0,7 % -0,1 % -1,4 % 5,8 % SNITT Vestfold 28,6 28,3-1,6 % -1,2 % -0,7 % -2,8 % 4,2 % SNITT Telemark 26,2 26,1 0,3 % -0,7 % 5,7 % 4,8 % 11,1 % Kristiansand 33,4 32,8-2,2 % -2,0 % -4,7 % -6,5 % -0,2 % Agder utenom Krist.sand 25,9 25,7-1,5 % -1,0 % -3,8 % -3,8 % 3,3 % SNITT Agderfylkene 30,8 30,4-1,8 % -1,5 % -4,1 % -5,4 % 1,6 % Stavanger 46,8 45,9-2,0 % -1,9 % -2,5 % -4,9 % 1,2 % Sandnes 43,4 42,7-1,6 % -1,6 % -0,8 % -2,7 % 4,0 % Rogaland utenom S&S 33,9 33,3-1,5 % -1,8 % 1,2 % -1,4 % 6,5 % SNITT Rogaland 42,1 41,3-1,6 % -1,7 % -1,0 % -3,2 % 3,9 % B1 Arna og Åsane 33,5 33,3-1,0 % -0,5 % 2,3 % 1,5 % 9,5 % B2 Bergenhus og Årstad 45,6 45,1-0,9 % -0,9 % 3,2 % 2,2 % 10,0 % B3 Fana og Ytrebygda 38,0 37,5-1,2 % -1,3 % 2,1 % 0,1 % 5,3 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 35,1 34,5-1,3 % -1,5 % 1,2 % -1,1 % 6,1 % SNITT Bergen 40,8 40,4-1,0 % -1,1 % 2,0 % 0,7 % 7,8 % Hordaland utenom Bergen 28,2 28,0-0,9 % -1,0 % -0,6 % -1,3 % 5,9 % SNITT Hordaland 39,5 39,0-0,9 % -1,1 % 1,5 % 0,3 % 7,7 % Møre- og Romsdal 27,9 27,5-1,3 % -1,4 % -2,7 % -4,4 % 2,9 % T1 Sentrum og Byåsen 43,8 43,1-1,3 % -1,7 % 2,2 % -0,2 % 6,9 % T2 Strindheim og Nardo 40,9 40,4-1,0 % -1,4 % -0,3 % -1,9 % 5,5 % T3 Saupstad og Heimdal 36,3 35,8-0,4 % -1,4 % 1,5 % -0,3 % 8,1 % 0 0 SNITT Trondheim 41,9 41,3-1,2 % -1,5 % 2,0 % -0,1 % 6,7 % Resten av Trøndelag 28,4 28,0-0,5 % -1,3 % 2,2 % 0,2 % 6,1 % SNITT Trøndelagsfylkene 39,4 38,8-1,1 % -1,4 % 1,7 % -0,2 % 6,4 % Tromsø 38,0 37,5-0,8 % -1,3 % 7,0 % 4,3 % 11,2 % Resten av Nord-Norge 28,3 28,1-0,8 % -0,9 % -1,3 % -1,8 % 4,5 % SNITT Nord-Norge 32,0 31,7-0,9 % -0,9 % 2,8 % 1,4 % 8,5 % Norge 39,2 38,6-1,5 % -1,5 % 0,1 % -1,5 % 4,9 %

19 Tabell V4C Pris pr. kvadratmeter for andelsleiligheter. Nominelle priser. områder Kvadratmeterpris Endring siste måned % Endring siste 12 mnd % Endring snitt 2013/2012 % Volumer okt 13 nov 13 okt 13 nov 13 okt 13 nov 13 nov 13 okt 13 nov 13 Moss 25,7 25,5-2,0 % -0,8 % 0,4 % -0,1 % 4,8 % Sarpsborg 21,6 21,7-1,2 % 0,4 % 3,6 % 3,6 % 8,9 % Fredrikstad 23,2 23,1-1,7 % -0,5 % 1,8 % 1,7 % 6,9 % Resten av Østfold 20,2 20,1-1,5 % -0,9 % 1,3 % 0,0 % 5,3 % SNITT Østfold 22,5 22,4-1,7 % -0,4 % 1,7 % 1,2 % 6,2 % Asker 29,7 29,4-3,7 % -1,0 % -3,6 % -4,1 % -1,5 % 1 1 Bærum 38,2 37,8-2,3 % -0,9 % -0,5 % -1,2 % 4,2 % Follo 33,3 32,9-1,7 % -1,1 % 3,1 % 1,9 % 6,7 % Øvre Romerike 25,7 25,4-1,5 % -1,4 % 4,4 % 3,5 % 8,0 % Nedre Romerike 33,2 32,9-1,7 % -0,8 % 3,8 % 2,7 % 8,0 % SNITT Akershus 33,3 33,0-1,9 % -0,9 % 3,0 % 2,0 % 7,3 % O5 Frogner 56,2 55,5-2,8 % -1,2 % 2,0 % -0,6 % 4,9 % O4 St.Hanshaugen 51,2 50,6-2,2 % -1,2 % 0,5 % -0,9 % 4,3 % O3 Sagene 48,0 47,2-2,0 % -1,6 % 1,2 % -1,1 % 4,3 % O2 Grünerløkka 45,6 44,8-2,5 % -1,6 % 1,5 % -0,7 % 4,8 % O1 Gamle Oslo 43,9 43,3-2,0 % -1,3 % 2,2 % 0,5 % 5,4 % O14 Nordstrand 39,5 39,0-2,1 % -1,1 % 1,0 % -0,3 % 4,4 % O15 Søndre Nordstrand 31,2 31,0-1,8 % -0,5 % 5,0 % 4,2 % 9,5 % O13 Østensjø 37,2 36,9-2,2 % -0,9 % 0,6 % -0,4 % 3,9 % O12 Alna 34,0 33,6-2,2 % -1,4 % 2,1 % 0,1 % 5,3 % O11 Stovner 32,3 31,8-2,0 % -1,6 % 2,4 % 0,0 % 5,3 % O10 Grorud 32,2 31,8-2,0 % -1,3 % 2,1 % 0,5 % 4,5 % O9 Bjerke 38,1 37,7-1,7 % -0,9 % 2,0 % 1,0 % 5,9 % O8 Nordre Aker 51,9 51,3-2,5 % -1,3 % 1,0 % -0,6 % 5,7 % O7 Vestre Aker 45,1 44,5-2,3 % -1,3 % -1,5 % -2,4 % 2,6 % O6 Ullern 49,0 48,6-1,9 % -0,7 % -6,4 % -6,7 % -1,9 % SNITT Oslo 44,7 44,2-2,2 % -1,3 % 1,5 % -0,2 % 4,7 % Hamar 25,4 25,2-1,6 % -0,8 % 0,4 % -0,5 % 5,2 % Hedmark utenom Hamar 19,6 19,6-0,7 % -0,3 % 2,3 % 1,8 % 7,7 % SNITT Hedmark 21,9 21,8-1,3 % -0,6 % 1,3 % 0,6 % 6,3 % Lillehammer 29,1 28,8-2,7 % -1,2 % -1,0 % -3,3 % 1,5 % 9 8 Oppland utenom Lillehm. 22,6 22,4-2,6 % -0,6 % 1,8 % 1,2 % 4,8 % SNITT Oppland 25,3 25,2-2,2 % -0,6 % -0,4 % -1,2 % 3,4 % Drammen 28,1 27,9-2,0 % -0,9 % 3,6 % 2,0 % 8,3 % Buskerud utenom Dram. 24,4 24,2-2,3 % -0,9 % 0,4 % -0,8 % 5,0 % SNITT Buskerud 26,5 26,2-2,2 % -1,0 % 2,8 % 1,3 % 6,8 % Tønsberg 28,0 27,7-1,6 % -1,1 % 4,0 % 2,6 % 6,8 % Sandefjord 22,1 22,0-2,3 % -0,6 % -1,2 % -1,0 % 3,6 % Larvik 23,8 23,5-2,1 % -1,0 % 3,4 % 2,4 % 8,7 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 22,7 22,5-2,3 % -0,6 % -0,6 % -1,0 % 3,4 % SNITT Vestfold 24,1 23,8-1,9 % -0,9 % 1,0 % 0,3 % 4,8 % SNITT Telemark 19,5 19,5-2,1 % -0,2 % -1,5 % -0,8 % 5,1 % Kristiansand 29,4 29,0-2,5 % -1,1 % -5,2 % -5,8 % -0,8 % Agder utenom Krist.sand 25,2 25,0-2,4 % -0,8 % -2,7 % -3,1 % 2,0 % SNITT Agderfylkene 27,9 27,6-2,4 % -1,2 % -4,6 % -5,3 % -0,8 % Stavanger 44,1 43,7-2,1 % -0,9 % 0,4 % -0,4 % 3,9 % Sandnes 38,0 37,4-2,3 % -1,7 % 2,6 % -0,4 % 3,4 % 10 9 Rogaland utenom S&S 28,0 27,7-1,8 % -1,0 % 5,4 % 3,5 % 8,1 % SNITT Rogaland 37,6 37,2-2,2 % -1,1 % 1,4 % 0,1 % 4,8 % B1 Arna og Åsane 30,7 30,3-1,3 % -1,1 % 1,8 % 0,6 % 5,1 % B2 Bergenhus og Årstad 38,7 38,4-1,4 % -1,0 % 4,6 % 2,6 % 8,7 % B3 Fana og Ytrebygda 32,5 32,5-1,2 % -0,1 % 3,6 % 3,2 % 9,6 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 31,1 30,8-2,2 % -1,1 % 2,4 % 1,1 % 6,9 % SNITT Bergen 35,2 34,8-1,5 % -1,0 % 3,4 % 2,0 % 7,4 % Hordaland utenom Bergen 25,6 25,3-2,8 % -0,9 % -2,3 % -3,6 % 3,5 % 9 11 SNITT Hordaland 34,3 34,0-1,6 % -1,0 % 3,2 % 1,9 % 7,2 % Møre- og Romsdal 24,9 24,7-1,6 % -0,7 % 0,9 % -0,1 % 5,0 % T1 Sentrum og Byåsen 38,9 38,6-1,9 % -0,9 % 5,3 % 4,1 % 8,9 % T2 Strindheim og Nardo 35,9 35,5-1,9 % -1,0 % 2,9 % 1,3 % 6,1 % T3 Saupstad og Heimdal 31,1 30,9-1,5 % -0,9 % 3,9 % 2,8 % 7,0 % 0 0 SNITT Trondheim 36,7 36,3-1,9 % -1,0 % 3,8 % 2,4 % 7,3 % Resten av Trøndelag 24,1 24,2-2,2 % 0,3 % 2,0 % 2,8 % 7,3 % SNITT Trøndelagsfylkene 34,4 34,1-1,9 % -0,8 % 3,5 % 2,4 % 7,3 % Tromsø 35,3 35,2-1,4 % -0,1 % 6,6 % 6,5 % 12,6 % Resten av Nord-Norge 26,6 26,3-1,6 % -0,9 % 1,8 % 1,4 % 6,8 % SNITT Nord-Norge 29,6 29,5-1,6 % -0,4 % 3,4 % 3,2 % 9,0 % Norge 35,4 35,1-2,0 % -1,0 % 1,5 % -0,1 % 5,8 %

VEDLEGG // DESEMBER 2015

VEDLEGG // DESEMBER 2015 VEDLEGG // DESEMBER 2015 Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige priser, er og antall solgte er varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk juli 2013 INNHOLD Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Datagrunnlag og metode 12 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling og

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk 2013 Innhold Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Datagrunnlag og metode 12 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling og omsetning

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2004

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2004 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2004 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...1 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juli 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2013

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2013 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2013 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK August 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK August 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK August 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Oktober 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Boligbarometer 12 Datagrunnlag og metode 14 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Innhold 2013 Hovedpunkter Nærmere om prisutviklingen 2 4 Aktivitet og omsetning Boligbarometer 9 11 Datagrunnlag og metode 14 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk August 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juli 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografi ske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk april 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografi ske områder

Detaljer

Januar 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Mai 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk april 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Januar Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Februar Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 2014 Innhold Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Mars Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Mars Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2009 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2009 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2009 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK - NEF - EFF - FINN.NO - ECON PÖYRY

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK - NEF - EFF - FINN.NO - ECON PÖYRY EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer September 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Juni 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Juni 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Juni 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Mars 2013

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Mars 2013 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Mars 2013 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 BOLIGBAROMETER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2010 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2010 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2010 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juni 2010 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juni 2010 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juni 2010 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk DESEMBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk OKTOBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

DESEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

DESEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk DESEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

NOVEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

NOVEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk NOVEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk APRIL 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

FEBRUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk

FEBRUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk FEBRUAR 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk NOVEMBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk AUGUST 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk September 2014 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

JANUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12

Detaljer

OKTOBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

OKTOBER Eiendom Norges boligprisstatistikk OKTOBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk AUGUST 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk JULI 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MARS 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk APRIL 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk AUGUST 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk

MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk MAI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk JULI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2011 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk SEPTEMBER 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

MARS Eiendom Norges boligprisstatistikk. Leieprisutvikling 14

MARS Eiendom Norges boligprisstatistikk. Leieprisutvikling 14 MARS 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 10 Usolgte boliger 12 Boligtyper,

Detaljer

Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning

Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning VEDLEGG // MARS 2017 Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige priser, formidlingstider og antall solgte er varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene

Detaljer

Eiendom Norges boligprisstatistikk

Eiendom Norges boligprisstatistikk Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 218 Innhold Hovedpunkter 3 Nasjonal prisutvikling 4 Regional prisutvikling 6 Omsetningstid 8 Lagt ut for salg/ Solgte 9 Usolgte boliger 1 Avvik pris/prisantydning

Detaljer

Eiendom Norges boligprisstatistikk

Eiendom Norges boligprisstatistikk Eiendom Norges boligprisstatistikk OKTOBER 2017 Innhold Hovedpunkter 3 Nasjonal prisutvikling 4 Regional prisutvikling 5 Avvik pris/prisantydning 8 Lagt ut for salg 9 Volum/antall solgte boliger 10 Omsetningstid

Detaljer

Eiendom Norges boligprisstatistikk

Eiendom Norges boligprisstatistikk Eiendom Norges boligprisstatistikk NOVEMBER 2017 Innhold Hovedpunkter 3 Nasjonal prisutvikling 4 Regional prisutvikling 5 Avvik pris/prisantydning 8 Lagt ut for salg 9 Volum/antall solgte boliger 10 Omsetningstid

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk. Leieprisutvikling 13

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk. Leieprisutvikling 13 SEPTEMBER 2017 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9

Detaljer

MAI 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

MAI 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode 12

Detaljer

FEBRUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

FEBRUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk FEBRUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

MARS 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

MARS 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk MARS 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NR. 05/2013. Dette indikerer at troen på en fortsatt sterk prisvekst i boligmarkedet er blitt mindre. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør.

NR. 05/2013. Dette indikerer at troen på en fortsatt sterk prisvekst i boligmarkedet er blitt mindre. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør. 3880.1 Side 1/8 NR. 05/2013 I følge OPAKs boligundersøkelse i april har prisoppgangen det siste året vært mellom 8 og 12 prosent, mest for selveierleiligheter og rekkehus/tomannsboliger, og minst for borettslagsleiligheter

Detaljer

vinter 2014 Eff Fritidsboliger på fjellet Innhold Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

vinter 2014 Eff Fritidsboliger på fjellet Innhold Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 vinter 2014 Innhold Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Eff Fritidsboliger på fjellet Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken,

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

De fleste ulikhetene består

De fleste ulikhetene består Utdanningsnivået i Oslos bydeler: De fleste ulikhetene består Tor Jørgensen Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt seg forholdsvis stabile det siste tiåret,

Detaljer

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1 3968.1 Side 1/8 NR. 05/2014 I følge OPAKs boligundersøkelse i mai har nominell prisoppgang det siste året vært fra 1 til 6 prosent. Selveierleiligheter har som eneste prissegment hatt prisnedgang. Meglerbransjens

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2012

Side 1/ NR. 05/2012 3773.1 Side 1/8 NR. 05/2012 Prisoppgangen i boligmarkedet har fortsatt i 2012. Hittil har prisstigningen vært mellom ca. 4 og 7 prosent i Oslo-området. Dette er omtrent det samme som mange aktører i markedet

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer