Analyse av Web- medier, Lenker. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av Web- medier, Lenker. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende :"

Transkript

1 Arbeidskrav 2- Atle Remi Olsen Analyse av Web- medier, Lenker. Kapittel 1- Innledning. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende : Gruppearbeid WEB - Velg en nettside som er åpen for alle. - Analyser denne med utgangspunkt i ENTEN multimedia ELLER lenker. - Forbered en 5 minutts muntlig presentasjon. - Skriv oppgavesvaret som et innlegg på studiebloggen. Denne oppgaven skal vi da omarbeide til en akademisk oppgave/fagblogginnlegg ut ifra retningslinjer presentert under. - Akademisk oppsett med preferanser. - Bruk av pensum fra teoridelen av emnet. - Introduksjon, teori, drøftingsdel, konklusjon. - Omfang ord Jeg har da valgt da å skrive om lenker. I denne oppgaven har jeg da valgt å belyse temaer som : - Hva er en lenke? - Hva bruker vi lenker til? Jeg skal også skrive om forskjellige typer lenker som : Presentasjonslenker, navigasjonslenker og relasjonslenker og hvilken funksjoner disse har på en nettside. Videre skal jeg belyse lenkenes betydning i forhold til strukturen og oppbygging av et nettsted. Deretter skal jeg foreta en analyse av en Norsk nettside tacky.no, som er en samleside for skateboard,snowboard og surfemiljøet i Norge. Her skal jeg ta for meg spørsmålene og utrykkene nevnt ovenfor og hvilken rolle disse spiller på nettsiden. Fungerer tacky.no som en god informasjons/underholdningsside innenfor surf/skate og snowboardmiljøet i Norge? Er dette en god og oversiktlig bruk av lenker?

2 Kapittel 2 Teori og metode. I dette kapittelet skal jeg forklare hva en lenke er og hva vi bruker disse til på et nettsted. Jeg skal også beskrive de tre vanligste typer lenker som blir brukt i dag og forskjellen på disse. Jeg skal også kort skrive litt om lenkenes betydning av strukturen på et nettsted. De tre lenketypene er da altså: 1. Navigasjonslenker. 2.Presentasjonslenker 3. Relasjonslenker. Hva er en lenke? En av de mest opplagte forskjellene mellom å lese en web- side og en bok er lenkene. Deler av teksten eller bildene er markert som lenker, og hvis leseren klikker på en av disse lenkene, vil nettleseren hente en ny side. (Fagerjord, 2008, s.72) Som en følge av dette vil leseren ofte ha to tanker i hodet samtidig skriver Fagerjord videre. En tanke om hva som blir lest mens man samtidig vurderer om dette er riktig side å lese på, eller om man da heller skal klikke på en lenke som fører leseren til en annen side. Hva bruker vi lenker til? Hovedfordelen med å ha lenker på et nettsted kontra lese en bok/artikkel er at i stedet for å måtte bla frem å tilbake eller følge krysshenvisninger til andre bøker/artikler, så bringer en lenke deg direkte til den siden/artikkelen du klikker på. Lenker kan være lettfattelige hjelpemidler eller skjulte overraskelser.(fagerjord, S.72). En lenke kan også bringe deg til et video eller lydklipp som er aktuell i forhold til artikkelen du leser. Lenker er også et viktig hjelpemiddel for å navigere rundt på en nettside. For og skille mellom de forskjellige lenkene og hvor de fører oss har Fagerjord delt lenkene opp i tre hovedgrupper. 1.Navigasjonslenker. Navigasjonslenker er lenker som går igjen fra side til side for å hjelpe leseren å finne frem. (Fagerjord S.79) Navigasjonslenker hjelper deg som leser og forstå hvor siden du er på er plassert i forhold til andre sider. Disse er gjerne like på alle sider innenfor samme nettsted og er ofte plassert i margen til venstre eller øverst på siden. Ofte er den viktigste

3 navigasjonslenken på et nettsted den lenken som fører deg tilbake til førstesiden.(fagerjord s.80,81) Nettsteder hvor lesere kan tenkes å lete etter spesifikk informasjon, har et større behov for navigasjonslenker (Fagerjord s. 83.) 2. Presentasjonslenker. Presentasjonslenker viser ganske enkelt at teksten fortsetter på en annen side (Fagerjord s79) Presentasjonslenker er de vanligste og enkleste lenkene du finner på nett hevder Fagerjord. De aller fleste nettaviser har presentasjonslenker på de fleste artiklene sine, ofte i form av Les mer under en overskrift eller en ingress. Også en lenke fra forsiden til en video kalles en presentasjons lenke. Han skriver videre at det er så uendelig mange måter å lenke ting sammen at denne tredelingen av de forskjellige lenkene (navigasjonslenker, presentasjonslenker og relasjonslenker) ofte kan bli grov og upresis men at det er et godt verktøy til analyse av nettsider som vi skal ta for oss i kapittel Relasjonslenker. Relasjonslenker er lenker mellom sider som handler om det samme (Fagerjord.2008.s79) Relasjonslenker er da lenker til annen side med relevant informasjon eller et beslektet emne ofte utenfor nettstedet. Du må da som leser hele tiden vurdere om du vil fortsette å lese eller hoppe til en annen side. Fagerjord skriver at det er uendelig mange relasjoner mellom sider som er lenket sammen. Men han lister opp noen av de vanligste måtene sider er lenket sammen på. - Omtale av en annen side (en anbefaling eller en kommentar) - Reaksjon: fra en side til et tilsvar eller omvendt. - Sammendrag: til en side med en kortere versjon eller omvendt. - Annotasjon: Fra en side til en ordforklaring. - Referanse: Til siden evt. Artikkelen det er referert til. - Kontrast: Til en side med et annet syn på saken. (Fagerjord s.85) Lenker og deres betydning for strukturen på et nettsted.

4 Nettsteder som har et mangfold av materiale må sortere og dele opp siden i kategorier for at vi som brukere skal klare og navigere oss frem til akkurat det vi vil lese eller se. For å gjøre dette er det viktig å ha en god struktur med god bruk av lenker på siden. Fagerjord nevner flere forskjellige struktur modeller som er vanlige på nettsteder. De mest vanlige er linjestruktur, stjerne, nav hierarki og nettverk. Men at også mer diffuse mønstre kan fungere, slik som heterarki og popularitetsdrevne mønstre. Men dette er idealtyper som sjeldent brukes alene, ofte er et nettsted en blanding av flere av disse typene.(fagerjord s.93) Linjestruktur- Er den enkleste formen for struktur. Her får vi flere sider i en rekkefølge hvor hver side lenkes til neste side. Stjerne- En stjernestruktur betyr at en side lenker til mange forskjellige sider som hører sammen. Sjeldent brukt på nye nettsteder i dag. Navstruktur- Som nevnt ovenfor er en navstruktur bygget opp slik at førstesiden lenkes til flere forskjellige sider som hører sammen på et nettsted. I tillegg er da altså lenker mellom alle undersidene ved bruk av navigasjonslenker. Hierarki- Ligner på en navstruktur, bare at her er også undersidene delt opp i under undersider. Det vil si at man deler de forskjellige emnene inn i klasser med underklasser. Nettverk- Når et nettsted ikke har noen klar struktur men en samling av mange sider med lenker på kryss og tvers kalles det en nettverksstruktur. Er sjeldent brukt i dag men kan fungere på enkelte sider. Wiki nettstedene er et eksempel på dette. Heterarki- Er et type nettverk, men med enkelte oversiktssider. Det som karakteriserer et heterarki er at det er et ordnet system der alle sider er like viktige. Det kan være vanskelig og danne seg overblikk men man får samtidig ikke følelsen av å gå seg vill. Automatisk struktur- Er en automatisk generert lenkestruktur. Dette er har en tilsynelatende hierarkisk struktur. Men undersidene er bygget opp med et automatisk system som legger aktuelle lenker inn i riktig underside ved hjelp av en teknikk som kalles emnekart. (Fagerjord s.94 - s.100)

5 Kapittel 3- Analyse av nettstedet tacky.no. Jeg skal nå foreta en analyse av nettstedet tacky.no. I analysen har jeg lagt vekt på bruk av lenker på nettstedet samt litt om struktur. Jeg skal med dette belyse spørsmålene jeg stilte innledningsvis : Fungerer tacky.no som en god informasjons/underholdningsside innenfor surf/skate og snowboardmiljøet i Norge? Er dette en god og oversiktlig bruk av lenker? Når jeg åpner nettstedet tacky.no ser jeg først i venstre hjørnet en logo med teksten TACKY under. På høyresiden er det en hvit boks med en sort knapp det står søk på ved siden av. Mellom disse har vi tre bokser med tekstene VIDEO, BILDER og FORUM. Ser jeg nedover på siden ser vi noe reklameannonser samt en type meny i venstre marg. De tre øverste kolonnen i menyen er røde med tekstene STARTSIDE, COMMUNITY og SNOWBOARD. Videre nedover meny kolonnen er det seks nye kolonner som har en lys grå farge med tekst som SNOW HOME, ARTIKLER, BILLEDSERIER m.m. Etterfulgt av nok en rød boks med teksten SKATEBOARD. Denne har også en rekke grå underkolonner til vi kommer til nok en rød kolonneboks med teksten SURF og fem grå kolonner under. Nederst har vi nok en rød boks med teksten BUTIKKER. Når jeg lar blikket gå mot sentrum av siden ser jeg en rekke forskjellige bokser med teksten Artikkel og bilder med en overskrift pluss litt tekst under. Hver av disse avsluttes med teksten Les mer i rødt. Til høyre for denne er det nok en kolonne med overskriften NYHETER med rød bakrunn. Nedover her ser jeg da en rekke datoer med noe skrift både svart og blå. Litt ned på siden dukker det opp en ny boks med teksten TACKY MESSAGEBOARD, hvit skrift på rød bagkrunn. Siden fortsetter nedover med artikler helt til vi kommer til nederst på siden der vi finner org. nummer, adresse og telefon nummer. Her får vi også presentert daglig leder, redaktør, web ansvarlig, markedsansvarlig samt e- mail adressene deres markert med rød skrift. Bruk av navigasjonslenker- Tacky.no har en rekke navigasjonslenker. Logoen er en slik lenke der vi uansett hvor vi er på nettstedet klikke oss tilbake til hovedsiden. De tre boksene ved logoen er også typiske navigasjonslenker. Til venstre har vi et panel med forskjellige klasser og underklasser som også følger oss uansett hvor vi er på nettstedet. Alle disse er navigasjonslenkene og gjør det lett for meg som bruker å navigere meg rundt på siden til enhver tid. Modellen er veldig lik VG sin gamle nettavis der masse informasjon delt inn i flere under kategorier er lett tilgjengelig. Navigasjonslenkene er det som bygger strukturen på nettsiden. Jeg vil hevde at her har en typisk nav struktur der hovedsiden og undersidene er alle lenket sammen. Det er også en type heterarki der alle artiklene, videoene og billedseriene er like viktige. Jeg vil også påstå at vi kan ane en automatisk struktur her. Går vi inn på for eks. SURF HOME linken kommer det automatisk opp artikler kun om surfing som fortløpende legger seg kronologisk nedover siden. Samme med linkene SKATE HOME og SNOW HOME. Når jeg

6 er inne på struktur kan jeg nevne at tacky.no også bruker fargekoder på sidene sine. Startsiden har rødt design, Skateboard siden har orange mens snowboard delen bruker en blå fargekode. Jeg som bruker føler at med denne type struktur har jeg full oversikt og full handlingsfrihet der jeg navigerer meg rundt på siden. Det er også et felt oppe i venstre hjørnet der jeg kan søke på ord,navn etc. Tacky.no tar også i bruk presentasjonslenker i alle artiklene sine, både i form av bildene på artiklene og teksten Les mer, som de fleste av kjenner igjen fra nettaviser. Jeg som bruker føler at presentasjonslenkene er brukt på en riktig og fornuftig måte og jeg blir ført dit jeg forventer da jeg trykker på de forskjellige lenkene. Når det kommer til relasjonslenker finner vi også disse på tacky.no. Vi har en boks på siden med overskriften nyheter. I denne boksen ser vi en rekke datoer kronologisk nedover. Under hver dato er det en kort tekst der en eller flere av ordene er markert med blått. Trykker vi på en av disse for eksempel Norefjell Alpinsenter kommer vi rett inn på hjemmesiden deres åpnet i en ny fane. Disse har nettstedet plassert for seg selv i en boks på høyre side, dette er nok for å holde på leserens oppmerksomhet. Tacky.no har også en kolonne litt ned til venstre på siden med lenker til andre Tacky nettsteder rundt i Europa. Dette er også relasjons lenker, selv om sidene er like i utforming så har hvert land sitt egen nettsted uavhengig av de andre. Kapittel 4 Oppsummering og konklusjon. Dette har jeg da funnet ut: En lenke kan altså være både et bilde eller et ord i en tekst eller satt i kolonne på en nettside. Klikker man på denne kommer man automatisk videre til en ny nettside eller en annen side innenfor samme nettsted. Vi bruker lenker til blant annet å navigere oss rundt på et nettsted. Ved bruk av lenker har brukeren en rekke valg som: Skal jeg fortsette å lese artikkelen eller skal jeg klikke meg videre til en annen side? Lenker er lett fattelige hjelpemidler som bringer deg videre fra nettside til nettside på et øyeblikk. Vi deler lenker opp i tre hovedgrupper: Navigasjonslenker- Lenker som hjelper deg å navigere frem og tilbake på et nettsted. Presentasjonslenker- Lenker som bringer deg videre i for eksempel en artikkel. Relasjonslenker- Lenker som bringer deg videre til sider utenfor nettstedet med relevant informasjon eller et beslektet emne. Denne inndelingen er kanskje grov og til tider upresis men det er et godt hjelpemiddel til for eksempel analyse av nettsteder.

7 Lenker og da spesielt navigasjonslenker er viktige i oppbyggingen av strukturen av en nettside. Riktig bruk av lenker gjør det lett for brukeren å hente frem ønsket informasjon eller lyd/billedklipp uten og følelsen av å gå seg vill. Nettsider med mye informasjon og et mangfold av temaer eller artikler er avhengig av en god struktur for å kunne fungere optimalt. Vi har flere former for strukturer og det er vanlig i dag å blande flere forskjellige strukturer for å oppnå en bedre brukervennlighet. Linjestruktur- Enkel struktur hvor sidene lenkes etter hverandre en etter en. Stjernestruktur- En hovedside som er lenket opp mot flere undersider. Navstruktur- Likt stjernestruktur men her er også undersidene lenket opp mot hverandre. Hierarki- Likt navstruktur men har undersider med under undersider. Heterarki- Har enkelte oversiktssider men er delt opp slik at alle sidene er like viktige. Automatisk struktur- Er en automatisk generert lenkestruktur. Undersidene oppdateres automatisk ved hjelp av en teknikk kalt emnekart. Tacky.no er et norsk nettmagasin der vi får informasjon og nyheter fra skate/surf og snowboard miljøet i Norge. Tacky.no er bygget opp som en nettavis med daglige løpende artikler. Nettstedet bruker en kombinasjon av en navstruktur, heterarki og automatisk struktur som gjør det lett og oversiktlig for leseren og finne den informasjon som er ønsket. Nettstedet er delt opp i tre hovedkategorier men man kan velge å blande alle disse i en hovedkategori hvis man ønsker det. Navigasjon lenkene og layout følger alle sidene slik at man enkelt kan komme seg tilbake til hovedsiden eller rundt på undersidene. De har løpende artikler på sidene med presentasjonslinker som bringer deg direkte artikkelens hoveddel. De har også plassert relasjonslenkene i en boks på siden for seg selv for å holde brukeren inne på nettstedet lengst mulig og dermed unngå forvirring. Etter å ha brukt tacky.no føler jeg at nettstedet er et meget godt nettmagasin som er enkelt å navigere seg på. At design og navigasjons linkene følger meg på rundt hele veien gir meg følelse av helhet og at jeg aldri forlater siden. Jeg kan enkelt finne frem til klipp, bilder eller artikler innenfor det feltet jeg ønsker og jeg har også muligheten til å søke på stikkord. Selv om modellen er en smule gammeldags er det en nettside som fungerer meget godt på en et så stort mangfold av artikler videoer etc.

8 Referanseliste - Fagerjord, Anders (2008) Web- medier Universitetsforlaget.

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener

Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener I Huin 105 Webdesign og webestetikk fikk vi i oppgave å lage et større nettsted som et gruppeprosjekt. Nettstedet kunne være kulturformidlende eller en

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Nettstedanalyse av pitchfork.com

Nettstedanalyse av pitchfork.com Nettstedanalyse av pitchfork.com Mars 2011 Skrevet av Markus Gevelt Introduksjon I denne oppgaven skal jeg analysere nettsiden www.pitchfork.com, med fokus på dens design og bruksmessige funksjonalitet.

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

FORORD BACHELOR RAPPORT JULIE HUSVÆR MAI 2012

FORORD BACHELOR RAPPORT JULIE HUSVÆR MAI 2012 FORORD I denne Bacheloroppgaven har jeg arbeidet med tematikken nettsidedesign for store og små skjermformater. Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en forståelse for hvordan å designe nettsider

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp.

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. I denne guiden skal jeg ta for meg hvordan man kan legge til eller endre tekst, opprette nyheter og

Detaljer

Byafossen.no. Brukermanual

Byafossen.no. Brukermanual Byafossen.no Brukermanual Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon 4 1.1 Om brukermanualen 4 1.2 Wordpress 4 1.2.1 Oppdateringer 4 2 Innlogging 5 3 Dashboard 5 3.1 Right Now 7 3.2 Recent Comments 7 3.3 Quickpress

Detaljer

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss:

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss: Øving D1 i MMI Innledning Til oppgaven har jeg valgt å vurdere nettsidene www.netcom.no og www.telenor.no. Disse to telegigantene har en stor kundegruppe og gir da en større varians av målgruppen. Til

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 2 Kjære kunde... 2 Et overblikk... 3 Forsiden... 3 Varekategorier / navigering... 4 Upålogget navigering... 4 Pro-Tips:

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

En Introduksjon til Wordpress

En Introduksjon til Wordpress WORDPRESS GUIDE En Introduksjon til Wordpress Kanskje har du hørt om WordPress, kanskje ikke. Et sted må man begynne, og vi skal i denne guiden gi en helt grunnleggende innføring i hva WordPress er, hvem

Detaljer

Telenors seniorguide til sosiale medier

Telenors seniorguide til sosiale medier Telenors seniorguide til sosiale medier 1 DEL 1: GENERELT OM SOSIALE MEDIER Vil du holde kontakten med flere, få med deg hva som rører seg i livet til mennesker du bryr deg om? Få med deg at barnebarnet

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Versjon 2.1 (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual

Versjon 2.1 (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual Innholdsfortegnelse ARTIKKELSIDEGUIDE... 3 Opprette en artikkelside... 3 Redigere en artikkelside... 4 Sett inn bilde... 5 Sett inn tabell... 7 Sett inn

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Drupal håndbok Dokumentasjon for deg som er redaktør

Drupal håndbok Dokumentasjon for deg som er redaktør Drupal håndbok Dokumentasjon for deg som er redaktør Ragni Serina Zlotos, Hordaland fylkesbibliotek 22. september 2009 Sammendrag Denne håndboken skal hjelpe deg å forstå hvordan å bruke det nye Drupal-nettstedet

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer