EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012"

Transkript

1 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR OMSETNINGSTAKT DATAGRUNNLAG OG METODE VEDLEGG: PRISENE I BYER OG FYLKER Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF), Finn.no, og Pöyry oppgis som kilde. 1

2 1 Hovedpunkter Gjennomsnittlige priser på boliger formidlet gjennom Finn.no i mars 2012 var: 1,2 prosent høyere enn i februar Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,4 prosent høyere enn forrige måned det vil si at den underliggende prisutviklingen i mars var positiv. Differansen mellom faktisk og sesongkorrigert prisendring indikerer at mars er en måned som normalt har en sterkere prisutvikling enn gjennomsnittsmåneden. 6,8 prosent høyere enn i mars Gjennomsnittsprisen hittil i 2012 er 5,1 prosent høyere enn snittprisen i Figur 1 10 % Nominell prisendring i perioden februar - mars og mars mars Alle boliger. Prosent ,8 % 5 % 0 % 0,7 % 0,3 % 0,9 % 0,9 % 1,5 % 1,2 % Endring februar-mars Endring mars mars 2012 Foreløpige tall: Statistikken produseres normalt 2-3 virkedager før månedsslutt. For å publisere før påsken ble statistikken denne gangen produsert 5 virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig, slik at vi også får med observasjonene for de siste virkedagene. Vanligvis gir ikke revisjonen store utslag på pristallene. Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på Finn.no, det vil si nærmere halvparten av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år. Areal: Til og med des brukte vi Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. I løpet av 2008 ble flere og flere boliger solgt og registrert med p-rom. I 2009 ble BOA kun brukt i svært få tilfeller og f.o.m 2010, ikke i det hele tatt. 2

3 For de ulike boligtypene endret prisene seg slik: Prisene på eneboliger steg med 1,1 prosent fra februar 2012 til mars Prisene i mars 2012 var 3,9 prosent høyere enn i mars Prisene på delte boliger steg med 0,5 prosent fra februar 2012 til mars Prisene i mars 2012 var 5,7 prosent høyere enn i mars Prisene på leiligheter steg med 1,4 prosent fra februar 2012 til mars Prisene i mars 2012 var 7,9 prosent høyere enn i mars Prisene på eierleiligheter steg med 1,4 prosent fra februar 2012 til mars Prisene i mars 2012 var 7,1 prosent høyere enn i mars Prisene på andelsleiligheter steg med 1,4 prosent fra februar 2012 til mars Prisene i mars 2012 var 8,7 prosent høyere enn i mars Figur 2 Nominell prisvekst siste måned og siste 12 måneder. Eneboliger, delte boliger og leiligheter. Prosent. 10 % 8 % 6 % Enebolig Delt bolig Leilighet EIER ANDEL 5,7 % 7,9 % 7,1 % 8,7 % 4 % 3,9 % 2 % 1,1 % 0,5 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 0 % Endring siste måned Endring 12 siste måneder 3

4 2 Prisene, måned for måned og år for år Nedenfor viser vi, i figurer og tabeller, hvordan prisene svinger gjennom året, og hvordan de har utviklet seg historisk. Alle figurene og tabellene viser faktiske nominelle priser, figur 4 og tabell 1 og 2 viser i tillegg sesongkorrigerte tall, figur 6 og tabell 5 viser i tillegg realpriser. Figurene har ulike skalaer på de vannrette og loddrette aksene for å bedre få frem informasjonen i hver enkelt figur. Det må man være oppmerksom på dersom man skal se flere figurer i sammenheng. Figur Gjennomsnittlig pris pr. m Nominelle priser. Månedstall. Alle boliger kroner des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 4 Gjennomsnittlig pris pr. m Nominelle priser. Faktiske og sesongkorrigerte månedstall. Alle boliger kroner Faktisk Sesongkorrigert mar. 05 mar. 06 mar. 07 mar. 08 mar. 09 mar. 10 mar. 11 mar. 12 Note: Prisene for 2012 gjelder kun t.o.m. januar. Tabell 1 og 2 på side 7 viser flere detaljer for priser og prisendringer siste år. 4

5 Tolvmånedersveksten i figur 5 nedenfor angir prisvekst fra januar 2001 til januar 2002, fra februar 2001 til februar 2002, og så videre frem til intervallet fra mars 2011 til mars Tolvmånedersveksten sier noe om temperaturen i markedet nå i forhold til temperaturen for et år siden. Figur 5 Tolvmåneders nominell prisvekst. Alle boliger. Månedstall Prosent 20 % 10 % 0 % -10 % jan. 01 jan. 03 jan. 05 jan. 07 jan. 09 jan. 11 Figur 6 Gjennomsnittlig pris pr. m Nominelle og reelle årstallspriser. Alle boliger kroner. Realpriser målt i kroner Nominell pris Realpris Note: Prisene for 2012 gjelder kun t.o.m. januar. Tabell 3 og 5 på side 8 og 9 viser ytterligere detaljer. 5

6 Figur 7 nedenfor viser prisutviklingen for eneboliger, delte boliger og leiligheter, samt eier- og andelsleiligheter som undergrupper av leiligheter. Selv om utviklingen fra måned til måned varierer mellom boligtypene beveger prisene seg i samme retning over tid. Eier og andel har over tid en nærmest identisk prisutvikling. Figur Gjennomsnittlig pris pr. m 2 for ulike boligtyper. Nominelle priser. Månedstall kroner Leilighet, EIER og ANDEL Delt bolig Enebolig jan. 03 jan. 04 jan. 05 jan. 06 jan. 07 jan. 08 jan. 09 jan. 10 jan. 11 jan. 12 6

7 Tabell 1 Gjennomsnittlig pris pr. m 2 for ulike boligtyper. Nominelle priser. Månedstall mars mars kroner mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 Enebolig 19,1 18,8 19,5 19,2 18,4 19,0 19,3 18,8 18,8 18,2 19,4 19,6 19,8 Delt 24,1 24,0 24,4 24,1 23,6 24,7 24,6 24,5 24,5 24,2 25,2 25,3 25,5 Leilighet 32,9 33,0 33,3 33,2 33,2 34,1 34,0 34,0 34,0 33,7 34,8 35,0 35,5 EIER-Leilighet 35,2 35,3 35,4 35,4 35,3 36,2 36,1 35,9 36,2 35,6 37,0 37,2 37,7 ANDELS-Leilighet 31,2 31,3 31,7 31,5 31,6 32,6 32,5 32,5 32,4 32,3 33,1 33,4 33,8 Gjennomsnitt (E, D og L) 27,5 27,5 27,9 27,7 27,4 28,3 28,3 28,1 28,2 27,7 28,9 29,1 29,4 Sesongkorrigert gjennomsnitt 27,2 27,1 27,5 27,5 27,7 27,9 28,2 28,4 28,6 28,7 28,9 29,0 29,1 Tabell 2 Nominell prisendring fra forrige måned for ulike boligtyper. Mars mars Prosent mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 Enebolig 3,4-1,5 3,9-1,5-4,3 3,2 2,1-2,9 0,3-3,5 6,8 0,8 1,1 Delt 0,3-0,4 1,8-1,2-2,2 4,5-0,2-0,6 0,4-1,6 4,5 0,4 0,5 Leilighet 1,2 0,5 0,8-0,4 0,0 2,8-0,3-0,1 0,1-0,8 3,1 0,7 1,4 EIER-Leilighet 0,3 0,4 0,3 0,0-0,5 2,6-0,3-0,3 0,7-1,7 4,0 0,4 1,4 ANDELS-Leilighet 1,9 0,5 1,2-0,7 0,5 2,9-0,2 0,1-0,4-0,1 2,4 0,9 1,4 Gjennomsnitt (E, D og L) 1,5 0,0 1,5-0,7-1,1 3,0 0,2-0,8 0,1-1,4 4,0 0,7 1,2 Sesongkorrigert gjennomsnitt 0,9-0,4 1,3 0,2 0,7 0,8 0,9 0,6 0,8 0,6 0,6 0,1 0,4 7

8 Tabell 3 Gjennomsnittlig pris pr. m 2 for ulike boligtyper. Nominelle priser kroner Enebolig 4,1 5,3 4,8 4,5 4,7 5,3 5,8 6,3 6,8 7,6 8,2 9,4 9,9 10,4 10,7 11,8 12,7 14,4 16,3 16,2 16,4 17,6 18,8 19,6 Delt 4,4 5,7 5,3 5,0 5,2 6,2 6,6 7,2 8,0 8,9 9,9 11,4 12,1 12,6 12,8 14,2 15,7 17,9 20,5 20,0 20,4 22,4 24,2 25,3 Leilighet 5,3 7,1 6,7 6,0 6,5 7,3 7,9 8,9 9,8 11,5 13,3 15,5 16,7 17,8 18,1 20,5 22,4 26,1 28,7 27,1 28,0 30,3 33,3 35,1 EIER 19,3 22,0 24,0 27,8 30,6 28,9 29,9 32,3 35,5 37,3 ANDEL 17,1 19,3 21,2 24,7 27,3 25,8 26,6 28,8 31,7 33,4 Snitt (EDL) 5,0 6,6 6,0 5,5 5,9 6,7 7,2 8,0 8,7 10,0 11,3 13,0 14,0 14,9 15,2 17,1 18,6 21,5 23,9 22,9 23,5 25,4 27,7 29,1 Note: Prisene for 2012 gjelder kun t.o.m. januar. Tabell 4 Nominell prisendring fra foregående år for ulike boligtyper Prosent Enebolig ,4 Delt bolig ,9 Leilighet ,3 EIER ,0 ANDEL ,5 Snitt (EDL) ,1 Note: Prisene for 2012 gjelder kun t.o.m. januar. 8

9 Tabell 5 Gjennomsnittlig pris pr. m 2 for ulike boligtyper. Korrigert for endring i konsumprisindeksen. Årstall kroner. (2011-priser) Enebolig 8,7 8,3 7,2 6,6 6,8 7,6 8,0 8,6 9,1 9,9 10,5 11,6 11,8 12,4 12,3 13,5 14,5 16,0 17,9 17,2 17,0 17,9 18,8 19,5 Delt 9,2 8,8 8,0 7,3 7,5 8,7 9,2 9,9 10,7 11,6 12,6 14,0 14,5 14,9 14,8 16,4 17,8 19,8 22,5 21,2 21,1 22,7 24,2 25,2 Leilighet 11,1 11,1 10,1 8,8 9,3 10,4 10,9 12,1 13,1 15,0 17,0 19,2 20,0 21,1 20,9 23,6 25,4 28,9 31,6 28,8 29,0 30,7 33,3 34,9 EIER 22,4 25,4 27,3 30,8 33,7 30,7 31,0 32,7 35,5 37,0 ANDEL 19,8 22,2 24,0 27,4 30,0 27,3 27,6 29,2 31,7 33,2 Snitt (EDL) 10,5 10,2 9,1 8,2 8,5 9,6 10,0 11,0 11,6 13,0 14,4 16,0 16,8 17,7 17,6 19,6 21,1 23,8 26,2 24,2 24,3 25,7 27,7 28,9 Note: Prisene for 2012 gjelder kun t.o.m. januar. Tabell 6 Total salgspris for ulike boligtyper. Nominelle priser. Årstall kroner Enebolig Delt bolig Leilighet EIER ANDEL Snitt (EDL) Note: Total salgspris er den prisen som betales for boligen. 9

10 3 Omsetningstakt Nedenfor viser vi formidlingstiden for boliger i statistikken, samt omfanget av usolgte boliger i Finn.no sin database. Formidlingstiden er definert som tiden fra siste gang en boligannonse legges ut for salg på Finn.no til boligen registreres som solgt. Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger omsatt i mars 2012 var 26 dager. Det er tre dager mindre enn i februar 2012, og to dager mindre enn i mars Figur 8 Gjennomsnittlig formidlingstid for alle boliger på Finn.no. Antall dager. Januar 2002 til mars jan. 02 jan. 03 jan. 04 jan. 05 jan. 06 jan. 07 jan. 08 jan. 09 jan. 10 jan. 11 jan. 12 Formidlingstiden slik vi har definert den, viser ikke nødvendigvis den reelle salgstiden (tiden fra første gang en bolig ble annonsert for salg på Finn.no til den registreres som solgt). Det skjer at boligannonser tas inn og ut av meglernes systemer, noe som påvirker den observerte salgstiden (tiden fra siste gang annonsen legges ut på Finn.no til boligen registreres som solgt). Denne praksisen skyldes både at meglerne ønsker å få boligene opp som første annonserte bolig når potensielle kjøpere legger inn søk som fanger opp den aktuelle boligen, og for å generere e-poster til abonnenter av bestemte søk. Vi kjenner ikke omfanget av denne praksisen, eller hvordan den har variert over tid. Det er trolig reelt at salgstiden falt i periodene og , da aktiviteten i markedet var høy, samt at den begynte å stige sommeren I tillegg observerer vi sesongmessige økninger i salgstiden noe før og etter jul og om sommeren, da mange objekter blir liggende usolgt noen uker lenger enn når det ikke er høytid og ferietid. Figur 8 viser at formidlingstiden kan variere fra måned til måned. Tabell 7 nedenfor viser at formidlingstiden også varierer mye fra region til region. 10

11 Tabell 7 Formidlingstid i byer og fylker. Antall dager og Sortert etter formidlingstid i mars mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Oslo Bergen Trondheim Stavanger Akershus Buskerud Oppland Trøndelagsfylkene Hordaland u Bergen Rogaland u Stavanger Vestfold Telemark Hedmark Møre og Romsdal Nord-Norge Østfold Agderfylkene Tromsø Gjennomsnitt

12 Figur 9 nedenfor viser hvor mange boliger som ligger i Finn.no sin database, og hvor lenge de har ligget der. Den øverste delen av figuren viser totalt antall boliger i basen. Den nederste delen av figuren viser hvor stor andel av totalen som har ligget henholdsvis kortere enn to uker, to til fire uker, en til tre måneder, tre til seks måneder, seks til tolv måneder og mer enn ett år. Figur 9 Usolgte boliger i Finn.no sin database. Antall og liggetider. Februar 2003-mars Antall boliger til salgs jan. 03 jan. 04 jan. 05 jan. 06 jan. 07 jan. 08 jan. 09 jan. 10 jan. 11 jan. 12 Note: Antallet er angitt på to toppunkt, ett bunnpunkt og siste måned. Topp- og bunnpunktene er angitt med grønn sirkel, alle marsmånedene er markert med rødt. Liggetider for boliger til salgs. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0-2 uker 2-4 uker 1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd 0 % jan. 03 jan. 04 jan. 05 jan. 06 jan. 07 jan. 08 jan. 09 jan. 10 jan. 11 jan

13 4 Boligbarometer Med utgangspunkt i boligprisene, rente- og inntektsstatistikk har vi beregnet hvor stor andel av inntekten som går med til å dekke renteutgifter for tre eksempelhusholdninger. Disse er: 1) en enslig førstegangsetablerer med relativt lav inntekt som kjøper en gjennomsnittlig blokkleilighet og låner 80 prosent av kjøpesummen, 2) Et ungt par med relativt lav inntekt som kjøper et gjennomsnittlig rekkehus og låner 80 prosent av kjøpesummen, og 3) et etablert par med relativt høy inntekt som kjøper en gjennomsnittlig enebolig og låner 60 prosent av kjøpesummen. Vi beregner årlige renteutgifter etter skatt med utgangspunkt i rentesatser og boligpriser det året kjøpet gjennomføres, og sammenligner dette med inntekten etter skatt samme år. Renteutgiftene som andel av inntekt hittil i 2012 er noe høyere enn de var i 2011 (se Figur 10 og Tabell 8 nedenfor). Renteutgiftsandelen hittil i 2012 er 20 prosent for den enslige førstegangsetablereren 12 prosent for det unge paret 7 prosent for det etablerte paret. Renteutgiftene som andel av inntekten bestemmes av følgende nominelle størrelser: boligprisene, rentene og husholdningenes inntekter. Boligprisene er 5,1 prosent høyere hittil i 2012 enn de var i 2011: Prisene på eneboliger er 4,4 prosent høyere enn i 2011, prisene på delte boliger er 4,9 prosent høyere og prisene på leiligheter er 5,3 prosent høyere. (Se Tabell 9 nedenfor). De nominelle rentene hittil i 2012 har vært noe høyere enn de var i De nominelle rentene for lån innenfor både 60 og 80 prosent av lånetakst er 0,2 prosentpoeng høyere enn i (Se Tabell 10 nedenfor). Vi har forutsatt at inntektene vil øke med 3,6 prosent fra 2011 til 2012 for alle. Det innebærer en brutto husholdningslønn på kr ,- for førstegangsetablereren, kr for det unge paret og kr for det etablerte paret. (Se Tabell 11 nedenfor). 13

14 Figur 10 Husholdningenes renteutgifter etter skatt som andel av lønnsinntekt etter skatt % 35 % 30 % 25 % Enslig 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Ungt par Etablert par Kilde: NEF, EFF, FINN.no og Pöyry Note: Tallene i 2011 gjelder tom. fjerde kvartal. Tabell 8 Husholdningenes renteutgifter etter skatt som andel av lønnsinntekt etter skatt År Enslig Ungt par Etablert par % 12% 9% % 10% 7% % 10% 7% % 10% 7% % 9% 6% % 13% 9% % 15% 10% % 16% 10% % 18% 11% % 17% 11% % 12% 8% % 8% 5% % 8% 5% % 10% 6% % 14% 9% % 18% 12% % 10% 6% % 10% 6% % 11% 7% % 12% 7% Kilde: NEF, EFF, FINN.no og Pöyry Note: Tallene i 2011 gjelder tom. fjerde kvartal. 14

15 Tabell 9 Boligpriser endringer. Prosent Enebolig 2% 10% 8% 13% 13% -1% 1% 7% 7% 4,4% Delt bolig 1% 11% 10% 14% 15% -2% 2% 10% 8% 4,9% Leiligheter 2% 13% 9% 16% 10% -6% 3% 8% 10% 5,3% Gjennomsnitt 2% 12% 9% 15% 11% -4% 3% 8% 9% 5,1% Kilde: NEF, EFF, FINN.no, Pöyry. Note: Tallene i 2011 gjelder tom. fjerde kvartal. Tabell 10 Nominelle renter. Prosent Renter (60 %) 5,8% 3,4% 3,4% 3,9% 5,2% 7,0% 3,9% 3,6% 3,9% 4,1% Renter (80 %) 6,2% 3,7% 3,7% 4,3% 5,4% 7,3% 4,2% 3,8% 4,2% 4,4% Kilde: Note: Tallene i 2011 gjelder tom. fjerde kvartal. Tabell 11 Lønn og lønnsvekst. Prosent Nivå 2012 Lønnsvekst Enslig kroner 5,4% 5,7% 4,3% 3,7% 4,3% 3,6% Ungt par kroner 5,0% 6,7% 4,5% 4,1% 4,2% 3,6% Etablert par kroner 6,1% 5,2% 4,0% 3,8% 4,7% 3,6% Nivå 2012 Vekst i disponibel inntekt Enslig kroner 5,3% 5,6% 4,4% 3,7% 4,2% 3,6% Ungt par kroner 4,9% 6,5% 4,5% 4,0% 4,1% 3,6% Etablert par kroner 5,9% 5,1% 4,1% 3,7% 4,6% 3,6% Kilde: : og Pöyry 15

16 5 Datagrunnlag og metode Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk er et samarbeid mellom bransjen og Finn.no. Fra november 2011 er Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) eier av statistikken. Frem til og med oktober 2011 var statistikken eid felles av Eff og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Tallgrunnlag fra før 2002 eies av NEF. Statistikken utarbeides av Pöyry Management Consulting (Norway). Statistikken er beregnet på grunnlag av følgende opplysninger om de solgte boligene: boligtype, antall kvadratmeter boligareal, kommune og datoene for innmelding av salg og inngåelse av kontrakt mellom kjøper og selger. Statistikken er ikke en totaltelling over solgte boliger. Frem til 2002 er statistikken basert på frivillig rapportering fra medlemmer av NEF, deretter er den basert på salg formidlet av meglere som er medlem av NEF og EFF og annonsert gjennom Finn.no. For 2002 til 2011 har vi registrert 2-4 ganger så mange salg som i Det skyldes først og fremst at vi har lagt om rutinene for datainnsamlingen. I mars 2012 var det i alt solgte boliger med i statistikken. Statistikken er produsert før månedsslutt, og boliger solgt de to til tre siste dagene i gjeldende måned mangler i statistikken. Statistikken revideres derfor etter månedslutt, og erfaringsmessig stiger da antall solgte boliger med prosent. Revisjonen betyr imidlertid vanligvis lite for de beregnede prisnivåene. For å publisere før påsken er statistikken denne gangen produsert 5 virkedager før månedsslutt. Tabell 12 nedenfor viser antall solgte boliger i statistikken i perioden 1996 mars

17 Tabell 12 Antall solgte boliger i statistikken mars 2012 År og måned Enebolig Delt bolig Leilighet SUM Eierleiligheleilighet Andels Jan Feb Mar Boliger med manglende opplysninger om kommunen boligen er solgt i, boligtype, areal og priser er ikke med i statistikken. I tillegg trekker vi ut: Boliger som er større enn 500 m 2 Eneboliger og delte boliger som er mindre enn 50 m 2 Leiligheter som er mindre enn 20 m 2 Boliger med priser under kroner pr. m 2 Boliger med priser over kroner pr. m Landsgjennomsnitt og nivåtall De ulike tallene i denne statistikken er regnet ut i flere trinn. Først har vi regnet ut prisnivåene for henholdsvis eneboliger, delte boliger og leiligheter i 52 geografiske regioner. Deretter har vi regnet ut et landsgjennomsnitt for hver boligtype, og til slutt et landsgjennomsnitt for alle boligtyper i Norge. Landsgjennomsnitt for hver boligtype er regnet ut ved å vekte prisene i hver region med andelen omsatte boliger i denne regionen de foregående tre årene. Landsgjennomsnitt for alle boligene er regnet ut ved å vekte prisene på hver boligtype med omsetningen av denne boligtypen de foregående tre årene. Se Tabell 13 nedenfor. 17

18 Tabell 13 Grunnlag for beregning av vekter som brukes for å lage landsgjennomsnitt for alle boliger VEKTER Basert på Enebolig Delt Leilighet Totalt Fortsettelse Tabell 13 VEKTER Basert på Enebolig Delt Leilighet Totalt De totale salgsprisene for hver boligtype er regnet ut ved hjelp av det som til en hver tid er gjennomsnittlig størrelse på boligene som omsettes. Størrelsen på standardboligen endrer seg noe over tid, og er som vist i Tabell 14 nedenfor. Tabell 14 Grunnlag for beregning av vekter som brukes for å lage landsgjennomsnitt for alle boliger AREAL Basert på Enebolig Delt Leilighet Totalt Fortsettelse Tabell 14 AREAL Basert på Enebolig Delt Leilighet Totalt Frem til 2001 er datagrunnlaget salgsinformasjon fra NEF. Fra og med 2002 er datagrunnlaget salgsinformasjon fra Finn.no. Dette innebærer et potensielt brudd i statistikken. For å unngå bruddet korrigerer vi for skiftet i vektene på følgende måte: Årsveksten fra 2002 til 2012 regner vi ut ved å bruke faste vekter. Deretter bruker vi vekstratene til å regne ut nivåtallene bakover. Dette 18

19 betyr at nivåtallene for tidligere år ikke eksakt tilsvarer de nivåene vi har beregnet i første omgang, men differansen er ikke vesentlig. 5.2 Sesongkorrigering Normalt stiger prisene mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten. For å kunne skille mellom sesongfaktorer, sesongkorrigerer vi tallene. Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner. Sesongkorrigeringen er gjort ved hjelp av et X-12- ARIMA-program. 5.3 Definisjoner og begreper i boligbarometeret I boligbarometeret i kapittel 4 benyttes rente etter skatt samt boligpriser og rentekostnadene i forhold til disponibel inntekt før lån er tatt opp, for tre forskjellige husholdninger: A. Enslig førstegangsetablerende som kjøper leilighet i blokk. Husholdningen låner 80 prosent av kjøpesummen og har lån med sikkerhet innenfor 80 prosent av kjøpesummen. Personen har en bruttolønn i 2012 på kroner. B. Førstegangsetablerende par som kjøper rekkehus. Husholdningen låner 80 prosent av kjøpesummen og har lån med sikkerhet innenfor 80 prosent av kjøpesummen. Den ene ektefellen har en bruttolønn i 2012 på kroner, mens den andre har en bruttolønn på kroner. Til sammen har paret en bruttolønn på kroner. C. Etablert par som kjøper enebolig. Husholdningen låner 60 prosent av kjøpesummen og har lån med sikkerhet innenfor 60 prosent av kjøpesummen. Den ene ektefellen har en bruttolønn i 2012 på kroner, mens den andre har en lønn på kroner. Til sammen har paret en bruttolønn på kroner. Følgende er felles for alle husholdningene: Ingen nettoformue og de betaler derfor ikke formuesskatt. 28 prosent fradrag for gjeldsrenter. Ingen fradrag utover minste- og oppgjørsfradrag på kroner (2012). Fra og med 2005 er fordelsbeskatningen for bruk av egen bolig opphevet. I boligbarometeret inngår følgende tallstørrelser: Gjennomsnittlig pris på enebolig, delt bolig og leilighet. Prisene er hentet fra Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk. Renter på nye lån med sikkerhet innenfor 60 prosent og 80 prosent av lånetakst. Fra og med 2003 er renteopplysningene hentet fra rentebarometeret til VG/Dine Penger og er basert på rentene i Etnedal Sparebank, DnBNor, Nordea, Skandiabanken, Storebrand bank, Bien Sparebank, BNP Paribas, Hjelmeland Sparebank og Sparebank 1 Oslo. I perioden 19

20 2002 til 2005 ble opplysingene hentet fra rentebarometeret til Dine Penger, og perioden 1992 til 2002 fra rentebarometeret til Økonomisk rapport. Før 1992 ble rentene anslått på bakgrunn av gjennomsnittlige renter i forretnings- og sparebanker. Lønnsnivåene er vurdert ut fra rapportene fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Lønnsveksten fra 2011 til 2012 er hentet fra SSBs prognose i Økonomiske analyser nr. 1/

21 Vedlegg: Prisene i byer og fylker Både gjennomsnittlige boligpriser, formidlingstider og antall solgte boliger varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene skyldes først og fremst reelle forskjeller mellom regionene, men også tilfeldige avvik. Prisstatistikken i regionene er mer usikker enn for landet totalt, på grunn av lavt antall solgte boliger i enkelte regioner, samt variasjoner i omsatte boligers kvaliteter fra måned til måned som det ikke kan korrigeres for. Eksempelvis kan enkelte nybygg påvirke prisene relativt mye i områder med få solgte boliger. Tabellene V1 til V4 viser detaljerte tall for prisutviklingen i byer og fylker. Vi presenterer ikke priser for regioner der det ble omsatt fem eller færre boliger i løpet av én måned. Oslo, Bergen og Trondheim er delt opp i bydeler og områder. Bydelene i Oslo omfatter følgende steder: O1 Gamle Oslo: Gamle Oslo + sørvestre del av Helsfyr-Sinsen, Ekebergskråningen og øyene O2 Grünerløkka: Grünerløkka-Sofienberg minus Hausmannskvartalene + nordre del av Helsfyr- Sinsen O3 Sagene: Sagene-Torshov O4 St.Hanshaugen: St.Hanshaugen-Ullevål minus Ullevål hageby mm + Hausmannskvartalene og en del av Sentrum O5 Frogner: Bygdøy-Frogner og Uranienborg-Majorstuen minus øyene + Aker brygge og Filipstad O6 Ullern: Ullern O7 Vestre Aker: Vindern og Røa minus Gaustadområdet O8 Nordre Aker: Grefsen-Kjelsås og Sogn + Ullevål Hageby mm og Gaustad området O9 Bjerke: Bjerke O10 Grorud: Grorud og Romsås O11 Stovner: Stovner og Høybråten O12 Alna: Hellerud og Furuset minus Nordre Trasop og Høybråten + sørøstre del av Helsfyr- Sinsen O13 Østensjø: Bøler, Manglerud og Østensjø + Nordre Trasop O14 Nordstrand: Ekeberg-Bekkelaget, Nordstrand og Lambertseter, minus Ekebergskråningen O15 Søndre Nordstrand: Søndre Nordstrand Områdene i Bergen dekker følgende steder: B1 Arna og Åsane: Kvamme, Arnavågen, Festtangen, Arnatveit, Haukeland, Eidsvåg, Haukås, Jordal, Haukedal, Tertnes, Rolland B2 Bergenhus og Årstad: Fjellsiden, Nordnes, Nøstet, Møhlenpris, Nygard, Sentrum, Løvstakken, Fantoft, Fjøsanger, Landås, Solemsviken B3 Fana og Ytrebygda: Minde, Flesland, Nordås, Kokstad, Sandsli, Titlestad, Sele, Fjellbirkeland, Riple, Haugland B4 Fyllingsdalen og Laksvåg: Varden, Bønes, Fjøsanger, Knappen, Straume, Kongshavn, Håkonsvern, Lyngbø, Ørnafjell, Loddefjord Områdene i Trondheim dekker følgende steder: T1 Sentrum og Byåsen: Tømmerdal, Byåsen, Lade, Leangen, Ringve, Singsaker, Øya T2 Strindheim og Nardo: Nardo, Dragvoll, Lerkendal, Myrvang, Tyholt, Moholt, Kleiva, Dragvoll T3 Saupstad og Heimdal: Haukåsen, Munkvoll, Saupstad, Heggstad, Kattem, Heimstad 21

22 - EFF - FINN.no - Pöyry Management Consulting (Norway) AS Tabell V1 Pris pr. kvadratmeter for alle boliger. Nominelle priser. Års- og månedstall kroner Regioner Årstall Årlig %vis endring Månedstall %endring Antall mar. 11 feb. 12 mar. 12 t-1 mar. 11 feb. 12 mar. 12 Moss 21,5 22,7 23,3 6 % 3 % 22,8 23,2 23,4 1 % Sarpsborg 17,0 18,0 18,8 6 % 5 % 18,1 18,8 19,1 1 % Fredrikstad 19,3 20,5 21,4 6 % 4 % 20,7 21,4 21,6 1 % Resten av Østfold 16,4 17,6 18,4 7 % 4 % 17,7 18,4 18,6 1 % SNITT Østfold 18,1 19,3 20,1 6 % 4 % 19,4 20,0 20,3 1 % Asker 31,4 34,0 35,2 8 % 4 % 33,9 35,2 35,5 1 % Bærum 34,7 38,4 39,9 11 % 4 % 38,0 39,8 40,1 1 % Follo 27,5 29,6 30,9 8 % 5 % 29,4 30,9 31,3 1 % Øvre Romerike 21,1 22,9 24,1 8 % 5 % 22,8 24,0 24,3 1 % Nedre Romerike 25,3 27,2 28,7 7 % 6 % 26,9 28,6 29,0 1 % SNITT Akershus 27,3 29,7 31,1 9 % 5 % 29,5 31,1 31,4 1 % SNITT Oslo 36,2 39,7 41,9 10 % 5 % 39,1 41,8 42,3 1 % Hamar 20,7 22,1 22,4 7 % 1 % 22,4 22,3 22,5 1 % Hedmark utenom Hamar 15,4 16,5 16,7 7 % 2 % 17,0 16,7 17,0 2 % SNITT Hedmark 17,1 18,2 18,5 7 % 1 % 18,7 18,5 18,7 1 % Lillehammer 21,9 24,1 25,7 10 % 7 % 23,7 25,7 26,1 1 % Oppland utenom Lillehm. 16,5 18,0 19,1 9 % 6 % 18,0 19,0 19,3 2 % SNITT Oppland 18,3 20,0 21,2 9 % 6 % 19,8 21,2 21,5 1 % Drammen 21,2 23,7 25,6 12 % 8 % 23,3 25,6 26,0 2 % Buskerud utenom Dram. 19,4 20,8 22,1 7 % 6 % 20,7 22,1 22,4 2 % SNITT Buskerud 20,0 21,8 23,4 9 % 7 % 21,7 23,4 23,8 2 % Tønsberg 22,6 24,0 24,7 6 % 3 % 24,5 24,7 24,8 1 % Sandefjord 20,3 21,5 22,3 6 % 4 % 21,7 22,3 22,5 1 % Larvik 19,1 19,9 20,7 4 % 4 % 20,1 20,6 21,0 2 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 19,1 20,2 20,7 6 % 2 % 20,5 20,6 20,9 2 % SNITT Vestfold 20,2 21,3 21,9 6 % 3 % 21,6 21,9 22,2 1 % Telemark 16,2 17,4 18,1 8 % 4 % 17,6 18,0 18,3 2 % Kristiansand 26,4 27,9 28,5 6 % 2 % 28,3 28,4 28,6 1 % Agder utenom Krist.sand 20,0 21,5 22,1 8 % 3 % 21,8 22,1 22,4 1 % SNITT Agderfylkene 23,3 24,9 25,5 7 % 2 % 25,1 25,4 25,7 1 % Stavanger 33,3 37,2 39,1 12 % 5 % 36,6 39,1 39,4 1 % Sandnes 28,6 32,2 34,1 13 % 6 % 31,6 34,1 34,4 1 % Rogaland utenom S&S 22,7 25,0 26,1 10 % 4 % 24,9 26,1 26,3 1 % SNITT Rogaland 28,0 31,2 32,8 11 % 5 % 30,8 32,8 33,1 1 % B1 Arna og Åsane 23,6 25,7 26,9 9 % 5 % 25,7 26,8 27,3 2 % B2 Bergenhus og Årstad 31,7 34,7 36,6 9 % 5 % 34,5 36,5 36,9 1 % B3 Fana og Ytrebygda 26,9 29,5 30,9 9 % 5 % 29,4 30,8 31,2 1 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 24,4 27,0 28,1 11 % 4 % 27,0 28,1 28,4 1 % SNITT Bergen 27,6 30,2 31,7 10 % 5 % 30,1 31,7 32,0 1 % Hordaland utenom Bergen 21,6 22,6 23,5 5 % 4 % 22,9 23,4 23,7 1 % SNITT Hordaland 25,9 28,2 29,5 9 % 5 % 28,2 29,4 29,8 1 % Møre- og Romsdal 19,7 21,1 22,1 7 % 4 % 21,2 22,0 22,3 2 % T1 Sentrum og Byåsen 28,5 31,4 33,2 10 % 6 % 30,8 33,2 33,6 1 % T2 Strindheim og Nardo 27,0 29,9 31,5 11 % 5 % 29,6 31,5 31,7 1 % T3 Saupstad og Heimdal 21,9 24,7 26,2 12 % 6 % 24,3 26,1 26,4 1 % SNITT Trondheim 26,7 29,6 31,3 11 % 6 % 29,2 31,2 31,6 1 % Resten av Trøndelag 18,3 19,9 20,8 8 % 5 % 20,0 20,8 21,0 1 % SNITT Trøndelagsfylkene 23,4 25,8 27,2 10 % 6 % 25,5 27,2 27,5 1 % Tromsø 26,1 27,5 28,3 5 % 3 % 27,6 28,2 28,6 1 % Resten av Nord-Norge 18,9 20,5 21,7 8 % 6 % 20,5 21,6 22,0 2 % SNITT Nord-Norge 20,7 22,2 23,3 7 % 5 % 22,3 23,3 23,6 2 % SUM 25,4 27,7 29,1 9,0 % 5,1 % 27,5 29,1 29,4 1,2 % Kilde: NEF, EFF, FINN.no og Pöyry Prisene for 2011 gjelder kun t.o.m. november Note: " " betyr at det kun er obsertvert 5 eller færre salg - og da publiseres ingen priser 22

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer

Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-1-2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Rekordstor innvandringsrelatert befolkningsvekst...

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet Offentlig versjon Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100034.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Anne Madslien Vegard Østli Chi Kwan Kwong Elise Caspersen Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Anne

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Potensial- og barrierestudie 1/3. Energieffektivisering av norske boliger. enova rapport 2012:01.1

Potensial- og barrierestudie 1/3. Energieffektivisering av norske boliger. enova rapport 2012:01.1 Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering av norske boliger 1/3 Bakgrunnsrapport Utført av Prognosesenteret AS i samarbeid med Entelligens AS på oppdrag for Enova enova rapport 2012:01.1 Drivkraften

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester - konkurranseloven 11

Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester - konkurranseloven 11 Den norske Boligbørs AS Postboks 204 1322 HøvikHøvik Deres ref.: Vår ref.: 2005/542 MAB-M2 GEPE 545.5 Saksbeh.: Dato: 7. oktober 2005 Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester

Detaljer