Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN"

Transkript

1 Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO476D WLAN konfigurering og sikkerhet Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Resymé: I I denne leksjonen vil vi se på oppsett ogi konfigurering av et trådløst nettverk. Innhold INTRODUKSJON, OPPSETT OG KONFIGURERING AV ET WLAN...1 INNLEDNING...2 GENERELL BESKRIVELSE AV FORUTSETNINGER FOR WLAN...2 GENERELL BEHOVSBESKRIVELSE...2 FORDELER VED Å TA I BRUK WLAN...2 Hjemmekontor - sikring mot uautoriserte aksesspunker...2 Økt produktivitet, fleksibilitet og mobilitet...3 EKSEMPEL PÅ INSTALLASJON AV TRÅDLØST NETTVERK...3 Bruk av brannmur...7 Oppsummering brannmuroppsett...9 BRUK AV DYNAMISKE IP-ADRESSER OG PPPOE (POINT TO POINT PROTOCOL OVER ETHERNET)...10 Telenor...10 Oppsett med trådløs ruter mot ADSL uten DHCP (Telenor)...11 Oppsett med trådløs ruter mot ADSL med eksisterende DHCP (Telenor)...12 KONFIGURERE ET TRÅDLØST LAN VED HJELP AV WINDOWS XP...13 ORDLISTE:...15

2 Innledning Dette faget vil ta for seg generell konfigurering av et trådløst nettverk og med hovedvekt på sikkerheten i trådløse nettverk. Selv om konfigurering vil variere fra produkt til produkt og fra sted/bygning til sted/bygning er det en del momenter som er universelle og som det vil bli lagt vekt på i dette faget. Generell beskrivelse av forutsetninger for WLAN Før man setter i gang og skal innføre trådløse nettverk, bør man vurdere om dette er hensiktsmessig for den organisasjonen man jobber i. Hvis alle ansatte bare har faste arbeidsstasjoner og ingen eller svært få har bærbare maskiner vil behovet for trådløse nettverk være svært liten. Men sannsynligvis vil stadig flere ta i bruk bærbare maskiner og/eller man vil ha behov for å flytte stasjonære maskiner i slike situasjoner er trådløse nettverk en stor fordel for brukere, da man kan koble seg på nettet uansett hvor man er i bygningen. Generell behovsbeskrivelse De fleste tradisjonelle nettverk har følgende utforming se figur 1 under: Figur 1a I slike nettverk vil muligheten for å flytte på maskiner ofte kunne føre til behovet for strekking av nettverkskabel med de kostnader og det bryderi det fører med seg. Ved at bedriften/organisasjonen foretar en behovsanalyse og deretter innfører trådløst nettverk, vil man få en langt større fleksibilitet i systemet. Fordeler ved å ta i bruk WLAN Hjemmekontor - sikring mot uautoriserte aksesspunker Mange ansatte føler ofte behov for å kunne arbeide hjemmefra. De ansatte har da ofte bærbare PC er til bruk for dette. De fleste bærbare maskiner har i dag trådløs klient innebygd. Ved at Leksjon 01b 2 lek 01b.pdf

3 de først har en slik mulighet, vil behovet for et trådløst nettverk både på arbeid og hjemme oppstå. Hvis ikke bedriften selv foretar investeringer i trådløse nettverk, vil kanskje noen ansatte på egenhånd kjøpe og installere dette både hjemme og på jobb. Det vil derfor også rent sikkerhetsmessig være fordeler ved at bedriften selv setter opp et godt organisert nettverk. Økt produktivitet, fleksibilitet og mobilitet De ansatte vil kunne gå rett fra sine kontorplasser og til møter uten å måtte koble fra noen annen kabel enn eventuelt strømkabelen. Tiden før møtet starter vil kunne brukes til arbeide. Det vil være enklere å legge til nye klienter ut over de eksisterende Ethemet punktene. En vil også kunne legge til nye tjenester slik som VoIP (Voice over IP). For de som reiser mye vil man allerede (og stadig mer utbredt) kunne benytte seg av hotspots en finner på en del flyplasser, hoteller og bedrifter. Eksempel på installasjon av trådløst nettverk. I dette eksemplet skal vi bruke et aksesspunkt fra D-link. Den siste utgaven heter DI-link 624 og kan takle teoretiske hastigheter opp til 108 Mbits. D-Link DI-624 er ruteren, i tillegg er brukt nettverkskortet DWL-G650. Begge skal teoretisk kunne oppnå 108 Mbit når de brukes sammen. 624-ruteren har 4 svitsjede porter for kablet nett og en WAN-port for tilkobling til nettleverandøren. Ruteren har ikke innebygd printserver funksjonalitet. For å komme inn på 624-ruteren kan du bruke en webleser og skrive følgende adresse: vi kommer da inn på siden for konfigurering. Slike konfigureringer er i prinsippet lik for de fleste merkene fra ulike leverandører i dag vi bruker derfor D-link siden dette er en ny modell og har de fleste nye funksjoner. Figur 1 Som vi ser av figur 1 er dette en veiviser som vil guide deg gjennom oppsettet av ruteren. Deretter må vi angi passord her bør man bruke de retningslinjer som gjelder for sikre Leksjon 01b 3 lek 01b.pdf

4 passord minst 8 tegn og bruk av store og små bokstaver + tall + spesialtegn (eks. strahy3#ks). I neste bilde må vi velge nettverkstype. Gjelder dette et nettverk med fast IP-adresse er det rimelig enkelt, men gjelder det (oftest) små nettverk med ADSL fra Telenor eller Nextgentel blir det verre. Vi skal først se på en løsning med faste IP-adresser velg derfor oppsett med fast IP-adresse. Figur 2 På figur 3 ser du et typisk oppsett for fast IP-adresse dette er et oppsett som vil kunne brukes for de fleste typer rutere. Figur 3 Leksjon 01b 4 lek 01b.pdf

5 Alle trådløse nettverk bør ha sin unike SSID, slik at man vet hva man skal logge seg på hvis det er mange nettverk se figur 4. Ved å bruke logiske navn som forteller hvem man er vil det hjelpe de som skal logge seg på at navnet er logisk. Men samtidig vil man bli mer utsatt for feilaktig bruk av nettet, hvis potensielle brukere vet hva som er det eller det nettet. Men derfor vil det være viktig å sikre nettet på andre måter. Som figuren viser har jeg her valgt stein som ID for nettet, det vil ikke være en god løsning ut fra det som er skrevet over. Figur 4 Kanal bør velges med omhu i større nett. Vanligvis vil man i større bedrifter har behov for mange aksesspunkter for at alle brukerne skal ha dekning (kommer tilbake til dette seinere). Det vil da være viktig å kunne skille mellom de ulike aksesspunktene som settes opp slik at man unngår at de forskjellige aksesspunktene ikke overlapper hverandre på samme kanal. Man skal derfor bruke alle kanalene som er tilgjengelig hvis behovet er til stede for mange punkter. Hvis aksesspunktene ligger i forskjellige bygninger og man ser at det ikke vil være fare for at samme kanal kan påvirke hverandre vil det være letter å bruke samme kanal flere ganger. I små bedrifter eller hjemme vil dette vanligvis ikke være noe problem, for oftest brukes bare en kanal i slike sammenhenger. Kryptering er viktig for å beskytte nettet mot inntrengere (dette vil bli mye mer gjennomgått i de kommende leksjoner). Det skal likevel her vises hvordan man setter opp en krypteringsnøkkel, slik at man skal hindre at uvedkommende kommer inn. Som figur 5 viser er det valgt en 64 bits kryptering her og med en litt vanskelig nøkkel. Hvilken nøkkel man skal velge vil være avhengig av behovet for sikkerhet i bedriften. Hvis graden av sikkerhet ikke er så viktig og man skal sikre at de fleste skal kunne huske nøkkelen bør denne være lett å huske. På en skole kan man for eksempel bruke elev som nøkkel. Men samtidig er nettet dermed mye mer åpent. Utenfor en skole vil det være lett å teste om man kan komme inn på nettet ved å teste med ulike nøkler elev vil være en opplagt nøkkel å teste med (sammen med skole, student, larer o.s.v.). Det samme argumentet kan brukes for hjemmeløsninger, men siden så det er så få som har setter opp trådløse nettverk hjemme eller som bruker trådløse nettverk hjemme vil det være logisk å bruke mye mer kompliserte nøkler og kanskje også bruke 128 bits kryptering. Som figur 5 viser er nøkkelen i hexadesimal form (følgende tegn kan brukes: 0 9, A F, a f) Leksjon 01b 5 lek 01b.pdf

6 Figur 5 Bruker man fast IP vil det være naturlig å bruke en DHCP-server til å sette opp og distribuere IP-adresser til alle som kobler seg på det trådløse nettet se figur 6. Her vil IP-adressene gå fra Har man bruk for flere IP-adresser kan man starte lavere og gå lengre. Vi ser også av figuren under at lease time er satt til en uke. Det betyr at klienten for beholde denne IP-adressen en uke. Hvor lang denne tiden skal være vil variere, men er sikkerhetsbehovet stort bør leietiden være kort. Figur 6 Som vi også ser av figur 6 kan man også velge å tildele den samme IP-adressen til den samme MAC-adressen hele tiden. I små nettverk kan dette være en grei løsning da vil alle være sikret å ha den samme IP-adressen kontinuerlig. Men i større nettverk vil dette kunne være en Leksjon 01b 6 lek 01b.pdf

7 uheldig løsning siden mange skifter maskiner/man har mange brukere og dermed kreves det relativt mye arbeid å legge inn alle maskinene i denne databasen. Men samtidig øker dette sikkerheten svært mye, siden bar de som er registrert vil få lov til å logge seg inn på det trådløse nettverket. Bruk av brannmur Brannmuren har mange muligheter, og kan filtrere tjenester ut fra IP-adresser, tidspunkter, dager, porter og protokoller. En enkel måte å bruke brannmurer på i trådløse rutere ser du et eksempel på i figur 7. Her ha vi brukt en forhåndsinnstilt sperring av applikasjoner - her battle.art på port Like viktig er det at man kan sette sine egne porter som kan sperres. Hvilke porter dette skal være vil avhenge av hvem brukerne er. Det letteste vil være å la alt ligge åpent vi kommer tilbake til dette i seinere leksjoner. Figur 7 En annen måte å sørge for at gitte brukere ikke får ta i bruk Internett er å sperre tilgangen ved hjelp av gitte IP-adresser. Figuren under viser at brukere med IP-adresse ikke får ta i bruk portene 21 og 22. Hvis man har dynamisk tildeling av IPadresser (ikke ut fra MAC-adresse) vil dette ikke ha noen reell betydning, hvis man da ikke har en svært lang leietid (Lease Time). Vi ser også at dette gjelder TCP-porter. Her kan man i de fleste rutere velge mellom TCP eller UDP eller begge deler. Leksjon 01b 7 lek 01b.pdf

8 Figur 8 Denne begrensningen er også som figuren viser satt til å gjelde hele tiden. Hvis man ønsker å sperre noen ute for en gitt tid er det mulig å sette dette i de fleste moderne rutere. Hensikten med dette kan for eksempel være å sperre barn ute fra chatting på dagtid/kvelder eller å forhindre at elever kan ta i bruk FTP på dagtid, men tillate at lærere får bruke dette på kveldstid. Mulighetene vi har sett på overfor gjør det enkelt for hjemmekontorer å kunne jobbe på dagtid uten å miste all hastighet ved at andre i huset laster ned ting som tar mye båndbredde. Her får man vurdere ut fra sikkerhetsbehovet i bedriften/hjemme. Som vi ser av figur 9 vil også rutere kunne filtrere ut gitte adresser eller domener her ser vi at adressen er filtret bort. Figur 9 De fleste moderne trådløse rutere vil kunne skanne for mulige angrep fra internett. Her kan man også be om å få en logg tilsendt jevnlig. Man kan også be om å få en mail umiddelbart hvis noe svært alvorlige angrep skjer. Man kan også i dag sette opp bruk av VPN gjennom Leksjon 01b 8 lek 01b.pdf

9 rutere, noe som sikrer nettet i langt større grad. Det er også for de fleste rutere mulig å sette dynamisk DNS. De fleste rutere kan også sette opp regler for å sperre for trafikk på gitte porter. Som vi ser under er port 139 sperret for alle (det mangler litt på utfyllinga under TCP her). Her kan man i de fleste tilfeller kunne differensiere mellom IP-adresser og TCP eller UDP eller begge deler. Man kan også angi for hvilke dager og tidspunkter på døgnet det skal gjelde. Figur 10 Oppsummering brannmuroppsett Summarisk kan vi derfor si at brannmuren i moderne rutere kan settes opp til å regulere: Hvilke porter som skal være åpne Hvilke porter som skal være åpne når og for hvem Hvilke URL-adresser som skal være sperret Hvilke domener som skal være sperret Filter for å sperre ute gitte IP-adresser for tilgang til internett Applikasjoner som ikke skal tillates og for hvem Leksjon 01b 9 lek 01b.pdf

10 Bruk av dynamiske IP-adresser og PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) Telenor Skal man koble en trådløs ruter opp mot ADSL fra Telenor må man velge PPPoE se figur 2. På figur 10 tas med oppsettet av tilkoblingen som skal velges når man skal opprettet en forbindelse ved hjelp av ADSL til Telenor. Dette har ingen ting med ruteroppsett å gjøre. En vanlig ruter kan ha følgende inn/utganger: Figur 10 Figur 11 1 WAN port Dette er tilkoblingsporten for bredbåndstilknytningen. Koble en nettverkskabel fra denne porten og til porten på bredbåndsmodemet (ADSL modemet). 2 LAN porter (X1 til X4) Denne ruteren har fire tilkoblingsporter og skal brukes av de PC ene som skal ha direkte tilknytning til Internett. Leksjon 01b 10 lek 01b.pdf

11 3 Strøm tilkobling (DC 5V) 4 Reset knapp Normalt vil rest medføre at du må konfigurere en ruter på nytt alt du har lagt inn blir slettet 5 - WLAN antenne For å sikre best mulig dekning kan du forsøke å endre retning på antennen Oppsett med trådløs ruter mot ADSL uten DHCP (Telenor) Et typisk oppsett for en trådløs tilkobling til alle maskinene til Telenor ADSL vil se slik ut: Figur 12 Her må du sette opp at du vil bruke DHCP (se figur 6), siden ADSL fra Telenor ikke tildeler dynamiske IP-adresser. Du må bruke inngangen WLAN fra ADSL-modemet, og resten av inngangene kan brukes for å komme inn med fysiske kabler. Hvis du allerede har satt opp en ruter tidligere, må du vurdere om denne skal brukes videre. Hvis denne har funksjoner som den trådløse ruteren ikke har, for eksempel Print server, må den gamle ruteren beholdes. Du må da deaktivere DHCP og koble den trådløse ruteren direkte til en av inngangene for LAN (port 1 4). I tillegg må du sette en fast IP på den trådløse ruteren. Ved å sette opp nettverket ditt som vist overfor, vil du kunne sikre deg at du kan bruke det eksisterende utstyret. Leksjon 01b 11 lek 01b.pdf

12 Oppsett med trådløs ruter mot ADSL med eksisterende DHCP (Telenor) Et typisk oppsett for en trådløs tilkobling til alle maskinene til NextGentel ADSL vil se slik ut: Figur 13 Som vi ser her vil den som leverer ADSL også levere med en ruter som tildeler dynamisek IPadresser. Hvis man da velger å setet en trådløs ruter som også tildeler dynamiske IP-adresser, vil man få problemer. Her må man da sørge for å deaktivere DHCP på den trådløse ruteren, og gi denne en fast Ip som ligger i samme serien som man har på ruteren fra ADSLleverandøren. Hvis ruteren fra ADSL har en adresse på for eksempel , kan man gi den nye trådløse ruteren en fast adresse (den siste tallet kan være hva som helst innen IP-rangen, men bruk ikke en adresse som andre enheter allerede bruker). Husk at du ikke skal koble ruteren fra ADSL-leverandør til wlan-utgangen på den trådløse ruteren, men til en av de 4 LAN-utgangene på den trådløse ruteren. Netter overfor vil dermed se slit ut etter at dynamiske adresser er tildelt: Figur 14 Leksjon 01b 12 lek 01b.pdf

13 Konfigurere et trådløst LAN ved hjelp av Windows XP Installere trådløst kort. Har du en bærbar PC av nyere dato, vil sikkert denne allerede har trådløst kort installert. Hvis ikke må et trådløst kort installeres. Det er bare å sette kortet inn i den rette porten på PC en (vil variere far PC til PC). Du vil trolig få opp men melding om at en ny enhet er funnet, gå videre og installer driveren til den kortet du har satt inn (driveren følger vanligvis med når du kjøper kortet, hvis ikke kan denne lastes ned fra produsentens side på Internett). Undersøk at kortet er gjenkjent Klikk Start, Kontrollpanel Klikk Nettverkstilkoblinger Ved å dobbelklikke på Nettverkstilkoblinger vil du få opp følgende bilde: Figur 15 Leksjon 01b 13 lek 01b.pdf

14 Høyreklikk og velg Egenskaper. Følgende bilde vil komme opp som viser at nettverkskortet er installert: Figur 16 Som vi ser av figur 15 er det to nettverk tilgjengelig stein og hist. Ved å velge hvem som vil stå øverst bestemmer vi hvem som skal være vår primære oppkobling. I tette områder med mange trådløse nettverk kan du oppleve at du vil se flere nettverk. Forhåpentligvis er disse lukket på korrekt måte, men det er ikke alltid like sikkert. Ved å velge Egenskaper vil du kunne legge inn korrekt Nettverksnøkkel- se figur 17: Figur 17 Leksjon 01b 14 lek 01b.pdf

15 På figur 17 er allerede nettverket hist valgt dette er navnet SSID som vi anga når vi konfigurerte ruteren (se figur 4). Hvis nøkkelen angis automatisk (bør ikke brukes, da sikkerheten blir lav), er det ikke nødvendig å skrive noen wep-nøkkel. Viktigheten av å sikre nettverk kan vi finne i følgende verdensomspennende undersøkelse gjort av sikkerhetsselskapet Red-M: 80 prosent av alle installerte trådløse nettverk har store sikkerhetsbrister. Det gjør det enkelt å stjele informasjon og manipulere informasjon 66 prosent av bankene hadde store sikkerhetsbrister i sitt trådløse nett. 60 prosent av finansielle tjenesteselskap hadde usikrede nett. 100 prosent av utdanningsinstitusjonene i undersøkelsen var ikke sikret, og det samme gjaldt 79 prosent av IT-selskapene. 100 prosent av e-posten på usikrede interne nettverk kunne snappes opp, leses og manipuleres For å sjekke hastigheten du på dataoverførsel på din PC, kan du laste ned en måler fra Til slutt en liten Ordliste: WLAN: Wireless Local Access Network eller det trådløse nettverket. IEEE b: IEEE b godkjent standard, og sørger derfor for kompatiblitet med alt utstyr som følger denne standarden. IEEE g: Dette er godkjent standard, og sørger derfor for kompatiblitet med alt utstyr som følger denne standarden. I tillegg er det fullt kompatibelt med IEEE b utstyr. Gir 4-5 ganger hastigheten til 11Mbps nettverk, og vil være en fordel dersom du trenger mer futt i ditt lokale trådløse nettverk. Fortsatt noe dyrere enn 11Mbps utstyr. 108Mbps: Dette er "SuperG" produkter som ennå ikke er en godkjent standard, og vil derfor ikke kunne garantere for kompatibilitet med annet g utstyr. SuperG vil ennå kunne bruke mesteparten av det eksisterende trådløse frekvensområdet på 2,4 GHz-nettet og kan derfor gi problemer for et eksisterende trådløst nettverk. WEP (Wired Equivalent Privacy Protocol): En krypteringsprotokoll som er ment til å gi like god sikkerhet som vanlige nettverk. MAC (Medium Access Control): En helt unik kode som er brent på hvert nettverkskort. SSID (Service Set Identifier): Navnet på det trådløse nettverket du bruker. VPN (Virtual Private Networking): Dette er et virtuelt nettverk som er kryptert over andre nettverk. Dette kan være et trådløst nettverk som må godkjennes for å komme inn til det ordinære nettverket. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): En måte for å gi alle maskinene på nettverket en IP-adresse som ingen andre har fra før i et nettverk. Leksjon 01b 15 lek 01b.pdf

16 40bit/64bit kryptering: Forskjellige fabrikanter av trådløst utstyr har forskjellige benevninger på krypteringen. 64bit kryptering er det samme som 40bit kryptering. Grunnen til at enkelte kaller det 64bit kryptering er at de tar med alle pakkene for godkjenning som da er på 64bit, men det er bare 40bit av disse som er kryptert. Leksjon 01b 16 lek 01b.pdf

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

1. Sikkerhet i nettverk

1. Sikkerhet i nettverk 1. Sikkerhet i nettverk Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverk Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett AirLink 3000DG v3 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 3000DG v3 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

AirLink 7000AC v1 avansert oppsett

AirLink 7000AC v1 avansert oppsett AirLink 7000AC v1 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 7000ACv1 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7 DataGuard Internett Thomson Speedtouch 585i v7 Installasjonsguide Oppkobling med analog telefon 1.Ta ledningen til telefonapparatet som går inn i veggkontakten ut og flytt den over til splitter boksen.

Detaljer

Kapittel 8: Nettverk i praksis

Kapittel 8: Nettverk i praksis Kapittel 8: Nettverk i praksis I dette kapitlet ser vi nærmere på: Hvordan komme seg på nett Forbindelse til Internett, infrastruktur, datamaskinen DHCP, ARP, NAT Alternativ infrastruktur Nettverkskomponenter

Detaljer

Lynx 7000 avansert oppsett

Lynx 7000 avansert oppsett Lynx 7000 avansert oppsett I denne manualen finner du avansert oppsett som åpning av porter i brannmuren, bruk USB HDD, båndbreddekontroll, oppsett av AP etc. Oppsett av IP-adresse reservasjon...2 Oppsett

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Har du mistet tilgangen til internett, kan du følge dette dokumentet for å prøve å løse problemet. Dette dokumentet forutsetter at du har norsk versjon av Windows

Detaljer

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse. Innledning... 2 2. Ordforklaringer... 2. Router/brannmur... 2.. IP-adresser... 2.2. Portviderekobling... 2.. DMZ-host... 5 Side av 5 . Innledning Din hjemmesentral har en innebygget

Detaljer

Oppsett av Universal repeater

Oppsett av Universal repeater Oppsett av Universal repeater Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 29150 v1, v2, v og v AirLink 5900 v1, v2, v, v og v5 AirLink 8900 v1, v2 og v AirLink 1000G v1 og v2 AirLink 000DG

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Trådløs (kun på enkette modeller)

Trådløs (kun på enkette modeller) Trådløs (kun på enkette modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et

Detaljer

1. Installasjon av ISA 2004

1. Installasjon av ISA 2004 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av ISA 2004 Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Installasjon av ISA 2004

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Veiledning i bruk av Fjernaksess

Veiledning i bruk av Fjernaksess Veiledning i bruk av Fjernaksess Fjernaksess-tjenesten er til for å kunne benytte sykehus-pcer fra andre lokasjoner, f.eks. hjemmefra eller når du er på reise. Merk! - FØR du tar PCen med deg hjem, må

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Lynx 7000

Grunnleggende oppsett av Lynx 7000 Grunnleggende oppsett av Lynx 7000 Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen Lynx 7000 som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Norsk versjon. LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps

Norsk versjon. LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps Norsk versjon LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Denne installasjonsprosedyren vil vise deg trinn for trinn hvordan du setter opp ruteren

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

2 Test Internett uten ruter først!

2 Test Internett uten ruter først! Produktinformasjon I H G F J A: Strømlampe B: Statuslampe C: Tilkopling/aktivitet Internett Installering A B C D E D: Trådløs aktivitet E: Tilkopling/aktivitet datamaskin F: Knapp for tilbakestilling til

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Lynx 7000

Grunnleggende oppsett av Lynx 7000 Grunnleggende oppsett av Lynx 7000 I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppsett av din Jensen ruter, som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv., samt nyttig informasjon

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune Grunnleggende om datanett Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune LAN LAN Local Area Network. Et lokalt kommunikasjonsnettverk med datamaskiner, printere, filservere,

Detaljer

Kapittel 7: Nettverksteknologier

Kapittel 7: Nettverksteknologier Kapittel 7: Nettverksteknologier I dette kapitlet ser vi nærmere på: Kablede nettverk: Ethernet Funksjon: buss, pakkesvitsjing, adresser Svitsjet Ethernet, kollisjonsdomene, kringkastingsdomene Ethernet

Detaljer

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN Wireless AC1200 Dual Band Access Point Merk: Med to avtakbare antenner. 12 V 1 A STRØMADAPTER (INKLUDERT

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV5-1250EN http://no.yourpdfguides.com/dref/4150477

Din bruksanvisning HP PAVILION DV5-1250EN http://no.yourpdfguides.com/dref/4150477 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV5-1250EN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV5-1250EN i bruksanvisningen

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Multimodem ZyXEL VMG8924

Multimodem ZyXEL VMG8924 Multimodem ZyXEL VMG8924 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd...3 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer

Utrulling av sertifikater til IOS

Utrulling av sertifikater til IOS Utrulling av sertifikater til IOS Utdanningsetaten - Oslo kommune Andre Frogner Telefon: 23 03 59 00 support@datametrix.no Innhold 1 Beskrivelse... 3 2 Iphone Configuration utility... 4 2.1 Åpne UDE KatB

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Internett

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Internett Januar 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Internett Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Internett 1 1 Koble til hjemmesentral S 3 2 Oppsett

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Nettverksnavn og nettverkspassord (SSID og WPA)

Nettverksnavn og nettverkspassord (SSID og WPA) Routeren du har fått fra oss skal være ferdig konfigurert. Du kan gjøre endringer ved å følge denne brukerveiledningen. Alle endringer gjøres på eget ansvar. Vi anbefaler at du kobler en PC direkte i routeren

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye multimodem

Hurtigguide for ditt nye multimodem Hurtigguide for ditt nye multimodem ZyXEL VMG8924 ADSL2+/VDSL/Ethernet IAD Modem - ETH VERSJON Oppdatert 06.10.2014 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Innhold i esken... 2 Trådløst... 3 Aktivere/deaktivere

Detaljer

Brukerveiledning. for 3nets tjenester

Brukerveiledning. for 3nets tjenester Brukerveiledning for 3nets tjenester Tilkobling fibersentralen...side 2 Oppsett av Internett...side 4 Oppsett internett på ruter...side 4 Oppsett av epost- Outlook...side 7 Get TV App...side 8 Kanalvalg

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Din bruksanvisning SWEEX LW150 http://no.yourpdfguides.com/dref/2351750

Din bruksanvisning SWEEX LW150 http://no.yourpdfguides.com/dref/2351750 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 3.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

Trådløs Brukerhåndbok

Trådløs Brukerhåndbok Trådløs Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppsett av din Jensen ruter, som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv., samt nyttig

Detaljer

Installasjon pospay...1 Installasjon PosPay klient... 2 Installasjon av VPN klient... 7 Innstillinger i dxbillett for PosPay...11

Installasjon pospay...1 Installasjon PosPay klient... 2 Installasjon av VPN klient... 7 Innstillinger i dxbillett for PosPay...11 Installasjon pospay...1 Installasjon PosPay klient.... 2 Installasjon av VPN klient.... 7 Innstillinger i dxbillett for PosPay...11 Alle installasjoner som er her beskrevet gjøres kun LOKALT på den PC

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Informasjon om ProMed og online booking... 2 Systemkrav... 2 Internettoppkobling (hvis du bruker Norsk Helsenett)... 3 Internettoppkobling (hvis du ikke bruker

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER. FRITZ Box 7360/7390

FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER. FRITZ Box 7360/7390 FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER FRITZ Box 7360/7390 2 TUSSAFIBER MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i

Detaljer

Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon. Høsten 2002. Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002

Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon. Høsten 2002. Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002 Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon Høsten 2002 Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002 Oppgave 1 a) Forklar hva hensikten med flytkontroll er. - Hensikten med flytkontroll

Detaljer

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtigstart NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider Modell PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Komme i gang Takk for at du har kjøpt NETGEAR PR2000, N300 reiseruter

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye multimodem

Hurtigguide for ditt nye multimodem Hurtigguide for ditt nye multimodem ZyXEL P-2812HNU ADSL2+/VDSL/Ethernet IAD Modem - DSL VERSJON Oppdatert 10.10.2013 Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innhold i esken... 2 Trådløst... 3 Aktivere/deaktivere

Detaljer

AC1600 Smart WiFi-ruter

AC1600 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

TUSSAFIBER KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV

TUSSAFIBER KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i gang med internett og telefoni. Vi tilrår at du les

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Trådløst KHiO Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Oversikt over trådløse nettverk på KHiO:...

Detaljer

Din bruksanvisning DMBNOR HJEMMEPC http://no.yourpdfguides.com/dref/2440511

Din bruksanvisning DMBNOR HJEMMEPC http://no.yourpdfguides.com/dref/2440511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

LW150 Sweex Trådløs 150N ruter

LW150 Sweex Trådløs 150N ruter LW150 Sweex Trådløs 150N ruter Introduksjon Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer ruteren,

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye multimodem

Hurtigguide for ditt nye multimodem Hurtigguide for ditt nye multimodem ZyXEL P-2812HNU ADSL2+/VDSL/Ethernet IAD Modem - DSL VERSJON Oppdatert 2.3.2012-jt Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innhold i eske... 2 Oversikt over bakside av modem...

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Hvis leverandøren ikke kan konfigureres med oppsettsveiviseren, kontakt leverandøren din for riktige innstillinger

Detaljer

Blant de mest omtalte Internett tilpassningene i dag er brannmurer og virtuelle private nett (VPN).

Blant de mest omtalte Internett tilpassningene i dag er brannmurer og virtuelle private nett (VPN). Innledning Vi har valgt brannmurer som tema og grunnen til dette er de stadig høyere krav til sikkerhet. Begrepet datasikkerhet har endret innhold etter at maskiner ble knyttet sammen i nett. Ettersom

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 3.6. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer