Nasjonal strategi for tilrettelegging for gående

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal strategi for tilrettelegging for gående"

Transkript

1 Nasjonal strategi for tilrettelegging for gående

2 Noen fakta om gående

3 Gåing er: Billig, sundt, koselig, avslappende og feminint. Men også farlig, kalt, vått, glatt, utrykt og til tider kjedelig. Nødløsning. Assosieres med tur ikke transport. Går for å våkne om morgenen. Sosialt - Kan stoppe å prate med folk. Kilde: Kvalitativ studie i Oslo om transportmidler 1995

4 Begrunnelser for transportmiddelvalg De som vanligvis: Går Sykler Bil som fører Bil som passasjer Kollektivt Begrunnelser det er størst enighet om Det er bekvemt/behagelig Det er lettvint Jeg får god mosjon Det er hyggelig å gå Jeg får god mosjon Det er hyggelig å sykle Det er billig Det er lettvint Jeg sparer tid Det er lettvint Det er lett å parkere ved arbeidsplassen Kollektivtransporten tar for lang tid Jeg sparer tid Det er lettvint Det er billig Det er bekvemt/behagelig Kollektivtrafikken går ofte Regulariteten til kollektivtransporten er bra Det er lettvindt Kilde: RVU Vegdirektoratet 2003

5 Ikke alle kan gå

6 Helsemessige problemer Varige helsemessige problemer som gjør det vanskelig å reise Har ikke helsemessige problemer I befolkningen 13 % 87% Bil som fører 18 Bilpassasjer 30 Kollektivt 46 Sykkel 73 Gå 500 meter 52 Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005

7 Transportmiddelfordeling for personer med helsemessige problemer Problemer Har kjørt bil Har vært passasjer i bil Har reist kollektivt Har syklet Har gått Annet Ikke reist Bil som fører Bilpassasjer Kollektivt Sykkel Gå 500 meter Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005

8 Omfang av gåing Kartlegges i den nasjonale reisevaneundersøkelsen

9 Fotgjengeraktiviteter

10 I trafikale omgivelser

11 En gåtur : Hele turen til fots

12 Sveits: 28% av alle turer er til fots 45% av alle deler I sammensatte reisekjeder gjøres til fots

13 Korte turer er lette å glemme

14 Mye skjult gåing i statistikken

15 Transportmiddelfordeling Prosent Transportmiddel 2005 Til fots 20 Sykkel 5 Kollektiv 8 Bilfører 54 Bilpassasjer 12 MC/Annet 1 Sum 100 Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005

16 Utvikling i daglige reiser etter transportmiddel Prosent Transportmiddel Til fots Sykkel Kollektiv Bilfører Bilpassasjer MC/Annet Sum prosent sier de går nesten hver dag Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001/2005

17 The share of walking Percentage of all daily trips Switzerland (2005) Spain (2007) Austria (2004) Germany (2002) Sweden (2006) France (2008) Finland (2004) Norway (2005) Belgium (1999) Netherland (2007) New Zealand (2007) United States(2001) 8, ,8 18, ,4 23, , , Percentage Source: OECD Working Group on Pedestrian Safety, Urban Space and Health Country reports and figures from National Travel Surveys

18 Antall daglige reiser med ulike transportmidler Prosent Transportmiddel Til fots 0,66 0,60 0,66 0,68 Sykkel 0,20 0,18 0,14 0,15 Kollektiv 0,26 0,28 0,27 0,26 Bilfører 1,57 1,67 1,62 1,81 Bilpassasjer 0,31 0,35 0,36 0,39 MC/moped 0,02 0,03 0,02 0,02 Annet 0,02 0,02 0,02 0,02 Alle reiser 3,12 3,14 3,09 3,33 Ikke motoriserte 0,86 0,78 0,80 0,83 Motoriserte 2,26 2,36 2,29 2,50 Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001/2005

19 Gjennomsnittlig reiselengde med ulike transportmidler Kilometer Transportmiddel Til fots 1,3 1,6 1,4 1,7 Sykkel 2,6 2,8 2,9 3,3 Kollektiv 17,3 23,7 29,0 26,7 Bilfører 12,3 11,9 12,9 12,4 Bilpassasjer 16,8 13,6 17,7 15,5 MC/moped 5,3 11,9 15,2 9,0 Annet 8,8 6,6 6,6 10,1 Sum 10,6 10,5 11,9 11,1 Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001/2005

20 Walking distance Average pedestrian trip distance - Km Sweden (2006) 2 Finland (2004) 1,9 Norway (2005) Germany (2002) 1,61 1,7 Netherland (2007) United States (2001) 1,2 1,2 Belgium (1999) 1 Switzerland (2005) Austria (2004) New Zealand (2007) 0,9 0,9 0,85 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Kilometre Source: OECD Working Group on Pedestrian Safety, Urban Space and Health Country reports and figures from National Travel Surveys

21 Gjennomsnittlig reisetid med ulike transportmidler Minutter Transportmid del Til fots Sykkel Kollektiv Bilfører Bilpassasjer MC/moped Annet Sum Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001/2005

22 Variation in trip duration Average duration of a pedestrian trip - Minutes Sweden (2006) 31 Finland (2004) 26 Germany (2002) Norway (2005) Hungary (2002) United States of America (2001) Austria (2004) Switzerland (2005) France (2008) Belgium (1999) New Zealand (2007) Minutes Source: OECD Working Group on Pedestrian Safety, Urban Space and Health Country reports and figures from National Travel Surveys

23 Variason mellom 56 and 77 meter pr minutt Gåhastigheter

24 Gåhastigheter Forskjellige standarder for gåhastigheter blant planleggere i ulke land Norge, Finland og Tyskland 72 m/min Danmark - 60 m/min USA - 54 m/min

25 Prosent Antall reiser til fots Hvem går mest? Kjønn Alder Hushold Bosted Inntekt Alle Mann Kvinne Enslige Enslige med barn Par uten barn Par med barn Flere voksne Oslo Omegn Oslo Bergen/Trondheim/Stavanger Omegn til Brg/Trd/Stv Resterende seks største byer Mindre byer Resten av landet Under kr Kilde: RVU-2005 TØI-rapport 844/2006

26 Hva skal vi når vi går? Formål etter transportmiddel Sykkel 29 % 8 % 19 % 7 % 19 % 14 % 2 % Til fots 12 % 5 % 25 % 9 % 32 % 14 % 2 % Kollektiv 30 % 19 % 16 % 4 % 16 % 9 % 2 % Bilpassasjer 12 % 26 % 10 % 21 % 20 % 5 % 1 % Bilfører 26 % 27 % 18 % 10 % 11 % 3 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Arbeid Skole Tjeneste Handle Omsorg Fritid Besøk Annet Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001

27 Hvor stor betydning har gåing og sykling for ulike typer av reiser? Transportmiddelfordeling etter formål Transportmiddelfordeling etter formål Besøk 23 % 5 % 9 % 18 % 46 % 1 % Fritid 41 % 5 % 8 % 15 % 30 % 2 % Omsorg 14 % 2 % 3 % 9 % 71 % 1 % Handle 22 % 3 % 6 % 12 % 56 % 0 % Tjeneste 8 % 1 % 12 % 8 % 68 % 2 % Skole 27 % 8 % 39 % 8 % 17 % 1 % Arbeid 11 % 6 % 12 % 7 % 63 % 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Til fots Sykkel Kollektiv Bilpassasjer Bilfører Annet Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001

28 Ut på tur aldri sur Mosjon, frisk luft osv 8% går tur hver dag Gjennomsitt 4,3 km pr tur Utdanning og alder har positiv betydning Gjennomsnittlig antall kilometer ulike aldergrupper som går pr dag i forbindelse med rekreasjon Kilometer Alder Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen TØI-rapport 641/2003

29 Hvor går grensa? Andel som går, sykler og kjører bil på ulike reiselengder. Prosent Til fots Sykkel Bilfører 0-100m m m 600 m 700 m 800 m 900 m 1-1,4 km 1,5-1,9 km 2-2,4 km 2,5-2,9 km 3-3,9 km 4-4,9 km Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005

30 0,1km 0,2km 0,3km 0,4-0,5km 0,6-0,8km 0,9-1,1km 1,2-1,7 km 1,8-2.3km 2,4-2,9 km 3.0km+ Hvor går grensa? Innkjøpsreiser Prosent Gange Sykkel Bil Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen TØI-rapport 641/2003

31 0.1km 0.2km 0.3km km km km km km km 3km+ Hvor går grensa? Arbeidsreiser Prosent Gange Sykkel Bil Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen TØI-rapport 641/2003

32 Gjennomsnittlig ganglengde i forbindelse med ulike transportmidler Meter Meter Bil Buss Trikk T-bane Tog Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen TØI-rapport 641/2003

33 Gjennomsnittlige ganglengde pr dag i forbindelse med bruk av andre transportmidler Meter Sykkel Bil Buss Trikk T-bane Tog Andre Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen TØI-rapport 641/2003

34 Forhold som påvirker om vi går eller ikke

35 Forhold som har signifikant effekt på valg av sykkel og gange til arbeid for personer som har inntektsgivende arbeid, med førerkort og tilhører husstand med bil. (Mulitnomisk logistisk regresjon.) Under 5 km til jobb Minst 2kollektivmidler innen 15 min Ektefelle som jobb minst 25 t / uke Minst 4avganger pr time Sparer mye tid med bil Henter/bringer barn underveis To eller flere biler Firmabil/reisegodtgjørelse Gratis parkering Andre ærend underveis Innkjøp underveis Arbeidsrelatert ærend underveis Jobber i bykjernen Mann Gange/ sykkel

36 Påstand: De gående har hatt lav prioritet innen planlegging

37 Noen hypoteser om hvorfor gående ikke blir prioritert Underrapportering av turer til fots Transportstatistikken presenteres ofte i form av avstander. Fokus på lange reiser, køavvikling på hovedveier, flytrafikk og høyhastighetstog Undervurderer viktigheten av de gående og overvurderer biltrafikken

38 Undervurdering av gåing og en overvurdering av bilbruken 100 % 90 % 80 % 70 % % 50 % 40 % 30 % Motorisert trafikk Kollektivtransport Sykkel Gående 20 % 10 % 0 % 28 Faktisk bruk av transportmidler Anslått bruk av befolkningen Anslått bruk av opinionsledere Brög Werner, 1993: Mobilität in Zürich, Verhalten (Band 1) und Einschätzung (Band 2), Bauamt der Stadt Zürich (eds..), Zürich

39 Drivkrefter som fremmer og hemmer gåing

40 Tett bystruktur og høy befolkningstetthet Gange vil ha bedre betingelser som følge av kortere reiseavstander Lavt reise volum pr person Redusert bilbruk Kollektivtransporten får et bedre markedsgrunnlag

41 Befolkningsvekst i byene Kunne isolert sett ha gitt en økning i reiser til fots, med sykkel og med kollektivtransport, hvis den også hadde medført fortetting. Andre drivkrefter motvirker den effekten som den sterke befolkningsveksten i byområdene potensielt kunne hatt.

42 Drivkrefter som motvirket gåing - I Fortetting i eksisterende bebygde områder motvirkes av spredning av nye boliger til tidligere ubebygde områder som forutsetter bilhold og bilbruk Lokaliseringsmønstre for arbeidsplasser og andre transportgenererende arenaer har opprettholdt eller økt transportbehovet og ikke gjort det enklere å betjene byområdet kollektivt, eller å legge til rette for å sykle eller gå Økning av reiseavstandene oppmuntrer ikke til økt bruk av sykkel eller gange

43 Drivkrefter som motvirket gåing og sykling -II Økt inntektsnivå, øker reisevolumet og senker terskelen for bruk av bil - økt økonomisk velstand gir økt betalingsvillighet for komfort. Bygging av nye hovedveier i byområdene har økt vegkapasiteten og stort sett bedret fremkommeligheten på vegnettet (Lian 2004). Investeringene i kollektivtransportens infrastruktur og i gangog sykkelveier har ikke holdt tritt med investeringene i vegnettet. Endring i yrkesdeltaking, familiestruktur og fritidsvaner har ført til økt tidsknapphet og større avhengighet av bilen for å utføre de daglige gjøre målene. Å gå tar for lang tid

44 Drivkrefter som fremmer gåing Økt fokus på helse Reurbanisering (flytte inn til sentrum) som en individuell tilpasning til køer på vegnettet Økt utdanningsnivå i befolkningen kan være en drivkraft i retning av sentralisering fordi arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning for en stor del befinner seg i byene

45 En områdestruktur som er attraktiv for gående: Knutepunkter (steder å gå til og i) Alternative ruter (flere og nye muligheter å gå) Mange veier inn/ut av området (må ikke gå tilbake samme sted, ikke en dead end ) Få store slynger (er kjedelige) Få blindveier (må ikke gå omveger) Kilde: Berit Nordal. Norges Byggforskingsinstitutt

46 Hvordan øke gange utenfor bysentra? Utvikling av og i kollektivknutepunkter

47 Percentage Walking is a reflection of car use Share of walking and car trips - percentage of all daily trips , Walk 70 Car , , ,6 0 Unites States (2001) New Zealand (2007) Netherlands (2007) Finland (2004) Sweden (2006) Switzerland (2005) Source: OECD Working Group on Pedestrian Safety, Urban Space and Health Country reports and figures from National Travel Surveys

48 More walking in urban areas Source: The Dutch National Travel Survey 2007

49 More walking in urban areas Share of walking trips in selected cities and regions - Percentage of all trips Stockholm City (2006) 52 Stockholm Region (2006) 46 Madrid City (2007) 50 Madrid Region (2007) 48 Helsinki City (2004) 33 Helsinki Region (2004) 22 Oslo City (2005) 30 Oslo Region (2005) 24 Hessen City (2002) 28 Hessen Region (2002) 22 Greater New York City (2001) 20 New England Cesnsus Region - US (2001) 14 Athens City (----) 16 Athens Region (----) Percentage Source: OECD Working Group on Pedestrian Safety, Urban Space and Health Country reports and figures from National Travel Surveys

50 Gammel kunnskap er god som ny Tilgjengelighet Kort gangtid til kontaktpunktene Lett / bekvem gange Fri gange (ikke trengsel) Trygghet mot biler Kort avstand mellom kontaktpunktene Direkte vegsamband, finmasket vegnett Ikke bratt veg (Trapper/ramper) Fast vegdekke brøyting Stor nok vegbredde Gangvegnettet som ferdsels- og oppholdssted Trygghet Trygghet mot takras, is, hålke Trygghet mot overfall Eget vegnett for fotgjengere Bilfritt nærmiljø Fravær av bilstøy, eksos, støv, søle Takoverbygg, arkade Gode omgivelsesfaktorer Beskyttelse mot regn, snø, vind Belysning ved gangveg Mulighet for hvile Gangveg ved bygninger Mulighet for div. aktiviteter Repos / benker Div. utstyr Funksjon Generelle mål Konkrete (operasjonelle) mål Fysiske tiltak (Kilde: Nistov og Farner 1973)

51 Mer gåing krever tilrettelegging Noen dårlige eksempler

52

53

54

55

56

57

58

59

60 Vi trenger en nasjonal strategi for tilrettelegging for gående

61 Arbeidsgruppen Funksjon/ representerer Arbeidssted Navn Leder Vegdirektoratet Guro Berge Sekretær Civitas Ellen Haug Regionene i Statens vegvesen Region Sør Sigrid Hellerdal Garthe (Nina Ambro Knutsen) Region Øst Region Vest Region Midt Region Nord Lillebill Marshall Ellen Johnsen Haaberg Randi Trøan (Tine Solem) Lars Christensen Relevante seksjoner i Vegdirektoratet Trafikksikkerhet Yngvild Munch-Olsen Trafikantatferd Hans Petter Hoseth Miljø Sunniva Schetne (Maja Cimmerbeck) Transportplan Kristin Rike Helsedirektoratet Olov Belander Kommunenes Sentralforbund Rogaland fylkeskommune Åsne Nord-Varhaug Bergen kommune Bærum kommune Arne Nilssen Ellef Ruud Ansvar for Strategi for UU Vegdirektoratet Ingrid Øvsteng Ansvar for Sykkelstrategien Prosjektleder Helhetlige inspeksjoner Ansvarlig for Håndbok i gateplanlegging Vegdirektoratet Vegdirektoratet Vegdirektoratet Marit Espeland Eivind Winsvold Einar Lillebye

62 Tidsplan Faser Utvikling av prosjektplan 2. Utvikling av gåstrategien 3. Implementere strategien i NTP og andre styrende dokumenter. Ferdig strategi forelegges ELM til orientering i slutten av 2011

63 Framdriftsplan Aktivitet okt nov des jan feb mar apr mai jun juli aug sept okt nov des Forarbeid Utarbeide temanotater Organisatoriske avklaringer (ambassadør, referansegruppe mm) Innspill NTP Innspill til NTP om at gjennomføring av strategien vil kunne påføre kostnader november 2010 innspill til Utredningsdokument Innhente og bearbeide innspill fra regionkontorene Utarbeide innspill til NTP strategier og tiltak. Kostnadsoverslag for Staten for gjennomføring av strategien skal foreligge 15. april 2011 Målstruktur og innledende kapitler til strategidokument Beskrive utfordringer, begrunnelse, ambisjoner og status Utarbeide mål og delmål Avklare forhold til andre strategier Tiltak og virkemidler for å tilrettelegge for gående Utarbeide casestudier for lokale gåstrategier Utarbeide strategier for tilrettelegging - regler, fysiske tiltak, befolkning Ferdigstille utkast til strategidokument Etterprøve dokumentutkast, utarbeide rapporterings- og oppfølgingssystem Møter i arbeidsgruppa Møte i referansegruppe / midtveisseminar?

64 Resultater Viktig å få fram innspill til NTP-prosessen NTP- er et Tog som har en egen kjøreplan Fasene må gå parallelt og over i hverandre Må tenke ferdig strategi samtidig som vi utvikler den

65 Mandat: Utarbeide en nasjonal strategi for tilrettelegging for gående og for å gjøre det mer attraktivt å gå for alle. Det skal settes opp nasjonale mål for perioden , det skal gis forslag til virkemidler og type tiltak som kan settes i verk for å nå de ønskede målene, og det skal utarbeides et rapporteringssystem for vurdering av måloppnåelse. Strategien skal også gi et anslag over kostnadsbehov for å gjennomføre tiltakene som staten har ansvar for.

66 Utfordringer: Opparbeidelse av en felles kunnskapsplattform om gående. Få en oversikt over grenselinjer mot andre strategier og andre overordnede føringer og mål. Avgrensing av strategien. Komme fram til realistiske nasjonale mål for perioden

67 Hovedområder i strategien Gåstrategi Kunnskapsgrunnlag Mål og strategi Tiltak og virkemidler Rapportering/oppfølging

68

69

70 Felles kunnskapsplattform Lage problemnotater Grunnlagsdokumenter Organisatoriske forhold, styrings- og oppfølgingsverktøy Kunnskap om forhold for gående Kunnskap om forhold i de fysiske omgivelsene

71 Begrepsavklaringer Kortfattet beskrivelse av ulike relevante begreper som brukes i forbindelse med universell utforming, veiplanlegging og evt andre fagområder. Dette gjelder begreper som universell utforming, tilgjengelighet, fremkommelighet osv. Noen av disse begrepene har forskjellig betydning i veiplanlegging og universell utforming og forståelsen av disse må avklares.

72 Gjennomgang av andre gåstrategier En systematisk gjennomgang av andre gåstrategier ut fra en definert spørsmålsliste. Det kan også vurderes å utvide dokumentet med tilsvarende oversikt over andre eksisterende nasjonale strategier.

73 Referanselitteratur Liste over aktuell referanselitteratur ut fra blant annet innspill fra arbeidsgruppa.

74 Lovverk, overordnete planer, mål og styringsredskaper Oversikt over rammeverket gåstrategien må forholde seg til: Planverktøy (plan- og bygningsloven, vegloven) Forhold mellom ulike St.mld med mer Overordnede føringer/gjennomgang av overordnede målene som finnes SVs vegnormaler (håndbøker).

75 Aktuelle virkemidler for gåstrategien Oversikt over mulige styringsverktøy og virkemidler gåstrategien kan ta i bruk: Styringsverktøy i sykkelstrategien og strategien for universell utforming. Styringsverktøy i andre tilsvarende dokumenter (fra notat A2) Andre kreative forslag til mulige styringsverktøy for gåstrategien Hvem skal påvirkes og hvordan? Kampanjer, informasjon, sosiale medier med mer. Indikatorer (mål og måloppnåelse). Metoder for kartlegging og dokumentasjon av status/registreringsmetoder.

76 Kunnskap om gående Oversikt over hvem som er gående, de gåendes reisevaner.og forholdet mellom velferd og mobilitet

77 Nytte-kostnadsvurderinger/Miljø- og samfunnsregnskap av gangtiltak Beskrive nytte-kostnadsvurderinger av gangtiltak inkl. miljøaspekter. Både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser bør inkluderes: Samfunnsøkonomisk nytte (for eksempel verdien av spart gangtid, redusert bruk av privatbil etc) Miljø- og samfunnsregnskap Lønnsomhet for næringslivet

78 Forhold til andre trafikantgrupper og andre hensyn Grenseflater mot andre trafikantgruppers interesser Konflikter med andre trafikantgrupper, spesielt sykkel Konflikter med andre forhold i gangarealene (reklame, bysykler, skilt, osv)

79 Helseaspekter En oversikt over helseaspektene knyttet til å gå spesielt og miljøvennlig transport generelt.

80 Ulykker og trafikksikkerhet Beskrive forhold for gående knyttet til ulykker og trafikksikkerhet

81 Skilting og oppmerking Se på muligheter og begrensninger knyttet til skilting og oppmerking.

82 Skoleveg St.meld. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøstilstand: Det er et mål å få bygd ut gang- og sykkelveger i en radius på 2 km ved alle landets skoler. Beskrive forhold som gjør det trygt, sikkert og attraktivt for barn å gå til skole

83 Utfordringer i fysiske omgivelser Beskrive utfordringene i de fysiske omgivelsene, forslag til prioritering av geografiske områder, arbeidsmetoder og behov for kunnskapsinnhenting Prioritering i arbeidet med universell utforming

84 Forsknings- og utviklingsbehov Beskrive nye områder som det må forskes på for å legge bedre til rette for gående Behagelige og helsemessige gåunderlag Planleggingsverktøy....

85 Modell for arbeid med gangforbindelser Arbeidet med gangforbindelser kan systematiseres i fem ulike nivåer som spiller sammen: 1. Områdenivå som omfatter et geografisk avgrenset område, for eksempel et byområde, en bydel etter et tettsted. 2. Systemnivå er strukturen av gangforbindelser i et område. 3. Omgivelsesnivå er de nære omgivelsene til en enkelt gangforbindelse. 4. Detaljnivå er den enkelte gangveilenken i et gangveinett. Summen av detaljene i utforming avgjør om en gangstruktur/gangforbindelse er god og brukbar for alle 5. Bruken som knyttes til den faktiske bruken av gangforbindelsene, knyttet til atferd, og aktiviteter, type brukere, sosiale relasjoner, samt hvordan brukerne forholder seg til formelle og uformelle regler på stedet.

86 Modell for arbeid med gangforbindelser

87

88

89

90

91

92 Vi har en lang vei å gå før strategien er klar