Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag"

Transkript

1

2

3 Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag Religion 225 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah

4 Illustrasjon på omslaget: Gjengivelsen av Det melkisedekske prestedømme, av Walter Rane. Vi setter pris på kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services 50 E. North Temple St., Floor 8 Salt Lake City, Utah USA E-post: Oppgi fullt navn, adresse, menighet og stav. Pass på å oppgi bokens tittel. Gi så dine kommentarer ved Intellectual Reserve, Inc. Med enerett. Printed in the United States Versjon 2, 6/15 Engelsk original godkjent: 3/16 Godkjent for oversettelse: 3/16 Oversettelse av Foundations of the Restoration Student Readings Norwegian

5 Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag Merk: Du trenger ikke lese foreslått materiale som ikke er tilgjengelig på ditt språk. Leksjon Tittel Forslag til lesing 1 Et underlig og forunderlig verk Jesaja 29:13 14; Amos 8:11 12; 2 Nephi 27:1 5, 25 26; Lære og pakter 1:12 30; Joseph Smith Historie 1:5 10. Gordon B. Hinckley, I den største av alle tidsaldre, Liahona, jan. 2000, Det første syn Joseph Smith Historie 1:1-26. Gordon B. Hinckley, Den enestående grunnvoll for vår tro, Liahona, nov. 2002, Mormons boks fremkomst 4 Mormons bok sluttstenen i vår religion 5 Gjengivelsen av prestedømmet Lære og pakter 17; Joseph Smith Historie 1: Neal A. Maxwell, By the Gift and Power of God, Ensign, jan. 1997, Lære og pakter 17:6; 19:26; 20:5 12. Jeffrey R. Holland, Sikkerhet for sjelen, Ensign eller Liahona, nov. 2009, Joseph Smith Historie 1:68 72; Lære og pakter 13:1; 84:18 22; 107:1 19. Thomas S. Monson, Prestedømmet en hellig gave, Ensign eller Liahona, mai 2007, Kirkens organisasjon Lære og pakter 1:30; 20:1 3, 17 37, Henry B. Eyring, Den sanne og levende kirke, Ensign eller Liahona, mai 2008, Forkynn det evige evangelium 8 Israels innsamling i de siste dager 9 Følg den levende profet Lære og pakter 4:1 7; 18:10 16; 29:4 7; 31:1 12; 33:2 7; 34:5 6; 39:20 23; 88:81. Neil L. Andersen, Det er et mirakel, Ensign eller Liahona, mai 2013, Lære og pakter 37:1 3; 38:31 33; 39:15; 45:62 67; 95:8; 110:9; 115:5 6. Russell M. Nelson, Innsamlingen av det adspredte Israel, Ensign eller Liahona, nov. 2006, Lære og pakter 21:1 6; 28:2, 6 7; 43:1 7; 90:1 6, 16. Russell M. Nelson, Opphold profetene, Ensign eller Liahona, nov. 2014, Søk sannhet Lære og pakter 88:118 26; 91:1 6. Dieter F. Uchtdorf, Hva er sannhet? (Kirkens skoleverks andakt, 13. jan. 2013), lds.org/broadcasts. 1

6 ELEVENES LESEOPPDRAG Leksjon Tittel Forslag til lesing 11 Herrens røst i Lære og pakter 12 Ny hellig skrift i vår tid En innledning til Lære og pakter; Lære og pakter 1:1 39; 5:10. Ezra Taft Benson, Mormons bok og Lære og pakter, Lys over Norge, juli 1987, 77. Lære og pakter 1:38; 42:56; 45:60 62; 68:3 5; 76:15 19; 93:53; 94:10. Jeffrey R. Holland, Mine ord opphører aldri, Ensign eller Liahona, mai 2008, Synet Lære og pakter 76. L. Tom Perry, Frelsesplanen, Ensign eller Liahona, nov. 2006, Kirtland tempel og prestedømsnøkler Lære og pakter 109:1 28; 110:1 16. David A. Bednar, Ha en hederlig anseelse og plass, Ensign eller Liahona, mai 2009, Styrke i motgang Lære og pakter 112:10 15; 121:1 10, 16 17; 122:1 9. Neil L. Andersen, Deres prøvede tro, Ensign eller Liahona, nov. 2012, De dødes forløsning Lære og pakter 124:30 41; 127:1 9; 128:1 18; 137:1 10; 138: Richard G. Scott, Gleden ved å forløse de døde, Ensign eller Liahona, nov. 2012, Undervisning i evangeliet i Nauvoo 18 Hjelpeforeningen og Kirken 19 Læren om evig ekteskap og familie Salmene 82:6; Matteus 5:48; Johannes 10:32 34; Romerne 8:16 17; 2 Peter 1:3 4; 1 Johannes 3:2 3; Lære og pakter 93:11 22; 124:25 28, 37 42; 132: Gud den evige Fader, kapittel 2 i Læresetninger fra Kirkens presidenter Joseph Smith (2007), Lære og pakter 25. Julie B. Beck, Profeters visjon for Hjelpeforeningen: Tro, familie, hjelp, Ensign eller Liahona, mai 2012, Lære og pakter 49:15 17; 131:1 4; 132:1 24. Russell M. Nelson, Celestialt ekteskap, Ensign eller Liahona, nov. 2008, Flergifte Jakobs bok 2:27 30; Lære og pakter 132:1 3, 34 48, 54, 63; Offisiell erklæring 1. Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Gospel Topics, lds.org/topics. 21 Joseph Smiths profetiske misjon 2 Nephi 3:1 21; Lære og pakter 122:1 2; 135:3; Joseph Smith Historie 1:33. Neil L. Andersen, Joseph Smith, Ensign eller Liahona, nov. 2014,

7 ELEVENES LESEOPPDRAG Leksjon Tittel Forslag til lesing 22 Profeten Joseph Smiths martyrdød 23 Suksesjon i presidentskapet 24 Utreisen fra Nauvoo og ferden vestover 25 Utah-krigen og Mountain Meadows-massakren 26 Åpenbaringen om prestedømmet 27 Verden må forberedes til Jesu Kristi annet komme 28 Vi fremskynder arbeidet med å frelse sjeler Lære og pakter 135:1-7; 136:36-39 Thomas S. Monson, Profeten Joseph Smith underviste ved sitt eksempel, Ensign eller Liahona, nov. 2005, Lære og pakter 107:33; 112:30 32; 124: Boyd K. Packer, De tolv, Ensign eller Liahona, mai 2008, Lære og pakter 136. Gordon B. Hinckley, True to the Faith, Ensign, mai 1997, Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints, Gospel Topics, lds.org/topics. 2 Nephi 26:33; Offisiell erklæring 2. Race and the Priesthood, Gospel Topics, lds.org/topics. Lære og pakter 29:7 9; 34:5 7; 39:19 23; 45:15 46, 56 57; 88: Neil L. Andersen, Verden må forberedes for det annet komme, Ensign eller Liahona, mai 2011, Dieter F. Uchtdorf, Sover du gjennom gjenopprettelsen? Ensign eller Liahona, mai 2014,

8

Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag

Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag Religion 275 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi setter pris på kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries

Detaljer

Den evige familie elevenes leseoppdrag

Den evige familie elevenes leseoppdrag Den evige familie elevenes leseoppdrag Religion 200 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi setter pris på kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries and Institutes

Detaljer

Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag

Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag Religion 250 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi verdsetter kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries

Detaljer

Skriftsteder...2. Generalkonferanse...2. Tidsskrifter...3. Musikk...3. Kunst inspirert av evangeliet...3. Bøker, håndbøker og hefter...

Skriftsteder...2. Generalkonferanse...2. Tidsskrifter...3. Musikk...3. Kunst inspirert av evangeliet...3. Bøker, håndbøker og hefter... Evangelieressurser for hjemmet Skriftsteder...2 Generalkonferanse...2 Tidsskrifter...3 Musikk...3 Kunst inspirert av evangeliet...3 Bøker, håndbøker og hefter...4 Slektshistorie...6 Misjonærarbeid...6

Detaljer

INSTRUKSJONER for PENSUM 2012

INSTRUKSJONER for PENSUM 2012 INSTRUKSJONER for PENSUM 2012 Innhold Generelt søndagspensum 2012.................. 2 Grunnleggende søndagspensum 2012............ 4 Søndagens quorumer og klasser................. 6 Det melkisedekske prestedømme

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Det aronske prestedømme April-juni 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste

Detaljer

Institutt Løft læringsopplevelsen

Institutt Løft læringsopplevelsen Institutt Løft læringsopplevelsen Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi verdsetter kommentarer og rettelser. Vennligst send dem, inkludert feil, til: Seminaries and

Detaljer

GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM

GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM GUD ER DIN KJÆRLIGE HIMMELSKE FADER Gud er din Fader i himmelen. Han kjenner deg personlig og elsker deg høyere enn du kan fatte. Han ønsker at du skal være lykkelig

Detaljer

Kjenn læren. Mormons bok lærerhåndbok

Kjenn læren. Mormons bok lærerhåndbok Kjenn læren Mormons bok lærerhåndbok November 2017 Lærermateriale til Kjenn læren for Mormons bok Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi verdsetter kommentarer og

Detaljer

Instruksȷoner for pensum 2011

Instruksȷoner for pensum 2011 Instruksȷoner for pensum 2011 Denne veiledningen inneholder en liste over pensumsmateriell til bruk i søndagens klasser gjennom 2011, instruksjoner for organisering av søndagens quorumer og klasser, og

Detaljer

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER Innhold Introduksjon til programmet for grunnleggende enheter 2 Fem elementer i programmet for grunnleggende enheter 3 1. Organisasjon 3 2. Møtesteder

Detaljer

Veiledning for ledere SELVHJULPENHET

Veiledning for ledere SELVHJULPENHET FORORD Det er store behov blant oss. Mange medlemmer er ikke selvhjulpne, og mangler evnen til å sørge for livets nødvendigheter for seg selv og sin familie. 1 Å bringe folk til selvhjulpenhet er en del

Detaljer

En presentasjon av. Kom, følg med meg. Læringsressurser for ungdom. For opplæring av lærere og ledere

En presentasjon av. Kom, følg med meg. Læringsressurser for ungdom. For opplæring av lærere og ledere En presentasjon av Kom, følg med meg Læringsressurser for ungdom For opplæring av lærere og ledere Den viktigste delen av dette møtet er ditt eksempel. Alt du gjør skulle vise hvordan man inviterer og

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 2 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Unge kvinner April-juni 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2012 Intellectual

Detaljer

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Jeg vil gå og gjøre. 2 Nephi 2:25 Adam falt for at mennesket kunne bli til. 2 Nephi 2:27 Vi er frie til å velge. 2 Nephi 9:28 29 Lærdom er bra hvis vi følger Guds råd. 2 Nephi 25:23, 26 Vi

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Unge kvinner 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 3. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 3. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 3 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Søndagsskolen Juli - september 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Søndagsskolen April-juni 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2012

Detaljer

MORMONS BOK. Lærerhåndbok Religion 121 122

MORMONS BOK. Lærerhåndbok Religion 121 122 MORMONS BOK Lærerhåndbok Religion 121 122 MORMONS BOK LÆRERHÅNDBOK RELIGION 121 122 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi setter pris på kommentarer og rettelser.

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner 1. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner 1. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 1 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Unge kvinner Januar - mars 2013 Om denne håndboken Leksjonene i denne håndboken er organisert

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner 3. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner 3. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 3 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Unge kvinner Juli - September 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Detaljer

MOTSTÅ ALLE DJEVELENS FRISTELSER

MOTSTÅ ALLE DJEVELENS FRISTELSER MOTSTÅ ALLE DJEVELENS FRISTELSER Eldste W. Rolfe Kerr i De syttis første quorum Temakveld for Unge voksne i regi av Kirkens skoleverk 5. februar 2006 Brigham Young University Dere har kommet hit til Brigham

Detaljer

Kjenn læren Det nye testamente, lærermateriale

Kjenn læren Det nye testamente, lærermateriale Kjenn læren Det nye testamente, lærermateriale Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi verdsetter kommentarer og rettelser. De kan sendes til: Seminaries and Institutes

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 2017 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Unge kvinner 2017 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2016 Intellectual Reserve, Inc.

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte

Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer og forslag

Detaljer

Læringsvurderinger for Seminar

Læringsvurderinger for Seminar Læringsvurderinger for Seminar Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi verdsetter kommentarer og rettelser. De kan sendes til: Seminaries and Institutes of Religion

Detaljer

Min familie. Historier som bringer oss sammen

Min familie. Historier som bringer oss sammen Vi oppfordrer spesielt ungdom og unge enslige voksne til å bruke sine egne slektsnavn eller navn på forfedre til andre medlemmer i menigheten og staven til tempelarbeid. Prestedømsledere skulle forsikre

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

Grunnleggende læresetninger

Grunnleggende læresetninger Grunnleggende læresetninger De grunnleggende læresetningene skulle fremheves i både Seminar- og Institutt-klasser. Lærere skulle hjelpe elevene å finne frem til, forstå, tro, forklare og anvende disse

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie

Lære og pakter og Kirkens historie Lære og pakter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS RESSURSBOK Lære og pakter og Kirkens historie lærerens ressursbok Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Detaljer

Min vei til selvhjulpenhet

Min vei til selvhjulpenhet Min vei til selvhjulpenhet Kjære brødre og søstre: Herren har erklært: Det er min hensikt å sørge for mine hellige (L&p 104:15). Denne åpenbaringen er et løfte fra Herren om at han vil sørge for timelige

Detaljer

«F orkynn mitt evangelium» (L&p 50:14)

«F orkynn mitt evangelium» (L&p 50:14) En veiledning i misjonærarbeidet «F orkynn mitt evangelium» (L&p 50:14) «Omvend dere, alle jordens ender, og kom til meg og bli døpt i mitt navn, så dere kan bli helliggjort ved å motta Den Hellige Ånd»

Detaljer

Undervisning i evangeliet. på Frelserens måte. En veiledning til Kom, følg med meg Læringsressurser for ungdom

Undervisning i evangeliet. på Frelserens måte. En veiledning til Kom, følg med meg Læringsressurser for ungdom Undervisning i evangeliet på Frelserens måte En veiledning til Kom, følg med meg Læringsressurser for ungdom Dette heftet tilhører TANKER OG TILSKYNDELSER Når du studerer og mediterer, kan det være lurt

Detaljer

MISJONÆR- FORBEREDELSE LÆRERHÅNDBOK. Religion 130

MISJONÆR- FORBEREDELSE LÆRERHÅNDBOK. Religion 130 MISJONÆR- FORBEREDELSE LÆRERHÅNDBOK Religion 130 MISJONÆRFORBEREDELSE LÆRERHÅNDBOK Religion 130 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer og rettelser, inkludert typografiske feil,

Detaljer

TRO PÅ GUD. for piker. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. for piker. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 TRO PÅ GUD for piker «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 Jeg heter JEG ER ET GUDS BARN Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker ham.

Detaljer

Treningsressurs for nye lærere

Treningsressurs for nye lærere Treningsressurs for nye lærere En arbeidsbok til håndboken Læring og undervisning i evangeliet Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi verdsetter kommentarer og rettelser.

Detaljer

LOKALSIDER. Budbringeren og budskapet

LOKALSIDER. Budbringeren og budskapet LOKALSIDER BUDSKAP FRA OMRÅDETS LEDERE Budbringeren og budskapet Eldste Faustino López, Spania områdesytti Forkynn mitt evangelium leser I vi: Noen kapitler i Forkynn mitt evangelium handler om hva du

Detaljer

Når man skal tale på slutten av

Når man skal tale på slutten av gjerninger, skal få sin lønn, ja, fred i denne verden og evig liv i den kommende verden» (L&p 59:23). For mer effektivt å kunne undervise i det som angår rettferdighet, er det viktig å forstå at vi, i

Detaljer

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE NOVEMBER 2002 LIAHONA

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE NOVEMBER 2002 LIAHONA JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE NOVEMBER 2002 LIAHONA Hvis I er beredt, skal I ikke frykte, av Clark Kelley Price Så skjedde det at jeg, Nephi, laget en bue av tre og en pil av en rett stokk,

Detaljer

Like før han døde av kreft i 1981,

Like før han døde av kreft i 1981, Av eldste Quentin L. Cook i De tolv apostlers quorum Røtter og grener Å fremskynde slektshistorie og tempelarbeid i vår tid er avgjørende for familiers frelse og opphøyelse. Like før han døde av kreft

Detaljer

Til: Generalautoriteter; områdesyttier; stavs-, misjons- og distriktspresidenter; biskoper og grenspresidenter; medlemmer av stavs- og menighetsråd

Til: Generalautoriteter; områdesyttier; stavs-, misjons- og distriktspresidenter; biskoper og grenspresidenter; medlemmer av stavs- og menighetsråd Meddelelse Dato: 25. oktober 2016 Til: Generalautoriteter; områdesyttier; stavs-, misjons- og distriktspresidenter; biskoper og grenspresidenter; medlemmer av stavs- og menighetsråd Fra: Det utøvende råd

Detaljer

GUD ELSKER SINE BARN

GUD ELSKER SINE BARN GUD ELSKER SINE BARN Dette budskapet er rettet mot siste-dagers-hellige som føler seg plaget av tiltrekning til samme kjønn og noen ganger føler seg motløse, men oppriktig ønsker å leve et liv som er

Detaljer

Læring og undervisning i evangeliet

Læring og undervisning i evangeliet Læring og undervisning i evangeliet En håndbok for lærere og ledere i Seminar og Institutt Læring og undervisning i evangeliet En håndbok for lærere og ledere i Seminar og Institutt Utgitt av Jesu Kristi

Detaljer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVA ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vår himmelske Faders plan for sine barns lykke og frelse*. Det kalles Jesu Kristi evangelium fordi Jesu Kristi forsoning

Detaljer

Lederveiledning i tempelarbeid og slektshistorie. Vend ditt hjerte (L&p 110:15)

Lederveiledning i tempelarbeid og slektshistorie. Vend ditt hjerte (L&p 110:15) Lederveiledning i tempelarbeid og slektshistorie. Vend ditt hjerte (L&p 110:15) WHERE GENERATIONS MEET Lederveiledning i tempelarbeid og slektshistorie. Vend ditt hjerte (L&p 110:15) Utgitt av Jesu Kristi

Detaljer

HOLD FAST VED PROFETENES ORD

HOLD FAST VED PROFETENES ORD HOLD FAST VED PROFETENES ORD Eldste Neil L. Andersen i De syttis presidentskap Temakveld for Unge voksne i regi av Kirkens skoleverk 4. mars 2007 Brigham Young University For 33 år siden, mens jeg var

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 3. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 3. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 3 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Det aronske prestedømme Juli - september 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av

Detaljer

BEGAVET FRA DET HØYE FORBEREDELSE TIL TEMPLET SEMINAR

BEGAVET FRA DET HØYE FORBEREDELSE TIL TEMPLET SEMINAR BEGAVET FRA DET HØYE FORBEREDELSE TIL TEMPLET SEMINAR LÆRERENS BOK BEGAVET FRA DET HØYE FORBEREDELSE TIL TEMPLET SEMINAR LÆRERENS BOK Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 1995, 2003 Intellectual

Detaljer

Veiledning til avslutningshøytideligheter i Seminar og Institutt

Veiledning til avslutningshøytideligheter i Seminar og Institutt Veiledning til avslutningshøytideligheter i Seminar og Institutt Avslutningshøytideligheter gir anledninger til å anerkjenne innsats og prestasjon av Seminar- og Institutt-elever. De gir også anledninger

Detaljer

Skriftstudium. ordets kraft. Lærerhåndbok

Skriftstudium. ordets kraft. Lærerhåndbok Skriftstudium ordets kraft Lærerhåndbok R E L I G I O N 1 1 5 Skriftstudium ordets kraft Lærerhåndbok Religion 115 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Revidert

Detaljer

MISJONÆR- FORBEREDELSE

MISJONÆR- FORBEREDELSE MISJONÆR- FORBEREDELSE ELEVHÅNDBOK Religion 130 «Gå ut i all verden.» Lære og pakter 84:62 MISJONÆR- FORBEREDELSE ELEVHÅNDBOK Religion 130 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

LA DINE TANKER VÆRE PRYDET MED DYD

LA DINE TANKER VÆRE PRYDET MED DYD LA DINE TANKER VÆRE PRYDET MED DYD INNHOLD Innledning...................... 1 Du kan fylle ditt liv med lys......... 2 Du kan unngå og motstå mørke...... 3 Du kan finne styrke til å unngå å synde..............

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie

Lære og pakter og Kirkens historie Lære og pakter og Kirkens historie S E M I N R ELEVENS STUDIEVEILEDNING Lære og pakter og Kirkens historie, elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2012 Intellectual

Detaljer

Jeg oppfyller min. Plikt overfor Gud. For bærere av Det aronske prestedømme

Jeg oppfyller min. Plikt overfor Gud. For bærere av Det aronske prestedømme Jeg oppfyller min Plikt overfor Gud For bærere av Det aronske prestedømme Jeg oppfyller min Plikt overfor Gud For bærere av Det aronske prestedømme Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

Før sin misjon var min misjonspresident,

Før sin misjon var min misjonspresident, Lokalsider BUDSKAP FRA OMRÅDETS LEDERE En måned med mirakler Eldste Stephen C. Kerr, Skottland områdesytti Før sin misjon var min misjonspresident, Ben E. Lewis, nestleder for Brigham Young University.

Detaljer

SE FREMOVER MED TROENS ØYNE

SE FREMOVER MED TROENS ØYNE SE FREMOVER MED TROENS ØYNE Eldste Merrill J. Bateman i De syttis presidentskap Temakveld for Unge voksne i regi av Kirkens skoleverk 5. mars 2006 Brigham Young University Brødre og søstre, det er en glede

Detaljer

For nesten 200 år siden ble den

For nesten 200 år siden ble den For det tredje: Å eie en smarttelefon gjør deg ikke smart, men å bruke den klokt kan gjøre det. Unge menn, ikke gjør dumme ting med smarttelefonen. Dere vet hva jeg mener (se Mosiah 4:29). Det finnes utallige

Detaljer

Taler fra generalkonferansen. President Monson oppfordrer til misjonærforberedelse og -tjeneste

Taler fra generalkonferansen. President Monson oppfordrer til misjonærforberedelse og -tjeneste Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige November 2010 Taler fra generalkonferansen President Monson oppfordrer til misjonærforberedelse og -tjeneste Han smurte deigen på den blinde mannens øyne, av Walter

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD INSTRUKTØRENS HEFTE

EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD INSTRUKTØRENS HEFTE EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD INSTRUKTØRENS HEFTE EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD INSTRUKTØRENS HEFTE Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer og forslag Vi vil sette pris på dine forslag

Detaljer

VEILEDNING FOR LEDERE I PRESTEDØMMET OG HJELPEORGANISASJONENE

VEILEDNING FOR LEDERE I PRESTEDØMMET OG HJELPEORGANISASJONENE VEILEDNING FOR LEDERE I PRESTEDØMMET OG HJELPEORGANISASJONENE VEILEDNING FOR LEDERE I PRESTEDØMMET OG HJELPEORGANISASJONENE Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Innhold Innledning 1 Prestedømmet

Detaljer

Evangeliets prinsipper

Evangeliets prinsipper Evangeliets prinsipper De skal komme til kunnskap om sin Forløser og om de grunnleggende sannheter i hans lære, så de kan vite hvordan de kan komme til ham og bli frelst. 1 Nephi 15:14 Evangeliets prinsipper

Detaljer

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE JANUAR 2002 LIAHONA

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE JANUAR 2002 LIAHONA JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE JANUAR 2002 LIAHONA Jerusalem sett fra Oljeberget, av Max Gestal Oldtidens Jerusalem, på den andre siden av Kedron-dalen fra Oljeberget, venter fredfullt på trette

Detaljer

Læresetninger fra Kirkens presidenter. Joseph Fielding Smith

Læresetninger fra Kirkens presidenter. Joseph Fielding Smith Læresetninger fra Kirkens presidenter Joseph Fielding Smith LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER JOSEPH FIELDING SMITH Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Bøker i

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 1. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 1. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 1 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Søndagsskolen Januar - mars 2013 Om denne håndboken Leksjonene i denne håndboken er organisert

Detaljer

Jeg møtte Laura i Cadiz i

Jeg møtte Laura i Cadiz i Lokalsider BUDSKAP FRA OMRÅDETS LEDERE Det er ikke sannsynlig at folk vil forandre seg med mindre de får en oppfordring om å gjøre det Eldste Gérald Caussé, Frankrike Førsterådgiver i områdepresidentskapet

Detaljer

TRO PÅ GUD. for Gutter. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. for Gutter. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 TRO PÅ GUD for Gutter «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 Jeg heter JEG ER ET GUDS BARN Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker

Detaljer

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE MARS 2002 LIAHONA

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE MARS 2002 LIAHONA JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE MARS 2002 LIAHONA JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE MARS 2002 LIAHONA HOVEDARTIKLER 2 BUDSKAP FRA DET FØRSTE PRESIDENTSKAP: SAMFUNN MED DEN HELLIGE ÅND

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Mine kjære brødre og søstre,

Mine kjære brødre og søstre, og trengte denne undervisningen for å øke sin forståelse av åpenbaringens ånd. Med andre ord, Oliver hadde vandret i lyset mens solen gikk opp på en overskyet morgen. I møte med usikkerhet og utfordringer

Detaljer

Mormons bok ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Mormons bok ELEVENS STUDIEVEILEDNING Mormons bok ELEVENS STUDIEVEILEDNING Mormons bok Elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Side 84 85, 87, 99, 102, 104, 106, 110, 113,

Detaljer

UNDERVISNING, INTET STØRRE KALL. Ressursveiledning for undervisning i evangeliet

UNDERVISNING, INTET STØRRE KALL. Ressursveiledning for undervisning i evangeliet UNDERVISNING, INTET STØRRE KALL Ressursveiledning for undervisning i evangeliet UNDERVISNING, INTET STØRRE KALL Ressursveiledning for undervisning i evangeliet Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK

Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK Mormons bok Lærerens ressursbok Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2001 Intellectual Reserve, Inc. Ettertrykk forbudt Printed

Detaljer

Det nye testamente. Evangeliets lære Lærerhefte

Det nye testamente. Evangeliets lære Lærerhefte Det nye testamente Evangeliets lære Lærerhefte Det nye testamente Evangeliets lære Lærerhefte Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Forside: Bergprekenen, av Carl Bloch. Gjengitt med tillatelse

Detaljer

Verdensomspennende opplæringsmøte for ledere

Verdensomspennende opplæringsmøte for ledere Verdensomspennende opplæringsmøte for ledere «Bygg opp en rettferdig etterslekt» 9. FEBRUAR 2008 JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake

Detaljer

Oktober 2010 Jesu Kristi Kirke av Siste. Liahona. Dagers Hellige. SPESIALNUMMER Templer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Oktober 2010 Jesu Kristi Kirke av Siste. Liahona. Dagers Hellige. SPESIALNUMMER Templer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Oktober 2010 Jesu Kristi Kirke av Siste Liahona Dagers Hellige SPESIALNUMMER Templer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige F Velkommen! Du har sikkert allerede lagt merke til at noe er annerledes

Detaljer

Liahona. Rettferdig lederskap i hjemmet, s. 20 Finn tid til din familie, s. 30 Familien, s. B8

Liahona. Rettferdig lederskap i hjemmet, s. 20 Finn tid til din familie, s. 30 Familien, s. B8 J E S U K R I S T I K I R K E A V S I S T E D A G E R S H E L L I G E F E B R U A R 2 0 0 4 Liahona Rettferdig lederskap i hjemmet, s. 20 Finn tid til din familie, s. 30 Familien, s. B8 J E S U K R I S

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

J E S U K R I S T I K I R K E A V S I S T E D A G E R S H E L L I G E M A I 2 0 0 3 Liahona

J E S U K R I S T I K I R K E A V S I S T E D A G E R S H E L L I G E M A I 2 0 0 3 Liahona Liahona J E S U K R I S T I K I R K E A V S I S T E D A G E R S H E L L I G E M A I 2 0 0 3 Ti, vær stille! av Del Parson «[Frelseren] reiste seg, og han truet vinden og sa til sjøen: Ti, vær stille! Og

Detaljer

Lokalsider. Vårt sanne kall

Lokalsider. Vårt sanne kall Lokalsider Budskap fra områdets ledere Vårt sanne kall Eldste Massimo De Feo, Italia områdesytti D a min hustru og jeg ble intervjuet for vårt nåværende kall, spurte hun: Hva er vårt viktigste ansvar?

Detaljer

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp.

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp. PREKEN GUDSTJENESTE Romjulsøndag Fjellhamar kirke 27. desember 2015 Lukas 2, 25 35 SIMON I Jerusalem bodde det en mann som het Simon. Han var rettskaffen og gudfryktig, og ventet på Israels trøst. Det

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

Kjernedokument for. Kjenn læren

Kjernedokument for. Kjenn læren Kjernedokument for Kjenn læren Kjernedokument for Kjenn læren Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi verdsetter kommentarer og rettelser. De kan sendes til: Seminaries

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER WILFORD WOODRUFF

LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER WILFORD WOODRUFF LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER WILFORD WOODRUFF LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER WILFORD WOODRUFF Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Vi vil sette pris på å få kommentarer og

Detaljer

KRAFT OG BESKYTTELSE GJENNOM VERDIG MUSIKK

KRAFT OG BESKYTTELSE GJENNOM VERDIG MUSIKK KRAFT OG BESKYTTELSE GJENNOM VERDIG MUSIKK Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum Kirkens skoleverks temakveld 4. mai 2008 Brigham Young University Det er en glede for min hustru, Wendy, og

Detaljer

Mormons bok. studieveiledning for elever i Hjemmestudie-Seminar

Mormons bok. studieveiledning for elever i Hjemmestudie-Seminar Mormons bok studieveiledning for elever i Hjemmestudie-Seminar Mormons bok studieveiledning for elever i Hjemmestudie-Seminar Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi

Detaljer

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE MARS 2017 HJELPEFOR ENINGENS 175- ÅRSJUBILEUM. s. 14

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE MARS 2017 HJELPEFOR ENINGENS 175- ÅRSJUBILEUM. s. 14 JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE MARS 2017 HJELPEFOR ENINGENS 175- ÅRSJUBILEUM s. 14 Elizabeth Howard, Eliza Roxcy Snow og Hannah Tapfield Kong blir fotografert cirka 1867. Omtrent på denne tiden

Detaljer

Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010

Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2010 ved Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Printed

Detaljer

Forfatteren og historikeren Wallace

Forfatteren og historikeren Wallace Av eldste Quentin L. Cook i De tolv apostlers quorum Kirkens kvinner er fantastiske! Mye av det vi utretter i Kirken, skyldes kvinners uselviske tjeneste. enke med tre barn under omstendigheter som dette

Detaljer

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012 182. årlige generalkonferanse 31. mars 1. april 2012 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2012 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Engelsk original godkjent: 12/11

Detaljer

Lokalsider. Kraften i Mormons bok

Lokalsider. Kraften i Mormons bok Lokalsider Budskap fra områdets ledere Kraften i Mormons bok Av eldste José L. Reina, Spania områdesytti disse tider med prøvelser og I trengsel, når vi mest trenger å føle Ånden og holde oss sterke, må

Detaljer

S a m m e n d r a g a v G u i d e i velferdsspørsmål for ledere. På Herrens måte

S a m m e n d r a g a v G u i d e i velferdsspørsmål for ledere. På Herrens måte S a m m e n d r a g a v G u i d e i velferdsspørsmål for ledere På Herrens måte Det egentlige og langsiktige mål med velferdsplanen er å bygge opp karakteren til Kirkens medlemmer, dem som gir og dem som

Detaljer

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner SELVHJULPENHET Week 3 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett. Engelsk

Detaljer

LOK ALSIDER. Sabbatsdagen i hjemmet

LOK ALSIDER. Sabbatsdagen i hjemmet LOKALSIDER BUDSKAP FRA OMRÅDETS LEDERE LOK ALSIDER Sabbatsdagen i hjemmet Eldste Alessandro Dini Ciacci, Italia Områdesytti I sin tale under generalkonferansen i april 2015, Sabbaten er en lyst, innbød

Detaljer