Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster."

Transkript

1 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE I IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Frafall: Mette Thomassen, Håkon Johannessen, Therese Nordli, Camilla Clausen, Liv Reidun Botne, Venke Haavardtun, Kari Løtveit, Frode Hansen, Birthe Nielsen, Asgeir Bårdsen, Benedicte Næss, og Tone Moe. Helge Leknessund og Cecilie Telle. Wenche Hestad. SAK NR. 36/13 REFERAT/ORIENTERING. Referatet fra styremøte er godkjent og lagt på nett. Referat fra planleggingsmøte : Ingen kommentarer. Kurshelg på Stord: Løtveit sa at det hadde vært kjekt for dem som var der, for det var mange fine kurs. Synd at ikke flere deltok. Det kom innspill om en felles start for alle og gjerne en trenersamling på kvelden. Moe har klaget på buffeten til hotellet og fikk redusert prisen med kr. 100,- pr.pers. Løtveit sa at det er viktig at det er en person fra kretsstyret til stede i tillegg til utvalgene. Nielsen hadde fått tilbakemeldinger på at påmeldingsfristen til kurshelgen er før de vet hvor de skal på skoler etc. Derfor er det vanskelig å melde seg på. Vi er fleksible, og mange melder seg på lenge etter at fristen er gått ut. KM i turn: Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster. Kretsenes seminar: Vi deltok med 8 personer. Det var mange deltakere fra alle kretsene i og med at forbundet nå betaler for en del personer fra hver krets. Thomassen hadde forslått E-læring i forbindelse med dommerkurs. Leren trodde ikke dette var nært forstående, da det er veldig kostbart. Når det gjelder konkurranse for funksjonshemmede må man ta kontakt med Bente Stensrud. Johannessen melder dette til Ann Toril Hagen. Det hadde vært et foredrag fra to unge fra Snowboardforbundet om hvordan engasjere ungdom, som hadde vært veldig bra. NGTF er 125 års i Det var drøftingene om hva man kunne man tenke seg å gjøre for å markere dette? Lise Mandal og Stig Rønne hadde forslått et show rundt om i hele landet, bestående av de beste av de beste. Hva kan vi evt. vi og lagene gjøre her? På separatmøtene deltok Thomassen og Botne på kretsledermøte. Her snakket de om hvor mange kretsene har i styre og utvalg. Vi er mange, heldigvis! Regnskapsføring NGTF tilbyr dette for kretsene vederlagsfritt. Det ble signalisert at vi kommer nok med vårt regnskap om et år. Norderud sender oss litt materiale slik at vi kan se hvordan oppsettene er. Det var også planer om ett felles faktura mottak. Det ble også luftet om kretskonsulent Moe evt. kan hjelpe Sogn og Fjordane.

2 Forbundet hadde planer om et kveldsmøte med lagene som er i ferd med å starte eller nettopp har startet opp med MySoft. Det er det ikke blitt noe av enda. Det er vanskelig å skille medlemsavgiften hvis deltakerne går på flere partier. Må da gjøres en jobb manuelt. Håndbok for kretsstyrene jobbes det med denne skal legges ut på nettsiden til NGTF. Deltakerne var på tur til Hoppensprett hallen. Det var en opplevelse. De er i gang med å lage filial i nord Norge. SAK NR. 37/13 POST. Moe gikk gjennom aktuell post. Moe sender referatene fra seminarene til alle i styre og utvalg. SAK NR. 38/13 ØKONOMI. Søknad om støtte til seniorsatsing Tropp (innstilling fra TU): TU ønsker å støtte Tertnes Turns seniorsatsing med kr ,-. TU ønsker at pengene skal være øremerket frittståendeprogram og ber om at midlene blir utbetalt etterskuddsvis. Kretsstyret godkjente TU s innstilling. Søknad fra Fana om støtte til forbundsdommerkurs: De har hatt med 2 deltakere på kurset og har utgifter totalt på kr ,-. Vi har tidligere gjort vedtak om hva HGTK støtter, se sak 4/13. Det må presiseres at søknader om støtte til forbundsdommerkurs, skal gjøres i forkant, altså i god tid før kurset starter. Hvis kretsen skal dekke alt for alle forbundsdommere, må styret kunne velge hvor mange man ønsker å sende. De ulike grenene i NGTF har forskjellige krav til hvem som kan holde kretsdommerkurs. Vi dekker kursavgift kr.400,- pluss kr. 2000,- for hver av dem. Vi må lage klare retningslinjer for dette og legge dem ut på nett. KU lager forslag til retningslinjer. SAK NR. 39/13 RAPPORTER FRA UTVALGENE. Endring av konkurranseformat TU: TU ønsker å dele troppene inn i to nivåklasser, en nasjonal klasse slik den er pr. i dag og en kretsklasse som skal kjøre på nasjonalt reglement med regionale tilpasninger, med forenklet reglement, lavere terskel for nye lag. Aldersinndelingen blir den samme i begge klasser. Kan kun delta i en av klassene. Kjøres samme dag. TU satser ikke på Saltokonkurranse i samarbeid med BU i troppskonkurransene. Kretsstyret syntes det ser veldig bra ut og det gis mulighet til at flere kan vinne. Forslag til endring av konkurranseformatet i tropp ble enstemmig godkjent. Næss forsøker å få til et møte i KU før samarbeidsmøte. Timesatser v/samlinger etc.: Moe sender TKs satser rundt til alle. Saken utsettes til neste møte og forventer da at vi får satsene fra alle de andre utvalgene også BU og utd. Ta med med Gøy i TK.

3 Dommerhonorar: Tropp ønsker å øke dommerhonorarene. Ble diskutert litt i KU på planleggingsmøtet. Kretsstyret diskuterte det også og mente at alle grenene må ha ens honorar. Dette er TK og TM enige i. Ikke lenge siden vi økte timebetalingen. Nå er det kr. 100,- pr. time fra dommermøtes start. Haavardtun sa at vi må passe oss for at lagene vegrer seg for å arrangere konkurranser fordi dommerutgiftene blir alt for store. De som er med å arrangere konkurranser i lagene, jobber frivillig. Det må vi ikke glemme. De forventer å få litt igjen i klubbkassen for dugnaden. Botne sa at vi har hatt diskusjonen tidligere. Tilbakemeldingene har vært at pengene er ikke ensbetydende med det å bli dommer. Hun synes ikke at kr. 100,- for timen er lite i forhold til det å stå i butikk. Tror ikke det er der bøygen ligger for å få dommere. Kanskje vi kan finne på noe annet å lokke med. Næss sa at lagene gidder ikke arrangere når utgiftene blir for store både til dommer- og transportutgifter. Lagene må ha litt igjen for å arrangementene. Clausen sa at hun er med på dugnad i eget lag, men ikke som dommer. Man tjener penger på troppskonkurranser. Vi trenger ikke øke timelønnen med mer enn kroner, mente hun. Nielsen sa at man blir ikke rik av å dømme et par konkurranser. Det må derfor være noe annet som driver dem. Botne tror ikke høyere lønn vil være et virkemiddel for å få personer til å bli dommere. Lagene må være flinkere til å finne representanter til dommerkursene. Dommerhonorarene opprettholdes som vi har dem. Dommerbøter: Dommerne må dømme minimum 2 konkurranser i året for at laget skal unngå bøter. Alternativt får man ikke stille i konkurranser hvis man ikke har dommer. Bør vi ha med at det ikke er nok å ha en dommer hvis laget har mange tropper med? Clausen mente at en bør ha en dommer for en tropp, flere dommere for flere tropper, ala inndelingen på dommerbøtene. Moe sa at da bør vi også se på de individuelle grenene skal de måtte ha flere dommere hvis de stiller med mange gymnaster? Løtveit sa at vi må snakke med instruktørene i lagene og fortelle viktigheten av å ha dommere. Thomassen sa at styrene i lagene må også skjønne dette. Skal vi si at de ikke får stille i konkurranse hvis de ikke har dommer? Johannessen sa at vi må bruke riktig tjenestevei og la henvendelsene gå via styrene, men vi kan også nevne det for instruktørene. Botne sa at vi må arrangere kurs før vi kan bøtelegge. Moe sa at dette har vi har det med i skrivet om dømmerbøter. Nye lag må gjerne få litt tid på seg før de må ha dommer. Vi presenterer dette for lagene på samarbeidsmøte. KU diskuterer antall dommere i de individuelle grenene.

4 Gøy i Turnkassen: Vi har sendt ut innbydelsen til Gøy i TK. Troppsutvalget er ansvarlig. RUT- og TM-samling : Det ble orientert om ubehagelig og tidkrevende mailkorrespondanse og telefoner i forkant av ovennevnte samling. Dette ble diskutert og man var enige om at Thomassen skriver et brev til vedkommende med kopi til de andre involverte. Bårdsen sa at vi bør ta dette opp på samarbeidsmøtet også, for det gjelder både for guttene og jentene. Han sa videre at på samlingen ville ikke vår innleide hovedinstruktør trene «barnehage», så de andre instruktørene måtte ta seg av de yngste. Næss sa at dette må styret i BT få vite om. Botne sa at hvis ikke utenlandske trenere skjønner premissene i samlingene våre kan det være lurt å gå via lagene, slik at alle er innforstått med hva som skal gjøre. Rapport fra TM: Vel gjennomført treningshelg i Turnkassen siste helg i september. Hele 23 gutter deltok, noe avtagende utover helgen Arbeidet med dommere til 4. seriekonkurranse lørdag Har nå 5 dommere tilgjengelig: Kjetil Kjellevold, Thor Sindre Hals, Erik Skar, Trym Larsen og Andre Skjønberg. Dommere til Vestlandsmesterskap lørdag 2.11 og søndag 3.11 er på plass: Trym Larsen og Odin Nielsen. Arbeider med terminliste for 2014 sammen med Turn kvinner. Turnkassen er reservert for aktuelle arrangementer (Helge Leknessund). Arbeider nå med uttak av deltakere til å representere kretsen på Norgesfinalen november Frist for uttak i år er Dialog med dommeransvarlig i NGTF, Tom Thingvoll, om muligheter for å få arrangert kretsdommerkurs i Bergen. Bårdsen sa at det hadde vært mye bra i plenum på seminaret og første del av søndagen. Deretter var man i egen gruppe hvor man orienterte om regionalisering og biodynamikk. Han hadde forsøkt å få luftet ting som dommerkurs etc., men det var det ikke plass til. Spørsmålet hans var heller ikke kommet med i referatet. Botne mente vi burde gi en skriftlig tilbakemelding på dette til forbundet. Det gjør vi. Bårdsen kommer med innspill. Rapport fra TU: TU har de siste ukene brukt tid på å utvikle regionale tilpasninger til Teamgymreglementet. De ønsker å innføre denne klassen fra , og målet er å få ned konkurransetiden, samt senke terskelen for å stille i de ulike apparatene, særlig frittstående. Treningssamlingen i høstferien måtte avlyses pga. for få påmeldte. Dette tar de med seg videre og skal gjøre sitt for å markedsføre bedre, samt få ut invitasjoner tidligere. Dommerkurs i troppsgymnastikk vil bli forsøkt avholdt november.

5 TU har også satt opp følgende datoer for konkurranser og treningssamlinger våren 2014: Treningssamling - TU/Turnkassen Treningssamling - TU/Sandslihallen Kretskonkurranse - LTI/Laksevågshallen Kretskonkurranse - Salhus/Åsanehallen Vi har fått melding om at Tumblingbanen ikke vil bli godkjent til nasjonale konkurranser til neste år. Mulig det er det samme med hesten. Vi spør Hansen om han kan ta ansvar for utstyr. Hva gjør vi videre? Saken tas opp på neste møte. BU v/nielsen sa at det skal være gjennomgåelse på programmet til kretsturnstevnet for voksne. Det består av 3 nivåer. Katrine Holdhus,Kalandseid lager danseprogram til GIVB. BU vil også prøve å få til LPS gutter på GIVB. Vi bør få satt ned en gruppe ungdom som kan komme med innspill til hva som skal være med på stevnene GIV B og U. Vi bør også involvere unge på voksenstevnet til å være med i en gruppe om dette stevnet. RG v/nordli sa at 1. seriekonkurranse skal være søndag. Her er over 80 påmeldte. Neste helg skal det være internasjonal konkurranse i BT. Til Landsfinalen i Haugesund er det med 11 gymnaster fra Hordaland, 8 fra BT og 3 fra Fana. 3 jenter var med på kurset sunn jenteidrett. Rapport fra utd.: Telle tar ansvar for Trener 1 kurset og Helgesen tar sikringskurset. Pettersen har dessverre måtte trekke seg fra utvalget. De har hatt hjelpetrenerkurs og GymX-kurs med gode tilbakemeldinger. Rapport fra TK: Arrangert treningssamling 28-29/0-13, se egen mail sendt med regnskap. Avventer tilbakemelding fra kretsstyret vedrørende mailgang fra Fana. Dommere og premier til 4. seriekonkurranse er klar. Info om uttak av kretslag til Norgesfinalen sendt ut til lagene. (Gjøres etter 4. serie konk). Dommere til Vestlandsmesterskap er klar. Dommere til Norgesfinalen er klar. Datoer for neste års terminliste er klar. Da Teknisk Komite TK og TM har kortet konkurransesesongen for FIG utøverne (en bolk vår og en høst) vil det bli utarbeidet nye statutter for vår serie. Vil styre mot at FIG utøverne bare skal kunne delta på KM'ene som er plassert i nærheten av de nasjonale pokalkonkurransene vår og høst. Har kun fått respons på en trener fra TK til Trener 1 kurset. Dette skyldes i hovedsak at de vi ønsker å satse på fortsatt er aktive turnere, og har konkurranse begge helgene kurset går. Håper dette kan hensyntas ved neste kurs.

6 Dommerhonorar. TK ønsker ikke den kraftige oppjusteringen av honorar som Tropp har skissert, dette vil gjøre våre lokale konkurranser til økonomiske tapsprosjekt. Mener også at honoraret ikke må differensieres for de ulike grenene. Trenger tilbakemelding på antall TK-trenere og lønnsbetingelser for GIT. SAK NR. 40/13 SAMARBEIDSMØTER. Vi ser an påmeldingen før vi bestemmer diskusjonstema og om vi evt. skal dele opp gruppen. Thomassen, Botne og Moe tar et møte etter at påmeldingsfristen er ute og syr sammen programmet. Har kretsstyretrepresentantene ringt rundt til sine fadderlag om samarbeidsmøtet? SAK NR. 41/13 EVENTUELT. Thomassen sa hun hadde fått en henvendelse fra Ellinor Christiansen vedr. en forsikringssak som ligger hos selskapet. Christiansen sendte henvendelse til NGTF og purret. De svarte at de har sendt saken videre. Har ikke forbundet noen som kan trykke på selskapet når det drar ut i langdrag? NGTF har nå svart at saken ikke er død, så vi håper at det skjer noe. Avventer om vi skal ta saken videre. Moe sender retningslinjene for Norgesfinalen til Bårdsen. Johannessen mener at lagene skulle vært bøtelagt når deltakerne de melder på kurs ikke stiller. Møteslutt Tone Moe Ref.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

NORGES SKIDOMMERLAUG

NORGES SKIDOMMERLAUG NORGES SKIDOMMERLAUG Side 1 av 9 Referat HØSTMØTE 2014 Quality Airport Hotel, Gardermoen Lørdag 08.11.2014. Åpning av Høstmøte i NSDL. v/ leder Terje Haugerud Leder Terje Haugerud åpnet høstmøte, ønsket

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Referat. Styremøte Asker Hundeklubb. 1. Referat fra forrige møte. 2. Hva skjer i gruppene kort status

Referat. Styremøte Asker Hundeklubb. 1. Referat fra forrige møte. 2. Hva skjer i gruppene kort status Referat Styremøte Asker Hundeklubb Dato/tid : 18.06.2015 Kl.19.00 22.10 Sted : Hos Hege Tilstede : Hege Lunde, Anniken Sæther, Per Jakobsen, Anne Kristin Mellgren, Lise B. Fredriksen, Mette Dahl, Laila

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer