1. Sikkerhet i nettverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Sikkerhet i nettverk"

Transkript

1 1. Sikkerhet i nettverk Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverk Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1.1. Sikkerhet i lagdelt kommunikasjonsmodell Læringsmål: Kunne gi eksempler på sikringstiltak knyttet til de ulike lagene. Meldinger mellom applikasjoner styres av protokoller på applikasjonslaget, og transportlaget overfører pakkene i en ende-til-ende forbindelse mellom de to programmene. Innholdet kan krypteres med digitale sertifikater slik at bare de to applikasjonene kan kjenne dette. Under transportlaget i lagmodellen finner vi nettverkslaget og lenkelaget. Behovet for sikker kommunikasjon ivaretas her på forskjellig vis, og har forskjellig siktemål, det er dette denne leksjonen omhandler. Applikasjons- og transportlaget handler om kommunikasjon mellom to program Nettverkslaget handler om kommunikasjon mellom maskiner (IP-grensesnitt) over hele nettet. Lenkelaget handler om kommunikasjon mellom to noder (deres nettverkskort) innenfor samme lokalnett. Klientmaskin Applikasjonslag, transportlag HTTPS, S/MIME, Digitale sertifikat Ende-ende, mellom program Tjenermaskin Applikasjonslag, transportlag HTTPS, S/MIME, Digitale sertifikat Nettverkslag VPN-tunnel Mellom maskiner i ulike nettverk Nettverkslag VPN-tunnel Lenkelag, lokalnett Lenkelag, lokalnett Mellom nettverkskort i samme lokalnettverk Hvorfor trenger man kryptering internt i lokalnett og mellom lokalnett når man allikevel kan kjøre sikker forbindelse ende-til-ende mellom applikasjoner? Sikker kommunikasjon, dersom den skal kjøres på alle lagene samtidig, har jo sin pris med større krav til prosessering og mer komplisert administrasjon. side 1

2 Det er to hovedgrunner til dette behovet. For det første vil kryptering mellom lokalnett gjøre det mulig å ha forbindelser over det åpne Internett på et enkelt vis. For det andre vil sikring internt i lokalnettet hindre uvedkommende å få tilgang til dette. Sikkerhet i kablet lokalnett vil hindre uvedkommende i å fange opp pakker, og selv om man kan kjøre kryptert er det ikke sikkert man gjøre det. Hvor mange leser e-post i det interne nettet med åpen sending av passord? Med andre ord, lett å fange opp. Sikkerhet i trådløst nett hindrer uvedkommende å faktisk være en part av lokalnettet med alle brannmurer er kortsluttet. Med andre ord: Sikkerhet i lokalnett og mellom lokalnett handler om å beskytte seg både mot inntrenging og avlytting på nettet. Til forskjell fra sikker kommunikasjon på applikasjonslaget, hvor tiltakene bare gjelder hver enkelt applikasjon, vil tiltakene på nettlag og lenkelag gjelde all trafikk som overføres. Et vesentlig prinsipp med den lagdelt modellen er at lagene bygger på hverandre. Det er derfor fullt mulig å ha sikkerhet på alle lagene samtidig. Eksempel: Jeg sitter hjemme på min bærbare PC, med trådløsnett kryptert. PC er koplet med sikker VPN-forbindelse til bedriftsnettet, og fra bedriftsnettet har jeg Internett-forbindelse til min nettbank hvor jeg har en sikker https-forbindelse støttet med digitalt sertifikat VPN på nettverkslaget Læringsmål: Kunne forklare formålet med VPN og hvordan en hjemme-pc kan kople seg til bedriftsnettet med OpenVPN VPN er forkortelse for Virtuelle Private Nett. Private nett er kjennetegnet ved at eierorganisasjon har full kontroll over hvem som har tilgang til hva i nettet. Ofte kan priavte nett også ha private IP-adresser, men det er ingen forutsetning. Når en virksomhet er spredt på flere geografisk atskilte lokasjoner er det behov for å kople sammen disse nettene. Leide linjer er et dyrt, men funksjonelt alternativ. Mer vanlig er å bruke Internett for å kople sammen lokasjonene til et samlet, privat nett. Internett er et åpent, pakkesvitsjet nettverk hvor man ikke riktig hvilken vei pakkene tar. Derfor må man ha sikker kommunikasjon mellom lokalnettene, man må etablere et VPN. To systemer for VPN kalles IP-sec og OpenVPN. Prinsippene for disse er enkle å forstå selv om de involverer avanserte protokoller. Den originale IP-pakken krypteres og pakkes inn med ny IP-pakkeheadere. Den nye IP-pakkeheaderen sørger for at den krypterte pakken overføres fra den ene lokasjonen til den andre over det åpne Internett. Teknikken med å kople sammen de atskilte nettene i et VPN kalles tunnelering. Man oppretter en tunnel gjennom Internett, slik at pakkene kan sendes frem og tilbake uten at andre forstår innholdet. Det blir mye det samme som å sette en bil på et godstog. I hver ende av tunnelen står det en ruter med VPN-funksjonalitet som er dørvakt. Når pakken kommer ut av tunnelen, blir ekstraheaderen fjernet og innholdet dekryptert. Pakken ser da ut som en helt alminnelig pakke i lokalnettet. side 2 av 5

3 VPN-funksjonalitet i rutere for tilkopling til Internett Bedrifts internt LAN 1 Pakker sendes over Internett med kryptert innhold og ekstra pakkeheadere Bedrifts internt LAN 2 IP IP IP IP IP Figuren over skisserer en VPN-tunnel mellom to lokalnett. Her kreves ingen tilpasninger i den enkelte PC i lokalnettene. Hjemme-PC koblet opp som en del av bedriftsnettet kan man betrakte som et spesialtilfelle, og her må det gjøres VPN-installasjon på hver enkelt hjemme-pc. Dette blir som et lokalnett med kun en bruker. OpenVPN er et produkt som kan kople hjemme-pc til bedriftsnettet. I hver PC er det en intern rutingtabell som bestemmer hvor pakken skal sendes. Når OpenVPN installeres, får man et virtuelt nettverkskort, kalt Tap-w32 på bildet, som blir lagt inn i rutingtabellen. Bruk av OpenVPN på hjemme-pc: Klientside installasjoner på PC APPL 1 Her blir IP-pakkene kryptert og får ekstra header: OpenVPN mottaker APPL 2 APPL 3 Routing Table 2) 3) 1) Tap-w32 Eth1 Internet APPL 4 Resten av Internett 1) Pakker med adresser som sendes ut på åpent Internett 2) Pakker som rutingstabell ser er adressert til OpenVPN-mottaker 3) Pakker til VPN-mottaker, ferdig kryptert og pakket inn i ekstra pakkeheader 1.3. Sikring på lenkelaget Læringsmål: Kunne beskrive tiltak for sikring av kablet og trådløs kommunikasjon i LAN og WLAN Lokalnett er et nettverk hvor alle noder kan kommunisere direkte med hverandre gjennom nettverksort. Nettverkskort for Ethernet og trådløst LAN bruker delt medium (kabel, luft) for side 3 av 5

4 å overføre signalene. Med andre ord, signalene kan fanges opp av andre med tilgang til overføringsmediet. Det er nettopp det vi gjør med pakkesniffere som Wireshark Sikkerhet på kablet LAN (Ethernet) Sikkerheten ivaretas først og fremst av nettstrukturen, det vil si hvem som deler kabel med hvem og hvem som hører til i samme LAN. Sikkerhet ivaretas med 1. bruk av svitsjer 2. oppdeling i flere separate LAN (ulike IP-nett, ulike nettadresser). En annen side av saken er fysisk sikring, det vil si at ledninger er skjult og koplingsskap er avlåst. For eksempel er fiberkabel vanskeligere å kople seg på og avlytte enn kobberkabel. Svitsjer hører til på lenkelaget og har et antall porter for tilkopling av utstyr. Pakker kan svitsjes mellom porter uavhengig av hverandre. Ved hjelp av svitsjer kan man strukturere et kablet lokalnett slik at ingen sender pakker på felles kabel. Avlytting blir dermed vanskeligere. Dette har også den fordelen at kapasiteten for hver enkelt node øker vesentlig, i og med at man hele kabelen for seg selv. Lokalnett med delt kabel ruter Lokalnett med svitsj Svitsj Figur: Forskjell på delt kabel og svitsj i LAN. I et lokalnett kan alle kommunisere med alle selv om de henger på forskjellige svitsjeporter. Det betyr at man ikke kan bruke brannmur for å styre hvem som har tilgang til hva. Dersom man ønsker å skille brukergrupper, for eksempel ansatte og studenter, må man gruppere disse i forskjellige LAN og ha en brannmur mellom disse. Avanserte svitsjer kan gruppere brukere i VLAN, Virtuelle LAN. Dette er prinsipielt det samme som fysisk separate lokalnett, bare med litt annen drifts- og kostnadsstruktur. Ulike VLAN må kommunisere gjennom ruter Sikkerhet på trådløst LAN Sikkerheten ivaretas av kryptert radiotransmisjon mellom nettverkskort og basestasjon. Lufta er for alle, alle kan fange opp signalene som sendes trådløst.. Riktignok er ikke Wireshark og Windows klar for dette i utgangspunktet, men ved å kjøpe en enkel dings, som det for øvrig reklameres for på hjemmesidene til Wireshark, kan disse fanges opp. Trådløsnett har flere nivå av beskyttelse for radiotransmisjon, bare den siste WPA2 gir god sikkerhet. Ingen beskyttelse: Vises som åpent nettverk i administrasjon av trådløsnett. Alle med en PC i dekningsområdet kan avlytte nettet, eller også bruke det for egen kommunikasjon. Merk at det ikke nødvendigvis er lurt å bruke andres åpne trådløsnett fordi man selv kan bli utsatt for avlytting. Skjult SSID, navnet på trådløsnettet vises ikke i listen over tilgjengelige nett. Et lite hinder men kan enkelt knekkes. side 4 av 5

5 MAC-adressekontroll, bare utvalgte nettverksortadresser får tilgang. Dette er heller ingen reell beskyttelse for den målrettede angriper, MAC-adressen på nettverkskort kan nemlig forfalskes av inntrenger til å være det samme som en lovlig bruker. WEP, Wired Equivalent Privacy. Navnet tilsier at brukerne har kabelekvivalent sikkerhet/privacy, altså som om man var på felles kablet nett og kan fange hverandres pakker. Det er et felles passord som alle nettverkskortene må bruke for å kryptere pakkene. WEPpassord er enkelt å knekke, det er egne program for dette. WPA, Wi-Fi Protected Access. Dette er en krypteringsmetode som ble utviklet for å virke på trådløst utstyr som kunne håndtere WEP og allikevel gi bedre beskyttelse enn denne. WPA var ment som en mellomfase frem til en mer permanent, sikrere standard ble laget. WPA2 følger de påbudte elementene i standarden til IETF for trådløs kommunikasjon som er spesifisert i i. Fra mars 2006 må alt nytt trådløst utstyr være tilpasset denne for å ha merket Wi-Fi. WPA2 introduserer AES (Advanced Encryption Standard, bruker symmetriske nøkler) som regnes for å være sikker kryptering. En mulig svakhet er imidlertid valg av enkle passord, derfor har WPA2 også mulighet for automatisk generering av gode passord. Det er en trussel i trådløs nett at noen kan fange opp din kommunikasjon. Det er også en annen og enda mer alvorlig trussel. Nettverket er beskyttet av en brannmur. Dersom en angriper kan bruke trådløsnettet vil dette kortslutte brannmuren og det interne nettet ligger åpent for angrep. side 5 av 5

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

2. Intranett tjenester

2. Intranett tjenester Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intranett tjenester Arne B. Mikalsen, oppdatert av Ole Christian Eidheim 01.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LV464D Lokale informasjonstjenester

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Java WebStart er et verktøy for å distribuere Java-applikasjoner av ulik type. Forfatter: Else Lervik (else.lervik@hist.no) Dato: 2006-03-01

Java WebStart er et verktøy for å distribuere Java-applikasjoner av ulik type. Forfatter: Else Lervik (else.lervik@hist.no) Dato: 2006-03-01 Java WebStart Java WebStart er et verktøy for å distribuere Java-applikasjoner av ulik type. Forfatter: Else Lervik (else.lervik@hist.no) Dato: 2006-03-01 Innhold 1 Introduksjon... 1 2 Hva må utvikleren

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

SIKKERHET. Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder SIKKERHET

SIKKERHET. Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder SIKKERHET Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder I vår digitale tidsalder har vi sett at den globale kommunikasjonen gjennomgår en enorm vekst, og potensialet for skadelige sikkerhetsbrudd har økt

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Tatjana M. Burkow, Per Atle Bakkevoll, Eva Henriksen og Jan-Hugo Olsen Nasjonalt Senter for Telemedisin Desember 2002. Tittel Videobaserte

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

E-post sikkerhet i Norge

E-post sikkerhet i Norge Bare 15 % av norske domener på Internett støtter bruk av en standard for kryptering av e-post. Blant norske kommuner er det mindre enn 4 % som støtter slik kryptering. Manglende sikring av e- post i Norge

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998 Sammenligning av SIP og H.323 Norwegian Computing Center / Applied Research and Development NOTAT/NOTE 6,3,3 + IMEDIA/10/98 Eirik Maus Peter D. Holmes Oslo October 1998 IMiS Kernel NR-notat/NR Note Tittel/Title:

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

VideoTaleDataWeb. Administratorveiledning for V500-systemet. versjon 8.0. Koble til. Slik du foretrekker.

VideoTaleDataWeb. Administratorveiledning for V500-systemet. versjon 8.0. Koble til. Slik du foretrekker. Administratorveiledning for V500-systemet versjon 8.0 Juli 2005-utgave 3725-22073-003/A V500 versjon 8.0 VideoTaleDataWeb Koble til. Slik du foretrekker. Varemerkeinformasjon Polycom og Polycom-logoen

Detaljer

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Del I- Drive virksomhet i steinalderen Stå opp, kle på deg, start dagen Modemmusikk Del II Forbedret teknologi Lynraskt internett

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer