TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE"

Transkript

1 TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE Innhald ASKVOLL KOMMUNE... 2 ELVAR... 2 INNSJØ... 6 KYST... 8 FJALER KOMMUNE... 9 ELVAR... 9 INNSJØ FLORA KOMMUNE ELVAR INNSJØ KYST FØRDE KOMMUNE ELVAR INNSJØ KYST GRUNNVANN GAULAR KOMMUNE ELVAR INNSJØ JØLSTER KOMMUNE ELVAR INNSJØ NAUSTDAL KOMMUNE ELVAR VASSDRAGA I ANDRE KOMMUNAR... 39

2 ASKVOLL KOMMUNE ELVAR R Rivedalselva - GØP Påverknader Framlegg til Forventa effekt av Hydromofologiske endringer-med minstvannsføring Venter på framlegg frå NVE Ikkje berekna Kost/nytteanalyse R Rivedalselva Kvieelva Tilløp Rivedalsevla Påverknader Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde Lakselus Admin, overvåking 5000 stor S: Kommunen T: grunneigar S: Mattilsynet Rømt oppdrettsfisk S: Fiskeridir R Bakkelva Påverknader Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde Lakselus Admin, overvåking 5000 stor S: Kommunen S: Mattilsynet

3 R Gjelsvikelva Påverknader Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde Lakselus Admin, overvåking og etterkontroll 5000 stor S: Kommunen S: Mattilsynet Rømt oppdrettsfisk S: Fiskeridir R Nærvikelva Påverknader Framlegg til Forventa effekt av (Uvesentlig Vandringshinder (Stor S: Vegvesen T: Fylkesmann R Skorveelva Svært dårleg økologisk tilstand 2013 Påverknader Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Stor ) Utan Fiskeoppdrett lakselus (Ukjent S: Mattilsyn

4 R Svelielva/Skjerva Dårleg økologisk tilstand 2013 GØP Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Stor ) Utan R Kvernhuselva GØP Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Stor ) Utan R Stongelva Svært dårleg økologisk tilstand 2013 Påverknader Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Stor ) Utan Fiskeoppdrett lakselus (Ukjent Minstevannføring for regulering og hindre tørrlagte elveløp Stabil Konsesjonsvilkår Liten T:OED S: Mattilsyn R Stølselva GØP Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Stor ) Utan

5 R Kyllaren vest Ukjent økologisk tilstand 2013 Påverknader Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde Lakselus Admin, overvåking og etterkontroll 5000 stor S: Kommunen S: Mattilsynet R Ringstadelva Ukjent økologisk tilstand 2013 Påverknader Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde Admin, overvåking og etterkontroll 5000 stor S: Kommunen R Sagelva Dårleg økologisk tilstand 2013 GØP Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan R Lekneselva GØP Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan

6 ASKVOLL KOMMUNE INNSJØ L Bjønnastivatn Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføring regulering (Stor L Botnastølsvatn Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføring regulering L Markavatnet Dårleg økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføring regulering (Stor L Oslandsvatn/Stongsvatn Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføring regulering (Stor

7 L Skorvenvatn/Øyravatnet Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføring regulering L Stongstølsvatn Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannkraftsdam L Sveilvatn, Søndre og Nordre del Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføring regulering (Stor L Vestre Kvernhusvatn Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføring regulering

8 ASKVOLL KOMMUNE KYST C Askvika Miljømål ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fysiske inngrep vei og jernbaneutfylling S: Fylkeskommunen T: Vegvesen C Kyllaren Miljømål ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde Fysiske inngrep vei og jernbaneutfylling Admin, overvåking 5000 stor S: Kommunen S: Fylkeskommunen T: Vegvesen

9 FJALER KOMMUNE ELVAR R Skadalselv, Torsetelv Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde Admin, overvåking 5000 stor S: Kommunen R Guddalselva nedre Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde (Stor Admin, overvåking 5000 stor S: Kommunen R Guddalselva midtre Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål: Godt økologisk potensiale og god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde (Stor Admin, overvåking 5000 stor S: Kommunen

10 R Snekkervågelva Miljømål: God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vandringshinder (Stor S: Vegvesen T: Fylkesmann R Flekkeelva Dårleg økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde Lakselus Admin, overvåking 5000 stor S: Kommunen S: Mattilsynet Rømt oppdrettsfisk S: Fiskeridir R Sagelva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Lakselus S: Mattilsynet

11 R Storelva ved Dale Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde Lakselus Admin, overvåking 5000 stor S: Kommunen S: Mattilsynet Rømt oppdrettsfisk forbyninger S: Fiskeridir R Hålandsfossen Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Stor ) Utan R Stavdalselva Miljømål: God økologisk potensiale og god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fysiske endring kanal Lakselus S. Kommunen S: Mattilsynet

12 082-4-R Lona Miljømål: God økologisk potensiale og god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk (Ukjent Lakselus Admin, overvåking S: Mattilsynet R Nitterelva Miljømål: God økologisk potensiale og god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vandringshinder (Stor S: Vegvesen T: Fylkesmann FJALER KOMMUNE INNSJØ L Standevatnet Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføring regulering L Tyssedalsvatnet Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fiskeoppdrett Vannuttak S: Fylkeskommune T: Mattilsyn

13 FLORA KOMMUNE ELVAR R Standalselva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Lakselus S: Mattilsynet forbyninger RGrøndalsstorebotnen Dårlig økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan R Svartevatnelva/Haukåa Dårlig økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vandringshinder Fiskeoppdrett Vannuttak Lakselus S: Fylkesmann T: Fylkesmann S: Fylkeskommune T: Mattilsyn/Marine harvest S: Mattilsynet Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan

14 R Florøbekkefelt Påverknad Framlegg til Forventa effekt av diffuse kelder, byer-tettstader Admin, overvåking 5000 stor S: Kommune R Svartevasselva Dårleg økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Lakselus S: Mattilsynet Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan R Nordalselva Udefinert økologisk tilstand 2013 Miljømål: God økologisk tilstans Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vandringshinder Fiskeoppdrett Vannuttak Lakselus T: Fylkesmann S: Fylkeskommune T: Mattilsyn S: Mattilsynet Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan Rømt fisk (Ukjent S: Fiskeridir

15 R Nabofelt aust for Storebotnvatn Dårleg økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan R Storebotsfossen Dårleg økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan R Osenelva/Oselva God økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Lakselus S: Mattilsynet Rømt fisk (Ukjent S: Fiskeridir Med minstevassføring Elkem spigererket R Grøndalsstorebotnelva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan

16 085-5-R Børevatnelva/Haukåa Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Middels ) Utan FLORA KOMMUNE INNSJØ L Dårleg økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Svært stor ) Vannkraftsdam L Børevatn Miljømål: God økologisk potensiale og god kjemisk tilstand (ksmvf) Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologiske endringar (Svært stor ) Vannkraftsdam L Grisebotsvatnet Usikkert økologisk tilstand 2013 Miljømål: God økologisk potensiale og god kjemisk tilstand (ksmvf) Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføringsregulering

17 L Litlevatnet Miljømål: God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fiskevandringshinder (Stor Fisketrapp Hjelpe fisk vander Variasjon S: Fylkesmann T: NJFF Flora diffuse kelder, byertettstader Vannføringsregulering (Stor Overføring Admin, overvåking 5000 stor S: Kommune S: Fylkesmann T: NJFF Flora L Storebotnvatn Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannkraftskam (Svært Stor T: L Storevatnet Miljømål: God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fiskevandringshinder (Stor Fisketrapp Hjelpe fisk vander Variasjon S: Fylkesmann T: NJFF Flora diffuse kelder, byertettstader Admin, overvåking 5000 stor S: Kommune

18 L Svartvatn I Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføringsregulering (Stor Overføring S: Fylkesmann T: NJFF Flora L Svartvatn II Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannkraftsdam (Stor S: Fylkesmann T: NJFF Flora FLORA KOMMUNE KYST C Botnavika Indre Eikefjorden Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fiskeoppdrett (Stor S: Fylkesmann diffuse kelder (middels nedlagt industri S: Kommunen

19 C Florevika Gaddevågen Dårlig økologisk tilstand 2013 Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utslipp frå punktkelder (Stor Industri (ikkje IPPC) Utskipp frå renseanlegg (middels nedlagt industri Forurensinglova S: Fylkesmann Forurensinglova S: Kommunen FØRDE KOMMUNE ELVAR R Jølstra Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Lakselus S: Mattilsynet Rømt fisk (Ukjent S: Fiskeridir Hydromorfologisk annen regulering forbygning Miljøtilpasset driftsvannføring frå Brulandsfosskraftverk Opp-o g nedvandrings for fisk Konsesjons vilkår liten NVE

20 R Jølstra nedre, bekkefelt Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fysiske endringar kanal S: Fiskeridir landbruk (Ukjent forbygning(liten Admin, overvåking NVE R Jølstra Øyrane Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk (Ukjent Utslipp frå punktkjelder (Stor Industri (IPPC) diffuse kjelder Byer/tettstad Ankerløkken Verft Admin, overvåking 5000 stor S. Kommunen Forurensinglova S: Fylkesmann NVE R Nydalselva/Fossafjellelva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fysiske endring kanal Hydromorfologisk Med minstevannsføring l

21 R Gilelva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk (Ukjent diffuse kjelder Spredtbebyggelse Hydromorfologisk med minstevannsføring Admin, overvåking Miljøtilpasset driftsvannføring frå Brulandsfosskraftverk Opp-o g nedvandrings for fisk Konsesjons vilkår 5000 stor S. Kommunen liten S: Kommune R Heilevangselva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Lakselus S: Mattilsynet landbruk (Ukjent diffuse kjelder Spredtbebyggelse (ukjent forbygning (uvesentlig Admin, overvåking S: Kommune NVE Slokedalen bekkefelt Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk (Ukjent Admin, overvåking

22 R Halbrendselva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av diffuse kjelder Spredtbebyggelse S: Kommune Angedalselva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av diffuse kjelder Spredtbebyggelse landbruk (Liten Utslipp frå punktkjelder (Ukjent Industri (IPPC) forbygning (Store Admin, overvåking S: Kommune 5000 stor S. Kommunen Forurensinglova S: Fylkesmann NVE R Gravdalselva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk (Ukjent Admin, overvåking

23 R Roteneselva Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utslipp frå punkt kjelder - avfallsfylling S: Kommune R Erdøla/Løypingelva diffuse kjelder Spredtbebyggelse landbruk (Ukjent Admin, overvåking S: Kommune R Jølstra Tilløp Jølstra Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Hydromorfologisk Uten (Stor R Gaula nedstrøms Grøneng Påverknad Framlegg til Forventa effekt av forbygning (Liten) NVE

24 FØRDE KOMMUNE INNSJØ L Litlevatn Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføringsreg T: L Movatnet Miljømål: God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføringsregulering T: Fremmende arter S: Fylkesmann L Digernesvatnet Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk (Ukjent Admin, overvåking 5000 stor S. Kommunen L Bekkevatnet Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk (Ukjent Admin, overvåking 5000 stor S. Kommunen

25 L Gravvatnet Miljømål: God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføringsregulering T: landbruk (Ukjent Admin, overvåking 5000 stor S. Kommunen FØRDE KOMMUNE KYST C Førdefjorden Indre Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål: Mindre streng miljømål Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fysiske inngrep Havner (Stor Forurensing lov S: Kommunen Renseanlegg PE Forurensing lov S: Kommunen Utslipp frå punkt kjelder-industri (ikkje IPPC) Forurensing lov S:kommune T:Fylkesmann diffuse kjeldersøppelfyllinger/grunnforurensing Forurensing lov S: Kommunen

26 FØRDE KOMMUNE GRUNNVANN g Førde Grunnvann Ukjent økologisk tilstand 2013 Miljømål: Strenger miljømål Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Ureining avfallsplass (Ukjent Drikkevann lov S: Mattilsyn Kommunen Ureining annen landbruk Drikkevann lov S: Mattilsyn Kommunen Ureining byer/tettsted (Ukjent Drikkevann lov S: Mattilsyn Kommunen Ureining ankerløkken verft (Stor Drikkevann lov S: Mattilsyn Kommunen GAULAR KOMMUNE ELVAR R Sagevikelv Miljømål: God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Med R Løyken, Rødalsgrova Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand. Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Annen landbrukskilde S: Kommunen NVE

27 RGaula nedre Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Påvirket av lakselus Rømt fisk S: Mattilsynet S: Fiskedir R Avløp frå Storevatn (øst)/sandelva Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utan R Vassenden Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av diffuse kjelder Spredtbebyggelse landbruk (Liten Admin, overvåking Admin, overvåking 5000 stor S: Kommune

28 083-5-R Kvamselv/Fauskeelv Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av diffuse kjelder Påvirket av lakselus Rømt fisk Annen punktkjelder renseanlegg 2000 Admin, overvåking og etterkontroll 5000 stor S: Kommune S: Mattilsynet S: Fiskedir S: Kommune Annen punktkjelder Transport/infrastruktur Bringeland flyplass landbruk Admin, overvåking og etterkontroll S: Fylkesmann T: R Åselva/Åmotselva Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av diffuse kjelder Spredtbebyggelse landbruk (Ukjent Admin, overvåking Admin, overvåking 5000 stor S: Kommune R Storelva Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk (Liten Admin, overvåking

29 INNSJØ L Skilbreivatnet Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk (Ukjent Admin, overvåking R Storevatn (aust) Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål : ksmf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannføringsregulering (Stor T: JØLSTER KOMMUNE ELVAR R Sandalselva Miljømål : God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Med

30 R Breelvskaret/Elvaneselv Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utan (Svært dårleg Kjøsnesfjord kraftverk R Bjørndalselva Miljømål : God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Med R Tungeelva Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av (Stor Fiske/terskler

31 R Årdalselva Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Med landbruk Fysiske endringar kanalisasjon (Liten Admin, overvåking og etterkontroll R Ålhuselva Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk Med Admin, overvåking og etterkontroll R Grovdalen/Særgrova Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål :ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utan (Stor

32 R Breelvskaret/Elvanselva Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utan (Svært stor R Sygnesandselva Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fiske/tersklrt (uvesentlig S: Fylkesmann Renskning/mudring (ukjent Utan (Svært stor R Litlebredalen/Tongelva Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utan (Svært stor R Bekkeinntak sør for Tverrfjellet Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utan (Svært stor

33 084-Botnelva Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utan (Svært stor R Trollavatnet/Grytevatnet-Langevatnet Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål : God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Utan R Lundaelva Miljømål : God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Med R Stardalselva/Votedalselva Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Med (Stor landbruk Admin, overvåking og etterkontroll

34 R Hegreneselva Miljømål : God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av diffuse kjelder-renseanlegg (ukjent landbruk Admin, overvåking og etterkontroll R Myklebustelva Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk Admin, overvåking og etterkontroll JØLSTER KOMMUNE INNSJØ L Jølstravatnet Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Morfologisk endringpermanent tørrlegging/avsjerming Vannføringsregulering Fremmende arter (middels S: Fylkesmann

35 L Kjøsnesfjorden Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Morfologisk endringdumping/fylling Vannføringsregulering Fremmende arter (middels S: Fylkesmann L Langevatnet Miljømål : God økologisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannkraftsdam (Liten L Trollavatnet Miljømål : ksmvf Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Vannkraftsdam (Liten

36 NAUSTDAL KOMMUNE ELVAR R Nausta Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Påvirket av lakselus S: Mattilsynet Rømt fisk S: Fiskedir Fiske/terskler landbruk Admin, overvåking og etterkontroll S: Fylkesmann T: R Nausta bekkefelt Kalland-Syggelifossen Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk Admin, overvåking og etterkontroll

37 R Nausta Styggelifossen til Fimland Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk Admin, overvåking og etterkontroll R Nausta bekkefelt kring Naustdalsfossen Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Fiske/terskler (uvesentlig landbruk Admin, overvåking og etterkontroll S: Fylkesmann T: R Redalselva (Liaelva) Dårleg økologisk tilstand 2013 Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av Påvirket av lakselus S: Mattilsynet Rømt fisk S: Fiskedir landbruk Admin, overvåking og etterkontroll

38 R Tilløp Nausta Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk Admin, overvåking og etterkontroll R Liavatn Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk Admin, overvåking og etterkontroll R Åsedøla Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk Admin, overvåking og etterkontroll R Svovatnet Miljømål 2021: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand Påverknad Framlegg til Forventa effekt av landbruk Admin, overvåking og etterkontroll

39 VASSDRAGA I ANDRE KOMMUNAR Vassdrag Kommune Påverking Tiltak Forventa effekt R Gloppen Utan NVE Ytseelva R Bekk Gloppen Utan NVE frå Urdvatnet R Gloppen Med NVE Sagelva L Gloppen Vannkraftsdam NVE Storevatnet L Gloppen Vannføringsregulering NVE Eimhjellevatnet R Hyllestad Kommune Storelva v/hovlandsdalen, Øyraelv og Dauremålselv. Landbruk R Hyllestad Lakselus Mattilsyn Bekkefelt Sørebø/Eide R Hyllestad Lakselus Mattilsyn Saltbuelva R Hovlandelv v/hovland R Nautsundelv R Storelva v/hovlandsdalen, Øyraelv og Dauremålselv R Storelva v/hovlandsdalen, Øyraelv og Dauremålselv R Storelva v/hovlandsdalen, Øyraelv og Hyllestad Hyllestad Hyllestad NVE NVE NVE Hyllestad Renskning - mudring NVE Hyllestad Fiske/Terskler NVE

40 Dauremålselv R Storelva v/hovlandsdalen, Øyraelv og Dauremålselv R Tjøredalselva R Tjøredalselva bekkefelt Hyllestad Fysisk endring av elveløp NVE Høyanger Landbruks Kommune Høyanger Landbruks Kommune

Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak

Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak Vedlegg Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak Kystvannsforekomster Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Påvirknstype Påvirkns Vurdersgrunn Økologisk tilstand Kjemisk tilstand

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

samband ved eventuell

samband ved eventuell Prioriteringar i arbeidet Arbeidet med vassforvaltinga skal vere basert på kunnskap. Miljøtilstand i vassførekomstane er vurdert på bakgrunn av konkret målingar der det finns. I dei fleste tilfella manglar

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene Hvordan balansere miljøforbedringer og kraftproduksjon? Rune Flatby NVE Gardermoen 11.09.2014 Vannkraft i Norge litt

Detaljer

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Vedtatt i: Rana kommunestyre 6.3.2012 Hemnes kommunestyre

Detaljer

Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag

Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag Målsettinger og suksesskriterier Brian Glover, Multiconsult Åge Brabrand, Universitetet i Oslo John Brittain, Universitetet i Oslo Finn Gregersen, Multiconsult Johannes

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Mange bekker små gjør en stor Å!

Mange bekker små gjør en stor Å! Mange bekker små gjør en stor Å! Fra helhetlig tenkning til helhetlig handling i 2016-2021? Kristin Uleberg Vest-Agder fylkeskommune Prosjektleder for vannregion Agder 1.(formål) fastsettelse av Formålet

Detaljer

Intro i hvordan bruke Vann-Nett

Intro i hvordan bruke Vann-Nett Intro i hvordan bruke Vann-Nett Vannforvaltningen i Norge samler miljødata om vann i databasen Vann-Nett. Alle registrerte data er tilgjengelige for allmennheten dvs at det er mulig å gå inn og se på den

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Postboks 3563 / / 07367

Postboks 3563 / / 07367 Bø kommune Teknisk eining Buskerud Fylkeskommune U ) Iii: l Postboks 3563 / / 07367 3007DRAMMEN 7/O Dykkar ref: Vár ref: Saksbehandlar: Arkivkode: Dato: 2014/2367-2 14/43-127 DagOddvarMyrvang, 35059183

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Vannforskriften 12. Miljøringen, 21.11.2012. Anne Stoltenberg, Klif

Vannforskriften 12. Miljøringen, 21.11.2012. Anne Stoltenberg, Klif Vannforskriften 12 Miljøringen, 21.11.2012 Anne Stoltenberg, Klif Vannforskriften 12 Forurensningsloven 11 Inneholder materielle skranker, begrenser skjønnet vårt etter forurensningsloven. Må vurdere om

Detaljer

Restaurering av vassdrag NVEs strategi og eksempel Bognelva. Knut Aune Hoseth Sjefingeniør, Region Nord

Restaurering av vassdrag NVEs strategi og eksempel Bognelva. Knut Aune Hoseth Sjefingeniør, Region Nord Restaurering av vassdrag NVEs strategi og eksempel Bognelva Knut Aune Hoseth Sjefingeniør, Region Nord Generelt om miljøtiltak og restaurering Mange inngrep langs norske vassdrag har negativ påvirkning

Detaljer

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET vinn-vinn for både fornybar vannkraftproduksjon, vassdragsmiljø og lokalsamfunn 1 Sira-Kvina Kraftselskap DA Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2. Seija Stenius OPPDRAGSRAPPORT A

Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2. Seija Stenius OPPDRAGSRAPPORT A Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 Seija Stenius 5 2012 OPPDRAGSRAPPORT A Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Oppdragsrapport

Detaljer

Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 395

Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 395 Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 395 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva

Detaljer

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Først litt om utviklingen i Sogn og Fjordane, i grove trekk 23.09.2013 2 Befolknings-u tviklinga 125 120

Detaljer

Resultat frå prøvefiske mellom Hogga og Kjeldal sluse i Nome kommune. Helge Kiland, Anne Nylend og Lars Egil Libjå. -me arbeider med natur

Resultat frå prøvefiske mellom Hogga og Kjeldal sluse i Nome kommune. Helge Kiland, Anne Nylend og Lars Egil Libjå. -me arbeider med natur Faun rapport, 014-2014 Oppdragsgjevar: Fylkesmannen i Telemark Resultat frå prøvefiske mellom Hogga og Kjeldal sluse i Nome kommune Helge Kiland, Anne Nylend og Lars Egil Libjå -me arbeider med natur Føreord

Detaljer

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende TEKNISKE TJENESTER l)ato: Vår referanse: Arkivkode: 19.12.2014 14/4840-4 026 K70 &13 Saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Odd Ame Helleberg Telefon dir: 32866403 Buskerud fylkeskommune att.hilde

Detaljer

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Vest. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Vest. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Vest Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Avrenning til vann Blågrønnalger i ferskvann Fosfor er minimumsfaktor.

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Utgave: 1 Dato:2011-03-31 Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Ingvild Marthinsen seksjon for kjemisk og metallurgisk industri

Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Ingvild Marthinsen seksjon for kjemisk og metallurgisk industri Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Ingvild Marthinsen seksjon for kjemisk og metallurgisk industri Vannforskriften 18: Det skal innen utgangen av 2013 foreligge tilstrekkelige

Detaljer