Innhold. 1. Hva er trådløse nettverk? Utstyr i et trådløst nettverk Hvordan planlegge et trådløst nett? Installasjon...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 1. Hva er trådløse nettverk?... 5. 2. Utstyr i et trådløst nettverk... 8. 3. Hvordan planlegge et trådløst nett?... 11. 4. Installasjon..."

Transkript

1

2

3

4 Innhold 1. Hva er trådløse nettverk? Muligheter og utfordringer med trådløse nettverk Hvordan fungerer trådløse nettverk? Rekkevidde IEEE-standarder Kompatibilitet Utstyr i et trådløst nettverk Basestasjon Klient Krav til basestasjoner Hvordan planlegge et trådløst nett? Kartlegg behovene Plassering og dekning NB! Med eksempel Sikkerhet Nettverkets infrastruktur Sjekkliste planlegging Utstyrsliste og krav til utstyr Installasjon Konfigurasjon av ruter/svitsj Kabling av infrastruktur Innkjøp av utstyr Montering av basestasjonene Administrasjon av trådløsnettet Kjenn ditt eget nettverk Overvåk systemene aktivt Sørg for god brukeradministrasjon Administrasjonsverktøy Lenker til kilder for mer informasjon... 18

5 Om UNINETT ABC UNINETT ABC veileder norsk utdanningssektor om IKT og teknologivalg på vegne av Kunnskapsdepartementet (KD). UNINETT ABCs veiledningstjeneste er et gratis og leverandørnøytralt tilbud til alle offentlige og private aktører som jobber med IKT i utdanningen. Mer informasjon om UNINETT ABC finner du på vårt nettsted Om dette heftet IKT som pedagogisk verktøy i skolen er i rask utvikling og endring. Det er også oppfatningene om hvordan vi best skal organisere elevene og skolen for å oppnå optimal læring. Det har bidratt til økt fokus på trådløse nettverk. Dette temaheftet skal gi skoleledere, skoleeiere og andre beslutningstakere en innføring i trådløse nettverk, og hva som er viktig å tenke på for å planlegge, installere og administrere et trådløst nettverk. Kapittel 1 gjør rede for hva som kjennetegner et trådløst nettverk, og hvilke muligheter og utfordringer som ligger i trådløse IKT-løsninger i skolen. Kapittel 2 gir en oversikt over hva slags utstyr som kreves i et trådløst nettverk. Kapittel 3 forteller hvordan dere kan planlegge et slikt nettverk med utgangspunkt i de behovene og ønskene dere har. Kapittel 4 gir innblikk i hvordan installere et trådløst nettverk. Kapittel 5 gir tips om hvordan dere best kan administrere nettverket. 1. Hva er trådløse nettverk? Med begrepet trådløse nettverk mener vi all form for datakommunikasjon som foregår uten kabel, men ved hjelp av radiobølger. Denne teknologien gjør at du kan koble en datamaskin til skolens nettverk uten å plugge inn en nettverkskabel Muligheter og utfordringer med trådløse nettverk Muligheter Trådløse nettverk gir nye muligheter, og er derfor blitt veldig populære. Effektivt: Du får frihet til å velge den arbeidsplassen som er mest hensiktsmessig i øyeblikket, siden du ikke trenger å sitte i en datasal eller på et kontor for å ha nettverkstilknytning. Denne mobiliteten gjør ansatte og elever mer effektive i arbeidet, i tillegg til at det frigjør dataressurser og datarom. Tilgjengelig: Du kan ha nettverkstilknytning (og dermed også internett) der et kablet nettverk ikke fungerer eller er uhensiktsmessig for eksempel om bygningsmasse og vanskelig tilgjengelighet gjør det umulig eller uforholdsmessig dyrt å bruke kabel. Rimelig vedlikehold: Du reduserer vedlikeholdskostnadene. Å vedlikeholde fysiske nettverk, kabler, punkter i veggen og lignende er ofte svært kostbart. Trådløst nettverk vil dessuten gi signaler om at skolen er fremtidsrettet, moderne og følger med på teknologitrendene. For noen skoler og kommuner er dette viktige signaler både politisk og med hensyn til opplæringsmiljøet Utfordringer Til tross for mange fordeler, bør trådløse nettverk likevel kun være et supplement til, og ikke en erstatning for, et kablet nettverk. Lavere kapasitet: Kapasiteten til trådløse nettverk er langt mindre enn i kablede/fysiske nettverk, og dette gir betydelig lavere hastighet. Det betyr at det kan gå tregt å laste ned store filer. Tunge oppgaver legger dessuten beslag på store fellesressurser, slik at det går ut over andre brukere. Støy og hindringer: Trådløse nettverk er basert på radiobølger. Dermed er de også utsatt for de samme problemene som radiobølger med hensyn til støy og hindringer. Trådløse nett kan bli forstyrret av interferens/støy, eller fysiske hindringer som tak og vegger spesielt av massive materialer som betong eller mur. Sikkerhet: Trådløse nettverk sender signaler som rekker langt og flyter fritt. Derfor må de sikres mot avlytting og misbruk i mye større grad enn hva som er nødvendig for kablede nettverk. Brukerkapasitet: Trådløse nett har et mye lavere tak på antall brukere enn fysiske, kablede nett Hvordan fungerer trådløse nettverk? For at en datamaskin skal kunne kommunisere med et trådløst nettverk, må den ha et trådløst nettverkskort. I dag blir de aller fleste bærbare datamaskinene, og i større grad også stasjonære maskiner, solgt med et trådløst kort innebygd i maskinen. Et slikt kort er utstyrt med en antenne som kan kommunisere med trådløse basestasjoner, som igjen videreformidler signalene fra det trådløse nettverket til det kablede nettverket (se kapittel 2). 4 5

6 1.3. Rekkevidde Radiobølger, som trådløse nettverk er basert på, er sårbare med hensyn til støy og hindringer. Noe som også begrenser rekkevidden til trådløse nett er styrken på signalene som sendes ut, både fra det trådløse nettverkskortet i PC-en og fra basestasjonen. Ved fri sikt beregner vi vanligvis en rekkevidde på omtrent 20 meter innendørs, og på meter utendørs Wi-Fi-sertifisering Wi-Fi Alliance er en interesseorganisasjon som skal sørge for god kompatibilitet mellom ulike produkter. Et produkt som er Wi-Fi-sertifisert skal dermed kunne benyttes på en rekke standarder og tilfredsstille bestemte sikkerhets- og multimediakrav (se figuren under). Foreløpig er det valgfritt å ha støtte for standardene h og d, samt tjenestekvalitet/multimedia. Se alltid etter Wi-Fi-logoen på produkter dere skal investere i IEEE-standarder Markedet tilbyr en rekke produkter og standarder for trådløse nett. Likevel er det IEEE standardene som er mest utbredt i trådløs sammenheng. De omfatter blant annet: IEEE gir hastigheter på 1 eller 2 Mb/s. IEEE b en utvidelse av som tilbyr hastigheter på 5,5 og 11 Mb/s. IEEE a gir hastigheter på opp til 54 Mb/s. Med denne standarden er det imidlertid vanskeligere å kontrollere det utstrålte signalet. Derfor blir den brukt kun med begrenset styrke innendørs. IEEE g utvidelse av b. En standardforbedring som tilbyr hastigheter på opp til 54 Mb/s. IEEE h introduserer utstyr som kontrollerer den utstrålte signalstyrken. IEEE TGn standard under utvikling (per mai 2006) for å oppnå hastigheter på minst 100 Mb/s. Når denne er ferdig, blir den hetende n. De mest utbredte standardene er IEEE b og IEEE g, som prismessig ligger på omtrent samme nivå. Om linjehastigheter Husk at linjehastighetene som blir oppgitt på nettverksutstyr (for eksempel 11Mb/s) er hastigheten brukt på det fysiske mediet, som for eksempel radiobølger, kobberkabler eller fiberledninger. Hastigheten tilsvarer ofte ikke den effektive, eller opplevde, ytelsen, som i mange tilfeller er mindre. Dette skyldes både at selve kommunikasjonen i trådløse nettverk krever mye båndbredde, og at ressurser, som båndbredde, deles mellom flere klienter Kompatibilitet Dette er kompatibilitet Når vi sier at en standard er kompatibel med en annen, vil det si at de kan forenes de kan virke sammen. At en standard er bakoverkompatibel, betyr at utstyr av ny standard virker sammen med utstyr av en tidligere standard Bakoverkompatibilitet g bakoverkompatibel med b og , men ikke med a. I praksis betyr det at du ikke trenger å bytte ut b- eller utstyr dersom du går over til den oppdaterte g standarden. Husk at hastigheten for kommunikasjonen blir bestemt av det svakeste leddet. I dette tilfellet vil det si utstyret av eldre standard. Derfor er det alltid smart å oppdatere hele nettverket med den nyeste standarden. 6 7

7 2. Utstyr i et trådløst nettverk Det finnes flere typer trådløst utstyr. De to mest vanlige er: Basestasjon Klient Du finner mer informasjon om andre typer utstyr i anbefalingen Innendørs trådløse nett i skolen Basestasjon 2.2. Klient Basestasjon kan også kalles aksesspunkt (engelsk: access point AP). Dette er en viktig enhet som (oftest) er koblet til det fysiske, kablede nettverket gjennom en nettverkskabel. Enheten har som oppgave å formidle signalene mellom det trådløse og det fysiske nettverket. En basestasjon kan behandle signaler fra mange trådløse klienter samtidig. En klient (engelsk: station adapter STA) er et trådløst nettverkskort som knytter seg opp mot en basestasjon for å få nettverksforbindelse. Trådløse nettverkskort kommer i mange varianter. Bærbare datamaskiner blir vanligvis solgt med innebygde trådløse kort. Nyere bærbare maskiner har kort av typen Mini PCI, mens korttypen PCMCIA finnes i eldre. Det finnes også trådløse nettverkskort for stasjonære datamaskiner; enten PCI-kort, som plasseres internt i den stasjonære maskinen, eller USB-kort som er eksterne og plasseres i en ledig USB-port. Trådløst nettverk: Stasjonær PC Det finnes også basestasjoner som støtter a. En slik basestasjon vil kunne gi mer kapasitet med tanke på en fremtidig utvidelse i form av antall brukere. Den er noe dyrere i innkjøp, som er årsaken til at denne modellen er lite utbredt. Det var, og er fremdeles, en del utstyr som ikke støtter denne standarden. Som standard på klientene er det i dag vanligst at man benytter b/g. Enkelte kan få kjøpt a som ekstrautstyr, mens for andre produkter er det ikke tilgjengelig. Den viktigste forskjellen mellom b/g-standardene og a, er at de førstnevnte kan tilby 3 radiokanaler som basestasjonene kan operere på uten å forstyrre hverandre a derimot, kan tilby flere. Dette gjør at man kan sette opp flere basestasjoner og tettere, noe som gjør at flere brukere kan benytte nettet samtidig. Om dere velger a må være en avveiningssak mellom økonomi og lite utbredelse på den ene siden, og behov for mer båndbredde med minst mulig støy på den andre. Dette med minst mulig støy kan være av spesiell interesse dersom man vet at det er mange andre trådløse nett med b/g-standard i området. Ved å bruke a er det mindre sannsynlig at en vil få like store problemer med støy. Man kan eventuelt inngå et kompromiss og skaffe seg utstyr som støtter både b/g-standardene og a ved fremtidige investeringer, så har man mulighet til utbedring av det trådløse nettet Støtte for VLAN VLAN står for Virtual Local Area Network, det vil si virtuelt lokalnettverk. Vi skal ikke gå dypt inn i denne typen nettverk her. Det er imidlertid viktig å være klar over at én og samme basestasjon kan brukes til å betjene flere ulike nettverk (VLAN). Dette er en hensiktsmessig løsning, fremfor å bruke én basestasjon for hvert enkelt nettverk. Med VLAN-støtte kan basestasjonen altså betjene flere nettverk. Husk at utstyret bør støtte IEEE 802.1Q-standarden Sikkerhet Tilgangskontroll og datakryptering er ekstra viktig ved trådløse nett. For å kunne bruke IEEE 802.1X for tilgangskontroll, må basestasjonen støtte denne standarden. I tillegg bør basestasjonen støtte en tilstrekkelig grad av datakryptering. Det betyr i praksis TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) eller AES (Advanced Encryption Standard). Les mer om hvilken grad av sikkerhet det trådløse nettet ditt behøver i temaheftet Sikkerhet i trådløse nettverk og i anbefalingen Innendørs trådløse nett i skolen. 2 Mbit/s Router Basestasjon Valg av kanal og signalstyrke Automatiske kanalvalg på basestasjoner blir sjelden optimalt, og få basestasjoner kan justere signalstyrken. Dette er viktige egenskaper ved basestasjonen. Hvis signalstyrken ikke kan reguleres, vil det nemlig garantert oppstå problemer i områder med høy konsentrasjon av basestasjoner. Husk derfor at basestasjonen bør støtte både valg av fast kanal og valg av signalstyrke for b/g Krav til basestasjoner Bærbar PC Valg av standard b er uten tvil den mest utbredte standarden i dag. Derfor bør dere ha en basestasjon som støtter denne standarden g er en utvidelse av b. Siden den økonomiske forskjellen mellom disse to er minimal, og siden g er bakoverkompatibel med b, har det i de fleste tilfeller liten hensikt å kjøpe en ren b-stasjon. Sats derfor på en g basestasjon Roaming Roaming gir klientene mulighet til å bytte basestasjon uten at brukeren merker det, for eksempel hvis han eller hun må flytte seg fra ett rom til et annet. Forutsetningen er at basestasjonene opererer på samme nettverk. Husk at produkter fra ulike produsenter sjelden kan roame på tvers Lastdeling Vanligvis vil en klient knytte seg til den tilgjengelige basestasjonen med sterkest signal og minst belastning. Enkelte klienter har programvare som ikke vurderer dette optimalt. Dermed kan det oppstå ulik belastning på de forskjellige basestasjonene. Med funksjonen lastdeling (load sharing) kan basestasjonene fordele klientene mellom seg etter antall og den enkelte klientens kapasitetsbruk. Vær oppmerksom på at lastdeling sjelden fungerer på tvers av produkter fra ulike produsenter. 8

8 Power over Ethernet (PoE) PoE betyr at basestasjonen får strømforsyning gjennom nettverkskablene. Dette er svært nyttig når en utplasserer basestasjoner, i og med at det da ikke blir nødvendig med stikkontakter i nærheten. Standarden IEEE 802.3af gjelder for PoE, men ikke alle produkter følger den ennå Administrasjonsgrensesnitt Ikke alle produkter har et godt og anvendelig administrasjonsgrensesnitt. Innhenting av data, endring av konfigurasjon og oppdatering av firmware bør foregå sikkert, effektivt og enkelt for en hel gruppe enheter. Sjekk derfor at utstyret du kjøper har et godt administrasjonsgrensesnitt Serviceavtale Defekt utstyr kan skape frustrasjon, og ikke minst være tidkrevende og kostbart. Sørg derfor for at utstyret er av god kvalitet og har gode referanser. En god serviceavtale kan være gull verdt. I tillegg er det smart å ha noen ekstra deler i reserve. 3. Hvordan planlegge et trådløst nett? Sørg for en grundig planlegging når dere skal bygge trådløst nettverk. På lang sikt vil det spare mye tid, og optimalisere resultatet. Når dere skal planlegge et trådløst nettverk, må dere ta to hovedhensyn: 1. Radiosignaler er begrensede ressurser, både med tanke på kapasitet og ytelse, og med hensyn til sårbarhet for støy, hindringer og annet som kan forstyrre rekkevidden. 2. En basestasjon må alltid dele sin maksimale kapasitet på antallet samtidige brukere. Hvordan den enkelte brukeren benytter/belaster basestasjonen, vil derfor påvirke de øvrige brukere Kartlegg behovene Lett eller krevende bruk? I mange tilfeller vil en IEEE b/g basestasjon gi en tilfredsstillende ytelse. Det avhenger imidlertid i svært stor grad av hvordan nettet blir brukt. Lett bruk av web, og bruk av e-post og instant messenger (IM), er såpass lite krevende og tilfeldig belastende at mange kan bruke samme basestasjon uten å oppleve at det går tregt. Tung bruk som videooverføring, filnedlasting og fildeling kan derimot sluke hele kapasiteten. Derfor er det viktig å finne ut hva nettet skal brukes til. Som en tommelfingerregel kan vi si at en basestasjon med 5-6 samtidige brukere gir en opplevelse av god hastighet samtidige brukere er derimot å presse grensen til hva som er tilrådelig Spredte eller konsentrerte brukerområder? Er brukerne tilfeldig fordelt på et område (for eksempel i et vrimleareal eller i en kantine), vil få brukere belaste hver enkel basestasjon. Da kan det være hensiktsmessig å satse på få basestasjoner med maksimalt signal. Dersom det er mange brukere på ett sted (som i en datasal, et lærerværelse eller klasserom) lønner det seg å satse på flere basestasjoner i området, men med lavere signaleffekt. Husk at brukerne i størst mulig grad må ha samme oppkoblingshastighet. Dersom én bruker har dårligere signal og dermed lavere hastighet, vil dette også påvirke de andre brukerne. De må nemlig vente på tur mens den tregere klienten får overført sin data, før de selv kan sende noe. Dersom dere ønsker å prioritere noen former for trafikk fremfor andre og tilby Quality of Service (QoS), er det smart å sette en manuell begrensning på den dataraten brukerne har tilgjengelig. Hvilken datarate hver klient vil oppnå, avhenger av kvaliteten på det trådløse nettverkskortet og signalet. QoS filtrerer bort brukere med for dårlig utstyr eller signal, slik at klienter med god signal og høy datarate blir prioritert Plassering og dekning NB! Med eksempel Allerede tidlig i planleggingsfasen bør dere skaffe dere oversikt over den radiomessige dekningen. En slik kartlegging av hvilke arealer de ulike basestasjoner vil dekke, kalles gjerne site survey. I dette temaheftet velger vi å kalle det dekningskartlegging. OBS: site survey kalles radioplanlegging av dekningsareal i anbefalingen Innendørs trådløse nett i skolen. Dette er en relativt omfattende jobb, men målingen gir en god pekepinn på hvor basestasjonene bør plasseres Dekningskartlegging Dette trenger dere For å utføre en slik dekningskartlegging, trenger dere gode plantegninger av bygningen(e) som skal dekkes, minst én basestasjon, men det beste er om du har tre stykker, en klient (bærbar datamaskin) med programvare for å se signalstyrken (i dbm desibel med referanse til en milliwatt) til én eller flere basestasjoner

9 Slik utfører dere kartleggingen 1. Velg basestasjon. Det er best med tre basestasjoner for b/g-standarden, men det fungerer fint med bare én også. 2. Sett basestasjonen(e) til maksimal sendereffekt. 3. Plasser basestasjonen(e) i én aktuell posisjon, helst høyt oppe og i rett vinkel i forhold til gulvet. Andre hensyn dere bør ta: - Konstruksjoner i bygningsmassen som kan forstyrre signalet (som betong, vinduer med metalliske belegg mot sola og hønsenetting i lette vegger). - Andre forstyrrelser som mennesker (med % vann!) og mikrobølgeovner. Husk at dekningen sannsynligvis vil variere avhengig av om lokalene er folketomme eller ikke. Dette bør dere teste og eventuelt justere for. - Også metallflater, som whiteboards og luftekanaler, kan forstyrre signalet. Derfor bør ikke basestasjonen plasseres i nærheten av slikt. 4. Bruk den bærbare pc en med programvaren til å kartlegge hvor basestasjonen(e) gir dekning med ønsket minimumshastighet. Sett den akseptable grensen til -70dBm/- 75dBm, som gir en hastighet på ca 54Mbps. Lavere verdier er for dårlig. Alt over denne grensen er godt signal. 5. Foreta kartleggingen ved å flytte pc-en rundt i området til den måler den laveste terskelen på signalstyrken (-70dB/-75dB). Avmerk posisjonen(e) på plantegningen. Marker også hele arealet med akseptabel dekning. Flytt basestasjonen(e) deretter til nye posisjoner. Foreta måling, og merk av igjen. Glem ikke å tenke i tre dimensjoner, slik at dere også måler over og under basestasjonene. 6. Husk at dersom dere vil tilby roaming, må også områdene mellom rommene ha tilstrekkelig dekning. 7. Fortsett til hele området er kartlagt. 8. Foreta så kanalvalg og vurder styrken på sendereffekten for minst mulig støy Eksempel: Valderøy ungdomsskule Valderøy Ungdomsskule i Giske kommune hadde et ønske om å innføre trådløst nettverk på skoleområdet. I denne anledning ble det gjennomført dekningskartlegging av skolens 2 etasjer (ved å gå gjennom de åtte stegene nevnt over). Programmet NetStumbler ble benyttet. Figurene på neste side viser resultatet av kartleggingen. Resultat: Det anbefales 10 basestasjoner i alt 5 i hver etasje. Plasseringene er avbildet med/som trådløs signal symboler i rødt. Kanalvalgene er angitt som tall med rød skrift på tegningene. Basestasjonene må utstråle lavere enn makismal styrke, for å unngå interferens (støy) alt fra halv effekt til minimal effekt. Dette må justeres ved utplassering av basestasjonene. Det ble tatt noen hensyn ved gjennomføringen: Ikke alle skoleareal er ønsket med trådløs dekning, slik som kantine, gymsal og tekstil/ sløyd/keramikk. Ved plassering av basestasjoner er optimal trafikk-kapasitet i bestemte skoleareal vektlagt fremfor dekning av store areal. Det tilbys roaming. Antar bruk av PoE (Power over Ethernet) for basestasjonene. Utplassering av basestasjoner er utført med tanke på optimal dekning også ved oppgradering til a. Unngå interferens/støy Når et område krever flere og tette basestasjoner for å få best mulig dekning, er det fare for interferens/støy. For å unngå dette må dere vurdere styrken på sendereffekten og kanalvalg. Prøv dere frem ved å justere basestasjonens sendereffekt til minimum eller halvparten, og foreta målingene. Standarden b/g har mulighet for tre kanaler (vanligvis 1, 6 og 11). Sørg for at basestasjoner som sender på samme kanaler ikke er plassert nær hverandre. Dette skal dere vite etter kartleggingen Kartleggingen av dekningsareal skal ha gitt svar på: Hvor mange basestasjoner som trengs for å gi ønsket ytelse og/eller kapasitet. Den optimale plasseringen av basestasjonene. På hvilken radiokanal de forskjellige basestasjonene skal overføre signalene sine for å begrense forstyrrelser dem i mellom. Hvilken signalstyrke basestasjonene skal ha for å unngå forstyrrelser dem i mellom Utstyr som forenkler jobben Det finnes en mengde utstyr som forenkler kartleggingen av dekningsareal. I utgangspunktet kan den bærbare maskinen inneholde en hvilken som helst programvare som er i stand til å oppgi signalstyrken (helst i db) til basestasjonen(e) den registrerer. Eksempler på programvare som kan brukes er NetStumbler, som finnes både til Windows og Pocket PC, og Kismet for Linux. Begge er gratis programvare. Dere kan også bruke kommersielle produkter som AirMagnet, Ekahau, LANPlanner fra Wireless Valley nå overtatt av Motorola og Cisco Wireless Control System. Se hjemmesidene til de enkelte produktene for mer informasjon

10 1. etg Sikkerhet Trådløse nettverk er potensielt usikre nettverk, og sikkerheten varierer stort. Noen nettverk er åpne og frie, mens andre har gjensidig identitetssjekking og beste form for kryptering. Det er svært viktig å ha oversikt over de ulike sikringsmetodene slik at dere kan velge riktig nivå. Dere må imidlertid også ha oversikt over hvilke behov dere har: Hva skal nettet brukes til, og hva skjer dersom uvedkommende får tilgang til nettet? Dette kalles definering av sikkerhetspolicy. Du kan lese mer om dette i UNINETT ABCs temahefte Sikkerhet i trådløse nettverk Nettverkets infrastruktur 1 11 Når dere har kommet så langt i planleggingsprosessen, skal dere kunne skissere en ønsket nettverksstruktur basert på kunnskapen dere har fått ved å gjennomgå punktene over. Ta også i betraktning det nåværende nettverket, og avgjør om det trenger forbedringer eller endringer. 11 Nå skal dere kunne plassere basestasjonene riktig med hensyn til ønsket dekning og bruk. Da gjenstår beslutninger om kabling og bruk av PoE, nødvendigheten av rutere, svitsjer osv. 1 Forbindelsen til internett går via en ruter som kan betjene flere nettverk. Dere må også velge om dere skal bruke VLAN (Virtual LAN). I så fall vil trafikken fra de forskjellige nettverkene samles i en VLAN- beholder, før de overføres til svitsj, som pakker ut trafikkstrømmene og fordeler dem til de ønskede nettverksportene. 2. etg. 1 6 Til tross for at det kan virke praktisk å sette trådløse basestasjoner på samme nettverk som andre bruksnett, er det ikke anbefalt. Husk derfor at dere bør definere et eget nettverk for trådløsnettet Sjekkliste planlegging 1 11 Under planleggingsprosessen skal dere ha skaffet dere kunnskap om: Hvilket kapasitetsbehov dere har. Basestasjonenes dekningsområder. Teknologivalg for basestasjonene. Sikkerhetsbehov. Ønsket nettverksstruktur. 6 På basis av denne kunnskapen er dere nå i stand til å utforme Krav til basestasjonene. Utstyrsliste Utstyrsliste og krav til utstyr Merk: Fordelingen av basestasjonene mellom etasjene. De dekker motsatte sider av bygningen. Dette er spesielt godt fremtredende i venstre fløy. Årsaken er at basestasjonene dekker også 3-dimensjonelt, altså opp og ned i etasjene, noe man må ta hensyn til. Plasseringen av basestasjonene for å mest mulig dekke gangene mellom rommene for å tilby roaming. Kanalvalg. Basestasjonene som sender på samme kanal, skal ikke stå nær hverandre. Når dere har gjennomført dekningskartleggingen og andre kartlegginger, skal dere være i stand til å lage en utstyrsliste. Den bør omfatte: Kabler Basestasjoner Ruter Svitsj Dere bør også ha besluttet hvilke krav dere vil stille til utstyret. Det gjelder først og fremst valg av standard, PoE, sikkerhet osv til basestasjonene

11 4. Installasjon Ved oppsett av et mindre nett (3-5 basestasjoner), kan dere sannsynligvis gjøre mye selv. Blir nettet større, kan det være smart å få hjelp. 5. Administrasjon av trådløsnettet God administrasjon er viktig både for at alt skal fungere, og for å ivareta sikkerheten. Her finner du noen huskeregler for god administrasjon Konfigurasjon av ruter/svitsj Kontakt en tjenesteleverandør dersom dere ikke har erfaring med konfigurasjon av ruter/svitsj. Leverandørene kan tilby alle tjenester som opplegg av nettverkskabling og strøm, og konfigurasjon og montering av basestasjoner, i tillegg til å konfigurere ruter/svitsj. Husk imidlertid at ikke alle leverandører er like dyktige og erfarne på større installasjoner. Sjekk grundig at firmaet har riktig kompetanse og erfaring på de aktuelle oppgavene. Be om referanser, og sjekk erfaringene til disse referansene Kabling av infrastruktur Hva slags kabel? Til basestasjonene brukes det kabler/ledninger som tilsvarer minst Cat5-kvalitet. Disse kablene inneholder fire par ledere (wire). For å unngå mye kabling, kan denne typen ledning deles i to, slik at det kobles to enheter til den (hver enhet får dermed to par hver). Dersom dere skal bruke PoE (Power over Ethernet), kan dere ikke dele ledningen, men må bruke hele. Grunnen er at ledningen skal føre både datastrømmen og strømforsyningen Hvor legge kabelen? Dere bør så langt det er mulig legge kablene/ledningene i sikrede kanaler og på steder som er utilgjengelig for uvedkommende. Dersom dere velger andre løsninger enn PoE, må dere sørge for å plassere strømuttak i nærheten av basestasjonene Innkjøp av utstyr Utstyrslista som dere satte opp under planleggingsprosessen, vil gjøre innkjøpet til en smal sak. Husk å sjekke følgende før dere handler: Hvilke anbudsregler gjelder? Kan dere benytte eksisterende innkjøpsavtaler? Tilfredsstiller alt utstyret de kravene dere har stilt? 4.4. Montering av basestasjonene Hvor? Basestasjonene bør plasseres høyt og helst ute av syne. Dersom dere er utsatt for tyveri, kan dere vurdere å låse dem fast. Unngå å plassere basestasjonene tett ved eller i skjul bak metallflater som luftekanaler og whiteboards Kjenn ditt eget nettverk For å kunne vite når noe er galt, må dere også vite hvordan nettverket fungerer når det er i orden. Da må dere kjenne til den fysiske plasseringen av alt utstyr, nettverksadresser til alle basestasjoner, nødvendige passord, sikkerhetsmetoder og VLAN som er brukt, hvilke radiokanaler som er i bruk, og hvilke nye/konkurrerende basestasjoner som kan påvirke egne basestasjoner med hensyn til signalkvalitet/støy Overvåk systemene aktivt Sjekk jevnlig at basestasjonene virker og at de er på riktig sted, at konfigurasjonen i basestasjonen ikke er manipulert, for pirat-/nye/konkurrerende basestasjoner i nærmiljøet, bruksmønster og belastning for hver basestasjon Sørg for god brukeradministrasjon God og effektiv brukeradministrasjon sparer dere for arbeid og bedrer sikkerheten Administrasjonsverktøy Administrasjonsverktøy for nettverk hjelper administratorene med å forstå og drifte nettverket sitt. Det finnes en rekke forskjellige slike systemer, både kommersielle og åpen kildekode programvarer. Disse systemene gjør det lettere å ha oversikt og kontroll over nettverket. Hovedfokuset er på fem kategorier: Feiladministrasjon Konfigurasjonsadministrasjon Ytelsesadministrasjon Sikkerhetsadministrasjon Kostnadsadministrasjon Test nettet Før basestasjonen monteres, bør den konfigureres for administrasjon via nettverket. Etter monteringen stiller dere inn kanalvalget etter planen. Foreta deretter en ny radioplanlegging av dekningsareal/måling av trådløsdekning

12 6. Lenker til kilder for mer informasjon UNINETT ABCs anbefaling Innendørs trådløse nett i skolen UNINETT ABCs temahefte Sikkerhet i trådløse nettverk: IEEE-standardene: Interesseorganisasjonen Wi-Fi Alliance: Programvare som forenkler kartleggingen av dekningsareal Gratis progamvare: NetStumbler for Windows og Pocket PC: Kismet for Linux: Begge er gratis programvare. Kommersielle produkter: AirMagnet: Ekahau LANPlanner fra Wireless Valley/Motorola: Cisco Wireless Control System: 18

13

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

GigaCampus Trådløs Campus. Trinn 2. Fredag 17.02.2006 Jardar.Leira@uninett.no

GigaCampus Trådløs Campus. Trinn 2. Fredag 17.02.2006 Jardar.Leira@uninett.no GigaCampus Trådløs Campus Trinn 2 Fredag 17.02.2006 Jardar.Leira@uninett.no Dagens tidsplan 09:00 Start Repetisjon Kanaler og kanalvalg Aktiv og passiv stumbling Manuell site survey (praktisk) 11:00-11:30

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

OKTOBER 2015 BRUKERVEILEDNING FOR BYTTE OG MONTERING AV HJEMMESENTRAL FRA ZYXEL P2812 TIL ALTIBOX FMG

OKTOBER 2015 BRUKERVEILEDNING FOR BYTTE OG MONTERING AV HJEMMESENTRAL FRA ZYXEL P2812 TIL ALTIBOX FMG OKTOBER 2015 BRUKERVEILEDNING FOR BYTTE OG MONTERING AV HJEMMESENTRAL FRA ZYXEL P2812 TIL ALTIBOX FMG Dette er din nye hjemmesentral Altibox FMG Fremsiden av Altibox FMG Forside med statuslys. Mer informasjon

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER AirLink 2400ac FAQ Gratulerer med di valg av Svive Fractus. I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppse av Fractus. Om det er noe du lurer på som ikke

Detaljer

Anbefaling om innendørs trådløse nett i skolen

Anbefaling om innendørs trådløse nett i skolen Anbefaling om innendørs trådløse nett i skolen Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Kabelen kan brukes mellom Altibox Wifi Pluss og hjemmesentralen eller

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

5 Tips til flytting av IT-systemer.

5 Tips til flytting av IT-systemer. 1 5 Tips til flytting av IT-systemer. Flytting kan bli en slitsom prosess. Så det gjelder å være godt forberedt for å utføre flytte prosessen så smidig som mulig. I dette dokumentet har vi tatt for oss

Detaljer

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 Takk for at du kjøpte Altibox Wifi Pluss Nå gjenstår kun få trinn før du har forbedret den trådløse opplevelsen i hjemmet ditt. Denne

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

Installasjons- og brukerveiledning

Installasjons- og brukerveiledning EloCam 2.0 Trådløst kamerasystem Installasjons- og brukerveiledning Takk for at du har valgt EloCam 2.0 fra Elotec EloCam 2.0 er et trådløst kamerasystem som gir deg oversikt på en enkel måte, uansett

Detaljer

Innendørs trådløse nett i skolen

Innendørs trådløse nett i skolen Innendørs trådløse nett i skolen Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

TV TIL STUA. Netgear HDX101. En stjerne er født. Stor lyd, liten boks. Men dv var ikke død... Klikk for film. Test: 40- og 42-tommers LCD-TV

TV TIL STUA. Netgear HDX101. En stjerne er født. Stor lyd, liten boks. Men dv var ikke død... Klikk for film. Test: 40- og 42-tommers LCD-TV VIDEO LYD FOTO KOMMUNIKASJON Din nye digitale hverdag Nr 2/2007 Kr 74,- 27. mars. - 2. mai TV TIL STUA Test: 40- og 42-tommers LCD-TV En stjerne er født Hjemmekinoprojektor for entusiasten Stor lyd, liten

Detaljer

1. Sikkerhet i nettverk

1. Sikkerhet i nettverk 1. Sikkerhet i nettverk Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverk Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

JULI Graving og kabling BRUKERVEILEDNING

JULI Graving og kabling BRUKERVEILEDNING JULI 2015 Graving og kabling BRUKERVEILEDNING 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING PÅ EIENDOM S 4 3 PLASSERING AV MEDIEKONVERTER OG HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM KABLER S 9 5

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.4 Sjekkliste FØR feilrapportering 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute på veggen og til evtuelle router/brannvegg. Vent 30 sekund før

Detaljer

Gode nettopplevelser med. HomeNet FIBER

Gode nettopplevelser med. HomeNet FIBER Gode nettopplevelser med HomeNet FIBER Brukerveiledning / Platinum 6840 Kjære kunde Du er nå ett skritt nærmere gode nettopplevelser med HomeNet Fiber! Dette er en veiledning for hvordan du tar i bruk

Detaljer

Multimodem Inteno DG301

Multimodem Inteno DG301 Multimodem Inteno DG30 Bruksanvisning, versjon.02 www. Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 Trådløs tilkobling...3 Fiber fra Eidsiva bredbånd... 4 ADSL/VDSL med IP-telefoni fra Eidsiva

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth 06.08.2004 Opphavsrett: Forfatter og

Detaljer

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset LOS Bynett Tilkobling og intern kabling i huset Tilkobling av fiber i bolig Når du har bestilt fiber fra LOS Bynett, og området du bor i er vedtatt utbygd, vil du bli kontaktet av montør fra vår entreprenør.

Detaljer

Honeywell OneWireless

Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless er et komplett ISA100 system bestående av nettverk og inn og utgangsenheter Et nettverk kan bestå av fra en transmitter og en gateway, til opp til flere tusen

Detaljer

Kapittel 7: Nettverksteknologier

Kapittel 7: Nettverksteknologier Kapittel 7: Nettverksteknologier I dette kapitlet ser vi nærmere på: Kablede nettverk: Ethernet Funksjon: buss, pakkesvitsjing, adresser Svitsjet Ethernet, kollisjonsdomene, kringkastingsdomene Ethernet

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.5 Sjekkliste FØR feilrapportering Skal være gjennomgått før support eller vakt telefon kontaktes. 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget I dette kapitlet ser vi nærmere på: Lenkelaget Oppgaver på lenkelaget Konstruksjon av nettverk Aksessmekanismer Det fysiske laget Oppgaver på det fysiske laget

Detaljer

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Trådløs Brukerhåndbok

Trådløs Brukerhåndbok Trådløs Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7 DataGuard Internett Thomson Speedtouch 585i v7 Installasjonsguide Oppkobling med analog telefon 1.Ta ledningen til telefonapparatet som går inn i veggkontakten ut og flytt den over til splitter boksen.

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV5-1250EN http://no.yourpdfguides.com/dref/4150477

Din bruksanvisning HP PAVILION DV5-1250EN http://no.yourpdfguides.com/dref/4150477 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV5-1250EN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV5-1250EN i bruksanvisningen

Detaljer

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Enkel guide til oppkobling

Enkel guide til oppkobling Enkel guide til oppkobling Telio Linksys WRP-400 Innhold i esken Linksys WRP-400 enhet Strømforsyning med monterbar kontakt Nettverkskabel (gul) Telefonkabel (grå) CD-plate for installasjon Bruksanvisning

Detaljer

HLK 2017 GRAVING OG KABLING BRUKERVEILEDNING

HLK 2017 GRAVING OG KABLING BRUKERVEILEDNING GRAVING OG KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT S 10 2 2 GRAVING

Detaljer

Sikkerhet i trådløse nett

Sikkerhet i trådløse nett temahefte Sikkerhet i trådløse nett Uninett ABC SIKKERHET i E nett Innhold 1. Om trådløse nettverk...5 1.1. Hva er trådløse nettverk?...5 1.2. Hvordan virker trådløse nettverk?...5 1.3. Hvorfor sikkerhet?...5

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Notat. Svar på spørsmål fra spørrerunde i UOL 11.juni vedr. IKT-satsingen og infrastrukturen i Askøyskolen.

Notat. Svar på spørsmål fra spørrerunde i UOL 11.juni vedr. IKT-satsingen og infrastrukturen i Askøyskolen. Skole 16.09.2014 Sak nr. 2013/4388-6 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Serine Ødejord Svar på spørsmål fra spørrerunde i UOL 11.juni vedr. IKT-satsingen og infrastrukturen i Askøyskolen. Fra

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Sandvigå Borettslag. Bytte av TV- og bredbåndsleverandør. Informasjon om avtalen

Sandvigå Borettslag. Bytte av TV- og bredbåndsleverandør. Informasjon om avtalen Bytte av TV- og bredbåndsleverandør Informasjon om avtalen Informasjonsskriv nr 2 Januar 2017 Valg av ny TV- og bredbåndsleverandør Styret har over lenger tid vurdert flere leverandører for TV- og bredbåndstjenester

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

TRÅDLØST MODEM BRUKERVEILEDNING

TRÅDLØST MODEM BRUKERVEILEDNING TRÅDLØST MODEM BRUKERVEILEDNING GRATULERER MED NYTT TRÅDLØST MODEM! Ditt nye trådløse modem er klart til bruk og kobles enkelt opp. Det har støtte for både 2,4 og 5 Ghz som gir deg en god trådløs opplevelse.

Detaljer

Velkommen som fiberkunde hos. Eidsiva bredbånd

Velkommen som fiberkunde hos. Eidsiva bredbånd Velkommen som fiberkunde hos Eidsiva bredbånd Velkommen som fiberkunde hos Eidsiva bredbånd Dette heftet vil gi deg litt informasjon om arbeidet som skal gjøres for å få lagt fiber inn i boligen din og

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Trådløst KHiO Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Oversikt over trådløse nettverk på KHiO:...

Detaljer

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN Digital skoleeksamen på Politihøgskolen betyr at eksamen gjennomføres på studentens egen PC/Mac fremfor med penn og papir. FØR EKSAMEN Krav til utstyr

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 2a Introduksjon til nettverk Lokalnett LAN Fjernnett WAN Internett Klient-tjenerprinsippet Tjenermaskiner og tjeneroperativsystemer Skytjenester - cloud computing

Detaljer

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Hvordan virker AMS Kommunikasjons metoder AMS kan kommunisere på flere måter: PLC (Power Line

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 2a Introduksjon til nettverk Lokalnett LAN Fjernnett WAN Internett Klient-tjenerprinsippet Tjenermaskiner og tjeneroperativsystemer Skytjenester - cloud computing

Detaljer

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. 1. Hva slags prosessor har maskinen. - AMD FX -8350 Eight-Core Processor 4 GHz 2. Hvor mye minne har den. 3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN Digital skoleeksamen på Politihøgskolen betyr at eksamen gjennomføres på studentens egen PC/Mac fremfor med penn og papir. FØR EKSAMEN Krav til utstyr

Detaljer

Monteringsanvisning. for 5G bredbånd SXT

Monteringsanvisning. for 5G bredbånd SXT Monteringsanvisning for 5G bredbånd SXT Gjør-det-selv-pakken består av følgende: Antennemottaker 1,5m 2m nettverkskabel (innendørs) Injektor Splitter Strømforsyning 15m nettverkskabel (utendørs) Skjøtestykke

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Hafslunds satsning på Wimax

Hafslunds satsning på Wimax Hafslunds satsning på Wimax erfaringer og videre utbyggingsstrategi Trond Nedregård s.1 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets

Detaljer

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune Grunnleggende om datanett Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune LAN LAN Local Area Network. Et lokalt kommunikasjonsnettverk med datamaskiner, printere, filservere,

Detaljer

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber Fiber-brosjyre Versjon Q4 2013 Installasjon av fiber Når tiden for installasjon i hjemmet nærmer seg, kontakter Bredbåndspatruljen deg for å avtale tidspunkt for installering. Bredbåndspatruljen har med

Detaljer

JULI 2016 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

JULI 2016 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING JULI 2016 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT S

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Kjenn din PC(windows7)

Kjenn din PC(windows7) Kjenn din PC(windows7) Asus N53S 1. Hva slags prosessor har maskinen? - Min Bærbare pc har en Intel(R)Core(TM) i7-2630qm CPU @ 2.00GHz 2.00GHz 2. Hvor mye minne har den? - den har 4.00GB RAM 3. Hva er

Detaljer

UA Tjenestebeskrivelse Nett

UA Tjenestebeskrivelse Nett UA Tjenestebeskrivelse Nett 0. Innhold 0. Innhold 1. Om dokumentet 2. Om 3. Innhold i tjenesten 4. Begrensninger i tjenesten 5. Kundens forpliktelser/ansvar 6. Mål for tjenestenivå 7. Prising

Detaljer

Multimodem ZyXEL VMG8924

Multimodem ZyXEL VMG8924 Multimodem ZyXEL VMG8924 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd...3 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer

Trådløs (kun på enkette modeller)

Trådløs (kun på enkette modeller) Trådløs (kun på enkette modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

FIRE ENKLE MÅTER Å LA ANSATTE ARBEIDE MER FLEKSIBELT PÅ

FIRE ENKLE MÅTER Å LA ANSATTE ARBEIDE MER FLEKSIBELT PÅ FIRE ENKLE MÅTER Å LA ANSATTE ARBEIDE MER FLEKSIBELT PÅ Ta bedriften et steg videre Uansett hvor godt en bedrift presterer, kan den nesten alltid bli mer produktiv. Spørsmålet er hvor mye mer. Vi har funnet

Detaljer

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Geir Kjetil Sandve Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU Markedsføring og relevans Bilannonse eller: 1896 CCM, 90 HK, 66 KW, 210 NM, 1244 KG,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND INNHOLD ESKENS INNHOLD Velkommen Eskens innhold Kom i gang Hva forteller symbolene meg Hva er hva på Smartrouterens bakside Endre nettverksnavn og passord for WiFi-nettverk

Detaljer

Multimodem ZyXEL P-2812

Multimodem ZyXEL P-2812 Multimodem ZyXEL P-2812 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...3 Innhold i esken...3 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd... 4 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer