TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE"

Transkript

1 TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE Innhald ASKVOLL KOMMUNE... 2 ELVAR... 2 INNSJØ... 6 KYST... 8 FJALER KOMMUNE... 9 ELVAR... 9 INNSJØ FLORA KOMMUNE ELVAR INNSJØ KYST FØRDE KOMMUNE ELVAR INNSJØ KYST GRUNNVANN GAULAR KOMMUNE ELVAR INNSJØ JØLSTER KOMMUNE ELVAR INNSJØ NAUSTDAL KOMMUNE ELVAR VASSDRAGA I ANDRE KOMMUNAR... 39

2 ASKVOLL KOMMUNE ELVAR R Rivedalselva - GØP Påverknader Framlegg til Forventa effekt av Hydromofologiske endringer-med minstvannsføring Venter på framlegg frå NVE Ikkje berekna Kost/nytteanalyse R Rivedalselva Kvieelva Tilløp Rivedalsevla Påverknader Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde Lakselus Admin, overvåking 5000 stor S: Kommunen T: grunneigar S: Mattilsynet Rømt oppdrettsfisk S: Fiskeridir R Bakkelva Påverknader Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde Lakselus Admin, overvåking 5000 stor S: Kommunen S: Mattilsynet

3 R Gjelsvikelva Påverknader Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde Lakselus Admin, overvåking og etterkontroll 5000 stor S: Kommunen S: Mattilsynet Rømt oppdrettsfisk S: Fiskeridir R Nærvikelva Påverknader Framlegg til Forventa effekt av (Uvesentlig Vandringshinder (Stor S: Vegvesen T: Fylkesmann R Skorveelva Svært dårleg økologisk tilstand 2013 Påverknader Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Stor ) Utan Fiskeoppdrett lakselus (Ukjent S: Mattilsyn

4 R Svelielva/Skjerva Dårleg økologisk tilstand 2013 GØP Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Stor ) Utan R Kvernhuselva GØP Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Stor ) Utan R Stongelva Svært dårleg økologisk tilstand 2013 Påverknader Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Stor ) Utan Fiskeoppdrett lakselus (Ukjent Minstevannføring for regulering og hindre tørrlagte elveløp Stabil Konsesjonsvilkår Liten T:OED S: Mattilsyn R Stølselva GØP Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Stor ) Utan

5 R Kyllaren vest Ukjent økologisk tilstand 2013 Påverknader Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde Lakselus Admin, overvåking og etterkontroll 5000 stor S: Kommunen S: Mattilsynet R Ringstadelva Ukjent økologisk tilstand 2013 Påverknader Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde Admin, overvåking og etterkontroll 5000 stor S: Kommunen R Sagelva Dårleg økologisk tilstand 2013 GØP Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan R Lekneselva GØP Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan

6 ASKVOLL KOMMUNE INNSJØ L Bjønnastivatn Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføring regulering (Stor L Botnastølsvatn Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføring regulering L Markavatnet Dårleg økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføring regulering (Stor L Oslandsvatn/Stongsvatn Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføring regulering (Stor

7 L Skorvenvatn/Øyravatnet Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføring regulering L Stongstølsvatn Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannkraftsdam L Sveilvatn, Søndre og Nordre del Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføring regulering (Stor L Vestre Kvernhusvatn Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføring regulering

8 ASKVOLL KOMMUNE KYST C Askvika Miljømål ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fysiske inngrep vei og jernbaneutfylling S: Fylkeskommunen T: Vegvesen C Kyllaren Miljømål ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde Fysiske inngrep vei og jernbaneutfylling Admin, overvåking 5000 stor S: Kommunen S: Fylkeskommunen T: Vegvesen

9 FJALER KOMMUNE ELVAR R Skadalselv, Torsetelv Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde Admin, overvåking 5000 stor S: Kommunen R Guddalselva nedre Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde (Stor Admin, overvåking 5000 stor S: Kommunen R Guddalselva midtre Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål: Godt økologisk potensiale og god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde (Stor Admin, overvåking 5000 stor S: Kommunen

10 R Snekkervågelva Miljømål: God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vandringshinder (Stor S: Vegvesen T: Fylkesmann R Flekkeelva Dårleg økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde Lakselus Admin, overvåking 5000 stor S: Kommunen S: Mattilsynet Rømt oppdrettsfisk S: Fiskeridir R Sagelva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Lakselus S: Mattilsynet

11 R Storelva ved Dale Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde Lakselus Admin, overvåking 5000 stor S: Kommunen S: Mattilsynet Rømt oppdrettsfisk forbyninger S: Fiskeridir R Hålandsfossen Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Stor ) Utan R Stavdalselva Miljømål: God økologisk potensiale og god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fysiske endring kanal Lakselus S. Kommunen S: Mattilsynet

12 082-4-R Lona Miljømål: God økologisk potensiale og god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk (Ukjent Lakselus Admin, overvåking S: Mattilsynet R Nitterelva Miljømål: God økologisk potensiale og god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vandringshinder (Stor S: Vegvesen T: Fylkesmann FJALER KOMMUNE INNSJØ L Standevatnet Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføring regulering L Tyssedalsvatnet Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fiskeoppdrett Vannuttak S: Fylkeskommune T: Mattilsyn

13 FLORA KOMMUNE ELVAR R Standalselva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Lakselus S: Mattilsynet forbyninger RGrøndalsstorebotnen Dårlig økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan R Svartevatnelva/Haukåa Dårlig økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vandringshinder Fiskeoppdrett Vannuttak Lakselus S: Fylkesmann T: Fylkesmann S: Fylkeskommune T: Mattilsyn/Marine harvest S: Mattilsynet Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan

14 R Florøbekkefelt Påverknad Framlegg til Forventa effekt av diffuse kelder, byer-tettstader Admin, overvåking 5000 stor S: Kommune R Svartevasselva Dårleg økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Lakselus S: Mattilsynet Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan R Nordalselva Udefinert økologisk tilstand 2013 Miljømål: God økologisk tilstans Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vandringshinder Fiskeoppdrett Vannuttak Lakselus T: Fylkesmann S: Fylkeskommune T: Mattilsyn S: Mattilsynet Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan Rømt fisk (Ukjent S: Fiskeridir

15 R Nabofelt aust for Storebotnvatn Dårleg økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan R Storebotsfossen Dårleg økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan R Osenelva/Oselva God økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Lakselus S: Mattilsynet Rømt fisk (Ukjent S: Fiskeridir Med minstevassføring Elkem spigererket R Grøndalsstorebotnelva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan

16 085-5-R Børevatnelva/Haukåa Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan FLORA KOMMUNE INNSJØ L Dårleg økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Svært stor ) Vannkraftsdam L Børevatn Miljømål: God økologisk potensiale og god kjemisk tilstand (ksmvf) Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Svært stor ) Vannkraftsdam L Grisebotsvatnet Usikkert økologisk tilstand 2013 Miljømål: God økologisk potensiale og god kjemisk tilstand (ksmvf) Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføringsregulering

17 L Litlevatnet Miljømål: God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fiskevandringshinder (Stor Fisketrapp Hjelpe fisk vander Variasjon S: Fylkesmann T: NJFF Flora diffuse kelder, byertettstader Vannføringsregulering (Stor Overføring Admin, overvåking 5000 stor S: Kommune S: Fylkesmann T: NJFF Flora L Storebotnvatn Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannkraftskam (Svært Stor T: L Storevatnet Miljømål: God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fiskevandringshinder (Stor Fisketrapp Hjelpe fisk vander Variasjon S: Fylkesmann T: NJFF Flora diffuse kelder, byertettstader Admin, overvåking 5000 stor S: Kommune

18 L Svartvatn I Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføringsregulering (Stor Overføring S: Fylkesmann T: NJFF Flora L Svartvatn II Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannkraftsdam (Stor S: Fylkesmann T: NJFF Flora FLORA KOMMUNE KYST C Botnavika Indre Eikefjorden Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fiskeoppdrett (Stor S: Fylkesmann diffuse kelder (middels nedlagt industri S: Kommunen

19 C Florevika Gaddevågen Dårlig økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utslipp frå punktkelder (Stor Industri (ikkje IPPC) Utskipp frå renseanlegg (middels nedlagt industri Forurensinglova S: Fylkesmann Forurensinglova S: Kommunen FØRDE KOMMUNE ELVAR R Jølstra Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Lakselus S: Mattilsynet Rømt fisk (Ukjent S: Fiskeridir Hydromorfologisk annen regulering forbygning Miljøtilpasset driftsvannføring frå Brulandsfosskraftverk Opp-o g nedvandrings for fisk Konsesjons vilkår liten NVE

20 R Jølstra nedre, bekkefelt Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fysiske endringar kanal S: Fiskeridir landbruk (Ukjent forbygning(liten Admin, overvåking NVE R Jølstra Øyrane Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk (Ukjent Utslipp frå punktkjelder (Stor Industri (IPPC) diffuse kjelder Byer/tettstad Ankerløkken Verft Admin, overvåking 5000 stor S. Kommunen Forurensinglova S: Fylkesmann NVE R Nydalselva/Fossafjellelva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fysiske endring kanal Hydromorfologisk Med minstevannsføring l

21 R Gilelva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk (Ukjent diffuse kjelder Spredtbebyggelse Hydromorfologisk med minstevannsføring Admin, overvåking Miljøtilpasset driftsvannføring frå Brulandsfosskraftverk Opp-o g nedvandrings for fisk Konsesjons vilkår 5000 stor S. Kommunen liten S: Kommune R Heilevangselva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Lakselus S: Mattilsynet landbruk (Ukjent diffuse kjelder Spredtbebyggelse (ukjent forbygning (uvesentlig Admin, overvåking S: Kommune NVE Slokedalen bekkefelt Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk (Ukjent Admin, overvåking

22 R Halbrendselva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av diffuse kjelder Spredtbebyggelse S: Kommune Angedalselva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av diffuse kjelder Spredtbebyggelse landbruk (Liten Utslipp frå punktkjelder (Ukjent Industri (IPPC) forbygning (Store Admin, overvåking S: Kommune 5000 stor S. Kommunen Forurensinglova S: Fylkesmann NVE R Gravdalselva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk (Ukjent Admin, overvåking

23 R Roteneselva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utslipp frå punkt kjelder - avfallsfylling S: Kommune R Erdøla/Løypingelva diffuse kjelder Spredtbebyggelse landbruk (Ukjent Admin, overvåking S: Kommune R Jølstra Tilløp Jølstra Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologisk Uten (Stor R Gaula nedstrøms Grøneng Påverknad Framlegg til Forventa effekt av forbygning (Liten) NVE

24 FØRDE KOMMUNE INNSJØ L Litlevatn Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføringsreg T: L Movatnet Miljømål: God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføringsregulering T: Fremmende arter S: Fylkesmann L Digernesvatnet Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk (Ukjent Admin, overvåking 5000 stor S. Kommunen L Bekkevatnet Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk (Ukjent Admin, overvåking 5000 stor S. Kommunen

25 L Gravvatnet Miljømål: God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføringsregulering T: landbruk (Ukjent Admin, overvåking 5000 stor S. Kommunen FØRDE KOMMUNE KYST C Førdefjorden Indre Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål: Mindre streng miljømål Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fysiske inngrep Havner (Stor Forurensing lov S: Kommunen Renseanlegg PE Forurensing lov S: Kommunen Utslipp frå punkt kjelder-industri (ikkje IPPC) Forurensing lov S:kommune T:Fylkesmann diffuse kjeldersøppelfyllinger/grunnforurensing Forurensing lov S: Kommunen

26 FØRDE KOMMUNE GRUNNVANN g Førde Grunnvann Ukjent økologisk tilstand 2013 Miljømål: Strenger miljømål Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Ureining avfallsplass (Ukjent Drikkevann lov S: Mattilsyn Kommunen Ureining annen landbruk Drikkevann lov S: Mattilsyn Kommunen Ureining byer/tettsted (Ukjent Drikkevann lov S: Mattilsyn Kommunen Ureining ankerløkken verft (Stor Drikkevann lov S: Mattilsyn Kommunen GAULAR KOMMUNE ELVAR R Sagevikelv Miljømål: God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Med R Løyken, Rødalsgrova Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand. Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde S: Kommunen NVE

27 RGaula nedre Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Påvirket av lakselus Rømt fisk S: Mattilsynet S: Fiskedir R Avløp frå Storevatn (øst)/sandelva Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utan R Vassenden Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av diffuse kjelder Spredtbebyggelse landbruk (Liten Admin, overvåking Admin, overvåking 5000 stor S: Kommune

28 083-5-R Kvamselv/Fauskeelv Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av diffuse kjelder Påvirket av lakselus Rømt fisk Annen punktkjelder renseanlegg 2000 Admin, overvåking og etterkontroll 5000 stor S: Kommune S: Mattilsynet S: Fiskedir S: Kommune Annen punktkjelder Transport/infrastruktur Bringeland flyplass landbruk Admin, overvåking og etterkontroll S: Fylkesmann T: R Åselva/Åmotselva Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av diffuse kjelder Spredtbebyggelse landbruk (Ukjent Admin, overvåking Admin, overvåking 5000 stor S: Kommune R Storelva Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk (Liten Admin, overvåking

29 INNSJØ L Skilbreivatnet Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk (Ukjent Admin, overvåking R Storevatn (aust) Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål : ksmf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføringsregulering (Stor T: JØLSTER KOMMUNE ELVAR R Sandalselva Miljømål : God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Med

30 R Breelvskaret/Elvaneselv Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utan (Svært dårleg Kjøsnesfjord kraftverk R Bjørndalselva Miljømål : God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Med R Tungeelva Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av (Stor Fiske/terskler

31 R Årdalselva Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Med landbruk Fysiske endringar kanalisasjon (Liten Admin, overvåking og etterkontroll R Ålhuselva Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk Med Admin, overvåking og etterkontroll R Grovdalen/Særgrova Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål :ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utan (Stor

32 R Breelvskaret/Elvanselva Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utan (Svært stor R Sygnesandselva Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fiske/tersklrt (uvesentlig S: Fylkesmann Renskning/mudring (ukjent Utan (Svært stor R Litlebredalen/Tongelva Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utan (Svært stor R Bekkeinntak sør for Tverrfjellet Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utan (Svært stor

33 084-Botnelva Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utan (Svært stor R Trollavatnet/Grytevatnet-Langevatnet Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål : God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utan R Lundaelva Miljømål : God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Med R Stardalselva/Votedalselva Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Med (Stor landbruk Admin, overvåking og etterkontroll

34 R Hegreneselva Miljømål : God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av diffuse kjelder-renseanlegg (ukjent landbruk Admin, overvåking og etterkontroll R Myklebustelva Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk Admin, overvåking og etterkontroll JØLSTER KOMMUNE INNSJØ L Jølstravatnet Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Morfologisk endringpermanent tørrlegging/avsjerming Vannføringsregulering Fremmende arter (middels S: Fylkesmann

35 L Kjøsnesfjorden Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Morfologisk endringdumping/fylling Vannføringsregulering Fremmende arter (middels S: Fylkesmann L Langevatnet Miljømål : God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannkraftsdam (Liten L Trollavatnet Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannkraftsdam (Liten

36 NAUSTDAL KOMMUNE ELVAR R Nausta Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Påvirket av lakselus S: Mattilsynet Rømt fisk S: Fiskedir Fiske/terskler landbruk Admin, overvåking og etterkontroll S: Fylkesmann T: R Nausta bekkefelt Kalland-Syggelifossen Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk Admin, overvåking og etterkontroll

37 R Nausta Styggelifossen til Fimland Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk Admin, overvåking og etterkontroll R Nausta bekkefelt kring Naustdalsfossen Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fiske/terskler (uvesentlig landbruk Admin, overvåking og etterkontroll S: Fylkesmann T: R Redalselva (Liaelva) Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Påvirket av lakselus S: Mattilsynet Rømt fisk S: Fiskedir landbruk Admin, overvåking og etterkontroll

38 R Tilløp Nausta Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk Admin, overvåking og etterkontroll R Liavatn Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk Admin, overvåking og etterkontroll R Åsedøla Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk Admin, overvåking og etterkontroll R Svovatnet Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk Admin, overvåking og etterkontroll

39 VASSDRAGA I ANDRE KOMMUNAR Vassdrag Kommune Påverking Tiltak Forventa effekt R Gloppen Utan NVE Ytseelva R Bekk Gloppen Utan NVE frå Urdvatnet R Gloppen Med NVE Sagelva L Gloppen Vannkraftsdam NVE Storevatnet L Gloppen Vannføringsregulering NVE Eimhjellevatnet R Hyllestad Kommune Storelva v/hovlandsdalen, Øyraelv og Dauremålselv. Landbruk R Hyllestad Lakselus Mattilsyn Bekkefelt Sørebø/Eide R Hyllestad Lakselus Mattilsyn Saltbuelva R Hovlandelv v/hovland R Nautsundelv R Storelva v/hovlandsdalen, Øyraelv og Dauremålselv R Storelva v/hovlandsdalen, Øyraelv og Dauremålselv R Storelva v/hovlandsdalen, Øyraelv og Hyllestad Hyllestad Hyllestad NVE NVE NVE Hyllestad Renskning - mudring NVE Hyllestad Fiske/Terskler NVE

40 Dauremålselv R Storelva v/hovlandsdalen, Øyraelv og Dauremålselv R Tjøredalselva R Tjøredalselva bekkefelt Hyllestad Fysisk endring av elveløp NVE Høyanger Landbruks Kommune Høyanger Landbruks Kommune

Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak

Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak Vassføreko mst ID Vassførekomst namn Påverknadstype (påverknad som tiltaket er retta mot) Grad av påverknad anteke oppnådd GØP Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv eggi skal fae opp

Detaljer

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012.

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012. Smalelva Trøgstad Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012 Parameternavn Tilstand Klassifisering Behandlet av VRU Økologisk tilstand Antatt moderat Ikke behandlet Økologisk potensial Udefinert Ikke behandlet

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Vannområde Søndre Fosen

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Vannområde Søndre Fosen 1 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Søndre Fosen 19 06 2012 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringene med tanke på å få og opprettholde et godt vannmiljø i Søndre Fosen vannområde

Detaljer

Uttalelse om tiltak i vannforekomster

Uttalelse om tiltak i vannforekomster Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no Uttalelse om tiltak i vannforekomster FNF i Sør- og Nord-Trøndelag sender herved

Detaljer

Karakterisering Finnøy

Karakterisering Finnøy Karakterisering Finnøy Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

det objektive datagrunnlaget er særs mangelfullt behov for meir data/ overvaking i liten grad tatt stilling til om desse bør delast opp meir

det objektive datagrunnlaget er særs mangelfullt behov for meir data/ overvaking i liten grad tatt stilling til om desse bør delast opp meir Faggruppe sjø Faggruppe sjø er oppretta av AU og har vore samansett av representantar frå: Fiskeridirektoratet Region Vest Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Mattilsynet Sogn og Fjordane fylkeskommune. Vi

Detaljer

Innspel til Vesentlege spørsmål om vassforvaltning frå vassområde Sunnfjord

Innspel til Vesentlege spørsmål om vassforvaltning frå vassområde Sunnfjord Innspel til Vesentlege spørsmål om vassforvaltning frå vassområde Sunnfjord Versjon nr. 1/19.03.2012 Vatn er viktig for alle Kort omtale av status og hovudutfordringane for å få eit godt vassmiljø i vassområdet.

Detaljer

Karakterisering Suldal innsjø

Karakterisering Suldal innsjø Karakterisering Suldal innsjø Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03. Høyanger kommune Miljø og næring Mottakarar jfr. vedlagde liste Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/19 033 MAC 09.02.2012 Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.2012

Detaljer

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

Utkast til høyringsutgåve. Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion. Til handsaming i fylkeskommune/fylkesutval

Utkast til høyringsutgåve. Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion. Til handsaming i fylkeskommune/fylkesutval Utkast til høyringsutgåve Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion Til handsaming i fylkeskommune/fylkesutval Versjon 04.09.2014 Fråsegn sendast innan 1.april 2015 til: Sogn og Fjordane fylkeskommune,

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15. Arkiv: FA-K54

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15. Arkiv: FA-K54 Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15 Sakshandsamar: Berit Holme Arkiv: FA-K54 Arkivsaknr.: 14/2395 Innspel til regional

Detaljer

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Versjon nr. 1 / 25.mai 2012 UTKAST TIL ARBEIDSUTVALGET 1 Forord Norge har gjennom vannforskriften forpliktet seg til at vannet

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Heilskapleg vassforvaltning- Vassforvaltningsplanen - planprosessen. Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune 2.

Heilskapleg vassforvaltning- Vassforvaltningsplanen - planprosessen. Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune 2. Heilskapleg vassforvaltning- Vassforvaltningsplanen - planprosessen Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune 2. desember 2015 Innhald 1. Arbeid med regulerte vassdrag, andre påvirkninger, miljømål

Detaljer

Vannforskriften i en kortversjon

Vannforskriften i en kortversjon Vannforskriften i en kortversjon Anders Iversen, Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA Vann er ikke en hvilken som helst handelsvare,

Detaljer

Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden

Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden Sveinung Klyve, miljøvernrådgjevar i Vaksdal Sveinung Klyve, prosjektleiar prosjektleiar Voss-Osterfjorden vassområde Vatn livet til alt Formålet med direktivet (som

Detaljer

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 204-649-G Taterneset Taterneset Taterneset er et gammelt deponi. Det burde undersøkes for mulig avrenning. Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) Forslag til tiltak: Prøvetaking. Medlemmer i Storfjord plan-

Detaljer

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Bakgrunn Gjeldande prosjektplan for Nordfjord vassområde skildrar bakgrunn for prosjektet, mål, organisering, arbeidsoppgåver,

Detaljer

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regionale tiltaksprogram for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Tiltaksprogrammenes innhold Rammer og hovedmålsetting Grunnlag for prioritering av tiltak Tiltak for å nå miljømålene Kostnader, effekt

Detaljer

4 Hvordan står det til med vannet i vannregionen?

4 Hvordan står det til med vannet i vannregionen? 4 Hvordan står det til med vannet i vannregionen? 4.1 Påvirkninger I vannregion Vest-Viken er det mange ulike faktorer som påvirker miljøtilstanden i vannforekomstene. Effekten av påvirkningene varierer

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat NVEs arbeid med tiltaksanalyser Pernille Dorthea Bruun Tilsyns- og beredskapsavdelingen God økologisk tilstand (GØT) eller Godt økologisk potensial (GØP) Hva har vi:

Detaljer

Vassområde Vest, tiltak innsjø

Vassområde Vest, tiltak innsjø Vassområde Vest, tiltak i innsjø 23 tiltak Vannforeko mst Navn Kommun e Tilstand s- vurderin g Påvirkningstype Forslag Standar d miljømå l Tiltak 0261010702-4-C Bjørndalspollen Bergen Moderat Byer/tettsteder

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

SAMAN FOR REINARE VATN I NORDFJORD

SAMAN FOR REINARE VATN I NORDFJORD SAMAN FOR REINARE VATN I NORDFJORD TILTAKSANALYSE FOR VASSOMRÅDE NORDFJORD 1 SAMANDRAG INNHALD... 1 1. VASSOMRÅDE NORDFJORD... 5 2. PROSESS OG MEDVERKNAD... 7 MEDVERKNAD... 8 3. TRENDAR I VASSOMRÅDET...

Detaljer

Alana Shanks prosjektleiar for vassområde Sunnfjord ynskte alle velkomen, og orienterte om bakgrunn for møte.

Alana Shanks prosjektleiar for vassområde Sunnfjord ynskte alle velkomen, og orienterte om bakgrunn for møte. Referat frå Sunnfjord Vassområdeutval møte 5.6.2013 Stad: Rica Sunnfjord Hotel, Førde. Alana Shanks prosjektleiar for vassområde Sunnfjord ynskte alle velkomen, og orienterte om bakgrunn for møte. Saksliste

Detaljer

Om vesentlige belastninger og påvirkninger ift risiko

Om vesentlige belastninger og påvirkninger ift risiko Om vesentlige belastninger og påvirkninger ift risiko Kap 6 og 7 i versjon 1.0 av karakteriseringsveilederen Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) Miljøtilstandskurs, 20.10.09 Prosentandel

Detaljer

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Anders Iversen er fagdirektør for vannforvaltning i Miljødirektoratet. Av Anders Iversen Artikkelen er ikke

Detaljer

Referanseliste: Liste over dei viktigaste oppdraga vi har hatt dei seinare åra.!! Elveforbygging Jølstra på Vie Byggherre: NVE. Tidsrom: 2014.!

Referanseliste: Liste over dei viktigaste oppdraga vi har hatt dei seinare åra.!! Elveforbygging Jølstra på Vie Byggherre: NVE. Tidsrom: 2014.! !! Liste over dei viktigaste oppdraga vi har hatt dei seinare åra.!! Elveforbygging Jølstra på Vie Byggherre: NVE. Tidsrom: 2014.!! Farsund 4 - bustadfelt Byggherre: Førde tomteselskap. Tidsrom: 2014-2015.!!

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Norges vassdrags- og energidirektorat Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Lover NVE forvalter Vassdragsreguleringsloven av 1917 Industrikonsesjonsloven av 1917

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak

Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak Vedlegg Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak Kystvannsforekomster Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Påvirknstype Påvirkns Vurdersgrunn Økologisk tilstand Kjemisk tilstand

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2010

VA-dagene Innlandet 2010 VA-dagene Innlandet 2010 Vannområde Hunnselva i lys av EU s Rammedirektiv Status Oppfølging Einar Kulsvehagen Virksomhetsleder Teknisk drift Gjøvik kommune Vanndirektivet Rammedirektivet for vann EU s

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionen vår: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal Ca 2

Detaljer

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Sølve Sondbø seniorrågjevar Hordaland Fylkeskommune Sølve Sondbø, Vassregionmyndigheit Hordaland Formålet med direktivet (som omtalt i den norske forskrifta) Sikre

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver

Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Vannområde Kommunenummer OffisieltNavn Økologisk miljømål 2021 012-1256-R Nordåa Randsfjorden 0522 Langsua nasjonalpark

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Vesterålen vannområde Tiltaksanalyse Første utkast

Vesterålen vannområde Tiltaksanalyse Første utkast Vesterålen vannområde Tiltaksanalyse Første utkast Side 1 Side 2 Forord Arbeidsutvalget i Vesterålen Regionråd har vært styringsgruppe for arbeidet med vannforskriften i Vesterålen vannområde. Det er leid

Detaljer

Vannområde Vest Lokal tiltaksanalyse

Vannområde Vest Lokal tiltaksanalyse Vassregion Hordaland Vannområde Vest Lokal tiltaksanalyse 31.01.2014 www.vannportalen.no 1 Forord På bakgrunn av at det europeiske vannrammedirektivet ble tatt inn i norsk lov, har det siden 2010 pågått

Detaljer

Vanndirektivet og kystvannet

Vanndirektivet og kystvannet Vanndirektivet og kystvannet Tom Hansen, Fiskeridirektoratet region Troms Vannregion Troms Antall kystvannsforekomster 196 Areal kystvannsforekomster 12576 km 2 Fiskeridirektoratets sektoransvar/rolle

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sogn

Dialogmøte med kommunane i Sogn Dialogmøte med kommunane i Sogn Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR. TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow

KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR. TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow Utvikling i fangster av laks Historisk lavt nivå i Nord- Atlanteren Samlede fangster redusert med 75 % Norske fangster redusert

Detaljer

Katrine Marí Nordgård Ingeniør, teknisk Salangen Kommune Kontor: 93044425 Mobil: 95852636 E-post: katrine.nordgard@salangen.kommune.

Katrine Marí Nordgård Ingeniør, teknisk Salangen Kommune Kontor: 93044425 Mobil: 95852636 E-post: katrine.nordgard@salangen.kommune. Katrine Nordgård [Katrine.Nordgard@salangen.kommune.no] Til: Postmottak Troms fylkeskommune [/O=TROMS FYLKESKOMMUNE/OU=TROMSFYLKE/cn=Recipients/cn=k2mail]; Gunnar Davidsson [/O=TROMS FYLKESKOMMUNE/OU=TROMSFYLKE/cn=Recipients/cn=gunnar.davidsson]

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

Utkast til lokal tiltaksanalyse

Utkast til lokal tiltaksanalyse Utkast til lokal tiltaksanalyse for de deler av Västerhavet vattendistrikt som ligger i Norge. Innebefatter delområdene Femund og Trysilvassdraget (Klarälven), Røgden (Norsälven), Byälven og Upperdusälven

Detaljer

Faktaark for vannforekomster i risiko: Bindalsfjorden Velfjorden vannområde

Faktaark for vannforekomster i risiko: Bindalsfjorden Velfjorden vannområde Faktaark for vannforekomster i risiko: Bindalsfjorden Velfjorden vannområde Innhold: Elvevannforekomster i Brønnøy kommune 146 36 R Bekker rundt Brønnøysund. 2 146 16 R Tillremvassdraget 3 148 46 R Bekker

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Glomma

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Glomma Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Glomma dd mm åååå 1 1. Forord Dette er innspillet til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål fra vannområde Glomma, som et ledd i oppfølgingen av vannforskriftas

Detaljer

Ofotfjorden vannområde. Tiltaksanalyse Første utkast

Ofotfjorden vannområde. Tiltaksanalyse Første utkast Ofotfjorden vannområde Tiltaksanalyse Første utkast 1 2 Forord Vannområdeutvalget i Ofotfjorden har vært styringsgruppe for arbeidet med vannforskriften i Ofotfjorden vannområde. Det er leid inn prosjektleder

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Norges ansvar for å ta vare på vassdragsnaturen hvordan sikre dette til tross for stort utbyggingspress

Norges ansvar for å ta vare på vassdragsnaturen hvordan sikre dette til tross for stort utbyggingspress Norges ansvar for å ta vare på vassdragsnaturen hvordan sikre dette til tross for stort utbyggingspress Samarbeidsrådet for Naturvernsaker Vassdragsseminar, 16. april 2013 Statssekretær Ellen Øseth, Miljøverndepartementet

Detaljer

VRU-møte 8. mai 2015

VRU-møte 8. mai 2015 VRU-møte 8. mai 2015 Velkommen! 2/15: referat fra VRU-møte 23. mai 2014 3/15: informasjon om måldatoer og framdrift for arbeidet 4/15: informasjon om høringen og innspill til planutkastet 5/15: endringer

Detaljer

TF-notat nr. 15/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 4 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 33 720 33 100 33 379 32 480 31 860 31 240 30 620 30 000 2000K1 30

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Kontaktperson for det faglige innhold i foreliggende høringsuttalelse er elleke.bergersen@harstad.kommune.no

Kontaktperson for det faglige innhold i foreliggende høringsuttalelse er elleke.bergersen@harstad.kommune.no Fra: Birger Bjørnstad [Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no] Til: Postmottak Troms fylkeskommune [/O=TROMS FYLKESKOMMUNE/OU=TROMSFYLKE/cn=Recipients/cn=k2mail] Kopi: Are Edgar Stenkjær [Are.Stenkjaer@harstad.kommune.no];

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

TILTAKSANALYSE FOR VASSOMRÅDE YTRE SOGN FØREBELS UTGÅVE

TILTAKSANALYSE FOR VASSOMRÅDE YTRE SOGN FØREBELS UTGÅVE TILTAKSANALYSE FOR VASSOMRÅDE YTRE SOGN FØREBELS UTGÅVE 06.12.2013 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Vassområde Ytre Sogn... 4 3 Ordforklaringar... 6 4 Tiltakstabellen... 8 Balestrand kommune... 9 Elver... 9

Detaljer

Kostnadseffektivitet. Tiltak (beskrivend e) (høy/middels/lav )

Kostnadseffektivitet. Tiltak (beskrivend e) (høy/middels/lav ) Vannforekomst navn Påvirkning Flomverk og forbygninger Økologisk tilstand Tiltak Effekt av Kostnad tiltak investering (beskrivend e) Kostnadseffektivitet (høy/middels/lav ) Miljømål 2021 Ansvarlig /problemeier

Detaljer

Er det mulig å gjenvinne historisk gode sjøørretbekker i bynære strøk? Erfaringer og eksempler fra Trondheim

Er det mulig å gjenvinne historisk gode sjøørretbekker i bynære strøk? Erfaringer og eksempler fra Trondheim Er det mulig å gjenvinne historisk gode sjøørretbekker i bynære strøk? Erfaringer og eksempler fra Trondheim av Terje Nøst fagleder naturforvaltning Fagtreff vannforeningen 04.11.2014. Foto: Morten Andre

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett.

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Rødøy Lurøy vannområde Befaring 4.06-2013 Indrelva i Lurøy I- 5 I- 4 I- 1 I- 2 I- 3 Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Beskrivelse: Indrelva ligger ved Konsvikosen

Detaljer

OVERVÅKINGSPROGRAM FOR VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021)

OVERVÅKINGSPROGRAM FOR VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) OVERVÅKINGSPROGRAM FOR VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) www.vannportalen.no/nordland Forord Dette forslaget til overvåkningsprogram for vannforekomster i Nordland er sammenfattet av Fylkesmannen

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK Bremanger kommune Postboks 104 6721 SVELGEN Att: Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Arkivopplysningar Dato 11/1356 10/1199-7 / / K54 / 16.02.2011 Innkalling til møte

Detaljer

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Nordland fylkeskommune Rådgiver Lars Ekker 17.02.2011 24.02.2011 1 Innhold i presentasjonen Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Organisering

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene Hvordan balansere miljøforbedringer og kraftproduksjon? Rune Flatby NVE Gardermoen 11.09.2014 Vannkraft i Norge litt

Detaljer

Mal for regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften

Mal for regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften Endelig versjon 20.desember 2013 Mal for regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften Foto: Line Fjellvær, Miljødirektoratet www.vannportalen.no Forside Versjonsnummer og dato: det bør alltid komme tydelig

Detaljer

Førde kommune Byggesak og arealforvaltning

Førde kommune Byggesak og arealforvaltning Kommunane Gøsta Hagenlund Liv Janne Kvåle Knut Stenevik Vidar Ulriksen Gunnstein Brakestad Frida Melvær Jan Ulltang Jan Arve Midbø Norvall Nøringset Mathias Råheim Jacob Andre Sandal Steinar Kvame Merete

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Iver Tanem Miljøvernavdeling Innvalgstelefon

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Åsa Renman, vannkoordinator FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold SRN - Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Detaljer

Vandringshinder for fisk Hva kan vi gjøre for å gjenåpne stengte bekker?

Vandringshinder for fisk Hva kan vi gjøre for å gjenåpne stengte bekker? Vandringshinder for fisk Hva kan vi gjøre for å gjenåpne stengte bekker? Elisabeth Strandbråten Rødland Miljøkoordinator Region midt Fagtreff 04.11.2014: Fisk i urbane miljø hvordan ivareta bærekraftige

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannforskriften og vannkraft Målkonflikt synliggjort og håndteres Nasjonale føringer SMVF-Veiledning Bedre samordning

Detaljer

Intro i hvordan bruke Vann-Nett

Intro i hvordan bruke Vann-Nett Intro i hvordan bruke Vann-Nett Vannforvaltningen i Norge samler miljødata om vann i databasen Vann-Nett. Alle registrerte data er tilgjengelige for allmennheten dvs at det er mulig å gå inn og se på den

Detaljer

VRM og forventninger til arbeidet i VO

VRM og forventninger til arbeidet i VO VRM og forventninger til arbeidet i VO Nordland fylkeskommune Rådgiver/Lars Ekker 17.03.2011 19.03.2011 1 Innhold Generelt om roller og organisering Hvilke forventninger har vi til vannområdene og arbeidet

Detaljer

Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland. Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune

Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland. Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune Disposisjon 1. Kort om arbeidet med vannforskriften 2. Status og videre arbeidet 3. Hvorfor er kommunene

Detaljer

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Denne veilederen vil gi noen generelle råd om hva man bør se etter i vannforvaltningsplanen og det tilhørende tiltaksprogrammet. Veilederen

Detaljer

Kartlegging av ustabile fjellparti i Sogn og Fjordane. Status og Framdriftsplanar

Kartlegging av ustabile fjellparti i Sogn og Fjordane. Status og Framdriftsplanar Kartlegging av ustabile fjellparti i Sogn og Fjordane. Status og Framdriftsplanar Reginald Hermanns, Freddy Yugsi Molina Luzia Fischer, John Dehls Norges Geologiske Undersøkelse Tom Rune Lauknes Trond

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa 21 05 2012 Flom i Hobølelva i september 2011. Foto: Landbrukskontoret i Hobøl 1 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringer i vannområde Morsa

Detaljer

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Nordfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane

Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane 16. oktober 2013 Selje Askvoll Flora Jølster Hyllestad Naustdal Vågsøy Gulen Gloppen Stryn Førde Aurland Eid Solund Sogn og Fjordane fylkeskommune Totalt folketal:

Detaljer

Hardanger vannområde Lokal tiltaksanalyse

Hardanger vannområde Lokal tiltaksanalyse Vassregion Hordaland Hardanger vannområde Lokal tiltaksanalyse Versjon nr 1/ 10.05.2014 www.vannportalen.no 1 2 Forord På bakgrunn av at det europeiske vannrammedirektivet ble vedtatt i norsk lov, har

Detaljer

Situasjonsbilde for den atlantiske laksen i Norge

Situasjonsbilde for den atlantiske laksen i Norge Situasjonsbilde for den atlantiske laksen i Norge Bestandsstatus og trusselbilde Janne Sollie DN-direktør Historisk lavt nivå i Nord- Atlanteren Samlede fangster redusert med 75 % Norske fangster redusert

Detaljer

Utkast til høyringsutgåve. Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion

Utkast til høyringsutgåve. Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion Utkast til høyringsutgåve Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion Til handsaming i Sogn og Fjordane vassregionutval 20.08.2014 Forord Det vil bli laga eit forord etter at forvaltningsplann har vore

Detaljer

samband ved eventuell

samband ved eventuell Prioriteringar i arbeidet Arbeidet med vassforvaltinga skal vere basert på kunnskap. Miljøtilstand i vassførekomstane er vurdert på bakgrunn av konkret målingar der det finns. I dei fleste tilfella manglar

Detaljer

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS Energy Vannregionmyndigheten for Vannregion Rogaland v/ Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger firmapost@rogfk.no Our date: 2014-12-31 Our contact: Anneli Nesteng T: 45478933 Regional plan

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Sergeråga, kilde Vann- Nett

Fig.1: Kartskisse over Sergeråga, kilde Vann- Nett Rødøy Lurøy vannområde Befaring 6.06-2013 Segeråga i Rødøy S- 4 S- 3 S- 2 S- 1 S- 5 Fig.1: Kartskisse over Sergeråga, kilde Vann- Nett Beskrivelse: Segeråga er ca 10,4 km lang med fargelagte sidebekker

Detaljer

TILTAKSANALYSE FOR JÆREN VANNOMRÅDE

TILTAKSANALYSE FOR JÆREN VANNOMRÅDE TILTAKSANALYSE FOR JÆREN VANNOMRÅDE Forslag til miljømål og tiltak for bedre vannmiljø Faglig innspill til forvaltningsplan for Vannregion Rogaland (2016-2021) Versjon 1 Kommuner med hele eller større

Detaljer

Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion

Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sakshandsamar: Marte Kristin Rosnes Vår dato Vår referanse Telefon: 57643132 27.03.2015 2010/2088-461.0 E-post: fmsfmkr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 25.09.2014 Vassregionmynda for Sogn

Detaljer

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM 1 Dokumentet gir en oppsummering og vurdering for videre

Detaljer