Lars Gunnar Lingås Utdanningsforbundet Molde 19. november 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lars Gunnar Lingås Utdanningsforbundet Molde 19. november 2013"

Transkript

1 Lars Gunnar Lingås Utdanningsforbundet Molde 19. november 2013

2 Profesjonell autonomi i fagutøvelse står i et spenn mellom styring og tillit basert bl.a. på fagkompetanse og selvstendig etisk vurdering, jf samfunnsmandatet Historisk sett har det vært svingninger i profesjonell autonomi og etikkens utforming Profesjonsetikkens renessanse de siste 20 åra har legitimert og forsvart en viss autonomi Å flykte fra friheten eller å ta ansvar?

3 1980-tallet: Kritisk oppgjør med tradisjonelle etiske regler 1990-tallet: Etikkens tiår, verdikommisjon, religionsdialog, fornyelse av etikk- og verdidokumenter (FO) I dag: Lærerprofesjonens etiske plattform (UDF) I morgen: Hvordan møtes utfordringene i offentlig tjenesteyting, preget av tvilsomme virksomhetskulturer og unnvikende holdninger og ansvarsfraskrivelse? Kan etikken gi et svar?

4 Rettsstatens regulering gjennom (frie) individers rettigheter og staten(e)s plikter) jf Forvaltningsloven Den sosio-økonomisk regulerende statens framvekst med planøkonomi og offentlig redistribusjon og stimulans for arbeid og velferd New Public Management Etablering av markeder og konkurransemekanismer i offentlig tjenesteyting Tjenesteutsetting til lønnsomme foretak Mål- og resultatorientert ledelse (aktivitetsregistrering, kvantitativ måling, anbud, rapportering, testing) Økonomisk-administrativ diskurs ( BI-lederes inntogsmarsj ) som påvirker rettsstatens maktfordelingsprinsipp og relasjonen folkevalgtadministrasjon

5 Å styre gjennom lover: utfordringer knyttet til maktens legitimitet, formelt og reelt Å styre gjennom penger: utfordringer knyttet til Matteus-prinsippets standhaftighet mot idealene og solidaritetens begrensninger Å styre gjennom mål: utfordringer knyttet til målforskyvning og negative bieffekter kvantifisering av kvalitative forhold eskalerende kontroll- og rapporteringsrutiner

6 Kategorisering et farlig redskap Klassifisering kvantifisering av kvalitative forhold Diagnostiseringens janusansikt kunnskap tvers igjennom eller bestemmelse av tilhørighet

7 Immanuel Kants kategoriske imperativ Du skal alltid handle etter den maksime at prinsippet for din handling kan opphøyes til en allmenngyldig lov Mennesket er et mål i seg selv og må ikke reduseres til et middel for andre formål Det instrumentalistiske misstaket (Hans Skjervheim 1973) Når formålsorientert læring blandes med samtaler om livet og livskunsten

8 Den skal informere Samfunn og brukere får kjennskap til og forsikring om profesjonens verdier og normer og dens arena og grenser Tillitskapende Den skal begeistre Samlende og begeistrende for profesjonsutøverne Profesjonaliseringssymbol Den skal legitimere Selvjustis Legitimerer bruk av (rasjonell) autoritet Tillitskapende

9 Tilblivelsen: fra nøling til målretta arbeid 1990-tallet: arbeid med verdiplattformer i daværende lærerorganisasjoner 2012: Etisk plattform vedtatt Verdigrunnlag Menneskeverd og menneskerettigheter Profesjonell integritet Respekt og likeverd Personvern Profesjonens etiske ansvar for den enkelte og kollektivet I møte med barn, elever og foresatte For arbeidsplassen For barnehager og skoler som samfunnsinstitusjoner

10 Konsensus om at autoritetsetikk er avleggs Krise i tradisjonell profesjonsetikk Ubrukte faner Tilslørende Til profesjonens egen fordel Inspirasjonen fra Habermas og diskursetikken Norske arbeider (med seinere revisjoner): Bergem Dale Henriksen og Vetlesen Lingås Eide og Eide

11 I brukerrelasjoner På arbeidsplassen I profesjonskollektivet Profesjonsetikken skal: Fremme og forsvare verdier Gi gode prioriteringer Løse og modifisere etiske konflikter

12 Klargjøring av verdigrunnlaget (jf plattformen) Øve seg til å se og å finne hvilken karakter den etiske utfordringen har (interessekonflikt, rollekonflikt, målmiddel-konflikt) Skaffe rammevilkår for å arbeide med etiske problem Reflektere metodisk og ut fra flere vinkler over handlingsvalg (se refleksjonsmodell)

13 G Grunnlagsverdier O Omstendigheter/påvirkninger D Deontologiske (plikt-)perspektiver T Teleologiske (konsekvens-) perspektiver

14 Hvilke verdier står på spill i (den konkrete) avgjørelsen? Er noen av disse verdiene i konflikt med hverandre?

15 Hvordan er avgjørelsen påvirket av ytre forhold? Hvordan er avgjørelsen påvirket av dine tilvante måter å løse problemer på?

16 Er du styrt av god vilje? (sinnelagsetisk perspektiv) Er det du vil gjøre i seg selv holdbare? (pliktetisk perspektiv)

17 Har du et godt mål med det du vil gjøre? (formålsetisk perspektiv) Hva er konsekvensene på kort og lang sikt av det vil gjøre for de involverte? (konsekvensetisk perspektiv)

18 Refleksjonsmodeller gir sjelden et fasitsvar Opplysning og bevissthet frigjør gjennom oversikt og innsikt Lytt til ubehag! Unnlatelser er et valg! Valget er ditt og ansvaret For det fins ingen etikk uten frihet under ansvar

19 Refleksjon på grunnlag av verdier ikke refleks på grunnlag av regler! Verdibevissthet mot til å stå for verdiene, ikke flyte med strømmen Bevissthet om konflikterende verdier og evne til avveining Tillit og autonomi ikke pådyttede mål, plikter, metoder og oppskrifter som kvantifiseres i skjemaer og rapporter

Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere

Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere Vedtatt

Detaljer

Profesjonsetikk og utdanningspolitikk

Profesjonsetikk og utdanningspolitikk Sak 10 Profesjonsetikk og utdanningspolitikk Profesjonsetikk og utdanningspolitikk henger uløselig sammen. Som profesjonelle yrkesutøvere må vi være bevisst den etiske rammen vi opererer innenfor og kunne

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Vedtatt i styret i Helse Sør Øst 16.02.12 1. Bakgrunn og formål Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd

Detaljer

Innledning. Profesjonsbegrepet

Innledning. Profesjonsbegrepet Innledning Profesjonsbegrepet er flertydig og komplekst. Det er et honnørord, samtidig som det med tiden har endret både innhold og fasong. I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for ulike oppfatninger av

Detaljer

Grunnleggende verdier, moral og etikk

Grunnleggende verdier, moral og etikk Grunnleggende verdier, moral og etikk - En innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten Foto: Politiforum Heading 2 Politidirektoratet 2009 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Strand,

Detaljer

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.1/15 KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.1.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Hvilke krav er det som stilles til sosialarbeideren som portvakt i velferdsstaten?

Hvilke krav er det som stilles til sosialarbeideren som portvakt i velferdsstaten? Lars Inge Terum Portvakt i velferdsstaten - om skjønn i sosialtjenesten Sosialt arbeid blir beskrevet som praktisk forandringsarbeid, drevet fram av et ønske om å hjelpe dem som er i en vanskelig situasjon.

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Etikk, Etikker og. Etikk i SINTEF

Etikk, Etikker og. Etikk i SINTEF Om Etikk, Etikker og Etikk i SINTEF Tore Gimse, ledersamlingen SINTEF, februar 2006 Tor Hoff, Himmelsten, monotypi 1973 1 Etikk Riktig eller galt? 2 + 2 = 4 og 4 2 = 2? 3 + 3 = 6 og 6 3 = 2? Vi trenger

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Grunnleggende verdier, moral og etikk

Grunnleggende verdier, moral og etikk KRIPOS UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM Grunnleggende verdier, moral og etikk - En innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten. Foto: Politiforum Innhold Forord

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID VI UTDANNER NORGE

STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 LM-SAK 6.2/15 STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID VI UTDANNER NORGE 6.2.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Kompetanse for en rektor - forventninger og krav

Kompetanse for en rektor - forventninger og krav Kompetanse for en rektor - forventninger og krav Utdanningsdirektoratet har identifisert fire kompetanseområder. Disse handler om: 1. Elevenes læringsprosesser En rektor er ansvarlig for elevenes læringsresultater,

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere Norsk Sykepleierforbund 2001 NSF-serien nr.år FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. I ettertid

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren

Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren Temanotat 6/2014 Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 6/2014 Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren Et temanotat i en serie

Detaljer

Profesjonelt ansvar i spenningen mellom målbare resultat og grunnleggende formålsspørsmål

Profesjonelt ansvar i spenningen mellom målbare resultat og grunnleggende formålsspørsmål utdanningsforbundet Av Tone Dyrdal Solbrekke, Universitetet i Oslo Profesjonelt ansvar i spenningen mellom målbare resultat og grunnleggende formålsspørsmål Profesjonsetiske spørsmål står på dagsordenen

Detaljer

Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om?

Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om? Temanotat 3/2012 Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om? Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 3/2012 Kvalitetsbegrepet i norsk

Detaljer

PRINSIPPROGRAM UNGEHOYRE.NO FRIHET KJÆRLIGHET KAPITALISME

PRINSIPPROGRAM UNGEHOYRE.NO FRIHET KJÆRLIGHET KAPITALISME PRINSIPPROGRAM UNGEHOYRE.NO FRIHET KJÆRLIGHET KAPITALISME Unge Høyres prinsipprogram Innhold Kap 1: Unge Høyres menneskesyn Kap 2: Respekt for mennesket Kap 3: Frihet og forankring Kap 4: Personlig ansvar

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Siri Elisabeth Sandvik Hammer. Balansekunst. - en studie av sosialarbeideres beslutningsprosesser i sosialt arbeids praksisfelt.

Siri Elisabeth Sandvik Hammer. Balansekunst. - en studie av sosialarbeideres beslutningsprosesser i sosialt arbeids praksisfelt. Siri Elisabeth Sandvik Hammer Balansekunst - en studie av sosialarbeideres beslutningsprosesser i sosialt arbeids praksisfelt. Masteroppgave i Sosialt arbeid Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Etiske husregler i norske nyhetsmedier.

Etiske husregler i norske nyhetsmedier. Etiske husregler i norske nyhetsmedier. En undersøkelse av fremvekst, innhold og funksjoner. Hilde Kristin Dahlstrøm Masteroppgave i journalistikk Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i

Detaljer