JESU KRISTI EVANGELIUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JESU KRISTI EVANGELIUM"

Transkript

1 JESU KRISTI EVANGELIUM

2

3 HVA ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vår himmelske Faders plan for sine barns lykke og frelse*. Det kalles Jesu Kristi evangelium fordi Jesu Kristi forsoning er sentral i denne planen. I henhold til sin plan sendte vår himmelske Fader sin Sønn, Jesus Kristus, til verden for å vise oss hvordan vi skulle leve et meningsfylt, lykkelig liv og oppleve evig glede etter livet her. På grunn av Jesu Kristi nåde og barmhjertighet kan du bli ren fra synd og ha fred i samvittigheten. Du kan bli verdig til å bo i vår himmelske Faders nærhet etter dette livet. For å oppnå en slik fred og styrke må du lære og følge evangeliets prinsipper og ordinanser. Et prinsipp er en sannhet som kan anvendes i vårt liv. En ordinans er en hellig, formell handling som utføres ved prestedømmets myndighet og er ofte et middel til å inngå en pakt med vår himmelske Fader. Evangeliets første prinsipper er tro på Jesus Kristus og omvendelse. Evangeliets første ordinanser er dåp og mottakelse av Den hellige ånd. Du kan etterleve Jesu Kristi evangelium ved å: Utvikle tro på Jesus Kristus. Omvende deg. Bli døpt og motta Den hellige ånd. Holde ut til enden. Når du har lært og når du etterlever, evangeliets første prinsipper og ordinanser, søker du å følge Kristi eksempel gjennom resten av ditt liv. En slik varig trofasthet kalles «å holde ut til enden». *Ord i rødt er forklart på side 18 og 19. Jesu Kristi læresetninger og forsoning er det sentrale i hans evangelium. 3

4 TRO PÅ JESUS KRISTUS Tro er en sterk overbevisning som motiverer til handling. Tro som leder til tilgivelse for synd, er konsentrert om Jesus Kristus, fordi hans forsoning gjør tilgivelse mulig. Å virkelig ha tro på Jesus Kristus er mer enn å ha en passiv tro på ham. Det betyr å tro at han er Guds Sønn og at han led for våre synder, plager og svakheter. Det betyr å handle ifølge en slik «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, tro. Tro på Jesus Kristus fører til at du og stol ikke på din forstand! elsker ham, stoler på ham og er lydig Kjenn ham på mot hans bud og befalinger. alle dine veier! Så skal han OMVENDELSE gjøre dine stier rette.» Tro på Jesus Kristus fører til at du ønsker å forandre din livsførsel til Ordspråkene 3:5-6 det bedre. Når du studerer evangeliet, erkjenner du at du har begått synd eller handlet i strid med Guds vilje og læresetninger. Gjennom omvendelse forandrer du tanker, ønsker, vaner og handlinger som ikke er i overensstemmelse med Guds lære. Han lover at når du omvender deg, vil han tilgi dine synder. Når du omvender deg: Erkjenner du at du har begått synd og føler oppriktig bedrøvelse over det du har gjort. Slutter å gjøre det gale og bestreber deg på aldri å gjøre det mer. Bekjenner din synd for Herren og ber om tilgivelse. Det løfter en tung byrde av deg. Hvis du har begått synd mot en annen person, ber du også vedkommende om tilgivelse. 4 Tro på Jesus Kristus er evangeliets første prinsipp.

5

6

7 Gjør godt igjen. Du gjør alt du kan for å rette opp problemer som dine handlinger har forårsaket. Etterlever budene. Ved å adlyde Guds bud og befalinger tilfører du ditt liv evangeliets kraft. Evangeliet vil gi deg styrke til å avstå fra dine synder. Å etterleve budene innbefatter å yte tjeneste, tilgi andre og være tilstede på Kirkens møter. Erkjenne Frelseren. Det viktigste ved omvendelsen er å forstå at tilgivelse skjer på grunn av Jesus Kristus. Noen ganger har du kanskje følt at Gud ikke vil tilgi deg alvorlige synder. Men Frelseren led for våre synder så vi kan legge dem bak oss, også alvorlige synder. Følgen av sann omvendelse er tilgivelse, fred, trøst og glede. Alle begår feil. Noen ganger skader vi oss selv og påfører andre alvorlig skade på måter vi ikke selv kan rette opp igjen. Vi knuser noe vi ikke kan reparere alene. Da føler vi skyld og ydmy- Omvendelse er ikke alltid ensbetydende med store forandringer. Ofte kelse, og vi lider, og dette kan vi ikke kurere alene. krever det ganske enkelt større forpliktelse til å leve slik Gud vil. Sann Forsoningens helbredende kraft kan bøte på det vi omvendelse skjer ikke alltid raskt. Vær ikke kan gjøre godt igjen. tålmodig med deg selv mens du strever for å gjøre det som er riktig og med å rette opp feiltrinn du gjør. Etter hvert som du omvender deg, vil du oppleve en forandring i hjertet. Du vil ikke lenger ha noe ønske om å synde. Du vil etter hvert oppdage at du er et Guds barn og at du ikke behøver å begå de samme feilene om og om igjen. Ditt ønske om å følge Gud vil bli sterkere og inderligere. Jesus tilbyr fred til enhver som omvender seg. 7

8 DÅP OG DEN HELLIGE ÅND Tro på Jesus Kristus og omvendelse gjør deg beredt til dåp og til å motta Den hellige ånd. Jesus Kristus forkynte at alle mennesker må bli døpt av vann og Ånd (Den hellige ånd) til syndenes forlatelse, eller tilgivelse. Ved dåp av en som har prestedømmets myndighet, og ved å motta Den hellige ånd vil du bli åndelig født på ny. Hvorfor trenger jeg å bli døpt? Jesus Kristus var forbildet for oss ved at han lot seg døpe for å «fullføre all rettferdighet» (Matteus 3:15). Når du blir døpt, mottar du «syndenes forlatelse» (se Ap.gj. 2:38). Du inngår en pakt med Gud, eller et løfte du lover å akseptere Jesus Kristus som din Frelser, følge ham og holde hans bud. Såfremt du holder din del, lover «Jesus svarte: Sannelig, din himmelske Fader å tilgi dine synder. sannelig sier jeg deg: Når du blir døpt ved riktig myndighet, Uten at en blir født av blir dine synder vasket bort. vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.» Dåpen innebærer en rask nedsenkning i vann. Det var slik Jesus Kristus ble Johannes 3:5 døpt. Dåp ved nedsenkning er et hellig symbol på Jesu Kristi død, begravelse og oppstandelse. Det representerer slutten på ditt tidligere liv og begynnelsen på et nytt liv som Jesu Kristi følgesvenn. Hvorfor trenger jeg å motta Den hellige ånd? Mens dåpen vasker bort dine synder, vil Den hellige ånd helliggjøre, eller rense deg. Såfremt du forblir trofast mot dine dåpspakter, vil du alltid kunne ha Den hellige ånd med deg. Alle 8 Jesus ble døpt av døperen Johannes.

9

10 gode mennesker kan føle Den hellige ånds påvirkning, men bare de som blir døpt og mottar Den hellige ånd, har rett til å bli ledsaget av ham hele livet. Den hellige ånd hjelper deg å gjenkjenne og forstå sannhet. Han gir åndelig styrke og inspirasjon. Han trøster deg i vanskelige stunder og veileder deg når du skal ta avgjørelser. Du kan føle Guds kjærlighet og innflytelse i ditt daglige liv gjennom Den hellige ånd. Du kan bli undervist og veiledet av Den hellige ånd. «Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.» Din evne til å nyte godt av denne guddommelige gave er betinget av din lydighet overfor Guds bud. Den hellige ånd kan ikke bli værende hos dem som ikke etterlever Guds læresetninger. De mister privilegiet å ha hans veiledning og inspirasjon. Bestreb deg alltid på å være verdig til Den hellige ånds ledsagelse og veiledning. Du mottar Den hellige ånd etter Johannes 14:26 dåpen. I en ordinans vi kaller bekreftelse, legger en eller flere bemyndigede prestedømsbærere sine hender på ditt hode. De bekrefter deg som medlem av Kirken og velsigner deg til å motta Den hellige ånd. Denne ordinansen finner vanligvis sted på et møte i kirken kort tid etter dåpen. Når du er døpt og bekreftet, er du blitt medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. *Ord i rødt er forklart på side 18 og Den hellige ånd blir gitt ved håndspåleggelse.

11

12

13 Nadverden Etter dåpen kan du fornye dine dåpspakter hver uke ved å delta i Nadverden hjelper deg å nadverden. Under nadverden blir minnes Jesu Kristi liv, brød og vann velsignet og utdelt virke og forsoning til forsamlingen til minne om Jesu med takknemlighet. Kristi forsoning. Brødet representerer hans legeme, og vannet representerer hans blod. Når du fornyer dåpspaktene, blir du lovet at du vil ha Ånden, eller Den hellige ånd, med deg bestandig. *Ord i rødt er forklart på side 18 og 19. Nadverden hjelper oss å minnes Jesus Kristus. 13

14 Å HOLDE UT TIL ENDEN Du blir medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ved tro på Jesus Kristus, omvendelse og ordinansene dåp og bekreftelse. Når du har blitt medlem av Kirken, vil du forstå mer og mer. Du vil fortsette å ha en aktiv tro på Jesus Kristus, omvende deg, fornye dine dåpspakter ved å ta del i nadverden og følge Den hellige ånds veiledning. Disse evangeliets første prinsipper og ordinanser er et mønster å følge gjennom hele livet. En slik forpliktelse for livet kalles ofte «å holde ut til enden». Å holde ut til enden tilfører livet mål, fred og lykke. Du vil føle gleden ved å prøve å bli mer lik Jesus Kristus når du tjener og hjelper dine omgangsfeller. Du vil bedre forstå ditt forhold til vår himmelske Fader og føle hans fullkomne kjærlighet til deg. Du vil føle håp og at livet har mål og mening i en ofte ulykkelig og bekymringsfull verden. 14

15 Jesu Kristi evangelium er en livsstil. «Derfor må dere streve fremover med standhaftighet i Kristus og ha et fullkomment, klart håp og kjærlighet til Gud og alle mennesker. Hvis dere derfor strever fremover, nyter Kristi ord og holder ut til enden, se, så sier Faderen: Dere skal få evig liv.» 2. Nephi 31:20

16

17 HVORDAN KAN JEG VITE? Jesu Kristi evangelium har blitt gjengitt ved åpenbaring fra Gud til profeten Joseph Smith og andre profeter. Du kan selv få vite at dette er sant ved å spørre din himmelske Fader i bønn. Han vil svare deg ved Den hellige ånd, som også kalles Guds Ånd. Den hellige ånd vitner, eller bærer vitnesbyrd, om vår himmelske Fader og Jesus Kristus. Den hellige ånd bekrefter sannhet gjennom våre følelser, tanker og inntrykk. Følelsene som kommer fra Den hellige ånd, er sterke, men de er også vanligvis milde og stillferdige. Som det står i Bibelen: Hvordan skal jeg be? Henvend deg til din himmelske Fader. Gi uttrykk for det du føler i ditt hjerte (takknemlighet, spørsmål, be om å få bekreftet at Mormons bok og misjonærenes undervisning er sann). Avslutt («i Jesu Kristi navn, amen»). «Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet [og] avholdenhet» (Galaterne 5:22). Følelsene er en bekreftelse fra Den hellige ånd om at dette budskapet er sant. Du vil da måtte velge om du vil leve i overensstemmelse med Jesu Kristi evangelium slik det er gjengitt gjennom Joseph Smith. Du kan få vite sannheten ved oppriktig bønn. 17

18 BETEGNELSER Bekreftelse Måten man mottar Den hellige ånd på. I denne ordinansen, som vanligvis finner sted på nadverdsmøtet kort tid etter dåpen, blir den som bekreftes, medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Dåp Et avgjørende trinn mot å oppnå tilgivelse for synd. Gjennom dåp og bekreftelse ved prestedømmets myndighet blir vi medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Dåp skjer ved nedsenkning, det vil si at den som blir døpt, blir raskt nedsenket i vann. Dåp viser at vi er villige til å følge Kristi eksempel og til å inngå pakter med Gud. Forsoning Jesu Kristi handling som gjør det mulig for oss å bli forlikt med Gud. Å sone vil si å lide straffen for synd og derved fjerne virkningene av synd for syndere som har omvendt seg. Jesus Kristus var den eneste som var i stand til å gjennomføre en fullkommen forsoning for hele menneskeheten. Hans forsoning besto i at han led for våre synder, at hans blod ble utgytt og at han døde og oppsto. På grunn av forsoningen vil alle som noen gang har levd, oppstå. Forsoningen utgjør også en måte å oppnå tilgivelse for våre synder på og kunne leve evig hos Gud. Frelse Å bli befridd fra synd og død. Frelse er gjort mulig ved Jesu Kristi forsoning. På grunn av Jesu Kristi oppstandelse vil alle være i stand til å overvinne dødens bånd. Vi kan også bli frelst fra virkningene av våre egne synder ved tro på Jesus Kristus. Slik tro tilkjennegis i et liv som preges av omvendelse og lydighet mot evangeliets lover og ordinanser og av tjeneste for Kristus. 18

19 Nadverd En ordinans som påminner Kirkens medlemmer om Jesu Kristi forsoning. Ved å ta del i nadverden fornyer vi de paktene vi inngår i dåpen. Brød og vann blir velsignet og gitt til forsamlingen. Brødet representerer Jesu Kristi legeme, og vannet representerer hans blod. Denne ordinansen finner sted hver uke på et åndelig møte som kalles nadverdsmøte. Nåde Guddommelig hjelp og styrke som gis ved Jesu Kristi barmhjertighet og kjærlighet. Ved hans nåde, som ble muliggjort gjennom forsoningen, vil alle mennesker oppstå. Ved hans nåde vil de som stadig omvender seg og lever i samsvar med hans evangelium, føle en vedvarende nærhet til sin himmelske Fader i dette liv og få bo i hans nærhet etter dette liv. Ordinans En hellig, formell handling som utføres ved prestedømmets myndighet. Eksempler er dåp, mottakelse av Den helllige ånd, og nadverden. Ordinanser er ofte et middel til å inngå pakter med Gud. Pakt En overenskomst mellom Gud og hans barn. Gud stiller betingelsene for pakten, og vi sier oss villig til å adlyde dem. Gud lover visse velsignelser til gjengjeld for vår lydighet. 19

20 TILLEGGSSTUDIUM Følgende spørsmål og skriftsteder vil hjelpe deg å lære mer om prinsippene i dette heftet og grunne på dem. Listen er ikke omfattende. Fotnoter og krysshenvisninger vil føre deg til flere skriftsteder og hjelpemidler. Hva er Jesu Kristi evangelium? 3. Nephi 27:13-22 (Mormons bok, side ) Hva vil det si å ha tro? Hvordan kan tro gi deg styrke? Hebreerbrevet 11:1, 6 (Bibelen, Det nye testamente) Alma 32:21, (Mormons bok, side ) Ether 12:6 (Mormons bok, side 566) Hva vil det si å omvende seg? Hvorfor trenger alle mennesker å omvende seg? Lukas 15:3-10 (Bibelen, Det nye testamente) Apostlenes gjerninger 3:19 (Bibelen, Det nye testamente) Alma 12:33-34 (Mormons bok, side 263) 20

21 Hvorfor trenger alle mennesker å bli døpt? Apostlenes gjerninger 2:38 (Bibelen, Det nye testamente) 2. Nephi (Mormons bok, side ) Hva er Den hellige ånd? Hvordan kan Den hellige ånd velsigne deg? 2. Nephi 32:5 (Mormons bok, side 125) 3. Nephi 27:20 (Mormons bok, side 511) Hva er formålet med nadverden? 3. Nephi 18:1-12 (Mormons bok, side ) Moroni 4-5 (Mormons bok, side ) Hva vil det si å holde ut til enden? 2. Nephi 31:15-20 (Mormons bok, side 124) 3. Nephi 15:9 (Mormons bok, side 486) 21

22 KOM TIL VÅRE GUDSTJENESTER KOM OG SE HVORDAN DET GJENGITTE EVANGELIUM KAN VELSIGNE DEG Nadverdsmøtet er det viktigste av våre møter. Det varer i alminnelighet litt over en time og består som regel av: Salmer: Sunget av forsamlingen. (Salmebøker er utlagt.) Bønn: Holdt av lokale medlemmer av Kirken. Nadverden: Brød og vann blir velsignet og utdelt til forsamlingen til minne om Jesu Kristi forsoning. Talere: Vanligvis taler ett eller to av menighetens medlemmer som har fått oppdrag på forhånd, om emner i evangeliet. Antrekk: Menn og gutter har vanligvis dress eller pene bukser, skjorte og slips. Kvinner og piker har kjole eller skjørt. Det er ingen kollekt på møtene. 22

23 Vi inviterer deg også til å komme til andre møter, alt etter interesse og alder. Møtenes rekkefølge og klassetilgjengelighet kan variere. Søndagsskolen: Klasser for studium av Skriftene og evangeliets læresetninger. Prestedømsmøter: Klasser for menn og gutter i alderen 12 år og eldre. Hjelpeforeningen: Klasser for kvinner i alderen 18 år og eldre. Unge kvinner: Klasser for piker i alderen år. Primær: Gruppemøte og klasser for barn i alderen 3-11 år. Det kan også ofte være en barnestue for barn i alderen 18 måneder til 3 år. Nadverdsmøtet er kl.: Møtehusets adresse: 23

24 Hva skal jeg gjøre? Lese Mormons bok. Forslag til lesing: Be om å få vite at Jesus Kristus er din Frelser. Omvende deg og be om tilgivelse for dine synder. Bestrebe deg på å etterleve Guds bud. Gå i kirken. Forberede deg til å bli døpt den Gå inn på for å lære mer om Jesu Kristi gjengitte evangelium. Fortsette å møte med misjonærene for å lære mer om de sannheter Gud har gjengitt gjennom profeter i de siste dager. Neste avtale: Misjonærenes navn og telefonnummer: Forsiden: Detalj fra Levende vann, av Simon Dewey. Simon Dewey. Kopiering ikke tillatt. Side 2: Detalj fra Bergprekenen, av Carl Heinrich Bloch. Gjengitt med tillatelse fra Nationalhistorisk Museum, Frederiksborg i Hillerød, Danmark. Side 5: Kristus oppreiser Jairus datter, av Greg K. Olsen. Greg K. Olsen Side 6: Den milde helbreder, av Greg K. Olsen. Conceptions Unlimited Investments, Inc. Kopiering ikke tillatt. Side 9: Døperen Johannes døper Jesus, av Greg K. Olsen. Greg K. Olsen. Kopiering ikke tillatt. Side 22, 23: Henrik Als 2005 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett. Printed in the United States of America. Engelsk original godkjent: 11/05. Godkjent for oversettelse: 11/05. Oversettelse av The Gospel of Jesus Christ. Norwegian NORWEGIAN

Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010

Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2010 ved Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Printed

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

TRO PÅ GUD. for Gutter. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. for Gutter. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 TRO PÅ GUD for Gutter «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 Jeg heter JEG ER ET GUDS BARN Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Søndagsskolen April-juni 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2012

Detaljer

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi vil sette pris på å få kommentarer og forslag til denne

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte

Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer og forslag

Detaljer

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012 182. årlige generalkonferanse 31. mars 1. april 2012 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2012 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Engelsk original godkjent: 12/11

Detaljer

EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD STUDIEVEILEDNING FOR DELTAKERE

EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD STUDIEVEILEDNING FOR DELTAKERE EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD STUDIEVEILEDNING FOR DELTAKERE EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD STUDIEVEILEDNING FOR DELTAKERE Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer og forslag Vi vil sette

Detaljer

Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK

Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK Mormons bok Lærerens ressursbok Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2001 Intellectual Reserve, Inc. Ettertrykk forbudt Printed

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie

Lære og pakter og Kirkens historie Lære og pakter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS RESSURSBOK Lære og pakter og Kirkens historie lærerens ressursbok Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

LA DINE TANKER VÆRE PRYDET MED DYD

LA DINE TANKER VÆRE PRYDET MED DYD LA DINE TANKER VÆRE PRYDET MED DYD INNHOLD Innledning...................... 1 Du kan fylle ditt liv med lys......... 2 Du kan unngå og motstå mørke...... 3 Du kan finne styrke til å unngå å synde..............

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

Liahona. Rettferdig lederskap i hjemmet, s. 20 Finn tid til din familie, s. 30 Familien, s. B8

Liahona. Rettferdig lederskap i hjemmet, s. 20 Finn tid til din familie, s. 30 Familien, s. B8 J E S U K R I S T I K I R K E A V S I S T E D A G E R S H E L L I G E F E B R U A R 2 0 0 4 Liahona Rettferdig lederskap i hjemmet, s. 20 Finn tid til din familie, s. 30 Familien, s. B8 J E S U K R I S

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE JANUAR 2002 LIAHONA

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE JANUAR 2002 LIAHONA JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE JANUAR 2002 LIAHONA Jerusalem sett fra Oljeberget, av Max Gestal Oldtidens Jerusalem, på den andre siden av Kedron-dalen fra Oljeberget, venter fredfullt på trette

Detaljer

lære og pakter Lærertillegg

lære og pakter Lærertillegg Lære og pakter lære og pakter Lærertillegg Religion 324-325 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Si te Dagers Hellige Originaltittel: Doctrine and Covenants Instructor's Guide

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Lære og PaKter ELEVHEFTE

Lære og PaKter ELEVHEFTE Lære og PaKter ELEVHEFTE Lære og pakter (Religion 324-325) Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Originaltittel: Doctrine and Covenants Student Manual Originalutgaven:

Detaljer

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner SELVHJULPENHET Week 3 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett. Engelsk

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer