Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?"

Transkript

1 Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp Knut Berg Hvorfor? Finne nødvendig dimensjon på rør Vurdere om eksisterende rør har tilstrekkelig kapasitet Indikasjon på skader på rør Avhjelpende tiltak Suplere med ekstra rør 1

2 Hvor mye vann kommer? Størrelsen på nedslagsfeltet Nedbørsintensitet (mengde og varighet) Snøsmelting (varme og snømengde) Avrenningshastighet overflate helling hvor langt skal vannet renne hvor mye vann dreneres ned i bakken Avrenningsmengde Den rasjonelle metode: Q = C * i * A Q = dimensjonerende vannmengde (l/sek.) C = avrenningkoeffisient. i = regnintensitet (l/sek pr. ha) A = areal (ha) 2

3 Avrenningskoeffisienter, C Tette flater (tak, betong-/ asfaltdekker) 0,9 1,0 Sentrums- og tettbebygde områder 0,7-0,9 Rekkehus-/leilighetsområder 0,6-0,8 Eneboligområder 0,5-0,7 Grusveier og plasser 0,5-0,7 Plen, dyrka mark, parkområder 0,2-0,4 Skogsmark med vegetasjon 0,1-0,3 Fjellområde uten lyng og skog 0,5-0,8 Tela mark? By og land 3

4 Mine erfaringstall 0,3 l/sek pr da til 1,0 l/sek pr. da (3 l/sek pr. ha til 10 l/sek pr. ha) arealsammensetning størrelse helling Sjekk mot stikkrenner og grunneiers erfaringer med kapasiteten på stikkrenna 4

5 C D A 1 B 3 2 Nedslagsfelt A - 25 da Dimensjonerende flomvannføring (0,5 l/sek pr. da): 13 l/sek Rørledning fra 1 til 2: Plast, Ø = 200 med 0,2 % fall har kapasitet: Plast, Ø = 150 med 0,2 % fall har kapasitet: Plast, Ø = 250 med 0,1 % fall har kapasitet: Plast, Ø = 200 med 0,1 % fall har kapasitet: 15 l/sek 10 l/sek 18 l/sek 10 l/sek Kapasiteten vil være mindre når utløpet ligger under vann 5

6 Gårdskart fra Inst. for skog og landskap Stikkrenne Kart fra Fylkesmannen i Østfold 6

7 Stikkerenne over bekken Nedslagsfelt: 4300 da Dimensjonerende flomvannføring (0,4 l/sek pr da): 1720 l/sek Med en oppstuving på omlag 10 cm over røret oppstrøms - 1 rør, Ø = 1600 eller - 2 rør, Ø =

8 Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås Institutt for matematiske realfag og teknologi Landbruksavdelingen hos fylkesmannen Landbrukskontor i kommunene 8

9 Gamle lukkinger Sjekk innløp Synlige skader langs lukking For liten kapasitet Nye rør Ekstra rør Fordrøyningsdam Utløp 9

10 10

11 Fordrøyningsdam i inntak til bekkelukkinger Lukking med for liten kapasitet Nedslagsfelt med raskere avrenning nye veier nytt boligfelt Dammen stopper flomtopper Større flommer vil renne over damkrona erosjonssikkert overløp grasdekt vannvei eller stubb nedstrøms Det må være steinsatt/grasdekt overløp gjennom vollen (grasdekt vannvei gjennom jordet må vurderes) Fordrøyningshøyde Fordel med størst mulig areal som flomvann kan spre seg utover Voll Skråskåret rør øker inntakskapsiteten Rist er ønskelig (må etterses jevnling) Bekkebunn Eksist. rør Inntak med fordrøyningsdam Fundament av stein og grus lagt på fiberduk 1000 Sedimentasjonsdam Enerigdreper for hver 1 m i høydeforskjell 1:5 Enerigdreper for hver 1 m i høydeforskjell Steinsetting Fiberduk Lengdesnitt og tverrsnitt steinsatt overløp Jordkjerne m. tette masser Overdekking, grus, stein og blokker Fiberduk (føres godt ut til sider og forankres godt) Plastfolie (føres godt ut til sider og forankres godt) 11

12 12

13 Jord på toppen av steinsetting Energidreper Fiberduk Steinsetting Bekk 4 x diameter Tett rør Fiberduk, alt. grusfilter Stein, d = Steinsetting Ved små vannmengder (> 100 l/sek stikkerenne med Ø = 25 eller 30 cm) kan det brukes grov pukk Ved vannmengder opptil 1 m3/sek (Ø = 80 cm) brukes stein/blokker med diameter ca 30 cm (30 50 kg) Ved vannmengder 1 5 m3/sek (Ø = 160 cm) brukes stein/blokker med diameter ca 40 cm ( kg) 13

14 Avskjæringsgrøfter Hindre vann fra utmarka å komme inn på dyrka mark Avløp fra avskjæringsgrøfta Vedlikehold Gjengrodde avskjæringsgrøfter Tette avløp 14

15 Betonghelle 300 (400) mm DV rør med slisser saget med sirkelsag e.l. Voll mot jordet Fordrøyningskulp i avskjæringsgrøft Gjennomgang tettes med fugeksum Fiberduk over gjennomgang og rundt drensledning (2 til 3 m lengde) Rør forankeres ved at det graves dypere ned enn bunn på avkjøringsgrøft og utløpet Avløp med eksisterende drensrør Prinsippskisse sjølvlaget inntakskum fra avskjæringsgrøft 15

16 Inntakskum for overflatevann Hindre vann i å renne langt på jordet Hindre erosjon Tømme søkk hvor vann blir stående Raskere opptørking Har avløpet tilstrekkelig kapasitet? Har kummen tett utforming? 16

17 Forsøksringen SørØst 33 Voll nedstrøms Rist Filterduk Filtermasse Tett gjennomføring Kummring med bunn (Ø = 650, H =1000) eller slukkum (Ø = 650, h = 850) 17

18 Voll nedstrøms Landbruksrist eller kuppelrist Tilbakefylling med tette masser øverst Drenerende masser lenger ned Fibererduk over toppen på kummen (det skjæres hull på toppen) Fiberduk rundt kummen Skjøter tettes med fungeskum Gjennomganger tettes med fugeskum I kum uten bunn er det aktuelt å støpe bunn Rist Voll nedstrøms Eksist. kum med avsløp Fiberduk Alle flater rundt kummen og kulpen tilsåes med gras Ved permanent vannføring legges grov pukk mellom sedimentasjonskulpen og kummen ellers brukes gras SNITT SEDIMENTASJONSKULP I FORBINDELSE MED INNTAKSKUM 18

19 19

20 Mange tiltak gir raskere avrenning Kan det gi problemer nedstrøms (hvordan blir forholdet til naboen?) Sjekk kapasiteten til lukkinger og stikkrenner nedstrøms Økt erosjonsfare i bekken Avbøtende tiltak (fordrøyning) Erosjonssikring Takk for meg 20

Fordrøyning i betongrør

Fordrøyning i betongrør Foto: Jan Erik Skau, Fredriksstad Blad Fordrøyning i betongrør Større urbanisering og økt nedbør fører til flere og større flommer. Dette krever nytenking ved prosjektering av nye ledningsanlegg. Utbygging

Detaljer

Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008

Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008 1 Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008 www.follolandbruk.no 2 Innledning Jorderosjon forekommer nesten over alt på jordoverflaten.

Detaljer

E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING

E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING repo002.docx 2013-06-14 BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING 2013-11-11 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast

Detaljer

FORPROSJEKT VVA SVEBERGMARKA BOLIGFELT. REV. DATO BESKRIVELSE Laget Sjekket Godkj. DOKUMENT TITTEL

FORPROSJEKT VVA SVEBERGMARKA BOLIGFELT. REV. DATO BESKRIVELSE Laget Sjekket Godkj. DOKUMENT TITTEL FORPROSJEKT VVA SVEBERGMARKA BOLIGFELT 10.03.2014 Revidert forprosjekt SDH IM FPF 09.01.2007 BL VG VG REV. DATO BESKRIVELSE Laget Sjekket Godkj. LEVERANDØR OPPDRAGSGIVER DOKUMENT TITTEL SELSKAP HOVEDRAPPORT

Detaljer

Dokumentasjon og rapportering av åpne overvannshåndteringsløsninger i Oslo - Oslo åpne overvannskatalog

Dokumentasjon og rapportering av åpne overvannshåndteringsløsninger i Oslo - Oslo åpne overvannskatalog Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Avdeling plan og prosjekt Utredningsoppgave Dokumentasjon og rapportering av åpne overvannshåndteringsløsninger i Oslo - Oslo åpne overvannskatalog Dato: 15.08.2013 Versjon:

Detaljer

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 Fangdammer for partikkelog fosforrensing Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås post@bioforsk.no www.bioforsk.no Denne utgivelse: Bioforsk

Detaljer

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker l/s x ha 180 160 140 120 Skien kommune, Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker Finn Jenssen Overing. drift avløp 100 80 60 40 20 Nedbørsintensitet Skien, Elstrøm RA, 14/8-2008 0 18:00 19:00

Detaljer

Green Rock BioStone + ChemStone

Green Rock BioStone + ChemStone Green Rock BioStone + ChemStone Montering / Drift / Vedlikehold Green Rock BioStone + ChemStone er komplett avløps rense anlegg for rensing av avløpsvann som er pre-klaret i en slamutskiller/septiktank.

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844 HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM Overordnet plan VA Underlag til områdeplan 2015-01-09 C01 20140109 For gjennomgang/ kontroll OSi TrK TrK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Basal. produktkatalog. For oppdatert versjon se: www.basal.no

Basal. produktkatalog. For oppdatert versjon se: www.basal.no Basal produktkatalog 2012 For oppdatert versjon se: www.basal.no Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! www.basal.no innhold Om Basal... 4 Beste

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Jets Bio er en renseenhet som reduserer partikkelinnholdet i utslippet fra vakuumtoaletter ved filtrering. Utløpet er derfor fritt for store partikler, men inneholder

Detaljer

SEMINAR OM TILTAKSPLANLEGGING LANDBRUK OG AVLØP FRA SPREDT BEBYGGELSE.

SEMINAR OM TILTAKSPLANLEGGING LANDBRUK OG AVLØP FRA SPREDT BEBYGGELSE. SEMINAR OM TILTAKSPLANLEGGING LANDBRUK OG AVLØP FRA SPREDT BEBYGGELSE. Are Johansen, prosjektleder Lofoten vannområde. Den 29. og 30. april møttes en allsidig sammensatt gruppe fra vann og avløpssektoren

Detaljer

Det ble utpekt 5 punkter i elva som er antatt å være vanskelig for fisk å passere, enten generelt eller på bestemte vannføringer (figur 1).

Det ble utpekt 5 punkter i elva som er antatt å være vanskelig for fisk å passere, enten generelt eller på bestemte vannføringer (figur 1). Post boks 127, 8411Lødingen Tel: 75 91 64 22 Lødingen, 2. november 2011 NOTAT Vandringsmuligheter for fisk i Skamdalselva - forslag til tiltak. Det ble avholdt en befaring i Skamdalselva 5. oktober 2011

Detaljer

Partikler i drensvann- tiltak Lillian Øygarden Bioforsk bidrag fra Atle Hauge, Anne Falk Øgaard

Partikler i drensvann- tiltak Lillian Øygarden Bioforsk bidrag fra Atle Hauge, Anne Falk Øgaard Partikler i drensvann- tiltak Lillian Øygarden Bioforsk bidrag fra Atle Hauge, Anne Falk Øgaard Grøftesystemer kan transportere: Partikler Fosfor Løste næringsstoffer Pesticider fra jordbruksarealene til

Detaljer

Installasjonsveiledning for grunnarbeider. BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE

Installasjonsveiledning for grunnarbeider. BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE Installasjonsveiledning for grunnarbeider BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE Denne veiledningen gjelder spesielt for de arbeidene som må utføres i forbindelse med nedgraving av minirenseanlegget.

Detaljer

Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum

Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum Resultater fra modellstudier med programmet STORM Karoline Hamnes Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges

Detaljer

Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk

Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 10 (33) 2015 Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk Ruteforsøk med måling av overflate- og grøfteavrenning Marit Hauken, Sigrun Kværnø, Marianne Bechmann, Geir

Detaljer

NATURBA SERT RENSEA NLEGG FOR HUS OG HYTTE I SPREDT BEBYGGELSE KONSTRUERT VÅTMARK MED FORFILTER

NATURBA SERT RENSEA NLEGG FOR HUS OG HYTTE I SPREDT BEBYGGELSE KONSTRUERT VÅTMARK MED FORFILTER NATURBA SERT RENSEA NLEGG FOR HUS OG HYTTE I SPREDT BEBYGGELSE KONSTRUERT VÅTMARK MED FORFILTER Konstruert våtmark med forfilter Kontruert våtmark med forfilter er en enkel, effektiv og miljøvennlig løsning

Detaljer

Klargester - oljeutskillere og separatorer. enkel løsning for renere miljø

Klargester - oljeutskillere og separatorer. enkel løsning for renere miljø Klargester - oljeutskillere og separatorer enkel løsning for renere miljø Klargester Oljeutskillere og separatorer - enkel løsning for renere miljø INNLEDNING Utslipp av overflatevann skjer normalt ut

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende. del av Stjørdalselva. Rapport 2014-04. Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende. del av Stjørdalselva. Rapport 2014-04. Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg . Rapport 2014-04 Vurderinger og forslag til habitatforbedrende tiltak i lakseførende del av Stjørdalselva Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg Rapport nr. 2014-04

Detaljer

Landskapsarbeider ved Saltneset boligområde. Kristian Holo 22.06.2014

Landskapsarbeider ved Saltneset boligområde. Kristian Holo 22.06.2014 TILSTANDSRAPPORT Landskapsarbeider ved Saltneset boligområde Kristian Holo 22.06.2014 Tilstandsrapporten baseres på befaring foretatt 12.06.2014 og har som målsetting å vurdere kvaliteten på utførte landskapsarbeider.

Detaljer

Habitatforbedrende tiltak for fisk i gytebekkene til Hengsvann

Habitatforbedrende tiltak for fisk i gytebekkene til Hengsvann Habitatforbedrende tiltak for fisk i gytebekkene til Hengsvann Tiltaksplan Av Finn Gregersen Historikk Ved FOB (Forsvarsbyggs overvåkningssystem for biomangfold) befaring på Hengsvann SØF, Kongsberg, høsten

Detaljer

Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 395

Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 395 Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 395 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva

Detaljer

Drenering. Teori og praksis

Drenering. Teori og praksis Drenering Teori og praksis 2013 Heftet er produsert av Bondevennen BA 2013 I samarbeid med: Fylkesmannen i Rogaland Bioforsk Norsk Landbruksrådgivning Kontakt Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga

Detaljer

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008) Klimatilpasninger VEILEDNING OM MULIGE TILTAK I AVLØPSANLEGG 2317 2007 Forord Veiledningens formål er å hindre økt forurensning fra overløpsutslipp og avløpsrenseanlegg, slik at god vanntilstand kan nås

Detaljer

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn Spylekurs avløp Steinar Nilo og Robert Nilsen Bakgrunn Spylekurs avløp er kommet i stand som et spleiselagsprosjekt mellom kommuner og firma som er medlemmer av Rørinspeksjon Norge (RIN). Norsk Vann`s

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer