REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13."

Transkript

1 REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til samarbeidsmøtet. Hun uttrykte glede over de fremmøtte, men skulle ønske at langt flere lag kunne se nytten av å være tilstede. Hun presenterte så kretsstyret og utvalgene. Deretter presenterte hun vår fadder fra forbundsstyret, Stig Rønne og ordstyrer for tinget, Oddrun Vabø. Arrangørene for Aktivitetsdagen i Bergen 2012, Tertnes og GIV-Barn, Stord fikk takk og påskjønnelse. Informasjon fra NGTF Stig Rønne presenterte seg. Han er fadder for Hordaland og Finnmark. Han starter med å vise organisasjonskart over Norges Idrettsforbund og deretter Norges Gymnastikk og Turnforbund. Oddrun Vabø spurte om hvem som kan søke fondsmidler og på hvilken måte dette blir kunngjort. Rønne sa at alle kan søke; lag, instruktører osv. Det blir kunngjort på nettsider. NGTS`s verdier er Spennende, Inkluderende, Visjonær og Troverdig. «Det vi ønsker å være = det vi er = det folk tror om oss.» Han snakket så om Norsk tipping / Grasrotandelen. Deretter gikk han gjennom NGTF`s aktivitetsmodell og konseptene våre. Skal man kjøpe materiell går man inn på Det skal være Samlingshelg for unge ledere, år på Lillehammer april VIKTIG å ha med UNGE ledere i verv! Gym X erstatter TURBO god trening og seniortrening. Dette er en felles plattform for all voksen trening. En kan kombinere klubb eller hvilken form for trening det drives, for eksempel GymX Styrke eller GymX Senior. Thomassen håper alle lagene vil ta i bruk GymX begrepet. GymX tilbud til klubbene; gratis utdanning / kurs, ferdige treningsprogrammer med DVD, markedsføringsmateriell; plakater, timeplaner, DM annonser, GymX T-skjorter. Forbundet inviterer til Koreografikurs november i Trondheim. Neste Gym for Life Challenge Norge arrangeres i november Dette er en nasjonal oppvisningskonkurranse for bredde fra 13 år og oppover. Thomassen sa at vi er mektig stolt over våre tropper som har deltatt og gjort det kjempebra i denne konkurransen. Neste arrangør for Eurogym er Sverige, Helsingborg juli 2014.

2 Golden Age Festival arrangers i Toulouse, Frankrike Dette er en festival for dem over 50 år og arrangeres hvert annet år. Gym for Life World Challenge arrangeres juli i Cape Town, Sør-Afrika. 4 norske tropper deltar, hvorav Loddefjord er en av dem. Man kan finne øvelsesbank og info om konseptet rundt breddekonkurranser i klassene Rytmisk Gymnastikk (RG) for alle på nettet. Fra og med 2013 MÅ alle klubber som ønsker å være med i nasjonale konkurranser i turn kvinner og menn stille med en dommer på det nivået de har gymnaster. Dommeren trenger ikke komme fra samme klubb, man kan «låne» fra en annen klubb. Regionsarbeid turn menn har regionsansvarlig i hver region; nord, midt, vest/sør og sør/øst. Det arrangeres 2 samlinger i hver region og en åpen nasjonal testsamling pr. år. Utviklingstrapp Turn menn; - Viktig med basistrening - Det er under utvikling en utviklingstrapp med treningsprogrammer som skal ta hensyn til utøvernes aldersnivå både fysisk og psykisk. - Nivå 2 er i sluttfasen og en del trenere tester det ut. - Informasjon og utrulling av nivå 1 og 2 vil komme tydelig frem gjennom informasjon til kretser og lag. - Det utarbeides både skriftlig materiell, tegninger og film. Vil også komme tilsvarende for turn kvinner. Regionale utviklingstrapper (RUT) er vel etablert i alle regioner. Målet er at NGTF via regionalt samarbeid i kretsene skal arrangere samlinger og kurs for trenere og gymnaster som driver med apparatturn for kvinner. RUT-samlingene blir finansiert av post 3 midler som er øremerket bredde. Gratis klubbutvikling i Ønsker du startmøte i klubben, kontakt kretsen eller NGTF v/ Evensen er utdanningsansvarlig i NGTF. Den nye Trenerløypa ble vedtatt av NIF i januar Nivå 1 trener 1 utdanning er på 45 timer. Denne er klar til høsten. Kjartan Grov, Stord mener det er vanskelig å forholde seg til. Han kan ikke se hvordan han skal få alle sine trenere til å ta trener 1 utdanning. Mette Thomassen viste til langtidsplanen som skal vedtas i morgen der alle hovedtrenere minimum skal ha trener 1 utdannelse. Linda Mikalsen, valgkomiteen ber om at Rønne tar med tilbakemelding om at det bør vises skjønn for dem som ikke kan legge fram trenerbeviset og dermed ikke lenger er «gyldige» trenere, selv om man har vært trener i 30 år. Nina Rasmussen, Salhus sa at de markedsfører laget og instruktørene ved å legge ut på nett at instruktørene har bestått trener 1 kurs.

3 Idrettens basishall 1. Det er en treningshall med fast oppmontert utstyr, samt et stort utvalg av skumapparater. Disse er beregnet som hjelpemidler i basistreningen. Utformingen av hallen må være i tråd med lokale behov. 2. Pr. definisjon er dette en hall med en innredning som gjør at skoler og andre idretter vil kunne benytte hallen til basis-ferdighetstrening - som balanse, koordinasjon, styrke og bevegelighet. 3. Basishallene er primært tenkt som tilbygg ( vegg i vegg ) til eksisterende flerbrukshaller. 4. Størrelsen på en basishall vil være fra 460 kvadratmeter (23x20 meter) og oppover. 5. Alternativt kan basishallen integreres i en flerbrukshall Landsturnstevnet 2013 på Hamar. - Åpent for deltakere fra 13 år. - Egen ungdomsuke fra mandag 24. juni. - Ankomst LT deltakere fra Åpning av stevnet onsdag NM i Troppsgymnastikk, Teamgym, turn kvinner og menn og RG. Fortsatt mulig å melde seg på! Politiattester Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trådte i kraft 1. januar Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen. Se for mer informasjon Det var diskusjon om hvor lenge en politiattest varer. Noen mente at den må fornyes hvert år. Viktig å registrere nye trenere. Foreldre som er med på stevner med overnatting skal også ha attest. Aldersgrense for attest er 16 år. Attesten skal hver og en ta vare på selv. Laget skal bare registrere at de har sett den. Kjartan Grov presiserte at idrettslaget kan ta seg av dette, ikke nødvendigvis turngruppen. Kristin Toftevåg, Åsane hadde spørsmål til de nye lovnormene. Thomassen svarte at det kommer vi tilbake til. Info fra stevnearrangørene Stina Hansen, Gneist sa at de skal arrangere Aktivitetsdag i Sandslihallen lørdag 27. april, fra ca. kl 09. Appell til lagene om å melde på utøvere i alderen 6-9 år. Barna er der, utfordringen er å motivere trenerne til å formidle dette til barna og foreldrene. Det bør lages et informasjonsskriv til foreldrene om hva en aktivitetsdag inneholder. Dette bør arrangørlag sende sammen med innbydelsen. Helga Iren Nessen, Laksevåg sa at de skal arrangere Gymfest i Vest Barn juni. Dette er stevnet for aldersgruppen (13)år. Innbydelsen er sendt ut, og påmeldingsfristen er 12. april. LTI sliter

4 litt med overnattingsplass til alle på en skole. Ny Gymfest i Vest-konkurranse; matte og trampett 2 serier i hvert apparat. Oppvisningsprogrammer: Danseprogram, Lær på stedet dans og turn. Det blir workshop i 4 deler: turn, lufttumbling, trampett og akrobatikk. Stevne T-skjorten skal benyttes på lær på stedet. Monia Grindheim, Etne sa at Gymfest i Vest Ungdom (Hordaland og Rogaland) skal arrangeres i Etne 31.mai-2.juni. Åpen klasse konkurranse på fredags kvelden i følgende klasser, år/ år/ 13-25år. Konkurranser lørdag: trampett/tumbling/frittstående- menn, kvinner, mix. Oppvisningsprogram: Danseprogram forhåndstrent, lær på stedet dagens trend, lær på stedet trampett og nyhet, lær på stedet dagens trend gutter. Aktiviteter: Zumba, karate, klatrevegg og Åpen hall. Ellers så kan det tilbys: kino, god mat, disco og ballbinger. De vil også servere varmt måltid fredags kveld, alle måltidene blir servert i gamle kultursalen. Kretsen vil sette opp fellesreise fra Bergen til Etne. Os står som arrangør av kretsturnstevnet for voksne juni. Valgkomiteen Torhild Jordal, valgkomiteen sa at det er blitt jobbet masse i år. De har hatt gode støttespillere i noen lag, mens andre lag har væt fraværende. De er nesten i havn. Hun er litt usikker på om innstillingen er i tråd med lovverket m.h.t. kjønnskvoteringen. Det er ikke blitt reagert tidligere på hvordan vi har utført valgene. Konkurranseutvalget står ikke på valglisten, men et av kretsstyremedlemmene vil få dette som arbeidsoppgave. Tingsaker Liv Reidun Botne, nestleder gikk gjennom status for Langtidsplanen Har vi nådd målene? Satsningsområder Økt konkurranseaktivitet: TK og TM har i perioden hatt stigende nivå med gode plasseringer nasjonalt, og for TM også internasjonalt, ingen oppgang i antall utøvere RG har hatt gode resultater både nasjonalt og internasjonalt, og god økning i antall utøvere TG har hatt noe synkende nivå, men fortsatt mange utøvere Ingen konkurranser i GH Dommere: Stor mangel på dommere innenfor flere grener, vanskelig å få deltakere på kurs Ungdom: Eget ungdomsstevne i 2011 er gjennomført Trenere: Tilbud om mange kurs, men trenger deltakere for å nå målsetningene Kretsen har bevilget betydelig flere midler til dommere, instruktører og utøvere i perioden. Organisasjon / økonomi Medlemsutvikling: Pr Pr Lag: 55 Lag: 52 Medl.: Medl.: Oppgang på 84 medlemmer

5 Økonomi: Hittil relativt sikker og stabil økonomi. Økonomistyringen er god regnskap viser overskudd de siste årene mot budsjettert underskudd Markedsføring og kommunikasjon Status: - Egen markedsføringsansvarlig i styret - Ønsker ikke å jobbe direkte mot egne sponsorer, men hjelpe klubbene i sin markedsføring Inkludering Status: - Utnevnt inkluderingsansvarlig i kretsstyret - 1 lag i kretsen med eget tilbud til funksjonshemmede Thomassen sa at vi mangler 3 personer til neste periodes valgkomite. Hun ba om at lagene finner disse personene i sine rekker. Utvalgene orienterer Cecilie Telle, utd.utv. sa at det er satt opp mange kurs fremover og viste oversikten. Dato for Kurshelgene: Kurshelg Bergen : august Kurshelg Stord: 31.august 1.september Ny trenerløype skal innføres fra høsten En felles trener 1 utdanning for hele NGTF uansett hvilke aktivitet eller aldersgruppe en er trener for. Spesialisering i de ulike grenene eller i bredde skjer på trener 2 utdanning. Ny trener 1 utdanning er på 45 timer (gammel trener 1 utdanning bestod av 36 timer basisdel og 24 timer spesiell del). Den nye trenerutdanningen har ikke en basisdel og en spesiell del, men teori og praksis er integrert med hverandre. Ny GymX instruktørutdanning for voksne. Kurslærerkurs til ny trenerløype satt opp i mai. Kurslærerkurs GymX instruktører satt opp i mars. Utdanning vil prøve å få lagt kursinnbydelsene ut på FaceBook. Distriktslagene må få kurs i nærområdet, spesielt trener 1 kurs. Moe, admin. håper at flere vil delta på kretsdommerkurset i tropp kommende helg. RG v/therese Nordli sa at RG har økt veldig de siste årene. Ca 80 gymnaster i dag. 10 jenter stiller i internasjonale klasser. RG-utvalget arrangerer seriekonkurranser og KM. BT er arrangør av en internasjonal vennskapskonkurranse. Viktig å få se gymnaster på høyt nivå (utenlandske). Utvalget forsøker å få i gang sommerleir i år.

6 Bergens TF, Fana og Laksevåg er klubbene som har drevet med RG. Laksevåg la ned sin RG-gruppe 1/1-13. Nå er Gneist og Kvam kommet med. Turn menn v/liv Reidun Botne Det har de siste årene vært en storstilt satsning på turn menn i hele Norge. * Hordaland har flere gutter på landslagsnivå * Det er 5 klubber i Hordaland som driver med apparat-turn for gutter. * Det arrangeres treningssamlinger i Kretsen med godt kvalifiserte trenere, som hentes fra hele landet. * Fokus på samlingene blir lagt opp etter gymnastenes nivå og treneres ønsker. * Sommerleir og Romjuls-leir er to populære treningsleirer hvor treningsutbytte og det sosiale samholdet betyr mye. * Her er nedre aldersgrense satt til 10 år. * Vi har egne samlinger for aspiranter. * Dette har vist seg å være veldig positivt både for gymnaster og de trenere som stiller som instruktører. * Utfordringer er treningsmengde og at det må være endel lek innimellom øktene. * Vi har denne våren rekordpåmelding til serien hele 51 gutter er påmeldt. * DOMMERE enhver konkurranse skal bedømmes av kvalifiserte dommere. I Hordaland er det svært få dommere, selv om hver klubb skal ha egne dommere. * Oppfordrer alle til å gå tilbake til egen klubb og få tak i kandidater til å ta dommerkurs. Turn kvinner v/helge Leknessund viste status: ASPIRANTER (01-03) 23 REKRUTTER (99-00) 6 KL 1 (97-98) 4 KL 2 (95-96) 1 KL 3 (94 OG ELDRE) 3 FIG JR 3 FIG SR TOTALT 71 STK Av 17 utøvere eldre enn rekrutt går 12 stk i en klubb. LTI 8 Fana 19 Sotra 18 BT 26 Mulige årsaker: Manglende kontinuitet på klubb og trenersiden Manglende kompetanse på trenere Minkende størrelse på gruppene begrenser mulighet til å mobilisere ressurser og aktivitet Kompetansen bygges ned, ikke opp. De kommer til å fortsette med å sette opp konkurranser i ferier. Det er ikke til å unngå. Dommere 3 dommere har vært på forbundsdommer kurs 1-3/2-13.

7 Vi har ikke klart å få tak i kurslærer til å holde kretsdommerkurs før første seriekonkurranse. Kurs kommer snart, alle klubber plikter å ha dommere iht det nivå de konkurrerer på. Han viste de nye KM-medaljene. RUT RUT-prosjektet (regionale utviklings trapper) er videreført for 2013 av TK NGTF. - Målsetting 2 samlinger pr år - Prøver å spare husleie ved å kjøre samlinger samtidig som guttene. Info - Godt samarbeid med turn menn, har spart en god del ved å arrangere felles samlinger i Gjennomført vellykket felles sommerleir, romjulsleir og 3 helgesamlinger. - Har gjennomført 2 helgesamlinger i Håper at flere konkurransegrener vil være med å lage sommerleir på Slettebakken med høy treningsmessig og sosial kvalitet. Breddeutvalget (BU) Wenche Hestad er leder for utvalget. Sandra Holgersen, leder for BU-barn sa at hun er kontaktperson for Aktivitetsdagen på Sandsli. BU ønsker å diskutere Aktivitetsdag i Sunnhordland senere i dag. Hun er også ansvarlig for Gymfest i Vest Barn som Nessen presenterte tidligere i dag. Birthe Nielsen, leder for BU-ungdom sa at vi hadde fått en fin presentasjon fra Etne om GIVU. Neste år er Rogaland arrangør. Hun sa videre at de nettopp har hatt Saltodag. Den ble bare en dag pga liten påmelding. Er ikke dette interessant for klubbene? Saltohelgen ble også avlyst. Er ikke dette noe å satse på? Etne deltar ikke for det blir for dyrt med alt gymnastene skal delta på. Benedicte Næss, kr.st. ville vite om lagene lar tilbudet bare gå til Saltoparti eller om andre partier også får tilbudet. Kjartan Grov sa at ungdommen er veldig opptatt blir for mye å være med på. Wenche Hestad sa at det blir ingen konkurranse i Gym for Life Norge i -13. Det blir en vanlig konkurranse uten uttak under Landsturnstevnet. Hun er kry av troppene våre som har deltatt på landsplan. Sotra og Loddefjord gjør det veldig bra. Sotra fikk hedersprisen i fjor. Det blir Gym for Life Hordaland i Grieghallen med Loddefjord som arrangør. Kretsturnstevne på Os er i rute. Innbydelsen er ikke sendt ut. Vi satser på kretsoppvisning i år og regner med ca. 200 gymnaster på troppen. Til Landsturnstevnet på Hamar regner vi med å bli ca. 180 deltakere på kretstroppen. Gymnaestradaen 2015 skal være i Helsingfors.

8 Tropp v/mats Thomsen sa at han går av som leder og overlater roret til Stine Bø. Thomsen vil fortsette som nestleder og blir utvalgets ansikt utad og kommer til å delta på slike møter. De er 7 medlemmer i utvalget som har fordelt arbeidsoppgavene. De møtes stort sett en gang i måneden. De hadde 2 samlinger i fjor, en junior-seniorsamling og en guttesamling. I år vil de ha 4 samlinger. Rekruttsamling , her er invitasjonen sendt ut. Det blir Jr.-sen-samling Her er det ikke sendt ut innbydelse enda. Sotra påpekte at man bør unngå konfirmasjonshelger. Moe sa at det er vanskelig å få haller i høysesongen. Stina Hansen sa at det gjerne er muligheter i den nye hallen på Sandsli. Alle som melder på til samlinger må ha med min. 1 trener med pr. 10 gymnaster. Det er pålagt. Troppsutvalget vil utvikle kurspakke til klubbene, f.eks. basispakke i tumbling, trampett, flikk flakk osv. De kommer på treninger. Basis mangler i kretsen. Det er viktig. Du finner troppsutvalget i Hordaland på Facebook. Team Norge er en ny satsning innen tropp. Man prøver å samle lagene til et nasjonalt landslag til nordisk mesterskap. Første treningssamling blir i april. Dette er satt i gang av Holmen og Stag. Thomsen oppfordret lagene til å sende gymnaster der. Det ble også vist til toppidrettslinjen i Teamgym på Haugesund gymnas. Gruppermøter Følgende gruppeinndeling var gjort: 1. Stord, Etne og Odda 2. Salhus, Åsane og Tertnes 3. BT, Askøy, LTI, Vadmyra, Kjøkkelvik, Gneist og Sotra Gruppebesvarelser Gruppe 1: Stevner Aktivitetsdag; Lagene har unge trenere, vanskelig med reiser. Konklusjon Etne har eget arrangement og vil invitere resten av Sunnhordland til dette. Trenerutvikling og dommere i lagene Stord har en dommer turn menn. Trenerutvikling - kurs MÅ arrangeres lokalt, noe som krever godt samarbeid mellom lagene i regionen. MySoft Etne har eget system i hele idrettslaget. Stord setter i gang snarest og har «solgt» programmet til resten av laget. Ellers positive til denne «samlingen» av info i en database.

9 Gruppe 2 Stevner Gymfest i Vest 2015 Tertnes Aktivitetsdag 2016 Tertnes Åpen klasse 2015 Åsane MySoft Åsane er pilot. Salhus er i gang, vil bruke det fra høsten. Dommere tropp Tertnes har en forbundsdommer og 2 påmeldte til kretsdommerkurset. Salhus har en internasjonal dommer, en kretsdommer og en påmeldt til kurset. Åsane har en påmeldt til kurset. Trenerutdanning Veldig bra alle får tilbud. Gruppe 3 MySoft Hvordan er Mysoft i forhold til Idrettsforbundets system? Hvordan få startfasen lettere, flere lag som ikke har skjønt hvordan de skal gjøre det i begynnelsen. Kontingent? Hvordan blir det med kontingent og treningsavgift? Stevner Aktivitetsdag 2015 Sotra Gymfest i Vest B 2016 Sotra Gym for Life H 2015 Sotra Det var diskusjon om dårlige stevner. Salto Ikke så mange av lagene som har aldersgruppen Ønske om å få flytte alderen ned til 10 år. Da kan de ha Saltohelg. Utdanning av dommere Hvem skal vi sende? - Trenere skal trene utøverne - Utøvere skal være utøver - Foresatte kan ikke, stiller ikke opp Diskusjon om forskjellen mellom kretsdommer og forbundsdommer. BT har en dommer som kan holde kurs. Skal vi tilby dommerkurs til de utøverne som slutter? Plenum Etter gruppemøtene har følgende meldt seg som arrangør til arrangement: Tertnes GIV barn 2015 Tertnes Aktivitetsdag 2016

10 Åsane Åpen Klasse 2016 Sotra Aktivitetsdag barn 2015 Sotra GIV barn 2016 Sotra Åpen klasse 2015 Wenche Hestad håper Arna og/eller Øystese kan påta seg kretsturnstevnet. Etne tar aktivitetsdagen i Sunnhordland 2013 Mette Thomassen informerte at forslag må være levert skriftlig før dagsorden blir godkjent på tinget i morgen. Thomassen ga så en kort gjennomgang av regnskap 2011 og 2012 og budsjett 2013 og Styret har forslag om å sette av kr fra overskuddet i 2011 og 2012 til seniorsatsning konkurransegrenene. I etterkant av dette er det kommet søknad fra Turnkassestyret om støtte til nytt ventilasjonsanlegg i Turnkassen. Styret foreslår derfor at ytterligere kr av overskuddet settes av til det. Hvis dette blir godkjent, vil balansen endres. Dette vil vi i tilfelle få med i protokollen fra tinget. Innspill fra Stord om at de også står ovenfor store investeringer i egen hall, vil dette støttes? Thomassen sa at kretsen er en stor leieaktør i Turnkassen, og føler at det er rimelig å støtte dette strengt nødvendige tiltaket. Andre tilsvarende søknader vil bli vurdert på lik linje. Det var spørsmål rundt seniorsatsning og hvordan disse midlene skal brukes. Det vil bli laget retningslinjer for bruk. Det er kommet et forslag til person i valgkomiteen, men vi mangler fortsatt 2 navn. Mysoft tatt i bruk av BT, Norrøna og Åsane. Det må skilles mellom medlemskontingent og treningsavgift. Utfordring dersom en går på flere partier, en må da redigere manuelt. Alle klubber må ta Mysoft i bruk innen utgangen av Moe delte ut ny brukerveiledning. Åsane har problemer med banken for å få OCR. De ble oppfordret til å ta det opp med banken. Etne har utfordringer siden de er fleridrettslag og hovedlaget ikke ønsker å skifte system. Turngruppen må likevel ta i bruk Mysoft. Det er bestemt på forbundsting. Thomassen oppfordret lagene til å prøve å selge Mysoft inn i sine fleridrettslag. De lag som er bundet av avtaler kan bruke disse ut avtaleperioden. Oddrun Vabø påpekte at turngrupper i fleridrettslag som ikke er selvstendige, juridiske enheter, muligens ikke kan pålegges å bruke Mysoft. Dette må evt. tas tilbake til forbundet. Stord Referenter: Birthe K. Nielsen Therese Nordli Liv Reidun Botne Benedicte K. Næss Wenche Hestad Linda Mikalsen Helge Leknessund Tone Moe

PROTOKOLL FRA DET 84. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ VOSS 08.03.2015.

PROTOKOLL FRA DET 84. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ VOSS 08.03.2015. PROTOKOLL FRA DET 84. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ VOSS 08.03.2015. Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av fullmakter 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

PROTOKOLL FRA DET 85. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ STORD

PROTOKOLL FRA DET 85. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ STORD PROTOKOLL FRA DET 85. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ STORD 12.03.17. Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av fullmakter 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Referat fra kort samarbeidsmøte i Idrettens Hus 27.10.12.

Referat fra kort samarbeidsmøte i Idrettens Hus 27.10.12. Referat fra kort samarbeidsmøte i Idrettens Hus 27.10.12. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket alle velkommen. Deretter presenterte hun representanter fra styre og utvalg. Tone Moe foretok navneopprop.

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE 07.03.15 PÅ VOSS.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE 07.03.15 PÅ VOSS. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE 07.03.15 PÅ VOSS. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til møtet. Hun sa at NGTF har 125 års jubileum i år og viste flashmoben med Marit Hagen Halvorsen

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede punkter... 1 2.1.1 Visjon og virksomhetside... 1 2.1.2 Verdier STGTK... 1 3

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2017-1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del III... 4 4. Prioriterte

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2017 2018 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2017-2020 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets 2017-2019. Marthe Folstad MAINTECH AS Idretts Hus, Ingvald Ystgaards vei 3A. 7074 TRONDHEIM Bankonto:4358 14 29968. Organisasjonsnummer: 976 759

Detaljer

Programmet starter fredag kl.17:30 og slutter søndag kl.1600. Konkurranser fredag i Sotra Arena: -Åpen klasse Dans 13-16 år / 16-18 år / 13 år +

Programmet starter fredag kl.17:30 og slutter søndag kl.1600. Konkurranser fredag i Sotra Arena: -Åpen klasse Dans 13-16 år / 16-18 år / 13 år + Sotra Turn & IL og Hordaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom på Sotra 12.-14. juni 2015 For deltakere født i 2002 eller tidligere. Programmet

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS.

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. Velkommen Nestleder Mette Thomassen ønsket velkommen til møtet og presenterte seg og kretsstyret og utvalg. Følgende var til stede på møtet: ALVIDRA:

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag S T salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan høst 2012 Oppstart 3. september www.salhusturn.no Støtt oss med din Grasrotandel! BARN ungdomstrinnet Salhus 17.00 18.00 17.00 18.00 Mandag Tirsdag

Detaljer

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 15.-17. juni 2012 Konkurranser fredag i Turnhallen: -Åpen

Detaljer

LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets

LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets 2017-2019 Langtidsplan for Møre og Romsdal gymnastikk -og turnkrets 2017-2018 Innholdsfortegnelse 1. Innledning. Møre og Romsdal Gymnastikk og turnkrets

Detaljer

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 18.-19.02.12.

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 18.-19.02.12. REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 18.-19.02.12. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til samarbeidsmøtet og viste hjemmesidene våre og link til facebook og oppfordret folk til å bli venner.

Detaljer

12-14 JUNI 2015 SOTRA ARENA

12-14 JUNI 2015 SOTRA ARENA 12-14 JUNI 2015 SOTRA ARENA Sotra Turn vil ønske turnere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom 2015. Vi regner med at det kommer ca 400 deltakere inkl. ledere og ca 80-100 av deltakerne vil være fra vårt

Detaljer

ÅRSBERETNING Vivian Fosse, turn sin repr. i alliansestyret

ÅRSBERETNING Vivian Fosse, turn sin repr. i alliansestyret ÅRSBERETNING 2015, side 1 av 3 ÅRSBERETNING 2015 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: : Anne Marie Tysseland Astrid Marie Rødseth Astrid Alræk Vivian Fosse, turn sin repr. i alliansestyret

Detaljer

Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster.

Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster. REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE I IDRETTENS HUS 15.10.13. Tilstede: Forfall: Frafall: Mette Thomassen, Håkon Johannessen, Therese Nordli, Camilla Clausen, Liv Reidun Botne, Venke Haavardtun, Kari Løtveit, Frode

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets. Revidert av kretstinget 2017.

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets. Revidert av kretstinget 2017. Langtidsplan Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2020 Revidert av kretstinget 2017. 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé...3 3. Verdier...3

Detaljer

Programmet starter fredag kl.1800 og slutter søndag kl.1600

Programmet starter fredag kl.1800 og slutter søndag kl.1600 Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 20.-22. juni 2014 Programmet starter fredag kl.1800 og slutter

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag S T salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan høst 2011 Støtt oss med din Grasrotandel! www.salhusturn.no Gymlek m/foreldre Timens struktur: Det er felles samling ved oppstart og en felles avslutning

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan vår 2012 Støtt oss med din Grasrotandel! www.salhusturn.no Gymlek m/foreldre Timens struktur: Det er felles samling ved oppstart og en felles avslutning

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.17 kl. 10.00 19.00 Ullevål stadion, Møterom US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO)

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk og turnkrets inviterer til: Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 For trenere for barn og ungdom Vi i Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk- og turnkrets ønsker

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Arrangør må få tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet.

Arrangør må få tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet. RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST UNGDOM 13 18 ÅR (25 ÅR) SAMARBEID MELLOM KRETSENE I HORDALAND OG ROGALAND Stevnene tildeles etter søknad fra

Detaljer

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00.

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Referat Styremøte 29-30.august 2015 Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Rapporter Regnskap. Regnskap pr. 31.juni d.å. Gjennomgått. Fadderordning: Lisa og Kathrine

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot års perspektiv mot Norges Gymnastikk og Turnforbund. Revidert av forbundstinget 2014.

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot års perspektiv mot Norges Gymnastikk og Turnforbund. Revidert av forbundstinget 2014. Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016 Revidert av forbundstinget 2014. INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon

Detaljer

LANGTIDSPLAN. Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets

LANGTIDSPLAN. Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets LANGTIDSPLAN Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets 2016-2024 STATUS samt forslag til endring/tilføying kretsting 2017 INNHOLD 1. Innledning side 3 Del I, OVERORDNEDE PUNKTER 2. Visjon og virksomhetside side

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

Arrangør får tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet.

Arrangør får tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet. RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST UNGDOM 13 18 ÅR (25 År) SAMARBEID MELLOM KRETSENE I HORDALAND OG ROGALAND Stevnene tildeles etter søknad fra

Detaljer

TURN KVINNER TURN MENN TROPPSGYMNASTIKK SHOWDANS

TURN KVINNER TURN MENN TROPPSGYMNASTIKK SHOWDANS VELKOMMEN TIL TURNFEST 25. 26. MAI 2013 TURN KVINNER TURN MENN TROPPSGYMNASTIKK SHOWDANS Vi inviterer til TURNFEST! Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets turnhappening for barn og unge. 2 flotte

Detaljer

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Rogaland gymnastikk og turnkrets Hordaland gymnastikk og turnkrets Revidert februar 2011 1 Innholdsfortegnelse: 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa

Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa Revidert: 15. juni 2014 Bakgrunn Den 20. januar 2011 vedtok styret i Norges Idrettsforbund (NIF) et felles rammeverk for den nye trenerutdanningen Trenerløypa

Detaljer

Handlingsplan for Snøgg Turn

Handlingsplan for Snøgg Turn Handlingsplan for 016-2019 Snøgg Turn Handlingsplan 2016-2019 09.05.17 Notodden Idrettshall,Telemark 3679 TELEFON WEB 934 95 010 Snoggturn.no Innholdsfortegnelse Visjon:... 3 Virksomhetside:... 3 Overordnede

Detaljer

GYMFEST I VEST UNGDOM IL GNEIST 3. 5. JUNI 2016

GYMFEST I VEST UNGDOM IL GNEIST 3. 5. JUNI 2016 Turngruppen i IL Gneist og Hordaland Gymnastikk og Turnkrets vil med dette invitere til «Gymfest i Vest Ungdom» på Sandsli 3. - 5. juni 2016. Konkurranser fredag i Sandslihallen: Åpen klasse: 13-16 år/

Detaljer

RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST BARN ÅR (13ÅR).

RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST BARN ÅR (13ÅR). RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST BARN 10-12 ÅR (13ÅR). Stevnene tildeles etter søknad fra lagene på kretsens ting/samarbeidsmøter to 2 år før

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings barn- og ungdomspartier Foreldre og barn 1 4 år Aktiviteten for foreldre og barn er tilrettelagt for barn i alderen 1-4 år, men en forutsetning at barna

Detaljer

RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST BARN ÅR (13ÅR).

RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST BARN ÅR (13ÅR). RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST BARN 11-12 ÅR (13ÅR). Stevnene tildeles etter søknad fra lagene på kretsens ting/samarbeidsmøter to 2 år før

Detaljer

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO!

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! 2015 MIF TURN Turngruppa er en del av Mjøndalen Idrettsforening. Vi holder til på Turnloftet i Ryghgata i Mjøndalen. Vi drømmer om og jobber målretta for en ny turnhall

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

Årsrapport fra Turngruppen, Salhus Turn & Idrettslag

Årsrapport fra Turngruppen, Salhus Turn & Idrettslag 2015 Årsrapport fra Turngruppen, Salhus Turn & Idrettslag DEL 2 Morten Holm Turngruppen 31.12.2015 1 EGNE ARRANGEMENT I 2015: Salto dag Åsanehallen 21. mars. Dette var «prosjektoppgaven» for våre to «unge

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Åpning: Leder Berit Romsdal ønsker velkommen og åpner tinget. Finnmark Gymnastikkog Turnkrets 1. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjente stemmeberettigede

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

JUBILEUMSFESTIVAL 2015

JUBILEUMSFESTIVAL 2015 Invitasjon JUBILEUMSFESTIVAL 2015 NGTF 125 år Stokke IL Turn inviterer til Gymnastikkfestival i Larvik lørdag 25. og søndag 26. april 2015 Det blir spenstig, spennende og kjempegøy! 1 Hei alle turnvenner!

Detaljer

Infoskriv TKRG nr

Infoskriv TKRG nr Søknadsfrister 2018 Hovedsøknadsfristen til TKRG for 2018 er 20.januar. Dette gjelder: Søknad om å arrangere åpne treningssamlinger. Søknad om midler til utvikling. Det kan i disse søknadene kun søkes

Detaljer

TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK

TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK VELKOMMEN TIL TURNFEST 30.APRIL-1. MAI 2016 TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK Vi inviterer til TURNFEST! Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets turnhappening for barn og unge.

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR OSLO TURNFORENING

STRATEGISK PLAN FOR OSLO TURNFORENING STRATEGISK PLAN FOR OSLO TURNFORENING 2016-2020 VISJON Oslos sprekeste Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsidéen. VIRKSOMHETSIDÉ

Detaljer

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang.

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang. Utvalget for Gymnastikk- og Bredde Retningslinjer for barnekretsturnstevner (revidert 18.09.13) Lagenes ansvar 1. Innen 15.04 sende påmeldingsskjemaene med navneliste, oppvisningsformer, behov for materiell

Detaljer

Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte

Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte Åpning Trond åpnet møte, kl. 2100, med å ønske alle velkommen! Fremmøtte: Trond Evertsen, Tora Sundelin, Hilde Berglund

Detaljer

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk 2017 Revidert august 2017 1. Innledning Denne veiviseren er for lag som ønsker å søke om å få være med på rulleringsliste for arrangering av kretsmesterskap

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Konkurranseavdelingen Turn Kvinner og Turn Menn er to av konkurransegrenene i Oslo Turnforening sin konkurranseavdeling.

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan vår 2013 Oppstart UKE 2 www.salhusturn.no Støtt oss med din Grasrotandel! BARN ungdomstrinnet Salhus 17.00 18.00 17.00 18.00 Mandag Tirsdag Onsdag Gymlek

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

INVITASJON KOREOGRAFIKURS

INVITASJON KOREOGRAFIKURS Norges Gymnastikk- og Turnforbund INVITASJON KOREOGRAFIKURS 5. november i Oslo Kurset skal gi inspirasjon og kunnskap slik at man kan videreutvikle seg som koreograf/instruktør. Deltakere vil få en grundig

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte i NGTK mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø

Referat fra kretsstyremøte i NGTK mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø Referat fra kretsstyremøte i NGTK 29. - 30. mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø Tilstede fra styret Mats Celius Oshaug Cato Fredriksen (til lørdag 09:45) Mia Eilerine

Detaljer

3. Valg av musikk er opp til hver klubb, men lengden på musikken må overholdes.

3. Valg av musikk er opp til hver klubb, men lengden på musikken må overholdes. Utvalget for Gymnastikk- og Bredde Retningslinjer for barnekretsturnstevner Generell info 1. Arrangerende forening sender ut til klubbene en invitasjon med påmeldingsskjema samt behov for materiell til

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 14. mars 2016. Folkets Hus kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 14. mars 2016. Folkets Hus kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 14. mars 2016 Folkets Hus kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering 1.1. Opptak av navnefortegnelse. 1.2. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. 1.3. Valg av møteleder. 1.4. Valg

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til:

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: MØTEREFERAT Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Deltakere: Marie Moltubakk Siw Irene Nyhuus Eva Ystborg Kristine Horni Liv Marie Simensveen Kaia Dehli

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

SOTRA ARENA mai 2016

SOTRA ARENA mai 2016 SOTRA ARENA 27.-29. mai 2016 Sotra Turn vil ønske turnere og dansere velkommen til Gymfest i Vest Barn 2016. Det er påmeldt ca 500 deltakere inkl. ledere. Ca 70 av disse vil være fra vårt eget lag. På

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Langtidsplan. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2016-2024

Langtidsplan. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2016-2024 Langtidsplan Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2016-2024 1 INNHOLD 1. Innledning side 3 Del I, OVERORDNEDE PUNKTER 2. Visjon og virksomhetside side 3 3. Verdier side 3 DEL II, PERSPEKTIV MOT 2024 4. Prioriterte

Detaljer

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet.

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Partiene Generelt: 1 treningstime = ca. 1 semester = Halvår Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Foreldre og Barn Aldersgruppe 2 3

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

17. og 18. august 2013 i Bergen

17. og 18. august 2013 i Bergen Norges Gymnastikk- og Turnforbund og Utdanningsutvalget, Hordaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker: Velkommen til kurshelg 17. og 18. august 2013 i Bergen STED: Haukelandshallen, sal 2 og 3. TIDSPUNKT:

Detaljer

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Disse retningslinjene er kun gjeldene for Rogaland, ved nasjonale konkurranser må NGTF sine retningslinjer brukes. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ved

Detaljer

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene?

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? - Vinn-vinn for alle parter Alle friidrettsklubber og fleridrettslag i Norge har fått tilbud om å arrangere DNB Idrettsleker. Mange kjenner tilbudet

Detaljer

Årsberetning 2015 for DFI TURN

Årsberetning 2015 for DFI TURN Årsberetning 2015 for DFI TURN Utarbeidet dato: januar 2016 Side 1 av 4 1. Visjon for gruppen DFI turn skal tilrettelegge for ulike aktiviteter innenfor gymnastikk og turn. Gjennom gode aktivitetstilbud

Detaljer

Årsrapport for apparat turn 2010

Årsrapport for apparat turn 2010 Årsrapport for apparat turn 2010 Det er fremdeles kun Grimstad Turn og IF som driver aktivt med apparat turn i vår krets. Apparat turn gruppen har dette året bestått av 16 jenter fra 10 16 år og 6-10 aspiranter

Detaljer

INVITASJON TIL BARNETURNSTEVNET KRISTIANSAND 6. OG 7. MAI 2017

INVITASJON TIL BARNETURNSTEVNET KRISTIANSAND 6. OG 7. MAI 2017 INVITASJON TIL BARNETURNSTEVNET KRISTIANSAND 6. OG 7. MAI 2017 Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Arrangør: KRISTIANSANDS TURNFORENING 1 Til foreninger i Vest-Agder Gymnastikk og Turnkrets Velkommen til

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014 YNGRE JUNIOR 2015 Redskap i Twenty-four cup for yngre junior 2015 er: Nivå 3: Nivå 4: Yngre junior 2-kamp : Tau og Køller i alle konkurranser

Detaljer

Retningslinjer. Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale. Turn Kvinner og Turn Menn

Retningslinjer. Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale. Turn Kvinner og Turn Menn Retningslinjer Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale Turn Kvinner og Turn Menn Versjon juni 2017 INNHOLD 1 Kretser... 3 2 Arrangører... 3 3b Aldersbestemmelser Regionsfinalen mangekamp og Regionsfinalen

Detaljer

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Gjøvik. Robinson Scandinavia, Ibsengt. 7 Tid: Tirsdag 2. september kl. 18:00 21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og kretskonsulent.

Detaljer

INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM

INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM Infoskriv nr.2 januar 2015 Vi er kommet et lite stykke inn i 2015 og derfor også et stykke inn i ny komité periode.

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

I 2009 ble World Gym for Life Challenge arrangert i Dornbirn, Østerrike, mens den i 2013 ble arrangert i Cape Town, Sør-Afrika.

I 2009 ble World Gym for Life Challenge arrangert i Dornbirn, Østerrike, mens den i 2013 ble arrangert i Cape Town, Sør-Afrika. INVITASJON MED DIFFERENSIERTE PRISER PR. 12.10.16 Lag som allerede har meldt seg på kan korrigere sine ønsker om overnatting og bespisning gjennom den detaljerte påmeldingen pr. 20.12.16. Norges Gymnastikk-

Detaljer

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge Postboks 181, 8503 Narvik Til: Kretsledere/kretsansatte Lag og foreninger i Nordland, Troms og Finnmark turnkrets. Mesterskap for apparatturn i

Detaljer

Kom... Drill. med. oss SANDNES SPORTSDRILLKLUBB. Informasjonsbrosjyre. Rev- april Foto: A Ommundsen

Kom... Drill. med. oss SANDNES SPORTSDRILLKLUBB. Informasjonsbrosjyre. Rev- april Foto: A Ommundsen Kom... Drill med oss Informasjonsbrosjyre Rev- april 2014 Om brosjyren Medlemmene i Sandnes Sportsdrillklubb har et ønske om å spre informasjon om klubb og sportsdrill. Vi har laget denne brosjyren for

Detaljer

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets Idrettens Hus Trondheim, Postboks 9465 - Sluppen, 7495 Trondheim. Org nr: 997 378 725 Bankkonto: 7435.05.04560 Leder Liv Lia Pedersen, Milnveien 28 a, 6512 Kristiansund,

Detaljer