Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer"

Transkript

1 bilde av produktet her Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Versjon 3.0 Utgitt i februar Versjon 3.0

2 Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-logoutformingen, ReadiManager SE200 og VSX er registrerte varemerker for Polycom, Inc. Global Management System, Polycom QDX 6000, Polycom MGC, PathNavigator, People+Content, Polycom EagleEye, Polycom Lost Packet Recovery, SoundStructure og StereoSurround er varemerker for Polycom, Inc. i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører til sine respektive eiere. Patentinformasjon Det medfølgende produktet er beskyttet av en eller flere amerikanske og utenlandske patenter og/eller anmeldte patenter som innehas av Polycom, Inc Polycom, Inc. Med enerett. Polycom Inc Willow Road Pleasanton, CA USA Uten skriftlig tillatelse fra Polycom, Inc er det ulovlig å kopiere dette dokumentet helt eller delvis, eller å overføre det ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler. I henhold til loven inkluderer reproduksjon oversettelse til et annet språk eller format. Som mellom partene, beholder Polycom, Inc. eiendomsretten til alle beskyttede rettigheter med hensyn til programvaren som produktene inneholder. Programvaren er beskyttet av åndsverklovene i USA og bestemmelser i internasjonale traktater. Du må derfor behandle programvaren på samme måte som annet materiale der opphavsretten er beskyttet (f.eks. en bok eller et lydopptak). Alt er gjort for å sikre at informasjonen i denne håndboken er nøyaktig. Polycom, Inc. er ikke ansvarlig for trykk- eller behandlingsfeil. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel.

3 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Om denne veiledningen Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer er for administratorer som skal konfigurere, tilpasse, administrere og feilsøke QDX 6000-systemer. Les dokumentasjonen for QDX 6000-systemet før du installerer eller bruker systemet. QDX 6000 System Setting Up Guide (oppsettsveiledning for QDX 6000-systemet), som beskriver hvordan de obligatoriske kablene og det valgfrie tilleggsutstyret kobles til QDX 6000-systemet. Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer, som beskriver hvordan du utfører videokonferanseoppgaver. i

4 Innhold ii

5 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Innhold Om denne veiledningen i Introduksjon til Polycom QDX-systemet 1-1 Sette opp systemets maskinvare 1-1 Plassere systemet 1-1 Slå på og av 1-2 Konfigurere med oppsettsveiviseren 1-2 Nettverk 2-1 Koble til lokalnettverket (LAN) 2-1 Konfigurere LAN-egenskaper 2-1 Konfigurere IP-innstillinger 2-3 Angi H.323-innstillinger 2-3 Konfigurere systemet til å bruke en gatekeeper 2-3 Angi tjenestekvalitet 2-4 Konfigurere systemet for bruk med en brannmur eller NAT 2-5 Konfigurere oppringingspreferanser 2-7 Skjermer og kameraer 3-1 Skjermer 3-1 Konfigurere skjerminnstillinger 3-1 Justere skjermbildeoppsett 3-3 Angi, vise og slå av PIP 3-5 Regulere skjermens fargebalanse, skarphet og lysstyrke 3-5 Forhindre "fastbrenning" i skjermer 3-6 Koble til kameraer 3-6 Konfigurere alternativene for kamerainnstillinger og videokvalitet 3-7 Konfigurere avanserte innstillinger for Polycom EagleEye-kameraet 3-8 Konfigurere kamerastandarder 3-9 Mikrofoner og høyttalere 4-1 Mikrofoner 4-1 Polycom-mikrofonlamper 4-1 Konfigurere lydinnstillinger 4-2 iii

6 Innhold Høyttalere 4-2 Stille inn høyttalervolumet 4-2 Lydmåler 4-3 Innhold og teksting 5-1 Dele innhold 5-1 Konfigurere deling av innhold 5-1 Konfigurere visning av innhold med People+Content IP 5-1 Konfigurere teksting 5-2 Konfigurere møtetekst 5-2 Konfigurere rulletekster 5-3 Ringe og svare 6-1 Konfigurere samtaleinnstillinger 6-1 Konfigurere adressebokinnstillinger 6-2 Lage et lokalisert systemnavn med webgrensesnittet for Polycom QDX Administrere adressebøker med webgrensesnittet i Polycom QDX Konfigurere den globale adresseboken 6-3 Konfigurere virkemåten til fjernkontrollen 6-4 Systemplassering og utseende 7-1 Angi dato, klokkeslett og språk 7-1 Tilpasse hovedskjermbildet 7-2 Vise hurtigoppringingsnumre 7-4 Legge til markørtekst 7-4 Skjermsparere 7-5 Legge til skjermsparertekst 7-5 Legge til en skjermsparerlogo 7-6 Sikkerhet 8-1 Konfigurere sikkerhetsalternativer 8-1 Angi rompassordet og passordet for ekstern tilgang 8-2 Styre brukertilgang til innstillinger og funksjoner 8-3 Konfigurere sikkerhetsmodus 8-4 Aktivere AES-kryptering 8-4 Administrere systemet eksternt 9-1 Bruke Polycom QDX 6000-webgrensesnittet 9-1 Få tilgang til Polycom QDX 6000-webgrensesnittet 9-1 Overvåke et rom eller en samtale med Polycom QDX iv

7 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer 6000-webgrensesnittet 9-2 Administrere systemprofiler med webgrensesnittet i Polycom QDX Sende en melding 9-3 Sette opp SNMP 9-5 Statistikk og diagnostikk 10-1 Få tilgang til diagnostikkskjermbildene 10-1 Systemstatus 10-1 Samtalestatistikk 10-2 Nettverk 10-3 Video 10-3 Lyd 10-3 Tilbakestill system 10-4 Siste samtaler 10-4 Detaljrapport om samtaler 10-5 Informasjon i Detaljrapport om samtaler 10-5 Detaljrapport om samtaler-arkiver 10-8 Systemlogger 10-8 Vise systemlogger 10-8 Laste ned systemlogger 10-9 Innstillinger for systemlogg 10-9 Feilsøking 11-1 Ringe en testoppringing 11-1 Aktivere basismodus 11-1 Generell feilsøking 11-2 Strøm og oppstart 11-2 Samtalekontroller 11-3 Tilgang til skjermbilder og systemer 11-3 Ringe 11-4 Skjermer 11-5 Kameraer 11-7 Lyd 11-8 Feilindikasjoner Visning av systemets bakpanel og kabler 12-1 Visning av systemets bakpanel 12-1 Systemkabler 12-2 v

8 Innhold Egendefinering av logo 13-1 Egendefinerbare logoer 13-1 Nødvendig programvare 13-1 Krav til logofil 13-1 Opprette en tilpasset programvareoppdateringspakke 13-2 Laste opp den tilpassede programvareoppdateringspakken 13-2 Oppgradere systemprogramvare 14-1 Oppgradere systemprogramvare med PC 14-1 Rescue Mode (redningsmodus) 14-1 Vedtektspålagte merknader 15-1 vi

9 1 Introduksjon til Polycom QDX-systemet POLYCOM QDX 6000 er et topp moderne visuelt samarbeidsverktøy. Med klar og ren video og krystallklar lyd og bruk av den mest avanserte videokommunikasjonsteknologien, sørger Polycom QDX 6000-systemet for et naturlig samspill i videokonferanser. Systemet har integratorkontakter og støtter flere video- og lydkilder. Med disse løsningene kan integratorer lage spesialiserte og unike videomiljøer i sanntid for sine kunder. Sette opp systemets maskinvare Plassere systemet Denne håndboken inneholder informasjon i tillegg til systemoppsettsveiledningen, som ble levert sammen med systemet og tilleggsutstyret. Et trykt eksemplar av systemoppsettsveiledningen leveres med hvert Polycom QDX 6000-system. Polycom QDX 6000-systemet er beregnet for plassering på et bord eller i et utstyrsstativ. Slik plasserer du systemet: 1 Monter festebrakettene på systemet hvis du vil montere det i et utstyrsstativ, eller monter de selvklebende føttene hvis du vil plassere systemet på et bord eller en hylle. 2 Plasser systemet på ønsket sted. Plasser systemet slik at kameraet ikke peker mot et vindu eller en annen sterk lyskilde. La det være nok plass 1-1

10 Introduksjon til Polycom QDX-systemet til enkelt å koble til ledningene. Plasser kameraet og skjermen sammen slik at personene i rommet sitter med ansiktet mot kameraet når de ser på skjermbildet. Slå på og av Koble til strømmen og slå på systemet etter at du har koblet til alt utstyret du vil bruke sammen med det. Sørg for at systemet er slått av før du kobler til enheter. Slik slår du på Polycom QDX 6000-systemet: Trykk strømbryteren bak på systemet. Indikatorlampen på frontpanelet på systemet gir denne informasjonen: Indikatorlampe Av Konstant rødt lys Blinkende rødt lys Konstant grønt lys Blinkende rødt lys mot konstant grønt lys Konstant blått lys Blinkende rødt lys mot konstant blått lys Blinkende blått lys (på ett sekund, av to sekunder) Systemstatus Systemet er slått av. Systemet er i oppstartsfasen. Systemet oppdaterer programvare. Systemet er i en samtale. Systemet mottok et IR-signal mens det var i en samtale. Systemet er våkent, ikke i en samtale. Systemet mottok et IR-signal mens det var på og ikke i en samtale. Systemet er i dvalemodus. Konfigurere med oppsettsveiviseren Når du slår på systemet for første gang, registrerer oppsettsveiviseren systemets IP og tar deg gjennom det minimum av konfigurasjonstrinn som er nødvendig for å ringe opp. Oppsettsveiviseren gjør at du kan angi et rompassord slik at du kan begrense tilgangen til administratorinnstillingene. Standard rompassord er systemets 16-sifrede serienummer fra Systeminformasjon-skjermen eller baksiden på systemet. Sørg for at du husker rompassordet hvis du angir et. Hvis du glemmer passordet, blir du nødt til å tilbakestille systemet, slette systemfilene og kjøre oppsettsveiviseren på nytt for å få tilgang til administratorinnstillingene og angi passordet på nytt. Du kan kjøre oppsettsveiviseren eller vise konfigurasjonsskjermbildene på to forskjellige måter. I rommet der systemet befinner seg Bruk fjernkontrollen til å navigere mellom skjermbildene og til å skrive inn informasjon. Du kan bruke 1-2

11 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer talltastaturet på fjernkontrollen til å skrive inn tekst på samme måten som på en mobiltelefon. Fra en ekstern plassering Bruk en webleser til å få tilgang til webgrensesnittet i Polycom QDX Se Administrere systemet eksternt for mer informasjon. 1-3

12

13 2 Nettverk Denne veiledningen dekker nettverkstyper som brukes over hele verden. Legg merke til at ikke alle nettverkstypene er tilgjengelig i alle land. Før du begynner å konfigurere nettverksalternativene, må du sørge for at nettverket er klart for videokonferanser. Koble til lokalnettverket (LAN) Før du begynner å konfigurere nettverksalternativene, må du sørge for at nettverket er klart for videokonferanser. Du må koble systemet til et LAN for å gjøre følgende: Utføre H.323-samtaler. Bruke Global adressebokserver. Få tilgang via webgrensesnittet. Bruke People+Content IP. Konfigurere LAN-egenskaper Slik konfigurerer du LAN-egenskaper: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > LAN-egenskaper. 2 Konfigurer disse innstillingene på skjermbildet LAN-egenskaper: Innstilling IP-adresse Din IP-adresse er eller Bruk følgende IP-adresse Nettverksmaske Angir hvordan systemet skaffer seg en IP-adresse. Få IP-adresse automatisk Velg dersom systemet får en IP-adresse fra DHCP-serveren på det lokale nettverket (LAN). Legg inn IP-adresse manuelt Velg dersom IP-adressen ikke vil bli tildelt automatisk. Hvis systemet får IP-adressen automatisk, viser dette området IP-adressen som for øyeblikket er tildelt systemet. Hvis du velger Legg inn IP-adresse manuelt, skriver du inn IP-adressen her. Hvis IP-adressen endres, blir systemet startet på nytt. Viser nettverksmasken som for øyeblikket er tildelt systemet. Hvis systemet ikke automatisk får en nettverksmaske, 2-1

14 Nettverk Innstilling skriver du inn en her. Hvis denne innstillingen endres, fører det til at systemet starter på nytt. Standard-gateway Lokalnetthastighet Dupleksmodus Viser gateway-enheten som for øyeblikket er tildelt systemet. Hvis systemet ikke automatisk får en IP-adresse til gateway, skriver du inn en her. Hvis denne innstillingen endres, fører det til at systemet starter på nytt. Angi hvilken lokalnetthastighet som skal brukes. Merk deg at hastigheten du velger, må støttes av svitsjen. Velg Auto for å la nettverkssvitsjen forhandle hastigheten automatisk. Hvis du velger Auto, vil Dupleksmodus automatisk bli angitt til Auto. Hvis du velger 10 Mbps, 100 Mbps eller 1000 Mbps, må du sette Dupleksmodus til Halv eller Full. Merk: Polycom støtter ikke Auto for bare Polycom QDX 6000-systemet eller for bare svitsjen; innstillingen må være den samme for begge. Hvis denne innstillingen endres, fører det til at systemet starter på nytt. Angi hvilken dupleksmodus som skal brukes. Merk deg at dupleksmodusen du velger, må støttes av svitsjen. Velg Auto hvis du vil at nettverkssvitsjen skal forhandle dupleksmodusen automatisk. Hvis du velger Auto, vil LAN-hastighet automatisk bli angitt til Auto. Merk: Polycom støtter ikke Auto for bare Polycom QDX 6000-systemet eller for bare svitsjen; innstillingen må være den samme for begge. Hvis denne innstillingen endres, fører det til at systemet starter på nytt. 3 Velg og konfigurer disse innstillingene: Innstilling Vertsnavn Områdenavn DNS-servere Angir systemets DNS-navn. Hvis denne innstillingen endres, fører det til at systemet starter på nytt. Merk: Vertsnavnet kan inkludere bokstaver, tall og bindestrektegnet (-). Vertsnavnet kan ikke begynne eller ende med en bindestrek. Viser områdenavnet som for øyeblikket er tildelt systemet. Hvis systemet ikke automatisk får et områdenavn, skriver du inn et her. Hvis denne innstillingen endres, fører det til at systemet starter på nytt. Viser DNS-serverne som for øyeblikket er tildelt systemet. Hvis systemet ikke automatisk får adressen til en DNS-server, kan du angi opptil fire DNS-servere her. Hvis denne innstillingen endres, fører det til at systemet 2-2

15 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Innstilling starter på nytt. Konfigurere IP-innstillinger Angi H.323-innstillinger Hvis nettverket bruker en gatekeeper, kan systemet automatisk registrere H.323-navnet og -linjen for den. Dette gjør det mulig for andre å ringe opp systemet ved å skrive inn H.323-navnet eller -linjen i stedet for IP-adressen. Slik angir du H.323-innstillinger: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Nettverk > IP > H.323-innstillinger. 1 Konfigurer disse innstillingene på skjermbildet H.323-innstillinger: Innstilling Vis H.323-linje H.323-navn H.323-linje (E.164) Gjør det mulig for brukere som ringer opp en gateway, å angi H.323-linjen uavhengig av gateway-id. Hvis du ikke velger denne innstillingen, foretar brukere gateway-oppringinger ved å skrive inn oppringingsinformasjonen i dette formatet: gateway-id + ## + linje Angir navnet som gatekeepere bruker til å identifisere dette systemet. Du kan utføre punkt-til-punkt-oppringinger ved å bruke H.323-navnene, hvis begge systemer er registrert med en gatekeeper. H.323-navnet er det samme som System-navnet, med mindre du endrer det. Organisasjonens oppringingsplan kan automatisk definere navnene du kan bruke. Angir linjen som gatekeeper- og gateway-enheter bruker til å identifisere dette systemet. Lar brukere utføre punkt-til-punkt-oppringinger med linjen hvis begge systemene er registrert med en gatekeeper. Standard H.323-linje kan endres. Organisasjonens oppringingsplan kan automatisk definere linjene du kan bruke. Konfigurere systemet til å bruke en gatekeeper En gatekeeper er en "nettverksadministrator" som overvåker trafikken på nettverket og styrer funksjoner som båndbreddekontroll og tilgangskontroll. Gatekeeper-enheten håndterer også oversetting av adresser, noe som gjør at brukere kan foreta oppringinger ved hjelp av statiske aliaser i stedet for IP-adresser som kan bli endret hver dag. Slik konfigureres systemet til å bruke en gatekeeper: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Nettverk > IP > H.323-innstillinger. 2 Velg og konfigurer disse innstillingene på Gatekeeper-skjermbildet: 2-3

16 Nettverk Innstilling Bruk gatekeeper H.323-navn H.323-linje (E.164) IP-adresse til gatekeeper Angir om en gatekeeper skal brukes. Av - Oppringinger bruker ikke en gatekeeper. Auto - Systemet forsøker automatisk å finne en ledig gatekeeper. Angi - Oppringinger bruker den angitte gatekeeperen. Skriv inn IP-adressen til gatekeeperen. Angir navnet som gatekeepere bruker til å identifisere dette systemet. Du kan utføre punkt-til-punkt-oppringinger ved å bruke H.323-navnene, hvis begge systemer er registrert med en gatekeeper. H.323-navnet er det samme som System-navnet, med mindre du endrer det. Organisasjonens oppringingsplan kan automatisk definere navnene du kan bruke. Angir linjen som gatekeeper- og gateway-enheter bruker til å identifisere dette systemet. Lar brukere utføre punkt-til-punkt-oppringinger med linjen hvis begge systemene er registrert med en gatekeeper. Standard-H.323-linjen er basert på systemets serienummer, men det kan endres. Organisasjonens oppringingsplan kan automatisk definere linjene du kan bruke. Dette alternativet er bare tilgjengelig når Bruk gatekeeper er satt til På. Hvis du bruker en automatisk valgt gatekeeper, viser dette området IP-adressen til gatekeeper-enheten. Hvis du velger å angi en gatekeeper, angir du IP-adressen for den. Angi tjenestekvalitet 3 Hvis du velger å angi en gatekeeper, velger du for å vise alternative gatekeepere som systemet kan bruke dersom den primære gatekeeperen ikke er tilgjengelig. Angi alternativer for tjenestekvalitet for å bestemme hvordan nettverket skal behandle IP-pakker under videosamtaler. Slik angir du tjenestekvalitet: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Nettverk > IP > Tjenestekvalitet. 2 Konfigurer disse innstillingene på skjermbildet Tjenestekvalitet: Innstilling Type tjeneste Angir tjenestetypen og gir deg mulighet til å velge hvordan du velger prioritet for IP-pakker som sendes til systemet for video, lyd og kamerakontroll i den andre enden. Prioriteten du angir her for lyd- og videopakker må være den samme som de tilsvarende innstillingene på ruteren. IP-presedens - Representerer prioriteten til IP-pakker som sendes til systemet. Verdien kan være fra 0 til 5. Hvis denne innstillingen velges, angir du verdien i feltet Type tjenesteverdi. DiffServ Representerer et prioritetsnivå mellom 0 og

17 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Innstilling Hvis denne innstillingen velges, angir du verdien i feltet Type tjenesteverdi. Type tjenesteverdi Aktiver LPR Angir IP-presedens- eller DiffServ-verdien for video, lyd og Kamerakontroll andre ende. Lar deg angi om Polycom Lost Packet Recovery (LPR ) skal brukes til samtaler. Dette alternativet er aktivert som standard. LPR-funksjonen vil være aktivert for å sørge for bildeeffekt på endepunktet når en pakke går tapt i nettverksoverføringen. 3 Velg og konfigurer disse innstillingene på skjermbildet Båndbredde: Innstilling Maksimal båndbredde for sending Maksimal båndbredde for mottak Angir maksimal sendehastighet på linjen mellom 64 kbps og 4096 kbps. Angir maksimal mottakshastighet på linjen mellom 64 kbps og 4096 kbps. Konfigurere systemet for bruk med en brannmur eller NAT En brannmur beskytter IP-nettverket til en organisasjon ved at datatrafikken som kommer utenfra til nettverket, kontrolleres. Med mindre brannmuren er beregnet for arbeid med H.323 videokonferanseutstyr, må du konfigurere systemet og brannmuren til å tillate videokonferansetrafikk til og fra nettverket. Brannmurinnstillinger NAT-nettverksmiljøer (Network Address Translation) bruker private, interne IP-adresser for enheter innen nettverket, mens de bruker en ekstern IP-adresse slik at enheter på lokalnettverket skal kunne kommunisere med andre enheter utenfor lokalnettverket. Hvis systemet er koblet til et lokalnettverk som bruker NAT, må du angi Ekstern NAT-adresse (WAN) slik at systemet kan kommunisere utenfor lokalnettverket. Slik setter du opp systemet til å fungere med en brannmur eller NAT: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Nettverk > IP > Brannmur. 2-5

18 Nettverk 2 Konfigurer disse innstillingene på skjermbildet Brannmur: Innstilling Faste porter TCP/UDP-porter Aktiver H.460-brannmurovergang NAT-konfigurasjon Ekstern NAT-adresse (WAN) NAT er H.323-kompatibel Adresse som vises i den globale adresseboken Gir deg mulighet til å angi om du vil definere TCP- og UDP-portene Hvis brannmuren ikke er H.323-kompatibel, må du aktivere denne innstillingen. Polycom QDX 6000-systemet tildeler et område med porter som starter med TCP- og UDP-portene du angir. Standardinnstillingen for systemet er et område som starter med port 3230 for både TCP og UDP. Merk: Du må åpne de tilsvarende portene i brannmuren. Du må også åpne brannmurens TCP-port 1720 for å tillate H.323-trafikk. Hvis brannmuren er H.323-kompatibel, eller hvis systemet ikke er bak en brannmur, deaktiverer du denne innstillingen. Gir deg mulighet til å angi startverdien for området med TCP- og UDP-porter som brukes av systemet. Systemet angir automatisk portområdet basert på startverdien du angir. Merk: Du må også åpne brannmurens TCP-port 1720 for å tillate H.323-trafikk. Gjør det mulig for systemet å bruke en H.460-basert brannmurovergang. Se H.460-overgang mellom NAT/brannmur for mer informasjon. Gir deg mulighet til å angi om systemet skal bestemme den eksterne WAN-adressen for NAT automatisk. Hvis systemet ikke er bak en NAT, eller er tilkoblet IP-nettverket gjennom et Virtual Private Network (VPN), velger du Av. Hvis systemet er konfigurert bak en NAT som tillater HTTP-trafikk, velger du Auto. Hvis systemet er bak en NAT som ikke tillater HTTP-trafikk, velger du Manuell. Viser adressen som oppringere utenfor lokalnettverket bruker til å ringe ditt system. Hvis du velger å konfigurere NAT manuelt, angir du den eksterne NAT-adressen her. Angir at systemet er bak en NAT som kan oversette H.323-trafikk. Gir deg mulighet til å velge om du vil vise systemets offentlige eller private adresse i den globale adresseboken. H.460-overgang mellom NAT/brannmur Du kan konfigurere QDX-systemene til å bruke standardbaserte H og H brannmuroverganger, slik at det blir lettere for videosystemer å opprette IP-forbindelser på tvers av brannmurer. For at du skal kunne bruke denne overgangen, må Polycom QDX 6000-systemene og brannmurene være konfigurert som følger: Aktiver brannmurovergang på Polycom QDX 6000-systemet. 2-6

19 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Registrer Polycom QDX 6000-systemet til en ekstern V2IU-servergateway for overgang, som støtter H og H standardene. Kontroller at brannmurene som brukes ved overgangen, tillater at Polycom QDX 6000-systemene bak dem kan åpne utgående TCP- og UDP-forbindelser. Deaktiver H.323-relaterte funksjoner på brannmuren. Brannmurer med strengere regler må tillate Polycom QDX 6000-systemene å åpne minst følgende utgående TCP- og UDP-porter: 1720 (TCP), (TCP) og 1719(UDP), (UDP). Brannmurene må tillate inngående trafikk til TCP- og UDP-porter som tidligere har vært åpne i utgående retning. Slik aktiverer du brannmurovergang på et Polycom QDX 6000-system: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Nettverk > IP > Brannmur. 2 Velg Aktiver H.460-brannmurovergang. Konfigurere oppringingspreferanser Du kan bruke oppringingspreferanser til å bestemme hvor mye nettverksbåndbredde som skal brukes til oppringing. Du kan angi standard og alternative oppringingsinnstillinger for utgående samtaler. Du kan også begrense forbindelseshastigheten på innkommende samtaler. Slik velger du oppringingspreferanser: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Nettverk > Oppringingspreferanse. 2 Konfigurer disse innstillingene på skjermbildet Oppringingspreferanse: Innstilling Basismodus Gjør det mulig å bruke en begrenset driftsmodus som bruker H.261 for video og G.711 for lyd. Denne modusen gir administratorer mulighet til å løse kompatibilitetsproblemer som ikke kan løses på andre måter. Innstillingen Basismodus gjelder inntil du endrer den. H.264 Angir at systemet skal bruke H.264 til video. H.239 Angir standardbasert People+Content-datasamarbeid. Velg dette alternativet hvis du vet at H.239 støttes av de andre numrene du vil ringe. Hvis de som ringer har problemer når det deles innhold med andre Polycom-systemer, må denne innstillingen deaktiveres. H.264-innhold Hvis dette alternativet er aktivert, vil endepunktet bruke H.264-protokollen først når det sender innhold. Enkelte endepunkter har innhold som ikke er kompatibelt med H.264, og innholdsfunksjonen kan bli deaktivert ved å aktivere dette alternativet. I dette tilfellet, anbefales det å deaktivere dette alternativet. 2-7

20 Nettverk 3 Velg for å gå til skjermbildene Foretrukne hastigheter, og konfigurer disse innstillingene: Innstilling Velg de foretrukne hastighetene for oppringing Velg maksimal hastighet for mottak av samtaler Bestemmer hastighetene som vil bli benyttet for oppringinger fra dette systemet når: Valget Samtalekvalitet er ikke tilgjengelig eller satt til Auto på skjermbildet Ring opp. Oppringingen er foretatt fra adresseboken. Hvis det andre systemet ikke støtter den valgte hastigheten, forhandler systemet automatisk en lavere hastighet. Gjør det mulig å begrense båndbredden som brukes ved innkommende samtaler. Hvis den andre enden prøver å ringe systemet med en høyere hastighet enn den som velges her, reforhandles samtalen til hastigheter angitt i dette feltet. 4 Trykk for å gå til skjermbildet Forbindelseshastigheter og angi forbindelseshastigheter som skal gjøres tilgjengelige for brukerne, hvis du lar dem velge hastigheter for hver samtale. 2-8

21 3 Skjermer og kameraer Skjermer Du kan koble til opptil to skjermer på Polycom QDX 6000-systemet. Skjerm 1 viser skjermmenyen for endepunktet som standard, og brukeren kan bruke fjernkontrollen til å la det vise bilder i andre enden, lokale bilder og innhold. Skjerm 2 viser det lokale bildet. Når innholdet sendes eller mottas, viser det hele innholdsbildet. I tabellen nedenfor, kan du se hvordan du kan koble en skjerm til et Polycom QDX 6000-system. Nummer for videoutgang Kontakt Formater på utsignal 1 RCA (tre) YPrPb RCA (gul) S-video Sammensatt S-video 2 RCA (gul) Sammensatt S-video VGA S-video VGA For Skjerm 2, har systemet RCA-, S-Video- og VGA-kontakter. Bare én er aktiv om gangen, basert på utgangsformatet som er konfigurert for den skjermen. Konfigurere skjerminnstillinger Slik konfigurerer du skjermer: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Skjermer. 3-1

22 Skjermer og kameraer 2 Konfigurer disse innstillingene på skjermbildet Skjermer: Innstilling Antall skjermer Utgang når skjermsparer aktiveres (skjerm 1) Høyde-/ breddeforhold (skjerm 1) PIP (skjerm 1) Utgang når skjermsparer aktiveres (skjerm 2) Høyde-/ breddeforhold (skjerm 2) Videoformat (skjerm 2) VGA-oppløsning (skjerm 2) Angir hvor mange skjermer som skal brukes. Angir skjermsparerutgangen for skjerm 1: Angir om det skal sendes svart video eller ikke noe signal til skjermen når systemet går over i dvalemodus, og skjermspareren aktiveres. Velg Svart hvis du vil vise skjermsparertekst. Det anbefales at du bruker denne innstillingen for å forhindre at skjermbildet brennes fast på TV-skjermer. Merk av for Ikke noe signal hvis du vil at skjermen skal reagere som om den ikke er koblet til når systemet går over i dvalemodus. Det anbefales at du bruker denne innstillingen for VGA-skjermer og fremvisere. Angir skjermens bildeformat: 4:3 - Velg denne hvis du bruker en vanlig TV-skjerm. 16:9 - Velg denne hvis du bruker en vanlig bredskjerm. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger bildeformatet 4:3. Angir PIP-virkemåten (Picture-in-Picture): På PIP-vinduet vises under hele samtalen. Auto Viser PIP-vinduet når brukeren betjener fjernkontrollen (PIP-vinduet lukkes når brukeren trykker på kroken nederst på fjernkontrollen og åpnes når kroken slippes). Av PIP-vinduet vises ikke under samtalen. Merk: PIP-innstillingene er også tilgjengelige fra skjermbildet Brukerinnstillinger. Du finner mer informasjon om brukerinnstillinger under Styre brukertilgang til innstillinger og funksjoner. Angir skjermsparerutgangen for skjerm 2: Angir om det skal sendes svart video eller ikke noe signal til skjermen når systemet går over i dvalemodus, og skjermspareren aktiveres. Velg Svart hvis du vil vise skjermsparertekst. Det anbefales at du bruker denne innstillingen for å forhindre at skjermbildet brennes fast på TV-skjermer. Merk av for Ikke noe signal hvis du vil at skjermen skal reagere som om den ikke er koblet til når systemet går over i dvalemodus. Det anbefales at du bruker denne innstillingen for VGA-skjermer og fremvisere. Angir den andre skjermens bildeformat: 4:3 - Velg denne hvis du bruker en vanlig TV-skjerm. 16:9 - Velg denne hvis du bruker en vanlig bredskjerm. Velger om den andre skjermen skal bruke TV- eller VGA-skjerm. VGA Velg denne hvis skjermen er koblet til med en VGA-kabel. TV Velg denne hvis TV er koblet til med en sammensattvideokabel eller S-videokabel. Angir oppløsningen for skjermen. 3-2

23 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer 3 Velg og konfigurer disse innstillingene: Innstilling Videojustering for personer, Videojustering for innhold Vis ikoner i samtale Angir justeringen som gjøres på personvideobilder og på innholdsvideobilder. Ingen Beholder det samme sideforholdet som kildevideoen. Bildet skaleres (hvis nødvendig) til den høyeste støttede oppløsningen som passer på skjermen uten at beskjæring er nødvendig. Områdene utenfor bildet på skjermen fylles med svarte kanter. Strekk Beholder ikke det samme sideforholdet. Bildet skaleres horisontalt og vertikalt, slik at det samsvarer nøyaktig med skjermens oppløsning. Zoom Beholder det samme sideforholdet som kildevideoen. Bildet skaleres, slik at det samsvarer nøyaktig med en av skjermdimensjonene, samtidig som det samsvarer med eller er større enn den andre dimensjonen. Bildet midtstilles og beskjæres. Angir om all skjermgrafikk og alle ikoner skal vises på skjermen under samtaler. Ventetid for skjermsparer Fargesystem Angir hvor lenge systemet forblir våkent i perioder uten aktivitet. Standardverdien er 3 minutter. Hvis du setter dette alternativet til Av, hindrer du at systemet går i dvalemodus. Angir hvilket fargesystem skjermen bruker. Hvis denne innstillingen endres, fører det til at systemet starter på nytt. Justere skjermbildeoppsett Du kan endre skjermbildeoppsettet på skjermen under samtaler. Hva du ser mens en samtale pågår, kan avhenge av faktorer som skjermkonfigurasjonen til systemet, antall steder som er med i samtalen, om bilde-i-bilde (PIP) er aktivert og om det deles innhold. Slik endrer du skjermbildeoppsett: Trykk flere ganger på PIP på fjernkontrollen mens du er i en samtale for å veksle mellom skjermbildeoppsettene som støttes av Polycom QDX 6000-systemet. Følgende skjermbildeoppsett kan være inkludert: 3-3

24 Skjermer og kameraer Oppsettsfunksjon Eksempel på effekt Andre enden, full skjerm Denne og andre enden, samme størrelse, side ved side Andre enden stort, denne enden lite (bare tilgjengelig når skjermen er konfigurert til 16:9) Andre enden vises i full skjerm og denne enden i et lite vindu nederst til høyre (PIP-oppsett, bare tilgjengelig når skjermen er konfigurert til 4:3) Innhold vises i det store vinduet til venstre og denne og andre enden i det lille vinduet til høyre 3-4

25 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Angi, vise og slå av PIP Systemet kan konfigureres til å vise et bilde-i-bilde-vindu (PIP) hvis datamaskinen er satt til bildeforholdet 4:3. Du kan vise PIP når som helst når systemet ikke sender eller mottar innhold. Slik angir du om og når PIP skal vises: 1 Velg System fra Ringe opp-skjermbildet. 2 Velg Brukerinnstillinger fra System-skjermbildet. 3 Velg for å se flere innstillinger. 4 Rull til PIP og velg en av disse innstillingene: Velg denne innstillingen... På Auto Av For å sette PIP til... Forblir på under hele samtalen Vises når brukeren betjener fjernkontrollen og slås av når brukeren legger fjernkontrollen på bordet (PIP-vinduet lukkes når brukeren trykker kroken nederst på fjernkontrollen og åpnes når kroken slippes). Slås av under samtalen. Slik viser du PIP under en samtale: Trykk flere ganger på PIP på fjernkontrollen for å bytte til PIP-visning. PIP kan endres til å vise denne eller andre enden. Regulere skjermens fargebalanse, skarphet og lysstyrke I de fleste tilfeller vil skjermen du kobler til Polycom QDX 6000-systemet allerede være konfigurert på en måte som passer til videokonferanser. Avhengig av forholdene og skjermmodellen, kan imidlertid ett av følgende problemer oppstå med videoen: Bildet er for mørkt eller for lyst. Fargene synes bleke. Bildet har for mye av én farge bildet kan for eksempel ha et grønnskjær. Bildet er fragmentert eller diffust langs kanten. Hvis du opplever noen av disse problemene, må du justere skjerminnstillingene helt til du oppnår et godt bilde. Bruk den trinnvise forklaringen nedenfor for å teste videoen med diagnostikktesten, eller kjøp et kalibreringsprogram for DVD som kan hjelpe deg med å fininnstille skjerminnstillingene. Slik regulerer du skjermen for naturlig farge: 1 Gå til System > Diagnostikk > Video. 2 Velg fargefelt-ikonet for å vise skjermbildet for fargefelttesten. 3 Juster fargene med skjermens kontrollenheter for farge, kontrast og lysstyrke. Skjermen kan også ha kontrollenheter for fargetone og 3-5

26 Skjermer og kameraer fargemetning. Fargene skal være som følger, fra venstre mot høyre: hvitt, gult, cyan, grønt, magenta, rødt og blått. Kontroller at hvitfargen ikke er farget rød, grønn eller blå, og at rødt ikke er farget rosa eller oransje. 4 Når fargene ser riktige ut på testskjermbildet, trykker du Lokal til du ser video av rommet. 5 Hvis fargen ser naturlig ut, trenger du ikke å foreta flere justeringer. Hvis fargen fremdeles krever justering, må du bruke skjermens kontrollenheter til å foreta små justeringer inntil bildet ser naturlig ut. Forhindre "fastbrenning" i skjermer Koble til kameraer Skjermer og Polycom QDX 6000-systemet har skjerminnstillinger som bidrar til å hindre bildefastbrenning. Plasmafjernsyn kan være spesielt utsatt for dette problemet. Se dokumentasjonen som fulgte med skjermen, eller anbefalinger og instruksjoner fra produsenten, for mer informasjon. Du kan forhindre fastbrenning ved å følge disse retningslinjene: Hvis skjermen er utstyrt med funksjoner som forhindrer fastbrenning, må du bruke disse. Kontroller at statiske bilder ikke vises for lenge om gangen. Angi skjermsparerens ventetid til 3 minutter eller mindre (for mer informasjon om å konfigurere skjermer, se Konfigurere skjerminnstillinger). Hvis du vil sørge for at det ikke vises statiske bilder på skjermen under en samtale, må du deaktivere følgende innstillinger: Vis ikoner i samtale, beskrevet på side 3-3. Vis tid i samtale, beskrevet på side 6-1. Navn vist i den andre enden, beskrevet på side 6-1. Vær oppmerksom på at møter som varer i mer enn én time uten mye bevegelse, kan ha samme effekt på skjermen som et statisk bilde. Vurder å redusere skjerminnstillingene for skarphet, lysstyrke og kontrast dersom de er satt til maksimalverdiene. Se oppsettsveiledningen for systemet hvis du vil vite mer om tilkobling. Du finner en liste over hvilke PTZ-kameraer som støttes, i versjonsnotatene. Hvis du kobler til et PTZ-kamera som støttes, vil systemet registrere kameratypen og angi den riktige konfigurasjonen. Sørg for at systemet er slått av før du kobler til enheter. I tabellen nedenfor kan du se hvordan du kan koble videokilder til et Polycom QDX 6000-system. 3-6

27 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Nummer på videoinngang Kontakt Format Strøm Kontroll 1 (hovedkamera) S-video S-video Følger med Kamera PTZ, IR-inngang 2 (hjelpekamera) RCA Sammensatt Ingen Ingen 3 (dokumentkamera) S-video S-video Ingen Ingen 4 (VCR) RCA Sammensatt Ingen Ingen 5 (VGA) VGA VGA Ingen Ingen Konfigurere alternativene for kamerainnstillinger og videokvalitet Slik konfigurerer du kamera- og videoinnstillingene: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Kameraer. 2 Konfigurer disse innstillingene på skjermbildet Kameraer: Innstilling Ekstern kontroll av kamera her Baklyskompensering Hoved-, Hjelpe-, Doc-, VCR-kamera Standard videokilde Angir om den andre enden kan panorere, vippe og zoome kameraet i denne enden. Når dette alternativet er valgt, kan en bruker i den andre enden styre valg av motiv og kameravinkel for beste visning av lokalet i denne enden. Angir om kameraet skal justere automatisk for en lys bakgrunn. Det er best å bruke baklyskompensering i situasjoner der motivet vises mørkere enn bakgrunnen. Angir videokvaliteten for Hoved-, Hjelpe-, DOC-, VCR-kamerainngangene, avhengig av det aktive nivået i videobildet: Bevegelse - Velg denne innstillingen for å vise mennesker eller annen type video med bevegelse. Skarphet - Bildet vil være skarpt og klart, men moderat til stor bevegelse ved lave samtalehastigheter kan forårsake at enkelte bilder hoppes over. Angir standardkamera for videoinngangen til Polycom QDX 6000-systemet. 3 Velg og konfigurer disse innstillingene: Innstilling Protokoll for kamerastyring Pan-/tilthastighet på kamera: Angir kommunikasjonsprotokollen for kameraet. Auto - Kameraet velger automatisk kommunikasjonsprotokoll. PELCO-P - Kameraet bruker PELCO-P-protokollen til kommunikasjon. PELCO-D - Kameraet bruker PELCO-D-protokollen til kommunikasjon. Angir panoreringshastigheten på kameraet. Sakte - Kameraet panorerer med lav hastighet. Middels - Kameraet panorerer med middels hastighet. Rask - Kameraet panorerer med høy hastighet. 3-7

28 Skjermer og kameraer Innstilling Høyde-/breddeforhold for EagleEye-kameraet Angir bildeforholdet som brukes av Polycom EagleEye -kameraet. Konfigurere avanserte innstillinger for Polycom EagleEye-kameraet Du kan bruke systemets webgrensesnitt til å konfigurere eller gjenopprette følgende kamerainnstillinger: Lysstyrke Svartnivå Fargemetning Hvitbalanse Slik justerer du Polycom EagleEye-kameraets lysstyrke, svartnivå eller fargemetning: 1 Sørg for at systemet og kameraet er slått på og ikke inaktivt. 2 Åpne en nettleser på en datamaskin. 3 I adressefeltet til webleseren, skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Gå til Administratorinnstillinger > Kameraer. 5 Klikk Avansert. 6 Velg verdier for lysstyrke, svartnivå og fargemetning. 7 Klikk Oppdater. Slik gjenoppretter du Polycom EagleEye-kameraets standardinnstillinger: 1 Sørg for at systemet og kameraet er slått på og ikke inaktivt. 2 Åpne en nettleser på en datamaskin. 3 I adressefeltet til webleseren, skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Gå til Administratorinnstillinger > Kameraer. 5 Klikk Gjenopprett. Hvitbalanse, lysstyrke, svartnivå og fargemetning tilbakestilles til standardinnstillingene. 3-8

29 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Slik stiller du inn hvitbalansen for Polycom EagleEye: Du kan sette hvitbalansen til én av flere faste verdier, eller du kan stille den inn manuelt. Innstilling av hvitbalanse krever at du har spesielle versjoner av kamera- og systemfastvare. Kontakt Polycom-forhandleren hvis du vil ha mer informasjon. 1 Sørg for at systemet og kameraet er slått på og ikke inaktivt. 2 Åpne en nettleser på en datamaskin. 3 I adressefeltet til webleseren, skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Gå til Administratorinnstillinger > Kameraer. 5 Velg en verdi for hvitbalanse. Auto: Polycom anbefaler denne innstillingen for de fleste situasjoner. Den regner ut den beste hvitbalanseinnstillingen basert på lysforholdene i rommet. Forhåndsdefinerte verdier: Bruk en av de forhåndsdefinerte innstillingene for fargetemperatur for å få en akseptabel fargegjengivelse. 6 Klikk Oppdater. Konfigurere kamerastandarder Kameraets forhåndsinnstillinger er lagrede kamerastillinger som du kan etablere før eller under en samtale. Med forhåndsinnstillinger kan brukerne Automatisk peke et kamera mot forhåndsdefinerte steder i et rom. Velg en videokilde. Hvis systemets hovedkamera støtter elektronisk panorering, vipping og zoom, kan du opprette opptil 100 forhåndsinnstilte posisjoner for denne enden. Hver forhåndsinnstilling lagrer kameranummeret, zoomnivået og hvor det peker (hvis aktuelt). Forhåndsinnstillinger vil være gjeldende inntil du sletter eller endrer dem. Slik lagrer du en forhåndsinnstilling: 1 Hvis du er i en samtale, trykker du Lokal eller Motpart, og deretter velger du et kamera eller en annen videokilde lokalt eller hos motparten. 2 Hvis du velger et kamera som støtter elektronisk bevegelse sideveis, opp og ned og zoom, kan du justere kameraets posisjon: Trykk Zoom for å zoome kameraet ut eller inn. Trykk piltastene på fjernkontrollen for å flytte kameraet opp, ned, til venstre eller til høyre. 3 Trykk Forvalg. 4 Hold inne et tall for å lagre forhåndsinnstillingen. 3-9

30 Skjermer og kameraer Hold inne det andre tallet for å lagre en tosifret forhåndsinnstilling (10 99). Eventuelle eksisterende forhåndsinnstillinger på dette nummeret, blir erstattet. Slik viser du de lokale forhåndsinnstillingene: 1 Trykk Forvalg på fjernkontrollen. 2 Ikoner for forhåndsinnstillingene 0-9 vises på skjermen. De fargede ikonene indikerer lagrede kamerastillinger og de grå ikonene indikerer ledige forhåndsinnstillinger. Slik flytter du kameraet til en forhåndsinnstilling: 1 Hvis en samtale er i gang, trykker du Lokal eller Motpart, og deretter velger du et kamera lokalt eller hos motparten. 2 Trykk et tall på fjernkontrollen. Slik sletter du alle forhåndsinnstillinger: 1 Hvis du er i en samtale, trykker du Lokal, og deretter velger du en videokilde lokalt. 2 Trykk Forvalg på fjernkontrollen. 3 Trykk og hold inne Slett for å slette alle forhåndsinnstillingene. 3-10

31 4 Mikrofoner og høyttalere Mikrofoner Tabellen under viser lydkildene som støttes av Polycom QDX 6000-systemet: Lydkilder Kontakt Akseptabel inngangskilde Mic 1 RJ-11 Polycom-mikrofon Mic 2 RJ-11 Polycom-mikrofon Linjeinngang (hovedlyd) RCA Linjenivå VCR IN (video-/dvd-spiller) RCA Mono-/stereolinjenivå Hvis du vil at systemet skal fange opp lyd fra stedet ditt, må du koble en mikrofon til Polycom QDX 6000-systemet. Mikrofonen fanger opp lyd fra sidene. Du kan koble flere Polycom-mikrofoner til et Polycom QDX 6000-system. For best lyd: Plasser mikrofonen på en hard, flat overflate (bord, vegg eller tak) der det ikke finnes fysiske hindringer, slik at lyden blir ledet inn i mikrofonelementene. Plasser mikrofonen nær personene som er nærmest skjermen. I større konferanserom kan det være nødvendig med flere mikrofoner. Hver Polycom-mikrofon dekker en radius på cm, avhengig av lydnivået og akustikken i rommet. Polycom-mikrofonlamper Tabellen nedenfor beskriver virkemåten til mikrofonlampene. Mikrofonlampe Av Grønn Rød Gul Status Ikke i samtale I samtale, demping av Demping på Fastvareopplasting 4-1

32 Mikrofoner og høyttalere Konfigurere lydinnstillinger Slik konfigurerer du generelle lydinnstillinger: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Lyd > Lydinnstillinger. 2 Konfigurer disse innstillingene på skjermbildet Lydinnstillinger: Innstilling Volum på lydeffekter Demp automatisk besvarte samtaler Mikrofonforsterkning Ekkoavbryting Aktiver Polycom StereoSurround Angir volumnivået for ringe- og varslingssignalene. Angir om innkommende samtaler skal dempes. Innkommende samtaler dempes som standard inntil du trykker på Demp-knappen på mikrofonen eller på fjernkontrollen. Angir inngangsvolumet for mikrofonen. Lar deg angi om du vil bruke systemets innebygde ekkokansellerer med hovedlydkilden (linjeinngangen). Angir at Polycom StereoSurround skal brukes for alle samtaler. Høyttalere Du må koble minst én høyttaler til Polycom QDX 6000-systemet for å kunne høre lyd. Du kan bruke høyttalerne som er innebygd i hovedskjermen, eller du kan koble til et eksternt høyttalersystem for å få mer volum og bedre lydkvalitet i store rom. Tabellen nedenfor beskriver lydutgangene på et Polycom QDX 6000-system. Lydutgang Kontakt Utgangstype Lydmiks rutet til utgangen Linjeutgang (hovedlyd) RCA Mono/stereo Systemlyder og lydeffekter + Lyd fra andre enden + VCR OUT (video-/dvd-spiller) RCA Mono/stereo Lokale talere + lyd fra andre enden + Stille inn høyttalervolumet Slik stiller du inn volumet på et eksternt høyttalersystem: 1 Gå til System > Diagnostikk > Lyd > Høyttalertest. 2 Start høyttalertesten. 3 Juster volumet på høyttalersystemet. Fra midten av rommet skal testtonen være så høy som en person som snakker høyt, omkring dba på en lydtrykkmåler. 4-2

33 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Lydmåler Lydmålerne i brukergrensesnittet gjør at du kan identifisere venstre og høyre kanal. Lydmålerne viser også maksimale signalnivåer. Angi signalnivåer slik at du kan se toppene mellom +3 db og +7 db ved normal tale og programmateriale. Tilfeldige topper på mellom +12 db til +16 db med høye, kortvarige lyder er akseptabelt. Hvis du ser +20 på lydmåleren, er lydsignalet 0 dbfs, og lyden kan være forvrengt. Slik åpner du lydmåleren: Gå til System > Diagnostikk > Lyd > Lydmåler. 4-3

34

35 5 Innhold og teksting Dele innhold Du kan presentere innhold under samtaler når du bruker: En videospiller eller DVD-spiller som er koblet direkte til et Polycom QDX 6000-system. People+Content IP som er installert på en datamaskin med et hvilket som helst Polycom QDX 6000-system som har alternativet People+Content IP installert. En datamaskin som er koblet direkte til et Polycom QDX 6000-system. For mer informasjon om å dele innhold under en samtale, se Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer. Konfigurere deling av innhold Slik konfigurerer du visning av innhold: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Nettverk > Oppringingspreferanse. 2 Aktiver H.239. Innstilling Aktiver H.264 Velg dette alternativet hvis du vet at H.264 støttes av de andre numrene du vil ringe. Hvis de som ringer har problemer når det deles innhold med andre Polycom-systemer, må denne innstillingen deaktiveres. For mer informasjon om å dele innhold under en samtale, se Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer. Konfigurere visning av innhold med People+Content IP People+Content IP lar den som holder presentasjonen vise innhold fra en datamaskin til andre steder i en videokonferanse bare ved hjelp av en IP-nettverksforbindelse. Personen kan vise PowerPoint -lysbilder, videoklipp, regneark eller andre typer innhold fra en datamaskin. People+Content IP støtter enhver datamaskinoppløsning med fargene stilt inn på 16 bit eller høyere. Før den som holder presentasjonen kan bruke en datamaskin til å vise innhold med People+Content IP, må du gjøre følgende: Last ned People+Content IP-programvaren fra Polycoms webområde til 5-1

36 Innhold og teksting datamaskinen(e) som personen som presenterer skal bruke til å vise innholdet. Du trenger ikke å endre datamaskinenes oppløsning, og du trenger ingen spesielle kabler eller maskinvare, men datamaskinen(e) må oppfylle følgende krav: Operativsystem: Windows 2000, Windows XP Home eller Windows XP Professional. Minstekrav til datamaskin: 500 MHz Pentium III (eller tilsvarende); 256 MB internminne. Anbefalt datamaskin: 1 GHz Pentium III (eller tilsvarende); 512 MB internminne. Koble datamaskinen(e) til IP-nettverket. Slik installerer du People+Content IP på en datamaskin: 1 Åpne en webleser på en datamaskin med Windows XP eller Windows 2000, og gå til Polycoms webområde på 2 Gå til produktsiden for ditt produkt. 3 Last ned og installer programvaren for People+Content IP. Konfigurere teksting Konfigurere møtetekst For å tilpasse møtet, kan du definere et møtenavn som vises på skjermen på alle stedene. Møtenavnet ditt kan for eksempel være Beijing-ledergruppen. Du kan også definere tekst som alle deltakerne vil se bevege seg over skjermen (en "rulletekst"). Rulleteksten din kan for eksempel være "For teknisk støtte, ring teknisk støtte på ". Slik konfigurerer du en møtetekst: 1 Gå til System > Verktøy > Møtetekst. 2 Konfigurer disse innstillingene på skjermbildet Møtetekst: Innstilling Aktiver møtetekst Møtenavn Farge Tekstplassering Angir om møtenavnet skal vises på alle stedene i en samtale. Angir møtenavnet som brukes for dette systemet. Møtenavnene kan inneholde opptil 10 dobbeltbyte- eller 20 enkeltbytebokstaver, tall, symboler og kinesiske tegn. Angir visningsfargen på møtenavnet. Angir plasseringen der det lokale møtenavnet skal vises. Øverst til venstre - Møtenavnet vises i hjørnet øverst til venstre på skjermen. Øverst til høyre - Møtenavnet vises i hjørnet øverst til høyre på skjermen. Nederst til venstre - Møtenavnet vises i hjørnet nederst til venstre på skjermen. Nederst til høyre - Møtenavnet vises i hjørnet nederst 5-2

37 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Innstilling til høyre på skjermen. Konfigurere rulletekster Slik konfigurerer du rulleteksten: 1 Gå til System > Verktøy > Rulletekst. 2 Konfigurer disse innstillingene på skjermbildet Rulletekst: Innstilling Aktiver rulletekst Farge Rullehastighet Tekstplassering Innhold i rulleteksten Angir om en bevegende tekst skal vises for alle deltakerne. Angir visningsfargen på en tekst. Angir rullehastigheten på rulleteksten. En rullehastighet på 1 er den tregeste hastigheten og 3 er den raskeste. Angir hvor markørteksten skal vises i bildet. Tekst som skal vises i rulleteksten. Teksten kan inneholde bokstaver, tall, symboler og kinesiske tegn. 5-3

38

39 6 Ringe og svare Konfigurere samtaleinnstillinger Skjermbildene for samtaleinnstillinger gir tilgang til alternativer på høyt nivå for hele systemet. For å gjøre det enklere, gjentas noen av Brukerinnstillinger-alternativene på disse skjermbildene. Slik konfigurerer du samtaleinnstillingene: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Systeminnstillinger > Samtaleinnstillinger. 2 Konfigurer disse innstillingene på skjermbildet Samtaleinnstillinger: Innstilling Maksimal tid i samtale Vis tid i samtale Detaljrapport om samtaler Siste samtaler Visning av navnet på motstående sted Punkt-til-punktvideo-autosvar Angi det maksimale antallet minutter samtalen kan vare. Når tiden er utløpt, får du en melding som spør om du vil legge på eller fortsette samtalen. Hvis du ikke svarer innen ett minutt, brytes forbindelsen automatisk. Hvis du velger å fortsette samtalen på dette tidspunktet, vil du ikke få noen ny melding. Hvis du velger 0, brukes ingen begrensning. Angir om den medgåtte tiden eller det lokale klokkeslettet skal vises under en samtale. Du kan også velge å ikke vise tiden. Angir om det skal hentes inn samtaledata for Detaljrapport om samtaler og Siste samtaler-listen. Når disse alternativene er valgt, kan du vise samtaleinformasjon via webgrensesnittet i Polycom QDX 6000 eller laste den ned som en CSV-fil. Se Detaljrapport om samtaler for mer informasjon. Angir om Siste samtaler-knappen skal vises på hovedskjermbildet. Skjermbildet Siste samtaler inneholder en liste med nummer og navn, dato og klokkeslett og om samtalen var innkommende eller utgående. Merk: Hvis alternativet Detaljrapport om samtaler ikke er merket av, vil heller ikke alternativet Siste samtaler være tilgjengelig. Slår av eller på navnet i andre enden. Angir om innkommende punkt-til-punkt-oppringinger skal besvares automatisk. 6-1

40 Ringe og svare Konfigurere adressebokinnstillinger Slik konfigurerer du adressebokinnstillingene: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Systeminnstillinger > Adressebok. 2 Konfigurer disse innstillingene på skjermbildet Adressebok: Innstilling Systemnavn Lokalisert systemnavn Tillat adressebokendringer Bekreft sletting fra adresseboken Bekreft katalogtillegg når samtalen blir avbrutt Forhåndsvis adressebokoppføringer I dette feltet skriver du inn eller endrer systemnavnet. Dette navnet vises på skjermen til motparten når du ringer. Viser det lokaliserte systemnavnet hvis det er angitt. Du kan angi et Lokalisert systemnavn på forenklet kinesisk på dette skjermbildet ved hjelp av det virtuelle kinesiske tastaturet. Du må bruke webgrensesnittet i Polycom QDX 6000 til å angi lokaliserte systemnavn på andre språk. Angir om brukerne kan lagre endringer i adresseboken. Angir om brukerne blir bedt om å bekrefte når de sletter oppføringer fra adresseboken. Angir om brukere skal bes om å bekrefte nye oppføringer i adresseboken når de lagrer informasjonen for det siste stedet som ble ringt opp. Angir om det skal vises en forhåndsvisning av hver oppføring på skjermbildet Adressebok. Lage et lokalisert systemnavn med webgrensesnittet for Polycom QDX Lokaliserte systemnavn sendes til motparten og vises som ringer-id av Polycom QDX 6000-systemer med alle versjoner, eller av VSX-systemer med versjon 8.0 eller nyere. Når du angir et lokalisert systemnavn, legges det også inn på engelsk/pinyin. Det engelske navnet / pinyin-navnet er det navnet som brukes av den globale adressebokserveren, gatekeeperen og andre systemer som ikke støtter denne funksjonen, og det er også dette navnet som vises i listen Siste samtaler. Slik lager du et lokalisert systemnavn med webgrensesnittet i Polycom QDX 6000: 1 Åpne en nettleser på en datamaskin. 2 I adressefeltet til webleseren, skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Gå til Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Systeminnstillinger. 4 Skriv inn det lokaliserte systemnavnet i feltet Lokalisert systemnavn. Administrere adressebøker med webgrensesnittet i Polycom QDX 6000

41 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Med funksjonen for å importere/eksportere adressebok i Polycom QDX 6000, kan du opprettholde samsvaret mellom Polycom QDX 6000-systemets adressebøker i organisasjonen på en effektiv måte. Det er spesielt nyttig for administratorer som styrer flere systemer som ringer de samme numrene. Du kan: Overføre de eksisterende adressebokoppføringene mellom Polycom QDX 6000-systemer. Utvikle adressebokoppføringer på ett system, lagre dem på datamaskinen og deretter distribuere dem til andre systemer. Opprette lokale adressebokoppføringer. Bare de lokale adressebøkene kan lastes ned. Adressebokfilen er i CSV-format. Slik laster du ned en Polycom QDX 6000-systemadressebok til datamaskinen: 1 Åpne en nettleser på en datamaskin. 2 I adressefeltet til webleseren skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Gå til Verktøy > Importer/eksporter adressebok. 4 Klikk for å laste ned CSV-filen fra Polycom QDX 6000-systemet. Slik laster du opp oppføringer i Polycom QDX 6000-systemadresseboken: 1 Åpne en nettleser på en datamaskin. 2 I adressefeltet til webleseren skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Gå til Verktøy > Importer/eksporter adressebok. 4 Klikk. 5 Klikk Bla gjennom og bla deg frem til lagringsstedet for CSV-filen på datamaskinen. 6 Klikk Eksporter adressebok for å laste opp CSV-filen til Polycom QDX 6000-systemet. Konfigurere den globale adresseboken Den globale adresseboken inneholder en liste over andre systemer som er registrert på den globale adressebokserveren og som er tilgjengelig for oppringinger. De andre systemene vises i adresseboken slik at brukere kan ringe opp andre brukere ved å velge navnene deres. Slik konfigurerer du innstillingene for adressebokserveren: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Globale tjenester > Adressebokservere. 2 Konfigurer disse innstillingene på skjermbildet Globale 6-3

42 Ringe og svare adressebokservere: Innstilling Globale adressebokservere (GDS) Passord Registrer Vis globale adresser Vis navn i global adressebok Lagre global adressebok på systemet Gruppenavn Angir IP-adressen eller DNS-adressen til den globale adressebokserveren. Du kan angi opptil fem adresser. Lar deg angi passordet for den globale adresseboken, hvis dette finnes. Registrer dette systemet på den globale adressebokserveren. Viser andre registrerte systemer i den globale adresseboken. Angir om systemets navn skal vises i de globale adressebøkene til andre registrerte systemer. Kopierer den globale adresseboken til dette lokale systemet. Når denne innstillingen er deaktivert, kan systemet vise maksimalt 1000 globale adressebokoppføringer. Når denne innstillingen er aktivert, kan systemet vise opptil 4000 globale adressebokoppføringer. Angir gruppenavnet som brukes for adressebokoppføringer i den lokale adresseboken. I adresseboken står oppføringer fra globale adressebokservere oppført i Polycom GDS-gruppen. Konfigurere virkemåten til fjernkontrollen Du kan tilpasse virkemåten til fjernkontrollen slik at den støtter brukermiljøet. Slik konfigurerer du virkemåten til fjernkontrollen: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Systeminnstillinger > Fjernkontroll. 2 Konfigurer disse innstillingene på skjermbildet Fjernkontroll: Innstilling Lydbekreftelse for tastatur Fjernkontroll/tastatur Angir om det skal spilles av en tastetonebekreftelse (DTMF) når numre velges med fjernkontrollen eller tastaturet. Angir om kameraet flyttes til forhåndsinnstillinger eller lager tastetoner (DTMF-toner) når det trykkes på talltastene på tastaturet på fjernkontrollen. Hvis dette er satt til Forvalg, kan brukerne lage DTMF-signaler ved å trykke 6-4

43 7 Systemplassering og utseende Angi dato, klokkeslett og språk Du kan oppdatere systemet med regionale innstillinger, inkludert stedsspesifikt språk og klokkeslett. Slik angir du språket for brukergrensesnittet: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Språk. 2 Angi språket for brukergrensesnittet. Slik angir du dato og klokkeslett: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Dato og klokkeslett. 2 Konfigurer disse innstillingene på skjermbildet Tidssone: Innstilling Automatisk justering for sommertid Tidssone Tidsserver Tidsserveradresse Angir innstillingen for sommertid. Når du aktiverer denne innstillingen, går systemklokken automatisk over til sommertid. Angir tidsdifferansen mellom GMT (Greenwich Mean Time) og din plassering. Angir tilkoblingen til en tidsserver for automatisk innstilling av systemtiden. Dato og klokkeslett må tilbakestilles manuelt hver gang et Polycom QDX 6000-system startes på nytt i følgende tilfeller: Tidsserver er satt til Av. Tidsserver er satt til Manuell eller Auto, men systemet kan ikke koble til en tidsserver. Angir adressen til tidsserveren som skal brukes når Tidsserver er satt til Manuell. 7-1

44 Systemplassering og utseende 3 Velg og konfigurer disse innstillingene på skjermbildet Dato og klokkeslett: Innstilling Datoformat Kl.slettformat Gjeldende dato Gjeldende klokkeslett Vis tid i samtale Angir formatpreferansen for visning av dato. Angir formatpreferansen for visning av klokkeslett. Lar deg skrive inn din lokale dato. Lar deg skrive inn ditt lokale klokkeslett. Angir visningen av tiden i en samtale: Tid som er gått - Viser hvor lenge samtalen har vart. Lokal tid - Viser det lokale klokkeslettet på skjermen under en samtale. Av - Tiden vises ikke. Tilpasse hovedskjermbildet Administratoren kan tilpasse systemets funksjonalitet i henhold til brukernes behov, kompetansenivå og miljø. Tabellen under gir en rekke eksempler på skjermbildetilpasning. Brukertype Skjermbildeoppsett Sjeldne brukere (Kioskmodus) Still til rådighet et enkelt arbeidsområde som ikke krever opplæring. Tilgang til forhåndsdefinerte numre med ett knappeklikk Instruksjoner på skjermen Nye brukere Gi flere alternativer, men la det fortsatt være enkelt å bruke: Oppringingsfelt Adresseboknumre Siste samtaler Avanserte brukere Gi avanserte brukere tilgang til tilleggsalternativer for videokonferanser: Samtalekvalitet (båndbredde) Brukerinnstillinger, Diagnostikk og Systeminformasjon Hurtigoppringingsliste med 7-2

45 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Brukertype Skjermbildeoppsett steder som ringes ofte Advarsler Slik designer du hovedskjermbildet: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Innst. for hovedskjerm. 2 Konfigurer disse innstillingene på skjermbildet Innst. for hovedskjerm: Innstilling Oppringingsskjerm Skriv inn markørtekst Kontaktliste Samtalekvalitet H.323-linje (E.164) Angir hvilke oppringingsalternativer som skal vises: Oppringingsfelt - Tillater brukere å skrive inn numre manuelt. Vis markør - Viser tekst i oppringingsfeltet. Kan brukes til å vise brukerinstruksjoner. Brukere kan ikke skrive inn numre manuelt når dette alternativet er valgt. Ingen - Fjerner oppringingsfeltet fra skjermen. Angir teksten som skal vises når Oppringingsskjerm er angitt til Vis markør. Angir at kontaktlisten skal vises på hovedskjermbildet. Lar brukere velge båndbredde for samtaler fra skjermbildet Ring opp. Tillater at brukere angir linjenumre på hovedskjermbildet. Adressebok System Gir brukere tilgang til adresseboken. Tillater at brukerne får tilgang til skjermbildet System, som inkluderer Brukerinnstillinger, Diagnostikk og Systeminformasjon. Hvis du fjerner System-knappen, kan du fremdeles få tilgang til System-skjermbildet ved å navigere til hovedskjermbildet, trykke fjernkontrollen og velge System. Hjelp på 3 Velg og konfigurer disse innstillingene: Innstilling Systemnavn Dato og klokkeslett lokalt Ikke forstyrr-ikon Angir om systemets navn skal vises på hovedskjermbildet over PIP-vinduet. Angir om de lokale verdiene for dato og klokkeslett skal vises på hovedskjermbildet. Tillater at brukere konfigurerer systemet til automatisk å akseptere eller ignorere innkommende samtaler med Ikke forstyrr-knappen på hovedskjermbildet. 7-3

46 Systemplassering og utseende Innstilling Detaljrapport om samtaler Siste samtaler Angir om det skal lages en rapport over alle oppringinger som er utført med systemet. Når dette er valgt, kan du vise alle samtalene via webgrensesnittet i Polycom QDX 6000 eller laste dem ned som en CSV-fil. Merk: Hvis denne innstillingen er deaktivert, vil ikke programmer som Polycom Global Management System kunne hente poster i Detaljrapport om samtaler. Angir om Siste samtaler-knappen skal vises på hovedskjermbildet. Skjermbildet Siste samtaler inneholder en liste med nummer og navn, dato og klokkeslett og om samtalen var innkommende eller utgående. Merk: Hvis alternativet Detaljrapport om samtaler ikke er merket av, vil heller ikke alternativet Siste samtaler være tilgjengelig. 4 Velg og konfigurer disse innstillingene: Innstilling Kontakter Sist slått nummer Gir brukerne tilgang til eventuelle forhåndsdefinerte numre fra Mine kontakter/hurtigoppringing-listen på hovedskjermbildet. Angir om det sist slåtte nummeret skal vises, eller om nummerfeltet skal slettes på hovedskjermbildet. Vise hurtigoppringingsnumre Numre som er konfigurert for hurtigoppringing, vises på hovedskjermbildet. Slik konfigurerer du hurtigoppringingsnumre: 1 Kontroller at nummerinformasjonen er oppgitt i adresseboken. 2 Gå til System > Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Innst. for hovedskjerm. 3 Trykk to ganger og aktiver Numre. Legge til markørtekst 4 Trykk for å få tilgang til skjermbildet Numre. 5 Velg Legg til og velg numrene som skal legges til fra adresseboken. 6 Velg enten Hurtigoppringing eller Kontakter som navnet du vil skal vises på knappen. Du kan lage markørtekst som vises i oppringingsfeltet på hovedskjermbildet. Du kan lage kontekstspesifikke instruksjoner for brukerne eller hvis hovedskjermbildet har nummerknapper, kan markørteksten gi informasjon som hjelper brukere med å velge hvilket nummer de skal ringe. Slik skriver du inn markørtekst i Polycom QDX 6000-systemgrensesnittet: 7-4

47 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Skjermsparere 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Innst. for hovedskjerm. 2 I Oppringingsskjerm velger du Vis markør og skriver inn teksten. Du kan også legge til markørtekst via webgrensesnittet i Polycom QDX For enkelte språk, for eksempel russisk, koreansk, japansk, forenklet kinesisk og tradisjonell kinesisk, må du bruke Polycom QDX 6000 for å legge inn markørtekst. Slik skriver du inn markørtekst med webgrensesnittet i Polycom QDX 6000: 1 Åpne en webleser på en datamaskin. 2 I adressefeltet til webleseren skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Angi brukernavnet og administratorpassordet, hvis et er angitt. 4 Klikk Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Innst. for hovedskjerm og skriv: Oppringingsskjerm Sett til Vis markørtekst. Skriv inn markørtekst - Skriv inn teksten som skal vises på hovedskjermbildet. 5 Klikk Oppdater. Legge til skjermsparertekst Du kan tilpasse et Polycom QDX 6000-system til å vise tekst når systemet er i dvalemodus. Du kan for eksempel vise instruksjoner på skjermen for å hjelpe brukere med å velge hvilke trinn de skal fortsette med. Utgang når skjermsparer aktiveres på skjermbildet Skjermer, må settes til Svart hvis du vil vise skjermsparertekst. Slik angir du skjermsparertekst: 1 Åpne en nettleser på en datamaskin. 2 I adressefeltet til webleseren skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Angi brukernavnet og administratorpassordet, hvis et er angitt. 4 Klikk Verktøy > Skjermsparer og skriv inn: Skjermsparertekst Vises som rulletekst når systemet er i dvalemodus. Du kan bruke denne rulleteksten til å gi instruksjoner eller neste trinn for brukere av systemet. Logoskjermtekst Vises under logoen før systemet går over i dvalemodus. 5 Klikk Oppdater. 7-5

48 Systemplassering og utseende Legge til en skjermsparerlogo Du kan tilpasse et Polycom QDX 6000-system til å vise din egen logo i stedet for Polycom-logoen. Slik laster du opp en skjermsparerlogo: 1 Åpne en nettleser på en datamaskin. 2 I adressefeltet til webleseren skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Angi brukernavnet og administratorpassordet, hvis et er angitt. 4 Klikk Verktøy > Skjermsparer, klikk Neste, og følg instruksjonene på skjermen for å laste opp en logofil. 7-6

49 8 Sikkerhet Konfigurere sikkerhetsalternativer Slik angir du passord og sikkerhetsalternativer: 1 Gå til Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Sikkerhet. 2 Konfigurer disse innstillingene på skjermbildet Sikkerhet: Innstilling Sikkerhetsmodus Bruk rompassordet til ekstern tilgang Rompassord Passord for fjernkontrolltilgang Angir om sikkerhetsmodus, som forhindrer uautorisert tilgang til systemet, er aktivert for systemet. Hver gang du aktiverer sikkerhetsmodus, må du konfigurere et nytt passord for systemet. Angir om rompassordet og passordet for ekstern tilgang er det samme. Angi eller endre rompassordet. Når det er angitt et rompassord, må du skrive dette inn for å konfigurere administratorinnstillingene ved hjelp av fjernkontrollen. Rompassordet kan ikke inneholde mellomrom. Angi eller endre passordet for ekstern tilgang. Når det er angitt et passord for ekstern tilgang, må du skrive dette inn for å oppgradere programvaren eller styre systemet fra en datamaskin. Passordet for ekstern tilgang kan ikke inneholde mellomrom. 3 Velg og konfigurer disse innstillingene: Innstilling Aktiver ekstern tilgang AES-kryptering Angir om ekstern tilgang til systemet skal tillates gjennom: Web Telnet SNMP Du kan velge hvilket som helst av disse, eller enhver kombinasjon av dem. Merk: Systemet starter på nytt dersom du endrer innstillingene for ekstern tilgang. Denne innstillingen deaktiverer ikke den tildelte porten, bare programmet. Angir om samtaler med andre steder som støtter AES-kryptering, skal krypteres. Hvis motparten ikke har aktivert AES-kryptering, kobles samtalen til uten kryptering. 8-1

50 Sikkerhet Innstilling Gi tilgang til brukerinnstillinger Tillat visning av video på web Port for web-tilgang (http) Angir om skjermbildet Brukerinnstillinger er tilgjengelig for brukere via skjermbildet System. Merk av for dette alternativet hvis du ønsker at brukerne skal kunne endre enkelte miljøinnstillinger. Angir om det skal tillates å vise rommet der systemet befinner seg, eller video fra samtaler som systemet brukes i, med webgrensesnittet i Polycom QDX Merk: Denne funksjonen aktiverer videovisninger i Web Director. Angir porten som skal brukes ved tilgang til systemet med webgrensesnittet i Polycom QDX Hvis du endrer denne innstillingen fra standard (port 80), angir du et portnummer på 1025 eller høyere og kontrollerer at porten ikke er i bruk allerede. Du må ta med portnummeret i IP-adressen når du bruker webgrensesnittet i Polycom QDX 6000 til å få tilgang til systemet. Dette gjør uautorisert tilgang vanskeligere. Merk: Systemet starter på nytt dersom du endrer porten for webtilgang. Angi rompassordet og passordet for ekstern tilgang Hvis du vil begrense antallet personer som kan konfigurere administratorinnstillingene ved hjelp av fjernkontrollen, kan du angi et rompassord. Du kan angi at passordet for ekstern tilgang skal begrense hvem som kan oppgradere systemprogramvaren for Polycom QDX 6000 eller utføre noen annen form for fjernstyring fra en datamaskin. Slik angir eller endrer du rompassordet: 1 Gå til Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Sikkerhet. 2 Angi og endre passordet. Standard rompassord er systemets 16-sifrede serienummer. Slik angir og endrer du passordet for ekstern tilgang: 1 Gå til Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Sikkerhet. 2 Fjern avmerkingen av Bruk rompassordet til ekstern tilgang hvis dette er valgt. Passordet for ekstern tilgang er som standard det samme som rompassordet. 3 Skriv inn et passord for ekstern tilgang. Hvis du vil ha tilgang til administratorinnstillingene gjennom webgrensesnittet i Polycom QDX 6000 og det er angitt et passord for ekstern tilgang, må du skrive inn "admin" som brukernavn. 8-2

51 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Slik bruker du samme passord til både lokal og ekstern tilgang: 1 Gå til Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Sikkerhet. 2 Velg Bruk rompassordet til ekstern tilgang. Slik tilbakestiller du et glemt passord: 1 Få systemets serienummer fra systemet eller fra skjermbildet Systeminformasjon. 2 Gå til System > Diagnostikk > Tilbakestill system. Hvis sikkerhetsmodus er aktivert, må du oppgi rompassordet for å få tilgang til skjermbildet Tilbakestill system. 3 Skriv inn systemets serienummer og velg Slett systeminnstillinger. 4 Velg Tilbakestill system. Når systemet er tilbakestilt, blir du veiledet gjennom oppsettsveiviseren. Du kan angi et nytt passord når du konfigurerer systemet. Styre brukertilgang til innstillinger og funksjoner Du kan la brukere endre vanlige brukerinnstillinger ved å gi tilgang til skjermbildet Brukerinnstillinger. Slik lar du brukere tilpasse arbeidsområdet: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Sikkerhet >. 2 Merk av for alternativet Gi tilgang til brukerinnstillinger, for å gjøre knappen Brukerinnstillinger tilgjengelig for brukere i skjermbildet System. Brukerinnstillingene inneholder følgende alternativer, som også kan konfigureres av administratorer på skjermbildene for administratorinnstillinger: Baklyskompensering Ekstern kontroll av kamera her Punkt-til-punkt-video-autosvar Demp automatisk besvarte samtaler PIP Lydbekreftelse for tastatur Tid vist på den andre enden Tillat visning av video på web 8-3

52 Sikkerhet Konfigurere sikkerhetsmodus Du kan konfigurere Polycom QDX 6000-systemer til å bruke sikkerhetsmodus, som gir sikker tilgang til systemet. Sikkerhetsmodus bruker TLS, HTTPS, AES, digitale signaturer og andre sikkerhetsprotokoller, algoritmer og mekanismer til å sette systemet i en sikker modus. Disse protokollene krypterer kommunikasjon fra administratorer via IP, slik at informasjonen ikke kan snappes opp av uautoriserte brukere. Hver gang du aktiverer Sikkerhetsmodus, må du konfigurere et nytt passord for systemet. Passordet kan ikke være tomt, og det kan heller ikke være standardverdien (serienummeret). Slik konfigurerer du systemet til å bruke sikkerhetsmodus: 1 Gå til Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Sikkerhet. 2 Aktiver Sikkerhetsmodus. Hvis denne innstillingen endres, fører det til at Polycom QDX 6000-systemet startes på nytt. Hver gang et Polycom QDX 6000-system startes eller startes på nytt i sikkerhetsmodus, kontrollerer systemet at systemprogramvaren som installeres, er ekte Polycom-programvare. Viktig informasjon om sikkerhetsmodus: SNMP-tilgang er ikke tilgjengelig i sikkerhetsmodus. Global Management System og ReadiManager SE200 er ikke kompatible med Polycom QDX 6000-systemer i sikkerhetsmodus. Hvis Sikkerhetsmodus er aktivert, må du oppgi rompassordet for å kunne tilbakestille systemet (System > Diagnostikk > Tilbakestill system). Slik går du til et Polycom QDX 6000-system i sikkerhetsmodus via webgrensesnittet i Polycom QDX 6000: 1 Angi systemets IP-adresse ved hjelp av sikker HTTPS-tilgang, for eksempel https:// Klikk Ja i sikkerhetsdialogboksen som åpnes. Ved slik tilgang brukes porten Hvis du vil ha tilgang til administratorinnstillingene gjennom webgrensesnittet i Polycom QDX 6000 og det er angitt et passord for ekstern tilgang, må du skrive "admin" som brukernavn. Aktivere AES-kryptering AES-kryptering er en standardfunksjon på alle Polycom QDX 6000-systemer. Når den er aktivert, krypterer systemet automatisk alle samtaler til andre systemer der AES-kryptering er aktivert. Slik aktiverer du AES-kryptering: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Sikkerhet >. 2 Velg AES-kryptering. 8-4

53 9 Administrere systemet eksternt Du kan konfigurere, administrere og overvåke systemet fra en datamaskin ved hjelp av systemets webgrensesnitt. Du kan også bruke SNMP. Webgrensesnittet i Polycom QDX 6000 krever bare en webleser. SNMP krever nettverksstyringsprogramvare på nettverkets styrestasjon. Bruke Polycom QDX 6000-webgrensesnittet Du kan bruke Polycom QDX 6000-webgrensesnittet til å utføre de fleste ringe- og konfigurasjonsoppgaver som du kan utføre på det lokale systemet. Få tilgang til Polycom QDX 6000-webgrensesnittet Slik konfigurerer du webleseren til å bruke Polycom QDX 6000-webgrensesnittet: 1 Sørg for at du bruker Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyere som webleser og at du har Java 1.2 eller senere versjon installert. 2 Konfigurer webleseren til å tillate informasjonskapsler (cookies). Slik får du tilgang til systemet med webgrensesnittet i Polycom QDX 6000: 1 Åpne en nettleser på en datamaskin. 2 I adressefeltet til webleseren skriver du inn systemets vertsnavn eller IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Hvis Sikkerhetsmodus er aktivert på systemet, må du bruke sikret HTTPS-tilgang, for eksempel https:// Klikk Ja i dialogboksene for sikkerhet, som åpnes. 3 Hvis du blir bedt om det, må du skrive inn admin som brukernavn, og deretter skrive inn passordet for ekstern tilgang. 9-1

54 Administrere systemet eksternt Overvåke et rom eller en samtale med Polycom QDX 6000-webgrensesnittet Overvåkingsfunksjonen i Polycom QDX 6000-webgrensesnittet gjør at administratorer av Polycom QDX 6000 kan vise en samtale eller rommet der systemet er installert. Av sikkerhetsgrunner kan denne funksjonen kun aktiveres på det lokale systemet av en administrator. Slik aktiverer du rom- og samtaleovervåking: 1 Gå til Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Sikkerhet. 2 Velg og aktiver Tillat visning av video på web for å tillate at rommet eller samtalen overvåkes eksternt. Slik viser du et rom eller en samtale: 1 Åpne en nettleser på en datamaskin. 2 I adressefeltet til webleseren skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Gå til Verktøy > Web Director. 4 Utfør en av følgende oppgaver: Ring opp eller avslutt en samtale Vis lokalene i begge ender Skift kamerakilder Juster kameraposisjonen Zoom kameraene Juster systemets voluminnstillinger Slå demping av mikrofonene på og av Bytt PIP-oppsettet Forhåndsinnstill kameraposisjon Hvis du velger Verktøy > Fjernovervåking, kan du vise lokalene i begge ender uten å åpne Web Director. Administrere systemprofiler med webgrensesnittet i Polycom QDX 6000 Administratorer som administrerer systemer som støtter flere applikasjoner, kan ved hjelp av profiler raskt og enkelt endre systeminnstillingene. Du kan lagre en Polycom QDX 6000-systemprofil på en datamaskin som en CSV-fil ved hjelp av webgrensesnittet i Polycom QDX Det er ingen grense for hvor mange profiler du kan lagre. Følgende innstillinger omfattes av en profil: Innst. for hovedskjerm Brukertilgangsnivåer Ikonvalg 9-2

55 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Alternativnøkler Systemadferd Passordene tas ikke med når du lagrer en profil. Polycom anbefaler å bruke profiler kun til å lage sikkerhetskopier av systeminnstillingene. Hvis du prøver å redigere en lagret profil eller å laste den opp til mer enn ett system på nettverket, kan dette føre til uventede resultater eller et ustabilt nettverk. Slik lagrer du en profil: 1 Åpne en nettleser på en datamaskin. 2 I adressefeltet til webleseren, skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Gå til Verktøy > Profilsenter. 4 Klikk for å laste ned CSV-filen fra Polycom QDX 6000-systemet. 5 Lagre filen et sted på datamaskinen. Sende en melding Slik laster du opp en profil: 1 Tilbakestill Polycom QDX 6000-systemet for å gjenhente standardinnstillingene. Se Tilbakestill system for mer informasjon. 2 Åpne en nettleser på en datamaskin. 3 I adressefeltet til webleseren skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Gå til Verktøy > Profilsenter. 5 Klikk Bla gjennom og bla deg frem til lagringsstedet for CSV-filen på datamaskinen. 6 Klikk for å laste CSV-filen opp til systemet. Hvis du har problemer med tilkobling eller lyd, kan det være lurt å sende en melding til systemet du administrerer. Bare denne enden kan se meldingen. Den sendes ikke til alle samtalemotpartene. Slik sender du en melding via webgrensesnittet i Polycom QDX 6000: 1 Åpne en nettleser på en datamaskin. 2 I adressefeltet til webleseren, skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Hvis du blir bedt om det, må du skrive inn admin som brukernavn, og 9-3

56 Administrere systemet eksternt deretter skrive inn administratorpassordet. 4 Gå til Diagnostikk > Send en melding. 5 På siden Send en melding skriver du en melding (lengde på opptil 100 tegn), og klikker deretter Send. Meldingen vises i 15 sekunder på skjermen til systemet du administrerer. 9-4

57 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Sette opp SNMP Polycom QDX 6000-systemet sender SNMP-rapporter (Simple Network Management Protocol) for å indikere ulike tilstander. Slik konfigurerer du Polycom QDX 6000-systemet for SNMP-administrasjon: 1 Få tilgang til SNMP-konfigurasjonsskjermen enten i Polycom QDX 6000-webgrensesnittet eller på Polycom QDX 6000-systemet. I Polycom QDX 6000-webgrensesnittet, gå til Administratorinnstillinger > Globale tjenester > SNMP. I Polycom QDX 6000-webgrensesnittet, gå til System > Administratorinnstillinger > Globale tjenester > SNMP. 2 Konfigurer disse innstillingene på skjermbildet SNMP: Innstilling Aktiver SNMP Skrivebeskyttet fellesskap Kontaktnavn Stedsnavn Systembeskrivelse Gjør at administratorer kan administrere systemet eksternt med SNMP. Angir SNMP-administrasjonsfellesskapet der du ønsker å aktivere dette systemet. Standardfellesskapet er offentlig. Merk: Polycom støtter ikke SNMP-skriveoperasjoner for konfigurasjon og bestemmelser, derfor brukes den skrivebeskyttede gruppestrengen til både leseoperasjoner og utgående SNMP-feller. Angir navnet på personen som er ansvarlig for den eksterne administrasjonen av dette systemet. Angir plasseringen av systemet. Angir typen videokonferanseenhet. 9-5

58

59 10 Statistikk og diagnostikk Det finnes forskjellige skjermbilder i Polycom QDX 6000-systemet der du kan gå gjennom informasjon om oppringinger som er utført av systemet og bruken av og ytelsen til nettverket. Få tilgang til diagnostikkskjermbildene Diagnostikkskjermbildene er tilgjengelige på systemet og i Polycom QDX 6000-webgrensesnittet. Slik får du tilgang til diagnostikkskjermbildene på systemet: Gå til System > Diagnostikk. Slik får du tilgang til diagnostikkskjermbildene med webgrensesnittet i Polycom QDX 6000: 1 Åpne en nettleser på en datamaskin. 2 I adressefeltet til webleseren, skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Hvis du blir bedt om det, må du skrive inn admin som brukernavn, og deretter skrive inn administratorpassordet. 4 Klikk Diagnostikk fra en hvilken som helst side i Polycom QDX 6000-webgrensesnittet. Systemstatus Diagnostikkskjermbilde Systemstatus Viser informasjon om systemstatus, inkludert punkt-til-punkt-autosvar, fjernkontrollens batteri, tidsserver, global adressebok, IP-nettverk og gatekeeper. Du kan få en forklaring på alle statuselementene ved å velge elementet og trykke Hjelp på fjernkontrollen. Når systemstatusen er endret eller det har oppstått et potensielt problem, vil du se en advarsel nederst på skjermbildet Ring opp. 10-1

60 Statistikk og diagnostikk Samtalestatistikk Diagnostikkskjermbilde Samtalestatus (kun system) Samtalestatistikk Viser samtaletype, datahastighet og oppringt nummer for den aktive samtalen. Du kan markere feltene på dette skjermbildet for å se nummeret som ble slått, relevant statuskode og detaljer om eventuelle feil. Viser informasjon om den aktive samtalen. Vis Samtalestatistikk under en samtale ved å trykke Hjelp på fjernkontrollen. Samtalestatistikk (1) Ringehastighet (overfør og motta) Videoprotokoll, tillegg og format i bruk (overfør og motta). Lydprotokoll i bruk (overfør og motta). Antall pakker tapt og prosentvis pakketap (overfør og motta) i IP-samtaler Krypteringstype, type nøkkelbyttealgoritme og kontrollkode for nøkkelbytte (hvis krypteringsalternativet er aktivert og samtalen er kryptert) Detaljer om motparten og samtaletype Samtalestatistikk (2) Angitte datahastigheter for lyd og video (overfør og motta) Datahastighet og bilder per sekund for video i bruk (overføre og motta) Videopakketap og støy i IP-samtaler Lydpakketap og støy i IP-samtaler Video FEC-feil Detaljer om motparten og samtaletype Innholdsstatistikk (kun system) Samtalerapport Skjermbildet Innholdsstatistikk viser statistikk for innhold som er vist i en samtale. Viser følgende samtaleinformasjon, for eksempel: Varigheten av siste samtale Samlet antall samtaler ringt og mottatt Antall og samlet varighet på IP-samtaler 10-2

61 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Nettverk Diagnostikk-skjermbilde Ekko i denne enden PING Sporingsrute Tester interne lydomkodere og -dekodere, eksterne mikrofoner og høyttalere, interne videoomkodere og -dekodere og eksterne kameraer og skjermer. Skjerm 1 viser videoen og spiller av lyden som ville blitt sendt til motparten i en samtale. Denne testen er ikke tilgjengelig når du er i en samtale. Tester om systemet kan etablere kontakt med en angitt IP-adresse hos motparten. PING gir forkortede ICMP-resultater (Internet Control Message Protocol). Den gir bare H.323-informasjon hvis motparten er konfigurert for H.323. Hvis testen er vellykket, viser Polycom QDX 6000-systemet en melding som indikerer at IP-adressen som testes, er tilgjengelig. Tester ruten mellom det lokale systemet og den angitte IP-adressen. Hvis testen er vellykket, fører Polycom QDX 6000-systemet opp hoppene mellom systemet og IP-adressen du skrev inn. Video Diagnostikk-skjermbilde Videodiagnostikk Tester fargeinnstillingene til skjermen for optimal bildekvalitet. Hvis fargefeltet som genereres under testen ikke er klart, eller fargene ikke ser riktige ut, må skjermen justeres. Lyd Diagnostikk-skjermbilde Høyttalertest Lydmåler Tester forbindelsen til lydkabelen. Et lydsignal på 473 Hz indikerer at de lokale lydforbindelsene er som de skal være. Hvis du kjører testen fra systemet under en samtale, vil motparten også høre signalet. Hvis du kjører testen fra Polycom QDX 6000-webgrensesnittet under en samtale, vil personer på stedet du tester høre signalet, men du vil ikke høre det. Måler styrken på lydsignaler fra mikrofon(er), lyd hos motparten, lyd fra videospilleren og eventuelle enheter som er koblet til lydinngangen. Snakk inn i mikrofonen(e) for å teste dem. Kontroller lyden hos motparten ved å be en deltaker 10-3

62 Statistikk og diagnostikk Diagnostikk-skjermbilde hos motparten snakke, eller ved å ringe til en telefon som befinner seg i rommet til motparten, slik at du hører ringelyden. For å kontrollere en videospiller eller DVD-spiller må du koble den til videospillerinngangene og spille av en video eller DVD for å teste lyden. Lydmålerne viser maksimale signalnivåer. Angi signalnivåer slik at du kan se toppene mellom +3 db og +7 db ved normal tale og programmateriale. Tilfeldige topper på mellom +12 db til +16 db med høye, kortvarige lyder anses som akseptabelt. En måleravlesning på +20 db tilsvarer 0 dbfs i lyden for Polycom QDX 6000-systemet. Et signal på dette nivået tilsier sannsynligvis klipping i lydsystemet. Målerne fungerer bare når de tilsvarende innsignalene er aktivert. Merk: Enkelte lydinnstillinger er ikke tilgjengelig når en digital SoundStructure-mikser er koblet til Polycom QDX 6000-systemet. Tilbakestill system Diagnostikk-skjermbilde Tilbakestill system Tilbakestill Polycom QDX 6000-systemet til fabrikkinnstillingene. Merk: Hvis Sikkerhetsmodus er aktivert, må du oppgi rompassordet for å kunne tilbakestille systemet. Når du tilbakestiller systemet med fjernkontrollen, gjør systemets brukergrensesnitt at du kan: Beholde systeminnstillingene (for eksempel systemnavn og nettverkskonfigurasjon) eller gjenopprette fabrikkinnstillingene. Beholde eller slette adresseboken som er lagret på systemet. Det er lurt å laste ned Detaljrapport om samtaler og arkiverte rapporter før du tilbakestiller systemet. Se Detaljrapport om samtaler for mer informasjon. Siste samtaler Når innstillingen Detaljrapport om samtaler er aktivert, vises en liste over de 99 siste samtalene som er foretatt av systemet, under Siste samtaler. Den inneholder følgende informasjon: Motpartens navn og nummer Dato og klokkeslett Samtale inn eller ut Listen Siste samtaler viser innkommende og utgående samtaler som tilkobles, samt utgående samtaler som ikke tilkobles. Hvis Ikke forstyrr er aktivert, vil ikke noen innkommende samtaler fra 10-4

63 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer andre numre bli oppført. Hovedskjermbildet kan konfigureres til å omfatte Siste samtaler. Se Tilpasse hovedskjermbildet for mer informasjon om å inkludere Siste samtaler-listen på hovedskjermbildet. Slik viser du skjermbildet Siste samtaler: Gå til System > Administratorinnstillinger > Nettverk > Siste samtaler. Du kan se flere detaljer om en samtale ved å markere oppføringen og trykke Hjelp på fjernkontrollen. Informasjonen omfatter motpartens nummer og navn, og typen, lengden, hastigheten (båndbredde) og varigheten av samtalen. Hvis du trenger enda flere detaljer om samtaler, kan du se eller laste ned Detaljrapport om samtaler fra Polycom QDX 6000-webgrensesnittet. Detaljrapport om samtaler Når Detaljrapport om samtaler er aktivert, viser den systemets samtalehistorikk. Du kan vise detaljrapporten fra Polycom QDX 6000-webgrensesnittet. Hver samtale som tilkobles, legges til i Detaljrapport om samtaler, uansett om det er en innkommende eller utgående samtale. Hvis en samtale ikke kobles til, viser rapporten årsaken. Detaljrapport om samtaler omfatter ikke innkommende anrop som Polycom QDX 6000-systemet ikke svarer på. Så hvis du har gått glipp av samtaler mens Ikke forstyrr var aktivert, vil ikke detaljene for disse være oppgitt i Detaljrapport om samtaler. Slik viser og laster du ned detaljrapport om samtaler via Polycom QDX 6000-webgrensesnittet: 1 Åpne en webleser på en PC. 2 I adressefeltet til webleseren, skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Hvis du blir bedt om det, må du skrive inn admin som brukernavn, og deretter skrive inn administratorpassordet. 4 Klikk Verktøy > Detaljrapport om samtaler for å vise detaljene i filen. 5 Klikk Lagre og angi et sted på datamaskinen der du vil lagre filen. Informasjon i Detaljrapport om samtaler Den følgende tabellen beskriver datafeltene i Detaljrapport om samtaler. Data Start Date Startdatoen for samtalen i formatet dd/mm/åååå. 10-5

64 Statistikk og diagnostikk Data (Startdato) Start Time (Starttid) End Date (Sluttdato) End Time (Sluttid) Call Duration (Samtalevarighet) Remote System Name (Navn på eksternt system) Call Field Number 1 (Samtalefelt nummer 2) Call Field Number 2 (Samtalefelt nummer 2) (Hvis aktuelt for samtalen) Transport Type (Transporttype) Call Rate (Samtalehastighet) System Manufacturer (Systemprodusent) Call Direction (Samtaleretning) Conference ID (Konferanse-ID) Call ID (Samtale-ID) Endpoint Alias (Endepunktsalias) Endpoint Additional Alias (Ekstra endepunktsalias) Endpoint Type (Endepunktstype) Endpoint Transport Address (Endepunktets transportadresse) Tidspunktet samtalen startet, i 24-timersformatet tt.mm.ss Sluttdatoen for samtalen. Sluttidspunktet for samtalen. Samtalens varighet. Systemnavnet til motparten. Ved utgående samtaler Nummeret som er slått fra det første samtalefeltet, ikke nødvendigvis transportadressen. Ved innkommende samtaler Ringer-ID-informasjonen fra det første nummeret som mottas fra en motpart. Ved utgående samtaler Nummeret som er slått fra det andre samtalefeltet, ikke nødvendigvis transportadressen. Ved innkommende samtaler Ringer-ID-informasjonen fra det første nummeret som mottas fra en motpart. Samtaletypen H.323 (IP) Båndbredden som er forhandlet med motparten. Navnet på produsenten av systemet, modellen og programvareversjoner, hvis det er mulig å fastslå dem. Inn For mottatte samtaler Ut For samtaler oppringt fra systemet Et nummer som tildeles hver konferanse. Identifiserer enkeltsamtaler innenfor samme konferanse. Aliaset til motparten. Ekstra alias for motparten. Endepunkt, gateway eller MCU. Den aktuelle adressen til motparten (ikke nødvendigvis adressen som ble ringt opp). 10-6

65 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Data Audio Protocol (Tx) (Lydprotokoll (Tx)) Audio Protocol (Rx) (Lydprotokoll (Rx)) Video Protocol (Tx) (Videoprotokoll (Tx)) Video Protocol (Rx) (Videoprotokoll (Rx)) Video Format (Tx) (Videoformat (Tx)) Video Format (Rx) (Videoformat (Rx)) Avbruddsårsak Average Percent of Packet Loss (Tx) (Gjennomsnittlig prosent pakketap (Tx)) Average Percent of Packet Loss (Rx) (Gjennomsnittlig prosent pakketap (Rx)) Average Packets Lost (Tx) (Gjennomsnittlig pakketap (Tx)) Average Packets Lost (Rx) (Gjennomsnittlig pakketap (Rx)) Average Latency (Tx) (Gjennomsnittlig ventetid (Tx)) Average Latency (Rx) (Gjennomsnittlig ventetid (Rx)) Maximum Latency (Tx) (Maksimal ventetid (Tx)) Maximum Latency (Rx) (Maksimal Lydprotokollen som ble sendt til motparten, for eksempel G.728 eller G Lydprotokollen som ble mottatt fra motparten, for eksempel G.728 eller G.722. Videoprotokollen som ble sendt til motparten, for eksempel H.263 eller H.264. Videoprotokollen som ble mottatt fra motparten, for eksempel H.261 eller H.263. Videoformatet som ble sendt til motparten, for eksempel CIF eller SIF. Videoformatet som ble mottatt fra motparten, for eksempel CIF eller SIF. Årsak til at samtalen avbrytes. Det kombinerte gjennomsnittet av prosentandelen av sendte lyd- og videopakker som gikk tapt i løpet av de 5 sekundene forut for tidspunktet da prøven ble tatt. Denne verdien rapporterer ikke et kumulativt gjennomsnitt for hele H.323-samtalen. Den rapporterer imidlertid et gjennomsnitt for prøveverdiene. Det kombinerte gjennomsnittet av prosenttallene for mottatte lyd- og videopakker som gikk tapt i løpet av de 5 sekundene forut for tidspunktet da prøven ble tatt. Denne verdien rapporterer ikke et kumulativt gjennomsnitt for hele H.323-samtalen. Den rapporterer imidlertid et gjennomsnitt for prøveverdiene. Antall pakker sendt som gikk tapt under en H.323-samtale. Antall pakker sendt fra motparten som gikk tapt under en H.323-samtale. Den gjennomsnittlige ventetiden for pakker sendt i løpet av en H.323-samtale basert på omløpsforsinkelse, beregnet på grunnlag av tester utført én gang i minuttet. Den gjennomsnittlige ventetiden for pakker mottatt i løpet av en H.323-samtale basert på omløpsforsinkelse, beregnet på grunnlag av tester utført én gang i minuttet. Den maksimale ventetiden for pakker sendt i løpet av en H.323-samtale basert på omløpsforsinkelse, beregnet på grunnlag av tester utført én gang i minuttet. Den maksimale ventetiden for pakker mottatt i løpet av en H.323-samtale basert på omløpsforsinkelse, beregnet på 10-7

66 Statistikk og diagnostikk Data ventetid (Rx)) grunnlag av tester utført én gang i minuttet. Average Jitter (Tx) (Gjennomsnittlig støy (Tx)) Average Jitter (Rx) (Gjennomsnittlig støy (Rx)) Maximum Jitter (Tx) (Maksimal støy (Tx)) Maximum Jitter (Rx) (Maksimal støy (Rx)) Den gjennomsnittlige støyen for pakker sendt i løpet av en H.323-samtale, beregnet på grunnlag av tester utført én gang i minuttet. Den gjennomsnittlige støyen for pakker mottatt i løpet av en H.323-samtale, beregnet på grunnlag av tester utført én gang i minuttet. Den maksimale støyen for pakker sendt i løpet av en H.323-samtale, beregnet på grunnlag av tester utført én gang i minuttet. Den maksimale støyen for pakker mottatt i løpet av en H.323-samtale, beregnet på grunnlag av tester utført én gang i minuttet. Detaljrapport om samtaler-arkiver Samtaler legges til i Detaljrapport om samtaler inntil filen når en størrelse på 50 kb, som tilsvarer omtrent 150 samtaler. Systemet arkiverer da Detaljrapport om samtaler og oppretter en ny Detaljrapport om samtaler-fil. Hvis det allerede foreligger et arkiv, overskrives det av det nye arkivet. Detaljrapporten om samtaler starter med Rad 1, men konferansenumrene fortsetter fra filen som sist ble arkivert. Konferansenummerering starter fra 1 igjen etter at systemet har tildelt konferansenummer Systemlogger Vise systemlogger Slik viser og laster du ned Detaljrapport om samtaler-arkivet via Polycom QDX 6000-webgrensesnittet: 1 Åpne en webleser på en PC. 2 I adressefeltet til webleseren, skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Hvis du blir bedt om det, må du skrive inn admin som brukernavn, og deretter skrive inn administratorpassordet. 4 Klikk Verktøy > Detaljrapport om samtaler for å vise detaljene i filen. 5 Klikk Lagre arkiv og angi et sted på datamaskinen der du vil lagre filen. Du kan bruke Polycom QDX 6000-webgrensesnittet til å vise og laste ned systemlogger Slik viser du systemlogger:

67 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer 1 Åpne en webleser på en PC. 2 I adressefeltet til webleseren, skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Hvis du blir bedt om det, må du skrive inn admin som brukernavn, og deretter skrive inn administratorpassordet. 4 Klikk Diagnostikk > Systemlogg > Vis logger. Du kan vise gjeldende logger eller arkiverte logger. Du kan også filtrere hvilken informasjon som vises. Når du angir et filter, endres visningen i den gjeldende webgrensesnittdelen. Når du angir et filter, har ikke dette innvirkning på hvilke meldinger som logges. Filtre lagres ikke for andre webgrensesnittøkter. Laste ned systemlogger Støtteinformasjonspakken inneholder logger, konfigurasjonsinnstillinger og annen diagnoseinformasjon. Slik laster du ned en systemlogg via webgrensesnittet i Polycom QDX 6000: 1 Åpne en webleser på en PC. 2 I adressefeltet til webleseren, skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Hvis du blir bedt om det, må du skrive inn admin som brukernavn, og deretter skrive inn administratorpassordet. 4 Klikk Diagnostikk > Systemlogg > Last ned logger. 5 Klikk Last ned støtteinformasjonspakke / Systemlogg / Feillogg og angi et sted på datamaskinen der du vil lagre filen. Innstillinger for systemlogg Slik konfigurerer du innstillinger for systemlogg via webgrensesnittet i Polycom QDX 6000: 1 Åpne en webleser på en PC. 2 I adressefeltet til webleseren skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Hvis du blir bedt om det, må du skrive inn admin som brukernavn, og deretter skrive inn administratorpassordet. 4 Klikk Diagnostikk > Systemlogg > Innstillinger for systemlogg. 5 Konfigurer disse innstillingene: 10-9

68 Statistikk og diagnostikk Innstilling Loggnivå Ekstern loggføring er aktivert Ekstern loggserver Aktiver H.323-sporing Angir minimumsloggnivået for meldinger lagret i Polycom QDX 6000-systemets flash-minne. DEBUG logger alle meldinger. ADVARSEL logger færrest antall meldinger. Polycom anbefaler at denne innstillingen settes til standardverdien FEILSØK. Angir om ekstern loggføring er aktivert. Når denne innstillingen aktiveres, sender Polycom QDX 6000-systemet hver loggmelding til den angitte serveren i tillegg til å loggføre den lokalt. Systemet begynner umiddelbart å videresende loggmeldingene når du klikker Oppdater. Kryptering støttes for ekstern loggføring, og Polycom anbefaler ekstern loggføring bare for sikre, lokale nettverk. Angir domenenavnet eller IP-adressen til syslog-serveren. Serveren må støtte syslog-protokollen som er standard (RFC 3164). Logger tilleggsinformasjon om H.323-forbindelse

69 11 Feilsøking Ringe en testoppringing Når du er ferdig med å konfigurere systemet, kan du bruke et av prøvenumrene i adresseboken til å teste oppsettet. Slik ringer du en testoppringing: 1 På skjermbildet Ring opp, velg Adressebok. 2 Velg Gruppe. 3 Velg Alle og marker et tall. 4 Trykk Ring på fjernkontrollen eller tastaturet. Du kan også finne en liste med verdensomspennende numre du kan bruke til å teste Polycom QDX 6000-systemet på Hvis du har problemer med å føre videosamtaler: Kontroller at du slo riktig nummer, og prøv deretter igjen. For å finne ut om dette skyldes et problem på ditt system, kan du be personen du prøvde å nå om å ringe deg i stedet. Finn ut om strømmen til systemet du ringer er slått på, og om det fungerer som det skal. Aktivere basismodus Basismodus er en begrenset driftsmodus som bruker H.261 for video og G.711 for lyd. Dette gir administratorer en mulighet til å løse kompatibilitetsproblemer som ikke kan løses på andre måter. Innstillingen Basismodus gjelder inntil du endrer den. Basismodus deaktiverer mange systemfunksjoner, for eksempel innholdsdeling, kamerakontroll for den andre enden og avanserte lyd- og videoalgoritmer. Bruk basismodus bare når du ringer opp systemer som ikke fungerer riktig med disse avanserte funksjonene. Slik aktiverer du basismodus i Polycom QDX 6000-systemgrensesnittet: 1 Gå til System > Administratorinnstillinger > Nettverk > Oppringingspreferanse. 11-1

70 Feilsøking 2 Velg Aktiver basismodus. Slik aktiverer du basismodus i Polycom QDX 6000-webgrensesnittet: 1 Åpne en nettleser på en datamaskin. 2 I adressefeltet til webleseren, skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til webgrensesnittet i Polycom QDX Gå til Administratorinnstillinger > Nettverk > Oppringingspreferanse. 4 Velg Aktiver basismodus. Generell feilsøking Denne delen beskriver problemer, sannsynlige årsaker og løsninger. De er organisert etter kategori for å hjelpe deg med å feilsøke alle typer problemer. Strøm og oppstart Samtalekontroller Tilgang til skjermbilder og systemer Ringe Skjermer Kameraer Lyd Styre brukertilgang til innstillinger og funksjoner Strøm og oppstart Symptom Problem Løsning Systemet starter ikke eller reagerer ikke i det hele tatt. Strømbryteren er av. Strømledningen er ikke tilkoblet. Det er ikke strøm i strømuttaket, eller systemets strømforsyning virker ikke som den skal. Slå på strømbryterne på systemet og alt ustyr som er koblet til det. Sørg for at systemets strømledning er på plass og at den er koblet til et strømuttak. Hvis du kobler systemets strømledning til en forgreningskontakt, må du kontrollere at denne er koblet til et strømuttak og at strømbryteren er slått på. Kontroller strømuttaket ved å trekke ut strømledningen og koble til en lampe, en radio eller et annet lite elektrisk apparat. Hvis det ikke virker, er det ikke strøm i uttaket, og du må koble systemet til et annet uttak. Hvis det er strøm i strømuttaket, kan problemet være i systemets strømforsyning. 11-2

71 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Samtalekontroller Symptom Problem Løsning Systemet reagerer ikke på fjernkontrollen. Ingen batterier, eller utladede batterier i fjernkontrollen. Batteriene i fjernkontrollen er satt inn feil. Belysningen i rommet ligger i 38 khz-området og forstyrrer signalene fra fjernkontrollen. Den infrarøde sensoren mottar ikke signaler fra fjernkontrollen. Den eksterne infrarøde sensoren fungerer ikke som den skal. Sett tre AAA-batterier i fjernkontrollen. Sett inn batteriene i riktig +/- -posisjon. Slå av lysene i rommet og prøv å bruke fjernkontrollen på nytt. Slik kontrollerer du om fjernkontrollen virker: Pek fjernkontrollen direkte mot systemet eller kameraet, og trykk en knapp. Hvis lampen på systemet blinker, betyr det at fjernkontrollen fungerer som den skal. Sørg for at du peker fjernkontrollen mot den infrarøde sensoren på forsiden av systemet eller kameraet. Kontroller forbindelsene mellom bakpanelet, kabeladapteren og kabelen til den infrarøde sensoren. Tilgang til skjermbilder og systemer Symptom Problem Løsning Kan ikke navigere til administratorskjermbildene System-knappen vises ikke. Kan ikke navigere til administratorskjermbildene uten passord. Får ikke tilgang til systemet utenfra. Hovedskjermbildet er ikke konfigurert til å vise System-knappen. Systemadministratoren har angitt et passord eller standardpassordet ble ikke slettet. Systemet tillater ikke ekstern tilgang. Trykk Hjelp-knappen på fjernkontrollen og velg System til slutt i hjelpemeldingen, eller åpne systemet eksternt med Polycom QDX 6000-webgrensesnittet, Telnet eller SNMP. Du kan legge til System-knappen tilbake i hovedskjermbildet fra Polycom QDX 6000-webgrensesnittet. 1) Klikk Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Innst. for hovedskjerm og velg System. 2) Klikk Oppdater for å ta i bruk endringen. Angi passordet Standardpassord er systemets serienummer. På systemet, gå til System > Administratorinnstillinger > Generelle innstillinger > Sikkerhet > aktiver tilgang. og Systemet eller datamaskinen er ikke koblet til lokalnettverket. Kontroller at LAN-kabelen er koblet til LAN-porten på baksiden av systemet. Kontroller LAN-kabelen til datamaskinen. 11-3

72 Feilsøking Symptom Problem Løsning Kan ikke administrere systemet utenfra. LAN-kabelen til systemet eller datamaskinen er i ustand. DHCP-klient er PÅ og ingen DHCP-server er tilgjengelig. Det er en brannmur mellom datamaskinen og systemet. Datamaskinen er på et annet nettverk, og det er ingen forbindelse mellom nettverkene. Systemet er i Sikkerhetsmodus, som krever sikker tilgang til systemet. Du har ikke skrevet inn riktig passord. For mange administratorer er logget på systemet. Skift systemets LAN-kabel. Kontroller dette ved å kontrollere lampene på systemet. Det skal være et konstant grønt lys som indikerer tilkobling til lokalnettverket, og et blinkende oransje lys som indikerer LAN-trafikk, hvis kabelen er i orden. Ta kontakt med nettverksadministratoren. Ta kontakt med nettverksadministratoren. Plasser datamaskinen og systemet på samme delnett. Hvis dette løser problemet, kontrollerer du ruterkonfigurasjonen. Hvis ikke, må du kontakte leverandøren av nettverkstjenesten. Bruk sikre tilgangsmodi. Se Konfigurere sikkerhetsmodus for mer informasjon. Angi riktig brukernavn og passord for ekstern tilgang. Merk: Brukernavnet for webtilgang er admin, og standardpassordet er enhetens serienummer. Det er bare tillatt med fem systemadministratorer om gangen. Start systemet på nytt for å logge av alle sammen. Ringe Symptom Problem Løsning Får feilmelding når jeg ringer opp en IP (H.323)-samtale Systemet er ikke koblet til lokalnettverket. Systemets LAN-kabel er dårlig. Motpartens system er ikke tilkoblet. Systemet er ikke riktig konfigurert for nettverket. IP-gatewayen/gatekeeperen fungerer ikke eller er ikke riktig konfigurert. Bekreft at LAN-kabelen er riktig tilkoblet. Skift systemets LAN-kabel. Bruk PING-testen (System > Diagnostikk > Nettverk PING) for å kontrollere om systemet ditt har tilgang til motparten. Hvis testen mislykkes, er systemet hos motparten ikke tilgjengelig. Kontroller IP-konfigurasjonen. Kontakt administratoren for gatekeeperen/gatewayen. 11-4

73 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Symptom Problem Løsning Samtaler kobles ikke til. Bruk PING-testen (System > Diagnostikk > Nettverk PING) for å kontrollere om motparten er en H.323-enhet. Hvis det ikke er en H.323-enhet og du er sikker på at IP-adressen er riktig, er adressen sannsynligvis ikke i ditt nettverk. Dette gjelder spesielt adresser som begynner med 10., , til og med , eller , som er private nettverksadresser. Kan ikke velge ønsket hastighet for BONDINGsamtaler blant hastighetene du kan velge mellom. Hvis du ikke kan ringe opp kjente steder i nettverket, kan det hende at en gatekeeper blokkerer oppringinger fra uregistrerte systemer. Nettverkskortmodulen er ikke skikkelig tilkoblet. Hastigheter vises ikke når hastighetsikonet velges. Registrering må utføres i gatekeeperen. Kontroller kablene til nettverkskortmodulen. 1) Gå til System > Administratorinnstillinger > Nettverk > Oppringingspreferanse og velg for å gå til skjermbildet Forbindelseshastigheter. 2) Velg de ønskede forbindelseshastighetene. Skjermer Symptom Problem Løsning Skjermen er blank, startmusikken spiller og Polycom-logoen vises en kort stund. Hovedskjermen viser ikke noe bilde. Skjermen er fortsatt svart når du bruker fjernkontrollen eller tastaturet. Systemet starter. Dette er normalt. Systemet går i dvale etter en periode uten aktivitet. Skjermen er ikke riktig koblet til systemet. Skjermens strømledning står ikke i kontakten. Skjermen er slått av. Skjermen er ikke riktig koblet til systemet. Ingen handling er påkrevd. Systemet er i dvale. Systemet vekkes opp av enhver bruk av fjernkontrollen eller en innkommende samtale. Kontroller at skjermen er koblet til riktig i henhold til produsentens instruksjoner og systemoppsettsveiledningen du mottok sammen med systemet. Sett i strømledningen til skjermen og slå på skjermen. Slå på skjermen. Kontroller at skjermen er koblet til riktig i henhold til produsentens instruksjoner og systemoppsettsveiledningen du mottok sammen med systemet. 11-5

74 Feilsøking Symptom Problem Løsning Samtalen kobles til, men du kan ikke se eller høre personer hos motparten, selv om de kan se og høre deg. Når du bruker flere skjermer, ser du ikke det du forventer på hver skjerm. Når du bruker to skjermer, vises det samme bildet på den første og den andre skjermen. Personene i den andre enden kan ikke se deg. Video vises i sort-hvitt. Personene i din ende vises som silhuetter i PIP-vinduet. Video fra ditt sted er for mørk eller for lys i PIP-vinduet. Kantene på bilder kuttes av når jeg viser grafikk. Deltakerne i samtalen kan ikke se eller høre det som spilles av på videospilleren eller DVD-spilleren. Bildet er tregt eller ujevnt. Systemet er konfigurert for bruk med en NAT, men befinner seg ikke bak en NAT. Skjermer er ikke aktivert. Skjermene er ikke tilkoblet de riktige videoutgangene. Du er den eneste deltakeren i en samtale som er oppringt gjennom en ekstern MCU. Systemet utfører en Ekko i denne enden-test. Du har valgt et kamera som ikke er tilkoblet. Skjermkabelen er ikke riktig tilkoblet. Skjermkabelen er defekt. Kameraet peker mot en sterk lyskilde, for eksempel et vindu. Lyssettingen på stedet har blitt endret i løpet av de siste minuttene. Under samtaler justeres kameraet etter lyssettingen hvert femte minutt. Grafikk fra den andre enden vises på en NTSC-skjerm. Videospilleren eller DVD-spilleren er ikke valgt. Videospilleren eller DVD-spilleren er ikke riktig satt opp. Systemet mottar video som har veldig mye bevegelse. Gå til System > Admininistratorinnstillinger > Nettverk > IP > Brannmur og kontroller at NAT-konfigurasjon er Av. Aktiver de tilkoblede skjermene på System > Administratorinnstillinger > Skjermer > Skjermer-skjermbildet. Kontroller at skjermene er koblet til riktig i henhold til systemoppsettsveiledningen du mottok sammen med systemet. MCU-enheter sender vanligvis den første deltakeren i sløyfe tilbake til seg. Vent på at andre deltakere slutter seg til konferansen. Trykk på fjernkontrollen for å avslutte testen. Velg hovedkameraet. Kontroller at skjermen er koblet til riktig i henhold til produsentens instruksjoner og systemoppsettveiledningen du mottok sammen med systemet. Skift kabelen. Be deltakerne sitte slik at det ikke er noen lyskilde bak dem, hvis det er praktisk mulig. Eller gå til System > Administratorinnstillinger > Kameraer og velg Baklyskompensering. Flytt på kameraet. Det justeres etter lyssettingen hvis det flyttes. Bruk en VGA-skjerm til å vise grafikk. Velg videospilleren (Kamera 3): Trykk Kamera og deretter på 3. Se produsentens instruksjoner for riktig oppsett av videospilleren eller DVD-spilleren. En bakgrunn med mindre bevegelse gir bedre og jevnere videobilder. 11-6

75 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Symptom Problem Løsning Blått skjermbilde i PIP-vinduet. PIP blir ufokusert når det går flere minutter uten at det er bevegelse i bildet. For mange sendefeil på nettverkslinjen. Kontroller feiltellingen på Diagnostikk > Samtalestatistikk for å bekrefte dette. Videospillerinngangen er valgt, men videospilleren spiller ikke. De fleste videospillere genererer et blått skjermbilde når det ikke spilles av et bånd. Kameravalget er feil. Ingen video fra inngangen. Hovedkameraet fungerer ikke og Polycom QDX 6000-systemet viser kameravarsel. Kameraet peker mot et område uten kontraster. For å fokusere må kameraet kunne registrere en kant. Prøv å ringe opp på nytt, kanskje med lavere nettverkshastighet. Velg et annet kamera eller spill av et bånd på videospilleren. Velg det aktuelle kameraet: Trykk Kamera på fjernkontrollen, og trykk deretter nummeret på kameraet du ønsker å bruke. Kontroller at en videokilde er tilkoblet den valgte inngangen. Start Polycom QDX 6000-systemet på nytt. Pek kameraet mot et område med et begrenset antall gjenstander som beveger seg, med forskjellige avstander. Kameraer Symptom Problem Løsning Kameraet flytter seg ikke sideveis eller opp og ned. Kamera fungerer ikke. Et sted kan ikke styre kameraet på det andre stedet. Du prøver å bevege et kamera som ikke kan zoomes eller beveges sideveis eller opp og ned. Kamerakontrollkabelen er ikke riktig tilkoblet. Fjernkontrollen fungerer ikke. Kameraet er ikke riktig tilkoblet, eller strømforsyningen er ikke koblet til. Kamerakontroll i andre enden er ikke aktivert. Sørg for at du har valgt et kamera som kan bevege seg sideveis og opp og ned og som har zoom. Kontroller at kameraet er koblet til i henhold til produsentens instruksjoner og systemoppsettsveiledningen du mottok sammen med systemet. Slik sikrer du at fjernkontrollen fungerer godt: Pek fjernkontrollen direkte mot systemet eller kameraet, og trykk en tast. Hvis lampen på systemet blinker, betyr det at fjernkontrollen fungerer som den skal. Kontroller at kameraet er koblet til i henhold til produsentens instruksjoner og systemoppsettsveiledningen du mottok sammen med systemet. Gå til System > Administratorinnstillinger > Kameraer > > > > og aktiver Ekstern kontroll av kamera her. 11-7

76 Feilsøking Symptom Problem Løsning Et av systemene har ikke mulighet for kamerakontroll av den andre enden. Be deltakerne i den andre enden om å stille inn kameraet. Lyd Symptom Problem Løsning Ingen lyd på ditt sted Motparten er dempet. Se etter motpartens Demp-ikon. Be motparten om å oppheve dempingen av mikrofonen. Merk: Motpartens mikrofon kan være dempet selv om du ikke ser noe Demp-ikon for motparten. Personene i den andre enden kan ikke høre deg. Volumet kan være skrudd helt ned på skjermen eller et eksternt lydsystem. Motpartens mikrofoner er ikke riktig plassert. Motpartens mikrofon er ikke tilkoblet eller får ikke strøm. For mange linjefeil. Skjermens lydinnganger er ikke riktig tilkoblet. Systemets lydutganger er ikke riktig tilkoblet. Personene i din ende sitter for langt fra mikrofonen. Systemmikrofonen er dempet. Øk volumet på skjermen eller på det eksterne lydsystemet. Bruk fjernkontrollen eller tastaturet til å øke volumet. Kontroller voluminnstillingen til skjermen eller det eksterne lydsystemet. Kontroller deretter systemets lydutgang ved hjelp av funksjonen Høyttalertest under System > Diagnostikk > Lyd. Du skal høre et 473 Hz-signal. Sørg for at hver person som snakker, vender seg mot en mikrofon og sitter nærme nok. Be motparten om å kontrollere kabelen til mikrofonen. Prøv å ringe opp på nytt senere. Kontroller lydutgangen ved hjelp av skjermbildet Høyttalertest under System > Diagnostikk > Lyd. Du skal høre et 473 Hz-signal. Be noen i den andre enden om å snakke i mikrofonen og kontroller måleren Lyd i den andre enden på skjermbildet Lydmåler under System > Diagnostikk > Lyd for å finne ut om systemet mottar lyd. Kontroller systemets lydforbindelser til skjermen, eller til det eksterne lydsystemet hvis et er tilkoblet. Bekreft at systemet er koblet til de riktige lydkontaktene på skjermen. Flytt nærmere mikrofonen. Se etter én eller flere av disse dempeindikasjonene på systemet: Dempeikon for denne enden på skjermen. Polycom-mikrofoner: Mikrofonens dempelampe lyser rødt. Trykk Demp-knappen på fjernkontrollen eller tastaturet for å oppheve dempingen av systemet. 11-8

77 Administratorveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Symptom Problem Løsning Ikke nok volum under en samtale. Lydeffekter, f.eks. ringesignalet, er for høye eller for lave. Du kan høre deg selv på systemskjermen eller det eksterne lydsystemet. Når det spilles av musikk under samtalen, høres den forvrengt ut på de andre stedene. Stereolyden kommer fra feil høyttaler. Video og lyd er ikke synkronisert. Det kommer ikke strøm til mikrofonen i denne enden. Motpartens mikrofon er ikke tilkoblet eller får ikke strøm. Systemets mikrofon virker ikke. Personene i den andre enden sitter for langt fra mikrofonen. Volumet er stilt for lavt på systemet. Volumet er stilt for lavt på skjermen. Volumet for lydeffekter står ikke på ønsket nivå. Mikrofonen i den andre enden står for nær systemets høyttaler. (Gjelder kun motpartssystemer med egne mikrofoner.) Lydvolumet i den andre enden kan være for høyt. Skjermen eller det eksterne lydsystemet er tilkoblet lydutgangen for videospilleren. Musikkilden er ikke koblet til systemet. Systemets ekkokanselleringsog støydempingsfunksjoner kan forstyrre musikk som plukkes opp av mikrofonene. Høyttalerne er ikke riktig tilkoblet. Videokvaliteten for kameraet i bruk er innstilt for skarphet. Denne innstillingen gjelder bilder uten bevegelse. Demp mikrofonen. Hvis lampen ikke lyser, betyr det at mikrofonen ikke tilføres strøm. Kontroller at mikrofonkabelen sitter godt i kontakten. Skift ut mikrofonkabelen dersom personene i den andre enden fremdeles ikke kan høre deg. Kontroller at mikrofonen er riktig installert. Kontroller Polycom-mikrofon eller Linje inn-måleren på skjermbildet Lydmåler under System > Diagnostikk > Lyd for å fastslå om systemet sender lyd. Kontakt forhandleren. Be personene i den andre enden om å flytte seg nærmere mikrofonen. Bruk fjernkontrollen eller tastaturet til å øke volumet. Øk volumet på skjermen eller på det eksterne lydsystemet. Juster volumet for lydeffektene på skjermbildet Lydinnstillinger. Hvis du ikke ønsker å høre lydeffekter, stiller du volumet til 0. Sørg for at mikrofonen hos motparten plasseres vekk fra systemets høyttaler. Reduser lydvolumet i den andre enden. Kontroller at alt utstyret er koblet til riktig i henhold til produsentens instruksjoner og systemoppsettsveiledningen du mottok sammen med systemet. Koble musikkilden til systemets lydinngang. Koble høyttaleren på venstre side til den hvite lydutgangen på systemet og høyttaleren på høyre side til den røde utgangen. 1) Gå til System > Administratorinnstillinger > Kameraer > > > Videokvalitet. 2) Endre kamerainnstillingen til Bevegelse. 11-9

78 Feilsøking Symptom Problem Løsning Stemmer på det lokale stedet virker forvrengte i høyttalerne på det lokale stedet. Skjermbildet Lydmåler viser en avlesning for Polycom-mikrofon, men ingen mikrofon er koblet til systemet mottar lokal lyd fra en mikser. Den andre enden har forvrengt lyd fra høyttalerne i den andre enden. Forvrengt lyd i den andre enden skyldes ofte overbelastning i inngangsfasen på forsterkeren i den andre enden. Ekkokansellering er i bruk. I dette tilfellet viser systemet inngangsnivået i linjeinngangen. Be den andre enden redusere volumet på deres Polycom QDX 6000-system til omtrent 25 og øke volumet på den eksterne forsterkeren, for å opprettholde samme lydstyrke. Dette er normalt. Feilindikasjoner Symptom Problem Løsning Skjermbildet Systeminformasjon viser "venter" i feltet IP-videonummer. Hovedskjermbildet angir " " som systemets IP-adresse. Svakt batteri-ikon på skjermen. Lokalnettverket virker ikke. DHCP-serveren er ikke tilgjengelig. LAN-kabelen er ikke tilkoblet. Systemet er konfigurert med den statiske IP-adressen Systemet er konfigurert for DHCP, men ingen DHCP-servere svarer eller er for tiden tilgjengelige på nettverket. Systemet er delvis eller feilaktig konfigurert for bruk med brannmur/nat. Dårlige batterier i fjernkontrollen. Kontroller forbindelsen til lokalnettverket. Ta kontakt med nettverksadministratoren. Ta kontakt med nettverksadministratoren for å løse problemet med serveren eller for å få en statisk IP-adresse. Kontroller at LAN-kabelen er koblet til LAN-porten på systemet. Gå til System > Administratorinnstillinger > LAN-egenskaper og korriger innstillingene for IP-adresse. Ta kontakt med nettverksadministratoren for å løse problemet med serveren eller for å få en statisk IP-adresse. Gå til System > Administratorinnstillinger > Nettverk > IP > Brannmur > og bekreft innstillingen Ekstern NAT-adresse (WAN). Skift ut batteriene i fjernkontrollen med tre AAA-batterier

79 12 Systemets bakpanel og kabler Visning av systemets bakpanel Nr. Inngang eller utgang Nr. Inngang eller utgang 1 VGA-videoinngang 10 Seriell RS-232-port 2 Kamerakontrollgrensesnitt 11 Videoinngang for hovedkamera 3 Videoinngang for hjelpekamera 12 Videoinngang for DOC-kamera 4 Videoinngang for video-/dvd-enheter 13 Lydinngang for video-/dvd-spiller 5 Lydinngang for linjelyd 14 Lydutgang for video-/dvd-spiller 6 Lydutgang for linjelyd 15 Lydinngang for mikrofon 7 Videoutgang for tredje skjerm (støttes ikke ennå) 8 Videoutgang for hovedmonitor (YPrPb, RCA og S-video) 9 Videoutgang for andre skjerm (RCA, S-video og VGA) 16 LAN-port for IP-samtaler, People+Content IP og Polycom QDX 6000-webgrensesnitt. 17 Lydinngang for mikrofon (støttes ikke ennå) 18 Strømkontakt for strømtilførsel Strømbryter 12-1

80 Systemets bakpanel og kabler Systemkabler Kabel Delenummer LAN-kabel YPbPr-kabel VGA-kabel Quad-kabel Strømkabel Kamerakabel

Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer

Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer bilde av produktet her Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Versjon 3.0 Utgitt i februar 2009 3725-30855-104 Versjon 3.0 Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-logoutformingen, ReadiManager SE200

Detaljer

Komme igang-veiledning

Komme igang-veiledning Komme igang-veiledning for V500-systemet Juli 2005-utgave 3725-22082-003/A KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Varemerkeinformasjon Polycom og designen av Polycom-logoen er registrerte varemerker

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Komme igang-veiledning for VSX-serien

Komme igang-veiledning for VSX-serien Komme igang-veiledning for VSX-serien Juli 2005-utgave 3725-21296-005/A KOMME IGANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte varemerker for

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Foreta samtale med flere deltakere

Foreta samtale med flere deltakere HURTIGGUIDE Denne guiden tar for seg den grunnleggende informasjonen brukere trenger for å kunne utføre videosamtaler. Du kan legge guiden i møterommet og på videoopplæringssiden på intranettet, samt dele

Detaljer

Brukerveiledning for Polycom HDX -romsystemer

Brukerveiledning for Polycom HDX -romsystemer Brukerveiledning for Polycom HDX -romsystemer Versjon 2.6 April 2010 3725-24098-004/A Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-trekantlogoen og navnene og merkene som er tilknyttet Polycoms produkter, er

Detaljer

Brukerveiledning for Polycom HDX -skrivebordssystemer

Brukerveiledning for Polycom HDX -skrivebordssystemer Brukerveiledning for Polycom HDX -skrivebordssystemer Versjon 2.6 April 2010 3725-27727-003/A Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-trekantlogoen og navnene og merkene som er tilknyttet Polycoms produkter,

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

VideoTaleDataWeb. Administratorveiledning for V500-systemet. versjon 8.0. Koble til. Slik du foretrekker.

VideoTaleDataWeb. Administratorveiledning for V500-systemet. versjon 8.0. Koble til. Slik du foretrekker. Administratorveiledning for V500-systemet versjon 8.0 Juli 2005-utgave 3725-22073-003/A V500 versjon 8.0 VideoTaleDataWeb Koble til. Slik du foretrekker. Varemerkeinformasjon Polycom og Polycom-logoen

Detaljer

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C510/C520 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok Plantronics DA80 lydprosessor Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-programvare 5 Installere Plantronics Hub 5 Starte Hub 5 Hub-faner 5 Bruke hodesettet 6 Besvare, avslutte og foreta

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725-M Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk 7

Detaljer

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Laste inn programvare 5 Grunnleggende 6 Bruke hodesettet 7 Tilpasse hodesett

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Oversikt Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Norsk......................... 93 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Eskens innhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhet med kamera og høyttaler

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse Videokonferanse Videokonferanse (VK) er toveis/flerveis lyd- og bildeforbindelse. To eller flere studio kan være koplet sammen, både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Administratorveiledning for VSX- serien

Administratorveiledning for VSX- serien bilde av produktet her Administratorveiledning for VSX- serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21235-007/A VSX versjon 8.5 Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-logoen, SoundStation, SoundStation VTX

Detaljer

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

AC1750 Smart WiFi-ruter

AC1750 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Cisco Meeting App

BRUKERVEILEDNING Cisco Meeting App BRUKERVEILEDNING Cisco Meeting App Side 1 Innhold 1. Bestilling av Cisco Meeting App (CMA)... 3 1.1 Helseforetak i Helse Sør-Øst (unntatt Ahus og OUS)... 3 1.2 Kommuner... 4 1.3 Nedlasting kommuner...

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

Oppgradere Polycom Video-programvare

Oppgradere Polycom Video-programvare Oppgradere Polycom Video-programvare Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi for videokonferanser.

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

1. Lading. 2. Oppsett i app. 3. Fysisk installasjon. 4. Funksjoner. 5. Feilsøking

1. Lading. 2. Oppsett i app. 3. Fysisk installasjon. 4. Funksjoner. 5. Feilsøking Video Doorbell 2 1 Sikkerhet i hjemmet starter ved ytterdøren Din nye Ring videodørklokke er starten på en Ring av sikkerhet rundt hele eiendommen din. Nå vil du alltid være koblet til hjemmet ditt, slik

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Spesifikasjoner SMART Bridgit 2010

Spesifikasjoner SMART Bridgit 2010 TENK FØR DU SKRIVER UT Spesifikasjoner SMART Bridgit 2010 Versjon 4.0 Produktbeskrivelse SMART Bridgit -programvaren er et kostnadseffektivt klient/server-program, som gjør det enkelt å planlegge møter

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Installasjon N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale signalkvaliteten

Detaljer

JULI 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JULI 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JULI 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 10 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK

Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK Velkommen Innholdet i pakken Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes til spesifikke oppgaver,

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER AirLink 2400ac FAQ Gratulerer med di valg av Svive Fractus. I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppse av Fractus. Om det er noe du lurer på som ikke

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Hurtigstart Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide

Detaljer

Kamera. Dome-nettverkskamera. Hurtigveiledning

Kamera. Dome-nettverkskamera. Hurtigveiledning Kamera Dome-nettverkskamera Hurtigveiledning Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD412F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD412FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD424F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD42FWD-(I)(Z)(H)(S) UD.6L0201B118A01EU

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Wallbox Commander Bruker Manual

Wallbox Commander Bruker Manual Wallbox Commander Bruker Manual 1/11 Velkommen til Wallbox Gratulerer med ditt kjøp av det revolusjonerende elbil lade system designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtigstart NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider Modell PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Komme i gang Takk for at du har kjøpt NETGEAR PR2000, N300 reiseruter

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer