1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB"

Transkript

1 Grunnmodul

2 1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB Det er 6 grunnleggende begreper i ny ColumbiWeb: Mal, Side, Artikkel, Fil, Meny og Emne. Malen inneholder html-kode og styrer altså utseendet på en side. (Opprettet av konsulent). Side er en kobling mellom en mal og et sett med artikler og filer. Artikkel utgjør innholdet på en side. Fil kan være en hvilken som helst filtype Meny er bare en samling med linker til sider og artikler Emne brukes til søk på emner i administrasjonsmodulen, søk på emner ute på weben, styring av rettighetene blant flere redaktører, visning på web kan styres av emner. MAL En side må benytte en mal. Malen styrer utseende og inndelingen av siden. Dersom ingen mal er tilknyttet siden kan ikke siden brukes til noe (den ville bare vises helt tom uten verken farger, pynt, logo eller avsatt plass til innhold). Samme mal kan benyttes av mange sider. Det kan lages et uendelig antall maler for hver web, men vanligvis klarer man seg fint med inntil 4 maler. En mal styrer 2 ting: 1. Designelementer på nettsiden a.et toppbilde, b.firmalogo c.farger på linker og overskrifter og evt. rammer og pynt på siden. c. Felter hvor filer kan legges inn, samt i hvilken form filene skal vises. d. Felter for både filer og artikler. e. Felter som automatisk forskyver eldre artikler og filer nedover et ter som nye kommer til. f. Felter som automatisk henter ut innhold dersom det har et be stemt emne knyttet til seg. g. Felt for visning av hele artikkelen på en gang. Både designelementer og inndeling av siden er noe Daldata og kunden blir enige om før kurs gjennomføres, og arbeidet med oppbygging av weben og innlegging av innholdet tar til. SIDE En side er det samme som en enkelt nettside, i motsetning til flere sider som til sammen danner en web. For eksempel består av 115 sider. Formålet med en side er å kunne samle artikler og filer som hører naturlig sammen, og vise dem samtidig. Artikler kan vises i flere former på en side. Overskrift, Ingress og Les mer (for å komme til innholdet) Kun overskrift med link direkte til hele artikkelen Overskrift med link på samt Ingress Filer kan vises i flere former på en side (formen på visningen styres pr felt av malen) Filen kan være et bilde og bildet kan vises i sin helhet på siden i en stør relse webredaktøren finner hensiktsmessig Filen kan vises bare som en tekstlink som går videre til det bildet, doku mentet eller filen som linken representerer 2. Inndeling av siden / hvor alt innhold skal dukke opp. Malen inne holder etter fritt valg fra kunde: a. Felter for meny (ett eller flere), samt bestemmelse av om menyen skal vises vertikalt eller horisontalt. b. Felter hvor artikler kan legges inn, samt i hvilken form artiklene skal vises.

3 ARTIKKEL En artikkel er en enkeltstående artikkel, som består av 6 hovedelementer: 1. Hovedbilde 2. Overskrift 3. Ingress (kan også kalle innledning) 4. Innhold 5. Publisert av 6. Artikkeldato Hovedbilde Her kan designer på forhånd fastsette hvilken størrelse bildet skal ha og plasseringen i forhold til de andre delene av artikkelen. Tilpasning av størrelsen på bildet kan skje automatisk slik at webredaktør ikke trenger å endre dette selv, på bilder han legger inn i hovedbildefeltet på artikkelen. Overskrift Dette er artikkelens overskrift. Designet styres av malen, mens webredaktør selvsagt styrer innholdet i overskriften. Ingress Kort innledning til innholdet i artikkelen. Denne vises typisk på en side hvor flere artikler vises samtidig, og med link inn til innholdet i artikkelen. Innhold Selve innholdet i artikkelen (dersom man har behov for å skrive lengre artikler enn det man får plass til i ingressen, dette vil variere). Publisert av Det finnes et eget publisert av felt som webredaktør kan fylle ut pr artikkel. Dersom det er ønskelig kan dette også fylles ut automatisk avhengig av hvem som er pålogget administrasjonsmodulen. Designer kan styre i malen om publisert av standard skal vises eller ikke, og hvilken ledetekst som skal vises. Om det skal vises kan overstyres av webredaktør pr artikkel. FIL En fil kan være en hvilken som helst filtype. Ikke alle filtyper kan vises på web (dette styres av Internett mer enn av Daldata), men alle filtyper kan legges ut dersom det er ønskelig for nedlasting. Filer kan legges direkte ut på en side, i felter som tillater filer (styres av malen). Webredaktør kan også legge bilder og filer inn i Ingress- og Innholdsfeltene på en artikkel, men da må han tilpasse størrelsen på bildene selv. MENY En meny består av mange menypunkter. Menypunktene blir til linker når man kobler Sider, Artikler eller Filer til dem. Man kan også legge på link til en ekstern nettside i et menypunkt. Det spesielle med menyer er følgende: 1. Grunnmenyen Alle weber vil som regel ha minst en meny og denne menyen har vi kalt Grunnmenyen. Grunnmenyen styrer også webens nettstedskart og brødsmulesti (Du er her:) 2. Andre menyer I tillegg til Grunnmenyen kan en web ha så mange menyer redaktøren vil. a. På samme side kan en web ha en venstremeny en toppmeny og en høyremeny (blir kanskje litt mye, men muligheten er der) b. I tillegg kan forskjellige menyer være aktuelt for forskjellige deler av weben, menyen tilpasses hovedtema for siden. 3. I malene for weben settes det av plass til en eller flere menyer, og webredaktør kan bestemme hvilke menyer som skal benyttes i hvilken mal og på hvilket sted i malen. 4. Når webredaktør oppretter sider, velger han også mal og får dermed automatisk med seg de menyene som følger malen. Artikkeldato Hentes automatisk fra et artikkeldatofelt på artikkelen. Designer kan styre i malen om artikkeldato standard skal vises eller ikke, og dette kan overstyres av webredaktør pr artikkel.

4 SIDE Alle sider benytter en MAL. Det er malen som styrer hvor på siden feltene for artikkel, fil og meny skal plasseres. Samme mal kan benyttes på mange sider MENY ( en samling med linker til sider, artikler og filer ) MENY ( en samling med linker til sider, artikler og filer ) ARTIKLER / FILER ARTIKLER / FILER ARTIKLER / FILER

5 Hovedbilde Dette bildet møter deg når du har logget deg på Du når alle deler av administrasjonsmodulen ved å klikke på knappen Meny Legge inn kontaktpersoner Disse kan få nyheter og driftsmelding fra Daldata på epost eller sms Starte veiviseren for Columbiweb Filer og artikler kan enkelt redigeres Gå direkte til webbens startside Søk etter hva som helst, slik som Hvilken web du arbeider med Hvem du er logget på som Hvilken rolle du har Daldata Disse tre listene gir deg rask tilgang til det du vil jobbe mest med Sider, Artikler og Filer. Du kan dra og slippe mellom listene for knytte innhold sammen.

6 Legge inn kontaktpersoner Disse kan få nyheter og driftsmelding fra Daldata på epost eller sms Du når alle deler av administrasjonsmodulen ved å klikke på knappen Meny Starte veiviseren for Columbiweb Filer og artikler kan enkelt redigeres Gå direktefortilcolumbiweb webbens startside Starte veiviseren Legge inn kontaktpersoner du opp en liste med artikler ogredigeres forskjellige symbolder tilknyttet. Filer og artikler kan enkelt Du når alle deler av administrasjonsmodulen Disse kan fåellers nyheterfår og driftsmelding Legge innved kontaktpersoner å klikke på knappen Meny Starte veiviseren for Columbiweb finner du igjen flere steder i admin-modulen. fra Daldata typen på epostlister eller sms Disse kan få nyheter og driftsmelding Filer og artikler kan enkelt redigeres fra Daldata på epost eller sms direkte webbens Søk etter hvagåsom helst,tilslik som startside Du når alle deler av administrasjonsmodulen ved å klikke på knappen Meny 2. OPPRETTE OG REDIGERE ARTIKLER Fra Hovedbilde kan du klikke på Meny og finne valget Artikkel. Da åpnes et eget skjermbilde som heter Ajourhold av artikler. Gå direkte til webbens startside Hvilken web du arbeider med Hvem du er logget på som Hvilken rolle du har eb du arbeider med er logget på som lle du har Knapperadenartikler, vår. Dersom er grå sider, filernoen og menyer betyr det at du må velge en artikkel for å få tilgang til de Daldata Søk etter hva som helst, slik som du arbeider Du kan også klikke på ikonet NyHvilken i denweb listen som med heter Artikler. Hvem du er logget på som Hvilken rolle du har Daldata Dersom du vil redigere en eksisterende artikkel, kan du dobbeltklikke på artikkelen En valgt artikkel A betyr artikkel. Slike symboler finner du igjen flere steder i admin-modulen Du har også flere muligheter fra knapperaden relatert til artikler. Åpne skjermbilde for søk Denne Søk etter hva som helst, slik som Daldata M betyr at artikkelen er tilknyttet et eller flere menypunkter S betyr at artikkelen er knyttet til en eller flere sider P betyr at artikkelen er publisert og synlig utenfra Start hjelpevideo for artikler Les inn listen over artikler på nytt Disse tre listene gir deg rask tilgang til det du vil jobbe mest med Sider, Artikler og Filer. Du kan dra og slippe mellom listene for knytte innhold sammen. Redigere en valgt artikkel. Du velger en artikkel ved å klikke på den en gang. Disse tre listene gir deg rask tilgang til det du vil jobbe mest med Slette en artikkel Du kan også føre musemarkøren over de forskjellige ikonene, da får du opp en kort Disse tre listene gir deg rask tilgang til det du vil jobbe mest med beskrivelse. Sider, Artikler og Filer. Du kan dra og slippe mellom listene for knytte innhold sammen. Sider, Artikler og Filer. Du kan dra og slippe mellom listene for knytte innhold sammen. Nå skal Kopiere en artikkel Vise tilknyttninger for artikkel, slik som hvilke sider eller menypunkter den er knyttet til. vi se på skjermbildet for Ajourhold av artikkel. Vi dobbeltklikker på en artiklene i artikkellisten.

7 Ajourhold av artikler Herfra kan du opprette en ny artikkel, lagre den du holder på med, slette den, forhåndsvise den før du publiserer, kopiere artikkelen og angre (hente siste lagrede versjon) Arkfanene gir deg tilgang til de forskjellige Menyer, Sider, Filer og Artikler. Her kan du forstørre vinduet Gå direkte til webbens startside Fjern haken for å gjøre artikkelen usynlig fra utsiden Du utvider ved å klikke på de forskjellige feltene feks Ingress Direktelink til artikkel ute på webben Denne delen av skjermbildet gjelder artikkelen du arbeider med. Denne delen av skjermbildet inneholder lister over Menyer, Sider, Filer og Artikler. Du kan dra og slippe mellom de to delene av skjermbildet for å knytte ting sammen.

8 Ikonet Dra og slipp bruker du til å legge en artikkel på en side eller en meny. I tillegg til Ingress har du også felter for Innhold, Emner, Flere valg og Tilknytninger Drar du over på en side får du opp et vindu hvor du kan velge hvor på siden artikkelen skal ligge. Du kan dra og slippe begge veier. Innhold Det som kommer frem etter man klikker på Les mer på websidene. Emner Her kan du velge hvilke emner artikkelen skal være tilknyttet. Brukes til søk på emner i administrasjonsmodulen, søk på emner ute på weben, styring av rettighetene blant flere redaktører, visning på web kan styres av emner. Flere valg Hovedbilde - brukes kun i ingressen. Bilde må ligge i filarkivet. Du drar og slipper det fra filarkivet til feltet. Bildet får da en automatisk størrelse og plassering. Her velger du hvor på siden den skal ligge. Her kan du sette fra til dato for visning av artikkelen på akkuratt denne siden. Artikkeldato - Kan overstyres. Viser når artikkelen ble opprettet. Publisert av - Hvem som har opprettet den og publisert. Publiseringsdato - Her kan du sette når artikkelen skal bli synlig og når den skal fjernes fra websidene. Artikkelen blir uansett liggende i admin-modulen. Les mer linktekst - Her kan du legge inn egen tekst, feks les mer om.. Sist endret - viser når og hvem som endret den sist gang Visningsside for hele artikkelen - Har du flere maler med forskjellig utseende kan det hende du har flere visningssider for artikler også. Dette bestemmer hvordan artikkelen skal vises når man klikker Les mer på websidene. Er valgt felt innstilt til manuell sotering kan du selv bestemme rekkefølgen her. Normalt er det nyeste først.

9 Du når alle deler av administrasjonsmodulen ved å klikke på knappen Meny Legge inn kontaktpersoner Disse kan få nyheter og driftsmelding fra Daldata på epost eller sms Starte veiviseren for Columbiweb Filer og artikler kan enkelt redigeres Gå direkte til webbens startside Starte med veiviseren for Columbiweb Legge inn kontaktpersoner Ellers får du opp en liste sider og forskjellige symbolder tilknyttet. Denne typen Filer og artikler kan enkelt redigeres Du når alle deler av administrasjonsmodulen Disse kan få nyheter og driftsmelding veiviseren for Columbiweb listerstarte finner du igjen flere steder i admin-modulen. Legge inn kontaktpersoner ved å klikke på knappen Meny fra Daldata på epost eller sms Du når alle deler av administrasjonsmodulen Disse kan få nyheter og driftsmelding Filer og artikler kan enkelt redigeres ved å klikke på knappen Meny Knapperaden vår.gådersom erstartside grå Søk etter hva som helst, slik som fra Daldata på epost eller sms direkte tilnoen webbens betyr det at du må velge en side klikke på Meny og finne valget Side. Da åpnes et eget skjergå direkte til webbens startside 3. OPPRETTE OG REDIGERE SIDER Fra Hovedbilde kan du mbilde som heter Ajourhold av sider. for å få tilgang til de Hvilken web du arbeider med Hvem du er logget på som Hvilken rolle du har Du kan også klikke på ikonet Ny i denweb listen som med heter Sider. Hvilken du arbeider Dersom du vil Hvem du er logget på som Hvilken web du arbeider med rolle du har Hvilken Hvem du er logget på som Hvilken rolleen du har redigere eksisterende side, kan du dobbeltklikke på siden S betyr side. Slike symboler finner du igjen flere steder i admin-modulen Søk etter hva som helst, slik som Daldata Søk etter hva som helst, slik som Daldata Daldata P betyr at siden er publisert og synlig utenfra A betyr at siden inneholder artikler Du har også flere muligheter fra knapperaden relatert til sider. Åpne skjermbilde for søk Start hjelpevideo for sider Les inn listen over sider på nytt V - siden er en artikkelvisningside. Brukes for å vise hele artikler med ingress og innhold. S - standard side for artikkelvisning. Brukes dersom du ikke har spesifisert noe annen artikkelvisningside ( V ) M betyr at siden er tilknyttet et eller flere menypunkter Disse tre listene gir deg rask tilgang til det du vil jobbe mest med Sider, Artikler og Filer. Du kan dra og slippe mellom listene for knytte innhold sammen. Redigere en valgt side. Du velger en side ved å klikke på den en gang. Slette en side Vise tilknyttninger for side, slik som hvilke menypunkter den er knyttet til. Dugirkan også føre musemarkøren over de forskjellige Disse tre listene deg rask tilgang til det du vil jobbe mest med Sider, Artikler beskrivelse. og Filer. Du kan dra og slippe mellom listene for knytte innhold sammen. Disse tre listene gir deg rask tilgang til det du vil jobbe mest med Sider, Artikler og Filer. Du kan dra og slippe mellom listene for knytte innhold sammen. ikonene, da får du opp en kort Nå skal vi se på skjermbildet for Ajourhold av sider. Vi dobbeltklikker på en av sidene i listen.

10 Ajourhold av sider Herfra kan du opprette en ny side, lagre den du holder på med, slette den, forhåndsvise den før du publiserer, kopiere siden og angre (hente siste lagrede versjon) Arkfanene gir deg tilgang til Grunnmenyen og de forskjellige Sider, Filer og Artikler. Her kan du forstørre vinduet Fjern haken for å gjøre siden usynlig fra utsiden Gå direkte til webbens startside Velg mal. Den styrer utseendet på en side Du utvider ved å klikke på de forskjellige feltene Direktelink til siden ute på webben Denne delen av skjermbildet gjelder siden du arbeider med. Denne delen av skjermbildet inneholder lister over Grunnmenyen, Sider, Filer og Artikler. Du kan dra og slippe mellom de to delene av skjermbildet for å knytte ting sammen.

11 Feltene du har på Ajourhold av sider er Felter i mal. Emner, Flere valg og Tilknyttninger Du kan dra og slippe begge veier. Enten legge siden på Grunnmenyen (en nyopprettet side legges seg automatisk på grunnmenyen. Eller du kan dra og slippe artikler og filer inn på siden herfra. Felter i mal Her ser du hvilke felter som ligger i malen du har valgt. Ved å klikke på et av de viste feltene og scrolle nedover kan du også se egenskaper og endre på det. Det er sjelden du har behov for det. Emner Her kan du velge hvilke emner siden skal være tilknyttet. Brukes til søk på emner i administrasjonsmodulen, søk på emner ute på weben, styring av rettighetene blant flere redaktører, visning på web kan styres av emner. Flere valg Publisert av - Hvem som har opprettet den og publisert. Publiseringsdato - Her kan du sette når siden skal bli synlig og når den skal fjernes fra websidene. Siden blir uansett liggende i admin-modulen. Dette er startsiden - Her kan du velge en annen Startside. Startsiden kan ikke slettes før en annen er valgt Dette er visningside [.. ] - Bestemmer om dette er standard visningside for artikler. Visningside for alt innhold - Alle artikler som ligger på denne siden og brukeren klikker les mer får den visningsiden som er satt her. Er intet satt blir standard benyttet. Om valg av mal I nedtrekksmenyen Sidemal ser du symbolet V. På noen maler er det en grå V og andre har en grønn V. Grønn V vil si at malen kan vise en hel artikkel, både ingress og innhold. Det er malen med dette utseende vi kommer til når brukeren klikker les mer på websiden vår eller klikker på linken til en artikkel i søkeresultatet. Dersom en web har flere maler med forskjellige utseende, vil nok hver av disse ha en artikkelvisningsmal i tillegg. Når siden får en mal med en grønn V vil dette bli det vi kaller en artikkelvisningsside. Artikkelvisningssiden vil da brukes til å vise hele artikkelen, altså etter brukeren har klikket les mer eller klikker på linken til en artikkel i søkeresultatet. En web må ha minst en artikkelvisningsside. Som vi ser av listen over sider finner vi igjen den grønne V en her. En av sidene med grønn V er det som benyttes som standard markert med en S ved siden av V en. Vi har mulighet for å overstyre visningen etter brukeren klikker les mer på både side uten grønn V og direkte på artikkel. Dette gjøres under Flere valg på ajourhold av sider og ajourhold av artikkel. Dersom vi ikke har overstyrt noe vil visningen etter brukeren har klikket les mer eller klikker på linken til en artikkel i søkeresultatet vil visningen følge det som er satt som standard. Altså følge utseende til siden som både er markert med S og V i listen over sider.

12 Starte veiviseren for Columbiweb Legge inn kontaktpersoner Ellers får du opp en liste med filer og forskjellige symbolder tilknyttet. Denne typen Disse kan få nyheter og driftsmelding Filer og artikler kan enkelt redigeres Starte veiviseren for Columbiweb Legge innlister kontaktpersoner finner du igjen flere steder i admin-modulen. fra Daldata på epost eller sms sinfåegen hjelpevideo Du når alle deler av administrasjonsmodulenalle skjermbilder Dissehar kan nyheter og driftsmelding Filer og artikler kan enkelt redigeres ved å klikke på knappen Meny fra Daldata på epost eller sms Gå direkte til webbens startside Alle skjermbilder harnoen sin egen Knapperaden vår. Dersom erhjelpevideo grå Starte veiviseren for valget Columbiweb Legge inn kontaktpersoner betyr det at du må velgegå endirekte fil til webbens startside Fra Hovedbilde kan du klikke på Meny og finne Filarkiv. Da får du opp en Filer og artikler kan enkelt redigeres odulen Disselisten kan få nyheter og driftsmelding for å få tilgang til de samme som du finner på Hovedskjermbilde ved pålogging. fra Daldata på epost eller sms Søk etter hva som helst, slik som Gå direkte til webbens startside Søk etter hva som helst, slik som Et Office dokument får tre ekstra versjoner u arbeider med M betyr at filen når du legger det i gget på som Daldata Du legger til nye dokumenter, bilder ogweb filer å dra utforsker Hvilken duved arbeider medog slippe de fra lokal Motta driftsmeldinger Søk etter hva som helst, slik som er tilknyttetfraet eller u har filarkivet. Hvem er logget på sompå ikonet Ny i den listen Daldata flere menypunkter. artikler, til listen Filer i admin-modulen. Du kanduogså klikke forsider, å filer og menyer Pdf, Html Hvilken rolle du har Du når alle deler av administrasjonsmodulen ed å klikke på knappen Meny 4. FILARKIVET - DOKUMENTER OG BILDER legge til nye dokumenter, bilder eller filer. Daldata Dersom du vil redigere en eksisterende fil, kan du dobbeltklikke på filen. og Open Office Symbolet for at dette er et bilde Denne filen er ikke det. S betyr at filen er knyttet til en eller flere sider. Denne filen er ikke det. Du har også flere muligheter fra knapperaden relatert til filer. Vise tilknyttninger, på hvilke sider/artikler/menyer ligger valgt fil Starte ajourhold av bilder, oversikt alle bilder Åpne skjermbildet for søk Sett filter på visningen, stikkord, dato, emne Du kan også føre musemarkøren over de forskjellige ikonene, da får du opp en kort litt på egenskaper for Disse tre listene gir deg rask tilgang til det du vil jobbe mest med beskrivelse. Vi velger et dokument og et bilde og skal kikke Sider, sammen. Redigere en valgt fil. Artikler og Filer. Du kan dra og slippe mellom listene for knytte innhold disse to filtypene. Disse tre listene gir deg rask tilgang til det du vil jobbe mest med Les inn listen over filer på nytt Du velger en fil ved å klikke på den en gang. Sider, Artikler og Filer. Du kan dra og slippe mellom listene for knytte innhold sammen. Erstatt valgt fil med en nyere versjon Start hjelpevideo for filer Disse tre listene gir deg rask tilgang til det du vil jobbe mest med Sider, Artikler og -Filer. Du kan dra og slippe mellom listene for knytte innhold sammen. Egenskaper Navn/dato/versjoner/emner tilknyttet Slette valgt fil

13 5. OPPRETTE OG REDIGERE MENYER Egenskaper for dokumenter Vi velger en fil i fillista og klikker på ikonet egenskaper (beskrevet på forrige side). Alle weber har vanligvis minst 1 meny. Denne menyen har vi kalt Grunnmeny. Vi har lagt noe automatikk til Grunnmenyen. Når du oppretter nye Sider i skjermbildet Ajourhold av Sider, legges den nye siden automatisk til nederst i Grunnmenyen. Ute på web er det vanlig å ha et nettstedskart. Det er Grunnmenyen som danner grunnlaget for nettstedskartet. Ute på web er det vanlig å ha en brødsmulesti som viser hvor på weben du er i forhold til startsiden. Det er Grunnmenyen som danner Du når alle deler avog administrasjonsmodulen grunnlaget for brødsmulestien. På grunn av nettstedkartet brødsmulestien er det viktig at Grunnmenyen inneholder alle sider. ved å klikke på knappen Meny etterunder hva som helst, slik DenneSøk haken Egenskaper ersom verdt å merke seg. For å få lagt ut pdf/word/open office artikler, sider, filer og menyer for nedlasting dersom vi drar og slipper denne over en artikkel må vi fjerne denne haken. Hvis ikke vil dokumentet vises direkte på nettsidene og ikke som noe nedlastbart dokument. Legge inn Disse kan fra Daldata Fra Hovedbilde kan du klikke på Meny og finne valget Meny. Da åpnes et eget skjermbilde som heter Ajourhold av menyer. Hvilken web du arbeider med På neste side ser du et overblikk over skjermbilde av menyer. Hvem du er logget påajourhold som Egenskaper for bilder Vi velger et bilde i fillista og klikker på ikonet egenskaper (beskrevet på forrige side). Hvilken rolle du har Søk etter hva som helst, slik som Her kan du velge det området på bildet som er viktigst for deg. Dette kommer til nytte når du skal benytte funksjonen Hovedbilde på Ajourhold av artikkel. Bildet får da en automatisk størrelse og plassering som bestemmes av malen du har valgt. Dette gjør at du slipper å tenke på beskjæring og at det ser pent ut i forhold til webbens design. Disse tre liste Sider, Artikle

14 Ajourhold av menyer Herfra kan du opprette en ny meny, lagre den du holder på med, slette den, forhåndsvise den før du publiserer, kopiere menyen og angre (hente siste lagrede versjon) Arkfanene gir deg tilgang til Grunnmenyen hvor de fleste sidene ligger Filer og Artikler Her kan du forstørre vinduet Valgt meny. du kan i prinsippet ha så mange du vil. Gå direkte til webbens startside Rediger, slett og opprette menypunkter og undermenypunkter S - Tilknyttet side? - Tomt menypunkt F - Tilknyttet Fil E - Ekstern link A - Tilknyttet artikkel Du kan dra og slippe menypunktene for å endre rekkefølge Du utvider ved å klikke på de forskjellige feltene Denne delen av skjermbildet gjelder menyen du arbeider med. Denne delen av skjermbildet inneholder oversikt over Grunnmenyen hvor alle sider ligger og andre menypunkter. lister over Filer og Artikler. Du kan dra og slippe mellom de to delene av skjermbildet for å knytte ting sammen.

15 ikkel ippe or å endre Dersom en side ikke skulle ligge i grunnmenyen, kan du dra og slippe MELLOM vinduer i Columbiweb. Feltene du har på Ajourhold av menyer er Menypunkter. Emner, Flere valg og Tilknyttninger mellom meny og maler. Menypunkter ser du på forrige side. kjellige Emner Her kan du velge hvilke emner siden skal være tilknyttet. Brukes til søk på emner i administrasjonsmodulen, Denne delen av skjermbildet søk gjelder på emner menyen du ute arbeider på weben, med. styring av rettighetene blant flere redaktører, visning på web kan styres av emner. Flere valg Dette er grunnmenyen - Her kan du markere hvilken meny som er grunnmenyen. Husk at dette blir nettstedkart og brødsmulesti på websidene. Publisert av - Hvem som har opprettet den og publisert. Tilknyttning mellom menyer og maler Her ser du hvilke menyer som er knyttet til hvilke maler. Dersom det ikke er angitt noen meny i felter her, brukes det som er markert som grunnmenyen. Malene brukes på Sider og disse Sidene får da den menyen som er markert i disse feltene. TIPS ANGÅENDE MENYER Har du forskjellige menyer på forskjellige maler, lønner det seg å bygge en egen grunnmeny som kun fungerer som nettstedkart og brødsmule sti. Søk etter hva som helst, slik som Denne delen av skjermbildet inneholder oversikt over Grunnmenyen hvor alle sider ligger og andre menypunkter. lister over Filer og Artikler. Du kan dra og slippe mellom de to delene av skjermbildet for å knytte ting sammen.

16 Kort oversikt over hvordan de forskjellige grunnbegrepene henger sammen Viser menyer som er knyttet til malen siden bruker Side S Brukes til å vise artikler og filer på web brukes for å vise artikler, filer og menyer på web. Sider er knutepunktet for visningen av våre websider Meny M Mal/ Rammeverk V V Mal/rammeverk er knyttet mot en eller flere sider via skjermbilde ajourhold av sider Artikkel A Fil F er en liste med interne og eksterne linker til innhold på web styrer hvordan menyer, artikler og filer organiseres på web og utseende på disse. (Opprettet av konsulent) Ingress, innhold, bilder og interne/eksterne linker kan være en hvilken som helst filtype Menyer er knyttet til Mal via skjermbilde Ajourhold av menyer en eller flere filer kan linkes mot artikkel. linker til internt innhold kan være en side som viser flere artikler, kun en enkelt artikkel eller en fil

17 6. OM REDAKTØRROLLER Du når alle deler av administrasjonsmodulen Redaktørroller brukes til å fordele ansvaret for oppdatering av weben på flere perved å klikke på knappen Meny soner. Dersom alle redaktører skal ha tilgang til alt, trenger dere ingen redaktørroller. Legge inn kontaktpersoner Disse kan få nyheter og driftsmelding fra Daldata på epost eller sms Knapperaden vår. Dersom noen er grå betyr det at du må velge en person for å få tilgang til de Starte veiviseren for Columbiweb Filer og artikler kan enkelt redigeres B betyrstartside at personen er Gå direkte til webbens knyttet til en brukergruppe (Tilleggsmodulen Søk etter hva som helst, slik som brukere) G betyr at personen godkjent for innlogging på web (Tilleggsmodulen Daldata brukere) Fra hovedskjermbilde når du skjermbildet Ajourhold av personer. En liste over Personer åpnes. Dette er Personregisteret. Hvilken web du arbeider med Hvem du er logget på som Hvilken rolle du har Åpne skjermbilde for søk P betyr person. Slike symboler finner du igjen flere steder i admin-modulen R betyr at personen er knyttet til en redaktørrolle Start hjelpevideo for sider Les inn listen over person på nytt Redigere en valgt person. Du velger en person ved å klikke på den en gang. Slette en person Vise tilknyttninger for person, slik som hvilke roller den er knyttet til. Jeg klikker på knappen Ny person. Skjermbildet Ajourhold av Personer åpnes. Feltene med rød ramme er obligatoriske. Passord blir generert automatisk, men kan når alle delerpå av administrasjonsmodulen overstyres. Når Personen er opprettet kan handu logge seg administrasjonsmoduå klikke på knappen Meny len med sitt brukernavn og passord og begynneved arbeidet som redaktør. Vi skal se på hvordan man oppretter og bruker en redaktørrolle. Fra hovedskjermbilde når du skjermbildet Ajourhold av redaktørroller. Disse tre listene gir deg rask tilgang til det du vil jobbe mest med Sider, Artikler og Filer. Du kan dra og slippe mellom listene for knytte innhold sammen. Hvilken web du arbeider med Hvem du er logget på som Hvilken rolle du har Legge i Disse k fra Dald

18 Ajourhold av roller Herfra kan du opprette en ny rolle, lagre den du holder på med, slette den, kopiere rollen og angre (hente siste lagrede versjon) Her kan du forstørre vinduet Gå direkte til webbens startside du kan styre HVA rollen har rett til å gjøre......og du kan styre HVILKE EMNER rollen har rett til å redigere. Denne delen av skjermbildet inneholder lister over Personer. Du kan dra og slippe mellom de to delene av skjermbildet for å knytte ting sammen. Denne delen av skjermbildet gjelder rollen du arbeider med.

19 Om å styre rollen ved hjelp av EMNER. Alle kan tilknyttes emner, og dermed styre tilgangen for den enkelte redaktørrolle. Om å knytte personer til redaktørroller. Du kan knytte så mange personer til en rolle som du ønsker.for å knytte en person til en rolle tar jeg tak i personen og drar og slipper inn i rollerskjermbildet, når ønsket rolle er aktiv. Du kan også dra i Dra og slipp ikonet og slippe dette over personen. Alle redaktører kan se alle som ikke er tilknyttet noe emne. Emner må derfor brukes aktivt i hele administrasjonsmodulen for at de skal ha en funksjon for redaktørroller. Ellers i administrasjonsmodulen: En redaktør vil se en hengelås på alt som er knyttet til emner han ikke har tilgang til. Om konsekvensen av å kombinere emner og redaktørroller. Inne i Ajourhold av artikler vil det være synlig for redaktøren om han har tilgang til å redigere emnet eller ikke. Grønn T: Du har tilgang til å redigere dette emnet. Grå T: Du har ikke tilgang til å redigere dette emnet En redaktør har lov til å knytte en artikkel til et emne han selv ikke har tilgang til, men han vil få en advarsel. Dersom redaktør knytter flere emner til artikkelen, vil han ikke få noen advarsel, så lenge han har lov til å redigere ett av emnene. Det vil ikke være mulig å redigere en Side med hengelås.det vil heller ikke være mulig å publisere en artikkel dit. Det vil ikke være mulig å redigere eller erstatte en Fil med hengelås......men det vil være mulig å dra og slippe en hvilken som helst fil med hengelås, inn i en artikkel og bruke den der. Her skiller Filarkivet seg fra Sider og Artikler.

TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle ut og

TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle ut og Skjema Knapperaden vår. Dersom noen er grå betyr det at du må velge et skjema for å få tilgang til de TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene

Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene 1. Å logge på Hent opp nettstedet din avdeling Åpne en ny fane eller vindu og hent opp publiseringsverktøyet Corepublish, http://www.fo.no/corepublish/

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

Brukerveiledning for PedIT - Web

Brukerveiledning for PedIT - Web Brukerveiledning for PedIT - Web PedIT- Web Logg inn For å kunne logge inn, trenger du et brukernavn og et passord. Det er administrator sin oppgave å legge til brukere. Venstremargen Margen til venstre

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no BEREGNET PÅ TILLITSVALGTE I FYLKES- OG LOKALLAG Sist oppdatert 15. mars 2016 Versjon 1.00 1 av 10 INNHOLD SLIK LOGGER DU INN... 3 SLIK BYTTER DU PASSORD...

Detaljer

Pålogging nettsider Fjellhamar FK

Pålogging nettsider Fjellhamar FK Pålogging nettsider Fjellhamar FK For å kunne legge ut nyheter og informasjon på lagsidene, må man først logge seg på med brukernavn og passord. Etter å ha åpnet nettsiden til FFK, gjør du som følger:

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Brukerveiledning. Nye meldal.no

Brukerveiledning. Nye meldal.no Brukerveiledning Nye meldal.no av Helga Romundstad januar 2016 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Logge på... 3 2. Lage en artikkel... 3 2.1 Åpne Administrasjonspanelet.... 3 2.2 Åpne sidestrukturen... 3 2.3

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold:

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Påloggingsinformasjon Skjermbilde 4-6: Redigere Første-siden (loge/leir) Skjermbilde 7-11: Redigere

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Kommuneforlaget lanserer nå en ny versjon(4.4.) av KF Lokal tjenestekatalog, heretter kalt lokal tjenestekatalog. Mange av endringene kommer som resultat

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

CustomPublish.com. Artikkelpublisering. Introduksjon til artikkelpublisering i CustomPublish

CustomPublish.com. Artikkelpublisering. Introduksjon til artikkelpublisering i CustomPublish CustomPublish.com Artikkelpublisering Introduksjon til artikkelpublisering i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Avansert editor/side1 3. Avansert editor/side2 4. Enkel editor 5. Bruk 1. Innledning

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Kom raskt i gang med Kirkenettet

Kom raskt i gang med Kirkenettet Kirkenettet - internett Kom raskt i gang med Kirkenettet Brukerveiledning OPPSTART 1 Logg inn: Lim inn innloggingsadressen du har fått tilsendt av Kirkepartner: www.kirken.no/secure/ui. Logg inn med brukernavn

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 23.03.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Meldinger... 5 Samtykke... 6 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger...

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

Bruk av oppgaver og grupper i

Bruk av oppgaver og grupper i Bruk av oppgaver og grupper i Versjon 02.07.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimedisenteret/NTNU Innhold Innhold...1 Komme i gang med oppgaver...2 Legge til en oppgave...2 En oppgaves egenskaper...2 For

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

BRUKERMANUAL TELEFONRÅD BESLUTNINGSSTØTTE FOR MEDARBEIDERE VED LEGEVAKTER OG ALLMENNLEGEKONTOR. Kontaktadresse:

BRUKERMANUAL TELEFONRÅD BESLUTNINGSSTØTTE FOR MEDARBEIDERE VED LEGEVAKTER OG ALLMENNLEGEKONTOR. Kontaktadresse: TELEFONRÅD BESLUTNINGSSTØTTE FOR MEDARBEIDERE VED LEGEVAKTER OG ALLMENNLEGEKONTOR BRUKERMANUAL Kontaktadresse: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse Postboks 7810, 5020 Bergen Tlf 55

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider 1. Innloggingsbildet... 3 2. Navigering... 4 2.1 Hvordan navigere til ditt lags sider?... 5 3. Hvordan lage sider på rett sted og publisere de...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Brukerdokumentasjon PIM Bohus

Brukerdokumentasjon PIM Bohus Brukerdokumentasjon PIM Bohus Til Fra Bohus WebOn AS Dato: 10.08.2105 Vår ref: Camilla Hetty Osa Telefon: 41 56 51 59 E-post: camilla@webon.net Ver: 2.0 WebOn AS, Wirgenes vei 8 B, P.O. Box 2198, N-3103

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Innhold R5.1 Hva er et brett - en oversikt...2 R5.2 Lage et brett....................................................2 R5.3 Endre utseendet på et brett....6

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 2.0. WebWiz 2.0. Brukerveiledning. [Skriv inn tekst]

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 2.0. WebWiz 2.0. Brukerveiledning. [Skriv inn tekst] WebWiz 2.0 Brukerveiledning Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

1. Byggeiermeny gir tilgang til moduler/funksjoner som gjelder alle byggene

1. Byggeiermeny gir tilgang til moduler/funksjoner som gjelder alle byggene Veileder FamacWeb DirekteInn Du som leser dette har fått tildelt brukernavn og passord til FamacWeb av din oppdragsgiver slik at du selv kan laste opp din sluttdokumentasjon/"som bygget"-dokumentasjon

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd.

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd. Brukerveiledning for Postens Pensjonistforbunds webside for avdelinger Utgave 002 03.05.2017 Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre Start en nettleser 2 Pålogging for å redigere avdelingens nettside 2 Skifte

Detaljer

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin Brukerdokumentasjon ez Publish Publiseringsløsning Utkast Opprett nytt menypunkt (mappe)... 2 Legg til kontaktpersoner... 5 Sett inn bilde... 6 Sett inn notiser... 8 Opprett nyhetsartikkel... 11 Last inn

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Målet med lillehammerfk.no er å være en levende nettside for hele klubben. For å få til det, må de enkelte lagene selv legge til innhold på nettsiden.

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 30.11.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger... 8 Karakterer...

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi!

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Som ny kunde har du fått tilsendt tilsendt epost som vist under, hvor du starter installasjonen av Uni Økonomi - ved å klikke på lenken som står etter "Gå til:"

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 05.02.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer... 6 Vurdering...

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse Viktige begrepsforklaringer... 2 Innlogging... 3 Lage en artikkel... 4 Redigere en artikkel... 7 Fjerne en artikkel... 7 Sette inn et bilde i en artikkel... 8 Bytte bilde i en artikkel...

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

Brukerdokumentasjon. for mappevurdering i. Vortex

Brukerdokumentasjon. for mappevurdering i. Vortex Brukerdokumentasjon for mappevurdering i Vortex 1 1 Om mappevurdering i Vortex... 3 2 Kurssiden med mappetyper... 3 2.1 Personlige arbeidsmapper... 5 2.2 Gruppemapper... 5 2.3 Innlevering... 5 3 Administrasjon

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Forside. Hovedmeny Infolinkstruktur > Meny > Hå kommune. Melding Denne er koblet til: Redigering > Egendefinert > Maler> Forside - Viktig melding

Forside. Hovedmeny Infolinkstruktur > Meny > Hå kommune. Melding Denne er koblet til: Redigering > Egendefinert > Maler> Forside - Viktig melding Forside Hovedmeny Infolinkstruktur > Meny > Hå kommune Tjenesteområder (Snarveimeny) Infolinkstruktur > Meny > Hå kommune> Tjenestemeny (snarveier) *Må lenkes til Dypdykk > menyelement>... som er i hovedmeny

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

Brukermanual TYPO3. (tillegg for FAQ og brukeradministrasjon, statistikk) Versjon 1 2.1.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. (tillegg for FAQ og brukeradministrasjon, statistikk) Versjon 1 2.1.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 (tillegg for FAQ og brukeradministrasjon, statistikk) Versjon 1 2.1.2008 Utarbeidet av: Erik Svendsen TYPO3 Brukermanual 2 TYPO3 Brukermanual 3 Innholdsfortegnelse Generell bruk av FAQ

Detaljer

Nybegynner i WordPress

Nybegynner i WordPress Profil og brukerinns lling Klikk på Brukere og velg Din profil Nybegynner i WordPress Her endrer du utseende på administrator delen av ne siden din. Her kan du velge at det skal vise en verktøylinje på

Detaljer

Bruker veiledning Skarnes IL Web

Bruker veiledning Skarnes IL Web Bruker veiledning Skarnes IL Web Innledning Skarnes IL sine websider er hovedkanalen til idrettslaget for å spre informasjon om idrettslaget. Webben er bygget slik at både ledere, trenere og oppmenn på

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 01.02.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer...

Detaljer

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger COPYRIGHT Syzweb AS 2010 Alle Rettigheter Reservert Side 1 av 10 Innledning... 3 Hva er en katalog?... 4 Katalogtreet... 4 Opprette

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning i Siteman CMS for Godt Vann Drammensregionen

Brukerveiledning i Siteman CMS for Godt Vann Drammensregionen BrukerveiledningiSitemanCMSforGodtVannDrammensregionen HMO06.08.10 Innhold 1. Pålogging...2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Velkomstside...2 2.1.Forskjellenside artikkel...2 Nyside...3 Redigereside...5

Detaljer

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no 1. Oppbygningen av kartverktøyet...3 2. Karttyper...3 3. Verktøylinjen...4 4. Søk i kartet...5 4.1 Søk på adresse...5

Detaljer

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett BRUKSANVISNING KSL-egenrevisjon på nett KSL-egenrevisjonen steg for steg 1. Gå inn på KSLs nettside - ksl.no 2. Skal du logge deg inn for å utføre KSL egenrevisjonen din eller endre informasjonen du har

Detaljer

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd.

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd. Brukerveiledning for Postens Pensjonistforbunds webside for avdelinger Utgave 004 08.05.2017 Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre Start en nettleser 2 Pålogging for å redigere avdelingens nettside 2 Skifte

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Forstå P360 forklaringer og tips Versjon/dato for revisjon: 24.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 24.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer