Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium"

Transkript

1 Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i barnevern Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Barnevernpedagogutdanningen er en treårig sosialpedagogisk utdanning, og kvalifiserer for arbeid innen en lang rekke stillinger rettet mot arbeid med barn og unge og deres familier innen barnevern, psykiatri, russektoren, forebyggende arbeid og utdannings- og kultursektoren. Arbeidet som barnevernspedagog er utfordrende, og det stilles store krav til faglige og personlige egenskaper, både når det gjelder direkte arbeid med barn og unge som har det vanskelig, og i samarbeid med andre fagfolk og faggrupper. Arbeidsfeltet for barnevernspedagoger utvides stadig, og nye kunnskapsområder trekkes inn for å møte utfordringene i faget. Du utfordres i direkte arbeid med barn og unge som har det vanskelig, og i samarbeid med foreldre, andre fagfolk og interessegrupper. Arbeidet er krevende, interessant, variert og betydningsfullt. Barnevernspedagogutdanningen er etterspurt: det er mange søkere til studieplassene, det er en meget høy gjennomføringsprosent. De utdannede kandidatene har generelt få problemer med å skaffe seg arbeid som er relevant for utdanningen. Det er krav om politiattest ved opptak. OM STUDIET Utdanningen bygger på "Rammeplan og forskrift for barnevernpedagogutdanning" fastsatt 1.desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet og Meld.St.13 ( ): Utdanning for velferd. Samspill i praksis. Rammeplanen sikrer at alle utdanningsstedene gir studentene en likeverdig utdanning, men legger også opp til at hvert enkelt studiested skal utvikle sin egen lokale profil. Dette gjør at kandidater fra forskjellige skoler kan ha spesielle fordypningsområder i sin utdanning. Som barnevernspedagog må du ha kunnskap fra ulike fagområder, om hva som fremmer barn og unges oppvekst og utvikling, er også viktig i arbeidet som barnevernspedagog. Studenten vil i løpet av studiet tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er basert på forskning, profesjonelt utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Fagkritisk virksomhet i forhold til egen profesjon og praksis anses sentralt. Barnevernspedagogutdanningen ved UiS er et heltidsstudium over tre år. Fem av seks semestre består av ulike undervisningsopplegg på studiestedet, mens ett semester - det fjerde - er avsatt til ekstern praksis. Det er mulig å avvikle praksis i utlandet. Utdanningen er delt inn i 4 hovedemner, som til sammen utgjør 180 studiepoeng: side 1

2 B-BARNEV - Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium SAMFUNNSVITENSKAPELIGE OG JURIDISKE EMNER (48 studiepoeng): Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk (15sp), vitenskapsteori og forskningsmetode (6sp), sosiologi og sosialantropologi (12sp), rettssystemet, juridisk metode og forvaltningsrett (9sp), barnevernsrett og andre sentrale rettsområder (6sp). PSYKOLOGISKE OG HELSEFAGLIGE EMNER (33 studiepoeng): Generell-, utviklings- og sosialpsykologi (15sp), klinisk psykologi og psykisk helsearbeid (12sp), Pediatri og sosialmedisin (6sp). PEDAGOGISKE EMNER (24 studiepoeng): Generell og spesialpedagogikk (12sp), Sosialpedagogikk (12sp). SOSIALPEDAGOGISK ARBEID MED BARN OG UNGE (75 studiepoeng): Etikk og yrkesrolle (12sp), kommunikasjon, samhandling og konfliktløsing (15sp), barnevernstiltak (9sp), miljøarbeid (15sp), aktivitetsfag (15sp), arbeid med grupper, organisasjoner og nettverk (9sp). ETTER- OG VIDEREUTDANNINGSMULIGHETER Det er etablert en rekke etter- og videreutdanningstilbud som barnevernspedagoger kan benytte seg av, alt fra kortere kurs over noen dager via kompetansegivende videreutdanninger, som oftest på 30 eller 60 studiepoeng. Disse er rettet inn mot mer avgrensede felt enn grunnutdanningen, som for eksempel barnevern, rusvern eller flerkulturelt arbeid. Det er også mulig å ta mastergrad på 120 studiepoeng ved ulike høgskoler og universiteter, og deretter eventuelt gå videre på doktorgradsutdanning. Fagforbundet til barnevernspedagogene (FO) har etablert godkjenningsordninger for kliniske barnevernspedagoger og for veiledere. Dette er programmer som forutsetter at vedkommende barnevernspedagog har gått gjennom en nærmere spesifisert teoretisk og praktisk opplæring. Læringsutbytte Kunnskap Kunnskap og forståelse for barn og unges utvikling og læring, og hva som fremmer og hemmer gode oppvekstvilkår Kunnskap og forståelse for sammenhengen mellom samfunnsmessige strukturer og prosesser, og sosiale og psykososiale problemer for barn, unge og deres pårørende Basiskunnskap fra samfunnsvitenskap, psykologi og jus som skal være del av grunnlaget for yrkesutøvelsen. Kunnskap om generelle forvaltningsmessige prinsipper, kjenne lover som omhandler barn og unge, og kunne utføre saksbehandling som ivaretar barn og unges behov og rettigheter side 2

3 Ferdigheter Kunne dokumentere, kvalitetsutvikle og evaluere eget arbeid Ha oversikt over hjelpeapparatet og kunne anvende det i arbeidet med å redusere barn og unges sosiale problemer i samarbeid med andre yrkesgrupper og brukere/klienter Kunne planlegge, iverksette og evaluere tiltak for å bedre og sikre barn og unges livsvilkår - i samarbeid med de mennesker det gjelder Kunne arbeide faglig i barn og unges daglige miljø, inkludert ulike institusjoner hvor barn og unge oppholder seg Kunne arbeide i relasjoner preget av krysspress og interessemotsetninger og håndtere konflikter med fokus på barn og unges interesser Kunne møte barn og unge og deres pårørende med respekt og empati, og se respekt og likeverd som grunnleggende forutsetninger for yrkesutøvelse Kunne arbeide med mennesker med ulike holdninger og kulturbakgrunn, og sikre forsvarlig behandling uavhengig av kulturell bakgrunn og verdistandpunkter. Generell kompetanse Ha kjennskap til hovedmål og virkemidler i barne- og ungdomspolitikken, kunne vurdere disse kritisk og kunne virke som premissleverandør for beslutninger i hjelpeapparatet og overfor politiske myndigheter Ha kjennskap til andre aktuelle yrkesgrupper og kunne vurdere egen og andres kompetanse og ha utviklet evne til tverrfaglig samarbeid Kunne delta i faglig utviklingsarbeid, ta i bruk nye arbeidsmåter på grunnlag av forskning og annen faglig innovasjon og ha forståelse for betydningen av egen personlig og faglig videreutvikling Opptakskrav Generell studiekompetanse. Opptaksinformasjon Årlig opptak av 100 studenter. Søknadsfrist 15. april og studiestart om høsten. Søknad via Samordna opptak. Emnekombinasjon/studieplan Barnevern - bachelorprogram (Oppstart Høst 2012) side 3

4 B-BARNEV - Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium År 1 År 2 År 3 Kode Emne SP BBA160 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø 30 SVEXPHIL Examen Philosophicum - IS 10 BBA165 Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I 20 BBA260 Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet 30 BBAP20 Praksis 30 Barnevern - bachelorprogram (Oppstart Høst 2011) År 2 År 3 Kode Emne SP BBA260 Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet 30 BBAP20 Praksis 30 Barnevern - bachelorprogram (Oppstart Høst 2010) År 3 Kode Emne SP 5 6 side 4

5 År 3 Kode Emne SP 5 6 Hva kan du bli Utdanningen kvalifiserer primært til arbeid i barnevernstjenesten, i barne- og ungdomsinstitusjoner, til forebyggende arbeid med barn og unge i barnehage, skole, fritidsmiljø. Barnevernspedagoger arbeider imidlertid også på en lang rekke andre områder. Utenlandsopphold Mulig i forbindelse med obligatorisk praksis. Kontaktinformasjon Institutt for sosialfag, telefon Instituttleder Svanaug Fjær. side 5

Barnevernpedagogutdanning

Barnevernpedagogutdanning Fagplan for Barnevernpedagogutdanning Bachelor i barnevern 180 studiepoeng Kull 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2011 Godkjent avdelingsstyret AHS 16. juni 1999 Etableringstillatelse

Detaljer

Barnevernspedagogutdanning

Barnevernspedagogutdanning Fagplan for Barnevernspedagogutdanning Bachelor i barnevern 180 studiepoeng Kull 2006 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 16. juni 1999 Etableringstillatelse

Detaljer

Barnevernspedagogen Utdanningen og profesjonen

Barnevernspedagogen Utdanningen og profesjonen Barnevernspedagogen Utdanningen og profesjonen Barnevernspedagogen Innledning Barnevernspedagogutdanningen er en sosialarbeiderutdanning rettet mot barn og unge som er unik i verdenssammenheng. Barnevernspedagogens

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD Institutt for helse- og sosialfag Vedtatt av høgskolestyret 2002 sist endret 15.06.2005 i instituttstyret Godkjent av høgskolestyret 2002 - Sist

Detaljer

Fagplan for Bachelor i barnevern 2015/16

Fagplan for Bachelor i barnevern 2015/16 0 Fagplan for Bachelor i barnevern 2015/16 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid 23.5.2012. Oppretting ved studieleder 9.8.2013 og 24.06.2014, gjelder fra opptak 2012

Detaljer

Fagplan for Bachelor i sosialt arbeid 2015/16

Fagplan for Bachelor i sosialt arbeid 2015/16 Fagplan for Bachelor i sosialt arbeid 2015/16 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid 23.05.2012. Oppretting ved studieleder 09.08.2013, og 24.06.2014, gjelder fra opptak

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER. Sosialfaglig kompetanse og BSVutdanningene. Rapport fra arbeidsgruppen tilknyttet Universitetet i Stavanger

UNIVERSITETET I STAVANGER. Sosialfaglig kompetanse og BSVutdanningene. Rapport fra arbeidsgruppen tilknyttet Universitetet i Stavanger UNIVERSITETET I STAVANGER Sosialfaglig kompetanse og BSVutdanningene Rapport fra arbeidsgruppen tilknyttet Universitetet i Stavanger 15.11.2013 Innhold Innledning... 2 Hovedtema 1: Profesjonsutdanningenes

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 14 HØST, versjon 31.mai.15 23:44:14 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Fagplan for bachelorutdanning i. vernepleie. 180 studiepoeng

Fagplan for bachelorutdanning i. vernepleie. 180 studiepoeng Fagplan for bachelorutdanning i vernepleie 180 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2006 Godkjent avdelingsstyret AHS Revidert i avdelingsstyret AHS juni 2006 Etableringstillatelse

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

Studieprogrammene. En beskrivelse og analyse av fagplaner og pensum mv. ved BSV-utdanningene. Peter Forde Hougaard

Studieprogrammene. En beskrivelse og analyse av fagplaner og pensum mv. ved BSV-utdanningene. Peter Forde Hougaard Studieprogrammene En beskrivelse og analyse av fagplaner og pensum mv. ved BSV-utdanningene Peter Forde Hougaard Høgskolen i Oslo og Akershus Småskrift 2014 nr 3 Opplag trykkes etter behov, aldri utsolgt

Detaljer

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til

Detaljer

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING 60 studiepoeng Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1 INNHOLD FORORD... 3 Begrunnelse for nasjonale rammeplaner... 3 Rammeplanens

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid

Bachelorstudium i sosialt arbeid Versjon 27.09.2011 Fagplan Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor Programme in Social Work (180 studiepoeng, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av styret

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

Programplan for Helsesøsterutdanning

Programplan for Helsesøsterutdanning Programplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

Rammeplan for Bachelor politiutdanning

Rammeplan for Bachelor politiutdanning Rammeplan for Bachelor politiutdanning Godkjent av Politihøgskolens styre 9. februar 2006 Godkjent av Justis- og politidepartementet 10. juli 2007 1. INNLEDNING Bachelor - politiutdanning er en 3-årig

Detaljer

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet 1.år i mastergrad i helse og sosialfag; kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper (60 studiepoeng) Godkjent i studieutvalgsmøte

Detaljer

Plattform for utdanningspolitikk og kompetanseutvikling

Plattform for utdanningspolitikk og kompetanseutvikling Plattform for utdanningspolitikk og kompetanseutvikling (Vedtatt på FOs kongress november 2010. Profesjonsspesifikke avsnitt vedtatt på landsstyremøte i oktober 2011) Mennesker som trenger hjelp fra velferdsstaten

Detaljer