Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener"

Transkript

1 Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener I Huin 105 Webdesign og webestetikk fikk vi i oppgave å lage et større nettsted som et gruppeprosjekt. Nettstedet kunne være kulturformidlende eller en dokumentar. Jeg dannet en gruppe sammen med tre andre i klassen. Vi gikk først sammen og prøvde å finne på et tema for nettstedet. Etter ulike forslag og ideer kom vi fram til at vi skulle lage et nettsted om universet. Temaet universet er bokstavelig talt et ubegrenset tema, så derfor gikk vi inn for å avgrense oppgaveinnholdet. Jeg vil nå ta for meg de ulike valgene vi har gjort, med hensyn til innhold, målgruppe, struktur og design. Jeg vil til slutt komme med en oppsummering av hvordan prosjektet har gått og hvordan samarbeidet har fungert. Ideen bak Universets fenomener Vi ønsket å lage et nettsted for å få folk til å bli litt mer interessert i hva som foregår rundt oss i verdensrommet. Det finnes mange nettsteder som kan bli for avansert å lese for en person som ikke har mer enn gjennomsnittlig kunnskap om astronomi. Vårt formål var å lage et slags populærvitenskapelig nettsted som på en oversiktlig og enkel måte klarer opp i noen utvalgte fenomener i universet. Derfor ville vi skrive lettleste artikler som kan tenne folks interesse og gi de lyst til å tilegne seg enda mer kunnskap om de ulike temaene. Hensikt Hensikten med å lage et slikt nettsted er at det skal være enkelt å finne og forstå informasjon her. Nettstedet vårt skal kunne brukes som en plattform hvor man kan finne lettlest informasjon, og man kan gå videre fra denne plattformen for å finne mer avansert stoff om de 1

2 ulike fenomenene. Hensikten vår med nettstedet passer meget bra for vår målgruppe, som det står mer om under målgruppe. Målgruppe Ut fra disse målsetningene kom vi fram til en målgruppe. Vi kom fram til at nettstedets idealbruker ville være en ungdomsskoleelev som er på jakt etter informasjon, gjerne i forbindelse med en skoleoppgave. Også folk i alle aldersgrupper som har lyst å vite litt mer, men som ikke har mye kunnskap fra før, vil passe inn i målgruppen. Innhold og oppbygning av nettstedet Vi bestemte oss tidlig for at vi ville lage en del av nettstedet i Flash. Dette var fordi vi da blant annet kunne lage en animert meny som ville gjøre nettstedet mer innbydende for brukeren. Istedenfor å bare ha en vanlig statisk HTML-side, vil Flash skape litt mer liv til sidene. Dette var hensiktsmessig i forhold til målgruppen vår, ungdom, fordi de vil finne en side med mye grafikk og bevegelige menyer mer tiltrekkende enn en statisk side med bare skrift. Vi ville kombinere Flash-sider med vanlige HTML-sider. Derfor bestemte vi at vi kunne ha en intro og hovedside/førsteside i Flash og undersider med artikler i vanlig HTML med bruk av CSS stilark. Her har vi kombinert ulike modi, både statiske og dynamiske modi. Skrift og stillbilder er statiske modi.., mens [d]ynamiske modi forandrer seg over tid, slik som levende bilder.. eller for eksempel grafikk hvor brukeren kan klikke for å gjøre deler av bildet synlig eller usynlig...(fagerjord 2006, 24). Nettstedet vårt er altså multimodalt fordi vi kombinerer modi som skrift, stillbilder og animasjoner. Vi måtte også avgrense innholdet av informasjon på nettstedet. Derfor bestemte vi oss for å begrense innholdet til fem artikler om ulike fenomener. De fem fenomenene vi valgte ut var Asteroider, Galakser, Kometer, Stjerner 2

3 og Svarte hull. Dette er fenomener vi mener kan være uklare og kanskje lett og forveksle med andre fenomener. I tillegg til disse fem sidene ville vi lage en side, Visste du at?, med faktaopplysninger, og en side med teorier om fenomener og hendelser i universet. Altså ble dette sju undersider med HTML-koding og CSS til. Jeg tok på meg jobben med å lage koden til disse undersidene. I tillegg skulle jeg skrive en artikkel, og jeg valgte å skrive om svarte hull. Jeg har ikke jobbet med kodingen av Flash-sidene, så derfor vil jeg ikke gå nærmere inn på det området. Utforming av artikler Vi fordelte de ulike oppgavene med å lage hele nettstedet slik at det skulle bli en noenlunde jevn arbeidsfordeling. Når det gjelder innhenting av informasjon til artiklene, har vi gjort et grundig arbeid. I mitt arbeid med artikkelen om svarte hull brukte jeg flere kilder. Jeg lånte bøker på bibliotek og brukte ulike kilder fra Internett. Dette var for å få en bredest mulig dekning av emnet, og for å skille ut det mest vesentlige ved fenomenet. Det var noe av grunntanken bak nettstedet, nemlig å få fram det aller viktigste man trenger å vite om de ulike fenomenene. Jeg kan også si at de andre på gruppen har gjort et grundig arbeid med innhenting av både informasjon og bilder. Vi har oppgitt kildene vi har brukt nederst på sidene etter artiklene. Teknisk Undersidene er lagd ved bruk av HTML og CSS. Dette er gjort for å skille mellom form og innhold. Strukturen til sidene er bygd opp ved bruk av div er som er definert i HTML-filene. All plassering av elementer er definert i CSS-filen. Jeg har koblet alle undersidene til den samme CSS-filen for å få et helhetlig og konsistent design på sidene. Det er en HTML-fil for 3

4 hver artikkel eller underside. Mye av tiden jobbet jeg med å prøve og feile for å finne de rette plasseringene av de ulike elementene. Jeg laget en container for headeren og en for hovedteksten i artikkelen. I tillegg måtte jeg lage ulike div er for plassering av for eksempel den roterende jordkloden og boksen med de relaterte artiklene. All posisjonering og størrelse på de ulike elementene har stadig blitt evaluert innad i gruppen. Vi har i fellesskap prøvet oss fram til og forandret på disse tingene underveis. Den roterende jordkloden er et Flash-objekt som ble laget av en annen på gruppen. Hun publiserte Flash-filen hun hadde laget, slik at det ble lagd om til HTML-kode. Så sendte hun koden til meg, og jeg klippet ut den koden jeg trengte. Denne koden plasserte jeg så i HTML-filen, i en div inne i headeren. Jeg avgrenset denne div en til en passelig størrelse. Bakgrunnen på undersidene er laget i Photoshop. Denne bakgrunnen skalerte jeg til 1024x768 piksler for at den skulle fungere greit med ulike oppløsninger og skjermer. Jeg lagret bakgrunnen for web, som en jpeg-fil. I CSS-filen har jeg fastsatt bildet som et bakgrunnsbilde som repeteres. Design Vi har valgt å vektlegge at det skal være en sammenheng mellom nettstedets utseende og innhold. Nettstedet har universet som tema og vi ønsker å gi brukeren en følelse av å være i verdensrommet. Spesielt hovedsiden har vi utformet slik at brukeren selv kan på en måte utforske verdensrommet. Her må brukeren lete seg fram i menyen for å finne menyene, slik at de popper opp. På denne måten blir brukermedvirkningen avgjørende for i hvilken rekkefølge tekstene leses. Brukergrensesnittet gir altså muligheter både for å lese tekstene lineært og ikke-lineært. 4

5 Nettstedets struktur og navigasjon Man kommer først til en intro som er laget i Flash. Her blir det spilt av en animasjon av en jordklode som kommer utenfra og inn mot skjermen. Intro: Jordkloden stopper utenpå bakgrunnen og blir hengende og spinne der. I bakgrunnen ser man navnet på nettstedet og noen ord som svever sakte mot venstre. Ordene er stikkord til fenomenene som blir tatt for seg i nettstedet. Ved å museklikke på siden, uansett hvor man klikker, vil man komme videre til det jeg vil kalle vår hovedside. Anders Fagerjord, førsteamanuensis i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, beskriver en hovedside eller førsteside slik : Lik førstesider i aviser og tidsskrifter inneholder gjerne førstesider på 5

6 nettsteder navnet på nettstedet, litt informasjon om hva slags stoff som finnes der, og smakebiter som skal friste leseren til å følge lenker til andre sider. (Fagerjord 2006, 180). Denne beskrivelsen passer bra for vår hovedside, selv om man kommer til introen aller først. På hovedsiden finner man en dynamisk, animert bakgrunn, som hele tiden lever og gir en følelse av at man er i verdensrommet. Man finner også lenker til alle undersider og til en egen side med bilder. Det finnes også informasjon her om hva nettstedet inneholder av stoff. På hovedsiden kan man føre musepekeren over siden og ved de ulike fenomenene vil det poppe opp en meny. Der kan man velge mellom å gå direkte til et avsnitt i en artikkel eller til begynnelsen av artikkelen. På bildet under ser man hovedsiden med en meny som har poppet opp når man har holdt musepekeren over emnet Kometer. Hovedsiden: 6

7 Når man museklikker på menyen som kommer opp vil man komme inn på en underside. Under er et bilde av siden om Stjerner. Undersidene har en fast oppbygning med en header øverst, med en overskrift og et lite bilde til høyre som illustrerer hva siden handler om. Til venstre for overskriften finnes det en roterende jordklode. Dette elementet går altså igjen fra introen, og når man museklikker på jordkloden vil man returnere til hovedsiden. Under headeren finner man en vannrett rekke med stikkord. Dette er en inndeling av artikkelen i avsnitt. Disse stikkordene er lenket videre til overskriftene nedover i artikkelen. Meningen med disse lenkene er å gjøre navigasjonen i selve artikkelen mer valgfri for brukeren. Istedenfor å måtte scrolle seg nedover i teksten, kan brukeren hoppe direkte til det avsnittet han/hun ønsker. Nederst på siden finnes det også en Til toppen -lenke, som gjør det raskere å komme seg tilbake til toppen av artikkelen. Det er også en HJEM -lenke nederst, som vil ta brukeren tilbake til hovedsiden. Etter artikkelen vil man finne en boks med relasjonslenker til relaterte artikler. Dette er lenker til artikler som kan utdype innholdet i våre artikler. Disse er der for å gi brukere en mulighet til å gå dypere inn i emnene dersom de ønsker det. Også i selve teksten i artiklene er det relasjonslenker der man kan klikke for å få relevant informasjon. Det er både interne og eksterne relasjonslenker. 7

8 Et eksempel på dette er at i teksten om svarte hull har emnet sammenheng med stjerner. Derfor er ordet stjerner også gjort til en lenke som tar brukeren til siden om stjerner. Her kan vi si at ordet får betydning på to plan. Fra et semiotisk perspektiv må vi innse at lenket tekst og bilde fungerer som tegn etter flere koder samtidig. (Fagerjord 2006, 78). Dette vil si at ordet både har betydning i seg selv for artikkelen, og i den betydning at noe vil skje når man klikker på lenken. Strukturen i lenker og navigasjon på nettstedet er bygget opp som en navstruktur. Fagerjord beskriver navstruktur som at (..)èn side [er] sentral [ førstesiden eller hjemmesiden ] og har lenker til alle undersidene, akkurat som i en stjernestruktur. Men i tillegg er det lenker mellom undersidene. (Fagerjord 2006, 96). 8

9 Vi har vært uenig innad i gruppen om utseendet til undersidene. Diskusjonen har dreid seg om at tekstene i artiklene er lange. Derfor har sidene blitt lange sider, der man må scrolle seg nedover og mister oversikten over navigasjonsmuligheter. Når man er midt i en artikkel, kan man ikke gå derfra tilbake til hovedsiden uten å måtte scrolle seg til toppen igjen. Derfor har vi til slutt blitt enige om en modell som har navigasjonsmuligheter fast på venstre side og en scrollbar på høyre side. Det har gitt muligheten til å bare bevege teksten, mens overskriften og navigasjonen hele tiden er tilgjengelig. Det er også mulighet for å gå til alle de andre sidene på nettstedet ved hjelp av navigasjonsmenyen til venstre. Det ferdige resultatet ser slik ut: Farger De fleste vil sikkert forbinde universet med mørke farger. Ser man ut mot verdensrommet om kvelden, er det mørkt. Bare stjernene lyser som noen små prikker. Derfor var valget ganske enkelt når det gjaldt farger for nettstedet. Det måtte bli mørke farger. På hovedsiden i Flash, er det svart bakgrunn. Svart vekker gjerne konnotasjoner til det mystiske og uforklarlige. Og det 9

10 passer bra med universets fenomener. Utenpå bakgrunnen er det ulike grafiske elementer som illustrerer de ulike fenomenene. Det er animasjoner av stjerner som beveger seg over skjermen, slik at man skal få en følelse av å være ute i verdensrommet. Vi kunne ikke bare ha brukt mørke farger. Skriften og grafiske elementer må stå i kontrast til det svarte for å kunne sees. Derfor er stjernene, kometen, galaksen og asteroiden laget i ganske lyse farger for å stå ut fra bakgrunnen. Vi ville også at det skulle være et konsistent utseende på både hovedsiden og undersidene, selv om hovedsiden er lagd i Flash og ikke de andre sidene. Derfor har vi også en svart bakgrunn på undersidene. Men her har vi laget en bakgrunn i Photoshop med noen av de samme grafiske elementene som man finner på hovedsiden, det vil si bilder av en galakse og stjerner m.m. Skriftfargen som er brukt i artiklene er en litt grå farge. Vi prøvde oss frem med ulike farger. Det endte opp med hvit skrift, og lenkene i teksten i en litt mørkere grå farge. Etter brukertesten kom det fram at den hvite teksten ble for skarp og gjorde det litt ubehagelig å lese. Derfor forandret vi fargen til en mer dempet gråtone. Lenketekstene ble da gjort enda litt mørkere. Når man snuser over lenkene med musen, vil fargen på lenketeksten bli hvit. Overskriftene til avsnittene er i en lysere gråtone enn selve teksten, for å utheves fra artikkelteksten. Typografi Den visuelle utformingen av skriften, typer, farger og måter å utforme en side (..) på forteller mye om teksten og hvordan den skal tolkes. (Fagerjord 2006, 34). Vi har forsøkt å utforme skriften slik at den skal ha en viss visuell sammenheng med temaet for nettstedet. Fonten vi har brukt er Arial. Denne fonten er enkel med rene linjer uten noe utsmykning. På grunn av at dataskjermer faktisk har veldig dårlig oppløsning må man velge en font som egner seg for skjerm. Det er (..) nødvendig med skrifter med ren, klar tegning til design der en skjerm er publiseringsmediet (Internett osv.) (Erichsen 2001, 87). En av fontene som Erichsen 10

11 anbefaler til skjerm er Arial. I alle overskrifter har vi satt et større mellomrom mellom bokstavene slik at det skal være et luftig preg over overskriften. Vi har med dette forsøkt å gi overskriftene et preg av å sveve i verdensrommet. Dette kan da gi konnotasjoner til for eksempel introen til Star Wars-filmene, der en tekst kommer svevende over skjermen med en forklarende innledning til filmen. Bruk av grafikk Jeg jobbet ikke selv så mye med design av grafikken. De grafiske elementene på hovedsiden som også er brukt på undersidene, ble laget i sammenheng med Flash-delen. Meningen med å bruke bilder av galakser, asteroider og stjerner i bakgrunnen er at det skal komme tydelig frem at nettstedet omhandler universet. Jeg har selv jobbet mer med å sette inn bilder i tekstene. To av de andre på gruppen har gjort grundig arbeid med å finne bilder, både til siden med bare bilder og bilder som illustrasjoner til artiklene. Jeg har tilpasset bildene slik at de passer inn i teksten og gjør teksten litt mer livlig. Størrelsen på bildene varierer litt for hva som passer best for det enkelte bilde. Jeg har definert en border for bildene i CSS-filen på 10 piksler i bredde og svart. Da får man litt luft mellom tekst og bilder. Brukertest Vi foretok en brukertest med noen medstudenter som testpersoner. Det ideelle hadde jo vært personer fra målgruppen, men vi fikk allikevel konstruktive tilbakemeldinger. På dette tidspunktet var nettstedet ferdig nok til å testes. Alle sidene var lenket sammen, men en del tekst i artiklene og detaljer manglet. Vi laget seks spørsmål til testpersonen. Det var både spørsmål der testpersonen måtte finne fram til konkret informasjon i artiklene, og spørsmål som gikk direkte på testpersonens generelle oppfatning av nettstedet. 11

12 Det ble blant annet avslørt at teksten i artiklene var for tettpakket og for hvit, slik at det ble vanskelig å lese den. Det ble også avslørt at en del av menyene og inndelinger av sidene var forvirrende og at det var vanskelig å vite hvor man skulle gå for å finne svarene. Et eksempel er at en testperson mente at kapittelinndelingene øverst på undersidene var forvirrende. Hun påpekte at det ikke var god nok sammenheng mellom stikkordet og avsnittet i teksten. Derfor mente denne testpersonen at disse snarveiene til avsnittene var unødvendig. Vi har allikevel valgt å beholde disse inndelingene, fordi det vår intensjon var at det skulle være lett å navigere seg raskt gjennom tekstene. Men vi har tatt til følge kritikken og gjort meningen til stikkordene tydeligere. Det kom også frem at det var en generelt for dårlig synliggjøring av bruksmulighetene til sidene. Det var for eksempel en meny som var skjult på hovedsiden. Man måtte trykke på en knapp for at menyen skulle komme sklidende ned. Denne menyen var vanskelig å oppdage for testpersonene. Derfor har vi satt til å være menyen synlig hele tiden. Noe positivt som kom frem var at nettstedet så innbydende ut og utseendet ble godt likt. De problemene som kom frem, har vi løst blant annet ved å gjøre teksten mer grå, slik at den ikke lyser imot leseren. Vi har også lagd mer luft mellom tekst og bilder. Vi har også fått tydeligere frem hvordan man kan navigere gjennom sidene, blant annet ved å skrive HJEM under den roterende jordkloden man kan klikke på for å returnere til hovedsiden. Samarbeid i gruppen Samarbeidet i gruppen har fungert rimelig greit. Vi har fordelt oppgaver, men kanskje noen har hatt litt mer å gjøre enn andre. Når det gjelder bestemmelser av farger og bilder og lignende, har vi tatt de fleste avgjørelsene i fellesskap. Allikevel har det vært noen motstridende meninger innad i gruppen. Men når man er fire ulike personer vil det alltid være fire ulike meninger. Jeg sitter med en følelse av at et par av de andre ikke er fornøyd med de samme tingene jeg selv er fornøyd med. Kommunikasjonen har fungert greit. Vi har hatt 12

13 kontakt via e-post, sms og telefon. I tillegg til å møtes mange ganger for å jobbe i fellesskap. Ut av samarbeidet har jeg lært at man må kanskje være enda klarere fra begynnelsen av på hva man vil oppnå med det man skal lage. Samtidig må man bli enig om ulike valg tidlig i prosessen, slik at man ikke bruker tid på å være uenig seinere. Har man først samtykket om noe, kan man da ikke plutselig bestemme seg for å gjøre noe annet enn avtalt. Selvfølgelig kan det dukke opp nye ideer etter hvert, men de kan diskuteres med samarbeidspartnerne og en felles avgjørelse kan bli tatt. Men jeg sitter igjen med en positiv erfaring. Jeg har lært mye av samarbeidet. Fire hoder tenker bedre enn ett hode. Det er lettere å være kreativ i samarbeid med andre, enn aleine. Oppsummering Det har oppstått en god del problemer under arbeidet med kodingen av HTML og CSS. Det meste av problemene har gått på at ulike nettlesere viser sidene på ulike måter. Jeg har prøvd meg fram med mange ulike metoder. Men selv om koden er riktig skrevet kan en liten detalj se bra ut i Mozilla Firefox, men ikke i Internet Explorer. Jeg har i hvert fall jobbet veldig mye med å få et bra resultat i alle nettlesere. Css-filen har blitt validert av For å skrive koden har jeg brukt et program som heter Jedit. Dette er en avansert notisblokk, med ulike farger på skriften for å gjøre arbeidet lettere. Jeg har lært mye mer om CSS og HTML, enn det jeg kunne fra før. Når det gjelder prosjektet som helhet, synes jeg vi har klart å lage et bra produkt. Jeg mener at vi har klart å få med det mest essensielle man trenger å vite om de ulike fenomenene. Vi har også fått positive tilbakemeldinger om at nettstedet ser innbydende ut. Så derfor føler jeg at vi har klart å være litt kreativ med måten innholdet presenteres på. For framtiden kunne nettstedet blitt enda mer utviklet. Jeg ser for meg at det kunne ha blitt skrevet om flere fenomener. Det kunne ha blitt lagt til et diskusjonsforum, slik at folk som besøkte nettstedet kunne ha kommet med ønsker 13

14 om nye temaer. De kunne selvfølgelig også komme med kommentarer for forbedring av brukervennlighet. Vi har laget en side som heter Om siden der man kan kontakte oss som har deltatt i prosjektet, om det er ønskelig. Mulighetene er mange, så en videre drift av nettstedet er det gode muligheter for. Kilder Fagerjord, Anders, Web-medier. Introduksjon til sjangere og uttrykksformer på nettet. Oslo: Universitetsforlaget. Fagerjord, Anders. Webkommunikasjon. Oslo: Universitetet i Oslo, udatert. [sitert 10/ ] Erichsen, Stein Holmboe, Mediedesign. Oslo: GAN forlag 14

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

Analyse av Web- medier, Lenker. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende :

Analyse av Web- medier, Lenker. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende : Arbeidskrav 2- Atle Remi Olsen Analyse av Web- medier, Lenker. Kapittel 1- Innledning. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende

Detaljer

Nettstedanalyse av pitchfork.com

Nettstedanalyse av pitchfork.com Nettstedanalyse av pitchfork.com Mars 2011 Skrevet av Markus Gevelt Introduksjon I denne oppgaven skal jeg analysere nettsiden www.pitchfork.com, med fokus på dens design og bruksmessige funksjonalitet.

Detaljer

HTML: Del inn nettsiden

HTML: Del inn nettsiden HTML: Del inn nettsiden Erfaren Web Introduksjon Målet med denne oppgaven er å lære hvordan man kan organisere en nettside ved å dele den inn med forskjellige tagger. Dersom du ikke er kjent med tagg-strukturen

Detaljer

Steg 1: Hente grafikk fra nettet

Steg 1: Hente grafikk fra nettet Scratch King Kong Skrevet av: Samuel Erik Abildsø og Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Tema: Blokkbasert, Spill, Animasjon Fag: Engelsk, Kunst og håndverk, Matematikk, Programmering Klassetrinn: 1.-4. klasse,

Detaljer

I denne oppgaven forventer vi at du har vært gjennom HTML- og CSS-oppgavene så langt og/eller er kjent med

I denne oppgaven forventer vi at du har vært gjennom HTML- og CSS-oppgavene så langt og/eller er kjent med <div> - og HTML5-taggene. CSS: Layout Ekspert Web Introduksjon Målet med oppgaven er å lære hvordan man lager en nettside med en meny og et innholdsfelt. I denne oppgaven forventer vi at du har vært gjennom HTML- og CSS-oppgavene

Detaljer

Refleksjonsnotat Web.

Refleksjonsnotat Web. Refleksjonsnotat Web. www.kildebruk.host22.com Mariell Hagen Hovedoppgaven i Web Webdesign: opphavsrett og bruk av kilder Vi har hatt prosjektperiode i litt over 2 uker. Oppgaven var at vi skulle lage

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 BLOGGINNLEGG... 4 UNDERSIDER... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 8 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 9 UTSEENDE...

BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 BLOGGINNLEGG... 4 UNDERSIDER... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 8 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 9 UTSEENDE... BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 SKRIV ET INNLEGG... 2 LEGG TIL UNDERSIDE... 2 LAST OPP BILDER... 2 REDIGER MENYINNHOLD... 3 LEGG INN SIDEMENY ELLER BUNNTEKST... 3 TILPASS BLOGGENS DESIGN... 3 BLOGGINNLEGG...

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

U T S T I L L I N G S T I P S

U T S T I L L I N G S T I P S Utstillingstips På disse sidene vil du finne noen praktiske tips og ideer til hvordan du kan lage en utstilling til bruk i en forskningskonkurranse. Plakat Plakater brukes i forskningsverden mest som blikkfang

Detaljer

Snurrige figurer. Steg 1: En snurrig figur. Sjekkliste. Introduksjon

Snurrige figurer. Steg 1: En snurrig figur. Sjekkliste. Introduksjon Snurrige figurer Nybegynner Scratch Introduksjon Det er ganske enkelt å lage interessante animasjoner i Scratch. Her skal vi se hvordan vi kan flytte og snurre på figurer for å skape spennende mønstre.

Detaljer

Inquiry-based matematikk didaktikk og programvare

Inquiry-based matematikk didaktikk og programvare Inquiry-based matematikk didaktikk og programvare http://prosjekt.hint.no/matematikk/flexy_tubes.html Aktivitet 1. Uten bruk av IKT Dere arbeider først sammen to og to. I første del bruker dere ikke IKT.

Detaljer

REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN

REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN 9. 11. 2010 HEIDI BJELLAND 2MKA REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN HØSTEN 2010 Webdesign www.omfoto.net23.net Heidi Bjelland Jeg valgte prosjektoppgave C som var å lage en informativ side om foto. Målgruppen

Detaljer

Rapport Oblig 08 - Flash galleri og banner.

Rapport Oblig 08 - Flash galleri og banner. Rapport Oblig 08 - Flash galleri og banner. De siste ukene på skolen har vi lært om Flash. I denne oppgaven skulle jeg bl.a lære grunnleggende scripting og koding for webbaserte medier, lære om interaktivitet

Detaljer

CSS-formatering: stilark med kommentarer

CSS-formatering: stilark med kommentarer CSS-formatering: stilark med kommentarer /* Demonstrasjon av stilarkregler. Jeg har satt inn forslag til farger og fonter, men du setter inn dine egne valg selvfølgelig. */ /* Stilregler for html-taggen

Detaljer

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere.

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere. Soloball Introduksjon Scratch Introduksjon Vi skal nå lære hvordan vi kan lage et enkelt ballspill med Scratch. I soloball skal du styre katten som kontrollerer ballen, slik at ballen ikke går i nettet.

Detaljer

Her kommer en liten oppsummering av tilbakemeldinger etter møte med Easyweb på mandag.

Her kommer en liten oppsummering av tilbakemeldinger etter møte med Easyweb på mandag. Hei alle sammen Her kommer en liten oppsummering av tilbakemeldinger etter møte med Easyweb på mandag. Det viktigste av alt!! Vi må huske at den nye hjemmesiden har responsivt design. Den skal være lettlest

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle Scratch Norgestur Skrevet av: Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Språk: Norsk bokmål Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Hvor i All Verden? Del 3 Erfaren Scratch PDF

Hvor i All Verden? Del 3 Erfaren Scratch PDF Hvor i All Verden? Del 3 Erfaren Scratch PDF Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. Dette er den siste av tre

Detaljer

SUKKERGRIS. Anita og Silje DAT100

SUKKERGRIS. Anita og Silje DAT100 SUKKERGRIS Anita og Silje DAT100 I NNHOLD 1. Innledning... 2 2. Beskrivelse av Sukkergris... 3 2.1 Struktur og grafisk design... 3 2.1.1 Sidens oppbygning... 3 2.1.2 CSS og Grafisk design... 4 2.2 Oversikt

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

- Pop Art - Swiss - Abstrakt ekspresjonisme - Psychedelia

- Pop Art - Swiss - Abstrakt ekspresjonisme - Psychedelia Rapport oblig-08 Interactive infographics Innledning Oppgaven var å designe en nettside som skulle vise fram fire ulike design stiler. De fire forskjellige stilene skulle vises fram på et produkt eller

Detaljer

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp.

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. I denne guiden skal jeg ta for meg hvordan man kan legge til eller endre tekst, opprette nyheter og

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Vortex og redigering av semestersider for kurs

Vortex og redigering av semestersider for kurs Vortex og redigering av semestersider for kurs 1. Generelt om oppbygningen av systemet Som i andre datasystemer finnes informasjonen i Vortex i et system av mapper. Systemet kan beskrives hierarkisk eller

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

BRUKERMANUAL (versjon 1.0)

BRUKERMANUAL (versjon 1.0) BRUKERMANUAL (versjon 1.0) 1. Innlogging Du må ha en egen bruker for å kunne logge inn på nettsidene. Du logger inn ved å scrolle helt nederst på forsiden av Forbundet.no, til det svarte feltet, og trykke

Detaljer

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider 1. Logg deg inn på www.nrof.no/admin: 2. Da er du inne. Velg rediger side/artikkel follo@nrof.no Brukernavn = e-postadressen til

Detaljer

Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen. By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009

Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen. By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009 Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009 Om denne brukerveiledningen Velkommen til denne brukerveiledningen for nettsteder som

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Oblig 2: Oppgave 1. section { width: 50%; height: 30%; margin: 5% 0 0 0; } h1 { color:#000000; font-size:2em;

Oblig 2: Oppgave 1. section { width: 50%; height: 30%; margin: 5% 0 0 0; } h1 { color:#000000; font-size:2em; Oblig 2: Oppgave 1 Hva og hvorfor Jeg har valgt å lage et nettsted basert på relative målenheter. Det vil si at jeg tar i bruk prosent og em istedenfor pixler. For eksempel: section { width: 50%; height:

Detaljer

Utseende. Lauri Watts Oversettelse: Bjørn Steensrud

Utseende. Lauri Watts Oversettelse: Bjørn Steensrud Lauri Watts Oversettelse: Bjørn Steensrud 2 Contents 1 Utseende 4 1.1 Generelt........................................... 4 1.2 Skrifter............................................ 4 1.3 Stilsett............................................

Detaljer

Semiotisk analyse av Facebook

Semiotisk analyse av Facebook av Facebook Jeg har i denne oppgaven valgt å gjøre en semiotisk analyse av det sosiale nettstedet Facebook som opprinnelig ble laget for universitetsstudenter og ansatte i USA. Facebook er et sosialt verktøy

Detaljer

Lage en ny spillverden

Lage en ny spillverden Et spill er ikke like spennende om man bare kan gå rundt og snakke med folk. I denne utfordringen lærer du å legge til små hendelser, som her kan gjøre at man vinner og taper spillet. Du vil også lære

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10 Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør

Detaljer

Formatering og bruk av bilder på Hemings hjemmeside

Formatering og bruk av bilder på Hemings hjemmeside Formatering og bruk av bilder på Hemings hjemmeside Generelt om bildebruk Bilder skaper liv på en side. Mange undersøkelser har vist at øynene dras mot bilder på nettet. Noe av det første våre øyne dras

Detaljer

ToPlayer. Steg 1: Kom i gang med metodene setup og draw. Gjør dette: Introduksjon:

ToPlayer. Steg 1: Kom i gang med metodene setup og draw. Gjør dette: Introduksjon: ToPlayer Introduksjon Processing Introduksjon: Nå skal vi lage et spill som to personer kan spille mot hverandre. Vi har kalt det ToPlayer, men du kan kalle det hva du vil. Målet er å dytte en figur, eller

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

To-skjermløsning ved bruk av tynnklient

To-skjermløsning ved bruk av tynnklient To-skjermløsning ved bruk av tynnklient Det finnes mange metoder for å få to-skjermløsning. Det finnes mange forskjellige tynnklienter som igjen har ulike tilkoblingsmuligheter. Under følger den mest vanlige

Detaljer

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen Introduksjon I denne øvingen skal jeg se nærmere på SAS (www.sas.no) og Norwegian (www.norwegian.no) sine nettsider. Målgruppe Målgruppen

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

OBLIG 2 WEBUTVIKLING

OBLIG 2 WEBUTVIKLING OBLIG 2 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Design ved hjelp av skisser eller wireframes et nettsted med et "avansert" design. Lag spesifikke design for ulike skjermstørrelser og utskrift. Fokuser spesielt på å få

Detaljer

Hvordan redigere bilder i pixlr.com

Hvordan redigere bilder i pixlr.com Til deltakerne på FFRR sin Fagdag 24.01.14 Hvordan redigere bilder i pixlr.com http://pixlr.com/editor/ Velg om du vil starte med et tomt bilde, eller om du vil åpne et bilde fra datamaskinen. Har du et

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

CSS. Animasjon med css. Animasjon med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

CSS. Animasjon med css. Animasjon med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Animasjon med CSS Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 11 Informasjonsteknologi 1 og 2 Animasjon med css Vi har tidligere sett at vi kan programmere bevegelse ved å bruke JavaScript, enten ved å bruke

Detaljer

Grunnleggende om websider og HTML-kode

Grunnleggende om websider og HTML-kode Grunnleggende om websider og HTML-kode Html er et språk / en standard som brukes for å gi instrukser til nettlesere om hvordan ulike elementer på en webside skal fortolkes og presenteres for en sluttbruker.

Detaljer

Særemne SMS-språk. Av Camilla Hofstad og Andreas Lien

Særemne SMS-språk. Av Camilla Hofstad og Andreas Lien Særemne SMS-språk Av Camilla Hofstad og Andreas Lien 2007 Innhold Innledning.. S. 1 Problemstilling.. S. 2 Refleksjon/prosess... S. 3 Web design... S. 4-5 Oppsummering. S. 6 Kilder... S. 7 Innledning Vi

Detaljer

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole 1.trinn Jeg kan peke på: Tastaturet Skjermen Datamaskinen Musa Jeg kan slå på og av datamaskinen på riktig måte. Jeg kan trykke på start og logge på og av. Jeg kan starte et program ved hjelp av startmenyen.

Detaljer

Tilleggsoppgaver. Avslutning

Tilleggsoppgaver. Avslutning Dette dokumentet er laget i formatet 1920x1080px og vi anbefaler å åpne PDF filen i fullskjerm. Til å navigere anbefaler vi å bruke piltaster (høyre/venstre) eller pilene vi har lagt til i dokumentet.

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Ta smarte skjermbilder

Ta smarte skjermbilder Ta smarte skjermbilder Hvis du vil vise en kamerat noe på pc-skjermen, er programmet Jing uten sammenligning det beste verktøyet. Her viser journalist Steffen Slumstrup Nielsen hvordan du bruker det. Journalist

Detaljer

trenger en hjelpende hånd. Derfor har de utstyrt Windows med en rekke innstillingsmuligheter

trenger en hjelpende hånd. Derfor har de utstyrt Windows med en rekke innstillingsmuligheter 0 Windows 0 kan bli langt enklere å bruke, for eksempel ved å gjøre tekster og ikoner tydeligere på skjermen og forstørre musepilen. Det krever bare at du kjenner triksene og dem får du her! Journalist

Detaljer

Astrokatt. Introduksjon. Steg 1: En flyvende katt. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle

Astrokatt. Introduksjon. Steg 1: En flyvende katt. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle Scratch Astrokatt Skrevet av: Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Tema: Blokkbasert, Spill Fag: Kunst og håndverk, Naturfag Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse Språk: Norsk bokmål Introduksjon Katten vår

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Søkemotorer - en guide for en bedre rangering Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Innledning Har du endelig fått deg et nettsted med bra design og oppdatert innhold MEN så oppdager

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

ActiveBuilder Brukermanual

ActiveBuilder Brukermanual ActiveBuilder Brukermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Versjon: R. 1.01 Språk: Norsk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Innhold: 1. INNLEDNING...2 2. HURTIGSTART...3 3. OPPBYGGINGEN

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Oblig 1. Oppgave 1. Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oblig 1. Oppgave 1. Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oblig 1 Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med arngren.net: 1. Nettsiden er SYKT uoversiktlig! 2. Det er

Detaljer

Kursdokumentasjon for Dreamweaver

Kursdokumentasjon for Dreamweaver Kursdokumentasjon for Dreamweaver Skrevet av 2/13 1 Komme i gang med Dreamweaver... 3 2 Bruk av Dreamweaver... 4 2.1 Verktøylinja...5 2.2 Properties... 5 3 Sidens egenskaper... 6 4 Tekst... 7 4.1 Endre

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med funksjonalitet / bruk Uoversiktlig side For

Detaljer

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser.

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. 180311 Litt film Hva er internett? Verdensomspennende nettverk av datamaskiner Mange forskjellige typer tjenester Informasjon Kommunikasjon Først: litt om sikkerhet

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Et forsøk på definisjon. Eksempel 1

Et forsøk på definisjon. Eksempel 1 Et forsøk på definisjon [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Michael Preminger (michael.preminger@hioa.no) 19/08-15 Engelsklignende språk, med rigid syntaks, som kan brukes til å skrive instruksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

og bevegelse funksjoner som blir aktivert av hendelser Keyboard Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

og bevegelse funksjoner som blir aktivert av hendelser Keyboard Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Keyboard og bevegelse Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 12.09.2012 Informasjonsteknologi 2 funksjoner som blir aktivert av hendelser Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Halloweenimasjon Introduksjon Scratch PDF

Halloweenimasjon Introduksjon Scratch PDF Halloweenimasjon Introduksjon Scratch PDF Introduksjon Vi vil her se på hvordan vi kan lage forskjellige animasjoner med et Halloween-tema. Disse kan vi enten dele med vennene våre gjennom Scratch, eller

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Rapport prosjekt til fordypning

Rapport prosjekt til fordypning Rapport prosjekt til fordypning Våren 2009, Solveig Walmann Østerklev, 1mkb Dette halvåret hadde jeg egentlig tenkt å jobbe med journalistikk i Vingernett, men Vingernett var egentlig ikke den type journalistikk

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

MMT105 Internettprogrammering Uke 44, høst 2007

MMT105 Internettprogrammering Uke 44, høst 2007 MMT105 Internettprogrammering Uke 44, høst 2007 Introduksjon til CSS MMT105 HiNT 2007 1 HTML-elementenes strukturerende egenskaper HTML-elementene skal markere strukturen i et webdokument, dvs. at de forskjellige

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Presentasjonsdokument

Presentasjonsdokument 287527 Japansk språklærings-app Presentasjonsdokument Emne: Kull: Utdanning: BOP3102 14BGDHO1 Bachelor i grafisk design, HK Japansk språklærings-app Learn from zero Her presenteres YesJapan sin nye japanske

Detaljer

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oppgave 2 og 3) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/boxmodel.html Oppgave 6) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/oblig1oppg6.html Oppgave 1) Siden tar lang tid

Detaljer

praktiske eksempler DOM Document Object Model DOM og Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

praktiske eksempler DOM Document Object Model DOM og Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS DOM og praktiske eksempler Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 DOM Document Object Model Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer