Referat fra kort samarbeidsmøte i Idrettens Hus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra kort samarbeidsmøte i Idrettens Hus 27.10.12."

Transkript

1 Referat fra kort samarbeidsmøte i Idrettens Hus Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket alle velkommen. Deretter presenterte hun representanter fra styre og utvalg. Tone Moe foretok navneopprop. Følgende var til stede: IL Alvidra: Askøy T&S: IL Gneist: Kjøkkelvik IL: Hanna Sundal og Ingrid Kjesæth Hilde K. Duesund Stina Hansen Anne Karin Bergfjord og Stefan Knudsen Laksevåg T&IL: Helga Iren Nessen, Marianne T. Heier og Vigdis Søilen Osterøy IL: Sotra T&IL: Stord IL: Tor Olav Kalberg Steinar Grindheim Kjartan Grov Tertnes Turn: Marit Bakke og Cecilie Sæverud Voss IL: Åsane Turn: Nils Inge Haaland Ragnhild Østenstad og Yngve Petersen Kretsstyret Kretsleder: Mette Thomassen Nestleder: Liv Reidun Botne Styremedlem: Lars Garen Liv Elsy Helgesen Benedicte K. Næss Venke Haavardtun Adm.: Tone Moe Turn kvinner: Helge Leknessund Rytmisk gym: Therese Nordli Tropp: Mats Thomsen Bredde: Wenche Hestad Birthe Nielsen Lene Nielsen Sandra Holgersen Utdanning: Wenche Dahlstrøm Cecilie Telle Valgkomiteen: Torhild Jordal Thomassen viste hvordan man finner fra på nettsidene. Her finner dere mye info. Hun ba også om at man går inn og liker oss på Facebook. Langtidsplanen Liv Reidun Botne sa at vår langtidsplan går ut snart, så kretsstyret og utvalg skal jobbe med ny plan

2 på planleggingsmøte først kommende mandag. Hun viste vår gamle plan og forbundets nye som vi skal bygge vår nye plan ut fra. Hun gikk gjennom forbundets mål frem mot Alle trenere skal ha en utdannelse innen gym og turn som gjenspeiler det nivået de utøver trenergjerningen på. Vi setter opp kurs, men lagene må sende trenere på kurs slik at vi oppnår målene vi har på trenersiden. Halvparten av NGTFs medlemslag skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt til de aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til rette for. Halvparten av NGTFs medlemslag skal hvert år ha besøk av en av NGTFs klubbutviklere for å hjelpe lagene i sine klubbutviklingsprosesser. En utøver i finalen i mangekamp turn menn i OL NGTF skal søke på et internasjonalt breddearrangment eller en internasjonal konkurranse innen organisasjonene UEG og FIG. Markedsførings- og organisasjonsmål. Her må vi markedsføre våre konsepter. Thomassen sa at aktiviteten skjer i lagene. Kretsstyret og utvalgene prøver å hjelpe med å tilrettelegge for best mulig arbeid i lagene. Hun viste så hvor man finner de ulike dokumentene på nettsidene. Ny organisering av forbund/krets På forbundstinget ble det vedtatt en endring hvordan turnnorge skal organiseres. Vi beholder de kretsene vi har. Fra 2013 blir alle kretskontor dekket av forbundet. Vi slipper å betale husleie, lønn, telefon etc. for kretskonsulenten. All kontingent går til forbundet og man betaler kr. 120,- pr. person. Kretskontingenten blir 0. Dette blir vårt blir forslag til tinget. Dermed blir det ingen regning fra kretsen. Kjartan Grov, Stord mente det ville bli en dobling i kontingenten for deres vedkommende. Dette er vedtatt på tinget, så det er ikke noe å gjøre med. For mange blir det billigere. Målet er at turnnorge skal bli mest mulig likt. Lise Mandal er valgt som styremedlem i FIG. Mysoft Medlemsdatabaseverktøyet Mysoft Idrett innføres for alle lag innen NGTF med oppstart fra og med Innen skal alle lag ha tatt i bruk systemet. Lag som har kontrakter, kommer inn etter hvert som kontraktene utløpet. Forbundet tar kostnadene med dette og det finansieres gjennom de betalingsgebyrer som ligger på fakturaer som får mellom lagene og medlemmene. Fakturagebyret er kr. 20,- pr faktura i lag hvor det normalt er to fakturaer pr. år. Det er krav fra NIF om elektronisk registrering for alle lag. Vi får bedre oversikt over treningssteder, utstyr, instruktører etc. Medlems- og lisensadministrasjon for forbundet; Forbundskontingent, trenerlisens, konkurranselisens, kommunikasjon (SMS, ) osv., fakturerings- og betalingsløsninger. Fordeler for lagene - En sentral medlemsdatabase

3 - Integrert medlemsadministrasjon og medlemsøkonomi - Automatisering av betalinger og purringer; kontingenter, treningsavgifter, web-shop, lisenser - Stevne- og kurspåmeldinger etc. senere - Enkle arbeidsprosesser, brukervennlig løsning - Mindre tid til administrasjon, mer tid på idrettsaktiviteten - Bedre økonomisk kontroll - Forbedring av informasjonsflyten for klubber, grener, kretser og forbund - All kommunikasjon er basert på e-post og sms - Gratis tilgang for alle klubber - Lav pris for betalingsadministrasjon - Andel inntekter tilbake til klubbene Alle må registreres med mailadresse. Hvis noen ikke har mail må man oppgi laget sin adresse og skrive ut fakturaen og gi medlemmet. Det ble stilt spørsmål til om NIF bruker dette. Thomassen sa at dette er for NGTF. I tillegg bruker kampsport, motorsport og Røde Kors det. Hanna Sundal, Alvidra lurte på hvordan man kan hovedlagene med på dette? Når de har ok systemer fra før er det ikke lett å få solgt dette inn. Stina Hansen, Gneist ville vite om noen fleridrettslag har prøvd dette? Det må de vite for å få hovedlaget med. Gneist har alle disse tilbudene allerede. Man kan definere hvor mange plasser det er på hvert parti og man kan ha ventelister. Anne Karin Bergfjord, Kjøkkelvik ville vite om purregebyret er veldig høyt? Kan systemet skille når man har en medlemskontingent til hovedlaget og en til gruppen? Det må kunne løses. Vi er alt for redde for å heve kontingentene våre. Det må vi komme bort fra. Markedsføring Thomassen sa at vi tidligere har snakket om en felles annonse for voksenpartiene. Kretsen fikk i oppgave å lage et forslag. Det har vi nå fått gjort. Thomassen viste forslaget. Vi lufter det her og sender ut til dem som ikke er her. Annonsen må ha gymx med i ene hjørnet. Wenche Dahlstrøm, utd. påpekte at vi også må ha med Zumbalogo. Det ble stilt spørsmål til om vi er så billige hvis man betaler kr. 1000,- for halvåret. Ja, vi er billige, var oppfatningen. Wenche Hestad, BU ønsker bilder fra våre egne partier, ikke fra treningssenter. Nils Inge Haaland sa at de har åpnet nytt treningssenter på Voss. De første kundene fikk tilbud om redusert pris på kr.350,- pr. måned. Vi må selge inn at treningen finnes i nærmiljøet hvor man kan treffe/bli kjent med naboer. Stina Hansen sa at man må tydeliggjøre hva vi har på timeplanene. Gym og turn er ikke tydelig for andre enn oss selv. Thomassen ville vite om det er interessant med en felles annonse? Det koster for en halvside og for en hel. Alle kan få kopi av annonsen til å legge ut på sine nettsider. Thomassen sa videre at vi har overlatt sponsing til lagene, men vi har fått jakker fra Lars Garen.

4 Vi må bli flinkere til å bruke konseptnavnene på partiene. Da blir vi mer gjenkjennelig! Utfordringer /kommunikasjon -hvordan nå frem til lag/trenere/lederer/ medlemmer? Er vi flinke nok å sende info videre? Er vi flinke nok til å fortelle omverden hva vi driver med? Kjartan Grov sa at de yngste bruker Facebook og de andre mail. Marianne Heier, Laksevåg mener at vi må bruke flere kanaler. Vi må være flinke til å legge ut innbydelser og info om arrangement etc. på nett. Thomassen ville vite om lagene bruker nettsidene sine aktivt? Legger dere ut noe om at dere har vært her i dag og fått forskjellig informasjon? Det ble svart nei. Hanna Sundal sa at de hadde sendt inn til avisen og lagt ut på nettsiden om Golden Age. De fikk store oppslag og gode tilbakemeldinger. Steinar Grindheim, Sotra sa at de må lage reportasjen selv for å få noe inn i avisen. De kommer ikke. Det hender at Bergens Tidende klipper fra lokalavisene. Det er tydeligvis lurt å sende inn stoff og bilder selv til avisene. Info fra Sportsdrill: Sportsdrill skal over i danseforbundet fra neste år, så vi blir et utvalg mindre fra neste år. Konkurranser Sportsdrillere fra Hordaland har deltatt på fire nasjonale konkurranser i 2012; Sportsdrill Vest på Askøy i januar, Opplandspokalen i februar, NM i Ålesund i mars og sommerkonkurranse i Sandnes i juni. Konkurranseutøverne i Hordaland kommer fra to klubber, Askøy Turn og Sportsdrill og Fana IL. I tillegg drives det også med sportsdrill i Bjarg, men disse drillerne har ennå ikke deltatt i konkurranser. Fana har fremdeles noen seniorer som henger med, og har vært representert på pallen i denne klassen i alle konkurransene i år. Tre juniorer fra Askøy har tatt de øverste plasseringene i sin klasse i alle konkurransene i år, de er jevngode alle tre og har byttet innbyrdes på førsteplassen fra konkurranse til konkurranse. Deltakelse i internasjonale konkurranser NM var uttakskonkurranse til VM i Paris i august. En utøver fra Fana kvalifiserte seg i individuelt senior. Askøy kvalifiserte seg med tre juniorer i individuelt samt junior par. Vil spesielt trekke frem god prestasjon av Oda Kristin Måkestad som kvalifiserte seg til semifinale og endte på en fin 18. plass. Ikke mange juniorer fra Norge har klart det tidligere! Cup of Clubs gikk av stabelen i Belgia i juli. De som plasserer seg bak de tre beste i NM kvalifiserer seg for denne konkurransen, og både Fana og Askøy hadde deltagere med her. Trenere Det er for tiden ganske god tilgang til trenere i klubbene, flere av de tidligere aktive seniorene/juniorene i Fana og noen av de som fremdeles er aktive fungerer som trenere for yngre utøvere. Slik fungerer det også i Askøy. Dommere Det er uteksaminert fire nye dommere fra Hordaland i 2012.

5 Rekruttering Rekrutteringen er god i begge klubbene, det er ganske store partier med rekrutter og minirekrutter og det jobbes målbevisst med trening både i turn, ballett, dans og drill. Aktivitet I regi av NGTF/Teknisk Komité var det trening med japansk trener i oktober, dette for alle interesserte klubber i Norge. I tillegg blir det både i Fana og Askøy på eget initiativ leid inn andre utenlandske trenere for trening og programlaging. Fana hadde klubbmesterskap i september, og skal arrangere kretsmesterskap i november. Diskusjonsfora Deltakerne ble delt i 3 grupper og diskuterte følgende: - Hvordan markedsfører dere? - Hvordan fungerer kommunikasjonskanalene hos dere? - Har dere gjort noe smart del det med oss andre! Gruppe 1 besto av Tertnes, Åsane og Voss. De kom frem til følgende: Markedsføring Åsane: Annonsering ved sesongoppstart i avis. Folder i postkassen og facebook. Tertnes: Folder i postkasse. Har laget felles med alliansen hvor alle grener i idrettslaget er representert. Refererer til våre nettsider. Ringer alltid til aviser ved arrangementer. Lokalavisen kommer. Voss: Hjemmeside, men ikke alltid oppdatert. Lokalavis kommer bare det er store arrangementer. Hvordan kan vi markedsføre oss bedre? 1. Gym i skole og Sfo 2. Trener har gymtimer for å inspirere spesielt gutter. 3. Må være aktive ut mot medier, og grunngi hvorfor det er viktig å skrive om turn. Hva skal til for å holde på turnerne? 1. Et godt sosialt miljø 2. Fokus på utvikling Tertnes har skilt nivå etter aspirant parti i salto parti og rekrutter. Må kvalifisere seg for å starte på rekrutt. Salto er også et tilbud til de som ikke vil konkurrere. Kommunikasjonskanaler: Tertnes: Facebook gruppe for trenere. Partier der utøverne er over 13,bruker facebook. Mail Foreldrekontakt for hvert parti som ikke sitter i styret. Bør inkludere foreldrekontakt bedre. Påmelding til konkurranser skjer automatisk, må melde seg av. Har blir mer forutsigbart for trenerne, Tidligere var det mange som glemte å melde seg på som ønsket å delta.

6 Åsane: En person har ansvar for å sende ut mailer/ tilbud og konkurranser. Voss: Informasjon blir gitt på møter. Hvordan skal vi får politikerne til å satse på å investere i fremtide? Satsing på turn? Bygging av haller? Gruppe 2 og 3 mangler vi oppsummering fra. Thomassen sa at vi kan gjerne lage til områdemøter hvis det er ønskelig. Breddeutvalget informerer Wenche Hestad er leder for BU. Hun var glad for å se nye ansikter i salen. Hun sa at BU driver med stevner fra 6 år og oppover. Hjelper lagene med arrangement av stevner. De er delt inn i barn, ungdom og voksne. Hun presenterte Sandra Holgersen som er leder for barn. De jobber med Aktivitetsdager og Gymfest i Vest Barn. I ungdom, Birthe Nielsen leder og Lene Nielsen medlem. De har ansvar for Gymfest i Vest Ungdom som er et samarbeidsprosjekt med Rogaland. De har også ansvar for Åpen klasse konkurransen som er breddetropper som har konkurranser 2 ganger pr år, under GIV og om høsten. I år og 4 år fremover er Åsane arrangør. Forbundet arrangerer Gym for Life. Våre tropper kvalifiserer seg til denne konkurranse på GIV. Det er dans, show og oppvisning. Holgersen sa at Aktivitetsdagen i Sunnhordland er avlyst de to siste årene pga liten påmelding. Hva kan gjøres for å få dette opp å gå igjen? Skal vi evt. bare ha en i Bergen? En aktivitetsdag består av inne og uteaktiviteter og felles oppvisning. Kjartan Grov lovet å ta en diskusjon med lagene i Sunnhordland på hvorfor de ikke får til Aktivitetsdagen. Lene Nielsen sa at GIV U arrangeres i: Etne 31.mai-2.juni. Her blir forskjellige konkurranser i åpen klasse og tropp. I tillegg blir det oppvisninger, LPS dagens trend og tramp + danseprogram. De har fått ny hall i Etne og alt skjer helt sentralt. LPS trampett er delt inn i ulike 4 ulike nivåer ut fra forkunnskaper. Målet er at alle skal lære noe. Dette blir også på GIVB. Det blir ikke troppskonkurranse på GIV B. De får Salto i stedet. BU vil prøve det et år til. Mats Thomsen, troppsutv. ønsker troppskonkurranse med på GIV B. Dette får tropp og BU diskutere, men på Laksevåg neste år, blir det uten troppskonkurranse. Til Saltohelgen var det kun 3 påmeldte i tillegg til Askøy sine egne. Hva er det som gjør det? Får gymnastene innbydelsen eller vil de ikke være med?

7 Grov sa at de har unge trenere, så da må de prøve å få med foreldre til å passe på. Dette vil ikke gymnastene, så det er en utfordring hos dem. Hilde Duesund, Askøy sa at alt skulle foregå på en plass, så de kunne passet på selv, om lagene ikke hadde ledere med. Lars Garen, kr.st. sa at det gjerne er dumt at troppskonkurransen er om søndagen. Gjerne mye de samme gymnastene. Vi bør markedsføre at også dansegrupper kan delta på Saltohelg skal det være finale i Gym for Life i Oslo. Vi får sende inn forslag på 4 tropper til denne konkurransen. Alle våre 4 tropper ble kvalifisert til å delta. Det er 2 tropper fra Loddefjord og 2 tropper fra Sotra. Disse gjør det godt og hadde flotte plasseringer i fjor. Det er 18 tropper med på landsplan og 4 av disse er våre. Det er vi stolte av! Kretsturnstevnet for voksne arrangeres av Os neste år. Stevnet foregår på Kuventre Skole og hall i nærheten av banen. Hotell Solstrand og Bjørnefjorden må bestilles av lagene. Vi skal ha kretsoppvisning. Instruktørene er Marit Hagen Halvorsen, Elise Trones og Ingrid Nyhamn. Dette er flinke, unge instruktører. I morgen er det gjennomgåelse av programmet som er for 4 nivåer. Hestad har sagt til arrangørene av Landsturnstevnet at vi stiller med 200 deltakere på denne troppen fra Hordaland. Her må vi ha med mange herrer!!! Dato for Landturnstevnet er Det arrangeres også en egen Ungdomsuke i forbindelse med Landsturnstevnet. De skal ha sitt eget opplegg og kan ikke være med på LT. Hestad fortalte hvilke stevnene som har vært i år. Golden Age er et internasjonalt stevne for de over 50 år. Fellesreise til Hamar er ønskelig. Moe sjekker. Torhild Jordal, valgkomiteen sa at hun hadde sjekket pris på buss til Hamar. Prisen var for en buss til 40 personer. Hun sa videre at Golden Age hadde vært fantastisk. Var regn der også, men også fint vær. De brukte mye ca-tider i Italia, så det ble en del venting. Alt som skulle gjøres var samlet på 2-3 dager, så resten av tiden var de turister. Norge hadde den største troppen. Om 2 år skal arrangementet være i Frankrike. Sundal sa at det var et ok arrangement for godt voksne. De syns det var positivt med noen travle dager for så å være turister. De hadde bestilt på 3 stjernes hotell. Det var en nedtur. De måtte tigge om det meste. Det var med 1800 deltakere, 327 fra Norge. Norge hadde Fellestropp med 70 deltakere. Thomassen sa at vi også må huske på Eurogym for ungdom. Der hadde vi ingen deltakere i år. Sundal sa at prisene har økt, så kanskje det bare er pensjonister som har råd til å reise! Valgkomiteen Torhild Jordal, leder av valgkomiteen syntes det er kjekt å være her. Kretsen er den 3. største kretsen i landet og da sier det seg selv at vi trenger folk til å holde hjulene i gang. Det burde være lett å få folk til styre og utvalg når vi har så mange å ta av, men det viser seg å være vanskelig. I februar skal det være kretsting med valg.

8 Hun har sett på hvem som bidrar med personer til krets og utvalg og det er de store lagene. Hun vet at det også er vanskelig å få folk i styrene i lagene. Jordal tror at det er personer som vil, men de blir ikke foreslått av lagene. Valgkomiteen må få forslag på kandidater. Hjelper det om valgkomiteen kommer til lagene og forteller om hvor kjekt det er å være i styre og utvalg? Skal vi si at i kretsstyret bemannes av Bergen nord og utvalgene av Bergen sør? Det blir tvang. Dere vil snart få brev fra komiteen og de ber om at dere finner personer som kan meldes til valgkomiteen. Tilslutt fortalte Jordal om hvem som sitter i valgkomiteen. Turn kvinner: Helge Leknessund er leder for utvalget for turn kvinner. Han sa at hovedaktivitetene for TK er; - Sette opp terminliste for kretsens konkurranser, koordinert med TM - Bestille hall til konkurranser - Skaffe premier til seriekonkurranser - Skaffe dommere til lokale og regionale konkurranser - Skaffe til veie nødvendig info vedr. TK - Vedlikehold av statutter - Medarrangør leirer, samlinger og gøy i Turnkassen - Er regionsansvarlig for RUT - Satt tidligere i konkurranseutvalget, men dette har lagt brakk i flere år nå. Det har ikke vært leder i KU på flere år. Det er trist, man mister samkjøring og fellesarrangement. Status gymnaster ASPIRANTER (99-01) 26 REKRUTTER (97-98) 12 KL 1(95-96) 1 KL 2 (93-94) 2 KL 3 (92 OG ELDRE) TOTALT 62 STK STABILT FRA 2008 MEN ØKENDE ANTALL I KLASSE ASPIRANTER (00-01) 32 REKRUTTER (98-99) 11 KL 1 (96-97) 1 KL 2 (94-95) 2 KL3 (93 OG ELDRE) TOTALT 64 STK

9 ASPIRANTER (01-03) 15 REKRUTTER (99-00) 12 KL 1 (97-98) 5 KL 2 (95-96) 0 1 KL 3 (94 OG ELDRE) FIG JR TOTALT 52 STK ASPIRANTER (02-04) 13 REKRUTTER (00-01) 11 KL 1 (98-99) 3 KL 2 (96-97) 1 1 KL 3 (95 OG ELDRE) FIG SR TOTALT 63 STK Det har vært fall i antall deltakere i serien, spesielt på rekrutt. Vi har mistet en hel generasjon. Lagene har ikke vært flinke nok med rekrutteringen. Kun et lag har arrangert større konkurranser. Andre lag har ikke nok apparater. Nytt reglement 2 nye stiger utviklet med basis i gamle A-stigen. Nasjonal Basisstige A, B, C, D Til bruk på krets og regionalt plan Nasjonal Turnstige 1-5 Til viderekommende på nasjonalt nivå I tillegg er D-verdier på gamle B-stigen justert ned, Slik at denne kan brukes i kombinasjon med de andre. Kan lastes ned gratis på 3 dommere har vært på dommerseminar med gjennomgang av nytt nasjonalt reglement. Liv Reidun Botne sa at det kun blir små endringer i det nye reglementet.

10 Vi har fått nye KM-medaljer i gull, sølv og bronse. Disse bestilles hos kretsen for kr. 20,- pr. stk. inkl. inngravering. 1/3 premiering er fjernet helt. Kun KM-medaljene nå. Dermed blir det billigere å arrangere konkurranser og ikke økonomisk tap ved enkle apparater. Det blir 3 eller 4 samlinger til neste år. Terminlisten for kretsen blir ikke publisert før forbundet kommer sin terminliste. De sparer penger ved å arrangere samlinger etc. sammen med TM. De jobber nå med å få trenere til årets romjulsleir Deltakeravgiften er satt til kr. 400,-. De håper at Stord vil komme, selv om det blir dyrere for dem med reise og overnatting. Grindheim sa at Sotra har investert mye i nye turnapparater, så de er på vei. Turn menn Liv Reidun Botne sa at leder for dette utvalget er Nina Jakobsen. Hovedaktivitetene TM: - Sette opp terminliste for kretsens konkurranser - Bestille hall til konkurranser - Skaffe premier til seriekonkurranser - Skaffe dommere til lokale og regionale konkurranser - Skaffe til veie nødvendig info vedr. TM - Vedlikehold av statutter - Medarrangør sommerleir og Gøy i Turnkassen - Arrangere treningssamlinger og romjulsleir - Representere Turn Menn i Konkurranseutvalg og på Kretsens styremøter Status gymnaster: 2010: Aspiranter: 7 Rekrutter: 3 Kl. 1: 10 Kl. 2: 1 Kl. 3 el. eldre: 3 Totalt: 24 stk. 2011: 2012: Aspiranter: 7 Rekrutter: 3 Kl. 1: 4 Kl. 2: 5 Kl. 3 el. eldre: 1 Totalt: 20 stk. Aspiranter: 6 Rekrutter: 9 Kl. 1: 1 Kl. 2: 6 Kl. 3: 0 Totalt: 22 stk. Fordeling lag: Bergen Turn: 5 stk

11 Laksevåg T & IL: 4 stk Stord IL: 10 stk Sotra T & IL: 3 stk Flere lag har fra i høst av fått egne guttepartier i alderen 6-10 år. Dommere: Vi har for få dommere, pr dags dato er det kun 1 dommer i kretsen vår. Flere klubber har meldt fra om at de har kandidater som ønsker dommerkurs, og dette er veldig bra. Vi satser på å arrangere kurs utpå ny-året, når det nye reglementet er klart. Hvor vil vi videre: Øke antall lag med apparat turn for menn. Sikre rekruttering økt samarbeid mellom klubbene; bl.a ved å arrangere samlinger på tvers av klubber. Øke konkurranseaktiviteten ved å få klubbene til å arrangere nasjonale konkurranser. Bistå klubbene med aktiviteter som hever trenerkompetansen. Info: Godt samarbeid med Turn Kvinner, prøver å spare kostnader ved å arrangere felles treningssamlinger i Jobber nå med budsjett og trenerkabal for en 4-dagers romjulsleir for Turn Menn og Turn Kvinner. Terminlisten fra Forbundet regulerer når våre lokale konkurranser gjennomføres. Dette gjør til at vi ofte treffer på skoleferier. Det er beklagelig, men det er lite å gjøre med. Rytmisk Gymnastikk Therese Nordli, leder av RG-utvalget sa at det er en stigning i antall gymnaster i RG, men dessverre forsvinner de eldste gymnastene. Det trengs ikke så mange apparater for å drive med RG, så det kan godt skje i alle lag. Man kan få hjelp til å starte. BT og Fana har engasjert utenlandske trenere. Stort sett har Fana, BT og LTI vært med i RG-serien. Nå er heldigvis Sotra og Gneist kommet med. Gymnaster fra kretsen har hevdet seg god i nasjonale konkurransen, men også internasjonale. Det kommer nytt reglement til neste år, med store endringer. Hun viste til RG for alle som man finner på nettsiden til forbundet, men også på Facebook. Troppsutvalget Mats Thomsen, leder av TG-utvalget sa at de er et stort og fungerende utvalg med 7 medlemmer. Erik Hanson er gått ut av utvalget og Stefan Knudsen er kommet inn. Han skal jobbe med kurs for troppsfolket og melde dette inn til utdanningsutvalget. De har hatt 2 samlinger i år. Benedicte Næss, kr.st./tertnes sa at de hadde fått positive tilbakemeldinger fra deltakerne på guttesamlingen. Thomsen sa at de skal i alle fall få til 3 samlinger neste år. Det vil også da bli egen guttesamling. Utvalget har tidligere sagt at de ønsket å gi idèkvelder innen troppsgymnasstikk. Dette er de ikke kommet i gang med, men vil forsøke å få det til neste år. Når det gjelder troppskonkurranser på GIV Barn, de skal jobbe sammen med BU for å få best mulig tilbud til alle. De har fått en Facebook-side som fungerer godt. Der legger de ut det meste.

12 De trenger også flere dommere. På konkurransene nå kjører man først aspirant-/rekruttkonkurranse, deretter jr./sen. Tropp har møte hver måned. Send forespørsel hvis det er noe dere lurer på. Utdanning Mette Thomassen sa at vi trenger flere medlemmer i utdanningsutvalget og ba interesserte melde seg. Wenche Dahlstrøm, leder av utdanningsutvalget sa at hun har fått med Cecilie Telle i utvalget. Hun sa videre at under kurshelg i Bergen skulle en av instruktørene ha en time i ulike dansearter, men leverte ikke dette. Det var skuffelse, spesielt for seniorene. Derfor satte utvalget opp et LineDancekurs Her er dessverre bare 10 påmeldte. Hun ba de fremmøtte se om de kunne få flere med!! Det blir idekurs for voksne med Zumba, sving, hopp og styrke, intervallstep, stretching. Kurset starter kl i Flaktveithallen. Innbydelse kommer. Sikringskurs 1 i trampett kommer i januar. Cecilie Telle sa at det kommer nytt trener 1 kurs høsten -13. Kurset kjøres som et pilotprosjekt nå. Utdanning har sendt ut forespørsel til lagene hva instruktørene mangler av moduler i det gamle trener 1. Etter tilbakemeldinger fra lagene vil de sette opp kurs instruktørene trenger for å bli ferdige i første halvdel av -13. De nye trener 1 kurset er på 45 timer pluss praksis. Kurset er for alle, ikke inndelt i grener som det gamle. Det ble stilt spørsmål til hvem som skal følge opp praksisen. Dette er ikke helt bestemt enda. Thomassen sa at det har ikke vært utdanningskonsulent på flere år i forbundet. Det har de fått nå. GymX kommer med ny utdanning. Vi får pilotkurset her hos oss i januar februar. Stevnearrangører Marianne Heier, Laksevåg sa at Laksevåg skal arrangere GIV Barn De har oppnevnt stevnekomite med Tone Sanne som leder. Alt blir innenfor korte avstander. Utfordringen er på overnatting. De har fått 1.etg. på Laksevåg videregående. Hvis de ikke får mer der må de også bruke Nygårdslien i tillegg. Matservering vil foregå i telt. Aktiviteter vil være Åpen klasse konkurranse, workshops, Salto, danseprogram, lær på stedet og oppvisninger. Lars Garen, kr.st. ba Laksevåg huske å sette instruktør møte lørdag kveld, kl på timeplanen. Stina Hansen sa at Aktivitetsdagen 6-9 år går i Sandslihallen med Gneist som arrangør. Status anlegg Lars Garen viste nettsiden til utstyr- og anlegg i forbundet. Han sa videre at 8. november er søknadsfristen på spillemidler til utstyr. Anleggskonferansen 2012 skal være i Arendal. De som planlegger å bygge hall bør stille på disse konferansene. Grindheim sa at Sotra reiser 3 personer i år.

13 Garen sa videre at han er medlem i HIKs anleggsutvalg som skal være et rådgivende organ for fylket. Kommunen har hatt en kartlegging av status anlegg og bedt om prioritering fra særkretsene. Grindheim sa at Sotra T&IL sammen med flere idretter startet prosessen i De får tomt og hallen er arkitekt tegnet. De venter nå på et formøte med idrettsråd og kommune. De vil ha turnhall med turn og troppsapparater og en dansehall. Størrelse på hallen 30 x 60 totalt. Garen ba lagene ta kontakt hvis de har planer om bygging av basishall, så kan styret være behjelpelig med råd og veiledning. Det er et langt lerret å bleke. Man kan forlange å få støpt ned fester for apparater hvis det skal bygges flerbrukshall. En flerbrukshall skal nemlig være for alle. Thomassen sa at vi skal ha Kretsting på Stord. Hun ba alle sette av helgen. Deretter takket hun alle for møtet og ønsket vel hjem. Minde, Tone Moe Ref.

REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13.

REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13. REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til samarbeidsmøtet. Hun uttrykte glede over de fremmøtte, men skulle ønske at langt flere lag

Detaljer

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS.

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. Velkommen Nestleder Mette Thomassen ønsket velkommen til møtet og presenterte seg og kretsstyret og utvalg. Følgende var til stede på møtet: ALVIDRA:

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster.

Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster. REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE I IDRETTENS HUS 15.10.13. Tilstede: Forfall: Frafall: Mette Thomassen, Håkon Johannessen, Therese Nordli, Camilla Clausen, Liv Reidun Botne, Venke Haavardtun, Kari Løtveit, Frode

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL 3. 3. 2012 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Velkommen til Molde 11-12 mars 2012. Innhold: Side 2 Innledning side 3 Saksliste side 4-5 Årsrapport

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS l K R E T S T I N G 18. 19. mars 2011 Quality Hotel Grand, Steinkjer Fredag 18. mars: Lagledermøte for Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 19. mars: Kretsting med program i henhold til kretsens

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden ÅRSBERETNING 2009 1 Årsmøte 2010 Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden 2. Valg av: a. Ordstyrer b. Referent c. 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2013-2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte 2013. 7 Styrets beretning. 8-12 Årsrapporter fra utvalgene GU breidde 2013 13-19 Rytmisk

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3a Sak 3b Sak 3c Åpning og hilsningstaler Godkjenning av de fremmøtte representanter Godkjenning

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS RGTK KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus 1 ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS 2 INNHOLD ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET 23. FEBRUAR

Detaljer

Kretsledersamling Oslo 22. oktober 2011-10-22

Kretsledersamling Oslo 22. oktober 2011-10-22 Kretsledersamling Oslo 22. oktober 2011-10-22 Carsten Sørlie ønsket velkommen. Deretter presentasjon av deltakerne. Samtlige kretser bortsett fra Aust-Agder og Sogn og Fjordane er til stede. Spillemidler

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 62 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 62 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

KRETSTING 28. FEBRUAR 2015 Clarion Hotel Energy - Stavanger

KRETSTING 28. FEBRUAR 2015 Clarion Hotel Energy - Stavanger RGTK KRETSTING 28. FEBRUAR 2015 Clarion Hotel Energy - Stavanger 1 2 INNHOLD ROGALAND GYMNASTIKK - OG TURNKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET 28. FEBRUAR 2015... 5 FORETNINGSORDEN... 6 6. ÅRSRAPPORTER (2013 2014)...

Detaljer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 19OO I HÅNDVERKERFORENINGENS LOKALER SAKSLISTE: 1. GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Park Hotell Vossevangen

Park Hotell Vossevangen Velkommen til Friidrettskretstinget 2014 Park Hotell Vossevangen Eirik Dolve, IL Fri Europamester U20 med 5.30m. i stav Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus Europamester U23 med 13,12sek. på 100mHk Sakspapirer

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Fredrikshalds Turnforening

Fredrikshalds Turnforening Fredrikshalds Turnforening Januar 2014 Desember 2014 1. Medlemstallet har det siste året vært: Des. 2013 Des. 2014 Æresmedlemmer 4 4 Kvinner 138 190 Menn 25 54 Piker 257 260 Gutter 147 128 Totalt 571 637

Detaljer

Møte: Fellesmøte RG Dato: 09.08.11 Sted: Rakkestad Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Legges ut på NGTF s nettside

Møte: Fellesmøte RG Dato: 09.08.11 Sted: Rakkestad Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Legges ut på NGTF s nettside Møte: Fellesmøte RG Dato: 09.08.11 Sted: Rakkestad Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Legges ut på NGTF s nettside Deltakere: Bente Bjanes Trond Evertsen Gry Berge Haanes Kari Brandal Siv Kleiberg Admin

Detaljer