Min vei til selvhjulpenhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Min vei til selvhjulpenhet"

Transkript

1 Min vei til selvhjulpenhet

2 Kjære brødre og søstre: Herren har erklært: Det er min hensikt å sørge for mine hellige (L&p 104:15). Denne åpenbaringen er et løfte fra Herren om at han vil sørge for timelige velsignelser og åpne døren til selvhjulpenhet, som er vår evne til å sørge for livets nødvendigheter for oss selv og våre familiemedlemmer. Dette heftet har blitt utarbeidet for å hjelpe medlemmer av Kirken å lære og omsette i praksis prinsippene tro, utdannelse, hardt arbeid og tillit til Herren. Å akseptere og etterleve disse prinsippene vil gjøre deg bedre i stand til å motta de timelige velsignelsene Herren lover. Vi oppfordrer deg til å studere og anvende disse prinsippene flittig, og undervise dine familiemedlemmer i dem. Hvis du gjør det, vil du bli velsignet. Du vil lære å handle på veien til større selvhjulpenhet. Du vil bli velsignet med større håp, fred og fremgang. Vær trygg på at du er et barn av vår Fader i himmelen. Han elsker deg og vil aldri svikte deg. Han kjenner deg og er rede til å gi deg de åndelige og timelige velsignelsene ved selvhjulpenhet. Vennlig hilsen Det første presidentskap Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett. Engelsk original godkjent: 3/15. Godkjent for oversettelse: 3/15 Oversettelse av My Path to Self-Reliance Norwegian

3 INSTRUKSJONER FOR GRUPPELEDER Min vei til selvhjulpenhet hjelper medlemmer å forstå sin grad av selvhjulpenhet og legge en plan for forbedring. Dette heftet kan brukes av grupper eller enkeltpersoner. Det gir best resultater å følge materialet nøyaktig slik det er skrevet. Oppmuntre alle til å delta, skrive i heftet og følge anbefalingene med hensyn til tid. Et Min vei -møte skulle vare i ca to timer. For store grupper bør du forberede rommet med bord til adskilte grupper på tre til syv personer. Læring finner sted ved diskusjoner i små grupper og Den hellige ånds veiledning når den enkelte overveier. Diskusjon og overveielse bør ta ca tre minutter hver. Når det er tid for å lese, kan du be noen om å lese høyt for gruppen. Oppmuntre ektefeller til å gjennomgå heftet sammen. Be om mulig deltagerne gjøre egenvurderingen (side 4 og 5) før møtet. For hvert Min vei -møte ønsker vi at du fyller ut en undersøkelse på srs. lds. org/ report. Du finner ytterligere veiledning i videoen Hvordan bruke Min vei på srs. lds. org/ videos. HVA ER VELSIGNELSENE VED SELVHJULPENHET? 15 MINUTTER Se på: Drøft: Overvei: Se videoen Jeg vil sørge for mine hellige, som er tilgjengelig på srs. lds. org/ videos. (Ingen video? Bare fortsett å lese.) Les brevet fra Det første presidentskap på side 2, og understrek de lovede velsignelsene. Drøft følgende med to eller tre personer: Hva sier Det første presidentskap at du må gjøre for å kvalifisere deg til hvert av løftene du har understreket? Bruk tre minutter til å overveie følgende: Hvorfor ønsker min himmelske Fader at jeg skal bli selvhjulpen? Hvordan blir jeg mer lik ham når jeg blir mer selvhjulpen? Les: Drøft: Les Lære og pakter 29:34 (til høyre). Hva lærer du av dette skriftstedet om å gå på skolen, skaffe deg jobb eller starte et firma? Hvorfor er det så viktig å forstå denne sannheten? FRELSEREN VIL HJELPE MEG Å BLI SELVHJULPEN 10 MINUTTER For meg er alle ting åndelige, og aldri har jeg noen gang gitt dere en lov som var timelig. LÆRE OG PAKTER 29:34 Overvei: Hvilke utfordringer hindrer meg i å forsørge meg og min familie? Skriv dine tanker her: Les: Les Matteus 28:18 (til høyre). Frelseren kan hjelpe oss å bli selvhjulpne. Når vi utøver tro på ham, kan han utføre mirakler. Han kan gjøre mer ut av våre anstrengelser enn vi kan gjøre selv. Å gjøre oppgavene i dette heftet er vårt første skritt i retning større selvhjulpenhet. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! MATTEUS 28:18 3

4 EGENVURDERING MED HENSYN TIL SELVHJULPENHET 20 MINUTTER Denne aktiviteten hjelper deg å måle din timelige og åndelige selvhjulpenhet. Vær ærlig i dine svar. Hvis du ikke har oversikt over utgiftene dine til trinn 1, oppgir du bare dine beste anslag. Be om hjelp om nødvendig. Du kan flytte deg til et mer usjenert sted for å gjøre denne oppgaven hvis du ønsker det. TRINN 1 TRINN 2 HVOR MYE BRUKER JEG? Skriv hvor mye du bruker i måneden på hvert punkt nedenfor. HVOR SELVHJULPEN ER JEG I DAG? Marker hvordan du og din familie ligger an nå. EKSEMPEL: Mat 300 Tiende, offergaver Sparing Mat Bolig Vann Medisinske utgifter Transport Utgifter til utdannelse Avdrag på gjeld Klær Elektrisitet/brensel Totale månedlige utgifter Gjeldende månedsinntekt Du har kanskje ikke oversikt over alle dine utgifter. Snakk med ektefellen eller familien om utgiftene deres. Begynn å holde oversikt over dem hvis du ikke allerede gjør det. Du kommer til å bruke denne informasjonen senere i to gruppemøter. EKSEMPEL: Vi har nok mat å spise. Vi betaler tiende og fasteoffer. Vi bruker mindre enn vi tjener, og vi sparer penger. Vi har nok mat å spise. Vi er beskyttet og trygge i vårt hjem. Vi har nok rent vann å drikke og bruke. Vi kan få medisinsk hjelp når vi trenger det. Vi har transport når vi trenger det. Barna våre går på skolen. Vi er frie for forbruksgjeld. Vi har rene, sømmelige klær. Vi har nok lys og brensel. Vi tror at Herren vil dekke våre behov. Vi føler og følger Den hellige ånds tilskyndelser. Vi studerer Skriftene daglig. Vi ber daglig. Vi tar nadverden hver uke. Vi er verdige til å ha tempelanbefaling. Vi ofrer for å tjene andre. 4

5 Selvhjulpenhet er evnen, viljen og innsatsen vi gjør for å sørge for livets åndelige og timelige nødvendigheter for oss selv og vår familie (Håndbok 2: Kirkens administrasjon [2010], 6.1.1). TRINN 3 HVOR MYE TRENGER JEG FOR Å VÆRE SELVHJULPEN? Vi blir selvhjulpne når vi kan svare alltid på utsagnene i trinn 2. Anslå hva du trenger å bruke hver måned for å svare alltid. EKSEMPEL: Mat 700 Tiende, offergaver Sparing Mat Bolig Vann Medisinske utgifter Transport Utgifter til utdannelse Avdrag på gjeld Klær Elektrisitet/brensel Totale utgifter for å være selvhjulpen Mitt inntektsmål for å bli selvhjulpen Grunn på hvordan det ville være om du kunne svare alltid på alle disse utsagnene. Mens du holder oversikt over dine nåværende utgifter, kan du prøve å finne ut mer om hva det vil koste å svare alltid. En lokal veileder kan kontakte deg senere for å hjelpe deg med egenvurderingen eller med din vei til selvhjulpenhet. 5

6 HVORDAN KAN JEG STYRKE MIN ÅNDELIGE SELVHJULPENHET? 10 MINUTTER Overvei: Les Lære og pakter 88:63 og Mosiah 18:10 (til høyre). Er det én eller to ting du kan forandre i ditt liv for å komme nærmere Herren og ha Den hellige ånd med deg? Skriv et konkret mål i ruten nedenfor for hva du ønsker å forandre. Mitt åndelige mål: Hold dere nær til meg, og jeg vil holde meg nær til dere. LÆRE OG PAKTER 88:63 [Hold] hans bud, så han kan utøse sin Ånd over dere i enda rikere grad. MOSIAH 18:10 For å arbeide på målet mitt denne uken, skal jeg: HVA ER MINE STERKE SIDER? Overvei: Les: 15 MINUTTER Skriv ditt inntektsmål for å bli selvhjulpen (fra side 5) i ruten til høyre. Har du nødvendig arbeidsferdigheter til å tjene så mye? Les Lære og pakter 46:11 12 (på høyre side). Vi har alle forskjellige talenter. er for eksempel flinke til salg, og noen er flinke til å lage ting. er flinke til å arbeide sammen med andre, mens andre foretrekker å arbeide alene. Tenk på dine egne talenter. Hva er du god til? Hvilke erfaringer og sterke sider har du? Tabellen på side 7 viser noen eksempler. Sett ring rundt alle erfaringene og de sterke sidene som gjelder for deg, og skriv flere i de tomme feltene. Mitt inntektsmål for å bli selvhjulpen: For alle har ikke fått enhver gave, for det finnes mange gaver, og enhver er gitt en gave ved Guds Ånd. Til noen gis én og til andre en annen for at alle kan ha nytte av det. LÆRE OG PAKTER 46:

7 ERFARINGER (Sett ring rundt noen, og skriv flere) STERKE SIDER (Sett ring rundt noen, og skriv flere) Kall i Kirken Bygg og anlegg Ærlig Fysisk sterk Verdig til å ha tempelanbefaling Misjon Datamaskiner Tro på Jesus Kristus Intelligent Hardtarbeidende Barneoppdragelse/ lede ungdom Landbruk/hagearbeid Snakker engelsk Tålmodig Mekaniske ferdigheter Omsorg for barn Matlaging God til å lytte Pålitelig Byggeferdigheter Salg Klær/kunsthåndverk Vennlig mot andre Kreativ Vedlikehold/ reparasjon Helseomsorg Sterk karakter Lærer fort Salgsferdigheter Transport Undervisning Teambygger God lærer Problemløser Utdannelse/attest Husholdning Dyktig skribent Gjør tjeneste for andre Eier (eller har eid) en bedrift Organisator Rengjøringsferdigheter Dyktig på kommunikasjon Matematikk-kunnskaper Detaljorientert Initiativ Les: Herren kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Det er viktig at vi finner ut hvilke sterke sider han har gitt oss. Vi gjør dette delvis ved å spørre ham i bønn. Vi kan også studere vår patriarkalske velsignelse og spørre venner og familie hvilke sterke sider de ser i oss. Finn en eller to personer å gjøre denne oppgaven sammen med. Fortell om en gang da du har oppnådd noe meningsfylt. Be dem fortelle deg hvilke sterke sider de tror du brukte til å utføre den oppgaven. Så de en en sterk side som du ikke hadde tenkt på? Når de andre har fortalt deg om dine sterke sider, kan du skrive hva du føler er dine aller sterkeste sider. MINE ALLER STERKESTE ÅNDELIGE OG TIMELIGE SIDER

8 HVA SLAGS ARBEID KAN GI MEG DEN INNTEKTEN JEG TRENGER? 10 MINUTTER Skriv ditt inntektsmål for å bli selvhjulpen (fra side 5) og ditt åndelige mål (fra side 6) om igjen i rutene til høyre. Mitt inntektsmål for å bli selvhjulpen: Les: Drøft: Når vi drøfter alternativer for jobber og selvstendig næringsvirksomhet, må du ha ditt inntektsmål for å bli selvhjulpen i tankene. jobber er bedre betalt enn andre. Tenk over hvilke valg som vil hjelpe deg å oppnå inntekten for å bli selvhjulpen. Snakk med gruppen om hva som er det best betalte arbeidet, det mest etterspurte arbeidet og arbeidet med de beste fremtidsutsiktene der du bor. Overvei hvordan disse mulighetene vil påvirke din tjeneste i familien og Kirken. Du finner noen eksempler i ruten nedenfor. (Det er ikke sikkert at alle disse er gode alternativer i ditt område.) Mitt åndelige mål: JOBBER Hotellvedlikehold Datamaskinreparasjoner Rydding og rengjøring Gatesalg Bilreparasjoner Bygg og anlegg Helseomsorg Transport Produktsalg Sykepleie Produksjon Nettverksadministrasjon (data) Kundeservice Regnskap Utdannelse SELVSTENDIG NÆRINGSVIRKSOMHET Salg av mat Bygg og anlegg Bilvask Transport Rørleggerarbeid Underholdning Hårpleie Datamaskiner Salg av klær Skole/ Bokføring privatundervisning Sykkelreparasjon Landbruk Gatesalg Dyreoppdrett Nevn to eller tre jobber eller virksomheter fra alternativene dere drøftet, som kan gi deg inntekten for å bli selvhjulpen. Overvei alternativer som passer med dine sterke sider og erfaringer, eller de som kan passe senere, etter at du har fått opplæring. MINE BESTE ARBEIDSMULIGHETER

9 Les: En av de beste måtene å lære om de jobbene du er interessert i, er å snakke med personer som har disse jobbene. Drøft: Kjenner du eller noen i gruppen noen som har jobben du er interessert i? Skriv navnene deres nedenfor, og avtal å møte dem. Drøft: Sett ring rundt spørsmålene du ønsker å stille disse personene: Hvordan bestemte du deg for å begynne i denne typen arbeid? Hva er de beste og de dårligste sidene ved jobben din? Hva slags opplæring, utdannelse eller arbeidserfaring kreves for å komme i gang i dette arbeidet? Hva er den omtrentlige inntekten man kan forvente når man begynner i denne jobben? Kan jeg være med deg en dag for å lære om arbeidet ditt? Kjenner du andre jeg kan snakke med om dette arbeidet? Snakk med minst tre personer denne uken for å lære mer om arbeidet du er interessert i. Skriv tre ting du har lært: Du er kanskje ikke kvalifisert til å få jobben du ønsker deg eller starte den virksomheten du ønsker. Snakk som gruppe om skoler og opplæring i ditt område som kan hjelpe dere å bli kvalifisert til å gjøre arbeidet som vil hjelpe dere å nå inntektsmålet for å bli selvhjulpne. Lag en liste over noen muligheter til opplæring eller utdannelse som du mener er gode alternativer, og som du ønsker å lære mer om. Som folk legger vi med rette stor vekt på verdslig lærdom og yrkesutvikling. Vi vil og vi må utmerke oss innen lærdom og faglig dyktighet. Takk for at dere gjør deres beste for å skaffe dere utdannelse og bli eksperter på deres fagfelt. Jeg oppfordrer dere til også å bli eksperter på evangeliets læresetninger ikke minst på læren om prestedømmet. DIETER F. UCHTDORF, Deres muligheter, deres privilegium, Ensign eller Liahona, mai 2011, 59 MINE BESTE ALTERNATIVER FOR OPPLÆRING ELLER UTDANNELSE

10 HVA ER EN SELVHJULPENHETSGRUPPE? Les: 5 MINUTTER Når du bestemmer deg for hvilken type arbeid som vil hjelpe deg å bli selvhjulpen, er neste skritt å bli med i en selvhjulpenhetsgruppe. En selvhjulpenhetsgruppe fokuserer på ett av tre temaer: Å starte og utvikle et firma, å finne en god jobb eller å skaffe nødvendig utdannelse. Selvhjulpenhetsgrupper er annerledes enn de fleste klasser, leksjoner og arbeidsgrupper i Kirken. Det finnes ingen lærere eller instruktører. I stedet lærer gruppens medlemmer sammen, oppmuntrer hverandre til å handle og holde forpliktelser, og rådfører seg med hverandre for å løse problemer. Gruppene møtes 12 i omkring to timer hver gang. Det er viktig å delta regelmessig og være presis. Det kan ta en til to timer om dagen å følge forpliktelsene. Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner SELVHJULPENHET I hver gruppe lærer deltagerne også ferdigheter for åndelig selvhjulpenhet ved hjelp av heftet Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner. De øver på vaner som vil hjelpe dem å bli sterkere åndelig og timelig. HVILKE GRUPPER ER TILGJENGELIG? Starte og utvikle eget firma SELVHJULPENHET 5 MINUTTER Starte og utvikle eget firma For dem som har et firma eller ønsker å starte et. Gruppemedlemmene øver på føring av opptegnelser, markedsføring og pengeforvaltning. De prøver også måter å øke inntekten på gjennom småbedrift-eksperimenter. Min jobbsøking SELVHJULPENHET Min jobbsøking For dem som har ferdigheter til å få en god jobb. Gruppemedlemmene får jobb ved å kartlegge muligheter, bygge nettverk, presentere seg profesjonelt og forberede seg på intervjuspørsmål. Å delta i denne gruppen fører til at man får seg jobb. Utdannelse for bedre arbeid SELVHJULPENHET Utdannelse for bedre arbeid For de som trenger utdannelse eller opplæring for å få en god jobb eller starte firma. Gruppemedlemmene finner frem til arbeid som vil hjelpe dem å bli selvhjulpne. De finner en skole eller et program som fører til det arbeidet (for eksempel Pathway se side 11). Å delta i denne gruppen resulterer i en utdannelsesplan og lån fra Det vedvarende utdannelsesfond (om nødvendig). 10 Merk: Disse arbeidsbøkene er ikke tilgjengelig på alle språk. Andre ressurser for selvhjulpenhet kan være tilgjengelig i ditt område.

11 HVILKEN SELVHJULPENHETSGRUPPE BØR JEG BLI MED I? 10 MINUTTER Overvei: Drøft: Bruk tre minutter alene til å grunne og be om veiledning med hensyn til hvilken gruppe som kan hjelpe deg på veien til selvhjulpenhet. Alle vil nå bli delt inn i gruppene de har valgt. Hvis du gjør Min vei under en andakt, kan du reise deg og gå til gruppen du har valgt. (Det kan være flere grupper av hvert slag. Din spesialist på selvhjulpenhet vil veilede deg.) Snakk om dag, klokkeslettet og sted for dine gruppemøter. Skriv denne informasjonen i ruten til høyre. Hvis du gjør Min vei alene, kan du kontakte ressurssenter for selvhjulpenhet for informasjon om møtetider. Dag: Tid: Sted: DE NESTE TRINNENE Jeg vil snakke med min ektefelle eller andre familiemedlemmer om min egenvurdering med hensyn til selvhjulpenhet (se side 4-5). Jeg vil arbeide på mitt mål for åndelig selvhjulpenhet. Jeg vil begynne å holde oversikt over utgiftene mine. Jeg vil snakke med tre personer om arbeidet jeg vurderer. Jeg vil slutte meg til og delta i en selvhjulpenhetsgruppe. Videre skulle jeg ønske dere ville tenke på hvor velsignet og lykkelige de er som holder Guds befalinger. For se, de blir velsignet i alle ting, både timelig og åndelig. MOSIAH 2:41 PATHWAY Pathway er en rimelig utdannelsesmulighet som tilbys i samarbeid med BYU-Idaho. Programmet er tilgjengelig i de fleste områder, og kombinerer nettbaserte kurs med lokale sammenkomster. Pathway-studenter opptjener studiepoeng samtidig som de forbedrer sine engelskkunnskaper, sin åndelighet og etterspurte ferdigheter herunder økonomistyring, matematikk og mer. Programmet tar ett år å fullføre (et grunnleggende nivå i engelsk er nødvendig for å begynne). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte stavens spesialist på selvhjulpenhet eller gå inn på pathway.lds.org. 11

12 Egenvurderinger Bruk de følgende sidene senere i din selvhjulpenhetsgruppe. HVOR SELVHJULPEN ER JEG NÅ? Fyll ut følgende evaluering i løpet av ditt sjette gruppemøte for selvhjulpenhet. TRINN 1 TRINN 2 HVOR MYE BRUKER JEG? Skriv hvor mye du bruker i måneden på hvert punkt nedenfor. HVOR SELVHJULPEN ER JEG I DAG? Marker hvordan du og din familie ligger an nå. EKSEMPEL: Mat 300 Tiende, offergaver Sparing Mat Bolig Vann Medisinske utgifter Transport Utgifter til utdannelse Avdrag på gjeld Klær Elektrisitet/brensel Totale månedlige utgifter Gjeldende månedsinntekt EKSEMPEL: Vi har nok mat å spise. Vi betaler tiende og fasteoffer. Vi bruker mindre enn vi tjener, og vi sparer penger. Vi har nok mat å spise. Vi er beskyttet og trygge i vårt hjem. Vi har nok rent vann å drikke og bruke. Vi kan få medisinsk hjelp når vi trenger det. Vi har transport når vi trenger det. Barna våre går på skolen. Vi er fri for forbruksgjeld. Vi har rene, sømmelige klær. Vi har nok lys og brensel. Vi tror at Herren vil dekke våre behov. Vi føler og følger Den hellige ånds tilskyndelser. Vi studerer Skriftene daglig. Vi ber daglig. Vi tar nadverden hver uke. Vi er verdige til å ha tempelanbefaling. Vi ofrer for å tjene andre. 12

13 Selvhjulpenhet er evnen, viljen og innsatsen vi gjør for å sørge for livets åndelige og timelige nødvendigheter for oss selv og vår familie (Håndbok 2: 6.1.1). TRINN 3 HVOR MYE TRENGER JEG FOR Å VÆRE SELVHJULPEN? Vi blir selvhjulpne når vi kan svare alltid på utsagnene i trinn 2. Anslå hva du trenger å bruke hver måned for å svare alltid. EKSEMPEL: Mat 700 Tiende, offergaver Sparing Mat Bolig Vann Medisinske utgifter Transport Utgifter til utdannelse Avdrag på gjeld Klær Elektrisitet/brensel Totale utgifter for å være selvhjulpen Mitt inntektsmål for å bli selvhjulpen Grunn på hvordan det ville være om du kunne svare alltid på alle disse utsagnene. Mens du holder oversikt over dine nåværende utgifter, kan du prøve å finne ut mer om hva det vil koste å svare alltid. Kvitt deg med gjeld, og hold deg gjeldfri. SPENCER W. KIMBALL, Læresetninger fra Kirkens presidenter Spencer W. Kimball (2006),

14 HVOR SELVHJULPEN ER JEG NÅ? Fyll ut følgende evaluering i løpet av ditt 12. gruppemøte for selvhjulpenhet. TRINN 1 TRINN 2 HVOR MYE BRUKER JEG? Skriv hvor mye du bruker i måneden på hvert punkt nedenfor. HVOR SELVHJULPEN ER JEG I DAG? Marker hvordan du og din familie ligger an nå. EKSEMPEL: Mat 300 Tiende, offergaver Sparing Mat Bolig Vann Medisinske utgifter Transport Utgifter til utdannelse Avdrag på gjeld Klær Elektrisitet/brensel Totale månedlige utgifter Gjeldende månedsinntekt EKSEMPEL: Vi har nok mat å spise. Vi betaler tiende og fasteoffer. Vi bruker mindre enn vi tjener, og vi sparer penger. Vi har nok mat å spise. Vi er beskyttet og trygge i vårt hjem. Vi har nok rent vann å drikke og bruke. Vi kan få medisinsk hjelp når vi trenger det. Vi har transport når vi trenger det. Barna våre går på skolen. Vi er frie for forbruksgjeld. Vi har rene, sømmelige klær. Vi har nok lys og brensel. Vi tror at Herren vil dekke våre behov. Vi føler og følger Den hellige ånds tilskyndelser. Vi studerer Skriftene daglig. Vi ber daglig. Vi tar nadverden hver uke. Vi er verdige til å ha tempelanbefaling. Vi ofrer for å tjene andre. 14

15 Selvhjulpenhet er evnen, viljen og innsatsen vi gjør for å sørge for livets åndelige og timelige nødvendigheter for oss selv og vår familie (Håndbok 2: 6.1.1). TRINN 3 HVOR MYE TRENGER JEG FOR Å VÆRE SELVHJULPEN? Vi blir selvhjulpne når vi kan svare alltid på utsagnene i trinn 2. Anslå hva du trenger å bruke hver måned for å svare alltid. EKSEMPEL: Mat 700 Tiende, offergaver Sparing Mat Bolig Vann Medisinske utgifter Transport Utgifter til utdannelse Avdrag på gjeld Klær Elektrisitet/brensel Totale utgifter for å være selvhjulpen Mitt inntektsmål for å bli selvhjulpen Grunn på hvordan det ville være om du kunne svare alltid på alle utsagnene. Mens du holder oversikt over dine nåværende utgifter, kan du prøve å finne ut mer om hva det vil koste å svare alltid. Kvitt deg med gjeld, og hold deg gjeldfri. SPENCER W. KIMBALL, Læresetninger fra Kirkens presidenter Spencer W. Kimball (2006),

16 MIN VEI TIL SELVHJULPENHET Selvhjulpenhet er evnen, viljen og innsatsen vi gjør for å sørge for livets åndelige og timelige nødvendigheter for oss selv og vår familie (Håndbok 2: 6.1.1). 1. VURDERE MINE BEHOV Fastsette mitt inntektsmål for å bli selvhjulpen og mine åndelige mål. 2. VELGE MIN VEI Bestemme meg for hvordan jeg skal bli selvhjulpen. 3. DELTA I EN GRUPPE Utvikle åndelige vaner og praktiske ferdigheter på 90 dager: Starte og utvikle et nytt firma, Finne en bedre jobb, eller Finne frem til nødvendige ferdigheter og legge en plan for utdannelse. 4. FORTSETTE Å HANDLE Fortsette å arbeide for å bli selvhjulpen. Utføre tjeneste for andre og hjelpe dem å utvikle seg. Og det er min hensikt å sørge for mine hellige. Lære og pakter 104:15

Veiledning for ledere SELVHJULPENHET

Veiledning for ledere SELVHJULPENHET FORORD Det er store behov blant oss. Mange medlemmer er ikke selvhjulpne, og mangler evnen til å sørge for livets nødvendigheter for seg selv og sin familie. 1 Å bringe folk til selvhjulpenhet er en del

Detaljer

En presentasjon av. Kom, følg med meg. Læringsressurser for ungdom. For opplæring av lærere og ledere

En presentasjon av. Kom, følg med meg. Læringsressurser for ungdom. For opplæring av lærere og ledere En presentasjon av Kom, følg med meg Læringsressurser for ungdom For opplæring av lærere og ledere Den viktigste delen av dette møtet er ditt eksempel. Alt du gjør skulle vise hvordan man inviterer og

Detaljer

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER Innhold Introduksjon til programmet for grunnleggende enheter 2 Fem elementer i programmet for grunnleggende enheter 3 1. Organisasjon 3 2. Møtesteder

Detaljer

Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag

Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag Religion 275 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi setter pris på kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries

Detaljer

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Jeg vil gå og gjøre. 2 Nephi 2:25 Adam falt for at mennesket kunne bli til. 2 Nephi 2:27 Vi er frie til å velge. 2 Nephi 9:28 29 Lærdom er bra hvis vi følger Guds råd. 2 Nephi 25:23, 26 Vi

Detaljer

Jeg oppfyller min. Plikt overfor Gud. For bærere av Det aronske prestedømme

Jeg oppfyller min. Plikt overfor Gud. For bærere av Det aronske prestedømme Jeg oppfyller min Plikt overfor Gud For bærere av Det aronske prestedømme Jeg oppfyller min Plikt overfor Gud For bærere av Det aronske prestedømme Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag

Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag Religion 250 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi verdsetter kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries

Detaljer

Utdannelse for bedre arbeid

Utdannelse for bedre arbeid Utdannelse for bedre arbeid SELVHJULPENHET INNLEDNING KAN DENNE GRUPPEN HJELPE MEG Å KOMME INN PÅ SKOLEN? Det er ikke alltid lett å skaffe seg utdannelse, men denne selvhjulpenhetsgruppen vil hjelpe deg

Detaljer

Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag

Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag Religion 225 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Illustrasjon på omslaget: Gjengivelsen av Det melkisedekske prestedømme,

Detaljer

S a m m e n d r a g a v G u i d e i velferdsspørsmål for ledere. På Herrens måte

S a m m e n d r a g a v G u i d e i velferdsspørsmål for ledere. På Herrens måte S a m m e n d r a g a v G u i d e i velferdsspørsmål for ledere På Herrens måte Det egentlige og langsiktige mål med velferdsplanen er å bygge opp karakteren til Kirkens medlemmer, dem som gir og dem som

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

INSTRUKSJONER for PENSUM 2012

INSTRUKSJONER for PENSUM 2012 INSTRUKSJONER for PENSUM 2012 Innhold Generelt søndagspensum 2012.................. 2 Grunnleggende søndagspensum 2012............ 4 Søndagens quorumer og klasser................. 6 Det melkisedekske prestedømme

Detaljer

TRO PÅ GUD. for piker. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. for piker. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 TRO PÅ GUD for piker «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 Jeg heter JEG ER ET GUDS BARN Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker ham.

Detaljer

Den evige familie elevenes leseoppdrag

Den evige familie elevenes leseoppdrag Den evige familie elevenes leseoppdrag Religion 200 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi setter pris på kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries and Institutes

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

TRO PÅ GUD. for Gutter. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. for Gutter. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 TRO PÅ GUD for Gutter «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 Jeg heter JEG ER ET GUDS BARN Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner 3. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner 3. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 3 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Unge kvinner Juli - September 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner 1. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner 1. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 1 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Unge kvinner Januar - mars 2013 Om denne håndboken Leksjonene i denne håndboken er organisert

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Unge kvinner 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Min familie. Historier som bringer oss sammen

Min familie. Historier som bringer oss sammen Vi oppfordrer spesielt ungdom og unge enslige voksne til å bruke sine egne slektsnavn eller navn på forfedre til andre medlemmer i menigheten og staven til tempelarbeid. Prestedømsledere skulle forsikre

Detaljer

Min jobbsøking SELVHJULPENHET

Min jobbsøking SELVHJULPENHET Min jobbsøking SELVHJULPENHET INNLEDNING KAN DENNE GRUPPEN HJELPE MEG Å FINNE MEG EN JOBB? Det er ikke lett å finne arbeid, men denne selvhjulpenhetsgruppen vil hjelpe deg å lære den beste måten å finne

Detaljer

Instruksȷoner for pensum 2011

Instruksȷoner for pensum 2011 Instruksȷoner for pensum 2011 Denne veiledningen inneholder en liste over pensumsmateriell til bruk i søndagens klasser gjennom 2011, instruksjoner for organisering av søndagens quorumer og klasser, og

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 3. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 3. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 3 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Det aronske prestedømme Juli - september 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 1. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 1. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 1 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Søndagsskolen Januar - mars 2013 Om denne håndboken Leksjonene i denne håndboken er organisert

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Det aronske prestedømme April-juni 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste

Detaljer

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner SELVHJULPENHET Week 3 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett. Engelsk

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Søndagsskolen April-juni 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2012

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

VEILEDNING FOR LEDERE I PRESTEDØMMET OG HJELPEORGANISASJONENE

VEILEDNING FOR LEDERE I PRESTEDØMMET OG HJELPEORGANISASJONENE VEILEDNING FOR LEDERE I PRESTEDØMMET OG HJELPEORGANISASJONENE VEILEDNING FOR LEDERE I PRESTEDØMMET OG HJELPEORGANISASJONENE Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Innhold Innledning 1 Prestedømmet

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

i er døtre Unge kvinner PERSONLIG FREMGANG S TÅ S O M E T GUDS VITNE

i er døtre Unge kvinner PERSONLIG FREMGANG S TÅ S O M E T GUDS VITNE i er døtre Unge kvinner PERSONLIG FREMGANG Vi vil stå Vi tror S TÅ S O M E T GUDS VITNE Vi vil bli forberedt Kom til Kristus og bli fullkommengjort i ham. (Moroni 10:32). Denne boken for personlig fremgang

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

GUD ELSKER SINE BARN

GUD ELSKER SINE BARN GUD ELSKER SINE BARN Dette budskapet er rettet mot siste-dagers-hellige som føler seg plaget av tiltrekning til samme kjønn og noen ganger føler seg motløse, men oppriktig ønsker å leve et liv som er

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Undervisning i evangeliet. på Frelserens måte. En veiledning til Kom, følg med meg Læringsressurser for ungdom

Undervisning i evangeliet. på Frelserens måte. En veiledning til Kom, følg med meg Læringsressurser for ungdom Undervisning i evangeliet på Frelserens måte En veiledning til Kom, følg med meg Læringsressurser for ungdom Dette heftet tilhører TANKER OG TILSKYNDELSER Når du studerer og mediterer, kan det være lurt

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Skriftsteder...2. Generalkonferanse...2. Tidsskrifter...3. Musikk...3. Kunst inspirert av evangeliet...3. Bøker, håndbøker og hefter...

Skriftsteder...2. Generalkonferanse...2. Tidsskrifter...3. Musikk...3. Kunst inspirert av evangeliet...3. Bøker, håndbøker og hefter... Evangelieressurser for hjemmet Skriftsteder...2 Generalkonferanse...2 Tidsskrifter...3 Musikk...3 Kunst inspirert av evangeliet...3 Bøker, håndbøker og hefter...4 Slektshistorie...6 Misjonærarbeid...6

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Veiledning til avslutningshøytideligheter i Seminar og Institutt

Veiledning til avslutningshøytideligheter i Seminar og Institutt Veiledning til avslutningshøytideligheter i Seminar og Institutt Avslutningshøytideligheter gir anledninger til å anerkjenne innsats og prestasjon av Seminar- og Institutt-elever. De gir også anledninger

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVA ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vår himmelske Faders plan for sine barns lykke og frelse*. Det kalles Jesu Kristi evangelium fordi Jesu Kristi forsoning

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 3. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 3. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 3 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Søndagsskolen Juli - september 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER Står om dette i 1.Korinterbrev kap 12 og 14 Romerbrevet kap 12 Efeserbrevet kap 4 1.Petersbrev kap 4 NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER 1.Kor 12,7-11 Hos hver

Detaljer

Velg GODE RELASJONER med andre

Velg GODE RELASJONER med andre F R I G J Ordne mine relasjoner R T tilgi dem som har såret meg og gjøre godt igjen for skade jeg har påført andre, med mindre det ikke skader dem eller andre. Salige er de barmhjertige. Salige er de som

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Til. styrke for. ungdom

Til. styrke for. ungdom Til styrke for ungdom Budskap til de unge fra Det første presidentskap VÅRE KJÆRE UNGE MENN OG UNGE KVINNER, vi har stor tillit til dere. Dere er Guds kjære sønner og døtre, og han er oppmerksom på dere.

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Kjenn læren. Mormons bok lærerhåndbok

Kjenn læren. Mormons bok lærerhåndbok Kjenn læren Mormons bok lærerhåndbok November 2017 Lærermateriale til Kjenn læren for Mormons bok Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi verdsetter kommentarer og

Detaljer