HOTELLTOMT BJERGSTED Nedenstående er en besvarelse av Stavanger kommunens invitasjon/konkurransegrunnlag datert 30. september 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOTELLTOMT BJERGSTED Nedenstående er en besvarelse av Stavanger kommunens invitasjon/konkurransegrunnlag datert 30. september 2013."

Transkript

1

2 Innhold HOTELLTOMT BJERGSTED... 1 BJERGSTED-GRUPPEN... 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 2 Visjon Kulturbydelen... 2 Driftskonsept (400)... 3 Prosess... 3 Organisering... 3 Metode... 4 Fremdriftsplan... 4 Organisering drift... 4 Kompetanse... 4 Avsluttende bemerkninger... 4 HOTELLTOMT BJERGSTED Nedenstående er en besvarelse av Stavanger kommunens invitasjon/konkurransegrunnlag datert 30. september BJERGSTED-GRUPPEN Denne besvarelsen innleveres av en gruppe med Ole Njærheim og Sjur Lærdal som initiativtakere og som ellers består av følgende aktører Aspelin Ramm Eiendom AS OBOS Forretningsbygg AS Hotellprosjektet vil, om vi skulle bli valgt, bli utviklet i selskapet Bjergsted Hotell AS som er under stiftelse og som vil bli endelig etablert ved inngåelse av opsjonsavtale med Stavanger Kommune. Inntil dette selskapet er etablert og akseptert vil Aspelin Ramm Eiendom AS og OBOS Forretningsbygg AS stå bak det innleverte tilbudet, se vedlagte firmaattester (1.1). Gruppen har bred og lang erfaring med hotellutvikling, -etablering og drift samt eiendoms- og byutvikling. OBOS Forretningsbygg AS eies 100 prosent av OBOS. Selskapet er et av Norges største eiendomsselskap og driver utleie og utvikling av næringseiendommer i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.

3 Aspelin Ramm Eiendom AS er en del av Aspelin Ramm-konsernet. Selskapet har utviklingsprosjekter og/eller ferdig utviklede næringseiendommer i Oslo, Drammen, Tromsø, Gøteborg og Stockholm. OBOS og Aspelin Ramm har utviklet og driver aktiv forvaltning (som eiere) av et stort antall hoteller i Norge/Sverige, der driftsavtaler foreligger med de toneangivende kjedene Choice, Rica og Scandic. Hotellporteføljen omfatter så vel «femstjerners/førsteklasses» hoteller som hoteller i ulike andre segmenter. I tillegg driver Aspelin Ramm to hoteller i Bohuslän/Sverige i egen regi, uten kjedetilknytning. Ole Njærheim og Sjur Lærdal er Stavangerbaserte utviklere og investorer. Aktørene omtales i det følgende som «Bjergsted-gruppen». PROSJEKTBESKRIVELSE Visjon Kulturbydelen Vår mål er å vitalisere området Konserthuset/Kulturskolen m.v. og Bjergsted («Kulturparken») ytterligere. Dette krever mer enn «bare» et flott hotell. Og et «flott hotell» krever at området gis flere attraksjoner, en sterkere identitet og mer byliv. Vårt hotellprosjekt skal derfor bidra til utviklingen av hele området, gjennom følgende visjoner: Hotellet skal være «det beste i by n» - men unikt også på andre måter enn opplevd kvalitet Hotellet utvikles i og bli en del av et bymessig område og bebyggelsens første etasje gis et offentlig tilgjengelig program Hotellet og Kulturparken skal være basert på sambruk og synergier mht areal- og energibruk samt funksjoner et forbildeprosjekt og del av en levende bydel. Den Blå Promenade føres over Sandvigå opp til Bjergsted, der promenaden inngår i en opplevelse av integrert arkitektur, landskap og kunst (forbilde Turistvegprosjektet). Utformingen av promenaden som en installasjon (forbilde Highline New York, Ekebergparken, Oslo) Kulturparken skal være gjennom å være visningsområde for kunst (billedkunst/skulptur) løfte Stavanger som kulturby Matkultursenteret som tenkes å være hjertet i hotellet skal etablere et tyngdepunkt for matbyen Stavanger og matfylket Rogaland Hotellet skal om mulig ha en liten «avlegger» i form av et hotell som drives etter samme prinsipp som PS:Hotell i Oslo m.fl. (arbeidstrening) I stedet for eller i tillegg til småbåthavn kan vurderes anlagt et mindre sjøbad (forbilde Tjuvholmen, Oslo, Islands Brygge, København) Prosjektet skal (selvsagt) være et forbilde når det gjelder miljø og bærekraftig utvikling, samt kulturminnevern. Hotellet vil, utformet og driftet på riktig måte, kunne utvide det som oppfattes som sentrumsområdet i Stavanger, og bidra til økt lønnsomhet for serveringstilbudet i konserthuset og for eksisterende parkeringshus. Ikke minst skal hotellet være med på å innfri «Bjergsted-visjonen».

4 Driftskonsept (400) Bjergsted-gruppen har store ambisjoner for «Hotelltomten». Vi er fast bestemt på at beliggenheten og områdets utfordringer krever mer enn «bare» et hotell; uansett om dette er meget bra. Basert på visjonsbeskrivelsen over vil et driftskonsept måtte omfatte og hensynta etableringen av Et førsteklasses hotell som forutsettes drevet av en etablert kjede. Bjergsted-gruppen har en intensjonsavtale med den internasjonale hotellkjeden Hilton, som ønsker å etablere seg i Stavanger for å etterkomme en etterspørsel fra det internasjonale markedet, drevet av oljeog gassindustrien, men også i økende grad turismen. Det presiseres at bindende avtale ikke foreligger, og at en tilknytning til andre anerkjente kjeder vil bli vurdert i forbindelse med de forhandlinger som vil bli ført med Hilton i henhold til intensjonsavtalen. Et annerledes, lite, hotell, som drives som et arbeidstreningstilbud, vil gi et sårt tiltrengt tilbud i Stavangerregionen. Med erfaring fra Oslo, der PS:hotell AS samarbeider med Scandic Vulkan, tror vi at en tilsvarende «symbiose» med hell kan etableres som en del av konseptet. Dette vil være et hotell som lett kan etableres i de øvre etasjene i Sandvigå 11. Matkonsept bør være uavhengig av hotelldrift, en slik tilnærming har vi god erfaring med fra Vulkan, der Kulinarisk Akademi har vært en viktig katalysator for andre interessenter i den bransjen. Deltakerne i Bjergsted-gruppen har erfaring i forhandlinger om avtaleinngåelse for hoteller med kjedemiljøene, og løpende forvaltning av hotellbygg «i produksjon». Prosess Bjergsted-gruppen er, basert på deltakernes samlede, tidligere erfaringer, opptatt av tett samarbeid med kommunen og berørte naboer, og vil praktisere åpenhet og hyppig og presis informasjon/kommunikasjon. Organisering Alle de tre deltakende parter i Bjergsted-gruppen har erfaring fra ulike måter å organisere byggherrefunksjonen, men vil i dette prosjektet gjennomføre prosjektet og utøve styring gjennom Bjergsted Hotell AS styre (eget aksjeselskap etableres og OBOS og Aspelin Ramm går inn som aksjonærer på linje med Sjur Lærdal og Ole Njærheim) utpeke én prosjektleder/byggherreombud fra ett av selskapene, som også innehar funksjonen som daglig leder i Bjergsted Hotell AS løse øvrige oppgaver som eksempelvis økonomistyring og finansiering på samme måte (altså med bemanning fra selskapenes faste staber) ivareta samarbeidsfunksjoner (kommunen m.fl.) gjennom styrings- og arbeidsgrupper engasjere arkitekt etter parallelloppdrag (nedenfor) Ivaretakelsen av verneverdiene knyttet til Sandvigå 11 vil være en viktig del av prosjektet, og krever særlige hensyn gjennom organiseringen av prosjektet. Vi er av den oppfatning at bygget absolutt skal søkes bevart mest mulig i sin opprinnelige form, med eksisterende strukturer, rehabilitert og ikke reprodusert.

5 Metode Vi ser det som avgjørende for et godt resultat at det gjennomføres et parallelloppdrag (begrenset arkitektkonkurranse): 3-5 arkitektfirmaer inviteres til å utforme forslag til utnyttelse av hotelltomten Så vel Ratio Arkitekter (Konserthuset) som Asplan Viak (kulturskolen) inviteres, sammen med Alliance Arkitekter og ytterligere 1-2 firmaer som velges av bedømmelseskomiteen Kommunen bør være representert i bedømmelseskomiteen Fremdriftsplan Vi forutsetter at det ikke vil være behov for vesentlige endringer i reguleringsplanen (2010), og ser det som realistisk, gitt normal byggesakstid, å starte byggearbeidene ultimo 2014 for ferdigstillelse første halvår Organisering drift Organiseringen av driften (hotell, evt matkultursenter) vil følge og avhenge av valgt driftsmodell, over. Kompetanse Det vises til vedlagte referanseprosjekter: Hoteller: Clarion Collection Hotel Skagen Brygge, Stavanger Clarion Hotell The Egde, Tromsø (Aspelin Ramm) Rica Ørnen, Bergen (OBOS) Byutviklingsprosjekter med hotell: Tjuvholmen, Oslo (Aspelin Ramm) Vulkan, Oslo (Aspelin Ramm) Avsluttende bemerkninger Vi har bl. a. vist ulike visjoner som skal tilføre området og hotellet den «x-faktor» som vi mener er nødvendig for at området skal blomstre og hotellet bli vellykket. Det vil være nødvendig å se på tiltak og aktiviteter i hele området fra Skur 6 (?) til Sandvigå, men dette faller for en stor del utenfor oppgaven som er angitt i konkurranseinnbydelsen. Vi finner det riktig å presisere at kapasitet i tomten og eksisterende bygg er begrenset, og at de i visjonen foreslåtte tiltak må vurderes i lys av dette.

6 Referanseprosjekt A. Tittel Clarion Collection Hotel Skagen Brygge, Stavanger (Hotell) B. Sted Ved Vågen, sentralt i Stavanger sentrum C. Status Ferdigstilt Veletablert forretningshotell. Drives av Choice. D. Størrelse Bygningen er på kvm. Hotellet har 118 gjesterom samt frokost-/matsal og pub. E. Rolle(r) tilbyder Tilbyder Sjur Lærdal var initiativtaker for hotellutviklingen og etablerte utbygger- og eierselskapet for bygget KS AS Skagen Hotellbygg og driftsselskapet Skagen Brygge Hotell AS, samt besørget prosjektet finansiert. Arkitekt: Arkitektfirmaet Lund & Slaatto. F. Kort beskrivelse av prosjekt f.eks. program, visjon, prosess, etc. Hotellprosjektet omfattet rehabilitering av 3 vernede bygg som er delvis integrert som en viktig del av hotellet. Rehabiliteringen skjedde i tett samarbeid med Byantikvaren og Einar Heden, sistnevnte en ildsjel og pådriver for bl.a. bevaringen av Gamle Stavanger. Hotellet ble bygget på en tomt som ble frigjort etter etablering av parkeringsanlegget under Valberget i forbindelse med byggingen av Stavanger Kulturhus. Bygget er anerkjent for sin gode arkitektur, ikke minst for sin tilpasning til den historiske bebyggelsen, og er samtidig blitt et sterkt symbol for Stavanger. BILDER Foto: Periak/Panoramico

7 Foto: Foto: Periak/Panoramico

8 Referanseprosjekt A. Tittel Clarion Hotel The Edge, Tromsø (Hotell) B. Sted Kaigata 4, på bryggekanten ved Hurtigrutekaia, midt i Tromsø sentrum. C. Status Byggestart var i 2012 og byggearbeidene pågår. Hotellet åpner 1. mai D. Størrelse Bygningen er på kvm. Hotellet får 290 rom og blir byens største konferansehotell. Bygget har 12 etasjer og 10 møterom med kapasitet på 1000 personer. Fullservice hotell. E. Rolle(r) tilbyder Tilbyder Aspelin Ramm Eiendom AS bygger (dvs. ivaretar byggherrefunksjonen) hotellet som eies (tomt/bygg) sammen med lokal partner (AS Pellerin). Hotellet leies ut til Nordic Choice. Arkitekt: Niels Torp Arkitekter Interiørarkitekt: Schmidt Hammer Lassen Entreprenør: HENT AS F. Kort beskrivelse av prosjekt f.eks. program, visjon, prosess, etc. (opp til 100 ord) Målet med hotellprosjektet har vært å skape et unikt hotellprosjekt i Tromsø. Det har vært god dialog med kommunen i hele detaljreguleringen. Det har vært et høyt fokus på de arkitektoniske kvalitetene i bygningsmassen, og før endelig konsept og formspråk ble valgt avholdt vi et parallelloppdrag der 5 arkitektkontor deltok. Prosjektet ble godt forankret ved folkemøter og presentasjoner ovenfor politikere og planavdeling i kommunen. Ambisjonene er at hotellet blir et hotell i verdensklasse, et samlingspunkt i byen og en kulturarena for store og små arrangement. Dette blir også et av de første norske hotellene i energiklasse A. Bygget blir et landemerke i Tromsø sentrum med sin heldekkende glassfasade og spektakulære utsikt mot sjøen. BILDER

9 Illustrasjon som viser plassering ved kai, med publikumsrettede funksjoner på gateplan. Hotellet er knyttet til bygninger med bevaringsstatus.

10 Referanseprosjekt A. Tittel Rica Ørnen Hotell, Bergen (Hotell) B. Sted Bergen, ved Bystasjonen, med gode parkeringsmuligheter, 30 meter fra første flybuss stopp i sentrum, Bybanen, og kun 100 meter fra jernbane. C. Status Byggestart var i 2013 og byggearbeidene pågår. Hotellet åpner den 2. mai D. Størrelse f.eks. m 2 BRA Bygningen er på kvm. Hotellet får 368 rom og blir Bergens største (13 etasjer). Det blir et fullservice hotell med restaurant, bar, treningsrom, osv. E. Rolle(r) tilbyder Tilbyder OBOS Forretningsbygg AS har utviklet og bygger hotellet (dvs. byggherrefunksjonen). Hotellet leies ut til Rica Hotels. Arkitekt: Niels Torp arkitekter AS Entreprenør: Veidekke F. Kort beskrivelse av prosjekt OBOS Forretningsbygg AS kjøpte eiendommen i 2009, initierte omregulering fra bolig til hotell, avholdt parallelloppdrag/arkitektkonkurranse. Området er i transformasjon, fra å være «shabby» til å bli en del av den sentrale og presentable byen. Ambisjonen har vært å skape et attraktivt, stort sentrumshotell preget av god kvalitet og arkitektur, i denne delen av Bergen. Beliggenheten er god i «kulturaksen» med kort avstand til Grieghallen, Bergen Kunstmuseum og Bergens nye svømmeanlegg. Fra hotellets «Skybar» i 13. etasje er det utsikt over de omkringliggende fjellene og fjorden. Stort uteareal i 9. etasje, et spennende restaurantkonsept og en fleksibel storsal. Kurs og konferansekapasitet for 700 personer med storsal og møterom. BILDER

11 BILDER, forts. Hotellets fasader er brutt opp for å tilpasse bygget til eksisterende, omliggende byområde. På gateplan er fasaden åpen og innbydende med publikumsrettede funksjoner, men med skjerming mot den trafikkerte hovedveien. Grønne tak med oppholdsområder. Høye miljøambisjoner.

12 Referanseprosjekt A. Tittel Tjuvholmen, Oslo (Byutviklingsprosjekt) B. Sted Tjuvholmen er en del av Frogner bydel, ligger ved Oslos havnebasseng som forlengelse av Aker Brygge. Del av Fjordbyen (kommunedelplan). C. Status Tilbyder (Aspelin Ramm Eiendom AS) vant sammen med Selvaag Gruppen AS en bredt anlagt konkurranse om utviklingen av Tjuvholmen i 2002, reguleringsplan vedtatt 2004, byggestart Området er ferdigstilt med unntak av to boligbygg som ferdigstilles i D. Størrelse Tjuvholmen utgjør 50 mål tomt, delvis utfylt i sjø. Ca. 900 boliger/plussboliger. Astrup Fearnley Museet er på 7200 kvm. Næringsarealer (kontorer, serveringssteder, forretninger) utgjør kvm. Hotellet The Thief har 124 rom og er et fullservice, fem-stjerners hotell med restaurant, barer, treningsfasiliteter og spa. E. Rolle(r) tilbyder Selvaag Gruppen AS og Aspelin Ramm Eiendom AS har stått for utviklingen av Tjuvholmen sammen med Selvaag Eiendom AS. Et felles selskap Tjuvholmen KS/AS med har ivaretatt byggherrefunksjonen. Aspelin Ramm/Selvaag eier gjennom ulike selskap bl. a. 1) alle publikumsrettede lokaler på gateplan over hele Tjuvholmen 2) hotellet The Thief (utleid til Nordic Choice) 3) to kontorbygg 4) parkeringsarealer og båtplasser. Boliger, noen næringsseksjoner samt 3 næringsbygg er solgt. Arkitekt for masterplan/reguleringsplan: Niels Torp Arkitekter AS Arkitekt for hotellet: Mellbye Arkitekter AS Arkitekter for enkeltbygg: Niels Torp Arkitekter AS, Renzo Piano Building Workshop/NSW, Kristin Jarmund, MAD, Kari Nissen Brodtkorb, Jensen & Skodvin, Lund Hagem, Schmidt Hammer Lassen, Gullichsen Vormala m.fl. F. Kort beskrivelse av prosjektet Tjuvholmen er et ambisiøst byutviklingsprosjekt som har høstet stor anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt. Det er skapt et mangfoldig arkitektonisk uttrykk der en lang rekke arkitekter har bidratt. Området har omtrent to tredjedeler boliger og resten næringslokaler inkl. hotellet The Thief. Hele Tjuvholmen er offentlig tilgjengelig med attraksjoner som bystrand, skulpturpark, serveringssteder, butikker og gallerier, i tillegg til Astrup Fearnley Museet. Når siste bygg er ferdigstilt neste år er det investert ca. 9 mrd. kroner på Tjuvholmen. BILDER

13 BILDER, forts. Foto: Marte Garmann: Bildet viser hotellet «The Thief» Foto: Nic Lehoux: Bildet viser Astrup Fearnley-Museet

14 Referanseprosjekt A. Tittel Vulkan Oslo (Byutviklingsprosjekt) B. Sted Vulkan er tidligere industriområde i Grünerløkka bydel i Oslo, transformasjonsområde som utvider Oslo sentrum. C. Status f.eks. ferdigstilt, pluss byggeår, planlagt Vulkans eldste bygning er fra Rehabilitering/nybygg gjennomført i perioden D. Størrelse Vulkan utgjør 16 mål tomt bebygd med om lag kvm bygg, dels rehabiliterte/transformerte eldre bygg, dels nybygg. Kontorer, serveringssteder, butikklokaler, 144 boliger. To hoteller med til sammen 180 rom. Lokaler for idrett, dans osv. E. Rolle(r) tilbyder Tilbyder (Aspelin Ramm Eiendom AS) har utviklet og forestått bygging/rehabilitering av det vesentligste av bebyggelsen med egen byggherreorganisasjon. Arkitekt for masterplan/reguleringsplan: LPO Arkitekter AS Arkitekt for hotellene: Niels Torp Arkitekter AS Arkitekter for enkeltbygg: LPO Arkitekter AS, Kristin Jarmund F. Kort beskrivelse av prosjekt Ambisjonen bak prosjektet var å skape den lille byen i byen. Pga områdets beliggenhet og topografi var det nødvendig med et sterkt grep både fysisk og innholdsmessig. Planlegging og gjennomføring er preget av høye ambisjoner, som har skapt gode resultater. Godt samarbeid mellom utbygger og Oslo kommune har også vært en viktig suksessfaktor. Vulkan er et forbilde innenfor bærekraftig byutvikling, med egen energisentral, Bellonahuset (landets første kontorbygg i energiklasse A). Området rommer kultur og kreativt næringsliv, skoler, Mathallen Oslo og restauranter. De to hotellene på Vulkan var Norges første i energiklasse A, og det ene av disse, PS:hotell, er drevet av en attføringsbedrift med hotellet og hele Vulkan-området som arbeidstreningsarena. Mathallen har på ett år rukket å etablere seg som Oslos kulinariske midtpunkt med et sterkt kompetanse- og læringsmiljø i tillegg til handel, servering og opplevelser. I løpet av de første 12 måneder har Mathallen hatt 1,2 millioner besøkende, og er således blant Oslos mest populære attraksjoner. Vulkan har skapt liv i et «vanskelig» område av byen. Området har fått omtale i alle toneangivende norske medier, i tillegg til internasjonale medier som Wallpaper, Monocle, Condé Nast, New York Times Travel Magazine. Vulkan har fått en flere priser, som Cityprisen 2012, og Oslo kommune fikk i 2012 Statens Bymiljøpris for arbeidet med området. Mathallen (som drives av Aspelin Ramm Eiendom AS) ble kåret til Årets handels- og servicebedrift i Oslo BILDER

15 BILDER, forts.

Bjergsted Hotell. Presentasjon Stavanger kommune 18.12.2013

Bjergsted Hotell. Presentasjon Stavanger kommune 18.12.2013 Bjergsted Hotell Presentasjon Stavanger kommune 18.12.2013 Dagens tekst Vi har levert «Visjon og konsept» Stavanger kommune har stilt oppfølgningsspørsmål Vi vil svare presentere oss og vise at vi har

Detaljer

www.vulkanoslo.no annerledes tanker krever annerledes rom

www.vulkanoslo.no annerledes tanker krever annerledes rom vulkan prospekt søndre kvartal Innhold s 3 Konseptet s 4 s 6 s 8 s 12 Beliggenhet Prospektet Lokaliteter/teknisk info Kontaktinformasjon vulkan prospekt søndre kvartal For deg som brenner for noe Langs

Detaljer

Hotell- og byutviklingsprosjektet i Bjergsted

Hotell- og byutviklingsprosjektet i Bjergsted Base Property AS Knud Holms gate 1 4005 Stavanger Stavanger, 12. februar 2014 Stavanger kommune Til: Forhandlingsutvalget og administrasjon Postboks 8001 4068 Stavanger Hotell- og byutviklingsprosjektet

Detaljer

NIL s landsmøte 1. april 2011 Union Brygge, Drammen DØGNFLUER ELLER GOD SMAK. Noen tanker om bruk av interiørarkitekter

NIL s landsmøte 1. april 2011 Union Brygge, Drammen DØGNFLUER ELLER GOD SMAK. Noen tanker om bruk av interiørarkitekter NIL s landsmøte 1. april 2011 Union Brygge, Drammen DØGNFLUER ELLER GOD SMAK Noen tanker om bruk av interiørarkitekter Adm. dir. Peter Groth Aspelin Ramm Gruppen AS Hva skal jeg snakke om? Hva dere vil

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG HOTELLTOMT I BJERGSTED 30. SEPTEMBER 2013

KONKURRANSEGRUNNLAG HOTELLTOMT I BJERGSTED 30. SEPTEMBER 2013 KONKURRANSEGRUNNLAG HOTELLTOMT I BJERGSTED 30. SEPTEMBER 2013 1 INVITASJON Stavanger kommune inviterer med dette utbyggere til å komme med et tilbud om å utvikle hotelltomten i Sandvigå, Bjergsted. Stavanger

Detaljer

KONTORER TIL LEIE. Tjuvholmen allé m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012

KONTORER TIL LEIE. Tjuvholmen allé m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012 KONTORER TIL LEIE Tjuvholmen allé 19 4200m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012 2 Etablering på Tjuvholmen 1 TJUVHOLMEN allé 2 Byggestart: Sommeren 2005 Innflytning: 2007 Kontorer utleid: ca 3.200

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen

Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen Bellona Energibruk og effektivisering i bygg -22.04.2010 Brigt Aune, prosjektleder Aspelin Ramm Eiendom VULKAN presentasjon _ s. 1 Aspelin Ramm Eiendom Ambisiøs

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg VISJON

Detaljer

Om Sørenga Utvikling KS

Om Sørenga Utvikling KS 1 2 Om Sørenga Utvikling KS Sørenga Utvikling KS bygger ca 800 boliger på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Selskapet eies av boligbyggelaget Usbl, Backe Gruppen, Oslo Areal, Urbanium og noen investorer. Utbyggingen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GKV-11/9406-17 32081/14 23.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON OG MÅL Side 3 Visjon: Utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

Hvem blir vinneren av CBD?

Hvem blir vinneren av CBD? Hvem blir vinneren av CBD? HAVNEFRONT OG CBD OSLO, 12. MAI 215 PER MORTENSEN CEO Linstow 100 % eid av Awilhelmsen AS Cruise Shipping / Offshore Real Estate Asset Management Retail 11.05.2015 Linstow 2

Detaljer

POWERHOUSE. brattørkaia

POWERHOUSE. brattørkaia POWERHOUSE brattørkaia INNHOLD Form følger miljø 11 Trondheims nye signalbygg 12 Kart 1 Om området 1 Powerhouse Brattørkaia 1 Møteromsenter, kantine og auditorium 20 Snittegning og arealtabell 21 Plantegninger

Detaljer

PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE

PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE PROSTNESET, I HJERTET AV TROMSØ MANGE TILREISENDES FØRSTE MØTE MED BYEN Prostneset har vært et sentralt handels- og næringsområde i flere hundre

Detaljer

Pressemappe. Presse Sørenga mars 2013

Pressemappe. Presse Sørenga mars 2013 1 Pressemappe 2 Om Sørenga Utvikling KS Sørenga Utvikling KS bygger 760 boliger på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Selskapet eies av Urbanium, boligbyggelaget Usbl, Backe Gruppen, og noen investorer. Utbyggingen

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 4320.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 29.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med utvikling for Tou Park trinn 7 BAKGRUNN Alliance arkitekter AS har

Detaljer

First we shape our buildings. Then our buildings shape us.

First we shape our buildings. Then our buildings shape us. Nordic Choice Hotell Bjergsted First we shape our buildings. Then our buildings shape us. Winston Churchill Hotellkonsept, Bjergsted Presentert av Home Properties Base Property Nordic Choice Hotels 1 Kan

Detaljer

First we shape our buildings. Then our buildings shape us.

First we shape our buildings. Then our buildings shape us. Nordic Choice Hotell Bjergsted First we shape our buildings. Then our buildings shape us. Winston Churchill Hotellkonsept, Bjergsted Presentert av Home Properties Base Property Nordic Choice Hotels 1 2

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

Estatia Resort AS. Presentasjon september 2007

Estatia Resort AS. Presentasjon september 2007 Estatia Resort AS Presentasjon september 2007 Trendanalyser viser at opplevelsesøkonomien vil bli større enn service sektoren som igjen er større enn den industrielle sektor Future Consumer Tendencies

Detaljer

2 ALNA NORD. Innhold: Alan Nord: 2 Beliggenhet: 4 Bygg: 8 Alf Bjerckes vei 30: 16 Kontakt: 17

2 ALNA NORD. Innhold: Alan Nord: 2 Beliggenhet: 4 Bygg: 8 Alf Bjerckes vei 30: 16 Kontakt: 17 Alf Bjerckes vei 28 2 ALNA NORD Alna Nord er et område sentralt beliggende i Groruddalen, bestående av lagerog kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Akervei, godsterminalen på Alnabru og Brobekkveien.

Detaljer

Planlegging og utbygging. -Hvordan henger dette sammen?

Planlegging og utbygging. -Hvordan henger dette sammen? Nordland fylkeskommune: Byromseminar Sortland 5. mars 2013 Planlegging og utbygging. -Hvordan henger dette sammen? Sverre Landmark Aspelin Ramm Aspelin Ramm - Byutvikler Handels- og eiendomsselskap, 130

Detaljer

Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den

Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den internasjonale design og innovasjonskonkurransen Urban+

Detaljer

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011 Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet November 2011 Nytt hotell på Silokaia: Bakgrunn for prosjektet Glastad Farsund AS har en

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Oppdragsnummer: 3101050 Herøya Industripark, Porsgrunn Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Adresse: Herøya Industripark Bta: fra

Detaljer

Fridtjof Nansens plass 6

Fridtjof Nansens plass 6 Fridtjof Nansens plass 6 Fridtjof Nansens plass 6 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 352 kvm 352 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no

Detaljer

BYTRANSFORMASJON OG PRIVAT/OFFENTLIG SAMARBEID OM BYUTVIKLING.

BYTRANSFORMASJON OG PRIVAT/OFFENTLIG SAMARBEID OM BYUTVIKLING. BYTRANSFORMASJON OG PRIVAT/OFFENTLIG SAMARBEID OM BYUTVIKLING. Selskapet Urban Sjøfront, i området Stavanger øst brukes som casestudie. Kongsberg, 21.11.2012 Innhold: AKSJESELSKAP SOM SELGER KONSULENTTJENESTER

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 5170.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 15.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med mulighetsstudie for felt A5, Tårngalleriet BAKGRUNN Alliance arkitekter

Detaljer

Nok en pris for byutviklingen i Drammen

Nok en pris for byutviklingen i Drammen Nok en pris for byutviklingen i Drammen Hva har vi gjort på Union Brygge, som gjør oss fortjent til å vinne City-prisen? Trond Åsheim, Union Eiendomsutvikling AS And the winner is Tidligere vinnere, få

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN VISJON Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Foto FutureBuilt/Espen Gees MÅL realisere

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 HOFFSVEIEN 17 2016 04-05 06-07 08-09 10 11 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 Visjon Porten til Hoff/Skøyen Beliggenhet og området Hoff/Skøyen i dag Byplangrep Skøyen Hoff/Skøyen i morgen Plan U Parkering,

Detaljer

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom.

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom. Alf Bjerckes vei 30 ALNA NORD 2 Alna Nord er et område sentralt beliggende i Groruddalen, bestående av lager og 3 kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Akervei, godsterminalen på Alnabru og

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

SAMSPILL OG UTVIKLING

SAMSPILL OG UTVIKLING SAMSPILL OG UTVIKLING Jan Willy Føreland 31.10.2013 Utvikling og grunneiersamarbeid - utfordringer Behov for helhetlig utvikling på tvers av eiendomsgrenser Viktig for å sikre kvalitet og gode planfaglige

Detaljer

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering SKIEN BRYGGE Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering Skien Brygge er et utviklingsprosjekt fra Rom Eiendom og Grenland Havn Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon

Detaljer

v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune

v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Landskonferanse om stedsutvikling 2008: Asker sentrum - en levende småby 15.09.2008 1 v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker kommune 53.000 innbyggere 24.000 arbeidsplasser

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING GRØNN MOBILITET FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON Side 4 31. mars 2011 Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale

Detaljer

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet V. 01.2015 KAIBYGG 1 Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig: Nå 3 BRYGGEGATA BRYGGETORGET

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

FOLKEMØTE Områdeløft Saupstad-Kolstad. Foto: Geir Hageskal

FOLKEMØTE Områdeløft Saupstad-Kolstad. Foto: Geir Hageskal FOLKEMØTE 25.9.2014 Områdeløft Saupstad-Kolstad Foto: Geir Hageskal Sånn kan det bli! fase 1 Foto: Geir Hageskal Hva skal jeg si noe om: deltakere oppgaven generelt om besvarelsene hva sier juryen om vinnerprosjektene

Detaljer

MELLOMROM OG EIENDOMSMEGLER 1 PRESENTERER ST. JAKOBS PLASS

MELLOMROM OG EIENDOMSMEGLER 1 PRESENTERER ST. JAKOBS PLASS MELLOMROM OG EIENDOMSMEGLER 1 PRESENTERER ST. JAKOBS PLASS INNLEDNING HVA KJENNETEGNER EN GOD ARBEIDSPLASS? 1. God beliggenhet 2. Fleksibelt bygg i forhold til valg av løsninger 3. Optimal soneinndeling

Detaljer

Status Drammen sentrum. Formannskapsmøtet 11.03.14

Status Drammen sentrum. Formannskapsmøtet 11.03.14 Status Drammen sentrum Formannskapsmøtet 11.03.14 Medlemmer i BVD Handel: Servering/hotell: Eiendom/gårdeiere: Annen næring: 55 frittstående butikker + 100 i Magasinet/Torget Vest 27 serveringssteder,

Detaljer

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune Interessentanalyse Arne U. Hoff Levanger havn grunnkart Vår oppfatning av situasjonen Nåsituasjon Kommunen mangler kapital til å realisere kulturhus Ønske om å koble hotell og kulturhus. Et signalbygg.

Detaljer

Marienlyst- prosjektet

Marienlyst- prosjektet Marienlyst- prosjektet Presentasjon for Formannskapet 28.1.2014 FORMÅL: MUs formål er nedfelt og beskrevet i Utviklingsavtalen signert 8.10 2012. Kort summert er formålet slik: «kommersiell utvikling,

Detaljer

Tjuvholmen allé 11. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.116 kvm 400 kvm Q1 2015. Megler: Mobil: E-post:

Tjuvholmen allé 11. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.116 kvm 400 kvm Q1 2015. Megler: Mobil: E-post: Tjuvholmen allé 11 Tjuvholmen allé 11 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.116 kvm 400 kvm Q1 2015 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Eksklusivt

Detaljer

Om Alna Nord. tomt 135 da. 109.000 kvm. 50.000 kvm

Om Alna Nord. tomt 135 da. 109.000 kvm. 50.000 kvm 2 innledning Om Alna Nord Alna Nord er et etablert og velfungerende næringsområde bestående av lager- og kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Aker vei, godsterminalen på Alnabru og Brobekkveien.

Detaljer

Hvordan få klima til å lønne seg

Hvordan få klima til å lønne seg Incentiver for klimaeffektiv bygging Hvordan få klima til å lønne seg Peter Groth, Adm.dir Aspelin Ramm Eiendom AS Innhold Bellonabygget løsninger og erfaringer til nå Behovet for forsterkede incentiver

Detaljer

KLIMAVENNLIG ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING

KLIMAVENNLIG ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING KLIMAVENNLIG ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING DEN TIDLIGE FASEN: JO TIDLIGERE, JO BEDRE! STATSBYGGKONFERANSE 19. APRIL 2013 Ulla Hahn, FutureBuilt Menneskeskapte klimaendringer er den største utfordringen vi

Detaljer

TREKANTTOMTEN. k u n s t r e i s e n

TREKANTTOMTEN. k u n s t r e i s e n TREKANTTOMTEN k u n s t r e i s e n t e n k om en kunstreise kunne være et bindeledd mellom bydeler? Frogner Slottsparken Henrik Ibsensgate Vika Munkedamsveien Sentrum Trekanttomten E18 Aker Brygge Filipstad

Detaljer

til leie bassengbakken 2

til leie bassengbakken 2 til leie bassengbakken 2 sammendrag Bassengbakken 1 er en næringstomt med glimrende eksponering og sentral beliggenhet på Nedre Elvehavn, Trondheim sentrum. Tomten er regulert til kontor. Området er i

Detaljer

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG Utleie Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Ca. 1.000-2.000 kvm BTA INNHOLD 02 03 04 09 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus POWERHOUSE kjørbo INNHOLD 7 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus Kart Om området Powerhouse Kjørbo Fellesfasiliteter Møbleringsforslag Powerhouse-alliansen

Detaljer

- 4 eneboliger og div. ombygging 1970-1973. - Typehus for finsk industri (Kurikan) 1976-1977 utstilt på Habitaremessen, Helsingfors.

- 4 eneboliger og div. ombygging 1970-1973. - Typehus for finsk industri (Kurikan) 1976-1977 utstilt på Habitaremessen, Helsingfors. ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS - 4 eneboliger og div. ombygging 1970-1973 - Typehus for finsk industri (Kurikan) 1976-1977 utstilt på Habitaremessen, Helsingfors. - Gjenoppbygging og ombygging

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM.

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. Beliggenhet - Havneparken Havneparken i Sandnes Indre havn - i

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt samarbeider med Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg

Detaljer

VULKAN: Forlatt industriområde som ny bydel. Gjenbruk og nybygging. VULKAN POLYCENTRIC. LPO arkitektur & design as

VULKAN: Forlatt industriområde som ny bydel. Gjenbruk og nybygging. VULKAN POLYCENTRIC. LPO arkitektur & design as VULKAN: Forlatt industriområde som ny bydel. Gjenbruk og nybygging. VULKAN POLYCENTRIC LPO arkitektur & design as WESTERDALS school of communications 2. kvartal 2010 NYE BROVERKSTED vulkan flerbrukshall

Detaljer

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS MOA Konferansen 2015 Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS Eksempler på gode og mindre gode bydelsutviklinger Fellesnevnere for suksess

Detaljer

Vulkan er et urbant og kreativt område med noe for alle som er interessert i spennende og unike mat- og

Vulkan er et urbant og kreativt område med noe for alle som er interessert i spennende og unike mat- og SCANDIC VULKAN Maridalsveien 13 A 0178 Oslo Tlf: 21057100 Byggeår: 2011 Antall rom: 149 Gangavstand Oslo S: 18 min Scandic Vulkan er et moderne hotell med en attraktiv beliggenhet på Vulkan i Oslo, kun

Detaljer

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD Innhold Filipstad Brygge 04 Helhetsinntrykk 06 Beliggenhet 08 Området 10 Byggene 14 Bygg A 20 Bygg B 30 Bygg C 34 Kontakt 40 side 04-05

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag STAVANGER KOMMUNE KULTUR OG BYUTVIKLING Vil du bli med å skape fremtidens bydel i Stavanger? Invitasjon til konkurranse

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen En arena for bærekraftig byggeri og bruk av tre

By- og boligutstilling Oslo Drammen En arena for bærekraftig byggeri og bruk av tre By- og boligutstilling Oslo Drammen 2009-2018. En arena for bærekraftig byggeri og bruk av tre En by- og boligutstilling Pilotbygg, visjonære forbildeprosjekter Prosjekter i en by- situasjon, der også

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

Har interne produksjons og tjenestearenaer livets rett i attføringsbedriftene?

Har interne produksjons og tjenestearenaer livets rett i attføringsbedriftene? + Oslos mest innovative læringsarena Det lille hotellet midt i hjertet av Oslo Har interne produksjons og tjenestearenaer livets rett i attføringsbedriftene? Randi Kvissel Haugen Hotellsjef PS:hotell Ett

Detaljer

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund LYSAKER BRYGGE Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS Foto: Anne Norseth og Børre Lund Sjøens lys og reflekser På vegne av Gjensidige NOR Næringseiendom fremmet vi i juli 2000 forslag

Detaljer

Prinsippskisse for utvikling av Grimstad havneområde - Muligheter og metoder for arbeidet med Reguleringsplanen for Grimstad Havneområde

Prinsippskisse for utvikling av Grimstad havneområde - Muligheter og metoder for arbeidet med Reguleringsplanen for Grimstad Havneområde Sak til orientering i Grimstad Kommunestyre 27. Oktober 2008 Prinsippskisse for utvikling av Grimstad havneområde - Muligheter og metoder for arbeidet med Reguleringsplanen for Grimstad Havneområde Bakgrunn

Detaljer

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Sandviksbodene 3A, Utleie Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Ca. 50-970 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler

Detaljer

Ny arkitekturpolitikk Oslo kommunes rammevilkår for å bygge grønt. Oslo Future Living Ellen de Vibe

Ny arkitekturpolitikk Oslo kommunes rammevilkår for å bygge grønt. Oslo Future Living Ellen de Vibe Ny arkitekturpolitikk Oslo kommunes rammevilkår for å bygge grønt Oslo Future Living 11.05.16 Ellen de Vibe Byutviklingsstrategi mot 2030 Knutepunkter over hele byen Vekt på «innenfra og ut», men også

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 4320.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 29.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med utviklingen i Støperigården 39 BAKGRUNN Alliance arkitekter AS har

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN Utleie Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Ca. 250-1905 kvm BTA INNHOLD 01 Informasjon om eiendommen 06 Andre opplysninger 09

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

Ny tidsepoke for Porselensfabrikken...

Ny tidsepoke for Porselensfabrikken... Ny tidsepoke for Porselensfabrikken... Porselensfabrikken utvikles av: Historien Porsgrunds Porselænsfabrik ble grunnlagt i 1885 av skipsreder Johan Jeremiassen. Tyskeren Carl Maria Bauer ledet oppbyggingen

Detaljer

Drammen En by i utvikling

Drammen En by i utvikling Drammen En by i utvikling Strømsø Bragernes Øystein Bull-Hansen Sjefarkitekt Drammen kommune Drammen 64.000 bosatt i kommunen 100.000 innbyggere i den sammenhengende byen 150.000 har byen som regionsenter

Detaljer

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER NORDRE KVARTAL siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo LPO ARKITEKTER Tekst: arkitekt Gry Holter Foto: Finn Ståle Felberg og Tove Lauluten (nederst s. 33, s. 35) 30 Vulkan er betegnelsen på det gamle industriområdet

Detaljer

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass.

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass. Høringsparter Namsos 11.10.2013 Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Pb 435 sentrum, 7801 Namsos Tlf 916 21 9209 905 90 420 post@jonark.no jonark.no NO 992 618 590 MVA OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid. v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune

Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid. v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker kommune 53.000 innbyggere 24.000 arbeidsplasser Tandberg Eiendom AS Familieselskap fra Asker, base i Asker og Oslo

Detaljer

Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet

Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet V.4.2015 AKER BRYGGE - TERMINALBYGGET Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig:

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE Innledning Straume sentrum er i transformasjon under mottoet «fra kjøpesenter til by». Som et

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

Representative kontorlokaler sentralt i Vika

Representative kontorlokaler sentralt i Vika Representative kontorlokaler sentralt i Vika Innhold INNHOLD HISTORIEN 6 EIENDOMMEN 8 BELIGGENHET 12 LOKALENE 18 PLANTEGNING 20 FELLES- FASILITETER 26 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON 30 GÅRDEIER 36 KONTAKT 38

Detaljer

Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014. Martin Mæland

Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014. Martin Mæland Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014 Martin Mæland Om OPS modellen I Norge har OPS modellen vært brukt for flere offentlige

Detaljer

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus POWERHOUSE kjørbo INNHOLD 7 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus Kart Om området Powerhouse Kjørbo Fellesfasiliteter Møbleringsforslag Powerhouse-alliansen

Detaljer

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård Dato: 25.03.2016 Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Sabi Sushi ønsker herved og presentere sitt innspill til og forslag til å etablere seg på Nye Gjesdal

Detaljer

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt.

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. FORUS Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. Åpen, energisk og nyskapende Stavanger-regionen har alltid orientert seg mot omverden. Folk her er kjent for pågangsmot og nytenking. Oljeog gassmiljøet

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER SENTRUM

HØRINGSINNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER SENTRUM Stavanger kommune Kultur og byutvikling Postboks 8001 4068 Stavanger Stavanger, 27.09.2015 HØRINGS På vegne av Fortin Properties (eier av Verven 4 AS) oversendes innspill til kommunedelplanen for eiendommen

Detaljer