Dimensjonering av avløpsrør på golfbaner i Norge. Agnar Kvalbein ERFA-treff om drenering på Oppegård golfklubb oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dimensjonering av avløpsrør på golfbaner i Norge. Agnar Kvalbein ERFA-treff om drenering på Oppegård golfklubb oktober 2012"

Transkript

1 Dimensjonering av avløpsrør på golfbaner i Norge Agnar Kvalbein ERFA-treff om drenering på Oppegård golfklubb oktober 2012

2 Vi kan ikke dimensjonere avløp for alle forhold alle steder. Det må gjøres et valg. Hvor viktig er det å holde overflatevannet borte fra banen alle dager? Dimensjonering for ekstremnedbør eller flom (som på Valdres GK på dette bildet) blir for dyrt. Foto: Morten Fuglehaug

3 Noen ekstreme nedbørsepisoder er gjengitt på de to neste bildene.

4 Nedbørsintensitet for noen steder i Norge 10 minutters varighet - 2 års intervall Målestasjon Målt i liter pr. sekund pr. hektar (10 mål) Arendal 150 0,9 Drammen 113 Oslo 112 Moss 121 Lillehammer 88 Stavanger 120 Bergen 109 Florø (Oppstryn) 72 Ålesund 60 Molde 71 Trondheim 70 Øvre Saltdal 50 Bardufoss 68 Kirkenes 76 mm/minutt I Camberra, Australia dimensjonerer de avløp for 50 mm/time

5 Data fra TORP Periode Antall sesonger: 16 mm mm/min l/s*ha Start-tidspunkt Varighet 60 min. 24,3 0,405 67, :37 22,57 0, , :42 22,02 0,367 61, :09 20,22 0,337 56, :06 19,25 0, , :57 18,08 0, , :45 17,4 0,29 48, :50 14,97 0, , :04 13,65 0, , :57 13,43 0, , :43

6 Åpne avskjæringsgrøfter Disse brukes for å avskjære vann fra store skråninger. Bør legges utenfor spilleflaten i skog /høyrough + kan ta unna store vannmengder /flomvann - mye vedlikehold

7 Tips for åpne grøfter Sidevinkel avhengig av jordtype: ca grader Torv 60 bratt Leire 45 Sand 30 Silt 20 meget slak Bruk geotekstil innenfor steinsetting i yttersvinger ved stor vannhastighet

8 Dreneringsplanlegging Lukkede samleledninger Bør ligge 120 cm dypt Med jevnt fall (eller økende) Gjennom eller nær naturlige lavpunkter (sluk) og fortrinnsvis med naturlig fall i terrenget. Dimensjoneres til å bli store nok for eventuell seinere påkobling av bunkerdrenering, greendrenering og sluk (!). Det er når vi tar inn overflatevann at dimensjonee må økes veldig mye.

9 Viktige detaljer: 1. God avskjæring av sigevann fra høyereliggende terreng 2. God drenering rundt greenen 3. Dimensjon på samleledning for å kunne koble på seinere sluk 4. Samleledning legges med jevnt fall 5. Samlegrøft legges utenom trær

10 Dreneringsplanlegging Sugeledninger (kalles de dreneringsrørene som graves ned i bakken og som trekker vann ut av jorda) økonomisk: lange parallelle grøfter er mye rimeligere enn fiskebensmønster. Forsøk å legge sugeledningene på tvers av fallet i terrenget, men selvsagt med fall på røret mot samleledningen. dimensjonering: 50 mm er alltid nok, men så liten dimensjon krever nøye fall.

11 Viktige detaljer: 1. Bare ett utløp til bekken gir mindre vedlikehold 2. Sugegrøfter på tvers av fallet gir større kapasitet 3. Tettest drenering i de viktigste områdene 4. Spyle/stakemuligheter i bunkerdrenering

12 Dreneringsplanlegging Legg inn kummer og sluk der det er nødvendig Samlekum der flere rør møtes, gir mulighet for inspeksjon og spyling Slamkum der samleledninger endrer fall fra bratt til slakt (vannet renner saktere og slam bunnfelles) Mye slam i anleggsfasen Slamfare ved Inntak fra åpne grøfter Bunkerdrenering Overflatesluk Spesielle jordforhold (silt, rust, slim...)

13 Ikke åpning øverst i dreneringssystemet. Fare for skorsteinseffekt

14 Grøfter på tvers av fallet har større kapasitet først og fremst fordi overflatevann lettere går ned gjennom grøftefyllet Det frie vannet står under trykk. Trykket avhenger av h. Dette gjør at vannet kan bevege seg sidelengs i jorda, men denne bevegelsen går svært langsomt når jorda er tett (lav hydraulisk konduktivitet) Porer også fylt med luft Kapilært bundet vann (Capillary fringe) Fritt vann Dette vannet kan strømme sidelengs i jorda. h

15 Tips om større kum Lett geotekstilduk med pukk innenfor hindrer effektivt frostheving og at jord kommer inn i kummen. Duken festes under topplokket. Tett bunn og plassert på urørt grunn. Dårlig fundamentert kum blir fort en problemkum

16 Setninger rundt kummen fører til at innløpsrør knekker eller peker oppover Hvis dårlig utløpskapasitet, (kummen flommer over) forsøk å legge inn en slange som kan suge luft. Utløpet legges kant i kant med kummen. Innstikk vil redusere kapasiteten. Slam-rom

17

18

19

20 Fint lokalt produsert kumlokk fra Sola golfklubb. Se feste på neste bilde

21

22 Forslag til rimelig sluk Minumum fall i gress 1:70 eller 1,5 % (på fotballbaner og tees vil dette oppleves som flatt) Større fall bør tilstrebes på fairway for å unngå små søkk der vann blir stående. T-stykke fungerer som dykkert og bedrer lufting. Tas av ved rensing Fordeler med grunne kummer: Billigere, lettere å tømme for slam og rusk. Men det forutsetter at det ligger dyp jord-drenering like i nærheten! Plasser kummen på en pute av dreneringsgrus eller 6 mm pukk. Stødig. Lett å justere til riktig høyde. Samledrenering som også fungerer som drenering av jorda. Hindrer pudling rundt sluket. Må dimensjoneres for overflatevann!

23 Ved inntak av større vannmengder fra overflaten, er det viktig at rørene dimensjoneres riktig.

24 Her var det for små rør under veien.

25 Dimensjonering av avløpsrør kan gjøres ved hjelp av en nomogram. Se eksempler på neste bilder. Du må ta utgangpunkt i hvor mange liter vann du skal lede vekk pr sekund. De mest ekstreme nedbørshendelser som er målt offisielt i Norge pr time, er omtrent 50 liter per hektar pr sekund. Ingen golfbaner har råd til å dimensjonere for dette, og de vil kunne tåle at banen blir stengt en dag ved ekstreme forhold. Jeg mener at dimensjoner for 30 liter pr sekund /ha er mer enn rikelig for alle spilleflatene på golfbaner. Bekkeløp som kan true bygninger og kostbare anlegg (broer etc. ) må dimensjoneres av fagfolk (hydrologer). Avløp som bare skal lede bort vann fra sugeledninger, inkludert bunkere og greener kan dimensjoneres for 2 liter pr sekund pr hektar (1 hektar =10 mål = m2)

26

27 Eksempel på dimensjonering av lukket samleledning: Lengde kum - Utløp: 100 meter Areal: 130 x 40 meter = 5200 m 2 Fall: 50 cm på 100 meter: 0,5 % Jordvann: Norm 2 l/sek/hektar Vannmengde: (2/10000) * 5200 = 1,04 L pr sekund Tilstrekkelig dimensjon iflg. diagram: (utenfor diagrammet) 48 mm er tilstrekkelig!

28

29 Eksempel på dimensjonering av lukket samleledning fra kummer: Lengde kum - Utløp: 100 meter Areal: 130 x 40 meter = 5200 m 2 Fall: 50 cm på 100 meter: 0,5 % Overflatevann fra 5 dekar som skal bort i løpet av en time. Ekstremnedbør fra Torp en time: 63 l/sek/hektar Vår avrenning fra ca halve arealet: 30 liter pr sekund. Det vil kreve en samleledning på: 250 mm å ta unna vannet under en ekstremsituasjon.

30

31 Sikring av utløp til bekker Særlig ravinelandskap (leirjordsområder med bratte skråninger ned til bekken) er utsatt for skader Prøv å unngå å legge utløp til yttersving av bekken der det normalt graver mest. Stivt rør siste lengde mot bekken Sprengstein (helst) til sikring av utløpet

32 Slam i rør Finstoffer, silt og finsand kan lett avleires i rør. Viktig med et godt filtermateriale. Best: sagflis (som du får når stokker sages på langs) Godt: dreneringsgrus 1-4 mm uten finstoffer Ubrukelig: glassvatt, fiberduker, halm, lecakuler eller grov grus. 10 cm overdekking, ca 30 liter pr løpemeter eller mer.

33 Stort problem noen steder. Jernholdig vann som kommer i kontakt med luft feller ut jernhydroksyd, rust. Dette kan tette rørene fullstendig. Bildet viser rør som bare har ligget ca et halvt år. Tiltak: Planlegg for enkel spyling. Alle rør direkte til bekk. Alle utløp tette rør og under vann / vannlås. Dette hindrer oksygen og rustdannelse Rustutfellinger

34 Slimdannelse i rør Årsak: Celluloserikt materiale i jorda Nedgravde stubber / røtter? Halm som filter materiale? Slimet dannes av bakterier som lever av cellulose /sukker fra cellulosen Tiltak: Spyling av grøftene.

35 På noen baner er regelmessig spyling av grøfter rutine. Her fra Arendal og omegn golfklubb

Pakket vassmetta jord gir ofte dårlige avlinger som resultat.

Pakket vassmetta jord gir ofte dårlige avlinger som resultat. På tide å drenere? Pakket vassmetta jord gir ofte dårlige avlinger som resultat. Drenering omfatter mange tiltak for å fjerne vann både på overflata og nedi jorda, mens grøfting stort sett oppfattes som

Detaljer

Figur 1 Sammenheng mellom grunnvann, overflatevann og sigevann (FIN, 2000).

Figur 1 Sammenheng mellom grunnvann, overflatevann og sigevann (FIN, 2000). 2. Drenering Av Are Johansen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Hvorfor er det behov for drenering? I de fleste områder av Nordland fylke er det i perioder av vekstsesongen for mye vann i jorda. Vannet fortrenger

Detaljer

FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET

FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET - 1 - FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET - 2-1 BAKGRUNN OG OPPSUMMERING...3 2 OVERVANNSHÅNDTERING...4 2.1 TAKVANN...4 2.2 VANN PÅ TERRENG...6 2.3 BORTLEDNING

Detaljer

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.)

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.) Små dammer Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold Grethe Holm Midttømme (red.) 2 2006 V E I L E D E R Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Drenering. Teori og praksis

Drenering. Teori og praksis Drenering Teori og praksis 2013 Heftet er produsert av Bondevennen BA 2013 I samarbeid med: Fylkesmannen i Rogaland Bioforsk Norsk Landbruksrådgivning Kontakt Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga

Detaljer

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor? Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp Knut Berg Hvorfor? Finne nødvendig dimensjon på rør Vurdere om eksisterende rør har tilstrekkelig kapasitet Indikasjon på skader på rør Avhjelpende tiltak

Detaljer

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool BYGGEANVISNING Virginia Thermopool PLASSERING AV BASSENGET Plassering av bassenget Plasser bassenget ihht til kommunale lover og regler. Vi anbefaler at det alltid søkes om byggetillatelse for basseng.

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vannforsyningens ABC Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker G. VANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE, TIL SJØS OG I FLASKER...2 G.1 DRIKKEVANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE...2

Detaljer

Veileder. Tilrettelegging av turveier, løyper og stier

Veileder. Tilrettelegging av turveier, løyper og stier Veileder Tilrettelegging av turveier, løyper og stier Veileder Tilrettelegging av turveier, løyper og stier Forord Kultur- og kirkedepartementet utarbeider ulike publikasjoner om bygging og drift av ulike

Detaljer

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard)

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard) Generelt om vannkilder og vannkvalitet Man bør prøve å finne en kilde med god naturlig vannkvalitet som er lite utsatt for forurensninger. En grunnvannskilde med god vannkvalitet, spesielt i løsmasser,

Detaljer

Mosjonsløsninger for mjølkeku

Mosjonsløsninger for mjølkeku Mosjonsløsninger for mjølkeku Om mosjonskravet Fokuset på dyrevelferd og hvordan dyr kan holdes, er økende. En konsekvens av dette er at regelverket for hold av dyr ikke bare skal beskytte dyr mot vanskjøtsel,

Detaljer

Rapport_. Trondheim kommune, kommunalteknikk. OPPDRAG Forprosjekt Fredlybekken. EMNE Beskrivelse av forprosjekt. DOKUMENTKODE 415223 TVF RAP 001 rev01

Rapport_. Trondheim kommune, kommunalteknikk. OPPDRAG Forprosjekt Fredlybekken. EMNE Beskrivelse av forprosjekt. DOKUMENTKODE 415223 TVF RAP 001 rev01 Rapport_ Trondheim kommune, kommunalteknikk OPPDRAG Forprosjekt Fredlybekken EMNE av forprosjekt DOKUMENTKODE 415223 TVF RAP 001 rev01 415223-TVF-RAP-001 Oppdrag: Emne: Forprosjekt Fredlybekken av forprosjekt

Detaljer

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844 HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM Overordnet plan VA Underlag til områdeplan 2015-01-09 C01 20140109 For gjennomgang/ kontroll OSi TrK TrK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Green Rock BioStone + ChemStone

Green Rock BioStone + ChemStone Green Rock BioStone + ChemStone Montering / Drift / Vedlikehold Green Rock BioStone + ChemStone er komplett avløps rense anlegg for rensing av avløpsvann som er pre-klaret i en slamutskiller/septiktank.

Detaljer

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 Fangdammer for partikkelog fosforrensing Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås post@bioforsk.no www.bioforsk.no Denne utgivelse: Bioforsk

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

Revidert utgave av «Lystheia - Arendal kommune, Enkel landskapsanalyse», De grønne blad 182, Juli 1995

Revidert utgave av «Lystheia - Arendal kommune, Enkel landskapsanalyse», De grønne blad 182, Juli 1995 Vegetasjon og terreng før husbygging Enhver utbygging i et område medfører inngrep som gjør at området forandres. Det er viktig å vite hva som forandres og hvordan, før utbyggingen settes i gang. Det er

Detaljer

Bygg i snørike områder

Bygg i snørike områder BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i klimatilpassing Prosjektrapport 389 2005 Prosjektrapport 389 Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i

Detaljer

Platon for utvendig grunnmur

Platon for utvendig grunnmur Platon for utvendig grunnmur Fuktsikring og energisparing Den originale knasteplaten Tørr kjeller og sunt innemiljø Tørre og sunne hus Fukt og fuktskader! Vårt varierte klima med betydelige nedbørsmengder

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008

Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008 1 Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008 www.follolandbruk.no 2 Innledning Jorderosjon forekommer nesten over alt på jordoverflaten.

Detaljer

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok Leca idébok R Leca idébok Dette er en bok for deg som er nysgjerrig på hva du kan gjøre med Leca i hus og hage. Den er laget under mottoet: «Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært men ferdig.»

Detaljer

Bygging av BMX- bane

Bygging av BMX- bane Innleding I dette dokumentet har vi beskrevet en del elementer som man bør forholde seg til ved bygging av en BMX- bane. Det antas at leseren har litt kjennskap til BMX- sporten før dette leses i det at

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER

VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER Forord Å få kjelleren oversvømt innebærer stort ubehag og mye ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt får fra forsikringsselskapet eller fra kommunen,

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

Slik lykkes du Nr. 13-2012

Slik lykkes du Nr. 13-2012 Bruk av stedegen vegetasjon Ved nyplanting eller erstatningsplanting er det fristende å ta turen til plantesenteret og velge seg planter fra andre himmelstrøk. Men ofte kan det både være vel så praktisk

Detaljer

Sanitary Systems made to please

Sanitary Systems made to please Sanitary Systems made to please Hvorfor velge Jets? Fra verdens mest luksuriøse cruisefartøyer - til din hytte! Jets AS er et norsk selskap som utvikler, produserer og selger toalettog avløpssystemer basert

Detaljer

Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum

Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum Resultater fra modellstudier med programmet STORM Karoline Hamnes Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges

Detaljer