REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ IDRETTENS HUS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS."

Transkript

1 REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ IDRETTENS HUS. Velkommen Nestleder Mette Thomassen ønsket velkommen til møtet og presenterte seg og kretsstyret og utvalg. Følgende var til stede på møtet: ALVIDRA: Hanna Sundal og Åse Gaulen. ASKØY: Hilde Kløften Duesund og Beate Soltvedt. BERGENS TF: Siv Marny Parnas, Tore Aasheim og Espen Jacobsen. GNEIST: Lene Nielsen og Stina Hansen. KJØKKELVIK: Anne Karin Bergfjord. LAKSEVÅG: Vigdis Søilen, Marianne Tepstad Heier og Renè Erichsen. LODDEFJORD: Ståle Faugstad. OSTERØY: Elin Bergan. SALHUS: Ellinor Christiansen, Einar Christiansen, Nina Rasmussen og Renate Christiansen. TERTNES: Benedicte K. Næss. VOSS: Nils Inge Haaland. ÅSANE: Astrid Rødseth og Jorunn Knudsen. KRETSSTYRET: Mette Thomassen Liv Reidun Botne nestleder medlem

2 Lars Garen Lena Skarphagen Tone Moe TURN KVINNER: Helge Leknessund TROPPSUTVALGET: Sigve Naustdal BREDDEUTVALGET: Wenche Hestad Birthe K. Nielsen VALGKOMITEEEN: Torhild Jordal medlem medlem adm. leder leder leder medlem BU ungdom leder Thomassen ba alle huske at lagenes årsmeldinger og regnskap skal sendes kretsen. HGTK betyr Hordaland Gymnastikk og Turnkrets. Thomassen regnet med at alle kjenner til hjemmesiden til kretsen. Her blir nå referat fra styremøter lagt ut. Vi ønsker at dette skal være en levende side og hun ba lagene sende inn nyheter som vi kan publisere. Valgkomiteen Leder i valgkomiteen Torhild Jordal sa at komiteen har jobbet en god stund. De har tatt kontakt med dem som sitter i styret og utvalg nå og forhørt seg om de vil fortsette. De har fått negativt svar fra en del. De har sendt separate brev til lagene ut fra hvilke grener laget har og bedt om forslag på kandidater. Her må lagene gjøre en innsats. Jordal hadde laget en liste over hva som skal bemannes på tinget i februar. Hun har satt på lagsnavn på det som er bemannet. Dermed kan lagene se hvilke lag som ikke er med på listen. Jordal sa videre at dugnadsarbeid er kjekt man får utvekslet erfaringer med andre kretser/forbund. Hun ba deltakerne tenke på hvem som kan frigis fra eget lag til styre og utvalg og komme med forslag på personer. Helge Leknessund, leder TK sa at Konkurranseutvalget (KU) har lagt brakk i snart 2 år i og med at vi har vært uten leder. Liv Reidun Botne, kr.st. har fungert som leder, men på KUmøtene har det kun møtt 2-3 personer, noe som begrenser aktiviteten. Budsjettet for spesielle tiltak er lite brukt det blir laber aktivitet når utvalgene ikke er bemannet. Alle må forsøke å frigi personer som driver en av konkurransegrenene. Hilde Duesund, Askøy sa at de er et lite styre folk trekker seg og det er vanskelig å få foreldre med. Alle i styret deres er også instruktører, så de har ingen å frigi. Markedsføring PR, markedsføring og kommunikasjon i Hordaland Gymnastikk og Turnkrets

3 Hva arbeides det med? Langtidsplanen - Hva sier LTP, og hva er status i forhold til den. Kretsstyrets ansvar - Hvem har ansvar for hva Lagenes ansvar - Hvem har ansvar for hva Sponsorer - Hva tenker vi om å få inn sponsorer i kretsen/lagene Stevner og konkurranser - Hvilke oppgaver har lag og krets ifm. stevner og konk.? Langtidsplanen - Hva sier langtidsplanen vår som er vår rettesnor? Inngå Sponsoravtaler - At vi i perioden skal prøve å inngå sponsoravtaler Bedre markedsføring av stevner og konkurranser - At vi skal forbedre markedsføringen av stevner og konk. Merkevarebygging - At vi skal sørge for å bli gjenkjent; bygge merkevare Hjemmeside - At vi skal ha en informativ og interaktiv hjemmeside Inngå Sponsoravtaler Det er utarbeidet en skriftlig søknad til potensielle sponsorer. Denne går ut i Januar Sponsoravtaler gjøres evt. i samarbeid med lag. - Produkt/logoplassering - Treningsprogram - Kurs - Oppvisninger Bedre markedsføring av stevner og konkurranser. Teknisk arrangør følger Veiledning for lagenes PR/Presse ansvarlig. Kretsens repr. sitt referat og fotos kan brukes etter nærmere avtale. HGTK markedsfører klubbguiden.no overfor lagene. Referat og foto skal inn på hjemmesiden til kretsen. Merkevarebygging Krets og lag må vedlikeholde begrepene Gymlek Idrettens grunnstige SALTO TURBO Seniortrening Informativ, interaktiv hjemmeside for kretsen. Kretsen informerer om og viser hjemmesidene på samarbeids-, instruktør- og områdemøter. Statutter lett tilgjengelig på nett. Utdanningsutvalget aktiv markedsføring på hjemmesiden. Profilere link på all korrespondanse fra Kretskontor. Benedicte Næss, Tertnes ville vite om kretsen har tenkt på å bruke Facebook. Thomassen sa at dette har kretsen tenkt på og diskutert, men det strander foreløpig litt på hvem vi skal få til å ta seg av dette. Vi må ha en ansvarlig som hele tiden følger opp. Norges

4 Gymnastikk og Turnforbund har opprettet side på Facebook. Vi har det i planene, men vi må ha en ansvarlig gjerne fra et lag. Næss påpekte at alle lag må være aktive ovenfor pressen før konkurranser. Kurs hvordan melde på? Anne Karin Bergfjord, Kjøkkelvik redegjorde for hvordan de har løst problematikken med at en person melder på flere på kurs fra et lag: Påmelding til kurs via minidrett.no Alle trenerne må være registrert i Klubben Online Lisensregistrering Legg inn samme e-post adresse på alle trenerne en mailadresse som klubben har tilgang til. Du vil straks få tilsendt på mail brukernavn og passord på alle trenerne som blir registert med denne e-post adressen. Eksempel: Navn: Lene Jacobsen Fødselsdato: xx/xx/ :00:00 AM Brukernavn: Passord: xxxxxxx Når du har registrert alle trenerne vil du få mail med brukernavn og passord på alle registrerte trenere. Ta derfor vare på denne mailen i innboksen. Hver gang du gjør en endring får du ny mail. Vedlagt følger brukernavn og passord knyttet til e-postadresse: i MinIdrett. Logg deg inn på og logg deg på med brukernavn og passord for den treneren påmeldingen gjelder. Søk i aktuelle kurs, områder etc for å få opp alle aktuelle kurs og meld på. Her må en prøve og feile litt for å finne ut av kursene, da en først får opp alle kursene i alle grener som arrangeres i hele idretts-norge. Fordeler: Styret har full kontroll på alle som skal delta på kurs Lettere å holde rede på hvor mye en skal betale i kursavgift Ulemper: Dersom treneren er registrert på andre idretter kan det komme mail om f eks lisensbetaling i denne idretten. Da må en sørge for å videresende denne mailen. Thomassen påpekte at det lønner seg å ha trenerlisens da får man billigere kurs enn dem som ikke har det. Langtidsplanen Liv Reidun Botne, kr.st. sa at planen er et viktig dokument som kretsstyret jobber etter. Den ble laget med utgangspunkt i Norges Gymnastikk og Turnforbunds langtidsplan og vedtatt på tinget i 2009.

5 Visjon Gymnastikk og turn skal være en åpen og inkluderende idrett for alle. For å oppnå dette må krets og lag tilby et godt og allsidig treningstilbud for barn, ungdom, voksne og senior. Kretsen skal tilby konkurranseaktiviteter med det mål at kretsens gymnaster skal kunne nå et nasjonalt og internasjonalt nivå. Verdier Spennende Inkluderende Visjonær Troverdig Satsningsområder Konkurranse: Økt konkurranseaktivitet innen alle grener med spesiell vekt på turn menn Dommere: Utdanne dommere Ungdom: Opprette eget ungdomsstevne Trenere: Satse på trenerutdanning Organisasjon/økonomi Mål: Medlemsutvikling: Øke antall medlemmer med 10% i perioden Øke antall konkurranseutøvere med 10%, størst andel gutter Økonomi Sikre tilstrekkelig med midler Skape mulighet for investering i tiltak som hever kvaliteten i kretsen og gir mulighet for utvikling av nye tilbud Mest mulig effektiv drift og samhandling med kretsens lag og forbund Status Medlemsutvikling Pr Pr Lag: 55 Lag: 54 Medl.: Medl.: Økonomi: Hittil relativt sikker og stabil økonomi. Bortfall av automatinntekter gjør fremtiden mer usikker. Økonomistyringen er god Botne påpekte at langtidsplanen ikke bare er kretsen sin, lagene må også bidra. Vi ønsker at lagene skal bruke planen som mal når de lager egne planer.

6 Espen Jacobsen er trener for turn gutter i Bergen. Han sa at det er trist at man ikke har leder i turn menn, men setter pris på den hjelpen leder i TK har gitt. Han lurte på hvilken støtte turn menn kan få. I budsjettet er det avsatt midler til de enkelte utvalg og en ekstra pott til TM, men uten leder av utvalget noen som organiserer dette blir det ingen samlinger eller lignende. Han savner sterkt en representant for turn menn. Benedicte Næss viste til medlemsøkningen i LP. De har ikke plass til flere. De opererer med ventelister for barn og unge. De voksne mistes til treningsstudio. Jordal viste til kretsdommerkurs i tropp som nettopp ble avlyst og ville vite hvor mange påmeldte der hadde vært. Moe svarte at det hadde vært 0 påmeldte. Ellinor Christiansen sa at samme kurs i vår ble avlyst med 4 påmeldte. Det burde vært kjørt. Thomassen viste til kompetansemål fra LP Alle trenere skal sikres god kompetanse og mulighet til egenutvikling i forhold til den aktiviteten de har ansvar for Sørge for at informasjon om kurs når frem til trenere og utøvere Tilstrebe at alle instruktører med hovedansvar er utdannet trener 1 10 trenere består trener 1 og 5 trenere består trener 2 eksamen årlig Dekke dommerbehov i alle grener Økt kompetanse innen seniorgymnastikk og Turbo Hva kan du og din klubb gjøre? Deltakerne ble delt i grupper for diskusjon. Svar fra gruppearbeidene: Lars Garen, kr.st. sa at det kom frem spørsmål om vi må presse alle gjennom standardkursene. Det bør være alternative utdanningsveier for unge/nye trenere som går mest på motivasjon. Kanskje man kan begynne i det små noen lag seg i mellom. Espen Jacobsen sa at han har mye trenererfaring/utdanning, men er aldri blitt spurt verken av krets eller lag om å være kurslærer. Thomassen sa at det skal vi rette på. Jacobsen sa at han hadde vært på kurshelgen på Stord som var veldig bra. Kurslærerne var stort sett utenbys fra. Det var lite av egne krefter. Både han og Rene Erichsen kan holde kurs. Det er også fint å dra veksler på andre grener under felles samlinger. Hvordan få instruktører til å gå på kurs: - Må gå direkte på hver enkel Nina Rasmussen, Salhus viste til kurshelgen på Stord og sa at de ikke tør sende unge instruktører alene til Stord. De føler at de må sende en voksen med dem.

7 Ståle Faugstad, Loddefjord sa at han videresender alt om kurs til sine instruktører, men syns vi er lite flinke til å informere om hva trener 1 utdanningen består av, som igjen kan gis videre til trenerne. Det er viktig å få utdanningen på CV-en sin. Dette må vi også bli flinkere til å markedsføre. Leknessund sa at turnforbundet har en fin brosjyre om utdanning. Thomassen sa at Idrettsforbundet jobber med en ny trenerløype innen utdanning. Rasmussen sa at vi som er vant til det, finner info om utdanning på nettet, men det gjør ikke nye medlemmer/instruktører. Botne viste til områdesamlinger hvor lagene er blitt tilbudt besøk fra kretsen, men vi får liten og ingen respons. Hun sa at det er mulig å be om hjelp vi trenger innspill. Det kom frem at de som har trener 1 utdanning, får bedre betalt enn dem som ikke har det. Renate Christiansen, Salhus mente det ville bli lettere å få dommere innen tropp hvis vi lager et eget kretsreglement. Da kan vi nok også få foreldre til å ta dommerkurs. Ellinor Christiansen sa at det er blitt avlyst troppskonkurranser pga at vi ikke har dommere. Det er straff og det vil de ikke ha. Kretsdommerkurs må kjøres om det er en eller fire påmeldte. Thomassen sa at Salhus hadde sendt inn forslag til sak ang troppsgymnastikk til dette møtet, men innspillet kom for sent, så nå vil saken bli tatt opp til diskusjon lørdagen før tinget. Leknessund sa at alle trenerne bør/skal ta kretsdommerkurs for kompetansen sin del. De trenger ikke dømme nå er det sånn at trenerne ikke tør melde seg på fordi de er redd for å måtte dømme. Status anlegg Lars Garen sa at det nasjonale svømmeanlegget på Nygårdstangen harr planlagt åpning høsten Prognoser

8 Status Bergen Åsane har innbyggere pr.hall Ytrebygda har innbyggere pr. hall når Sandslihall nr.2 er ferdig (8762 innbygger pr.hall inkl private idrettshallen Sandsli Sportsenter) Fana har innbyggere pr.hall Arna har innbyggere pr.hall Bergenhus har 8573 innbyggere pr.hall Laksevåg har 7478 innbyggere pr.hall Årstad har 6860 innbyggere pr.hall Fyllingsdalen kommer best ut med 6216 innbyggere pr.hall. Fyllingsdalen er dessuten eneste bydel som det er forventet nedgang i antall innbyggere frem mot år Plan utbyggingsprosjekter Utbygging av ny flerbrukshall på Slåtthaug, enten i tilknytting til garderobeanlegget til isbanen, eller som en selvstendig hall i mulig samarbeid med barnehage. Utvidelse av Fyllingsdalen Idrettshall, Fyllingsdalen bydel. Rivning / ombygging av Laksevågshallen, inkludert basishall turn og spesialhall for bordtennis i Laksevåg bydel. Utbygging av ny flerbrukshall ved Myrdal, Åsane bydel. Anlegget bør utvikles til et multifunksjonelt anlegg under prosjektnavn Arena Nord, som kan ivareta arenafunksjon for topphåndball, volleyball samt inneholde elementer for turn, klatring og Fysak. Anlegget planlegges lokalisert på Bergen kommunes eiendom nord og øst for Vestlandshallen i samarbeid medgrunneier på østsiden i området. Det forutsettes salg av Åsanehallen som en del av prosjektet. Utbygging av en flerbrukshall på Leikvang tilpasset befolkningsøkningen og utbyggingsprogrammet for skole, Åsane bydel. Påbygg av Sandslihallen, Ytrebygda bydel, med ny flerbrukshall. Krohnsminde, Årstad bydel, garderober og møteplass, sosiale rom, aktivitetslokaler for småidretter, dans etc. Vurdere utbygging av ny flerbrukshall i Mulen, Bergenhus bydel. Flerbrukshall i Alvøen som et multifunksjonelt anlegg under prosjektnavn Arena Vest i Laksevåg bydel Bruk av idrettsanlegg 2008

9 Frisk forsikring Tone Moe, adm lurte på om alle har hørt om Frisk Forsikring. Alle som blir kunde i Frisk må velge en klubb da går 3% tilbake til klubben. Dette blir overført klubbens konto. Frisk er et resultat av samarbeid med NGTF og Sparebank1. Det gir klubber en mulighet til langsiktige og forutsigbare inntekter. Frisk er spesialisert på samarbeid med norsk idrett. Forsikringene leveres av Sparebank1. Konkurransedyktige priser. Er du sikker på at du er rett forsikret i forhold til ditt behov i dag? Er du sikker på at du betaler riktig pris? Er barna forsikret? Er det under et år siden sist du hadde en forsikringsgjennomgang? Har du svart tja, eller nei på et eller flere av spørsmålene? Fyll ut utdelte brosjyre eller ta kontakt med kretsen eller Frisk forsikring. Kontaktperson i Frisk er Maren Brevik i årlige forsikringer gir kr pr år ved 100 kunder 5 år i gjennomsnitt; kr ,-. Dette er lett tjente penger! Utstyrsbank Anne Karin Bergfjord sa at hun savner en utstyrsbank med kjøp og salg av utstyr i kretsen. Hun lurte på om kretsen kan legge det ut på nettsiden sin. Ref. tilføyning det er lagt ut på kretsens side se venstremeny. Vi er da koblet til forbundets side om kjøp og salg. Lagringsplassen på Melkeplassen til utstyret til troppsgymnastikken, er et fælt sted. Ellinor Christiansen påpekte at det mangler utstyr. Noen må ta en ryddejobb, alt flyter om en annen. Det er ikke lett å finne lagringsplass til så mye andre steder, men man får kalle sammen til en ryddedugnad 2 ganger pr år. Utvalgene orienterer Utdanning: Moe formidlet følgende fra utdanningsutvalget. Utdanning har arrangert en bred rekke kurs siste året. De har forsøkt å favne ulike målgrupper innen trenerne i klubbene og håper at de har lykkes med dette. De har hatt generelt gode tilbakemeldinger på kursene, og har avlyst langt færre kurs enn siste år. De ønsker en vurdering på seniorgymnastikkursene disse er blitt avlyst og de vil vite om det ikke er interesse for slike kurs. Når det gjelder dommerkurs har de måtte avlyse både turn kvinner og troppskurs. Det vil nå bli satt opp nye kurs i begge grenene i januar/februar De håper at dette vil være av interesse for lagene.

10 Utdanning ønsker som alltid innspill på kurs, instruktører og potensielle kurslærere. Noe som er kommet opp er et ønske om kurs i metodikk/pedagogikk som trener for barn og unge. Dette vil utd prøve å følge opp. Lagene ble oppfordret til å få flere til å ta trener 1 eksamen. Nytt av året er at alle kursdeltakerne får frukt og yoghurt på kursene. Ellers trenger utvalget flere medlemmer. Hanna Sundal, Alvidra anbefalte å gå bredere ut med innbydelse til seniorkurs, gjerne til kommuner, seniorsentre etc. Det er sikkert mange utenfor gym og turn som trenger kurs, men de går gjerne ikke på nett for å finne info. Det ble sagt at Sportdrill Vest konkurransen kolliderte med kurs. Konkurranseutvalget: Liv Reidun Botne sa at årets sommerleir på Stord ble avlyst. Neste år har KU forslag på leir i Bergen. Bakgrunnen for dette er at det ble gjennomført en leir for turn kvinner i sommer som ble meget vellykket. Dette vil bli brukt som mal for neste års leir. Tidspunkt er uke 26 og man vil benytte Turnkassen, Turnhallen og Bergenshallen. Leiren er for turn kvinner og menn, RG og tropp. Det blir en leir uten overnatting. Turn kvinner hadde privat innlosjering i år. Det jobbes med å få dette til neste år også. Vi vil komme tidlig ut med innbydelse. Botne ville vite om dette hørtes greit ut? Ellinor Christiansen sa at det er kjempeflott at leiren kommer til Bergen, men det bør være et overnattingstilbud slik at leiren er åpen for hele kretsen. Botne sa at dette skal sjekkes. Det blir ikke skoleovernatting, men vi kan forhøre oss på ungdomsherberge og lignende. Det blir også felles bespisning og andre sosiale aktiviteter. Renate Christiansen ba om at man måtte ha trenerne klar før innbydelsen går ut. Turn kvinner: Helge Leknessund sa at Viking og Norrøna har gitt seg med aktiviteten, slik at antall lag som driver med turn jenter har gått ned, mens deltakerantallet er stabilt. Rut-prosjektet har tidvis vært bra, men ikke så bra siste året, da kurslærer ikke har hatt anledning til å komme til Bergen. Leknessund har derfor bedt forbundet om at vår region (Hordaland-Rogaland) blir delt fra neste år. Han har terminfestet 2 Rut-samlinger og 2 andre samlinger til neste år. Kirvil Grini vil kjøre kurs i trener 1 utdanningen i forbindelse med Rutsamlingene. Utdanningsutvalget har lovet å sette opp kretsdommerkurs til neste år. Han håper at både trenere og dommere melder seg på. Det vil bli satt opp romjulsleir i år for turn kvinner og menn. Innbydelsen kommer.

11 Tropp: Sigve Naustdal, leder tropp sa at det kom nytt reglement midt i perioden. En del fikk ikke satt seg inn i reglementet, vi manglet dommere og konkurranser og kurs ble avlyst. Utvalget ønsker å samarbeide mer med bredde. De ønsker at BU tar seg av Saltokonkurranser. Her er nivået lavt og går opp til araber med skru. Han mener at mye av tropp hører hjemme på Salto. Dette diskuterer tropp og BU og skal jobbe videre med det. Det er åpent for å ta dommerkurs uten å ta eksamen. De ønsker ikke at trenere skal bli dommere, men alle bør ta kurset likevel. Noen har brukt trenerpoolen i NGTF, men langt fra alle. Dette er et gratistilbud fra forbundet. Han oppfordret lagene til å bruke dette. Han sa videre at det blir enda flere endringer for tropp fra neste år. Klassene blir delt i damer, herrer og mix. Dette må vi finne en løsning/tilpasning til på kretsplan. Ellinor Christiansen sa at jenter kan ikke konkurrere med gutter. Det blir ikke rettferdig på trampett. Vi vet ikke hva forbundet kommer frem til når det gjelder mixklassen, men det må ikke bli 50/50. Troppsutvalget vil i alle fall gjøre det enklere på kretsplan. Thomassen sa at alle bør ta eksamen på dommerkursene, men likevel slippe å dømme. Det er viktig at man har kvalifikasjonen. Tropp ønsker innspill fra lagene som de vil bringe videre til forbundet. To av jentene fra Salhus fikk bronse i EM i Teamgym. De turnet på troppen til Oslo Turn. Bredde: Wenche Hestad, leder BU fortalte hvem som er med i utvalget og hvem som tar seg av hva. De er inndelt i barn ungdom voksne. Hun viste til Langtidsplanen som de skal i havn med og sa at hvis ikke lagene hjelper, så kommer de ikke i mål. Hun sa videre at de som går på Gymlek partier og blir 6 år i 2011, kan delta på Aktivitetsdagen. Dette stevnet arrangeres både i Bergen og Sunnhordland. BU er støttespiller for arrangementet og godkjenner bl.a. programmet og er til stede på stevnet. I år arrangerer Stord i Sunnhordland 7.5 og Bergens TF i Bergen Gymfest i Vest (GIV) år har vært en stor suksess i Hordaland og er blitt et stort arrangement. Derfor blir GIV delt fra neste år, GIV barn 10-12(13) som arrangeres på Voss, og GIV ungdom 13-18(25) år. Sistnevnte er et samarbeid med Rogaland hvor arrangementet alternerer mellom Hordaland og Rogaland. Sotra står som arrangør

12 Under GIV er det åpen klasse konkurranse med mange flotte tropper. Ut fra denne konkurransen kvalifiserte Loddefjord og Sotra seg til en nasjonal konkurranse i Oslo. Hele denne konkurransen kan ses på WEB-TV fra kl i dag. Neste helg arrangerer Hovding høstens åpen klasse konkurranse 14 tropper fra 6 lag skal delta. Kretsturnstevnet for voksne har synkende deltakerantall. Noen lag melder seg ikke på kretsturnstevnet hvis det er Landsturnstevne eller Gymnaestrada samme år. Hestad opplyste at det er Gymnaestrada i Lausanne i Det har nettopp vært Golden Age stevne i Portugal. Dette er for aldersgruppen o/50 år. Om 2 år arrangeres det i Italia. Hvis ikke arrangørlaget for stevner har instruktører til å lage program, hjelper BU dem med dette. De hjelper også instruktør med å skrive program. De arrangerer gjennomgåelser og fellestreninger skaffer synsedommere til åpen klasse konkurransene og jury til kåringen av BU s pokal. Det var enighet i møtet om at Saltokonkurranse er et breddearrangement. BU er uenig i dette. Hestad spurte om noen vil bli medlem i utvalget. Moe forhører seg med forbundet ang konkurranselisens til Saltokonkurranser. Birthe K. Nielsen, BU ungdom sa at de arrangerte Saltodag for første gang i Da var det bare lagene i nord som fikk tilbudet. Det deltok 16 gymnaster fra 4 lag. Neste år var det 55 gymnaster fra 10 lag og 13 instruktører. Våren 2010 var det 130 gymnaster fordelt over 2 dager og i 2010 var det 170 dektakere. Hun anbefalte lagene å bruke konseptet i timene. Neste Saltodager i Turnkassen blir Det arrangeres også Saltohelger som er en slags mini-gymfest. Laksevåg arrangerte i fjor for 55 gymnaster og Osterøy i år for vel 30. BU ønsker en arrangør for Saltohelg 2011 og ber om at interesserte melder seg. Jordal påpekte at på listen fra valgkomiteen står kun leder, altså de som skal velges på tinget. Valgkomiteen ønsker navn på personer som kan tenke seg å bli medlem også. Det diskuteres om Saltokonkurranse skal avløse troppskonkurransen på GIV. Rytmisk Gymnastikk: Siv Parnas sa at det er høy aktivitet innen RG med stabil deltakelse. 10 utøvere er med i landslagsgrupper. Det har vært regional samling i Turnhallen som var vellykket. I seriekonkurransene deltar LTI, Fana og BT. Hun oppfordret lagene til å kjøpe enkle

13 plastringer og sette i gang med RG. NGTF har utarbeidet DVD og et hefte om RG en idrett for alle. På kretsplan arrangeres også pokalkonkurranse hvor kreativitet står i fokus. Neste helg arrangerer Bergens TF Landsfinalen i RG og i slutten av mars 2011 NM for jr./sen. Turn menn: Espen Jacobsen sa at han og Renè Erichsen trener guttene i BT og LTI. Det er et bra nivå på guttene nå som er i alderen 9-17 år. Kristoffer Andersen, BT ble norgesmester i frittstående kl. sen i år. Han har hatt en enorm fremgang, spesielt i år og er i landslagsgruppen. Torry og Trym Larsen og Bjørn Luke er på guttelandslaget. De er glad for å være med, men det forplikter. De har mange samlingsdøgn og trener timer pr. uke. I 2009 hadde de samling på Stord med privat innkvartering med støtte av kretsen. De satser mye, men både Espen og Renè har fulle jobber, så treningen gjør de på sin fritid. De fleste andre klubber har fulltidstrenere. Det må opprettes rene guttepartier med mannlig trener! Stevnearrangører 2011 Siv Parnas, Bergens TF sa at BT arrangerer Aktivitetsdagen i Turnhallen Det blir ulike aktiviteter og et fellesprogram. Randi Galtung Døsvig står i spissen for arrangementet. Nils Inge Haaland, Voss sa at de arrangerer GIV barn Voss IL er 125 år i Han viste kart over skoler, haller og baner. Innbydelsen sendes ut i begynnelsen av februar. Påmeldingsfristen blir 5.april. Det blir troppskonkurranse om lørdagen. Stina Hansen, Gneist sa at det er en utfordring å få skole til overnatting. Rektor sier nei fordi vedkommende er redd for utstyret på skolen. Arrangementet går på Sandsli/Liland alt etter hvor de får innkvartert deltakerne. Thomassen sa at vi står ovenfor en stor utfordring hvis alle skoler sier nei til overnatting. Hun oppfordret alle til å gi beskjed til politikerne om dette hvis man snakker med dem. VM i sportsdrill Thomassen sa at oppsummeringen fra VM er ikke klar enda. Hun takket lagene som var med å arrangere og gjorde arrangementet vellykket. Neste VM arrangør sa de var glade for at vi hadde lagt listen så høyt. Kretsstyret og forbundsstyret har sagt fra seg sine andeler, så blir det overskudd, går dette til lagene som jobbet. Oppsummering/avslutning Jacobsen håper at det er en som kan ta på seg lederjobben i turn menn i kretsen.

14 Thomassen sa at vi arrangerer Kretsting på Fleischers hotell, Voss. Hun håper at mange kommer, ikke bare de som er her i dag, men fra alle andre lag også. Det er der vedtak for de neste to årene bestemmes, aktiviteter og bruk av midler. Det er kjønnskvotering, slik at de lag som har medlemmer av begge kjønn, må sende en av hvert kjønn. Deretter takket Thomassen for møtet og ønsket vel hjem. Minde Tone Moe Ref.

PROTOKOLL FRA DET 84. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ VOSS 08.03.2015.

PROTOKOLL FRA DET 84. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ VOSS 08.03.2015. PROTOKOLL FRA DET 84. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ VOSS 08.03.2015. Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av fullmakter 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

Referat fra kort samarbeidsmøte i Idrettens Hus 27.10.12.

Referat fra kort samarbeidsmøte i Idrettens Hus 27.10.12. Referat fra kort samarbeidsmøte i Idrettens Hus 27.10.12. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket alle velkommen. Deretter presenterte hun representanter fra styre og utvalg. Tone Moe foretok navneopprop.

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2017-1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del III... 4 4. Prioriterte

Detaljer

Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster.

Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster. REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE I IDRETTENS HUS 15.10.13. Tilstede: Forfall: Frafall: Mette Thomassen, Håkon Johannessen, Therese Nordli, Camilla Clausen, Liv Reidun Botne, Venke Haavardtun, Kari Løtveit, Frode

Detaljer

REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13.

REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13. REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til samarbeidsmøtet. Hun uttrykte glede over de fremmøtte, men skulle ønske at langt flere lag

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE 07.03.15 PÅ VOSS.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE 07.03.15 PÅ VOSS. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE 07.03.15 PÅ VOSS. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til møtet. Hun sa at NGTF har 125 års jubileum i år og viste flashmoben med Marit Hagen Halvorsen

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk og turnkrets inviterer til: Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 For trenere for barn og ungdom Vi i Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk- og turnkrets ønsker

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

Arrangør må få tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet.

Arrangør må få tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet. RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST UNGDOM 13 18 ÅR (25 ÅR) SAMARBEID MELLOM KRETSENE I HORDALAND OG ROGALAND Stevnene tildeles etter søknad fra

Detaljer

Aktivitetskatalog. Høst 2011 FOR. Rogaland Gymnastikk og Turnkrets

Aktivitetskatalog. Høst 2011 FOR. Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Aktivitetskatalog Høst 2011 FOR Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Terminliste høst 2011 August 17. kl.17-21 Basiskurs trener 1, Anatomi, fysiologi Idrettens Hus 18. kl.17-21 Basiskurs trener 1, Treningslære,

Detaljer

Programmet starter fredag kl.17:30 og slutter søndag kl.1600. Konkurranser fredag i Sotra Arena: -Åpen klasse Dans 13-16 år / 16-18 år / 13 år +

Programmet starter fredag kl.17:30 og slutter søndag kl.1600. Konkurranser fredag i Sotra Arena: -Åpen klasse Dans 13-16 år / 16-18 år / 13 år + Sotra Turn & IL og Hordaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom på Sotra 12.-14. juni 2015 For deltakere født i 2002 eller tidligere. Programmet

Detaljer

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 18.-19.02.12.

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 18.-19.02.12. REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 18.-19.02.12. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til samarbeidsmøtet og viste hjemmesidene våre og link til facebook og oppfordret folk til å bli venner.

Detaljer

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 15.-17. juni 2012 Konkurranser fredag i Turnhallen: -Åpen

Detaljer

Aktivitetskatalog. Vår 2011 FOR. Rogaland Gymnastikk og Turnkrets

Aktivitetskatalog. Vår 2011 FOR. Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Aktivitetskatalog Vår 2011 FOR Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Terminliste Vår 2011 Dato Aktivitet Påmeldingsfrist Pris Sted Januar 8. 9. Treningssamling tropp; Rekrutt, junior og senior 9. Programgjennomgang

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Disse retningslinjene er kun gjeldene for Rogaland, ved nasjonale konkurranser må NGTF sine retningslinjer brukes. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ved

Detaljer

Utdanningsutvalget i Hordaland Gymnastikk og Turnkrets inviterer til: Kurshelg på Stord 31.08-01.09 2013

Utdanningsutvalget i Hordaland Gymnastikk og Turnkrets inviterer til: Kurshelg på Stord 31.08-01.09 2013 Utdanningsutvalget i Hordaland Gymnastikk og Turnkrets inviterer til: Kurshelg på Stord 31.08-01.09 2013 For trenere for barn og ungdom Utdanningsutvalget i Hordaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker alle

Detaljer

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Utgave 1-2010 Forord Velkommen som tillitsvalgt i Nordland Gymnastikk og Turnkrets. Denen handboken er til for å gi en innføring i de oppgaver som

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

Programmet starter fredag kl.1800 og slutter søndag kl.1600

Programmet starter fredag kl.1800 og slutter søndag kl.1600 Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 20.-22. juni 2014 Programmet starter fredag kl.1800 og slutter

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

12-14 JUNI 2015 SOTRA ARENA

12-14 JUNI 2015 SOTRA ARENA 12-14 JUNI 2015 SOTRA ARENA Sotra Turn vil ønske turnere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom 2015. Vi regner med at det kommer ca 400 deltakere inkl. ledere og ca 80-100 av deltakerne vil være fra vårt

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa

Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa Revidert: 15. juni 2014 Bakgrunn Den 20. januar 2011 vedtok styret i Norges Idrettsforbund (NIF) et felles rammeverk for den nye trenerutdanningen Trenerløypa

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Rogaland gymnastikk og turnkrets Hordaland gymnastikk og turnkrets Revidert februar 2011 1 Innholdsfortegnelse: 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE

29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE 29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE HILSEN FRA ORDFØRER Velkommen til Sola! Med en beliggenhet som strekker seg fra innerst i fjorden til ytterst i havgapet, er Sola

Detaljer

Langtidsplan. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2016-2024

Langtidsplan. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2016-2024 Langtidsplan Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2016-2024 1 INNHOLD 1. Innledning side 3 Del I, OVERORDNEDE PUNKTER 2. Visjon og virksomhetside side 3 3. Verdier side 3 DEL II, PERSPEKTIV MOT 2024 4. Prioriterte

Detaljer

TURN KVINNER TURN MENN TROPPSGYMNASTIKK SHOWDANS

TURN KVINNER TURN MENN TROPPSGYMNASTIKK SHOWDANS VELKOMMEN TIL TURNFEST 25. 26. MAI 2013 TURN KVINNER TURN MENN TROPPSGYMNASTIKK SHOWDANS Vi inviterer til TURNFEST! Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets turnhappening for barn og unge. 2 flotte

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

PRODUKT katalogen 2 0 1 0

PRODUKT katalogen 2 0 1 0 PRODUKT katalogen 2010 Generell i n f o r m a s j o n... I dette heftet vil du finne beskrivelse av litteratur, DVD, klær, medaljer, diplomer mm som Norges Gymnastikk- og Turnforbund selger. Vil du bestille?

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

17. og 18. august 2013 i Bergen

17. og 18. august 2013 i Bergen Norges Gymnastikk- og Turnforbund og Utdanningsutvalget, Hordaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker: Velkommen til kurshelg 17. og 18. august 2013 i Bergen STED: Haukelandshallen, sal 2 og 3. TIDSPUNKT:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

3. Valg av musikk er opp til hver klubb, men lengden på musikken må overholdes.

3. Valg av musikk er opp til hver klubb, men lengden på musikken må overholdes. Utvalget for Gymnastikk- og Bredde Retningslinjer for barnekretsturnstevner Generell info 1. Arrangerende forening sender ut til klubbene en invitasjon med påmeldingsskjema samt behov for materiell til

Detaljer

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang.

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang. Utvalget for Gymnastikk- og Bredde Retningslinjer for barnekretsturnstevner (revidert 18.09.13) Lagenes ansvar 1. Innen 15.04 sende påmeldingsskjemaene med navneliste, oppvisningsformer, behov for materiell

Detaljer

MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886

MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886 1 MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886 TILSLUTTET: NORGES IDRETTSFORBUND NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VEST-AGDER TURNKRETS VEST-AGDER IDRETTSKRETS FEIRER 125 ÅRS JUBILEUM Vi har gleden av å invitere

Detaljer

BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015

BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015 BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015 Stavanger Turnforening Stiftet 17. mai 1861 RGTK Norges Gymnastikk og Turnforbund feirer sitt 125-års jubileum i år, og Stavanger Turnforening vil benytte

Detaljer

Aktuelle tropper på kretsturnstevne for voksne

Aktuelle tropper på kretsturnstevne for voksne RETNINGSLINJER FOR KRETSTURNSTEVNE - VOKSNE I ROGALAND Kretsturnstevnet for voksne arrangeres hvert år, og tildeles på kretstinget. Det året vestlandsturnstevnet for voksne blir arrangert i vår egen krets,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK

TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK VELKOMMEN TIL TURNFEST 23.-25. MAI 2015 TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK Vi inviterer til TURNFEST! Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets turnhappening for barn og unge.

Detaljer

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets Idrettens Hus Trondheim, Postboks 9465 - Sluppen, 7495 Trondheim. Org nr: 997 378 725 Bankkonto: 7435.05.04560 Leder Liv Lia Pedersen, Milnveien 28 a, 6512 Kristiansund,

Detaljer

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til:

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: MØTEREFERAT Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Deltakere: Marie Moltubakk Siw Irene Nyhuus Eva Ystborg Kristine Horni Liv Marie Simensveen Kaia Dehli

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

Handlingsplan for Trivsel og Miljø 2006 og første kvartal 2007

Handlingsplan for Trivsel og Miljø 2006 og første kvartal 2007 Handlingsplan for Trivsel og Miljø 2006 og første kvartal 2007 I denne perioden fokuseres Gjennomføring av pilot for jenter elite/viderekomne Etablere systematikk for oppfølging av trivsel og miljø basert

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Informasjon Generell informasjon Trening og oppvisning Tidsplan lørdag Tidsplan søndag SALTO-konkurranse Workshop Oppvisningsrekkefølge Kart Kontaktpersoner

Detaljer

Utdanningsutvalget i Hordaland Gymnastikk og Turnkrets inviterer til: Kurshelg på Stord 30.-31.08 2014

Utdanningsutvalget i Hordaland Gymnastikk og Turnkrets inviterer til: Kurshelg på Stord 30.-31.08 2014 Utdanningsutvalget i Hordaland Gymnastikk og Turnkrets inviterer til: Kurshelg på Stord 30.-31.08 2014 For trenere for barn og ungdom Utdanningsutvalget i Hordaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker alle

Detaljer

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO!

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! 2015 MIF TURN Turngruppa er en del av Mjøndalen Idrettsforening. Vi holder til på Turnloftet i Ryghgata i Mjøndalen. Vi drømmer om og jobber målretta for en ny turnhall

Detaljer

GYMFEST I VEST UNGDOM IL GNEIST 3. 5. JUNI 2016

GYMFEST I VEST UNGDOM IL GNEIST 3. 5. JUNI 2016 Turngruppen i IL Gneist og Hordaland Gymnastikk og Turnkrets vil med dette invitere til «Gymfest i Vest Ungdom» på Sandsli 3. - 5. juni 2016. Konkurranser fredag i Sandslihallen: Åpen klasse: 13-16 år/

Detaljer

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov?

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Idrett for alle Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller handikap er vanlige betegnelser for nedsatt arbeidseller

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte 26. oktober 2015

Referat fra kretsstyremøte 26. oktober 2015 Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Referat fra kretsstyremøte 26. oktober 2015 Sted: Sør Amfi, kl. 19.30 Tilstede: Kristian, Linda, Caroline, Kari Beate og Stian Sak 16-15 Referat fra forrige styremøte

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 1 Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 2 Styrets beretning 2013 1 Styrets sammensetning 2013 Styret har i perioden bestått av: Laila Myhrer Jan Marius Evang Sølwi Kraus Frida Forberg

Detaljer

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings barn- og ungdomspartier Foreldre og barn 1 4 år Aktiviteten for foreldre og barn er tilrettelagt for barn i alderen 1-4 år, men en forutsetning at barna

Detaljer

Gratis basseng fredag fra kl 20.00

Gratis basseng fredag fra kl 20.00 Nord Norsk Turnstevne i Mosjøen 3.-5.juni 2016 Mosjøen IL Turn har gleden av å ønske dere velkommen til Nord-norskturnstevne for ungdom og voksne i Mosjøen 3. til 5. juni 2016. Vi planlegger ei trivelig

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015. Gol 6. og 7.juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015. Gol 6. og 7.juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7.juni Siste informasjon om stevnet pr. 21.mai 2015: Det er bare små detaljer igjen før vi kan ønske alle hjertelig velkommen til Buskerud Gymnastikkfestival

Detaljer

Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe

Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe Turngruppa i HIF benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN ITF Taekwon-Do NNM 2 15 TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN Regi: Norges Kampsport Forbund ved ITF seksjonen Ved Julie Berge julie@kampsport.no Teknisk arrangør: Kirkenes Taekwon-Do

Detaljer

Påmelding til partier i Sandved Turn

Påmelding til partier i Sandved Turn Påmelding til partier i Sandved Turn Sandved Turn benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer av brukere

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Narvik Turnforening MYSOFT. Nytt medlem, registrering. Endring av medlemsstatus/ personalia. Bestille produkter. Betale egenandeler og kontingenter

Narvik Turnforening MYSOFT. Nytt medlem, registrering. Endring av medlemsstatus/ personalia. Bestille produkter. Betale egenandeler og kontingenter Narvik Turnforening MYSOFT Nytt medlem, registrering Endring av medlemsstatus/ personalia Bestille produkter Betale egenandeler og kontingenter Narvik Turnforening har tatt i bruk nytt program og vil med

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF Det er laget en maler for opprettelse av nye kurs, til hjelp for arrangører og kurslærere. Innlogging for klubber: Klubber og grupper logger seg inn

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Møte: Fellesmøte RG Dato: 09.08.11 Sted: Rakkestad Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Legges ut på NGTF s nettside

Møte: Fellesmøte RG Dato: 09.08.11 Sted: Rakkestad Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Legges ut på NGTF s nettside Møte: Fellesmøte RG Dato: 09.08.11 Sted: Rakkestad Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Legges ut på NGTF s nettside Deltakere: Bente Bjanes Trond Evertsen Gry Berge Haanes Kari Brandal Siv Kleiberg Admin

Detaljer

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet.

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Partiene Generelt: 1 treningstime = ca. 1 semester = Halvår Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Foreldre og Barn Aldersgruppe 2 3

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Påmelding til partier i Arendals Turnforening Arendals Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN September 2014 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cup finalen

Detaljer

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006 STED: Ullevål DATO: 04. februar 2006, kl. 10-17 DELTAKERE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

Nordås Karateklubb Viktige hendelser denne måned: 1.-5. mars Vinterferie 12.-14. mars Svartbeltesamling, Bergen 14. februar

Nordås Karateklubb Viktige hendelser denne måned: 1.-5. mars Vinterferie 12.-14. mars Svartbeltesamling, Bergen 14. februar Nyhetsbrev Mars 2010 Instruktør Roger Andersen, Livarden janaur 2010 Viktige hendelser denne måned: 1.-5. mars Vinterferie 12.-14. mars Svartbeltesamling, Bergen 14. februar Årsmøte JKAN, Bergen 20. mars

Detaljer

PROGRAM Pokalkonkurranse 2014. Dette er et forhåndsprogram og endringer vil forekomme Sist endret: 17.10.14 kl.21:20. Narvik 18.

PROGRAM Pokalkonkurranse 2014. Dette er et forhåndsprogram og endringer vil forekomme Sist endret: 17.10.14 kl.21:20. Narvik 18. PROGRAM Pokalkonkurranse 2014 Dette er et forhåndsprogram og endringer vil forekomme Sist endret: 17.10.14 kl.21:20 Narvik 18. okt 2014 Merk dere datoen: 31.10.2015 Pokalkonkurransen 2015 Varsles i god

Detaljer

Nyhetsbrev Oktober 2010

Nyhetsbrev Oktober 2010 Nyhetsbrev Oktober 2010 Instruktør Sune Willestofte på Fanafjellet Viktige hendelser denne måned: 2. oktober JKA Cup junior, Bergen 11.-17. oktober Høstferie, ingen trening 28. oktober Klubbmesterskap

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.5 desember 2013

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.5 desember 2013 Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 INFO FRA Teknisk

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014 KRITERIER UTTAK EM 2014 Forbundsstyret har, etter innstilling fra Teknisk Komité rytmisk gymnastikk, vedtatt kvalifiseringskriteriene til EM junior

Detaljer

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011.

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Referat ekstraordinært kretsting Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Sak: Lene Sataslåtten har trukket seg fra styret. Charlotte Fjeld Andersen, Geilo, er foreslått som nytt styremedlem,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 29.11.07 kl. 18.30 20.30, Rica Gardermoen Fredag 30.11.07 kl. 09.00 18.00, UBC Ullevål Tilstede fra styret, torsdag 29.11: Forfall fra styret: Tilstede fra styret,

Detaljer

Skjeberg turn inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM Rytmisk Gymnastikk

Skjeberg turn inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM Rytmisk Gymnastikk Skjeberg turn inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM Rytmisk Gymnastikk Dato: 4-6.april Sted: Rakkestadhallen, Skoleveien 12, 1890 Rakkestad Takhøyde: 9 m. Konkurranse Yngre

Detaljer

Tripp Trapp Konkurranse Stevne nr: 1 i 2015 Stevne dato: 31. januar 01. Februar Stevnested: Dysjaland Hallen, Sola Arrangør: Pingvin Stup klubb

Tripp Trapp Konkurranse Stevne nr: 1 i 2015 Stevne dato: 31. januar 01. Februar Stevnested: Dysjaland Hallen, Sola Arrangør: Pingvin Stup klubb Invitasjon til Tripp Trapp Konkurranse Stevne nr: 1 i 2015 Stevne dato: 31. januar 01. Februar Stevnested: Dysjaland Hallen, Sola Arrangør: Pingvin Stup klubb Svømmehall: Stupanlegg: Startbetingelser:

Detaljer

Juni 2013. Viktige hendelser denne måneden: Sommeravslutning seniorer

Juni 2013. Viktige hendelser denne måneden: Sommeravslutning seniorer 31. mai 1. juni 6. juni 6. - 9. juni 15. - 16.juni 21. juni Juni 2013 Viktige hendelser denne måneden: Gasshuku, Fusa Ingen trening Sommergasshuku, Stord Interngasshuku, Krokeide Sommeravslutning seniorer

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets

Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets Velkommen til Kretsturnstevne for barn i Kabelvåg 5. til 7. juni 2015! Årets tema er «Turnfest i 125 år». Tanken bak årets tema er å vise

Detaljer

MARKEDSPLAN 2007-2010

MARKEDSPLAN 2007-2010 MARKEDSPLAN 2007-2010 1 INNHOLD Innledning... 3 Prioriterte områder i 2007... 3 Innhold i kommunikasjon:... 4 Kommunikasjonsmål:... 4 Strategiske grep... 5 Prioriteringer/kommentarer:... 5 Målgrupper og

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Barnekretsturnstevne på Sortland 4. 5. juni 2011 Påmeldingsskjema

Barnekretsturnstevne på Sortland 4. 5. juni 2011 Påmeldingsskjema Barnekretsturnstevne på Sortland 4. 5. juni 2011 Påmeldingsskjema FRIST FOR PÅMELDING ER SENEST 8. MARS 2011. Vedlagt finner dere invitasjon til Barnekretsturnstevnet som i år skal arrangeres av Sortland

Detaljer