3D- grafikk Studieplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3D- grafikk Studieplan"

Transkript

1 3D- grafikk Studieplan Avdeling for Film, TV og spill

2 Innhold Innhold... i 1 Innledning 3D-grafikk Om programmet Forenklet studieplan Læringsutbytte Studiearbeid EMNEPLANER... 5 Første studieår D-Grafikk Audiovisuell fortelling... 6 Historie og analyse Lyssetting, rendering og etterarbeid Programming og skripting for 3D-grafikk D-grafikk Historie og analyse Andre studieår D-Animasjon CAD/BIM og industrivisualisering Sanntids 3D-grafikk m/skripting D-animasjon Arkitekturvisualisering Etterarbeid og filmeffekter Prosjekt film/spill Tredje studieår Portfolio og selvpresentasjon Matte bakgrunner og omgivelser D-TeknologiLab (VR/AR) Karakterdesign Entrepenørskap og innovasjon i kreative næringer Bachelorprosjekt Side i

3 1 Innledning 3D- grafikk 3D- grafikk er en betegnelse for datagrafikk som har et tredimensjonalt uttrykk. 3D- grafikk har en vid utspredelse i flere bransjer og brukes i alt fra visualiseringer og tekniske tegninger for industri og arkitektur til dataspill, film, tv og simuleringer. En bachelor i 3D- grafikk ved Westerdals Oslo ACT er en kunstnerisk og teknisk utdanning som har som formål å utdanne generalister innen fagfeltet 3D- grafikk. Grad/tittel Bachelor i 3D- grafikk Omfang Bachelor 180 studiepoeng Studieform Heltid 1.1 Om programmet Programmet har som formål å utdanne generalister innen fagfeltet 3D- grafikk. Studentene vil få en bred kunnskap i produksjon av 3D- grafikk i et mangfold av uttrykk og formål. Med dagens nye verktøy for produksjon av 3D- grafikk har det blitt raskere og enklere å produsere datagrafikk en noen gang tidligere. Med den nye teknologien kommer nye muligheter for bedrifter å profilere seg på og visualisere produkter og for å lage innhold til dataspill, film og tv produksjoner. Med 3D- grafikk kan man effektivt kommunisere sine visjoner og ideer, men selvsagt gir ikke 3D en automatisk suksess. Derfor trengs det folk med både teknisk og kunstnerisk kompetanse, som har kunnskap om muligheter og fallgruver for å kunne lykkes. Studenter med en bachelor i 3D- grafikk har den teknologiske tyngden og bredden som trengs for å forstå de mulighetene som finnes, samt den kunstneriske og estetiske forståelsen som kreves i bransjene. Med prosjektarbeid i tverrfaglige team får studenten den erfaringen som trengs for å kunne kommunisere godt i sin videre karriere og bli en god teamarbeider. Studiet gir kompetanse til å gå rett ut i bransjen eller fortsette studier på master nivå foreløpig i utlandet. Studiet krever ingen forkunnskaper utover generell studiekompetanse, men det er en fordel om man er interessert i teknologi og tegning eller annen formgivning. 1.2 Forenklet studieplan Programmet følger 3 hovedlinjer: Visualisering for industri, arkitektur og scener for film Sanntids 3D- grafikk for sanntids visualiseringer og spill Animasjon for film og spill Det første semestret er i stor grad fellesfag for film, tv og spill avdelingen. Fellesfagene gir en grunnkompetanse i audiovisuell historiefortelling og film og spill historie. Grunnopplæringen i 3D- grafikk begynner med introduksjonskurset 3D- grafikk 1 og fortsetter med avansert modellering og skulptering i 3D- grafikk 2 i vårsemestret. Dette semestret vil de også bli kjent med lyssetting og renderingsteknikker innenfor 3D og få et introduksjonskurs til scripting for sanntids 3D- grafikk. Dette året med en base i fellesfag, modellering, teksturering og rendering av 3D scener danner grunnlaget for det videre løpet. Side 1

4 Det andre året starter med grunnopplæring i 3D animasjon, innføring i CAD verktøy for visualisering for industri og følger opp scriptekurset fra 1 året med kurset i sanntids 3D- grafikk. I 3D animasjon 2 går man videre med den kunstneriske siden av animasjon. Visualiseringsløpet forsetter med arkitekturvisualisering og kurset i etterarbeid og filmeffekter. I begge semester vil studentene ta med seg sin kunnskap i tverrfaglige prosjekter med de andre studentene på film, tv og spill avdelingen. Det tredje året fortsetter visualiseringsløpet med faget «matte bakgrunner og omgivelser» som handler om å skape digitale bakgrunner for film og bilder. Sanntids 3D løpet fortsetter inn i valgfaget «3D teknologi lab» som vil omhandle den siste teknologiske utviklingen i fagfeltet. Animasjonsløpet fortsetter inn i karakterdesign der det vil være fokus på karakter design og animasjon. For 3D grafikere er selvpresentasjon en særdeles viktig del for å få å komme inn i arbeidslivet, der man vil bli vurdert på sine arbeider, dette styrkes i kurset Portfolio og selvpresentasjon. I det avsluttende semesteret gjennomfører studentene et hovedprosjekt i gruppe der de løser en krevende oppgave knyttet til 3D- grafikk hos en privat eller offentlig virksomhet eller i samarbeid med film og spill studentene ved å utvikle spill eller film. Sem 6 Entreprenørskap og innovasjon i kreative næringer Bachelorprosjekt Sem 5 Portfolio og selvpresentasjon Matte bakgrunner og omgivelser 3D teknologilab (VR/AR) / Valgemne Karakterdesign Sem 4 Sem 3 Sem 2 Sem 1 Prosjekt Film/Spill eller Programmering Historie og analyse 2 Arkitekturvisualisering CAD/BIM og industrivisualisering Lyssetting, rendering og etterarbeid Etterarbeid og filmeffekter Sanntids 3D- grafikk m/skripting Programmering og skripting for 3D- grafikk 3D- animasjon 2 3D- animasjon 1 3D- grafikk 2 Historie og analyse 1 Audiovisuell fortelling 3D- grafikk 1 Blå = visualiseringsløp, grønn = sanntids 3D løp, rosa = animasjonsløp Sentrale emner Bachelor studium i 3D- grafikk gir bred kunnskap til bruk av 3D- grafikk og de tekniske og kunstneriske utfordringene som ligger bak. Som et resultat lærer studentene seg hvordan man tilpasser 3D modeller i forhold til bruksområdet. Studiet gir også kunnskap om hvordan en kan bruke 3D- grafikk både til bruk i film og i å visualisere produkter på en riktig måte i forhold til budsjett og målgruppe. Spill og visualiseringer i 3D er en voksende bransje som spenner seg fra interaktiv underholdning til visualisering av arkitektur og petroleumsverktøy dypt på havbunnen. Forskningsforankringen ligger innen visualisering av arkitektur samt i sanntids 3D- grafikk løpet som er i en hurtig teknologisk utvikling. Side 2

5 1.3 Læringsutbytte Kunnskaper - Kandidaten har kjennskap til grunnleggende teorier innen utvikling av 3D- grafikk, hvilke prosesser som støtter utvikling, samt egnede metoder og verktøy som støtter prosessen har kunnskap om sanntids 3D- grafikk anvendelse, muligheter og begrensinger har en bred kunnskap både om forskning og teknologiske utvikling i forhold til programvare og metoder for å skape 3D grafikk og innen visuelle kunstformer, samt er oppdatert i forhold til hvilke miljøer som er ledende innen denne utviklingen kan benytte kunnskap om utvikling og utviklingsmiljøer til å holde seg selv faglig oppdatert har kunnskap om visualisering med vekt på 3D, dens egenart og anvendelse i samfunnet Ferdigheter - Kandidaten kan anvende resultatene fra forskning og annen nyvinning innen både 3D- grafikk og visuell kunst i egen utvikling av 3D- visualisering på en reflektert og hensiktsmessig måte sett opp mot oppdragsgivers ønsker og oppgavens art kan anvende egen refleksjon over og erfaringer fra bruk av en teknologi i konstant endring til å videreutvikle egne arbeidsmetoder og valg innen 3D- grafikk og visuell kommunikasjon er godt orientert om tilfanget av nettbaserte diskusjoner og opplæringstilbud og benytter dette aktivt i eget arbeid med oppdrag og prosjekter har en god beredskap i forhold til den kontinuerlige tekniske, visuelle og metodiske utviklingen innen 3D- grafikk slik at hun/han til en hver tid kan anvende relevante teknikker, teknologi og verktøy i utviklingen av løsninger Generell kompetanse - Kandidaten har innsikt i etiske sider i produksjon av 3D- grafikk, herunder spørsmål knyttet til copyright ved bruk av materiale og programvare kan opptre profesjonelt både selvstendig og i gruppearbeid innen utvikling og produksjon av 3D- grafikk kan kommunisere teorier, problemstillinger og løsninger muntlig, skriftlig og på andre måter overfor relevante aktører og i samspill med andre i gruppe/team arbeid kan delta aktivt i diskusjoner rundt valg av løsninger teknologisk, metodisk og kunstnerisk innen et team og i kommunikasjon med oppdragsgivere, og gjennom dette bidra til å utvikle og videreutvikle en god metodisk og kunstnerisk praksis relatert til 3D- grafikk er kjent med og i miljøer som bidrar til å videreutvikle 3S- design og tilgrensende områder som spill og spilldesign, film, visuell kunst, kreative næringer og populærkultur 1.4 Studiearbeid Undervisningsmåte Studiet benytter en rekke undervisningsformer for å legge til rette for læring hos studentene. Forelesninger, presentasjoner, arbeidsmåte og øvinger brukes for å introdusere nye begreper og sammenhenger, samt innøve ferdigheter og samhandling for å oppnå et godt læringsutbytte. Studiet har prosjektarbeid for å i praksis anvende ferdigheter og forståelse til å løse mer komplekse problemstillinger. Det forventes i tillegg en stor grad av egenarbeid av studentene. Studiet avsluttes med enten bachelorprosjekt i en ekstern bedrift eller i samarbeidsprosjekt med film og spill studentene i utvikling av film eller spill. Side 3

6 Jobbmuligheter Generelt vil studiet gi kompetanse til å gå inn i følgende roller: Grafiker til produksjon av grafikk til spill, film eller visuelle effekter (technical director) Grafiker til visualiseringer av industri og arkitektur og produkter for PR materiell og liknende. Utveksling Det er mulig å ta deler av studiet ved andre høyskoler og universiteter i tråd med ERASMUS utvekslingsprogram. Videre utdanning Etter fullført bachelor studium er det mulig å fortsette på en masterutdanning. Følgende retninger vil passe for studenter som har tatt bachelor studium i 3D- grafikk: Spill- og underholdningsutvikling VFX og digitale effekter Design og visualisering Forkunnskaper Det krever ingen spesielle forkunnskaper utover generell studiekompetanse for å ta Bachelor IT: 3D- grafikk. Side 4

7 2 EMNEPLANER Første studieår 3D- grafikk 1 Emnenivå Bachelor Emnekode DS3600 Emnenavn 3D-grafikk 1 Studiepoeng 7,50 Emneansvarlig Ivar Kjellmo Tilsynssensor Søren S. Sørensen Godkjenningsdato Hensikt Hensikten med emnet er å gi studentene en innføring i 3D-grafikk, og gi studentene grunnleggende ferdigheter innen teknikker brukt til å modellere, teksturere og lyssette digitale 3D-objekter. Forutsetninger Ingen Læringsutbytte Kunnskaper Etter å ha fullført emnet skal studenten: - Kunne redegjøre for vanlig representasjonsformer for 3D-grafikk. - Ha kjennskap til grunnleggende lyssetting og rendering. - Ha kjennskap til bruk av forskjellige teksturer og materialegenskaper. - Ha kunnskap om keyframes og tidslinjeanimasjon. Ferdigheter Etter å ha fullført emnet skal studenten: - Kunne modellere enkle 3D-modeller. - Kunne generere og bruke teksturkoordinater for en 3D-modell. - Kunne lyssette og rendre en scene ved hjelp av 3-punkts lyssetting. - Kunne sette opp keyframes for enkle animasjoner. Generell kompetanse Etter å ha fullført emnet skal studenten: - Ha innsikt i muligheter og anvendelse av 3D-grafikk innen ulike fagfelt. Gjennomføring Emnet gjennomføres med forelesninger og øvinger. Anbefalt tidsbruk Side 5

8 Aktivitet Deltakelse i undervisning 25 Selvstudium 80 Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen 5 Øving 20 Vurdering 70 Anbefalt tidsbruk totalt 200 Tidsbruk Verktøy Programvare for produksjon av 3D-grafikk og animasjon (for eksempel 3ds Max) Karakterskala A-E bestått og F for ikke bestått / Letter grades A-E for passed and F for failure Vitnemålstekst Emnet har gitt studenten en innføring i 3D-grafikk, og har gitt ferdigheter i teknikker knyttet til produksjon og presentasjon av 3D-modeller. Vurderingstype Mappevurdering Litteraturliste: Autodesk 3ds Max 2012 Essentials. Randi L. Derakhshani, Dariush Derakhshani. John Wiley & Sons (Bok Pensum) Vurdering / Assessment Vekting (%): 100 Vurderingstype: Mappe (se emnesiden) / Portfolio Hjelpemiddel: Alle / All Varighet: Semester: Høst / Autumn Audiovisuell fortelling Emnenivå Bachelor Emnekode Emnenavn Audiovisuell fortelling Studiepoeng 15 Emneansvarlig Alexander Kayiambakis Side 6

9 Tilsynssensor Godkjenningsdato Hensikt Emnet har til hensikt å gi studenten bred oversikt over hvordan audiovisuelle fortellinger kommuniserer med sitt publikum, og grunnleggende trening i å utvikle fra idé til ferdig konsept. Innhold Historiefortelling, dramaturgi, filmgrammatikk. Forutsetninger Ingen Læringsutbytte Kunnskap - kandidaten har kunnskap om dramaturgi, fortellerstruktur og fortellerperspektiv innen audiovisuell produksjon. har kunnskap om spill- og filmspråkets virkemidler og virkemåter. har kunnskap om skriftlig oppgavebesvarelse har kjennskap til idéutvikling som metode har kjennskap til teamarbeid, inklusive metoder har kjennskap til innovative og tverrfaglige fortellerteknikker har grunnleggende kunnskap om å utvikle audiovisuelle fortelling gjennom prosessorientert utvikling Ferdighet - kandidaten kan utvikle dramatiske ideer og skrive manus kan reflektere over hvordan en audiovisuell fortelling kommuniserer ved hjelp av dramaturgiske og spill- og filmspråklige virkemidler, og på denne måten oppnå en økende forståelse for fortellerstemmen kan gjennomføre enkel research i forbindelse med produksjonsoppgaver Generell kompetanse - kandidaten kan gjennomføre, mindre produksjoner fra idé til ferdig konsept kan gjennomføre en mindre filmproduksjon kan reflektere og delta i diskurser innen filmfaglig/spillfaglig utviklingsarbeid og gjennom dette oppnå en økt bevissthet på god praksis har opparbeidet en oppmerksomhet ovenfor betydningen av klare rolleforståelser og gode relasjoner mellom medlemmene i et team Gjennomføring Teoretisk innføring med praktiske øvelser og evaluering; Forelesninger, gruppearbeid, praktiske oppgaver, plenumsvurdering av det praktiske. Anbefalt tidsbruk Aktivitet Deltakelse i undervisning Selvstudium Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen Øving Vurdering Anbefalt tidsbruk totalt Tidsbruk Side 7

10 Verktøy Karakterskala Bestått/Ikke bestått Vitnemålstekst Vurderingstype Produksjonseksamen med tilhørende skriftlige refleksjon. Litteraturliste: Se egen pensumliste på nettet. Vurdering / Assessment Vekting (%): 100 Vurderingstype: To-delt eksamen bestående av én av produksjon i gruppe og skriftlig gruppeeksamen over en uke relatert til produksjonsarbeidet. Begge elementer skal bestås for å bestå emne som et hele. Arbeidskrav: Ingen Hjelpemiddel: Alle / All Varighet: Produksjonen utarbeides gjennom semesteret, en uke på den skriftlige påfølgende gruppeeksamenen Semester: Høst / Autumn Historie og analyse 1 Emnenivå Bachelor Emnekode Emnenavn Historie og analyse 1 Studiepoeng 7,50 Emneansvarlig Frederik Hestvold Tilsynssensor Side 8

11 Godkjenningsdato Hensikt Emnet har til hensikt å øke studentens kompetanse i å analysere og å reflektere over film, spill og eget arbeid. Innhold Narrativ metode, billedanalyse, spillanalyse. Forutsetninger Ingen Læringsutbytte Kunnskap kandidaten har kunnskap om relevante metoder for lesning av bilder og audiovisuelle fortellinger, og kan sette disse inn en historisk sammenheng kan finne ny eller utvidet kunnskap om emnet har kjennskap til kildesøk for å finne ny eller utvidet kunnskap om emnet kan gjengi kunnskap om metoder for lesning av bilder og audiovisuelle fortellinger Ferdighet - kandidaten kan benytte kunnskap om metode for lesning av bilder og audiovisuelle fortellinger til å analysere bilder, spill, film eller tv-program har generell analyse- og filmforståelse Generell kompetanse - kandidaten kan drøfte analytiske problemstillinger i grupper hvor den enkelte formidler og faglig begrunner sine tanker Gjennomføring Teoretiske forelesninger samt øvelse i analyse. Anbefalt tidsbruk Aktivitet Deltakelse i undervisning Selvstudium Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen Øving Vurdering Anbefalt tidsbruk totalt Tidsbruk Verktøy Karakterskala Bestått/Ikke bestått Vitnemålstekst Vurderingstype Muntlig eksamen i gruppe. Litteraturliste: Se egen pensumliste på nettet. Side 9

12 Vurdering / Assessment Vekting (%): 100 Vurderingstype: Muntlig skoleeksamen i gruppe der gruppen samlet gir en analyse av en film eller et spill. Arbeidskrav: Ingen Hjelpemiddel: Alle / All Varighet: Oppgaven gis en uke før eksamensdag. Semester: Høst / Autumn Lyssetting, rendering og etterarbeid Emnenivå Bachelor Emnekode DS4700 Emnenavn Lyssetting, rendering og etterarbeid Studiepoeng 7,50 Emneansvarlig Ivar Kjellmo Tilsynssensor Marko Steffensen Godkjenningsdato Hensikt Emnet har som hensikt å gi studenten kjennskap til avanserte renderingsteknikker, samt kunnskap om hvordan man i kombinasjon med lys og compositing kan oppnå gode visuelle uttrykk. Forutsetninger Grunnleggende kjennskap til arkitekturvisualisering og et 3D-verktøy. Læringsutbytte Kunnskaper Etter å ha fullført emnet skal studenten: Ha kjennskap til avansert lyssetting og materialbruk i en 3D-scene. Ha kjennskap til etterbehandling av rendrede 3D-scener i et bilderedigeringsprogram. Ha kunnskap om ulike renderingsteknikker. Side 10

13 Ferdigheter Etter å ha fullført emnet skal studenten: Kunne anvende lys og skygge i 3D-scener til å skape ulike visuelle uttrykk Kunne ta i bruk komplekse materialinnstillinger på en 3D-modell Kunne etterbehandle og justere rendringer Være i stand til å sette sammen ulike visuelle elementer til et helhetlig bilde Generell kompetanse Etter å ha fullført emnet skal studenten: Ha kunnskap om hvordan man i kombinasjon med lysoppsett, materialbruk og etterarbeid av 3D-scener kan oppnå gode visuelle uttrykk. Gjennomføring Forelesninger og øvinger Anbefalt tidsbruk Aktivitet Tidsbruk Deltakelse i undervisning 25 Selvstudium 80 Forberedelse til presentasjon/diskusjon i 5 klassen Øving 20 Vurdering 70 Anbefalt tidsbruk totalt 200 Karakterskala A-E bestått og F for ikke bestått / Letter grades A-E for passed and F for failure Vitnemålstekst Emnet har gitt studenten en innføring i avanserte renderingsteknikker, lys og etterarbeid, samt anvendelse av disse i praksis. Vurderingstype Mappevurdering Litteraturliste: Digital Lighting and Rendering. Jeremy Birn. New Riders utg. (Bok Pensum) Vurdering / Assessment Vekting (%): 100 Vurderingstype: Mappe (se emnesiden) / Portfolio Hjelpemiddel: Alle / All Varighet: Semester: Vår / Spring Side 11

14 Programming og skripting for 3D- grafikk Emnenivå Bachelor Emnekode Emnenavn Scripting for 3D grafikk Studiepoeng 7,50 Emneansvarlig Ivar Kjellmo Tilsynssensor Godkjenningsdato Hensikt Emnet omhandler scripting og utvikling med en 3D spillmotor. Studentene blir kjent med utviklingsmiljøets muligheter og effektiv bruk av dette. Studentene lærer å bruke script mot objekter i en 3D scene for å skape interaktivitet. Forutsetninger Læringsutbytte Kunnskap Kunne grunnleggende scripting syntaks. Forstå hvordan prinsippene bak objektorientert programmering kan brukes i sammenheng med 3D grafikk i en spillmotor. Ferdigheter Kunne grunnleggende scripting Debugge, lokalisere og rette feil i programmer. Kunne med script skape enkle interaksjoner i en spillmotor Generell Kompetanse Planlegge, utvikle og publisere enkle spill. Implementere og utvide 3D spillomgivelser. Gjennomføring 12 forelesninger med øvinger. Anbefalt tidsbruk Aktivitet Tidsbruk Deltakelse i undervisning 24 Selvstudium 92 Side 12

15 Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen Øving 24 Vurdering 60 Anbefalt tidsbruk totalt 200 Verktøy Unity MonoDevelop Visual Studio Karakterskala A F der F er stryk 0 Vitnemålstekst Emnet omhandler programmering og utvikling med Unity spillutviklingsplattformen. Pensum Lærebok. Ressurser publisert på emnesidene. Vurderingstype Innlevering Vurdering 3 innleveringer 3D- grafikk 2 Emnenivå Bachelor Emnekode DS4600 Emnenavn 3D-grafikk 2 Studiepoeng 7,50 Emneansvarlig Ivar Kjellmo Tilsynssensor Marko Steffensen Godkjenningsdato Hensikt Emnet skal gi studenten utdypende kunnskap og ferdigheter i polygonmodellering, teksturering og materialinnstillinger for karakter og miljø. Forutsetninger Grunnleggende ferdigheter og kjennskap til produksjon og presentasjon av digitale 3D-modeller. Side 13

16 Læringsutbytte Kunnskaper Etter å ha fullført emnet skal studenten: Ha kjennskap til detaljert polygon modellering for både karakter og miljø Ha kjennskap til høyoppløselig digital skulpturering Ha kjennskap til avansert teksturbehandling for 3D-modeller Ferdigheter Etter å ha fullført emnet skal studenten: Kunne utføre detaljert polygonmodellering for både karakter og miljø Kunne generere detaljerte teksturer fra en høyoppløselig 3D-modell Være i stand til å utføre avansert teksturmapping av karakter Kunne ta i bruk komplekse materialinnstillinger på en 3D-modell Generell kompetanse Etter å ha fullført emnet skal studenten: Ha kunnskap om hvordan man produserer avanserte 3D-modeller for karakterer og omgivelser ved hjelp av modellering, sculpting og teksturering. Gjennomføring Forelesninger og øvinger Anbefalt tidsbruk Aktivitet Tidsbruk Deltakelse i undervisning 25 Selvstudium 80 Forberedelse til presentasjon/diskusjon i 5 klassen Øving 20 Vurdering 70 Anbefalt tidsbruk totalt 200 Karakterskala A-E bestått og F for ikke bestått / Letter grades A-E for passed and F for failure Vitnemålstekst Emnet har gitt studenten kunnskap og ferdigheter i polygonmodellering, teksturering og materialinnstillinger for karakter og miljø. Vurderingstype Mappevurdering Litteraturliste: Digital Modeling. William Vaughan. New Riders (Bok Pensum) Human Anatomy for Artists: The Elements of Form. Eliot Goldfinger. Oxford university press (Bok Pensum) Vurdering / Assessment Vekting (%): 100 Vurderingstype: Innlevering / Assignment Hjelpemiddel: Alle / All Side 14

17 Varighet: Semester: Vår / Spring Historie og analyse 2 Emnenivå Bachelor Emnekode Emnenavn Historie og analyse 2 Studiepoeng 7,50 Emneansvarlig Frederik Hestvold Tilsynssensor Godkjenningsdato Hensikt Lære om film-, TV-, spill- og digital bildehistorie og å lære å drøfte samtidsproduksjon som del av historisk tradisjon. Innhold Oversikt over historiske hovedtrekk i utviklingen av film, TV, spill og digitale bilder, samt analyse av enkeltperioder og enkeltverk. Forutsetninger Gjennomført og bestått Historie og analyse 1 Læringsutbytte Kunnskap - kandidaten har kjennskap til film- og tv-mediets overordnede historiske utvikling, med særlig kunnskap om enkelte verk og filmhistoriske perioder. har kjennskap til dataspillenes overordnete historiske utvikling, med særlig kunnskap om enkelte verk og spillhistoriske emner. har kjennskap utvikling og bruk av digitale bilder har kjennskap til kildesøk kan gjengi kunnskap om film-, tv-, spill- og bildehistorie kan oppsøke utvidet historisk kunnskap om feltet har generell oversikt over moderne audiovisuell fortellingshistorie Ferdighet - kandidaten kan benytte kunnskap om film-, spill- eller tv-historie til å plassere et bestemt verk i historisk sammenheng, og til å drøfte samtidige verk i forhold til en historisk tradisjon som verket inngår i Side 15

18 kan gjøre kildesøk etter filmer, bøker, forskningsrelaterte artikler og journaler for å kunne utvide kunnskap ved behov, i forbindelse med fremtidig film og tv-produksjon Generell kompetanse - kandidaten kan sammen med medstudenter gjennom individuell presentasjon og kollektiv drøfting, utvikle en felles forståelse av eksisterende kunnskap om gitte historiske fenomener, drøfte samtidsproduksjon i forholdt til slike fenomener, og presentere resultatet for andre Gjennomføring Teoretiske forelesninger, gruppediskusjoner samt refleksjonsoppgave. Anbefalt tidsbruk Aktivitet Deltakelse i undervisning Selvstudium Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen Øving Vurdering Anbefalt tidsbruk totalt Tidsbruk Verktøy Karakterskala Bestått/Ikke bestått Vitnemålstekst Vurderingstype Muntlig eksamen i gruppe. Litteraturliste: Se egen pensumliste på nettet. Vurdering / Assessment Vekting (%): 100 Vurderingstype: Muntlig skoleeksamen i gruppe der gruppen samlet gir en analyse av en film eller et spill. Arbeidskrav: Ingen Hjelpemiddel: Alle / All Varighet: Oppgaven gis en uke før eksamensdag. Semester: Høst / Autumn Side 16

19 Andre studieår 3D- animasjon 1 CAD/BIM og industrivisualisering Sanntids 3D- grafikk m/skripting 3D- animasjon 2 Arkitekturvisualisering Etterarbeid og filmeffekter Prosjekt film/spill Side 17

20 Tredje studieår Portfolio og selvpresentasjon Matte bakgrunner og omgivelser 3D- TeknologiLab (VR/AR) Karakterdesign Entreprenørskap og innovasjon i kreative næringer Bachelorprosjekt Side 18

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill Spilldesign Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1... Innledning Spilldesign... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Film og TV Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Film og TV Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill Film og TV Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning film og tv... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 2 1.4 Studiearbeid... 3

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Karakterdesign; maske- og hårdesign. Studieplan Avdeling for kunstfag

Karakterdesign; maske- og hårdesign. Studieplan Avdeling for kunstfag Karakterdesign; maske- og hårdesign Studieplan Avdeling for kunstfag Innhold Innhold... i 1 Karakterdesign; maske- og hårdesign... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte...

Detaljer

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

Utveksling Det et mulig å ta deler av studiet ved andre høgskoler og universiteter i tråd med ERASMUS utvekslings

Utveksling Det et mulig å ta deler av studiet ved andre høgskoler og universiteter i tråd med ERASMUS utvekslings IT Interaktivt Design 2014 2015 Innhold Den sterkt økende og fremtidsrettede digitaliseringen vi har sett bare i løpet av de siste 10 ene, har ført til at brukernes ønsker og behov st enda mer sentralt

Detaljer

Navn. Bachelor IT Spillprogrammering 2013 2014

Navn. Bachelor IT Spillprogrammering 2013 2014 IT Spillprogrammering 2013 2014 Innhold Dataspillbransjen har blitt en stor, internasjonal industri. Blant de best utdannede ansatte er programmererne. Disse har likevel sjelden en skreddersydd utdannelse

Detaljer

Emneplan POP 2015-2016

Emneplan POP 2015-2016 Emneplan POP 2015-2016 Avdeling for Kunstfag Avdeling for Kunstfag, Campus Vaterland Emneplan POP1 2014-2015 Innhold Innhold... i Westerdals Oslo ACT: Emneoversikt Populærmusikk 2015 2016... 1 Overordnet

Detaljer

MASTERGRADEN I DESIGN - STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I DESIGN - STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I DESIGN - STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Bachelor s Degree Programme in Software Engineering

Bachelor s Degree Programme in Software Engineering Bachelorstudium i ingeniørfag - data (HINGDATA) Bachelor s Degree Programme in Software Engineering 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved TKD 21. mars 2012 Sist endret 8.juli 2014 Fakultet

Detaljer

Navn. Bachelor IT Mobil apputvikling 2014 2015

Navn. Bachelor IT Mobil apputvikling 2014 2015 IT Mobil apputvikling 2014 2015 Navn IT Mobil apputvikling 2014 2015 Programmatrise + introduksjon Studiet har en teknisk vinkling med forankring i framsideteknologier. Målet er at studenten etter endt

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2013 HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/12

Detaljer

Den norske filmskolen

Den norske filmskolen Den norske filmskolen Høgskolen i Lillehammer kunstfaglig bachelor i film og TV (BFA) Studieplan rev. 2. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse Den norske filmskolen Bachelorprogram Målsetting Varighet og omfang

Detaljer

Strategi og PR Studieplan. Avdeling for Ledelse

Strategi og PR Studieplan. Avdeling for Ledelse Strategi og PR Studieplan Avdeling for Ledelse 1. Innledning Strategi og PR er en treårig profesjonsutdanning (180 studiepoeng) ved avdeling for Ledelse hos Westerdals Oslo School of Arts, Communication

Detaljer

Strategi og PR Studieplan. Avdeling for Ledelse

Strategi og PR Studieplan. Avdeling for Ledelse Strategi og PR Studieplan Avdeling for Ledelse 1. Innledning Strategi og PR er en treårig profesjonsutdanning (180 studiepoeng) ved avdeling for Ledelse hos Westerdals Oslo School of Arts, Communication

Detaljer

Studieplan. Botanisk Design. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører

Studieplan. Botanisk Design. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører. Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører Studieplan Botanisk Design Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører Ettårig fagskoleutdanning for blomsterdekoratører Fagtekniker Botanisk design og blomsterdekoratørmester 2007 Forord Ettårig

Detaljer

Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. 3D design og animasjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013

Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. 3D design og animasjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013 Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning 3D design og animasjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, studiesteder Bergen, Kristiansand, Stavanger,

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Bachelorstudium i informasjonsteknologi (INFORMATIK) Bachelor s Degree Programme in Information Technology. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i informasjonsteknologi (INFORMATIK) Bachelor s Degree Programme in Information Technology. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i informasjonsteknologi (INFORMATIK) Bachelor s Degree Programme in Information Technology 180 studiepoeng Heltid Godkjent av Avdelingsstyret ved ingeniørutdanningen ved HiO 21. mars 2010

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i grafisk design er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng)

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BIOTEKNOLOGI OG KJEMI 2011-2012

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BIOTEKNOLOGI OG KJEMI 2011-2012 FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BIOTEKNOLOGI OG KJEMI 2011-2012 avdeling for ingeniørutdanning Oslo, 02.02.11 Innhold: GENERELT OM FAG- OG STUDIEPLANER VED AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING...

Detaljer

3D DESIGN 3D ANIMASJON INTERIØRFAG MEDIEDESIGN VISUAL MERCHANDISING/ RETAIL DESIGN

3D DESIGN 3D ANIMASJON INTERIØRFAG MEDIEDESIGN VISUAL MERCHANDISING/ RETAIL DESIGN 3D DESIGN 3D ANIMASJON INTERIØRFAG MEDIEDESIGN VISUAL MERCHANDISING/ RETAIL DESIGN UTDANNINGER MEDIEDESIGN 3D DESIGN 3D ANIMASJON INTERIØRFAG VISUAL MERCHANDISING PRAKTISK INFORMASJON 4 12 22 30 36 44

Detaljer

NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN. Bachelorgradsstudium i skuespillerfag

NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN. Bachelorgradsstudium i skuespillerfag NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN Bachelorgradsstudium i skuespillerfag Studieplan for bachelorstudie i skuespillerfag. Rev 29/01/14, 18/08/14 & 15/02/15 Innhold 1.0 OM STUDIET... 2 1.1 Innledning og hovedmål for

Detaljer

Bachelorstudium i ingeniørfag maskin (HINGMASKIN) Bachelor s Degree Programme in Mechanical Engineering. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i ingeniørfag maskin (HINGMASKIN) Bachelor s Degree Programme in Mechanical Engineering. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i ingeniørfag maskin (HINGMASKIN) Bachelor s Degree Programme in Mechanical Engineering 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved TKD 21.mars 2012 Fakultet for teknologi, kunst

Detaljer

Bachelor i musikk og helse

Bachelor i musikk og helse Bachelor i musikk og helse Studieplan 2015-2016 Innhold Bachelor i musikk og helse... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk og helse... 2 r... 5 BA Musikk og helse 1. år...

Detaljer

Master of Education year 1 7

Master of Education year 1 7 Godkjent av universitetsstyret november 2009 Oppdatert av konsulent Svitlana Synyuk Pedersen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, 04.08.2015 HØST 2015 Studieplan for integrert mastergradsprogram

Detaljer

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Maskinteknikk Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Årsstudiet i medier og kommunikasjon. One Year study in Media and Communication

Årsstudiet i medier og kommunikasjon. One Year study in Media and Communication Årsstudiet i medier og kommunikasjon One Year study in Media and Communication 60 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag Dato 17.03.2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer