REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13."

Transkript

1 REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til samarbeidsmøtet. Hun uttrykte glede over de fremmøtte, men skulle ønske at langt flere lag kunne se nytten av å være tilstede. Hun presenterte så kretsstyret og utvalgene. Deretter presenterte hun vår fadder fra forbundsstyret, Stig Rønne og ordstyrer for tinget, Oddrun Vabø. Arrangørene for Aktivitetsdagen i Bergen 2012, Tertnes og GIV-Barn, Stord fikk takk og påskjønnelse. Informasjon fra NGTF Stig Rønne presenterte seg. Han er fadder for Hordaland og Finnmark. Han starter med å vise organisasjonskart over Norges Idrettsforbund og deretter Norges Gymnastikk og Turnforbund. Oddrun Vabø spurte om hvem som kan søke fondsmidler og på hvilken måte dette blir kunngjort. Rønne sa at alle kan søke; lag, instruktører osv. Det blir kunngjort på nettsider. NGTS`s verdier er Spennende, Inkluderende, Visjonær og Troverdig. «Det vi ønsker å være = det vi er = det folk tror om oss.» Han snakket så om Norsk tipping / Grasrotandelen. Deretter gikk han gjennom NGTF`s aktivitetsmodell og konseptene våre. Skal man kjøpe materiell går man inn på Det skal være Samlingshelg for unge ledere, år på Lillehammer april VIKTIG å ha med UNGE ledere i verv! Gym X erstatter TURBO god trening og seniortrening. Dette er en felles plattform for all voksen trening. En kan kombinere klubb eller hvilken form for trening det drives, for eksempel GymX Styrke eller GymX Senior. Thomassen håper alle lagene vil ta i bruk GymX begrepet. GymX tilbud til klubbene; gratis utdanning / kurs, ferdige treningsprogrammer med DVD, markedsføringsmateriell; plakater, timeplaner, DM annonser, GymX T-skjorter. Forbundet inviterer til Koreografikurs november i Trondheim. Neste Gym for Life Challenge Norge arrangeres i november Dette er en nasjonal oppvisningskonkurranse for bredde fra 13 år og oppover. Thomassen sa at vi er mektig stolt over våre tropper som har deltatt og gjort det kjempebra i denne konkurransen. Neste arrangør for Eurogym er Sverige, Helsingborg juli 2014.

2 Golden Age Festival arrangers i Toulouse, Frankrike Dette er en festival for dem over 50 år og arrangeres hvert annet år. Gym for Life World Challenge arrangeres juli i Cape Town, Sør-Afrika. 4 norske tropper deltar, hvorav Loddefjord er en av dem. Man kan finne øvelsesbank og info om konseptet rundt breddekonkurranser i klassene Rytmisk Gymnastikk (RG) for alle på nettet. Fra og med 2013 MÅ alle klubber som ønsker å være med i nasjonale konkurranser i turn kvinner og menn stille med en dommer på det nivået de har gymnaster. Dommeren trenger ikke komme fra samme klubb, man kan «låne» fra en annen klubb. Regionsarbeid turn menn har regionsansvarlig i hver region; nord, midt, vest/sør og sør/øst. Det arrangeres 2 samlinger i hver region og en åpen nasjonal testsamling pr. år. Utviklingstrapp Turn menn; - Viktig med basistrening - Det er under utvikling en utviklingstrapp med treningsprogrammer som skal ta hensyn til utøvernes aldersnivå både fysisk og psykisk. - Nivå 2 er i sluttfasen og en del trenere tester det ut. - Informasjon og utrulling av nivå 1 og 2 vil komme tydelig frem gjennom informasjon til kretser og lag. - Det utarbeides både skriftlig materiell, tegninger og film. Vil også komme tilsvarende for turn kvinner. Regionale utviklingstrapper (RUT) er vel etablert i alle regioner. Målet er at NGTF via regionalt samarbeid i kretsene skal arrangere samlinger og kurs for trenere og gymnaster som driver med apparatturn for kvinner. RUT-samlingene blir finansiert av post 3 midler som er øremerket bredde. Gratis klubbutvikling i Ønsker du startmøte i klubben, kontakt kretsen eller NGTF v/ Evensen er utdanningsansvarlig i NGTF. Den nye Trenerløypa ble vedtatt av NIF i januar Nivå 1 trener 1 utdanning er på 45 timer. Denne er klar til høsten. Kjartan Grov, Stord mener det er vanskelig å forholde seg til. Han kan ikke se hvordan han skal få alle sine trenere til å ta trener 1 utdanning. Mette Thomassen viste til langtidsplanen som skal vedtas i morgen der alle hovedtrenere minimum skal ha trener 1 utdannelse. Linda Mikalsen, valgkomiteen ber om at Rønne tar med tilbakemelding om at det bør vises skjønn for dem som ikke kan legge fram trenerbeviset og dermed ikke lenger er «gyldige» trenere, selv om man har vært trener i 30 år. Nina Rasmussen, Salhus sa at de markedsfører laget og instruktørene ved å legge ut på nett at instruktørene har bestått trener 1 kurs.

3 Idrettens basishall 1. Det er en treningshall med fast oppmontert utstyr, samt et stort utvalg av skumapparater. Disse er beregnet som hjelpemidler i basistreningen. Utformingen av hallen må være i tråd med lokale behov. 2. Pr. definisjon er dette en hall med en innredning som gjør at skoler og andre idretter vil kunne benytte hallen til basis-ferdighetstrening - som balanse, koordinasjon, styrke og bevegelighet. 3. Basishallene er primært tenkt som tilbygg ( vegg i vegg ) til eksisterende flerbrukshaller. 4. Størrelsen på en basishall vil være fra 460 kvadratmeter (23x20 meter) og oppover. 5. Alternativt kan basishallen integreres i en flerbrukshall Landsturnstevnet 2013 på Hamar. - Åpent for deltakere fra 13 år. - Egen ungdomsuke fra mandag 24. juni. - Ankomst LT deltakere fra Åpning av stevnet onsdag NM i Troppsgymnastikk, Teamgym, turn kvinner og menn og RG. Fortsatt mulig å melde seg på! Politiattester Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trådte i kraft 1. januar Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen. Se for mer informasjon Det var diskusjon om hvor lenge en politiattest varer. Noen mente at den må fornyes hvert år. Viktig å registrere nye trenere. Foreldre som er med på stevner med overnatting skal også ha attest. Aldersgrense for attest er 16 år. Attesten skal hver og en ta vare på selv. Laget skal bare registrere at de har sett den. Kjartan Grov presiserte at idrettslaget kan ta seg av dette, ikke nødvendigvis turngruppen. Kristin Toftevåg, Åsane hadde spørsmål til de nye lovnormene. Thomassen svarte at det kommer vi tilbake til. Info fra stevnearrangørene Stina Hansen, Gneist sa at de skal arrangere Aktivitetsdag i Sandslihallen lørdag 27. april, fra ca. kl 09. Appell til lagene om å melde på utøvere i alderen 6-9 år. Barna er der, utfordringen er å motivere trenerne til å formidle dette til barna og foreldrene. Det bør lages et informasjonsskriv til foreldrene om hva en aktivitetsdag inneholder. Dette bør arrangørlag sende sammen med innbydelsen. Helga Iren Nessen, Laksevåg sa at de skal arrangere Gymfest i Vest Barn juni. Dette er stevnet for aldersgruppen (13)år. Innbydelsen er sendt ut, og påmeldingsfristen er 12. april. LTI sliter

4 litt med overnattingsplass til alle på en skole. Ny Gymfest i Vest-konkurranse; matte og trampett 2 serier i hvert apparat. Oppvisningsprogrammer: Danseprogram, Lær på stedet dans og turn. Det blir workshop i 4 deler: turn, lufttumbling, trampett og akrobatikk. Stevne T-skjorten skal benyttes på lær på stedet. Monia Grindheim, Etne sa at Gymfest i Vest Ungdom (Hordaland og Rogaland) skal arrangeres i Etne 31.mai-2.juni. Åpen klasse konkurranse på fredags kvelden i følgende klasser, år/ år/ 13-25år. Konkurranser lørdag: trampett/tumbling/frittstående- menn, kvinner, mix. Oppvisningsprogram: Danseprogram forhåndstrent, lær på stedet dagens trend, lær på stedet trampett og nyhet, lær på stedet dagens trend gutter. Aktiviteter: Zumba, karate, klatrevegg og Åpen hall. Ellers så kan det tilbys: kino, god mat, disco og ballbinger. De vil også servere varmt måltid fredags kveld, alle måltidene blir servert i gamle kultursalen. Kretsen vil sette opp fellesreise fra Bergen til Etne. Os står som arrangør av kretsturnstevnet for voksne juni. Valgkomiteen Torhild Jordal, valgkomiteen sa at det er blitt jobbet masse i år. De har hatt gode støttespillere i noen lag, mens andre lag har væt fraværende. De er nesten i havn. Hun er litt usikker på om innstillingen er i tråd med lovverket m.h.t. kjønnskvoteringen. Det er ikke blitt reagert tidligere på hvordan vi har utført valgene. Konkurranseutvalget står ikke på valglisten, men et av kretsstyremedlemmene vil få dette som arbeidsoppgave. Tingsaker Liv Reidun Botne, nestleder gikk gjennom status for Langtidsplanen Har vi nådd målene? Satsningsområder Økt konkurranseaktivitet: TK og TM har i perioden hatt stigende nivå med gode plasseringer nasjonalt, og for TM også internasjonalt, ingen oppgang i antall utøvere RG har hatt gode resultater både nasjonalt og internasjonalt, og god økning i antall utøvere TG har hatt noe synkende nivå, men fortsatt mange utøvere Ingen konkurranser i GH Dommere: Stor mangel på dommere innenfor flere grener, vanskelig å få deltakere på kurs Ungdom: Eget ungdomsstevne i 2011 er gjennomført Trenere: Tilbud om mange kurs, men trenger deltakere for å nå målsetningene Kretsen har bevilget betydelig flere midler til dommere, instruktører og utøvere i perioden. Organisasjon / økonomi Medlemsutvikling: Pr Pr Lag: 55 Lag: 52 Medl.: Medl.: Oppgang på 84 medlemmer

5 Økonomi: Hittil relativt sikker og stabil økonomi. Økonomistyringen er god regnskap viser overskudd de siste årene mot budsjettert underskudd Markedsføring og kommunikasjon Status: - Egen markedsføringsansvarlig i styret - Ønsker ikke å jobbe direkte mot egne sponsorer, men hjelpe klubbene i sin markedsføring Inkludering Status: - Utnevnt inkluderingsansvarlig i kretsstyret - 1 lag i kretsen med eget tilbud til funksjonshemmede Thomassen sa at vi mangler 3 personer til neste periodes valgkomite. Hun ba om at lagene finner disse personene i sine rekker. Utvalgene orienterer Cecilie Telle, utd.utv. sa at det er satt opp mange kurs fremover og viste oversikten. Dato for Kurshelgene: Kurshelg Bergen : august Kurshelg Stord: 31.august 1.september Ny trenerløype skal innføres fra høsten En felles trener 1 utdanning for hele NGTF uansett hvilke aktivitet eller aldersgruppe en er trener for. Spesialisering i de ulike grenene eller i bredde skjer på trener 2 utdanning. Ny trener 1 utdanning er på 45 timer (gammel trener 1 utdanning bestod av 36 timer basisdel og 24 timer spesiell del). Den nye trenerutdanningen har ikke en basisdel og en spesiell del, men teori og praksis er integrert med hverandre. Ny GymX instruktørutdanning for voksne. Kurslærerkurs til ny trenerløype satt opp i mai. Kurslærerkurs GymX instruktører satt opp i mars. Utdanning vil prøve å få lagt kursinnbydelsene ut på FaceBook. Distriktslagene må få kurs i nærområdet, spesielt trener 1 kurs. Moe, admin. håper at flere vil delta på kretsdommerkurset i tropp kommende helg. RG v/therese Nordli sa at RG har økt veldig de siste årene. Ca 80 gymnaster i dag. 10 jenter stiller i internasjonale klasser. RG-utvalget arrangerer seriekonkurranser og KM. BT er arrangør av en internasjonal vennskapskonkurranse. Viktig å få se gymnaster på høyt nivå (utenlandske). Utvalget forsøker å få i gang sommerleir i år.

6 Bergens TF, Fana og Laksevåg er klubbene som har drevet med RG. Laksevåg la ned sin RG-gruppe 1/1-13. Nå er Gneist og Kvam kommet med. Turn menn v/liv Reidun Botne Det har de siste årene vært en storstilt satsning på turn menn i hele Norge. * Hordaland har flere gutter på landslagsnivå * Det er 5 klubber i Hordaland som driver med apparat-turn for gutter. * Det arrangeres treningssamlinger i Kretsen med godt kvalifiserte trenere, som hentes fra hele landet. * Fokus på samlingene blir lagt opp etter gymnastenes nivå og treneres ønsker. * Sommerleir og Romjuls-leir er to populære treningsleirer hvor treningsutbytte og det sosiale samholdet betyr mye. * Her er nedre aldersgrense satt til 10 år. * Vi har egne samlinger for aspiranter. * Dette har vist seg å være veldig positivt både for gymnaster og de trenere som stiller som instruktører. * Utfordringer er treningsmengde og at det må være endel lek innimellom øktene. * Vi har denne våren rekordpåmelding til serien hele 51 gutter er påmeldt. * DOMMERE enhver konkurranse skal bedømmes av kvalifiserte dommere. I Hordaland er det svært få dommere, selv om hver klubb skal ha egne dommere. * Oppfordrer alle til å gå tilbake til egen klubb og få tak i kandidater til å ta dommerkurs. Turn kvinner v/helge Leknessund viste status: ASPIRANTER (01-03) 23 REKRUTTER (99-00) 6 KL 1 (97-98) 4 KL 2 (95-96) 1 KL 3 (94 OG ELDRE) 3 FIG JR 3 FIG SR TOTALT 71 STK Av 17 utøvere eldre enn rekrutt går 12 stk i en klubb. LTI 8 Fana 19 Sotra 18 BT 26 Mulige årsaker: Manglende kontinuitet på klubb og trenersiden Manglende kompetanse på trenere Minkende størrelse på gruppene begrenser mulighet til å mobilisere ressurser og aktivitet Kompetansen bygges ned, ikke opp. De kommer til å fortsette med å sette opp konkurranser i ferier. Det er ikke til å unngå. Dommere 3 dommere har vært på forbundsdommer kurs 1-3/2-13.

7 Vi har ikke klart å få tak i kurslærer til å holde kretsdommerkurs før første seriekonkurranse. Kurs kommer snart, alle klubber plikter å ha dommere iht det nivå de konkurrerer på. Han viste de nye KM-medaljene. RUT RUT-prosjektet (regionale utviklings trapper) er videreført for 2013 av TK NGTF. - Målsetting 2 samlinger pr år - Prøver å spare husleie ved å kjøre samlinger samtidig som guttene. Info - Godt samarbeid med turn menn, har spart en god del ved å arrangere felles samlinger i Gjennomført vellykket felles sommerleir, romjulsleir og 3 helgesamlinger. - Har gjennomført 2 helgesamlinger i Håper at flere konkurransegrener vil være med å lage sommerleir på Slettebakken med høy treningsmessig og sosial kvalitet. Breddeutvalget (BU) Wenche Hestad er leder for utvalget. Sandra Holgersen, leder for BU-barn sa at hun er kontaktperson for Aktivitetsdagen på Sandsli. BU ønsker å diskutere Aktivitetsdag i Sunnhordland senere i dag. Hun er også ansvarlig for Gymfest i Vest Barn som Nessen presenterte tidligere i dag. Birthe Nielsen, leder for BU-ungdom sa at vi hadde fått en fin presentasjon fra Etne om GIVU. Neste år er Rogaland arrangør. Hun sa videre at de nettopp har hatt Saltodag. Den ble bare en dag pga liten påmelding. Er ikke dette interessant for klubbene? Saltohelgen ble også avlyst. Er ikke dette noe å satse på? Etne deltar ikke for det blir for dyrt med alt gymnastene skal delta på. Benedicte Næss, kr.st. ville vite om lagene lar tilbudet bare gå til Saltoparti eller om andre partier også får tilbudet. Kjartan Grov sa at ungdommen er veldig opptatt blir for mye å være med på. Wenche Hestad sa at det blir ingen konkurranse i Gym for Life Norge i -13. Det blir en vanlig konkurranse uten uttak under Landsturnstevnet. Hun er kry av troppene våre som har deltatt på landsplan. Sotra og Loddefjord gjør det veldig bra. Sotra fikk hedersprisen i fjor. Det blir Gym for Life Hordaland i Grieghallen med Loddefjord som arrangør. Kretsturnstevne på Os er i rute. Innbydelsen er ikke sendt ut. Vi satser på kretsoppvisning i år og regner med ca. 200 gymnaster på troppen. Til Landsturnstevnet på Hamar regner vi med å bli ca. 180 deltakere på kretstroppen. Gymnaestradaen 2015 skal være i Helsingfors.

8 Tropp v/mats Thomsen sa at han går av som leder og overlater roret til Stine Bø. Thomsen vil fortsette som nestleder og blir utvalgets ansikt utad og kommer til å delta på slike møter. De er 7 medlemmer i utvalget som har fordelt arbeidsoppgavene. De møtes stort sett en gang i måneden. De hadde 2 samlinger i fjor, en junior-seniorsamling og en guttesamling. I år vil de ha 4 samlinger. Rekruttsamling , her er invitasjonen sendt ut. Det blir Jr.-sen-samling Her er det ikke sendt ut innbydelse enda. Sotra påpekte at man bør unngå konfirmasjonshelger. Moe sa at det er vanskelig å få haller i høysesongen. Stina Hansen sa at det gjerne er muligheter i den nye hallen på Sandsli. Alle som melder på til samlinger må ha med min. 1 trener med pr. 10 gymnaster. Det er pålagt. Troppsutvalget vil utvikle kurspakke til klubbene, f.eks. basispakke i tumbling, trampett, flikk flakk osv. De kommer på treninger. Basis mangler i kretsen. Det er viktig. Du finner troppsutvalget i Hordaland på Facebook. Team Norge er en ny satsning innen tropp. Man prøver å samle lagene til et nasjonalt landslag til nordisk mesterskap. Første treningssamling blir i april. Dette er satt i gang av Holmen og Stag. Thomsen oppfordret lagene til å sende gymnaster der. Det ble også vist til toppidrettslinjen i Teamgym på Haugesund gymnas. Gruppermøter Følgende gruppeinndeling var gjort: 1. Stord, Etne og Odda 2. Salhus, Åsane og Tertnes 3. BT, Askøy, LTI, Vadmyra, Kjøkkelvik, Gneist og Sotra Gruppebesvarelser Gruppe 1: Stevner Aktivitetsdag; Lagene har unge trenere, vanskelig med reiser. Konklusjon Etne har eget arrangement og vil invitere resten av Sunnhordland til dette. Trenerutvikling og dommere i lagene Stord har en dommer turn menn. Trenerutvikling - kurs MÅ arrangeres lokalt, noe som krever godt samarbeid mellom lagene i regionen. MySoft Etne har eget system i hele idrettslaget. Stord setter i gang snarest og har «solgt» programmet til resten av laget. Ellers positive til denne «samlingen» av info i en database.

9 Gruppe 2 Stevner Gymfest i Vest 2015 Tertnes Aktivitetsdag 2016 Tertnes Åpen klasse 2015 Åsane MySoft Åsane er pilot. Salhus er i gang, vil bruke det fra høsten. Dommere tropp Tertnes har en forbundsdommer og 2 påmeldte til kretsdommerkurset. Salhus har en internasjonal dommer, en kretsdommer og en påmeldt til kurset. Åsane har en påmeldt til kurset. Trenerutdanning Veldig bra alle får tilbud. Gruppe 3 MySoft Hvordan er Mysoft i forhold til Idrettsforbundets system? Hvordan få startfasen lettere, flere lag som ikke har skjønt hvordan de skal gjøre det i begynnelsen. Kontingent? Hvordan blir det med kontingent og treningsavgift? Stevner Aktivitetsdag 2015 Sotra Gymfest i Vest B 2016 Sotra Gym for Life H 2015 Sotra Det var diskusjon om dårlige stevner. Salto Ikke så mange av lagene som har aldersgruppen Ønske om å få flytte alderen ned til 10 år. Da kan de ha Saltohelg. Utdanning av dommere Hvem skal vi sende? - Trenere skal trene utøverne - Utøvere skal være utøver - Foresatte kan ikke, stiller ikke opp Diskusjon om forskjellen mellom kretsdommer og forbundsdommer. BT har en dommer som kan holde kurs. Skal vi tilby dommerkurs til de utøverne som slutter? Plenum Etter gruppemøtene har følgende meldt seg som arrangør til arrangement: Tertnes GIV barn 2015 Tertnes Aktivitetsdag 2016

10 Åsane Åpen Klasse 2016 Sotra Aktivitetsdag barn 2015 Sotra GIV barn 2016 Sotra Åpen klasse 2015 Wenche Hestad håper Arna og/eller Øystese kan påta seg kretsturnstevnet. Etne tar aktivitetsdagen i Sunnhordland 2013 Mette Thomassen informerte at forslag må være levert skriftlig før dagsorden blir godkjent på tinget i morgen. Thomassen ga så en kort gjennomgang av regnskap 2011 og 2012 og budsjett 2013 og Styret har forslag om å sette av kr fra overskuddet i 2011 og 2012 til seniorsatsning konkurransegrenene. I etterkant av dette er det kommet søknad fra Turnkassestyret om støtte til nytt ventilasjonsanlegg i Turnkassen. Styret foreslår derfor at ytterligere kr av overskuddet settes av til det. Hvis dette blir godkjent, vil balansen endres. Dette vil vi i tilfelle få med i protokollen fra tinget. Innspill fra Stord om at de også står ovenfor store investeringer i egen hall, vil dette støttes? Thomassen sa at kretsen er en stor leieaktør i Turnkassen, og føler at det er rimelig å støtte dette strengt nødvendige tiltaket. Andre tilsvarende søknader vil bli vurdert på lik linje. Det var spørsmål rundt seniorsatsning og hvordan disse midlene skal brukes. Det vil bli laget retningslinjer for bruk. Det er kommet et forslag til person i valgkomiteen, men vi mangler fortsatt 2 navn. Mysoft tatt i bruk av BT, Norrøna og Åsane. Det må skilles mellom medlemskontingent og treningsavgift. Utfordring dersom en går på flere partier, en må da redigere manuelt. Alle klubber må ta Mysoft i bruk innen utgangen av Moe delte ut ny brukerveiledning. Åsane har problemer med banken for å få OCR. De ble oppfordret til å ta det opp med banken. Etne har utfordringer siden de er fleridrettslag og hovedlaget ikke ønsker å skifte system. Turngruppen må likevel ta i bruk Mysoft. Det er bestemt på forbundsting. Thomassen oppfordret lagene til å prøve å selge Mysoft inn i sine fleridrettslag. De lag som er bundet av avtaler kan bruke disse ut avtaleperioden. Oddrun Vabø påpekte at turngrupper i fleridrettslag som ikke er selvstendige, juridiske enheter, muligens ikke kan pålegges å bruke Mysoft. Dette må evt. tas tilbake til forbundet. Stord Referenter: Birthe K. Nielsen Therese Nordli Liv Reidun Botne Benedicte K. Næss Wenche Hestad Linda Mikalsen Helge Leknessund Tone Moe

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS.

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. Velkommen Nestleder Mette Thomassen ønsket velkommen til møtet og presenterte seg og kretsstyret og utvalg. Følgende var til stede på møtet: ALVIDRA:

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL 3. 3. 2012 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Velkommen til Molde 11-12 mars 2012. Innhold: Side 2 Innledning side 3 Saksliste side 4-5 Årsrapport

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2013-2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte 2013. 7 Styrets beretning. 8-12 Årsrapporter fra utvalgene GU breidde 2013 13-19 Rytmisk

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS RGTK KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus 1 ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS 2 INNHOLD ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET 23. FEBRUAR

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 62 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

ÅRBOK 2014. Oslo Turnforening. Oslo Turnforening. Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80. www.osloturn.no

ÅRBOK 2014. Oslo Turnforening. Oslo Turnforening. Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80. www.osloturn.no 2151014 Bolt Communication AS boltcommunication.no Oslo Turnforening ÅRBOK 2014 ÅRBOK 2014 Oslo Turnforening Oslo Turnforening Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80 www.osloturn.no 2151014_Omslag.indd

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 19OO I HÅNDVERKERFORENINGENS LOKALER SAKSLISTE: 1. GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer