Komme igang-veiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komme igang-veiledning"

Transkript

1 Komme igang-veiledning for V500-systemet Juli 2005-utgave /A

2 KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Varemerkeinformasjon Polycom og designen av Polycom-logoen er registrerte varemerker for Polycom, Inc., og People+Content IP, V500 og VSX er varemerker for Polycom, Inc. i USA og forskjellige andre land. Alle andre varemerker tilhører til de respektive eierne. Patentinformasjon Det medfølgende produktet er beskyttet av en eller flere amerikanske og utenlandske patenter og/eller anmeldte patentere som holdes av Polycom, Inc Polycom, Inc. Med enerett. Polycom Inc Willow Road Pleasanton, CA USA Uten skriftlig tillatelse fra Polycom, Inc er det ulovlig å kopiere dette dokumentet helt eller delvis, eller å overføre det ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler. I henhold til loven inkluderer reproduksjon oversettelse til et annet språk eller format. Som mellom partene, beholder Polycom, Inc. eiendomsretten til alle beskyttede rettigheter med hensyn til programvaren som produktene inneholder. Programvaren er beskyttet av åndsverklovene i USA og bestemmelser i internasjonale traktater. Du må derfor behandle programvaren på samme måte som annet materiale der opphavsretten er beskyttet (f.eks. en bok eller et lydopptak). Alt er gjort for å sikre at informasjonen i denne håndboken er nøyaktig. Polycom, Inc. er ikke ansvarlig for trykk- eller behandlingsfeil. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel. ii

3 Innhold Grunnleggende informasjon om systemet... 1 Bruke fjernkontrollen...1 Få mer informasjon...3 Ringe og svare... 3 Svare på en videooppringning...3 Foreta en videooppringning...3 Avslutte en videosamtale...5 Typer videosamtaler du kan ha...6 Ringe opp og avslutte en samtale med bare lyd...7 Styre hva du ser... 7 Justere et kamera...7 Skifte mellom video i full skjerm og hovedskjermbildet...8 Vise, flytte og slå av PIP...9 Styre hva du hører Justere volumet Dempe mikrofonen Vise og motta innhold Vise innhold fra en bærbar eller stasjonær PC Motta innhold...11 Arbeide med oppføringer i adresseboken Søke i adresseboken Legge til, redigere og slette oppføringer i adresseboken Gruppere oppføringer i adresseboken Delta i en samtale med flere numre Gi et passord for samtaler med ekstern MCU Bruke møteledelse for flerpunktssamtaler Endre metoden for besvaring av anrop Nekte anrop midlertidig Besvare anrop automatisk Dempe anrop som besvares automatisk Planlegge samtaler POLYCOM, INC. iii

4 KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Tilpasse arbeidsområdet Angi når PIP skal vises Vise navnet til motparten når samtalen tilkobles Høre lydbekreftelse når du ringer Justere for belysningen i rommet Stille inn lysstyrke for kamera Endre fargevalg for systemet Aktivere emulering av dobbeltskjerm Tips for videokonferanser Tips for utmerket video Tips for utmerket lyd iv

5 Komme igang-veiledning for V500-systemet Når du kobler et Polycom V500 -system til TV-skjermen og foretar en oppringning, kan du holde møter med mennesker over hele verden, uten å måtte reise noe sted. Det er lett å foreta videosamtaler med V500-systemet. Du har dessuten fleksibilitet til å opprette din egen adressebok med numre, endre måten oppringninger besvares på og til å tilpasse hva du ser på skjermen. Bruk denne veiledningen til å skaffe deg litt "hvordan skal jeg"-informasjon før du ringer med V500-systemet første gang. Denne veiledningen omfatter informasjonssammendrag som du kan finne nyttig når du begynner å lære om videokonferanser, eller når du har litt erfaring og bare trenger en rask oppfriskning. V500-systemene kan tilpasses slik at de bare viser bestemte alternativer. Derfor kan denne veiledningen inneholde beskrivelser av funksjoner som du ikke har tilgang til i ditt system. Hvis du vil vite mer om disse funksjonene kontakter du den som administrerer systemet, eller ser i Administratorveiledning for V500-systemet. Grunnleggende informasjon om systemet Bruke fjernkontrollen Du bruker fjernkontrollen til å ringe opp, justere volumet, navigere i skjermbilder og velge alternativer. Hvis du skal skrive inn tekst, kan du bruke talltastene til å skrive inn tekst på samme måte som på en mobiltelefon. For å angi bokstaven "b" trykker du for eksempel på nummer 2-knappen to ganger. Alternativt kan du trykke på Tastatur og bruke tastaturet på skjermen til skrive tekst. Denne veiledningen gjelder fjernkontrollen til V500-systemet, vist på neste side. Fjernkontroll for VSX -serien er også tilgjengelig. Med fjernkontrollen for VSX-serien kan du utføre enkelte avanserte oppgaver, for eksempel styring av kamera i den andre enden. Kontakt Polycom-forhandleren for mer informasjon om bestilling av fjernkontroll til VSX-serien. POLYCOM, INC. 1

6 KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET V500-systemets fjernkontroll Ringe eller svare på en samtale Avslutte en samtale Navigere gjennom menyer Tilbake til Ring opp-skjermbildet (hovedskjermbildet) Øke eller senke volumet på lyden du hører fra den andre enden Bekrefte gjeldende valg, utføre funksjoner på markerte elementer Gå tilbake til forrige skjermbilde Demp lyden du sender til de(n) andre enden(e) Vis, flytt eller skjul bilde-i-bilde (PIP) Se video i fullskjermformat; bytt videobildet mellom PIP-vinduet og hovedskjermbildet Skrive inn et punktum i en adresse Vise tastaturet på skjermen slik at du kan skrive inn tekst Slette bokstaver eller tall Skrive inn bokstaver eller tall Åpne elektronisk hjelp, vise gjeldende systemstatus i en samtale 2

7 RINGE OG SVARE Få mer informasjon Hvis du trenger mer informasjon om bruken av V500-systemet, kan du prøve disse ressursene: Trykk på Hjelp på fjernkontrollen for å vise hjelp når du bruker systemet. For nettverksrelaterte spørsmål må du kontakte leverandøren av nettverkstjenesten. Kontakt Polycom Technical Support på for spørsmål vedrørende systemet. Ringe og svare Svare på en videooppringning V500-systemet kan besvare innkommende samtaler på en av disse måtene: Systemet ber deg om å svare på anropet manuelt. Systemet svarer på innkommende anrop automatisk. Når det kommer inn et anrop hører du en ringelyd, og du kan se en melding som omfatter nummeret til personen som ringer. Hvis personen står i adresselisten, vil du også se personens navn. Slik svarer du manuelt på anropet: >> Velg Svar eller trykk på Ring på fjernkontrollen. Hvis systemet er satt opp til å svare på anrop automatisk, kobles samtalen automatisk inn. Hvis du ser Denne enden på skjermen, er mikrofonen dempet. Trykk på Demp på fjernkontrollen for å oppheve dempingen av mikrofonen. Foreta en videooppringning Du kan bruke systemet til å ringe en videosamtale på en av disse måtene: Angi et navn eller nummer Velge et sted fra: Listen over nylige samtaler Listen over kontakter eller hurtignumre Adresseboken POLYCOM, INC. 3

8 KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Ringe ved å angi et navn eller nummer Slik ringer du opp ved å skrive inn et navn eller et nummer: 1. Skriv inn nummerinformasjonen i nummerfeltet. Avhengig av mulighetene i ditt system og systemet du ringer opp, vil nummerinformasjonen se ut som et av disse eksemplene: (IP-adresse) 2555 (linjevalg) stereo.polycom.com (DNS-navn) Ascot konferanserom (systemnavn) (ISDN-nummer) Systemet bestemmer automatisk samtaletypen basert på informasjonen du skriver inn. 2. Skriv inn eventuell tilleggsinformasjon som er nødvendig for samtalen. De tilgjengelige innstillingene avhenger av samtaletypen og systemkonfigurasjonen. Ikke alle samtaler krever disse innstillingene: Samtalekvalitet Angi båndbredde eller samtaletype for denne samtalen. For de fleste samtaler velger du Auto og lar systemet bestemme den beste kvaliteten for samtalen. Andre ISDN-nummer Du kan bare bruke to numre når du blir instruert om det av motparten. Gateway-linje Hvis du trenger å ringe en linje, angir du linjen i det andre oppføringsfeltet. Hvis systemet ikke er konfigurert med et andre oppføringsfelt, kan du skrive inn linjen når gateway-enheten ber om det. 3. Trykk på Ring for å ringe opp. Indikatorer for utviklingen av samtalen vises på skjermen for å vise at samtalen pågår. Når indikatorene blir grønne, er samtalen tilkoblet. Ringe fra Siste samtaler-listen Det er mulig du kan velge et nummer å ringe fra en liste over numrene du har ringt nylig. Siste samtaler-skjermbildet gir detaljer om alle innkommende og utgående samtaler, inkludert tidspunktet for samtalene. Slik ringer du fra Siste samtaler-skjermbildet: 1. Velg Siste samtaler fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Rull til oppføringen du ønsker å ringe. 3. Trykk på Ring for å ringe opp. Velg samtalen og trykk på samtaler-skjermbildet. Hjelp for å se detaljer om en samtale oppført på Siste 4

9 RINGE OG SVARE Ringe fra Kontakter eller Hurtigoppringning-listen Du kan få rask tilgang til ringeinformasjon til bestemte numre ved hjelp av hurtigoppringing på skjermbildet Ringe opp Slik ringer du opp med Hurtigoppringning eller Kontakter-listen: 1. Velg Hurtigoppringning eller Kontakter fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Rull til oppføringen du ønsker å ringe. 3. Trykk på Ring for å ringe opp. Foreta samtaler fra adresseboken Adresseboken er en liste med navn og numre som er lagret lokalt på V500-systemet. Hvis systemet er registrert med en global adressebok, inneholder adresseboken også oppføringer fra den globale adresseboken. Global entries are marked with. For begge typer oppføringer vises navnet med dets tilsvarende nummer, IP-adresse eller begge deler. Slik ringer du opp fra adresseboken: 1. Velg Adressebok fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Finn oppringningen du vil ringe. 3. Trykk på Ring for å ringe opp. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av adresseboken Arbeide med oppføringer i adresseboken på side 12. Når du ringer ved hjelp av en oppføring med informasjon for både ISDN- og IP-anrop, kan systemet be deg velge hva som skal brukes for samtalen. Dette avhenger av systemkonfigurasjonen. Avslutte en videosamtale Slik legger du på etter en samtale: >> Trykk på Legg på på fjernkontrollen. POLYCOM, INC. 5

10 KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Typer videosamtaler du kan ha Du kan ringe opp med ISDN, IP eller SIP, avhengig av hvordan systemer er konfigurert. Tabellen nedenfor viser en liste med enkelte mulige samtalekombinasjoner. Fra... Kan du ringe... Ved å ringe... ISDN LAN ISDN IP Samme LAN En annen LAN ISDN Telefonnummer Telefonnummeret til motpartens gateway-enhet og linjenummeret (E.164-adresse) til motparten. Angi linjen etter gateway-nummeret eller vent til gateway-enheten ber deg om linjen. Alias, E.164-adresse eller IP-adresse Tilgangskoden for gateway-enheten i denne enden, den valgte hastighetskoden, ISDN-nummeret til motpartens gateway og linjen (E.164-adressen) i den andre enden. Angi linjen etter gateway-nummeret eller vent til gateway-enheten ber deg om linjen. Tilgangskoden til gateway-enheten i denne enden, den valgte hastighetskoden og ISDN-nummeret til motparten. Når du ringer et IP-system gjennom en gateway som krever en linje (E.164-adresse), skriver du inn linjenummeret i ringefeltet der det er mulig. Undersøk med leverandøren av nettverkstjenesten om linjeskilletegnet du trenger å angi i ringefeltet. Noen nettverk bruker for eksempel ## til å skille linjen fra IP-adressen. Når du tar med linjen vil du bli gitt alternativet om å lagre både nummeret og linjenummeret i adresseboken når samtalen er over. Hvis du skriver inn linjenummeret etter at gateway-enheten er tilkoblet, så kan du lagre bare gateway-nummeret når samtalen er over. 6

11 STYRE HVA DU SER Ringe opp og avslutte en samtale med bare lyd Hvis du har en ISDN-linje tilkoblet V500-systemet, kan du bruke systemet til samtaler med bare lyd i tillegg til å bruke systemet for videosamtaler. Ringe opp med bare lyd Slik ringer du opp med bare lyd fra systemet: 1. Angi nummeret du ønsker å ringe på Ring opp-skjermbildet. Angi nummerets fire siste sifre for å ringe opp innenfor bedriftens PBX-system. Trykk på Slett på fjernkontrollen for å slette et siffer. 2. Trykk på Ring for å ringe opp. Avslutte en samtale med bare lyd Slik legger du på en samtale med bare lyd: >> Trykk på Legg på på fjernkontrollen. Hvis motparten legger på først, må du avslutte samtalen fra V500-systemet, akkurat som du ville legge på et telefonrør i en vanlige telefonsamtale. Styre hva du ser Du kan styre hva du ser under en samtale ved å flytte og fokusere kameraet, bytte visninger og justere PIP-vinduet. Justere et kamera Du kan manuelt bevege V500-kameraet opp og ned og sideveis, og du kan bruke fokuseringsskiven til å fokusere kameraet. POLYCOM, INC. 7

12 KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Slik justerer du kameraet: 1. Juster kameraet ved å flytte det opp, ned, til venstre eller høyre: 2. Fokuser kameraet ved å dreie fokuseringsskiven: Skifte mellom video i full skjerm og hovedskjermbildet Før samtalen tilkobles ser du videoen i denne enden i et lite vindu på Ring opp (hoved) -skjermbildet. Når samtalen tilkobles, viser systemet automatisk videoen på hele skjermen. Du kan skifte tilbake til Ring opp-skjermbildet under en samtale, dersom du for eksempel har behov for å justere en brukerinnstilling, og systemet er konfigurert til å tillate dette. Hvis du vil vite mer om justering av brukerinnstillinger Tilpasse arbeidsområdet på side 19. Slik viser du video på full skjerm: >> Trykk på Lokal på fjernkontrollen. Slik viser du Ringe opp-skjermbildet: >> Trykk på Hjem på fjernkontrollen. 8

13 STYRE HVA DU SER Vise, flytte og slå av PIP Under en samtale viser for eksempel Bilde i Bilde (PIP) hva hovedkameraet sender til motparten. (Dette lar deg justere kameraet hvis det er nødvendig) Hvis motparten viser noe form for innhold, vises innholdet i hoveddelen av skjermen, og PIP skifter til å vise menneskene i den andre enden. Slik viser, flytter eller slår du av PIP under en samtale: Trykk på PIP på fjernkontrollen for å slå på PIP. Når PIP har en gul kant trykker du på PIP flere ganger for å flytte det til et annet hjørne av skjermen. Etter en kort pause blir kanten på PIP blå. Trykk deretter på PIP for å slå av PIP. Slik bytter du det som vises i PIP og i hovedskjermbildet: 1. Hvis PIP ikke vises, trykk på PIP på fjernkontrollen for å vise PIP på skjermen. 2. Trykk på Lokal to ganger og velg Bytt PIP-ikonet. Under samtaler med funksjonen emulering av dobbeltskjerm (visning på delt skjerm) kan du bruke PIP-knappen til å rulle gjennom følgende skjermbildeoppsett (hvis du ikke viser innhold): 1. Denne og andre enden, samme størrelse, side ved side 2. Den andre enden stor, denne enden liten 3. Denne enden stor, den andre enden liten 4. Den andre enden, full skjerm 5. Denne enden, full skjerm POLYCOM, INC. 9

14 KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Styre hva du hører Justere volumet I løpet av en samtale bruker du fjernkontrollen til å heve eller senke volumet på lyden du hører. Endring av volumet påvirker bare lyden du hører i din ende. Slik justerer du volumet: >> Trykk på Volum på fjernkontrollen. Dempe mikrofonen Du kan dempe mikrofonen hvis du ikke ønsker at motparten skal høre deg. Du kan for eksempel dempe mikrofonen dersom du ønsker å ha en privatsamtale med noen. Slik demper eller avslutter du demping av mikrofonen: >> Trykk på Demp på fjernkontrollen. Vise og motta innhold Hvis du har programmet Polycom People+Content IP installert på datamaskinen, kan du bruke V500-systemet til å vise innhold som er lagret på datamaskinen, for eksempel: PowerPoint -lysbilder Videoklipp Regneark Selv om du ikke har Polycom People+Content IP, kan du likevel motta innhold fra andre videokonferansesystemer. Vise innhold fra en bærbar eller stasjonær PC Hvis alternativet Polycom People+Content IP er aktivert på ditt V500-system, og programmet er installert på datamaskinen, kan du vise innhold fra en Windows XP- eller Windows 2000-PC som er koblet til nettverket. Du trenger ikke kabler eller maskinvare. Det eneste du trenger å vite er V500-systemets IP-adresse. Hvis du vil vite mer om aktivering av People+Content IP på ditt V500-system, se Administratorveiledning for V500-systemet. People + Content IP leverer rent videoinnhold. Lyd deles ikke. Hvis datamaskinen er tilkoblet lokalnettverket, kan du dessuten dele innhold fra enheter på nettverket. Når du deler innhold fra en bærbar eller stasjonær PC, ser motparten akkurat det samme som du ser på dataskjermen. 10

15 VISE OG MOTTA INNHOLD Slik installerer du People+Content IP-programmet på en PC: 1. Åpne en nettleser på en PC med Windows XP eller Windows 2000, og gå til 2. Last ned og installer programmet People+Content IP fra Polycom Resource Center. Slik starter du deling av innhold: 1. Start People+Content IP-programmet på datamaskinen. 2. Skriv inn IP-adressen til V500-videokonferansesystemet og klikk Koble til. 3. Åpne innholdet du vil vise. 4. Klikk i People+Content IP. Slik avslutter du deling av innhold: 1. Hvis People+Content IP-verktøylinjen er minimert, maksimerer du den ved å klikke på ikonet i oppgavelinjen. 2. Klikk i People+Content IP. 3. Hvis andre i konferansen ønsker å sende innhold med People+Content IP, klikker du Koble fra for å koble deg fra V500-systemet slik at de kan koble seg til. Bare én PC kan være koblet til av gangen. Motta innhold Hvis du er i en videosamtale med et V500-system og motparten sender innhold, vises innholdet automatisk på skjermen din. Innholdet forblir på skjermen inntil systemet i den andre enden slutter å sende det. Hvis du viser PIP når innholdet sendes, kan du se innholdet på hoveddelen av skjermen og menneskene i den andre enden i PIP. Hvis systemet støtter emulering av dobbel skjerm, kan du se både menneskene i den andre enden og innholdet samtidig. Dette er mulig fordi systemet kan sende og motta to videokilder samtidige. POLYCOM, INC. 11

16 KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Arbeide med oppføringer i adresseboken Adresseboken i V500-systemet lagrer anropsinformasjon slik at du kan ringe raskt og lett. Når et sted i adresseboken ringer opp ditt system, vises navnet på skjermen når oppringningen mottas. Hvis stedet som ringer opp ikke finnes i adresseboken, kan du bli spurt om du vil lagre kontaktinformasjonen i adresseboken når samtalen avsluttes. Hvis systemet er registrert på en global adressebokserver, inneholder adresseboken to typer oppføringer: Lokale oppføringer: Informasjon om numre som du har lagt til, numre du har ringt og numre som har ringt deg. Disse oppføringene lagres lokalt på V500-systemet og du kan, avhengig av systemoppsettet, redigere disse oppføringene. Du kan dessuten sette lokale oppføringer i kategorier for å gjøre det lettere å finne numrene. Lokale oppføringer er tilgjengelig for alle som bruker systemet. Globale oppføringer: Informasjon om andre aktive numre som er registrert med samme globale adressebokserver. Disse oppføringene lagres på den globale adressebokserveren, og du kan ikke redigere dem. Du kan lage en lokal kopi hvis du ønsker å gjøre endringer. Globale oppføringer er merket med. Avhengig av systemkonfigurasjonen, kan du også være i stand til å fjerne og redigere navn eller anropsinformasjon i den lokale adresseboken. Søke i adresseboken Det er lett å finne oppføringer i adresseboken ved å: Stave fornavnet eller etternavnet med talltastene på fjernkontrollen. Trykke på Tastatur for å bruke skjermtastaturet til å stave navnet. Rulle gjennom listen med navn ved bruk av pilknappene på fjernkontrollen. Bruke alfabetkategoriene til å bevege deg gjennom katalogen og deretter bla til ønsket navn. 12

17 ARBEIDE MED OPPFØRINGER I ADRESSEBOKEN Legge til, redigere og slette oppføringer i adresseboken Du kan opprette oppføringer for samtaler og lagre dem i adresseboken til V500-systemet. Alle i dine lokaler som bruker dette systemet kan bruke oppføringene du oppretter og du kan bruke oppføringer som er opprettet av andre. Du kan dessuten redigere informasjonen i enhver lokal oppføring. Brukere på andre steder har ikke tilgang til lokale oppføringer på ditt system. Slik legger du til en oppføring i adresseboken 1. Velg Adressebok fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Velg Ny. 3. Angi følgende informasjon: I dette feltet... Navn Nummer Samtalekvalitet IP-nummer Linje Samtalekvalitet Telefonnummer Mobilnummer Angir du denne informasjonen... Navnet som vil vises i adresseboken og på innkommende anropsmeldinger. ISDN-nummeret som brukes til å ringe nummeret Samtalehastigheten som skal brukes for ISDN-oppringninger til dette stedet. IP-adresse for anrop av stedet. Systemets Gateway-linje. Samtalehastigheten som skal brukes for IP-oppringninger til dette stedet. Alternativ kontaktinformasjon for andre ressurser i konferanserommet. E-post Kategori Betegnelse for å hjelpe deg å finne nummeret raskere i adresseboken. 4. Velg Lagre for å lagre oppføringen. Slik redigerer du en oppføring: 1. Velg Adressebok fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Rull til oppføringen du ønsker å redigere og velg Rediger. 3. Angi ønsket informasjon. 4. Velg Lagre for å lagre endringene og gå tilbake til adresseboken. POLYCOM, INC. 13

18 KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Slik sletter du en oppføring: 1. Velg Adressebok fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Rull til oppføringen du ønsker å slette og velg Slett. Du kan slette oppføringer fra den lokale adresseboken, men ikke fra en global adressebok. Gruppere oppføringer i adresseboken Når du grupperer de lokale oppføringene kan du finne anropsinformasjon raskt ved å søke etter bare oppføringene i en gruppe i stedet for hele adresseboken. Slik lager du en ny gruppe: 1. Velg Adressebok fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Velg Gruppe. 3. Velg Rediger kategori. 4. Skriv inn et gruppenavn. 5. Trykk på Tilbake på fjernkontrollen for å lagre den nye gruppen. Slik sletter du en gruppe: 1. Velg Adressebok fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Velg Gruppe. 3. Velg Rediger kategori. 4. Rull til gruppenavnet du ønsker å slette og velg Slett. Når du sletter en gruppe slettes alle oppføringene i denne gruppen. Hvis du ønsker å beholde disse oppføringene, må du sørge for å tildele dem en ny gruppe før du sletter den gamle gruppen. Slik knytter du en oppføring til en gruppe: 1. Velg Adressebok fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Rull til oppføringen du ønsker å knytte til en gruppe, og velg deretter Rediger. 3. Velg Neste og velg Gruppen. 4. Velg Lagre for å lagre endringene og gå tilbake til adresseboken. 14

19 DELTA I EN SAMTALE MED FLERE NUMRE Delta i en samtale med flere numre Du kan bruke V500-systemet til å delta i en flerpunktskonferanse. Under en flerpunktskonferanse gjør en flerpunktskonferanseenhet (MCU) at videoen skifter mellom stedene slik at du alltid kan se og høre deltakeren som snakker. Du kan også dele innhold i en flerpunktssamtale, akkurat som du kan i en punkt-til-punkt-samtale. V500-systemet setter deg i stand til å delta i flerpunktskonferanser som bruker en ekstern MCU. Med en ekstern MCU kan samtalen: Ta med opptil fire videonumre inkludert ditt eget sted (avhengig av MCU-modell) Støtte for IP, ISDN, SIP eller både SIP og ISDN Gi et passord for samtaler med ekstern MCU Eksterne MCU-enheter krever noen ganger at du angir et passord for å kunne bli med på en konferanse. For denne typen samtaler kan du konfigurere systemet til å angi møtepassordet for deg. Slik konfigurerer du et møtepassord: 1. Velg System fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Velg Brukerinnstillinger fra System-skjermbildet. 3. Angi passordet i Møtepassord-feltet på en av disse måtene: Trykk på talltastene på fjernkontrollen og bruk samme metode for tekstangivelse som er vanlig på mobiltelefoner. Trykk på Tastatur for å bruke skjermtastaturet til å angi tegn. 4. Trykk på Hjem for å lagre endringen og gå tilbake til Ringe opp-skjermbildet. Bruke møteledelse for flerpunktssamtaler Under noen flerpunktssamtaler kan du bruke møteledelse til å styre videoen av deltakerne. I denne typen samtale kan møtelederen velge hvilket steds video som sendes til de andre stedene i konferansen. Møtelederen kan også koble ut et nummer eller avslutte konferansen. Enhver deltaker kan velge å vise et gitt nummer eller be om å være møteleder. Bare ett sted av gangen kan være møteleder. Før et sted kan bli møteleder, må stedet som har møteledelsen frasi seg styringen. Møteledelse er kun tilgjengelig i en samtale dersom det tillates av den eksterne MCUen. POLYCOM, INC. 15

20 KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Slik bruker du alternativene for møteledelse når du er i en flerpunktssamtale: 1. Åpne en nettleser på en PC. 2. I adressefeltet på nettleseren skriver du inn systemets IP-adresse, for eksempel for å gå til V500-webgrensesnittet. 3. Klikk på Ring opp. 4. Klikk på Møteledelse for å gå til Møteledelse-skjermbildet. Møteleder-alternativet er kun tilgjengelig når systemet er i en flerpunktssamtale. 5. Velg et nummer fra listen og bruk kontrollenhetene i webgrensesnittet til å utføre en av disse handlingene: Hvis du er... Kan du gjøre dette... Ved å velge... Møteleder Deltaker Overføre møteledelsen til det valgte nummeret Vise videoen fra det gitte nummeret. Dette gjelder til du velger Stopp beskuelse av deltaker eller til du frigir kontroll for ditt nummer. Gå tilbake til å videoen valgt a møtelederen eller av MCUen Sende videoen fra ditt nummer til de andre numrene Sende videoen fra det valgte nummeret til de andre numrene Fjern det valgte nummeret fra konferansen Koble fra alle numre og avslutte samtalen Be om styring av konferansen Vise videoen fra det gitte nummeret. Dette endrer ikke hva andre numre ser. Gå tilbake til å videoen valgt a møtelederen eller MCUen Frigjøre kontroll Se denne deltakeren Stopp beskuelse av deltaker Gjør meg til kringkaster Gjøre en deltaker til kringkaster Frakoble deltaker Avslutt konferanse Be om kontroll Se denne deltakeren Stopp beskuelse av deltaker 16

21 ENDRE METODEN FOR BESVARING AV ANROP Endre metoden for besvaring av anrop Avhengig av hvordan du har konfigurert systemet, kan det hende du er i stand til å velge måten systemet håndterer innkommende samtaler på. Nekte anrop midlertidig Hvis du ikke ønsker å bli forstyrret av anrop, kan du avvise innkommende anrop med Ikke forstyrr-funksjonen. De som ringer hører et opptattsignal og du mottar ingen melding om innkommende anrop. Du kan imidlertid ringe ut. Slik nekter du å midlertidig ta i mot innkommende anrop: 1. I Ringe opp-skjermbildet velger du i nedre høyre hjørne av skjermen. 2. Velg På for å angi Ikke forstyrr. Mens systemet ikke tar i mot anrop, vises Denne innstillingen gjelder inntil du endrer den. i nedre høyre hjørne av skjermen. Besvare anrop automatisk Du kan angi om du automatisk vil besvare anrop eller om du vil at systemet skal si i fra om innkommende anrop og vente på at du svarer manuelt. Automatisk besvaring av anrop er nyttig, men det kan skape sikkerhetsproblemer. En som ringer uventet kan forstyrre et møte som er i gang eller se på utstyr og notater etterlatt i et tomt rom. Du kan hindre den som ringer fra å overhøre samtaler som ikke er beregnet på vedkommende, ved å dempe alle automatisk besvarte samtaler. Slik besvarer du et anrop automatisk: 1. Velg System fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Velg Brukerinnstillinger fra System-skjermbildet. 3. Rull til Punkt-til-punkt-autosvar, trykk på på fjernkontrollen, og velg Ja. 4. Trykk på Hjem for å lagre endringen og gå tilbake til Ringe opp-skjermbildet. POLYCOM, INC. 17

22 KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Dempe anrop som besvares automatisk Hvis systemet er konfigurert til å besvare anrop automatisk, kan du velge om lyden skal dempes når samtalen tilkobles. Dette forhindrer de som ringer fra å overhøre samtaler eller møter. Etter at samtalen tilkobles kan du trykke på Demp når du er klar til å avslutte dempingen av samtalen. Merk at hvis du aktiverer dette alternativet under en samtale, påvirkes ikke lyden for den pågående samtalen. Slik demper du anrop som besvares automatisk: 1. Velg System fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Velg Brukerinnstillinger fra System-skjermbildet. 3. Rull til Demp automatisk besvarte samtaler og trykk på på fjernkontrollen for å aktivere dette alternativet. 4. Trykk på Hjem for å lagre endringen og gå tilbake til Ringe opp-skjermbildet. Planlegge samtaler Du kan bruke kalender- og samtaleplanleggingsfunksjonen i V500 til å planlegge videokonferanser. Når du planlegger et samtale med denne funksjonen, ringer systemet automatisk nummeret du valgte på datoen og klokkeslettet du spesifiserte. For regelmessige samtaler kan du angi om du ønsker at systemet skal ringe opp daglig, ukentlig eller månedlig. Slik planlegger du en samtale: 1. Velg System fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Velg Verktøy fra System-skjermbildet. 3. Velg Samtaleplanlegger fra Verktøy-skjermbildet. 4. Velg Ny oppføring fra Samtaleplanlegger-skjermbildet. 5. Velg nummeret som skal ringes fra adresseboken. 6. Velg dato og klokkeslett for samtalen. 7. Trykk på Neste og angi om samtalen skal gjentas. V500-systemet vil automatisk ringe det valgte nummeret på den planlagte datoen og klokkeslettet. 18

23 TILPASSE ARBEIDSOMRÅDET Slik viser du planlagte samtaler i kalenderen: 1. Velg System fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Velg Verktøy fra System-skjermbildet. 3. Velg Kalender fra Verktøy-skjermbildet. Datoer med planlagte samtaler er merket i kalenderen med en liten, grønn trekant. Tilpasse arbeidsområdet Du kan tilpasse det du ser på skjermen, men det avhenger av hvordan systemet er konfigurert. Du kan endre disse alternativene både før du ringer og mens systemet er i en samtale. Angi når PIP skal vises Systemet kan være konfigurert med en gitt standardadferd for PIP i samtaler. Etter tilkobling av en samtale kan du, avhengig av systemkonfigurasjonen, vise, flytte eller skjule PIP, etter behov. Slik angir du når PIP skal vises: 1. Velg System fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Velg Brukerinnstillinger fra System-skjermbildet. 3. Trykk på Neste for å se flere innstillinger. 4. Rull til PIP, trykk på på fjernkontrollen, og velg en av disse innstillingene. Velg denne innstillingen... Auto På For å vise PIP... Ved tilkobling og når du plukker opp fjernkontrollen. Ved tilkobling og under samtalen. Av Bare når du trykker på PIP på fjernkontrollen. 5. Trykk på Hjem for å lagre endringen og gå tilbake til Ringe opp-skjermbildet. POLYCOM, INC. 19

24 KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Vise navnet til motparten når samtalen tilkobles Avhengig av systemets konfigurasjon kan du angi om du vil vise navnet til motparten når samtalen tilkobles og hvor lenge navnet skal stå på skjermen. Slik angir du om navnet på motparten skal vises. 1. Velg System fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Velg Brukerinnstillinger fra System-skjermbildet. 3. Trykk på Neste for å se flere innstillinger. 4. Velg Tid vist i den andre enden, trykk på på fjernkontrollen og velg å vise navnet i den andre enden under hele samtalen, for et angitt tidsrom eller ikke i det hele tatt. 5. Trykk på Hjem for å lagre endringen og gå tilbake til Ringe opp-skjermbildet. Høre lydbekreftelse når du ringer Avhengig av systemets konfigurasjon kan du sette opp systemet til å si hvert tall etterhvert som du skriver dem inn i oppringningsfeltet på Ringe opp-skjermbildet. Slik aktiverer du lydbekreftelse: 1. Velg System fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Velg Brukerinnstillinger fra System-skjermbildet. Justere for belysningen i rommet 3. Trykk på Neste for å se flere innstillinger. 4. Rull til Lydbekreftelse for tastatur og trykk på på fjernkontrollen for å aktivere dette alternativet. 5. Trykk på Hjem for å lagre endringen og gå tilbake til Ringe opp-skjermbildet. Avhengig av systemets konfigurasjon kan du bruke baklyskontrollen til å justere skarpheten av videoen som kameraet sender til V500-systemet. Baklyskompensering justerer blenderåpningen på kameraet til å ta inn mindre lys. Justering av denne innstillingen kan være nyttig når romplanen fører til at det kommer sterkt lys inn bak menneskene i bildet. Slik slår du på baklyskompensering: 1. Velg System fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Velg Brukerinnstillinger fra System-skjermbildet. 3. Rull til Baklyskompensering og trykk på på fjernkontrollen for å aktivere dette alternativet. 4. Trykk på Hjem for å lagre endringen og gå tilbake til Ringe opp-skjermbildet. 20

25 TILPASSE ARBEIDSOMRÅDET Stille inn lysstyrke for kamera Du kan, avhengig av systemkonfigurasjonen, sette opp kameralysstyrken. Som med innstillingen av baklyskompensering, regulerer denne innstillingen kameraets blenderåpning. Hvis det er mye lys i rommet, setter du kameralysstyrken på en lav verdi slik at kameraet tar inn mindre lys. Hvis rommet er mørkt, setter du kameralysstyrken på en høy verdi slik at kameraet tar inn mer lys. Standardverdien er 11. Endre fargevalg for systemet Slik stiller du inn kameralysstyrken: 1. Velg System fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Velg Brukerinnstillinger fra System-skjermbildet. 3. Rull til Lysstyrke for kamera, trykk på på fjernkontrollen, og velg lysstyrkenivå. 4. Trykk på Hjem for å lagre endringen og gå tilbake til Ringe opp-skjermbildet. Avhengig av systemets konfigurasjon kan du velge mellom en rekke fargevalg for skjermbildene til V500-systemet. Slik endrer du fargevalg: 1. Velg System fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Velg Brukerinnstillinger fra System-skjermbildet. 3. Trykk på Neste for å se flere innstillinger. 4. Rull til Fargevalg, trykk på på fjernkontrollen og velg et av fargevalgene. 5. Trykk på Hjem for å lagre endringen og gå tilbake til Ringe opp-skjermbildet. Aktivere emulering av dobbeltskjerm Avhengig av systemets konfigurasjon kan du stille inn systemet for emulering av dobbeltskjerm (kalles også delt skjerm). Med emulering av dobbeltskjerm kan du se begge ender av konferansen på én skjerm. Slik aktiverer du emulering av dobbeltskjerm: 1. Velg System fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Velg Brukerinnstillinger fra System-skjermbildet. 3. Trykk på Neste for å se flere innstillinger. POLYCOM, INC. 21

26 KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET 4. Rull til Emulering av dobbel skjerm og trykk på på fjernkontrollen for å aktivere dette alternativet. 5. Trykk på Hjem for å lagre endringen og gå tilbake til Ringe opp-skjermbildet. Det er fire forskjellige visninger tilgjengelig med emulering av dobbeltskjerm. Trykk på PIP på fjernkontrollen for å endre visningen. Tips for videokonferanser Les gjennom disse små tipsene for ideer om hvordan du kan optimere videokonferanseopplevelsen. Tips for utmerket video Unngå å ha på deg skarpe farger, helt lyse eller helt mørke klær, eller meget "travle" mønstre (som for eksempel små ruter eller smale striper). Lyse pastellfarger og dempede farger ser best ut på skjermen. Hvis det er vinduer i rommet, bør du lukke gardiner eller persienner. Dagslys er en variabel lyskilde og kan komme i konflikt med belysningen i rommet. Bruk naturlige fakter når du snakker. Når du justerer kameraet bør du prøve å fylle skjermen så mye som mulig med mennesker i stedet for bord, stoler, vegger og gulv. Tips for utmerket lyd Snakk med normal stemme uten å rope. Spør menneskene i den andre enden om de kan høre deg. La dem introdusere seg slik at du kan være sikker på at du kan høre dem. Demp mikrofonen før du flytter den mens et møte pågår. Siden lyden har en liten forsinkelse, kan det hende du bør legge inn korte pauser slik at andre kan svare eller kommentere. Som i alle andre møter bør du prøve å begrense sidesamtaler. 22

Komme igang-veiledning for VSX-serien

Komme igang-veiledning for VSX-serien Komme igang-veiledning for VSX-serien Juli 2005-utgave 3725-21296-005/A KOMME IGANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte varemerker for

Detaljer

Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer

Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer bilde av produktet her Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Versjon 3.0 Utgitt i februar 2009 3725-30855-104 Versjon 3.0 Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-logoutformingen, ReadiManager SE200

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Brukerveiledning for Polycom HDX -skrivebordssystemer

Brukerveiledning for Polycom HDX -skrivebordssystemer Brukerveiledning for Polycom HDX -skrivebordssystemer Versjon 2.6 April 2010 3725-27727-003/A Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-trekantlogoen og navnene og merkene som er tilknyttet Polycoms produkter,

Detaljer

Brukerveiledning for Polycom HDX -romsystemer

Brukerveiledning for Polycom HDX -romsystemer Brukerveiledning for Polycom HDX -romsystemer Versjon 2.6 April 2010 3725-24098-004/A Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-trekantlogoen og navnene og merkene som er tilknyttet Polycoms produkter, er

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Foreta samtale med flere deltakere

Foreta samtale med flere deltakere HURTIGGUIDE Denne guiden tar for seg den grunnleggende informasjonen brukere trenger for å kunne utføre videosamtaler. Du kan legge guiden i møterommet og på videoopplæringssiden på intranettet, samt dele

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

HUAWEI 9000 HD videoterminal V100R011. Brukerveiledning. Utgave 03. Dato 2012-04-30 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

HUAWEI 9000 HD videoterminal V100R011. Brukerveiledning. Utgave 03. Dato 2012-04-30 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 7110019 HUAWEI 9000 HD videoterminal V100R011 Utgave 03 Dato 2012-04-30 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Technologies Co., Ltd. gir sine kunder omfattende teknisk støtte og service. Trenger du assistanse,

Detaljer

Hva er OmniTouch 8660 My Teamwork?

Hva er OmniTouch 8660 My Teamwork? OMNITOUCH 8660 MY TEAMWORK 6.1 HURTIGSTARTVEILEDNING Hva er OmniTouch 8660 My Teamwork? OmniTouch 8660 My Teamwork Unified Conferencing and Collaboration kombinerer direktemeldingstjenester med tilgjengelighetsfunksjoner

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer

Brukerdokumentasjon. Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer Communicator 2007 Brukerdokumentasjon Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer Side 2 av 24 Innholdsfortegnelse Introduksjon Communicator 2007... 3 Installere programvaren...

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Oversikt Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi

Detaljer

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok Plantronics DA80 lydprosessor Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-programvare 5 Installere Plantronics Hub 5 Starte Hub 5 Hub-faner 5 Bruke hodesettet 6 Besvare, avslutte og foreta

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 01.01 Varenummer: NN40050-102-NO Dato: august 2006 Copyright Nortel

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt Hurtigveiledning for GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt 8 Novell GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt HURTIGSTART www.novell.com Bruke GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Cisco Meeting App

BRUKERVEILEDNING Cisco Meeting App BRUKERVEILEDNING Cisco Meeting App Side 1 Innhold 1. Bestilling av Cisco Meeting App (CMA)... 3 1.1 Helseforetak i Helse Sør-Øst (unntatt Ahus og OUS)... 3 1.2 Kommuner... 4 1.3 Nedlasting kommuner...

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

ENKEL BRUKERMANUAL. SP Telekom Mars 2017/revidert BBach; Side 1

ENKEL BRUKERMANUAL. SP Telekom Mars 2017/revidert BBach; Side 1 ENKEL BRUKERMANUAL Side 1 Innhold 1. Bestilling av Cisco Meeting App (CMA)... 3 1.1 Helseforetak i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Kommuner... 4 1.3 Nedlasting... 4 2. Oppstart av CMA... 4 3. Konfigurasjon av CMA...

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Enkel brukerveiledning Cisco Meeting App

Enkel brukerveiledning Cisco Meeting App Enkel brukerveiledning Cisco Meeting App Side 1 Innhold 1. Bestilling av Cisco Meeting App (CMA)... 3 1.1 Helseforetak i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Kommuner... 4 1.3 Nedlasting... 5 2. Oppstart av CMA... 5

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Bruke Office 365 på iphone eller ipad

Bruke Office 365 på iphone eller ipad Bruke Office 365 på iphone eller ipad Hurtigstartveiledning Kontrollere e-post Konfigurere iphone eller ipad til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen uansett hvor du er

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon. My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon. My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068 OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon Hurtigveiledning R6.0 My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068 My Instant Communicator for Alcatel-Lucent

Detaljer

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C510/C520 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE WINDOWS 16-BIT

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE WINDOWS 16-BIT VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE WINDOWS 16-BIT TM GROUPWISE 5.2 HURTIGREFERANSE GroupWise er programvaren som dekker alle dine behov når det gjelder meldinger, planlegging og kalenderfunksjoner. Nedenfor

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome XL390 XL395 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (XL395) Basestasjon (XL390) Lader* Strømadapter

Detaljer

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse Videokonferanse Videokonferanse (VK) er toveis/flerveis lyd- og bildeforbindelse. To eller flere studio kan være koplet sammen, både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK

Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK Velkommen Innholdet i pakken Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes til spesifikke oppgaver,

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KOM I GANG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Navigatoren... 1 Søkemuligheter i SuperOffice Sales & Marketing... 2 Generelle knapper... 6 Konfigurere kolonner... 6 Preferanser... 8 Navigatoren Du flytter

Detaljer

Våren 2015 Microsoft Lync 2011. For Mac-brukere. IT-tjenesten HØGSKOLEN I TELEMARK

Våren 2015 Microsoft Lync 2011. For Mac-brukere. IT-tjenesten HØGSKOLEN I TELEMARK Våren 2015 Microsoft Lync 2011 For Mac-brukere IT-tjenesten HØGSKOLEN I TELEMARK Innhold 1 Pålogging... 2 2 Kontaktlisten... 2 Finn en person eller slå et nummer... 2 Legge til en kontakt... 2 Opprette

Detaljer

Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone

Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone 1 (18) Innhold OM TELIO SOFTPHONE... 3 INSTALLASJONSVEILEDNING... 4 BESTILL OG LAST NED TELIO SOFTPHONE... 4 INSTALLASJON... 5

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 Alcatel Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications-suite kombinert med Microsoft Outlook gir deg tjenester på et høyt nivå. Integreringen

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD290 CD295 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (CD295) Basestasjon (CD290) Lader* Strømadapter

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan bruke Skype for Business. Braathe Gruppen AS

Brukerveiledning. Hvordan bruke Skype for Business. Braathe Gruppen AS Brukerveiledning Hvordan bruke Skype for Business Innhold Introduksjon... 2 Mange funksjoner... 2 Oppstart... 3 Bli kjent med programmet... 3 Direktemeldinger... 4 Direkte kontakt via Skype for Business

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 My Instant Communicator for PC My Instant Communicator for PC kombinerer tale-, video- og datatjenester som kan brukes om hverandre i et

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Brukerveiledning for Outlook Web App

Brukerveiledning for Outlook Web App Brukerveiledning for Outlook Web App Denne brukerveiledningen tar for seg innlogging og bruk av Outlook Web App i tilknytning til PC Support sin Hosted Exchange-løsning. Innhold Innlogging... 2 Skrive

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER BRUKERDOKUMENTASJON SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER Hva er Solidus ecare? Solidus ecare er en programvareløsning for å køe og organisere innkomne telefonsamtaler. Når en bruker ringer et (felles) telefonnummer

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0987203 Utgave 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0937685 Utgave 01 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer