REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 18.-19.02.12."

Transkript

1 REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til samarbeidsmøtet og viste hjemmesidene våre og link til facebook og oppfordret folk til å bli venner. Viste så siden over kontaktpersonene i kretsen, og oppfordret alle til å bruke siden og ta kontakt. Alle i kretsstyret og utvalget presenterte seg. Thomassen presenterte så våre to gjester, president Stig Nilssen som er vår fadder, og Petter Hoff, foredragsholder. Tone Moe hadde så navneopprop. ALVIDRA: Hanna Sundal Ingrid Kjesæth ASKØY: Siv Karlsen Charlotte Svendsen Hilde K. Duesund ETNE: Elsebeth Heggelund Monica Grindheim Bente Rogne KJØKKELVIK: Kristine Mesic Anne Karin Bergfjord Cathrine Mørner Elin Bergfjord ODDA: Elisabeth Nordli SALHUS: Nina Rasmussen Renate Christiansen STORD: Anne Sissel Mugaas Kjartan B. Grov Magnus Mugaas Hegland VOSS: Nils Inge Haaland KRETSSTYRET: Mette Thomassen Liv Reidun Botne Lars Garen ARNA: Gry Nesheim Jeanette Morken Wenche Narum BERGENS TF: Siv Parnas Olav Berg GNEIST: Cecilie Andersen Stina Hansen Lene Nielsen Gøril Skar LAKSEVÅG: Marianne Heier Vigdis Søilen Helga Iren Nessen OS: Britt Lund Else Bugge Sidsel Jordal Anne Lise Berge SOTRA: Håkon Johannessen TERTNES: Cecilie Sæverud ÅSANE: Astrid Alræk Vivian Fosse kretsleder nestleder styremedlem

2 Liv Elsy Helgesen Benedicte K. Næss Venke Haavardtun Geir Aase Tone Moe Helge Leknessund Nina Jakobsen Therese Nordli Mats Thomsen Wenche Hestad Sandra Holgersen Birthe K. Nielsen Wenche Dahlstrøm Torhild Jordal GJESTER: Stig Nilsen Petter Hoff styremedlem styremedlem styremedlem (kun lørdag) varamedlem adm. turn kvinner turn menn rytmisk gymnastikk troppsgymnastikk bredde bredde barn bredde ungdom utdanning (kun søndag) valgkomiteen Norges Gymnastikk og Turnforbund Foredragsholder Alle stevnearrangørene fra 2011, Bergens TF, Voss, Sotra og Gneist, ble kalt fram, fikk applaus og en liten oppmerksomhet. Thomassen delte så ut vandrepokalen Best på barn til Gneist som hadde en økningen på 435 barn i Thomassen viste timeplanen for dagen, og ga så ordet til Petter Hoff. Motivasjon Hvordan bli motivert og motivere andre. Verdier og viktigheten av å gi hverandre ros, viktigheten av å se hverandre. Det skaper motivasjon, glede og tro, helt nødvendige faktorer for å lykkes! Kjempeflotte motivasjonstimer tiden fløy. Valgkomiteen orienterer Torhild Jordal, leder i valgkomiteen sa at etter innlegget til Hoff kommer ingen til å si at de ikke har tid, overskudd etc. Det er ikke valg i år, det er først til neste år, men det er for lite folk til å dra det store lasset i kretsen. Spesielt mangler vi personer i utdanningsutvalget. De som er der brenner seg ut, fordi det ikke er flere å spille på lag med. BU mangler også personer. Valgkomiteen vil gjerne komme i kontakt med personer som har lyst til å gjøre en jobb. Det er både utviklende og berikende å få være med. Hun oppfordret deltakerne til å komme og snakke med valgkomiteen. Tenk etter om dere har aktuelle kandidater i laget og meld det tilbake. Thomassen sa at vi er heldig stilt med økonomien i kretsen. Det er ikke problemer med å få gjort noe med hensyn til økonomi, men vi trenger flere folk til å bruke dem. Områdemøtene skal diskutere stevner. Vi trenger arrangør til GIVB -13 og 14. Begynn og tenk. Samme gjelder kretsturnstevnet for voksne. Informasjon fra NGTF. President Stig Nilssen viste til forbundets økonomi. De har et overskudd på ca 1 million i 2011, men det blir fortsatt trang økonomi i Status medlemstall pr. 24.februar er , 3567 flere enn i fjor. Også kretsen her har økning.

3 Tricking og free run trekker medlemmer. Vi konkurrerer mot treningssenter for eldre utøvere. Nytt konsept kommer som erstatning for Turbo. Salto konseptet gir inntil kr i støtte til arrangør av Saltohelg. Prosjekter i tiden Eurogym 2012 arrangeres i Coimbra, Portugal juli, ca deltakere fra Europa (13-18år). Påmeldt 20 grupper med 530 personer fra Norge. Golden Age Festival arrangeres i Montecatini, Italia Dette er en festival for de over 50 år som arrangeres hvert annet år. 302 norske er påmeldt. Gym for life Challenge Norge er en oppvisningskonkurranse for gymnastikk fra 13 år og oppover. Den går 3.november Når det gjelder Idrettens basishall, kommer det 5-6 nye i løpet av Gratis kurs for voksne, kan få støtte fra forbundet. Ferdige treningsprogrammer kan kjøpes, sjekk Gratis klubbutvikling i 2012, ta kontakt med krets eller NGTF for veiledning. Landsturnstevnet 2013 på Hamar er Åpent for deltakere fra 13 år Egen ungdomsleir fra mandag 24.juni Ankomst LT deltakere fra tirsdag 25. juni Åpning onsdag 26. juni Hjemreise søndag 30. juni Anlegg: Prestrud: Prestrudhallen: Byoppvisninger Nordlyshallen: Store utendørs oppvisninger NM turn NM i TG, SPD og RG. Show og oppvisningskonkurranse. Galla. Leir for ungdom på Hedemarkstoppen år. Starter mandag med ulike workshops, innlæring av program for å vise på stevnet Man kan enten være med på bare leiren, eller delta på oppvisning med egen klubb i tillegg. Invitasjonen til stevnet offentliggjøres i sommer og sendes ut i august/september. Påmeldingsfrist er 1. november Egen påmelding for NM (i henhold til reglementet) Forbundsting på Rica hotell Hamar Fredag 27. april kl 15:00 Åpent forum Lørdag 28. april kl. 10:00 start Tingforhandlinger Søndag 29. april ca. kl. 14:00 slutt PÅMELDINGSFRIST: 18. MARS Regionalisering Forbundstinget 2010 vedtok følgende i sak 6 B5 Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra :

4 Organisasjonens samordnende økonomi på krets- og forbundsplan, herunder dagens økonomiflyt i forbundet totalt, og eventuelle tiltak som kan bedre denne. Organisering av aktivitetene i forhold til administrative regioner Samordning av krets- og forbundskontingenter Ny modell for krets / regionstilskudd Samordning av felles arbeidsoppgaver som vil gi gevinst ved økt effektivitet og ressursbesparelse. Saken har i totalt vært behandlet i følgende saker i forbundsstyret; sak 4/10-12 ( ), sak 54/10-12 ( ), sak 88/10-12 ( ), sak 90/10-12 ( ), sak 97/10-12 ( ), sak 116/10-12 ( ). Kretsledermøter høst 2010, januar 2011, september 2011, januar 2012 Egne arbeidsgruppemøter Høringer Høringene viste at nesten halvparten var i mot det nye vitaliseringsforslaget. Forbundet ville da ikke gjennomføre det og skape konflikt. Vår krets har vært positiv til forslaget. Forbundet foreslår derfor nå: Sak XX A Tingvedtaket i 2010 lyder: Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra : Organisasjonens samordnende økonomi på krets- og forbundsplan, herunder dagens økonomiflyt i forbundet totalt, og eventuelle tiltak som kan bedre denne. Forbundsstyret foreslår: Det enkelte organisasjonsledd er alene ansvarlig for sine inntekter og kostnader. Forbundet dekker reise og opphold for kretsleder og kretsansatt på kretsledermøter, forbundsting og andre fellesmøter som forbundet kaller inn til. Forbundet dekker også inntil 4 deltagere utenom kretsleder og kretsansatt på et årlig møte med fokus på aktiviteten på forbunds og kretsnivå. Sak XX B Tingvedtaket i 2010 lyder: Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra : Organisering av aktivitetene i forhold til administrative regioner Forbundsstyret foreslår: Kretsene opprettholdes som normale primærområder for organisering av aktivitet. Sak XX C Tingvedtaket i 2010 lyder: Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra : Samordning av krets- og forbundskontingenter

5 Forbundsstyret foreslår: Det foretas ingen samordning av krets- og forbundskontingenter. Sak XX D Tingvedtaket i 2010 lyder: Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra : Ny modell for krets / regionstilskudd Forbundsstyret foreslår: Dagens modell med kretstilskudd til kretser med ansatte og kretser uten ansatte opphører. Sak XX E Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra : Samordning av felles arbeidsoppgaver som vil gi gevinst ved økt effektivitet og ressursbesparelse. Forbundsstyret foreslår: Det gjennomføres ingen formalisert samordning av arbeidsoppgaver. Medlemsdatabaseverktøy Mysoft Ledende leverandør innen organisasjonsmarkedet i Skandinavia Etablert i 1989, 55 ansatte i Norge, Danmark og Sverige Ca. 110 organisasjoner og foreninger bruker MySofts løsninger Markedsområder Særforbund Fagorganisasjoner (Arbeidstaker/arbeidsgiver) Interesseorganisasjoner Humanitære organisasjoner Noen kunder Norges Kampsportforbund Norges Motorsportforbund Islandshästförbundet Norges Jeger- og Fiskerforbund Norges Musikkorps Forbund Klubbadministrasjon Klubbens eget medlemssystem Kommunikasjonsløsning (SMS, ) Treningspartier, oversikt og systematisering Data til idrettsregistreringen Verving av medlemmer Automatisk fakturerings- og betalingsløsning (kontingenter, treningsavgifter, varer, stevner ) Rollestyrt, sikkerhetsadministrasjon Medlemsnett m/ selvbetjeningsfunksjoner Toveis integrasjon, dialog, effektivisering Min medlemsprofil, webshop, verving, påmelding kurs og stevner etc. Medlems- og lisensadministrasjon for forbundet Forbundskontingent Trenerlisens

6 Konkurranselisens Kommunikasjon (SMS, ) osv. Fakturerings- og betalingsløsninger Driftssikkerhet Mysoft har ansvar for ASP-drift / hosting Høy kapasitet, gode svartider og høy sikkerhet Mulige utviklingsområder Stevneadministrasjon og påmelding Kursadministrasjon og påmelding Integrerte hjemmesider Integrasjon til NGTFs hjemmesider Fordeler for lagene En sentral medlemsdatabase Integrert medlemsadministrasjon og medlemsøkonomi Automatisering av betalinger og purringer - Kontingenter / Treningsavgifter / Web-shop / Lisenser / Stevne- og kurspåmeldinger etc. Enkle arbeidsprosesser, brukervennlig løsning Mindre tid til administrasjon, mer tid på idrettsaktiviteten Bedre økonomisk kontroll Forbedring av informasjonsflyten for klubber, grener, kretser og forbund All kommunikasjon er basert på e-post og SMS Gratis tilgang for alle klubber Lav pris for betalingsadministrasjon Andel inntekter tilbake til klubbene Finansiering av løsning Investering, drift og videreutvikling finansieres gjennom fakturagebyr Ingen kostnad for lagene Kontingenter/treningsavg Lisenser Stevnepåmeldinger Kursfakturaer Sum antall fakturaer Inntektsgrunnlag Fakturagebyr (20,-) på fakturaer fra lag til medlem, beregnet to fakturaer pr. år pr. medlem Gradvis økning i lag som er med i systemet, alle beregnet med fra og med 2015 Ingen fakturagebyr fra forbund til lag / medlem Gebyrinntektene deles mellom forbund og lag, 75 % til forbundet og 25 % til laget. Kostnader oppstart Investering for NGTF i 2013 Programlisenser Tilpasning av løsningen til NGTFs struktur Konvertering av medlemsdata, bistand til lag som trenger det Ca. 2 millioner kroner Kostnader drift og utvikling Årlige driftskostnader for NGTF

7 Lisenser og databasedrift, ca ,- Utvikling av mer funksjonalitet Avtales med leverandør Baseres på behov og mulighet Økonomiske gevinster for klubber og forbund Direkte innsparinger for klubber/forbund - Forbundet og en del klubber bruker i dag fakturautsending gjennom SportsAdmin/Klubben Online - Kostnad pr papirfaktura er ca. 16,- Lagene får et moderne og oppdatert medlemssystem uten kostnader for laget Inntekter gjennom faktureringen Inntekter fra SMS-bruk

8 Langtidsplan 12 års perspektiv mot års perspektiv mot 2016 Om langtidsplanen Mer brukervennlig gjennom å forenkle og forkorte Nytt kapitel med 5 langsiktige mål med 12 års perspektiv De samme 5 målområdene i 4 års perspektiv Utelatt «Idrettslig innhold aktivitetspolitikk» Hvert organisasjonsledd skal bidra til å nå målene ved å finne sine virkemidler Alle mål har fått unik identifisering M betyr Mål 2024 nr 1 og BA betyr Barn 2016 nr 1 Gym for life Challenge 2017 Norge er eneste søker til denne konkurransen. Skal avgjøres til våren. Den er tenkt lagt til Stokke i Vestfold. Ca deltakere fra 40 land har deltatt tidligere. Ny sponsor Klær 24 - Twentyfour.no Informasjon fra kretsstyret. Thomassen gikk gjennom regnskapet for Vi gikk med et overskudd på kr ,- mot budsjettert kr i underskudd. Balansen er på kr ,-. Påmeldingsavgifter og dommerhonorarer Troppsgymnastikk øker påmeldingsavgiften til kr. 600,- for KM og kretskonkurranser

9 De andre grenene kommer også med økning Dommerhonorarene øker til kr. 100 per time f.o.m. start dommermøte Stevnearrangører Vi mangler følgende stevnearrangører: Gymfest i Vest Barn Voksenturnstevnet Åpen klasse konk. høst Saltohelg Langtidsplan Liv-Reidun Botne orienterte kort om at ny plan for kretsen vil bli presentert på tinget til neste år. Områdemøter Område 2: Følgende var representert på møte: Laksevåg, Kjøkkelvik, Sotra, Askøy, Gneist. I tillegg var representant fra breddeutvalget Birthe Nielsen, turn kvinner v/helge Leknessund og fadder Lars Garen. Lag og fadder bør ha tettere samarbeid. Manglende arrangører diskusjon rundt overnatting, utstyr og aktiviteter. Askøy tar Saltohelg Askøy hjelp av trener til tropp Trenerpool. Gneist har fått forespørsel om å starte med chairleading. Usikker på hvilket særforbund de tilhører. Gneist informerte om flerbrukshallen på Sandsli. Viktig å ha med en person fra gruppen i hallkomiteen (prosjektgruppen), for å få på plass nødvendig utstyr. Trond Mohn ga lånfinansiering frem til kommunen betalte. De har 6 partier 4-6 år. Bindingstid for trenere som får kurs 6mnd. Ønskes diskusjon/erfaringsutveksling på trenerlønn og erfaringsutveksling vedr. påmeldingsregler til breddepartier. Dommerproblemet. Område 3: Følgende lag var repr. på områdemøte: Salhus, Åsane, Tertnes, Arna og Alvidra. I tillegg var repr. fra breddeutvalget Wenche Hestad, repr. fra troppsutvalget Mats Thomsen og fadder Liv Reidun Botne. Botne ønsket velkommen til områdemøte og informerte om fadderordningen i kretsstyret og at undertegnede og Venke Haavardtun er faddere for område 3. Gikk så gjennom de to sakene, mangel på stevnearrangører og mangel på folk i utvalgene i kretsen, som det var ønske om at områdemøtene skulle diskutere. Botne informerte om hvilke utvalg det manglet folk i og hvor det var viktigst å få flere inn. Wenche Hestad informerte om hva vi mangler av arrangører. Representant fra Arna spurte om antall deltakere på voksenstevnet, hvor en kunne hente informasjon og retningslinjer og ville undersøke videre om det var mulighet for Arna å arrangere i Arna har jubileum i 2014, så det ville være en fin anledning til å arrangere et stevne. Det kom flere innspill vedr. problemer ved skoleovernatting og hvordan dette er blitt løst. Representant fra Alvidra informerte om at rektor på den enkelte skole må søke om bruksendring i forhold til brannforskrifter, og at dette er noe som gjør skoleovernatting vanskeligere. I tillegg er det

10 mye utstyr i klasserommene som gjør utleie vanskeligere. Det kom opp spørsmål om mulighet for bruk av gymsal til overnatting, og at dette er mulig hvis brannsjef godkjenner. Salhus hadde spørsmål hva en trenger av hall, bane og lignende for å arrangere voksenstevne. Hestad svarte at de trenger gressbane + treningsbane, lokale til fest og overnattingsmuligheter. Salhus vil diskutere om de skal arrangere voksenstevnet i 2013, men sier at de trenger hjelp fra breddeutvalget. De vil gi rask tilbakemelding. Det ble informert hvor en finner informasjon og retningslinjer, og at breddeutvalget ønsker å være med i planleggingen av stevner. Det kom opp spørsmål hva Saltohelg er, og Astrid Alræk, Åsane ga informasjon om dette. Arrangørlag vil få hjelp av breddutvalget til å gjennomføre arrangementet. Arrangørlag må selv sørge for overnatting, utstyr og det som skal skje sosialt. Åsane melder at de vil arrangere Åpen klasse i 2012, -13 og -14. Det kom opp spørsmål hva Åpen klasse er, og Hestad ga informasjon om dette. Det kom fram en oppfordring om at utvalgene under Konkurranseutvalget må sende ut melding til de enkelte lagene som blir satt opp som arrangører av konkurransene når terminlisten er satt opp. Hestad informerte om at det innføres Saltokonkurranse i Gymfest i Vest Barn fra 2012, men at det fortsatt skal være troppskonkurranse i Gymfest i Vest Ungdom. Troppsutvalget må være med å gjennomføre denne konkurransen, være pådriver og oppfordres til tidlig å ta kontakt med arrangør. Område 1-4-5: Her deltok Voss, Bergens TF, Os, Stord, Etne og Odda. I tillegg Sandra Holgersen, BU, Nina Jakobsen, TM og fadderne Geir Aase, Benedicte Næss og Liv Elsy Helgesen. Arrangement i Bergen vanskeligheter med å leie skolene. Kretsen må hjelpe. Regionskontakt distriktskontakt som vi hadde tidligere. Kurs bør holdes også i distriktene, samle flere kurs på en helg. Stord har 4 gymhjul til salgs. Søndag Utvalgene orienterer Breddeutvalget: Wenche Hestad sa at Åsane har tatt på seg Åpen klasse konkurransen høst de 3 neste årene. Applaus. Hun fortalte videre hvordan utvalget er organisert og om oppgavene deres. I Gym for life Challenge Norge 2011 hadde kretsen 3 tropper med. Resultater stor tropp: 1. plass Loddefjord år 3. plass Loddefjord (25år) Resultater liten tropp: 2. plass Sotra Turn fra 18 år Det er 84 påmeldte til Saltodagen

11 Stevner 2012 Aktivitetsdag Bergen 28. april Aktivitetsdag Sunnhord. 5. mai GIV Barn juni GIV Ungdom juni Vestlandsturnstevne juni Golden Age i Arr. Tertnes Arr. Solid Arr. Stord Arr.Haugesund Arr. Ålesund Arr. NGTF Montecatini terme Toscana Italia Gymfest i Vest Barn 2012 Defilering og åpning ute for alle fredag Åpen Klasse 10-12(13år) fredag inne i hall Innøvd Danseprogram: Renate Olsen, Bjarg LPS Dagens Trend LPS Trampett (ny versjon) Sandra Holgersen SALTO med avsluttende konkurranse: Mats ansv. Trampett - matte NB! SALTO skal erstatte dagens troppskonkurranse SALTO konseptet på Gymfest i Vest Barn Sandra Holgersen sa SALTO vil erstatte troppskonkurransen om lørdagen. Vi vil avslutte dagen med en UOFFISIELL SALTO KONKURRANSE Hvert lag melder seg på med minimum 6 deltakere og stiller dem opp etter nivå. Nivåene er beskrevet i SALTO retningslinjene. Alle lag som melder seg på får tilsendt nivå og retningslinjer på forhånd slik at de kan øve inn 1 hopp på trampett og èn serie på matte. Disse øvelsene trenes inn i laget før de kommer til stevnet. Har laget mer enn 6 deltakere er det kun de 6 høyeste nivåene som er tellende, men alle får vise seg fram. Maks 11 deltagere per tropp. Lørdagen vil det bli satt opp trening slik at alle får prøve seg i konkurranseapparatet. Forslag 1: Vi deler inn i tre grupper ca 130 gymnaster pr gruppe. Tumbling trening Trampett trening Lunsj Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 1 Gruppe 3 Gruppe 1 Gruppe 2 KONKURRANSE KONKURRANSE KONKURRANSE Forslag nr 2: Vi deler i 2 grupper på ca 200 gymnaster pr gruppe. Tumbling Trening Trampett trening Gruppe 1 Gruppe 2 LUNSJ LUNSJ Gruppe 2 Gruppe 1 KONKURRANSE KONKURRANSE

12 Konkurransen avholdes Konkurransen avholdes som en vanlig SALTO-konkurranse. På trampett vil gymnastene hoppe fortløpende, (så snart synserne gir klarsignal.) Seriene på matte utføres så snart den foran er ferdig (kan ikke gå i strøm siden elementene både går forover og bakover på matten). Deretter kan dommerne trekke etter utførelse, og dette er kun synsedømming, så man trenger ingen dommerutdannelse. Flere av lagene er ikke kjent med Saltokonseptet. De fikk en kort forklaring og ble bedt om å skaffe seg den info som foreligger om konseptet. Lær på stedet trampett (f.o.m. 2012) Fungerer som en treningsøkt/workshop Utøvere melder seg på nivå individuelt 1. Nybegynnere (grunnhopp opp til salto) 2. Enkle saltoer (krupert, pikert, strak) 3. Saltoer med skru (evt. doble saltoer) 4. Pegasus (overslag/diverse hopp) Trenere fra diverse deltaker lag blir spurt i forkant av stevnet om de kan være trener på stasjonene. Det ble påpekt at doble saltoer ikke er lov for barn år. Dette må fjernes fra oppsettet til GIV Barn. Gymfest i Vest Ungdom fra 2012 Defilering og åpning ute for alle fredag Åpen Klasse konk og kvalik til Gym for Life Challenge Norge, (fredag) Danseprogram (25år) Lps Dagens Trend Lps Trampett (ny versjon) Troppskonkurranse lørdag ettermiddag BU håper at vi får til en kretsoppvisning til Landsturnstevnet De har sendt ut brev og bedt lagene finne instruktør som kan ta på seg ansvaret for dette. Hestad ba representantene ta det med hjem og forhøre seg med sine instruktører. Utdanning v/wenche Dahlstrøm sa at hun har vært leder for utdanning i 5 år og at hun vil gi seg på tinget i Hun anbefalte en kjempegod Step styrke DVD som kan kjøpes fra Idrettsbutikken skal det være kurshelg i Bergen. Denne er for aerobic- og seniortrenere. De har fått gode instruktører. Lagene skal få tilsendt Turbonytt. Kurshelgen på Stord er satt opp , men hun vet ikke om hun klarer å få det til alene med kun en til i utvalget. De trenger å få flere med for å få dette til. Kjartan Grov sa at Stord vil hjelpe til under helgen. Dahlstrøm sa at Stord alltid stiller opp under disse helgene og berømmet dem for det.

13 I mars skal det være Idrettens Grunnstige 1 kurs og basis del 7-8. De jobber med å få satt opp basis 9 i april. Lagene må bli flinkere til å overholde påmeldingsfrister, slik at vi slipper å avlyse kurs som kunne vært kjørt. Det kommer nytt utdanningsopplegg som skal erstatte den eksisterende trenerutdanningen. Navnet er Trenerløypa og det skal kjøres testkurs til høsten. Dette kan man lese mer om på turnforbundets nettsider. Tone Moe jobber med å få satt opp kretsdommerkurs turn menn. Utvalget skal prøve å få satt opp igjen Grunnkurs Turbo til høsten. Dahlstrøm ba om at lagene melder inn kursønsker. Det kom frem at en del ønsker sikringskurs stortrampoline. Etne savner kurs i distriktene. Økonomien blir ofte begrensende for å sende ungdommer på kurs til Bergen. Thomassen oppfordret lagene til å søke kretsen om støtte eller annen hjelp for å få gjennomført kurs. Turn kvinner v/helge Leknessund viste til turn kvinners hovedaktiviteter: Sette opp terminliste for kretsens konkurranser Bestille hall til konkurranser Skaffe premier til seriekonkurranser Skaffe dommere til lokale og regionale konkurranser Skaffe til veie nødvendig info vedr. TK Vedlikehold av statutter Medarrangør leirer, samlinger og gøy i Turnkassen Sitter i KU som møtes ca 1 gang pr. mnd. Er regionsansvarlig for RUT Status gymnaster 2009: 21 ASPIRANTER (99-01) 26 REKRUTTER (97-98) 12 KL 1(95-96) 1 KL 2 (93-94) 2 KL 3 (92 OG ELDRE) TOTALT 62 STK Stabilt fra 2008 men økende antall i klasse : 18 ASPIRANTER (00-01) 32 REKRUTTER (98-99) 11 KL 1 (96-97) 1 KL 2 (94-95) 2 KL3 (93 OG ELDRE) TOTALT 64 STK 2011: 19 ASPIRANTER (01-03)

14 15 REKRUTTER (99-00) 12 KL 1 (97-98) 5 KL 2 (95-96) 0 KL 3 (94 OG ELDRE) 1 FIG JR TOTALT 52 STK 2012: 34 ASPIRANTER (02-04) 13 REKRUTTER (00-01) 11 KL 1 (98-99) 3 KL 2 (96-97) 1 KL 3 (95 OG ELDRE) 1 FIG SR TOTALT 63 STK Bekymringsfullt bortfall av et stort antall rekrutter fra 2010 til 2011, disse er erstattet av aspiranter i Av de 16 utøverne som er eldre enn rekrutt har Fana, LTI og Sotra 1 gymnast hver, mens BT har 13. Nytt reglement 2 nye stiger utviklet med basis i gamle A-stigen. Nasjonal Basisstige A, B, C, D Til bruk på krets og regionalt plan Nasjonal Turnstige 1-5 Til viderekommende på nasjonalt nivå I tillegg er D-verdier på gamle B-stigen justert ned, slik at denne kan brukes i kombinasjon med de andre. Kan lastes ned gratis på Dommere 3 dommere har vært på dommerseminar med gjennomgang av nytt reglement. Håper å få satt opp nytt kretsdommerkurs i løpet av året. Nye statutter Kretsmesterskap Nye KM-medaljer Gull, Sølv og Bronse Kjøpes av kretsen for Kr 20,-/stk Inkludert er inngravering av årstall på baksiden 1/3 premiering er fjernet helt 1., 2. og 3. plass. RUT RUT-prosjektet (regionale utviklings trapper) er videreført for 2012 av TK NGTF. Målsetting 2 samlinger pr år Prøver å spare husleie ved å kjøre samlinger samtidig som guttene. Info Godt samarbeid med turn menn, prøver å spare kostnader ved å arrangere felles treningssamlinger i

15 2012 Gjennomført vellykket felles romjulsleir og treningssamling i januar. Jobber med årets sommerleir i uke 26. gjøres rimeligere enn i fjor.(ca 1600 kr.) Turn menn v/nina Jakobsen sa at hun har en utfordring når det gjelder dommere. De har omtrent ingen igjen. Hun oppfordret lagene til å sende folk på kurs, når det kommer. De har 22 gutter påmeldt i serien. To lag har rene guttepartier, men disse er foreløpig for unge til å delta i konkurranser. De har hatt en vellykket aspirantsamling. Fremtiden? Flere aspirant-partier i alderen 6-10 år Flere påmeldte aspiranter og rekrutter til serien Et felles rekrutteringsparti for aspiranter med trening i turnkassen og godt kvalifiserte trenere. Et felles lag med utøvere på landslagsnivå i alle aldersgrupper. Rytmisk gymnastikk v/therese Nordli sa at de har over 80 deltakere i seriekonkurransen. På landslagssamlinger (internasjonal og nasjonal klasse) har Hordaland hatt med 8-10 gymnaster. Det er god rekruttering i de aktive klubbene. Pga at trenerkrefter må hentes inn fra andre steder har kostnadene for utøverne (foreldrene) blitt meget høy. Hestad spurte om det ikke er mulig å dele på disse ressursene lagene i mellom. Nordli svarte at det er mulig, men kapasiteten til trenerne er sprengt nå. De jobber med å få til sommerleir sammen med turn. Gneist og Sotra har startet RG partier. Tropp v/mats Thomsen sa at ved samlinger fremover vil de hente trenere utenfra og samlingene vil være både for gymnaster og trenere mai kommer første samling. Det kommer så 2 samlinger til høsten. Her får også rekrutter være med. De vil også ha en samling kun for gutter. Gratis dommersamling er også satt opp. Dette for å dele informasjon samt å øke motivasjonen. Dommere får ofte kjeft og har fått skylden for at arrangementene har gått for tregt. Dette skyldes mangel på dommere samt at flere er nye på dette området. Utvalget vil påse at man ikke forstyrrer/snakker til dommere under konkurransen. De er nå 7 personer i troppsutvalget som ar fordelt arbeidsoppgavene seg i mellom. Dommerlister blir satt opp av utvalget og dommerne må bytte innbyrdes hvis de ikke kan dømme en konkurranse de er satt opp på. De har opprettet Facebook side og vil gjøre utvalget mer synlig. Stevnearrangører 2012 Benedicte Næss fra Tertnes presenterte Aktivitetsdagen i Bergen 28.april. Invitasjon kommer ut i slutten av februar. Hall er i orden og det er forespurt om baner. Anne Sissel Mugaas fra Stord presenterte GIV Barn juni på sommerøya Stord. Hall, skoler, og gressbaner er alt i gangavstand. Vil satse på masse varierte aktiviteter. Påmeldingen vil komme ut så snart som mulig. Forbundsting Tinget går april på Hamar. Thomassen oppfordret alle lag til å sende en representant. Her er det reisefordeling slik at alle betaler det samme uansett hvor i Norge de bor. Påmeldingsfrist er 18. mars.

16 Oppsummering fra områdemøtene lørdag Geir Aase, kr.st sa at det er ønske om distriktskontakter som man hadde tidligere. Det kan bli vanskelig å delta på kretsstyremøter, men videokonferanse kan være en løsning slik at de kan delta på samme måte som lagene nærmere Bergen. Jordal mente at disse personene like godt kunne vært valgt inn i styret eller utvalg. Anne Sissel Mugaas sa at man må tvinge lagene til å komme litt mer på banen / sette krav til dem som er representanter. Sunnhordland ønsker å ha felles møte med lagene i området og kretsrepresentant til stede. Gneist har fått henvendelse fra en cheerleader gruppe om å få delta i turngruppen. Stig Nilssen svarte at cheerleading som konkurransegren ikke kan være en del av turnforbundet, men at turngruppen kan ha aktiviteter som ligner på cheerleading uten konkurranse. Cheerleading går under forbundet til amerikansk fotball. Stevner Thomassen sa Etne har tatt på seg GIV Barn i 2014, men vi mangler fortsatt arrangør til GIV Barn Klubbene vegret seg for å si ja pga. tidligere erfarte problemer med overnatting, men kretsen svarte at de nå vet mer om hva som skal til for å ordne slike problemer og at det ikke bør stå i veien for å melde seg. Når det gjelder voksenturnstevnet i 2013 meldte Salhus interesse og skal hjem å tenke. Arna har 125 års jubileum i 2014 og ønsker å forsøke å arrangere et voksenturnstevne. De lufter det med styret når de kommer hjem. Laksevåg sa at de har lyst å arrangere GIV Barn 2013, og at de skal hjem å høre. Stina Hansen, Gneist sa at evaluering av stevner er viktig for å videreføre erfaringer og kunne gjøre stevnene bedre. Det er kjempe viktig at dette kommer frem og at alle sier det de mener både negativt og positivt. Anlegg Kretsstyrerepresentant Lars Garen har ansvar for utstyr og anlegg i kretsen. Vi ønsker å danne et anleggsutvalg. Marcus Gilmore, Gneist og troppsutvalget har sagt seg villig til å være med. Han har i dag ansvar for utstyret som står på Melkeplassen. Særidretttens rolle anlegg Krav / ønske fra Fylke, Kommune og Idrettspolitisk hold: Kretsen må bli mer politisk engasjert Kartlegge behov Ta stilling til, og være med i prosessen for prioritering Idrettsrådet Bergen (skriv ) Eksisterende anlegg? Prioritering av fremtidige anlegg? Eventuelle måltall og behov? Andre viktige forhold for utvikling av idretten? Deretter presenterer Garen et anleggspolitisk utvalg i HIK, hvor han selv sitter som medlem. HIK har et ønske om at dette utvalget vil bidra til å sette større fokus på anleggssituasjonen i fylket. Særlige oppgaver for et slikt utvalg vil være ifm fordeling av spillemidler i Hordaland. Det vil også være viktig å arbeide for å øke den totale rammen av spillemidler til anlegg i fylket.

17 Tildeling av spillemidler Høringsnotat Innspill til: Bestemmelser om tildeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Møte 14. februar Gjennomgang av høringsnotatet Innspill til dette Regjeringen fordeler årlig 45,5 % av Norsk Tipping sitt overskudd til idrettsformål. Fordelingen av idrettens andel i 2011 var på Mill. Tilskuddssatsene har tilnærmet vært uendret siden Spillemidlene utgjør stadig mindre andel av finansieringen (ca 25 % i 2005) Søknadsmassen øker raskere en overskuddet i Norsk Tipping Anleggskostnadene har øket (27 32 %) Foreslåtte tiltak Den nye Idrettsmeldingen er til behandling i Stortinget. Forslag om å øke fra 45,5 % til 64 % Organisert Idrett den samme posisjonen som i dag? Vil overskuddet til Norsk Tipping øke? NIF Spillemidler min 20 % av anleggskostnadene Øke tilskuddssatsen for følgende: Bad og svømmeanlegg Flerbrukshaller Friidrettsanlegg Is anlegg Tennis anlegg Turnanlegg basishaller (fra 2,5 til 4) Innsigelse HIK: Riktig kostnadsbilde? Er det det riktige kostnadsbildet for realisering av et anlegg som er fremstilt (bygge og driftskostnader). Sammenligning By-By, Tettsted Tettsted Gir et bilde av befolkningstetthet og ikke behov Sammenligner pærer og bananer Stig Nilssen fortalte om den nye hallen i Arendal. Han ga eksempel på anleggsprosess fra A-Å. Man må invitere kjente politikere til for eksempel barneoppvisninger. Vi må vise hva gym og turn er, folk vet ikke helt hva vi driver med. Viktigste sponsor for idretten er kommunene. Hver klubb bør ha en pott for hvert år som settes av til nytt utstyr. Basishall kan brukes av flere, ikke bare gym og turn, så den skal bygges for mange. Thomassen påpekte at veien å gå er å få turnrepresentanter inn i idrettsrådene. Askøy planlegger ny hall. Idrettene har sendt inn sine forslag. Turn får et medlem inn i idrettsrådet nå. Det skal bygges Basishall på Voss for skolen. Det er ikke sagt noe om at det skal turnapparater inn.

18 Thomassen viste til at vi mangler tillitsvalgte medlemmer til utvalgene? Ikke glem dette spør i laget når du kommer hjem, spesielt til utdanning. Noen få klubber har frigjort flere til styre og utvalg, mens andre er helt fraværende. Askøy har det for travelt, nystartet lag og det er de samme som går igjen både i styret og som instruktører. Det ble påpekt at det ikke nødvendigvis er personer fra styret i laget, alle andre medlemmer kan være aktuelle i utvalg. Utdanning trenger hjelp til å arrangere kurs. Anne Sissel Mugaas sa at hun kan stille seg åpen for kretsstyret eller utvalg neste år. Mette Thomassen takket alle for de kom og var delaktig. En spesiell takk til president Stig Nilssen som takker av som president på tinget i april. Voss Referenter: Liv Reidun Botne Benedicte Næss Helge Leknessund Therese Nordli Liv Elsy Helgesen Sandra Holgersen Venke Haavardtun Wenche Hestad Nina Jakobsen Lars Garen Birthe Nielsen Wenche Dahlstrøm Tone Moe

REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13.

REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13. REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til samarbeidsmøtet. Hun uttrykte glede over de fremmøtte, men skulle ønske at langt flere lag

Detaljer

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS.

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. Velkommen Nestleder Mette Thomassen ønsket velkommen til møtet og presenterte seg og kretsstyret og utvalg. Følgende var til stede på møtet: ALVIDRA:

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster.

Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster. REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE I IDRETTENS HUS 15.10.13. Tilstede: Forfall: Frafall: Mette Thomassen, Håkon Johannessen, Therese Nordli, Camilla Clausen, Liv Reidun Botne, Venke Haavardtun, Kari Løtveit, Frode

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS l K R E T S T I N G 18. 19. mars 2011 Quality Hotel Grand, Steinkjer Fredag 18. mars: Lagledermøte for Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 19. mars: Kretsting med program i henhold til kretsens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL 3. 3. 2012 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Velkommen til Molde 11-12 mars 2012. Innhold: Side 2 Innledning side 3 Saksliste side 4-5 Årsrapport

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3a Sak 3b Sak 3c Åpning og hilsningstaler Godkjenning av de fremmøtte representanter Godkjenning

Detaljer

Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden ÅRSBERETNING 2009 1 Årsmøte 2010 Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden 2. Valg av: a. Ordstyrer b. Referent c. 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2013-2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte 2013. 7 Styrets beretning. 8-12 Årsrapporter fra utvalgene GU breidde 2013 13-19 Rytmisk

Detaljer

KRETSTING 28. FEBRUAR 2015 Clarion Hotel Energy - Stavanger

KRETSTING 28. FEBRUAR 2015 Clarion Hotel Energy - Stavanger RGTK KRETSTING 28. FEBRUAR 2015 Clarion Hotel Energy - Stavanger 1 2 INNHOLD ROGALAND GYMNASTIKK - OG TURNKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET 28. FEBRUAR 2015... 5 FORETNINGSORDEN... 6 6. ÅRSRAPPORTER (2013 2014)...

Detaljer

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS RGTK KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus 1 ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS 2 INNHOLD ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET 23. FEBRUAR

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Dag Grindal Reidun Skretting Lone Bruvold Hansen

Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Dag Grindal Reidun Skretting Lone Bruvold Hansen Ullevål stadion 24.01.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.01.11 kl. 15.00 21.00, Ullevål stadion Lørdag 15.01.01 kl. 09.00 11.00, Thon Hotel Opera Søndag 16.01.01 kl. 09.00 13.00, Thon Hotel

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 01.12.14 kl. 09.00 16.30 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 01.12.14 kl. 09.00 16.30 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 01.12.14 kl. 09.00 16.30 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Stein

Detaljer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 19OO I HÅNDVERKERFORENINGENS LOKALER SAKSLISTE: 1. GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 62 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I KRISTIANSAND 4. - 5. MAI 2002 SAKSLISTE

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I KRISTIANSAND 4. - 5. MAI 2002 SAKSLISTE PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I KRISTIANSAND 4. - 5. MAI 2002 SAKSLISTE Sak 1 Åpning og hilsningstaler Sak 2 Godkjenning av de frammøtte representanter Sak 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer