MARINA Møte mellom språk og kunnskapsbehov for sysselsatte i kyst- og elveturisme En guide for språklærere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARINA Møte mellom språk og kunnskapsbehov for sysselsatte i kyst- og elveturisme En guide for språklærere"

Transkript

1 MARINA Møte mellom språk og kunnskapsbehov for sysselsatte i kyst- og elveturisme En guide for språklærere This project, contract number NO1-LEO , has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission can not be held responsible for any use which may be made of the information contain therein.

2 2

3 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Involverte partnere... 6 Kapittel Introduksjon til marin turisme i Europa og språklæringsbehov til marinearbeidere Kapittel Oppsummering av forberedende undersøkelser: marinturisme og læringsbehov av ufaglærte arbeidstakere Kapittel En oversikt over Content and Language Integrated Learning (CLIL) tilnærmingen Exercises using CLIL-methodology - English Aktivitäten nach der CLIL Methode - Deutsch Esercizi con l utilizzo del metodo-clil - Italiano Упражнения по методике CLIL Русский Oppgaver som bruker CLIL-metoden - Norsk Kapittel Rapport om testingen av CLIL-tilnærmingen i Norge, Sverige, Østerrike, Slovenia, Italia, Hellas og Spania Appendiks Appendiks Spørsmål til den regionale undersøkelsen om språklæring WP Appendiks Spørsmål til undersøkelse WP Appendiks Spørreskjema for evaluering av pilottesten Bibliografi Forkortelser Språknivå

4 Forord Marina-prosjektet er et Leonardo da Vinci videre-utviklingsprosjekt. Målet med prosjektet er å øke bevisstheten om og behovet for å forbedre språkopplæring og de generelle ferdighetene blant arbeidere i marinaer og havner. Resultatene av prosjektet skal spres til målgruppene, både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektets nettverk består av 10 partner-organisasjoner fordelt på 9 europeiske land; Norge, Sverige, Italia, Østerrike, Storbritannia, Hellas, Tsjekkia, Slovenia og Spania. Nettverket har også strategiske partnere involvert i prosjektet fra alle deltakerlandene. Disse vil være med å evaluere, støtte og spre resultatene videre. Varigheten av selve prosjektet er 2 år, med oppstart i desember Prosjektet avsluttes med en konferanse i Estland i Maritim turisme er en stadig økende sektor i europeisk turistsammenheng. Det er den største arbeidsgiveren i markedet blant alle maritime aktiviteter, og spiller en meget sentral rolle i økonomien i mange kyststrøk. Denne turismen gir ikke bare direkte inntekter til næringen, men gir også såkalte spin-off effekter i andre næringer. Utenlandske turister utgjør flertallet av denne turiststrømmen. Ettersom det primært er sesongbetont arbeid, er flere av de som jobber i denne næringen ofte ufaglærte og mindre i stand til å snakke et fremmedspråk. Flere av arbeiderne er utenlandske og behersker kanskje heller ikke det lokale språket. På den måten blir språk-kunnskapene begrenset og evnen til å yte god service i kiosker, marinaer, billettluker, resepsjoner, verksteder, butikker, restauranter etc. likeså. Det er nettopp disse menneskene som trenger økte kompetansemuligheter, spesielt på språksiden. Fordelen med CLIL metoden (innholdsbasert læring) er at en kombinerer både innhold, som er nært opp til det faget man jobber med, og språklæring. Vi har derfor utviklet CLIL språkkurs for ansatte ved marinaer, havner og andre aktuelle steder som tar imot turister, i språk valgt ut gjennom en behovsanalyse. For å gjøre kurs og materiale mest mulig tilgjengelig og brukervennlig for de som skal lære, arbeidsgivere, lærere og utdanningsinstitusjoner, vil det være gratis tilgjengelig via internett. 4

5 Hovedproduktene er: En Guide for språklærere (læringsbehovene til marina-arbeidere, eksempler på språkkurs på engelsk, tysk, italiensk og russisk) Marina Glossary (ordbok som inkluderer nyttige ord og uttrykk) Learning management system (LMS) på prosjektets web side Rapport fra den siste konferansen Evalueringsrapport for prosjektet Alle produkter er tilgjengelige for gratis nedlasting fra Marina prosjektets hjemmeside. 5

6 Involverte partnere AT: CZ: EL ES: IT: SE: SI: NO: UK: BEST Institut fuer berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH AKSES Technologiko Ekapideftiko Idryma Epirou Lofts Designers Spain s.l Value Training & Solutions srl Stiftelsen Kursverksamhet Vid Lund Universitet/Folkuniversitetet Univerza na Primorskem - Faculty of Humanities GODALEN VIDEREGÅENDE SKOLE (applicant) Anniesland Research Consultancy 6 Mer informasjon kan finnes på prosjektets hjemmeside:

7 Kapittel 1 Introduksjon til marin turisme i Europa og språklæringsbehov til marinearbeidere. Turisme generelt er viktig for Europa, i form av sysselsetting, økonomisk vekst, utvikling og sosio-økonomisk integrasjon (Eurostat 2008). Kyst-og elve turisme spesielt er den raskest voksende turistnæringen i Europa. Nesten halvparten av befolkningen i Europa lever i kystnære områder og de fleste av disse bor innenfor 50 kilometer fra havet (Collet 2010). Det er den største arbeidsgiveren blant alle maritime aktiviteter og er et viktig bidrag til økonomien i kystsamfunn. Kyst- og elveturisme gir ikke bare direkte sysselsetting, men også spin-off fordeler. Kystturisme er også viktig for lokale myndigheter, særlig i fjerne områder (for eksempel norske fjorder, greske øyer og de svenske kystsamfunnene) med få økonomiske ressurser. Det gir direkte økonomiske fordeler for hele turistnæringen, støtter hoteller, restauranter, kafeer og barer i små kystbyer, og derfor også spin-off effekter for den lokale økonomien. 7 Den marine reiselivsnæringen har et variert spekter av virksomheter, fra små enkeltmannsforetak som sjø-kajakk guider, til mellomstore bedrifter som tilbyr hvalsafari eller utleie av båter til store multinasjonale cruise-skip selskaper (Orams 1999). Orams fremhever også "enda større antall bedrifter [...] indirekte knyttet til marine turisme: Eksempler inkluderer (båt) vedlikeholdsbutikker for båter, feriested langs kysten, dykkerbutikker, vindsurfe utleiebyråer, fiskeutstyr leverandører, ferjer, souvenir butikker, kunstnere og til og med søppel samlere "(Orams 1999, forfatters oversettelse) Videre vekst i kyst-turismen, krever imidlertid bedre utdanning og opplæring for sine arbeidstakere (Luck 2008). En av de europeiske prioriteringene er å forbedre

8 ferdighetene til de ansatte, spesielt de med lav utdanning, og det er særlig viktig å adressere deres læringsbehov og forbedre deres generelle arbeidsevne. På grunn av at kystturismen ofte er sesongrelatert, er mange arbeidere ufaglærte og mye mindre tilbøyelige til å snakke et fremmed språk enn de med bedre utdannelse og fast ansettelse. Noen sesongansatte er innvandrere, og kan ikke engang snakke det lokale språket. Men det er nettopp sesongarbeidere og lavere utdannede medarbeidere som mest sannsynlig har direkte kontakt med utenlandske besøkende, i kiosker, informasjon boder, billettkontor, bensinstasjoner, reparasjon bukter, butikker, båtbutikker og så videre - det vil si i mottak av turister. Dette er viktig fordi utenlandske besøkende utgjør en betydelig andel av kystturistene, men selv om arbeiderne kan - eller ikke - snakke noe engelsk er andre språk også nødvendig. Det er derfor et behov for å lære lavt kvalifiserte arbeidstakere fremmedspråk i marinaer, båthavner og cruise-porter. Det er to store hindringer for å oppfylle dette behovet. Det ene er at opplæring for ufaglært arbeidskraft anskaffet av arbeidsgiver ofte er svært enkel og sjelden innebærer læring av fremmedspråk, selv om arbeidsinnvandrere kan få tilgang til å lære vertslandets språk. Den andre er at de fleste voksenopplæringsmuligheter er både rettet mot og tatt av folk som har høyere utdanning og kompetanse. Språkkurs er for det meste rettet mot personer som studerer på fritiden mens kunnskapstrening foregår på det lokale språket. Det er lite som er tilgjengelig for ufaglærte arbeidere og de selv er ofte uvillige til å bruke verdifull fritid på å lære et annet språk. Dette er uheldig ettersom muligheten til å snakke et fremmed språk ikke bare øker tekniske ferdigheter, men også sosial kompetanse, og er derfor et verdifullt tiltak i utviklingen av ferdigheter for voksne i arbeidsmarkedet. 8 En løsning er å kombinere språkopplæring med ferdighetstrening, men slike tiltak er sjeldne. Den generelle forsømmelse av ufaglært arbeidskraft, til tross for europeiske og nasjonale prioriteringer, betyr også at det er mangel på læremidler i et bredt spekter av yrker, og få, om noen i det hele tatt, får fremmedspråk undervisning kombinert med yrkestrening. Det er imidlertid en godt utviklet metodikk for en slik tilnærming, kjent som Innhold og Språk Integrert Læring (CLIL). Vi har valgt denne metoden fordi den ikke bare kombinerer språk med yrkesrettet opplæring, men den

9 avler også raskt tillit i evnen til å lære, en tillit som mangler i ufaglært arbeidskraft. Vi har videreutviklet og testet læremidler for en CLIL tilnærming til marin turisme og testet disse i marinaer i syv land, og vi har fått verdifull tilbakemelding. Et annet spørsmål er selvfølgelig levering. Ideelt sett vil alle kyst-og marine turisme arbeidere ha tilgang til klasser med ordinær undervisning, men dette er ikke alltid mulig. Slike klasser kan imidlertid kombineres med eller i stor grad erstattet av selvstyrt læring, med materialer som leveres elektronisk gjennom åpen fjernundervisning (ODL). Selvstyrt læring er antatt mest egnet for godt utdannede mennesker, selv om metodene har blitt utviklet og testet for lavt utdannede mennesker. Kapittel 2 beskriver situasjonen vedrørende marine turisme i Norge, Sverige, Østerrike, Slovenia, Italia, Hellas og Spania, og de forberedende undersøkelser foretatt i marinaer i Nordsjøen, Østersjøen, Middelhavet, Jonia (region i Tyrkia ved Egeerhavet) og Donau for å kartlegge læringsbehov hos ufaglærte. Kapittel 3 beskriver CLIL tilnærmingen i detalj, viser hvorfor det er egnet for ufaglærte arbeidere. 9 Kapittel 4 beskriver prosessen ved å teste det utviklede CLIL materialet og tilbakemeldingene vi har fått fra både elever og eksperter. Kapittel 5 består av en samlet beskrivelse av CLIL for marina arbeidere, inkludert oppgaver som ble funnet å være nyttige og praktiske. Vedlegget inneholder ordlister av både generelle- og yrkesfaglige termer på engelsk, tysk, gresk, italiensk, norsk, slovensk, spansk, svensk og russisk, og de viktigste setningsstrukturer for kommunikasjon i alle disse språkene.

10 Kapittel 2 Oppsummering av forberedende undersøkelser: marinturisme og læringsbehov av ufaglærte arbeidstakere Oversikt over undersøkelsesområdene De utvalgte landene var Norge, Sverige, Østerrike, Slovenia, Italia, Hellas og Spania og forberedende undersøkelser ble gjennomført i marinaer i Ryfylke, Østersjøen, Middelhavet, Jonia og Donau. I alle disse landene, unntatt Slovenia og Østerrike, bor over halvparten av den totale befolkningen i kystnære områder, og i Italia, Hellas og Spania får disse regionene et stort antall turister. I tillegg er det et stort antall marine passasjerer som besøker havner i Hellas, Italia og Sør-Sverige (Collet 2010). I marin- og kystøkonomien i Hellas og Spania er turisme den største sektoren. Hellas er sterkt assosiert med havet. Den har en kystlinje på km, inkludert 6000 øyer og holmer som utgjør rundt halvparten av landets kystlinje. Ut av den greske befolkningen, bor 33% i kystnære byer eller tettsteder ikke mer enn 2 km fra kysten. Utover handelsflåten, som er en av de største i verden, og fiskeri- og havbrukssektoren, som også er svært viktig, er turisme og skipsfart viktige pilarer i den greske økonomien. I 2005 passerte 86 millioner passasjerer gjennom portene. Turismen bidrar med mer enn 18% til det årlige bruttonasjonalproduktet (BNP), genererer ca 20% av sysselsettingen og bidrar vesentlig til regional utvikling. Marina undersøkelsen var på det joniske hav. Spania har 323 seileklubber og marinaer og fortøyningsplasser, hvorav 15,4% er lokalisert i Valencia-regionen (Camara Valencia 2008). Costa Blanca har 24 seileklubber og 11 marinaer, med totalt fortøyningsplasser. Felt undersøkelsene fokuserte på provinsen Valencia, Alicante, som har over 218 kilometer med kystlinje. 10 I Italia, med sine 8000 kilometer med kystlinje, er marinturisme en nasjonal prioritet og genererer en god avkastning på investering. Det gir mye arbeid i servicebransjen: kystnær turisme har over to millioner ansatte, og marinaer på Sardinia alene mottok besøkende i Marina undersøkelsen ble gjennomført i provinsen Cagliari, der antall turister, hovedsakelig italienske, har vært jevnt økende.

11 Reiselivsbransjen generelt i provinsen sysselsetter, direkte eller indirekte, 2,5 millioner mennesker, eller over 10% av alle ansatte. Vekstområder er cruising. En av Italias mindre naboer, Slovenia, har ansatte i kystnærturisme. Den har tre marinaer (Izola, Portorož, Koper) og en port (Koper), selv om den totale kystlinjen bare er 46,6 km og det er ingen passasjerterminal for store skip. Sjøfartsturisme er den raskest voksende og mest lønnsomme næringen i kystturismen. Velutstyrte marinaer er ekte turistsentre, med hoteller, restauranter, butikker og turer tilgjengelig. Videreutvikling av marinaer blir sett på som svært ønskelig for å utvikle reiselivet generelt. Over mennesker jobber i kystnærturisme i Sverige: det bidrar i stor grad til små kystsamfunn, som det gjør i Norge (Hall et al 2008). Det er rundt private båter i Sverige, med hjemmelagede havner i over 1500 marinaer, hvorav 500 er klassifisert som gjestehavner. De vanligste stedene for overnatting er naturlige havner. Om lag to tredeler av marinaene ligger i den sørlige halvdelen av landet, både ved sjøen og i innlandet. Det er også rederier som frakter folk med ferger til andre land, for det meste Finland, de baltiske statene, Polen og Tyskland. Turisme i denne sektoren har økt gjennom årene, mye takket være kontinuerlig forbedring av fasiliteter i marinaer. Nesten halvparten av alle båtturistene og de fleste av Sveriges marinaer ligger i dette området. Arealet av Ryfylke (Rogaland) i Norge er også i sørvest. Det er bare personer, selv om området er stort. Fiske og jordbruk har lenge vært viktige næringer langs fjordene i Ryfylke, men regionen har også en stolt industriell historie, herunder kraftutbygging, gruvedrift, skogbruk og moderne akvakultur. 11 Selv Østerrike har marine turisme, med båthavner og cruiseskip porter som sysselsetter 1000 personer (ECOTEC 2006). Ingen land er knyttet tettere med Donau enn Østerrike og marint reiseliv er konsentrert hovedsakelig på Donau i tillegg til østerrikske innsjøer. Det finnes mange marinaer og havner for cruiseskip langs Donau. Mange av dem er ganske små og ukjente, noe som gjør det vanskelig å anslå det totale antall ansatte eller personer som jobber på frilans sesongbasis. De viktigste havner / marinaer er Linz, Ennshafen, Krems, Grein, Wien (den største, inkludert flere marinaer), Korneuburg og Tulln. Undersøkelsen ble gjennomført i Wien.

12 Mange turister i alle våre regioner er utlendinger. Til tross for økonomiske vanskeligheter, fortsetter turister å reise selv om det er kortere opphold enn tidligere. Hellas er et av de beste reisemålene i verden: i 2007 ble Hellas besøkt av godt over 13 millioner utenlandske turister, de fleste fra Tyskland og Storbritannia, etterfulgt av Italia, Frankrike, Norden og Nederland. Et nytt tillegg er Russland, som nå utgjør 11% av totale turistankomster. Spania er også et favoritt ferieland for utlendinger. Nesten halvparten som besøker provinsen Alicante kommer fra Storbritannia, etterfulgt av Frankrike, Skandinavia og Nederland. Sammen leverer disse regionene over tre fjerdedeler av turistene (Conselleria Turisme 2009). I Cagliari, selv om den får mer italienske enn utenlandske turister, har det nylig vært en økning i ikkeitalienere, ledet av tyskere, og fulgt av britiske, franske og spanske gjester. Slovenia, på grunn av sin stilling, har lenge fått gjester fra Italia, Østerrike, Tyskland og Kroatia, men siden de bli med i EU i 2004 ble landet oppdaget av andre europeere. Norge har hatt økende antall turister fra Sverige, Tyskland og Nederland, men færre fra Japan og USA, og det har vært en betydelig økning i cruiseskip besøk. En av de raskest voksende reisemål i Europa, derimot, er Sverige og siden 1991 har utenlandske turisme nesten doblet seg. I 2005 fikk marinaene alene over en halv million utenlandske turister. Den største økningen var på vestkysten av Sverige og her kom de fleste besøkende fra Tyskland, Danmark og Norge (46 000). I Nedre Østerrike kommer stadig flere fra Storbritannia, Italia og Nederland, men det raskest voksende markedet for turisme er representert ved Den Tsjekkiske Republikk, Ungarn, Slovakia, Polen og Slovenia. 12 Marine turisme dekker et bredt spekter av aktiviteter, inkludert seiling med egen båt, seilekurs, dykking, surfing, vindsurfing, kanopadling, roing, padling, maritime utflukter og sportsfiske. Alle eller mange av disse tilbys i alle våre områder. I Hellas er Jonia en av de viktigste områdene for yacht charter, både seil- og motorbåter, i det østlige Middelhavet. Været er behagelig hele året, fra 20 til 32 grader Celsius, og den lette vinden gjør området egnet også for små båter. Det er flere viktige marinaer, i forskjellige størrelser, med kapasiteter fra 100 til 1235 plasser for båter opp til 80 meter, men de fleste betjener mindre fartøy. I tillegg til strandferieturister, får Alicante nesten passasjerer per år gjennom sine havner. Det er fasiliteter som gjester viktige hendelser som bl.a avgang av Volvo Ocean Race

13 (2009). Med 24 nautiske klubber og fritidsporter, tre nautiske stasjoner og to marine reservater, har provinsen et bredt spekter av aktiviteter, inkludert dykking, vannski, katamaranseiling og jet-ski. Sardinia har 36 havner, hovedsakelig private marinaer og små havner, med opp til plasser. En spesiell sjø-relatert virksomhet går ut på kommersielle fiske-båter til å observere arbeidet til fiskerne. Den viktigste aktiviteten på den slovenske kysten er sentrert på de tre marinaene. I 2008 var det 7774 registrerte fartøy hvorav 5721 var til kai ved sjøen. I tillegg er det et maritimt museum og en marinbiologisk stasjon i Piran. Sverige har over 1500 marinaene, hvorav 500 er klassifisert som gjestehavner. Spesialiteter i Sør-Sverige inkluderer båtturer i skjærgården for funksjonshemmede og eldre. I Rogaland, Norge, er det aktiviteter som inkluderer fjordturer, havfiske, båt og hytteutleie, gummibåtturer og elverafting. På Donau i nedre Østerrike er det mange typer fartøy: dagsturbåter, seilbåter, yachter, cruiseskip, fraktebåter og motorbåter. Det er mer enn hundre hotellskip som tilbyr fleredagerscruise mellom Passau, Wien, Budapest og Svartehavet og mange dagsturbåter som farter på Donau hver dag. Antallet passasjerer har vært jevnt økende. En annen aktivitet er sykling, med en dedikert sykkelrute langs Donau, mye besøkt av syklister fra Tyskland, Nederland, Belgia, Sveits og Danmark. 13 Gjeldende språkopplæring for ufaglærte arbeidere Tilbud om språkopplæring er svært variert blant regionene i undersøkelsen. Betydningen av turister til den greske økonomien betyr at den har en omfattende maritimutdanning og opplæringssystem. Det er også mange yrkesopplæringssentre så vel som private språkskoler som tilbyr et bredt spekter av språk. I Alicante tilbys gratis språkopplæringskurs for arbeidstakere av Næringslivets forening i provinsen Alicante (COEPA) og fagforeninger. Cagliari har et stort antall språk skoler som i hovedsak underviser engelsk. Andre språk er tilgjengelige, inkludert italiensk for utlendinger, men disse synes å være private, og har dermed avgift. Slovenia har to nautiske opplæringsselskaper, men

14 ingen fokus på språklæring. Det finnes et enormt utvalg av språkkurs tilgjengelig i Rogaland i de fleste av verdens vanlige språk. Men det er ingen særlige bestemmelser for ufaglærte arbeidstakere eller ansatte i den maritime sektor. Kursene som er tilgjengelige er generelle kurs åpne for alle. Noen kan tas via internett, men de fleste av disse tilbys i tradisjonell klasseromssituasjon. Det er ingen kursleverandører som fokuserer spesielt på CLIL metodikk eller andre pedagogiske innovasjoner, men de kan bruke dette når det er hensiktsmessig i løpet av kurset. En undersøkelse utført blant noen opplæringstilbydere viste at materialene for tysk og spansk tilfredsstiller undervisning/læring på mellomnivå, men et større utvalg varierte kurs rettet mot voksne studenter ville være velkomment. Men, ingen følte at materialet som er tilgjengelig for italiensk på mellomnivå tilfredsstiller undervisning- / læringsbehov og det ikke er tilstrekkelig materiale tilgjengelig for portugisisk, nederlandsk, finsk og gresk. Undersøkelsen viste at det er behov for en hel rekke språklæremateriell tilrettelagt for voksne, både for bruk i klasserommet, samt åpen- og fjernundervisning og selvstudium. I Sverige er bestemmelsen også mangelfull. Kveldskurs er tilgjengelig, men vanligvis på et høyere nivå som er for vanskelig for de fleste ufaglærte, og de er dyre. Det er også studiesirkler for språk, men tiden er ofte et problem og det finnes ingen gratis kurs uten gjennom selvstyrt læring via internett. 14 I Nedre Østerrike er det bevissthet om behovet for å forbedre språkkunnskapene blant små turist entreprenører og ansatte på grunn av endring og voksende markeder i turisme. Dette er ikke bare for "vanlige" språk som engelsk, fransk eller italiensk, men spesielt for tsjekkisk, ungarsk og slovakisk, da disse er de språkene av "nye" gjester som kommer til Østerrike som turister i økende antall. På den annen side, et økende antall ansatte i reiselivet kommer fra nettopp disse nye landene, og kan derfor kommunisere godt med disse gjestene. Når det gjelder muligheter for språkopplæring, finnes disse for ufaglærte arbeidere i en rekke voksenopplæringstiltak

15 Marina behovsvurdering - undersøkelse Selv om det er tilgjengelige språkkurs for marina arbeidere i noen land i undersøkelsen, er CLIL tilnærmingen sjelden eller aldri brukt. Kursene er generelle og er ikke i stand til å ta hensyn til spesialiserte ordforrådet som trengs for yrkesfaglige yrker. De er heller ikke nødvendigvis tilgjengelig på etterspurte språk. For å oppdage språkene som er mest nødvendige for marine reiselivsaktører, samt andre variabler, slik som ulike situasjoner for språklæring, de mest nyttige elementene i en læreplan og ønsket modus for læring, ble en behovsanalyse gjennomført i de syv landene som er beskrevet ovenfor. Når de er identifisert, kan behovene angis i form av mål og målsettinger som i sin tur kan tjene som grunnlag for utvikling av tester, material, undervisning og evalueringsstrategier, samt for å revurdere presisjonen og nøyaktigheten av den opprinnelige behovsvurdering. Vi merker oss også at for godt etablerte fremmedspråkprogrammer er det behov for å revurdere mål og målsettinger fra tid til annen ettersom elevenes behov endres. Spørreskjemaet (se vedlegg 2) som brukes i undersøkelsen ble designet for bruk av marine arbeidstakere og arbeidsgivere. Det hadde som mål å avdekke informasjon både om potensielle elever og deres perspektiv. Språkrelaterte, firmarelaterte og personlig- / motivasjonsfaktor spørsmål ble analysert om til opplysninger om deltakerne (deres språkkunnskaper, nasjonalitet, jobb, beherskelse av fremmedspråk som de møter i deres arbeid, omfanget av deres egen beherskelse av fremmedspråket, læringsmetoder de kjenner til, tilgang til internett, faktorer som kan påvirke hvordan de lærer og holdninger til utenlandske besøkende), selskapene (konteksten hvor behovene oppsto, og kanskje vil bli møtt), og kommunikasjonsbehov og kunnskapen de trenger i sammenheng med det enkelte selskap. 15 Undersøkelsen ble gjennomført i mars og april 2010, i fire til sju marine turisme steder i hvert land. Målet var å ha minst fem spørreskjemaer i hvert område, men dette var ikke mulig i mindre marinaer. Et annet problem var at mange arbeidstakere jobber sesongbasert, og på denne tiden av året var svært få sesongarbeidere ansatt eller tilgjengelige for intervju. Derfor hadde flertallet av intervjuobjektene faste leder stillinger eller ufaglærte jobber. Likevel, 109 personer som er aktive i kyst- og elveturisme sektoren deltok. Sammensetningen av respondentene viser mangfoldet

16 av arbeidsplasser og kompetanse som er involvert. De ble trukket fra båthavner, campingplasser, turoperatører, hoteller, seileklubber, butikker, reisebyråer, båt og sykkelutleie, restauranter og kafeer og reparasjon og vedlikeholdsfirmaer. Etter en kort forklaring, ble det intervjuer ansikt til ansikt, via telefon eller, i noen svært få tilfeller, via e-post. De aller fleste av intervjuobjektene var borgere av landet, men ti innvandrere, hovedsakelig i Østerrike. Det er sannsynlig at en undersøkelse utført senere ville ha hatt flere innvandrere, ettersom de utgjør en viktig del av sesongens arbeidsstyrke. Det ville være interessant å oppdage i hvilken grad arbeidsinnvandrere i denne sektoren snakker det lokale språket og deres grad av kompetanse i det. Deltakernes holdning til utenlandske turister var svært positiv, kun 4 personer av utvalget på 109 sa at de følte seg redde og nervøse om tilstedeværelse av utenlandske turister av andre grunner enn mulige problemer i kommunikasjon. Nesten alle hadde veldig bra holdning overfor dem, med den begrunnelse at de var viktige for turisme i den lokale økonomien og for deres potensielle verdi til sine selskaper. 16 Det mest slående, men ikke uventet funn, var at, til tross for tilgjengeligheten av læringsmuligheter det rapporteres om, hadde nesten halvparten av respondentene aldri gått på språkkurs, og av dem som hadde, var det nesten alle (93%) som hadde gått på tradisjonelle, generelle kurs. Videre, selv om over 90% hadde tilgang til internett, hadde 86% av disse aldri gjennomført nettbasert læring og få var villige til å tenke på dette alternativet. En annet interessant innblikk fra undersøkelsen er knyttet til størrelsen på selskaper der respondentene arbeidet. To tredjedeler av selskapene var små, hadde ti eller færre ansatte. Nesten alle, likevel, uttalte at deres selskapers suksess, og kundeservice vil være enklere med bedre fremmedspråk. Følgelig var mer enn halvparten av arbeidsgiverne villige til å sende sine ansatte på språklæringskurs på betingelsen, generelt, dersom gratis eller rimelige kurs var tilgjengelige, og som gjelder for bedriftens behov. Når det gjelder de spesifikke språkbehovene som etterspørres, kan disse deles inn i målspråk, dagens nivå av kompetanse og de spesifikke typer kurs som trengs.

17 Det språket som flest møtte var engelsk (nesten alle respondentene), etterfulgt av tysk, italiensk, fransk og dansk. Andre språk registrert var spansk, norsk, russisk, nederlandsk, tsjekkisk, ungarsk og polsk. Noen av disse var spesifikke for landet hvor undersøkelsen ble gjennomført. For eksempel er det et stort antall norske turister i Sverige og tsjekkiske turister i Østerrike. Kunnskapsnivået respondentene hadde i et gitt språk varierte også fra land til land. Mens de fleste rapporterte om en middels til god kjennskap til engelsk, med unntak av Italia, hvor kunnskap selv om andre romanske språk som fransk og spansk var lav. I tillegg var det tendenser av de med høyere kvalifiserte jobber til å snakke bedre engelsk, og også en middels til godt nivå av kunnskap om andre språk, som fransk og tysk, i motsetning til de ufaglærte arbeidere. Samlet sett var imidlertid kjennskap til tysk, italiensk og fransk egenrapportert som lav til middels. Det framkom også at det er et økende behov for sentrale europeiske språk som tsjekkisk og ungarsk i Østerrike og for russiske generelt som antallet russiske turister fortsetter å vokse. De typer av språkferdigheter og innhold som antas å være det mest ønskelige av respondentene var de knyttet til maritime arbeidsplasser tett etterfulgt av generell samtale og håndtering av konkrete henvendelser i ansikt-til-ansikt situasjoner. Gitt disse behovene, og i lys av betydningen tilskrives språkkunnskaper, viste 65% av respondentene en høy grad av interesse for å delta på språkkurs med fokus på den maritime turistsektoren. Den foretrukne metoden ble lærerbaserte kurs (38 deltakere) bare 24 valgte helt internettbasert læring eller åpne fjernundervisning (ODL), mens 23 valgte en kombinasjon av klasserom og nettbasert læring. 17 Vi konkluderer med at, innenfor Marina prosjektet, er de viktigste målspråkene engelsk, tysk og italiensk, men at det er rom for andre språk også. Faktisk har disse materialene blitt oversatt til russisk, og læremateriell har blitt utviklet på alle prosjekt språkene, som i tillegg er norsk, slovensk, spansk og svensk (se vedlegg 1, ordlister av generelle og maritime-spesifikke betingelser og setningsstruktur). Metoden for levering av materialer er via et Learning Management System (LMS), som inkluderer audio-filer og korte videoer, men det er sterkt anbefalt at dette kombineres med klasseromsundervisning.

18 Kapittel 3 En oversikt over Content and Language Integrated Learning (CLIL) tilnærmingen Content and Language Integrated Learning (CLIL) er en samlebetegnelse for læring av et emne på et fremmed språk. Det er også kjent under betegnelsene immersion utdanning, innholdsbasert språkopplæring, mainstream bilingual education, languageenriched education eller tospråklig opplæring. CLIL innebærer undervisning i yrkesfaglige ferdigheter eller et interessant emne på et fremmed språk, uten særlig bruk av morsmålet (kalt L1, language 1). Eksempler kan variere fra historie som blir undervist i på engelsk på en spansk skole til at reiseliv kan bli lært via et fremmedspråk, og hvor man holder spesielt fokus på ferdigheter og innholdet i de yrkesfaglige yrkene, inkludert innlæring av fremmedspråket. CLIL er spesielt utviklet for å forbedre kvaliteten på språkundervisningen og på de kommunikative ferdighetene til språkelever ved å fokusere på passende ordforråd og uttrykk som eleven har bruk for, samtidig som de lærer spesielle ferdigheter eller akademisk kunnskap. Med utvidelsen av EU er mangfoldet av språk og behovet for kommunikasjon sett på som sentrale temaer. På grunn av økt kontakt mellom landene, er det et økende behov for kommunikative ferdigheter i et andre eller tredje språk, og språk vil spille en nøkkelrolle i læreplaner over hele Europa. I en CLIL tilnærming snakker og skriver eleven på fremmedspråket helt fra starten, hjulpet av bilder, videoer, lydopptak og andre hjelpemidler. Fordi L1 kun brukes der det er strengt nødvendig, kan metoden brukes av både innfødte og fremmedarbeidere i den samme pedagogiske settingen, så lenge personene er engasjert i det samme yrket. 18 CLIL-metoden har mange fordeler over mer tradisjonelle språkundervisningsmetoder, og er godt tilpasset voksne med liten selvtillit når det gjelder egen læring. Siden elevene lærer ferdigheter de selv ser på som viktige, men på et annet språk, så vil

19 selv de som har liten motivasjon til å lære et annet språk ha motivasjon til å lære språket sammen med innholdet 1. Selv om CLIL blir stadig viktigere i Europa, og har vist seg som en suksessfull læringsmetode for grunn- og videregående utdanning i de siste ti årene, så har voksne arbeidstakere sjelden hatt sjansen til å lære språk med denne teknikken. Dette gjelder spesielt for de uten utdanning, og metoden er fremdeles ny nok til å bli sett på som nyskapende. CLIL kompendiet 2 er en nyttig ressurs, men det mangler nok typisk CLIL-materiale og undervisningsmateriale for lærere 3. CLIL er vanligvis ansikt til ansikt, men kan også brukes til ODL (distanselæringsmetoder), på same måte som språkkurs på Open University i Storbritannia, som hovedsakelig bedriver fjernundervisning. ODL passer spesielt godt for voksne som jobber og som trenger å lære i sitt eget tempo. Likevel, som det er kommentert overfor, så foretrekker mange elever å ha et element av klasseromsundervisning i læringen sin. Dette betyr at hvert fall noe av læringen er selvstyrt, et aspekt som også kan være utviklende for eleven (f.eks. det å styre tiden, IT-kompetanse). Blandet læring, en blanding av ansikt til ansikt og avstandslæring, var, som kommentert tidligere, foretrukket av respondenter i våre studier og er generelt anbefalt, selv om det ikke alltid er praktisk gjennomførbart ec.europa.eu/education/languages/language-teaching/doc236_en.htm 2 3

20 Innholdsbasert læring Grunnlaget for CLIL er at innholdet blir undervist i og lært på et språk som ikke er elevenes morsmål, og kunnskap om språket blir et middel for læring av innholdet. Temaene er av størst betydning siden de må være både nyttige og interessante for elevene. Hovedsaken er at elevene får ny kunnskap om "ikke-språklige" tema mens de møter, bruker og lærer fremmedspråk. Metoder og tilnærminger som brukes er ofte knyttet til fagområdet ved at innholdet bestemmer aktivitetene. CLIL er ganske forskjellig fra eldre metoder for språklæring og menes å ha flere fordeler og viktige egenskaper: I en undervisningstime er elevene fokusert på å lære om noe som interesserer dem eller som er forbundet med deres nåværende eller ønskede yrke, men de lærer ved å bruke det språket de prøver å lære. Den er basert på språktilegnelse snarere enn tvangsinnlæring, og grammatikk er lært gjennom en ubevisst prosess som oppstår når elevene forstår meldinger på målspråket. Språket som læres er det som faktisk brukes i det virkelige liv. Flyt er viktigere enn nøyaktighet og feil er en naturlig del av språklæring Lesing er en viktig ferdighet. Siden kommunikasjon er et så viktig element i CLIL-metodikken, blir par- og gruppearbeid vanligvis en viktig del av undervisningsopplegget. CLIL tar tid det kan ta flere år før eleven kan språket helt flytende. 20 Fordelene er at: Innholdsbasert læring innebærer at elevene utvikler sine språklige evner på en relativt naturlig måte, på samme måte som vi opprinnelig lærer våre morsmål. Når elever er interessert i et emne så er de mer motiverte til å lære det språket de trenger for å kommunisere. Elever som har liten formell grammatikk-kunnskap lærer det ubevisst, og blir derfor ikke holdt tilbake av intrikate lingvistiske konstruksjoner. Siden språket som læres er det samme som brukes i virkelige situasjoner kan det lett bli praktisert på en naturlig måte. Elever blir flytende i et fremmedspråk ved å bruke det til å kommunisere til en rekke formål, uten frykt for å gjøre feil. Språket som blir produsert av elever

21 bør korrigeres kun der det er uforståelig. Vanlige feil som blir gjort i klassen kan behandles som en klasseaktivitet på slutten av leksjonen. Kommunikasjon med andre elever kan medvirke til å gjøre utviklingen av samarbeidsevner enklere. Siden CLIL er en utvidet tilnærming er det svært hensiktsmessig i forbindelse med et akademisk eller yrkesfaglig kurs. Det finnes potensielle problemer i klasserommet men det er potensielle løsninger også: Siden tilnærmingen ikke er fokusert utelukkende på språklæring, kan enkelte elever føle seg forvirret eller mene at de ikke forbedrer sine språkferdigheter. Dette kan overvinnes ved å inkludere en form for språkfokusert oppfølgingsøvelser for å hjelpe henlede oppmerksomheten på språklige trekk innen materialet og konsolidere eventuelt vanskelig vokabular eller grammatikk. Spesielt i en klasse hvor alle elevene deler samme morsmål synes elevene ofte at det er lettere å bruke L1 for å diskutere temaet enn å prøve å bruke målspråket. Prøv å forklare fordelene med å bruke fremmedspråket - gjør begrunnelsen for metoden klar for dem. Som nevnt ovenfor, kan det være vanskelig å finne materiale for bruk til nybegynnere eller elever på lavere nivå. I tillegg kan det være hardt for slike elever å dele informasjon på målspråket. En måte å komme rundt dette er å bruke materialer på L1, men overtale elevene til å bruke målspråket for deling av informasjon eller produksjon av en tekst eller et rollespill (for eksempel). En annen måte er å bruke materiale på målspråket, men tillate elever å dele informasjon og lage presentasjoner på L1. Dette vil bare fungere med en enspråklig gruppe. Unngå direkte kopiering fra kildetekster ved å utforme oppgaver som krever at elevene evaluerer informasjonen på en måte; trekker konklusjoner eller bruker den i praksis. Det er også nyttig å forsyne elevene med kilder med motstridende opplysninger, slik at elevene må bestemme hva de tror på eller er enig med. 21

22 CLIL presenterer også mer alvorlige utfordringer. Lærere som arbeider med CLIL er spesialister på sin egen disiplin fremfor tradisjonelle språklærere, men de snakker vanligvis målspråket flytende, om de er tospråklige eller har det som morsmål. Derfor må det gis oppmerksomhet til opplæring av lærere innen denne givende, men utfordrende tilnærmingen. Det er imidlertid få lærerutdanninger innenfor CLIL. I mange institusjoner, der faglærere ikke er opplært i å undervise i språk, jobber språklærere sammen med andre avdelinger for å tilby CLIL. 22

23 Ni trinn for CLIL Nunan (2003) har utviklet et skjema for elevsentrering og elevautonomi som er veldig relevant for CLIL: Trinn 1: Gjør målet for timen klart for elevene Trinn 2: La eleven lage sine egne mål Trinn 3: Oppmuntre eleven til å bruke det språket de lærer også utenfor klasserommet Trinn 4: Gjør elevene oppmerksom på læringsprosessen Trinn 5: Hjelp eleven til å finne sin egen stil og læringsstrategi Trinn 6: Oppmuntre eleven til å ta egne valg Trinn 7: La eleven lage egne oppgaver Trinn 8: Oppmuntre elevene til å bli lærere 23 Trinn 9: Oppmuntre elevene til å bli forskere Med andre ord er CLIL ikke en enveis kommunikativ måte å undervise på. Både lærere og elever er ansvarlige for prosessen og resultatene av læringen.

24 Eksempel på en innholdsbasert undervisningstime med bruk av CLIL i marin turisme Om vi fokuserer på maritim turisme, tilbyr innholdsrelatert språkopplæring mangfoldige muligheter til å integrere innholdet fra de yrkesfaglige områdene, som lesing av korrespondanse, brosjyrer og så videre, beskrivelse av vær og værvarsel, svare på en henvendelse, klagebehandling, skrive og besvare e-poster; gjøre bestillinger, gir retningsanvisninger, forklare reparasjoner som må gjøres, og mange andre. Dette er bare et eksempel på et undervisningsopplegg det er flere i det neste kapittelet. Forberedelse: velg et tema som er interessant for eleven, for eksempel små seilbåter. Finn tre eller fire kilder på målspråket som behandler det temaet. Dette kan være internettsider, oppslagsverk, bøker, tegninger, fotografier, audio- eller videopresentasjoner, eller til og med mennesker med den rette kunnskapen. Materialet skal helst være autentisk og ikke skrevet for elever som skal lære et nytt språk. 24 I klasserommet: del eleven inn i små grupper og gi hver av dem en liten oppgave hvor de må finne informasjon selv. Gi dem også en relevant kilde de kan bruke. Deretter deles elevene inn i nye grupper slik at de kan dele den informasjonen de har funnet (fortrinnsvis på målspråket, men dette avhenger av elevenes nivå) og lage en grupperapport eller presentasjon.

25 Exercises using CLIL-methodology - English Vocabulary Level B1 Duration (optional) 30 minutes Short description of the method/tool Step 1: The teacher asks learners to do exercise individually Step2: After 15 minutes the teacher corrects the exercise in class Variables to take into account by the trainer/tutor Material required Some parts of the marina services vocabulary Student s ability to understand English sheet of paper 25 Further info/source Teacher may use pictures available in section: Repair and maintenance yard for the vocabulary about Marina services.

26 Match the following pictures with the corresponding marina service: Repair Shop Showers Blue Flag Doctor Weather information Winch Parking Ramp Repair Area 26 Diesel Restaurant Crane Gasoline Sail Loft Repair Shop

27 Understanding text Level B2-C1 Duration (optional) 45 minutes Short description of the method/tool 1. Read the text regarding a daily cruise. 2. Ask the students to identify the words they do not know. 3. Ask the students to answer the questions. Variables to take into account by the trainer/tutor Material required The level of the students. If intermediate, ask them to simply answer the questions If advanced, ask them to write a short description of a imaginary cruise Prepare a list of required vocabulary Dictionary 27 Further info/source Use the MARINA vocabulary Online translation: or or similar

28 Daily cruise from Corfu to Parga and Paxos Island Visit 2 picturesque places in a daily cruise. We depart from Corfu port and we have a view from the New and old fortress of Corfu that will leave you speachless from their natural beauty. As we go through the coast we see the Mon Repos palace and Garitsa Bay, as well as the tourist resort Perama and Kanoni, Kavos and Asprokavos. We first visit Paxos island which is located 8 nautical miles from Corfu, in the Southern part. As we enter into the harbour we see yachts of rich and famous people. As it is well known Paxos is a place that rich people used to visit and stay for their holidays. It is possible that you might see a famous Hollywood star in Paxos; Paris Hilton, Tom Cruise, Steven Spielberg, Angelina Jolie and Brad Pitt or Bill Gates have visited the island. You are free for 2 hours in this island to eat in the traditional tavernas, walk through the narrow streets. Then we go just opposite Paxos, we go at the mainland Parga. Parga is a very picturesque village with nice beaches, physical beauty, narrow streets and a Venetian castle. You will have time to go for a swim or visit the Venetian castle. 28 Questions: What places will you visit? Where is Paxos Island located? What is known about the Paxos island? Who you might see in Paxos? What is Parga known for?

29 Text Level Duration Short description of the method/tool Variables to take into account by the trainer/tutor Potential of the method/tool Material required Further info/source B1-B2 40 minutes Read the text taken from a surfer s diary. Which words do the students already understand/already know? Look up the words they do not know in the Marina dictionary. Water sports vocabulary Student s ability to communicate in English. Expand their vocabulary Learners have different pieces of information. They practise their communication skills by sharing the information in a speaking activity. Pictures of different types of watersports activities Sheets of paper Use the MARINA vocabulary Online translation: or or similar 29

30 Yesterday I went surfing with some friends, including Bruce, who I had only just met. Bruce surfs a lot, but this was the first time he had ever ridden a long board! As we dried off and changed back at our cars, I asked him if he enjoyed it? Yes, it was great fun. It was harder than I thought, but fun. It was easy to paddle though. And I like that I was surfing with so many experienced people and got some advice. 30

31 Dialogue Level Duration (optional) B1 20 minutes Short description of the method/tool Variables to take into account by the trainer/tutor The learners form pairs to practice a dialogue which takes place in a marina (see below). A guest wants to buy /rent diving equipment and asks a marina staff member for directions. The learner should: 1. Read the dialogue. 2. Look up all the words they don t know in a dictionary. 3. Memorize/learn the dialogue and perform it in front of the class. 4. Invent a dialogue following the same pattern. Learners should have a basic language knowledge. They should be able to form questions and give answers. 31 Material required Prepare a list of additional vocabulary (nouns, prepositions, directional terms). Dictionary. Further info/source Use the MARINA vocabulary Online translation: or or similar

32 Marina staff Hello, yes of course. What can I do for you? Yes, there s one quite near. You can go by bus. It will take you there in 10 minutes. Yes, certainly. You can rent full diving equipment but also just the basic ABCequipment; mask, snorkel and fins. You really have something to look forward to, there s quite a lot of fish and crabs just outside our shores. You re welcome. Have a good day and good luck. See you later. Guest 1 Hello, can you help me, please? I m very interested in diving and snorkelling. Is there a diving school nearby? Thank you. Do you know if I can rent diving equipment there? Thank you, I m really looking forward to check out your marine wildlife! That sounds great. Thank you very much for your help. 32 Thanks, see you later. Bye!

33 Match word and description Level Duration Short description of the method/tool B1-B2 40 minutes Use the flashcards from activity 1, if elementary, let the students look up descriptions/definitions in a dictionary. If intermediate, ask the students to write down explanations of the different pictures. Check with a dictionary. Next step; Write a story or a conversation based on the pictures. Variables to take into account by the trainer/tutor Potential of the method/tool Material required Further info/source Water sports vocabulary Student s ability to communicate in English. Expand their vocabulary Learners have different pieces of information. They practise their communication skills by sharing the information in a speaking activity. Pictures of different types of water sports activities Sheets of paper Use the MARINA vocabulary Online translation: or or similar 33

34 Canoo Surfboard Oar Windsurfing 34 Kite/Kiting Kayak Life jacket Diving

35 Asking for help Level B2 Duration (optional) 30 minutes Short description of Step 1: Teacher reads the text. Students listen to his reading. the method/tool Step 2: Then students read the text themselves. Then discuss other types of calls: routine calls, safety call (securité); urgency call (pan pan); medical advice (pan-pan medico), distress call (mayday) and mayday relay. Step 3: They describe the types of different calls. They then match the words with the short description.. Step 4: When the activity is over, teacher can give some feedback Variables to take Vocabulary: developing the ability to express the meaning of the into account by the word with alternative expression trainer/tutor 35 Material required Working sheets, paper and pens, computer with online connection. Further info/source Bojana Ljubec: Priročnik VHF DSC komunikacija na morju

36 Safety call Securité. Securité. Securité. All ships. All ships. All ships. This is a sailing boat Kropotkin: Kilo, Romeo, Oscar, Papa, Oscar, Tango, Kilo, India, and November. Our engine is broken down and I am drifting. My position is thirty three degrees fifteen minutes north, thirteen degrees twenty-one minutes east. I repeat my position: three three degrees one five minutes north, one three degrees two one minutes east. I request you give me a tow to the port. For further information switch to channel 13. This is a sailing boat Kropotkin. Out. 36

37 Describe the different types of calls with your words. Match the pairs with the same meaning: Pan pan, pan pan, pan pan Securité. Securité. Securité. May day, may day, may day _signal%29 Pan pan medico is used to signify that there is an urgency on board a boat, ship, aircraft or other vehicle but that, for the time being at least, there is no immediate danger to anyone s life or to the vessel itself. is an emergency code word used internationally as a distress signal in voice procedure radio communications. t is used to signal a life-threatening emergency by many groups, such as police forces, pilots, firefighters, and transportation organizations. means that what follows is important safety information. The most common use of this is by coast radio stations before the broadcast of navigational warnings and meteorological information is to ask for medical advice. This is a normal pan-pan call including a phrase such as request medical advice and the identification of the craft, its position and the nature of a medical problem suffered by one of the passengers or crew. 37

38 Aktivitäten nach der CLIL Methode - Deutsch Vokabular Niveau B1 Dauer (optional) 30 Minuten Kurze Beschreibung der Methode/der Aufgabe Schritt 1: Die Lehrkraft bittet die Lernenden eine individuelle Übung zu machen. Schritt 2: Nach 15 Minuten korrigiert die Lehrkraft die Übung in der Klasse. Worauf die Lehrkraft achten sollte Benötigte Materialen Einige Teile des Marina Dienstvokabulars Fähigkeiten der StudentInnen Englisch zu verstehen Ein Blatt Papier 38 Weitere Informationsquellen Die Lehrkraft könnte Bilder für Vokabeln über Marinadienste verwenden, die in dem Abschnitt: Reparatur und Wartungsberreich vorhanden sind.

39 Ordne die folgenden Bilder den entsprechenden Marinadiensten zu: Reparaturwerkstatt Duschen Blaue Flagge Arzt Wetterauskunft Winde Parken Rampe Reparaturbereich 39 Diesel Restaurant Kran Benzin Sailloft Segel Reparaturwerkstatt

40 Textverständnis Niveau B2-C1 Dauer (optional) 45 Minuten Kurze Beschreibung der Methode/der Aufgabe 4. Lies den Text, der sich auf die Tagesschifffahrt bezieht. 5. Fordere die StudentInnen auf, die Wörter die sie nicht verstehen, zu identifizieren. 6. Fordere die StudentInnen auf die Fragen zu beantworten. Worauf die Lehrkraft achten sollte Das Niveau der StudentInnen Wenn dieses mittelmäßig ist, fordere sie einfach auf die Fragen zu beantworten. Wenn dieses fortgeschritten ist, fordere sie auf eine kurze Beschreibung einer imaginären Schifffahrt zu schreiben. 40 Benötigtes Material Bereite eine Liste mit den geforderten Vokabeln vor Wörterbuch Weitere Informationsquellen Verwende das MARINA Vokabular Online Übersetzung: oder oder ähnlich

Håndbok. Hvordan implementere praksis på best mulig måte. Contributions:

Håndbok. Hvordan implementere praksis på best mulig måte. Contributions: Håndbok Hvordan implementere praksis på best mulig måte Contributions: This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of

Detaljer

«Mangfoldsledelse» og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen

«Mangfoldsledelse» og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen «Mangfoldsledelse» og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen Gro Mjeldheim Sandal, Hege Høivik Bye, Tonje Fyhn og Valeria Markova Society and workplace diversity group Institutt for samfunnspsykologi

Detaljer

Yrkesutdanning i Windhoek

Yrkesutdanning i Windhoek Yrkesutdanning i Windhoek Feltarbeidsoppgave fra Windhoek, Namibia Årsstudiet/1. år bachelorprogram i Utviklingsstudier, LUI, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014 Kandidat 334: Karin Anna Rebecka Karlsson

Detaljer

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 En oppgave om bortvalg av fagutdannelse blant yrkesfagelever i Follo. Line Riisnæs og Line Mallaug Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Rapport. Sikker kommunikasjon om bord

Rapport. Sikker kommunikasjon om bord - Åpen Rapport Sikker kommunikasjon om bord En studie av omfang, rekruttering, språk, kommunikasjon og sikkerhet med fokus på utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte. Forfattere Trine Thorvaldsen Signe

Detaljer

Veien videre Evaluering av kvalifiserings- og opplæringsopplegget som tilbys enslige mindreårige med begrensede oppholdstillatelser

Veien videre Evaluering av kvalifiserings- og opplæringsopplegget som tilbys enslige mindreårige med begrensede oppholdstillatelser Silje Sønsterudbråten Veien videre Evaluering av kvalifiserings- og opplæringsopplegget som tilbys enslige mindreårige med begrensede oppholdstillatelser Silje Sønsterudbråten Veien videre Evaluering

Detaljer

Kompetanse, opplæring og mangfold

Kompetanse, opplæring og mangfold Kompetanse, opplæring og mangfold Resultater og refleksjoner fra et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Arbeidsmiljøfondet av Heidi Enehaug og Steinar Widding AFI-rapport 6/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell

Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell Kursmodellens språk: NORSK Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen.

Detaljer

Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson. KeywordLink. Lærerveiledning. GAN Aschehoug

Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson. KeywordLink. Lærerveiledning. GAN Aschehoug Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson KeywordLink Lærerveiledning GAN Aschehoug ISBN 978-82-492-008-1 GAN Aschehoug 1. utgave / 2. opplag 2009 Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne

Detaljer

Innlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og utfordringer

Innlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og utfordringer 651 Innlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og utfordringer En studie av 8 fisketurismebedrifter og kundene Hogne Øian Børre K. Dervo Oddgeir Andersen Torvald Tangeland Stein Erik Hagen NINAs publikasjoner

Detaljer

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 HOT TRAIN Et prosjekt med fokus på utvikling av en metodikk

Detaljer

Rekruttering til ledelse

Rekruttering til ledelse Rekruttering til ledelse En studie av ansatte med og uten innvandrerbakgrunn i ISS av Heidi Enehaug og Migle Gamperiene AFI-rapport 5/11 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE

Detaljer

hvor begynner demokratiet?

hvor begynner demokratiet? hvor begynner demokratiet? en analyse av sammenhengen mellom livslang læring og demokratideltakelse Skrever på oppdrag av Voksenopplæringsforbundet Humanistisk prosjektsemester Humanistisk fakultet Universitetet

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Små og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter ii The European Intercultural Workplace Små og mellomstore bedrifter En komparativ studie av arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter i ti europeiske land ii iii Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

IKT i matematikkfaget

IKT i matematikkfaget IKT i matematikkfaget En studie av matematikkoppgaver myntet på heldigitale læringsmiljøer i den videregående skolen Marius Nilsen Veileder Ingvald Erfjord Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Monika Saggar. Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonal utdanning

Monika Saggar. Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Monika Saggar Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst Masteroppgave Master i flerkulturell og internasjonal utdanning (Mai 2011) 1 SAMMENDRAG Tema for denne avhandlingen er utvikling

Detaljer

Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder?

Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder? Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder? En casestudie gjort på Eiendomsmegler 1 Oslo AS Næringseiendom av Joacim Bråthen kandidatnummer 34 How to maximize firm growth when going in new areas of

Detaljer

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave Master i yrkespedagogikk 2011 Hvordan forbedre egen praksis for yrkesfaglærere i det digitale klasserommet? skrevet av Runar Oudmayer John Eivind Storvik ved Avdeling for yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

BACHELOROPPGAVE: NETTBASERT MARKEDSFØRING AV XPOCULTURE FORFATTERE: DANIEL HAKKEBO MIA KAMILLA ORDERLØKKEN KAJA PREMER

BACHELOROPPGAVE: NETTBASERT MARKEDSFØRING AV XPOCULTURE FORFATTERE: DANIEL HAKKEBO MIA KAMILLA ORDERLØKKEN KAJA PREMER BACHELOROPPGAVE: NETTBASERT MARKEDSFØRING AV XPOCULTURE FORFATTERE: DANIEL HAKKEBO MIA KAMILLA ORDERLØKKEN KAJA PREMER Dato: 27.05.2011 Sammendrag Tittel: Nettbasert markedsføring av XpoCulture Dato:

Detaljer

Sikrer Norges framtid på minstelønn Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land

Sikrer Norges framtid på minstelønn Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Sikrer Norges framtid på minstelønn Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo-rapport 2007:32 Fafo 2007 ISBN 978-82-7422-599-6 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Å møte en helt ny verden

Å møte en helt ny verden Aud Eva Tjønneland Å møte en helt ny verden Minoritetsforeldres opplevelser av å ha et barn med nedsatt funksjonsevne - En kvalitativ studie Masteroppgave i rehabilitering fordypning barn Høgskolen i Oslo

Detaljer

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II. Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II. Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Per Arneberg Norgesuniversitetet, mars 2006 Forord Denne utredningen

Detaljer

Elever og læreboken. - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever. Gunhild Skåsheim. Veileder Simon Goodchild

Elever og læreboken. - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever. Gunhild Skåsheim. Veileder Simon Goodchild Elever og læreboken - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever Gunhild Skåsheim Veileder Simon Goodchild Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

Status for 2. fremmedspråk i norsk ungdomsskole

Status for 2. fremmedspråk i norsk ungdomsskole Heike Speitz, Beate Lindemann Jeg valgte tysk fordi hele familien min ville det, men jeg angrer Status for 2. fremmedspråk i norsk ungdomsskole Rapport 03/02 Telemarksforsking-Notodden Januar 2002 Telemarksforsking-Notodden

Detaljer