Utdanningsplaner. (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsplaner. (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole"

Transkript

1 Utdanningsplaner (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole Rev

2 1 INNLEDNING 5 2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN 5 4 PLANVERKTØY 5 5 FAG OG TIMETALL Innledning Redskapsfag (Kommunikasjonsfag og realfag) Ledelse, økonomi og markedsføringsledelse Linjefag og fordypningsfag Lokale fag Hovedprosjekt BYGG ANLEGG AUTOMATISERING ELKRAFT MASKINTEKNIKK MEKATRONIKK 12 6 ARBEIDSFORMER 13 7 LÆREMIDLER OG STUDIEMATERIELL 13 8 DOKUMENTASJON 13 9 VURDERING OG EKSAMEN Vurdering Krav for å bli oppmeldt til eksamen Eksamensordning Ikke bestått eksamen og forbedringseksamen Klage på vurdering og eksamenskarakterer FAGLIG INNHOLD OG ARBEIDSKRAV FELLESFAG Emne 1 Norsk og Engelsk 16 Norsk kommunikasjon (E1) Engelsk kommunikasjon (E1) 11.2 Emne 2 Matematikk og Fysikk 18 Matematikk (E2) Fysikk (E2) 11.3 Emne 3 20 Økonomistyring (E3) Organisasjon og ledelse (E3) Markedsføringsledelse (E3) 12 BYGG / ANLEGG BYGG / ANLEGG Emne 4 24 Stikking og nivellering (E4) Materialkunnskap (E4) Kvalitetsstyring og HMS (E4) 12.2 BYGG / ANLEGG Emne 5 27 Bygg- og anleggskonstruksjoner (E5) Konstruksjonslære 1 (E5) Tegningsforståelse / IKT (E5) Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 2/99

3 Mekanikk (E5 Bygg) Søknadsprosedyrer (E5) 12.3 BYGG Emne 6 30 Anbud / kontrakter (E6) Betongkonstruksjoner (E6) Stål- og trekonstruksjoner (E6) 12.4 BYGG Emne 7 32 Stikking 2 (E7) Konstruksjonslære 2 (E7) Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) (E7) 12.5 BYGG Emne 8 34 Bygningsproduksjon / byggeplassledelse (E8) Anleggsdrift (E8) Bygningsfysikk (E8) 12.6 BYGG Emne 9 38 DAK for bygg og anlegg (E9) Arealplanlegging (E9) 12.7 BYGG Emne Prosjektadministrasjon Hovedprosjekt 12.8 ANLEGG Emne 6 42 Anbud / kontrakter (E6) Betong og stålkonstruksjoner (E6) 12.9 ANLEGG Emne 7 44 Arealplanlegging (E7) Stikking 2 (E7) Konstruksjonslære 2 (E7) ANLEGG Emne 8 46 Kommunalteknikk 1 (E8) Anleggsdrift / byggplassledelse (E 8) ANLEGG Emne 9 49 Anleggskonstruksjoner (E9) Fjellarbeid (E9) Geoteknikk (E9) Anleggsteknikk (E9) ANLEGG Emne ELKRAFT / AUTOMATISERING ELKRAFT / AUTOMATISERING Emne 4 55 Elektroteknikk med laboratoriearbeid (E4) Tegning og dokumentasjon (E4 for ELK) 13.2 ELKRAFT / AUTOMATISERING Emne 5 58 Elektroniske systemer med laboratoriearbeid (E5) Nettverkskommunikasjon (E5) eteknikk med laboratoriearbeid (E5) 13.3 ELKRAFT Emne 6 62 Energiproduksjon og distribusjon med laboratoriearbeid (E6 ELK) Automatiserte anlegg med laboratoriearbeid (E6 ELK) 13.4 ELKRAFT Emne 7 65 Elektriske installasjoner med laboratoriearbeid (E7 ELK) Elektriske maskiner og omformere med laboratoriearbeid (E7 ELK) 13.5 ELKRAFT Emne AUTOMATISERING Emne 6 70 Instrumentering med laboratoriearbeid (E7 AUT) Operatørsystemer med laboratoriearbeid (E6 AUT) Energitekniske komponenter med laboratoriearbeid (E6 AUT) 13.7 AUTOMATISERING Emne 7 74 Styring med laboratoriearbeid (E7 AUT) Reguleringsteknikk med laboratoriearbeid (E7 AUT) 13.8 AUTOMATISERING Emne MASKINTEKNIKK / MEKATRONIKK MASKINTEKNIKK / MEKATRONIKK Emne 4 77 Vedlikehold (E4) DAK / inventor (E4 for MAS/MEK) 13.2 MASKINTEKNIKK / MEKATRONIKK Emne 5 79 Kjemi og miljølære (E5) Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 3/99

4 HMS- og kvalitetsledelse (E5) Materiallære (E5) 13.3 MASKINTEKNIKK / MEKATRONIKK Emne 6 82 Elektro og automasjon (E6) Mekanikk (E6 MAS/MEK) Teknisk dokumentasjon (E6) 13.4 MASKINTEKNIKK / MEKATRONIKK Emne 7 85 Termodynamikk (E7) Energitransport (E7) 13.5 MASKINTEKNIKK Emne 8 87 Hydraulikkanlegg (E8) Verkstedteknisk automasjon (E8) 13.6 MASKINTEKNIKK Emne 9 89 Strukturberegninger (E9 for MAS) Konstruksjonsteknikk og dataassistert konstruksjon (E9 for MAS) 13.7 MASKINTEKNIKK Emne Produksjonsteknikk (E10 for MAS) Tilvirkningsteknikk (E10 for MAS) 13.8 MASKINTEKNIKK Emne MEKATRONIKK Emne 8 94 Hydraulikkanlegg (E8 for MAS/MEK) Se fagomtale under fordypning Maskinteknikk (E8) Mekatronikk - design og produksjon (E8 for MEK) MEKATRONIKK Emne 9 96 Dataassistert konstruksjon (E9 for MEK) eteknikk (E9 for MEK) Mekatronikk styringer (E9 for MEK) MEKATRONIKK Emne Stikkordliste 99 Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 4/99

5 1 Innledning skoleutdanning er hjemlet i Lov om fagskoleutdanning av med tilhørende forskrifter. Utvalg for Teknisk skole 1) (NUTF) utarbeider nasjonale planer 2) for 2-årige tekniske linjer med tilhørende fordypninger. De offentlige fagskolene utarbeider lokale utdanningsplaner 3) basert på planene utarbeidet av NUTF. På den måten vil utdanningen innen 2-årig teknisk fagskole ha samme nivå, ha tilnærmet samme innhold og være sammenlignbare fra skole til skole. I Lov om fagskoler 1. Formål og virkeområde, slås det fast hva som menes med fagskoleutdanning: Med fagskoleutdanning menes korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. 2 med fagteknikerutdanningen med fagteknikerutdanningen: Studiet skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studiet skal gi grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Studiet skal gi en helhetlig kompetanse som fagtekniker i forhold til kunnskaper, erfaringer, ferdigheter og holdninger hos den enkelte student. Gjennom studiet skal studentene utvikle: faglig kompetanse, som de skal bygge på og videreutvikle i sitt arbeid som fagtekniker. Dette skjer gjennom å planlegge, lede og kontrollere egne arbeidsoppgaver og arbeid som utføres av andre i henhold til gitte krav og spesifikasjoner, hvor det reflekteres over gjennomførte oppdrag. sosial kompetanse, slik at han/hun kan samarbeide med medarbeidere, utvikle team lede og delta i gruppeprosesser og utvikle arbeidsmiljø som både er trygt og utfordrende og som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet. Sosial kompetanse er også en forutsetning for å kunne samarbeide med kolleger, ledelse og faglig miljø. ferdigheter i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser, å beregne, kalkulere og styre økonomiske og administrative gjøremål, samt organisere, lede, dokumentere og vurdere læringsog utviklingsprosesser. holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø. 3 Opptakskrav De generelle opptakskrav fremgår av Skolereglementet. Detaljer omkring hvilke fagbrev som kvalifiserer til opptak for de ulike utdanningene følger som vedlegg til utdanningsplan. 4 Planverktøy Denne utdanningsplanen inngår som en del av skolens planverktøy for utdanningen og revideres årlig. Tabellen nedenfor viser noen av planene som utarbeides for hvert skoleår. Plantype Årsplan (Skolerute) Utdanningsplan Arbeidsplan for fag (ukeplan) Utarbeides av Adm. Adm. Vurdereringsform og arbeidskrav utarbeides i samråd med lærere som har fag i de enkelte emnet. Lærere som har faget. 1 Utvalg med representanter fra næringslivet og skoleeier (fylkeskommunene) 2 3 Tidligere benevnt Studieplan Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 5/99

6 5 og timetall 5.1 Innledning Studiet har totalt et omfang på 120 fagskolepoeng over 2 år. For en heltidsstudent er normen for arbeid med studier timer pr år. Arbeid med studier inkluderer undervisnings- og veiledningstimer, inklusiv tid til evaluering, ekskursjoner, øvingstid, relevant praksis og individuelt arbeid hjemme eller på skolen. 4) På etterfølgende sider vises oversikt over fag og emner for studie påbegynt høsten Oversikter for tidligere skoleår, se It s Learning (Skolens læringsplattform). Emnesammensetning, timetall og valgfag kan bli endret etter at studie er påbegynt. 5.2 Redskapsfag (Kommunikasjonsfag og realfag) ene i Emne 1 og Emne 2 er redskapsfag som skal danne grunnlag for fagteknikerutdanningen og for livslang læring. Redskapsfagene skal i størst mulig grad integreres i de øvrige fagene. Dette skal konkretiseres i undervisningsplanene. Det skal være et kontinuerlig samarbeid mellom lærerne i linjefagene og redskapsfagene. 5.3 Ledelse, økonomi og markedsføringsledelse ene i Emne 3 (LØM-fag) skal gi studentene kunnskaper på økonomiske og administrative fagområder, og innen ledelse. Det trekkes veksler på praktisk erfaring fra arbeidslivet, slik at teoretisk kunnskap i størst mulig grad integreres i opplæringen. et dekker kravene til LØM i mesterutdanningen. 5.4 Linjefag og fordypningsfag Linjefag består av tekniske grunnlagsfag (fag som er felles for linjen) og fordypningsfag. I enkelte fag gjennomføres det praktisk laboratoriearbeid og praktiske oppgaver. 5.5 Lokale fag Lokale fag (også kalt valgfag) er fag som har lokalt utarbeidede fagplaner (i motsetning til nasjonale/obligatoriske fag som følger landsomfattende planer). Lokale fag skal bidra til faglig bredde og kan bidra til faglig fordypning og/eller oppfylle opptaksbetingelser for videreutdanning i inn- og utland. Disse fagene kan også ha tilknytning til lokal industri/næringsliv. 5.6 Hovedprosjekt Hovedprosjektet skal være tverrfaglig og relevant i henhold til fordypningsfagene og kan ha tilknytning til relevante oppgaver i det lokale næringslivet eller offentlig forvaltning. Skolen har en egen styringsgruppe for administrasjon av hovedprosjekt. Hver gruppe får en veileder og et team av faglærere som støttespillere i prosjektperioden. Størrelsen på gruppene er normalt tre til fem studenter. Før selve hovedprosjektet, utføres et mindre prosjekt for å øve på å arbeide i en prosjektorganisasjon. I løpet av prosjektperioden stilles det krav til dokumentasjon i form av prosjektbeskrivelser, oppfølging av fremdriftsplaner, skriftlige/muntlige statusrapporter, loggbok, føring av timelister etc. Hovedprosjektet skal leveres med sluttrapport. 4 Med referanse til European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 6/99

7 5.7 BYGG retning: Bygg og anlegg Fordypning: Bygg Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Emne / fag Kode skole- Timer poeng à 60 min Emne 1 45B00A Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Emne 2 45TB00B Matematikk Fysikk Emne 3 45TR00C Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Emne 4 45B00D Stikking og nivellering Materialkunnskap Kvalitetsstyring og HMS Emne 5 45TB00P Bygg- og anleggskonstruksjoner Konstruksjonslære 1 Tegningsforståelse/IKT Mekanikk * Søknadsprosedyrer Emne 6 FTB00G Anbud/kontrakter Betongkonstruksjoner Stål- og trekonstruksjoner Emne Stikking 2 Konstruksjonslære 2 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) Emne 8 45TB01H Bygningsproduksjon og byggeplassledelse Anleggsdrift Bygningsfysikk Emne 9 45TB00I DAK for bygg og anlegg Arealplanlegging Emne 10 45TB00J Hovedprosjekt Prosjektadministrasjon Sum lærerstyrt undervisning 5) 1683 Øvingstimer 249 Eksamen 90 Selvstudie, forberedelse, lesetid, mm 6) 1218 Sum læringaktiviteter 3240 * Lokalt fag 5 Forelesning, oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid, laboratorieabeid. For skoleåret regnes 34 uker undervisning. 6 Inklusiv for og etterarbeid av nevnte, innleveringer, bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger, prosjektarbeid. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 7/99

8 5.8 ANLEGG retning: Bygg og anlegg Fordypning: Anlegg Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Emne / fag Kode skole- Timer poeng à 60 min Emne 1 45B00A Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Emne 2 45TB00B Matematikk Fysikk Emne 3 45TR00C Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Emne 4 45B00D Stikking og nivellering Materialkunnskap Kvalitetsstyring og HMS Emne 5 45TB00P Bygg- og anleggskonstruksjoner Konstruksjonslære 1 Tegningsforståelse/IKT Mekanikk * Søknadsprosedyrer Emne Anbud/kontrakter Betong- og stålkonstruksjoner Emne Stikking 2 Konstruksjonslære 2 Arealplanlegging * Emne Anleggsdrift / byggplassledelse Kommunalteknikk 1 Emne Anleggskonstruksjoner Fjellarbeid Geoteknikk Anleggsteknikk * Emne Hovedprosjekt Prosjektadministrasjon Sum lærerstyrt undervisning 7) 1667 Øvingstimer 249 Eksamen 90 Selvstudie, forberedelse, lesetid, mm 8) 1233 Sum læringaktiviteter 3240 * Lokalt fag 7 Forelesning, oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid, laboratorieabeid. For skoleåret regnes 34 uker undervisning. 8 Inklusiv for og etterarbeid av nevnte, innleveringer, bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger, prosjektarbeid. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 8/99

9 5.9 AUTOMATISERING retning: Elektro. Fordypning: Automatisering Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Emne/faggruppe/fag Kode skole- Timer poeng à 60 min Emne 1 45TE00A Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Emne 2 45TE00B Matematikk Fysikk Emne 3 45TE00C Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Emne 4 45TE00D Elektroteknikk med laboratoriearbeid Tegning og dokumentasjon Emne 5 45TE03E Elektroniske systemer Nettverkskommunikasjon eteknikk Emne Instrumentering med laboratoriearbeid Operatørsystemer med laboratoriearbeid Energitekniske komponenter med laboratoriearbeid Emne Styring med laboratoriearbeid Reguleringsteknikk med laboratoriearbeid Emne Prosjektadministrasjon * Hovedprosjekt Sum lærerstyrt undervisning 9) 1652 Øvingstimer 249 Eksamen 90 Selvstudie, forberedelse, lesetid, mm 10) 1249 Sum læringaktiviteter 3240 * Lokalt fag 9 Forelesning, oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid, laboratorieabeid. For skoleåret regnes 34 uker undervisning.. 10 Inklusiv for og etterarbeid av nevnte, innleveringer, bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger, prosjektarbeid. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 9/99

10 5.10 ELKRAFT retning: Elektro Fordypning: Elkraft Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Emne / fag Kode skole- Timer poeng à 60 min Emne 1 45TE00A Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Emne 2 45TE00B Matematikk Fysikk Emne 3 45TE00C Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Emne 4 45TE00D Elektroteknikk med laboratoriearbeid Tegning og dokumentasjon Emne 5 45TE03E Elektroniske systemer Nettverkskommunikasjon eteknikk Emne 6 FTE00G Energiproduksjon og distribusjon med laboratoriearbeid Automatiserte anlegg med laboratoriearbeid Emne 7 45TE03J Elektriske installasjoner med laboratoriearbeid Elektriske maskiner og omformere med laboratoriearbeid Emne 8 45TE03K Prosjektadministrasjon * Hovedprosjekt Sum Sum lærerstyrt undervisning 11) 1636 Øvingstimer 249 Eksamen 90 Selvstudie, forberedelse, lesetid, mm 12) 1265 Sum læringaktiviteter 3240 * Lokalt fag 11 Forelesning, oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid, laboratorieabeid. For skoleåret regnes 34 uker undervisning. 12 Inklusiv for og etterarbeid av nevnte, innleveringer, bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger, prosjektarbeid. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 10/99

11 5.11 MASKINTEKNIKK Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: retning: Teknikk og industriell produksjon (TIP) Fordypning: Maskinteknikk Emne / fag Kode skole- Timer poeng à 60 min Emne 1 45TT00A Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Emne 2 45TT00B Matematikk Fysikk Emne 3 45TT00C Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Emne 4 45TT06D 7 94 Vedlikehold * DAK / inventor * Emne 5 45TT00E Kjemi og miljølære HMS- og kvalitetsledelse Materiallære Emne 6 FTT00L Elektro og automasjon Mekanikk Teknisk dokumentasjon Emne 7 45TT00G 8 78 Termodynamikk Energitransport * Emne Hydraulikkanlegg * Verkstedteknisk automasjon Emne 9 45TT04I Strukturberegninger * Konstruksjonsteknikk og dataassistert konstruksjon Emne Produksjonsteknikk * Tilvirkningsteknikk Emne Prosjektadministrasjon * Hovedprosjekt Sum lærerstyrt undervisning 13) 1699 Øvingstimer 249 Eksamen 90 Selvstudie, forberedelse, lesetid, mm 14) 1202 Sum læringaktiviteter 3240 * Lokalt fag 13 Forelesning, oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid, laboratorieabeid. For skoleåret regnes 34 uker undervisning. 14 Inklusiv for og etterarbeid av nevnte, innleveringer, bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger, prosjektarbeid. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 11/99

12 5.12 MEKATRONIKK Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: retning: Teknikk og industriell produksjon (TIP) Fordypning: Mekatronikk Emne / fag Kode skole- Timer poeng à 60 min Emne 1 45TT00A Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Emne 2 45TT00B Matematikk Fysikk Emne 3 45TT00C Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Emne 4 45TT06D 7 94 Vedlikehold * DAK/inventor * Emne 5 45TT00E Kjemi og miljølære HMS- og kvalitetsledelse Materiallære Emne 6 FTT00L Elektro og automasjon Mekanikk Teknisk dokumentasjon Emne 7 45TT00G 8 78 Termodynamikk Energitransport * Emne Hydraulikkanlegg * Mekatronikkdesign og produksjon Emne 9 45TT06I Dataassistert konstruksjon * eteknikk Mekatronikk styringer Emne Prosjektadministrasjon * Hovedprosjekt Sum lærerstyrt undervisning 15) 1652 Øvingstimer 249 Eksamen 90 Selvstudie, forberedelse, lesetid, mm 16) 1249 Sum læringaktiviteter 3240 * Lokalt fag 15 Forelesning, oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid, laboratorieabeid. For skoleåret regnes 34 uker undervisning. 16 Inklusiv for og etterarbeid av nevnte, innleveringer, bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger, prosjektarbeid. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 12/99

13 6 Arbeidsformer Studiets arbeidsformer skal være relevante og hensiktsmessige for å nå målene for utdanningen. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig utvikling, også skal utvikle evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv. Det forutsettes at studentene viser initiativ, tar ansvar for eget studiearbeid og felles læringsmiljø, samtidig som de viser en konstruktivkritisk holdning til studieopplegget. Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder, som gir anledning til å legge til rette for erfaringsbaserte og studentsentrerte læringsformer. Gjennom pedagogisk ledelse skal studentene trekkes aktivt med, og trenes opp til refleksjon i egen læringsprosess. Skolen vil legge til rette for varierte læringsformer slik at studentene kan oppnå slike ferdigheter. Undervisningsmetodene skal vurderes i forhold til studentenes læringsstiler. Det skal benyttes varierte opplæringsmetoder, som kan være: - gruppearbeid med logg og refleksjon - prosjektarbeid med tverrfaglig fokus - lærerstyrt undervisning med dialog - forelesning med varierende gruppestørrelse - veiledning - samarbeidslæring - problembasert læring - dialogundervisning - individuelle arbeidsoppgaver - presentasjoner Tverrfaglige problemstillinger som er det normale i arbeidslivet, er godt egnet til å demonstrere helheten i utdanningen og fagenes forhold til hverandre. Tverrfaglige problemstillinger forbereder studentene til fagteknikerens hverdag. Arbeid med slike problemstillinger inngår derfor i studiet. 7 Læremidler og studiemateriell Krav til læremidler og studiemateriell beskrives i vedlegg til utdanningsplanen: Bokliste og studiemateriell. 8 Dokumentasjon Studentene som fullfører og består utdanningen, får utstedt dokumentasjon i form av et vitnemål. Vitnemålet omfatter de emner som inngår i utdanningen. For 2-årig utdanning på heltid utgjør dette 120 fagskolepoeng. Etter avbrutt eller ikke bestått utdanning utstedes dokumentasjon i form av kompetansebevis hvor informasjon om beståtte emner fremkommer. Det er sluttvurdering med karakter i alle emner. Det er eksamen i minst fire emner: Eksamen i minst to emner (trekkfag) Skriftlig eksamen i LØM-fag Muntlig eksamen i emnet som inneholder hovedprosjekt Vitnemålet som utstedes etter fagteknikerutdanning (tekniske linjer), er for graden fagtekniker. Vitnemålet påføres også tittelen fagskoleingeniør. På vitnemålet fremgår utdanning, fordypning og tittel på hovedprosjektet, fagenes og emnenes omfang i timer og fagskolepoeng, og oppnådde karakterer. Etter hvert skoleår utstedes det dokumentasjon på fullførte emner. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 13/99

14 9 Vurdering og eksamen 9.1 Vurdering Vurdering foretas på en slik måte at skolene på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere om studentene har tilegnet seg kunnskapen og kompetansen som er skissert i målsettingene for utdanningen. Det foretas en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Benyttede vurderingsuttrykk er bestått ikke bestått eller bokstavkarakterskala fra A til og med F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. Det er sluttvurdering med karakter i alle emner. Sluttvurderingen baseres på et omforent utvalg av den underveisvurderingen (arbeidskrav) som er gjennomført i løpet av skoleåret (mappevurdering). Arbeidskrav beskriver det nødvendige omfang av prøver, oppgaver og innleveringer som kreves i hvert enkelt emne. Hensikten er å få til en kontinuerlig læringsprosess hvor refleksjon er et viktig læringsbidrag. et er at studenten skal få en helhetlig forståelse av fagområdet. Arbeidskravene utgjør en mappe og ligger til grunn for emnets sluttvurdering. Dersom arbeidskrav ikke er oppfylt når sluttvurdering foretas, settes karakteren F (ikke bestått). Konsekvensen av ikke å overholde tidsfrister på øvinger/innleveringer, eller manglende deltakelse på prøver, kan være nedsatt karakter eller ikke-bestått karakter (karakter F) i emne. 9.2 Krav for å bli oppmeldt til eksamen En student har rett til å gå opp til de eksamener som inngår i utdanningen, forutsatt at arbeidskrav er oppfylt. Det er ikke mulighet å ta eksamen som privatist. Studenter som ikke oppfyller arbeidskravene, og dermed står i fare for å miste eksamensretten, skal varsles av faglærer. Etter at varselet er gitt, må det være praktisk mulig for studenten å rette opp i forhold. Når et emne er bestått, meldes studenten automatisk opp til eksamen. I tilfelle ikke bestått sluttvurdering, har studenten 6 måneder til på eget initiativ å søke skriftlig til skolen om å kunne forbedre vurderingsmappen slik at ny sluttvurdering kan foretas, eventuelt med forutgående veiledningshjelp. Det er skolen som vurderer i hvert enkelt tilfelle om det er rom for karakterforbedring og i så fall hvilke kostnader det vil medføre for studenten. a) Dersom ny sluttvurdering gir bestått karakter, må studenter på eget initiativ kontakte skolen og melde seg opp til eksamen i emnet. b) Dersom ny sluttvurdering gir ikke-bestått karakter (karakter F), må emnet gjennomføres på nytt. c) Dersom sluttvurderingen foretas etter at eksamen er gjennomført, og resultatet av sluttvurderingen er ikke-bestått karakter (karakter F), annulleres eksamenskarakter i aktuell emne. Grunnen til dette er at karakteren fra sluttvurderingen skal ivareta kriterier ut over det rent faglige og dermed ikke kan bli overprøvd av en eksamenskarakter. 9.3 Eksamensordning Det er obligatorisk sentralt gitt (landsomfattende) eksamen i Organisasjon og ledelse, Økonomistyring og Markedsføringsledelse (LØM). Eksamen et todelt. Produksjonsdelen går over to dager etterfulgt av fire timers skriftlig dokumentasjonsdel. I produksjonsdelen kan studentene samarbeide, men det er viktig at produktet er studentens eget. I dokumentasjonsdelen skal studentene dokumentere forståelse. Det er obligatorisk muntlig eksamen i emnet som inneholder hovedprosjekt. I tillegg til de to obligatoriske eksamenene, skal minst to emner trekkes ut til eksamen. Emner som trekkes ut til eksamen, gjennomføres som en tverrfaglig eksamen med en forberedelsedel og en skriftlig eksamen. Forberedelsedelen begynner minimum 48 timer før skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen er normalt på fem klokketimer. Eksamen skal i størst mulig utstrekning omfatte alle fagene som inngår i emnet. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 14/99

15 Hjelpemidler på eksamen beskrives i under den enkelte emne. Dersom det tillates at studentene kan bruke egne notater som hjelpemiddel under eksamen, kan det kreves at disse vedlegges eksamensbesvarelsen. I emner med eksamensoppgaver og retningslinjer som er landsomfattende, følges disse. 9.4 Ikke bestått eksamen og forbedringseksamen Dersom eksamen i emne ikke er bestått (karakter F), gis studenten på eget initiativ mulighet til å gå opp til ny eksamen (i samme emne) kostnadsfritt i innen ett år etter ordinær eksamen. Skolen gir hvis det er mulig, tilbud om å gjennomføre forbedringseksamen. Forbedringseksamen må betales av den enkelte eksaminand. Antall oppmeldinger til ny eksamen er normalt Klage på vurdering og eksamenskarakterer Rett til å klage og å få begrunnelse gjelder for alle karakterer som er med på å bestemme endelig emne- og eksamenskarakter. Karakterer settes av faglærer og sensor. Så langt det er mulig skal studenten muntlig diskutere begrunnelse for karakterfastsettelse før en eventuell klage. Krav om begrunnelse skal fremsettes så raskt som mulig. Begrunnelse av muntlig karakterfastsetting må framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Se for øvrig Skolereglementet 10 om Klagebehandling. 10 lig innhold og arbeidskrav I det etterfølgende beskrives de enkelte emnene og fagene med hensyn til innhold, arbeidskrav med mer. Informasjon om studiemateriell gis i eget dokument ( Bokliste og studiemateriell ). Oppgitt studiemateriell kan bli supplert med egne kompendier, annet studiemateriell m.v. Krav til forkunnskaper er generelt studiets opptakskrav. For emner i 2. studieår for heltid (3. og 4. studieår for deltid) kan det være ytterligere krav til forkunnskaper. Dette fremgår i beskrivelsene for de enkelte emner/fagene. Ved skriftlig eksamen, er nødvendige skrivesaker tillatt hjelpemiddel. Når kalkulator er oppført som tillatt hjelpemiddel på eksamen, kreves følgende om ikke annet er gitt, at kalkulatoren skal: ikke ha mulighet for mottak/sending ikke måtte tilkoples til strømnett ikke avgi støy ikke inneholde ferdige programmer eller tekster Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 15/99

16 11 Fellesfag Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Emne 1 Norsk og Engelsk type Forkunnskaper Norsk kommunikasjon (E1) Obligatorisk Studentene skal kunne kommunisere skriftlig og muntlig på en hensiktsmessig måte. 1: Studentene skal ha kunnskap om: - språket som verktøy for god kommunikasjon - grammatikk, dessuten språklige, stilistiske og grafiske virkemidler - norsk kultur og norsk litteratur med hovedvekt på tiden etter de viktigste massemediene og hvordan disse påvirker oss 2: Studentene skal utvikle ferdigheter i å: - bruke mål og mottakeranalyse - bruke IKT-hjelpemidler så som tekstbehandlings- og presentasjonsprogrammer - dataprogrammer til å forbedre kvaliteten på sine skriftlige arbeider - tilegne seg kunnskaper og informasjon gjennom ulike kanaler - kommentere og vurdere ulike typer tekster 3: Studentene skal utvikle ferdigheter i å bruke språket som verktøy i skriftlig kommunikasjon, blant annet med å skrive: Brev, rapporter, søknader, instruksjon og beskrivelser, referater, debattinnlegg, resonnerende fremstillinger, planlegging, gjennomføring og presentasjon av tverrfaglige prosjekter. 4: Studentene skal utvikle ferdigheter i å bruke språket som verktøy i muntlig kommunikasjon, blant annet i følgende: Foredrag, presentasjoner, instruksjoner, debatter og formelle og uformelle møter. 5: Studenten skal tilegne seg holdninger til og forståelsen av den betydning som god og nøyaktig kommunikasjon har for både arbeidsliv og samfunnsliv. Studentene må kunne forstå og innse nytten som norsk har rent kommunikativt, noe de må beherske de ovennevnte delmål (1-4) best mulig for å oppnå. et er beskrevet i detalj under kapittelet for delmål. Det rent kulturelle aspekt, dog uten at dette må gå ut over den rent praktiske nytten og bruken av språket. Lesing og diskusjon. Vektlegge dialog mellom studenter og lærer. Skriftlige prøver og innlevering av arbeider må anvendes. Undervisningen skal knyttes til de fag studentene har. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 16/99

17 type Forkunnskaper 1 2 Engelsk kommunikasjon (E1) Obligatorisk Studentene skal kunne kommunisere på en målrettet måte innenfor generell og fagteknisk engelsk og legge grunnlag for bevisste holdninger til andre kulturer. Studentene skal ha kunnskap om: - engelsk som verktøy for effektiv kommunikasjon - tekniske tekster, teknisk språk herunder fagterminologi - tverrkulturelle emner - engelsk og amerikansk styresett, kultur, næringsliv og skolesystem Studentene skal utvikle ferdigheter i skriftlig og muntlig kommunikasjon, herunder muntlig presentasjoner brev, rapporter, memos, referater, søknader, instruksjoner, essays og artikler å innhente informasjon gjennomlærebøker/manualer, internett, aviser og tidsskrifter å bruke IKT i skriftlig og muntlig kommunikasjon Studentene må kunne forstå forskrifter og regler, bruke instruksjonsmanualer, ha gode kunnskaper innenfor terminologien, kunne beherske forskjellige former av korrespondanse og forstå og gi instruksjoner. Lesing og diskusjon, spørsmål og oversettelser, problemløsning, korrespondanse, prosjekt, skriving av instruksjoner, beskrivelse og illustrasjoner av enheter og virkemåter vedrørende maskinteknologi feltet. Integreres og samordnes med fordypningsfag. Arbeidskrav i E1 Prøver Innlevering / lab. Annet Norsk kommunikasjon 1. år 1 skriftlig prøve 1 skriftlig innlevering 1 fremføring muntlig Norsk kommunikasjon 2. år 1 skriftlig prøve 1 skriftlig innlevering 1 fremføring muntlig Engelsk kommunikasjon 1 skriftlig prøve 5 skriftlig innleveringer 1 fremføring muntlig Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Ordbøker Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 17/99

18 11.2 Emne 2 Matematikk og Fysikk type Forkunnskaper Matematikk (E2) Obligatorisk Studenten skal tilegne seg kunnskaper i grunnleggende emner i matematikk og få innsikt i anvendelsen av matematikk innenfor tekniske fagområder. Studentene skal kunne 1. Algebra anvende reglene for brøkregning trekke sammen, faktorisere og forenkle bokstavuttrykk regne med potenser regne med rotuttrykk, også uttrykt som potenser 2. Likninger/Ulikheter/Formelregning løse likninger av første og andre grad, likninger med to ukjente, uoppstilte likninger og enkle eksponentiallikninger løse likninger, likningssett og ulikheter ved hjelp av kalkulator/dataverktøy tilpasse og omforme formeluttrykk 3. Praktiske emner regne med forskjellige måleenheter regne med formlike figurer og forskjellige målestokker beregne areal, omkrets og volum av geometriske figurer anvende prosentregning beregne sum og differens av generelle vektorer i planet gi grafisk presentasjon av tallmaterialer og beregne gjennomsnitt og avvik 4. Trigonometri anvende Pytagoras setning på rettvinklede trekanter definisjonene på sinus, cosinus og tangens og anvende disse anvende enhetssirkelen skille mellom de forskjellige vinkelmålene grader, radianer og gon anvende areal-, sinus- og cosinussetningen 5. Funksjoner 1 de matematiske uttrykkene for lineære funksjoner, parabler og hyperbler og benytte disse i beregninger regne med enkle vekstfunksjoner løse likninger, likningssett og ulikheter grafisk 6. Funksjoner 2 derivere og drøfte polynomfunksjoner benytte kalkulator/dataverktøy til å drøfte andre typer funksjoner og beregne bestemte integraler benytte kalkulator/dataverktøy til å bestemme funksjonsuttrykk ved regresjon Fremgår av delmål. Forelesninger, gjennomgåelser, oppgaveløsning. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 18/99

19 type Forkunnskaper Fysikk (E2) Obligatorisk Studenten skal tilegne seg kunnskaper i grunnleggende emner i faget og få innsikt i anvendelsen av det innenfor tekniske fagområder. Studentene skal kunne 1. Innledende emner anvende SI-systemet forstå begrepene masse, tyngde og massetetthet utføre omregning mellom enheter anvende prefikser og tierpotenser regne med formler og enheter vurdere gjeldende siffer og foreta usikkerhetsberegning 2. Statikk identifisere og tegne krefter skille mellom fjernkrefter og kontaktkrefter anvende Newtons 3. lov forstå og beregne kraftlikevekt og rotasjonslikevekt 3. Kraft og rettlinjet bevegelse anvende Newtons 1. og 2. lov regne med bevegelsesligningene ved konstant fart og akselerasjon 4. Energi beregne arbeid, effekt og virkningsgrad beregne kinetisk energi og potensiell energi anvende loven om bevaring av energi 5. Fysikk i væsker og gasser regne med trykk beregne oppdrift regne om mellom temperaturskalaer anvende tilstandslikningen 6. Termofysikk forstå begrepene varme og indre energi anvende termofysikkens 1.hovedsetning forstå begrepene varmekapasitet, faser og faseoverganger utføre kalorimetriske beregninger Fremgår av delmål Forelesninger, gjennomgåelser, oppgaveløsning selvstendig og i grupper. Arbeidskrav i E2 Prøver Innlevering / lab. Annet Matematikk 4 1 Det kan bli aktuelt å ha prøver Fysikk 2 1 i begge fag samtidig. Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Teknisk formelsamling med tabeller (Univ.forlaget) Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 19/99

20 11.3 Emne 3 NUTF-plan godkjent av NUTF i Emne 3 (E3): Økonomistyring Organisasjon og ledelse Markedsføringsledelse Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Læringsutbytte for Emne 3 Studenten skal på en reflektert måte kunne anvende anerkjent teori, prinsipper og egne erfaringer som bakgrunn for drøfting av ulike problemstillinger, knyttet til ledelsesfunksjonen. Studenten skal kjenne til relevante lover, avtaler, standarder og forskrifter, herunder IK-forskriften. Studenten skal vise evne til kritisk refleksjon og kunne drøfte etiske, miljømessige, sosiale og økonomiske problemer, utfordringer og dilemmaer. Studenten skal forstå verdien av gode planleggings- og styringsverktøy, og kunne anvende ulike modeller og metoder som hjelp i forbindelse med strategiske og bedriftsøkonomiske beslutninger, og som underlag for konsekvensanalyser. Studenten skal forberedes til å kunne ta ansvar for administrativ og økonomisk planlegging og analyse, og ledelse av grupper, prosjekter, avdelinger og bedrifter. Studenten skal kunne samarbeide om oppgaver, kunne ta ansvar for å planlegge, gjennomføre, dokumentere og levere arbeider innen gitte tidsrammer og som tilfredsstiller gitte kvalitetskrav. Under dette arbeidet skal studenten demonstrere kreativitet og selvstendighet. Studenten skal kunne analysere relevante situasjoner (case), utforme problemstillinger og kunne grunngi og vurdere ulike løsninger og prioriteringer ut fra teori og praksis/erfaring. Studenten skal vurdere egen læring, identifisere egne læringsbehov, vurdere andres prestasjoner og kunne gi relevante tilbakemeldinger. Studenten skal kunne formidle idéer, problemer og løsninger til både ledelse og medarbeidere, samt eksterne parter på en ryddig og strukturert måte. Studenten skal kunne relatere Emnets ulike emner til eget yrkesområde og kunne se emnene i sammenheng. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 20/99

21 Økonomistyring (E3) Tema Bedriftsetablering og avvikling o Selskapsformer Sentrale lover o Aksjelovene o Selskapsloven o Regnskapsloven o Bokføringsloven o Merverdiavgiftsloven Forretningsplan innhold, struktur og hensikt Bedriftens samfunnsansvar o Etiske og miljømessige dilemmaer Kostnad og inntektsforståelse med tidsavgrensning Kapitalbehovsberegning og finansiering inkl. finansieringsformer Budsjettering o Budsjetteringsprosessen o Resultatbudsjett og likviditetsbudsjett o Aktuelle under/delbudsjett o Budsjettkontroll med avviksanalyse og tiltaksforslag Finansregnskapet o Formelle krav til regnskapsføring o Sentrale regnskapsstandarder Resultat og balanseoppstilling Kunne føre og avslutte enkle regnskap (ikke eksamensrelevant) o Regnskapsanalyse med analyse av nøkkeltall Lønnsomhet Likviditet Soliditet/finanisering Kontantstrømsanalyse (ikke eksamensrelevant) Lønnsomhetsanalyse risikovurderinger og prioritering o Investeringsanalyse med følsomhetsanalyse Nåverdimetoden Internrentemetoden Pay-backmetoden o DP-analyse med dekningsdiagram o Flaskehalsberegninger med en knapp faktor o Materialadministrasjon logistikk (ikke eksamensrelevant) Driftsregnskapet og kalkylemetoder o Selvkost- og bidragsmetoden med tilleggssatser o For- og etterkalkyler med avviksanalyse o Prissetting o lig kalkulasjon (ikke eksamensrelevant) IKT modeller og praktisk bruk av ulike verktøy for å løse relevante oppgaver Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 21/99

22 Tema Organisasjon og ledelse (E3) Psykologi o Organisasjonspsykologi o Ulike psykologiske skoler/retninger gjennom tidene Motivasjonsteorier Kommunikasjon og informasjon i organisasjoner (tverrfaglighet: kommunikasjonsemner) o Kommunikasjonsmodellen o Formelle og uformelle kommunikasjonskanaler Relevante lover, forskrifter og avtaleverk o Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, Folketrygdloven, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, Permitteringsloven o Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhet Internkontrollforskriften o Hovedavtalen mellom NHO og LO, tariffavtale o Særlovgivning (for den enkelte fordypning)(ikke eksamensrelevant) Etikk o Bedriftens samfunnsansvar o Verdier og normer o Integritet o Korrupsjon Organisasjonsteori o Klassiske og nyere organisasjonsteori o Organisasjonsstruktur/oppbygging/modeller o Formelle og uformelle organisasjonsstrukturer o Organisasjonsutvikling Ledelsesteorier o Klassiske og nyere ledelsesteorier o og målstyring Personalledelse og personaladministrasjon o Rekruttering o Medarbeidersamtaler o Nedbemanning o Permittering, oppsigelse og avskjed o Personaloppfølging og kompetanseutvikling Organisasjonskultur o Gruppeteori, gruppedynamikk og subkultur Rammebetingelser interne og eksterne Konflikter o Forbygging o Konflikthåndtering og strategier Psykososialt arbeidsmiljø o Inkluderingstiltak o Mobbing/trakassering Kvalitetssikringsarbeid Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 22/99

23 Markedsføringsledelse (E3) Tema Markedsplanmodellen o Forretningsidè o Visjon o Overordnede mål Kvantitative og kvalitative mål o Bedriftsstrategier o Situasjonsanalyse Interne og eksterne arbeidsbetingelser SOFT analyse Kritiske suksessfaktorer o Markedsundersøkelser og prognoser o Kjøpsatferd o Markedsmål Kvalitative mål og budsjett o Markedsføringsstrategi og posisjonering Segmenteringsstrategi og målgruppe(r) Konkurransevirkemidler (5 P`er) Intern markedsføring og bedriftskultur Handlingsplan med kostnadsoverslag Kampanjeplaner/aktivitetsplaner o Kontroll og oppfølging Lover o Markedsføringsloven, Lov om angrefrist, Produktkontrolloven, Forbrukerkjøpsloven, Håndverkertjenesteloven, Avtaleloven, AML og IK-forskriften. Etikk og bedriftens samfunnsansvar Arbeidskrav i E3 Prøver Innlevering / lab. Annet Organisasjon og ledelse 3 1 Økonomistyring 3 1 Markedsføringsledelse 3 1 Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel om vurdering. Obligatorisk eksamen i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Produksjonsdelen: Alle Dokumentasjonsdelen: Kalkulator og besvarelsen fra produksjonsdelen. Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 23/99

24 12 BYGG / ANLEGG 12.1 BYGG / ANLEGG Emne 4 type Forkunnskaper Stikking og nivellering (E4) Obligatorisk 1: Studentene skal kunne hente grunnlagsdata fra tegninger og kart. 2: Studentene skal kunne beregne stikkingsdata som er nødvendige for å plassere byggeobjektet og beregne koordinater for innmålte punkter. 3: Studentene skal kunne bruke alt vanlig stikkingsutstyr og kunne utføre stikningsarbeid på en byggeplass. Studentene skal kunne: lese og tolke tegninger og kart i aktuelle målestokker og kunne bruke koordinatsystemet ha kjennskap til digitale kartbaser være i stand til å finne frem nødvendig stikkingsdata i stikningsplaner beregne nødvendige stikkingsdata fra koordinater beregne koordinater for enkeltpunkter etter innmåling utarbeide lengde- og tverrprofiler og kunne beregne masser fra innmålte profiler og kart bruke og kontrollere vanlige landmålingsinstrumenter sette ut retninger og høyder for plassering av bygninger og kunne utføre enkel arbeidstikking og innmåling Bruk, kontroll og justering av nivellerkikkert, laser, teodolitt og totalstasjon. Bruk av kart og tegninger. Digitale kart. Grunnlag i koordinatberegning. Beregning og bruk av stikkingsdata (høyder og koordinater). Innmåling og utstikking. Lengdeog tverrprofil. Masseberegning. Forelesninger, oppgaveløsning, instrumentøvelser. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 24/99

25 Forkunnskaper Materialkunnskap (E4) Obligatorisk 1: Studentene skal kunne gjøre rede for byggematerialenes oppbygging og karakteristiske egenskaper og kunne bruke materialene riktig. 2: Studentene skal tolke sentrale krav som stilles til dokumentasjon av byggevarer og den ferdige konstruksjon Studentene skal kunne forklare strukturen til og oppbygningen av aktuelle byggematerialer forklare aktuelle byggematerialers fasthets- og deformasjonsegenskaper anvende standardiserte testprosedyrer for betong forklare aktuelle byggematerialers karakteristiske egenskaper med hensyn til temperatur, brann, lydtransmisjon, fukt, korrosjon, komprimering forklare aktuelle byggematerialers bestandighet og livsløpssyklus. forklare aktuelle krav til dokumentasjon og gjeldende dokumentasjonskilder. anvende eksterne krav til dokumentasjon og kunne foreslå dokumentasjonskrav til leverandører og underentreprenører Materialegenskaper. Lettbetong. Tegl- og keramiske produkter. Tre og treprodukter. Varmeisolasjonsmaterialer. Overflatematerialer og Asfalt. Forelesninger, oppgaveløsning. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 25/99

26 Forkunnskaper Kvalitetsstyring og HMS (E4) Obligatorisk 1: Studentene skal kunne gjøre rede for prinsippene i et kvalitetsstyringssystem, slik at de kan etablere et KS- system i bedriften. 2: Studentene skal kunne gjøre rede for prinsippene i HMS-arbeid både under prosjektering og utførelse av bygg- og anleggsprosjekter, og aktivt delta i HMSarbeid på byggeplass for å forebygge skade på liv og helse under byggingen. Studentene skal kunne forklare hensikten med å drive kvalitetsarbeid forstå betydningen med at kvalitet skal være en naturlig del av all planlegging og utførelse etablere et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven om styringssystemer utarbeide prosessbeskrivelser/ prosedyrer og sjekklister for både offentligrettslige og de privatrettslige kravene, samt kunne vurdere behov for revisjoner/ forbedringer utarbeide et system tilpasset den enkelte bygg- og anleggsplass basert på bedriftens kvalitetssystem være pådriver og motivator for HMS-arbeidet på bygge- og anleggsplassen, slik at kravene i Internkontrollforskriften overholdes gjennomføre sikker jobbanalyse, vernerunder og oppbygging av stoffkartotek på byggeplassen kjenne til kravene i Byggherreforskriften gjøre rede for hensikten med en HMS plan for et prosjekt, samt kunne utarbeide denne i henhold til kravene i Byggherreforskriften kunne utarbeide prosedyrer og sjekklister for å dokumentere at lov og forskrift blir oppfylt og etterlevd. Kvalitet og kvalitetssikring. Internasjonale standarder. Kvalitetssikringssystemet. HMS- plan. IK- forskriften. Byggeherreforskriften. Forelesninger, oppgaveløsning. Arbeidskrav i E4 for Bygg / Anlegg Prøver Innlevering / lab. Annet Stikking og nivellering 2 1 landmålingsøvelse Materialkunnskap 2 1 Kvalitetsstyring og HMS 2 1 Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Kalkulator Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 26/99

27 12.2 BYGG / ANLEGG Emne 5 Forkunnskaper Bygg- og anleggskonstruksjoner (E5) Obligatorisk 1: Studentene skal kunne anvende aktuelle krav og metoder i forbindelse med grunnarbeider knyttet til ulike bygg og anleggskonstruksjoner. 2: Studentene skal kjenne til vanlig brukt utstyr på bygg og anleggsplasser. Studentene skal kunne anvende ulike krav vedrørende fundamentering og oppbygging av fyllinger for veger og plasser forklare ulike metoder for sikring av byggegruver, drenering og tilbakefylling av konstruksjoner forklare ulike krav knyttet til sikkerhet på bygg og anleggsplasser forklare bruk av utstyr som anvendes til betong, montasjearbeider, boring, sprengning og masseforflytning Prinsippene for påførte belastninger og opptredende spenninger på bygg og anleggskonstruksjoner. Gjennomgang av alternative løsninger til bærekonstruksjoner for bygg, bruer, dammer, forstøtningsmurer, samt fundamenter og veger. Sikringsmetoder for byggegroper, vegskjæringer og grøfter. Generelt om HMS og Byggherreforskriften. Stillasbygging og vanlig utstyr og maskiner for bygg og anlegg Noe forelesning, men hovedvekt på forberedte byggeplassbesøk med rapportskriving og framføringer. Forkunnskaper Konstruksjonslære 1 (E5) Obligatorisk Studentene skal kunne angi størrelsen på krefter i konstruksjonselementer og sammenføyninger og kunne utføre enkle statiske beregninger. Studentene skal kunne finne resultanten til krefter beregne krefter i statisk bestemte konstruksjoner forstå likevektsprinsipper Kraftbegrepet. Resultanten til krefter. Likevekt og opplagerkrefter. Leddkrefter. Tyngdepunkt, arealmoment og motstandsmoment til enkle flater og profiler. Forelesninger, oppgaveløsning. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 27/99

28 Forkunnskaper Tegningsforståelse / IKT (E5) Obligatorisk Studentene skal kunne lese, fortolke og utarbeide tegninger for arbeider i aktuelle tiltaksklasser. Studentene skal kunne tolke all informasjon i prosjektdokumentenes tegningsdel som gjelder eget fagområde bruke relevant informasjon i prosjektdokumentenes tegningsdel for andre fagområder utarbeide skisser for hånd og anvende IKT som hjelpemiddel ved bruk av enkle tegneprogram forklare NS-standardene vedr. bygg- og anleggstegninger Innføring i tegningsforståelse for byggfag og tilhørende fagområder. Tegningsstandarder. Lesing av tegninger. Utførelse av tegninger. Forelesninger, oppgaveløsning. Forkunnskaper Vurdering Eksamen Studiemateriell Mekanikk (E5 Bygg) Lokalt fag Studentene skal gis grunnleggende konstruksjonsforståelse slik at de kan bestemme dimensjoner på enkle konstruksjonselementer. Studentene skal kunne bruke teknisk tabell og velge mellom aktuelle konstruksjonsprofiler bestemme materialfastheter bruke dimensjoneringstabeller nyttiggjøre seg V-, N- og M b -diagrammer Normal-, skjær- og bøyespenninger, V-, N- og M b -diagrammer. Dimensjonering av enkle konstruksjoner utsatt for normalkrefter, bøying og knekking. Forelesninger, oppgaveløsning. Se kapittel om vurdering. Emnet kan trekkes ut til eksamen Se bokliste. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 28/99

29 Forkunnskaper Vurdering Eksamen Studiemateriell Søknadsprosedyrer (E5) Obligatorisk Studentene skal kunne planlegge og utarbeide søknad om byggetillatelse for aktuelle tiltaksklasser iht. lover, forskrifter og veiledninger. Studentene skal kunne anvende plan- og bygningsloven med forskrifter i det daglige arbeidet ta hensyn til arealplaner ved planlegging og utarbeidelse av byggesøknad sette seg inn i og anvende lokale vedtekter anvende aktuelle skjemaer og Byggblanketter Aktuelle lover og forskrifter innen byggesaksbehandling. Lokale bygningsvedtekter. Offentlig saksbehandling. Fylkes-, kommune-, regulerings- og bebyggelsesplaner. Utarbeidelse av komplett søknad. Forelesninger, informasjonsinnhenting på internett, oppgaver individuelt og i grupper frem mot et søknadsprosjekt. Se kapittel om vurdering. Emnet kan trekkes ut til eksamen. Se bokliste. Arbeidskrav i E5 for Bygg / Anlegg Prøver Innlevering / lab. Annet Bygg- og anleggs-. konstruksjoner 2 Konstruksjonslære 1 2 Tegningsforståelse / IKT 2 1 Mekanikk 2 Søknadsprosedyrer 1 2 Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Formelsamling og tabeller for konstruksjonslære og for mekanikk. Passer, linjal med mål, blyant: HB + 1H/2H Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 29/99

30 12.3 BYGG Emne 6 Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Forkunnskaper Anbud / kontrakter (E6) Obligatorisk Studentene skal kunne utarbeide anbud og tilbud, gjennomføre kontraktsforhandlinger og inngå kontrakt med tiltakshaver. Studentene skal kunne utarbeide anbud / tilbud iht. gjeldende standarder beskrive entrepriseformer og gjøre bruk av standardkontrakter kjenne til prosedyrer for offentlige innkjøp Prinsippene for anbud i henhold til gjeldende standarder. Entrepriseformer og tilhørende standarder (hovedentreprise, totalentreprise, delt entreprise, underentreprise). Kontraktsinngåelse generelt, samt bruk av standardkontrakter. Offentlige innkjøp lover og praksis. Forelesninger og gruppearbeide med mulighet til fordypning innen ønsket tema som faget dekker (en eller flere standarder). Gruppeoppgaven presenteres i plenum Typer fag Betongkonstruksjoner (E6) Obligatorisk Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 1: Studentene skal kunne dimensjonere enkle betongkonstruksjoner etter gjeldende standarder. 2: Studentene skal kunne planlegge og kontrollere montering av betongelementer i bygg. 3: Studentene skal kunne lese og utarbeide betong- og armeringstegninger. Studentene skal kunne: dimensjonere enkle dekker, bjelker og korte søyler i samsvar med gjeldende standarder. forklare de vanligste betongelementtyper forklare virkemåten til et betongelementbygg forstå og tegne enkle betong- og armeringstegninger Grunnleggende om betongens egenskaper og virkemåte. Dimensjonering for moment og skjærkraft. Nedbøyning- og rissviddeberegninger. Noe bruk av programvare for tverrsnittsberegninger. Betong og armeringstegninger med bøyelister. Forelesninger, oppgaveløsning. Det vil bli utført lab-forsøk og demonstrasjon av betongen virkemåte på skolens betonglaboratorium. Utdanningsplaner TF - v077 - Rev docx 30/99

Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning

Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning LØM-modulen Godkjent av Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) 16. februar 2010 LØM-modulen: økonomistyring (6 fagskolepoeng), organisasjon

Detaljer

Utdanningsplaner. (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole

Utdanningsplaner. (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole Utdanningsplaner (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole Rev. 6.12.2013 1 INNLEDNING 5 2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN 5 4 PLANVERKTØY 5 5 FAG OG TIMETALL 6 5.1 Innledning 6 5.2 Redskapsfag

Detaljer

Fagskolen land 1 uke etter moduleksamen kan bli eller blir avholdt. Låses 9. juni. Dokumentasjon sendes før sommerferien

Fagskolen land 1 uke etter moduleksamen kan bli eller blir avholdt. Låses 9. juni. Dokumentasjon sendes før sommerferien Eksamensplan VÅR 2011 (revidert 15. mars) Melding til faglærere: VGS: Fagskolen land Petr Nett Gammel ordning 13. mai 29. april Som stud Som stud 5. april Melding til sensorer: VGS 13.mai Fagskolen land:

Detaljer

Eksamensplan VÅR 2012

Eksamensplan VÅR 2012 Eksamensplan VÅR 2012 Videregående: Melding om sentral gitt eksamen Engelsk forberedelse vg2 Engelsk /norsk eksamen vg2 Forberedelse Tverrfaglig eksamen 2BR Tverrfaglig eksamen 2BR Forberedelse Tverrfaglig

Detaljer

STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER SKOLEÅRET 2013-2014

STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER SKOLEÅRET 2013-2014 www.fagskolen.net STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER SKOLEÅRET 2013-2014 RETTET: 18.06.2013 INNOLD Generell info... 3 Annet studiemateriell (utenom bøker)... 3 Fellesfag for tekniske linjer...

Detaljer

Eksamensplan VÅR 2013

Eksamensplan VÅR 2013 Eksamensplan VÅR 2013 SISTE FRIST FOR FØRING AV Standpunkt/modul KARAKTERER: VGS: Fagskolen Kurssenter 14. juni 14.juni- i eksamensfag må modulvurdering være registrert i skolearena en uke etter eksamen

Detaljer

LUB-beskrivelser: MASKIN

LUB-beskrivelser: MASKIN LUB-beskrivelser: MASKIN Innhold Emneoversikt for fordypning maskin:... 2 Emne 1:... 3 Emne 2:... 4 Emne 3:... 5 Emne 4:... 6 Emne 5:... 7 Emne 6:... 8 Emne 7:... 9 Emne 8:... 11 Emne 9:... 12 Emne 10:...

Detaljer

Studieplaner. 2-årig teknisk fagskole. Rev. 28.9.2012. G \ Studieplaner - TF - v030 - Rev 2012-09-28.docx

Studieplaner. 2-årig teknisk fagskole. Rev. 28.9.2012. G \ Studieplaner - TF - v030 - Rev 2012-09-28.docx Studieplaner 2-årig teknisk fagskole Rev. 28.9.2012 G \ Studieplaner - TF - v030 - Rev 2012-09-28.docx 1 INNLEDNING 4 2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN 4 3 OPPTAKSKRAV 5 4 PLANVERKTØY 5 5 FAG OG TIMETALL

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Fagfelt teknisk Fagretning: Fordypning: 2 Bygg og anlegg TIP (teknikk og industriell produksjon) Datateknikk Elektro Kjemi

Detaljer

Eksamensplan høst 2012

Eksamensplan høst 2012 Aktuelle eksamener (med avtalt dato): 5 B01 Modul 2 52TB00B Modul 5 52TB00E Kvalitetsstyring og HMS FTB00H Søknadsprosedyrer FTB00F Anbud/kontrakter FTB00G. 5 B02 Modul 2 52TB00B Modul 5 52TB00E Kvalitetsstyring

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING?

Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING? Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING? Ivar Lien, FiG 13.10.06 LOV-2003-06-20-56 1. Formål og virkeområde Lovens formål er å etablere et system for offentlig godkjenning av fagskoleutdanninger. Loven skal bidra

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Elektro Fordypning: Automatisering Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for Elektro (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

Plan for. Teknisk fagskole. Linje for Elektro

Plan for. Teknisk fagskole. Linje for Elektro Plan for Teknisk fagskole Linje for Elektro Fordypning: Elkraft www.nettfagskolen.no Fordypning Elkraft 1 www.nettfagskolen.no 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Bygg Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for Bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Gjeldende fom. høsten 2009 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Revidert vår 2009 1-ÅRIG FORKURS Vedlagte studieplan er utarbeidet

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02G - Emneplan for: Matematikk på operativt nivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02G - Emneplan for: Matematikk på operativt nivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02G - Emneplan for: Matematikk på operativt nivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 11.08.2016

Detaljer

Eksamensplan høst 2011

Eksamensplan høst 2011 TREKKEKSAMENER FAGSKOLEN HØSTEN 2011 5 B01 Modul 2 52TB00B Modul 5 52TB00E Kvalitetsstyring og HMS FTB00H Søknadsprosedyrer FTB00F Anbud/kontrakter FTB00G Klassen informeres om trekk i modul 5 torsdag

Detaljer

Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning

Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Generell del (tidligere kalt Rammeplanen) Revisjon pr. 13. juni 2006 Supplert med kapittel 8 og 9 pr. 14. mai 2007 Oppdatert kapittel 9 samt presisering

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Anlegg Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for Bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02P - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02P - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02P - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 12.08.2016

Detaljer

STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER SKOLEÅRET

STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER SKOLEÅRET www.fagskolen.net RETTET: 02.12.2014 STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER SKOLEÅRET 2014-2015 06.05.2014 INNOLD Generell info... 3 Annet studiemateriell (utenom bøker)... 3 Fellesemner for tekniske

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER

STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER www.fagskolen.net RETTET: 16.06.2015 STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER SKOLEÅRET 2015-2016 INNOLD Generell info... 3 Annet studiemateriell (utenom bøker)... 3 Fellesemner for tekniske linjer...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Fagskolen i Troms, avd. Harstad

Fagskolen i Troms, avd. Harstad 1.4. Studiets innhold Utgave: 3.00 Skrevet av: Tommy Øwre n i Troms, avd. Harstad Gjelder fra: 12.10.2016 Godkjent av: Sylvi Berg Dok.id.: 2.21.3.2.4.4 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 5 Studiets innhold

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 2.01 Gjelder fra: 06.10.2016

Detaljer

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk Plan for 2-årig teknisk fagskole Datateknikk Fordypningene: Drift og sikkerhet 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN... 3 1.3 OPPTAKSKRAV... 4

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02N - Emneplan for: Fysikk på ledelsesnivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02N - Emneplan for: Fysikk på ledelsesnivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02N - Emneplan for: Fysikk på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Fysikk på ledelsesnivå Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 11.08.2016 Sidenr: 1

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge

Skipsoffisersutdanningen i Norge Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01P - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 4.01 Gjelder fra: 06.10.2016

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

STUDIEPLAN. <0> studiepoeng.

STUDIEPLAN. <Forkurs i realfag> <0> studiepoeng. <Narvik, Alta, Bodø*, Mo i Rana*> STUDIEPLAN studiepoeng Bygger på av og av

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 11.08.2016

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Datateknikk Fordypning: Drift og sikkerhet Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for datateknikk (Vedtatt av NUTF 2005)

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge

Skipsoffisersutdanningen i Norge Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01N - Emneplan for: Fysikk på Ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 4.01 Gjelder fra: 06.10.2016 Sidenr:

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2016

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2016 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3005, SAM3007 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01G - Emneplan for: Matematikk på operativt nivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01G - Emneplan for: Matematikk på operativt nivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01G - Emneplan for: Matematikk på operativt nivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Linda Gran Kalve Versjon: 2.01 Gjelder fra: 27.09.2016

Detaljer

KEM Driftskonferansen 2008 www.nrl.no

KEM Driftskonferansen 2008 www.nrl.no SERVICE- OG FAGTEKNIKERUTDANNING KEM Driftskonferansen 2008 www.nrl.no Av Ole Larmerud Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS 1 NY FAGSKOLE NY, FORMELL UTDANNING AV SERVICETEKNIKERE SOM EN DEL

Detaljer

Årsplan i matematikk for 8. trinn

Årsplan i matematikk for 8. trinn Årsplan i matematikk for 8. trinn Emne KAP A GEOMETRI Før høstferien analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og bruke dem i sammenheng med konstruksjoner og beregninger

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01O - Emneplan for: Matematikk på ledelsesnivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01O - Emneplan for: Matematikk på ledelsesnivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01O - Emneplan for: Matematikk på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 4.01 Gjelder fra: 06.10.2016 Sidenr:

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Datateknikk Fordypning: Programmering Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for datateknikk (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-38 Tema: Kap.1 «Tall og tallforståelse» sammenligne og omregne hele tall ( ) og tall på standardform,

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: REA3017, REA3018, REA3020 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde:

Detaljer

Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng

Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 16.06.04 Endret av Dato: MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Linje for Bygg og Anlegg med fordypning Bygg fordypning Anlegg

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Linje for Bygg og Anlegg med fordypning Bygg fordypning Anlegg Plan for 2-årig teknisk fagskole Linje for Bygg og Anlegg med fordypning Bygg fordypning Anlegg Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 27. april 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORKLARING TIL

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

www.ue.no Copyright UE Forlag

www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Næringslivsøkonomi, markedsføring, ledelse og organisasjon og fellesfag, Vg2 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Emnekode: FIN110_3, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Semester undervisningsstart og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag Fagkode og fagnavn: REA3018 Teknologi og forskningslære 1 Type fag

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

STUDIEPLAN. for. fagskoleutdanning i TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

STUDIEPLAN. for. fagskoleutdanning i TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON STUDIEPLAN for fagskoleutdanning i TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Studieplanen bygger på: Plan for utdanning Teknikk og industriell produksjon fordypning Maskinteknikk 2005 1.0 GENERELT FOR FAGSKOLEUTDANNING

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3034, SAM3036 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk, samfunnsfag

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Maskinteknikk Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene.

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene. Læringsutbytte for studieretninger ingeniør Læringsutbytte i fastsatt forskrift om rammeplan 3 Læringsutbytte som gjelder for alle bachelorkandidater i ingeniørutdanningene. Formuleringer i fastsatt forskrift

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk 2 Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen amerikansk og britisk litteratur og kulturkunnskap, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget.

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3005, SAM3007 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 23. mai 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Mekatronikk Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert

Detaljer