Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk"

Transkript

1 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Boligbarometer 12 Datagrunnlag og metode 14 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling og omsetning 16 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff), Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde.

2 Hovedpunkter Gjennomsnittlig priser på boliger formidlet gjennom Finn.no i desember 2013 var: 0,9 prosent lavere enn i november Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,2 prosent høyere enn i forrige måned. 0,6 prosent lavere enn i desember Gjennomsnittsprisen i 2013 er 4,9 % høyere enn gjennomsnittprisen for Figur 1 Nominell prisendring fra november til desember i perioden Alle boliger. Figur 1: Nominell prisendring siste måned i perioden Alle boliger 0,0% -0,2% -0,1% -0,4% -0,6% -0,8% -1,0% -0,9% -1,2% -1,1% -1,1% -1,4% -1,6% -1,6% -1,3% -1,4% Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på Finn.no, det vil si nærmere 70% av alle bruktboliger som omsettes i Norge i løpet av et år. Areal: Det er primærromsareal (p-rom) som brukes som arealmål i statistikken. Til og med des ble det brukt boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. I løpet av 2008 ble flere og flere boliger solgt og registrert med primærromsareal. I 2009 ble BOA kun brukt i svært få tilfeller og f.o.m 2010, ikke i det hele tatt. 2

3 > Hovedpunkter, forts. For de ulike boligtypene endret prisene seg slik: Prisene på eneboliger falt med 1,4 % siste måned. I desember 2013 var prisene 4,6 % høyere enn i desember Prisene på delte boliger falt med 0,2 % siste måned. I desember 2013 var prisene 1,7 % høyere enn i desember Prisene på leiligheter falt med 0,7 % siste måned. I desember 2013 var prisene 2,5 % lavere enn i desember Prisene på eierleiligheter falt med 0,8 % siste måned. I desember 2013 var prisene 2,6 % lavere enn i desember Prisene på andelsleiligheter falt med 0,5 % siste måned. I desember 2013 var prisene 2,2 % lavere enn i desember Figur 2 Nominell prisvekst siste måned og siste 12 måneder. Eneboliger, delte boliger og leiligheter. Prosent endring. Endring siste måned Endring siste år 5,0% 4,6% 4,0% 3,0% 2,0% 1,7% 1,0% 0,0% -1,0% -0,2% -0,7% Fig 2-0,8% -0,5% -2,0% -3,0% -1,4% -2,5% -2,6% -2,2% Boligtype Enebolig Delt bolig Leilighet Eier Andel 3

4 Nærmere om prisutviklingen Nedenfor viser vi i tabeller og figurer hvordan prisene forandrer seg gjennom året, og hvordan de har utviklet seg historisk. Figur 3 viser hvordan prisene utvikler seg gjennom året. Vi ser av figuren at prisene normalt stiger om våren og i august, mens de synker eller flater ut resten av året. Figur 3 Gjennomsnittlig pris pr. kvm Nominelle priser. Månedstall. Alle boliger kroner Gjennomsnittlig pris pr. kvm Fig jan. feb. mars apr. mai juni juli aug. sep. okt. nov. des Figur 4 viser hvordan prisene faktisk har utviklet seg, og hvordan de har utviklet seg justert for sesongsvariasjoner. Figur 4 Gjennomsnittlig pris pr. kvm Nominelle priser. Faktiske og sesongkorrigerte månedstall. Alle boliger kroner Gjennomsnittlig pris pr. kvm Fig Faktisk Sesongkorrigert 4

5 > Prisene, forts. Tolvmånedersveksten i figur 5, viser endringer i nominelle priser siste 12 måneder. Figur 5 Tolvmåneders nominell prisvekst. Alle boliger. Månedstall Prosent 20,0% 15,0% 10,0% Årlig endring 5,0% 0,0% Fig 5-5,0% -10,0% Figur 6 viser utviklingen i boligprisene nominelt og korrigert for inflasjon (realpriser). Den røde linjen viser kvadratmeterprisene over tid i 2012 kroner. Figur 6 Gjennomsnittlig pris pr. kvm Nominelle og årlige realpriser. Alle boliger nok. Realpriser målt i 2012-kroner. Figur 6: Gjennomsnittlig pris pr. kvm Nominelle og relle årstallspriser. Alle boliger nok. Realpriser målt i 2012-kroner 30 Gjennomsnittlig pris pr. kvm Fig Nominell pris Realpris 5

6 > Prisene, forts. Figur 7 viser prisutviklingen for de ulike boligtypene. Vi ser av figuren at månedlige endringer kan variere mellom de ulike boligtypene, men over tid følger de samme trend. Figur 7 Gjennomsnittlig pris pr. kvm. for ulike boligtyper. Nominelle priser. Månedstall Figur 7: Gjennomsnittlig pris pr kvm for ulike boligtyper. Nominelle priser. Månedstall Gjennomsnittlig pris pr. kvm Enebolig Delt bolig Leilighet Eier Andel Tabell 1 Gjennomsnittlig pris pr. kvm for ulike boligtyper. Nominelle priser. Månedstall. des 12 jan 13 feb 13 mar 13 apr 13 mai 13 juni 13 juli 13 aug 13 sept 13 okt 13 nov 13 des 13 Enebolig 19,0 20,7 20,7 20,7 21,1 21,2 21,0 20,5 21,0 20,8 20,4 20,2 19,9 Delt bolig 25,6 26,8 27,0 27,0 27,3 27,1 27,2 26,3 27,2 26,9 26,6 26,1 26,1 Leilighet 37,2 38,1 38,2 38,2 38,4 38,5 38,1 37,7 38,3 37,7 37,0 36,5 36,3 Eier 39,3 40,3 41,0 40,4 40,8 40,7 40,5 40,1 40,4 39,8 39,2 38,6 38,3 Andel 35,6 36,4 36,1 36,5 36,6 36,8 36,1 35,9 36,7 36,1 35,4 35,0 34,8 Alle boliger 30,1 31,3 31,4 31,4 31,7 31,7 31,5 30,9 31,6 31,1 30,7 30,2 30,0 Tabell 2 Nominell prisendring fra forrige måned for ulike boligtyper. des 12 jan 13 feb 13 mar 13 apr 13 mai 13 juni 13 juli 13 aug 13 sept 13 okt 13 nov 13 des 13 Enebolig -3,7 % 8,8 % 0,3 % -0,2 % 1,9 % 0,6 % -1,2 % -2,2 % 2,4 % -1,1 % -1,7 % -1,2 % -1,4 % Delt bolig 0,6 % 4,4 % 0,9 % -0,2 % 1,4 % -0,9 % 0,4 % -3,2 % 3,4 % -1,1 % -1,0 % -1,9 % -0,2 % Leilighet 0,8 % 2,4 % 0,3 % -0,1 % 0,6 % 0,2 % -1,0 % -0,8 % 1,4 % -1,6 % -1,7 % -1,4 % -0,7 % Eier 0,1 % 2,7 % 1,6 % -1,5 % 1,0 % -0,2 % -0,4 % -1,0 % 0,8 % -1,6 % -1,4 % -1,7 % -0,8 % Andel 1,4 % 2,2 % -0,8 % 1,1 % 0,3 % 0,5 % -1,8 % -0,6 % 2,2 % -1,6 % -2,0 % -1,1 % -0,5 % Alle boliger -0,1 % 3,9 % 0,4 % -0,1 % 1,0 % 0,0 % -0,6 % -1,7 % 2,2 % -1,5 % -1,5 % -1,4 % -0,9 % 6

7 > Prisene, forts. Tabell 3 Gjennomsnittlig pris pr kvm for ulike boligtyper. Nominelle priser kroner Enebolig 6,3 5,5 5,3 4,8 4,5 4,7 5,3 5,7 6,2 6,8 7,5 8,2 9,3 Delt bolig 6,7 6,0 5,6 5,3 5,0 5,2 6,1 6,6 7,2 8,0 8,9 9,9 11,3 Leilighet 8,8 7,4 7,2 6,7 6,0 6,5 7,4 7,9 8,9 9,8 11,6 13,4 15,5 Eier Andel Alle boliger 7,9 6,8 6,5 6,0 5,5 5,9 6,7 7,2 8,0 8,7 10,0 11,3 13,0...tabellen forts Enebolig 9,8 10,4 10,6 11,7 12,7 14,3 16,2 16,1 16,3 17,5 18,7 19,7 20,6 Delt bolig 12,1 12,6 12,7 14,2 15,6 17,8 20,4 19,9 20,3 22,3 24,1 25,7 26,9 Leilighet 16,7 17,8 18,1 20,5 22,4 26,1 28,8 27,2 28,1 30,4 33,4 36,2 38,1 Eier 19,4 22,1 24,1 27,8 30,7 29,0 29,9 32,4 35,5 38,4 40,2 Andel 17,1 19,4 21,2 24,8 27,3 25,8 26,6 28,9 31,8 34,6 36,5 Alle boliger 14,0 14,9 15,2 17,1 18,6 21,4 23,9 22,8 23,5 25,4 27,7 29,8 31,3 Tabell 4 Nominell prisendring fra foregående år % Enebolig -0,2 % -12,2 % -4,0 % -10,0 % -6,1 % 5,0 % 13,5 % 7,9 % 8,6 % 9,2 % 10,7 % 8,6 % 13,8 % Delt bolig 2,9 % -11,2 % -5,9 % -5,4 % -6,9 % 4,4 % 18,5 % 7,5 % 9,3 % 10,8 % 11,2 % 11,5 % 14,5 % Leilighet -1,4 % -15,5 % -3,4 % -6,6 % -10,4 % 8,1 % 13,6 % 7,4 % 12,6 % 10,5 % 17,6 % 15,6 % 16,4 % Eier Andel Alle boliger -0,4 % -13,7 % -3,9 % -7,8 % -8,2 % 6,3 % 14,2 % 7,6 % 10,6 % 8,7 % 14,4 % 13,1 % 15,1 %...tabellen forts Enebolig 5,2 % 6,0 % 2,0 % 10,5 % 8,3 % 13,0 % 13,1 % -0,6 % 1,3 % 7,5 % 6,5 % 5,6 % 4,6 % Delt bolig 6,5 % 4,3 % 1,3 % 11,3 % 10,2 % 13,9 % 14,7 % -2,5 % 2,1 % 9,7 % 8,0 % 6,4 % 4,7 % Leilighet 7,3 % 6,7 % 1,7 % 13,4 % 9,4 % 16,3 % 10,2 % -5,5 % 3,2 % 8,3 % 9,9 % 8,5 % 5,2 % Eier 7,0 % 2,0 % 13,9 % 9,0 % 15,4 % 10,4 % -5,5 % 3,1 % 8,4 % 9,6 % 8,2 % 4,7 % Andel 7,0 % 2,0 % 13,5 % 9,3 % 17,0 % 10,1 % -5,5 % 3,1 % 8,6 % 10,0 % 8,8 % 5,6 % Alle boliger 7,7 % 6,7 % 1,8 % 12,3 % 9,1 % 15,3 % 11,2 % -4,2 % 2,7 % 8,3 % 9,0 % 7,7 % 4,9 % 7

8 > Prisene, forts. Tabell 5 Gjennomsnittlig pris pr kvm. Korrigert for endring i konsumprisindeksen Enebolig 10,7 9,0 8,3 7,2 6,6 6,8 7,6 8,0 8,6 9,1 9,9 10,5 11,6 Delt bolig 11,5 9,8 8,9 8,1 7,4 7,5 8,8 9,2 9,9 10,7 11,7 12,7 14,1 Leilighet 15,0 12,1 11,2 10,1 8,9 9,4 10,5 11,0 12,3 13,2 15,2 17,2 19,4 Eier Andel Alle boliger 13,5 11,1 10,3 9,2 8,2 8,5 9,6 10,1 11,0 11,7 13,1 14,5 16,2...tabellen forts Enebolig 11,8 12,4 12,3 13,6 14,5 16,0 17,9 17,2 17,1 17,9 18,8 19,7 20,2 Delt bolig 14,6 15,0 14,8 16,5 17,9 19,9 22,6 21,3 21,3 22,8 24,3 25,7 26,3 Leilighet 20,2 21,2 21,1 23,8 25,6 29,1 31,9 29,0 29,3 31,0 33,7 36,2 37,4 Eier ,6 25,6 27,5 31,0 34,0 31,0 31,3 33,1 35,8 38,4 39,4 Andel ,9 22,5 24,2 27,7 30,2 27,5 27,8 29,5 32,0 34,6 35,8 Alle boliger 16,9 17,8 17,7 19,8 21,2 23,9 26,4 24,4 24,5 25,9 27,9 29,8 30,7 Tabell 6 Total salgspris for ulike boligtyper. Nominelle priser kroner Enebolig Delt bolig Leilighet Eier Andel Alle boliger tabellen forts Enebolig Delt bolig Leilighet Eier Andel Alle boliger

9 Aktivitet og omsetning Figurene under viser antall boliger solgt, hvor lang tid det tar å selge en bolig og data om aktive boligannonser på finn.no. Alle data er hentet fra finn.no Figuren under viser antall omsetninger registrert i månedene desember og november i perioden 2007 til Figur Figur 8: Registrerte 8 Registrerte omsetninger. omsetninger. Månedlig Månedlig november desember Enebolig Delt bolig Leilighet Figuren under viser antall omsatte boliger for hele I 2013 ble det solgt sammenliknet med i Figur 9 Registrerte omsetninger så langt i kalenderåret. Månedlig Figur 9: Registrerte omsetninger så langt i kalenderåret. Månedlig november desember Fig Enebolig Delt bolig Leilighet 9

10 > Omsetninger, forts. Figur 10 viser gjennomsnittlig formidlingstid på finn.no.denne defineres som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på finn.no til den ble solgt. Frem til april 2013 ble formidlingstiden regnet som tidspunktet fra siste gang annonsen legges ut på finn.no til boligen ble solgt. Dette gir noe lengre formidlingstid. Nedenstående tallserie er endret tilbake i tid i henhold til den nye definisjonen. Figur Figur 10: 10 Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig formidlingstid formidlingstid for for alle alle boliger boliger på på Finn.no. Finn.no. Antall Antall dager. dager. Siste Siste to to måneder måneder november desember Gjennomsnittlig formidlingstid Fig Tabell 7 Formidlingstid i byer og fylker. Antall dager og Sortert etter formidlingstid i september des. jan. feb. mars apr. mai juni juli aug. sep. okt. nov. des. BERGEN TROMSØ OSLO TRONDHEIM Akershus Buskerud STAVANGER Rogaland uten Stavanger Oppland Telemark Trøndelagsf. uten Tr.heim Nord-Norge uten Tromsø Østfold Hordaland uten Bergen Vestfold Møre og Romsdal Hedmark Sogn og Fjordane Agderfylkene Gjennomsnitt

11 > Omsetninger, forts. Figur 11 viser antall aktive boligannonser på finn.no. I desember 2013 var det boliger til salgs på finn.no. Dette er flere enn på samme tid i fjor. Figur 11 Antall aktive boligannonser. Månedlig Fig februar april juni august oktober februar april juni august oktober februar april juni august oktober februar april juni august oktober februar april juni august oktober februar april juni august oktober februar april juni august oktober februar april juni august oktober Figur 12 viser antall aktive annonser på finn.no i slutten av månedene desember og november i perioden Antall aktive boligannonser er observert 26. november og 31. desember. Figur 12 Antall aktive boligannonser. Månedlig Figur 12: Antall aktive boligannonser. Månedlig november desember Fig

12 Boligbarometer Med utgangspunkt i boligprisene og rente- og inntektsstatistikk har vi beregnet hvor stor andel av inntekten som går med til å dekke renteutgifter for tre eksempelhusholdninger. Disse er: 1) En enslig førstegangsetablerer med relativt lav inntekt som kjøper en gjennomsnittlig blokkleilighet og låner 80 prosent av kjøpesummen. 2) Et ungt par med relativt lav inntekt som kjøper et gjennomsnittlig rekkehus og låner 80 prosent av kjøpesummen. 3) Et etablert par med relativt høy inntekt som kjøper en gjennomsnittlig enebolig og låner 60 prosent av kjøpesummen. Vi beregner årlige renteutgifter etter skatt med utgangspunkt i rentesatser og boligpriser det året kjøpet gjennomføres, og sammenligner dette med inntekten etter skatt samme år. Renteutgiftene som andel av inntekt hittil i 2013 er om lag det samme som i 2012 (se Figur 13 og Tabell 8 nedenfor). Renteutgiftsandelen hittil i 2013 er: 21 prosent for den enslige førstegangsetablereren 12 prosent for det unge paret 7 prosent for det etablerte paret. Renteutgiftene som andel av inntekten bestemmes av følgende nominelle størrelser: boligprisene, rentene og husholdningenes inntekter. Boligprisene i 2013 var 4,9 prosent høyere enn gjennomsnittprisen for Prisene på eneboliger er 4,6 % høyere, prisene på delte boliger er 4,7 % høyere og prisene på leiligheter er 5,2 % høyere. (Se Tabell 9 neste side). Det nominelle rentenivået hittil i 2013 er det samme som i Både de nominelle rentene for lån innenfor 60 prosent og 80 prosent av boligverdien er på samme nivå som i (Se Tabell 10 nedenfor). Vi har forutsatt at inntektene vil øke med 3,8 prosent fra 2012 til 2013 for alle. Det innebærer en brutto husholdningslønn på kr ,- for førstegangsetablereren, kr for det unge paret og kr for det etablerte paret. (Se Tabell 11 neste side). Renteutgifter som andel av lønnsinntekt etter skatt Figur 13 Husholdningenes renteutgifter etter skatt som andel av lønnsinntekt etter skatt % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Husholdingstype Enslig Ungt par Etablert par 12

13 Tabell 8 Husholdningenes renteutgifter etter skatt som andel av lønnsinntekt etter skatt År Enslig Ungt par Etablert par % 12 % 9 % % 10 % 7 % % 10 % 8 % % 10 % 7 % % 8 % 6 % % 13 % 9 % % 15 % 10 % % 16 % 11 % % 18 % 12 % % 17 % 11 % % 12 % 8 % % 8 % 5 % % 8 % 5 % % 10 % 6 % % 14 % 9 % % 17 % 12 % % 10 % 6 % % 9 % 6 % % 11 % 7 % % 12 % 7 % % 12 % 7 % Tabell 9 Boligpriser endringer. Prosent Enebolig 10 % 8 % 13 % 13 % -1 % 1 % 7 % 7 % 5,6 % 4,6 % Delt bolig 11 % 10 % 14 % 15 % -2 % 2 % 10 % 8 % 6,4 % 4,7 % Leilighet 13 % 9 % 16 % 10 % -6 % 3 % 8 % 10 % 8,5 % 5,2 % Gjennomsnitt 12 % 9 % 15 % 11 % -4 % 3 % 8 % 9 % 7,7 % 4,9 % Tabell 10 Nominelle renter. Prosent Renter (60%) 3 % 3 % 4 % 5 % 7 % 4 % 4 % 4 % 4,0 % 4,0 % Renter (80%) 4 % 4 % 4 % 5 % 7 % 4 % 4 % 4 % 4,4 % 4,4 % Tabell 11 Lønn og lønnsvekst. Prosent Lønnsvekst Nivå Enslig ,7 % 4,3 % 3,7 % 4,1 % 4,1 % 3,8 % Ungt par ,7 % 4,5 % 4,1 % 4,2 % 4,1 % 3,8 % Etablert par ,2 % 4,0 % 3,8 % 4,4 % 3,8 % 3,8 % Vekst i disponibel inntekt Nivå Enslig ,6 % 4,4 % 3,7 % 4,0 % 4,1 % 3,8 % Ungt par ,5 % 4,5 % 4,0 % 4,1 % 4,1 % 3,8 % Etablert par ,2 % 4,1 % 3,8 % 4,3 % 3,8 % 3,8 % 13

14 Datagrunnlag og metode Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk er et samarbeid mellom bransjen og Finn.no. Fra november 2011 er Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) eier av statistikken. Frem til og med oktober 2011 var statistikken drevet felles av Eff og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Tallgrunnlag fra før 2002 eies av NEF. Frem til og med april 2013 ble eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk utarbeidet av Pöyry Management Consulting. Vi henviser til tidligere publiseringer av statistikken for datagrunnlag og metode for historiske tall før mai Statistikken utarbeides i dag av Eiendomsverdi AS. Statistikken er ikke en totaltelling over solgte boliger. Frem til 2002 er statistikken basert på frivillig rapportering fra medlemmer av NEF, deretter er den basert på salg formidlet av meglere som er medlem av NEF og EFF og annonsert gjennom Finn.no. Omsetninger som bedømmes som omsetninger av annet enn bolig (tomter, garasje osv.) tas ut av datagrunnlaget gjennom automatiserte rutiner hos Eiendomsverdi AS. Prisendringene er målt ved bruk av hedoniske boligprisindekser. En hedonisk indeks standardiserer boliger slik at man kan måle prisutviklingen på en bolig med konstant kvalitet. Det vil si at man tilpasser alle transaksjoner til en median bolig. Hedonisk indeks er en regresjonsmodell der man dekomponerer boligpris ned til pris på ulike attributter som har betydning for prisen på en bolig. Eiendomsverdis hedoniske modell er beregnet på grunnlag av følgende opplysninger om de solgte boligene: boligtype, antall kvadratmeter boligareal (p-rom) og bruttoareal (BTA), tomteareal, byggeår, eieform av tomt, eieform av bolig, tett/spredt beliggenhet, antall bygninger, type bygninger, etasje og egenskaper knyttet til geografisk beliggenhet. Sesongkorrigering Normalt stiger prisene mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten. I perioden januar april 2013, har prisstigningen vanligvis vært sterkest i januar (ca. 2,4 %) og svakest i desember (ca. -0,6 %) når vi måler denne med modellene og metoden til Eiendomsverdi AS, og ser bort fra de unormale prisvariasjonene oktober 2008 til januar 2009 (finanskrisen). Disse sesongvariasjonene kan til dels skyldes at tilbudssiden og/eller etterspørselssiden har faste sesongvariasjoner, og til dels skyldes at det er sesongvariasjoner i kvaliteten på boligene som vår indeksmodell ikke klarer å fange opp. Ved å sesongkorrigere tallene, finner vi den underliggende prisendringen. I den aktuelle perioden (etter at fire måneder under finanskrisen er tatt bort) tilsvarer månedsendringene en årlig prisvekst på ca. 6 %. For å få en sesongkorreksjon som tilsvarer 0 % prisvekst, reduseres derfor de erfaringsmessige variasjonene, slik at f.eks. korreksjonen for januar blir 1,9 %, mens korreksjonen for desember blir -1,1 %. Månedskorreksjonene som brukes, er gjengitt i tabell 12. Tabell 12 Sesongkorrigering. jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des Sesong (%) 1,9 0,8 0,3 0,3 0,0-0,8-0,9 1,2-0,5-0,7-0,5-1,1 14

15 Definisjoner og begreper i boligbarometeret I boligbarometeret benyttes rente etter skatt samt boligpriser og rentekostnadene i forhold til disponibel inntekt før lån er tatt opp, for tre forskjellige husholdninger: Enslig førstegangsetablerende som kjøper leilighet i blokk. Husholdningen låner 80 prosent av kjøpesummen og har lån med sikkerhet innenfor 80 prosent av kjøpesummen. Personen har en bruttolønn i 2013 på kroner. Som tilsvarer gjennomsnittlig lønn i «Arbeidere i NHO-bedrifter Arbeidere i alt», jf. Tabell 4.10 i rapport fra TBU for inntektsoppgjørene Førstegangsetablerende par som kjøper rekkehus. Husholdningen låner 80 prosent av kjøpesummen og har lån med sikkerhet innenfor 80 prosent av kjøpesummen. Den ene ektefellen har en brutto lønn i 2013 på kroner, mens den andre har en bruttolønn på kroner. Som tilsvarer gjennomsnittlig lønn i henholdsvis «Staten» og «Kommunene I alt», jf Tabell 4.10 i rapport fra TBU for inntektsoppgjørene Til sammen har paret en bruttolønn på kroner. Etablert par som kjøper enebolig. Husholdningen låner 60 prosent av kjøpesummen og har lån med sikkerhet innenfor 60 prosent av kjøpesummen. Den ene ektefellen har en bruttolønn i 2013 på kroner, mens den andre har en lønn på kroner. Som tilsvarer gjennomsnittlig lønn i henholdsvis «Funksjonærer i NHO-bedrifter I alt» og «Varehandel I alt», jf Tabell 4.10 i rapport fra TBU for inntektsoppgjørene Til sammen har paret en bruttolønn på kroner. Følgende er felles for alle husholdningene Ingen nettoformue og de betaler derfor ikke formuesskatt. 28 prosent fradrag for gjeldsrenter. Ingen fradrag utover minste- og oppgjørsfradrag på kroner (2013). Fra og med 2005 er fordelsbeskatningen for bruk av egen bolig opphevet. I boligbarometeret inngår følgende tallstørrelser Gjennomsnittlig pris på enebolig, delt bolig og leilighet. Prisene er hentet fra Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk. Renter på nye lån med sikkerhet innenfor 60 prosent og 80 prosent av lånetakst. Fra og med 2003 er renteopplysningene hentet fra rentebarometeret til VG/Dine Penger og er basert på rentene i Etnedal Sparebank, DNB Bank, Nordea, Skandiabanken, Storebrand bank, Grue Spare bank, Indre Sogn Sparebank og Sparebank 1 Oslo. I perioden 2002 til 2005 ble opplysningene hentet fra rentebarometeret til Dine Penger, og perioden 1992 til 2002 fra rentebarometeret til Økonomisk rapport. Før 1992 ble rentene anslått på bakgrunn av gjennomsnittlige renter i forretnings- og sparebanker. Lønnsnivåene er vurdert ut fra rapportene fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene «Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013 Endelig hovedrapport». Lønnsveksten fra 2012 til 2013 er hentet fra SSBs. 15

16 Vedlegg: Geografiske områder Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige boligpriser, formidlingstider og antall solgte boliger varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene skyldes først og fremst reelle forskjeller mellom regionene, men også tilfeldige avvik. Prisstatistikken i regionene er mer usikker enn for landet totalt, på grunn av lavt antall solgte boliger i enkelte regioner, samt variasjoner i omsatte boligers kvaliteter fra måned til måned som det ikke kan korrigeres for. Tabellene V1 til V4 viser detaljerte tall for prisutviklingen i byer og fylker. Vi presenterer ikke priser for regioner der det ble omsatt fem eller færre boliger i løpet av én måned. Oslo, Bergen og Trondheim er delt opp i bydeler og områder. Bydelene i Oslo omfatter følgende steder: O1 Gamle Oslo: Gamle Oslo + sørvestre del av Helsfyr Sinsen, Ekebergskråningen og øyene O2 Grünerløkka: Grünerløkka Sofienberg minus Hausmannskvartalene + nordre del av Helsfyr Sinsen O3 Sagene: Sagene Torshov O4 St.Hanshaugen: St.Hanshaugen Ullevål minus Ullevål hageby mm + Hausmannskvartalene og en del av Sentrum O5 Frogner: Bygdøy Frogner og Uranienborg Majorstuen minus øyene + Aker brygge og Filipstad O6 Ullern: Ullern O7 Vestre Aker: Vindern og Røa minus Gaustadområdet O8 Nordre Aker: Grefsen Kjelsås og Sogn + Ullevål Hageby mm og Gaustad området O9 Bjerke: Bjerke O10 Grorud: Grorud og Romsås O11 Stovner: Stovner og Høybråten O12 Alna: Hellerud og Furuset minus Nordre Trasop og Høybråten + sørøstre del av Helsfyr Sinsen O13 Østensjø: Bøler, Manglerud og Østensjø + Nordre Trasop O14 Nordstrand: Ekeberg Bekkelaget, Nordstrand og Lambertseter, minus Ekebergskråningen O15 Søndre Nordstrand: Søndre Nordstrand Områdene i Bergen dekker følgende steder: B1 Arna og Åsane: Kvamme, Arnavågen, Festtangen, Arnatveit, Haukeland, Eidsvåg, Haukås, Jordal, Haukedal, Tertnes, Rolland B2 Bergenhus og Årstad:Fjellsiden, Nordnes, Nøstet, Møhlenpris, Nygard, Sentrum, Løvstakken, Fantoft, Fjøsanger, Landås, Solemsviken B3 Fana og Ytrebygda: Minde, Flesland, Nordås, Kokstad, Sandsli, Titlestad, Sele, Fjellbirkeland, Riple, Haugland B4 Fyllingsdalen og Laksevåg: Varden, Bønes, Fjøsanger, Knappen, Straume, Kongshavn, Håkonsvern, Lyngbø, Ørnafjell, Loddefjord Områdene i Trondheim dekker følgende steder: T1 Sentrum og Byåsen: Tømmerdal, Byåsen, Lade, Leangen, Ringve, Singsaker, Øya T2 Strindheim og Nardo: Nardo, Dragvoll, Lerkendal, Myrvang, Tyholt, Moholt, Kleiva, Drag T3 Saupstad og Heimdal: Haukåsen, Munkvoll, Saupstad, Heggstad, Kattem, Heimstad 16

17 Tabell V1 Pris pr. kvadratmeter alle boliger. Nominelle priser. Månedstall. OMRÅDER Kvadratmeterpris Endring siste måned % Endring siste år % Endring snitt 2013/2012 % Volumer nov 13 des 13 nov 13 des 13 nov 13 des 13 des 13 nov 13 des 13 Moss 24,2 24,1-1,2 % -0,7 % -0,1 % -0,6 % 4,1 % Sarpsborg 19,8 19,6-0,6 % -0,8 % 3,0 % 2,4 % 7,5 % Fredrikstad 21,8 21,6-1,1 % -0,8 % 0,5 % 0,0 % 5,0 % Resten av Østfold 18,8 18,6-1,4 % -0,8 % -0,2 % -0,8 % 4,7 % SNITT Østfold 20,6 20,5-1,1 % -0,8 % 0,8 % 0,2 % 5,0 % Asker 36,1 35,8-1,4 % -0,9 % 0,1 % -0,5 % 4,4 % Bærum 40,6 40,2-1,4 % -0,9 % -0,4 % -0,9 % 3,9 % Follo 31,6 31,4-1,4 % -0,7 % 0,9 % 0,5 % 5,7 % Øvre Romerike 25,1 24,9-1,4 % -0,8 % 0,8 % 0,3 % 5,6 % Nedre Romerike 30,0 29,8-1,4 % -0,9 % 1,9 % 1,2 % 6,4 % SNITT Akershus 32,1 31,8-1,4 % -0,8 % 0,8 % 0,2 % 5,4 % SNITT Oslo 43,3 42,8-1,7 % -1,0 % -0,1 % -0,9 % 4,2 % Hamar 23,1 22,9-1,4 % -1,2 % 1,9 % 0,7 % 5,4 % Hedmark utenom Hamar 17,4 17,3-0,9 % -0,8 % 1,5 % 0,9 % 5,5 % SNITT Hedmark 19,1 19,0-1,1 % -0,9 % 1,2 % 0,4 % 5,6 % Lillehammer 26,0 25,8-2,1 % -0,9 % -2,1 % -2,9 % 1,5 % Oppland utenom Lillehm. 18,8 18,7-1,1 % -0,7 % -0,5 % -0,6 % 4,3 % SNITT Oppland 21,3 21,1-1,4 % -0,8 % -1,2 % -1,5 % 3,7 % Drammen 27,1 26,8-1,3 % -0,9 % 1,8 % 1,3 % 6,8 % Buskerud utenom Dram. 22,6 22,4-1,3 % -0,8 % -0,6 % -1,0 % 4,2 % SNITT Buskerud 24,3 24,0-1,3 % -0,9 % 0,4 % -0,1 % 5,0 % Tønsberg 25,6 25,4-1,2 % -0,8 % 0,2 % -0,1 % 5,7 % Sandefjord 22,7 22,5-1,0 % -0,9 % -0,4 % -1,2 % 4,3 % Larvik 21,5 21,3-1,2 % -0,7 % -1,1 % -1,1 % 3,2 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 21,7 21,5-1,2 % -0,6 % 0,0 % -0,5 % 4,9 % SNITT Vestfold 22,9 22,7-1,2 % -0,7 % -0,1 % -0,5 % 4,5 % Telemark 18,0 17,9-1,0 % -0,8 % -0,7 % -1,1 % 4,1 % Kristiansand 26,8 26,5-1,5 % -1,0 % -4,9 % -5,6 % -0,9 % Agder utenom Krist.sand 21,5 21,3-1,4 % -0,9 % -2,6 % -3,1 % 1,8 % SNITT Agderfylkene 24,2 24,0-1,5 % -1,0 % -4,0 % -4,6 % 0,4 % Stavanger 40,1 39,7-1,7 % -1,0 % -1,6 % -2,4 % 2,6 % Sandnes 35,4 35,1-2,0 % -1,0 % -1,1 % -1,7 % 3,3 % Rogaland utenom S&S 27,2 27,0-1,6 % -0,9 % 0,9 % 0,1 % 5,3 % SNITT Rogaland 33,9 33,5-1,6 % -0,9 % -0,6 % -1,3 % 3,9 % B1 Arna og Åsane 27,7 27,5-1,6 % -1,0 % 1,3 % 0,5 % 5,7 % B2 Bergenhus og Årstad 38,8 38,5-1,2 % -0,8 % 3,6 % 3,3 % 9,0 % B3 Fana og Ytrebygda 32,4 32,2-1,1 % -0,5 % 1,0 % 1,1 % 6,1 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 29,5 29,3-1,5 % -1,0 % 1,2 % 0,6 % 5,8 % SNITT Bergen 33,2 32,9-1,4 % -0,8 % 2,2 % 1,8 % 7,0 % Hordaland utenom Bergen 23,5 23,3-1,2 % -1,0 % -0,1 % -0,8 % 4,5 % SNITT Hordaland 30,6 30,3-1,3 % -0,8 % 1,7 % 1,2 % 6,3 % Møre- og Romsdal 22,2 22,1-1,3 % -0,8 % -0,8 % -1,2 % 3,9 % T1 Sentrum og Byåsen 35,6 35,3-1,5 % -0,9 % 2,9 % 2,2 % 7,5 % T2 Strindheim og Nardo 33,8 33,4-1,5 % -0,9 % 1,5 % 0,8 % 6,1 % T3 Saupstad og Heimdal 28,2 27,9-1,2 % -0,9 % 2,6 % 2,0 % 7,3 % 0 0 SNITT Trondheim 33,6 33,3-1,4 % -0,9 % 2,3 % 1,7 % 6,9 % Resten av Trøndelag 21,7 21,6-0,9 % -0,8 % 2,1 % 1,4 % 6,9 % SNITT Trøndelagsfylkene 29,2 28,9-1,3 % -0,9 % 2,2 % 1,5 % 6,9 % Tromsø 32,3 32,1-0,9 % -0,5 % 6,4 % 6,0 % 12,5 % Resten av Nord-Norge 22,3 22,2-1,2 % -0,7 % 0,9 % 0,6 % 5,9 % SNITT Nord-Norge 25,2 25,0-1,1 % -0,7 % 3,0 % 2,6 % 7,9 % Norge 30,2 30,0-1,4 % -0,9 % 0,3 % -0,6 % 4,9 %

18 Tabell V2 Pris pr. kvadratmeter for eneboliger. Nominelle priser. OMRÅDER Kvadratmeterpris Endring siste måned % Endring siste år % Endring snitt 2013/2012 % Volumer nov 13 des 13 nov 13 des 13 nov 13 des 13 des 13 nov 13 des 13 Moss 22,0 21,6-0,2 % -1,7 % 3,3 % 0,7 % 4,4 % 16 6 Sarpsborg 16,3 16,1-0,7 % -1,5 % 4,1 % 2,5 % 6,7 % Fredrikstad 17,3 17,1-0,7 % -1,3 % 2,8 % 1,5 % 5,7 % Resten av Østfold 15,4 15,1-1,5 % -1,6 % 1,5 % -0,3 % 4,4 % SNITT Østfold 16,7 16,4-1,1 % -1,6 % 2,7 % 0,9 % 5,2 % Asker 34,3 33,7-0,3 % -1,5 % 6,0 % 4,3 % 8,9 % 22 5 Bærum 38,2 37,7-1,7 % -1,3 % 1,6 % 0,4 % 5,2 % 27 8 Follo 26,2 25,9-1,9 % -1,3 % 1,3 % 0,0 % 4,3 % Øvre Romerike 18,6 18,4-1,4 % -1,3 % 2,3 % 1,2 % 5,5 % Nedre Romerike 23,8 23,4-1,3 % -1,5 % 3,3 % 2,0 % 5,4 % SNITT Akershus 26,0 25,7-1,4 % -1,4 % 2,8 % 1,5 % 5,3 % SNITT Oslo 41,2 40,6-1,6 % -1,4 % 0,0 % -1,1 % 3,1 % Hamar 18,3 18,0-1,6 % -1,7 % 5,3 % 2,7 % 5,1 % Hedmark utenom Hamar 12,2 12,0-0,9 % -1,3 % 4,5 % 3,1 % 6,8 % SNITT Hedmark 13,2 13,0-1,0 % -1,4 % 4,5 % 2,7 % 6,5 % Lillehammer 20,6 20,4-1,6 % -1,1 % -0,4 % -1,6 % -0,1 % Oppland utenom Lillehm. 12,4 12,3-1,2 % -1,3 % 0,6 % -0,4 % 3,3 % SNITT Oppland 13,8 13,6-1,3 % -1,3 % 0,6 % -0,5 % 2,7 % Drammen 22,4 22,0-1,5 % -1,6 % 2,0 % 0,8 % 6,3 % Buskerud utenom Dram. 17,6 17,3-1,0 % -1,6 % 1,4 % -0,1 % 3,3 % SNITT Buskerud 18,5 18,2-1,1 % -1,5 % 1,8 % 0,4 % 4,2 % Tønsberg 21,5 21,1-0,9 % -1,7 % -1,3 % -2,9 % 2,1 % 19 8 Sandefjord 19,7 19,4-1,0 % -1,6 % 0,8 % -0,5 % 3,4 % Larvik 16,8 16,6-1,1 % -1,5 % -3,0 % -4,6 % 0,5 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 18,6 18,4-1,2 % -1,2 % 2,3 % 1,0 % 5,0 % SNITT Vestfold 19,1 18,8-1,1 % -1,4 % 1,0 % -0,4 % 3,6 % SNITT Telemark 14,4 14,2-1,3 % -1,5 % 0,4 % -1,3 % 2,1 % Kristiansand 21,7 21,4-1,0 % -1,4 % -3,4 % -4,7 % -1,5 % Agder utenom Krist.sand 16,1 15,8-1,5 % -1,7 % -0,6 % -2,3 % 1,7 % SNITT Agderfylkene 17,5 17,2-1,4 % -1,5 % -1,3 % -2,8 % 0,8 % Stavanger 34,7 34,2-1,6 % -1,6 % 3,6 % 2,1 % 5,4 % Sandnes 28,5 28,1-2,0 % -1,4 % 1,5 % 0,2 % 4,1 % Rogaland utenom S&S 20,2 19,9-1,5 % -1,5 % 2,0 % 0,3 % 3,9 % SNITT Rogaland 24,7 24,3-1,6 % -1,5 % 2,0 % 0,5 % 4,2 % SNITT Bergen 28,2 27,8-1,3 % -1,4 % 2,1 % 0,8 % 4,4 % Hordaland utenom Bergen 17,5 17,2-1,0 % -1,5 % 2,4 % 0,8 % 4,2 % SNITT Hordaland 22,4 22,0-1,2 % -1,6 % 2,3 % 0,7 % 4,3 % Møre- og Romsdal 15,6 15,4-1,4 % -1,2 % 0,6 % -0,3 % 3,9 % SNITT Trondheim 27,4 27,1-1,1 % -1,4 % 4,7 % 3,3 % 6,7 % 30 5 Resten av Trøndelag 14,7 14,5-0,8 % -1,5 % 4,5 % 2,9 % 6,9 % SNITT Trøndelagsfylkene 18,3 18,0-0,9 % -1,5 % 4,4 % 2,9 % 7,2 % Tromsø 27,0 26,8-0,6 % -0,8 % 12,0 % 11,0 % 13,6 % Resten av Nord-Norge 15,3 15,1-1,2 % -1,4 % 4,0 % 2,7 % 6,2 % SNITT Nord-Norge 17,1 16,9-1,1 % -1,3 % 5,7 % 4,4 % 7,9 % Norge 20,2 19,9-1,2 % -1,4 % 6,2 % 4,6 % 4,6 %

19 Tabell V3 Pris pr. kvadratmeter for delte boliger. Nominelle priser. OMRÅDER Kvadratmeterpris Endring siste måned % Endring siste år % Endring snitt 2013/2012 % Volumer nov 13 des 13 nov 13 des 13 nov 13 des 13 des 13 nov 13 des 13 SNITT Østfold 17,8 17,8-2,4 % -0,1 % 1,1 % -0,2 % 5,0 % SNITT Akershus 29,7 29,6-1,7 % -0,2 % 1,6 % 0,2 % 4,7 % SNITT Oslo 40,1 40,0-1,6 % -0,3 % 1,6 % 0,2 % 4,9 % SNITT Hedmark 15,7 15,6-1,9 % -0,7 % -0,3 % -2,6 % 2,4 % SNITT Oppland 18,0 18,0-2,1 % -0,2 % 0,0 % -1,5 % 2,8 % SNITT Buskerud 20,6 20,5-2,1 % -0,1 % 1,8 % 0,7 % 5,4 % SNITT Vestfold 19,0 19,0-1,7 % -0,1 % 2,1 % 0,7 % 5,1 % SNITT Telemark 15,6 15,5-1,7 % -0,5 % -0,3 % -2,0 % 2,7 % SNITT Agderfylkene 19,1 19,1-2,0 % -0,2 % -2,7 % -4,0 % -0,2 % SNITT Rogaland 29,8 29,7-2,1 % -0,4 % 0,5 % -1,1 % 3,4 % SNITT Bergen 28,1 28,1-1,6 % -0,1 % 3,9 % 2,6 % 7,5 % SNITT Hordaland 26,1 26,1-1,6 % -0,2 % 3,2 % 1,9 % 6,4 % SNITT Møre- og Romsdal 21,0 21,0-1,7 % -0,4 % 1,2 % -0,3 % 4,3 % SNITT Trondheim 28,0 28,0-2,0 % -0,1 % 2,8 % 1,6 % 6,3 % SNITT Trøndelagsfylkene 24,9 24,9-1,9 % -0,2 % 3,6 % 2,1 % 7,0 % SNITT Nord-Norge 21,6 21,6-2,0 % -0,1 % 2,3 % 0,8 % 6,4 % Norge 26,1 26,1-1,9 % -0,2 % 1,9 % 1,7 % 4,7 %

20 Tabell V4 Pris pr. kvadratmeter for leiligheter. Nominelle priser. OMRÅDER Kvadratmeterpris Endring siste måned % Endring siste år % Endring snitt 2013/2012 % Volumer nov 13 des 13 nov 13 des 13 nov 13 des 13 des 13 nov 13 des 13 Moss 26,3 26,2-1,2 % -0,6 % -1,3 % -1,5 % 4,3 % Sarpsborg 22,1 21,9-0,2 % -0,7 % 2,5 % 1,9 % 8,4 % Fredrikstad 25,1 24,9-0,7 % -0,8 % -0,5 % -1,0 % 6,2 % Resten av Østfold 21,2 21,1-0,7 % -0,3 % -0,8 % -0,7 % 5,8 % SNITT Østfold 23,4 23,3-0,7 % -0,5 % -0,4 % -0,5 % 5,9 % Asker 37,8 37,6-1,6 % -0,6 % -3,2 % -3,3 % 2,6 % 35 9 Bærum 42,3 42,0-1,5 % -0,7 % -2,0 % -2,3 % 3,8 % Follo 35,3 35,1-1,2 % -0,5 % 0,4 % 0,2 % 6,7 % Øvre Romerike 29,4 29,2-1,5 % -0,6 % 0,2 % -0,1 % 6,0 % Nedre Romerike 34,2 33,9-1,2 % -0,7 % 1,3 % 0,9 % 7,1 % SNITT Akershus 35,9 35,7-1,4 % -0,6 % -0,2 % -0,5 % 5,6 % O5 Frogner 57,4 57,0-1,8 % -0,7 % -2,8 % -3,1 % 3,1 % O4 St.Hanshaugen 52,6 52,2-1,9 % -0,9 % -1,8 % -2,4 % 3,9 % O3 Sagene 47,9 47,4-1,9 % -1,0 % -2,2 % -2,8 % 3,7 % O2 Grünerløkka 45,5 45,1-1,9 % -0,9 % -1,4 % -2,0 % 4,4 % O1 Gamle Oslo 43,9 43,5-1,7 % -0,9 % -0,5 % -1,1 % 5,4 % O14 Nordstrand 41,1 40,7-1,4 % -0,9 % 0,0 % -0,4 % 5,6 % O15 Søndre Nordstrand 31,4 31,3-1,5 % -0,6 % 1,4 % 1,0 % 7,3 % O13 Østensjø 37,3 37,0-1,3 % -0,8 % -1,4 % -1,7 % 3,5 % O12 Alna 33,8 33,5-1,4 % -0,9 % -0,3 % -0,9 % 5,1 % O11 Stovner 31,5 31,2-1,4 % -1,0 % -0,2 % -1,3 % 4,6 % O10 Grorud 32,2 32,0-1,6 % -0,6 % -0,3 % -0,9 % 4,3 % O9 Bjerke 38,2 37,8-1,8 % -1,0 % -0,8 % -1,5 % 4,7 % O8 Nordre Aker 52,1 51,7-1,9 % -0,7 % -1,8 % -2,0 % 4,0 % O7 Vestre Aker 49,2 48,8-1,4 % -0,9 % -2,9 % -3,5 % 2,4 % O6 Ullern 52,9 52,5-1,4 % -0,7 % -3,1 % -3,4 % 3,0 % SNITT Oslo 45,1 44,7-1,7 % -0,8 % -1,4 % -1,9 % 4,3 % Hamar 26,4 26,2-1,0 % -0,9 % -0,7 % -1,2 % 5,5 % Hedmark utenom Hamar 20,7 20,6-0,6 % -0,5 % -0,2 % -0,4 % 6,1 % SNITT Hedmark 23,0 22,9-0,8 % -0,6 % -0,5 % -0,7 % 5,6 % Lillehammer 30,1 29,9-1,1 % -0,4 % -3,2 % -3,4 % 3,4 % Oppland utenom Lillehm. 22,9 22,7-1,0 % -0,8 % 0,2 % -0,2 % 5,1 % SNITT Oppland 26,0 25,8-1,1 % -0,7 % -1,8 % -2,1 % 4,4 % Drammen 30,5 30,3-1,0 % -0,6 % 1,4 % 1,2 % 7,5 % Buskerud utenom Dram. 25,8 25,7-1,4 % -0,6 % -2,0 % -2,1 % 3,6 % SNITT Buskerud 28,2 28,0-1,2 % -0,6 % -0,4 % -0,6 % 5,4 % Tønsberg 28,5 28,4-1,6 % -0,2 % -0,6 % -0,3 % 6,3 % Sandefjord 25,0 24,9-0,9 % -0,6 % -2,0 % -2,5 % 4,4 % Larvik 24,7 24,7-1,2 % 0,1 % -0,9 % 0,2 % 6,9 % 26 9 Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 24,2 24,0-0,7 % -0,6 % -0,8 % -1,0 % 5,4 % SNITT Vestfold 25,8 25,7-1,0 % -0,3 % -0,7 % -0,5 % 5,4 % SNITT Telemark 20,8 20,7-0,6 % -0,4 % -0,6 % -0,2 % 5,9 % Kristiansand 30,7 30,4-1,7 % -0,8 % -6,6 % -7,0 % -1,2 % Agder utenom Krist.sand 25,5 25,3-0,9 % -0,6 % -3,4 % -3,6 % 2,5 % SNITT Agderfylkene 28,9 28,7-1,5 % -0,9 % -5,6 % -6,0 % 0,0 % Stavanger 44,9 44,6-1,6 % -0,8 % -2,9 % -3,4 % 2,5 % Sandnes 40,1 39,7-1,9 % -0,8 % -2,2 % -2,6 % 3,4 % Rogaland utenom S&S 31,3 31,1-1,5 % -0,8 % -0,3 % -0,8 % 6,5 % SNITT Rogaland 39,6 39,4-1,6 % -0,7 % -2,0 % -2,3 % 4,0 % B1 Arna og Åsane 31,0 30,8-1,5 % -0,8 % 0,1 % -0,4 % 5,9 % B2 Bergenhus og Årstad 41,8 41,5-1,0 % -0,5 % 2,7 % 2,8 % 9,5 % B3 Fana og Ytrebygda 35,1 35,1-1,1 % -0,2 % 0,3 % 0,7 % 6,5 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 31,5 31,3-1,4 % -0,6 % 0,2 % 0,2 % 6,7 % SNITT Bergen 37,0 36,8-1,2 % -0,6 % 1,2 % 1,1 % 7,4 % Hordaland utenom Bergen 27,2 27,1-1,0 % -0,5 % -1,8 % -1,5 % 4,6 % SNITT Hordaland 36,1 35,9-1,2 % -0,6 % 1,0 % 0,9 % 7,1 % Møre- og Romsdal 26,0 25,8-1,1 % -0,6 % -2,3 % -2,4 % 3,8 % T1 Sentrum og Byåsen 40,6 40,3-1,4 % -0,7 % 1,5 % 1,1 % 7,7 % T2 Strindheim og Nardo 37,1 36,9-1,4 % -0,7 % 0,1 % -0,3 % 5,7 % T3 Saupstad og Heimdal 31,6 31,4-1,2 % -0,8 % 2,0 % 1,6 % 7,0 % 0 0 SNITT Trondheim 38,1 37,8-1,4 % -0,7 % 1,1 % 0,6 % 6,9 % Resten av Trøndelag 26,2 26,1-0,8 % -0,4 % 0,7 % 0,5 % 6,4 % SNITT Trøndelagsfylkene 36,0 35,7-1,3 % -0,7 % 1,0 % 0,6 % 6,9 % Tromsø 36,2 36,1-0,8 % -0,4 % 5,2 % 4,9 % 12,4 % Resten av Nord-Norge 26,9 26,8-1,0 % -0,4 % -0,4 % -0,3 % 6,1 % SNITT Nord-Norge 30,4 30,3-0,8 % -0,4 % 2,2 % 2,2 % 8,7 % Norge 36,5 36,3-1,4 % -0,7 % -1,8 % -2,5 % 5,2 %

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk juli 2013 INNHOLD Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Datagrunnlag og metode 12 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling og

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk november 2013 Innhold Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Datagrunnlag og metode 12 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Innhold 2013 Hovedpunkter Nærmere om prisutviklingen 2 4 Aktivitet og omsetning Boligbarometer 9 11 Datagrunnlag og metode 14 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2009 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2009 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2009 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK August 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK August 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK August 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Mars 2013

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Mars 2013 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Mars 2013 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 BOLIGBAROMETER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK - NEF - EFF - FINN.NO - ECON PÖYRY

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK - NEF - EFF - FINN.NO - ECON PÖYRY EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer September 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2010 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2010 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2010 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juni 2010 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juni 2010 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juni 2010 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk August 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juli 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografi ske områder

Detaljer

Januar 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Mai 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk april 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografi ske områder

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk September 2014 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2011 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MARS 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk SEPTEMBER 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

MAI 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

MAI 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode 12

Detaljer

FEBRUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

FEBRUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk FEBRUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

MARS 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

MARS 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk MARS 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1 3968.1 Side 1/8 NR. 05/2014 I følge OPAKs boligundersøkelse i mai har nominell prisoppgang det siste året vært fra 1 til 6 prosent. Selveierleiligheter har som eneste prissegment hatt prisnedgang. Meglerbransjens

Detaljer

NR. 05/2013. Dette indikerer at troen på en fortsatt sterk prisvekst i boligmarkedet er blitt mindre. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør.

NR. 05/2013. Dette indikerer at troen på en fortsatt sterk prisvekst i boligmarkedet er blitt mindre. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør. 3880.1 Side 1/8 NR. 05/2013 I følge OPAKs boligundersøkelse i april har prisoppgangen det siste året vært mellom 8 og 12 prosent, mest for selveierleiligheter og rekkehus/tomannsboliger, og minst for borettslagsleiligheter

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

vinter 2014 Eff Fritidsboliger på fjellet Innhold Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

vinter 2014 Eff Fritidsboliger på fjellet Innhold Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 vinter 2014 Innhold Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Eff Fritidsboliger på fjellet Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken,

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 05/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 19/2007 (07.-13.mai): side 2/10 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BOLIGMARKEDET: ER VI PÅ VILLE VEIER? Boligdagene 2016 Strømstad, 28. mars 2016 Tom Staavi, Informasjonsdirektør

BOLIGMARKEDET: ER VI PÅ VILLE VEIER? Boligdagene 2016 Strømstad, 28. mars 2016 Tom Staavi, Informasjonsdirektør BOLIGMARKEDET: ER VI PÅ VILLE VEIER? Boligdagene 2016 Strømstad, 28. mars 2016 Tom Staavi, Informasjonsdirektør Agenda Er boligprisene rasjonelle eller euforiske? Priser og fundament Husholdningenes gjeldssituasjon

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Effs årsrapport Hytter ved sjøen Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Oppsummering 2012 I 2012 ble det solgt 1 376 fritidsboliger ved sjøen

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/10 NR. 12/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser vår og høst av prisene i boligmarkedet i Oslo og omegn. Høstundersøkelsen

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Oppsummering 2012, fritidsboliger på fjellet I 2012 ble

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling Samlet omsetningsvekst på 4,1 prosent 1) Proff 5,00 % Privat 2,80 % Samlet 4,10 % Alle tall er basert på innrapporterte

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 12-2009

Prisstigningsrapport nr. 12-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 12-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 48/2009 (23.11. - 29.11.2009): side 2/11 OPAK har

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Kapittel 3 Etterspørsel og produksjon

Kapittel 3 Etterspørsel og produksjon Kapittel 3 Etterspørsel og produksjon 4 2 3.1 Varekonsumindeksen 1995=1. Sesongjustert volum 22 4 2 118 11 21 2 118 11 114 114 1 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

FRITIDSBOLIGER VED SJØEN

FRITIDSBOLIGER VED SJØEN FRITIDSBOLIGER VED SJØEN Årsrapport juli 2014 - juni 2015 INNHOLD Oppsummering 2 Prisutvikling 3 Antall solgte 6 Omsetninger 9 Aktive annonser 10 Alle rettigheter til datamateriale, de enkelte rapporter,

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/9 NR. 5/2006 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK har for attende året på rad foretatt en "vårundersøkelse" av boligprisene i Oslo og omegn. Denne undersøkelsen er et supplement

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning 03.12.2014 Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige staten

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2008

Prisstigningsrapport nr. 5-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2008 (05.05. - 11.05.2008): side 2/11 OPAK AS

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer