HOTELLTOMT BJERGSTED Nedenstående er en besvarelse av Stavanger kommunens invitasjon/konkurransegrunnlag datert 30. september 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOTELLTOMT BJERGSTED Nedenstående er en besvarelse av Stavanger kommunens invitasjon/konkurransegrunnlag datert 30. september 2013."

Transkript

1

2 Innhold HOTELLTOMT BJERGSTED... 1 BJERGSTED-GRUPPEN... 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 2 Visjon Kulturbydelen... 2 Driftskonsept (400)... 3 Prosess... 3 Organisering... 3 Metode... 4 Fremdriftsplan... 4 Organisering drift... 4 Kompetanse... 4 Avsluttende bemerkninger... 4 HOTELLTOMT BJERGSTED Nedenstående er en besvarelse av Stavanger kommunens invitasjon/konkurransegrunnlag datert 30. september BJERGSTED-GRUPPEN Denne besvarelsen innleveres av en gruppe med Ole Njærheim og Sjur Lærdal som initiativtakere og som ellers består av følgende aktører Aspelin Ramm Eiendom AS OBOS Forretningsbygg AS Hotellprosjektet vil, om vi skulle bli valgt, bli utviklet i selskapet Bjergsted Hotell AS som er under stiftelse og som vil bli endelig etablert ved inngåelse av opsjonsavtale med Stavanger Kommune. Inntil dette selskapet er etablert og akseptert vil Aspelin Ramm Eiendom AS og OBOS Forretningsbygg AS stå bak det innleverte tilbudet, se vedlagte firmaattester (1.1). Gruppen har bred og lang erfaring med hotellutvikling, -etablering og drift samt eiendoms- og byutvikling. OBOS Forretningsbygg AS eies 100 prosent av OBOS. Selskapet er et av Norges største eiendomsselskap og driver utleie og utvikling av næringseiendommer i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.

3 Aspelin Ramm Eiendom AS er en del av Aspelin Ramm-konsernet. Selskapet har utviklingsprosjekter og/eller ferdig utviklede næringseiendommer i Oslo, Drammen, Tromsø, Gøteborg og Stockholm. OBOS og Aspelin Ramm har utviklet og driver aktiv forvaltning (som eiere) av et stort antall hoteller i Norge/Sverige, der driftsavtaler foreligger med de toneangivende kjedene Choice, Rica og Scandic. Hotellporteføljen omfatter så vel «femstjerners/førsteklasses» hoteller som hoteller i ulike andre segmenter. I tillegg driver Aspelin Ramm to hoteller i Bohuslän/Sverige i egen regi, uten kjedetilknytning. Ole Njærheim og Sjur Lærdal er Stavangerbaserte utviklere og investorer. Aktørene omtales i det følgende som «Bjergsted-gruppen». PROSJEKTBESKRIVELSE Visjon Kulturbydelen Vår mål er å vitalisere området Konserthuset/Kulturskolen m.v. og Bjergsted («Kulturparken») ytterligere. Dette krever mer enn «bare» et flott hotell. Og et «flott hotell» krever at området gis flere attraksjoner, en sterkere identitet og mer byliv. Vårt hotellprosjekt skal derfor bidra til utviklingen av hele området, gjennom følgende visjoner: Hotellet skal være «det beste i by n» - men unikt også på andre måter enn opplevd kvalitet Hotellet utvikles i og bli en del av et bymessig område og bebyggelsens første etasje gis et offentlig tilgjengelig program Hotellet og Kulturparken skal være basert på sambruk og synergier mht areal- og energibruk samt funksjoner et forbildeprosjekt og del av en levende bydel. Den Blå Promenade føres over Sandvigå opp til Bjergsted, der promenaden inngår i en opplevelse av integrert arkitektur, landskap og kunst (forbilde Turistvegprosjektet). Utformingen av promenaden som en installasjon (forbilde Highline New York, Ekebergparken, Oslo) Kulturparken skal være gjennom å være visningsområde for kunst (billedkunst/skulptur) løfte Stavanger som kulturby Matkultursenteret som tenkes å være hjertet i hotellet skal etablere et tyngdepunkt for matbyen Stavanger og matfylket Rogaland Hotellet skal om mulig ha en liten «avlegger» i form av et hotell som drives etter samme prinsipp som PS:Hotell i Oslo m.fl. (arbeidstrening) I stedet for eller i tillegg til småbåthavn kan vurderes anlagt et mindre sjøbad (forbilde Tjuvholmen, Oslo, Islands Brygge, København) Prosjektet skal (selvsagt) være et forbilde når det gjelder miljø og bærekraftig utvikling, samt kulturminnevern. Hotellet vil, utformet og driftet på riktig måte, kunne utvide det som oppfattes som sentrumsområdet i Stavanger, og bidra til økt lønnsomhet for serveringstilbudet i konserthuset og for eksisterende parkeringshus. Ikke minst skal hotellet være med på å innfri «Bjergsted-visjonen».

4 Driftskonsept (400) Bjergsted-gruppen har store ambisjoner for «Hotelltomten». Vi er fast bestemt på at beliggenheten og områdets utfordringer krever mer enn «bare» et hotell; uansett om dette er meget bra. Basert på visjonsbeskrivelsen over vil et driftskonsept måtte omfatte og hensynta etableringen av Et førsteklasses hotell som forutsettes drevet av en etablert kjede. Bjergsted-gruppen har en intensjonsavtale med den internasjonale hotellkjeden Hilton, som ønsker å etablere seg i Stavanger for å etterkomme en etterspørsel fra det internasjonale markedet, drevet av oljeog gassindustrien, men også i økende grad turismen. Det presiseres at bindende avtale ikke foreligger, og at en tilknytning til andre anerkjente kjeder vil bli vurdert i forbindelse med de forhandlinger som vil bli ført med Hilton i henhold til intensjonsavtalen. Et annerledes, lite, hotell, som drives som et arbeidstreningstilbud, vil gi et sårt tiltrengt tilbud i Stavangerregionen. Med erfaring fra Oslo, der PS:hotell AS samarbeider med Scandic Vulkan, tror vi at en tilsvarende «symbiose» med hell kan etableres som en del av konseptet. Dette vil være et hotell som lett kan etableres i de øvre etasjene i Sandvigå 11. Matkonsept bør være uavhengig av hotelldrift, en slik tilnærming har vi god erfaring med fra Vulkan, der Kulinarisk Akademi har vært en viktig katalysator for andre interessenter i den bransjen. Deltakerne i Bjergsted-gruppen har erfaring i forhandlinger om avtaleinngåelse for hoteller med kjedemiljøene, og løpende forvaltning av hotellbygg «i produksjon». Prosess Bjergsted-gruppen er, basert på deltakernes samlede, tidligere erfaringer, opptatt av tett samarbeid med kommunen og berørte naboer, og vil praktisere åpenhet og hyppig og presis informasjon/kommunikasjon. Organisering Alle de tre deltakende parter i Bjergsted-gruppen har erfaring fra ulike måter å organisere byggherrefunksjonen, men vil i dette prosjektet gjennomføre prosjektet og utøve styring gjennom Bjergsted Hotell AS styre (eget aksjeselskap etableres og OBOS og Aspelin Ramm går inn som aksjonærer på linje med Sjur Lærdal og Ole Njærheim) utpeke én prosjektleder/byggherreombud fra ett av selskapene, som også innehar funksjonen som daglig leder i Bjergsted Hotell AS løse øvrige oppgaver som eksempelvis økonomistyring og finansiering på samme måte (altså med bemanning fra selskapenes faste staber) ivareta samarbeidsfunksjoner (kommunen m.fl.) gjennom styrings- og arbeidsgrupper engasjere arkitekt etter parallelloppdrag (nedenfor) Ivaretakelsen av verneverdiene knyttet til Sandvigå 11 vil være en viktig del av prosjektet, og krever særlige hensyn gjennom organiseringen av prosjektet. Vi er av den oppfatning at bygget absolutt skal søkes bevart mest mulig i sin opprinnelige form, med eksisterende strukturer, rehabilitert og ikke reprodusert.

5 Metode Vi ser det som avgjørende for et godt resultat at det gjennomføres et parallelloppdrag (begrenset arkitektkonkurranse): 3-5 arkitektfirmaer inviteres til å utforme forslag til utnyttelse av hotelltomten Så vel Ratio Arkitekter (Konserthuset) som Asplan Viak (kulturskolen) inviteres, sammen med Alliance Arkitekter og ytterligere 1-2 firmaer som velges av bedømmelseskomiteen Kommunen bør være representert i bedømmelseskomiteen Fremdriftsplan Vi forutsetter at det ikke vil være behov for vesentlige endringer i reguleringsplanen (2010), og ser det som realistisk, gitt normal byggesakstid, å starte byggearbeidene ultimo 2014 for ferdigstillelse første halvår Organisering drift Organiseringen av driften (hotell, evt matkultursenter) vil følge og avhenge av valgt driftsmodell, over. Kompetanse Det vises til vedlagte referanseprosjekter: Hoteller: Clarion Collection Hotel Skagen Brygge, Stavanger Clarion Hotell The Egde, Tromsø (Aspelin Ramm) Rica Ørnen, Bergen (OBOS) Byutviklingsprosjekter med hotell: Tjuvholmen, Oslo (Aspelin Ramm) Vulkan, Oslo (Aspelin Ramm) Avsluttende bemerkninger Vi har bl. a. vist ulike visjoner som skal tilføre området og hotellet den «x-faktor» som vi mener er nødvendig for at området skal blomstre og hotellet bli vellykket. Det vil være nødvendig å se på tiltak og aktiviteter i hele området fra Skur 6 (?) til Sandvigå, men dette faller for en stor del utenfor oppgaven som er angitt i konkurranseinnbydelsen. Vi finner det riktig å presisere at kapasitet i tomten og eksisterende bygg er begrenset, og at de i visjonen foreslåtte tiltak må vurderes i lys av dette.

6 Referanseprosjekt A. Tittel Clarion Collection Hotel Skagen Brygge, Stavanger (Hotell) B. Sted Ved Vågen, sentralt i Stavanger sentrum C. Status Ferdigstilt Veletablert forretningshotell. Drives av Choice. D. Størrelse Bygningen er på kvm. Hotellet har 118 gjesterom samt frokost-/matsal og pub. E. Rolle(r) tilbyder Tilbyder Sjur Lærdal var initiativtaker for hotellutviklingen og etablerte utbygger- og eierselskapet for bygget KS AS Skagen Hotellbygg og driftsselskapet Skagen Brygge Hotell AS, samt besørget prosjektet finansiert. Arkitekt: Arkitektfirmaet Lund & Slaatto. F. Kort beskrivelse av prosjekt f.eks. program, visjon, prosess, etc. Hotellprosjektet omfattet rehabilitering av 3 vernede bygg som er delvis integrert som en viktig del av hotellet. Rehabiliteringen skjedde i tett samarbeid med Byantikvaren og Einar Heden, sistnevnte en ildsjel og pådriver for bl.a. bevaringen av Gamle Stavanger. Hotellet ble bygget på en tomt som ble frigjort etter etablering av parkeringsanlegget under Valberget i forbindelse med byggingen av Stavanger Kulturhus. Bygget er anerkjent for sin gode arkitektur, ikke minst for sin tilpasning til den historiske bebyggelsen, og er samtidig blitt et sterkt symbol for Stavanger. BILDER Foto: Periak/Panoramico

7 Foto: Foto: Periak/Panoramico

8 Referanseprosjekt A. Tittel Clarion Hotel The Edge, Tromsø (Hotell) B. Sted Kaigata 4, på bryggekanten ved Hurtigrutekaia, midt i Tromsø sentrum. C. Status Byggestart var i 2012 og byggearbeidene pågår. Hotellet åpner 1. mai D. Størrelse Bygningen er på kvm. Hotellet får 290 rom og blir byens største konferansehotell. Bygget har 12 etasjer og 10 møterom med kapasitet på 1000 personer. Fullservice hotell. E. Rolle(r) tilbyder Tilbyder Aspelin Ramm Eiendom AS bygger (dvs. ivaretar byggherrefunksjonen) hotellet som eies (tomt/bygg) sammen med lokal partner (AS Pellerin). Hotellet leies ut til Nordic Choice. Arkitekt: Niels Torp Arkitekter Interiørarkitekt: Schmidt Hammer Lassen Entreprenør: HENT AS F. Kort beskrivelse av prosjekt f.eks. program, visjon, prosess, etc. (opp til 100 ord) Målet med hotellprosjektet har vært å skape et unikt hotellprosjekt i Tromsø. Det har vært god dialog med kommunen i hele detaljreguleringen. Det har vært et høyt fokus på de arkitektoniske kvalitetene i bygningsmassen, og før endelig konsept og formspråk ble valgt avholdt vi et parallelloppdrag der 5 arkitektkontor deltok. Prosjektet ble godt forankret ved folkemøter og presentasjoner ovenfor politikere og planavdeling i kommunen. Ambisjonene er at hotellet blir et hotell i verdensklasse, et samlingspunkt i byen og en kulturarena for store og små arrangement. Dette blir også et av de første norske hotellene i energiklasse A. Bygget blir et landemerke i Tromsø sentrum med sin heldekkende glassfasade og spektakulære utsikt mot sjøen. BILDER

9 Illustrasjon som viser plassering ved kai, med publikumsrettede funksjoner på gateplan. Hotellet er knyttet til bygninger med bevaringsstatus.

10 Referanseprosjekt A. Tittel Rica Ørnen Hotell, Bergen (Hotell) B. Sted Bergen, ved Bystasjonen, med gode parkeringsmuligheter, 30 meter fra første flybuss stopp i sentrum, Bybanen, og kun 100 meter fra jernbane. C. Status Byggestart var i 2013 og byggearbeidene pågår. Hotellet åpner den 2. mai D. Størrelse f.eks. m 2 BRA Bygningen er på kvm. Hotellet får 368 rom og blir Bergens største (13 etasjer). Det blir et fullservice hotell med restaurant, bar, treningsrom, osv. E. Rolle(r) tilbyder Tilbyder OBOS Forretningsbygg AS har utviklet og bygger hotellet (dvs. byggherrefunksjonen). Hotellet leies ut til Rica Hotels. Arkitekt: Niels Torp arkitekter AS Entreprenør: Veidekke F. Kort beskrivelse av prosjekt OBOS Forretningsbygg AS kjøpte eiendommen i 2009, initierte omregulering fra bolig til hotell, avholdt parallelloppdrag/arkitektkonkurranse. Området er i transformasjon, fra å være «shabby» til å bli en del av den sentrale og presentable byen. Ambisjonen har vært å skape et attraktivt, stort sentrumshotell preget av god kvalitet og arkitektur, i denne delen av Bergen. Beliggenheten er god i «kulturaksen» med kort avstand til Grieghallen, Bergen Kunstmuseum og Bergens nye svømmeanlegg. Fra hotellets «Skybar» i 13. etasje er det utsikt over de omkringliggende fjellene og fjorden. Stort uteareal i 9. etasje, et spennende restaurantkonsept og en fleksibel storsal. Kurs og konferansekapasitet for 700 personer med storsal og møterom. BILDER

11 BILDER, forts. Hotellets fasader er brutt opp for å tilpasse bygget til eksisterende, omliggende byområde. På gateplan er fasaden åpen og innbydende med publikumsrettede funksjoner, men med skjerming mot den trafikkerte hovedveien. Grønne tak med oppholdsområder. Høye miljøambisjoner.

12 Referanseprosjekt A. Tittel Tjuvholmen, Oslo (Byutviklingsprosjekt) B. Sted Tjuvholmen er en del av Frogner bydel, ligger ved Oslos havnebasseng som forlengelse av Aker Brygge. Del av Fjordbyen (kommunedelplan). C. Status Tilbyder (Aspelin Ramm Eiendom AS) vant sammen med Selvaag Gruppen AS en bredt anlagt konkurranse om utviklingen av Tjuvholmen i 2002, reguleringsplan vedtatt 2004, byggestart Området er ferdigstilt med unntak av to boligbygg som ferdigstilles i D. Størrelse Tjuvholmen utgjør 50 mål tomt, delvis utfylt i sjø. Ca. 900 boliger/plussboliger. Astrup Fearnley Museet er på 7200 kvm. Næringsarealer (kontorer, serveringssteder, forretninger) utgjør kvm. Hotellet The Thief har 124 rom og er et fullservice, fem-stjerners hotell med restaurant, barer, treningsfasiliteter og spa. E. Rolle(r) tilbyder Selvaag Gruppen AS og Aspelin Ramm Eiendom AS har stått for utviklingen av Tjuvholmen sammen med Selvaag Eiendom AS. Et felles selskap Tjuvholmen KS/AS med har ivaretatt byggherrefunksjonen. Aspelin Ramm/Selvaag eier gjennom ulike selskap bl. a. 1) alle publikumsrettede lokaler på gateplan over hele Tjuvholmen 2) hotellet The Thief (utleid til Nordic Choice) 3) to kontorbygg 4) parkeringsarealer og båtplasser. Boliger, noen næringsseksjoner samt 3 næringsbygg er solgt. Arkitekt for masterplan/reguleringsplan: Niels Torp Arkitekter AS Arkitekt for hotellet: Mellbye Arkitekter AS Arkitekter for enkeltbygg: Niels Torp Arkitekter AS, Renzo Piano Building Workshop/NSW, Kristin Jarmund, MAD, Kari Nissen Brodtkorb, Jensen & Skodvin, Lund Hagem, Schmidt Hammer Lassen, Gullichsen Vormala m.fl. F. Kort beskrivelse av prosjektet Tjuvholmen er et ambisiøst byutviklingsprosjekt som har høstet stor anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt. Det er skapt et mangfoldig arkitektonisk uttrykk der en lang rekke arkitekter har bidratt. Området har omtrent to tredjedeler boliger og resten næringslokaler inkl. hotellet The Thief. Hele Tjuvholmen er offentlig tilgjengelig med attraksjoner som bystrand, skulpturpark, serveringssteder, butikker og gallerier, i tillegg til Astrup Fearnley Museet. Når siste bygg er ferdigstilt neste år er det investert ca. 9 mrd. kroner på Tjuvholmen. BILDER

13 BILDER, forts. Foto: Marte Garmann: Bildet viser hotellet «The Thief» Foto: Nic Lehoux: Bildet viser Astrup Fearnley-Museet

14 Referanseprosjekt A. Tittel Vulkan Oslo (Byutviklingsprosjekt) B. Sted Vulkan er tidligere industriområde i Grünerløkka bydel i Oslo, transformasjonsområde som utvider Oslo sentrum. C. Status f.eks. ferdigstilt, pluss byggeår, planlagt Vulkans eldste bygning er fra Rehabilitering/nybygg gjennomført i perioden D. Størrelse Vulkan utgjør 16 mål tomt bebygd med om lag kvm bygg, dels rehabiliterte/transformerte eldre bygg, dels nybygg. Kontorer, serveringssteder, butikklokaler, 144 boliger. To hoteller med til sammen 180 rom. Lokaler for idrett, dans osv. E. Rolle(r) tilbyder Tilbyder (Aspelin Ramm Eiendom AS) har utviklet og forestått bygging/rehabilitering av det vesentligste av bebyggelsen med egen byggherreorganisasjon. Arkitekt for masterplan/reguleringsplan: LPO Arkitekter AS Arkitekt for hotellene: Niels Torp Arkitekter AS Arkitekter for enkeltbygg: LPO Arkitekter AS, Kristin Jarmund F. Kort beskrivelse av prosjekt Ambisjonen bak prosjektet var å skape den lille byen i byen. Pga områdets beliggenhet og topografi var det nødvendig med et sterkt grep både fysisk og innholdsmessig. Planlegging og gjennomføring er preget av høye ambisjoner, som har skapt gode resultater. Godt samarbeid mellom utbygger og Oslo kommune har også vært en viktig suksessfaktor. Vulkan er et forbilde innenfor bærekraftig byutvikling, med egen energisentral, Bellonahuset (landets første kontorbygg i energiklasse A). Området rommer kultur og kreativt næringsliv, skoler, Mathallen Oslo og restauranter. De to hotellene på Vulkan var Norges første i energiklasse A, og det ene av disse, PS:hotell, er drevet av en attføringsbedrift med hotellet og hele Vulkan-området som arbeidstreningsarena. Mathallen har på ett år rukket å etablere seg som Oslos kulinariske midtpunkt med et sterkt kompetanse- og læringsmiljø i tillegg til handel, servering og opplevelser. I løpet av de første 12 måneder har Mathallen hatt 1,2 millioner besøkende, og er således blant Oslos mest populære attraksjoner. Vulkan har skapt liv i et «vanskelig» område av byen. Området har fått omtale i alle toneangivende norske medier, i tillegg til internasjonale medier som Wallpaper, Monocle, Condé Nast, New York Times Travel Magazine. Vulkan har fått en flere priser, som Cityprisen 2012, og Oslo kommune fikk i 2012 Statens Bymiljøpris for arbeidet med området. Mathallen (som drives av Aspelin Ramm Eiendom AS) ble kåret til Årets handels- og servicebedrift i Oslo BILDER

15 BILDER, forts.

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byutvikling vedtatt 04.06.09 Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Illustrasjon Byrådets vedtak av 04.06.2009: Byrådet slutter seg til innholdet

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

UTVIKLING AV KVARTAL 5 I KVADRATUREN

UTVIKLING AV KVARTAL 5 I KVADRATUREN ANBEFALING TIL KRISTIANSAND KOMMUNE FRA FORENINGEN POSEBYEN UTVIKLING AV KVARTAL 5 I KVADRATUREN 2015-02-20 Forord I Kvartal 5 i Posebyen ligger den siste offentlig eide bakgården i Kristiansand. Den er

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia-Oslo AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia Arkitekter AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt 03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt Innhold Ferd Eiendom: Vi utvikler naboen til Aibel i Asker 4 Innhold Leder Side 3 Farvel venture: Ferd vil investere i nye

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Dobbelt så velkommen!

Dobbelt så velkommen! Dobbelt så velkommen! 10 populære showpakker 28 Bunk Bed-tIlbud 44 scandic sponser rbk Magasin fra Scandic Hotels scandichotels.no Scandic Living #1-2014 scandichotels.no ScandiC ørnen nytt hotell I bergen!

Detaljer

Godt fungerende bevaringsområder

Godt fungerende bevaringsområder Godt fungerende bevaringsområder Torill Nyseth Johanne Sognnæs Nyseth, Torill; Sognnæs, Johanne. 2009. Godt fungerende bevaringsområder. NIKU Rapport 34. 124 sider. Oslo, 1. september 2009 NIKU Rapport

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Hvordan Drammen reiste seg. Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980 2011

Hvordan Drammen reiste seg. Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980 2011 Hvordan Drammen reiste seg Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980 2011 BULL NETTVERK FOR BYUTVIKLINGENS LANGE LINJER 2014 Hvordan Drammen reiste seg Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer