Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme Læringsressurser for ungdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom"

Transkript

1 Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom

2 undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

3 2013 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Engelsk original godkjent: 9/13 Godkjent for oversettelse: 9/13 Oversettelse av Come, Follow Me: Learning Resources for Youth, Aaronic Priesthood 2014 Norwegian

4 Om denne håndboken Leksjonene i denne håndboken er organisert i enheter som tar opp grunnleggende læresetninger i Jesu Kristi gjengitte evangelium. Hver leksjon fokuserer på spørsmål som ungdom kan ha, og doktrinære prinsipper som kan hjelpe dem å finne svar. Leksjonene er tilrettelagt for å hjelpe deg å forberede deg åndelig ved å tilegne deg læren selv og deretter planlegge hvordan du kan engasjere de unge mennene i sterke læringsopplevelser. Læringsoversikter For hvert av de doktrinære emnene i innholdsfortegnelsen, er det flere læringsoversikter enn du vil være i stand til å undervise i løpet av måneden. La Åndens inspirasjon og de unge mennenes spørsmål og interesser veilede deg når du bestemmer deg for hva du vil vektlegge i denne enheten og hvor lang tid du vil bruke på hvert emne. Oversiktene er ikke ment å foreskrive hva du skal si og gjøre i klassen. De har til hensikt å hjelpe deg å tilegne deg læren selv og forberede læringsopplevelser som er tilpasset behovene til de unge mennene du underviser. Forbered deg åndelig Rådfør dere med hverandre Rådfør deg med quorumspresidentskapet og med andre lærere og ledere om de unge mennene i ditt quorum. Hvilke spørsmål og behov har de? Hva lærer de i andre sammenhenger hjemme, i Seminar, i Søndagsskolen? Hvordan vil dette påvirke din forberedelse? (Hvis sensitiv informasjon kommer frem i disse samtalene, må du holde den konfidensiell.) Mer på Internett Du kan finne flere ressurser og undervisningsforslag for hver av disse leksjonene på lds.org/youth/learn. Leksjonene på Internett inneholder: Koblinger til de nyeste læresetningene fra levende profeter, apostler og andre ledere i Kirken. Disse koblingene blir oppdatert jevnlig, så sjekk dem ofte. Koblinger til videoer, bilder og andre medier som du kan bruke til å forberede deg åndelig og undervise ungdommene. Videoer som viser effektiv undervisning for å forbedre din evne til å hjelpe ungdommene å bli omvendt. For å hjelpe de unge mennene å lære prinsippene i disse læringsoversiktene, må du forstå og etterleve dem selv. Studer skriftstedene og andre ressurser i oversiktene, og se etter forklaringer, historier eller eksempler som kan være spesielt relevante eller inspirerende for de unge mennene du underviser. Bruk så læringsoversiktene til å planlegge hvordan du kan hjelpe de unge mennene å oppdage disse sannhetene selv, få et vitnesbyrd om dem og etterleve det de lærer. 3

5

6 Innhold 11 Januar: Guddommen 13 Hvordan kan jeg kjenne min himmelske Fader? 17 Hva vet vi om Guddommens natur? 21 Hvorfor er Jesus Kristus viktig i mitt liv? 25 Hva er Den hellige ånds roller? 29 Hvem er jeg, og hvem kan jeg bli? 33 Februar: Frelsesplanen 35 Hva er min rolle i å oppfylle vår himmelske Faders plan? 38 Hva er frelsesplanen? 42 Hva skjedde i det førjordiske liv? 45 Hva er hensikten med livet? 49 Hvorfor er de valgene jeg gjør viktige? 53 Hvorfor har vi motgang? 57 Hvordan kan jeg finne trøst når noen jeg bryr meg om, dør? 61 Hvorfor skulle jeg behandle kroppen min som et tempel? 65 Mars: Jesu Kristi forsoning 67 Hvordan hjelper jeg andre å motta forsoningens velsignelser? 71 Hva er Jesu Kristi forsoning? 74 Hva vil det si å ha tro på Jesus Kristus? 78 Hva vil det si å omvende seg? 82 Hva er nåde? 85 Hvorfor må jeg tilgi andre? 88 Hva er oppstandelsen? 91 Hvordan kan forsoningen hjelpe meg i mine prøvelser? 5

7 95 April: Frafallet og gjenopprettelsen 97 Hvordan kan jeg innby alle til å komme til Kristus? 100 Hvorfor var en gjenopprettelse nødvendig? 104 Hvordan ble prestedømmet gjengitt? 108 Hva var Joseph Smiths rolle i gjenopprettelsen? 112 Hvorfor er det første syn viktig? 115 Hvorfor trenger vi Mormons bok? 119 Mai: Profeter og åpenbaring 121 Hvorfor er det viktig å studere Skriftene? 125 Hvorfor er det viktig å lytte til og følge de levende profeter? 128 Hvordan mottar jeg personlig åpenbaring? 132 Hvordan kan jeg gjøre mine bønner mer meningsfylte? 136 Hvordan kan jeg styrke mitt vitnesbyrd? 140 Hva har president Monson lært bærere av Det aronske prestedømme? 145 Hvordan kan en patriarkalsk velsignelse hjelpe meg? 149 Juni: Prestedømmet og prestedømsnøkler 151 Hvordan påvirker verdighet prestedømskraft? 156 Hva er prestedømmet? 160 Hva er prestedømmets nøkler? 164 Hva er mine plikter som bærer av Det aronske prestedømme? 168 Hvorfor skulle jeg reise på misjon? 173 Juli: Ordinanser og pakter 175 Hvordan kan jeg gjøre nadverden mer meningsfylt for andre? 179 Hvorfor er ordinanser viktige i mitt liv? 183 Hvorfor er pakter viktige i mitt liv? 187 Hvilke pakter inngikk jeg ved dåpen? 192 Hvordan mottar jeg Den hellige ånds gave? 6

8 196 Hvorfor er tempelordinanser viktige? 200 Hva er prestedømmets ed og pakt? 204 Hva vil det si å påta meg Jesu Kristi navn? 209 August: Ekteskap og familie 211 Hvordan kan jeg styrke familien min? 215 Hvorfor er kyskhet viktig? 220 Hvorfor er tempelekteskap viktig? 224 Hvorfor er familien viktig? 228 Hva er Kirkens normer for stevnemøter? 231 Hvordan kan jeg forberede meg nå til å bli en rettskaffen ektemann og far? 235 Hvordan utfyller menn og kvinners roller hverandre i familier? 239 September: Bud 241 Hvordan kan jeg være i verden, men ikke av verden? 246 Hvordan påvirker det jeg sier, menneskene rundt meg? 250 Hvordan kan jeg motstå pornografi? 254 Hvorfor faster vi? 257 Hvorfor er vi befalt å helligholde sabbatsdagen? 262 Hvorfor betaler vi tiende? 266 Hvorfor er det viktig å være ærlig? 271 Oktober: Bli mer lik Kristus 273 Hvordan kan jeg tjene andre? 277 Hvordan kan jeg bli mer lik Kristus? 281 Hvordan kan jeg utvikle Kristus-lignende kjærlighet? 285 Hvordan kan jeg lære å være mer tålmodig? 289 Hvorfor er det viktig å være takknemlig? 7

9 293 November: Åndelig og timelig selvhjulpenhet 295 Hvorfor er det viktig å skaffe seg utdannelse og tilegne seg ferdigheter? 299 Hva vil det si å være selvhjulpen? 303 Hvorfor er arbeid et viktig prinsipp i evangeliet? 307 Hvorfor ønsker Herren at jeg skal leve sunt? 311 Hvordan sørger Herren for de fattige og trengende? 315 Hvordan kan jeg finne løsninger på mine utfordringer og problemer? 319 Desember: Bygg opp Guds rike i de siste dager 321 Hvordan kan jeg være en misjonær nå? 325 Hvordan kan jeg bli en bedre hjemmelærer? 328 Hvordan vil vår himmelske Fader at jeg skal bruke mine åndelige gaver? 332 Hvordan kan jeg forberede meg til å skape et Kristus-sentrert hjem? 336 Hva kan jeg gjøre for å hjelpe nye medlemmer av Kirken? 340 Hvordan kan jeg hjelpe mine mindre aktive venner å komme tilbake til Kirken? 344 Hva er Sion? 347 Tillegg 8

10 Møteprogram for et quorumsmøte Presidium Dato Lede (medlem av quorumspresidentskapet) Sitte i råd medlem av quorumspresidentskapet Behandle aktuelle saker (Aktiviteter, arrangementer, oppgaver, muligheter til å hjelpe) Undervise om plikter (Forklare og rådføre seg med hverandre om hvordan de kan utføre prestedømsplikter) Oppfordre til deltagelse (Hvilke erfaringer har medlemmene av quorumet? Hvilke prinsipper i evangeliet har de lagt merke til og lært? Hva lærer de mens de gjennomfører Plikt overfor Gud? Hvilke erfaringer har de hatt med å hjelpe andre?) Lære sammen quorumsveileder eller quorumsmedlem Denne ukens samtale om evangeliet: Lærer: Bestemme seg for å handle medlem av quorumspresidentskapet Bære vitnesbyrd om det de har lært. Oppfordre quorumsmedlemmene til å etterleve prinsippene de lærte sammen, og forberede seg til neste ukes møte. Slik Ånden tilskynder: Del dine inntrykk om prinsippene dere har snakket om. Fortell hva du har tenkt å gjøre basert på det du har lært, og be quorumsmedlemmene fortelle hva de har tenkt å gjøre. Be quorumsmedlemmene forberede seg til neste ukes diskusjon. Avslutningsbønn: 9

11

12 OVERSIKT OVER ENHETER Januar: Guddommen Vi tror på Gud den evige Fader og på hans Sønn Jesus Kristus og på Den Hellige Ånd (1. trosartikkel). Oversiktene i denne enheten vil hjelpe de unge mennene å forstå egenskapene til medlemmene av Guddommen og oppgavene hver av dem har for å oppfylle vår himmelske Faders frelsesplan. Denne kunnskapen vil hjelpe de unge mennene bedre å forstå sin egen guddommelige identitet og hensikt som sønner av Gud. For å gjøre Plikt overfor Gud til en del av søndagens quorumsmøte, kan du vurdere å undervise i Plikt overfor Gud-oversikten nedenfor i løpet av denne enheten. Oversikter å velge mellom denne måneden: Hvordan kan jeg kjenne min himmelske Fader? (Plikt overfor Gud) Hva vet vi om Guddommens natur? Hvorfor er Jesus Kristus viktig i mitt liv? Hva er Den hellige ånds oppgaver? Hvem er jeg, og hvem kan jeg bli? Til læreren: Gjennom hele denne enheten kan det være lurt å minne de unge mennene på at Guddommens navn er hellige (se L&p 63:61). Oppfordre dem til å bruke disse navnene med ærbødighet og respekt. GUF Mange av leksjonsemnene og læringsaktivitetene i denne enheten vil fungere godt som GUF-aktiviteter. Samarbeid med andre quorumspresidentskap om å velge og planlegge egnede aktiviteter for å forsterke det de unge mennene lærer på søndag. Plikt overfor Gud Følgende deler fra Plikt overfor Gud-heftet er aktuelle for leksjonene i denne enheten: Be og studer Skriftene, side 14-15, 38-39, Forstå læren, side 18-20, 42-44, Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett. 11

13

14 JANUAR: GUDDOMMEN Plikt overfor Gud Hvordan kan jeg kjenne min himmelske Fader? Vår himmelske Fader elsker oss og ønsker at vi skal komme nærmere ham. Han har gitt oss muligheten til å be til ham, og har lovet å høre og besvare våre bønner. Vi kan også lære ham å kjenne når vi studerer Skriftene og ordene til vår tids profeter og når vi gjør vårt ytterste for å bli mer lik ham ved å følge hans vilje. Forbered deg åndelig Tenk på ditt forhold til din himmelske Fader. Når har du følt deg nærmest ham? Hva gjorde du som lot deg føle deg nærmere ham? Hva er noen ting de unge mennene kan gjøre for å komme nærmere Gud? Hvor godt gjør de dette? Hva kan du gjøre for å hjelpe dem å øke sin tro på og sitt vitnesbyrd om Gud? Når du studerer Skriftene og andre ressurser om å bli kjent med vår himmelske Fader, bør du se etter ting som vil hjelpe de unge mennene å føle at deres Far i himmelen elsker dem og ønsker at de skal komme nærmere ham. Johannes 17:3 (Å kjenne vår himmelske Fader og Jesus Kristus fører til bli bedre kjent med ham) Mosiah 5:13 (Å tjene Gud hjelper oss å evig liv) Alma 30:44 (Alle ting bærer bud om 1 Johannes 2:3-5 (Vi kjenner Gud hvis at det finnes en Gud) vi holder hans bud) L&p 88:63 (Hvis vi holder oss nær til 1 Johannes 4:7-8 (Å elske andre hjelper oss å kjenne Gud) Gud, vil han holde seg nær til oss) M. Russell Ballard, Fedre og sønner: 2 Nephi 32:9; Enos 1:1-7; Alma Et bemerkelsesverdig forhold, Ensign 34:17-28; 37:37 (Bønn kan hjelpe oss eller Liahona, nov. 2009, å komme nærmere vår himmelske Jeg oppfyller min plikt overfor Gud Fader) (2010), 14-15, 38-39, Mosiah 4:9-12 (Kong Benjamin Video: Oppfyll din plikt overfor Gud beskriver hvordan vi kan vokse i vår kunnskap om Gud) La de unge mennene lede Se tillegget for andre forslag til undervisning og læring. Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud-boken) og inviterer en veileder eller et annet quorumsmedlem til å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forberede seg ved å fylle ut et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte. 13

15 Begynn læringsprosessen Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon og introdusere denne ukens leksjon: Be hver ung mann om å bidra med ett ord for å lage en setning som oppsummerer forrige ukes leksjon. Skriv setningen deres på tavlen. Med tillatelse fra biskopen, kan du invitere faren til et av quorumsmedlemmene til å fortelle om sine følelser angående det å være far. Han kan snakke om hva han føler for sin sønn, hva han håper at hans sønn oppnår i livet og hvordan han håper å hjelpe ham å lykkes. Be de unge mennene om å sammenligne det denne faren sa, med hva deres Far i himmelen føler for dem. Lær sammen Undervisningstips Å oppmuntre de unge mennene til å etablere en vane med regelmessig bønn og skriftstudium kan være den mest effektive måten å hjelpe dem å styrke sitt forhold til vår himmelske Fader på. Formålet med denne leksjonen er å hjelpe hver ung mann å etablere et mønster av personlige bønn og skriftstudium. Gi de unge mennene tid under quorumsmøtet til å skrive planer i sine Plikt overfor Gud-bøker. Oppfordre dem til å dele sine planer med hverandre, og på fremtidige quorumsmøter kan du be dem fortelle hvordan personlig bønn og skriftstudium styrker deres forhold til Gud. Som en del av deres Plikt overfor på tavlen, og be de unge mennene slå Gud-planer, kan de unge mennene dem opp og finne ut hvordan vi kan ha lagt planer for personlig skriftstudium. Denne leksjonen kan være en Fader: 1 Johannes 2:3-5; 4:7-8; Mosiah bli bedre kjent med vår himmelske fin anledning til å la de unge mennene fortelle hva de har gjort med de unge mennene til å fortelle hva de 4:9-12; 5:13; Alma 30:44. Oppfordre planene sine og hva de lærer av sitt har lært og hvordan de har følt seg studium av Skriftene (se Plikt overfor nærmere vår himmelske Fader ved å Gud, 14-15, 38-39, 62-63). De kan også følge rådene i disse skriftstedene. revidere sine planer om nødvendig. Vis videoen Oppfyll din plikt Be de unge mennene om å fortelle overfor Gud, og be de unge mennene merke seg hvordan erfaringene hvordan deres vaner med bønn og skriftstudium har bidratt til å bedre som er fremstilt i videoen, hjalp de forholdet til deres himmelske Fader. unge mennene og andre å bli bedre Oppfordre de unge mennene til å kjent med vår himmelske Fader. Be de tenke på noen de kjenner godt. Hva unge mennene om å dele sine tanker gjorde de for å bli kjent med vedkommende? Spør dem hva de tror overfor Gud hjelper dem å styrke sitt om hvordan det å oppfylle sin plikt forskjellen er mellom å kjenne vår forhold til ham. himmelske Fader og å kjenne til ham. Be de unge mennene lese eldste Skriv følgende skriftstedhenvisninger M. Russell Ballards tre forslag til 14

16 sønner i sin tale Fedre og sønner: Et for å forbedre vår kommunikasjon bemerkelsesverdig forhold (eller vis med ham? Be hver ung mann om å videoen Fedre og sønner ). Når har lese ett av følgende skriftsteder om det å gjøre en av disse tingene hjulpet bønn: 2 Nephi 32:9; Enos 1:1-7; Alma dem å føle seg nærmere sine fedre? Be 34:17-28; 37:37. Be quorumsmedlemmene fortelle hva de lærer. Hva er dem fortelle hvordan de kan anvende eldste Ballards råd på forholdet til sammenhengen mellom bønn og å bli deres himmelske Fader. kjent med vår himmelske Fader? Be de unge mennene åpne sine Plikt overfor Gud-bøker på side 15 (diakoner), Diskuter hvordan de unge mennene kommuniserer med andre i dag. 39 (lærere) eller 63 (prester) og legge Hvordan kommuniserer vi med vår planer for å forbedre sine daglige himmelske Fader? Hvordan kommuniserer han med oss? Hva kan vi gjøre bønner. Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser har de? Forstår de hvordan de kan kjenne vår himmelske Fader? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet? Undervisning på Frelserens måte Frelseren elsket sine disipler og ba for dem og tjente dem ustanselig. Han fant muligheter til å være med sammen dem og til å uttrykke sin kjærlighet. Han kjente deres interesser, håp og ønsker, og visste hva som foregikk i deres liv. Se etter måter å uttrykke din kjærlighet til de unge mennene på og til å hjelpe dem å føle og vite hvor høyt deres Fader i himmelen også elsker dem. Oppfordre til å handle Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan: Fortelle om sine planer for å forbedre sine personlige bønner. Oppfordre de unge mennene til å gjennomføre planene de la i dag, og være forberedt på å fortelle på et fremtidig quorumsmøte hvordan det forbedret deres forhold til vår himmelske Fader. 15

17 Utvalgte ressurser Utdrag fra M. Russell Ballard, Fedre og sønner: Et bemerkelsesverdig forhold, Ensign eller Liahona, nov. 2009, Til dere som bærer Det aronske prestedømme, jeg tror at dere ved å gjøre disse tre enkle tingene kan gjøre forholdet til deres far enda bedre enn det er nå. For det første, stol på faren deres. Han er ikke fullkommen, men han elsker dere og ville aldri gjøre noe han ikke mente var til deres beste. Så snakk med ham. Fortell om tanker og følelser, drømmer og frykt. Jo mer han vet om deres liv, jo større mulighet har han til å forstå deres bekymringer og gi dere gode råd. Når dere setter deres lit til deres far, vil han føle ansvaret ved denne tilliten og prøve hardere enn noensinne å forstå og hjelpe. Som deres far har han krav på inspirasjon på deres vegne. Hans råd til dere vil være et dyptfølt uttrykk fra en som kjenner og elsker dere. Deres far ønsker mer enn noe annet at dere skal være lykkelige og fremgangsrike, så hvorfor ikke stole på en person som dette? Gutter, stol på deres far. For det annet, vis interesse for deres fars liv. Spør om jobben hans, interessene hans og målene hans. Hvordan bestemte han seg for det yrket han har? Hvordan var han da han var på deres alder? Hvordan traff han moren deres? Etter hvert som dere lærer mer om ham, oppdager dere kanskje at hans erfaringer gir dere større forståelse for hvorfor han reagerer som han gjør. Betrakt faren deres. Se hvordan han behandler moren deres. Se hvordan han utfører sine kall i Kirken. Se hvordan han omgås andre mennesker. Dere vil bli forbauset over hva dere kan lære om ham bare ved å se på ham og høre på ham. Tenk etter hva dere ikke vet om ham, og finn det ut. Deres kjærlighet, beundring og forståelse vil vokse med det dere lærer. Gutter, vis interesse for deres fars liv. Og for det tredje, be deres far om råd. La oss være ærlige: Han vil trolig gi dere sine råd enten dere ber om dem eller ikke, men det fungerer så mye bedre om dere spør! Be om hans råd om aktiviteter i Kirken, om klasser, om venner, om skole, om stevnemøter, om sport og andre hobbyer. Be om hans råd om deres oppgaver i Kirken, om forberedelse til deres misjon, om avgjørelser eller valg dere må ta. Ingenting viser respekt for en annen person i like stor grad som å be om hans råd, for det dere egentlig sier når dere ber om råd, er: Jeg verdsetter det du vet og dine erfaringer, og jeg verdsetter dine tanker og forslag. Dette er fine ting for en far å høre fra sin sønn. 16

18 JANUAR: GUDDOMMEN Hva vet vi om Guddommens natur? Guddommen innbefatter Gud den evige Fader, Frelseren Jesus Kristus og Den hellige ånd. Selv om medlemmene av Guddommen er adskilte personer med forskjellige roller, er de ett i hensikt. De er fullkomment forenet når det gjelder å tilveiebringe vår himmelske Faders frelsesplan. Forbered deg åndelig Hvordan hjelper din forståelse av Guddommen deg å vite hvem du er? Hvordan skiller vår kunnskap om Guddommen seg ut fra andre religioners trosoppfatninger? Hvordan vil en forståelse av Guddommens natur hjelpe de unge mennene? Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva føler du deg inspirert til å dele med de unge mennene? 1 Mosebok 1:26-27 (Vi er skapt i Guds L&p 130:22-23 (Faderen og Sønnen bilde) har et fysisk legeme. Den hellige ånd har ikke det) Matteus 3:13-17 (Hvert medlem av Guddommen ble tilkjennegitt ved 1. trosartikkel (Vi tror på de tre medlemmene av Guddommen) Kristi dåp) Johannes 17:21; L&p 20:28 (Medlemmene av Guddommen står sammen sanne Gud og Jesus Kristus, som han Jeffrey R. Holland, Den eneste som én) utsendte, Ensign eller Liahona, nov. 2007, Apostlenes gjerninger 7:55-56; Joseph Smith Historie 1:14-17 (Stefanus og Gud Faderen, Den hellige ånd, Joseph Smith så Faderen og Sønnen Jesus Christ, Tro mot pakten (2004), som adskilte personer) 60-62, 12-14, Video: Gjenopprettelsen ; se også Lære og pakter ressurs-dvd La de unge mennene lede Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud-boken) og inviterer en veileder eller et annet quorumsmedlem til å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forberede seg ved å fylle ut et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte. Se tillegget for andre forslag til undervisning og læring. 17

19 Begynn læringsprosessen Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon og introdusere denne ukens leksjon: Be et medlem av quorumet om å komme til quorumsmøtet forberedt på å holde en to-minutters repetisjon av det han lærte i forrige leksjon. Be de unge mennene rollespille hvordan de ville lære en som ikke deler vår tro, om de tre forskjellige medlemmene av Guddommen. Hvilke skriftsteder ville de ha brukt? Hvorfor føler de at denne kunnskapen er så viktig? Lær sammen Undervisningstips Du kan bruke læringsaktivitetene i denne delen til å finne ut hva de unge mennene allerede vet om læren og hva de fortsatt trenger å lære. Vær klar til å justere leksjonsplanen i forhold til deres behov om nødvendig. Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå Guddommens natur. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum: Be et quorumsmedlem holde en del Guddommen. Be dem fortelle hva av denne leksjonen. Han kan gjøre disse versene lærer dem om deres dette som en del av sin Plikt overfor guddommelige natur. Hvordan påvirker denne kunnskapen deres daglige Gud-plan for å lære og undervise om Guddommen (se Forstå læren, side valg? 18, 42 eller 66). Skriv tre overskrifter på tavlen: Les som quorum eldste Jeffrey R. Det er tre medlemmer i Guddommen, Guddommen står sammen Hollands beskrivelse av andre kristne trosoppfatninger om Guddommen (i som én og Vår himmelske Fader og hans tale Den eneste sanne Gud og Jesus Kristus har et fysisk legeme. Jesus Kristus, som han utsendte ). Vis Skriv skriftstedhenvisninger om de unge mennene scenen om det første Guddommen (for eksempel de som er syn i videoen Gjenopprettelsen, eller nevnt i denne oversikten) på små kort. vis et bilde av det første syn (Se Kunst Be de unge mennene bytte på å velge inspirert av evangeliet, 90). Hva lærte et kort, lese skriftstedet høyt og skrive Joseph om Guddommen? Hvordan var henvisningen under riktig overskrift det han lærte forskjellig fra hva andre på tavlen (noen av skriftstedene kan kristne trodde? Hvorfor er det han passe under mer enn én overskrift). lærte viktig? Hvordan tror de unge Hvordan kan kunnskap om disse mennene denne erfaringen forandret sannhetene om Guddommen velsigne hva Joseph mente om seg selv? de unge mennene? Oppmuntre de unge mennene til å ha en liste over Be de unge mennene granske ett disse henvisningene i sine skrifter, slik av skriftstedene i denne oversikten og merke seg hva de lærer om at de kan bruke dem til å undervise andre om Guddommen. 18

20 Del quorumet i tre grupper, og gi Del eldste Hollands tale Den eneste sanne Gud og Jesus Kristus, som hver gruppe i oppgave å lære om et medlem av Guddommen ved å lese han utsendte i mindre segmenter. om ham i Tro mot pakten (se side 60-62, Gi et segment til hvert quorumsmedlem (eller til grupper, avhengig av og 79-81) og velge ett eller to skriftsteder som handler om dette quorumets størrelse). Skriv på tavlen: medlemmet av Guddommen. Gi Hva lærer eldste Holland oss om gruppene nok tid til å forberede seg til Guddommen? La de unge mennene å undervise resten av quorumsmedlemmene om de egenskaper og roller de andre. Hvorfor er det viktig å finne og deretter dele sine svar med som deres medlem av Guddommen kjenne Guddommens sanne natur? (se har. Be hver gruppe undervise resten Johannes 17:3). av quorumet. Be de unge mennene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser har de? Forstår de Guddommens natur bedre? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet? Undervisning på Frelserens måte Frelseren stilte spørsmål som fikk andre til å tenke og føle dypt. Han var oppriktig interessert i deres svar, og gledet seg over deres uttrykk for tro. Han ga dem muligheter til å stille sine egne spørsmål, og han lyttet til deres erfaringer. Hvilke spørsmål kan du stille som vil hjelpe de unge mennene å få dype følelser for Guddommen? Hvordan kan du vise at du er interessert i deres svar i løpet av leksjonen? Oppfordre til å handle Det medlem av quorumspresidentskapet som leder, avslutter møtet. Han kan: Bære vitnesbyrd om medlemmene av Guddommen og sin takknemlighet for de sannheter om dem som ble gjengitt gjennom Joseph Smith. Oppfordre quorumsmedlemmene til å dele med noen de sannheter de lærte på quorumsmøtet i dag. 19

21 Utvalgte ressurser Utdrag fra Jeffrey R. Holland, Den eneste sanne Gud og Jesus Kristus, som han utsendte, Ensign eller Liahona, nov. 2007, Enhver kritikk som går ut på at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ikke forfekter nåtidens kristne syn på Gud, Jesus og Den hellige ånd, kan derfor ikke dreie seg om vår vektlegging av Kristus, men må snarere være en erkjennelse (som også stemmer) av at vårt syn på Guddommen bryter med den kristne tradisjon i tiden etter Det nye testamente og vender tilbake til den lære Jesus selv forkynte. Det kan være på sin plass å si noen ord om historien etter Det nye testamente. I året 325 e.kr. innkalte den romerske keiser Konstantin til kirkemøtet i Nikea for blant annet å ta opp det økende problemet med Guds påståtte tre entiteter. Resultatet av kirkemenns, filosofers og kirkelige lederes opphetede meningsbrytning ble etter hvert kjent (etter 125 år og tre nye store kirkemøter) [Konstantinopel, 381 e.kr., Efesus, 431 e. Kr., Kalkedon, 451 e.kr.] som den nikenske trosbekjennelse, med senere omformuleringer som den atanasianske trosbekjennelse. Disse ulike utviklingene og gjentakelsene av trosbekjennelser og andre som kom gjennom århundrene erklærte at Faderen, Sønnen og Den hellige ånd var abstrakte, absolutte, oversanselige, kunne ta mange former, var evig sameksisterende og ukjennelige, uten legeme, lemmer eller følelser, og eksisterte utenfor tid og rom. I disse trosbekjennelsene er alle tre medlemmene adskilte personer, samtidig som de er ett vesen, det mye omtalte treenighetens mysterium. De er tre adskilte personer, likevel ikke tre Guder, men én. Alle tre personene er ubegripelige, men likevel er det én Gud som er ubegripelig. Vi er i det minste enige med våre kritikere på dette ene punktet nemlig at en slik formulering om treenigheten i sannhet er ubegripelig. Når et så forvirrende gudsbegrep ble påtvunget kirken, er det ikke til å undre seg over at en munk i det fjerde århundre utbrøt: Akk og ve! De har tatt fra meg min Gud,... og jeg vet ikke hvem jeg skal tilbe eller henvende meg til. [Sitert i Owen Chadwick, Western Asceticism (1958), 235.] Hvordan kan vi stole på, elske og tilbe, for ikke å snakke om strebe etter å ligne, en som er ubegripelig og ukjennelig? Hva med Jesu bønn til sin Fader i himmelen om at dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte? [Johannes 17:3; uthevelse tilføyd.] 20

22 JANUAR: GUDDOMMEN Hvorfor er Jesus Kristus viktig i mitt liv? Jesus Kristus ble valgt til å være vår Frelser. Hans forsoning gjør det mulig for oss å oppstå og å omvende oss og bli tilgitt, slik at vi kan vende tilbake til vår himmelske Faders nærhet. I tillegg til å frelse oss fra våre synder, tilbyr Frelseren oss også fred og styrke i tider med prøvelser. Han setter det fullkomne eksempel for oss, og hans læresetninger er grunnlaget for lykke i dette liv og evig liv i den kommende verden. Forbered deg åndelig Hvorfor er Jesus Kristus viktig for deg? Hvordan har han påvirket ditt liv? Hvorfor er det viktig for de unge mennene å forstå Jesu Kristi roller? Hvordan kan du hjelpe dem å oppdage hans betydning i deres liv? Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hvordan kan du hjelpe dem å forstå hvorfor Jesus Kristus er viktig for de unge mennene? Matteus 10:1 (Jesus Kristus ga sine 3 Nephi 27:27 (Jesus Kristus er vårt apostler prestedømskraft) eksempel) Johannes 6:38 (Jesus Kristus kom for å Den levende Kristus: Apostlenes gjøre sin Faders vilje) vitnesbyrd Liahona, april 2000, 2-3 (se også Tro mot pakten, eller Plikt Johannes 8:12; 3 Nephi 11:11 (Jesus overfor Gud, 106) Kristus er verdens lys og liv) Dallin H. Oaks, Læresetninger om Johannes 14:6 (Jesus Kristus er veien, Jesus, Ensign eller Liahona, nov. 2011, sannheten og livet) Nephi 2:3-9; 9:5-12 (Lehi og Jakob vitner om Jesu Kristi forsoning) 3 Nephi 27:14-16 (Jesus Kristus frelser oss fra synd og død ved sin forsoning) Jeffrey R. Holland, Det første og største bud, Ensign eller Liahona, nov Video: Gjenvunnet La de unge mennene lede Se tillegget for andre forslag til undervisning og læring. Et medlem av quorumspresidentskapet leder quorumsmøtet. Han leder de unge mennene i å rådføre seg med hverandre om quorumssaker, lærer dem deres prestedømsplikter (fra Skriftene og Plikt overfor Gud-boken) og inviterer en veileder eller et annet quorumsmedlem til å holde en leksjon i evangeliet. Han kan forberede seg ved å fylle ut et møteprogram for et quorumsmøte under et presidentskapsmøte. 21

23 Begynn læringsprosessen Velg mellom disse forslagene, eller finn på dine egne for å repetere forrige ukes leksjon og introdusere denne ukens leksjon: Skriv ett eller flere spørsmål på tavlen for å hjelpe de unge mennene å repetere det de lærte i forrige uke. Be de unge mennene slå opp Jesus Kristus i Veiledning til Skriftene og gjennomgå listen over oppføringer etter overskriften. Be dem om å finne ord og uttrykk som beskriver Kristi roller og misjon. Hva lærer de om Jesus Kristus ved å gjennomgå denne listen? Hva føler de for ham etter å ha gjennomgått hva han har gjort for oss? Lær sammen Undervisningstips Du bør passe på at du ikke snakker mer enn nødvendig eller gir uttrykk for egne meninger for ofte. Det kan føre til at elevene mister interessen. Tenk på deg selv som guide på en lærdomsreise som skyter inn aktuelle kommentarer for å holde elevene på riktig vei (Undervisning, intet større kall [1999], 64). Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe quorumsmedlemmene å forstå hvorfor Jesus Kristus er viktig i deres liv. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for ditt quorum: Be et quorumsmedlem holde en del Be noen av de unge mennene av denne leksjonen. Han kan gjøre granske 2 Nephi 2:3-9 for å finne ut dette som en del av sin Plikt overfor hva Jesus Kristus gjorde for oss, og be Gud-plan for å lære og undervise om de andre om å granske 2 Nephi 9:6-10 forsoningen (se Forstå læren, side for å finne ut hva konsekvensene ville 18, 42 eller 66). blitt om han ikke hadde oppfylt sin misjon. Hvordan ville verden ha vært Les avsnittet under overskriften annerledes? Uttrykk din kjærlighet Hva han har gjort for oss i eldste til Frelseren, og oppfordre de unge Dallin H. Oaks tale Læresetninger mennene til å gjøre det samme. om Jesus. Hva ville de unge mennene ha svart på kvinnens spørsmål: Vis bilder av Frelseren som hjelper Hva har han gjort for meg? Skriv andre (se Kunst inspirert av evangeliet, på tavlen de neste ni overskriftene i 36-60). Gi de unge mennene noen talen (fra Verdens liv til Forsoningen ). Be de unge mennene velge forskjellige måtene Frelseren har hjul- minutter til å grunne og snakke om de en eller flere av disse overskriftene pet dem, deres familier og andre de og forberede en eller to setninger kjenner. Be dem fortelle hva de føler de ville brukt til å lære kvinnen hva for Frelseren. Be de unge mennene Jesus Kristus har gjort for henne. De lese de siste fire avsnittene av eldste kan bruke eldste Oaks tale, relevante Jeffrey R. Hollands tale Det første skriftsteder (for eksempel de som er og største bud mens de grunner på foreslått i denne oversikten) og sine spørsmålet Hva kan jeg gjøre for å egne erfaringer og vitnesbyrd. Be dem vise hvor viktig Jesus Kristus er i mitt fortelle om det de har forberedt. liv? Oppfordre dem til å skrive ned 22

Kom, følg med meg. Unge kvinner 1. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner 1. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 1 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Unge kvinner Januar - mars 2013 Om denne håndboken Leksjonene i denne håndboken er organisert

Detaljer

Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag

Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag Religion 250 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi verdsetter kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Unge kvinner 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Jeg vil gå og gjøre. 2 Nephi 2:25 Adam falt for at mennesket kunne bli til. 2 Nephi 2:27 Vi er frie til å velge. 2 Nephi 9:28 29 Lærdom er bra hvis vi følger Guds råd. 2 Nephi 25:23, 26 Vi

Detaljer

En presentasjon av. Kom, følg med meg. Læringsressurser for ungdom. For opplæring av lærere og ledere

En presentasjon av. Kom, følg med meg. Læringsressurser for ungdom. For opplæring av lærere og ledere En presentasjon av Kom, følg med meg Læringsressurser for ungdom For opplæring av lærere og ledere Den viktigste delen av dette møtet er ditt eksempel. Alt du gjør skulle vise hvordan man inviterer og

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 2017 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Unge kvinner 2017 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2016 Intellectual Reserve, Inc.

Detaljer

Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag

Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag Religion 275 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi setter pris på kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Det aronske prestedømme April-juni 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 3. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 3. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 3 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Det aronske prestedømme Juli - september 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER Innhold Introduksjon til programmet for grunnleggende enheter 2 Fem elementer i programmet for grunnleggende enheter 3 1. Organisasjon 3 2. Møtesteder

Detaljer

Den evige familie elevenes leseoppdrag

Den evige familie elevenes leseoppdrag Den evige familie elevenes leseoppdrag Religion 200 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi setter pris på kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries and Institutes

Detaljer

Jeg oppfyller min. Plikt overfor Gud. For bærere av Det aronske prestedømme

Jeg oppfyller min. Plikt overfor Gud. For bærere av Det aronske prestedømme Jeg oppfyller min Plikt overfor Gud For bærere av Det aronske prestedømme Jeg oppfyller min Plikt overfor Gud For bærere av Det aronske prestedømme Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 1. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 1. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 1 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Søndagsskolen Januar - mars 2013 Om denne håndboken Leksjonene i denne håndboken er organisert

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Undervisning i evangeliet. på Frelserens måte. En veiledning til Kom, følg med meg Læringsressurser for ungdom

Undervisning i evangeliet. på Frelserens måte. En veiledning til Kom, følg med meg Læringsressurser for ungdom Undervisning i evangeliet på Frelserens måte En veiledning til Kom, følg med meg Læringsressurser for ungdom Dette heftet tilhører TANKER OG TILSKYNDELSER Når du studerer og mediterer, kan det være lurt

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner 3. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner 3. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 3 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Unge kvinner Juli - September 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Detaljer

Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag

Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag Religion 225 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Illustrasjon på omslaget: Gjengivelsen av Det melkisedekske prestedømme,

Detaljer

Grunnleggende læresetninger

Grunnleggende læresetninger Grunnleggende læresetninger De grunnleggende læresetningene skulle fremheves i både Seminar- og Institutt-klasser. Lærere skulle hjelpe elevene å finne frem til, forstå, tro, forklare og anvende disse

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Søndagsskolen April-juni 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2012

Detaljer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVA ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vår himmelske Faders plan for sine barns lykke og frelse*. Det kalles Jesu Kristi evangelium fordi Jesu Kristi forsoning

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

INSTRUKSJONER for PENSUM 2012

INSTRUKSJONER for PENSUM 2012 INSTRUKSJONER for PENSUM 2012 Innhold Generelt søndagspensum 2012.................. 2 Grunnleggende søndagspensum 2012............ 4 Søndagens quorumer og klasser................. 6 Det melkisedekske prestedømme

Detaljer

TRO PÅ GUD. for piker. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. for piker. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 TRO PÅ GUD for piker «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 Jeg heter JEG ER ET GUDS BARN Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker ham.

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 3. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 3. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 3 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Søndagsskolen Juli - september 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

MOTSTÅ ALLE DJEVELENS FRISTELSER

MOTSTÅ ALLE DJEVELENS FRISTELSER MOTSTÅ ALLE DJEVELENS FRISTELSER Eldste W. Rolfe Kerr i De syttis første quorum Temakveld for Unge voksne i regi av Kirkens skoleverk 5. februar 2006 Brigham Young University Dere har kommet hit til Brigham

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

TRO PÅ GUD. for Gutter. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. for Gutter. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 TRO PÅ GUD for Gutter «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 Jeg heter JEG ER ET GUDS BARN Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 2 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Unge kvinner April-juni 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2012 Intellectual

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Kjenn læren. Mormons bok lærerhåndbok

Kjenn læren. Mormons bok lærerhåndbok Kjenn læren Mormons bok lærerhåndbok November 2017 Lærermateriale til Kjenn læren for Mormons bok Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi verdsetter kommentarer og

Detaljer

GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM

GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM GUD ER DIN KJÆRLIGE HIMMELSKE FADER Gud er din Fader i himmelen. Han kjenner deg personlig og elsker deg høyere enn du kan fatte. Han ønsker at du skal være lykkelig

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

GUD ELSKER SINE BARN

GUD ELSKER SINE BARN GUD ELSKER SINE BARN Dette budskapet er rettet mot siste-dagers-hellige som føler seg plaget av tiltrekning til samme kjønn og noen ganger føler seg motløse, men oppriktig ønsker å leve et liv som er

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Min vei til selvhjulpenhet

Min vei til selvhjulpenhet Min vei til selvhjulpenhet Kjære brødre og søstre: Herren har erklært: Det er min hensikt å sørge for mine hellige (L&p 104:15). Denne åpenbaringen er et løfte fra Herren om at han vil sørge for timelige

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2012 Intellectual

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Når man skal tale på slutten av

Når man skal tale på slutten av gjerninger, skal få sin lønn, ja, fred i denne verden og evig liv i den kommende verden» (L&p 59:23). For mer effektivt å kunne undervise i det som angår rettferdighet, er det viktig å forstå at vi, i

Detaljer

ÅNDENS GAVER FOR VANSKELIGE TIDER

ÅNDENS GAVER FOR VANSKELIGE TIDER ÅNDENS GAVER FOR VANSKELIGE TIDER Eldste Henry B. Eyring i De tolv apostlers quorum Kirkens skoleverks temakveld for unge voksne 10. september 2006 Brigham Young University Jeg er takknemlig for den vakre

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer