MØTEREFERAT. 1.Referat forrige møte. 2.Webplan 2013 for UiT. Prioriterte områder: Fusjon med Høgskolen i Finnmark. Intranett.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT. 1.Referat forrige møte. 2.Webplan 2013 for UiT. Prioriterte områder: Fusjon med Høgskolen i Finnmark. Intranett."

Transkript

1 ADMINISTRASJONEN AVDELING FOR KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT MØTEREFERAT Møte i: Redaksjonsråd Møteleder/referent: Bjørn-Håkon Solberg Møtedato: Til stede: Sølvi B. Anderssen, Trine Sand Bakken, Terje Bergli, Christine Ellefsen, Arne Elvemo, Anita Evensen, Ola Marius Johnsen, Grethe Karlsen, Trond Arne Kongsli, Annikken Steinbakk, Ute Vogel, Torgunn Wærås, Lars Nordmo, Vidar Stensen (fra 10.15), Bjørn-Håkon Solberg Dagsorden: 1. Referat forrige møte innspill / kommentarer? 2. Webplan 2013 for UiT 3. Intranettprosjektet UiT orientering ved prosjektleder Trond Arne Kongsli 4. Ny funksjonalitet på uit.no orientering ved Lars Nordmo 5. Oppdatering fra de ulike enhetene 6. Eventuelt 1.Referat forrige møte Det var ingen innspill eller kommentarer til referat fra forrige møte. 2.Webplan 2013 for UiT Prioriterte områder: Fusjon med Høgskolen i Finnmark Uit.no/fusjonen området «Sikker drift» ivaretar systemer i forhold til fusjonen Vil påvirke uit.no og ressurser knyttet til kommunikasjon / webarbeid Arbeid knyttet til fusjonen har høyeste prioritet Intranett Egen prosjektorganisering Prosjektleder Trond Arne Kongsli Alumnisystem Egen prosjektorganisering Prosjektleder Vidar Stensen NO- Sentralb

2 Implementering av ny innholdsstrategi Videreføring av prosjekt fra 2012 Sees i sammenheng med fusjonen, intranett og alumnisystem Tilpasning av innhold til mobile/håndholdte enheter Nye studentsider på uit.no Videreføring av prosjekt fra 2012 Brukerorientering og personalisering Deltakere fra flere enheter i prosjektet Forbedret visning av aktiviteter på Tavla Ferdigstilt februar 2013 Forbedret søkefunksjonalitet på uit.no Søkeverktøyet Solr integreres med iknowbase Gir flere muligheter og større fleksibilitet i forhold til søk Rammeavtale for kjøp av digitale tjenester Anbudskonkurranse for kjøp av konsulenttjenester Avtale for hele UiT. Enheter kan også benytte seg av avtalen når den er på plass. Andre oppgaver (prioritet 2 og 3): Nyhetsvisning på uit.no (sees i sammenheng med innholdsstrategi) Forbedring av nyhetsbrev Kompetansekatalog for næringslivet ( sees i sammenheng med innholdsstrategi) System for kriseinfo på infoskjermer Online betalingsløsning Nye brukerstøttesider etablert februar 2013 Kurs / opplæring (Foto, Google Analytics, IKB-kurs) Fotokurs og Google Analytics vil bli forsøkt gjennomført nå i vårsemesteret. Kurs i Universell utforming holdt i januar Rutiner for sletting av informasjon på uit.no Bildedatabase (Cumulus) integrasjon med IKB Brukerundersøkelse weborganisasjonen (legge opp til faste brukerundersøkelser på årlig basis gjennomføres høstsemester) 2

3 Tilbakemeldinger / diskusjon knyttet til Webplanen: Fusjon med HIF: NT; Invitere inn deltakere fra HIF til møtene i Redaksjonsrådet fremover. Utfordring for UiT å få gjort alle oppgaver i webplanen når arbeidet med fusjonen skal prioriteres. KSA viser til at det i tilknytning til oppgaver kan være aktuelt å hente inn eksterne ressurser for å få gjennomført tiltakene. Forbedret søkefunksonalitet: UB; Viktig at trefflistene vises på en god måte og i riktig rekkefølge i forhold til innholdet hoveddokumenter bør vises øverst i treff. NT; Tagging av dokumenter kan være smart også i forhold til søkefunksjonalitet og treff. Søk er innfallsporten til informasjonen så det er viktig at dette blir bedre. HSL; dagens søk gir ikke dette har sammenheng med vektingen som er satt på søkefunksjonen i dagens løsning. Kurs / opplæring: NT; Ønsker kurs i forhold til hvordan lagre og forvalte bildemateriale i de systemer som brukes ved UiT f.eks Cumulus og Flickr. Helsefak; Støtter forslaget til NT. Bearbeiding av bilder kan gjøres i Lightroom i tillegg til Photoshop. Har kjørt eget kurs for Lightroom. Kan Flickr være aktuelt for å brukes som hoved bildearkiv for UiT? Rutiner for sletting av informasjon på uit.no: UB; Mangler feilmelding dersom noen går til en side som er slettet i ikb. Sender egen e-post om dette til Lars Nordmo. 3.Intranettprosjektet Prosjektleder Trond Arne Kongsli presenterte prosjektet. Styringsgruppe og prosjektgruppe er etablert. Det tas sikte på å etablere en prototype i ikb som gir grunnlag for videre utvikling basert på tilbakemeldinger fra prosjektdeltakerne og brukerne. Pilotversjon er planlagt klar 10. april. Informasjon om prosjektet og detaljer knyttet til dette finnes på nettsiden: 5&p_menu=42515 Siden oppdateres fortløpende med ny informasjon. Tilbakemeldinger fra Redaksjonsrådet: Helsefak; Er ITA lojal i forhold til valget av ikb som system for intranett? Trond Arne Kongsli kommenterte at det har vært diskusjoner, men at valget av ikb er forankret. Det vil på sikt bli gjort vurderinger i forhold til ikb som rett system for intranett/internett ved UiT. 4.Ny funksjonalitet på uit.no Lars Nordmo presenterte ny funksjonalitet på uit.no: Aktiviteter på tavla er kommet i ny versjon. Aktiviseres gjennom å åpne skjemaet Ansatte: Legg til arrangement-. Her kobles arrangement med evt. påmeldingsskjema samt mulighet for å lage egne menypunkter for 3

4 arrangementet og at de som er ansvarlige kan håndtere påmeldinger på en enklere måte. es inn i kategorier og dette skal forhåpentligvis gjøre det enklere for brukerne å fylle ut informasjonen. Nye brukerstøttesider for iknowbase basert på samme oppbygging som de nye IKT brukerstøttesidene. Bygd opp tematisk med samlinger av relaterte tema, samt mulighet for å hente frem spesifikke artikler i en alfabetisk liste. Det jobbes med å fylle inn mer informasjon og etter hvert legge til visuelle brukerveiledninger i form av skjermopptak/video. Brukerstøttesidene blir tilgjengelig på og enhetene får informasjon når dette er klart for bruk. - på muligheten for å gjøre noe lignende for video også. Tilbakemeldinger fra Redaksjonsrådet: Aktiviteter på Tavla: Helsefak; bør være en beskrivelse som sier hvor innholdet havner dersom man ikke gjør noe aktivt valg på feltet Hovedtavle/enhetstavle. Lars Nordmo ser på dette. I tillegg se på forklaring på hva fel NT; Viktig at denne løsningen blir markedsført slik at brukerne kjenner til mulighetene. HSL; arrangementer på Tavla må gjøres søkbare Lars Nordmo ser på dette. Helsefak; bør konferanser bruke de nye vanlige nettsider på enhetens nettsider? KSA bør vurdere om det skal være noen anbefalinger rundt dette. Lars N. informerte også om at sidene kan vises i norsk og engelsk kontekst og at ventelistefunksjonen for påmeldinger må administreres manuelt av de ansvarlige for arrangementet. Menypunktet Aktiviteter- blir etter hvert ikke nødvendig og bør fjernes fra enhetenes sider. Brukerstøttesider: Helsefak; ønskelig med kurs på forskjellige temaer/nivåer knyttet til nettarbeid. Internasjonalt kontor; KSA bør vurdere å lage video/skjermopptak med brukeropplæring og gjøre disse tilgjengelige for brukerne. oppdatering fra de forskjellige enhetene: Result: Ny enhet fra Forsøker å nullstille seg i forhold til ny organisering og moderer seg derfor i forhold til nye prosjekter for tiden. Programvaren Camtasia Relay- er nå tilgjengelig for nedlastning fra Desktop Manager- og kan brukes for skjermopptak. UTA: Emnekatalog klar Jobbes med brukerstøtte for Studentweb- med bruk av skjermopptak. Jobbes med fusjonen - har hatt møter med HIF i forhold til dette. Informasjon til studenter om fusjonen må prioriteres fremover og det må også avklares hvordan man informerer nye studenter. UB: Result er blitt en del av UB og fra 1.8 blir også HIF sitt bibliotek tilknyttet UB. Jobbes med egne internsider som brukes som eget intranett for UB. Jobbes med å oppdatere lenker i ikb etter endringer på servere ved UB. Lars Nordmo informerte om at han kan kjøre en sjekk på dette i ikb. Jurfak: Forskergrupper skal flyttes fra uit.no til site.uit.no. Gjør dette fordi site.uit.no fremstår som mer fleksibelt. Har i tillegg begynt å se på nettsider som kan flyttes til ny intranettløsning/alumnisystem. 4

5 HSL: Redusert kapasitet i en periode grunnet permisjon, tar unna forefallende oppgaver. Har fått ny organisering med sentre som er blitt en del av fakultetet. Har hatt en egen runde på personkort for ansatte ved Mellomvn. med fotograf samt hjelp til å legge ut informasjon for brukerne. God oppslutning på dette tiltaket. AFU: Har utfordringer med underbemanning så nettarbeid er ikke prioritert for tiden. Etableres et eget nettsted for Norsk forskningsadministrativt nettverk (NARMA), men dette er uavhengig av uit.no Internasjonalt kontor: Har startet samarbeid med HIF i forhold til internasjonale studier. Jobbing med nettsider satt på vent i forhold til avklaringer fra ledelse. Helsefak: Ny vevkoordinator starter i jobben 2.mai. Personkortprosjektet avsluttes nå i februar. Ønsker en løsning slik at nyhetssaker publisert på egne engelske nyhetssider også vises på en.uit.no/inenglish ved krysspublisering. TMU: Personkort; alle ansatte har fått bilde på nettsidene. Jobbes med trekkfuglsider samt en egen konferanse for Nettmuseum som skal være i Tromsø 12.mars. I tillegg planlegger man en gjennomgang av visuelle elementer i tidsskrifter og lignende. Har hatt en Facebook kampanje med kjøpt annonsering i en periode for å øke synligheten. Christine skal slutte i jobben nå i april. Kunstfak: Mye aktivitet rundt Nordlysfestivalen. Har vært jobbet med nettsider og annen oppfølging i forhold til opptak av nye studenter. NT: Nettsider for forskning har vært prioritert. Må jobbe videre med prosjektsider og forskningsgrupper. Ola M jobber 20% fremover, kommer ny medarbeider som skal jobbe med nett fra sommeren. KSA Vidar Stensen: Ga en kort orientering om status for Alumniprosjektet. 6.Eventuelt: HSL ønsker en mulighet for at brukerne skal kunne gi tilbakemelding / innspill via nettsider. Lars Nordmo ser nærmere på en funksjon for dette og gir tilbakemelding. Tromsø, Bjørn-Håkon Solberg Webrådgiver, KSA 5

Referatet er gjort tilgjengelig på uit.no. Bjørn-Håkon Solberg, KSA viste til endringer på uit.no basert på tilbakemeldinger fra forrige møte.

Referatet er gjort tilgjengelig på uit.no. Bjørn-Håkon Solberg, KSA viste til endringer på uit.no basert på tilbakemeldinger fra forrige møte. ADMINISTRASJONEN AVDELING FOR KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT MØTEREFERAT Møte i: Redaksjonsråd Møteleder/referent: Bjørn-Håkon Solberg Møtedato: 17.10.2013 Til stede: Trine Sand Bakken, Sigrun Høgetveit

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak 2015 Det helsevitenskapelige fakultet Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak Sist oppdatert: 04.02.2015 Innhold

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Portal i Værnesregionen

Portal i Værnesregionen Portal i Værnesregionen PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Visjon for portalprosjektet (vedtatt av AU 18/3 09, sak 15/09)... 2 1.3 Mål for portalprosjektet (vedtatt

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Saksbehandling og dokumenthåndtering

Saksbehandling og dokumenthåndtering FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling og dokumenthåndtering Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2012 Saksbehandling og dokumenthåndtering 1 Saksbehandling og dokumenthåndtering 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Bergen 17.6.2011 Sak 22/11. Universitetet i Bergen Styringsgruppen for webprosjektet. Kravdokument for pilotering av ny web

Bergen 17.6.2011 Sak 22/11. Universitetet i Bergen Styringsgruppen for webprosjektet. Kravdokument for pilotering av ny web Universitetet i Bergen Styringsgruppen for webprosjektet Bergen 17.6.2011 Sak 22/11 Kravdokument for pilotering av ny web 1 Innledning... 2 2 Gjennomføring av prosjektet... 3 2.1 Prosess... 3 2.2 Tidsplan/milepæler...

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-170 Innkalling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Program for kurs i bruk av Smarttelefon for unge med ADHD

Program for kurs i bruk av Smarttelefon for unge med ADHD Program for kurs i bruk av Smarttelefon for unge med ADHD Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Innledning Smarttelefon programmet for barn og unge

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 2. og 3. september 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 2. og 3. september 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 07/2009: KVALITETSSYSTEM DOKUMENTSTYRING OG AVVIKSBEHANDLING OPPSUMMERING

STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 07/2009: KVALITETSSYSTEM DOKUMENTSTYRING OG AVVIKSBEHANDLING OPPSUMMERING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 200900256-23 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer