REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ IDRETTENS HUS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS."

Transkript

1 REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ IDRETTENS HUS. Velkommen Nestleder Mette Thomassen ønsket velkommen til møtet og presenterte seg og kretsstyret og utvalg. Følgende var til stede på møtet: ALVIDRA: Hanna Sundal og Åse Gaulen. ASKØY: Hilde Kløften Duesund og Beate Soltvedt. BERGENS TF: Siv Marny Parnas, Tore Aasheim og Espen Jacobsen. GNEIST: Lene Nielsen og Stina Hansen. KJØKKELVIK: Anne Karin Bergfjord. LAKSEVÅG: Vigdis Søilen, Marianne Tepstad Heier og Renè Erichsen. LODDEFJORD: Ståle Faugstad. OSTERØY: Elin Bergan. SALHUS: Ellinor Christiansen, Einar Christiansen, Nina Rasmussen og Renate Christiansen. TERTNES: Benedicte K. Næss. VOSS: Nils Inge Haaland. ÅSANE: Astrid Rødseth og Jorunn Knudsen. KRETSSTYRET: Mette Thomassen Liv Reidun Botne nestleder medlem

2 Lars Garen Lena Skarphagen Tone Moe TURN KVINNER: Helge Leknessund TROPPSUTVALGET: Sigve Naustdal BREDDEUTVALGET: Wenche Hestad Birthe K. Nielsen VALGKOMITEEEN: Torhild Jordal medlem medlem adm. leder leder leder medlem BU ungdom leder Thomassen ba alle huske at lagenes årsmeldinger og regnskap skal sendes kretsen. HGTK betyr Hordaland Gymnastikk og Turnkrets. Thomassen regnet med at alle kjenner til hjemmesiden til kretsen. Her blir nå referat fra styremøter lagt ut. Vi ønsker at dette skal være en levende side og hun ba lagene sende inn nyheter som vi kan publisere. Valgkomiteen Leder i valgkomiteen Torhild Jordal sa at komiteen har jobbet en god stund. De har tatt kontakt med dem som sitter i styret og utvalg nå og forhørt seg om de vil fortsette. De har fått negativt svar fra en del. De har sendt separate brev til lagene ut fra hvilke grener laget har og bedt om forslag på kandidater. Her må lagene gjøre en innsats. Jordal hadde laget en liste over hva som skal bemannes på tinget i februar. Hun har satt på lagsnavn på det som er bemannet. Dermed kan lagene se hvilke lag som ikke er med på listen. Jordal sa videre at dugnadsarbeid er kjekt man får utvekslet erfaringer med andre kretser/forbund. Hun ba deltakerne tenke på hvem som kan frigis fra eget lag til styre og utvalg og komme med forslag på personer. Helge Leknessund, leder TK sa at Konkurranseutvalget (KU) har lagt brakk i snart 2 år i og med at vi har vært uten leder. Liv Reidun Botne, kr.st. har fungert som leder, men på KUmøtene har det kun møtt 2-3 personer, noe som begrenser aktiviteten. Budsjettet for spesielle tiltak er lite brukt det blir laber aktivitet når utvalgene ikke er bemannet. Alle må forsøke å frigi personer som driver en av konkurransegrenene. Hilde Duesund, Askøy sa at de er et lite styre folk trekker seg og det er vanskelig å få foreldre med. Alle i styret deres er også instruktører, så de har ingen å frigi. Markedsføring PR, markedsføring og kommunikasjon i Hordaland Gymnastikk og Turnkrets

3 Hva arbeides det med? Langtidsplanen - Hva sier LTP, og hva er status i forhold til den. Kretsstyrets ansvar - Hvem har ansvar for hva Lagenes ansvar - Hvem har ansvar for hva Sponsorer - Hva tenker vi om å få inn sponsorer i kretsen/lagene Stevner og konkurranser - Hvilke oppgaver har lag og krets ifm. stevner og konk.? Langtidsplanen - Hva sier langtidsplanen vår som er vår rettesnor? Inngå Sponsoravtaler - At vi i perioden skal prøve å inngå sponsoravtaler Bedre markedsføring av stevner og konkurranser - At vi skal forbedre markedsføringen av stevner og konk. Merkevarebygging - At vi skal sørge for å bli gjenkjent; bygge merkevare Hjemmeside - At vi skal ha en informativ og interaktiv hjemmeside Inngå Sponsoravtaler Det er utarbeidet en skriftlig søknad til potensielle sponsorer. Denne går ut i Januar Sponsoravtaler gjøres evt. i samarbeid med lag. - Produkt/logoplassering - Treningsprogram - Kurs - Oppvisninger Bedre markedsføring av stevner og konkurranser. Teknisk arrangør følger Veiledning for lagenes PR/Presse ansvarlig. Kretsens repr. sitt referat og fotos kan brukes etter nærmere avtale. HGTK markedsfører klubbguiden.no overfor lagene. Referat og foto skal inn på hjemmesiden til kretsen. Merkevarebygging Krets og lag må vedlikeholde begrepene Gymlek Idrettens grunnstige SALTO TURBO Seniortrening Informativ, interaktiv hjemmeside for kretsen. Kretsen informerer om og viser hjemmesidene på samarbeids-, instruktør- og områdemøter. Statutter lett tilgjengelig på nett. Utdanningsutvalget aktiv markedsføring på hjemmesiden. Profilere link på all korrespondanse fra Kretskontor. Benedicte Næss, Tertnes ville vite om kretsen har tenkt på å bruke Facebook. Thomassen sa at dette har kretsen tenkt på og diskutert, men det strander foreløpig litt på hvem vi skal få til å ta seg av dette. Vi må ha en ansvarlig som hele tiden følger opp. Norges

4 Gymnastikk og Turnforbund har opprettet side på Facebook. Vi har det i planene, men vi må ha en ansvarlig gjerne fra et lag. Næss påpekte at alle lag må være aktive ovenfor pressen før konkurranser. Kurs hvordan melde på? Anne Karin Bergfjord, Kjøkkelvik redegjorde for hvordan de har løst problematikken med at en person melder på flere på kurs fra et lag: Påmelding til kurs via minidrett.no Alle trenerne må være registrert i Klubben Online Lisensregistrering Legg inn samme e-post adresse på alle trenerne en mailadresse som klubben har tilgang til. Du vil straks få tilsendt på mail brukernavn og passord på alle trenerne som blir registert med denne e-post adressen. Eksempel: Navn: Lene Jacobsen Fødselsdato: xx/xx/ :00:00 AM Brukernavn: Passord: xxxxxxx Når du har registrert alle trenerne vil du få mail med brukernavn og passord på alle registrerte trenere. Ta derfor vare på denne mailen i innboksen. Hver gang du gjør en endring får du ny mail. Vedlagt følger brukernavn og passord knyttet til e-postadresse: i MinIdrett. Logg deg inn på og logg deg på med brukernavn og passord for den treneren påmeldingen gjelder. Søk i aktuelle kurs, områder etc for å få opp alle aktuelle kurs og meld på. Her må en prøve og feile litt for å finne ut av kursene, da en først får opp alle kursene i alle grener som arrangeres i hele idretts-norge. Fordeler: Styret har full kontroll på alle som skal delta på kurs Lettere å holde rede på hvor mye en skal betale i kursavgift Ulemper: Dersom treneren er registrert på andre idretter kan det komme mail om f eks lisensbetaling i denne idretten. Da må en sørge for å videresende denne mailen. Thomassen påpekte at det lønner seg å ha trenerlisens da får man billigere kurs enn dem som ikke har det. Langtidsplanen Liv Reidun Botne, kr.st. sa at planen er et viktig dokument som kretsstyret jobber etter. Den ble laget med utgangspunkt i Norges Gymnastikk og Turnforbunds langtidsplan og vedtatt på tinget i 2009.

5 Visjon Gymnastikk og turn skal være en åpen og inkluderende idrett for alle. For å oppnå dette må krets og lag tilby et godt og allsidig treningstilbud for barn, ungdom, voksne og senior. Kretsen skal tilby konkurranseaktiviteter med det mål at kretsens gymnaster skal kunne nå et nasjonalt og internasjonalt nivå. Verdier Spennende Inkluderende Visjonær Troverdig Satsningsområder Konkurranse: Økt konkurranseaktivitet innen alle grener med spesiell vekt på turn menn Dommere: Utdanne dommere Ungdom: Opprette eget ungdomsstevne Trenere: Satse på trenerutdanning Organisasjon/økonomi Mål: Medlemsutvikling: Øke antall medlemmer med 10% i perioden Øke antall konkurranseutøvere med 10%, størst andel gutter Økonomi Sikre tilstrekkelig med midler Skape mulighet for investering i tiltak som hever kvaliteten i kretsen og gir mulighet for utvikling av nye tilbud Mest mulig effektiv drift og samhandling med kretsens lag og forbund Status Medlemsutvikling Pr Pr Lag: 55 Lag: 54 Medl.: Medl.: Økonomi: Hittil relativt sikker og stabil økonomi. Bortfall av automatinntekter gjør fremtiden mer usikker. Økonomistyringen er god Botne påpekte at langtidsplanen ikke bare er kretsen sin, lagene må også bidra. Vi ønsker at lagene skal bruke planen som mal når de lager egne planer.

6 Espen Jacobsen er trener for turn gutter i Bergen. Han sa at det er trist at man ikke har leder i turn menn, men setter pris på den hjelpen leder i TK har gitt. Han lurte på hvilken støtte turn menn kan få. I budsjettet er det avsatt midler til de enkelte utvalg og en ekstra pott til TM, men uten leder av utvalget noen som organiserer dette blir det ingen samlinger eller lignende. Han savner sterkt en representant for turn menn. Benedicte Næss viste til medlemsøkningen i LP. De har ikke plass til flere. De opererer med ventelister for barn og unge. De voksne mistes til treningsstudio. Jordal viste til kretsdommerkurs i tropp som nettopp ble avlyst og ville vite hvor mange påmeldte der hadde vært. Moe svarte at det hadde vært 0 påmeldte. Ellinor Christiansen sa at samme kurs i vår ble avlyst med 4 påmeldte. Det burde vært kjørt. Thomassen viste til kompetansemål fra LP Alle trenere skal sikres god kompetanse og mulighet til egenutvikling i forhold til den aktiviteten de har ansvar for Sørge for at informasjon om kurs når frem til trenere og utøvere Tilstrebe at alle instruktører med hovedansvar er utdannet trener 1 10 trenere består trener 1 og 5 trenere består trener 2 eksamen årlig Dekke dommerbehov i alle grener Økt kompetanse innen seniorgymnastikk og Turbo Hva kan du og din klubb gjøre? Deltakerne ble delt i grupper for diskusjon. Svar fra gruppearbeidene: Lars Garen, kr.st. sa at det kom frem spørsmål om vi må presse alle gjennom standardkursene. Det bør være alternative utdanningsveier for unge/nye trenere som går mest på motivasjon. Kanskje man kan begynne i det små noen lag seg i mellom. Espen Jacobsen sa at han har mye trenererfaring/utdanning, men er aldri blitt spurt verken av krets eller lag om å være kurslærer. Thomassen sa at det skal vi rette på. Jacobsen sa at han hadde vært på kurshelgen på Stord som var veldig bra. Kurslærerne var stort sett utenbys fra. Det var lite av egne krefter. Både han og Rene Erichsen kan holde kurs. Det er også fint å dra veksler på andre grener under felles samlinger. Hvordan få instruktører til å gå på kurs: - Må gå direkte på hver enkel Nina Rasmussen, Salhus viste til kurshelgen på Stord og sa at de ikke tør sende unge instruktører alene til Stord. De føler at de må sende en voksen med dem.

7 Ståle Faugstad, Loddefjord sa at han videresender alt om kurs til sine instruktører, men syns vi er lite flinke til å informere om hva trener 1 utdanningen består av, som igjen kan gis videre til trenerne. Det er viktig å få utdanningen på CV-en sin. Dette må vi også bli flinkere til å markedsføre. Leknessund sa at turnforbundet har en fin brosjyre om utdanning. Thomassen sa at Idrettsforbundet jobber med en ny trenerløype innen utdanning. Rasmussen sa at vi som er vant til det, finner info om utdanning på nettet, men det gjør ikke nye medlemmer/instruktører. Botne viste til områdesamlinger hvor lagene er blitt tilbudt besøk fra kretsen, men vi får liten og ingen respons. Hun sa at det er mulig å be om hjelp vi trenger innspill. Det kom frem at de som har trener 1 utdanning, får bedre betalt enn dem som ikke har det. Renate Christiansen, Salhus mente det ville bli lettere å få dommere innen tropp hvis vi lager et eget kretsreglement. Da kan vi nok også få foreldre til å ta dommerkurs. Ellinor Christiansen sa at det er blitt avlyst troppskonkurranser pga at vi ikke har dommere. Det er straff og det vil de ikke ha. Kretsdommerkurs må kjøres om det er en eller fire påmeldte. Thomassen sa at Salhus hadde sendt inn forslag til sak ang troppsgymnastikk til dette møtet, men innspillet kom for sent, så nå vil saken bli tatt opp til diskusjon lørdagen før tinget. Leknessund sa at alle trenerne bør/skal ta kretsdommerkurs for kompetansen sin del. De trenger ikke dømme nå er det sånn at trenerne ikke tør melde seg på fordi de er redd for å måtte dømme. Status anlegg Lars Garen sa at det nasjonale svømmeanlegget på Nygårdstangen harr planlagt åpning høsten Prognoser

8 Status Bergen Åsane har innbyggere pr.hall Ytrebygda har innbyggere pr. hall når Sandslihall nr.2 er ferdig (8762 innbygger pr.hall inkl private idrettshallen Sandsli Sportsenter) Fana har innbyggere pr.hall Arna har innbyggere pr.hall Bergenhus har 8573 innbyggere pr.hall Laksevåg har 7478 innbyggere pr.hall Årstad har 6860 innbyggere pr.hall Fyllingsdalen kommer best ut med 6216 innbyggere pr.hall. Fyllingsdalen er dessuten eneste bydel som det er forventet nedgang i antall innbyggere frem mot år Plan utbyggingsprosjekter Utbygging av ny flerbrukshall på Slåtthaug, enten i tilknytting til garderobeanlegget til isbanen, eller som en selvstendig hall i mulig samarbeid med barnehage. Utvidelse av Fyllingsdalen Idrettshall, Fyllingsdalen bydel. Rivning / ombygging av Laksevågshallen, inkludert basishall turn og spesialhall for bordtennis i Laksevåg bydel. Utbygging av ny flerbrukshall ved Myrdal, Åsane bydel. Anlegget bør utvikles til et multifunksjonelt anlegg under prosjektnavn Arena Nord, som kan ivareta arenafunksjon for topphåndball, volleyball samt inneholde elementer for turn, klatring og Fysak. Anlegget planlegges lokalisert på Bergen kommunes eiendom nord og øst for Vestlandshallen i samarbeid medgrunneier på østsiden i området. Det forutsettes salg av Åsanehallen som en del av prosjektet. Utbygging av en flerbrukshall på Leikvang tilpasset befolkningsøkningen og utbyggingsprogrammet for skole, Åsane bydel. Påbygg av Sandslihallen, Ytrebygda bydel, med ny flerbrukshall. Krohnsminde, Årstad bydel, garderober og møteplass, sosiale rom, aktivitetslokaler for småidretter, dans etc. Vurdere utbygging av ny flerbrukshall i Mulen, Bergenhus bydel. Flerbrukshall i Alvøen som et multifunksjonelt anlegg under prosjektnavn Arena Vest i Laksevåg bydel Bruk av idrettsanlegg 2008

9 Frisk forsikring Tone Moe, adm lurte på om alle har hørt om Frisk Forsikring. Alle som blir kunde i Frisk må velge en klubb da går 3% tilbake til klubben. Dette blir overført klubbens konto. Frisk er et resultat av samarbeid med NGTF og Sparebank1. Det gir klubber en mulighet til langsiktige og forutsigbare inntekter. Frisk er spesialisert på samarbeid med norsk idrett. Forsikringene leveres av Sparebank1. Konkurransedyktige priser. Er du sikker på at du er rett forsikret i forhold til ditt behov i dag? Er du sikker på at du betaler riktig pris? Er barna forsikret? Er det under et år siden sist du hadde en forsikringsgjennomgang? Har du svart tja, eller nei på et eller flere av spørsmålene? Fyll ut utdelte brosjyre eller ta kontakt med kretsen eller Frisk forsikring. Kontaktperson i Frisk er Maren Brevik i årlige forsikringer gir kr pr år ved 100 kunder 5 år i gjennomsnitt; kr ,-. Dette er lett tjente penger! Utstyrsbank Anne Karin Bergfjord sa at hun savner en utstyrsbank med kjøp og salg av utstyr i kretsen. Hun lurte på om kretsen kan legge det ut på nettsiden sin. Ref. tilføyning det er lagt ut på kretsens side se venstremeny. Vi er da koblet til forbundets side om kjøp og salg. Lagringsplassen på Melkeplassen til utstyret til troppsgymnastikken, er et fælt sted. Ellinor Christiansen påpekte at det mangler utstyr. Noen må ta en ryddejobb, alt flyter om en annen. Det er ikke lett å finne lagringsplass til så mye andre steder, men man får kalle sammen til en ryddedugnad 2 ganger pr år. Utvalgene orienterer Utdanning: Moe formidlet følgende fra utdanningsutvalget. Utdanning har arrangert en bred rekke kurs siste året. De har forsøkt å favne ulike målgrupper innen trenerne i klubbene og håper at de har lykkes med dette. De har hatt generelt gode tilbakemeldinger på kursene, og har avlyst langt færre kurs enn siste år. De ønsker en vurdering på seniorgymnastikkursene disse er blitt avlyst og de vil vite om det ikke er interesse for slike kurs. Når det gjelder dommerkurs har de måtte avlyse både turn kvinner og troppskurs. Det vil nå bli satt opp nye kurs i begge grenene i januar/februar De håper at dette vil være av interesse for lagene.

10 Utdanning ønsker som alltid innspill på kurs, instruktører og potensielle kurslærere. Noe som er kommet opp er et ønske om kurs i metodikk/pedagogikk som trener for barn og unge. Dette vil utd prøve å følge opp. Lagene ble oppfordret til å få flere til å ta trener 1 eksamen. Nytt av året er at alle kursdeltakerne får frukt og yoghurt på kursene. Ellers trenger utvalget flere medlemmer. Hanna Sundal, Alvidra anbefalte å gå bredere ut med innbydelse til seniorkurs, gjerne til kommuner, seniorsentre etc. Det er sikkert mange utenfor gym og turn som trenger kurs, men de går gjerne ikke på nett for å finne info. Det ble sagt at Sportdrill Vest konkurransen kolliderte med kurs. Konkurranseutvalget: Liv Reidun Botne sa at årets sommerleir på Stord ble avlyst. Neste år har KU forslag på leir i Bergen. Bakgrunnen for dette er at det ble gjennomført en leir for turn kvinner i sommer som ble meget vellykket. Dette vil bli brukt som mal for neste års leir. Tidspunkt er uke 26 og man vil benytte Turnkassen, Turnhallen og Bergenshallen. Leiren er for turn kvinner og menn, RG og tropp. Det blir en leir uten overnatting. Turn kvinner hadde privat innlosjering i år. Det jobbes med å få dette til neste år også. Vi vil komme tidlig ut med innbydelse. Botne ville vite om dette hørtes greit ut? Ellinor Christiansen sa at det er kjempeflott at leiren kommer til Bergen, men det bør være et overnattingstilbud slik at leiren er åpen for hele kretsen. Botne sa at dette skal sjekkes. Det blir ikke skoleovernatting, men vi kan forhøre oss på ungdomsherberge og lignende. Det blir også felles bespisning og andre sosiale aktiviteter. Renate Christiansen ba om at man måtte ha trenerne klar før innbydelsen går ut. Turn kvinner: Helge Leknessund sa at Viking og Norrøna har gitt seg med aktiviteten, slik at antall lag som driver med turn jenter har gått ned, mens deltakerantallet er stabilt. Rut-prosjektet har tidvis vært bra, men ikke så bra siste året, da kurslærer ikke har hatt anledning til å komme til Bergen. Leknessund har derfor bedt forbundet om at vår region (Hordaland-Rogaland) blir delt fra neste år. Han har terminfestet 2 Rut-samlinger og 2 andre samlinger til neste år. Kirvil Grini vil kjøre kurs i trener 1 utdanningen i forbindelse med Rutsamlingene. Utdanningsutvalget har lovet å sette opp kretsdommerkurs til neste år. Han håper at både trenere og dommere melder seg på. Det vil bli satt opp romjulsleir i år for turn kvinner og menn. Innbydelsen kommer.

11 Tropp: Sigve Naustdal, leder tropp sa at det kom nytt reglement midt i perioden. En del fikk ikke satt seg inn i reglementet, vi manglet dommere og konkurranser og kurs ble avlyst. Utvalget ønsker å samarbeide mer med bredde. De ønsker at BU tar seg av Saltokonkurranser. Her er nivået lavt og går opp til araber med skru. Han mener at mye av tropp hører hjemme på Salto. Dette diskuterer tropp og BU og skal jobbe videre med det. Det er åpent for å ta dommerkurs uten å ta eksamen. De ønsker ikke at trenere skal bli dommere, men alle bør ta kurset likevel. Noen har brukt trenerpoolen i NGTF, men langt fra alle. Dette er et gratistilbud fra forbundet. Han oppfordret lagene til å bruke dette. Han sa videre at det blir enda flere endringer for tropp fra neste år. Klassene blir delt i damer, herrer og mix. Dette må vi finne en løsning/tilpasning til på kretsplan. Ellinor Christiansen sa at jenter kan ikke konkurrere med gutter. Det blir ikke rettferdig på trampett. Vi vet ikke hva forbundet kommer frem til når det gjelder mixklassen, men det må ikke bli 50/50. Troppsutvalget vil i alle fall gjøre det enklere på kretsplan. Thomassen sa at alle bør ta eksamen på dommerkursene, men likevel slippe å dømme. Det er viktig at man har kvalifikasjonen. Tropp ønsker innspill fra lagene som de vil bringe videre til forbundet. To av jentene fra Salhus fikk bronse i EM i Teamgym. De turnet på troppen til Oslo Turn. Bredde: Wenche Hestad, leder BU fortalte hvem som er med i utvalget og hvem som tar seg av hva. De er inndelt i barn ungdom voksne. Hun viste til Langtidsplanen som de skal i havn med og sa at hvis ikke lagene hjelper, så kommer de ikke i mål. Hun sa videre at de som går på Gymlek partier og blir 6 år i 2011, kan delta på Aktivitetsdagen. Dette stevnet arrangeres både i Bergen og Sunnhordland. BU er støttespiller for arrangementet og godkjenner bl.a. programmet og er til stede på stevnet. I år arrangerer Stord i Sunnhordland 7.5 og Bergens TF i Bergen Gymfest i Vest (GIV) år har vært en stor suksess i Hordaland og er blitt et stort arrangement. Derfor blir GIV delt fra neste år, GIV barn 10-12(13) som arrangeres på Voss, og GIV ungdom 13-18(25) år. Sistnevnte er et samarbeid med Rogaland hvor arrangementet alternerer mellom Hordaland og Rogaland. Sotra står som arrangør

12 Under GIV er det åpen klasse konkurranse med mange flotte tropper. Ut fra denne konkurransen kvalifiserte Loddefjord og Sotra seg til en nasjonal konkurranse i Oslo. Hele denne konkurransen kan ses på WEB-TV fra kl i dag. Neste helg arrangerer Hovding høstens åpen klasse konkurranse 14 tropper fra 6 lag skal delta. Kretsturnstevnet for voksne har synkende deltakerantall. Noen lag melder seg ikke på kretsturnstevnet hvis det er Landsturnstevne eller Gymnaestrada samme år. Hestad opplyste at det er Gymnaestrada i Lausanne i Det har nettopp vært Golden Age stevne i Portugal. Dette er for aldersgruppen o/50 år. Om 2 år arrangeres det i Italia. Hvis ikke arrangørlaget for stevner har instruktører til å lage program, hjelper BU dem med dette. De hjelper også instruktør med å skrive program. De arrangerer gjennomgåelser og fellestreninger skaffer synsedommere til åpen klasse konkurransene og jury til kåringen av BU s pokal. Det var enighet i møtet om at Saltokonkurranse er et breddearrangement. BU er uenig i dette. Hestad spurte om noen vil bli medlem i utvalget. Moe forhører seg med forbundet ang konkurranselisens til Saltokonkurranser. Birthe K. Nielsen, BU ungdom sa at de arrangerte Saltodag for første gang i Da var det bare lagene i nord som fikk tilbudet. Det deltok 16 gymnaster fra 4 lag. Neste år var det 55 gymnaster fra 10 lag og 13 instruktører. Våren 2010 var det 130 gymnaster fordelt over 2 dager og i 2010 var det 170 dektakere. Hun anbefalte lagene å bruke konseptet i timene. Neste Saltodager i Turnkassen blir Det arrangeres også Saltohelger som er en slags mini-gymfest. Laksevåg arrangerte i fjor for 55 gymnaster og Osterøy i år for vel 30. BU ønsker en arrangør for Saltohelg 2011 og ber om at interesserte melder seg. Jordal påpekte at på listen fra valgkomiteen står kun leder, altså de som skal velges på tinget. Valgkomiteen ønsker navn på personer som kan tenke seg å bli medlem også. Det diskuteres om Saltokonkurranse skal avløse troppskonkurransen på GIV. Rytmisk Gymnastikk: Siv Parnas sa at det er høy aktivitet innen RG med stabil deltakelse. 10 utøvere er med i landslagsgrupper. Det har vært regional samling i Turnhallen som var vellykket. I seriekonkurransene deltar LTI, Fana og BT. Hun oppfordret lagene til å kjøpe enkle

13 plastringer og sette i gang med RG. NGTF har utarbeidet DVD og et hefte om RG en idrett for alle. På kretsplan arrangeres også pokalkonkurranse hvor kreativitet står i fokus. Neste helg arrangerer Bergens TF Landsfinalen i RG og i slutten av mars 2011 NM for jr./sen. Turn menn: Espen Jacobsen sa at han og Renè Erichsen trener guttene i BT og LTI. Det er et bra nivå på guttene nå som er i alderen 9-17 år. Kristoffer Andersen, BT ble norgesmester i frittstående kl. sen i år. Han har hatt en enorm fremgang, spesielt i år og er i landslagsgruppen. Torry og Trym Larsen og Bjørn Luke er på guttelandslaget. De er glad for å være med, men det forplikter. De har mange samlingsdøgn og trener timer pr. uke. I 2009 hadde de samling på Stord med privat innkvartering med støtte av kretsen. De satser mye, men både Espen og Renè har fulle jobber, så treningen gjør de på sin fritid. De fleste andre klubber har fulltidstrenere. Det må opprettes rene guttepartier med mannlig trener! Stevnearrangører 2011 Siv Parnas, Bergens TF sa at BT arrangerer Aktivitetsdagen i Turnhallen Det blir ulike aktiviteter og et fellesprogram. Randi Galtung Døsvig står i spissen for arrangementet. Nils Inge Haaland, Voss sa at de arrangerer GIV barn Voss IL er 125 år i Han viste kart over skoler, haller og baner. Innbydelsen sendes ut i begynnelsen av februar. Påmeldingsfristen blir 5.april. Det blir troppskonkurranse om lørdagen. Stina Hansen, Gneist sa at det er en utfordring å få skole til overnatting. Rektor sier nei fordi vedkommende er redd for utstyret på skolen. Arrangementet går på Sandsli/Liland alt etter hvor de får innkvartert deltakerne. Thomassen sa at vi står ovenfor en stor utfordring hvis alle skoler sier nei til overnatting. Hun oppfordret alle til å gi beskjed til politikerne om dette hvis man snakker med dem. VM i sportsdrill Thomassen sa at oppsummeringen fra VM er ikke klar enda. Hun takket lagene som var med å arrangere og gjorde arrangementet vellykket. Neste VM arrangør sa de var glade for at vi hadde lagt listen så høyt. Kretsstyret og forbundsstyret har sagt fra seg sine andeler, så blir det overskudd, går dette til lagene som jobbet. Oppsummering/avslutning Jacobsen håper at det er en som kan ta på seg lederjobben i turn menn i kretsen.

14 Thomassen sa at vi arrangerer Kretsting på Fleischers hotell, Voss. Hun håper at mange kommer, ikke bare de som er her i dag, men fra alle andre lag også. Det er der vedtak for de neste to årene bestemmes, aktiviteter og bruk av midler. Det er kjønnskvotering, slik at de lag som har medlemmer av begge kjønn, må sende en av hvert kjønn. Deretter takket Thomassen for møtet og ønsket vel hjem. Minde Tone Moe Ref.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 62 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2013-2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte 2013. 7 Styrets beretning. 8-12 Årsrapporter fra utvalgene GU breidde 2013 13-19 Rytmisk

Detaljer

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS RGTK KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus 1 ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS 2 INNHOLD ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET 23. FEBRUAR

Detaljer

M to -Generalsekretæren

M to -Generalsekretæren MotoNews Nyhetsbrev desember -Generalsekretæren -Stilling ledig motorsportskole -Det nye medlemssystemet -Pole Position -Årbok -Marius Dammyr -Preseidenten- -Grasrotandelen -Månedens ildsjel -Nisseracet

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I FORMANNENS ORD ENDELIG ER DET VÅR I LUFTEN OG SNART SESONGSTART. DETTE ER DET VI HAR LENGTET ETTER GJENNOM HELE VINTER, HVOR

Detaljer