REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 18.-19.02.12."

Transkript

1 REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til samarbeidsmøtet og viste hjemmesidene våre og link til facebook og oppfordret folk til å bli venner. Viste så siden over kontaktpersonene i kretsen, og oppfordret alle til å bruke siden og ta kontakt. Alle i kretsstyret og utvalget presenterte seg. Thomassen presenterte så våre to gjester, president Stig Nilssen som er vår fadder, og Petter Hoff, foredragsholder. Tone Moe hadde så navneopprop. ALVIDRA: Hanna Sundal Ingrid Kjesæth ASKØY: Siv Karlsen Charlotte Svendsen Hilde K. Duesund ETNE: Elsebeth Heggelund Monica Grindheim Bente Rogne KJØKKELVIK: Kristine Mesic Anne Karin Bergfjord Cathrine Mørner Elin Bergfjord ODDA: Elisabeth Nordli SALHUS: Nina Rasmussen Renate Christiansen STORD: Anne Sissel Mugaas Kjartan B. Grov Magnus Mugaas Hegland VOSS: Nils Inge Haaland KRETSSTYRET: Mette Thomassen Liv Reidun Botne Lars Garen ARNA: Gry Nesheim Jeanette Morken Wenche Narum BERGENS TF: Siv Parnas Olav Berg GNEIST: Cecilie Andersen Stina Hansen Lene Nielsen Gøril Skar LAKSEVÅG: Marianne Heier Vigdis Søilen Helga Iren Nessen OS: Britt Lund Else Bugge Sidsel Jordal Anne Lise Berge SOTRA: Håkon Johannessen TERTNES: Cecilie Sæverud ÅSANE: Astrid Alræk Vivian Fosse kretsleder nestleder styremedlem

2 Liv Elsy Helgesen Benedicte K. Næss Venke Haavardtun Geir Aase Tone Moe Helge Leknessund Nina Jakobsen Therese Nordli Mats Thomsen Wenche Hestad Sandra Holgersen Birthe K. Nielsen Wenche Dahlstrøm Torhild Jordal GJESTER: Stig Nilsen Petter Hoff styremedlem styremedlem styremedlem (kun lørdag) varamedlem adm. turn kvinner turn menn rytmisk gymnastikk troppsgymnastikk bredde bredde barn bredde ungdom utdanning (kun søndag) valgkomiteen Norges Gymnastikk og Turnforbund Foredragsholder Alle stevnearrangørene fra 2011, Bergens TF, Voss, Sotra og Gneist, ble kalt fram, fikk applaus og en liten oppmerksomhet. Thomassen delte så ut vandrepokalen Best på barn til Gneist som hadde en økningen på 435 barn i Thomassen viste timeplanen for dagen, og ga så ordet til Petter Hoff. Motivasjon Hvordan bli motivert og motivere andre. Verdier og viktigheten av å gi hverandre ros, viktigheten av å se hverandre. Det skaper motivasjon, glede og tro, helt nødvendige faktorer for å lykkes! Kjempeflotte motivasjonstimer tiden fløy. Valgkomiteen orienterer Torhild Jordal, leder i valgkomiteen sa at etter innlegget til Hoff kommer ingen til å si at de ikke har tid, overskudd etc. Det er ikke valg i år, det er først til neste år, men det er for lite folk til å dra det store lasset i kretsen. Spesielt mangler vi personer i utdanningsutvalget. De som er der brenner seg ut, fordi det ikke er flere å spille på lag med. BU mangler også personer. Valgkomiteen vil gjerne komme i kontakt med personer som har lyst til å gjøre en jobb. Det er både utviklende og berikende å få være med. Hun oppfordret deltakerne til å komme og snakke med valgkomiteen. Tenk etter om dere har aktuelle kandidater i laget og meld det tilbake. Thomassen sa at vi er heldig stilt med økonomien i kretsen. Det er ikke problemer med å få gjort noe med hensyn til økonomi, men vi trenger flere folk til å bruke dem. Områdemøtene skal diskutere stevner. Vi trenger arrangør til GIVB -13 og 14. Begynn og tenk. Samme gjelder kretsturnstevnet for voksne. Informasjon fra NGTF. President Stig Nilssen viste til forbundets økonomi. De har et overskudd på ca 1 million i 2011, men det blir fortsatt trang økonomi i Status medlemstall pr. 24.februar er , 3567 flere enn i fjor. Også kretsen her har økning.

3 Tricking og free run trekker medlemmer. Vi konkurrerer mot treningssenter for eldre utøvere. Nytt konsept kommer som erstatning for Turbo. Salto konseptet gir inntil kr i støtte til arrangør av Saltohelg. Prosjekter i tiden Eurogym 2012 arrangeres i Coimbra, Portugal juli, ca deltakere fra Europa (13-18år). Påmeldt 20 grupper med 530 personer fra Norge. Golden Age Festival arrangeres i Montecatini, Italia Dette er en festival for de over 50 år som arrangeres hvert annet år. 302 norske er påmeldt. Gym for life Challenge Norge er en oppvisningskonkurranse for gymnastikk fra 13 år og oppover. Den går 3.november Når det gjelder Idrettens basishall, kommer det 5-6 nye i løpet av Gratis kurs for voksne, kan få støtte fra forbundet. Ferdige treningsprogrammer kan kjøpes, sjekk Gratis klubbutvikling i 2012, ta kontakt med krets eller NGTF for veiledning. Landsturnstevnet 2013 på Hamar er Åpent for deltakere fra 13 år Egen ungdomsleir fra mandag 24.juni Ankomst LT deltakere fra tirsdag 25. juni Åpning onsdag 26. juni Hjemreise søndag 30. juni Anlegg: Prestrud: Prestrudhallen: Byoppvisninger Nordlyshallen: Store utendørs oppvisninger NM turn NM i TG, SPD og RG. Show og oppvisningskonkurranse. Galla. Leir for ungdom på Hedemarkstoppen år. Starter mandag med ulike workshops, innlæring av program for å vise på stevnet Man kan enten være med på bare leiren, eller delta på oppvisning med egen klubb i tillegg. Invitasjonen til stevnet offentliggjøres i sommer og sendes ut i august/september. Påmeldingsfrist er 1. november Egen påmelding for NM (i henhold til reglementet) Forbundsting på Rica hotell Hamar Fredag 27. april kl 15:00 Åpent forum Lørdag 28. april kl. 10:00 start Tingforhandlinger Søndag 29. april ca. kl. 14:00 slutt PÅMELDINGSFRIST: 18. MARS Regionalisering Forbundstinget 2010 vedtok følgende i sak 6 B5 Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra :

4 Organisasjonens samordnende økonomi på krets- og forbundsplan, herunder dagens økonomiflyt i forbundet totalt, og eventuelle tiltak som kan bedre denne. Organisering av aktivitetene i forhold til administrative regioner Samordning av krets- og forbundskontingenter Ny modell for krets / regionstilskudd Samordning av felles arbeidsoppgaver som vil gi gevinst ved økt effektivitet og ressursbesparelse. Saken har i totalt vært behandlet i følgende saker i forbundsstyret; sak 4/10-12 ( ), sak 54/10-12 ( ), sak 88/10-12 ( ), sak 90/10-12 ( ), sak 97/10-12 ( ), sak 116/10-12 ( ). Kretsledermøter høst 2010, januar 2011, september 2011, januar 2012 Egne arbeidsgruppemøter Høringer Høringene viste at nesten halvparten var i mot det nye vitaliseringsforslaget. Forbundet ville da ikke gjennomføre det og skape konflikt. Vår krets har vært positiv til forslaget. Forbundet foreslår derfor nå: Sak XX A Tingvedtaket i 2010 lyder: Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra : Organisasjonens samordnende økonomi på krets- og forbundsplan, herunder dagens økonomiflyt i forbundet totalt, og eventuelle tiltak som kan bedre denne. Forbundsstyret foreslår: Det enkelte organisasjonsledd er alene ansvarlig for sine inntekter og kostnader. Forbundet dekker reise og opphold for kretsleder og kretsansatt på kretsledermøter, forbundsting og andre fellesmøter som forbundet kaller inn til. Forbundet dekker også inntil 4 deltagere utenom kretsleder og kretsansatt på et årlig møte med fokus på aktiviteten på forbunds og kretsnivå. Sak XX B Tingvedtaket i 2010 lyder: Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra : Organisering av aktivitetene i forhold til administrative regioner Forbundsstyret foreslår: Kretsene opprettholdes som normale primærområder for organisering av aktivitet. Sak XX C Tingvedtaket i 2010 lyder: Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra : Samordning av krets- og forbundskontingenter

5 Forbundsstyret foreslår: Det foretas ingen samordning av krets- og forbundskontingenter. Sak XX D Tingvedtaket i 2010 lyder: Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra : Ny modell for krets / regionstilskudd Forbundsstyret foreslår: Dagens modell med kretstilskudd til kretser med ansatte og kretser uten ansatte opphører. Sak XX E Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra : Samordning av felles arbeidsoppgaver som vil gi gevinst ved økt effektivitet og ressursbesparelse. Forbundsstyret foreslår: Det gjennomføres ingen formalisert samordning av arbeidsoppgaver. Medlemsdatabaseverktøy Mysoft Ledende leverandør innen organisasjonsmarkedet i Skandinavia Etablert i 1989, 55 ansatte i Norge, Danmark og Sverige Ca. 110 organisasjoner og foreninger bruker MySofts løsninger Markedsområder Særforbund Fagorganisasjoner (Arbeidstaker/arbeidsgiver) Interesseorganisasjoner Humanitære organisasjoner Noen kunder Norges Kampsportforbund Norges Motorsportforbund Islandshästförbundet Norges Jeger- og Fiskerforbund Norges Musikkorps Forbund Klubbadministrasjon Klubbens eget medlemssystem Kommunikasjonsløsning (SMS, ) Treningspartier, oversikt og systematisering Data til idrettsregistreringen Verving av medlemmer Automatisk fakturerings- og betalingsløsning (kontingenter, treningsavgifter, varer, stevner ) Rollestyrt, sikkerhetsadministrasjon Medlemsnett m/ selvbetjeningsfunksjoner Toveis integrasjon, dialog, effektivisering Min medlemsprofil, webshop, verving, påmelding kurs og stevner etc. Medlems- og lisensadministrasjon for forbundet Forbundskontingent Trenerlisens

6 Konkurranselisens Kommunikasjon (SMS, ) osv. Fakturerings- og betalingsløsninger Driftssikkerhet Mysoft har ansvar for ASP-drift / hosting Høy kapasitet, gode svartider og høy sikkerhet Mulige utviklingsområder Stevneadministrasjon og påmelding Kursadministrasjon og påmelding Integrerte hjemmesider Integrasjon til NGTFs hjemmesider Fordeler for lagene En sentral medlemsdatabase Integrert medlemsadministrasjon og medlemsøkonomi Automatisering av betalinger og purringer - Kontingenter / Treningsavgifter / Web-shop / Lisenser / Stevne- og kurspåmeldinger etc. Enkle arbeidsprosesser, brukervennlig løsning Mindre tid til administrasjon, mer tid på idrettsaktiviteten Bedre økonomisk kontroll Forbedring av informasjonsflyten for klubber, grener, kretser og forbund All kommunikasjon er basert på e-post og SMS Gratis tilgang for alle klubber Lav pris for betalingsadministrasjon Andel inntekter tilbake til klubbene Finansiering av løsning Investering, drift og videreutvikling finansieres gjennom fakturagebyr Ingen kostnad for lagene Kontingenter/treningsavg Lisenser Stevnepåmeldinger Kursfakturaer Sum antall fakturaer Inntektsgrunnlag Fakturagebyr (20,-) på fakturaer fra lag til medlem, beregnet to fakturaer pr. år pr. medlem Gradvis økning i lag som er med i systemet, alle beregnet med fra og med 2015 Ingen fakturagebyr fra forbund til lag / medlem Gebyrinntektene deles mellom forbund og lag, 75 % til forbundet og 25 % til laget. Kostnader oppstart Investering for NGTF i 2013 Programlisenser Tilpasning av løsningen til NGTFs struktur Konvertering av medlemsdata, bistand til lag som trenger det Ca. 2 millioner kroner Kostnader drift og utvikling Årlige driftskostnader for NGTF

7 Lisenser og databasedrift, ca ,- Utvikling av mer funksjonalitet Avtales med leverandør Baseres på behov og mulighet Økonomiske gevinster for klubber og forbund Direkte innsparinger for klubber/forbund - Forbundet og en del klubber bruker i dag fakturautsending gjennom SportsAdmin/Klubben Online - Kostnad pr papirfaktura er ca. 16,- Lagene får et moderne og oppdatert medlemssystem uten kostnader for laget Inntekter gjennom faktureringen Inntekter fra SMS-bruk

8 Langtidsplan 12 års perspektiv mot års perspektiv mot 2016 Om langtidsplanen Mer brukervennlig gjennom å forenkle og forkorte Nytt kapitel med 5 langsiktige mål med 12 års perspektiv De samme 5 målområdene i 4 års perspektiv Utelatt «Idrettslig innhold aktivitetspolitikk» Hvert organisasjonsledd skal bidra til å nå målene ved å finne sine virkemidler Alle mål har fått unik identifisering M betyr Mål 2024 nr 1 og BA betyr Barn 2016 nr 1 Gym for life Challenge 2017 Norge er eneste søker til denne konkurransen. Skal avgjøres til våren. Den er tenkt lagt til Stokke i Vestfold. Ca deltakere fra 40 land har deltatt tidligere. Ny sponsor Klær 24 - Twentyfour.no Informasjon fra kretsstyret. Thomassen gikk gjennom regnskapet for Vi gikk med et overskudd på kr ,- mot budsjettert kr i underskudd. Balansen er på kr ,-. Påmeldingsavgifter og dommerhonorarer Troppsgymnastikk øker påmeldingsavgiften til kr. 600,- for KM og kretskonkurranser

9 De andre grenene kommer også med økning Dommerhonorarene øker til kr. 100 per time f.o.m. start dommermøte Stevnearrangører Vi mangler følgende stevnearrangører: Gymfest i Vest Barn Voksenturnstevnet Åpen klasse konk. høst Saltohelg Langtidsplan Liv-Reidun Botne orienterte kort om at ny plan for kretsen vil bli presentert på tinget til neste år. Områdemøter Område 2: Følgende var representert på møte: Laksevåg, Kjøkkelvik, Sotra, Askøy, Gneist. I tillegg var representant fra breddeutvalget Birthe Nielsen, turn kvinner v/helge Leknessund og fadder Lars Garen. Lag og fadder bør ha tettere samarbeid. Manglende arrangører diskusjon rundt overnatting, utstyr og aktiviteter. Askøy tar Saltohelg Askøy hjelp av trener til tropp Trenerpool. Gneist har fått forespørsel om å starte med chairleading. Usikker på hvilket særforbund de tilhører. Gneist informerte om flerbrukshallen på Sandsli. Viktig å ha med en person fra gruppen i hallkomiteen (prosjektgruppen), for å få på plass nødvendig utstyr. Trond Mohn ga lånfinansiering frem til kommunen betalte. De har 6 partier 4-6 år. Bindingstid for trenere som får kurs 6mnd. Ønskes diskusjon/erfaringsutveksling på trenerlønn og erfaringsutveksling vedr. påmeldingsregler til breddepartier. Dommerproblemet. Område 3: Følgende lag var repr. på områdemøte: Salhus, Åsane, Tertnes, Arna og Alvidra. I tillegg var repr. fra breddeutvalget Wenche Hestad, repr. fra troppsutvalget Mats Thomsen og fadder Liv Reidun Botne. Botne ønsket velkommen til områdemøte og informerte om fadderordningen i kretsstyret og at undertegnede og Venke Haavardtun er faddere for område 3. Gikk så gjennom de to sakene, mangel på stevnearrangører og mangel på folk i utvalgene i kretsen, som det var ønske om at områdemøtene skulle diskutere. Botne informerte om hvilke utvalg det manglet folk i og hvor det var viktigst å få flere inn. Wenche Hestad informerte om hva vi mangler av arrangører. Representant fra Arna spurte om antall deltakere på voksenstevnet, hvor en kunne hente informasjon og retningslinjer og ville undersøke videre om det var mulighet for Arna å arrangere i Arna har jubileum i 2014, så det ville være en fin anledning til å arrangere et stevne. Det kom flere innspill vedr. problemer ved skoleovernatting og hvordan dette er blitt løst. Representant fra Alvidra informerte om at rektor på den enkelte skole må søke om bruksendring i forhold til brannforskrifter, og at dette er noe som gjør skoleovernatting vanskeligere. I tillegg er det

10 mye utstyr i klasserommene som gjør utleie vanskeligere. Det kom opp spørsmål om mulighet for bruk av gymsal til overnatting, og at dette er mulig hvis brannsjef godkjenner. Salhus hadde spørsmål hva en trenger av hall, bane og lignende for å arrangere voksenstevne. Hestad svarte at de trenger gressbane + treningsbane, lokale til fest og overnattingsmuligheter. Salhus vil diskutere om de skal arrangere voksenstevnet i 2013, men sier at de trenger hjelp fra breddeutvalget. De vil gi rask tilbakemelding. Det ble informert hvor en finner informasjon og retningslinjer, og at breddeutvalget ønsker å være med i planleggingen av stevner. Det kom opp spørsmål hva Saltohelg er, og Astrid Alræk, Åsane ga informasjon om dette. Arrangørlag vil få hjelp av breddutvalget til å gjennomføre arrangementet. Arrangørlag må selv sørge for overnatting, utstyr og det som skal skje sosialt. Åsane melder at de vil arrangere Åpen klasse i 2012, -13 og -14. Det kom opp spørsmål hva Åpen klasse er, og Hestad ga informasjon om dette. Det kom fram en oppfordring om at utvalgene under Konkurranseutvalget må sende ut melding til de enkelte lagene som blir satt opp som arrangører av konkurransene når terminlisten er satt opp. Hestad informerte om at det innføres Saltokonkurranse i Gymfest i Vest Barn fra 2012, men at det fortsatt skal være troppskonkurranse i Gymfest i Vest Ungdom. Troppsutvalget må være med å gjennomføre denne konkurransen, være pådriver og oppfordres til tidlig å ta kontakt med arrangør. Område 1-4-5: Her deltok Voss, Bergens TF, Os, Stord, Etne og Odda. I tillegg Sandra Holgersen, BU, Nina Jakobsen, TM og fadderne Geir Aase, Benedicte Næss og Liv Elsy Helgesen. Arrangement i Bergen vanskeligheter med å leie skolene. Kretsen må hjelpe. Regionskontakt distriktskontakt som vi hadde tidligere. Kurs bør holdes også i distriktene, samle flere kurs på en helg. Stord har 4 gymhjul til salgs. Søndag Utvalgene orienterer Breddeutvalget: Wenche Hestad sa at Åsane har tatt på seg Åpen klasse konkurransen høst de 3 neste årene. Applaus. Hun fortalte videre hvordan utvalget er organisert og om oppgavene deres. I Gym for life Challenge Norge 2011 hadde kretsen 3 tropper med. Resultater stor tropp: 1. plass Loddefjord år 3. plass Loddefjord (25år) Resultater liten tropp: 2. plass Sotra Turn fra 18 år Det er 84 påmeldte til Saltodagen

11 Stevner 2012 Aktivitetsdag Bergen 28. april Aktivitetsdag Sunnhord. 5. mai GIV Barn juni GIV Ungdom juni Vestlandsturnstevne juni Golden Age i Arr. Tertnes Arr. Solid Arr. Stord Arr.Haugesund Arr. Ålesund Arr. NGTF Montecatini terme Toscana Italia Gymfest i Vest Barn 2012 Defilering og åpning ute for alle fredag Åpen Klasse 10-12(13år) fredag inne i hall Innøvd Danseprogram: Renate Olsen, Bjarg LPS Dagens Trend LPS Trampett (ny versjon) Sandra Holgersen SALTO med avsluttende konkurranse: Mats ansv. Trampett - matte NB! SALTO skal erstatte dagens troppskonkurranse SALTO konseptet på Gymfest i Vest Barn Sandra Holgersen sa SALTO vil erstatte troppskonkurransen om lørdagen. Vi vil avslutte dagen med en UOFFISIELL SALTO KONKURRANSE Hvert lag melder seg på med minimum 6 deltakere og stiller dem opp etter nivå. Nivåene er beskrevet i SALTO retningslinjene. Alle lag som melder seg på får tilsendt nivå og retningslinjer på forhånd slik at de kan øve inn 1 hopp på trampett og èn serie på matte. Disse øvelsene trenes inn i laget før de kommer til stevnet. Har laget mer enn 6 deltakere er det kun de 6 høyeste nivåene som er tellende, men alle får vise seg fram. Maks 11 deltagere per tropp. Lørdagen vil det bli satt opp trening slik at alle får prøve seg i konkurranseapparatet. Forslag 1: Vi deler inn i tre grupper ca 130 gymnaster pr gruppe. Tumbling trening Trampett trening Lunsj Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 1 Gruppe 3 Gruppe 1 Gruppe 2 KONKURRANSE KONKURRANSE KONKURRANSE Forslag nr 2: Vi deler i 2 grupper på ca 200 gymnaster pr gruppe. Tumbling Trening Trampett trening Gruppe 1 Gruppe 2 LUNSJ LUNSJ Gruppe 2 Gruppe 1 KONKURRANSE KONKURRANSE

12 Konkurransen avholdes Konkurransen avholdes som en vanlig SALTO-konkurranse. På trampett vil gymnastene hoppe fortløpende, (så snart synserne gir klarsignal.) Seriene på matte utføres så snart den foran er ferdig (kan ikke gå i strøm siden elementene både går forover og bakover på matten). Deretter kan dommerne trekke etter utførelse, og dette er kun synsedømming, så man trenger ingen dommerutdannelse. Flere av lagene er ikke kjent med Saltokonseptet. De fikk en kort forklaring og ble bedt om å skaffe seg den info som foreligger om konseptet. Lær på stedet trampett (f.o.m. 2012) Fungerer som en treningsøkt/workshop Utøvere melder seg på nivå individuelt 1. Nybegynnere (grunnhopp opp til salto) 2. Enkle saltoer (krupert, pikert, strak) 3. Saltoer med skru (evt. doble saltoer) 4. Pegasus (overslag/diverse hopp) Trenere fra diverse deltaker lag blir spurt i forkant av stevnet om de kan være trener på stasjonene. Det ble påpekt at doble saltoer ikke er lov for barn år. Dette må fjernes fra oppsettet til GIV Barn. Gymfest i Vest Ungdom fra 2012 Defilering og åpning ute for alle fredag Åpen Klasse konk og kvalik til Gym for Life Challenge Norge, (fredag) Danseprogram (25år) Lps Dagens Trend Lps Trampett (ny versjon) Troppskonkurranse lørdag ettermiddag BU håper at vi får til en kretsoppvisning til Landsturnstevnet De har sendt ut brev og bedt lagene finne instruktør som kan ta på seg ansvaret for dette. Hestad ba representantene ta det med hjem og forhøre seg med sine instruktører. Utdanning v/wenche Dahlstrøm sa at hun har vært leder for utdanning i 5 år og at hun vil gi seg på tinget i Hun anbefalte en kjempegod Step styrke DVD som kan kjøpes fra Idrettsbutikken skal det være kurshelg i Bergen. Denne er for aerobic- og seniortrenere. De har fått gode instruktører. Lagene skal få tilsendt Turbonytt. Kurshelgen på Stord er satt opp , men hun vet ikke om hun klarer å få det til alene med kun en til i utvalget. De trenger å få flere med for å få dette til. Kjartan Grov sa at Stord vil hjelpe til under helgen. Dahlstrøm sa at Stord alltid stiller opp under disse helgene og berømmet dem for det.

13 I mars skal det være Idrettens Grunnstige 1 kurs og basis del 7-8. De jobber med å få satt opp basis 9 i april. Lagene må bli flinkere til å overholde påmeldingsfrister, slik at vi slipper å avlyse kurs som kunne vært kjørt. Det kommer nytt utdanningsopplegg som skal erstatte den eksisterende trenerutdanningen. Navnet er Trenerløypa og det skal kjøres testkurs til høsten. Dette kan man lese mer om på turnforbundets nettsider. Tone Moe jobber med å få satt opp kretsdommerkurs turn menn. Utvalget skal prøve å få satt opp igjen Grunnkurs Turbo til høsten. Dahlstrøm ba om at lagene melder inn kursønsker. Det kom frem at en del ønsker sikringskurs stortrampoline. Etne savner kurs i distriktene. Økonomien blir ofte begrensende for å sende ungdommer på kurs til Bergen. Thomassen oppfordret lagene til å søke kretsen om støtte eller annen hjelp for å få gjennomført kurs. Turn kvinner v/helge Leknessund viste til turn kvinners hovedaktiviteter: Sette opp terminliste for kretsens konkurranser Bestille hall til konkurranser Skaffe premier til seriekonkurranser Skaffe dommere til lokale og regionale konkurranser Skaffe til veie nødvendig info vedr. TK Vedlikehold av statutter Medarrangør leirer, samlinger og gøy i Turnkassen Sitter i KU som møtes ca 1 gang pr. mnd. Er regionsansvarlig for RUT Status gymnaster 2009: 21 ASPIRANTER (99-01) 26 REKRUTTER (97-98) 12 KL 1(95-96) 1 KL 2 (93-94) 2 KL 3 (92 OG ELDRE) TOTALT 62 STK Stabilt fra 2008 men økende antall i klasse : 18 ASPIRANTER (00-01) 32 REKRUTTER (98-99) 11 KL 1 (96-97) 1 KL 2 (94-95) 2 KL3 (93 OG ELDRE) TOTALT 64 STK 2011: 19 ASPIRANTER (01-03)

14 15 REKRUTTER (99-00) 12 KL 1 (97-98) 5 KL 2 (95-96) 0 KL 3 (94 OG ELDRE) 1 FIG JR TOTALT 52 STK 2012: 34 ASPIRANTER (02-04) 13 REKRUTTER (00-01) 11 KL 1 (98-99) 3 KL 2 (96-97) 1 KL 3 (95 OG ELDRE) 1 FIG SR TOTALT 63 STK Bekymringsfullt bortfall av et stort antall rekrutter fra 2010 til 2011, disse er erstattet av aspiranter i Av de 16 utøverne som er eldre enn rekrutt har Fana, LTI og Sotra 1 gymnast hver, mens BT har 13. Nytt reglement 2 nye stiger utviklet med basis i gamle A-stigen. Nasjonal Basisstige A, B, C, D Til bruk på krets og regionalt plan Nasjonal Turnstige 1-5 Til viderekommende på nasjonalt nivå I tillegg er D-verdier på gamle B-stigen justert ned, slik at denne kan brukes i kombinasjon med de andre. Kan lastes ned gratis på Dommere 3 dommere har vært på dommerseminar med gjennomgang av nytt reglement. Håper å få satt opp nytt kretsdommerkurs i løpet av året. Nye statutter Kretsmesterskap Nye KM-medaljer Gull, Sølv og Bronse Kjøpes av kretsen for Kr 20,-/stk Inkludert er inngravering av årstall på baksiden 1/3 premiering er fjernet helt 1., 2. og 3. plass. RUT RUT-prosjektet (regionale utviklings trapper) er videreført for 2012 av TK NGTF. Målsetting 2 samlinger pr år Prøver å spare husleie ved å kjøre samlinger samtidig som guttene. Info Godt samarbeid med turn menn, prøver å spare kostnader ved å arrangere felles treningssamlinger i

15 2012 Gjennomført vellykket felles romjulsleir og treningssamling i januar. Jobber med årets sommerleir i uke 26. gjøres rimeligere enn i fjor.(ca 1600 kr.) Turn menn v/nina Jakobsen sa at hun har en utfordring når det gjelder dommere. De har omtrent ingen igjen. Hun oppfordret lagene til å sende folk på kurs, når det kommer. De har 22 gutter påmeldt i serien. To lag har rene guttepartier, men disse er foreløpig for unge til å delta i konkurranser. De har hatt en vellykket aspirantsamling. Fremtiden? Flere aspirant-partier i alderen 6-10 år Flere påmeldte aspiranter og rekrutter til serien Et felles rekrutteringsparti for aspiranter med trening i turnkassen og godt kvalifiserte trenere. Et felles lag med utøvere på landslagsnivå i alle aldersgrupper. Rytmisk gymnastikk v/therese Nordli sa at de har over 80 deltakere i seriekonkurransen. På landslagssamlinger (internasjonal og nasjonal klasse) har Hordaland hatt med 8-10 gymnaster. Det er god rekruttering i de aktive klubbene. Pga at trenerkrefter må hentes inn fra andre steder har kostnadene for utøverne (foreldrene) blitt meget høy. Hestad spurte om det ikke er mulig å dele på disse ressursene lagene i mellom. Nordli svarte at det er mulig, men kapasiteten til trenerne er sprengt nå. De jobber med å få til sommerleir sammen med turn. Gneist og Sotra har startet RG partier. Tropp v/mats Thomsen sa at ved samlinger fremover vil de hente trenere utenfra og samlingene vil være både for gymnaster og trenere mai kommer første samling. Det kommer så 2 samlinger til høsten. Her får også rekrutter være med. De vil også ha en samling kun for gutter. Gratis dommersamling er også satt opp. Dette for å dele informasjon samt å øke motivasjonen. Dommere får ofte kjeft og har fått skylden for at arrangementene har gått for tregt. Dette skyldes mangel på dommere samt at flere er nye på dette området. Utvalget vil påse at man ikke forstyrrer/snakker til dommere under konkurransen. De er nå 7 personer i troppsutvalget som ar fordelt arbeidsoppgavene seg i mellom. Dommerlister blir satt opp av utvalget og dommerne må bytte innbyrdes hvis de ikke kan dømme en konkurranse de er satt opp på. De har opprettet Facebook side og vil gjøre utvalget mer synlig. Stevnearrangører 2012 Benedicte Næss fra Tertnes presenterte Aktivitetsdagen i Bergen 28.april. Invitasjon kommer ut i slutten av februar. Hall er i orden og det er forespurt om baner. Anne Sissel Mugaas fra Stord presenterte GIV Barn juni på sommerøya Stord. Hall, skoler, og gressbaner er alt i gangavstand. Vil satse på masse varierte aktiviteter. Påmeldingen vil komme ut så snart som mulig. Forbundsting Tinget går april på Hamar. Thomassen oppfordret alle lag til å sende en representant. Her er det reisefordeling slik at alle betaler det samme uansett hvor i Norge de bor. Påmeldingsfrist er 18. mars.

16 Oppsummering fra områdemøtene lørdag Geir Aase, kr.st sa at det er ønske om distriktskontakter som man hadde tidligere. Det kan bli vanskelig å delta på kretsstyremøter, men videokonferanse kan være en løsning slik at de kan delta på samme måte som lagene nærmere Bergen. Jordal mente at disse personene like godt kunne vært valgt inn i styret eller utvalg. Anne Sissel Mugaas sa at man må tvinge lagene til å komme litt mer på banen / sette krav til dem som er representanter. Sunnhordland ønsker å ha felles møte med lagene i området og kretsrepresentant til stede. Gneist har fått henvendelse fra en cheerleader gruppe om å få delta i turngruppen. Stig Nilssen svarte at cheerleading som konkurransegren ikke kan være en del av turnforbundet, men at turngruppen kan ha aktiviteter som ligner på cheerleading uten konkurranse. Cheerleading går under forbundet til amerikansk fotball. Stevner Thomassen sa Etne har tatt på seg GIV Barn i 2014, men vi mangler fortsatt arrangør til GIV Barn Klubbene vegret seg for å si ja pga. tidligere erfarte problemer med overnatting, men kretsen svarte at de nå vet mer om hva som skal til for å ordne slike problemer og at det ikke bør stå i veien for å melde seg. Når det gjelder voksenturnstevnet i 2013 meldte Salhus interesse og skal hjem å tenke. Arna har 125 års jubileum i 2014 og ønsker å forsøke å arrangere et voksenturnstevne. De lufter det med styret når de kommer hjem. Laksevåg sa at de har lyst å arrangere GIV Barn 2013, og at de skal hjem å høre. Stina Hansen, Gneist sa at evaluering av stevner er viktig for å videreføre erfaringer og kunne gjøre stevnene bedre. Det er kjempe viktig at dette kommer frem og at alle sier det de mener både negativt og positivt. Anlegg Kretsstyrerepresentant Lars Garen har ansvar for utstyr og anlegg i kretsen. Vi ønsker å danne et anleggsutvalg. Marcus Gilmore, Gneist og troppsutvalget har sagt seg villig til å være med. Han har i dag ansvar for utstyret som står på Melkeplassen. Særidretttens rolle anlegg Krav / ønske fra Fylke, Kommune og Idrettspolitisk hold: Kretsen må bli mer politisk engasjert Kartlegge behov Ta stilling til, og være med i prosessen for prioritering Idrettsrådet Bergen (skriv ) Eksisterende anlegg? Prioritering av fremtidige anlegg? Eventuelle måltall og behov? Andre viktige forhold for utvikling av idretten? Deretter presenterer Garen et anleggspolitisk utvalg i HIK, hvor han selv sitter som medlem. HIK har et ønske om at dette utvalget vil bidra til å sette større fokus på anleggssituasjonen i fylket. Særlige oppgaver for et slikt utvalg vil være ifm fordeling av spillemidler i Hordaland. Det vil også være viktig å arbeide for å øke den totale rammen av spillemidler til anlegg i fylket.

17 Tildeling av spillemidler Høringsnotat Innspill til: Bestemmelser om tildeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Møte 14. februar Gjennomgang av høringsnotatet Innspill til dette Regjeringen fordeler årlig 45,5 % av Norsk Tipping sitt overskudd til idrettsformål. Fordelingen av idrettens andel i 2011 var på Mill. Tilskuddssatsene har tilnærmet vært uendret siden Spillemidlene utgjør stadig mindre andel av finansieringen (ca 25 % i 2005) Søknadsmassen øker raskere en overskuddet i Norsk Tipping Anleggskostnadene har øket (27 32 %) Foreslåtte tiltak Den nye Idrettsmeldingen er til behandling i Stortinget. Forslag om å øke fra 45,5 % til 64 % Organisert Idrett den samme posisjonen som i dag? Vil overskuddet til Norsk Tipping øke? NIF Spillemidler min 20 % av anleggskostnadene Øke tilskuddssatsen for følgende: Bad og svømmeanlegg Flerbrukshaller Friidrettsanlegg Is anlegg Tennis anlegg Turnanlegg basishaller (fra 2,5 til 4) Innsigelse HIK: Riktig kostnadsbilde? Er det det riktige kostnadsbildet for realisering av et anlegg som er fremstilt (bygge og driftskostnader). Sammenligning By-By, Tettsted Tettsted Gir et bilde av befolkningstetthet og ikke behov Sammenligner pærer og bananer Stig Nilssen fortalte om den nye hallen i Arendal. Han ga eksempel på anleggsprosess fra A-Å. Man må invitere kjente politikere til for eksempel barneoppvisninger. Vi må vise hva gym og turn er, folk vet ikke helt hva vi driver med. Viktigste sponsor for idretten er kommunene. Hver klubb bør ha en pott for hvert år som settes av til nytt utstyr. Basishall kan brukes av flere, ikke bare gym og turn, så den skal bygges for mange. Thomassen påpekte at veien å gå er å få turnrepresentanter inn i idrettsrådene. Askøy planlegger ny hall. Idrettene har sendt inn sine forslag. Turn får et medlem inn i idrettsrådet nå. Det skal bygges Basishall på Voss for skolen. Det er ikke sagt noe om at det skal turnapparater inn.

18 Thomassen viste til at vi mangler tillitsvalgte medlemmer til utvalgene? Ikke glem dette spør i laget når du kommer hjem, spesielt til utdanning. Noen få klubber har frigjort flere til styre og utvalg, mens andre er helt fraværende. Askøy har det for travelt, nystartet lag og det er de samme som går igjen både i styret og som instruktører. Det ble påpekt at det ikke nødvendigvis er personer fra styret i laget, alle andre medlemmer kan være aktuelle i utvalg. Utdanning trenger hjelp til å arrangere kurs. Anne Sissel Mugaas sa at hun kan stille seg åpen for kretsstyret eller utvalg neste år. Mette Thomassen takket alle for de kom og var delaktig. En spesiell takk til president Stig Nilssen som takker av som president på tinget i april. Voss Referenter: Liv Reidun Botne Benedicte Næss Helge Leknessund Therese Nordli Liv Elsy Helgesen Sandra Holgersen Venke Haavardtun Wenche Hestad Nina Jakobsen Lars Garen Birthe Nielsen Wenche Dahlstrøm Tone Moe

Referat fra kort samarbeidsmøte i Idrettens Hus 27.10.12.

Referat fra kort samarbeidsmøte i Idrettens Hus 27.10.12. Referat fra kort samarbeidsmøte i Idrettens Hus 27.10.12. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket alle velkommen. Deretter presenterte hun representanter fra styre og utvalg. Tone Moe foretok navneopprop.

Detaljer

PROTOKOLL FRA DET 84. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ VOSS 08.03.2015.

PROTOKOLL FRA DET 84. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ VOSS 08.03.2015. PROTOKOLL FRA DET 84. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ VOSS 08.03.2015. Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av fullmakter 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

PROTOKOLL FRA DET 85. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ STORD

PROTOKOLL FRA DET 85. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ STORD PROTOKOLL FRA DET 85. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ STORD 12.03.17. Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av fullmakter 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE 07.03.15 PÅ VOSS.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE 07.03.15 PÅ VOSS. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE 07.03.15 PÅ VOSS. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til møtet. Hun sa at NGTF har 125 års jubileum i år og viste flashmoben med Marit Hagen Halvorsen

Detaljer

REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13.

REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13. REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til samarbeidsmøtet. Hun uttrykte glede over de fremmøtte, men skulle ønske at langt flere lag

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster.

Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster. REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE I IDRETTENS HUS 15.10.13. Tilstede: Forfall: Frafall: Mette Thomassen, Håkon Johannessen, Therese Nordli, Camilla Clausen, Liv Reidun Botne, Venke Haavardtun, Kari Løtveit, Frode

Detaljer

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede punkter... 1 2.1.1 Visjon og virksomhetside... 1 2.1.2 Verdier STGTK... 1 3

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

Programmet starter fredag kl.17:30 og slutter søndag kl.1600. Konkurranser fredag i Sotra Arena: -Åpen klasse Dans 13-16 år / 16-18 år / 13 år +

Programmet starter fredag kl.17:30 og slutter søndag kl.1600. Konkurranser fredag i Sotra Arena: -Åpen klasse Dans 13-16 år / 16-18 år / 13 år + Sotra Turn & IL og Hordaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom på Sotra 12.-14. juni 2015 For deltakere født i 2002 eller tidligere. Programmet

Detaljer

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS.

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. Velkommen Nestleder Mette Thomassen ønsket velkommen til møtet og presenterte seg og kretsstyret og utvalg. Følgende var til stede på møtet: ALVIDRA:

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

ÅRSBERETNING Vivian Fosse, turn sin repr. i alliansestyret

ÅRSBERETNING Vivian Fosse, turn sin repr. i alliansestyret ÅRSBERETNING 2015, side 1 av 3 ÅRSBERETNING 2015 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: : Anne Marie Tysseland Astrid Marie Rødseth Astrid Alræk Vivian Fosse, turn sin repr. i alliansestyret

Detaljer

Arrangør må få tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet.

Arrangør må få tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet. RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST UNGDOM 13 18 ÅR (25 ÅR) SAMARBEID MELLOM KRETSENE I HORDALAND OG ROGALAND Stevnene tildeles etter søknad fra

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 15.-17. juni 2012 Konkurranser fredag i Turnhallen: -Åpen

Detaljer

Programmet starter fredag kl.1800 og slutter søndag kl.1600

Programmet starter fredag kl.1800 og slutter søndag kl.1600 Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 20.-22. juni 2014 Programmet starter fredag kl.1800 og slutter

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2017-1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del III... 4 4. Prioriterte

Detaljer

RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST BARN ÅR (13ÅR).

RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST BARN ÅR (13ÅR). RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST BARN 10-12 ÅR (13ÅR). Stevnene tildeles etter søknad fra lagene på kretsens ting/samarbeidsmøter to 2 år før

Detaljer

Arrangør får tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet.

Arrangør får tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet. RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST UNGDOM 13 18 ÅR (25 År) SAMARBEID MELLOM KRETSENE I HORDALAND OG ROGALAND Stevnene tildeles etter søknad fra

Detaljer

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk 2017 Revidert august 2017 1. Innledning Denne veiviseren er for lag som ønsker å søke om å få være med på rulleringsliste for arrangering av kretsmesterskap

Detaljer

RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST BARN ÅR (13ÅR).

RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST BARN ÅR (13ÅR). RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST BARN 11-12 ÅR (13ÅR). Stevnene tildeles etter søknad fra lagene på kretsens ting/samarbeidsmøter to 2 år før

Detaljer

Referat Kretsstyremøte mars 2016 Thon Hotell Svolvær. Til stede Kretsstyret: Mats, Cato, Lana, Kathrine, Lisa, Hanne, Mia og Johan Thomas.

Referat Kretsstyremøte mars 2016 Thon Hotell Svolvær. Til stede Kretsstyret: Mats, Cato, Lana, Kathrine, Lisa, Hanne, Mia og Johan Thomas. Referat Kretsstyremøte 12.-13. mars 2016 Thon Hotell Svolvær Til stede Kretsstyret: Mats, Cato, Lana, Kathrine, Lisa, Hanne, Mia og Johan Thomas. Ingen kretskonsulenter til stede. Lørdag: 12:45 16:30 Søndag:

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets 2017-2019. Marthe Folstad MAINTECH AS Idretts Hus, Ingvald Ystgaards vei 3A. 7074 TRONDHEIM Bankonto:4358 14 29968. Organisasjonsnummer: 976 759

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2017 2018 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Rogaland gymnastikk og turnkrets Hordaland gymnastikk og turnkrets Revidert februar 2011 1 Innholdsfortegnelse: 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag S T salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan høst 2012 Oppstart 3. september www.salhusturn.no Støtt oss med din Grasrotandel! BARN ungdomstrinnet Salhus 17.00 18.00 17.00 18.00 Mandag Tirsdag

Detaljer

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets Idrettens Hus Trondheim, Postboks 9465 - Sluppen, 7495 Trondheim. Org nr: 997 378 725 Bankkonto: 7435.05.04560 Leder Liv Lia Pedersen, Milnveien 28 a, 6512 Kristiansund,

Detaljer

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse Turn Kvinner og Turn Menn Oktober 2017 Nordland Gymnastikk og Turnkrets 1 av 6 Dette dokumentet inneholder de gjeldende retningslinjer

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

JUBILEUMSFESTIVAL 2015

JUBILEUMSFESTIVAL 2015 Invitasjon JUBILEUMSFESTIVAL 2015 NGTF 125 år Stokke IL Turn inviterer til Gymnastikkfestival i Larvik lørdag 25. og søndag 26. april 2015 Det blir spenstig, spennende og kjempegøy! 1 Hei alle turnvenner!

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2017-2020 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Åpning: Leder Berit Romsdal ønsker velkommen og åpner tinget. Finnmark Gymnastikkog Turnkrets 1. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjente stemmeberettigede

Detaljer

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk og turnkrets inviterer til: Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 For trenere for barn og ungdom Vi i Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk- og turnkrets ønsker

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets

LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets 2017-2019 Langtidsplan for Møre og Romsdal gymnastikk -og turnkrets 2017-2018 Innholdsfortegnelse 1. Innledning. Møre og Romsdal Gymnastikk og turnkrets

Detaljer

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang.

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang. Utvalget for Gymnastikk- og Bredde Retningslinjer for barnekretsturnstevner (revidert 18.09.13) Lagenes ansvar 1. Innen 15.04 sende påmeldingsskjemaene med navneliste, oppvisningsformer, behov for materiell

Detaljer

INVITASJON TIL BARNETURNSTEVNET KRISTIANSAND 6. OG 7. MAI 2017

INVITASJON TIL BARNETURNSTEVNET KRISTIANSAND 6. OG 7. MAI 2017 INVITASJON TIL BARNETURNSTEVNET KRISTIANSAND 6. OG 7. MAI 2017 Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Arrangør: KRISTIANSANDS TURNFORENING 1 Til foreninger i Vest-Agder Gymnastikk og Turnkrets Velkommen til

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets. Revidert av kretstinget 2017.

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets. Revidert av kretstinget 2017. Langtidsplan Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2020 Revidert av kretstinget 2017. 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé...3 3. Verdier...3

Detaljer

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO!

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! 2015 MIF TURN Turngruppa er en del av Mjøndalen Idrettsforening. Vi holder til på Turnloftet i Ryghgata i Mjøndalen. Vi drømmer om og jobber målretta for en ny turnhall

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar

Detaljer

Retningslinjer. Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale. Turn Kvinner og Turn Menn

Retningslinjer. Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale. Turn Kvinner og Turn Menn Retningslinjer Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale Turn Kvinner og Turn Menn Versjon juni 2017 INNHOLD 1 Kretser... 3 2 Arrangører... 3 3b Aldersbestemmelser Regionsfinalen mangekamp og Regionsfinalen

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte i NGTK mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø

Referat fra kretsstyremøte i NGTK mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø Referat fra kretsstyremøte i NGTK 29. - 30. mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø Tilstede fra styret Mats Celius Oshaug Cato Fredriksen (til lørdag 09:45) Mia Eilerine

Detaljer

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00.

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Referat Styremøte 29-30.august 2015 Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Rapporter Regnskap. Regnskap pr. 31.juni d.å. Gjennomgått. Fadderordning: Lisa og Kathrine

Detaljer

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings barn- og ungdomspartier Foreldre og barn 1 4 år Aktiviteten for foreldre og barn er tilrettelagt for barn i alderen 1-4 år, men en forutsetning at barna

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Disse retningslinjene er kun gjeldene for Rogaland, ved nasjonale konkurranser må NGTF sine retningslinjer brukes. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ved

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag S T salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan høst 2011 Støtt oss med din Grasrotandel! www.salhusturn.no Gymlek m/foreldre Timens struktur: Det er felles samling ved oppstart og en felles avslutning

Detaljer

TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK

TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK VELKOMMEN TIL TURNFEST 30.APRIL-1. MAI 2016 TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK Vi inviterer til TURNFEST! Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets turnhappening for barn og unge.

Detaljer

Årsrapport fra Turngruppen, Salhus Turn & Idrettslag

Årsrapport fra Turngruppen, Salhus Turn & Idrettslag 2015 Årsrapport fra Turngruppen, Salhus Turn & Idrettslag DEL 2 Morten Holm Turngruppen 31.12.2015 1 EGNE ARRANGEMENT I 2015: Salto dag Åsanehallen 21. mars. Dette var «prosjektoppgaven» for våre to «unge

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan vår 2012 Støtt oss med din Grasrotandel! www.salhusturn.no Gymlek m/foreldre Timens struktur: Det er felles samling ved oppstart og en felles avslutning

Detaljer

BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015

BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015 BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015 Stavanger Turnforening Stiftet 17. mai 1861 RGTK Norges Gymnastikk og Turnforbund feirer sitt 125-års jubileum i år, og Stavanger Turnforening vil benytte

Detaljer

ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS

ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS Ungdommens Turntreff er et arrangement rettet mot ungdom i alder 13-25 år. et går over to dager, lørdag til søndag, med overnatting. Gymnastikk Cup er for gymnaster fra det året de fyller 11 år og opp.

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

3. Valg av musikk er opp til hver klubb, men lengden på musikken må overholdes.

3. Valg av musikk er opp til hver klubb, men lengden på musikken må overholdes. Utvalget for Gymnastikk- og Bredde Retningslinjer for barnekretsturnstevner Generell info 1. Arrangerende forening sender ut til klubbene en invitasjon med påmeldingsskjema samt behov for materiell til

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Informasjon Generell informasjon Trening og oppvisning Tidsplan lørdag Tidsplan søndag SALTO-konkurranse Workshop Oppvisningsrekkefølge Kart Kontaktpersoner

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN November 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cupfinalen

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.17 kl. 10.00 19.00 Ullevål stadion, Møterom US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO)

Detaljer

Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte

Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte Åpning Trond åpnet møte, kl. 2100, med å ønske alle velkommen! Fremmøtte: Trond Evertsen, Tora Sundelin, Hilde Berglund

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

I 2009 ble World Gym for Life Challenge arrangert i Dornbirn, Østerrike, mens den i 2013 ble arrangert i Cape Town, Sør-Afrika.

I 2009 ble World Gym for Life Challenge arrangert i Dornbirn, Østerrike, mens den i 2013 ble arrangert i Cape Town, Sør-Afrika. INVITASJON MED DIFFERENSIERTE PRISER PR. 12.10.16 Lag som allerede har meldt seg på kan korrigere sine ønsker om overnatting og bespisning gjennom den detaljerte påmeldingen pr. 20.12.16. Norges Gymnastikk-

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Barnekretsturnstevne på Sortland 4. 5. juni 2011 Påmeldingsskjema

Barnekretsturnstevne på Sortland 4. 5. juni 2011 Påmeldingsskjema Barnekretsturnstevne på Sortland 4. 5. juni 2011 Påmeldingsskjema FRIST FOR PÅMELDING ER SENEST 8. MARS 2011. Vedlagt finner dere invitasjon til Barnekretsturnstevnet som i år skal arrangeres av Sortland

Detaljer

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Konkurranseavdelingen Turn Kvinner og Turn Menn er to av konkurransegrenene i Oslo Turnforening sin konkurranseavdeling.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge Postboks 181, 8503 Narvik Til: Kretsledere/kretsansatte Lag og foreninger i Nordland, Troms og Finnmark turnkrets. Mesterskap for apparatturn i

Detaljer

VÅREN 2006. Sesongstart 9. januar

VÅREN 2006. Sesongstart 9. januar VÅREN 2006 Sesongstart 9. januar Sesongslutt 11. mai Vårmønstring 12. mai Påmelding ved oppmøte Sesongavgift barn/ungdom: 3-5 år en gang pr. uke: kr.400,- fri trening kr.600,- 6-9 år en gang pr. uke: kr.500,-fri

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

RETNINGSLINJER BARNEKRETSTURNSTEVNE

RETNINGSLINJER BARNEKRETSTURNSTEVNE RETNINGSLINJER BARNEKRETSTURNSTEVNE REVIDERT MARS 2017 1. Innledning Denne veiviseren er for lag som ønsker å søke om å få arrangere Barnekretsturnstevne. Søknad framsettes ved Kretstinget som blir gjennomført

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mange aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Vi hadde også dette

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. 0 Iselin Brenna-Mortensen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0 Stein Nilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1 Berit Lovise Romsdal

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 08.03.17 kl. 12.00 13.00 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO) Terje Selnes (TS) Veronika

Detaljer

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til barn, unge

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

Handlingsplan for Trivsel og Miljø 2006 og første kvartal 2007

Handlingsplan for Trivsel og Miljø 2006 og første kvartal 2007 Handlingsplan for Trivsel og Miljø 2006 og første kvartal 2007 I denne perioden fokuseres Gjennomføring av pilot for jenter elite/viderekomne Etablere systematikk for oppfølging av trivsel og miljø basert

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL VELKOMMEN TIL OPPLANDSPOKALEN 2016 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen

Detaljer

VELKOMMEN TIL LOFOTEN OPEN

VELKOMMEN TIL LOFOTEN OPEN VELKOMMEN TIL LOFOTEN OPEN VAAGAR IDRETTSPARK, KABELVÅG 30.09.2016-02.10.2016 VAAGAR IDRETTSPARK Endelig er turnhallen ferdig! Lofoten Open kan for første gang arrangeres i Nord-Norges nye storstue, Vaagar

Detaljer

Gratis basseng fredag fra kl 20.00

Gratis basseng fredag fra kl 20.00 Nord Norsk Turnstevne i Mosjøen 3.-5.juni 2016 Mosjøen IL Turn har gleden av å ønske dere velkommen til Nord-norskturnstevne for ungdom og voksne i Mosjøen 3. til 5. juni 2016. Vi planlegger ei trivelig

Detaljer

Drammens Turnforening SISTE INFO

Drammens Turnforening SISTE INFO SISTE INFO - Tidsplan lørdag 06. juni - Tidsplan søndag 07. juni - Oppvisningsrekkefølge - Defileringsrekkefølge søndag 07. juni - Antrekk til tabellene - Work-shop / cheer - Tidsplan SALTO-Konkurransen

Detaljer

Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets

Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets Velkommen til Kretsturnstevne for barn i Kabelvåg 5. til 7. juni 2015! Årets tema er «Turnfest i 125 år». Tanken bak årets tema er å vise

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Utgave 1-2010 Forord Velkommen som tillitsvalgt i Nordland Gymnastikk og Turnkrets. Denen handboken er til for å gi en innføring i de oppgaver som

Detaljer

Årsrapport fra Turngruppen, Salhus Turn & Idrettslag

Årsrapport fra Turngruppen, Salhus Turn & Idrettslag 2015 Årsrapport fra Turngruppen, Salhus Turn & Idrettslag Morten Holm Turngruppen 31.12.2015 1 TILLITSVERV: Følgende parsoner har satt i Turngruppestyret siden årsmøtet den 22. mars 2015: Leder Nestleder

Detaljer

Brukerveiledning påmelding konkurranser MySoft

Brukerveiledning påmelding konkurranser MySoft Brukerveiledning påmelding konkurranser MySoft Generelt: gjør at du hopper ut av konkurransemodulen (lukker vinduet) og må åpne modulen på nytt. gjør at du går tilbake til forrige bilde og blir værende

Detaljer

12-14 JUNI 2015 SOTRA ARENA

12-14 JUNI 2015 SOTRA ARENA 12-14 JUNI 2015 SOTRA ARENA Sotra Turn vil ønske turnere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom 2015. Vi regner med at det kommer ca 400 deltakere inkl. ledere og ca 80-100 av deltakerne vil være fra vårt

Detaljer