Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komme i gang-veiledning for VSX-serien"

Transkript

1 Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven /A

2 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte varemerker for Polycom, Inc., og ImageShare, PathNavigator, People+Content, PowerCam, QSX, SoundStation VTX 1000, StereoSurround, Visual Concert, VS4000 og VSX er varemerker for Polycom, Inc. I USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører til de respektive eierne. Patentinformasjon Det medfølgende produktet er beskyttet av en eller flere amerikanske og utenlandske patenter og/eller anmeldte patenter som holdes av Polycom, Inc Polycom, Inc. Med enerett. Polycom Inc Willow Road Pleasanton, CA USA Uten skriftlig tillatelse fra Polycom, Inc er det ulovlig å kopiere dette dokumentet helt eller delvis, eller å overføre det ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler. I henhold til loven inkluderer reproduksjon oversettelse til et annet språk eller format. Som mellom partene, beholder Polycom, Inc. eiendomsretten til alle beskyttede rettigheter med hensyn til programvaren som produktene inneholder. Programvaren er beskyttet av åndsverklovene i USA og bestemmelser i internasjonale traktater. Du må derfor behandle programvaren på samme måte som annet materiale der opphavsretten er beskyttet (f.eks. en bok eller et lydopptak). Alt er gjort for å sikre at informasjonen i denne håndboken er nøyaktig. Polycom, Inc. er ikke ansvarlig for trykk- eller behandlingsfeil. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel. ii

3 Innhold Grunnleggende informasjon om systemet... 1 Bruke fjernkontrollen...1 Få mer informasjon...3 Ringe og svare... 3 Svare på en videooppringning...3 Foreta en videooppringning...3 Avslutte en videosamtale...5 Typer videosamtaler du kan ha...6 Ringe opp med bare lyd og legge til samtaler som bare har lyd...7 Avslutte en samtale med bare lyd...8 Styre hva du ser... 8 Velge og justere et kamera eller andre videokilder...8 Angi og bruke forhåndsinnstillingene for kameraet...10 Skifte mellom video i full skjerm og hovedskjermbildet...12 Vise, flytte og slå av PIP...12 Aktivere automatisk kamerasporing (bare PowerCam Plus)...14 Styre hva du hører Justere volumet...15 Dempe mikrofonen...15 Få glede av stereolyd i videosamtaler...15 Vise innhold og videokilder Vise innhold fra en datamaskin...16 Bruke et dokumentkamera, video- eller DVD-spiller...19 Arbeide med oppføringer i adresseboken Søke i adresseboken...20 Legge til, redigere og slette oppføringer i adresseboken...20 Kategorisere oppføringer i adresseboken...22 Oppdatere globale oppføringer i adresseboken...23 Ta med flere numre i samtaler Om flerpunktssamtaler...23 Ringe en flerpunktssamtale...24 Gi et passord for samtaler med ekstern MCU...25 Om flerpunkts visningsmodus...26 Styre hvordan systemet besvarer flerpunktsanrop...27 Bruke møteledelse for flerpunktssamtaler...27 Endre metoden for besvaring av anrop Nekte anrop midlertidig...29 Besvare anrop automatisk...29 Dempe anrop som besvares automatisk...30 Planlegge samtaler POLYCOM, INC. iii

4 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Bruke SoundStation VTX 1000 konferansetelefon i videosamtaler Foreta en videosamtale med VTX 1000-konferansetelefonen...32 Legge numre til en videosamtale med SoundStation VTX 1000-konferansetelefonen...32 Dempe lyden i en samtale som omfatter en SoundStation VTX-konferansetelefon...33 Legge video til en samtale med bare lyd med SoundStation VTX 1000-konferansetelefon...33 Avslutte en samtale...34 Avslutte en samtale med bare lyddeltakere...34 Bruke Avaya-nettverksfunksjoner i videosamtaler Bruke Microsoft LCS-funksjoner i videosamtaler Legge til og fjerne Microsoft LCS-kontakter...36 Vise kontaktstatus i Microsoft LCS...37 Videostrøm av en konferanse til weben Starte en videostrøm...37 Se på en videostrøm...38 Tilpasse arbeidsområdet La motparten kontrollere ditt kamera...39 Angi når PIP skal vises...39 Vise navnet til motparten når samtalen tilkobles...40 Høre lydbekreftelse når du ringer...41 Justere for belysningen i rommet...41 Stille inn lysstyrke for kamera (kun VSX 3000)...42 Endre fargevalg for systemet...42 Aktivere emulering av dobbeltskjerm...43 Bruke VSX 3000-systemet som dataskjerm Tips for videokonferanser Tips for utmerkede møter...45 Tips for utmerket video...45 Tips for utmerket lyd...46 Tips for å vise innhold...46 iv

5 Komme i gang-veiledning for VSX-serien Når du deltar på et møte som bruker Polycom VSX -systemet, finner du raskt ut at det er veldig likt alle andre møter du deltar på i et konferanserom: Med et VSX-system kan du holde møter med mennesker hvor som helst i verden, uten å måtte reise noe sted. Du kan også dele informasjon i samtalene, ved hjelp av programvare for deling av dokumentkameraer, videospillere eller DVD-spillere. Denne veiledningen omfatter informasjonssammendrag som du kan finne nyttig når du begynner å lære om videokonferanser, eller når du har litt erfaring og bare trenger en rask oppfriskning. VSX-systemene kan tilpasses slik at de bare viser de alternativene som brukes i din organisasjon. Derfor kan denne veiledningen inneholde beskrivelser av funksjoner som du ikke har tilgang til i ditt system. Hvis du vil vite mer om disse funksjonene kontakter du den som administrerer VSX-systemet. Denne veiledningen dekker instruksjoner for følgende modeller. VSX-systemer for montering på skjerm VSX-komponentsystemer VSX 3000 executive skrivebordssystem Grunnleggende informasjon om systemet Bruke fjernkontrollen Du bruker fjernkontrollen til å ringe opp, justere volumet, navigere i skjermbilder og velge alternativer. Hvis du skal skrive inn tekst, kan du bruke talltastene til å skrive inn tekst på samme måte som på en mobiltelefon. For å angi bokstaven b trykker du for eksempel på nummer 2-knappen to ganger. Alternativt kan du trykke på Tastatur og bruke tastaturet på skjermen til skrive tekst. POLYCOM, INC. 1

6 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Fjernkontroll for VSX-serien Ringe eller svare på en samtale Avslutte en samtale Justere kameraet og navigere gjennom menyer Tilbake til oppringingsskjerm (hovedskjerm). Øk eller senk lyden du hører fra den andre enden Demp lyden du sender til den andre enden Zoom kameraet inn eller ut. Slå automatisk kamerasporing på eller av Velge et kamera eller en annen videokilde Vise tastaturet på skjermen slik at du kan skrive inn tekst Starte og stoppe sending av innhold til den andre enden Bekrefte gjeldende valg, utføre funksjoner på markerte elementer Gå tilbake til forrige skjermbilde Velge et kamera eller en videokilde i den andre enden Velge et kamera eller en videokilde i denne enden Vis, flytt eller skjul bilde-i-bilde (PIP) Lagre kameraposisjoner (når etterfulgt av et tall), slette alle lagrete kameraposisjoner Skrive inn et punktum i en adresse Slette bokstaver eller tall Skriv inn bokstaer eller tall, bevege kameraet til en lagret posisjon Åpne elektronisk hjelp, vise gjeldende systemstatus i en samtale 2

7 RINGE OG SVARE Få mer informasjon Hvis du trenger mer informasjon om bruken av VSX-systemet, kan du prøve disse ressursene: Trykk på Hjelp på fjernkontrollen for å vise hjelp når du bruker systemet. Kontakt din egen systemadministrator vedrørende nettverksspørsmål. Kontakt Polycom Technical Support på for spørsmål vedrørende systemet. Ringe og svare Svare på en videooppringning VSX-systemet kan besvare innkommende samtaler på en av disse måtene: Systemet ber deg om å svare på anropet manuelt. Systemet svarer på innkommende anrop automatisk. Når det kommer inn et anrop hører du en ringelyd, og du kan se en melding som omfatter nummeret til personen som ringer. Hvis personen står i systemkatalogen, vil du også se personens navn. Slik svarer du manuelt på anropet: Trykk Ring på fjernkontrollen. Hvis systemet er satt opp til å svare på anrop automatisk, kobles samtalen automatisk inn. Hvis du ser Denne enden på skjermen, er mikrofonen dempet. Trykk på Demp på fjernkontrollen for å oppheve dempingen av mikrofonen. På VSX-systemer for montering på skjerm og VSX-komponentsystemer kan du også trykke på på mikrofonen. Foreta en videooppringning Du kan bruke systemet til å ringe en videosamtale på en av disse måtene: Angi et navn eller nummer Velge et sted fra: Listen over nylige samtaler Listen over kontakter eller hurtignumre Adresseboken Polycom, Inc. 3

8 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Ringe ved å angi et navn eller nummer Slik ringer du opp ved å skrive inn et navn eller et nummer: 1. Skriv inn nummerinformasjonen i nummerfeltet. Avhengig av mulighetene i ditt system og systemet du ringer opp, vil nummerinformasjonen se ut som et av disse eksemplene: (IP-adresse) 2555 (linjevalg) stereo.polycom.com (DNS-navn) Ascot konferanserom (systemnavn) (ISDN-nummer) 2. Skriv inn eventuell tilleggsinformasjon som er nødvendig for samtalen. De tilgjengelige innstillingene avhenger av samtaletypen og systemkonfigurasjonen. Ikke alle samtaler krever disse innstillingene: Samtalekvalitet Angi båndbredde eller samtaletype for denne samtalen. For de fleste samtaler velger du Auto og lar systemet bestemme den beste kvaliteten for samtalen. Andre ISDN-nummer Du kan bare bruke to numre når du blir instruert om det av motparten. Gateway-linje Hvis du trenger å ringe en linje, angir du linjen i det andre oppføringsfeltet. Hvis systemet ikke er konfigurert med et andre oppføringsfelt, kan du skrive inn linjen når gateway-enheten ber om det. 3. Trykk på Ring på fjernkontrollen for å ringe opp. Indikatorer for utviklingen av samtalen vises på skjermen for å vise at samtalen pågår. Når indikatorene blir grønne, er samtalen tilkoblet. Ringe fra Siste samtaler-listen Det er mulig du kan velge et nummer å ringe fra en liste over numrene du har ringt nylig. Siste samtaler-skjermbildet gir detaljer om alle innkommende og utgående samtaler, inkludert tidspunktet for samtalene. Slik ringer du fra Siste samtaler-skjermbildet: 1. Velg Siste samtaler fra Ringe opp-skjermbildet. 2. Rull til oppføringen du ønsker å ringe. 3. Trykk på Ring for å ringe opp. Velg samtalen og trykk på Hjelp for å se detaljer om en samtale oppført på Siste samtaler-skjermbildet. Du kan sortere listen ved å trykke på tast 1-9 på fjernkontrollen. Trykk på Hjelp og velg Hjelp for å vise sorteringsalternativer. 4

9 RINGE OG SVARE Ringe fra Kontakter eller Hurtigoppringning-listen Det kan være at du har tilgang til ringeinformasjon til bestemte numre ved hjelp av hurtigoppringing på hovedskjermbildet. Slik ringer du opp med Hurtigoppringning eller Kontakter-listen: 1. Velg Hurtigoppringing eller Kontakter fra hovedskjermbildet om nødvendig. 2. Rull til oppføringen du ønsker å ringe. 3. Trykk på Ring for å ringe opp. Foreta samtaler fra adresseboken Katalogen er en liste med steder som er lagret lokalt på VSX-systemet. Hvis systemet er registrert med en global adressebok, inneholder adresseboken også oppføringer fra den globale adresseboken. Slik ringer du opp fra adresseboken: 1. Trykk Adressebok på fjernkontrollen. 2. Finn oppringningen du vil ringe. 3. Trykk på Ring for å ringe opp. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av adresseboken ser du Arbeide med oppføringer i adresseboken på side 20. Når du ringer ved hjelp av en oppføring med informasjon for både ISDN- og IP-anrop, kan systemet be deg velge hva som skal brukes for samtalen. Dette avhenger av systemkonfigurasjonen. Avslutte en videosamtale Slik legger du på etter en samtale: 1. Trykk på Legg på fjernkontrollen. 2. Bekreft at du ønsker å avslutte samtalen. Hvis du ikke bekrefter at du ønsker å legge på, kobler systemet ut samtalen automatisk etter 60 sekunder. Polycom, Inc. 5

10 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Typer videosamtaler du kan ha Du kan ringe opp med ISDN, IP, SIP eller V.35, avhengig av hvordan systemer er konfigurert. Tabellen nedenfor viser en liste med enkelte mulige samtalekombinasjoner. Fra... Kan du ringe... Ved å ringe... ISDN LAN ISDN IP Samme LAN En annen LAN ISDN Telefonnummer Telefonnummeret til motpartens gateway-enhet og linjenummeret (E.164-adresse) til motparten. Angi linjen etter gateway-nummeret eller vent til gateway-enheten ber deg om linjen. Alias, E.164-adresse eller IP-adresse Tilgangskoden for gateway-enheten i denne enden, den valgte hastighetskoden, ISDN-nummeret til motpartens gateway og linjen (E.164-adressen) i den andre enden. Angi linjen etter gateway-nummeret eller vent til gateway-enheten ber deg om linjen. Tilgangskoden til gateway-enheten i denne enden, den valgte hastighetskoden og ISDN-nummeret til motparten. Når du ringer et IP-system gjennom en gateway som krever en linje (E.164-adresse), skriver du inn linjenummeret i ringefeltet der det er mulig. Undersøk med nettverksadministratoren om linjeskilletegnet du trenger å angi i ringefeltet. Noen nettverk bruker for eksempel ## til å skille linjen fra IP-adressen. Når du tar med linjen vil du bli gitt alternativet om å lagre både nummeret og linjenummeret i adresseboken når samtalen er over. Hvis du skriver inn linjenummeret etter at gateway-enheten er tilkoblet, så kan du lagre bare gateway-nummeret når samtalen er over. 6

11 RINGE OG SVARE Ringe opp med bare lyd og legge til samtaler som bare har lyd Det kan være at du kan bruke VSX-systemet til å ringe opp med bare lyd, eller legge en samtale med bare lyd til en videokonferanse. Dette gjør at du kan: Bruke systemet på samme måte som en telefon. Ta med deltakere som bare har lyd i videosamtalene. Legge videosamtaler til samtaler som bare har lyd. Andre lydalternativer er tilgjengelige hvis konferanserommet har et VSX-videokonferansesystem med en SoundStation VTX 1000 konferansetelefon. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av SoundStation VTX 1000 konferansetelefon, se Bruke SoundStation VTX 1000 konferansetelefon i videosamtaler på side 32. Ringe opp med bare lyd Du kan foreta oppringninger med bare lyd fra VSX-systemer der Analog telefon eller Stemme over ISDN er aktivert. Slik ringer du opp med bare lyd fra systemet: 1. Angi nummeret du ønsker å ringe på Ring opp-skjermbildet. Angi nummerets fire siste sifre for å ringe opp innenfor bedriftens PBX-system. Trykk på 2. Trykk på Ring for å ringe opp. Slett på fjernkontrollen for å slette et siffer. Legge en samtale med bare lyd til en videosamtale Slik legger du til en samtale med bare lyd etter at du har startet videosamtalen: 1. Trykk Ring på fjernkontrollen. 2. Velg Legg til samtale fra Legg på-skjermbildet. 3. Bruk tallknappene på fjernkontrollen til å angi telefonnummeret til lyddeltakeren som du ønsker å ta med i videokonferansen. 4. Trykk Ring på fjernkontrollen. 5. Etter at lydsamtalen er tilkoblet trykker du på Lokal eller Motpart for å gå tilbake til videokonferansen. Polycom, Inc. 7

12 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Legge en videosamtale til en samtale med bare lyd Hvis du allerede er midt i en samtale med bare lyd, kan du legge en videosamtale til samtalen. Slik legger du til en videosamtale etter at samtalen med bare lyd er tilkoblet: 1. Angi nummeret du ønsker å ringe på Ring opp-skjermbildet. 2. Trykk på Ring for å ringe opp. Avslutte en samtale med bare lyd Slik legger du på en samtale med bare lyd: 1. Trykk på Legg på fjernkontrollen. 2. Velg nummeret med bare lyd på Legg på-skjermbildet for å henge opp samtalen. Hvis motparten legger på først, må du avslutte samtalen fra VSX-systemet, akkurat som du ville legge på et telefonrør i en vanlig telefonsamtale. Styre hva du ser Justering av kameraene lar deg vise konferansedeltakerne hva du vil at de skal se. Du kan justere kameraene og andre videokilder før møtet starter og mens møte er i gang. Velge og justere et kamera eller andre videokilder Du kan bruke fjernkontrollen til å velge hovedkamera eller eventuelt andre videokilder på denne eller den andre enden, for eksempel dokumentkameraer, datamaskiner, video- eller DVD-spillere. Du kan også bruke fjernkontrollen til å justere hovedkameraet på VSX-systemer for montering på skjerm, og VSX-komponentsystemer. Med et VSX 3000-system må du flytte hovedkameraet sideveis og opp og ned og fokusere det manuelt. Du kan også justere et eventuelt ekstrakamera eller kamera i andre enden som støtter bevegelse sideveis og opp og ned samt zoom. Du kan bare tilpasse kameraet i den andre enden hvis det er konfigurert til å tillate deg å kontrollere det. 8

13 STYRE HVA DU SER Slik velger du et kamera i denne eller den andre enden, eller en annen videokilde: 1. Hvis du er i en samtale, trykker du på Lokal eller Motpart for å velge et kamera eller en annen videokilde i denne enden eller i den andre enden. Ikonet på skjermen indikerer hvilke du kan velge: Hvis du ser dette, kan du styre et kamera eller en videokilde i denne enden Hvis du ser dette, kan du styre et kamera eller en videokilde i den andre enden 2. Trykk på Kamera på fjernkontrollen. Trykk deretter nummeret for kameraet eller videokilden du vil velge i denne eller den andre enden. Trykk for eksempel på 1 for å velge hovedkameraet. Bildet fra kameraet eller videokilden du valgte vises på skjermen. Slik justerer du et kamera med fjernkontrollen: 1. Trykk på Lokal eller Motpart for å velge et kamera i enten denne eller den andre enden. 2. Trykk på piltastene på fjernkontrollen for å flytte kameraet opp, ned, til venstre eller høyre. 3. Trykk på Zoom for å zoome ut eller inn. Slik åpner eller lukker du personvernluken på VSX 3000-systemet: Beveg glidebryteren til høyre for å lukke personvernluken eller til venstre for å åpne den. Du kan fremdeles ringe opp og motta samtaler når personvernlukkeren er lukket, men de i den andre enden kan ikke se deg. Polycom, Inc. 9

14 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Slik justerer du kameraet på VSX 3000-sysemet: Fokuser kameraet ved å dreie fokuseringsskiven: Angi og bruke forhåndsinnstillingene for kameraet Kameraets forhåndsinnstillinger er lagrede kamerastillinger som du kan opprette før eller under en samtale. Forhåndsinnstillinger gjør det mulig for deg å: Automatisk peke et kamera på forhåndsdefinerte steder i et rom Velge en videokilde som for eksempel en video- eller DVD-spiller, et dokumentkamera eller et ekstra kamera. Hvis systemets hovedkamera støtter elektronisk bevegelse sideveis, opp og ned og zoom, kan du opprette opptil 100 forhåndsinnstilte posisjoner for denne enden. Hver forhåndsinnstilling lagrer kameranummeret, zoomnivået og hvor det peker (hvis aktuelt). Forhåndsinnstillinger for denne enden er tilgjengelig for VSX-systemer for skjermmontering og komponentsystemer. Forhåndsinnstillinger vil være gjeldende inntil du sletter eller endrer dem. Avhengig av konfigurasjonsmulighetene kan det være at du kan styre kameraet i den andre enden. Hvis styring av kamera i den andre enden er tillatt, kan du opprette opp til 16 forhåndsinnstillinger for kameraet i den andre enden. Disse forhåndsinnstillingene lagres bare så lenge samtalen varer. Det kan være at du også kan bruke forhåndsinnstillinger som er opprettet i den andre enden, til å styre kameraet i den andre enden. Slik flytter du kameraet til en forhåndsinnstilling: 1. Hvis en samtale er i gang, trykker du på Lokal eller Motpart for å velge kamera eller annen videokilde i denne eller den andre enden. 2. Trykk på et tall på fjernkontrollen. Kameraet beveges til den forhåndsinnstilte posisjonen for kameraet eller annen videokilde. 10

15 STYRE HVA DU SER Slik viser du forhåndsinnstillinger for denne enden (VSX-systemer for skjermmontering og komponentsystemer): Trykk Forvalg på fjernkontrollen. Ikoner for forhåndsinnstillingene 0-9 vises på skjermen. De fargede ikonene indikerer lagrede kamerastillinger, og de grå ikonene indikerer ledige forhåndsinnstillinger. Slik lagrer du en forhåndsinnstilling: 1. Hvis du er i en samtale, trykker du på Lokal eller Motpart for å velge et kamera eller en annen videokilde i denne enden eller i den andre enden. 2. Hvis du velger et kamera som støtter elektronisk bevegelse sideveis, opp og ned og zoom, kan du justere kameraets posisjon: Trykk på piltastene på fjernkontrollen for å flytte kameraet opp, ned, til venstre eller høyre. Trykk på Zoom for å zoome kameraet ut eller inn. 3. Trykk Forvalg på fjernkontrollen. 4. Hold inne et tall for å lagre forhåndsinnstillingen. Trykk raskt på det første tallet og hold det andre tallet inne for å lagre en dobbeltsifret forhåndsinnstilling. Eventuelt eksisterende forhåndsinnstillinger lagret på dette nummeret erstattes. Systemet bruker forhåndsinnstilling 0 som standard kameraposisjon. Slik sletter du alle forhåndsinnstillinger: 1. Hvis en samtale tilkobles, trykker du på Lokal for å velge videokilde i denne enden. 2. Trykk Forvalg på fjernkontrollen. 3. Trykk på Slett for å slette alle forhåndsinnstillingene. Du kan ikke slette bare én forhåndsinnstilling. I stedet kan du overstyre en eksisterende forhåndsinnstilling med den nye kameraposisjonen. Polycom, Inc. 11

16 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Skifte mellom video i full skjerm og hovedskjermbildet Før samtalen tilkobles ser du videoen i denne enden i et lite vindu på Ring opp (hoved) -skjermbildet. Når samtalen tilkobles, viser systemet automatisk videoen på hele skjermen. Du kan skifte tilbake til Ring opp-skjermbildet under en samtale, dersom du for eksempel har behov for å justere en brukerinnstilling, og systemet er konfigurert til å tillate dette. Hvis du vil vite mer om justering av brukerinnstillinger Tilpasse arbeidsområdet på side 39. Slik viser du video på full skjerm: Trykk på Denne enden på fjernkontrollen. Slik viser du Ringe opp-skjermbildet: Trykk på Hovedskjerm på fjernkontrollen. Vise, flytte og slå av PIP Systemet ditt kan være konfigurert til å vise et bilde i bilde-vindu (PIP). Under en samtale på et enkeltskjermsystem, viser PIP hva hovedkameraet sender til motparten. (På denne måten kan du justere kameraet om nødvendig) Hvis den andre enden viser noen form for innhold, vises innholdet i hoveddelen av skjermen, og PIP skifter til å vise menneskene i den andre enden. I en samtale på et system med dobbel skjerm avhenger skjermbildene på skjermene og i PIP-vinduet av hvordan VSX-systemet er konfigurert. Slik viser, flytter eller slår du av PIP under en samtale: Trykk på PIP på fjernkontrollen for å vise PIP (bilde i bilde) på skjermen. Når PIP har en gul kant trykker du på PIP flere ganger for å flytte det til et annet hjørne av skjermen. Etter en kort pause blir kanten på PIP blå. Trykk deretter på PIP for å slå av PIP. 12

17 STYRE HVA DU SER Slik bytter du det som vises i PIP og i hovedskjermbildet: 1. Hvis PIP ikke vises, trykk på PIP på fjernkontrollen for å vise PIP på skjermen. 2. Trykk på Kamera og velg Bytt PIP-ikonet. Under samtaler med emulering av dobbeltskjerm uten innhold kan du trykke på PIP-knappen på fjernkontrollen for å rulle gjennom følgende skjermbildeoppsett: 1. Denne og andre enden, samme størrelse, side ved side 2. Den andre enden stor, denne enden liten 3. Denne enden stor, den andre enden liten 4. Denne enden, full skjerm 5. Den andre enden, full skjerm Sist viste layout brukes for neste samtale. Polycom, Inc. 13

18 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Aktivere automatisk kamerasporing (bare PowerCam Plus) Hvis du bruker et a VSX 7000e- eller VSX 8000-system sammen med Polycom PowerCam Plus-kameraet, kan du stille inn hovedkameraet slik at det peker mot den personen som snakker, eller slik at det automatisk går til den forhåndsinnstilte plasseringen som er nærmest høyttaleren. Bruk denne funksjonen bare dersom du forventer at møtedeltakerne vil sitte eller forholde seg relativt rolige under møtet. Automatisk kamerasporing deaktiveres når din ende er dempet, samt når personer i den andre enden snakker, og hvis Polycom StereoSurround er aktivert. Slik aktiverer du automatisk kamerasporing mot den som snakker: 1. Trykk på Denne enden eller Den andre enden for å velge kameraet i enten denne eller den andre enden. 2. Trykk på Auto til du ser Automatisk kamerasporing. Slik aktiverer du automatisk talesporing til kameraets forhåndsinnstillinger: 1. Trykk på Denne enden eller Den andre enden for å velge kameraet i enten denne eller den andre enden. 2. Trykk på Auto til du ser Automatisk kamerasporing til standard. Ikonet for kameraet i denne enden skifter til for å la deg vite at den automatiske talesporingen til kameraets forhåndsinnstillinger er aktivert. Slik deaktiverer du automatisk talesporing til kameraets forhåndsinnstillinger: Trykk på Auto til du ser Automatisk kamerasporing av. Du kan også slå av automatisk kamerasporing ved å bruke fjernkontrollen til å flytte kameraet sideveis eller opp/ned, eller zoome kameraet. 14

19 STYRE HVA DU HØRER Styre hva du hører Justere volumet I løpet av en samtale bruker du fjernkontrollen til å heve eller senke volumet på lyden du hører. Endring av volumet påvirker bare lyden du hører i din ende. Slik justerer du volumet: Trykk på Volum Når VSX 3000-systemet er i bruk for videokonferanser bruker du fjernkontrollen til å regulere volumet. Når VSX 3000 er i bruk som skjerm for datamaskinen skal du bruke VOL-knappen på forsiden av systemet for å regulere volumet. Dempe mikrofonen Du kan dempe mikrofonen hvis du ikke ønsker at motparten skal høre deg. Du kan for eksempel dempe mikrofonen dersom du ønsker å ha en privatsamtale med noen. Slik demper eller avslutter du demping av mikrofonen: Trykk på Demp på fjernkontrollen. For VSX-systemer for montering på skjerm og VSX-komponentsystemer som bruker en Polycom-mikrofon, kan du også dempe samtalen ved å trykke på på mikrofonen. Selv om mikrofonen blir dempet, dempes ikke lyd som sendes til den andre enden fra en video- eller DVD-spiller. Få glede av stereolyd i videosamtaler Hvis videokonferanserommet er konfigurert til å bruke stereolyd, konfigureres venstre og høyre mikrofoninngang i systemoppsettet. Det er viktig at du ikke flytter mikrofonene, siden dette kan forringe opplevelsen av stereolyd. Stereolyd er bare tilgjengelig i videosamtaler med en hastighet på 256 Kbps eller høyere. Polycom, Inc. 15

20 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Vise innhold og videokilder Det kan være at du kan vise følgende til motparten: Informasjon som er lagret på en datamaskin Et papirdokument eller et objekt lagt på et dokumentkamera En videotape eller DVD Du kan dele én type innhold eller én videokilde av gangen, og du kan lett bytte mellom forskjellige typer innhold eller videokilder hvis det er behov for det. Deltakere på andre steder kan også dele innhold eller videokilder. Vise innhold fra en datamaskin Hvis du har et VSX-system for skjermmontering med en Visual Concert VSX-enhet tilkoblet, eller et VSX-komponentsystem med en Image Share II -enhet tilkoblet, kan du koble opp en stasjonær datamaskin og vise innhold som er lagret på den. Hvis du har et QSX -system koblet til VSX-systemet, kan du dele innhold med opptil 10 møtedeltakere som ikke har videomulighet, via en internettforbindelse. Du finner mer informasjon i Administratorveiledning for Polycom QSX. Du kan også vise innhold med programvaren People+Content IP, uten at du trenger annen maskinvare. Hvis alternativet Polycom People+Content IP er aktivert på ditt VSX-syste og programmet er installert på datamaskinen, kan du vise innhold fra en hvilken som helst Windows XP- eller Windows 2000-PC som er koblet til nettverket. Du trenger ikke kabler eller maskinvare. Det eneste du trenger å vite er VSX-systemets IP-adresse. Hvis du vil vite mer om aktivering av People+Content IP på ditt VSX-system, kontakter du administratoren for VSX-systemet. People+Content IP leverer bare videoinnhold. Lyd deles ikke. Hvis datamaskinen er tilkoblet lokalnettverket, kan du dessuten dele innhold fra enheter på nettverket. Når du deler innhold fra en stasjonær datamaskin, ser motparten akkurat det samme som du ser på dataskjermen. Vise innhold med People+Content IP Slik installerer du People+Content IP-applikasjonen på en datamaskin: 1. Åpne en nettleser på en datamaskin med Windows XP eller Windows 2000, og gå til 2. Last ned og installer programmet People+Content IP fra Polycom Resource Center. 16

21 VISE INNHOLD OG VIDEOKILDER Slik starter du deling av innhold: 1. Start People+Content IP-programmet på datamaskinen. 2. Skriv inn IP-adressen til videokonferansesystemet, og møtepassordet hvis et møtepassord er angitt. 3. Klikk Koble til. 4. Åpne innholdet du vil vise, og gjør ett av følgende: Klikk i People+Content IP. Trykk på Grafikk på fjernkontrollen til videokonferansesystemet. Hvis du har koblet innholdskilder til VSX-systemet og du trykker på Grafikk på fjernkontrollen, blir du bedt om å velge hvilken innholdskilde som skal brukes. Mens du sender innhold vises -ikonet for deling av innhold på hovedskjermen. Du kan kanskje også se innholdet på din egen skjerm eller fremviser, avhengig av hvordan systemet er konfigurert. Slik avslutter du deling av innhold: 1. Hvis People+Content IP-verktøylinjen er minimert, maksimerer du den ved å klikke på ikonet i oppgavelinjen. 2. Gjør ett av følgende: Klikk i People+Content IP. Trykk på Grafikk på fjernkontrollen til videokonferansesystemet. 3. Hvis andre i konferansen ønsker å sende innhold fra samme VSXsystem med People+Content IP, klikker du Koble fra for å koble deg fra VSX-systemet slik at de kan koble seg til. Bare én datamaskin kan være koblet til av gangen. Polycom, Inc. 17

22 KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Vise innhold med en Visual Concert VSX eller ImageShare II Før du viser innhold, kontrollerer du at video på datamaskinen er konfigurert til å bruke en av disse støttede oppløsningene og bildevekslingsfrekvensene: Oppløsning Bildevekslingsfrekvenser (Hz) 640 x , 72, 75, x , 72, 75, x , 70, 75, x 1024 (skalert og sendt til den andre enden i 1024 x 768-format) 60 Gå til Skjerm på Kontrollpanelet til datamaskinen for å angi oppløsning og bildevekslingsfrekvens. Slik starter du visning av innhold med en Visual Concert VSX: 1. Koble datamaskinen til en Visual Concert VSX-enhet: Du finner mer informasjon om bruken av Visual Concert VSX i Visual Concert VSX Hurtigtips, som kan lastes ned fra 2. Trykk på på Visual Concert VSX-enheten, eller trykk på Grafikk eller Kamera på fjernkontrollen. 18

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Outlook 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Outlook 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på.

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. 1 Innhold Kapittel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grensesnittet 5 Ett videobibliotek

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer