Min vei til selvhjulpenhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Min vei til selvhjulpenhet"

Transkript

1 Min vei til selvhjulpenhet

2 Kjære brødre og søstre: Herren har erklært: Det er min hensikt å sørge for mine hellige (L&p 104:15). Denne åpenbaringen er et løfte fra Herren om at han vil sørge for timelige velsignelser og åpne døren til selvhjulpenhet, som er vår evne til å sørge for livets nødvendigheter for oss selv og våre familiemedlemmer. Dette heftet har blitt utarbeidet for å hjelpe medlemmer av Kirken å lære og omsette i praksis prinsippene tro, utdannelse, hardt arbeid og tillit til Herren. Å akseptere og etterleve disse prinsippene vil gjøre deg bedre i stand til å motta de timelige velsignelsene Herren lover. Vi oppfordrer deg til å studere og anvende disse prinsippene flittig, og undervise dine familiemedlemmer i dem. Hvis du gjør det, vil du bli velsignet. Du vil lære å handle på veien til større selvhjulpenhet. Du vil bli velsignet med større håp, fred og fremgang. Vær trygg på at du er et barn av vår Fader i himmelen. Han elsker deg og vil aldri svikte deg. Han kjenner deg og er rede til å gi deg de åndelige og timelige velsignelsene ved selvhjulpenhet. Vennlig hilsen Det første presidentskap Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett. Engelsk original godkjent: 3/15. Godkjent for oversettelse: 3/15 Oversettelse av My Path to Self-Reliance Norwegian

3 INSTRUKSJONER FOR GRUPPELEDER Min vei til selvhjulpenhet hjelper medlemmer å forstå sin grad av selvhjulpenhet og legge en plan for forbedring. Dette heftet kan brukes av grupper eller enkeltpersoner. Det gir best resultater å følge materialet nøyaktig slik det er skrevet. Oppmuntre alle til å delta, skrive i heftet og følge anbefalingene med hensyn til tid. Et Min vei -møte skulle vare i ca to timer. For store grupper bør du forberede rommet med bord til adskilte grupper på tre til syv personer. Læring finner sted ved diskusjoner i små grupper og Den hellige ånds veiledning når den enkelte overveier. Diskusjon og overveielse bør ta ca tre minutter hver. Når det er tid for å lese, kan du be noen om å lese høyt for gruppen. Oppmuntre ektefeller til å gjennomgå heftet sammen. Be om mulig deltagerne gjøre egenvurderingen (side 4 og 5) før møtet. For hvert Min vei -møte ønsker vi at du fyller ut en undersøkelse på srs. lds. org/ report. Du finner ytterligere veiledning i videoen Hvordan bruke Min vei på srs. lds. org/ videos. HVA ER VELSIGNELSENE VED SELVHJULPENHET? 15 MINUTTER Se på: Drøft: Overvei: Se videoen Jeg vil sørge for mine hellige, som er tilgjengelig på srs. lds. org/ videos. (Ingen video? Bare fortsett å lese.) Les brevet fra Det første presidentskap på side 2, og understrek de lovede velsignelsene. Drøft følgende med to eller tre personer: Hva sier Det første presidentskap at du må gjøre for å kvalifisere deg til hvert av løftene du har understreket? Bruk tre minutter til å overveie følgende: Hvorfor ønsker min himmelske Fader at jeg skal bli selvhjulpen? Hvordan blir jeg mer lik ham når jeg blir mer selvhjulpen? Les: Drøft: Les Lære og pakter 29:34 (til høyre). Hva lærer du av dette skriftstedet om å gå på skolen, skaffe deg jobb eller starte et firma? Hvorfor er det så viktig å forstå denne sannheten? FRELSEREN VIL HJELPE MEG Å BLI SELVHJULPEN 10 MINUTTER For meg er alle ting åndelige, og aldri har jeg noen gang gitt dere en lov som var timelig. LÆRE OG PAKTER 29:34 Overvei: Hvilke utfordringer hindrer meg i å forsørge meg og min familie? Skriv dine tanker her: Les: Les Matteus 28:18 (til høyre). Frelseren kan hjelpe oss å bli selvhjulpne. Når vi utøver tro på ham, kan han utføre mirakler. Han kan gjøre mer ut av våre anstrengelser enn vi kan gjøre selv. Å gjøre oppgavene i dette heftet er vårt første skritt i retning større selvhjulpenhet. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! MATTEUS 28:18 3

4 EGENVURDERING MED HENSYN TIL SELVHJULPENHET 20 MINUTTER Denne aktiviteten hjelper deg å måle din timelige og åndelige selvhjulpenhet. Vær ærlig i dine svar. Hvis du ikke har oversikt over utgiftene dine til trinn 1, oppgir du bare dine beste anslag. Be om hjelp om nødvendig. Du kan flytte deg til et mer usjenert sted for å gjøre denne oppgaven hvis du ønsker det. TRINN 1 TRINN 2 HVOR MYE BRUKER JEG? Skriv hvor mye du bruker i måneden på hvert punkt nedenfor. HVOR SELVHJULPEN ER JEG I DAG? Marker hvordan du og din familie ligger an nå. EKSEMPEL: Mat 300 Tiende, offergaver Sparing Mat Bolig Vann Medisinske utgifter Transport Utgifter til utdannelse Avdrag på gjeld Klær Elektrisitet/brensel Totale månedlige utgifter Gjeldende månedsinntekt Du har kanskje ikke oversikt over alle dine utgifter. Snakk med ektefellen eller familien om utgiftene deres. Begynn å holde oversikt over dem hvis du ikke allerede gjør det. Du kommer til å bruke denne informasjonen senere i to gruppemøter. EKSEMPEL: Vi har nok mat å spise. Vi betaler tiende og fasteoffer. Vi bruker mindre enn vi tjener, og vi sparer penger. Vi har nok mat å spise. Vi er beskyttet og trygge i vårt hjem. Vi har nok rent vann å drikke og bruke. Vi kan få medisinsk hjelp når vi trenger det. Vi har transport når vi trenger det. Barna våre går på skolen. Vi er frie for forbruksgjeld. Vi har rene, sømmelige klær. Vi har nok lys og brensel. Vi tror at Herren vil dekke våre behov. Vi føler og følger Den hellige ånds tilskyndelser. Vi studerer Skriftene daglig. Vi ber daglig. Vi tar nadverden hver uke. Vi er verdige til å ha tempelanbefaling. Vi ofrer for å tjene andre. 4

5 Selvhjulpenhet er evnen, viljen og innsatsen vi gjør for å sørge for livets åndelige og timelige nødvendigheter for oss selv og vår familie (Håndbok 2: Kirkens administrasjon [2010], 6.1.1). TRINN 3 HVOR MYE TRENGER JEG FOR Å VÆRE SELVHJULPEN? Vi blir selvhjulpne når vi kan svare alltid på utsagnene i trinn 2. Anslå hva du trenger å bruke hver måned for å svare alltid. EKSEMPEL: Mat 700 Tiende, offergaver Sparing Mat Bolig Vann Medisinske utgifter Transport Utgifter til utdannelse Avdrag på gjeld Klær Elektrisitet/brensel Totale utgifter for å være selvhjulpen Mitt inntektsmål for å bli selvhjulpen Grunn på hvordan det ville være om du kunne svare alltid på alle disse utsagnene. Mens du holder oversikt over dine nåværende utgifter, kan du prøve å finne ut mer om hva det vil koste å svare alltid. En lokal veileder kan kontakte deg senere for å hjelpe deg med egenvurderingen eller med din vei til selvhjulpenhet. 5

6 HVORDAN KAN JEG STYRKE MIN ÅNDELIGE SELVHJULPENHET? 10 MINUTTER Overvei: Les Lære og pakter 88:63 og Mosiah 18:10 (til høyre). Er det én eller to ting du kan forandre i ditt liv for å komme nærmere Herren og ha Den hellige ånd med deg? Skriv et konkret mål i ruten nedenfor for hva du ønsker å forandre. Mitt åndelige mål: Hold dere nær til meg, og jeg vil holde meg nær til dere. LÆRE OG PAKTER 88:63 [Hold] hans bud, så han kan utøse sin Ånd over dere i enda rikere grad. MOSIAH 18:10 For å arbeide på målet mitt denne uken, skal jeg: HVA ER MINE STERKE SIDER? Overvei: Les: 15 MINUTTER Skriv ditt inntektsmål for å bli selvhjulpen (fra side 5) i ruten til høyre. Har du nødvendig arbeidsferdigheter til å tjene så mye? Les Lære og pakter 46:11 12 (på høyre side). Vi har alle forskjellige talenter. er for eksempel flinke til salg, og noen er flinke til å lage ting. er flinke til å arbeide sammen med andre, mens andre foretrekker å arbeide alene. Tenk på dine egne talenter. Hva er du god til? Hvilke erfaringer og sterke sider har du? Tabellen på side 7 viser noen eksempler. Sett ring rundt alle erfaringene og de sterke sidene som gjelder for deg, og skriv flere i de tomme feltene. Mitt inntektsmål for å bli selvhjulpen: For alle har ikke fått enhver gave, for det finnes mange gaver, og enhver er gitt en gave ved Guds Ånd. Til noen gis én og til andre en annen for at alle kan ha nytte av det. LÆRE OG PAKTER 46:

7 ERFARINGER (Sett ring rundt noen, og skriv flere) STERKE SIDER (Sett ring rundt noen, og skriv flere) Kall i Kirken Bygg og anlegg Ærlig Fysisk sterk Verdig til å ha tempelanbefaling Misjon Datamaskiner Tro på Jesus Kristus Intelligent Hardtarbeidende Barneoppdragelse/ lede ungdom Landbruk/hagearbeid Snakker engelsk Tålmodig Mekaniske ferdigheter Omsorg for barn Matlaging God til å lytte Pålitelig Byggeferdigheter Salg Klær/kunsthåndverk Vennlig mot andre Kreativ Vedlikehold/ reparasjon Helseomsorg Sterk karakter Lærer fort Salgsferdigheter Transport Undervisning Teambygger God lærer Problemløser Utdannelse/attest Husholdning Dyktig skribent Gjør tjeneste for andre Eier (eller har eid) en bedrift Organisator Rengjøringsferdigheter Dyktig på kommunikasjon Matematikk-kunnskaper Detaljorientert Initiativ Les: Herren kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Det er viktig at vi finner ut hvilke sterke sider han har gitt oss. Vi gjør dette delvis ved å spørre ham i bønn. Vi kan også studere vår patriarkalske velsignelse og spørre venner og familie hvilke sterke sider de ser i oss. Finn en eller to personer å gjøre denne oppgaven sammen med. Fortell om en gang da du har oppnådd noe meningsfylt. Be dem fortelle deg hvilke sterke sider de tror du brukte til å utføre den oppgaven. Så de en en sterk side som du ikke hadde tenkt på? Når de andre har fortalt deg om dine sterke sider, kan du skrive hva du føler er dine aller sterkeste sider. MINE ALLER STERKESTE ÅNDELIGE OG TIMELIGE SIDER

8 HVA SLAGS ARBEID KAN GI MEG DEN INNTEKTEN JEG TRENGER? 10 MINUTTER Skriv ditt inntektsmål for å bli selvhjulpen (fra side 5) og ditt åndelige mål (fra side 6) om igjen i rutene til høyre. Mitt inntektsmål for å bli selvhjulpen: Les: Drøft: Når vi drøfter alternativer for jobber og selvstendig næringsvirksomhet, må du ha ditt inntektsmål for å bli selvhjulpen i tankene. jobber er bedre betalt enn andre. Tenk over hvilke valg som vil hjelpe deg å oppnå inntekten for å bli selvhjulpen. Snakk med gruppen om hva som er det best betalte arbeidet, det mest etterspurte arbeidet og arbeidet med de beste fremtidsutsiktene der du bor. Overvei hvordan disse mulighetene vil påvirke din tjeneste i familien og Kirken. Du finner noen eksempler i ruten nedenfor. (Det er ikke sikkert at alle disse er gode alternativer i ditt område.) Mitt åndelige mål: JOBBER Hotellvedlikehold Datamaskinreparasjoner Rydding og rengjøring Gatesalg Bilreparasjoner Bygg og anlegg Helseomsorg Transport Produktsalg Sykepleie Produksjon Nettverksadministrasjon (data) Kundeservice Regnskap Utdannelse SELVSTENDIG NÆRINGSVIRKSOMHET Salg av mat Bygg og anlegg Bilvask Transport Rørleggerarbeid Underholdning Hårpleie Datamaskiner Salg av klær Skole/ Bokføring privatundervisning Sykkelreparasjon Landbruk Gatesalg Dyreoppdrett Nevn to eller tre jobber eller virksomheter fra alternativene dere drøftet, som kan gi deg inntekten for å bli selvhjulpen. Overvei alternativer som passer med dine sterke sider og erfaringer, eller de som kan passe senere, etter at du har fått opplæring. MINE BESTE ARBEIDSMULIGHETER

9 Les: En av de beste måtene å lære om de jobbene du er interessert i, er å snakke med personer som har disse jobbene. Drøft: Kjenner du eller noen i gruppen noen som har jobben du er interessert i? Skriv navnene deres nedenfor, og avtal å møte dem. Drøft: Sett ring rundt spørsmålene du ønsker å stille disse personene: Hvordan bestemte du deg for å begynne i denne typen arbeid? Hva er de beste og de dårligste sidene ved jobben din? Hva slags opplæring, utdannelse eller arbeidserfaring kreves for å komme i gang i dette arbeidet? Hva er den omtrentlige inntekten man kan forvente når man begynner i denne jobben? Kan jeg være med deg en dag for å lære om arbeidet ditt? Kjenner du andre jeg kan snakke med om dette arbeidet? Snakk med minst tre personer denne uken for å lære mer om arbeidet du er interessert i. Skriv tre ting du har lært: Du er kanskje ikke kvalifisert til å få jobben du ønsker deg eller starte den virksomheten du ønsker. Snakk som gruppe om skoler og opplæring i ditt område som kan hjelpe dere å bli kvalifisert til å gjøre arbeidet som vil hjelpe dere å nå inntektsmålet for å bli selvhjulpne. Lag en liste over noen muligheter til opplæring eller utdannelse som du mener er gode alternativer, og som du ønsker å lære mer om. Som folk legger vi med rette stor vekt på verdslig lærdom og yrkesutvikling. Vi vil og vi må utmerke oss innen lærdom og faglig dyktighet. Takk for at dere gjør deres beste for å skaffe dere utdannelse og bli eksperter på deres fagfelt. Jeg oppfordrer dere til også å bli eksperter på evangeliets læresetninger ikke minst på læren om prestedømmet. DIETER F. UCHTDORF, Deres muligheter, deres privilegium, Ensign eller Liahona, mai 2011, 59 MINE BESTE ALTERNATIVER FOR OPPLÆRING ELLER UTDANNELSE

10 HVA ER EN SELVHJULPENHETSGRUPPE? Les: 5 MINUTTER Når du bestemmer deg for hvilken type arbeid som vil hjelpe deg å bli selvhjulpen, er neste skritt å bli med i en selvhjulpenhetsgruppe. En selvhjulpenhetsgruppe fokuserer på ett av tre temaer: Å starte og utvikle et firma, å finne en god jobb eller å skaffe nødvendig utdannelse. Selvhjulpenhetsgrupper er annerledes enn de fleste klasser, leksjoner og arbeidsgrupper i Kirken. Det finnes ingen lærere eller instruktører. I stedet lærer gruppens medlemmer sammen, oppmuntrer hverandre til å handle og holde forpliktelser, og rådfører seg med hverandre for å løse problemer. Gruppene møtes 12 i omkring to timer hver gang. Det er viktig å delta regelmessig og være presis. Det kan ta en til to timer om dagen å følge forpliktelsene. Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner SELVHJULPENHET I hver gruppe lærer deltagerne også ferdigheter for åndelig selvhjulpenhet ved hjelp av heftet Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner. De øver på vaner som vil hjelpe dem å bli sterkere åndelig og timelig. HVILKE GRUPPER ER TILGJENGELIG? Starte og utvikle eget firma SELVHJULPENHET 5 MINUTTER Starte og utvikle eget firma For dem som har et firma eller ønsker å starte et. Gruppemedlemmene øver på føring av opptegnelser, markedsføring og pengeforvaltning. De prøver også måter å øke inntekten på gjennom småbedrift-eksperimenter. Min jobbsøking SELVHJULPENHET Min jobbsøking For dem som har ferdigheter til å få en god jobb. Gruppemedlemmene får jobb ved å kartlegge muligheter, bygge nettverk, presentere seg profesjonelt og forberede seg på intervjuspørsmål. Å delta i denne gruppen fører til at man får seg jobb. Utdannelse for bedre arbeid SELVHJULPENHET Utdannelse for bedre arbeid For de som trenger utdannelse eller opplæring for å få en god jobb eller starte firma. Gruppemedlemmene finner frem til arbeid som vil hjelpe dem å bli selvhjulpne. De finner en skole eller et program som fører til det arbeidet (for eksempel Pathway se side 11). Å delta i denne gruppen resulterer i en utdannelsesplan og lån fra Det vedvarende utdannelsesfond (om nødvendig). 10 Merk: Disse arbeidsbøkene er ikke tilgjengelig på alle språk. Andre ressurser for selvhjulpenhet kan være tilgjengelig i ditt område.

11 HVILKEN SELVHJULPENHETSGRUPPE BØR JEG BLI MED I? 10 MINUTTER Overvei: Drøft: Bruk tre minutter alene til å grunne og be om veiledning med hensyn til hvilken gruppe som kan hjelpe deg på veien til selvhjulpenhet. Alle vil nå bli delt inn i gruppene de har valgt. Hvis du gjør Min vei under en andakt, kan du reise deg og gå til gruppen du har valgt. (Det kan være flere grupper av hvert slag. Din spesialist på selvhjulpenhet vil veilede deg.) Snakk om dag, klokkeslettet og sted for dine gruppemøter. Skriv denne informasjonen i ruten til høyre. Hvis du gjør Min vei alene, kan du kontakte ressurssenter for selvhjulpenhet for informasjon om møtetider. Dag: Tid: Sted: DE NESTE TRINNENE Jeg vil snakke med min ektefelle eller andre familiemedlemmer om min egenvurdering med hensyn til selvhjulpenhet (se side 4-5). Jeg vil arbeide på mitt mål for åndelig selvhjulpenhet. Jeg vil begynne å holde oversikt over utgiftene mine. Jeg vil snakke med tre personer om arbeidet jeg vurderer. Jeg vil slutte meg til og delta i en selvhjulpenhetsgruppe. Videre skulle jeg ønske dere ville tenke på hvor velsignet og lykkelige de er som holder Guds befalinger. For se, de blir velsignet i alle ting, både timelig og åndelig. MOSIAH 2:41 PATHWAY Pathway er en rimelig utdannelsesmulighet som tilbys i samarbeid med BYU-Idaho. Programmet er tilgjengelig i de fleste områder, og kombinerer nettbaserte kurs med lokale sammenkomster. Pathway-studenter opptjener studiepoeng samtidig som de forbedrer sine engelskkunnskaper, sin åndelighet og etterspurte ferdigheter herunder økonomistyring, matematikk og mer. Programmet tar ett år å fullføre (et grunnleggende nivå i engelsk er nødvendig for å begynne). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte stavens spesialist på selvhjulpenhet eller gå inn på pathway.lds.org. 11

12 Egenvurderinger Bruk de følgende sidene senere i din selvhjulpenhetsgruppe. HVOR SELVHJULPEN ER JEG NÅ? Fyll ut følgende evaluering i løpet av ditt sjette gruppemøte for selvhjulpenhet. TRINN 1 TRINN 2 HVOR MYE BRUKER JEG? Skriv hvor mye du bruker i måneden på hvert punkt nedenfor. HVOR SELVHJULPEN ER JEG I DAG? Marker hvordan du og din familie ligger an nå. EKSEMPEL: Mat 300 Tiende, offergaver Sparing Mat Bolig Vann Medisinske utgifter Transport Utgifter til utdannelse Avdrag på gjeld Klær Elektrisitet/brensel Totale månedlige utgifter Gjeldende månedsinntekt EKSEMPEL: Vi har nok mat å spise. Vi betaler tiende og fasteoffer. Vi bruker mindre enn vi tjener, og vi sparer penger. Vi har nok mat å spise. Vi er beskyttet og trygge i vårt hjem. Vi har nok rent vann å drikke og bruke. Vi kan få medisinsk hjelp når vi trenger det. Vi har transport når vi trenger det. Barna våre går på skolen. Vi er fri for forbruksgjeld. Vi har rene, sømmelige klær. Vi har nok lys og brensel. Vi tror at Herren vil dekke våre behov. Vi føler og følger Den hellige ånds tilskyndelser. Vi studerer Skriftene daglig. Vi ber daglig. Vi tar nadverden hver uke. Vi er verdige til å ha tempelanbefaling. Vi ofrer for å tjene andre. 12

13 Selvhjulpenhet er evnen, viljen og innsatsen vi gjør for å sørge for livets åndelige og timelige nødvendigheter for oss selv og vår familie (Håndbok 2: 6.1.1). TRINN 3 HVOR MYE TRENGER JEG FOR Å VÆRE SELVHJULPEN? Vi blir selvhjulpne når vi kan svare alltid på utsagnene i trinn 2. Anslå hva du trenger å bruke hver måned for å svare alltid. EKSEMPEL: Mat 700 Tiende, offergaver Sparing Mat Bolig Vann Medisinske utgifter Transport Utgifter til utdannelse Avdrag på gjeld Klær Elektrisitet/brensel Totale utgifter for å være selvhjulpen Mitt inntektsmål for å bli selvhjulpen Grunn på hvordan det ville være om du kunne svare alltid på alle disse utsagnene. Mens du holder oversikt over dine nåværende utgifter, kan du prøve å finne ut mer om hva det vil koste å svare alltid. Kvitt deg med gjeld, og hold deg gjeldfri. SPENCER W. KIMBALL, Læresetninger fra Kirkens presidenter Spencer W. Kimball (2006),

14 HVOR SELVHJULPEN ER JEG NÅ? Fyll ut følgende evaluering i løpet av ditt 12. gruppemøte for selvhjulpenhet. TRINN 1 TRINN 2 HVOR MYE BRUKER JEG? Skriv hvor mye du bruker i måneden på hvert punkt nedenfor. HVOR SELVHJULPEN ER JEG I DAG? Marker hvordan du og din familie ligger an nå. EKSEMPEL: Mat 300 Tiende, offergaver Sparing Mat Bolig Vann Medisinske utgifter Transport Utgifter til utdannelse Avdrag på gjeld Klær Elektrisitet/brensel Totale månedlige utgifter Gjeldende månedsinntekt EKSEMPEL: Vi har nok mat å spise. Vi betaler tiende og fasteoffer. Vi bruker mindre enn vi tjener, og vi sparer penger. Vi har nok mat å spise. Vi er beskyttet og trygge i vårt hjem. Vi har nok rent vann å drikke og bruke. Vi kan få medisinsk hjelp når vi trenger det. Vi har transport når vi trenger det. Barna våre går på skolen. Vi er frie for forbruksgjeld. Vi har rene, sømmelige klær. Vi har nok lys og brensel. Vi tror at Herren vil dekke våre behov. Vi føler og følger Den hellige ånds tilskyndelser. Vi studerer Skriftene daglig. Vi ber daglig. Vi tar nadverden hver uke. Vi er verdige til å ha tempelanbefaling. Vi ofrer for å tjene andre. 14

15 Selvhjulpenhet er evnen, viljen og innsatsen vi gjør for å sørge for livets åndelige og timelige nødvendigheter for oss selv og vår familie (Håndbok 2: 6.1.1). TRINN 3 HVOR MYE TRENGER JEG FOR Å VÆRE SELVHJULPEN? Vi blir selvhjulpne når vi kan svare alltid på utsagnene i trinn 2. Anslå hva du trenger å bruke hver måned for å svare alltid. EKSEMPEL: Mat 700 Tiende, offergaver Sparing Mat Bolig Vann Medisinske utgifter Transport Utgifter til utdannelse Avdrag på gjeld Klær Elektrisitet/brensel Totale utgifter for å være selvhjulpen Mitt inntektsmål for å bli selvhjulpen Grunn på hvordan det ville være om du kunne svare alltid på alle utsagnene. Mens du holder oversikt over dine nåværende utgifter, kan du prøve å finne ut mer om hva det vil koste å svare alltid. Kvitt deg med gjeld, og hold deg gjeldfri. SPENCER W. KIMBALL, Læresetninger fra Kirkens presidenter Spencer W. Kimball (2006),

16 MIN VEI TIL SELVHJULPENHET Selvhjulpenhet er evnen, viljen og innsatsen vi gjør for å sørge for livets åndelige og timelige nødvendigheter for oss selv og vår familie (Håndbok 2: 6.1.1). 1. VURDERE MINE BEHOV Fastsette mitt inntektsmål for å bli selvhjulpen og mine åndelige mål. 2. VELGE MIN VEI Bestemme meg for hvordan jeg skal bli selvhjulpen. 3. DELTA I EN GRUPPE Utvikle åndelige vaner og praktiske ferdigheter på 90 dager: Starte og utvikle et nytt firma, Finne en bedre jobb, eller Finne frem til nødvendige ferdigheter og legge en plan for utdannelse. 4. FORTSETTE Å HANDLE Fortsette å arbeide for å bli selvhjulpen. Utføre tjeneste for andre og hjelpe dem å utvikle seg. Og det er min hensikt å sørge for mine hellige. Lære og pakter 104:15

Veiledning for ledere SELVHJULPENHET

Veiledning for ledere SELVHJULPENHET FORORD Det er store behov blant oss. Mange medlemmer er ikke selvhjulpne, og mangler evnen til å sørge for livets nødvendigheter for seg selv og sin familie. 1 Å bringe folk til selvhjulpenhet er en del

Detaljer

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner SELVHJULPENHET Week 3 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett. Engelsk

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Unge kvinner 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

S a m m e n d r a g a v G u i d e i velferdsspørsmål for ledere. På Herrens måte

S a m m e n d r a g a v G u i d e i velferdsspørsmål for ledere. På Herrens måte S a m m e n d r a g a v G u i d e i velferdsspørsmål for ledere På Herrens måte Det egentlige og langsiktige mål med velferdsplanen er å bygge opp karakteren til Kirkens medlemmer, dem som gir og dem som

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Søndagsskolen April-juni 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2012

Detaljer

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi vil sette pris på å få kommentarer og forslag til denne

Detaljer

TRO PÅ GUD. for Gutter. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. for Gutter. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 TRO PÅ GUD for Gutter «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 Jeg heter JEG ER ET GUDS BARN Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker

Detaljer

Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010

Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2010 ved Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Printed

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte

Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer og forslag

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie

Lære og pakter og Kirkens historie Lære og pakter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS RESSURSBOK Lære og pakter og Kirkens historie lærerens ressursbok Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Detaljer

Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK

Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK Mormons bok Lærerens ressursbok Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2001 Intellectual Reserve, Inc. Ettertrykk forbudt Printed

Detaljer

Tro på Den Herre Jesus Kristus

Tro på Den Herre Jesus Kristus LOKALSIDER BUDSKAP FRA OMRÅDETS LEDERE De europeiske helliges tro Eldste José A. Teixeira, Portugal President for området Europa Tro på Den Herre Jesus Kristus kommer til uttrykk i våre valg, spesielt

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD STUDIEVEILEDNING FOR DELTAKERE

EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD STUDIEVEILEDNING FOR DELTAKERE EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD STUDIEVEILEDNING FOR DELTAKERE EKTESKAP OG FAMILIEFORHOLD STUDIEVEILEDNING FOR DELTAKERE Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer og forslag Vi vil sette

Detaljer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVA ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vår himmelske Faders plan for sine barns lykke og frelse*. Det kalles Jesu Kristi evangelium fordi Jesu Kristi forsoning

Detaljer

En presentasjon av. Kom, følg med meg. Læringsressurser for ungdom. For opplæring av lærere og ledere

En presentasjon av. Kom, følg med meg. Læringsressurser for ungdom. For opplæring av lærere og ledere En presentasjon av Kom, følg med meg Læringsressurser for ungdom For opplæring av lærere og ledere Den viktigste delen av dette møtet er ditt eksempel. Alt du gjør skulle vise hvordan man inviterer og

Detaljer

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012 182. årlige generalkonferanse 31. mars 1. april 2012 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2012 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Engelsk original godkjent: 12/11

Detaljer

LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER SPENCER W. K IMBALL

LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER SPENCER W. K IMBALL LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER SPENCER W. K IMBALL LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER SPENCER W. KIMBALL Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Vi vil sette pris på å få kommentarer

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Læresetninger fra Kirkens presidenter. George Albert Smith

Læresetninger fra Kirkens presidenter. George Albert Smith Læresetninger fra Kirkens presidenter George Albert Smith LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER GEORGE ALBERT SMITH Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Bøker i serien

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER DAVID O. MCKAY

LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER DAVID O. MCKAY LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER DAVID O. MCKAY LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER DAVID O. MCKAY Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Vi vil sette pris på å få kommentarer og forslag

Detaljer

LA DINE TANKER VÆRE PRYDET MED DYD

LA DINE TANKER VÆRE PRYDET MED DYD LA DINE TANKER VÆRE PRYDET MED DYD INNHOLD Innledning...................... 1 Du kan fylle ditt liv med lys......... 2 Du kan unngå og motstå mørke...... 3 Du kan finne styrke til å unngå å synde..............

Detaljer

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger...

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger... Innholdsfortegnelse Slik får du livet du ber om!... 3 Den dagen da alt forandrer seg... 5 Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9 Fokus er det du trenger... 12 Hva mer tror du at du trenger... 14 Slik

Detaljer

Uken før påske ringte

Uken før påske ringte Lokalsider BUDSKAP FRA OMRÅDETS LEDERE «Så hans Ånd alltid kan være hos dem» Eldste Manfred Schütze, Tyskland Områdesytti Uken før påske ringte to menn på døren vår og ga oss følgende invitasjon: «Vi vil

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer