First we shape our buildings. Then our buildings shape us.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "First we shape our buildings. Then our buildings shape us."

Transkript

1 Nordic Choice Hotell Bjergsted First we shape our buildings. Then our buildings shape us. Winston Churchill Hotellkonsept, Bjergsted Presentert av Home Properties Base Property Nordic Choice Hotels 1

2 Kan et hotell i Bjergsted også være med å berøre våre hjerter? Det tror og håper vi! Vi er stolte over å ha blitt invitert av Stavanger kommune til å være med i denne konkurransen. Vi ser på dette prosjektet som helt avgjørende for å fullende Bjergstedvisjonen og gi byen det hotellkonseptet den fortjener. Nordic Choice hotels ønsker å etablere et hotell som det ikke finnes maken av i Stavanger. Det nasjonale og internasjonale markedet etterspør hoteller med høy standard. Nordic Choice Hotels har flere avtaler med flere bedrifter og organisasjoner som etterspør et slikt tilbud, og det ønsker vi også å kunne tilby i Stavanger. Samarbeid med Stavanger Konserthus. Kulturtilbudene i Bjergsted vil inngå som en av bærebjelkene i driften av hotellet. I flere byer i Norge og Sverige har vi god erfaring med samdrift av hotell og kulturaktiviteter. Våre erfaringer viser at rundt 20 % av omsetningen på disse hotellene er fra samarbeidet med de ulike kulturscenene. Hotellet vil ha en salgsorganisasjon som vil samarbeide med Konserthuset med felles målsetning om å fylle Bjergsted med mennesker. Hotellet vil inngå i Nordic Choice gruppens salg- og markedssamarbeid i Stavangerregionen. Vi har allerede i dag en samarbeidsavtale med Stavanger Konserthus. 2 3

3 Innhold SIDE 3 Innledning Side 6 Vår visjon Side 10 Vårt hotell- og driftskonsept Side 18 Vår organisasjon Side 20 Vår kompetanse Side 22 Vår prosess Side 24 Vår framdriftsplan Side 27 Aktuelle referanseprosjekter 4 5

4 Vår visjon: Hotellet kulturbyen Stavanger fortjener Hva er egentlig en visjon? En visjon omtales ofte som en ledestjerne en setning som får deg til å stå opp om morgenen og møte utfordringene foran deg. Vår visjon Hotellet kulturbyen Stavanger fortjener er forankret i sannheten om at Stavanger ikke bare er en kulturby, men også en by som ønsker å satse videre på kultur og næring. Plasseringen på Stavangers kanskje mest verdifulle tomt, et steinkast fra Bjergstedparken og det nye konserthuset, gjør det opplagt at vi må utnytte synergiene som ligger i nabolaget. Og da er det snakk om mer enn arkitektur. Det handler like mye om å være et synlig og positivt bidrag til Stavanger som kulturby. Vår ledestjerne fører oss mot et unikt konferansehotell i internasjonal målestokk, både i form og funksjon. Et hotell hvor både kulturlivet og næringslivet føler seg like velkomne. Dette er noe vi ikke har fra før noe som vi tror byen vil møte med åpne armer når dørene åpner. Vi skal bevare områdets unike karakter og historie. Bjergsted har som visjon å bli et nasjonalt kraftsentrum for musikk og kunst. Vi ser for oss å forlenge dette konseptet inn i hotellet. Vi ønsker å løfte fram unge kunstnere og å høste av mangfoldet kreative mennesker skaper. 6 7

5 Hotellet kulturbyen Stavanger fortjener: 8 9

6 Vårt konsept: nordic choice Hotell Bjergsted HOTELL OG DRIFTSKONSEPT: Sandvigå 11 ble bygd av Christian Bjelland i Fortellingen rundt Sandvigå og Bjergsted er veldig spennende. Det gir rom for historier vi vil fortelle våre gjester. Vi ønsker å skape et unikt hotellmiljø Interiøret skal skape en følelse av cool elegance with a twist. Varmt og inkluderende men samtidig eksklusivt og raffinert. Tidløs eleganse Stemningen skal også tas ut i uterommet. I respekt for Bjergstedparken som nærmeste nabo ønsker vi å skape en unik hage oppkalt etter Christian Bjelland Hotellet blir medlem av Nordic Hotels & Resort en samling av uavhengige hotell i Norden. Hotellet skal defineres i samme kategori som The Thief i Oslo og Hotell Post i Gøteborg. Vi har ingen stjerner for å kategorisere våre hotell. Alle er unike og byr på ekstraordinær kvalitet, beliggenhet og funksjon. Vår målsetting er at hotellet i Bjergsted skal bli medlem i Design Hotels.com Vi har jobbet med utformingen av hotellet i to år. Vi har utviklet form og størrelse for å tilfredsstille behovet i Bjergsted området og omkringliggende funksjoner. Vi håper det faller i smak! Strandpromenaden forlenges og vi vil skape aktivitet ved bryggekanten Som i Bergen vil vi etablere en egen transportbåt for gjester og andre som vil transporteres over Vågen (Se illustrasjon side 13) Vår frokostsal bygges som et gammeldags bakeri med nystekte bakevarer som fyller salen med godlukt a la Åpnet bakeri Restauranten døpes Brasseri Et norsinspirert brasseri utvikles i samarbeid med fagmiljøet ved Gastronomisk Institutt Byens befolkning og hotellets gjester inviteres til servering syv dager i uken 10 11

7 Ny båtrute: Bjergsted Hall Toll Fiskepiren Bjergsted HOTELL OG DRIFTSKONSEPT (forts.): Vi skal bygge Stavangers første bærekraftige hotell 6 etasjer hotellrom 1 toppsuite (min 160 kvm) Svømmebasseng på taket, SPA og treningsfasiliteter Vi skal spille på lag med byens kulturliv Vi vil være en aktiv del av det nye, kreative kraftsentrumet i Bjergsted Vi skal ha et unikt scenekonsept utviklet av Mia Gundersen Lokale kunstnere, unge såvel som etablerte, inviteres til å fylle scenen med innhold Vi inviterer kunstnere inn på rommene for å dekorere en av suitene Vi skal lage Bjergsted Mediatek. En møteplass med det nyeste innen teknologi, interaksjon, men også en plass for å benytte sansene Hotellet skal bli et unikt konferansehotell Konferansesal for opptil 500 personer 4 Executive boardrooms med muligheter for private middager Mulighet for å arrangere store arrangementer i flere saler, intime scener og i parken 12 13

8 Basseng med utsikt! Illustrasjon: Takbasseng Clarion hotel Post, Gøteborg 14 15

9 Jord/Ild/ Luft/Vann NATUR SHUTTLEBÅT Lokalt 16 17

10 Vår organisasjon: Prosjektet vil organiseres som en totalentreprise med nasjonal entreprenør. Totalentreprenør vil være ansvarlig for fremdrift, ferdigstillelse og gjennomføring av prosjektet i tråd med en omforent visjon fra utbygger og Stavanger Kommune. Prosjektet er svært omfattende og et samarbeid som vist i modeller er avgjørende for vellykket gjennomføring. Konseptet som utarbeides må danne grunnlag for en god dialog mellom partene når det gjelder: Byggherre vil være sterkt involvert i prosessen representert med eget byggherreombud og egen intern prosjektleder fra utbyggingsselskapet. Modellen viser organisering for totalentreprisen for hotellet og vil være en egen entreprise som overtar byggemodnet tomt inklusive renovering av Sandvigå 11. Rekkefølgekrav Økonomi Bevaring av Sandvigå 11 Tomteopparbeidelse og kai anlegg Synergier med omkringliggende funksjoner Nordic Choice Utbygger Et forprosjekt i tett samarbeid vil danne det beste grunnlaget for en helhetlig gjennomføring som ivaretar alles interesser og sikrer fremdrift. Prosjektleder KS miljø Prosjekteringsleder Innkjøp Arkitekt RIB Planavdeling Stavanger Eiendom Kultur Politisk Riksantikvar Selger Stavanger Kommune Utbygger Home og Base Property Spacegroup Landskapsarkitekt Prosjektleder Byggherreombud Anleggsleder Formann/Bas RIE Geo Rådgivere - energi og bygg Prosjektleder Anleggsleder HMS leder Entreprenør (ikke valgt) Leietaker Nordic Choice Interiørarkitekt Prosjektsjef Hotelldirektør Konsulenter Leverandør Leverandør Leverandør 18 19

11 Vår kompetanse: Betydningen av dette prosjektet fordrer at de involverte har en kompetanse på aller høyeste nivå når det gjelder slike oppgaver. Vi er stolte av å presentere for Stavanger kommune et dedikert team som vil ta seg av oppgaven: Prosjektleder: Catarina Molén-Runnäs Prosjektleder i Nordic Choice og Home Properties leder prosjektutviklingen og gjennomføringen på vegne av utbygger og leietaker. Hun vil jobbe tett med totalentreprenør vedr. prosjektering, fremdrift, HMS og ferdigstillelse. Styret i utbyggingsselskapet vil være representert ved eierne: Styreleder: Petter A. Stordalen Eier av Nordic Choice og Home Properties Styremedlem: Torgeir Silseth Administrerende direktør Nordic Choice Hotels Styremedlem: Alfred Ydstebø Eier av Base Property Styremedlem: Kjetil Andersen Partner i Base Property Representanter fra utbygger: Torgeir Silseth Administrerende direktør i Nordic Choice Hotels vil være beslutningstaker for prosjektets investeringer og dialog med leietaker sammen med Base Property. Torgeir vil rapportere til Petter Stordalen. Kjetil Andersen Administrerende direktør i Base Property vil jobbe tett med Stavanger Kommune vedr. fremdrift, samarbeid og gjennomføring av Bjergsted visjonen. I tillegg oppfølging av leietaker, finansiering og investeringer i prosjektet sammen med teamet i Base Property. Byggherreombud og HMS Edvard Hagman Daglig leder i Novaform prosjektledelse vil være byggherreombud for prosjektet med hovedansvar for HMS. I tillegg vil selskapet fungere som prosjektleder på vegne av utbygger i samarbeid med selger av tomt i byggemodningsfase vedrørende kai, renovering av Sandvigå 11, samt øvrige rekkefølgekrav. Novaform gjennomførte utviklingen av Risavika havn og har opparbeidet seg unik erfaring med opparbeidelse av kaianlegg. Illustrasjon: Spacegroup

12 Vår prosess: Sentrale aktiviteter: For å imøtekomme Bjergstedvisjonen må partene i innledende fase utfordre gjeldende reguleringsplan og prosjektet som helhet. Et hotell med utbyggers og selgers visjoner krever nytenkning i forhold til byggelinjer, utnyttelse og tilgjengelighet til både Bjergstedparken og Kuppelhallen. Vi vil sammen med planavdeling og andre relevante organer umiddelbart starte en prosess om utredning av et førsteklasses hotell i tråd med forventningene i konkurransegrunnlaget. Et forprosjekt vil danne grunnlaget for ny detaljert reguleringsplan for tomten. Dette vil igjen tilrettelegge for oppstart av omkringliggende funksjoner. Vi er i innledende dialog med noen få utvalgte nasjonale og regionale entreprenører for gjennomføring av prosjektet. Utbygger og tomteselger (Stavanger Kommune) vil sammen fremme en plan for hvordan opparbeidelse av tomt og kai anlegg skal gjennomføres for å skape rasjonell fremdrift og tilrettelegge for videre bygging. Forpliktende avtale Detaljplan Energimålsetninger Hotellvolum Samspill/opparbeidelse Felles målsetninger Rammetillatelse Prosjektering hotell Avklaring Sandvigå 11 Ferdigstille tomt/kai Byggestart hotell Vi tror det kan være en fordel å danne en samarbeidsgruppe på tvers av interessene slik at en får et godt totalprosjektet med kompetanse i hele gjennomføringsfasen. Totalprosjektet vil deles opp i to entrepriser hvorav opparbeidelse og rekkefølgekrav vil være en del av grunnlaget for beregning av salgspris for tomt. Vi vil i prosjekteringsfase engasjere konsulenter for energiberegninger og utrede muligheter for alternative energi kilder for å imøtekomme morgendagens krav til energi og miljø Byggeprosess Samspill med Bjergstedmiljøet Gjennomføring Åpning 22 23

13 Vår framdriftsplan: Sentrale aktiviteter Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov Des. Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Jan Feb Mars 2016 Apr Mai 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug Signere opsjonsavtale med Stavanger kommune Hotellkonsept Valg av arkitekt Organisering utbygging Miljøundersøkelser i sjø Prosjektering kaianlegg Byggesøknad kaianlegg Mudring og ferdigstillelse i sjø (Fylkesmann) Detaljregulering Rammesøknad Hotell og IG Bygging av kaianlegg Bygging av hotell Gjenoppbygging av Sandvigå 11 Forutsetninger: 1) Ressursgruppe må avklare trinnvis utbygging slik at opparbeidelse av kai kan fullføres fra nord og forbi Sandvigå 11. 2) Detaljplan med utgangspunkt i vårt skisseprosjekt 3) Rivning av Sandvigå 11, gjenoppbygging med nye materialer i tett dialog med myndigheter 4) Prosjektet er avhengig av samtidighet og nødvendige avklaringer fra Havnevesen, fylket og Stavanger Kommune 24 25

14 Unike hotellkonsepter: Aktuelle Referanseprosjekter: På de neste sidene viser vi noen av de viktigste referanseprosjektene som vi mener er relevante for prosjektet

15 Referanse #1 THE THIEF For å imøtekomme Bjergsted visjonen må partene i innledende fase utfordre gjeldende reguleringsplan og prosjektet som helhet. Et hotell med utbyggers og selgers visjoner krever nytenkning i forhold til byggelinjer, utnyttelse og tilgjengelighet til Bjergsted parken/kuppelhallen. Vi vil sammen med planavdeling og andre relevante organer umiddelbart starte en prosess om utredning av et første klasses hotell i tråd med selgers forventninger. Et forprosjekt vil danne grunnlaget for ny detaljert reguleringsplan for tomten som igjen vil tilrettelegge for oppstart av omkringliggende funksjoner. Vi er i innledende dialog med noen få utvalgte nasjonale og regionale entreprenører for gjennomføring av prosjektet. Utbygger og tomteselger (Stavanger Kommune) vil sammen fremme en plan for hvordan opparbeidelse av tomt og kai anlegg skal gjennomføres for å skape rasjonell fremdrift og tilrettelegge for videre bygging. Vi tror det kan være en fordel å danne en samarbeidsgruppe på tvers av interessene slik at en får et godt totalprosjektet med kompetanse i hele gjennomføringsfasen. Total prosjektet vil deles opp i to entrepriser hvorav opparbeidelse og rekkefølgekrav vil være en del av grunnlaget for beregning av salgspris for tomt. Vi vil i prosjekteringsfase engasjere konsulenter for energiberegninger og utrede muligheter for alternative energi kilder for å imøtekomme morgendagens krav til energi og miljø. Foto: Marte Garmann Sted: Oslo Ferdigstilt: 2013 Størrelse: 118 rom og konferanselokaler Rolle tilbyder: Leietaker og konseptutvikler Kort beskrivelse: Tjuvholmen bydelen som en gang var åsted for kriminell og lyssky virksomhet gjenoppstår nå som Norges kraftsentrum for internasjonal samtidskunst og det gode byliv i sjøkanten. På THE THIEF behandler vi rockestjerner som gjester og gjester som rockestjerner. Vi sverger til kvalitet, dyrker detaljer og strekker oss for å overraske deg som gjest. Slik skaper vi hotellopplevelser. THE THIEF er et livsstilshotell bygget på en grunntanke om bærekraft og lokale kvaliteter i Oslos mest fremoverlente bydel. Med Oslos råeste beliggenhet stjeler THE THIEF sine besøkende ut av hverdagen. Fra balkongen kan du nyte utsikten over fjorden; innendørs byr hotellets egen kunstkurator Sune Nordgren på inspirerende og kanskje overraskende estetiske opplevelser. Rommene er innredet med designmøbler fra nasjonale og internasjonale kvalitetsprodusenter utvalgt av interiørarkitekt Anemone Wille Våge

16 Referanse #2 Clarion Hotel Post, Gøteborg For å imøtekomme Bjergsted visjonen må partene i innledende fase utfordre gjeldende reguleringsplan og prosjektet som helhet. Et hotell med utbyggers og selgers visjoner krever nytenkning i forhold til byggelinjer, utnyttelse og tilgjengelighet til Bjergsted parken/kuppelhallen. Vi vil sammen med planavdeling og andre relevante organer umiddelbart starte en prosess om utredning av et første klasses hotell i tråd med selgers forventninger. Et forprosjekt vil danne grunnlaget for ny detaljert reguleringsplan for tomten som igjen vil tilrettelegge for oppstart av omkringliggende funksjoner. Vi er i innledende dialog med noen få utvalgte nasjonale og regionale entreprenører for gjennomføring av prosjektet. Utbygger og tomteselger (Stavanger Kommune) vil sammen fremme en plan for hvordan opparbeidelse av tomt og kai anlegg skal gjennomføres for å skape rasjonell fremdrift og tilrettelegge for videre bygging. Vi tror det kan være en fordel å danne en samarbeidsgruppe på tvers av interessene slik at en får et godt totalprosjektet med kompetanse i hele gjennomføringsfasen. Total prosjektet vil deles opp i to entrepriser hvorav opparbeidelse og rekkefølgekrav vil være en del av grunnlaget for beregning av salgspris for tomt. Vi vil i prosjekteringsfase engasjere konsulenter for energiberegninger og utrede muligheter for alternative energi kilder for å imøtekomme morgendagens krav til energi og miljø. Sted: Gøteborg Ferdigstilt: 2012 Størrelse: 500 rom og konferanselokaler Rolle tilbyder: Eier, leietaker og konseptutvikler Kort beskrivelse: Clarion Hotel Post er et stort og moderne konferansehotell med fokus på personlig service og en imøtekommende atmosfære. Den fantastiske arkitekturen er bevart og forsterkes av en ny og minst like spektakulær avdeling. Utover den sjarmerende arkitekturen skal hotellet være en naturlig møteplass og arena for det nye kreative Göteborg. Clarion Hotel Post skal være et utstillingvindu, en møteplass og arena for det nye Gøteborg - The New Face of Gothenburg. I utviklingsarbeidet har fått hjelp av menneskene bak dette nye Gøteborg: arkitektene Semrén & Månsson, design- og markedskonsulentene Stylt Trampoli, Amanda Elmander fra Skönhetsfabriken og sist men ikke minst den verdenskjente kokken Marcus Samuelsson med ansvar for mat og drikke 30 31

17 Referanse #3 Clarion Hotel & Congres Trondheim Sted: Trondheim Ferdigstilt: 2012 Størrelse: 400 rom og konferanselokaler på 3000 kvm. Rolle tilbyder: Leietaker og konseptutvikler Kort beskrivelse: Clarion Hotel & Congress Trondheim er et av Skandinavias største kongresshotell, med beliggenhet ved havna i Trondheim sentrum. Vi ligger bare få meter fra havnekanten, og som nabo har vi to av Trondheims største attraksjoner: Pirbadet, Norges største badeanlegg, og Rockheim, det nasjonale opplevelsessenter for pop og rock. Dette er det ideelle stedet for møter, konferanser, seminarer og arrangement i Trondheim. Hotellet er en spektakulær opplevelse for besøkende, med sin innovative arkitektur og spennende interiør. Hotellet er bygget i energiklasse A. Hotellet jobber for å være et inspirerende sted å være, både for overnattingsgjester og for byens innbyggere. Vi har et variert program av konserter, foredrag og utstillinger, åpne barer og med utsikt over Munkholmen er det få barer som kan måle seg med vår toppetasje

18 Referanse #4 Comfort Hotel Grand Central For å imøtekomme Bjergsted visjonen må partene i innledende fase utfordre gjeldende reguleringsplan og prosjektet som helhet. Et hotell med utbyggers og selgers visjoner krever nytenkning i forhold til byggelinjer, utnyttelse og tilgjengelighet til Bjergsted parken/kuppelhallen. Vi vil sammen med planavdeling og andre relevante organer umiddelbart starte en prosess om utredning av et første klasses hotell i tråd med selgers forventninger. Et forprosjekt vil danne grunnlaget for ny detaljert reguleringsplan for tomten som igjen vil tilrettelegge for oppstart av omkringliggende funksjoner. Vi er i innledende dialog med noen få utvalgte nasjonale og regionale entreprenører for gjennomføring av prosjektet. Utbygger og tomteselger (Stavanger Kommune) vil sammen fremme en plan for hvordan opparbeidelse av tomt og kai anlegg skal gjennomføres for å skape rasjonell fremdrift og tilrettelegge for videre bygging. Vi tror det kan være en fordel å danne en samarbeidsgruppe på tvers av interessene slik at en får et godt totalprosjektet med kompetanse i hele gjennomføringsfasen. Total prosjektet vil deles opp i to entrepriser hvorav opparbeidelse og rekkefølgekrav vil være en del av grunnlaget for beregning av salgspris for tomt. Vi vil i prosjekteringsfase engasjere konsulenter for energiberegninger og utrede muligheter for alternative energi kilder for å imøtekomme morgendagens krav til energi og miljø. Sted: Oslo Ferdigstilt: 2012 Størrelse: 170 rom Rolle: Leietaker og konseptutvikler Kort beskrivelse: Gode hoteller på gode locations til en god pris. Vi kunne stoppet med det, men vi har mer å si. Urbant, tilgjengelig, tidsriktig, lav profil, høy effektivitet, alt pakket sammen i en god deal. Vi har 170 rom, hvorav 113 er spesielle. Mange av dem har utsikt mot enten Operaen eller Karl Johan, noen er inspirert av kompakte studioleiligheter i Williamsburg. Andre er fredet og forteller en historie. Interiørdesigner Lars Helling beskriver stilen som industriell shabby chic. Vi synes den er fet. Gjestene våre liker å ta seg en treningsøkt enten tidlig på morgenen eller på kvelden. Treningsrommet er kompakt men godt utstyrt og åpent 24/7. Vi sier til gjestene våre at de sparer en time ved å bo her. Den timen kan de bruke til akkurat det de vil

19 Referanse #5 Comfort Hotel Square Stavanger For å imøtekomme Bjergsted visjonen må partene i innledende fase utfordre gjeldende reguleringsplan og prosjektet som helhet. Et hotell med utbyggers og selgers visjoner krever nytenkning i forhold til byggelinjer, utnyttelse og tilgjengelighet til Bjergsted parken/kuppelhallen. Vi vil sammen med planavdeling og andre relevante organer umiddelbart starte en prosess om utredning av et første klasses hotell i tråd med selgers forventninger. Et forprosjekt vil danne grunnlaget for ny detaljert reguleringsplan for tomten som igjen vil tilrettelegge for oppstart av omkringliggende funksjoner. Vi er i innledende dialog med noen få utvalgte nasjonale og regionale entreprenører for gjennomføring av prosjektet. Utbygger og tomteselger (Stavanger Kommune) vil sammen fremme en plan for hvordan opparbeidelse av tomt og kai anlegg skal gjennomføres for å skape rasjonell fremdrift og tilrettelegge for videre bygging. Vi tror det kan være en fordel å danne en samarbeidsgruppe på tvers av interessene slik at en får et godt totalprosjektet med kompetanse i hele gjennomføringsfasen. Total prosjektet vil deles opp i to entrepriser hvorav opparbeidelse og rekkefølgekrav vil være en del av grunnlaget for beregning av salgspris for tomt. Vi vil i prosjekteringsfase engasjere konsulenter for energiberegninger og utrede muligheter for alternative energi kilder for å imøtekomme morgendagens krav til energi og miljø. Sted: Stavanger Ferdigstilt: Juni 2010 Størrelse: 194 rom Rolle: Base Property var utbygger og Nordic Choice leietaker. Sammen utformet vi konsept, interiør og gjennomførte et godt prosjekt. Kort beskrivelse: Comfort Hotel Square er et typisk byhotell med fokus på trendy gjester som har andre preferanser enn konferanse gjester. En typisk gjest her er personer som reiser alene og verdsetter sosiale soner, treningsfasiliteter og et trendy interiør. Hotellet legger til rette for at gjesten skal trives også utenfor hotellrommet. Første etasje er en sosial sone hvor man kan surfe på trådløst nett, spise eller ta seg en treningsøkt. Hotellet ligger i sentrum og er ulikt mange hoteller hva angår interiør og utsmykking. Hotellet har blitt svært godt mottatt i markedet og er blant annet kåret til landets mest trendy hotell i

20 Tusen takk for muligheten til å presentere våre ideer. Vi håper presentasjonen sammen med vedleggene svarer på forventningene i konkurransegrunnlaget. Dersom dere ønsker det stiller vi gjerne opp for å gi en presentasjon Kjetil Andersen Managing Director & Founding Partner M: E: W: baseproperty.no 38 39

21 Home Properties Base Property Nordic Choice Hotels

First we shape our buildings. Then our buildings shape us.

First we shape our buildings. Then our buildings shape us. Nordic Choice Hotell Bjergsted First we shape our buildings. Then our buildings shape us. Winston Churchill Hotellkonsept, Bjergsted Presentert av Home Properties Base Property Nordic Choice Hotels 1 2

Detaljer

HOTELLTOMT BJERGSTED Nedenstående er en besvarelse av Stavanger kommunens invitasjon/konkurransegrunnlag datert 30. september 2013.

HOTELLTOMT BJERGSTED Nedenstående er en besvarelse av Stavanger kommunens invitasjon/konkurransegrunnlag datert 30. september 2013. Innhold HOTELLTOMT BJERGSTED... 1 BJERGSTED-GRUPPEN... 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 2 Visjon Kulturbydelen... 2 Driftskonsept (400)... 3 Prosess... 3 Organisering... 3 Metode... 4 Fremdriftsplan... 4 Organisering

Detaljer

Leder Torgeir Silseth 2009 - mulighetenes uår. Disse styrer Choice Hotels. Svein Arild Mevold Clarion Collection Hotels

Leder Torgeir Silseth 2009 - mulighetenes uår. Disse styrer Choice Hotels. Svein Arild Mevold Clarion Collection Hotels Choice Journal 1 Innhold 3 Leder Torgeir Silseth 2009 - mulighetenes uår 4 Skandinavias største hotellkjede 6 Konsernledelsen 8 Disse styrer Choice Hotels 10 Nye hoteller i 2009 12 Katalin Paldeak Clarion

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

Dobbelt så velkommen!

Dobbelt så velkommen! Dobbelt så velkommen! 10 populære showpakker 28 Bunk Bed-tIlbud 44 scandic sponser rbk Magasin fra Scandic Hotels scandichotels.no Scandic Living #1-2014 scandichotels.no ScandiC ørnen nytt hotell I bergen!

Detaljer

&opplevelser. konferanser. Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller vill natur og tur til Kjeragbolten? Valget er ditt.

&opplevelser. konferanser. Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller vill natur og tur til Kjeragbolten? Valget er ditt. Annonsebilag utgitt av Provisa Informasjon AS 1. utgave 2010 Kurs konferanser &opplevelser Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Gladmat trenger ny giv

Gladmat trenger ny giv Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 4 2013 årgang 20 Kultur er butikk Morten Abel, Kaizers Orchestra og Kvammen og Sægrov Produksjoner er de eneste som driver kultur som næring i Stavanger, ifølge Pål

Detaljer

Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD

Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 3 Oktober 2008 8. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

TEMA: Reiselivsbyen. Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. Bente Dyrseth om kultur og reiseliv

TEMA: Reiselivsbyen. Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. Bente Dyrseth om kultur og reiseliv 2 06 TEMA: Reiselivsbyen Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. i Bente Dyrseth om kultur og reiseliv Jens Fredrik von der Lippe om konferanser Lise Moe om IKT og

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

FOR HOTELL- OG RESTAURANTNÆRINGEN NR. 1 2013. Frokostchefen. www.hotellmagasinet.no

FOR HOTELL- OG RESTAURANTNÆRINGEN NR. 1 2013. Frokostchefen. www.hotellmagasinet.no FOR HOTELL- OG RESTAURANTNÆRINGEN NR. 1 2013 Frokostchefen www.hotellmagasinet.no Kanskje vi kan hjelpe DERE til økt lønnsomhet? Vår visjon er å bedre lønnsomheten for hoteller og restauranter. Vårt mål

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

FOR HOTELL- OG RESTAURANTNÆRINGEN NR. 4 2013. Grand gjorde Mikado-suiten lilla. www.hotellmagasinet.no

FOR HOTELL- OG RESTAURANTNÆRINGEN NR. 4 2013. Grand gjorde Mikado-suiten lilla. www.hotellmagasinet.no FOR HOTELL- OG RESTAURANTNÆRINGEN NR. 4 2013 Grand gjorde Mikado-suiten lilla www.hotellmagasinet.no NYHET! Smartscreen gjerder kan enkelt flyttes ut og inn hver dag. De leveres med din logo eller 4 farge

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Bente Haugrønning om entreprenørene. TEMA: Entreprenørbransjen. Thomas Lidal Jamne om Pretor. Erik Reinertsen om Reinertsen AS

Bente Haugrønning om entreprenørene. TEMA: Entreprenørbransjen. Thomas Lidal Jamne om Pretor. Erik Reinertsen om Reinertsen AS 3 06 i Bente Haugrønning om entreprenørene TEMA: Entreprenørbransjen Thomas Lidal Jamne om Pretor Erik Reinertsen om Reinertsen AS Møteplassen LEDER Følg med på vår hjemmeside: www.trondheim-chamber.no

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19 Rosenkilden Næringslivsmagasinet n r. 5 2 0 1 1 å r g a n g 1 8 1 1836-2011 år lederskifte På vei mot Harald Minge blir Jostein Solands etterfølger som ny administrerende direktør i Næringsforeningen.

Detaljer

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt MEDLEMsMAgAsiN FoR oslo HAnDeLssTAnDs ForenInG for lønnsom, trygg og sikker handel og service i Osloregionen. stang Inn For HAnDeL VInneren er Kåret ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 Les AKTueLLe saker

Detaljer

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet SidE 18 boligforum SidE 22 sandnes ulf til tippeligaen Gratulerer, Sandnes Ulf! Bærebjelken

Detaljer

DRØMMEN OM HEMMINGSTAD KULTURTILBUD I NÆROMRÅDET TRENDER OG INTERIØR BOLIGINFORMASJON

DRØMMEN OM HEMMINGSTAD KULTURTILBUD I NÆROMRÅDET TRENDER OG INTERIØR BOLIGINFORMASJON Endelig hjemme et magasin for hemmingstad gård 2012 DRØMMEN OM HEMMINGSTAD KULTURTILBUD I NÆROMRÅDET TRENDER OG INTERIØR BOLIGINFORMASJON nytt boligfelt i haugesund, les mer Endelig hjemme 4 - Endelig

Detaljer

Til 14.000 bedrifter i Østfold og Follo

Til 14.000 bedrifter i Østfold og Follo Til 14.000 bedrifter i Østfold og Follo 10. årgang 14 side Mer enn pølse og vaffel Østfold har mye å by på, mener interesseorganisasjon side 7 Golfhotellet i byen Rica City hotell ønsker golfgjester velkommen

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer