Barnevernspedagogutdanningen - en sosialpedagogisk bachelorutdanning med barn og unge i fokus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnevernspedagogutdanningen - en sosialpedagogisk bachelorutdanning med barn og unge i fokus"

Transkript

1 3 JULY, nd joint Nordic Conference in Helsinki, Finland, Courage in Social work Barnevernspedagogutdanningen - en sosialpedagogisk bachelorutdanning med barn og unge i fokus Åse Broman Førstelektor/Associate professor Høgskolen i Oslo og Akershus/ Oslo and Akershus University College of Applied Sciences Bachelor i barnevern, Fakultet for samfunnsfag, Institutt for sosialfag/departm. of soc.work, Child and Soc.Policy

2 I Norge er det tre sosialfaglige bachelorutdanninger. Det er barnevernpedagogutdanningen, sosionomutdanningen og vernepleieutdanningen. Utdanningene henvender seg til ulike målgrupper. Tillegg har vi master i sosialfag med fire studieretninger: sosialt arbeid, barnevern, familiebehandling og den engelskspråklige studieretningen International Social Welfare and Health Policy. Doktorsgradprogram i sosial arbeid og sosialpolitikk

3 Sosionomer utøver profesjonelt arbeid i direkte kontakt med brukere på individuelt-, gruppe- eller samfunnsnivå. Utdanningen kvalifiserer for arbeid med å forebygge, løse eller redusere sosiale problemer. Sosialt arbeids teori står sentralt i forståelsesgrunnlaget og arbeidsmetodene

4 Formålet med vernepleierutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har kunnskap, praktiske ferdigheter og generell kompetanse i å bistå mennesker med ulike funksjonsvansker. Sosialpedagogikk knyttes her til miljøarbeid i boliger og institusjoner

5 Barnevernspedagogutdanningen retter seg mot et vidt barnevernsfaglig område hvor sosialpedagogikk står sentralt. Studentene skal få kunnskap om barnevernets samfunnsoppdrag og de samfunnsmessige betingelser som barnevernet opererer innenfor.

6 Sosialpedagogikk Innenfor de sosialpedagogiske emnene i barnevernspedagogutdanningen inngår: Etikk og yrkesrolle Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning Barneverntiltak Miljøarbeid Arbeid med grupper, organisasjoner og nettverk Studentene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter i sosialpedagogiske arbeidsmåter der dialog, relasjon og refleksjon står sentralt. 3 JULY, 2015

7 Barnevernspedagogutdanningen Jeg vil i dag si noe kort om: Sentrale temaer i undervisning i sosialpedagogikk Så vil jeg si noe om det «mot» vi trenger for å ha barns behov og oppvekstvillkår i fokus. Til slutt vil jeg si litt om at bruk av video og digitale fortellinger i undervisning kan være med på å støtte en utvikling av etisk refleksjon over egen kompetanse. 3 JULY, 2015

8 I studiet er sosialpedagogikk den faglige samlebetegnelsen for ulike faglige perspektiver og tilnærminger for å forstå barn og unges posisjon og betingelser i samfunnet. Studiet er særlig innrettet mot hvordan barnevernspedagoger kan bidra til å bedre krenkede og utsatte barn og unges livssituasjoner. Studentene skal gjennom studiet utvikle faglig kompetanse som også innebærer evne til etisk refleksjon over egen faglig praksis.

9 Det kreves mye av barnevernsarbeidere som skal jobbe i en kontekst hvor de skal bruke mye tid sammen med barn som har vært utsatt for alvorlige krenkelser. Det er viktig å se på barnet som en person i verden En av de første barnet møter i en skadelig omsorgssituasjon er barnevernsarbeideren Barnet må oppleve at det blir hørt og verdsatt Lilliana Del Busso, i Verdi og verdighet,

10 Etisk refleksjon over egen faglig praksis. Hvordan kan vi beholde fokus på barn, ungdom og deres oppvekstsvilkår ved en akademisering av utdanningene? I emnet oppvekst, utvikling og sosialpedagogisk forståelse underviser vi i fag som musikk, drama og forming for at studentene skal kunne ha kunnskap om og forståelse for hvordan ulike former for aktiviteter kan benyttes i sosialpedagogisk arbeid. Studenten må øve på og utvikle ferdigheter i å samtale og samhandle med barn, deres foresatte og samarbeidspartnere på måter som fremmer deltakelse og medvirkning

11 Det kreves mot å sitte foran en mor og spørre seg Kan denne moren ha skadet sitt barn? Hvorfor har denne babyen disse symptomene? Har denne faren slått sitt barn? Har barnet vært utsatt for seksuelle overgrep? Wenche Søby, Dagsavisen

12 Barn blir ikke hørt Ny forskning (Svein Arild Vis, UIT,2015) viser nedslående resultater når det gjelder om barneverntjenesten tar hensyn til barns meninger Mange saksbehandlere sier at de prater med barna, men barna føler at de ikke blir hørt Noen ganger kan samtalene handle om andre ting enn hva barnets synspunkter er. Forskning viser at hjelpetiltakene blir bedre og mer effektive dersom barnet er tatt med i prosessen.

13 Forandringsfabrikken, ved Marit Sanner og barnevernproffene Barnevernproffene Det skjer en stille revolusjon i norsk barnevern for tiden. Ungdommene og de unge voksne stiller krav til hvordan barnevernet skal være. De krever å bli behandlet med kjærlighet, åpenhet, ydmykhet og de ønsker medbestemmelse Barn og unge har mye kunnskap om sitt eget liv og de er like mye verdt som voksne Hvordan kan vi undervise i det kravet? 3 JULY, 2015

14 Hvordan bli mer kjent med seg selv som barnevernsarbeider? Hva tør jeg gå inn i Hvordan gjør jeg det? Hvordan er jeg, når det gjelder kontaktetablering? Er jeg for tilbakeholden? Klarer jeg å justere meg etter de barna og familiene jeg skal forholde meg til Hvordan opplever jeg å få tilbemelding på meg selv?

15 Bruk av video i undervisning - en samtenkende og personorientert undervisningsform Ved hjelp av å se seg selv på rollespill på video kan man trene på å se seg selv og reflektere over hvordan man med sin væremåte, innvirker på barna

16 Sosialpedagogiske metoder som bygger på dialog er fruktbare ved utdanning av barnevernspedagoger. Som et godt verktøy for å fremme den dialogiske undervisningsformen, vil jeg beskrive hvordan man kan bruke opptak på video til å utforske og utvikle gode samtaleformer med barn og deres foreldre

17 Det å se seg selv på videoopptak kan være en veiviser mot selvrefleksjon. Man trener på utvikling av en undrende og til tider søkende dialog, der man i fellesskap med de andre studentene ser på og utforsker sin egen bevegelse mot en personlig og profesjonell utvikling.

18 Man kan teoretisk ha en god forståelse for dialogpedagogikk og samspill i læring, men allikevel ha en ikke-dialogisk språklig og kroppslig stil som er dominerende.

19 Det betyr at lærerens rolle er å lede undervisningen med en myk faglig autoritet og samtidig legge vekt på å skape en undrende og samtenkende atmosfære i klasserommet. I en slik klasseromssituasjon hjelper man hverandre til videre utvikling.

20 Tenkende følsomhet Bjerknes og Bjørk (1994) trakk frem begrepet «tenkende følsomhet». De mener at dette rommer at følelsene vil gi handlingene preg av varme, interesse og refleksjon og vil kunne hindre sentimental omsorg eller «føleri» som vil oppleves som ubehagelig for mottakeren.

21 Sårbarhet for kritikk Å se seg selv på video foran og sammen med andre fagpersoner oppleves ofte som skremmende. Det skaper for mange en nervøsitet. Mange synes at det er ubehagelig å se seg selv på film. Vi 5 kan spørre oss hva det er som gjør det så truende ved det å se oss selv tale, se egne håndbevegelser, kroppen og våre ansiktsuttrykk? Ser «de andre» oss på andre måter enn det vi selv gjør?

22 I en sosialpedagogisk utdanning der studentene i sitt framtidige yrke til daglig skal møte mennesker i vanskelige livssituasjoner, er det viktig å bli bevisst på hva man tør å gå inn i, hvordan man gjør det og om man klarer å justere seg til de barn, unge og deres familier som man møter.

23 Å få fram det som berører oss i vårt barnevernsarvbeid Ved barnevernspedagogutdanningen i Oslo lager studentene en digital fortelling fra sin praksisperiode. Det er i tillegg til den akademiske oppgaven som skal skrives i tilknytning til praksisperioden. Fortellingen skal vise noe som berører studentene følelsesmessig. 3 JULY, 2015

24 PRESENTASJONE NS TITTEL Hva er en digital fortelling? En digital historie er en kort film produsert av den som selv forteller. Fortellingen understøttes av egne fotografier, tekster, videoinspillinger, lydoppptak som redigeres med enkle redigeringsprogram Dosent Grete Jamissen HiOA, 2013

25 Prosess Før praksis - plan for praksis - egne læringsmål Praksisperiode - aktiv handling - observasjon - refleksjon - logg - fotografering? Etter praksis - historieutvikling - produksjon - deling - tilbakemelding

26 Til diskusjon: Hvordan utvikle en akademisk utdanning som er preget av : Kunnskap Mot Humor Varme og interesse for barn og unges oppvekstvillkår Åpenhet og nysgjerrighet på ny kunnskap

BSV-utdanningene og sosialfaglig kompetanse

BSV-utdanningene og sosialfaglig kompetanse Rapport BSV-utdanningene og sosialfaglig kompetanse Arbeidsgruppe ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2013 1 Innhold Innledning... 3 1. Profesjonsutdanningenes selvforståelse... 3 2. Sosialfaglig

Detaljer

Barnevernspedagogen Utdanningen og profesjonen

Barnevernspedagogen Utdanningen og profesjonen Barnevernspedagogen Utdanningen og profesjonen Barnevernspedagogen Innledning Barnevernspedagogutdanningen er en sosialarbeiderutdanning rettet mot barn og unge som er unik i verdenssammenheng. Barnevernspedagogens

Detaljer

Barnevernpedagogutdanning

Barnevernpedagogutdanning Fagplan for Barnevernpedagogutdanning Bachelor i barnevern 180 studiepoeng Kull 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2011 Godkjent avdelingsstyret AHS 16. juni 1999 Etableringstillatelse

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER. Sosialfaglig kompetanse og BSVutdanningene. Rapport fra arbeidsgruppen tilknyttet Universitetet i Stavanger

UNIVERSITETET I STAVANGER. Sosialfaglig kompetanse og BSVutdanningene. Rapport fra arbeidsgruppen tilknyttet Universitetet i Stavanger UNIVERSITETET I STAVANGER Sosialfaglig kompetanse og BSVutdanningene Rapport fra arbeidsgruppen tilknyttet Universitetet i Stavanger 15.11.2013 Innhold Innledning... 2 Hovedtema 1: Profesjonsutdanningenes

Detaljer

Møte mellom erfaringsveiledere og sosionomstudenter i praksis

Møte mellom erfaringsveiledere og sosionomstudenter i praksis Universitetslektor Mette Fløystad Kvammen Institutt for sosiologi og sosialt arbeid Universitetet i Agder mette.f.kvammen@uia.no Paper til konferanse for Nordisk nettverk for profesjonsforskning, Århus

Detaljer

Barnevernspedagogutdanning

Barnevernspedagogutdanning Fagplan for Barnevernspedagogutdanning Bachelor i barnevern 180 studiepoeng Kull 2006 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 16. juni 1999 Etableringstillatelse

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse

Sosialfaglig kompetanse Sosialfaglig kompetanse En analyse av arbeidsrapporter fra BSVutdanningene Erik Christopher Gundersen Høgskolen i Oslo og Akershus Småskrift 2014 nr 2 Opplag trykkes etter behov, aldri utsolgt HiOA, Læringssenter

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse

Sosialfaglig kompetanse Sosialfaglig kompetanse Rapport fra arbeidsgruppen ved Diakonhjemmet Høgskole, UHR-prosjektet Sosialfaglig kompetanse i BSV- utdanningene Laila Luteberget (leder), Terje Bruvik, Bjørg Fossestøl, Anita

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. Rapport fra den lokale UH-ledete arbeidsgruppen tilknyttet Høgskolen i Bergen 15.

Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. Rapport fra den lokale UH-ledete arbeidsgruppen tilknyttet Høgskolen i Bergen 15. Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene Rapport fra den lokale UH-ledete arbeidsgruppen tilknyttet Høgskolen i Bergen 15. november 2013 Innhold Innledning 1 Tema 1 Den profesjonsfaglige essensen: sosionom

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE Fotograf Nicole Joel Planen er gjeldende fra 01.08.15 31.07 2016. INNHOLDSFORTEGNELSE: Barnehagens egenart 3 Fokusområde i 2015/16 3 Kosthold og ernæring 4

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

Barnevernpedagogens kunnskap og praksis

Barnevernpedagogens kunnskap og praksis Jan Storø Barnevernpedagogens kunnskap og praksis Tittelen på denne artikkelen kan oppfattes som en påstand, men også som et spørsmål. Som påstand foreslår den for oss at barnevernpedagogene har en særlig

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2015/2016 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge rapport 1 : 2009 2 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord RBUP Nord rapport 1: 2009 Tittel Sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

Å gi av seg selv i relasjonen

Å gi av seg selv i relasjonen Å gi av seg selv i relasjonen Bacheloroppgave i Barnevern Av Fredrik Krunenes Eksamenskode: CBVU300 Barnevernutdanninga heltid, BVUH09H. Høgskolen i Oslo, Fakultet for Samfunnsfag, Bachelor i Barnevern.

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer