til leie bassengbakken 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "til leie bassengbakken 2"

Transkript

1 til leie bassengbakken 2

2 sammendrag Bassengbakken 1 er en næringstomt med glimrende eksponering og sentral beliggenhet på Nedre Elvehavn, Trondheim sentrum. Tomten er regulert til kontor. Området er i dag Trondheims nye og moderne kafè- og restaurantområde. Området blir ofte kalt Trondheims Aker Brygge, på grunn av Solsidens mange kafeer og ute-restauranter. Området har i løpet av ti år blitt bygd om fra et øde gammelt skipsverft til et av byens mest populære områder for både handel, kontor og boliger. JSTA Arkitekter og Agraff AS har på vegne av Utleier utarbeidet et skisseprosjekt i forbindelse med reguleringsarbeidet. Skissene viser en mulig utbygging med forretningslokaler og kontorer på til sammen ca kvm. BTA. lyse arealer, fordelt på 5 etasjer og mesanin. Prosjektet er ikke søkt byggegodkjent hos Trondheim kommune. Adresse Bassengbakken 2, 7040 TRONDHEIM Matr. Gnr. 410, bnr. 589 Type lokale Forretning og kontor Areal Ca kvm Parkering Inntil ca. 38 parkeringsplasser i p-kjeller Tomt kvm. Utleier Trekanttomten Nedre Elvehavn AS Selskapet er 100 % eiet av eiendomsselskapet Oslo Areal AS og virksomheten drives fra lokaler i Oslo 2

3 beliggenhet Nedre Elvehavn er en bydel i Trondheim på nedsiden av Bakke bru. Det var tidligere et industriområde hvor man fant Ørens Mekaniske Verksted og Trondheim Mekaniske Verksted, og som i dag huser boliger, kjøpesentere og næringslokaler. På Nedre Elvehavn ligger blant annet kjøpesenteret Solsiden, med ca. 60 ulike butikker og kafeer. Området har også store parkeringshus, museum og Dokkhuset, som er konserthuset for jazz og kammermusikk i Trondheim. Området har over fastboende. Bydelen har også et moderne hotell, Scandic Solsiden. Rica Nidelven ligger på motsatt side av elva. 3

4 4

5 5

6 REGULERINGSPLAN X X TEGNFORKLARING PBL av , AREALFORMÅL 1. Bebyggelse og anlegg Bolig/forretning (1801) Forretning/kontor (1810) 2.Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg (2011) Annen veggrunn (2018) Fortau (2012) 3. Grønnstruktur Park (3050) 12-6, HENSYNSSONER 11-8c jf 12-6 c. sone med angitt særlige hensyn bevaring kulturmiljø (570) 12-7, BESTEMMELSER Bestemmelseområde (#1, #2, #3) Juridiske linjer og symboler Planens begrensning Formålsgrense Regulert tomtegrense Eiendomsgrense som skal oppheves Frisiktlinje Omriss av planlagt bebyggelse Bygg som skal bevares Grense hensynssoner Grense bestemmelser Avkjørsel Koordinatsystem UTM sone32 euref89 Kartuttrekk pr: september 2010 Ekvidistanse 1m Høydereferanse: Trondheim lokal Kilde: Trondheim kommune m Reguleringsplanen for tomten ble vedtatt i november Reguleringsformålet er forretning og kontor med maksimalt tillatt bruksareal innenfor formålsgrensen BRA = kvm. Maksimalt tillatt bruksareal til forretningsformål innenfor formålsgrensen er BRA = kvm i 1. og mesaninetasje. X TRONDHEIM KOMMUNE Godkjenning av reguleringsplan Ref.: 08/18921 r Bassengbakken 2, Innherredsveien 22A, 24, 26, 28 og Trenerys gate 11 Reguleringsplan med bestemmelser I medhold av 12-12, 1.ledd i plan- og bygningsloven av 1. juli 2009 har Trondheim bystyre i møte og saksnummer 154/10 vedtatt planen Planen er tegnet inn på dette kartet i samsvar med godkjenningen i bystyre. TRONDHEIM KOMMUNE N Detaljregulering av Bassengbakken 2, Innherredsveien Målestokk: 22A,24,26 og 28 og Trenerys gate 11 1:500 (A3) REVISJONER DATO SIGN. REVISJONER DATO SIGN. A. Plan etter ny PBL Ehg E. Endr.etter komm. merknad PAH B. Just. etter kommunen Ehg F. Endr.etter komm. merknad PAH C. Just. etter kommunen Sg/PAHG. Endr.etter innsp. fra off.h PAH D. Endr.etter komm. merknad PAH H. Til sluttbehandling bm/tk SAKSBEHANDLING I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN DATO SIGN. Behandlet i bygningsrådet/planutvalget Offentlig ettersyn Behandlet i bygningsrådet/planutvalget Behandlet i miljø- og byutviklingskomiteen Godkjent i bystyret Forslagsstiller: Planid: JSTARKITEKTER AS AGRAFF AS Rita Ottervik r JST arkitekter formannsskapssekretær Agrafff AS - Mellomila 90A Trondheim Professor Brochs gate 8C-7030 Trondheim Ordfører Kommunens saksnr.: Dato: /18921 skissert planløsning Y Y Y

7 leietakerinndeling De enkelte etasjene i hovedvolumet, skal kunne deles opp i flere leieforhold (inntil 4 uavhengige med viste løsning), alle med to separate rømningsveier, samt kunne leies ut som en samlet enhet. Ved flere leieforhold er det tilrettelagt for rømningskorridor som forbinder de to trappeløpene, plassert mot fasade sør. Ved ett leieforhold, inngår dette arealet i utleiedelen. Areal Bruttoarealer Hovedfløy Sidefløy Taketasje: 212 m 2 5. etasje: 836 m 2 4. etasje: 955 m 2 3. etasje: 955 m 2 2. etasje: 872 m m 2 Mesaninetasje: 523 m m 2 1. etasje: 719 m m 2 Samlet: m m 2 = m 2 7

8 skissetegninger 1. etasje Inngang kontor øst Forretning 310 m2 Forretning 325 m2 Inngang kontor vest Treningssenter Åpent ned130 m2 BTA Forretning 130 m2 BTA Bassengbakken 2 - Utleieprospekt - Plan 1. Etasje - M=1:200 Mesanin Åpent ned Åpent ned Forretning/ 225 m2 Åpent ned Åpent ned Forretning/ 220 m2 Forretning/ 400 m2 BTA 8 Bassengbakken 2 - Utleieprospekt - Plan Mezzanin (1+) - M=1:200

9 2. etasje 350 m2 BTA 500 m2 BTA 400 m2 BTA 3. etasje Bassengbakken 2 - Utleieprospekt - Plan 2. Etasje - M=1:200 Kjøkken 500 m2 BTA Kantine 460 m2 BTA Terrasse Bassengbakken 2 - Utleieprospekt - Plan 3. Etasje - M=1:200 9

10 Arkiv bassengbakken 2 skissetegninger 4. etasje /Stillerom /Møterom Administrasjon resepsjon WC Møterom 480 m2 BTA 480 m2 BTA Kopi/Data Teknikk Møterom BK /Stillerom /Møterom 5. Bassengbakken etasje 2 - Utleieprospekt - Plan 4. Etasje - M=1:200 Stillerom Kopi/Data Kopi/Data 880 m2 BTA WC Møterom WC Teknikk Teknikk Åpent ned BK Stillerom Stillerom Stillerom 10 Bassengbakken 2 - Utleieprospekt - Plan 5. Etasje - M=1:200

11 6. etasje Kjeller Parkeringskjeller ca 48 plasser Treningssenter 320 m2 BTA Bassengbakken 2 - Utleieprospekt - Plan kjeller - M=1:200 11

12 12

13 13

14 KONTAKTINFORMASJON Visning Etter avtale med megler Ta kontakt for mer informasjon Eiendomsmegler MNEF Einar Skomsvoll Tlf direkte: E-post: Megler Martin Udbye Tlf direkte: E-post: 14

15 15

16 - en del av Gjensidige-gruppen