Utdanningsplaner. (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsplaner. (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole"

Transkript

1 Utdanningsplaner (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole Rev

2 1 INNLEDNING 5 2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN 5 4 PLANVERKTØY 5 5 FAG OG TIMETALL Innledning Redskapsfag (Kommunikasjonsfag og realfag) Ledelse, økonomi og markedsføringsledelse Linjefag og fordypningsfag Lokale fag Hovedprosjekt BYGG ANLEGG AUTOMATISERING ELKRAFT MASKINTEKNIKK MEKATRONIKK 12 6 ARBEIDSFORMER 13 7 LÆREMIDLER OG STUDIEMATERIELL 13 8 DOKUMENTASJON 13 9 VURDERING OG EKSAMEN Vurdering Krav for å bli oppmeldt til eksamen Eksamensordning Ikke bestått eksamen og forbedringseksamen Klage på vurdering og eksamenskarakterer FAGLIG INNHOLD OG ARBEIDSKRAV Generelt FELLESFAG Emne 1 Norsk og Engelsk 16 Norsk kommunikasjon (E1) Engelsk kommunikasjon (E1) 11.2 Emne 2 Matematikk og Fysikk 18 Matematikk (E2) Fysikk (E2) 11.3 Emne 3 20 Økonomistyring (E3) Organisasjon og ledelse (E3) Markedsføringsledelse (E3) 12 BYGG / ANLEGG BYGG / ANLEGG Emne 4 24 Stikking og nivellering (E4) Materialkunnskap (E4) Kvalitetsstyring og HMS (E4) 12.2 BYGG / ANLEGG Emne 5 27 Bygg- og anleggskonstruksjoner (E5) Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 2/99

3 Konstruksjonslære 1 (E5) Tegningsforståelse / IKT (E5) Mekanikk (E5 Bygg) Søknadsprosedyrer (E5) 12.3 BYGG Emne 6 30 Anbud / kontrakter (E6) Betongkonstruksjoner (E6) Stål- og trekonstruksjoner (E6) 12.4 BYGG Emne 7 32 Stikking 2 (E7) Konstruksjonslære 2 (E7) Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) (E7) 12.5 BYGG Emne 8 34 Bygningsproduksjon / byggeplassledelse (E8) Anleggsdrift (E8) Bygningsfysikk (E8) 12.6 BYGG Emne 9 38 DAK for bygg og anlegg (E9) Arealplanlegging (E9) 12.7 BYGG Emne Prosjektadministrasjon Hovedprosjekt 12.8 ANLEGG Emne 6 42 Anbud / kontrakter (E6) Betong og stålkonstruksjoner (E6) 12.9 ANLEGG Emne 7 44 Arealplanlegging (E7) Stikking 2 (E7) Konstruksjonslære 2 (E7) ANLEGG Emne 8 46 Kommunalteknikk 1 (E8) Anleggsdrift / byggplassledelse (E 8) ANLEGG Emne 9 49 Anleggskonstruksjoner (E9) Fjellarbeid (E9) Geoteknikk (E9) Anleggsteknikk (E9) ANLEGG Emne ELKRAFT / AUTOMATISERING ELKRAFT / AUTOMATISERING Emne 4 55 Elektroteknikk med laboratoriearbeid (E4) Tegning og dokumentasjon (E4 for ELK) 13.2 ELKRAFT / AUTOMATISERING Emne 5 58 Elektroniske systemer med laboratoriearbeid (E5) Nettverkskommunikasjon (E5) eteknikk med laboratoriearbeid (E5) 13.3 ELKRAFT Emne 6 62 Energiproduksjon og distribusjon med laboratoriearbeid (E6 ELK) Automatiserte anlegg med laboratoriearbeid (E6 ELK) 13.4 ELKRAFT Emne 7 65 Elektriske installasjoner med laboratoriearbeid (E7 ELK) Elektriske maskiner og omformere med laboratoriearbeid (E7 ELK) 13.5 ELKRAFT Emne AUTOMATISERING Emne 6 70 Instrumentering med laboratoriearbeid (E7 AUT) Operatørsystemer med laboratoriearbeid (E6 AUT) Energitekniske komponenter med laboratoriearbeid (E6 AUT) 13.7 AUTOMATISERING Emne 7 74 Styring med laboratoriearbeid (E7 AUT) Reguleringsteknikk med laboratoriearbeid (E7 AUT) 13.8 AUTOMATISERING Emne MASKINTEKNIKK / MEKATRONIKK MASKINTEKNIKK / MEKATRONIKK Emne 4 77 Vedlikehold (E4) DAK / inventor (E4 for MAS/MEK) Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 3/99

4 13.2 MASKINTEKNIKK / MEKATRONIKK Emne 5 79 Kjemi og miljølære (E5) HMS- og kvalitetsledelse (E5) Materiallære (E5) 13.3 MASKINTEKNIKK / MEKATRONIKK Emne 6 82 Elektro og automasjon (E6) Mekanikk (E6 MAS/MEK) Teknisk dokumentasjon (E6) 13.4 MASKINTEKNIKK / MEKATRONIKK Emne 7 85 Termodynamikk (E7) Energitransport (E7) 13.5 MASKINTEKNIKK Emne 8 87 Hydraulikkanlegg (E8) Verkstedteknisk automasjon (E8) 13.6 MASKINTEKNIKK Emne 9 89 Strukturberegninger (E9 for MAS) Konstruksjonsteknikk og dataassistert konstruksjon (E9 for MAS) 13.7 MASKINTEKNIKK Emne Produksjonsteknikk (E10 for MAS) Tilvirkningsteknikk (E10 for MAS) 13.8 MASKINTEKNIKK Emne MEKATRONIKK Emne 8 94 Hydraulikkanlegg (E8 for MAS/MEK) Se fagomtale under fordypning Maskinteknikk (E8) Mekatronikk - design og produksjon (E8 for MEK) MEKATRONIKK Emne 9 96 Dataassistert konstruksjon (E9 for MEK) eteknikk (E9 for MEK) Mekatronikk styringer (E9 for MEK) MEKATRONIKK Emne Stikkordliste 99 Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 4/99

5 1 Innledning skoleutdanning er hjemlet i Lov om fagskoleutdanning av med tilhørende forskrifter. Utvalg for Teknisk skole 1) (NUTF) utarbeider nasjonale planer 2) for 2-årige tekniske linjer med tilhørende fordypninger. De offentlige fagskolene utarbeider lokale utdanningsplaner 3) basert på planene utarbeidet av NUTF. På den måten vil utdanningen innen 2-årig teknisk fagskole ha samme nivå, ha tilnærmet samme innhold og være sammenlignbare fra skole til skole. I Lov om fagskoler 1. Formål og virkeområde, slås det fast hva som menes med fagskoleutdanning: Med fagskoleutdanning menes korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. 2 med fagteknikerutdanningen med fagteknikerutdanningen: Studiet skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studiet skal gi grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Studiet skal gi en helhetlig kompetanse som fagtekniker i forhold til kunnskaper, erfaringer, ferdigheter og holdninger hos den enkelte student. Gjennom studiet skal studentene utvikle: faglig kompetanse, som de skal bygge på og videreutvikle i sitt arbeid som fagtekniker. Dette skjer gjennom å planlegge, lede og kontrollere egne arbeidsoppgaver og arbeid som utføres av andre i henhold til gitte krav og spesifikasjoner, hvor det reflekteres over gjennomførte oppdrag. sosial kompetanse, slik at han/hun kan samarbeide med medarbeidere, utvikle team lede og delta i gruppeprosesser og utvikle arbeidsmiljø som både er trygt og utfordrende og som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet. Sosial kompetanse er også en forutsetning for å kunne samarbeide med kolleger, ledelse og faglig miljø. ferdigheter i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser, å beregne, kalkulere og styre økonomiske og administrative gjøremål, samt organisere, lede, dokumentere og vurdere læringsog utviklingsprosesser. holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø. 3 Opptakskrav De generelle opptakskrav fremgår av Skolereglementet. Detaljer omkring hvilke fagbrev som kvalifiserer til opptak for de ulike utdanningene følger som vedlegg til utdanningsplan. 4 Planverktøy Denne utdanningsplanen inngår som en del av skolens planverktøy for utdanningen og revideres årlig. Tabellen nedenfor viser noen av planene som utarbeides for hvert skoleår. Plantype Årsplan (Skolerute) Utdanningsplan Arbeidsplan for fag (ukeplan) Utarbeides av Adm. Adm. Vurdereringsform og arbeidskrav utarbeides i samråd med lærere som har fag i de enkelte emnet. Lærere som har faget. 1 Utvalg med representanter fra næringslivet og skoleeier (fylkeskommunene) 2 3 Tidligere benevnt Studieplan Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 5/99

6 5 og timetall 5.1 Innledning Studiet har totalt et omfang på 120 fagskolepoeng over 2 år. For en heltidsstudent er normen for arbeid med studier timer pr år. Arbeid med studier inkluderer undervisnings- og veiledningstimer, inklusiv tid til evaluering, ekskursjoner, øvingstid, relevant praksis og individuelt arbeid hjemme eller på skolen. 4) På etterfølgende sider vises oversikt over fag og emner for studie påbegynt høsten Oversikter for tidligere skoleår, se It s Learning (Skolens læringsplattform). Emnesammensetning, timetall og valgfag kan bli endret etter at studie er påbegynt. 5.2 Redskapsfag (Kommunikasjonsfag og realfag) ene i Emne 1 og Emne 2 er redskapsfag som skal danne grunnlag for fagteknikerutdanningen og for livslang læring. Redskapsfagene skal i størst mulig grad integreres i de øvrige fagene. Dette skal konkretiseres i undervisningsplanene. Det skal være et kontinuerlig samarbeid mellom lærerne i linjefagene og redskapsfagene. 5.3 Ledelse, økonomi og markedsføringsledelse ene i Emne 3 (LØM-fag) skal gi studentene kunnskaper på økonomiske og administrative fagområder, og innen ledelse. Det trekkes veksler på praktisk erfaring fra arbeidslivet, slik at teoretisk kunnskap i størst mulig grad integreres i opplæringen. et dekker kravene til LØM i mesterutdanningen. 5.4 Linjefag og fordypningsfag Linjefag består av tekniske grunnlagsfag (fag som er felles for linjen) og fordypningsfag. I enkelte fag gjennomføres det praktisk laboratoriearbeid og praktiske oppgaver. 5.5 Lokale fag Lokale fag (også kalt valgfag) er fag som har lokalt utarbeidede fagplaner (i motsetning til nasjonale/obligatoriske fag som følger landsomfattende planer). Lokale fag skal bidra til faglig bredde og kan bidra til faglig fordypning og/eller oppfylle opptaksbetingelser for videreutdanning i inn- og utland. Disse fagene kan også ha tilknytning til lokal industri/næringsliv. 5.6 Hovedprosjekt Hovedprosjektet skal være tverrfaglig og relevant i henhold til fordypningsfagene og kan ha tilknytning til relevante oppgaver i det lokale næringslivet eller offentlig forvaltning. Skolen har en egen styringsgruppe for administrasjon av hovedprosjekt. Hver gruppe får en veileder og et team av faglærere som støttespillere i prosjektperioden. Størrelsen på gruppene er normalt tre til fem studenter. Før selve hovedprosjektet, utføres et mindre prosjekt for å øve på å arbeide i en prosjektorganisasjon. I løpet av prosjektperioden stilles det krav til dokumentasjon i form av prosjektbeskrivelser, oppfølging av fremdriftsplaner, skriftlige/muntlige statusrapporter, loggbok, føring av timelister etc. Hovedprosjektet skal leveres med sluttrapport. 4 Med referanse til European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 6/99

7 5.7 BYGG retning: Bygg og anlegg Fordypning: Bygg Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Emne / fag Kode skole- Timer poeng à 60 min Emne 1 45B00A Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Emne 2 45TB00B Matematikk Fysikk Emne 3 45TR00C Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Emne 4 45B00D Stikking og nivellering Materialkunnskap Kvalitetsstyring og HMS Emne 5 45TB00P Bygg- og anleggskonstruksjoner Konstruksjonslære 1 Tegningsforståelse/IKT Mekanikk * Søknadsprosedyrer Emne 6 FTB00G Anbud/kontrakter Betongkonstruksjoner Stål- og trekonstruksjoner Emne Stikking 2 Konstruksjonslære 2 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) Emne 8 45TB01H Bygningsproduksjon og byggeplassledelse Anleggsdrift Bygningsfysikk Emne 9 45TB00I DAK for bygg og anlegg Arealplanlegging Emne 10 45TB00J Hovedprosjekt Prosjektadministrasjon Sum lærerstyrt undervisning 5) 1683 Øvingstimer 249 Eksamen 90 Selvstudie, forberedelse, lesetid, mm 6) 1218 Sum læringaktiviteter 3240 * Lokalt fag 5 Forelesning, oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid, laboratorieabeid. For skoleåret regnes 34 uker undervisning. 6 Inklusiv for og etterarbeid av nevnte, innleveringer, bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger, prosjektarbeid. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 7/99

8 5.8 ANLEGG retning: Bygg og anlegg Fordypning: Anlegg Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Emne / fag Kode skole- Timer poeng à 60 min Emne 1 45B00A Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Emne 2 45TB00B Matematikk Fysikk Emne 3 45TR00C Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Emne 4 45B00D Stikking og nivellering Materialkunnskap Kvalitetsstyring og HMS Emne 5 45TB00P Bygg- og anleggskonstruksjoner Konstruksjonslære 1 Tegningsforståelse/IKT Mekanikk * Søknadsprosedyrer Emne Anbud/kontrakter Betong- og stålkonstruksjoner Emne Stikking 2 Konstruksjonslære 2 Arealplanlegging * Emne Anleggsdrift / byggplassledelse Kommunalteknikk 1 Emne Anleggskonstruksjoner Fjellarbeid Geoteknikk Anleggsteknikk * Emne Hovedprosjekt Prosjektadministrasjon Sum lærerstyrt undervisning 7) 1667 Øvingstimer 249 Eksamen 90 Selvstudie, forberedelse, lesetid, mm 8) 1233 Sum læringaktiviteter 3240 * Lokalt fag 7 Forelesning, oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid, laboratorieabeid. For skoleåret regnes 34 uker undervisning. 8 Inklusiv for og etterarbeid av nevnte, innleveringer, bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger, prosjektarbeid. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 8/99

9 5.9 AUTOMATISERING retning: Elektro. Fordypning: Automatisering Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Emne/faggruppe/fag Kode skole- Timer poeng à 60 min Emne 1 45TE00A Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Emne 2 45TE00B Matematikk Fysikk Emne 3 45TE00C Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Emne 4 45TE00D Elektroteknikk med laboratoriearbeid Tegning og dokumentasjon Emne 5 45TE03E Elektroniske systemer Nettverkskommunikasjon eteknikk Emne Instrumentering med laboratoriearbeid Operatørsystemer med laboratoriearbeid Energitekniske komponenter med laboratoriearbeid Emne Styring med laboratoriearbeid Reguleringsteknikk med laboratoriearbeid Emne Prosjektadministrasjon * Hovedprosjekt Sum lærerstyrt undervisning 9) 1652 Øvingstimer 249 Eksamen 90 Selvstudie, forberedelse, lesetid, mm 10) 1249 Sum læringaktiviteter 3240 * Lokalt fag 9 Forelesning, oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid, laboratorieabeid. For skoleåret regnes 34 uker undervisning.. 10 Inklusiv for og etterarbeid av nevnte, innleveringer, bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger, prosjektarbeid. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 9/99

10 5.10 ELKRAFT retning: Elektro Fordypning: Elkraft Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Emne / fag Kode skole- Timer poeng à 60 min Emne 1 45TE00A Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Emne 2 45TE00B Matematikk Fysikk Emne 3 45TE00C Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Emne 4 45TE00D Elektroteknikk med laboratoriearbeid Tegning og dokumentasjon Emne 5 45TE03E Elektroniske systemer Nettverkskommunikasjon eteknikk Emne 6 FTE00G Energiproduksjon og distribusjon med laboratoriearbeid Automatiserte anlegg med laboratoriearbeid Emne 7 45TE03J Elektriske installasjoner med laboratoriearbeid Elektriske maskiner og omformere med laboratoriearbeid Emne 8 45TE03K Prosjektadministrasjon * Hovedprosjekt Sum Sum lærerstyrt undervisning 11) 1636 Øvingstimer 249 Eksamen 90 Selvstudie, forberedelse, lesetid, mm 12) 1265 Sum læringaktiviteter 3240 * Lokalt fag 11 Forelesning, oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid, laboratorieabeid. For skoleåret regnes 34 uker undervisning. 12 Inklusiv for og etterarbeid av nevnte, innleveringer, bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger, prosjektarbeid. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 10/99

11 5.11 MASKINTEKNIKK Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: retning: Teknikk og industriell produksjon (TIP) Fordypning: Maskinteknikk Emne / fag Kode skole- Timer poeng à 60 min Emne 1 45TT00A Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Emne 2 45TT00B Matematikk Fysikk Emne 3 45TT00C Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Emne 4 45TT06D 7 94 Vedlikehold * DAK / inventor * Emne 5 45TT00E Kjemi og miljølære HMS- og kvalitetsledelse Materiallære Emne 6 FTT00L Elektro og automasjon Mekanikk Teknisk dokumentasjon Emne 7 45TT00G 8 78 Termodynamikk Energitransport * Emne Hydraulikkanlegg * Verkstedteknisk automasjon Emne 9 45TT04I Strukturberegninger * Konstruksjonsteknikk og dataassistert konstruksjon Emne Produksjonsteknikk * Tilvirkningsteknikk Emne Prosjektadministrasjon * Hovedprosjekt Sum lærerstyrt undervisning 13) 1699 Øvingstimer 249 Eksamen 90 Selvstudie, forberedelse, lesetid, mm 14) 1202 Sum læringaktiviteter 3240 * Lokalt fag 13 Forelesning, oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid, laboratorieabeid. For skoleåret regnes 34 uker undervisning. 14 Inklusiv for og etterarbeid av nevnte, innleveringer, bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger, prosjektarbeid. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 11/99

12 5.12 MEKATRONIKK Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: retning: Teknikk og industriell produksjon (TIP) Fordypning: Mekatronikk Emne / fag Kode skole- Timer poeng à 60 min Emne 1 45TT00A Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Emne 2 45TT00B Matematikk Fysikk Emne 3 45TT00C Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Emne 4 45TT06D 7 94 Vedlikehold * DAK/inventor * Emne 5 45TT00E Kjemi og miljølære HMS- og kvalitetsledelse Materiallære Emne 6 FTT00L Elektro og automasjon Mekanikk Teknisk dokumentasjon Emne 7 45TT00G 8 78 Termodynamikk Energitransport * Emne Hydraulikkanlegg * Mekatronikkdesign og produksjon Emne 9 45TT06I Dataassistert konstruksjon * eteknikk Mekatronikk styringer Emne Prosjektadministrasjon * Hovedprosjekt Sum lærerstyrt undervisning 15) 1652 Øvingstimer 249 Eksamen 90 Selvstudie, forberedelse, lesetid, mm 16) 1249 Sum læringaktiviteter 3240 * Lokalt fag 15 Forelesning, oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid, laboratorieabeid. For skoleåret regnes 34 uker undervisning. 16 Inklusiv for og etterarbeid av nevnte, innleveringer, bearbeiding av faglærers tilbakemeldinger, prosjektarbeid. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 12/99

13 6 Arbeidsformer Studiets arbeidsformer skal være relevante og hensiktsmessige for å nå målene for utdanningen. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig utvikling, også skal utvikle evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv. Det forutsettes at studentene viser initiativ, tar ansvar for eget studiearbeid og felles læringsmiljø, samtidig som de viser en konstruktivkritisk holdning til studieopplegget. Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder, som gir anledning til å legge til rette for erfaringsbaserte og studentsentrerte læringsformer. Gjennom pedagogisk ledelse skal studentene trekkes aktivt med, og trenes opp til refleksjon i egen læringsprosess. Skolen vil legge til rette for varierte læringsformer slik at studentene kan oppnå slike ferdigheter. Undervisningsmetodene skal vurderes i forhold til studentenes læringsstiler. Det skal benyttes varierte opplæringsmetoder, som kan være: - gruppearbeid med logg og refleksjon - prosjektarbeid med tverrfaglig fokus - lærerstyrt undervisning med dialog - forelesning med varierende gruppestørrelse - veiledning - samarbeidslæring - problembasert læring - dialogundervisning - individuelle arbeidsoppgaver - presentasjoner Tverrfaglige problemstillinger som er det normale i arbeidslivet, er godt egnet til å demonstrere helheten i utdanningen og fagenes forhold til hverandre. Tverrfaglige problemstillinger forbereder studentene til fagteknikerens hverdag. Arbeid med slike problemstillinger inngår derfor i studiet. 7 Læremidler og studiemateriell Krav til læremidler og studiemateriell beskrives i vedlegg til utdanningsplanen: Bokliste og studiemateriell. 8 Dokumentasjon Studentene som fullfører og består utdanningen, får utstedt dokumentasjon i form av et vitnemål. Vitnemålet omfatter de emner som inngår i utdanningen. For 2-årig utdanning på heltid utgjør dette 120 fagskolepoeng. Etter avbrutt eller ikke bestått utdanning utstedes dokumentasjon i form av kompetansebevis hvor informasjon om beståtte emner fremkommer. Det er sluttvurdering med karakter i alle emner. Det er eksamen i minst fire emner: Eksamen i minst to emner (trekkfag) Skriftlig eksamen i LØM-fag Muntlig eksamen i emnet som inneholder hovedprosjekt Vitnemålet som utstedes etter fagteknikerutdanning (tekniske linjer), er for graden fagtekniker. Vitnemålet påføres også tittelen fagskoleingeniør. På vitnemålet fremgår utdanning, fordypning og tittel på hovedprosjektet, fagenes og emnenes omfang i timer og fagskolepoeng, og oppnådde karakterer. Etter hvert skoleår utstedes det dokumentasjon på fullførte emner. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 13/99

14 9 Vurdering og eksamen 9.1 Vurdering Vurdering foretas på en slik måte at skolene på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere om studentene har tilegnet seg kunnskapen og kompetansen som er skissert i målsettingene for utdanningen. Det foretas en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Benyttede vurderingsuttrykk er bestått ikke bestått eller bokstavkarakterskala fra A til og med F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. Det er sluttvurdering med karakter i alle emner. Sluttvurderingen baseres på et omforent utvalg av den underveisvurderingen (arbeidskrav) som er gjennomført i løpet av skoleåret (mappevurdering). Arbeidskrav beskriver det nødvendige omfang av prøver, oppgaver og innleveringer som kreves i hvert enkelt emne. Hensikten er å få til en kontinuerlig læringsprosess hvor refleksjon er et viktig læringsbidrag. et er at studenten skal få en helhetlig forståelse av fagområdet. Arbeidskravene utgjør en mappe og ligger til grunn for emnets sluttvurdering. Dersom arbeidskrav ikke er oppfylt når sluttvurdering foretas, settes karakteren F (ikke bestått). Konsekvensen av ikke å overholde tidsfrister på øvinger/innleveringer, eller manglende deltakelse på prøver, kan være nedsatt karakter eller ikke-bestått karakter (karakter F) i emne. 9.2 Krav for å bli oppmeldt til eksamen En student har rett til å gå opp til de eksamener som inngår i utdanningen, forutsatt at arbeidskrav er oppfylt. Det er ikke mulighet å ta eksamen som privatist. Studenter som ikke oppfyller arbeidskravene, og dermed står i fare for å miste eksamensretten, skal varsles av faglærer. Etter at varselet er gitt må det være praktisk mulig for studenten å rette opp i forhold. Når et emne er bestått meldes studenten automatisk opp til eksamen. I tilfelle ikke bestått sluttvurdering, har studenten 6 måneder til på eget initiativ å søke skriftlig til skolen om å kunne forbedre vurderingsmappen slik at ny sluttvurdering kan foretas, eventuelt med forutgående veiledningshjelp. Det er skolen som vurderer i hvert enkelt tilfelle om det er rom for karakterforbedring og i så fall hvilke kostnader det vil medføre for studenten. a) Dersom ny sluttvurdering gir bestått karakter, må studenter på eget initiativ kontakte skolen og melde seg opp til eksamen i emnet. b) Dersom ny sluttvurdering gir ikke-bestått karakter (karakter F), må emnet gjennomføres på nytt. c) Dersom sluttvurderingen foretas etter at eksamen er gjennomført, og resultatet av sluttvurderingen er ikke-bestått karakter (karakter F), annulleres eksamenskarakter i aktuell emne. Grunnen til dette er at karakteren fra sluttvurderingen skal ivareta kriterier ut over det rent faglige og dermed ikke kan bli overprøvd av en eksamenskarakter. 9.3 Eksamensordning Det er obligatorisk sentralt gitt (landsomfattende) eksamen i Organisasjon og ledelse, Økonomistyring og Markedsføringsledelse (LØM). Eksamen et todelt. Produksjonsdelen går over to dager etterfulgt av fire timers skriftlig dokumentasjonsdel. I produksjonsdelen kan studentene samarbeide, men det er viktig at produktet er studentens eget. I dokumentasjonsdelen skal studentene dokumentere forståelse. Det er obligatorisk muntlig eksamen i emnet som inneholder hovedprosjekt. I tillegg til de to obligatoriske eksamenene, skal minst to emner trekkes ut til eksamen. Emner som trekkes ut til eksamen, gjennomføres som en tverrfaglig eksamen med en forberedelsedel og en skriftlig eksamen. Forberedelsedelen begynner minimum 48 timer før skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen er normalt på fem klokketimer. Eksamen skal i størst mulig utstrekning omfatte alle fagene som inngår i emnet. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 14/99

15 Hjelpemidler på eksamen beskrives i under den enkelte emne. Dersom det tillates at studentene kan bruke egne notater som hjelpemiddel under eksamen, kan det kreves at disse vedlegges eksamensbesvarelsen. I emner med eksamensoppgaver og retningslinjer som er landsomfattende, følges disse. 9.4 Ikke bestått eksamen og forbedringseksamen Dersom eksamen i emne ikke er bestått (karakter F), gis studenten på eget initiativ mulighet til å gå opp til ny eksamen (i samme emne) kostnadsfritt i innen ett år etter ordinær eksamen. Skolen gir hvis det er mulig, tilbud om å gjennomføre forbedringseksamen. Forbedringseksamen må betales av den enkelte eksaminand. Antall oppmeldinger til ny eksamen er normalt Klage på vurdering og eksamenskarakterer Rett til å klage og å få begrunnelse gjelder for alle karakterer som er med på å bestemme endelig emne- og eksamenskarakter. Karakterer settes av faglærer og sensor. Så langt det er mulig skal studenten muntlig diskutere begrunnelse for karakterfastsettelse før en eventuell klage. Krav om begrunnelse skal fremsettes så raskt som mulig. Begrunnelse av muntlig karakterfastsetting må framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Se for øvrig Skolereglementet 10 om Klagebehandling. 10 lig innhold og arbeidskrav 10.1 Generelt I det etterfølgende beskrives de enkelte emnene og fagene med hensyn til innhold, arbeidskrav med mer. Informasjon om studiemateriell gis i eget dokument ( Bokliste og studiemateriell ). Oppgitt studiemateriell kan bli supplert med egne kompendier, annet studiemateriell m.v. Krav til forkunnskaper er generelt studiets opptakskrav. For emner i 2. studieår for heltid (3. og 4. studieår for deltid) kan det være ytterligere krav til forkunnskaper. Dette fremgår i beskrivelsene for de enkelte emner/fagene. Ved skriftlig eksamen, er nødvendige skrivesaker tillatt hjelpemiddel. Når kalkulator er oppført som tillatt hjelpemiddel på eksamen, kreves følgende om ikke annet er gitt, at kalkulatoren skal: ikke ha mulighet for mottak/sending ikke måtte tilkoples til strømnett ikke avgi støy ikke inneholde ferdige programmer eller tekster Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 15/99

16 11 Fellesfag Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Emne 1 Norsk og Engelsk type Forkunnskaper Norsk kommunikasjon (E1) Obligatorisk Studentene skal kunne kommunisere skriftlig og muntlig på en hensiktsmessig måte. 1: Studentene skal ha kunnskap om: - språket som verktøy for god kommunikasjon - grammatikk, dessuten språklige, stilistiske og grafiske virkemidler - norsk kultur og norsk litteratur med hovedvekt på tiden etter de viktigste massemediene og hvordan disse påvirker oss 2: Studentene skal utvikle ferdigheter i å: - bruke mål og mottakeranalyse - bruke IKT-hjelpemidler så som tekstbehandlings- og presentasjonsprogrammer - dataprogrammer til å forbedre kvaliteten på sine skriftlige arbeider - tilegne seg kunnskaper og informasjon gjennom ulike kanaler - kommentere og vurdere ulike typer tekster 3: Studentene skal utvikle ferdigheter i å bruke språket som verktøy i skriftlig kommunikasjon, blant annet med å skrive: Brev, rapporter, søknader, instruksjon og beskrivelser, referater, debattinnlegg, resonnerende fremstillinger, planlegging, gjennomføring og presentasjon av tverrfaglige prosjekter. 4: Studentene skal utvikle ferdigheter i å bruke språket som verktøy i muntlig kommunikasjon, blant annet i følgende: Foredrag, presentasjoner, instruksjoner, debatter og formelle og uformelle møter. 5: Studenten skal tilegne seg holdninger til og forståelsen av den betydning som god og nøyaktig kommunikasjon har for både arbeidsliv og samfunnsliv. Studentene må kunne forstå og innse nytten som norsk har rent kommunikativt, noe de må beherske de ovennevnte delmål (1-4) best mulig for å oppnå. et er beskrevet i detalj under kapittelet for delmål. Det rent kulturelle aspekt, dog uten at dette må gå ut over den rent praktiske nytten og bruken av språket. Lesing og diskusjon. Vektlegge dialog mellom studenter og lærer. Skriftlige prøver og innlevering av arbeider må anvendes. Undervisningen skal knyttes til de fag studentene har. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 16/99

17 type Forkunnskaper 1 2 Engelsk kommunikasjon (E1) Obligatorisk Studentene skal kunne kommunisere på en målrettet måte innenfor generell og fagteknisk engelsk og legge grunnlag for bevisste holdninger til andre kulturer. Studentene skal ha kunnskap om: - engelsk som verktøy for effektiv kommunikasjon - tekniske tekster, teknisk språk herunder fagterminologi - tverrkulturelle emner - engelsk og amerikansk styresett, kultur, næringsliv og skolesystem Studentene skal utvikle ferdigheter i skriftlig og muntlig kommunikasjon, herunder muntlig presentasjoner brev, rapporter, memos, referater, søknader, instruksjoner, essays og artikler å innhente informasjon gjennomlærebøker/manualer, internett, aviser og tidsskrifter å bruke IKT i skriftlig og muntlig kommunikasjon Studentene må kunne forstå forskrifter og regler, bruke instruksjonsmanualer, ha gode kunnskaper innenfor terminologien, kunne beherske forskjellige former av korrespondanse og forstå og gi instruksjoner. Lesing og diskusjon, spørsmål og oversettelser, problemløsning, korrespondanse, prosjekt, skriving av instruksjoner, beskrivelse og illustrasjoner av enheter og virkemåter vedrørende maskinteknologi feltet. Integreres og samordnes med fordypningsfag. Arbeidskrav i E1 Prøver Innlevering / lab. Annet Norsk kommunikasjon 1. år 1 skriftlig prøve 1 skriftlig innlevering 1 fremføring muntlig Norsk kommunikasjon 2. år 1 skriftlig prøve 1 skriftlig innlevering 1 fremføring muntlig Engelsk kommunikasjon 1 skriftlig prøve 5 skriftlig innleveringer 1 fremføring muntlig Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Ordbøker Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 17/99

18 11.2 Emne 2 Matematikk og Fysikk type Forkunnskaper Matematikk (E2) Obligatorisk Studenten skal tilegne seg kunnskaper i grunnleggende emner i matematikk og få innsikt i anvendelsen av matematikk innenfor tekniske fagområder. Studentene skal kunne 1. Algebra anvende reglene for brøkregning trekke sammen, faktorisere og forenkle bokstavuttrykk regne med potenser regne med rotuttrykk, også uttrykt som potenser 2. Likninger/Ulikheter/Formelregning løse likninger av første og andre grad, likninger med to ukjente, uoppstilte likninger og enkle eksponentiallikninger løse likninger, likningssett og ulikheter ved hjelp av kalkulator/dataverktøy tilpasse og omforme formeluttrykk 3. Praktiske emner regne med forskjellige måleenheter regne med formlike figurer og forskjellige målestokker beregne areal, omkrets og volum av geometriske figurer anvende prosentregning beregne sum og differens av generelle vektorer i planet gi grafisk presentasjon av tallmaterialer og beregne gjennomsnitt og avvik 4. Trigonometri anvende Pytagoras setning på rettvinklede trekanter definisjonene på sinus, cosinus og tangens og anvende disse anvende enhetssirkelen skille mellom de forskjellige vinkelmålene grader, radianer og gon anvende areal-, sinus- og cosinussetningen 5. Funksjoner 1 de matematiske uttrykkene for lineære funksjoner, parabler og hyperbler og benytte disse i beregninger regne med enkle vekstfunksjoner løse likninger, likningssett og ulikheter grafisk 6. Funksjoner 2 derivere og drøfte polynomfunksjoner benytte kalkulator/dataverktøy til å drøfte andre typer funksjoner og beregne bestemte integraler benytte kalkulator/dataverktøy til å bestemme funksjonsuttrykk ved regresjon Fremgår av delmål. Forelesninger, gjennomgåelser, oppgaveløsning. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 18/99

19 type Forkunnskaper Fysikk (E2) Obligatorisk Studenten skal tilegne seg kunnskaper i grunnleggende emner i faget og få innsikt i anvendelsen av det innenfor tekniske fagområder. Studentene skal kunne 1. Innledende emner anvende SI-systemet forstå begrepene masse, tyngde og massetetthet utføre omregning mellom enheter anvende prefikser og tierpotenser regne med formler og enheter vurdere gjeldende siffer og foreta usikkerhetsberegning 2. Statikk identifisere og tegne krefter skille mellom fjernkrefter og kontaktkrefter anvende Newtons 3. lov forstå og beregne kraftlikevekt og rotasjonslikevekt 3. Kraft og rettlinjet bevegelse anvende Newtons 1. og 2. lov regne med bevegelsesligningene ved konstant fart og akselerasjon 4. Energi beregne arbeid, effekt og virkningsgrad beregne kinetisk energi og potensiell energi anvende loven om bevaring av energi 5. Fysikk i væsker og gasser regne med trykk beregne oppdrift regne om mellom temperaturskalaer anvende tilstandslikningen 6. Termofysikk forstå begrepene varme og indre energi anvende termofysikkens 1.hovedsetning forstå begrepene varmekapasitet, faser og faseoverganger utføre kalorimetriske beregninger Fremgår av delmål Forelesninger, gjennomgåelser, oppgaveløsning, laboratorieøvelser. Arbeidskrav i E2 Prøver Innlevering / lab. Annet Matematikk 4 Fysikk 2 17) Eventuelt +1 emneprøve på våren Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Teknisk formelsamling med tabeller (Univ.forlaget) Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). 17 Heltidsstud. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 19/99

20 11.3 Emne 3 NUTF-plan godkjent av NUTF i Emne 3 (E3): Økonomistyring Organisasjon og ledelse Markedsføringsledelse Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Læringsutbytte for Emne 3 Studenten skal på en reflektert måte kunne anvende anerkjent teori, prinsipper og egne erfaringer som bakgrunn for drøfting av ulike problemstillinger, knyttet til ledelsesfunksjonen. Studenten skal kjenne til relevante lover, avtaler, standarder og forskrifter, herunder IK-forskriften. Studenten skal vise evne til kritisk refleksjon og kunne drøfte etiske, miljømessige, sosiale og økonomiske problemer, utfordringer og dilemmaer. Studenten skal forstå verdien av gode planleggings- og styringsverktøy, og kunne anvende ulike modeller og metoder som hjelp i forbindelse med strategiske og bedriftsøkonomiske beslutninger, og som underlag for konsekvensanalyser. Studenten skal forberedes til å kunne ta ansvar for administrativ og økonomisk planlegging og analyse, og ledelse av grupper, prosjekter, avdelinger og bedrifter. Studenten skal kunne samarbeide om oppgaver, kunne ta ansvar for å planlegge, gjennomføre, dokumentere og levere arbeider innen gitte tidsrammer og som tilfredsstiller gitte kvalitetskrav. Under dette arbeidet skal studenten demonstrere kreativitet og selvstendighet. Studenten skal kunne analysere relevante situasjoner (case), utforme problemstillinger og kunne grunngi og vurdere ulike løsninger og prioriteringer ut fra teori og praksis/erfaring. Studenten skal vurdere egen læring, identifisere egne læringsbehov, vurdere andres prestasjoner og kunne gi relevante tilbakemeldinger. Studenten skal kunne formidle idéer, problemer og løsninger til både ledelse og medarbeidere, samt eksterne parter på en ryddig og strukturert måte. Studenten skal kunne relatere Emnets ulike emner til eget yrkesområde og kunne se emnene i sammenheng. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 20/99

21 Økonomistyring (E3) Tema Bedriftsetablering og avvikling o Selskapsformer Sentrale lover o Aksjelovene o Selskapsloven o Regnskapsloven o Bokføringsloven o Merverdiavgiftsloven Forretningsplan innhold, struktur og hensikt Bedriftens samfunnsansvar o Etiske og miljømessige dilemmaer Kostnad og inntektsforståelse med tidsavgrensning Kapitalbehovsberegning og finansiering inkl. finansieringsformer Budsjettering o Budsjetteringsprosessen o Resultatbudsjett og likviditetsbudsjett o Aktuelle under/delbudsjett o Budsjettkontroll med avviksanalyse og tiltaksforslag Finansregnskapet o Formelle krav til regnskapsføring o Sentrale regnskapsstandarder Resultat og balanseoppstilling Kunne føre og avslutte enkle regnskap (ikke eksamensrelevant) o Regnskapsanalyse med analyse av nøkkeltall Lønnsomhet Likviditet Soliditet/finanisering Kontantstrømsanalyse (ikke eksamensrelevant) Lønnsomhetsanalyse risikovurderinger og prioritering o Investeringsanalyse med følsomhetsanalyse Nåverdimetoden Internrentemetoden Pay-backmetoden o DP-analyse med dekningsdiagram o Flaskehalsberegninger med en knapp faktor o Materialadministrasjon logistikk (ikke eksamensrelevant) Driftsregnskapet og kalkylemetoder o Selvkost- og bidragsmetoden med tilleggssatser o For- og etterkalkyler med avviksanalyse o Prissetting o lig kalkulasjon (ikke eksamensrelevant) IKT modeller og praktisk bruk av ulike verktøy for å løse relevante oppgaver Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 21/99

22 Tema Organisasjon og ledelse (E3) Psykologi o Organisasjonspsykologi o Ulike psykologiske skoler/retninger gjennom tidene Motivasjonsteorier Kommunikasjon og informasjon i organisasjoner (tverrfaglighet: kommunikasjonsemner) o Kommunikasjonsmodellen o Formelle og uformelle kommunikasjonskanaler Relevante lover, forskrifter og avtaleverk o Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, Folketrygdloven, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, Permitteringsloven o Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhet Internkontrollforskriften o Hovedavtalen mellom NHO og LO, tariffavtale o Særlovgivning (for den enkelte fordypning)(ikke eksamensrelevant) Etikk o Bedriftens samfunnsansvar o Verdier og normer o Integritet o Korrupsjon Organisasjonsteori o Klassiske og nyere organisasjonsteori o Organisasjonsstruktur/oppbygging/modeller o Formelle og uformelle organisasjonsstrukturer o Organisasjonsutvikling Ledelsesteorier o Klassiske og nyere ledelsesteorier o og målstyring Personalledelse og personaladministrasjon o Rekruttering o Medarbeidersamtaler o Nedbemanning o Permittering, oppsigelse og avskjed o Personaloppfølging og kompetanseutvikling Organisasjonskultur o Gruppeteori, gruppedynamikk og subkultur Rammebetingelser interne og eksterne Konflikter o Forbygging o Konflikthåndtering og strategier Psykososialt arbeidsmiljø o Inkluderingstiltak o Mobbing/trakassering Kvalitetssikringsarbeid Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 22/99

23 Markedsføringsledelse (E3) Tema Markedsplanmodellen o Forretningsidè o Visjon o Overordnede mål Kvantitative og kvalitative mål o Bedriftsstrategier o Situasjonsanalyse Interne og eksterne arbeidsbetingelser SOFT analyse Kritiske suksessfaktorer o Markedsundersøkelser og prognoser o Kjøpsatferd o Markedsmål Kvalitative mål og budsjett o Markedsføringsstrategi og posisjonering Segmenteringsstrategi og målgruppe(r) Konkurransevirkemidler (5 P`er) Intern markedsføring og bedriftskultur Handlingsplan med kostnadsoverslag Kampanjeplaner/aktivitetsplaner o Kontroll og oppfølging Lover o Markedsføringsloven, Lov om angrefrist, Produktkontrolloven, Forbrukerkjøpsloven, Håndverkertjenesteloven, Avtaleloven, AML og IK-forskriften. Etikk og bedriftens samfunnsansvar Arbeidskrav i E3 Prøver Innlevering / lab. Annet Organisasjon og ledelse 4 2 Økonomistyring 4 2 Markedsføringsledelse 4 2 Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel om vurdering. Obligatorisk eksamen i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Produksjonsdelen: Alle Dokumentasjonsdelen: Kalkulator og besvarelsen fra produksjonsdelen. Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 23/99

24 12 BYGG / ANLEGG 12.1 BYGG / ANLEGG Emne 4 type Forkunnskaper Stikking og nivellering (E4) Obligatorisk 1: Studentene skal kunne hente grunnlagsdata fra tegninger og kart. 2: Studentene skal kunne beregne stikkingsdata som er nødvendige for å plassere byggeobjektet og beregne koordinater for innmålte punkter. 3: Studentene skal kunne bruke alt vanlig stikkingsutstyr og kunne utføre stikningsarbeid på en byggeplass. Studentene skal kunne: lese og tolke tegninger og kart i aktuelle målestokker og kunne bruke koordinatsystemet ha kjennskap til digitale kartbaser være i stand til å finne frem nødvendig stikkingsdata i stikningsplaner beregne nødvendige stikkingsdata fra koordinater beregne koordinater for enkeltpunkter etter innmåling utarbeide lengde- og tverrprofiler og kunne beregne masser fra innmålte profiler og kart bruke og kontrollere vanlige landmålingsinstrumenter sette ut retninger og høyder for plassering av bygninger og kunne utføre enkel arbeidstikking og innmåling Bruk, kontroll og justering av nivellerkikkert, laser, teodolitt og totalstasjon. Bruk av kart og tegninger. Digitale kart. Grunnlag i koordinatberegning. Beregning og bruk av stikkingsdata (høyder og koordinater). Innmåling og utstikking. Lengdeog tverrprofil. Masseberegning. Forelesninger, oppgaveløsning, instrumentøvelser. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 24/99

25 Forkunnskaper Materialkunnskap (E4) Obligatorisk 1: Studentene skal kunne gjøre rede for byggematerialenes oppbygging og karakteristiske egenskaper og kunne bruke materialene riktig. 2: Studentene skal tolke sentrale krav som stilles til dokumentasjon av byggevarer og den ferdige konstruksjon Studentene skal kunne forklare strukturen til og oppbygningen av aktuelle byggematerialer forklare aktuelle byggematerialers fasthets- og deformasjonsegenskaper anvende standardiserte testprosedyrer for betong forklare aktuelle byggematerialers karakteristiske egenskaper med hensyn til temperatur, brann, lydtransmisjon, fukt, korrosjon, komprimering forklare aktuelle byggematerialers bestandighet og livsløpssyklus. forklare aktuelle krav til dokumentasjon og gjeldende dokumentasjonskilder. anvende eksterne krav til dokumentasjon og kunne foreslå dokumentasjonskrav til leverandører og underentreprenører Materialegenskaper. Lettbetong. Tegl- og keramiske produkter. Tre og treprodukter. Varmeisolasjonsmaterialer. Overflatematerialer og Asfalt. Forelesninger, oppgaveløsning. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 25/99

26 Forkunnskaper Kvalitetsstyring og HMS (E4) Obligatorisk 1: Studentene skal kunne gjøre rede for prinsippene i et kvalitetsstyringssystem, slik at de kan etablere et KS- system i bedriften. 2: Studentene skal kunne gjøre rede for prinsippene i HMS-arbeid både under prosjektering og utførelse av bygg- og anleggsprosjekter, og aktivt delta i HMSarbeid på byggeplass for å forebygge skade på liv og helse under byggingen. Studentene skal kunne forklare hensikten med å drive kvalitetsarbeid forstå betydningen med at kvalitet skal være en naturlig del av all planlegging og utførelse etablere et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven om styringssystemer utarbeide prosessbeskrivelser/ prosedyrer og sjekklister for både offentligrettslige og de privatrettslige kravene, samt kunne vurdere behov for revisjoner/ forbedringer utarbeide et system tilpasset den enkelte bygg- og anleggsplass basert på bedriftens kvalitetssystem være pådriver og motivator for HMS-arbeidet på bygge- og anleggsplassen, slik at kravene i Internkontrollforskriften overholdes gjennomføre sikker jobbanalyse, vernerunder og oppbygging av stoffkartotek på byggeplassen kjenne til kravene i Byggherreforskriften gjøre rede for hensikten med en HMS plan for et prosjekt, samt kunne utarbeide denne i henhold til kravene i Byggherreforskriften kunne utarbeide prosedyrer og sjekklister for å dokumentere at lov og forskrift blir oppfylt og etterlevd. Kvalitet og kvalitetssikring. Internasjonale standarder. Kvalitetssikringssystemet. HMS- plan. IK- forskriften. Byggeherreforskriften. Forelesninger, oppgaveløsning. Arbeidskrav i E4 for Bygg / Anlegg Prøver Innlevering / lab. Annet Stikking og nivellering 2 Materialkunnskap 2 1 Kvalitetsstyring og HMS 2 1 Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Kalkulator Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 26/99

27 12.2 BYGG / ANLEGG Emne 5 Forkunnskaper Bygg- og anleggskonstruksjoner (E5) Obligatorisk 1: Studentene skal kunne anvende aktuelle krav og metoder i forbindelse med grunnarbeider knyttet til ulike bygg og anleggskonstruksjoner. 2: Studentene skal kjenne til vanlig brukt utstyr på bygg og anleggsplasser. Studentene skal kunne anvende ulike krav vedrørende fundamentering og oppbygging av fyllinger for veger og plasser forklare ulike metoder for sikring av byggegruver, drenering og tilbakefylling av konstruksjoner forklare ulike krav knyttet til sikkerhet på bygg og anleggsplasser forklare bruk av utstyr som anvendes til betong, montasjearbeider, boring, sprengning og masseforflytning Prinsippene for påførte belastninger og opptredende spenninger på bygg og anleggskonstruksjoner. Gjennomgang av alternative løsninger til bærekonstruksjoner for bygg, bruer, dammer, forstøtningsmurer, samt fundamenter og veger. Sikringsmetoder for byggegroper, vegskjæringer og grøfter. Generelt om HMS og Byggherreforskriften. Stillasbygging og vanlig utstyr og maskiner for bygg og anlegg Noe forelesning, men hovedvekt på forberedte byggeplassbesøk med rapportskriving og framføringer. Forkunnskaper Konstruksjonslære 1 (E5) Obligatorisk Studentene skal kunne angi størrelsen på krefter i konstruksjonselementer og sammenføyninger og kunne utføre enkle statiske beregninger. Studentene skal kunne finne resultanten til krefter beregne krefter i statisk bestemte konstruksjoner forstå likevektsprinsipper Kraftbegrepet. Resultanten til krefter. Likevekt og opplagerkrefter. Leddkrefter. Tyngdepunkt, arealmoment og motstandsmoment til enkle flater og profiler. Forelesninger, oppgaveløsning. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 27/99

28 Forkunnskaper Tegningsforståelse / IKT (E5) Obligatorisk Studentene skal kunne lese, fortolke og utarbeide tegninger for arbeider i aktuelle tiltaksklasser. Studentene skal kunne tolke all informasjon i prosjektdokumentenes tegningsdel som gjelder eget fagområde bruke relevant informasjon i prosjektdokumentenes tegningsdel for andre fagområder utarbeide skisser for hånd og anvende IKT som hjelpemiddel ved bruk av enkle tegneprogram forklare NS-standardene vedr. bygg- og anleggstegninger Innføring i tegningsforståelse for byggfag og tilhørende fagområder. Tegningsstandarder. Lesing av tegninger. Utførelse av tegninger. Forelesninger, oppgaveløsning. Forkunnskaper Vurdering Eksamen Studiemateriell Mekanikk (E5 Bygg) Lokalt fag Studentene skal gis grunnleggende konstruksjonsforståelse slik at de kan bestemme dimensjoner på enkle konstruksjonselementer. Studentene skal kunne bruke teknisk tabell og velge mellom aktuelle konstruksjonsprofiler bestemme materialfastheter bruke dimensjoneringstabeller nyttiggjøre seg V-, N- og M b -diagrammer Normal-, skjær- og bøyespenninger, V-, N- og M b -diagrammer. Dimensjonering av enkle konstruksjoner utsatt for normalkrefter, bøying og knekking. Forelesninger, oppgaveløsning. Se kapittel om vurdering. Emnet kan trekkes ut til eksamen Se bokliste. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 28/99

29 Forkunnskaper Vurdering Eksamen Studiemateriell Søknadsprosedyrer (E5) Obligatorisk Studentene skal kunne planlegge og utarbeide søknad om byggetillatelse for aktuelle tiltaksklasser iht. lover, forskrifter og veiledninger. Studentene skal kunne anvende plan- og bygningsloven med forskrifter i det daglige arbeidet ta hensyn til arealplaner ved planlegging og utarbeidelse av byggesøknad sette seg inn i og anvende lokale vedtekter anvende aktuelle skjemaer og Byggblanketter Aktuelle lover og forskrifter innen byggesaksbehandling. Lokale bygningsvedtekter. Offentlig saksbehandling. Fylkes-, kommune-, regulerings- og bebyggelsesplaner. Utarbeidelse av komplett søknad. Forelesninger, informasjonsinnhenting på internett, oppgaver individuelt og i grupper frem mot et søknadsprosjekt. Se kapittel om vurdering. Emnet kan trekkes ut til eksamen. Se bokliste. Arbeidskrav i E5 for Bygg / Anlegg Prøver Innlevering / lab. Annet Bygg- og anleggs-. konstruksjoner 2 Konstruksjonslære 1 2 Tegningsforståelse / IKT 2 1 Mekanikk 2 Søknadsprosedyrer 1 2 Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Formelsamling og tabeller for konstruksjonslære og for mekanikk. Passer, linjal med mål, blyant: HB + 1H/2H Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 29/99

30 12.3 BYGG Emne 6 Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Forkunnskaper Anbud / kontrakter (E6) Obligatorisk Studentene skal kunne utarbeide anbud og tilbud, gjennomføre kontraktsforhandlinger og inngå kontrakt med tiltakshaver. Studentene skal kunne utarbeide anbud / tilbud iht. gjeldende standarder beskrive entrepriseformer og gjøre bruk av standardkontrakter kjenne til prosedyrer for offentlige innkjøp Prinsippene for anbud i henhold til gjeldende standarder. Entrepriseformer og tilhørende standarder (hovedentreprise, totalentreprise, delt entreprise, underentreprise). Kontraktsinngåelse generelt, samt bruk av standardkontrakter. Offentlige innkjøp lover og praksis. Forelesninger og gruppearbeide med mulighet til fordypning innen ønsket tema som faget dekker (en eller flere standarder). Gruppeoppgaven presenteres i plenum Typer fag Betongkonstruksjoner (E6) Obligatorisk Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 1: Studentene skal kunne dimensjonere enkle betongkonstruksjoner etter gjeldende standarder. 2: Studentene skal kunne planlegge og kontrollere montering av betongelementer i bygg. 3: Studentene skal kunne lese og utarbeide betong- og armeringstegninger. Studentene skal kunne: dimensjonere enkle dekker, bjelker og korte søyler i samsvar med gjeldende standarder. forklare de vanligste betongelementtyper forklare virkemåten til et betongelementbygg forstå og tegne enkle betong- og armeringstegninger Grunnleggende om betongens egenskaper og virkemåte. Dimensjonering for moment og skjærkraft. Nedbøyning- og rissviddeberegninger. Noe bruk av programvare for tverrsnittsberegninger. Betong og armeringstegninger med bøyelister. Forelesninger, oppgaveløsning. Det vil bli utført lab-forsøk og demonstrasjon av betongen virkemåte på skolens betonglaboratorium. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 30/99

31 Stål- og trekonstruksjoner (E6) Obligatorisk Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 1: Studentene skal ha grunnleggende kunnskaper om praktisk bruk av tre og stål som konstruksjonsmateriale 2: Studentene skal kunne dimensjonere enkle tre- og stålkonstruksjoner etter gjeldende standarder. 3: Studentene skal ha kjennskap til planlegging og bygging av enkle tre- og stålkonstruksjoner og kunne tolke tegninger. Studentene skal kunne ta hensyn til treets egenskaper i forhold til ytre påkjenninger som fukt, temperatur ved prosjektering. velge fasthetsklasse og materialkvalitet på konstruksjonsstål til bygningskonstruksjoner ut fra bruksområde og økonomi beskrive prøvemetoder for kontroll av tre- og stålkvalitet anvende gjeldende standarder for tre- og stålkonstruksjoner forklare grunnlaget for dimensjonering dimensjonere bjelker og søyler velge ut riktig dimensjon for bjelker, sperrer og stendere i sammensatte konstruksjoner ut fra aktuelle kilder dimensjonere spiker- og bolteforbindelser i trekonstruksjoner dimensjonere bolteforbindelser i stål forklare de viktigste profiltyper og deres karakteristika og kjenne kriteriene for valg av profil beskrive hvordan ulike bæresystemer i tre og stål er bygd opp skissere vanlige detaljutforminger og redegjøre for deres innvirkning på konstruksjonens kvalitet og pris lese tre- og ståltegninger for bygg og anvende informasjonen til kontroll av utførelsen Grunnleggende om treets og stålets egenskaper og virkemåte. Forskjellige spenningstilstander. Dimensjonering for moment og skjærkraft. Beregning av nedbøyning. Knekking og aksialkrefter. Bolter og bolteforbindelser. Bruk av programvare for tverrsnittsberegninger. Forelesninger, oppgaveløsning. Arbeidskrav i E6 for BYGG Prøver Innlevering / lab. Annet Anbud / kontrakter 2 Betongkonstruksjoner 2 2 Stål- og tre konstruksjoner 2 2 Studiemateriell Vurderingsform Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Hjelpemidler på eksamen Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 31/99

32 12.4 BYGG Emne 7 Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Stikking 2 (E7) Obligatorisk Forkunnskaper Emne 2 Studentene skal kunne planlegge og utføre måle- og beregningsarbeider ut fra koordinat- og høydefastmerker ved hjelp av moderne måleutstyr. Studentene skal kunne gjennomføre et nivellement og føre tilhørende målebok kontrollere koordinater på kart og terreng i forhold til fastpunkter utføre måleoppdrag på en byggeplass og gjøre bruk av totalstasjon utføre volumberegninger av masser på tomter, veier og grøfter sette opp salinger og fastmerker Fastmerke-, tverrprofil- og lengdeprofiløvelser. Beregning, utsetting og innmåling av koordinater og høyder med nivellerkikkert, laser og totalstasjon. Føring av målebok. earbeider ved bygg og anlegg. Masseberegning. Innføring og bruk av Gemini Terreng (el. liknende). Forelesninger, oppgaveløsning, instrumentøvelser, ekskursjoner til byggeplasser. Konstruksjonslære 2 (E7) Obligatorisk Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 Studentene skal kunne identifisere de karakteristiske laster som kan påvirke konstruksjonen i henhold byggeforskriftenes krav til konstruksjonssikkerhet. Studentene skal kunne: bestemme snølaster, vindlaster, egenlaster og nyttelaster etter gjeldende standarder anvende lastene på aktuelle konstruksjoner utføre enkle statiske beregninger sett i forhold til konstruksjonsfagene Sikkerhet og pålitelighet, dimensjoneringsprinsipp, lastbestemmelse, lastvirkninger og statiske systemer. Bruk av NS 3490 Prosjektering av konstruksjoner, krav til pålitelighet, NS Egenlaster og nyttelaster, NS Snølaster, NS Vindlaster Forelesninger og oppgaveløsning. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 32/99

33 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) (E7) Obligatorisk Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 1: Studentene skal kunne referere de kulturelle og bruksmessige verdier den bestående bygningsmassen representerer og de krav myndighetene stiller til bygningsvern. 2: Studentene skal kunne planlegge og lede utbygging og ombygging i aktuell tiltaksklasse, med tanke på praktiske, estetiske, økonomiske og miljømessige krav. 3: Studentene skal kunne planlegge og lede det løpende vedlikeholdet av bygget med tanke på økonomi, funksjonalitet og miljø. Studentene skal kunne: beskrive ulike stilarter i arkitekturen i Norge angi hvilke lover som regulerer verneverdige bygninger og kunne navngi de offentlige myndigheter som ivaretar bygningsvernet forklare de kriterier som legges til grunn for aktivt vern av bygninger og kunne referere sentrale krav offentlige myndigheter stiller med tanke på sikkerhet, kvalitet og kulturvern av bygninger identifisere og illustrere eldre utførelsesmåter for vanlige bygningskonstruksjoner som vegger, tak, bjelkelag og bygningsdeler registrere byggskader og kunne prosjektere utbedringsmåter tilfredsstille de spesielle HMS-kravene som gjelder ved planlegging og utføring av utbedrings- og ombyggingstiltak kombinere bruk av gamle og nye materialer og kunne foreslå løsninger som tilfredsstiller praktiske og estetiske krav utføre en tilstandsanalyse og ut fra denne kunne utarbeide forslag til vedlikeholdsplan for et bygg fremme bygningsmessige energisparetiltak og kunne dokumentere forventet besparelse Om byggeskikk og stilarter i arkitekturen. Bygningsvern. Bygningskonstruksjoner. Byggskader og eldre bygningslovgivning. Årskostnader. Tilstandsanalyse og vedlikeholdsplanlegging. Energiøkonomisering. HMS-krav ved utbedrings- og ombyggingstiltak. Forelesninger, oppgaveløsning. Arbeidskrav i E7 for Bygg Prøver Innlevering / lab. Annet Stikking Konstruksjonslære Forvaltning, drift 2 1 og vedlikehold Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Kalkulator Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 33/99

34 12.5 BYGG Emne 8 Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: Bygningsproduksjon / byggeplassledelse (E8) Obligatorisk Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 Studentene skal kunne: planlegge, lede og ferdigstille et bygg i henhold til utarbeidede fremdriftsplaner, tegninger og tekniske beskrivelser. sette opp en teknisk beskrivelse ut fra tegning og Norske standarder, og kunne kalkulere et bygg i aktuell tiltaksklasse. Studentene skal kunne gjennomføre grunnleggende kalkulasjon ut i fra teknisk beskrivelse. ta del i prosjektledelse og ta ansvar for kostnadsoppfølgning og ressursbruken på byggeplassen. Studentene skal kunne: innhente nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter lage framdriftsplaner som viser aktivitetenes plassering i tid og innbyrdes avhengighet, og i forhold til kalkulert tidsforbruk etablere og vedlikeholde et kvalitetssikringssystem på en byggeplass kontrollere om toleransekravene i gjeldende standarder er oppfylt foreta avviksregistrering og avviksmelding, kunne vurdere forslag til nødvendige tiltak og eventuelt kunne fastsette tiltak ifølge fullmakt. foreta kalkulasjon av selvkost for et byggeprosjekt i aktuell tiltaksklasse basert på netto materialpriser og arbeidskostnader foreta riggkalkulasjon etter selvkostprinsippet bygge opp enhetspriser for de mest aktuelle bygningsdelene foreta etterkalkyle ved avsluttet oppdrag kalkulere og analysere prosjekter ved hjelp av IKT utarbeide akkordforslag på bakgrunn av avtaleverket mellom partene i arbeidslivet og de aktuelle tariffene for byggfagene forklare sammenhengen mellom effektiv ressursbruk og lønnsomhet i prosjektet ta ansvar for kostnadsoppfølging under byggingen, utarbeide grunnlag for delfaktura i en periode og sette opp korrekt delfaktura utarbeide grunnlag for å sette opp faktura for endrings-, tilleggsarbeid og prisstigningsfaktura Gjennomgang av aktuelle tillatelser som må innhentes. Framdriftsplaner samt kvalitetssikring og avviksmeldinger. Kalkulasjon av enkeltposter, rigg og hele byggeprosjekter både manuelt og ved hjelp av IKT. Analyser og etterkalkyle av prosjekter. Utarbeidelse av akkordgrunnlag, avdragsnota, perioderapporter og tilleggsfakturaer. Forelesninger, oppgaveløsning. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 34/99

35 Anleggsdrift (E8) Obligatorisk Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 Studentene skal kunne: vurdere geotekniske forhold planlegge og lede masseforflytningsarbeider planlegge og lede utførelse av vei og VA-arbeider Studentene skal kunne utføre enkle grunnundersøkelser og ut fra disse vurdere behov for geoteknisk ekspertise forklare konsekvensene av å fundamentere på grunn med varierende bæreevne beregne jordtrykk mot kjelleryttervegger og enkle støttemurer utføre enkle metoder for beregning av sprengningsarbeider beregne kapasitet og bruksområde til utstyr for boring og sprengningsarbeider beregne kapasitet og bruksområde til ulike typer masseforflytningsutstyr vurdere behov for sikringsarbeider planlegge og lede grøftearbeider etter gjeldende lover og forskrifter velge rett ledningsmateriell forklare dimensjoneringsgrunnlag, veityper og veiklasser beregne linjeføring planlegge og gjennomføre trafikksikring og arbeidsvarsling ved arbeid på trafikkert området Forskjellige grunnundersøkelser og prøvetakelsesmetoder. Beregningsmetoder for jordtrykk og bæreevner for støttemurer og fundamenter. Pallsprengning - metode og kapasiteter. Masseforflytting utstyr og kapasiteter. Grøftearbeider og fjellsikring. Trafikksikring og arbeidsvarsling. Forelesninger, oppgaveløsning og laboratoriearbeider. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 35/99

36 Typer fag Bygningsfysikk (E8) Obligatorisk Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 1: Studentene skal kunne beskrive ytre klimafaktorer som påvirer materialer, konstruksjoner og byggemåter og vurdere forebyggende bygningsmessige tiltak for å møte disse påkjenningene. 2: Studentene skal kunne planlegge varmeisolasjon og vindtetting av bygg etter forskriftens krav og ut fra energiøkonomiske aspekter. 3: Studentene skal kunne beskrive de viktigste begreper og måleregler for lyd og hvordan lyd fysisk forplanter seg. De skal kunne prosjektere vanlige lydskille- konstruksjoner i samsvar med kravene i byggeforskriftene 4: Studentene skal kunne forklare de forskjellige faser i et brannforløp og den brannbelastning som kan oppstå. Studentene skal kunne definere aktuelle temperaturvariabler og bruke disse i beregninger av energi og effektbehov forklare hvordan vind og nedbør påvirker bygget, og foreslå konstruksjonsmessige tiltak som minsker de skadelige virkningene forklare virkningen av solstråling gjennom byggets vinduer og på byggets overflate og kunne velge materialer og løsninger som forhindrer skadelig virkninger treffe tiltak mot eventuell gass fra grunnen kunne foreta varmestrømsberegninger gjennom forskjellige konstruksjoner og kunne finne deres U-verdi ut fra gjeldende standarder og forskrifter fortolke og dokumentere forskriftens krav til tetthet og varmeisolasjon for bygninger, kunne bedømme vindtettingens energiøkonomiske betydning og kunne foreslå riktige tekniske løsninger foreta omfordelingsberegninger innenfor de varmetaps- og energirammer som er fastsatt i byggeforskriftene analysere en konstruksjon med hensyn til fuktgjennomgang eller kondens og kunne treffe nødvendige forbedringstiltak beregne nødvendig energi- og effektforbruk for et enkelt bygg på et angitt sted kunne gjøre rede for begrepene lyd og støy, luftlydisolasjon, trinnlydnivå og etterklangstid, og kunne presisere forskriftenes krav foreslå alternative konstruksjoner av innervegger og etasjeskillere i forhold til ønsket lydisolasjon foreslå bygningsmessige tiltak for reduksjon av støy fra tekniske installasjoner og fra trafikk benytte og forklare branntekniske begreper og definisjoner foreslå alternative konstruksjoner for aktuell brannbelastninger fastlegge byggeforskriftenes krav til brannmotstand i alle bygningsdeler, bestemme kravene til brannteknisk klassifisering for alle overflater, og velge alternative konstruksjoner og materialer forklare den fare røykgassene representerer og de krav som stilles til rømningsveier Fremgår av delmål. Forelesninger, oppgaveløsning. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 36/99

37 Arbeidskrav i E8 for BYGG Prøver Innlevering / lab. Annet Bygningsproduksjon og byggeplassledelse 1 2 Anleggsdrift 2 Bygningsfysikk 2 1 Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Kalkulator Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 37/99

38 12.6 BYGG Emne 9 Utdanningsplaner for tekniske linjer skolen i Kristiansand Rev.: DAK for bygg og anlegg (E9) Lokalt fag Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 Studentene skal kunne anvende grunnleggende deler av tegneprogrammet ArchiCAD for å kunne produsere tekniske tegninger Studenten skal kunne Bygge opp 3D-modeller Utarbeide arbeidstegninger Presentere datamodeller / tegninger Vise detaljforståelse Grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i tegneprogrammet ArchiCAD. Innføringen omfatter tegneverktøy, oppbygging av 3D- modell, arbeidstegninger, presentasjon og detaljforståelse.. Forelesninger og oppgaveløsninger. Gjennomføre et antall obligatoriske praktiske tegneøvinger. Arealplanlegging (E9) Se omtale under ANLEGG Arbeidskrav i E9 for BYGG Prøver Innlevering / lab. Annet DAK for bygg og anlegg 1 2 Arealplanlegging 1 2 Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. PC med nødvendig programvare Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 38/99

39 12.7 BYGG Emne 10 Prosjektadministrasjon Lokalt fag Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 1: Studentene skal kunne initiere, planlegge og gjennomføre et prosjekt. 2: Studentene skal kunne utarbeide relevant dokumentasjon. Studentene skal kunne: gjøre rede for hensikten med en prosjektadministrasjon utarbeide behovspesifikasjon på system, delsystem og lavere nivåer etter behov gjøre rede for initierings- og planleggingsprosessen gjøre rede for produktets funksjon, basert på kundekrav og andre relevante krav ta hensyn til relevante direktiver, lover og standarder som gir regler for utforming av spesifikasjoner og ønsket prosjektresultat bruke IT-baserte prosjektstyringsverktøy som hjelp i planlegging og oppfølging av aktiviteter, ressurser, kostnader, tidsforbruk og nettverksplanlegging se sammenhengen mellom arbeidsomfang, varighet og ressurser i prosjektplan identifisere avvik i ressurstid, kostnad og leveringstid, samt foreslå korrigerende tiltak og gjennomføre endringer formulere prosjektets resultatmål, effektmål og utarbeide problemstilling, teorigrunnlag og metode/arbeidsopplegg utarbeide dokumentasjoner for å møte myndighetskrav angående helse, miljø og sikkerhet utarbeide planer for prosess, tilvirkning, kvalitetssikring og installasjon utarbeide anbud og tilbud og vurdere aktuelle kontrakttyper utarbeide administrative og faglige dokumenter og aktuelle prosjektrapporter utarbeide nødvendig service- og brukerdokumentasjon Egenskaper ved prosjekt og prosjektadministrasjon, initierings- og planleggingsprosess, målformulering; resultatmål og effektmål, behovsspesifikasjon på flere nivåer, produktets funksjon i forhold til kundekrav og andre relevante krav, relevante direktiver, lover og standarder, utforming av kravspesifikasjoner, bruk av databasert prosjektsyringsverktøy som hjelp i planlegging og oppfølging av aktiviteter, ressurser, kostnader, tidsforbruk og nettverksplanlegging, avvikshåndtering i ressurstid, kostnad og leveringstid, dokumentasjon iht myndighetskrav vedrørende HMS, prosjektplaner for prosess, tilvirkning, kvalitetssikring og installasjon, kontrakttyper, administrative og faglige dokumenter, prosjektrapporter, service- og brukerdokumentasjon Forelesninger, oppgaveløsning, bruk av databasert prosjektstyringsverktøy. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 39/99

40 Hovedprosjekt Obligatorisk Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 Studentene skal få kjennskap til prosjekt som arbeidsform gjennom å jobbe i grupper med konkrete prosjekter tilknyttet det lokale næringsliv. Studentene skal gjennom praktisk prosjektarbeid anvende faglige kunnskaper de har tilegnet seg i fordypningsfagene. Det skal gjennomføres et mindre prosjekt som skal være et treningsgrunnlag for hovedprosjektet. Studentene skal bli kjent med: prosjektstyringsverktøy fremdriftsplaner ansvar for utførelse av deloppgaver prosjektledelse skriftlig dokumentasjon av utført arbeid muntlig presentasjon av utført arbeid Studentene skal aktivt være med i en idéskapningsfase til hovedprosjektet. studentene skal forstå betydningen av eierskap til et prosjekt ideene skal presenteres muntlig og skriftlig studentene skal søke på det prosjekt de ønsker å delta i skape en positiv konkurranse om de beste prosjektideer de beste ideene skal gjennomføres som hovedprosjekt Hovedprosjektet skal: utføres av grupper på 3-5 studenter ha en prosjektleder være tverrfaglig være faglig relevant utføres i samarbeid med lokalt næringsliv leveres med skriftlig sluttrapport presenteres muntlig ha en veileder og styringsgruppe fra skolens lærere lige mål: relevante problemstillinger fra egen fordypning øke den tverrfaglige forståelse øke evnen til å vurdere forskjellige løsninger utførelse og dokumentasjon av beregninger I faget inngår muntlig kommunikasjon blant annet ved foredrag, presentasjoner, instruksjoner, debatter og formelle og uformelle møter. Studenten skal tilegne seg holdninger til og forståelsen av den betydning som god og nøyaktig kommunikasjon har for både arbeidsliv og samfunnsliv. Bli kjent dag. Aktiviteter for å gjøre studentene kjent med hverandre. Forelesninger i prosjektstyring. Innføring i prosjektverktøyet Microsoft Project. Forelesning om rapportskriving. Rammebetingelser for idéskapning. Innføring i skriving av møtereferater og statusrapporter. Generell informasjon om dokumentasjonskrav. Arbeidsformen er prosjektbasert med vekt på ansvar for egen læring og eget initiativ. Det legges vekt på at alle studenter skal få trening i å presentere resultater av arbeid for andre. Ukentlige møter mellom prosjektleder/ eventuelt hele gruppen og skolens veileder. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 40/99

41 Arbeidskrav i E10 for BYGG Prøver Innlevering / lab. Annet Prosjektadministrasjon 1 1 Hovedprosjekt Godkjent miniprosjekt Godkjent hovedprosjekt Studiemateriell Vurderingsform Eksamen Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Vurdering av hver enkelt student gjøres på bakgrunn av prosjektprosessen, innlevert skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner. Størst vekt legges på den skriftlige sluttrapporten. Se kapittel 7 om vurdering. Hovedprosjektet avsluttes med en tverrfaglig prosjekteksamen som består av et individuelt oppsummeringsnotat og en muntlig eksaminasjon. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 41/99

42 12.8 ANLEGG Emne 6 Anbud / kontrakter (E6) Se omtale av faget under fordypning Bygg (E6). Betong og stålkonstruksjoner (E6) Lokalt fag Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 1: Studentene skal kunne dimensjonere enkle betong- og stålkonstruksjoner etter gjeldende standarder. Studentene skal kunne tolke betong- og stålkonstruksjonstegninger. 2: Studentene skal kunne planlegge utstøping og kunne lede utførelse av støpearbeider i klasse normal kontroll. 3: Studentene skal kunne gjøre rede for planlegging og bygging av enkle betong- og stålkonstruksjoner. Studentene skal Gjøre rede for gjeldende standarder for betong- og stålkonstruksjoner. Dimensjonere enkle betongkonstruksjoner, innenfor dekker, søyler, bjelker, fundamenter og støttemurer. Dimensjonere enkle stålkonstruksjoner, innenfor søyler og bjelker. Utarbeide støpeprosedyrer i henhold til gjeldende kvalitetskrav. Kontrollere armering, former, forbehandling av former og sikring av utsparinger i samsvar med beskrivelse og tegninger. Kunne lede arbeide i forbindelse med enkle betong- og stålkonstruksjoner. Planlegge og lede montering av betongelementer. Fremgår av fagets delmål Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 42/99

43 Arbeidskrav i E6 for ANLEGG Prøver Innlevering / lab. Annet Anbud / kontrakter Betong og stålkonstruksjoner Studiemateriell Vurderingsform Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Hjelpemidler på eksamen Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 43/99

44 12.9 ANLEGG Emne 7 Arealplanlegging (E7) Lokalt fag Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 1: Studentene skal kjenne til regelverket for arealplanlegging 2: Studentene skal kjenne oppbygging og saksbehandling for planer etter plan- og bygningsloven 3 Studentene skal kunne utarbeide en enkel reguleringsplan Studentene skal kjenne til planbestemmelsene i plan- og bygningsloven kjenne til aktuelle forskrifter og rikspolitiske retningslinjer for planlegging Studentene skal kjenne innhold, oppbygging og saksbehandling for fylkes-, kommune-, regulerings- og bebyggelsesplan Studentene skal kjenne til de ulike reguleringsformålene i en reguleringsplan kunne utarbeide en digital reguleringsplan for et mindre område og utarbeide tilhørende reguleringsbestemmelser. Lover og regler for planlegging. Forskjellige planer etter plan- og bygningsloven. Planverktøy. i reguleringsplan. Praktisk utforming av reguleringsplan. Forelesninger, oppgaveløsning, bruk av dataprogram, feltarbeid, utforming av digital reguleringsplan med forskrifter som gruppearbeid. Stikking 2 (E7) Se omtale av faget under fordypning Bygg (E7). Konstruksjonslære 2 (E7) Se omtale av faget under fordypning Bygg (E7). Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 44/99

45 Arbeidskrav i E7 for ANLEGG Prøver Innlevering / lab. Annet Arealplanlegging Stikking 2 Konstruksjonslære 2 Studiemateriell Vurderingsform Hjelpemidler på eksamen Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 45/99

46 12.10 ANLEGG Emne 8 Kommunalteknikk 1 (E8) Lokalt fag Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 1: Studentene skal kunne dimensjonere og beregne ledningene i et grensystem for vann og avløp. Studentene skal kunne velge og beregne riktig kapasitet på pumpeutstyr for VA-systemer. 2: Studentene skal ha kjennskap til rensing av drikke- og avløpsvann og til slambehandling. 3: Studentene skal kunne prosjektere mindre avløpsanlegg etter forskrift om begrensning av forurensning. 4: Studentene skal kunne vurdere valg av ledningsmateriell og utstyr for bygging og drift av drikkevanns- og avløpsanlegg. 5: Studentene skal kunne delta i drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg i en kommune, og gjøre rede for den kommunale avfallshåndteringen. 6: Studentene skal kunne lede grøftearbeider etter gjeldende lover og forskrifter. Studentene skal kunne gjøre rede for grunnleggende hydrauliske prinsipper anvendt på VA-sektoren. finne nødvendige dimensjoner for VA-ledninger ut fra forskjellige enkle hydrauliske formler og nomogrammer. velge forskjellige pumpetyper til forskjellige formål. gjøre rede for drikkevannsforskriften og andre aktuelle forskrifter. beskrive de enkelte prosessenhetene for rensing av drikkevann og avløpsvann. beskrive de vanligste behandlingsmetodene for slam fra kloakkrenseanlegg. vurdere og avgjøre om et område egner seg for utslipp ut fra kravene i forskriften. prosjektere og kontrollere bygging og drift av et separat avløpsanlegg for spredt bebyggelse. ADK-1 teorien. gjøre rede for ledningsmaterialer innenfor VA-bransjen. beskrive trykkreduksjonsutstyr og trykksoner i vannforsyningssystemet. beregne forankringskrefter og kunne vurdere forankringsbehov for trykkledninger ut fra tabeller. lede arbeid med drift og vedlikehold av ledningsnett, samt drift av avfallsplasser. beskrive behandlingsmetodene for kommunalt avfall. vurdere sikkerheten ved grøftearbeid og kunne iverksette nødvendige sikkerhetstiltak. Fremgår av fagets delmål Forelesninger, oppgaveløsning, prosjektoppgaver, bruk av datablad, ekskursjoner mm. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 46/99

47 Anleggsdrift / byggplassledelse (E 8) Obligatorisk fag Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 1: Studentene skal kunne beregne kapasiteten til maskiner utstyr og personell ut fra tekniske og økonomiske forutsetninger. 2: Studentene skal kunne planlegge,lede og ferdigstille et anlegg. 3: Studentene skal kunne kalkulere et anleggsprosjekt i aktuell tiltaksklasse. Studentene skal kunne gjennomføre grunnleggende kalkulasjon ut fra teknisk beskrivelse. 4: Studentene skal kunne ta del i prosjektledelse og ta ansvar for kostnadsoppfølgning og ressursbruken på anleggsplassen. Studentene skal kunne Gjøre rede for maskintyper og bruksområder, og maskinenes kapasiteter. Beregne timepris og kunne vurdere lønnsomheten av en investering. Gjøre rede for sertifisering av personell og for godkjenningsordninger for maskiner og utstyr. Innhente nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter. Utarbeide riggplaner og vurdere ressursbehov. Lage framdriftsplaner med aktiviteter og tidsbehov, i forhold til kalkulert tidsforbruk. Etablere og vedlikeholde et kvalitetssikringssystem på en anleggsplass med avviksregistrering. Foreta kalkulasjon av selvkost for et anleggsprosjekt i aktuell tiltaksklasse basert på netto materialpriser og arbeidskostnader. Foreta riggkostnader etter selvkostprinsippet. Bygge opp enhetspriser for de aktuelle beskrivelsesposter. Foreta etterkalkyle ved avsluttet oppdrag. Gjøre bruk av IKT-verktøy i prosessene. Utarbeide akkordforslag på bakgrunn av avtaleverket mellom partene i arbeidslivet og de aktuelle tariffer som anvendes innenfor anleggsområdet. Gjennomføre byggemøter. Forklare sammenhengen mellom effektiv ressursbruk og lønnsomhet i prosjektet. Ta ansvar for kostnadsoppfølging under prosjektgjennomføringen. Utarbeide grunnlag for fakturaer og sette opp delfaktura/sluttfaktura. Utarbeide grunnlag for å sette opp faktura for endrings-,tilleggsarbeid og prisstigningsfaktura. Fremgår av fagets delmål Forelesninger, oppgaveløsning, prosjektoppgaver, bruk av datablad, ekskursjoner med mer. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 47/99

48 Arbeidskrav i E8 for ANLEGG Prøver Innlevering / lab. Annet Kommunalteknikk 1 Anleggsdrift / byggplassledelse Studiemateriell Se bokliste Vurderingsform Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Hjelpemidler på eksamen Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 48/99

49 12.11 ANLEGG Emne 9 Anleggskonstruksjoner (E9) Lokalt fag Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 Studentene skal kunne redegjøre for planlegging av og lede arbeid for utførelse av: masseflytting og massedisponering mindre veianlegg enkle bro- og kaikonstruksjoner enkle dammer Studenten skal kunne foreta masseberegning ved hjelp av profiler foreta massedisponering etter massenes egenskaper forholde seg til lov om vern av fortidsminner i utførelsen av arbeidet angi nødvendige lover og forskrifter om veianlegg utføre enkle geometriske beregninger av linjeføring vurdere undergrunn, aktuelle fyllingsmaterialer, oppbygging av fyllinger og krav til komprimering dimensjonere veiens overbygning beskrive krav til arbeidsutførelse og kontroll gjøre rede for produksjon og utlegging av veidekker beskrive de vanligste bro- og kaityper lede arbeidet i samsvar med de vanligste produksjonsmetoder for broer, kaier, dammer og vannkraftverk gjøre rede for trykkforhold i vann et er beskrevet ved delmålene for faget. Forelesninger, oppgaveløsning og byggeplassbesøk Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 49/99

50 Fjellarbeid (E9) Obligatorisk fag Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 1: Studentene skal kunne velge egnet utstyr og kunne planlegge og lede tilrigging og massetransport for fjellarbeid. 2: Studentene skal kunne planlegge og lede sprengningsarbeid ved dagbrudd og underjordsdrift og tilfredsstille teorikravene til sprengningssertifikat i klasse A. Studentene skal kunne vurdere alternative bormønstre og kunne vurdere de forhold som påvirker fragmenteringen. Anvende lover og forskrifter som gjelder fagområdet. 3: Studentene skal kunne planlegge og lede sikringsarbeid. Studentene skal kunne: Fastlegge kapasiteter for forskjellige typer bore- og transportutstyr og kunne velge egnet utstyr til arbeidsoppdrag. Planlegge bakstuffarbeid og beskrive reglene for ventilasjon av tunneler. Gjøre rede for de vanlige sivile sprengstoff og bruksområder. Velge egnet bormønster og beregne ladningsmengder. Planlegge tennerrekkefølge og rystelser. Kunne drøfte bore- og sprengningsplaner med skytebas. Velge dekningsmåter,lage rutiner for alle typer spregningsarbeider iht. lovverket. Vurdere behov for sikringsarbeid, og vurdere de forskjellige typer sikringsarbeid. Anvende lover og forskrifter som gjelder for arbeidsområdet. Fremgår av delmålene. Forelesninger, oppgaveløsninger, felt- og laboratorieøvelser. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 50/99

51 Geoteknikk (E9) Lokalt fag Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 1 Studentene skal kunne beskrive de viktigste mineralers og bergarters egenskaper og bruksområder og sentrale trekk i den lokale geologien. 2 Studentene skal kunne gjøre rede for spenninger og stabilitet og kunne utføre enkle geotekniske beregninger innenfor jordtrykk og fundamentering. 3 Studentene skal kunne gjøre rede for problemer forbundet med vannstrømning i løsmasser og kunne delta i arbeid ved fundamentering og spunting. Studentene skal kunne: gjøre rede for de vanligste mineraler og bergarter, og løsmassedannelser gjøre rede for aktuelle bruksområder for norske og lokale bergarter utføre de vanligste grunnundersøkelser og tester utføre enkle geotekniske beregninger innenfor jordtrykk, fundamentering og stabilitet beregne jordtrykk mot vegger og støttemurer. bestemme fundamentflate ut fra jordens bæreevne gjøre rede for de vanligste bruddformer i løsmasser, og ha kunnskap om kvikkleireproblematikk gjøre rede for de krav i Norsk Standard vedrørende komprimering. gjøre rede for Forskrift om graving og avstiving av grøfter. gjøre rede for sikringsmetoder i løsmasser og foreslå aktuelle tiltak for arbeidsutførelsen gjøre rede for konsekvensene av å fundamentere på grunn med varierende bæreevne og fare for telehiv Det vil bli utført felt- og laboratorieøvelser for klassifisering og identifisering av jordarter, med beregning av skjærfasthet og andre data. Fremgår ellers av delmålene. Forelesninger, oppgaveløsninger, felt- og laboratorieøvelser. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 51/99

52 Anleggsteknikk (E9) Lokalt fag Forkunnskaper Bestått sluttvurdering i Emne 2 1 Studentene skal kunne gjøre rede for spenninger og stabilitet samt kunne utføre enkle geotekniske beregninger innenfor jordtrykk og fundamentering. 2 Studentene skal kunne planlegge og lede utførelse av grunnarbeider i byggetomter og mindre veganlegg herunder masseflytting og massedisponering. 3 Studentene skal kunne planlegge enkle sprengningsarbeid. Studentene skal kunne: gjøre rede for de vanligste mineraler, bergarter og løsmassedannelser. beregne jordtrykk mot vegger og støttemurer. ha kunnskap om kvikkleireproblematikk gjøre rede for krav i Norsk Standard vedrørende komprimering. gjøre rede for konsekvensene av å fundamentere på grunn med varierende bæreevne og fare for telehiv foreta masseberegning ved hjelp av profiler. utføre enkle geometriske beregninger for linjeføring av veier gjøre rede for vegers overbygning og dekke. fastlegge kapasiteter for forskjellige typer bore- og transportutstyr og kunne velge egnet utstyr til arbeidsoppdrag. drøfte bore- og sprengningsplaner med skytebas. Fremgår av delmålene. Forelesninger, oppgaveløsninger. Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 52/99

53 Arbeidskrav i E9 for ANLEGG Prøver Innlevering / lab. Annet Anleggskonstruksjoner Anleggsteknikk * 1 1 Arealplanlegging 1 2 Studiemateriell Vurderingsform Se bokliste Emnet kan trekkes ut til eksamen. Det settes en felles sluttkarakter i emnet. Se kapittel 9 om vurdering og eksamen. Hjelpemidler på eksamen Informasjon om hjelpemidler på prøver, gis i Arbeidsplan for fag (ukeplan). Utdanningsplaner TF - v071 - Rev docx 53/99

Utdanningsplaner. (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole

Utdanningsplaner. (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole Utdanningsplaner (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole Rev. 25.09.2014 1 INNLEDNING 5 2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN 5 4 PLANVERKTØY 5 5 FAG OG TIMETALL 6 5.1 Innledning 6 5.2 Redskapsfag

Detaljer

Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning

Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning LØM-modulen Godkjent av Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) 16. februar 2010 LØM-modulen: økonomistyring (6 fagskolepoeng), organisasjon

Detaljer

Fagskolen land 1 uke etter moduleksamen kan bli eller blir avholdt. Låses 9. juni. Dokumentasjon sendes før sommerferien

Fagskolen land 1 uke etter moduleksamen kan bli eller blir avholdt. Låses 9. juni. Dokumentasjon sendes før sommerferien Eksamensplan VÅR 2011 (revidert 15. mars) Melding til faglærere: VGS: Fagskolen land Petr Nett Gammel ordning 13. mai 29. april Som stud Som stud 5. april Melding til sensorer: VGS 13.mai Fagskolen land:

Detaljer

Eksamensplan VÅR 2012

Eksamensplan VÅR 2012 Eksamensplan VÅR 2012 Videregående: Melding om sentral gitt eksamen Engelsk forberedelse vg2 Engelsk /norsk eksamen vg2 Forberedelse Tverrfaglig eksamen 2BR Tverrfaglig eksamen 2BR Forberedelse Tverrfaglig

Detaljer

Studieplaner. 2-årig teknisk fagskole. Rev. 28.9.2012. G \ Studieplaner - TF - v030 - Rev 2012-09-28.docx

Studieplaner. 2-årig teknisk fagskole. Rev. 28.9.2012. G \ Studieplaner - TF - v030 - Rev 2012-09-28.docx Studieplaner 2-årig teknisk fagskole Rev. 28.9.2012 G \ Studieplaner - TF - v030 - Rev 2012-09-28.docx 1 INNLEDNING 4 2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN 4 3 OPPTAKSKRAV 5 4 PLANVERKTØY 5 5 FAG OG TIMETALL

Detaljer

STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER SKOLEÅRET 2013-2014

STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER SKOLEÅRET 2013-2014 www.fagskolen.net STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER SKOLEÅRET 2013-2014 RETTET: 18.06.2013 INNOLD Generell info... 3 Annet studiemateriell (utenom bøker)... 3 Fellesfag for tekniske linjer...

Detaljer

LUB-beskrivelser: MASKIN

LUB-beskrivelser: MASKIN LUB-beskrivelser: MASKIN Innhold Emneoversikt for fordypning maskin:... 2 Emne 1:... 3 Emne 2:... 4 Emne 3:... 5 Emne 4:... 6 Emne 5:... 7 Emne 6:... 8 Emne 7:... 9 Emne 8:... 11 Emne 9:... 12 Emne 10:...

Detaljer

Eksamensplan VÅR 2013

Eksamensplan VÅR 2013 Eksamensplan VÅR 2013 SISTE FRIST FOR FØRING AV Standpunkt/modul KARAKTERER: VGS: Fagskolen Kurssenter 14. juni 14.juni- i eksamensfag må modulvurdering være registrert i skolearena en uke etter eksamen

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Fagfelt teknisk Fagretning: Fordypning: 2 Bygg og anlegg TIP (teknikk og industriell produksjon) Datateknikk Elektro Kjemi

Detaljer

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Linje for Bygg og Anlegg med fordypning Bygg fordypning Anlegg

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Linje for Bygg og Anlegg med fordypning Bygg fordypning Anlegg Plan for 2-årig teknisk fagskole Linje for Bygg og Anlegg med fordypning Bygg fordypning Anlegg Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 27. april 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORKLARING TIL

Detaljer

Eksamensplan høst 2012

Eksamensplan høst 2012 Aktuelle eksamener (med avtalt dato): 5 B01 Modul 2 52TB00B Modul 5 52TB00E Kvalitetsstyring og HMS FTB00H Søknadsprosedyrer FTB00F Anbud/kontrakter FTB00G. 5 B02 Modul 2 52TB00B Modul 5 52TB00E Kvalitetsstyring

Detaljer

Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING?

Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING? Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING? Ivar Lien, FiG 13.10.06 LOV-2003-06-20-56 1. Formål og virkeområde Lovens formål er å etablere et system for offentlig godkjenning av fagskoleutdanninger. Loven skal bidra

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Elektro Fordypning: Automatisering Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for Elektro (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Bygg Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for Bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

Plan for. Teknisk fagskole. Linje for Elektro

Plan for. Teknisk fagskole. Linje for Elektro Plan for Teknisk fagskole Linje for Elektro Fordypning: Elkraft www.nettfagskolen.no Fordypning Elkraft 1 www.nettfagskolen.no 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Anlegg Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for Bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning

Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Generell del (tidligere kalt Rammeplanen) Revisjon pr. 13. juni 2006 Supplert med kapittel 8 og 9 pr. 14. mai 2007 Oppdatert kapittel 9 samt presisering

Detaljer

Eksamensplan høst 2011

Eksamensplan høst 2011 TREKKEKSAMENER FAGSKOLEN HØSTEN 2011 5 B01 Modul 2 52TB00B Modul 5 52TB00E Kvalitetsstyring og HMS FTB00H Søknadsprosedyrer FTB00F Anbud/kontrakter FTB00G Klassen informeres om trekk i modul 5 torsdag

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER

STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER www.fagskolen.net RETTET: 16.06.2015 STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER SKOLEÅRET 2015-2016 INNOLD Generell info... 3 Annet studiemateriell (utenom bøker)... 3 Fellesemner for tekniske linjer...

Detaljer

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk Plan for 2-årig teknisk fagskole Datateknikk Fordypningene: Drift og sikkerhet 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN... 3 1.3 OPPTAKSKRAV... 4

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

www.ue.no Copyright UE Forlag

www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Næringslivsøkonomi, markedsføring, ledelse og organisasjon og fellesfag, Vg2 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Datateknikk Fordypning: Drift og sikkerhet Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for datateknikk (Vedtatt av NUTF 2005)

Detaljer

KEM Driftskonferansen 2008 www.nrl.no

KEM Driftskonferansen 2008 www.nrl.no SERVICE- OG FAGTEKNIKERUTDANNING KEM Driftskonferansen 2008 www.nrl.no Av Ole Larmerud Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS 1 NY FAGSKOLE NY, FORMELL UTDANNING AV SERVICETEKNIKERE SOM EN DEL

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-38 Tema: Kap.1 «Tall og tallforståelse» sammenligne og omregne hele tall ( ) og tall på standardform,

Detaljer

STUDIEPLAN. for. fagskoleutdanning i TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

STUDIEPLAN. for. fagskoleutdanning i TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON STUDIEPLAN for fagskoleutdanning i TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Studieplanen bygger på: Plan for utdanning Teknikk og industriell produksjon fordypning Maskinteknikk 2005 1.0 GENERELT FOR FAGSKOLEUTDANNING

Detaljer

Fagplan Produksjon og drift

Fagplan Produksjon og drift kompetanse i praksis www.collegium-consulting.no Adr: 2317 Hamar Tlf: Mobil: 90 50 34 55 Org.nr: NO 883 896 912 MVA Ajour: 22. september 2004 NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Produksjon og drift ½ år

Detaljer

Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng

Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 16.06.04 Endret av Dato: MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Datateknikk Fordypning: Programmering Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for datateknikk (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: REA3017, REA3018, REA3020 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk

Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med opplæring fram til fagbrev i maritim

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Mekatronikk Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Emnekode: FIN110_3, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Semester undervisningsstart og

Detaljer

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag Fagkode og fagnavn: REA3018 Teknologi og forskningslære 1 Type fag

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Maskinteknikk Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse for Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3028

Kjennetegn på måloppnåelse for Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3028 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning for yrkesfaglærere 2014/2015. Teknikk og industriell produksjon

STUDIEPLAN. Videreutdanning for yrkesfaglærere 2014/2015. Teknikk og industriell produksjon STUDIEPLAN Videreutdanning for yrkesfaglærere 2014/2015 Teknikk og industriell produksjon Et samarbeid mellom HiST, Avdeling for teknologi og NTNU, Program for lærerutdanning Tildeling i brev fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

www.yrkeslitteratur.no og www.lms.arena-ikt.no

www.yrkeslitteratur.no og www.lms.arena-ikt.no www.yrkeslitteratur.no og www.lms.arena-ikt.no Steinar Madsen Service og samferdsel vg1 tverrfaglig praksislæring Læreverkets fem tverrfaglige arbeidsområder Skoleåret deles inn i fem tverrfaglige praksisområder.

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3034, SAM3036 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk, samfunnsfag

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3005, SAM3007 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. februar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL ANLEGGSMASKINFØRERFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL ANLEGGSMASKINFØRERFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL ANLEGGSMASKINFØRERFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Formål En anleggsmaskinfører utfører varierte arbeidsoppdrag med ulike typer anleggsmaskiner og tilleggsutstyr.

Detaljer

Eksamensveiledning for elever og privatister. i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y. Gjelder fra våren 2016

Eksamensveiledning for elever og privatister. i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y. Gjelder fra våren 2016 Eksamensveiledning for elever og privatister i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y Gjelder fra våren 2016 Veiledningen er utarbeidet for elever og privatister. Den tar utgangspunkt

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1 Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes Design og håndverk, Vg1 UB-året Design og håndverk Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet som ønsker videreutdanning

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Nasjonal standard FTE03. Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning

Nasjonal standard FTE03. Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Nasjonal standard Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Fagretning elektro Fordypning elkraft Godkjent av Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) 11. november 2013 Toårig

Detaljer

Fagplan Logistikkmedarbeider

Fagplan Logistikkmedarbeider NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Logistikkmedarbeider ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene.

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene. Læringsutbytte for studieretninger ingeniør Læringsutbytte i fastsatt forskrift om rammeplan 3 Læringsutbytte som gjelder for alle bachelorkandidater i ingeniørutdanningene. Formuleringer i fastsatt forskrift

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Programområde for interiør og utstillingsdesign - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for interiør og utstillingsdesign - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for interiør og utstillingsdesign - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 23. mai 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Nasjonal standard. Maritim fagretning. Fordypningene:

Nasjonal standard. Maritim fagretning. Fordypningene: Nasjonal standard Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoleutdanninger Maritim fagretning Fordypningene: FTM01 dekksoffiser på ledelsesnivå FTM02 maskinoffiser på ledelsesnivå FTM03dekksoffiser

Detaljer

Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5

Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Grunnstudium 300 studiepoeng 5 år Kristiansand Opptakskrav Generell studiekompetanse og ett av fagene 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene 3MX/3FY/3KJ/3BI.

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag UB-året Etablering Markedsføring 1 Norsk/Matematikk Introduksjon Idémyldring

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Steinkjer fagskole jobber aktivt med å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner Skolen har hatt ulike former for kvalitetssystem. Frem til 2010 var

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer