Innendørs trådløse nett i skolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innendørs trådløse nett i skolen"

Transkript

1 Innendørs trådløse nett i skolen Anbefaling

2 Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette regjeringens politikk innenfor grunnopplæringen, barnehageområdet og lærer- og førskolelærerutdanningen, og er en sammenslåing av flere tidligere nasjonale initiativ; ITU, Uninett ABC og Utdanning.no. Dette dokumentet er en del av senterets dokumentbibliotek og er derfor løftet frem under senterets samlede profil med ny forside. Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende Creative Commons-lisens: Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge, jf: Det innebærer at du har lov til å dele, kopiere og spre verket, samt å bearbeide (remikse) verket, så fremt følgende to vilkår er oppfylt: Navngivelse Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler din bruk av verket). Del på samme vilkår Om du endrer, bearbeider eller bygger videre på verket, kan du kun distribuere resultatet under samme, lignende eller en kompatibel lisens. Senter for IKT i utdanningen // Utgitt 2006, 2. opplag oktober 2012

3 INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva heftet gir svar på Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne fram Slik er heftet bygd opp HVORFOR DERE BØR LESE DENNE ANBEFALINGEN Bedre planlegging Bedre beslutningsgrunnlag Bedre økonomi HVORFOR FOKUS PÅ TRÅDLØSE NETTVERK? Skolen i endring Bredbånd: Nye muligheter og krav FORDELER OG UTFORDRINGER Fordeler ved trådløse nett Utfordringer ved trådløse nett

4 OM TRÅDLØSE NETT Hva er et trådløst nettverk? Frekvenser Interferens Effekt Frie frekvenser IEEE-standardene Kompatibilitet Alternative teknologier og standarder Effektiv ytelse Interferens på de frie frekvensene Fremtidig utvikling KLASSIFISERING AV TRÅDLØST UTSTyR Basestasjon (Access Point - AP) Klient (Station Adapter STA) Bro (Wireless Bridge WB) Repeater Trådløs hjemmeruter OPPSUMMERING: TEKNOLOGIBAKGRUNN Generelle anbefalinger for trådløst nett Dette bør dere unngå PLANLEGGING Kartlegg behovene Innledende site survey Eksempel på trådløst skolenettverk Nettverkets infrastruktur Sikkerhetskrav Oppsummering: Planlegging 4 4

5 GjENNOMFØRING Konfigurasjon av ruter/svitsj Kabling av infrastruktur Innkjøp av utstyr Hensyn ved valg av basestasjon Slik monterer dere basestasjonene Velg riktig tjenesteleverandør ETABLÉR EN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSPOLITIKK 4 ENKEL BRUK - STOR RISIKO Trådløst betyr mindre kontroll SIKKERHET FOR TRÅDLØSE NETTVERK Aksesskontroll Dataintegritet og konfidensialitet Tjenestetilgjengelighet og klientvaksinering Anbefalte sikkerhetsløsninger ANBEFALTE TILTAK FOR GOD ADMINISTRASjON Slik kan dere optimalisere det trådløse nettet TIPS TIL ALTERNATIVE LØSNINGER I SKOLEN Alle lærerne har bærbar Klassesett med bærbare Alle lærere og alle elever har bærbare Kostnader

6 66 HVIS DU VIL VITE MER OM IKT I SKOLEByGNINGER 67 FORKORTELSER 6 6

7 7 7

8 OM UNINETT ABC UNINETT ABC veileder den norske utdanningssektoren om IKT og teknologivalg på vegne av Utdanningsog forskningsdepartementet (UFD). Vi fokuserer på infrastruktur og tilhørende tjenester, og bistår ved teknologiske og organisatoriske IKT-beslutninger. UNINETT ABCs veiledningstjeneste er et gratis og leverandørnøytralt tilbud til alle offentlige og private aktører som jobber med IKT i utdanningen. UNINETT ABC er en ikke-kommersiell, nasjonal satsning med hovedkontor i Trondheim og et nettverk av veiledere som er knyttet til universitets- og høgskolesektoren. 1.1 UNINETT ABCs anbefalinger Dette dokumentet inngår i UNINETT ABCs serie med anbefalinger for norsk utdanningssektor. Anbefalingene tar for seg ulike tekniske tema og problemstillinger knyttet til IKT i utdanningen, og skal bidra til at aktørene i sektoren får kompetanse til å gjøre gode teknologivalg. Målet er å gi bedre lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte ved skolen. UNINETT ABCs anbefalinger er dynamiske dokumenter som vil være under løpende utvikling. Anbefalingene blir grundig kvalitetssikret både av oss og av eksterne fagpersoner, slik at leseren kan være trygg på at de faglige vurderingene er av høy kvalitet. Vi har som uttalt målsetning å samle erfaringer fra blant annet pilotprosjekter, og å bruke disse når vi gir råd til norske utdanningsinstitusjoner. Siste versjon av anbefalinger publisert av UNINETT ABC er tilgjengelig på våre hjemmesider 1.2 Annen eile ning eile ning fra UNINETT ABC Faktaark UNINETT ABC har samlet elementer fra anbefalingene i faktaark. Disse dokumentene gir en kort oversikt over relevante tema og fagområder. Faktaarkene skal underbygge anbefalingene, og samtidig gi leseren en rask oversikt over et tema. Du finner faktaarkene på våre hjemmesider. Veile ningstjenesten Veiledningstjenesten skal bidra til at beslutningstakere og andre aktører i utdanningssektoren gjør mer kvalifiserte teknologivalg, ikke minst ved å øke sektorens kompetanse innen valg av IKT-løsninger. Veiledningstjenesten er bemannet med rådgivere fra universitets- og høgskolesektoren med høy teknisk kompetanse og lokalkunnskap. Du kan kontakte rådgiverne på telefon eller via e-post Nettsi er Du finner mer informasjon om veiledningstjenesten og veiledningsmateriell fra UNINETT ABC på våre hjemmesider 8 8

9 SLIK BRUKER DERE HEFTET 2.1 H a heftet gir s ar på Denne anbefalingen beskriver (både prinsipielt og i noen grad teknisk) hva dere bør ta hensyn til når dere skal etablere eller forbedre interne innendørs trådløse nettverk ved skolen eller institusjonen. Den gir veiledning, råd og svar med utgangspunkt i undervisningsinstitusjonenes spesielle behov og forutsetninger. Anbefalingen: 1. Forenkler prosessen ved å ta i bruk eller oppgradere en trådløs infrastruktur 2. Gir o ersikt over ulike aspekter dere må vurdere under arbeidet; som planlegging, gjennomføring, administrasjon og sikkerhet.. Kan fungere som en kvalitetssikring og kravspesifikasjon dersom dere ønsker å leie andre til å utføre arbeidet med etablering og drifting 4. Gir nyttige lenker til mer informasjon og skjema til hjelp i planleggingsarbeidet Dokumentet omtaler ikke utendørs punkt-til-punkt/punkt-til-multipunkt radionett. Vil du vite mer om dette, kan du lese anbefalingen Utendørs radionett som er tilgjengelig via våre nettsider. 2.2 H em er heftet skre et for? Heftet er først og fremst skrevet for deg som er ansvarlig for den interne infrastrukturen i skolebygninger, enten du sitter i en byggekomité eller brukerutvalg, er planlegger i kommunen, eller fungerer som ekstern rådgiver for kommunen i forbindelse med etablering av telefoni- og datanett i kommunens skolebygninger. Også skoleledere på kommune- og skolenivå kan ha utbytte av dokumentet, spesielt de fem første kapitlene. Anbefalingen forutsetter at du har grunnleggende forståelse for PC og nettverk. For siste del av dokumentet, bør du helst også ha erfaring fra nettverksadministrasjon. 2.3 Lett finne fram For at du enkelt skal finne fram i teksten, har vi laget symboler i margen: Når vi gir en konkret anbefaling som er verdt å følge, finner du dette symbolet og tekst markert med grønn bakgrunn. Vi gir også små advarsler ved å kommentere forhold dere bør unngå eller være spesielt oppmerksomme på. Det har vi markert med dette symbolet og tekst på grå bakgrunn. Når vi påpeker forhold dere bør undersøke, vurdere eller ta hensyn til i forbindelse med trådløse nett, er det markert med dette symbolet. Når vi henviser til kilder der du finner mer informasjon, er det markert med dette symbolet. 9 9

10 I tillegg vil du finne igjen følgende symboler i figurene: Klient: PC som man ønsker å kople til det trådløse nettet. Aksess punkt (AP): Trådløs basestasjon S itsj: Nettverksenhet som kopler sammen annet nettverkutstyr i et spredenett Ruter: Nettverksenhet som sender nettverkstrafikk til riktig nettverk Innloggingstjener/Autentiseringstjener: Dette kan være en LDAP-brukerdatabase, passordfiler eller lignende. RADIUS tjener: Tjener som selv kan autentisere brukere eller videreformidle autentiseringsforespørsler, til for eksempel en Autentiseringstjener. Forkortelser Bakerst i heftet finner du en alfabetisk oversikt over forkortelser som er benyttet i anbefalingen

11 2.4 Slik er heftet byg opp Anbefalingen starter med å gi oversikt over grunnleggende teknologi og vurderinger dere bør gjøre i den forbindelse, og ender opp med administrasjon av trådløse nett. Ved hjelp av innholdsfortegnelsen kan du velge de mest relevante delene av heftet, og hoppe over stoff som er kjent eller irrelevant. Heftet følger denne hovedstrukturen: Kapittel 1-7 Teknologibakgrunn En gjennomgang av radio, standarder og ytelser. Kapittel 8-11 Planlegging og gjennomføring Hensyn, vurderinger og implementering. Kapittel 12-1 Sikkerhet Hvordan planlegge og bygge en trådløs infrastruktur? Kapittel 14-1 A ministrasjon Om å vedlikeholde et trådløst nett

12 HVORFOR DERE BØR LESE DENNE ANBEFALINGEN.1 Be re planlegging I dag skjer det store endringer i pedagogiske metoder, læringsomgivelser, organisering av skolehverdagen og IKT-bruken blant elever og skoleansatte. Det synliggjør behovet for langsiktig og grundig planlegging av dataløsninger for skolen. God planlegging sparer dere for både tid og penger. Selv om denne anbefalingen ikke er ment som en fasit, kan den være en god veiledning med hensyn til hvordan trådløse nettverk kan planlegges, bygges og administreres. Den vil også kunne fungere som en referanse..2 Be re beslutningsgrunnlag Dette heftet gir deg konkrete anbefalinger som gjør det enklere å ta overveide beslutninger når dere skal etablere interne trådløse nettverk i skolen. Det vil være nyttig i forbindelse med planlegging av nybygg, rehabilitering av eksisterende bygg, eller spesielt opprustningsarbeid knyttet til innføring eller oppgradering av IKT i skolen. Anbefalingene er basert på UNINETTs årelange erfaring med å etablere interne trådløse nettverk i universitets- og høgskolebygg.. Be re økonomi Grundig og langsiktig planlegging gir ikke minst bedre økonomi. Etablerer dere et fleksibelt og utvidbart nettverk, gir det bedre løsninger og lavere kostnader når behovet endrer seg. For det gjør det

13 HVORFOR FOKUS PÅ TRÅDLØSE NETTVERK? 4.1 Skolen i en ring IKT-bruken i norske skoler er i rask utvikling. Myndighetene har satt seg høye mål for bruk av IKT som pedagogisk verktøy i skolen, og PC-tettheten i skolene øker raskt. Bredbåndstilgang mot Internett og andre digitale informasjonstjenester vil forsterke denne utviklingen i årene som kommer. Det er vanskelig å forestille seg hvordan PC-bruken, læringsomgivelsene og organiseringen av skolehverdagen vil fortone seg om ti år. Utviklingen går i retning av temabasert samarbeidslæring med vekt på informasjonssøk og -sammenstilling, gruppearbeid, veiledning, individuell tilpasning og fleksitidsordninger. Oppfatningene om hvordan vi best organiserer elevene for å oppnå optimal læring, forandrer seg stadig, og skolehverdagen gjennomgår en kontinuerlig modernisering og utvikling. En ringene i IKT-bruken og i organiseringen a skolen som læringsinstitusjon synliggjør beho et for langsiktig og grun ig planlegging a ataløsninger for norske skoler. 4.2 Bre bån : Nye muligheter og kra Bredbåndsnett til norske skoler åpner muligheter for blant annet Rask tilgang mot Internett, og dermed til kommunikasjonstjenester og kunnskapsdatabaser som finnes på nettet Mulighet for å sentralisere driften av datatjenester, for eksempel hos en kommersiell tjenesteleverandør eller ved eget driftssenter i kommunen Utveksling av undervisningstjenester over nettet Når mange brukere skal være på nettet samtidig, kreves det at nettverket har tilstrekkelig kapasitet. Dette er en opplagt fordel ved bredbåndstilknytning. Samtidig setter den omfattende bruken store krav til driftsikkerhet og oppetid. Forutsetningen for å få gevinst av bredbåndstilknytning er at de interne nettverkene i skolebygningene som tilknyttes bredbåndsnettet, er planlagt og tilrettelagt for rask, sikker og funksjonell kommunikasjon, tilpasset de behovene dere har. 13 1

14 FORDELER OG UTFORDRINGER.1 For eler e trå løse nett Trådløse nettverk er populært, og som et supplement til et kablet nettverk blir trådløst ansett som svært nyttig. For skoler og akademiske institusjoner kan et trådløst nettverk åpne for nye muligheter til Selv å velge sin arbeidsplass etter det som er mest hensiktsmessig i øyeblikket, fremfor å være bundet av et bestemt kontor eller datasal. Mobilitet som kan utnyttes til å effektivisere arbeidet og frigjøre rom- og dataressurser. Gode løsninger dersom geografi, bygningsmasse og tilgjengelighet gjør at det er umulig eller uforholdsmessig dyrt å bruke kabel. Lokasjonsua hengig En blir uavhengig av datasaler eller kontorer for å ha nettverkstilknytning. Dermed kan studenter samles i adhoc arbeidsgrupper i kantina, bibliotek, fellesareal eller i auditorium og arbeide i eget tempo til egen tid uten å være avhengig av reservasjon av en datasal. Konstruksjonsua hengig Dersom en på grunn av bygningens konstruksjon eller verneverdighet ikke har anledning til å trekke kabler for et trådbundet nettverk, gir et trådløst nett nye muligheter. Opp atert For noen skoler er et tilgjengelig trådløst nettverk et signal om at en er moderne og følger med på teknologien og studentenes ønsker. Fremti srettet Ennå blir trådløse nettverk primært brukt til datakommunikasjon mellom en bærbar PC og nettverket. Teknologien har imidlertid potensial til å tilby fremtidige tjenester som billig eller gratis telefoni gjennom IP-telefoni, lokasjonsbestemte tjenester som betalingsformidling i kantine/kiosk, og informasjonsdistribusjon (pushteknologi). Vi anbefaler at trådløst nettverk primært blir benyttet som supplement til, og ikke som erstatning for et kablet nettverk 14 14

15 .2 Utfor ringer e trå løse nett En trådløs infrastruktur er i de aller fleste tilfeller et supplement til et kablet nettverk, og bør ikke ses på som et fullstendig alternativ til kabel. Ønsker dere likevel å basere infrastrukturen på et trådløst nettverk fremfor et kablet, bør dere ta hensyn til at: Trådløse komponenter gjør infrastrukturen mer komplisert med hensyn til feilkilder Trådløst gir langt mindre kapasitet enn kablet nettverk Trådløst er en radiomessig begrenset ressurs, og at det dermed kan bli problemer med støy Trådløst er et kringkastet medium som må sikres tilstrekkelig mot avlytting og misbruk, i langt større grad enn et kablet nettverk Trådløst ikke skalerer økt belastning (større brukermasse/endret trafikkprofil) så godt som kablet nettverk Dere bør i størst mulig grad unngå å basere det interne nettverket på trådløst. 15 1

16 OM TRÅDLØSE NETT 6.1 H a er et trå løst nett erk? Begrepet trådløst nettverk benyttes om all form for datakommunikasjon som foregår uten kabel, men ved hjelp av radiobølger eller lys. Til dette finnes det forskjellig utstyr som opererer på en mengde ulike frekvenser, og som også kommuniserer på forskjellige måter til ulike formål. Ulike typer trådløsteknologi og -utstyr er ikke nødvendigvis kompatible med hverandre. For bedre å forstå trådløse nettverk, er det nyttig å være kjent med en del grunnleggende begreper omkring radio og frekvenser. 6.2 Frek enser Radioteknologi forutsetter utstråling av energi i form av elektromagnetiske bølger, såkalt elektromagnetisk stråling. Strålingen forekommer på et avgrenset sted eller spenn i det elektromagnetiske spektrum. Det aktuelle stedet angis som en frekvens, som tilsvarer det antall svingninger den elektromagnetiske bølgen gjennomgår i løpet av ett sekund. Frekvensen oppgis i måleenheten Hertz (Hz). Frekvensene i det elektromagnetiske spektrumet spenner fra 0 til uendelig. Avstanden mellom to frekvenser kalles et frekvensområde eller en båndbredde. frek ens = antall s ingninger per sekun Senterfrek ens Utstrålt energi kan aldri begrenses stramt til en gitt frekvens. Så smal kan aldri utstrålingen bli. Når vi oppgir utstråling til en frekvens, betyr det at den er på sitt sterkeste på den aktuelle frekvensen. På hver side av denne senterfrekvensen vil det imidlertid finnes avtakende stråling langs det elektromagnetiske spekteret, helt til strålingen flater helt ut. Grafen viser sammenhengen mellom frekvens og signalstyrke. Den viser også hvordan et signal brer seg utover til hver side av en senterfrekvens. Senterfrekvens Amplitude (signalstyrke) Sidelobe Frekvens 16 16

17 Kanaler Vi deler gjerne opp et større frekvensområde i mindre kanaler. Det er senterfrekvensen, det vil si området der signalet skal være sterkest, som betegner kanalen. Senterfrekvensen befinner seg midt i kanalens totale frekvensområde. En kanal gis gjerne en stor nok båndbredde til at en transmisjon (sending) kan foregå uforstyrret av en annen transmisjon på en kanal over eller under, men det trenger ikke være slik. 6. Interferens Dersom flere radiosendere opererer på de samme frekvensene samtidig, blir det vanskelig for mottakeren(e) å skille ut de riktige signalene. Den kraftigste senderen vil dessuten overdøve signalene fra de andre. Situasjonen kan sammenliknes med en samtale. Så lenge bare én prater, er det enkelt å høre budskapet. Begynner flere å prate samtidig, blir det straks vanskeligere å oppfatte et spesifikt budskap. Og når skrythalsen i hjørnet hever stemmen for å legge ut om den nye bilen, er de andres stemmer plutselig knapt hørbare. Slik uønsket forstyrrelse kalles for støy eller interferens. Konsesjonsbelagte og konsesjonsfrie frek enser Når en får en konsesjon på et frekvensområde, har en rett til å operere alene på disse frekvensene. I teorien skal en da kunne unngå interferens. På konsesjonsfrie frekvenser er det ingen kontroll med sendere. Såfremt alle holder seg innenfor de begrensninger loven setter, har man ingen rett på å klage på konkurrerende installasjoner. Begrensningene i loven skal blant annet hindre at den enkelte installasjon legger beslag på mer enn et relativt begrenset geografisk område. Det er det Norske Post- og Teletilsynet (NTP) som forvalter bruken av radio i Norge. Tilsynet regulerer, overvåker og håndhever bruken av radiofrekvensene i tråd med de bestemmelsene som er satt i lover, forskrifter og konsesjonsvilkår. På det Norske Post- og Teletilsynets hjemmesider, kan du lese mer om hva de gjør og hvordan radiofrekvensforvaltningen fungerer. 6.4 Effekt Effekten forteller om styrken på signalet, og dermed om rekkevidden. Jo større effekt, desto større rekkevidde. Post- og Teletilsynet har satt begrensinger med hensyn til hvor stor effekt som er lovlig

18 EIRP- er i Lovverket begrenser den tillatte effekten til en maksimal EIRP-verdi. EIRP står for Emitted Isotropic Radiated Power, som vil si den utstrålte effekten fra antennen: ra iosen erens positi e effekt - tap e plugger, o erganger og kabler + egeneffekten fra sel e antennen = EIRP- er ien Det kreves spesiell kompetanse for foreta en korrekt EIRP-kalkulasjon. Det er en av grunnene til at Post- og Teletilsynet krever at bare godkjente montører kan sette opp slikt utstyr utendørs. I ferdige pakkeløsninger med radio, kabler og antenner, skal forholdet mellom antenne, kabler og sendereffekt være riktig justert fra leverandøren. Slike pakker kan en derfor montere selv. Måling a signalstyrke Styrken på signalet (effekten) tilsvarer signalets amplitude. Den kan oppgis enten lineært (i Watt - W) eller logaritmisk (i Decibel db). Decibel beskriver forholdet mellom to mengder, på samme måte som ved angivelser i prosent. Derfor er det vanlig å legge til en ekstrabenevnelse som angir hvilke typer mengder decibel er brukt til å gjengi. Slik står dbm for decibel med referanse til en milliwatt (1 mw = 0 dbm) og er brukt i forbindelse med radioeffekt. dbi angir decibel med referanse til den utstrålte effekten fra en isotropisk 1 antenne. Benevnelsen blir altså benyttet om effekten en gitt antenne vil gi. 1 En isotropisk antenne er en perfekt antenne som har lik utstråling (og mottak) i alle retninger. Den eksisterer ikke i irkeligheten, En isotropisk antenne er en perfekt antenne som har lik utstråling (og mottak) i alle retninger. Den eksisterer ikke i irkeligheten, men blir brukt som en referanse

19 mw mw = 36 dbm mw = 23 dbm 1000 mw = 30 dbm mw = 20 dbm dbm Grafen visualiserer forskjellen mellom logaritmisk og lineær måling av signalstyrke

20 6. Frie frek enser Bruken av radiofrekvenser er som nevnt regulert. Det innebærer at en oftest trenger konsesjon for å benytte et bestemt frekvensområde. Det finnes imidlertid såkalte frie frekvenser som en ikke trenger konsesjon for å benytte, forutsatt at en holder seg innenfor NPTs begrensninger. Dette dokumentet omhandler trådløse nettverk som benytter seg av disse frie radiofrekvensene, GHz og GHz. Begrensninger for bruk av frie frekvenser er bestemt i Forskrift om tillatt bruk av frekvenser, og finnes på

21 Figuren viser hvilke effekter en får bruke ved de ulike tilgjengelige frekvensene. Ikke alle frekvenser er tilgjengelig for bruk utendørs

22 Optimalisering a sen eeffekt Innenfor 5GHz-områdene stilles det ulike krav til utstrålt effekt, avhengig av hvilken funksjonalitet utstyret støtter. Aktuelt utstyr er: Dynamic Frequency Select (DFS), som selv forsøker å unngå å forårsake støy. Den kartlegger om frekvensene i den aktuelle kanalen allerede er i bruk, før den selv tar kanalen i bruk. Transmit Power Control (TPC), som justerer effekten slik at den ikke overstiger det nivået som behøves for å oppnå tilfredsstillende kommunikasjon. Det vil si at den ikke sender ut kraftigere signal enn nødvendig. 6.6 IEEE-stan ar ene Innenfor 2.4GHz og 5GHz finnes det flere alternative produkter og standarder å velge mellom. Likevel er det IEEE standardene som har fått den klart største utbredelsen i trådløs sammenheng. Det finnes imidlertid flere: IEEE fikk sin endelige godkjenning 26. juni Den beskriver trådløse nettverk som bruker radio ved 2.4GHz med metodene Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) eller Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). Begge gir hastigheter på 1 eller 2 Mbit/s. Standarden beskriver også et nettverk som benytter det infrarøde spektrum. Produkter med FHSS og DSSS er fremdeles på markedet. IEEE b ble ferdig 16. september Det var en utvidelse av DSSS-delen av , og gav en forbedret hastighet på 5.5 og 11 Mbit/s, og samtidig bakoverkompabilitet med 1 og 2 Mbit/s DSSS Dette er i dag den mest utbredte standarden på markedet. IEEE a beskriver bruken av frekvensene i 5GHz ved bruk av metoden Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). Dette gir hastigheter på opp til 54 Mbit/s. I dag finnes det aprodukter på markedet, men standarden har ennå ikke klart å få helt innpass utenom i Enterprise-type utstyr men det er på vei over i privat-markedet også. Det er verdt å merke seg at a mangler DFS og TPC, og dermed bare er tillatt med begrenset effekt innendørs. Utvidelser med IEEE h (se under) retter på disse manglene. IEEE g ble godkjent 12. juni Den beskriver en utvidelse av b, og tar i bruk OFDMteknikken fra a. Dermed gir den en hastighetsforbedring på opp til 54 Mbit/s. Samtidig er det krav til bakoverkompabilitet 2 til b g-produktene nådde markedet svært raskt, og er prismessig temmelig lik b-produktene. IEEE h ble opprinnelig utviklet for Europa. Målet var å løse problemer med interferens (særlig i forbindelse med satellitter og radar), knyttet til 5GHz frekvensbandet. Standarden definerer bruk av DFS og TPC. IEEE TGn. Dette er en standard under utvikling for å oppnå hastigheter på minst 100 Mbit/s. Den vil være aktuell kun for 5GHz-frekvensene. 2 Bakoverkompatibilitet betyr at utstyr med ny standard også må virke med utstyr med en tidligere standard

23 6.7 Kompatibilitet Wi-Fi Alliance (http://www.wifialliance.com/) er en interesseorganisasjon for produkter, og skal sikre god kompatibilitet mellom ulike produkter. Selv om et produkt oppgir at den følger en gitt standard, er det nemlig ikke sikkert at det virker godt sammen med produktene fra en annen leverandør selv om de følger samme standard. Wi-Fi Alliance har en serie med strenge kompatibilitetstester som produktene må gå gjennom før de kan skilte med et Wi-Fi godkjenningsmerke. Godkjenningen skal gjøre kunden trygg på at produktet fungerer mot andre Wi-Fi-merkede produkter. Vær oppmerksom på at disse Wi-Fi-testene ikke dekker all funksjonalitet, men primært operasjonen mellom en basestasjon og en klient. Det gjør at funksjoner som load sharing (automatisk fordeling av klienter mellom basestasjonene) og roaming (automatisk forflytning av klient mellom basestasjoner) ikke nødvendigvis fungerer selv om produktet er Wi-Fi-sertifisert. Wi-Fi-merkingen gir heller ikke noen garanti for produktets kvalitet i form av levetid eller oppetid. 6.8 Alternati e teknologier og stan ar er Markedet tilbyr et bredt utvalg trådløsteknologi, og det kommer stadig mer. Her er et lite utvalg: Bluetooth: Kortholds kommunikasjonsstandard mellom små, bærbare enheter. Den kan også brukes som nettverkskort. Bluetooth v1.1 og v1.2 oppnår hastigheter på kbit/s, mens Bluetooth v2.0 oppnår 2.1 Mbit/s. IEEE : Standard for trådløst bredbånd utendørs (MAN), hovedsaklig på lisensierte frekvenser. Interesseorganisasjonen WiMax er etablert for å promotere standardene. Du finner mer informasjon om på UNINETT ABCs faktaark om WiMax som er gjort tilgjengelig gjennom nettsidene til UNINETT ABC (http://www.uninettabc.no) IEEE : En foreslått IEEE-spesifikasjon for å øke IP-basert overføringskapasitet for mobile brukere i såkalte trådløse bynett (WMAN Wireless Metropolitan Area Networks). Standarden legger opp til å støtte utstyr og personer som beveger seg med en fart på over 200 km/t. Ultra Wi e Ban (UWB): Et ennå ikke ferdigutviklet trådløst alternativ til USB2.0/Firewire (IEEE 1394). Kan potensielt nå ytelser på 1Gbit/s over korte avstander. I tillegg finnes det flere produktproprietære utvidelser av IEEE , som skal gi økt ytelse eller flere muligheter. 23 2

24 6.9 Effekti ytelse Linjehastighetene som blir oppgitt på nettverksutstyr, tilsvarer hastigheten brukt på det fysiske mediet, og ikke den hastigheten som brukeren opplever, såkalt effektiv ytelse. For 10/100/1000 Mbit/s Ethernet er denne forskjellen relativt liten. På trådløse nettverk kan den imidlertid være ganske stor. Ved trådløse nettverk må nemlig en stor andel av kapasiteten brukes til å kapsle inn datapakkene for at de skal komme riktig frem til mottaker. Det må blant annet forhandles tidsluker for forsendelsen, og foran hver pakke må det sendes en bitstrøm i lav hastighet som varsler at det kommer en datapakke (preamble). Jo høyere hastighet man operer på, jo mer markant blir effekten av denne initielle bitstrømmen. I praksis betyr dette at du ved 11Mbit/s maksimalt vil oppleve en ytelse rundt 5.6 Mbit/s, og ved 54 Mbit/s et sted mellom 18 og 22 Mbit/s, litt avhengig av standarden som benyttes (802.11a eller g) Interferens på e frie frek ensene På de frie frekvensene, spesielt på 2.4GHz, finnes det i dag en mengde produkter som har full rett til å benytte seg av frekvensene. De vil imidlertid kunne skape til dels alvorlig interferens for trådløse nettverk. Eksempler på slike produkter er enkelte trådløse telefoner, mikrobølgeovner, trådløs overføring av lyd- og bilde, noen typer trådløse alarmer og trådløse nettverk som benytter seg av andre radioteknikker (f.eks. Bluetooth, enkelte , IEEE som bruker FHSS, DSSS og OFDM). Også i radiomiljø der en bare benytter IEEE b/g, er det viktig å passe på hvilke frekvenser man bruker. Bån bre e og kanaler for b/g Det totale tilgjengelige frekvensområdet strekker seg fra 2.4GHz til GHz. Dette utgjør en total båndbredde på 83.5MHz. Denne bredden er igjen oppdelt i kanaler, der hver kanal har en egen båndbredde og en senterfrekvens (se kapittel 6.2). For b/g finnes det 14 kanaler, men kun de 13 første av disse er tilgjengelig for bruk i Norge. Den 14. kanalen er for Japan. I USA er bare de 11 første kanalene tillatt brukt, men til gjengjeld har de anledning til å sende med litt kraftigere effekt. På neste side finner du kanalplanen for b/g med senterfrekvenser: 24 24

25 Kanal MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz Tre samti ige kanaler Som du ser, er det 5MHz mellom hver senterfrekvens. Bruk av én kanal vil imidlertid legge beslag på en båndbredde på ca 30MHz (avhengig av kvaliteten på utstyret). For at ikke signalet, inkludert sidelobene, skal gå utover den tilgjengelige båndbredden (som starter på 2.400GHz),. For å minimere interferens mellom kanalene, anbefaler b/g en tilgjengelig båndbredde på 30MHz. Det betyr at en ikke kan bruke alle de kanalene som frekvensplanen oppgir, samtidig. 25 2

26 Dersom to basestasjoner settes på henholdsvis kanal 1 og kanal 3, vil radiobildet kunne visualiseres slik: Amplitude (signalstyrke) Kanal Frekvens [GHz] ,412 2,417 2,422 2,427 2, ,437 2,442 Vi ser at spesielt at hovedlobene er i berøring med hverandre. Det vil gi en interferens som vil merkes på nettverksytelsen. Vi anbefaler at dere velger mellom kanalene 1, 6 og 11. Dette er optimal kanalinndeling for USA eller World Mode men det er mange kort på det norske- og europeiske markedet som bare har 11 kanaler. Vær oppmerksom på at kort fra USA eller i World Mode ikke kan benytte kanalene 12 og

Anbefaling om innendørs trådløse nett i skolen

Anbefaling om innendørs trådløse nett i skolen Anbefaling om innendørs trådløse nett i skolen Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

Innhold. 1. Hva er trådløse nettverk?... 5. 2. Utstyr i et trådløst nettverk... 8. 3. Hvordan planlegge et trådløst nett?... 11. 4. Installasjon...

Innhold. 1. Hva er trådløse nettverk?... 5. 2. Utstyr i et trådløst nettverk... 8. 3. Hvordan planlegge et trådløst nett?... 11. 4. Installasjon... Innhold 1. Hva er trådløse nettverk?... 5 1.1. Muligheter og utfordringer med trådløse nettverk... 5 1.2. Hvordan fungerer trådløse nettverk?... 5 1.3. Rekkevidde... 6 1.4. IEEE-standarder... 6 1.5. Kompatibilitet...

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

GigaCampus Trådløs Campus. Trinn 2. Fredag 17.02.2006 Jardar.Leira@uninett.no

GigaCampus Trådløs Campus. Trinn 2. Fredag 17.02.2006 Jardar.Leira@uninett.no GigaCampus Trådløs Campus Trinn 2 Fredag 17.02.2006 Jardar.Leira@uninett.no Dagens tidsplan 09:00 Start Repetisjon Kanaler og kanalvalg Aktiv og passiv stumbling Manuell site survey (praktisk) 11:00-11:30

Detaljer

GigaCampus Trådløs Campus. Trinn 1. Torsdag 16.02.2006 Jardar.Leira@uninett.no

GigaCampus Trådløs Campus. Trinn 1. Torsdag 16.02.2006 Jardar.Leira@uninett.no GigaCampus Trådløs Campus Trinn 1 Torsdag 16.02.2006 Jardar.Leira@uninett.no Agenda Frekvenser Effekter Interferens Frekvensforskriften Standarder Praktisk 2 Frekvenser Radio er energi utstrålt som elektromagnetiske

Detaljer

Honeywell OneWireless

Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless er et komplett ISA100 system bestående av nettverk og inn og utgangsenheter Et nettverk kan bestå av fra en transmitter og en gateway, til opp til flere tusen

Detaljer

UA Tjenestebeskrivelse Nett

UA Tjenestebeskrivelse Nett UA Tjenestebeskrivelse Nett 0. Innhold 0. Innhold 1. Om dokumentet 2. Om 3. Innhold i tjenesten 4. Begrensninger i tjenesten 5. Kundens forpliktelser/ansvar 6. Mål for tjenestenivå 7. Prising

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

Hafslunds satsning på Wimax

Hafslunds satsning på Wimax Hafslunds satsning på Wimax erfaringer og videre utbyggingsstrategi Trond Nedregård s.1 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Kapittel 7: Nettverksteknologier

Kapittel 7: Nettverksteknologier Kapittel 7: Nettverksteknologier I dette kapitlet ser vi nærmere på: Kablede nettverk: Ethernet Funksjon: buss, pakkesvitsjing, adresser Svitsjet Ethernet, kollisjonsdomene, kringkastingsdomene Ethernet

Detaljer

Hvordan innføre tjenester på et avansert trådløst nettverk for mange samtidige brukere og applikasjoner.

Hvordan innføre tjenester på et avansert trådløst nettverk for mange samtidige brukere og applikasjoner. Hvordan innføre tjenester på et avansert trådløst nettverk for mange samtidige brukere og applikasjoner. Oslo Lufthavn og Avinor har siden 2000 benyttet trådløst nettverk til tjenestetilgang for mange

Detaljer

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Hvordan virker AMS Kommunikasjons metoder AMS kan kommunisere på flere måter: PLC (Power Line

Detaljer

Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m

Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m TEKNA Seminar: WiMAX - trådløse bredbåndsnett Presentert av Tor Andre Myrvoll, SINTEF Oversikt To nye utvidelser av IEEE 802.16-standarden: IEEE 802.16j

Detaljer

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget I dette kapitlet ser vi nærmere på: Lenkelaget Oppgaver på lenkelaget Konstruksjon av nettverk Aksessmekanismer Det fysiske laget Oppgaver på det fysiske laget

Detaljer

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER AirLink 2400ac FAQ Gratulerer med di valg av Svive Fractus. I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppse av Fractus. Om det er noe du lurer på som ikke

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Kabelen kan brukes mellom Altibox Wifi Pluss og hjemmesentralen eller

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset LOS Bynett Tilkobling og intern kabling i huset Tilkobling av fiber i bolig Når du har bestilt fiber fra LOS Bynett, og området du bor i er vedtatt utbygd, vil du bli kontaktet av montør fra vår entreprenør.

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Outsourcing av småceller/femtoceller

Outsourcing av småceller/femtoceller Outsourcing av småceller/femtoceller Teknas kursdager, Trondheim 9. januar 2014 Geir Ove Jenssen CTO Norsk mobildekning i media 2013: Mobildekning på jobben Moderne energieffektive bygg stopper signalene

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

JULI Graving og kabling BRUKERVEILEDNING

JULI Graving og kabling BRUKERVEILEDNING JULI 2015 Graving og kabling BRUKERVEILEDNING 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING PÅ EIENDOM S 4 3 PLASSERING AV MEDIEKONVERTER OG HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM KABLER S 9 5

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelse av ny tra dløs løsning for Ryfylke IT Samarbeid

Rammeavtale for anskaffelse av ny tra dløs løsning for Ryfylke IT Samarbeid Vedlegg A: Kravspesifikasjon Rammeavtale for anskaffelse av ny tra dløs løsning for Ryfylke IT Samarbeid Vedlegg A - Kravspesifikasjon Side 1 av 5 1. Innledning Kort om status historikk, status og utvikling

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN IPVPN Primær Aksess og Mobil Backup 20160413/OAN 1 OPPSUMMERING 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prinsippskisse IPVPN Mobil PrimærAksess & IPVPN Mobil backup... 3 2 BESKRIVELSE 4 2.1

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

5 Tips til flytting av IT-systemer.

5 Tips til flytting av IT-systemer. 1 5 Tips til flytting av IT-systemer. Flytting kan bli en slitsom prosess. Så det gjelder å være godt forberedt for å utføre flytte prosessen så smidig som mulig. I dette dokumentet har vi tatt for oss

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

OKTOBER 2015 BRUKERVEILEDNING FOR BYTTE OG MONTERING AV HJEMMESENTRAL FRA ZYXEL P2812 TIL ALTIBOX FMG

OKTOBER 2015 BRUKERVEILEDNING FOR BYTTE OG MONTERING AV HJEMMESENTRAL FRA ZYXEL P2812 TIL ALTIBOX FMG OKTOBER 2015 BRUKERVEILEDNING FOR BYTTE OG MONTERING AV HJEMMESENTRAL FRA ZYXEL P2812 TIL ALTIBOX FMG Dette er din nye hjemmesentral Altibox FMG Fremsiden av Altibox FMG Forside med statuslys. Mer informasjon

Detaljer

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette?

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette? Trådløse Systemer Arild Trobe Engineering Manager 1 Trådløse Systemer for å løse.. dette? 2 Trådløse systemer Hvorfor? 3 3. DELT TOPOLOGI 4 6 LAN WLAN (802.11X) ZigBee Bluetooth PAN WMAN (802.16) (802.20)

Detaljer

1. Sikkerhet i nettverk

1. Sikkerhet i nettverk 1. Sikkerhet i nettverk Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverk Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Installasjons- og brukerveiledning

Installasjons- og brukerveiledning EloCam 2.0 Trådløst kamerasystem Installasjons- og brukerveiledning Takk for at du har valgt EloCam 2.0 fra Elotec EloCam 2.0 er et trådløst kamerasystem som gir deg oversikt på en enkel måte, uansett

Detaljer

Gode nettopplevelser med. HomeNet FIBER

Gode nettopplevelser med. HomeNet FIBER Gode nettopplevelser med HomeNet FIBER Brukerveiledning / Platinum 6840 Kjære kunde Du er nå ett skritt nærmere gode nettopplevelser med HomeNet Fiber! Dette er en veiledning for hvordan du tar i bruk

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore?

Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore? Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore? Frekvensvalg Dekning Hvordan oppnå tilfredsstillende dekning? God dekning (over alt) er helt avgjørende for et godt resultat og fornøyde

Detaljer

TV TIL STUA. Netgear HDX101. En stjerne er født. Stor lyd, liten boks. Men dv var ikke død... Klikk for film. Test: 40- og 42-tommers LCD-TV

TV TIL STUA. Netgear HDX101. En stjerne er født. Stor lyd, liten boks. Men dv var ikke død... Klikk for film. Test: 40- og 42-tommers LCD-TV VIDEO LYD FOTO KOMMUNIKASJON Din nye digitale hverdag Nr 2/2007 Kr 74,- 27. mars. - 2. mai TV TIL STUA Test: 40- og 42-tommers LCD-TV En stjerne er født Hjemmekinoprojektor for entusiasten Stor lyd, liten

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Stråling fra elektronisk kommunikasjon Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling, fra både naturlige og menneskeskapte

Detaljer

Sandvigå Borettslag. Bytte av TV- og bredbåndsleverandør. Informasjon om avtalen

Sandvigå Borettslag. Bytte av TV- og bredbåndsleverandør. Informasjon om avtalen Bytte av TV- og bredbåndsleverandør Informasjon om avtalen Informasjonsskriv nr 2 Januar 2017 Valg av ny TV- og bredbåndsleverandør Styret har over lenger tid vurdert flere leverandører for TV- og bredbåndstjenester

Detaljer

Avtale om Bitstrøm: Vedlegg C Bitstrøm NNI Produktblad

Avtale om Bitstrøm: Vedlegg C Bitstrøm NNI Produktblad Avtale om Bitstrøm: Vedlegg C Bitstrøm NNI Produktblad Innhold Avtale om Bitstrøm: Vedlegg C Bitstrøm NNI Produktblad... 1 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 3. Beskrivelse av NNI tilknytning... 4

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 2013 Bergvall Marine OPPGAVE 3 Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 Innhold Oppgave 1.... 2 Oppgave 2.... 7 Oppgave 3.... 9 Oppgave 4.... 10 Kilder:...

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Sikkerhet i trådløse nett

Sikkerhet i trådløse nett temahefte Sikkerhet i trådløse nett Uninett ABC SIKKERHET i E nett Innhold 1. Om trådløse nettverk...5 1.1. Hva er trådløse nettverk?...5 1.2. Hvordan virker trådløse nettverk?...5 1.3. Hvorfor sikkerhet?...5

Detaljer

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Bredbåndstelefon Framtidige tjenester Video-on-demand Triple-play Digital-TV Trådløst Internett Nå legger vi fiberoptisk kabel der du bor! Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Hva i all verden er

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 Takk for at du kjøpte Altibox Wifi Pluss Nå gjenstår kun få trinn før du har forbedret den trådløse opplevelsen i hjemmet ditt. Denne

Detaljer

Innhold. Shannons Teorem Litt om det «fysiske» laget Hva gjør støy/dårlig signal med hastigheten Noen vanlig problemstillinger Sammendrag Spørsmål

Innhold. Shannons Teorem Litt om det «fysiske» laget Hva gjør støy/dårlig signal med hastigheten Noen vanlig problemstillinger Sammendrag Spørsmål Innhold Shannons Teorem Litt om det «fysiske» laget Hva gjør støy/dårlig signal med hastigheten Noen vanlig problemstillinger Sammendrag Spørsmål Shannons Teorem Shannons teorem gir oss den maksimale kanalkapasiteten

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer fra 5 norske kommuner Sentralisert drift av åpne kildekodeløsninger Teknologi og økonomi Klienttyper Reaktiv og proaktiv drift Kostnader Rapporten: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html

Detaljer

My-Bodyguard konsept Schipol Airport

My-Bodyguard konsept Schipol Airport My-Bodyguard konsept Schipol Airport Dette er en oversatt presentasjon fra Nederland, prosjektert av vaktselskapet Trigion i samarbeid med produsent av My-Bodyguard konseptet X-Guard B.V. Hjemmeside: www.x-guard.nl

Detaljer

Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet.

Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. Alcatel-Lucent er potensiell leverandør av utstyr som bruker

Detaljer

Programme Making and Special Events. Kvar er det plass til trådlause mikrofonar og videokamera?

Programme Making and Special Events. Kvar er det plass til trådlause mikrofonar og videokamera? Programme Making and Special Events. Kvar er det plass til trådlause mikrofonar og videokamera? av Svein Birger Skogly, Atle Coward Markussen, Stig Johannessen 1 Definisjon på PMSE PMSE er forkortelsen

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Tiltak for å redusere eksponering

Tiltak for å redusere eksponering Tiltak for å redusere eksponering AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Reduksjon i dataoverføring Mindre dataoverføring gir redusert eksponering: Forskriftens 4-3 sier Måleverdiene

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Erfaringer fra og perspektiver på Telenors WiMAXutbygging. Tore Scharning og Stig Løken, Telenor Norge Tekna: WiMax-seminar, 26.-27.

Erfaringer fra og perspektiver på Telenors WiMAXutbygging. Tore Scharning og Stig Løken, Telenor Norge Tekna: WiMax-seminar, 26.-27. Erfaringer fra og perspektiver på Telenors WiMAXutbygging Tore Scharning og Stig Løken, Telenor Norge Tekna: WiMax-seminar, 26.-27.februar 2008 Bakgrunn Telenor har siden år 2000 drevet en utstrakt xdslutbygging

Detaljer

Kravspesifikasjon, digitale skilter. Utkast v3 15/8-2015

Kravspesifikasjon, digitale skilter. Utkast v3 15/8-2015 Kravspesifikasjon, digitale skilter Terje Kvernes, AV-koordinator Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet August, 2015 1. Bakgrunn På det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet benyttes det i dag

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Geir Kjetil Sandve Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU Markedsføring og relevans Bilannonse eller: 1896 CCM, 90 HK, 66 KW, 210 NM, 1244 KG,

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

Notat. Svar på spørsmål fra spørrerunde i UOL 11.juni vedr. IKT-satsingen og infrastrukturen i Askøyskolen.

Notat. Svar på spørsmål fra spørrerunde i UOL 11.juni vedr. IKT-satsingen og infrastrukturen i Askøyskolen. Skole 16.09.2014 Sak nr. 2013/4388-6 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Serine Ødejord Svar på spørsmål fra spørrerunde i UOL 11.juni vedr. IKT-satsingen og infrastrukturen i Askøyskolen. Fra

Detaljer

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket?

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Direktør Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Teleforum, Trondheim, 8. januar 2015 Nødnettleveransen Nødnett-infrastrukturen

Detaljer

SonicWALL UTM. Hvorfor man bør oppgradere til siste generasjon SonicWALL brannmur. NSA E-Class serien. NSA serien. TZ serien

SonicWALL UTM. Hvorfor man bør oppgradere til siste generasjon SonicWALL brannmur. NSA E-Class serien. NSA serien. TZ serien SonicWALL UTM NSA serien TZ serien NSA E-Class serien Hvorfor man bør oppgradere til siste generasjon SonicWALL brannmur Nettverksikkerhet for SMB - Minimumskrav Brannmur(UTM) Et brannmur er førstelinjeforsvar

Detaljer

FIRE ENKLE MÅTER Å LA ANSATTE ARBEIDE MER FLEKSIBELT PÅ

FIRE ENKLE MÅTER Å LA ANSATTE ARBEIDE MER FLEKSIBELT PÅ FIRE ENKLE MÅTER Å LA ANSATTE ARBEIDE MER FLEKSIBELT PÅ Ta bedriften et steg videre Uansett hvor godt en bedrift presterer, kan den nesten alltid bli mer produktiv. Spørsmålet er hvor mye mer. Vi har funnet

Detaljer

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Norsk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

Tjenester i skyen. 19. desember

Tjenester i skyen. 19. desember Sky med netthatt Tjenester i skyen Det blir mer og mer aktuelt å flytte tjenester ut av campus og inn i en eller annen form for sky. Å sentralisere tjenester enten nasjonalt slik som UH-skype eller UH-

Detaljer

IT-senteret. Trådløst nettverk UiN - innstillinger og tilkobling. www.uin.no

IT-senteret. Trådløst nettverk UiN - innstillinger og tilkobling. www.uin.no IT-senteret Trådløst nettverk UiN - innstillinger og tilkobling www.uin.no Trådløst nettverk ved UiN Universitetet i Nordland har god trådløs dekning på alle våre lokasjoner. I løpet av sommeren/høsten

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 3: Kundens tekniske plattform Versjon 1.3 23 november 2011 Innhold 1 OMFANG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 ARKITEKTUR OG INFRASTRUKTUR... 4 2.1.1 Microsoft... 4 2.1.2 Datarom... 4 2.1.3 LAN/WAN... 4

Detaljer