First we shape our buildings. Then our buildings shape us.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "First we shape our buildings. Then our buildings shape us."

Transkript

1 Nordic Choice Hotell Bjergsted First we shape our buildings. Then our buildings shape us. Winston Churchill Hotellkonsept, Bjergsted Presentert av Home Properties Base Property Nordic Choice Hotels 1

2 2

3 Kan et hotell i Bjergsted også være med å berøre våre hjerter? Det tror og håper vi! Vi er stolte over å ha blitt invitert av Stavanger kommune til å være med i denne konkurransen. Vi ser på dette prosjektet som helt avgjørende for å fullende Bjergstedvisjonen og gi byen det hotellkonseptet den fortjener. Nordic Choice hotels ønsker å etablere et hotell som det ikke finnes maken av i Stavanger. Det nasjonale og internasjonale markedet etterspør hoteller med høy standard. Nordic Choice Hotels har flere avtaler med flere bedrifter og organisasjoner som etterspør et slikt tilbud, og det ønsker vi også å kunne tilby i Stavanger. Samarbeid med Stavanger Konserthus. Kulturtilbudene i Bjergsted vil inngå som en av bærebjelkene i driften av hotellet. I flere byer i Norge og Sverige har vi god erfaring med samdrift av hotell og kulturaktiviteter. Våre erfaringer viser at rundt 20 % av omsetningen på disse hotellene er fra samarbeidet med de ulike kulturscenene. Hotellet vil ha en salgsorganisasjon som vil samarbeide med Kulturhuset med felles målsetning om å fylle Bjergsted med mennesker. Hotellet vil inngå i Nordic Choice gruppens salg- og markedssamarbeid i Stavangerregionen. Vi har allerede i dag en samarbeidsavtale med Stavanger Konserthus. 3

4 4

5 Innhold SIDE 3 Innledning Side 6 Vår visjon Side 10 Vårt hotell- og driftskonsept Side 18 Vår organisasjon Side 20 Vår kompetanse Side 22 Vår prosess Side 24 Vår framdriftsplan Side 27 Aktuelle referanseprosjekter 5

6 Vår visjon: Hotellet kulturbyen Stavanger fortjener 6

7 Hva er egentlig en visjon? En visjon omtales ofte som en ledestjerne en setning som får deg til å stå opp om morgenen og møte utfordringene foran deg. Vår visjon Hotellet kulturbyen Stavanger fortjener er forankret i sannheten om at Stavanger ikke bare er en kulturby, men også en by som ønsker å satse videre på kultur og næring. Plasseringen på Stavangers kanskje mest verdifulle tomt, et steinkast fra Bjergstedparken og det nye konserthuset, gjør det opplagt at vi må utnytte synergiene som ligger i nabolaget. Og da er det snakk om mer enn arkitektur. Det handler like mye om å være et synlig og positivt bidrag til Stavanger som kulturby. Vår ledestjerne fører oss mot et unikt konferansehotell i internasjonal målestokk, både i form og funksjon. Et hotell hvor både kulturlivet og næringslivet føler seg like velkomne. Dette er noe vi ikke har fra før noe som vi tror byen vil møte med åpne armer når dørene åpner. Vi skal bevare områdets unike karakter og historie. Bjergsted har som visjon å bli et nasjonalt kraftsentrum for musikk og kunst. Vi ser for oss å forlenge dette konseptet inn i hotellet. Vi ønsker å løfte fram unge kunstnere og å høste av mangfoldet kreative mennesker skaper. 7

8 8 Hotellet kulturbyen Stavanger fortjener:

9 9

10 Vårt konsept: nordic choice Hotell Bjergsted Hotellet blir medlem av Nordic Hotels & Resort en samling av uavhengige hotell i Norden. Hotellet skal defineres i samme kategori som The Thief i Oslo og Hotell Post i Gøteborg. Vi har ingen stjerner for å kategorisere våre hotell. Alle er unike og byr på ekstraordinær kvalitet, beliggenhet og funksjon. Vår målsetting er at hotellet i Bjergsted skal bli medlem i Design Hotels.com Vi har jobbet med utformingen av hotellet i to år. Vi har utviklet form og størrelse for å tilfredsstille behovet i Bjergsted området og omkringliggende funksjoner. Vi håper det faller i smak! 10

11 HOTELL OG DRIFTSKONSEPT: Sandvigå 11 ble bygd av Christian Bjelland i Fortellingen rundt Sandvigå og Bjergsted er veldig spennende. Det gir rom for historier vi vil fortelle våre gjester. Vi ønsker å skape et unikt hotellmiljø Interiøret skal skape en følelse av cool elegance with a twist. Varmt og inkluderende men samtidig eksklusivt og raffinert. Tidløs eleganse Stemningen skal også tas ut i uterommet. I respekt for Bjergstedparken som nærmeste nabo ønsker vi å skape en unik hage oppkalt etter Christian Bjelland Strandpromenaden forlenges og vi vil skape aktivitet ved bryggekanten Som i Bergen vil vi etablere en egen transportbåt for gjester og andre som vil transporteres over Vågen (Se illustrasjon side 13) Vår frokostsal bygges som et gammeldags bakeri med nystekte bakevarer som fyller salen med godlukt a la Åpnet bakeri Restauranten døpes Brasseri Et norsinspirert brasseri utvikles i samarbeid med fagmiljøet ved Gastronomisk Institutt Byens befolkning og hotellets gjester inviteres til servering syv dager i uken 11

12 HOTELL OG DRIFTSKONSEPT (forts.): Vi skal bygge Stavangers første bærekraftige hotell 6 etasjer hotellrom 1 toppsuite (min 160 kvm) Svømmebasseng på taket, SPA og treningsfasiliteter Vi skal spille på lag med byens kulturliv Vi vil være en aktiv del av det nye, kreative kraftsentrumet i Bjergsted Vi skal ha et unikt scenekonsept utviklet av Mia Gundersen Lokale kunstnere, unge såvel som etablerte, inviteres til å fylle scenen med innhold Vi inviterer kunstnere inn på rommene for å dekorere en av suitene Vi skal lage Bjergsted Mediatek. En møteplass med det nyeste innen teknologi, interaksjon, men også en plass for å benytte sansene Hotellet skal bli et unikt konferansehotell Konferansesal for opptil 500 personer 4 Executive boardrooms med muligheter for private middager Mulighet for å arrangere store arrangementer i flere saler, intime scener og i parken 12

13 Ny båtrute: Bjergsted Hall Toll Fiskepiren Bjergsted 13

14 14 Basseng med utsikt!

15 Illustrasjon: Takbasseng Clarion hotel Post, Gøteborg 15

16 16 SHUTTLEBÅT

17 Jord/Ild/ Luft/Vann NATUR Lokalt 17

18 Vår organisasjon: Prosjektet vil organiseres som en totalentreprise med nasjonal entreprenør. Totalentreprenør vil være ansvarlig for fremdrift, ferdigstillelse og gjennomføring av prosjektet i tråd med en omforent visjon fra utbygger og Stavanger Kommune. Byggherre vil være sterkt involvert i prosessen representert med eget byggherreombud og egen intern prosjektleder fra utbyggingsselskapet. Modellen viser organisering for totalentreprisen for hotellet og vil være en egen entreprise som overtar byggemodnet tomt inklusive renovering av Sandvigå 11. Nordic Choice Utbygger Prosjektleder KS miljø Prosjekteringsleder Innkjøp Arkitekt RIB Anleggsleder RIE Formann/Bas Geo Leverandør Leverandør Leverandør 18

19 Prosjektet er svært omfattende og et samarbeid som vist i modeller er avgjørende for vellykket gjennomføring. Konseptet som utarbeides må danne grunnlag for en god dialog mellom partene når det gjelder: Rekkefølgekrav Økonomi Bevaring av Sandvigå 11 Tomteopparbeidelse og kai anlegg Synergier med omkringliggende funksjoner Et forprosjekt i tett samarbeid vil danne det beste grunnlaget for en helhetlig gjennomføring som ivaretar alles interesser og sikrer fremdrift. Planavdeling Stavanger Eiendom Kultur Politisk Riksantikvar Selger Stavanger Kommune Utbygger Home og Base Property Spacegroup Landskaps ark. Prosjektleder Byggherreombud Rådgivere - energi og bygg Prosjektleder Anleggsleder HMS leder Entreprenør (ikke valgt) Leietaker Nordic Choice Interiør arkitekt Prosjekt sjef Hotell direktør Konsulenter 19

20 Vår kompetanse: Betydningen av dette prosjektet fordrer at de involverte har en kompetanse på aller høyeste nivå når det gjelder slike oppgaver. Vi er stolte av å presentere for Stavanger kommune et dedikert team som vil ta seg av oppgaven: Prosjektleder: Catarina Molén-Runnäs Prosjektleder i Nordic Choice og Home Properties leder prosjektutviklingen og gjennomføringen på vegne av utbygger og leietaker. Hun vil jobbe tett med totalentreprenør vedr. prosjektering, fremdrift, HMS og ferdigstillelse. Representanter fra utbygger: Clas Hiorth Administrerende direktør i Home Properties vil være beslutningstaker for prosjektets investeringer og dialog med leietaker sammen med Base Property. Clas vil rapportere til Petter Stordalen og Torgeir Silseth (administrerende direktør i Nordic Choice.) Kjetil Andersen Administrerende direktør i Base Property vil jobbe tett med Stavanger Kommune vedr. fremdrift, samarbeid og gjennomføring av Bjergsted visjonen. I tillegg oppfølging av leietaker, finansiering og investeringer i prosjektet sammen med teamet i Base Property. Byggherreombud og HMS Edvard Hagman Daglig leder i Novaform prosjektledelse vil være byggherreombud for prosjektet med hovedansvar for HMS. I tillegg vil selskapet fungere som prosjektleder på vegne av utbygger i samarbeid med selger av tomt i byggemodningsfase vedrørende kai, renovering av Sandvigå 11, samt øvrige rekkefølgekrav. Novaform gjennomførte utviklingen av Risavika havn og har opparbeidet seg unik erfaring med opparbeidelse av kaianlegg. 20

21 Styret i utbyggingsselskapet vil være representert ved eierne: Styreleder: Petter A. Stordalen Eier av Nordic Choice og Home Properties Styremedlem: Clas Hiorth Administrerende direktør Home Properties Styremedlem: Alfred Ydstebø Eier av Base Property Styremedlem: Kjetil Andersen Partner i Base Property Illustrasjon: Spacegroup 21 45

22 Vår prosess: For å imøtekomme Bjergstedvisjonen må partene i innledende fase utfordre gjeldende reguleringsplan og prosjektet som helhet. Et hotell med utbyggers og selgers visjoner krever nytenkning i forhold til byggelinjer, utnyttelse og tilgjengelighet til både Bjergstedparken og Kuppelhallen. Vi vil sammen med planavdeling og andre relevante organer umiddelbart starte en prosess om utredning av et førsteklasses hotell i tråd med forventningene i konkurransegrunnlaget. Et forprosjekt vil danne grunnlaget for ny detaljert reguleringsplan for tomten. Dette vil igjen tilrettelegge for oppstart av omkringliggende funksjoner. Vi er i innledende dialog med noen få utvalgte nasjonale og regionale entreprenører for gjennomføring av prosjektet. Utbygger og tomteselger (Stavanger Kommune) vil sammen fremme en plan for hvordan opparbeidelse av tomt og kai anlegg skal gjennomføres for å skape rasjonell fremdrift og tilrettelegge for videre bygging. Vi tror det kan være en fordel å danne en samarbeidsgruppe på tvers av interessene slik at en får et godt totalprosjektet med kompetanse i hele gjennomføringsfasen. Totalprosjektet vil deles opp i to entrepriser hvorav opparbeidelse og rekkefølgekrav vil være en del av grunnlaget for beregning av salgspris for tomt. Vi vil i prosjekteringsfase engasjere konsulenter for energiberegninger og utrede muligheter for alternative energi kilder for å imøtekomme morgendagens krav til energi og miljø. 22

23 Sentrale aktiviteter: 2014 Forpliktende avtale Detaljplan Energimålsetninger Hotellvolum Samspill/opparbeidelse Felles målsetninger 2015 Rammetillatelse Prosjektering hotell Avklaring Sandvigå 11 Ferdigstille tomt/kai Byggestart hotell 2016 Byggeprosess Samspill med Bjergstedmiljøet Gjennomføring Åpning 23

24 Vår framdriftsplan: Sentrale aktiviteter Jan Feb Mars 2014 Apr Mai 2014 Juni 2014 Juli 2014 Aug Sep Okt Nov 2014 Des Signere opsjonsavtale med Stavanger kommune Hotellkonsept Valg av arkitekt Organisering utbygging Miljøundersøkelser i sjø Prosjektering kaianlegg Byggesøknad kaianlegg Mudring og ferdigstillelse i sjø (Fylkesmann) Detaljregulering Rammesøknad Hotell og IG Bygging av kaianlegg Bygging av hotell Gjenoppbygging av Sandvigå 11 24

25 Jan Feb Mars 2015 Apr Mai 2015 Juni 2015 Juli 2015 Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars 2016 Apr Mai 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug Forutsetninger: 1) Ressursgruppe må avklare trinnvis utbygging slik at opparbeidelse av kai kan fullføres fra nord og forbi Sandvigå 11. 2) Detaljplan med utgangspunkt i vårt skisseprosjekt 3) Rivning av Sandvigå 11, gjenoppbygging med nye materialer i tett dialog med myndigheter 4) Prosjektet er avhengig av samtidighet og nødvendige avklaringer fra Havnevesen, fylket og Stavanger Kommune 25

26 26

27 Unike hotellkonsepter: Aktuelle Referanseprosjekter: På de neste sidene viser vi noen av de viktigste referanseprosjektene som vi mener er relevante for prosjektet. 27

28 Referanse #1 THE THIEF For å imøtekomme Bjergsted visjonen må partene i innledende fase utfordre gjeldende reguleringsplan og prosjektet som helhet. Et hotell med utbyggers og selgers visjoner krever nytenkning i forhold til byggelinjer, utnyttelse og tilgjengelighet til Bjergsted parken/kuppelhallen. Vi vil sammen med planavdeling og andre relevante organer umiddelbart starte en prosess om utredning av et første klasses hotell i tråd med selgers forventninger. Et forprosjekt vil danne grunnlaget for ny detaljert reguleringsplan for tomten som igjen vil tilrettelegge for oppstart av omkringliggende funksjoner. Vi er i innledende dialog med noen få utvalgte nasjonale og regionale entreprenører for gjennomføring av prosjektet. Utbygger og tomteselger (Stavanger Kommune) vil sammen fremme en plan for hvordan opparbeidelse av tomt og kai anlegg skal gjennomføres for å skape rasjonell fremdrift og tilrettelegge for videre bygging. Vi tror det kan være en fordel å danne en samarbeidsgruppe på tvers av interessene slik at en får et godt totalprosjektet med kompetanse i hele gjennomføringsfasen. Total prosjektet vil deles opp i to entrepriser hvorav opparbeidelse og rekkefølgekrav vil være en del av grunnlaget for beregning av salgspris for tomt. Vi vil i prosjekteringsfase engasjere konsulenter for energiberegninger og utrede muligheter for alternative energi kilder for å imøtekomme morgendagens krav til energi og miljø. Sted: Oslo Ferdigstilt: 2013 Størrelse: 118 rom og konferanselokaler Rolle tilbyder: Leietaker og konseptutvikler 28

29 Foto: Marte Garmann Kort beskrivelse: Tjuvholmen bydelen som en gang var åsted for kriminell og lyssky virksomhet gjenoppstår nå som Norges kraftsentrum for internasjonal samtidskunst og det gode byliv i sjøkanten. På THE THIEF behandler vi rockestjerner som gjester og gjester som rockestjerner Vi sverger til kvalitet, dyrker detaljer og strekker oss for å overraske deg som gjest. Slik skaper vi hotellopplevelser. THE THIEF er et livsstilshotell bygget på en grunntanke om bærekraft og lokale kvaliteter i Oslos mest fremoverlente bydel. Med Oslos råeste beliggenhet stjeler THE THIEF sine besøkende ut av hverdagen. Fra balkongen kan du nyte utsikten over fjorden; innendørs byr hotellets egen kunstkurator Sune Nordgren på inspirerende og kanskje overraskende estetiske opplevelser. Rommene er innredet med designmøbler fra nasjonale og internasjonale kvalitetsprodusenter utvalgt av interiørarkitekt Anemone Wille Våge. 29

30 Referanse #2 Clarion Hotel Post, Gøteborg For å imøtekomme Bjergsted visjonen må partene i innledende fase utfordre gjeldende reguleringsplan og prosjektet som helhet. Et hotell med utbyggers og selgers visjoner krever nytenkning i forhold til byggelinjer, utnyttelse og tilgjengelighet til Bjergsted parken/kuppelhallen. Vi vil sammen med planavdeling og andre relevante organer umiddelbart starte en prosess om utredning av et første klasses hotell i tråd med selgers forventninger. Et forprosjekt vil danne grunnlaget for ny detaljert reguleringsplan for tomten som igjen vil tilrettelegge for oppstart av omkringliggende funksjoner. Vi er i innledende dialog med noen få utvalgte nasjonale og regionale entreprenører for gjennomføring av prosjektet. Utbygger og tomteselger (Stavanger Kommune) vil sammen fremme en plan for hvordan opparbeidelse av tomt og kai anlegg skal gjennomføres for å skape rasjonell fremdrift og tilrettelegge for videre bygging. Vi tror det kan være en fordel å danne en samarbeidsgruppe på tvers av interessene slik at en får et godt totalprosjektet med kompetanse i hele gjennomføringsfasen. Total prosjektet vil deles opp i to entrepriser hvorav opparbeidelse og rekkefølgekrav vil være en del av grunnlaget for beregning av salgspris for tomt. Vi vil i prosjekteringsfase engasjere konsulenter for energiberegninger og utrede muligheter for alternative energi kilder for å imøtekomme morgendagens krav til energi og miljø. Sted: Gøteborg Ferdigstilt: 2012 Størrelse: 500 rom og konferanselokaler Rolle tilbyder: Eier, leietaker og konseptutvikler 30

31 Kort beskrivelse: Clarion Hotel Post er et stort og moderne konferansehotell med fokus på personlig service og en imøtekommende atmosfære. Den fantastiske arkitekturen er bevart og forsterkes av en ny og minst like spektakulær avdeling. Utover den sjarmerende arkitekturen skal hotellet være en naturlig møteplass og arena for det nye kreative Göteborg. Clarion Hotel Post skal være et utstillingvindu, en møteplass og arena for det nye Gøteborg - The New Face of Gothenburg. I utviklingsarbeidet har fått hjelp av menneskene bak dette nye Gøteborg: arkitektene Semrén & Månsson, design- og markedskonsulentene Stylt Trampoli, Amanda Elmander fra Skönhetsfabriken og sist men ikke minst den verdenskjente kokken Marcus Samuelsson med ansvar for mat og drikke 31

32 Referanse #3 Clarion Hotel & Congres Trondheim Sted: Trondheim Ferdigstilt: 2012 Størrelse: 400 rom og konferanselokaler på 3000 kvm. Rolle tilbyder: Leietaker og konseptutvikler 32

33 Kort beskrivelse: Clarion Hotel & Congress Trondheim er et av Skandinavias største kongresshotell, med beliggenhet ved havna i Trondheim sentrum. Vi ligger bare få meter fra havnekanten, og som nabo har vi to av Trondheims største attraksjoner: Pirbadet, Norges største badeanlegg, og Rockheim, det nasjonale opplevelsessenter for pop og rock. Dette er det ideelle stedet for møter, konferanser, seminarer og arrangement i Trondheim. Hotellet er en spektakulær opplevelse for besøkende, med sin innovative arkitektur og spennende interiør. Hotellet er bygget i energiklasse A. Hotellet jobber for å være et inspirerende sted å være, både for overnattingsgjester og for byens innbyggere. Vi har et variert program av konserter, foredrag og utstillinger, åpne barer og med utsikt over Munkholmen er det få barer som kan måle seg med vår toppetasje. 33

34 Referanse #4 Comfort Hotel Grand Central For å imøtekomme Bjergsted visjonen må partene i innledende fase utfordre gjeldende reguleringsplan og prosjektet som helhet. Et hotell med utbyggers og selgers visjoner krever nytenkning i forhold til byggelinjer, utnyttelse og tilgjengelighet til Bjergsted parken/kuppelhallen. Vi vil sammen med planavdeling og andre relevante organer umiddelbart starte en prosess om utredning av et første klasses hotell i tråd med selgers forventninger. Et forprosjekt vil danne grunnlaget for ny detaljert reguleringsplan for tomten som igjen vil tilrettelegge for oppstart av omkringliggende funksjoner. Vi er i innledende dialog med noen få utvalgte nasjonale og regionale entreprenører for gjennomføring av prosjektet. Utbygger og tomteselger (Stavanger Kommune) vil sammen fremme en plan for hvordan opparbeidelse av tomt og kai anlegg skal gjennomføres for å skape rasjonell fremdrift og tilrettelegge for videre bygging. Vi tror det kan være en fordel å danne en samarbeidsgruppe på tvers av interessene slik at en får et godt totalprosjektet med kompetanse i hele gjennomføringsfasen. Total prosjektet vil deles opp i to entrepriser hvorav opparbeidelse og rekkefølgekrav vil være en del av grunnlaget for beregning av salgspris for tomt. Vi vil i prosjekteringsfase engasjere konsulenter for energiberegninger og utrede muligheter for alternative energi kilder for å imøtekomme morgendagens krav til energi og miljø. Sted: Oslo Ferdigstilt: 2012 Størrelse: 170 rom Rolle: Leietaker og konseptutvikler 34

35 Kort beskrivelse: Gode hoteller på gode locations til en god pris. Vi kunne stoppet med det, men vi har mer å si. Urbant, tilgjengelig, tidsriktig, lav profil, høy effektivitet, alt pakket sammen i en god deal. Vi har 170 rom, hvorav 113 er spesielle. Mange av dem har utsikt mot enten Operaen eller Karl Johan, noen er inspirert av kompakte studioleiligheter i Williamsburg. Andre er fredet og forteller en historie. Interiørdesigner Lars Helling beskriver stilen som industriell shabby chic. Vi synes den er fet. Gjestene våre liker å ta seg en treningsøkt enten tidlig på morgenen eller på kvelden. Treningsrommet er kompakt men godt utstyrt og åpent 24/7. Vi sier til gjestene våre at de sparer en time ved å bo her. Den timen kan de bruke til akkurat det de vil. 35

36 Referanse #5 Comfort Hotel Square Stavanger For å imøtekomme Bjergsted visjonen må partene i innledende fase utfordre gjeldende reguleringsplan og prosjektet som helhet. Et hotell med utbyggers og selgers visjoner krever nytenkning i forhold til byggelinjer, utnyttelse og tilgjengelighet til Bjergsted parken/kuppelhallen. Vi vil sammen med planavdeling og andre relevante organer umiddelbart starte en prosess om utredning av et første klasses hotell i tråd med selgers forventninger. Et forprosjekt vil danne grunnlaget for ny detaljert reguleringsplan for tomten som igjen vil tilrettelegge for oppstart av omkringliggende funksjoner. Vi er i innledende dialog med noen få utvalgte nasjonale og regionale entreprenører for gjennomføring av prosjektet. Utbygger og tomteselger (Stavanger Kommune) vil sammen fremme en plan for hvordan opparbeidelse av tomt og kai anlegg skal gjennomføres for å skape rasjonell fremdrift og tilrettelegge for videre bygging. Vi tror det kan være en fordel å danne en samarbeidsgruppe på tvers av interessene slik at en får et godt totalprosjektet med kompetanse i hele gjennomføringsfasen. Total prosjektet vil deles opp i to entrepriser hvorav opparbeidelse og rekkefølgekrav vil være en del av grunnlaget for beregning av salgspris for tomt. Vi vil i prosjekteringsfase engasjere konsulenter for energiberegninger og utrede muligheter for alternative energi kilder for å imøtekomme morgendagens krav til energi og miljø. Sted: Stavanger Ferdigstilt: Juni 2010 Størrelse: 194 rom Rolle: Base Property var utbygger og Nordic Choice leietaker. Sammen utformet vi konsept, interiør og gjennomførte et godt prosjekt. 36

37 Kort beskrivelse: Comfort Hotel Square er et typisk by hotell med fokus på trendy gjester som har andre preferanser en konferanse gjester. En typisk gjest her er personer som reiser alene og verdsetter sosiale soner, treningsfasiliteter og et trendy interiør. Hotellet legger til rette for at gjesten skal trives utenfor hotellrommet og oppleve første etasje som en sosial sone hvor man kan surfe på trådløst nett, spise eller ta seg en treningsøkt. Hotellet ligger i sentrum og er ulikt mange hoteller hva angår interiør og utsmykking. Hotellet har blitt svært godt mottatt i markedet og er blant annet kåret til landets mest trendy hotell i

38 Tusen takk for muligheten til å presentere våre ideer. Vi håper presentasjonen sammen med vedleggene svarer på forventningene i konkurransegrunnlaget. Dersom dere ønsker det stiller vi gjerne opp for å gi en presentasjon Kjetil Andersen Managing Director & Founding Partner M: E: W: baseproperty.no 38

39 39

40 Home Properties Base Property Nordic Choice Hotels

HOTELLTOMT BJERGSTED Nedenstående er en besvarelse av Stavanger kommunens invitasjon/konkurransegrunnlag datert 30. september 2013.

HOTELLTOMT BJERGSTED Nedenstående er en besvarelse av Stavanger kommunens invitasjon/konkurransegrunnlag datert 30. september 2013. Innhold HOTELLTOMT BJERGSTED... 1 BJERGSTED-GRUPPEN... 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 2 Visjon Kulturbydelen... 2 Driftskonsept (400)... 3 Prosess... 3 Organisering... 3 Metode... 4 Fremdriftsplan... 4 Organisering

Detaljer

Dobbelt så velkommen!

Dobbelt så velkommen! Dobbelt så velkommen! 10 populære showpakker 28 Bunk Bed-tIlbud 44 scandic sponser rbk Magasin fra Scandic Hotels scandichotels.no Scandic Living #1-2014 scandichotels.no ScandiC ørnen nytt hotell I bergen!

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt 03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt Innhold Ferd Eiendom: Vi utvikler naboen til Aibel i Asker 4 Innhold Leder Side 3 Farvel venture: Ferd vil investere i nye

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Kirsten Flagstads plass 1, Oslo Nybygg og brukerutstyr Ferdigmelding nr. 673/2008 Prosjektnr. 95047 Prosjekt Nytt Operahus / Prosjektnr. 10381 Prosjekt Nytt Operahus,

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

UTVIKLING AV KVARTAL 5 I KVADRATUREN

UTVIKLING AV KVARTAL 5 I KVADRATUREN ANBEFALING TIL KRISTIANSAND KOMMUNE FRA FORENINGEN POSEBYEN UTVIKLING AV KVARTAL 5 I KVADRATUREN 2015-02-20 Forord I Kvartal 5 i Posebyen ligger den siste offentlig eide bakgården i Kristiansand. Den er

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering Flesberg Vurdering og anbefaling av konsept for skole, flerbrukshall svømmehall på Stevningsmogen og Forstudie 2013 Stevningsmogen Møteplass for læring,, bevegelse og opplevelser 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunedelplan for kultur

Kommunedelplan for kultur Kommunedelplan for kultur 2011-2023 Innhold 1. Innledning 2. Kulturbegrepet 3. Kommunens kulturinnsatser 4. Kultur og næring 5. Regionale samarbeidsområder 6. Fredrikstadsamfunnet i dag 7. Utfordringer

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer