God og dårlig byggegrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God og dårlig byggegrunn"

Transkript

1 Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig å sprenge dypere enn det vi strengt tatt må. Slik dypsprengning utføres ofte på minst 0,75 m under ferdig veibane. Bunnen skal ha et tverrfall på minimum 1:10 for å unngå lommer hvor det kan samle seg opp vann. Samtidig må vi kontrollere at de massene som ligger igjen, ikke er for fine. Fine masser suger opp vann og hindrer drenering. Grøfting og drenering åpne og lukkede grøfter Formålet med grøfting og drenering er å sikre veiens bæreevne og god avrenning fra kjørebanen og veiskulderen. Åpne grøfter kan være en god løsning for mindre veier utenfor tettbygde strøk. De er enkle å bygge, kostnadene er lave og vedlikeholdsbehovet lett å se. De gir også bedre plass til å lagre snø, men kan gi ustabil veiskråning og bli forholdsvis dype. Lukkede grøfter gir bedre trafikksikkerhet, reduserer masseuttaket, og gir bedre driftssikkerhet. Også erosjonen reduseres, og skuldrene blir mer stabile. Utgraving av traubunnen Traubunnen skal graves ut slik at alt overvann blir ledet bort både i anleggsperioden, og etter at veien er ferdig. Den må derfor alltid graves med fall. Ved utgravingen må maskinføreren straks melde fra hvis han oppdager ekstra bløt grunn eller fjell som ligger i samme høyde som traubunnen. I kapittel 10 finner du en nærmere beskrivelse av ulike former for grøfting. For videre fordypning viser vi til Vg2-boka Produksjon. Det kreves ingen spesielle tiltak dersom undergrunnen består av sand og grus. Vi har da godt drenerende masser med god bæreevne. Vi må likevel kontrollere undergrunnen. Dersom det viser seg å være silt og leire i grunnen, skal bæreevnen testes. Den type undergrunn har liten eller ingen dreneringsevne og vil alltid skape problemer. Er bæreevnen dårlig, kan det bli nødvendig å stabilisere grunnen under. Det kan skje på flere måter. Masseutskiftning og pæling Ved mye finstoff kan det være nødvendig å foreta en masseutskiftning. Da fjerner vi den opprinnelige massen og erstatter den med ny masse uten finstoff. Er undergrunnen svært dårlig, må vi forbedre bæreevnen. Det gjør vi ved å drive inn pæler i undergrunnen før vi bygger opp fyllingen. Dette er en kostbar metode, men når det er nødvendig å overføre lasten fra veioverbygningen til fast fjell eller bedre grunn, er pæling det eneste alternativet. Figur 9.4: Pæling ved bruk av betongpæl. Foto: Statens vegvesen, Knut Opeide 83

2 Pælene kan være av betong, stål eller tre. De kan enten gå helt ned til fast grunn eller drives så dypt ned i massen at friksjon og motstand til slutt blir så stor at de suger seg fast friksjonspæler. På toppen av pælene lager vi gjerne en betongkake. Kalkstabilisering Bløt leire er en spesielt vanskelig undergrunn. Men den kan vi stabilisere med pæler av kalk og sement. Ved hjelp av en borerigg pumper vi her kalk og sement ned i borehullet. Kalken og sementen blandes nede i grunnen med visper som når m dypt. Metoden kalles kalkstabilisering og er økonomisk fordelaktig sammenlignet med andre løsninger. Slange for kalk/sement Separate tanker for kalk og/eller sement 0,5 1,0 m Rotasjon, innblanding og opptrekk Figur 9.5: Stabilisering av undergrunnen ved hjelp av kalk/sementpæl. Foto: Kruse Smith AS Motfylling Motfylling legges på hver side av veien. Til dette kan vi bruke masser som ikke er gode nok til veifylling. En god løsning er å plane motfyllingen slik at den kan brukes til jordbruksformål. Fyllingen skal hindre at tyngden av veioppbyggingen ikke presser massene opp. Skrånende motfylling Tradisjonell motfylling Maks. høydeforskjell Helning maks. 1 : 7 Dimensjonerende glideflate Figur 9.6: Bruk av skrånende og tradisjonell motfylling 84 9 Veibygging

3 A Overflateerosjon Nedbør Overflatevann Erosjonsfurer Figur 9.7: Det inngår ulike fyllmasser i de steinsatte, åpne grøftene som er vist på dette bildet. For motfylling, se bilde på side 21. Foto: Landbrukservice, Thomas Frøyd Skjæringer i løsmasser Grunnforholdene B Grunnvannserosjon avgjør hvor bratt en skråning kan være ved skjæringer i løsmasser. Figur 9.9 (se neste side) viser hvordan hellingen kan bygges med ulike masser og skråningsbeskyttelse ved masseutskiftning. Som regel er det Grunnvannsstrøm lurt å legge seg godt under den anbefalte hellingsgraden. Da får vi mer å gå på dersom f. eks. avrenningen blir større beregnet. Selv om tabellen i figur 9.9 følges, kan veiskråninger bli ustabile, se figur 9.8. Den beste og enkleste løsningen er da å lede Utvasking bort overflatevannet ved hjelp av grøfter som vist i punkt C i figur 9.9. Skråningen bør sås til umiddelbart, slik at regnvann ikke skader overflaten. Geonett eller friksjonsmasser som grus/pukk kan også brukes for å bedre stabiliteten. C Overflateglidning Figur 9.8: Overflateglidning 85

4 A Overflateerosjon Nedbør Overflatevann Erosjonsfurer a) B Grunnvannserosjon Velgradert sprengt stein Grunnvansnivå Grunnvannsstrøm 1 2 m Utvasking C b) Skråningsbeskyttelse Skråningshelning 1:15 eller slakere C Overflateglidning Tilsåing, alternativt pukk 0,2 m Grunnvannsnivå Grus 0,6 m, alternativt fiberduk og 0,5 m tykt pukklag Eget drensrør dersom store vannmengder Figur 9.9: Skjæring i løsmasser der vi har fått overflateglidning. I C ledes vannet bort i eget drensrør i grøftebunnen og skråningen sås til. Tabellen beskriver hvordan hellingen kan bygges med ulike masser og således gi skråningsbeskyttelse. Kilde: Etter Håndbok Veibygging

5 Fjellskjæringer Skal vi lage hellinger i en fjellskjæring, blir geologiske forhold avgjørende vi må ta hensyn til bergarten, oppsprekkingen av fjellet og grunnvannsforholdene. Minimum to meter fra skjæringen skal fjellet renskes for jord, røtter og løse steiner. Det skal brukes fanggrøft dersom skjæringen er usikret eller det er fare for at løse steiner kan falle ned. H L h Fjellskråning nær vertikal , ,5 1,2 >20 6 1,2 Opprinnelig fjelloverflate Fjellskråning/fjellskjæring Fjellskråning 4:1 og 3: , ,5 1, ,8 >20 7,5 1,8 Fjellskråning 2: , ,5 1, ,8 >20 7,5 2,4 H h L Rekkverk/armert fangmur Hvit kantlinje Figur 9.10: Fjellskjæring med fanggrøft og rekkverk. Tabellen til venstre viser fjellskråningens høyde og helling og de tilsvarende sikkerhetslengder til rekkverket. Løse blokker sikrer vi med bolter. Sterkt oppsprukket eller råttent fjell må i tillegg sikres med fjellbånd og steinsprangnett. Oppknust fjell sikrer vi med fiberarmert sprøytebetong. Fastboltet nett Løst nett m m Ca 2 m Ca 2 m Figur 9.11: Fjellsikring ved hjelp av fastboltet nett og løst nett. Foto: Statens vegvesen, Knut Opeide 87

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60 Veiledning i bruk av Glasopor skumglass Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Innhold 1. Hva er Glasopor skumglass 10 60?...3 1.1 Produktets egenskaper... 4 1.2 Tekniske

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Revidert utgave av «Lystheia - Arendal kommune, Enkel landskapsanalyse», De grønne blad 182, Juli 1995

Revidert utgave av «Lystheia - Arendal kommune, Enkel landskapsanalyse», De grønne blad 182, Juli 1995 Vegetasjon og terreng før husbygging Enhver utbygging i et område medfører inngrep som gjør at området forandres. Det er viktig å vite hva som forandres og hvordan, før utbyggingen settes i gang. Det er

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse Håndboka er tilgjengelig på internett: www.skogkurs.no

Detaljer

Vurdering av risiko for oppfrysning av blindgjengere i Hjerkinn skytefelt

Vurdering av risiko for oppfrysning av blindgjengere i Hjerkinn skytefelt Vurdering av risiko for oppfrysning av blindgjengere i Hjerkinn skytefelt Forsvarsbygg Utvikling 2008. Oddmund Soldal. Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Innledning 4 Metoder for påvisning av blindgjengere

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Tak over uterom og pergola

Tak over uterom og pergola BRUK TRE UTE BYGGE- BESKRIVELSE 24 Tak over uterom og pergola 1. Planlegging Når man bygger pergola eller tak over uterom i tilknytning til ytterdør eller f eks en veranda, er det viktig å tilpasse dette

Detaljer

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Jets Bio er en renseenhet som reduserer partikkelinnholdet i utslippet fra vakuumtoaletter ved filtrering. Utløpet er derfor fritt for store partikler, men inneholder

Detaljer

Sikkerhet i felt på Svalbard

Sikkerhet i felt på Svalbard Sikkerhet i felt på Svalbard Denne brosjyren vil gi deg en oversikt over de viktigste sikkerhetsfaktorene du må ta hensyn til ved ferdsel i felt på Svalbard. Innholdet gir ikke alle svarene eller detaljerte

Detaljer

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 Fangdammer for partikkelog fosforrensing Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås post@bioforsk.no www.bioforsk.no Denne utgivelse: Bioforsk

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

Når du skal bygge langs offentlig vei

Når du skal bygge langs offentlig vei Hvis du har eiendom som grenser til en offentlig vei, er det regler for både hvordan du anlegger avkjørselen fra eiendommen, for beplantning langs veien og for anlegg av forstøtningsmur. Reglene er utformet

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Hvordan best mulig utnytte forholdene man flyr i. - Veivalg - Opp med hastigheten (distansen per time) Ved å unngå å gjøre feil

Hvordan best mulig utnytte forholdene man flyr i. - Veivalg - Opp med hastigheten (distansen per time) Ved å unngå å gjøre feil Hvordan best mulig utnytte forholdene man flyr i - Veivalg - Opp med hastigheten (distansen per time) Ved å unngå å gjøre feil Mål med leksjonen er at dere får en innføring i hvilke momenter som påvirker

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Fjordbunnen hever seg

Fjordbunnen hever seg Visste du at vi i Trondheim lever og bor på gammel sjøbunn? Her er det som skjedde! 1. Fjordbunnen hever seg Under siste istid var landmassene i hele Skandinavia presset ned som en «bulk» i jordskorpa

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd.

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd. Valpebiting Tekst: Arne Aarrestad Valpebiting er like naturlig for valper som lek er for våre barn, men den kan skape problemer både for eier(e) og for valpen selv. Eier klarer ofte ikke å kontrollere

Detaljer