Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komme i gang-veiledning for VSX-serien"

Transkript

1 Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven /A

2 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte varemerker for Polycom, Inc., og ImageShare, PathNavigator, People+Content, PowerCam, QSX, SoundStation VTX 1000, StereoSurround, Visual Concert, VS4000 og VSX er varemerker for Polycom, Inc. I USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører til de respektive eierne. Patentinformasjon Det medfølgende produktet er beskyttet av en eller flere amerikanske og utenlandske patenter og/eller anmeldte patenter som holdes av Polycom, Inc Polycom, Inc. Med enerett. Polycom Inc Willow Road Pleasanton, CA USA Uten skriftlig tillatelse fra Polycom, Inc er det ulovlig å kopiere dette dokumentet helt eller delvis, eller å overføre det ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler. I henhold til loven inkluderer reproduksjon oversettelse til et annet språk eller format. Som mellom partene, beholder Polycom, Inc. eiendomsretten til alle beskyttede rettigheter med hensyn til programvaren som produktene inneholder. Programvaren er beskyttet av åndsverklovene i USA og bestemmelser i internasjonale traktater. Du må derfor behandle programvaren på samme måte som annet materiale der opphavsretten er beskyttet (f.eks. en bok eller et lydopptak). Alt er gjort for å sikre at informasjonen i denne håndboken er nøyaktig. Polycom, Inc. er ikke ansvarlig for trykk- eller behandlingsfeil. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel. ii

3 Innhold Grunnleggende informasjon om systemet... 1 Bruke fjernkontrollen...1 Få mer informasjon...3 Ringe og svare... 3 Svare på en videooppringning...3 Foreta en videooppringning...3 Avslutte en videosamtale...5 Typer videosamtaler du kan ha...6 Ringe opp med bare lyd og legge til samtaler som bare har lyd...7 Avslutte en samtale med bare lyd...8 Styre hva du ser... 8 Velge og justere et kamera eller andre videokilder...8 Angi og bruke forhåndsinnstillingene for kameraet...10 Skifte mellom video i full skjerm og hovedskjermbildet...12 Vise, flytte og slå av PIP...12 Aktivere automatisk kamerasporing (bare PowerCam Plus)...14 Styre hva du hører Justere volumet...15 Dempe mikrofonen...15 Få glede av stereolyd i videosamtaler...15 Vise innhold og videokilder Vise innhold fra en datamaskin...16 Bruke et dokumentkamera, video- eller DVD-spiller...19 Arbeide med oppføringer i adresseboken Søke i adresseboken...20 Legge til, redigere og slette oppføringer i adresseboken...20 Kategorisere oppføringer i adresseboken...22 Oppdatere globale oppføringer i adresseboken...23 Ta med flere numre i samtaler Om flerpunktssamtaler...23 Ringe en flerpunktssamtale...24 Gi et passord for samtaler med ekstern MCU...25 Om flerpunkts visningsmodus...26 Styre hvordan systemet besvarer flerpunktsanrop...27 Bruke møteledelse for flerpunktssamtaler...27 Endre metoden for besvaring av anrop Nekte anrop midlertidig...29 Besvare anrop automatisk...29 Dempe anrop som besvares automatisk...30 Planlegge samtaler POLYCOM, INC. iii

4 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Bruke SoundStation VTX 1000 konferansetelefon i videosamtaler Foreta en videosamtale med VTX 1000-konferansetelefonen...32 Legge numre til en videosamtale med SoundStation VTX 1000-konferansetelefonen...32 Dempe lyden i en samtale som omfatter en SoundStation VTX-konferansetelefon...33 Legge video til en samtale med bare lyd med SoundStation VTX 1000-konferansetelefon...33 Avslutte en samtale...34 Avslutte en samtale med bare lyddeltakere...34 Bruke Avaya-nettverksfunksjoner i videosamtaler Bruke Microsoft LCS-funksjoner i videosamtaler Legge til og fjerne Microsoft LCS-kontakter...36 Vise kontaktstatus i Microsoft LCS...37 Videostrøm av en konferanse til weben Starte en videostrøm...37 Se på en videostrøm...38 Tilpasse arbeidsområdet La motparten kontrollere ditt kamera...39 Angi når PIP skal vises...39 Vise navnet til motparten når samtalen tilkobles...40 Høre lydbekreftelse når du ringer...41 Justere for belysningen i rommet...41 Stille inn lysstyrke for kamera (kun VSX 3000)...42 Endre fargevalg for systemet...42 Aktivere emulering av dobbeltskjerm...43 Bruke VSX 3000-systemet som dataskjerm Tips for videokonferanser Tips for utmerkede møter...45 Tips for utmerket video...45 Tips for utmerket lyd...46 Tips for å vise innhold...46 iv

5 Komme i gang-veiledning for VSX-serien Når du deltar på et møte som bruker Polycom VSX -systemet, finner du raskt ut at det er veldig likt alle andre møter du deltar på i et konferanserom: Med et VSX-system kan du holde møter med mennesker hvor som helst i verden, uten å måtte reise noe sted. Du kan også dele informasjon i samtalene, ved hjelp av programvare for deling av dokumentkameraer, videospillere eller DVD-spillere. Denne veiledningen omfatter informasjonssammendrag som du kan finne nyttig når du begynner å lære om videokonferanser, eller når du har litt erfaring og bare trenger en rask oppfriskning. VSX-systemene kan tilpasses slik at de bare viser de alternativene som brukes i din organisasjon. Derfor kan denne veiledningen inneholde beskrivelser av funksjoner som du ikke har tilgang til i ditt system. Hvis du vil vite mer om disse funksjonene kontakter du den som administrerer VSX-systemet. Denne veiledningen dekker instruksjoner for følgende modeller. VSX-systemer for montering på skjerm VSX-komponentsystemer VSX 3000 executive skrivebordssystem Grunnleggende informasjon om systemet Bruke fjernkontrollen Du bruker fjernkontrollen til å ringe opp, justere volumet, navigere i skjermbilder og velge alternativer. Hvis du skal skrive inn tekst, kan du bruke talltastene til å skrive inn tekst på samme måte som på en mobiltelefon. For å angi bokstaven b trykker du for eksempel på nummer 2-knappen to ganger. Alternativt kan du trykke på Tastatur og bruke tastaturet på skjermen til skrive tekst. POLYCOM, INC. 1

6 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Fjernkontroll for VSX-serien Ringe eller svare på en samtale Avslutte en samtale Justere kameraet og navigere gjennom menyer Tilbake til oppringingsskjerm (hovedskjerm). Øk eller senk lyden du hører fra den andre enden Demp lyden du sender til den andre enden Zoom kameraet inn eller ut. Slå automatisk kamerasporing på eller av Velge et kamera eller en annen videokilde Vise tastaturet på skjermen slik at du kan skrive inn tekst Starte og stoppe sending av innhold til den andre enden Bekrefte gjeldende valg, utføre funksjoner på markerte elementer Gå tilbake til forrige skjermbilde Velge et kamera eller en videokilde i den andre enden Velge et kamera eller en videokilde i denne enden Vis, flytt eller skjul bilde-i-bilde (PIP) Lagre kameraposisjoner (når etterfulgt av et tall), slette alle lagrete kameraposisjoner Skrive inn et punktum i en adresse Slette bokstaver eller tall Skriv inn bokstaer eller tall, bevege kameraet til en lagret posisjon Åpne elektronisk hjelp, vise gjeldende systemstatus i en samtale 2

7 RINGE OG SVARE Få mer informasjon Hvis du trenger mer informasjon om bruken av VSX-systemet, kan du prøve disse ressursene: Trykk på Hjelp på fjernkontrollen for å vise hjelp når du bruker systemet. Kontakt din egen systemadministrator vedrørende nettverksspørsmål. Kontakt Polycom Technical Support på for spørsmål vedrørende systemet. Ringe og svare Svare på en videooppringning VSX-systemet kan besvare innkommende samtaler på en av disse måtene: Systemet ber deg om å svare på anropet manuelt. Systemet svarer på innkommende anrop automatisk. Når det kommer inn et anrop hører du en ringelyd, og du kan se en melding som omfatter nummeret til personen som ringer. Hvis personen står i systemkatalogen, vil du også se personens navn. Slik svarer du manuelt på anropet: Trykk Ring på fjernkontrollen. Hvis systemet er satt opp til å svare på anrop automatisk, kobles samtalen automatisk inn. Hvis du ser Denne enden på skjermen, er mikrofonen dempet. Trykk på Demp på fjernkontrollen for å oppheve dempingen av mikrofonen. På VSX-systemer for montering på skjerm og VSX-komponentsystemer kan du også trykke på på mikrofonen. Foreta en videooppringning Du kan bruke systemet til å ringe en videosamtale på en av disse måtene: Angi et navn eller nummer Velge et sted fra: Listen over nylige samtaler Listen over kontakter eller hurtignumre Adresseboken Polycom, Inc. 3

8 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Ringe ved å angi et navn eller nummer Slik ringer du opp ved å skrive inn et navn eller et nummer: 1. Skriv inn nummerinformasjonen i nummerfeltet. Avhengig av mulighetene i ditt system og systemet du ringer opp, vil nummerinformasjonen se ut som et av disse eksemplene: (IP-adresse) 2555 (linjevalg) stereo.polycom.com (DNS-navn) Ascot konferanserom (systemnavn) (ISDN-nummer) 2. Skriv inn eventuell tilleggsinformasjon som er nødvendig for samtalen. De tilgjengelige innstillingene avhenger av samtaletypen og systemkonfigurasjonen. Ikke alle samtaler krever disse innstillingene: Samtalekvalitet Angi båndbredde eller samtaletype for denne samtalen. For de fleste samtaler velger du Auto og lar systemet bestemme den beste kvaliteten for samtalen. Andre ISDN-nummer Du kan bare bruke to numre når du blir instruert om det av motparten. Gateway-linje Hvis du trenger å ringe en linje, angir du linjen i det andre oppføringsfeltet. Hvis systemet ikke er konfigurert med et andre oppføringsfelt, kan du skrive inn linjen når gateway-enheten ber om det. 3. Trykk på Ring på fjernkontrollen for å ringe opp. Indikatorer for utviklingen av samtalen vises på skjermen for å vise at samtalen pågår. Når indikatorene blir grønne, er samtalen tilkoblet. Ringe fra Siste samtaler-listen Det er mulig du kan velge et nummer å ringe fra en liste over numrene du har ringt nylig. Siste samtaler-skjermbildet gir detaljer om alle innkommende og utgående samtaler, inkludert tidspunktet for samtalene. Slik ringer du fra Siste samtaler-skjermbildet: 1. Velg Siste samtaler fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Rull til oppføringen du ønsker å ringe. 3. Trykk på Ring for å ringe opp. Velg samtalen og trykk på Hjelp for å se detaljer om en samtale oppført på Siste samtaler-skjermbildet. Du kan sortere listen ved å trykke på tast 1-9 på fjernkontrollen. Trykk på Hjelp og velg Hjelp for å vise sorteringsalternativer. 4

9 RINGE OG SVARE Ringe fra Kontakter eller Hurtigoppringning-listen Det kan være at du har tilgang til ringeinformasjon til bestemte numre ved hjelp av hurtigoppringing på hovedskjermbildet. Slik ringer du opp med Hurtigoppringning eller Kontakter-listen: 1. Velg Hurtigoppringing eller Kontakter fra hovedskjermbildet om nødvendig. 2. Rull til oppføringen du ønsker å ringe. 3. Trykk på Ring for å ringe opp. Foreta samtaler fra adresseboken Katalogen er en liste med steder som er lagret lokalt på VSX-systemet. Hvis systemet er registrert med en global adressebok, inneholder adresseboken også oppføringer fra den globale adresseboken. Slik ringer du opp fra adresseboken: 1. Trykk Adressebok på fjernkontrollen. 2. Finn oppringningen du vil ringe. 3. Trykk på Ring for å ringe opp. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av adresseboken ser du Arbeide med oppføringer i adresseboken på side 20. Når du ringer ved hjelp av en oppføring med informasjon for både ISDN- og IP-anrop, kan systemet be deg velge hva som skal brukes for samtalen. Dette avhenger av systemkonfigurasjonen. Avslutte en videosamtale Slik legger du på etter en samtale: 1. Trykk på Legg på fjernkontrollen. 2. Bekreft at du ønsker å avslutte samtalen. Hvis du ikke bekrefter at du ønsker å legge på, kobler systemet ut samtalen automatisk etter 60 sekunder. Polycom, Inc. 5

10 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Typer videosamtaler du kan ha Du kan ringe opp med ISDN, IP, SIP eller V.35, avhengig av hvordan systemer er konfigurert. Tabellen nedenfor viser en liste med enkelte mulige samtalekombinasjoner. Fra... Kan du ringe... Ved å ringe... ISDN LAN ISDN IP Samme LAN En annen LAN ISDN Telefonnummer Telefonnummeret til motpartens gateway-enhet og linjenummeret (E.164-adresse) til motparten. Angi linjen etter gateway-nummeret eller vent til gateway-enheten ber deg om linjen. Alias, E.164-adresse eller IP-adresse Tilgangskoden for gateway-enheten i denne enden, den valgte hastighetskoden, ISDN-nummeret til motpartens gateway og linjen (E.164-adressen) i den andre enden. Angi linjen etter gateway-nummeret eller vent til gateway-enheten ber deg om linjen. Tilgangskoden til gateway-enheten i denne enden, den valgte hastighetskoden og ISDN-nummeret til motparten. Når du ringer et IP-system gjennom en gateway som krever en linje (E.164-adresse), skriver du inn linjenummeret i ringefeltet der det er mulig. Undersøk med nettverksadministratoren om linjeskilletegnet du trenger å angi i ringefeltet. Noen nettverk bruker for eksempel ## til å skille linjen fra IP-adressen. Når du tar med linjen vil du bli gitt alternativet om å lagre både nummeret og linjenummeret i adresseboken når samtalen er over. Hvis du skriver inn linjenummeret etter at gateway-enheten er tilkoblet, så kan du lagre bare gateway-nummeret når samtalen er over. 6

11 RINGE OG SVARE Ringe opp med bare lyd og legge til samtaler som bare har lyd Det kan være at du kan bruke VSX-systemet til å ringe opp med bare lyd, eller legge en samtale med bare lyd til en videokonferanse. Dette gjør at du kan: Bruke systemet på samme måte som en telefon. Ta med deltakere som bare har lyd i videosamtalene. Legge videosamtaler til samtaler som bare har lyd. Andre lydalternativer er tilgjengelige hvis konferanserommet har et VSX-videokonferansesystem med en SoundStation VTX 1000 konferansetelefon. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av SoundStation VTX 1000 konferansetelefon, se Bruke SoundStation VTX 1000 konferansetelefon i videosamtaler på side 32. Ringe opp med bare lyd Du kan foreta oppringninger med bare lyd fra VSX-systemer der Analog telefon eller Stemme over ISDN er aktivert. Slik ringer du opp med bare lyd fra systemet: 1. Angi nummeret du ønsker å ringe på Ring opp-skjermbildet. Angi nummerets fire siste sifre for å ringe opp innenfor bedriftens PBX-system. Trykk på 2. Trykk på Ring for å ringe opp. Slett på fjernkontrollen for å slette et siffer. Legge en samtale med bare lyd til en videosamtale Slik legger du til en samtale med bare lyd etter at du har startet videosamtalen: 1. Trykk Ring på fjernkontrollen. 2. Velg Legg til samtale fra Legg på-skjermbildet. 3. Bruk tallknappene på fjernkontrollen til å angi telefonnummeret til lyddeltakeren som du ønsker å ta med i videokonferansen. 4. Trykk Ring på fjernkontrollen. 5. Etter at lydsamtalen er tilkoblet trykker du på Lokal eller Motpart for å gå tilbake til videokonferansen. Polycom, Inc. 7

12 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Legge en videosamtale til en samtale med bare lyd Hvis du allerede er midt i en samtale med bare lyd, kan du legge en videosamtale til samtalen. Slik legger du til en videosamtale etter at samtalen med bare lyd er tilkoblet: 1. Angi nummeret du ønsker å ringe på Ring opp-skjermbildet. 2. Trykk på Ring for å ringe opp. Avslutte en samtale med bare lyd Slik legger du på en samtale med bare lyd: 1. Trykk på Legg på fjernkontrollen. 2. Velg nummeret med bare lyd på Legg på-skjermbildet for å henge opp samtalen. Hvis motparten legger på først, må du avslutte samtalen fra VSX-systemet, akkurat som du ville legge på et telefonrør i en vanlig telefonsamtale. Styre hva du ser Justering av kameraene lar deg vise konferansedeltakerne hva du vil at de skal se. Du kan justere kameraene og andre videokilder før møtet starter og mens møte er i gang. Velge og justere et kamera eller andre videokilder Du kan bruke fjernkontrollen til å velge hovedkamera eller eventuelt andre videokilder på denne eller den andre enden, for eksempel dokumentkameraer, datamaskiner, video- eller DVD-spillere. Du kan også bruke fjernkontrollen til å justere hovedkameraet på VSX-systemer for montering på skjerm, og VSX-komponentsystemer. Med et VSX 3000-system må du flytte hovedkameraet sideveis og opp og ned og fokusere det manuelt. Du kan også justere et eventuelt ekstrakamera eller kamera i andre enden som støtter bevegelse sideveis og opp og ned samt zoom. Du kan bare tilpasse kameraet i den andre enden hvis det er konfigurert til å tillate deg å kontrollere det. 8

13 STYRE HVA DU SER Slik velger du et kamera i denne eller den andre enden, eller en annen videokilde: 1. Hvis du er i en samtale, trykker du på Lokal eller Motpart for å velge et kamera eller en annen videokilde i denne enden eller i den andre enden. Ikonet på skjermen indikerer hvilke du kan velge: Hvis du ser dette, kan du styre et kamera eller en videokilde i denne enden Hvis du ser dette, kan du styre et kamera eller en videokilde i den andre enden 2. Trykk på Kamera på fjernkontrollen. Trykk deretter nummeret for kameraet eller videokilden du vil velge i denne eller den andre enden. Trykk for eksempel på 1 for å velge hovedkameraet. Bildet fra kameraet eller videokilden du valgte vises på skjermen. Slik justerer du et kamera med fjernkontrollen: 1. Trykk på Lokal eller Motpart for å velge et kamera i enten denne eller den andre enden. 2. Trykk på piltastene på fjernkontrollen for å flytte kameraet opp, ned, til venstre eller høyre. 3. Trykk på Zoom for å zoome ut eller inn. Slik åpner eller lukker du personvernluken på VSX 3000-systemet: Beveg glidebryteren til høyre for å lukke personvernluken eller til venstre for å åpne den. Du kan fremdeles ringe opp og motta samtaler når personvernlukkeren er lukket, men de i den andre enden kan ikke se deg. Polycom, Inc. 9

14 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Slik justerer du kameraet på VSX 3000-sysemet: Fokuser kameraet ved å dreie fokuseringsskiven: Angi og bruke forhåndsinnstillingene for kameraet Kameraets forhåndsinnstillinger er lagrede kamerastillinger som du kan opprette før eller under en samtale. Forhåndsinnstillinger gjør det mulig for deg å: Automatisk peke et kamera på forhåndsdefinerte steder i et rom Velge en videokilde som for eksempel en video- eller DVD-spiller, et dokumentkamera eller et ekstra kamera. Hvis systemets hovedkamera støtter elektronisk bevegelse sideveis, opp og ned og zoom, kan du opprette opptil 100 forhåndsinnstilte posisjoner for denne enden. Hver forhåndsinnstilling lagrer kameranummeret, zoomnivået og hvor det peker (hvis aktuelt). Forhåndsinnstillinger for denne enden er tilgjengelig for VSX-systemer for skjermmontering og komponentsystemer. Forhåndsinnstillinger vil være gjeldende inntil du sletter eller endrer dem. Avhengig av konfigurasjonsmulighetene kan det være at du kan styre kameraet i den andre enden. Hvis styring av kamera i den andre enden er tillatt, kan du opprette opp til 16 forhåndsinnstillinger for kameraet i den andre enden. Disse forhåndsinnstillingene lagres bare så lenge samtalen varer. Det kan være at du også kan bruke forhåndsinnstillinger som er opprettet i den andre enden, til å styre kameraet i den andre enden. Slik flytter du kameraet til en forhåndsinnstilling: 1. Hvis en samtale er i gang, trykker du på Lokal eller Motpart for å velge kamera eller annen videokilde i denne eller den andre enden. 2. Trykk på et tall på fjernkontrollen. Kameraet beveges til den forhåndsinnstilte posisjonen for kameraet eller annen videokilde. 10

15 STYRE HVA DU SER Slik viser du forhåndsinnstillinger for denne enden (VSX-systemer for skjermmontering og komponentsystemer): Trykk Forvalg på fjernkontrollen. Ikoner for forhåndsinnstillingene 0-9 vises på skjermen. De fargede ikonene indikerer lagrede kamerastillinger, og de grå ikonene indikerer ledige forhåndsinnstillinger. Slik lagrer du en forhåndsinnstilling: 1. Hvis du er i en samtale, trykker du på Lokal eller Motpart for å velge et kamera eller en annen videokilde i denne enden eller i den andre enden. 2. Hvis du velger et kamera som støtter elektronisk bevegelse sideveis, opp og ned og zoom, kan du justere kameraets posisjon: Trykk på piltastene på fjernkontrollen for å flytte kameraet opp, ned, til venstre eller høyre. Trykk på Zoom for å zoome kameraet ut eller inn. 3. Trykk Forvalg på fjernkontrollen. 4. Hold inne et tall for å lagre forhåndsinnstillingen. Trykk raskt på det første tallet og hold det andre tallet inne for å lagre en dobbeltsifret forhåndsinnstilling. Eventuelt eksisterende forhåndsinnstillinger lagret på dette nummeret erstattes. Systemet bruker forhåndsinnstilling 0 som standard kameraposisjon. Slik sletter du alle forhåndsinnstillinger: 1. Hvis en samtale tilkobles, trykker du på Lokal for å velge videokilde i denne enden. 2. Trykk Forvalg på fjernkontrollen. 3. Trykk på Slett for å slette alle forhåndsinnstillingene. Du kan ikke slette bare én forhåndsinnstilling. I stedet kan du overstyre en eksisterende forhåndsinnstilling med den nye kameraposisjonen. Polycom, Inc. 11

16 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Skifte mellom video i full skjerm og hovedskjermbildet Før samtalen tilkobles ser du videoen i denne enden i et lite vindu på Ring opp (hoved) -skjermbildet. Når samtalen tilkobles, viser systemet automatisk videoen på hele skjermen. Du kan skifte tilbake til Ring opp-skjermbildet under en samtale, dersom du for eksempel har behov for å justere en brukerinnstilling, og systemet er konfigurert til å tillate dette. Hvis du vil vite mer om justering av brukerinnstillinger Tilpasse arbeidsområdet på side 39. Slik viser du video på full skjerm: Trykk på Denne enden på fjernkontrollen. Slik viser du Ringe opp-skjermbildet: Trykk på Hovedskjerm på fjernkontrollen. Vise, flytte og slå av PIP Systemet ditt kan være konfigurert til å vise et bilde i bilde-vindu (PIP). Under en samtale på et enkeltskjermsystem, viser PIP hva hovedkameraet sender til motparten. (På denne måten kan du justere kameraet om nødvendig) Hvis den andre enden viser noen form for innhold, vises innholdet i hoveddelen av skjermen, og PIP skifter til å vise menneskene i den andre enden. I en samtale på et system med dobbel skjerm avhenger skjermbildene på skjermene og i PIP-vinduet av hvordan VSX-systemet er konfigurert. Slik viser, flytter eller slår du av PIP under en samtale: Trykk på PIP på fjernkontrollen for å vise PIP (bilde i bilde) på skjermen. Når PIP har en gul kant trykker du på PIP flere ganger for å flytte det til et annet hjørne av skjermen. Etter en kort pause blir kanten på PIP blå. Trykk deretter på PIP for å slå av PIP. 12

17 STYRE HVA DU SER Slik bytter du det som vises i PIP og i hovedskjermbildet: 1. Hvis PIP ikke vises, trykk på PIP på fjernkontrollen for å vise PIP på skjermen. 2. Trykk på Kamera og velg Bytt PIP-ikonet. Under samtaler med emulering av dobbeltskjerm uten innhold kan du trykke på PIP-knappen på fjernkontrollen for å rulle gjennom følgende skjermbildeoppsett: 1. Denne og andre enden, samme størrelse, side ved side 2. Den andre enden stor, denne enden liten 3. Denne enden stor, den andre enden liten 4. Denne enden, full skjerm 5. Den andre enden, full skjerm Sist viste layout brukes for neste samtale. Polycom, Inc. 13

18 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Aktivere automatisk kamerasporing (bare PowerCam Plus) Hvis du bruker et a VSX 7000e- eller VSX 8000-system sammen med Polycom PowerCam Plus-kameraet, kan du stille inn hovedkameraet slik at det peker mot den personen som snakker, eller slik at det automatisk går til den forhåndsinnstilte plasseringen som er nærmest høyttaleren. Bruk denne funksjonen bare dersom du forventer at møtedeltakerne vil sitte eller forholde seg relativt rolige under møtet. Automatisk kamerasporing deaktiveres når din ende er dempet, samt når personer i den andre enden snakker, og hvis Polycom StereoSurround er aktivert. Slik aktiverer du automatisk kamerasporing mot den som snakker: 1. Trykk på Denne enden eller Den andre enden for å velge kameraet i enten denne eller den andre enden. 2. Trykk på Auto til du ser Automatisk kamerasporing. Slik aktiverer du automatisk talesporing til kameraets forhåndsinnstillinger: 1. Trykk på Denne enden eller Den andre enden for å velge kameraet i enten denne eller den andre enden. 2. Trykk på Auto til du ser Automatisk kamerasporing til standard. Ikonet for kameraet i denne enden skifter til for å la deg vite at den automatiske talesporingen til kameraets forhåndsinnstillinger er aktivert. Slik deaktiverer du automatisk talesporing til kameraets forhåndsinnstillinger: Trykk på Auto til du ser Automatisk kamerasporing av. Du kan også slå av automatisk kamerasporing ved å bruke fjernkontrollen til å flytte kameraet sideveis eller opp/ned, eller zoome kameraet. 14

19 STYRE HVA DU HØRER Styre hva du hører Justere volumet I løpet av en samtale bruker du fjernkontrollen til å heve eller senke volumet på lyden du hører. Endring av volumet påvirker bare lyden du hører i din ende. Slik justerer du volumet: Trykk på Volum Når VSX 3000-systemet er i bruk for videokonferanser bruker du fjernkontrollen til å regulere volumet. Når VSX 3000 er i bruk som skjerm for datamaskinen skal du bruke VOL-knappen på forsiden av systemet for å regulere volumet. Dempe mikrofonen Du kan dempe mikrofonen hvis du ikke ønsker at motparten skal høre deg. Du kan for eksempel dempe mikrofonen dersom du ønsker å ha en privatsamtale med noen. Slik demper eller avslutter du demping av mikrofonen: Trykk på Demp på fjernkontrollen. For VSX-systemer for montering på skjerm og VSX-komponentsystemer som bruker en Polycom-mikrofon, kan du også dempe samtalen ved å trykke på på mikrofonen. Selv om mikrofonen blir dempet, dempes ikke lyd som sendes til den andre enden fra en video- eller DVD-spiller. Få glede av stereolyd i videosamtaler Hvis videokonferanserommet er konfigurert til å bruke stereolyd, konfigureres venstre og høyre mikrofoninngang i systemoppsettet. Det er viktig at du ikke flytter mikrofonene, siden dette kan forringe opplevelsen av stereolyd. Stereolyd er bare tilgjengelig i videosamtaler med en hastighet på 256 Kbps eller høyere. Polycom, Inc. 15

20 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Vise innhold og videokilder Det kan være at du kan vise følgende til motparten: Informasjon som er lagret på en datamaskin Et papirdokument eller et objekt lagt på et dokumentkamera En videotape eller DVD Du kan dele én type innhold eller én videokilde av gangen, og du kan lett bytte mellom forskjellige typer innhold eller videokilder hvis det er behov for det. Deltakere på andre steder kan også dele innhold eller videokilder. Vise innhold fra en datamaskin Hvis du har et VSX-system for skjermmontering med en Visual Concert VSX-enhet tilkoblet, eller et VSX-komponentsystem med en Image Share II -enhet tilkoblet, kan du koble opp en stasjonær datamaskin og vise innhold som er lagret på den. Hvis du har et QSX -system koblet til VSX-systemet, kan du dele innhold med opptil 10 møtedeltakere som ikke har videomulighet, via en internettforbindelse. Du finner mer informasjon i Administratorveiledning for Polycom QSX. Du kan også vise innhold med programvaren People+Content IP, uten at du trenger annen maskinvare. Hvis alternativet Polycom People+Content IP er aktivert på ditt VSX-syste og programmet er installert på datamaskinen, kan du vise innhold fra en hvilken som helst Windows XP- eller Windows 2000-PC som er koblet til nettverket. Du trenger ikke kabler eller maskinvare. Det eneste du trenger å vite er VSX-systemets IP-adresse. Hvis du vil vite mer om aktivering av People+Content IP på ditt VSX-system, kontakter du administratoren for VSX-systemet. People+Content IP leverer bare videoinnhold. Lyd deles ikke. Hvis datamaskinen er tilkoblet lokalnettverket, kan du dessuten dele innhold fra enheter på nettverket. Når du deler innhold fra en stasjonær datamaskin, ser motparten akkurat det samme som du ser på dataskjermen. Vise innhold med People+Content IP Slik installerer du People+Content IP-applikasjonen på en datamaskin: 1. Åpne en nettleser på en datamaskin med Windows XP eller Windows 2000, og gå til 2. Last ned og installer programmet People+Content IP fra Polycom Resource Center. 16

21 VISE INNHOLD OG VIDEOKILDER Slik starter du deling av innhold: 1. Start People+Content IP-programmet på datamaskinen. 2. Skriv inn IP-adressen til videokonferansesystemet, og møtepassordet hvis et møtepassord er angitt. 3. Klikk Koble til. 4. Åpne innholdet du vil vise, og gjør ett av følgende: Klikk i People+Content IP. Trykk på Grafikk på fjernkontrollen til videokonferansesystemet. Hvis du har koblet innholdskilder til VSX-systemet og du trykker på Grafikk på fjernkontrollen, blir du bedt om å velge hvilken innholdskilde som skal brukes. Mens du sender innhold vises -ikonet for deling av innhold på hovedskjermen. Du kan kanskje også se innholdet på din egen skjerm eller fremviser, avhengig av hvordan systemet er konfigurert. Slik avslutter du deling av innhold: 1. Hvis People+Content IP-verktøylinjen er minimert, maksimerer du den ved å klikke på ikonet i oppgavelinjen. 2. Gjør ett av følgende: Klikk i People+Content IP. Trykk på Grafikk på fjernkontrollen til videokonferansesystemet. 3. Hvis andre i konferansen ønsker å sende innhold fra samme VSXsystem med People+Content IP, klikker du Koble fra for å koble deg fra VSX-systemet slik at de kan koble seg til. Bare én datamaskin kan være koblet til av gangen. Polycom, Inc. 17

22 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Vise innhold med en Visual Concert VSX eller ImageShare II Før du viser innhold, kontrollerer du at video på datamaskinen er konfigurert til å bruke en av disse støttede oppløsningene og bildevekslingsfrekvensene: Oppløsning Bildevekslingsfrekvenser (Hz) 640 x , 72, 75, x , 72, 75, x , 70, 75, x 1024 (skalert og sendt til den andre enden i 1024 x 768-format) 60 Gå til Skjerm på Kontrollpanelet til datamaskinen for å angi oppløsning og bildevekslingsfrekvens. Slik starter du visning av innhold med en Visual Concert VSX: 1. Koble datamaskinen til en Visual Concert VSX-enhet: Du finner mer informasjon om bruken av Visual Concert VSX i Visual Concert VSX Hurtigtips, som kan lastes ned fra 2. Trykk på på Visual Concert VSX-enheten, eller trykk på Grafikk eller Kamera på fjernkontrollen. 18

Komme igang-veiledning for VSX-serien

Komme igang-veiledning for VSX-serien Komme igang-veiledning for VSX-serien Juli 2005-utgave 3725-21296-005/A KOMME IGANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte varemerker for

Detaljer

Komme igang-veiledning

Komme igang-veiledning Komme igang-veiledning for V500-systemet Juli 2005-utgave 3725-22082-003/A KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Varemerkeinformasjon Polycom og designen av Polycom-logoen er registrerte varemerker

Detaljer

Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer

Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer bilde av produktet her Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Versjon 3.0 Utgitt i februar 2009 3725-30855-104 Versjon 3.0 Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-logoutformingen, ReadiManager SE200

Detaljer

Brukerveiledning for Polycom HDX -skrivebordssystemer

Brukerveiledning for Polycom HDX -skrivebordssystemer Brukerveiledning for Polycom HDX -skrivebordssystemer Versjon 2.6 April 2010 3725-27727-003/A Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-trekantlogoen og navnene og merkene som er tilknyttet Polycoms produkter,

Detaljer

Brukerveiledning for Polycom HDX -romsystemer

Brukerveiledning for Polycom HDX -romsystemer Brukerveiledning for Polycom HDX -romsystemer Versjon 2.6 April 2010 3725-24098-004/A Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-trekantlogoen og navnene og merkene som er tilknyttet Polycoms produkter, er

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Foreta samtale med flere deltakere

Foreta samtale med flere deltakere HURTIGGUIDE Denne guiden tar for seg den grunnleggende informasjonen brukere trenger for å kunne utføre videosamtaler. Du kan legge guiden i møterommet og på videoopplæringssiden på intranettet, samt dele

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

HUAWEI 9000 HD videoterminal V100R011. Brukerveiledning. Utgave 03. Dato 2012-04-30 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

HUAWEI 9000 HD videoterminal V100R011. Brukerveiledning. Utgave 03. Dato 2012-04-30 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 7110019 HUAWEI 9000 HD videoterminal V100R011 Utgave 03 Dato 2012-04-30 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Technologies Co., Ltd. gir sine kunder omfattende teknisk støtte og service. Trenger du assistanse,

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Hva er OmniTouch 8660 My Teamwork?

Hva er OmniTouch 8660 My Teamwork? OMNITOUCH 8660 MY TEAMWORK 6.1 HURTIGSTARTVEILEDNING Hva er OmniTouch 8660 My Teamwork? OmniTouch 8660 My Teamwork Unified Conferencing and Collaboration kombinerer direktemeldingstjenester med tilgjengelighetsfunksjoner

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer

Brukerdokumentasjon. Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer Communicator 2007 Brukerdokumentasjon Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer Side 2 av 24 Innholdsfortegnelse Introduksjon Communicator 2007... 3 Installere programvaren...

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Administratorveiledning for VSX- serien

Administratorveiledning for VSX- serien bilde av produktet her Administratorveiledning for VSX- serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21235-007/A VSX versjon 8.5 Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-logoen, SoundStation, SoundStation VTX

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C510/C520 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk

Detaljer

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok Plantronics DA80 lydprosessor Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-programvare 5 Installere Plantronics Hub 5 Starte Hub 5 Hub-faner 5 Bruke hodesettet 6 Besvare, avslutte og foreta

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Oversikt Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi

Detaljer

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt Hurtigveiledning for GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt 8 Novell GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt HURTIGSTART www.novell.com Bruke GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Våren 2015 Microsoft Lync 2011. For Mac-brukere. IT-tjenesten HØGSKOLEN I TELEMARK

Våren 2015 Microsoft Lync 2011. For Mac-brukere. IT-tjenesten HØGSKOLEN I TELEMARK Våren 2015 Microsoft Lync 2011 For Mac-brukere IT-tjenesten HØGSKOLEN I TELEMARK Innhold 1 Pålogging... 2 2 Kontaktlisten... 2 Finn en person eller slå et nummer... 2 Legge til en kontakt... 2 Opprette

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Bruke Office 365 på iphone eller ipad

Bruke Office 365 på iphone eller ipad Bruke Office 365 på iphone eller ipad Hurtigstartveiledning Kontrollere e-post Konfigurere iphone eller ipad til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen uansett hvor du er

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse Videokonferanse Videokonferanse (VK) er toveis/flerveis lyd- og bildeforbindelse. To eller flere studio kan være koplet sammen, både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Versjon 5.0 Hurtigstarthåndbok for kunder Norsk Innhold Hva er InSite Prepress Portal?...1 Hva er nytt i versjon 5.0...1 Logge på Prepress Portal...1 Få hjelp...2 Kontrollere

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning

Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning Takk for at du valgte Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart. Denne veiledningen

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725-M Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk 7

Detaljer

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Laste inn programvare 5 Grunnleggende 6 Bruke hodesettet 7 Tilpasse hodesett

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Arc Enterprise Console Operator Attendant

Arc Enterprise Console Operator Attendant Arc Enterprise Console Operator Attendant Hurtigveiledning Versjon 5.1 2003 2009 Arc Solutions (International) Ltd. Med enerett Ingen deler av denne dokumentasjonen kan reproduseres i noe format eller

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 My Instant Communicator for PC My Instant Communicator for PC kombinerer tale-, video- og datatjenester som kan brukes om hverandre i et

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

innovaphone mypbx Brukerveiledning Versjon 11 Brukernavn Konfigurasjon Velg apparat Videotelefoni og skjermdeling på/av Presence

innovaphone mypbx Brukerveiledning Versjon 11 Brukernavn Konfigurasjon Velg apparat Videotelefoni og skjermdeling på/av Presence Brukerveiledning innovaphone mypbx Versjon 11 Brukernavn Konfigurasjon Videotelefoni og skjermdeling på/av Velg apparat Presence Viderekobling Meldinger Profil Søk Favorittens navn Favorittens presence

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok Artikkelnr. P0606043 01 CallPilot Fax - brukerhåndbok Brukerhåndbok for CallPilot Fax Copyright 2003 Nortel Networks Med enerett. 2003. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle utsagn,

Detaljer

Komme raskt i gang Kardiologi

Komme raskt i gang Kardiologi Komme raskt i gang Kardiologi WEB1000 5.1 tilbyr webbasert resultater distribuert over nettverk i sykehus. Webserveren distribuerer undersøkelser til standard nettlesere, som for eksempel Microsoft Internet

Detaljer

Oppgradere Polycom Video-programvare

Oppgradere Polycom Video-programvare Oppgradere Polycom Video-programvare Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi for videokonferanser.

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Bli kjent med din nyeblackberry Curve -smarttelefon. Bli kjent med tastene 2010 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion, SureType, SurePress

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer