REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11."

Transkript

1 REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig Nilssen, President i Norges Gymnastikk og Turnforbund og fadder for vårt krets, og en tidligere kretsleder Oddrun Vabø. Tone Moe, adm foretok så et navneopprop. Linda Mikalsen delte ut roser til fjorårets stevnearrangører : Aktivitetsdag i Bergen: Laksevåg Aktivitetsdag i Sunnhordland: Bremnes ( ikke tilstede) Gymfest i Vest: Tertnes Kretsturnstevnet for voksne: Etne (ikke tilstede) Laksevåg ble tildelt Rolf Lossius vandrepokal Best på barn. De hadde økning på 89 barn. Det ble informert om reisefordeling, lotteri og program for dagen. Informasjon fra NGTF Stig Nilssen viste NGTFs aktivitetsmodell og sa at 95 % av denne er bredderelatert. Det finnes 7 forskjellige konkurranseaktiviteter innen modellen. Denne gjelder for alle lag i alle kretser. Om ikke lagene har alle aktivitetene, har de noen. Man må stille seg spørsmål om man skal fortsette med de aktivitetene man har, eller om en skal snu litt på det og bytte ut noen av aktivitetene. Han sa at i tillegg til den daglige driften, bør man ha fokus på markedsføring. Grunnlaget legges i Gym og Turn begynner å virke. Spørsmål: Har lagene kompetanse? Har trenerne utdanning? Nilssen viste så til NGTFs konsepter for Barn; Gymlek 3-5 år ( er også kommet med foreldre ), Idrettens Grunnstige 1, Idrettens Grunnstige år og Salto fra 10 år. Lagene ble oppfordret til å ta disse konseptene i bruk. Alle lag skal ha fått tilsendt CD, DVD, hefte og plakat for Idrettens Grunnstige 2. Det finnes utøverhefter og motivasjonsmerker også. Kurs i IGS 2 er på 24 timer og inngår i trener 1 utdanningen gymnastikk barn. Rytmisk Gymnastikk, en idrett for alle. Alle lag har fått tilsendt brosjyre og DVD i høst. Ønske er å få flere klubber til å starte med RG. Lag kan søke om hjelp til å starte. LUM = Lokale Utviklings Miljøer er et konkurransesystem for gutter 6-12 år. Viktig med basistrening. RUT = Regionale UtviklingsTrapper for Turn kvinner. Region vest er Rogaland / Hordaland. Eurogym 2012: Ca ungdommer fra Europa. Oppvisninger og Workshops. Neste Eurogym i Portugal i Første info kommer tidlig i høst. Gymnaestrada 2011: Lausanne, Sveits juli verdens største idrettsarrangement med over voksne deltakere. 1

2 Den norske troppen er på ca deltakere og den største troppen fra Norge er på deltakere. Neste Landsturnstevne i 2013 er på Hamar. Gym for Life Challenge: Ble arrangert for første gang i Østerrike - Norge gjorde det kjempebra. Oppvisningskonkurranse for gymnastikk bredde fra 13 år og oppover. Arrangeres for andre gang i Norge på Lillestrøm Internasjonal Choreo camp for trenere arrangeres samtidig. Norge kommer til å søke om den internasjonale Gym for Life Challenge i Golden Age Festival: Festival for alle over 50 år. Arrangeres hvert 2. år. I 2012 er stedet Montecatini, Italia. Kan delta bare på workshops, trenger ikke være med på oppvisningstropp. Idrettens Basishall : Det er meget viktig for gym og turn å få flere haller der apparatene står oppstilt. Det brukes timer brukes til rigging av haller hvert år. Viser filmsnutt fra Åpen hall i Elverum. Nilssen ber alle som har planer om hall å sette seg inn i hva Basishall innebærer. Hallen er allerede godkjent for spillemidler. De som har bygget basishaller, har økt medlemstallet sitt betraktelig. Basishallene er primært tenkt som et tilbud til allerede eksisterende haller. Billigere å bygge på andre anlegg for å slippe våtrom etc. Størrelsen på basishall er fra 23x20 m og oppover. Uorganisert ungdom oppsøker ofte disse hallene. De ønsker å beherske hopp og volter på sin måte. Fremdriftsplan med haller, tar tid, minimum 5 år, men svært ofte 10 år. En må være meget tålmodig. Nilssen ber lagene ta kontakt hvis de sysler med tanker om å bygge hall. Elisabeth Selvik Nielsen, Salhus spurte om hallene er kommunale eller private. Nilssen svarte at det kan være begge deler. Spillemidler til utstyr : Tilskuddene beregnes til inntil 1/3 av godkjente kostnader, begrenset oppad til kr ,- og nedad til kr ,-. Søknaden åpnes sept /nov hvert år. Sponsorer : Lojalitet oppfølging inntektskilde til hele forbundet. Frisk forsikring : 100,- kroner til klubben for hver nye kunde i % provisjon på totalt bestand. Ringekveld er effektivt! Samle grupper i laget og ring gjennom medlemslisten. Samarbeidspartnere : Thon Hotels Milano (klær) AlfaCare (sportstape etc.) Ifact (hall, utstyr ) Sportslotteriet Sportsmagasinet ( hver mandag på TV 2 Zebra )- Norsk tipping, grasrotandelen. Organisasjonskart ble vist over NIF og NGTF. NIF er 150 år i år. NGTF er det eldste særfobundet. Nilssen anbefalte å sende deltakere til Forbundstinget neste år. 2

3 2010 var et tungt økonomisk år for NGTF. Den daglige driften går greit, men det er arrangement som ikke har slått til. VM i sportsdrill i Bergen gikk med stort underskudd, men det er kommet tilbakemelding om et meget godt arrangement. Sveitsiske franc gikk den gale veien ved de store innbetalingene til Gymnaestradaen. Forberedelser og presentasjoner i forbindelse med å få Gymnaestrada til Norge. Verdier : NGTF bygger sine aktiviteter på Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komitès verdier: Glede,helse, fellesskap, ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Nilssen oppfordret folk til å ta verv i klubb og krets. Alle som jobber med barn skal ha politiattest. Disse varer 2 år. Trening for voksne: Her finnes Turbo god trening og Seniortrening. NGTF har fått utarbeidet et program med musikk og DVD for aerobic som lånes ut til lagene i kretsen. Nilssen sjekker om dette kan kjøpes ikke bare lånes. Trenerløypa : Ny måte å bygge opp utdanningen på. Forsøker å få et større aktivitetsfokus. Toppidrettssatsing Turn menn : Nilssen sa at de har en idrettslig målsetning frem mot OL 2016 en utøver i OL-finale i mangekamp. Utøverne er nå i Kina. Medlemsutvikling : Målet er 5 % medlemsøkning pr.år. Det har vært bra økning på barn 40%, ungdom litt mindre 38%. Voksne noe frafall -6% i perioden Vekst totalt i perioden 24%. Tilslutt ga Nilssen en hjemmeoppgave : Diskuter aktivitetsmodellen i din klubb. Skal vi fortsette med de aktivitetene vi har i dag? Nye aktiviteter? Lag en oversikt over medlemsutviklingen i din klubb: Hvordan har utviklingen vært de siste år? Hvilke mål skal vi sette for de neste år? Hvilke tiltak må gjennomføres for å nå dette? John Olav Michelsen, kr.st. lurte på om dvd og lignende kunne legges ut på nett. Nilssen undersøker dette. Stevnearrangører 2011 Siv Parnas, Bergens TF sa at de arrangerer Aktivitetsdagen 6-9 år 30.april i Turnhallen og Turnkassen. Nils Inge Haaland, Voss sa at Gymfest i Vest Barn (13) år arrangeres mai på Voss. Innbydelsen er sendt ut og påmeldingsfristen er 5. april. Han viste kart over stevneområdet og forklarte hvor de ulike aktivitetene skal foregå. Viste også andre aktiviteter som utøverne kan drive med hvis de ønsker, bl.a. minigolf og bowling. Dette blir et jubileumsarrangement Voss IL fyller 125 år. Mulighet for 13 åringer å delta. 3

4 Stipulert antall deltakere. Kristine Lundekvam, Sotra sa at Gymfest i Vest Ungdom arrangeres 3.-5.juni på Sotra. Leder av stevnekomiteen er Elin Krüger. Det ble vist en fin presentasjon som viste området hvor stevne skal holdes, skolen, instruktørene for troppene og aktivitetene. Invitasjon m/påmelding er sendt lagene. Trude Riple, Laksevåg sa at påmelding sskjema til GIV Barn er kommet i Pdf-fil. Hun ba om at disse blir sendt ut på nytt i excel. Haaland tar dette med seg til komiteen. Stina Hansen, Gneist orienterte om Kretsturnstevnet for voksne og om utfordringer i forhold til overnatting og lokaler for turnfest. Sistnevnte landet på et hotell som medfører behov for transport av deltagere. Stevnet arrangeres på Liland juni. Innbydelsen er sendt ut. Aktivitetsdagen 6-9 år i Sunnhordland arrangeres på Stord 7.mai. Mette Thomassen, kr.st. kommenterte at det er et generelt problem med å få låne skoler til overnatting nå. Nilssen ble oppfordret til å ta dette med seg videre. Også leiepris av skoler ble kommentert. Salhus sa at de arrangerer NM i Teamgym og ba om at folk måtte komme som publikum. Bergens Turnforening arrangerer NM i RG mars, også her er plass til masse publikum. Valgkomiteen Torhild Jordal, leder av valgkomiteen orienterte om status i arbeidet deres. Det mangler 2 medlemmer og 2 varamedlemmer i kretsstyret, leder for konkurranseutvalget, leder for turn menn, leder for utdanningsutvalget og leder for breddeutvalget voksne. Faktum er at også lagene sliter med å rekruttere tillitsvalget. Generell trend i samfunnet at ingen ønsker å bruke fritiden på frivillig arbeid. Hun stilte en rekke tankevekkende spørsmål som hun oppfordret alle til å tenke gjennom. Situasjonen er kritisk, uten nok folk i styret har vi ikke et lovlig kretsstyre. Thomassen informerte om hva som inngår i vervene. Det er kjekt å sitte i kretsstyret, vi er jo lagenes hjelpepartner for å få utført stevner, kurs m.m. Man får oppleve mye, reise og se konkurranser du ellers aldri hadde gått på. Man trenger ikke å ha vært utøver selv for å sitte i kretsstyret og utvalg. Er ikke kretsen der, har ikke lagene noen samarbeidspartner lenger. Ellinor Christiansen, Salhus lurte på om det er lettere å få inn en for turn menn hvis for eksempel turn kvinner og menn slås sammen. Det er jo allerede leder for turn kvinner og kanskje det da er litt mindre vanskelig å si ja. Liv Reidun Botne, kr.st. ser poenget, men opplyste om at leder for turn kvinner tidligere ikke har vært interessert i å slå disse utvalgene sammen. Christiansen påpekte at stort sett alle konkurransene går parallelt. Det ble etterlyst stillingsinstruks for de forskjellige vervene. Jordal svarte at valgkomiteen har henvist videre til dem som sitter i vervene i dag for å få svar på det. 4

5 Kretsleder informerte om at kretsstyret har vurdert organiseringen av kretsstyret med tanke på å bedre rekruttering til styret og utvalg, men at det arbeidet dessverre har ligget brakk siste halve året, men dette må tas opp igjen. Stig Nilssen sa at det er meget viktig å få på plass leder i utdanningsutvalget. Han poengterte at det helt sikkert er personer i salen som er kvalifisert for å ta den rollen man må ta en sjanse. Trude Riple sa at vi er dessverre kommet i en situasjon der folk gjerne hjelper til på stevner etc., men vil ikke sitte i styrer. Må man begynne å ansette flere folk? Det ble påpekt at et av lagene hadde en person som hadde sagt ja til vervet som KU-leder, men grunnet dårlig info om vervet, takket vedkommende nei. Her må kretsen/valgkomiteen gjøre en jobb. Aktuelle tingsaker Turnusliste stevner: Tone Moe sa at ingen søknader er mottatt, så det er mange hull i 2013 og Hun oppfordring lagene til å ta et stevne. Informasjon fra utvalgene Utdanning v/wenche Dahlstrøm sa at vi har mange gode kurs og er inne i en positiv trend med hensyn til interesse for kurs. De planlegger sikringskurs første helgen i april. Kurshelg i Bergen og på Stord blir opprettholdt. Hun benyttet anledningen til å takke turngruppen i Stord for god hjelp med frakt og montering av utstyr til kurshelgen. Det kommer grunnkurs i Turbo til høsten. Tilslutt orienterte hun om basiskursene i trener 1 utdanningen og appellerte til folk å gå inn som leder og medlemmer i utdanning. KU Liv Reidun Botne sa at hun har sittet som oppnevnt KU-leder og dradd i trådene, så lenge i ikke har hatt leder. For å nå målene i langtidsplanen for konkurranseutvalget, er de avhengig av folk vi utvalgene. Det er en utfordring at det mangler ledere i flere av utvalgene. Sommerleiren på Stord har vært en tradisjon. I 2010 ble den avlyst pga få påmeldinger. TK laget et alternativt arrangement i Bergen, som ble vellykket. I år satser vi på leir i Bergen i uke 26. Vi benytter Turnhallen, Turnkassen og Gimlehallen. Gymnastene bor hjemme eller man kan bo på Montana. Lag som sender gymnaster til leiren med overnatting, må selv ta ansvar for dem da. Innbydelse til leiren ligger i bordet. Denne vil bli delt ut på samlinger og konkurranser. Det ble oppfordret til at kretsen ikke deler ut innbydelse med pris og påmelding. Dette fordi påmeldingen skal skje lagvis og at noen av lagene sponser sine deltakere. Troppsutvalget v/sigve Naustdal viste til mål om økt aktivitet på konkurransesiden. I 2010 ble det avlyst 2 troppskonkurranser pga dommermangel. Vi fikk nytt reglement, og fikk ikke utdannet nok nye dommere. Heretter vil: Dommerkurs vil bli holdt selv om det er få påmeldte. 5

6 Troppskonkurranser vil bli avholdt og dommere blir evt. leiet inn fra andre kretser. Det har vært en liten nedgang i antall deltakere i KM de 2 siste årene, men de har fokus på å få endret på dette. Det ble utdannet 4 nye kretsdommere på våren og nå er 6 personer under utdanning. Har et mål om å utdanne 15 kretsdommere i år. Ingen lag fra Hordaland kvalifiserte ser til EM i Teamgym i Sverige i -10, men flere gymnaster fra kretsen ble hentet til de lagene som ble kvalifisert. Det blir treningssamling for juniorer i skolevinterferien. Ønsker å arrangere kompetansesamling for trenerne samtidig. Naustdal har fått vite at mange trenere ikke har fått informasjon om samlingen. Han oppfordret lagene til å bli bedre til å informere de aktuelle. Samlingen koster kr. 800,- pr. gymnast og er gratis for trenere. Han oppfordret lagene til å lønne trenerne mens de er på samlingen. Rytmisk Gymnastikk v/therese Nordli, skal bli ny leder i utvalget sa at det pr. i dag er 3 lag som driver med RG BT, Laksevåg og Fana. Odda vil starte opp. Det er kommet nytt konsept for duo og trio. 1. seriekonkurranse ble arrangert forrige helg veldig stor deltakelse. Det arrangeres Glade RG dager i mai. Turn menn v/liv Reidun Botne sa at vi mangler leder. Hun informerte om status antall gymnaster i de forskjellige klassene fra som viser en nedgang. Det er høyt nivå, 4 gymnaster er på landslag. Mange topplasseringer i NC, NM og Norgesfinalen. Lag som har tilbud til Turn menn er Laksevåg, Stord, Fana, Sotra og Bergen Turn. Mangel på dommere er også her en stor utfordring. Har forsøk å sette opp dommerkurs uten særlig hell, men flere kurs vil bli satt opp. 16 års aldersgrense for å delta. De har 4 seriekonkurranser i året + KM sammenlagt og enkle apparater. Kommentar på stort gap fra bredde til topp. Problemstillingen viste seg sammensatt og ble diskutert, og viste at behov for lederfunksjon er viktig. Turn kvinner v/liv Reidun (for Helge Leknessund) viste status på antall gymnaster og fordeling på aktive lag, Bergens TF, Fana, Laksevåg og Sotra. 2 gymnaster er på rekruttlandslaget morgendagens gymnaster, flere topp plasseringer i Norgescup-konkurranser og Norgesfinalen. Et par gode gymnaster i de eldste klassene som gjør det bra regionalt. Trenersituasjonen målsetning om at hovedtrener har minimum trener 1 utdannelse. Her må lagene følge opp sine trenere. Lagene ble oppfordret til å diskutere et evt. samarbeid om å hente trenerressurser til Bergen. Stort behov for mannlig trener som kan sikre i skranke og hopp. Dommersituasjonen har 2 forbundsdommere og 5 kretsdommere, men 3 av disse er både utøver og trener. Vi må utdanne flere dommere Fana og Sotra oppfordres spesielt til å se etter kandidater. De har 4 seriekonkurranser i året + KM sammenlagt og enkle apparater. De ønsker å øke antall lag som driver med TK fra 4 til 7. Prøver også å få lagt flere konkurranser utenfor Turnkassen for å bli mer publikumsvennlig. TK skal bistå lagene med å heve trenerkompetansen. 6

7 Kristine Lundekvam ønsker at man unngår å legge konkurranser i skoleferier. Dette er et puslespill å få til i en tett kalender. Breddeutvalget v/wenche Hestad sa at Gymfest i Vest ble et for stort arrangement og det ble svært få lag som kunne ta arrangementet med 720 deltakere og 120 ledere. Derfor er det nå delt i forskjellige aldersgrupper. BU har som følge av dette måtte omorganisere seg noe. Dette ble vist på lysbilde. Hun informerte så om uttaksregler for Gym for Life Challenge Norge I år kan det sendes inn DVD av 4 tropper fra hver krets. NGTF plukker ut hvem som får være med i finalen. Åpen klasse arrangeres av Åsane turn høst De trenger arrangør til Saltohelg til høsten. Voss er oppfordret til å kjøre work-shops på GIV. Saltodag i Turnkassen i dag med 90 deltagere. Gruppemøter; a) Troppsgymnastikk i kretsen Til stede: Stig Nilssen, NGTF, Mette Thomassen, HGTK, Tertnes Turn, Kjøkkelvik, Osterøy, Salhus, Laksevåg, Gneist, Askøy, Åsane og Hovding. Totalt 18 personer. Sigve åpnet med å fortelle om troppsutvalget, ønske om flere medlemmer i utvalget og planlagt arbeidsfordeling. Reglement Nasjonale klasser Sigve orienterte om hva som hadde skjedd i saken om kjønnsinndeling av klassene, innspill fra kretsen til forbundet og endelig vedtak i NGTF publisert etter dommer- og trenerseminaret. Etter en diskusjon ble det enighet om å praktisere følgende i Hordaland: For rekrutter og seniorer som NGTFs reglement, for junior: som NGTF men uten bestraffing for for mange gutter. Vi godtar altså deltakelse i flere klasser som i NGTF foreløpig. Men dersom det blir et problem med for mange tropper og for lange konkurranser vil det siste punktet bli revurdert. Kretskonkurransen 27. mars vil gå etter 2010-reglement. Neste konkurranse som ovenfor presisert. Forslag fra Salhus til gjennomføring av konkurranser For å korte ned på tiden, foreslår Salhus å endre gjennomføringen av konkurransene i kretsen: - rekrutter og aspiranter kjører felles gjennomkjøring av apparatene (felles i strøm) uten egen musikk (bare for å prøve apparatene) - rekrutter og aspiranter kjører parallelt (til samme musikk) i trampett og tumbling - deretter en kort premieutdeling for rekruttene (minepremier utdelt samlet til trener på forhånd.) - ny felles testing av apparatene for junior og senior (uten egen musikk) - deretter konkurranse for junior- og seniortropper etter vanlig oppsett Rutiner for beskjed til arrangørlag Etter at terminlisten er klar, må alle arrangørlag bli tilsende melding om at de skal arrangere konkurranser - kanskje vi trenger en oppfølging fra utvalget sin side for å sikre at arrangør er i gang med forberedelser 7

8 Sommerleiren Ønske fra lagene om at tropp også får tilgang til turnkassen og grop. Ønske om at leiren også for fremtiden blir i Bergen Vinterferieleiren Ønske fra lagene om samling også for rekrutter Flere lag etterlyser også bruk av turntrenere på treningssamlinger Tenke nytt Salhus foreslo for eksempel tidligere Hordamix som en uhøytidlig konkurranse med blandede lag fra ulike grener Salhus ønsker gjerne å arrangere flere kretskonkurranser Trenerkompetanse - stort behov for å øke kunnskapene til trenere ute i lagene - reiseinstruktørene er savnet - lage en lokal versjon av trenerpoolen - lagene sender forslag på trenere til troppsutvalget Informasjonsflyt Troppsutvalget jobber med å få en mailingliste på alle trenere og andre interesserte i kretsen og vil ta kontakt med lagene for å be om lister Dommerkurs Som en positiv avslutning på møtet kom det frem at både Askøy og Tertnes har folk som ønsker å ta dommerkurs! Dette vil bli satt opp - meld fra til kretsen om flere ønsker. b) Andre konkurransegrener Gymhjul Gymhjul er en liten aktivitet i kretsen, kun Norrøna som organiserer det. Det finnes hjul rundt i kretsen hvis noen vil begynne med det. Det kreves ikke spesielle forkunnskaper til dette. Kan være greit å bruke som avveksling i vanlig trening og som rekruttering. Det er en fordel å ha parkett gulv, men til trening er det helt greit med vanlig hallgulv, det er noe «tregere» å rulle på. Spørsmål om det hadde vært mulig å organisere lån av hjul via kretsen? Sportsdrill 2 klubber i kretsen har sportsdrill, Askøy og Fana i tillegg driver også Odda med det. Har ikke hatt leder i utvalget siste året, men nå er Tone Aksnes foreslått som ny leder. Det er mulig å starte som aspirant/rekrutt i konkurranser, men det er bare nasjonale konkurranser. Hadde det vært mulig å få til en kretskonkurranse eller i alle fall en samling i kretsregi? Burde sportsdrill og gymhjul vært med på sommerleir? RG BT har ansatt trener, det er mulig å leie henne og søke tilskudd fra TKRG. For å komme i gang med RG i egen klubb kan man «låne» gymnaster fra andre klubber som ambassadører. Det kunne vært nyttig med en kretssamling for klubber som allerede har RG sammen med klubber som ønsker å starte opp. Det er ønskelig med en «øvelsesstige» i RG også etter samme prinsipp som den turn bruker. 8

9 TM Det er viktig at klubbene tar initiativ til samlinger, men kretsen må ha et system der de gir beskjed ut til lagene når midlene ikke blir brukt opp i kretsregi. Nivå 1 er for vanskelig, f eks burde starten på bøylehest vært på gulv. Ny LUM stige, DVD fra LUM stige er for gammel, det burde vært produsert en ny. Det er en stor utfordring å få trenere til rekrutt, det bør arrangeres flere kurs for TM. TK Det kommer en ny endring i A-stigen,- info kommer fra kretsen i løpet av kort tid. BT er i en prosess med å ansette en ny heltidstrener for TK. De henter en del av trenerne i studentmiljøet i Bergen. Kretsen kan hjelpe til i prosessen, men de ansetter ikke trenere. Team Hordaland - er det mulig å få til noe lignende igjen? Det hadde kanskje hjulpet klubbene til å utnytte ressursene bedre. Krets må informere om hvem som skal være hovedtrenere på leirer/samlinger de arrangerer. Turnkassen er full til alle tider, tropp tar mer av tiden som tidligere bare ble brukt av apparatturnere. Det er ønskelig at alle skal få trene her, ikke bare de store. Sotra turn jobber med en turnhall og prøver å få til et samarbeid med Askøy og andre kommuner. Er klubbene i Bergen interessert i et samarbeid? c) Bredde/utdanning Utdanning: Viste brosjyrene og registreringsbøkene for utdanningstrinnene i instruktørutdanningen og hva de inneholder. Viste at utvalget jobber iht. NGTF sin kompetanseplan og regionale/nasjonale Langtidsplaner. Deltagerne klaget over uoversiktlighet mht. hvilke moduler trenerne har/mangler. Diskuterte trenerutdanning i gamle dager (mer personlig, man kunne luke ut ting hos kandidater osv.)og slik den er lagt opp nå. Man påpeker at tidligere tiders utdanningsstruktur etter hvert ble for krevende for instruktørspirer, og man landet på dagens modulbaserte utdanning. Ba lagene sende inn ønsker om kurs. Bredde: Informerte om årsakene til deling av GIV. Hva gjør vi for å få liv i voksenstevnet igjen? Ikke noen konkrete forslag. Hva gjør vi for å få mannfolka med igjen: Mange mer eller mindre gjennomtenkte forslag (brainstorming ) og MYE mimring, men sats på rett aldersgruppe, (ikke for unge) og inviter dem på workshop. Til programinstruktør; hvis du tror det er for enkelt; gjør det enda enklere. Aktuelle tingsaker Mette Thomassen gikk gjennom regnskapet for 2010 og sa at vi har brukt alt for lite penger, noe som skyldes for liten aktivitet. Vi budsjetterte med kr ,- i minus, men endte opp med pluss kr ,-. Balansen viser pr ,6 mil. og 2,7 mil. i Vi har penger til aktiviteter som ikke er gjennomført. Vi trenger personer i utvalgene som vil lage aktivitet. 9

10 Budsjett: Vil opprettholde den aktiviteten som var tenkt i Vi har kuttet loddsalg, og det blir ingen endringer i kretskontingenten. En liten endring i forhold til utsendte tingpapirer: VM i drill lagene skulle få 70% av overskuddet, men dessverre ble det underskudd. Kretsstyret ønsker å gi noe tilbake til de lagene som hjalp. Forslaget er derfor at styret ønsker å bruke ,- til fordeling mellom de lagene som gjorde en innsats. Diverse tiltaksposten er økt med dette beløpet og underskuddet blir da Budsjettet for 2012 er som i utsendte papirer. Vi spiser av egenkapitalen. Den vil dermed være 2,4 i slutten av året og 2,2 i Vi har ikke diskutert så mye om hvor stor egenkapitalen bør være, så vi vil opprettholde aktiviteten så lenge vi har midler til det. Kjartan Grov, Stord stilte spørsmål til om man skal bruke mer penger på betalt hjelp til kontoret, pga mangel på valgte personer? Det ble svart at da må man ha lovendring. Til slutt var det loddtrekning med mange fine gevinster. Linda Mikalsen takk for møtet og ønsket vel møtt til middag. Voss Referenter: Wenche Hestad (s) Birthe Nielsen (s) Eli Østenstad (s) Mette Thomassen (s) Tone Moe (s) Lena Skarphagen (s) John Olav Michelsen (s) Torhild Jordal (s) Stina Hansen (s) 10

11 11

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer