Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær eller Tlf Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller Tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: kl. 9:30 - Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær eller Tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Etter møtet blir det ekskursjon til barnehagene og skolene i Hol og Hovet. SAKSKART Side Saker til behandling 19/13 13/ Høyskoletilbud ved nytt hovedbibliotek - evaluering 2 Referatsaker 11/13 13/ /13 13/ Skolefritidsordning - SFO - evaluering vår oppsummering Rapport fra Felles løft for tidlig innsats. Steg 1, samt prosjektplan for steg 2 overgang barnehage - skole. Hol, Line Sperrevik Perrson - leder - Reidun Bøkko - sekretær - 1

2 Saker til behandling 19/13 Høyskoletilbud ved nytt hovedbibliotek - evaluering Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- A62 Saksbehandler: Liv S. Lindestad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og levekår /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Dokument i saka: Sak 39/12 Høyskolestudier på Geilo Sak 11/18 Utdanningstilbud utover videregående skole i Hol kommune Saksopplysninger: Hol kommune har siden høsten 2012 gitt tilbud om høyskoleutdanning i bedriftsøkonomi i samarbeid med Høyskolen i Sogn og Fjordane (HiSF). Samarbeidet er regulert gjennom avtale mellom Hol kommune og HiSF som inngås for ett semester om gangen. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Kultur og oppvekstetaten og NTG har arbeidet med lokal organisering. Arbeidsgruppen markedsførte tilbudet fram til oppstart høst NTG har markedsført aktivt mot sine studenter. 9 påmeldte studenter deltok i tilbudet ved oppstart. Studentene har bakgrunn fra NTG og hotell. Studentene blir tatt opp som studenter ved HiSF og har gjort vanlig påmelding til studiet som emnestudenter. I tillegg påmeldes studentene til lokal studiekoordinator, biblioteksjefen, slik at man har oversikt på studenter fra Geilo. Nytt hovedbibliotek nyttes som lokal base for studentene. Det ble lagt opp til forkurs i matematikk høsten Det ble gjennomført med lokale lærekrefter fra NTG. 2 studenter valgte å gjennomføre forkurset. HiSF har det faglige ansvaret. Det gjennomføres en infodag per semester der studentene må møte opp ved Høyskolen i Sogndal for å bli kjent med lærere, lærerassistenter og studiesystem. Undervisning i Sogndal filmes og overføres direkte gjennom softwearprogrammet Fronter. Dette gir studentene anledning til å følge undervisningen LIVE på PC. Systemet gir også mulighet for toveis kommunikasjon. Oppgaver og undervisningsmateriell 2

3 legges også ut gjennom systemet. Det er lagt opp til at det arrangeres lokale kollokviegrupper. Denne organiseringen er i stor grad avhengig av at studentene selv tar ansvar. I tillegg organiseres det samlinger på Geilo der foreleser fra Høyskolen gjennomfører en tilpasset undervisning for studentene fra Hol kommune. Eksamen har etter avtale vært gjennomført på Geilo, hos NTG. Konteeksamen må studentene ta i Sogndal. Studentene betaler semesteravgift og alt av læremidler. Hol kommune dekker kostnader med samlinger. NTG har holdt eksamenslokale og eksamensvakter. Resultatene fra eksamen etter første semester høsten 2012 var svært gode. I vårsemesteret 2013 deltok fem studenter. Av de fem har de fleste valgt å følge studiet på ett år i stedet for over to. Forhold til overordna plan: Høyskoleutdanning er ikke spesielt nevnt i våre overordnede planer og dokumenter da dette utdanningsområdet er statens ansvar. Miljøkonsekvenser: Helse-/miljø og beredskapsforhold: Økonomiske konsekvenser: Kommunestyret vedtok i sak 39/12 en ramme på i alt kr ,- for finansiering av høyskoletilbud i Hol kommune med kr 0.000,- for 2012, kr ,- for 2013 og kr 0.000,- for Vurdering: Påmeldingssystemet fungerer. Det krever en del oppfølging av lokal koordinator. Det er ingen avtale mellom kommunen og studentene så studentene kan avslutte studiet når de ønsker. Det var en overraskelse at ca. halvparten av studentene valgte fullt årsstudium når nettstudiet er tilrettelagt for deltid. Ved Informasjonsdagen i Sogndal presenteres tekniske løsninger, møte med forelesere og studentassistenter. Dette gir en god tilhørighet til studiestedet. Det er også en stor fordel med relativt kort reiseavstand til HiSF. Forkurset i matematikk hadde få påmeldte, mest fordi en del av studentene hadde tilstrekkelige matematikk-kunnskaper allerede. Forelesere og det faglige innholdet har vært godt. Det har vært tekniske utfordringer for høyskolen underveis. Der det har vært problem har høyskolen filmet forelesningen på nytt eller sendt foreleser til Geilo. Kostnadene har endret seg noe underveis. Delvis skyldes dette behov og prosesser ved høyskolen som ikke var avdekket ved oppstart. Det er foreløpig nyttet halvårskontrakter mellom Hol kommune og HiSF. Dette gir HiSF anledning til å justere priser. Hol kommunes 3

4 vurdering ved oppstart, var å nytte korte avtaler da kommunen ved lengre kontrakt risikerte at studentene hoppet av etter eksempelvis første semester. Det har i flere omganger vært jobbet med etablering av høyskoletilbud i Hol kommune. Som en oppfølging av Masterplanarbeidet på 90 tallet ble det rettet forespørsler mot en rekke høyskoler uten å lykkes. Den mest nærliggende aktøren, Høyskolen i Buskerud har tidligere vært inne med ett tilbud. Dette tilbudet strandet mye pga liten interesse fra skolen sin side. Etaten har etter politisk ønske siden 2011 forsøkt å forhandle frem løsninger med profesjonelle tilbydere av desentraliserte kompetanse bl.a NKI. Man har ikke funnet gode lokale løsninger. Også fylkeskommunale og regionale satsninger ser i liten grad ut til å treffe våre lokale behov og ønsker. Strategien i samarbeidet med Høyskolen i Sogn og Fjordane har for Hol kommune vært å etablere samarbeid innen et mindre felt som senere kan utvikles til å omfatte mer. Eksempelvis reiselivsnæring, toppidrettsgymnas og kommunen selv er aktører som vil ha stor nytte av ett lokalt undervisning- og kompetansehevingstilbud. Å etablere et godt tilbud vil kreve tid: for at potensielle studenter og virksomheter skal kjenne til, og ha tro på, kvaliteten i tilbudet. for å utvikle lokal organisering. for at studiested skal kunne utvikle og organisere relevante studiemoduler. Per i dag har NTG ca. seks studenter som er interesserte i å følge høstsemester for 2013 samt vårsemester Det er 2 gjenstående studenter fra første kull som ønsker å følge opprinnelig fagplan, dvs. undervisning og eksamen over 2 år. Studentene som har fulgt undervisninger syntes fornøyde med opplegget og har levert gode resultater. Det er ikke innarbeidet ytterligere budsjett for en høyskolesatsning. Tiltaket avsluttes derfor etter første semester Ønsker man å fortsette en høyskolesatsning i Hol kommune bør dette forankres i en langsiktig strategi der økonomi og lokal organisering klargjøres. Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling. 4

5 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 11/13 13/ Skolefritidsordning - SFO - evaluering vår oppsummering 12/13 13/ Rapport fra Felles løft for tidlig innsats. Steg 1, samt prosjektplan for steg 2 overgang barnehage - skole.

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 17.01.2013 kl. 9:30 - Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Saker til behandling. 77/103 - Ny behandling - Klage på regning for utgifter til lekkasjesøk.

Saker til behandling. 77/103 - Ny behandling - Klage på regning for utgifter til lekkasjesøk. MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 26.09.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00626 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 26.08.2014 kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim.

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER MÅL FOR FORSTUDIEN: Gjøre nødvendige avklaringer slik at kommunene kan ta stilling til om de ønsker å gå videre i prosessen med forprosjekt/hovedprosjekt

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00. (Merk møtetidspunktet) Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Vennesla kontrollutvalg Dato: 15.09.2015 kl. 14:00 Møtested: Vennesla Herredshus, Sal 1 Arkivsak: 15/10155 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO Sluttrapport Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO 1 Innhold 1. Innledning 2. Bakgrunn for prosjektet 3. Oppdragsgiver og organisering 3.1 Mandat for arbeidsgruppen

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00. Sak 65/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Eli Neshavn Høie, Studiesjef, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet Mari Garaas Løchen, Studieleder, Institutt for

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 16.04.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Møtedato: 09.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Viser til tidligere tilsendte e-poster i forbindelse med innkalling

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår:

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår: 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer