Innhold. Del 1 Anestesisykepleierens funksjon og ansvar. Forord Anestesisykepleierens kompetanse... 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Del 1 Anestesisykepleierens funksjon og ansvar. Forord... 15. 1 Anestesisykepleierens kompetanse... 19"

Transkript

1 Innhold Forord Noen av de vanligste forkortelsene som er brukt i boka Del 1 Anestesisykepleierens funksjon og ansvar 1 Anestesisykepleierens kompetanse Anestesisykepleiefagets mangfold Utvikling av kompetanse Anestesisykepleiernes arbeidsmiljø Anestesisykepleie en historisk gjennomgang Til refleksjon Referanser Læring i et stressfylt arbeidsmiljø Forventninger Kunnskap om egne stressreaksjoner Selvrepresenterende atferd Utfordringer Referanser Stress og mestring i rollen som anestesisykepleier Stress Mestring Referanser Innhold 5

2 4 Etiske utfordringer Det moralske grunnlaget for anestesisykepleie Pasientens selvbestemmelse og medbestemmelse Faglig forsvarlighet og prioritering av helsehjelp Etikk, fag og holdning Referanser Teknologi og omsorg Omsorgskompetanse Teknologi Innføring av ny teknologi Referanser Dokumentasjon Pasientjournalen Anestesijournalen Referanser Fagutvikling Fagutvikling hva ligger i begrepet? Ideer til fagutvikling hvor kommer de fra? Fokus på pasientforløp og samhandling Referanser Nyttige nettsteder Del 2 Grunnleggende kompetanse 8 Smerte og smertelindring Smerte et komplekst fenomen Klassifisering av smerter Smertefysiologi Faktorer som påvirker smerte Postoperative smerter Anestesisykepleierens ansvar og funksjon Referanser Postoperativ kvalme og oppkast Årsaker Forebygging og behandling Referanser Innhold

3 10 Væskebehandling, elektrolytt- og syre-base-balanse Væskebehandling og elektrolyttbalanse Syre-base-balanse og blodgassanalyse Referanser Farmakologi forståelse og klinisk utøvelse Legemiddelhåndtering Farmakologiske prinsipper Bivirkninger Inhalasjonsanestetika Intravenøse anestetika Muskelrelaksantia Andre legemidler brukt i anestesi Total intravenøs anestesi (TIVA) Lokalanestetika Referanser Valg av anestesimetode Ulike anestesimetoder Bakgrunn for valg av anestesi Referanser Klinisk overvåking og monitorering Anestesidybde Ventilasjon Sirkulasjon Nevromuskulær blokade Temperatur Referanser Sikring av luftveier Vurdering av luftveiene Hjelpemidler for å sikre frie luftveier Endotrakeal intubering Vanskelige luftveier Referanser Anestesiapparatur og ventileringsmetoder Høytrykkssystemet Doseringssystemet Pasientsystemet Spontan respirasjon og overtrykksventilering Miljøsikkerhet Medisinsk utstyr Simulatortrening Referanser Innhold 7

4 16 Leiring av operasjonspasienten Anestesisykepleiers spesielle ansvar Lungefysiologi Ventilasjon og sirkulasjon Ulike leiers innvirkning på ventilasjon og hemodynamikk Risiko for skader ved leiring Referanser Smittevern Håndhygiene Bruk av munnbind Renhetskrav til anestesiutstyr Smittevern på operasjonsstua Beskyttelse mot yrkesbetinget infeksjon Referanser Forebygging og behandling av anestesirelaterte komplikasjoner Å redusere antall komplikasjoner ved å lære av feil Komplikasjoner fra luftveiene Anafylaksi Lateksallergi Komplikasjoner fra sirkulasjonssystemet Komplikasjoner ved perifere venekanyler Temperaturforstyrrelser Utilsiktet våkenhet under anestesi Porfyri Dokumentasjon av anestesirelaterte komplikasjoner Referanser Del 3 Operasjonspasienten 19 Stress og mestring Stress Mestring Referanser Preoperativ informasjon og vurdering Informasjon for å bidra til økt mestring og redusert stress Innhenting av data og opplysninger om pasienten Vurdering av prøver, undersøkelser og forbehandling Spesielle hensyn ved sykdommer og legemiddelbruk ASA-klassifikasjon Referanser Innhold

5 21 Mottak av pasient God planlegging Respektfull og inkluderende holdning Referanser Pasienter i generell anestesi Innledning av anestesi Vedlikehold av anestesi Avslutning av anestesi Referanser Pasienter i regionalanestesi Spinal- og epiduralanestesi Perifere blokader og intravenøs regionalanestesi Pasientens kontroll og mestring Referanser Rapport og overvåking etter anestesi Anestesisykepleiers rapport Overvåking etter anestesi Referanser Del 4 Anestesisykepleie til spesielle pasientgrupper 25 Barn Luftveier Hjerte og sirkulasjon Leverfunksjon Nyrefunksjon Væske- og elektrolyttbalanse Temperaturregulering Forberedelse av barn og foreldre før anestesi og operasjon Retningslinjer for premedikasjon Spesielle forhold ved pediatrisk anestesi Innledning av anestesi Smertebehandling Avslutning av anestesi Overvåking og smertelindring etter anestesi og kirurgi Referanser Innhold 9

6 26 Gamle pasienter Preoperativ vurdering og forberedelse Anestesivurderinger Akutt konfusjon Referanser Hjertesyke pasienter Hjerte- og karsykdommer Preoperative forberedelser Gjennomføring av anestesi Avslutning av anestesi Referanser Lungesyke pasienter De vanligste lungesykdommene Tobakksrøyking Preoperative forberedelser Anestesi, kirurgi og lungefunksjon Postoperative hensyn Referanser Overvektige pasienter Luftveier og ventilasjon Sirkulasjon og væskebalanse Vurderinger før anestesi Gjennomføring av anestesi Smertebehandling og postoperative forhold Legemidler Referanser Øyeblikkelig hjelp-pasienter i sykehus Preoperativ vurdering og behandling Valg av anestesimetode ved akutt kirurgi Monitorering, peroperativ væsketerapi og blodtransfusjoner Avslutning av anestesi og postoperativ overvåking Simulering og trening på akuttmedisinske prosedyrer Referanser Akutt syke og skadde pasienter prehospitalt Møte med den prehospitale pasienten Grunnprinsipper i akuttmedisinsk behandling Om å arbeide på et skadested Spesielle behandlingsprotokoller noen eksempler Referanser Innhold

7 32 Brannskadde pasienter og plastisk kirurgi Brannskader Plastisk kirurgi Referanser Dagkirurgiske pasienter Hvem passer dagkirurgi for? Sykehotell Informasjon Premedikasjon Forebygging og behandling av smerter og kvalme Aktuelle anestesimetoder Postoperativ overvåking Utskrivningskriterier Eksempel på et dagkirurgisk inngrep Lokalanestesi med sedasjon Referanser Nyttig nettsted Del 5 Anestesisykepleie ved ulike operasjoner 34 Obstetrisk kirurgi Fysiologiske endringer under graviditet Analgesi ved fødselsarbeid og fødsel Anestesi ved keisersnitt Blødning etter fødsel Preeklampsi Fostervannsemboli Obstetrisk anestesi til overvektige Andre hensyn ved obstetrisk kirurgi Anestesi til gravide som skal gjennomgå ikke-obstetrisk kirurgi Anestesi og amming Referanser Gynekologisk kirurgi Spesielle forhold ved gynekologisk kirurgi Laparoskopi Laparotomi Ekstrauterin graviditet Vaginale inngrep Referanser Innhold 11

8 36 Urologisk kirurgi Transuretrale inngrep Fjerning av nyresteiner Nefrektomi Adrenalektomi Prostatektomi Referanser Gastrokirurgi Vurderinger før anestesi Gjennomføring av anestesi Sirkulasjon og væskebalanse Avslutning av anestesi Ulike operasjoner Øyeblikkelig hjelp-kirurgi Referanser Ortopedisk kirurgi Valg av anestesimetode Leiring Infeksjonsprofylakse Blødning Implantater og sementering Akuttkirurgi Postoperativ smertelindring Referanser Øre-, nese- og halskirurgi Spesielle hensyn Inngrep i øret Inngrep i nesen Inngrep i halsen Referanser Øyekirurgi Spesielle hensyn Forskjellige operasjoner Referanser Karkirurgi Preoperativ risikovurdering Perifer aterosklerose Carotisstenose Aneurismer Referanser Innhold

9 42 Lungekirurgi Vurderinger før anestesi Leiring Anestesi Væskebehandling Ventilasjon Avslutning av anestesi Anestesi ved mediastinoskopi Referanser Nevrokirurgi Nevrofysiologi Hjerneødem Traumer Intrakraniale blødninger Columnaskader Anestesi ved intrakranial kirurgi Anestesi ved operasjoner i columna Komplikasjoner Aktuelle radiologiske undersøkelser Radiologisk behandling Referanser Forfattere Øvrige bidragsytere Stikkord

Innhold. Forord... 5. 1 Det syke mennesket i møte med helsetjenesten... 23. 2 Sykepleie til pasienter som skal opereres... 36

Innhold. Forord... 5. 1 Det syke mennesket i møte med helsetjenesten... 23. 2 Sykepleie til pasienter som skal opereres... 36 Innhold Forord... 5 1 Det syke mennesket i møte med helsetjenesten... 23 Unni Knutstad Pasientforløp... 24 Individuell plan... 25 Pasientenes rettigheter... 26 Helsepersonells plikter... 28 Pasientsikkerhet...

Detaljer

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Hva er historien? Allerede på slutten av 1800 tallet startet sykepleiere å gi anestesi. Den gang var det kirurgen som hadde det medisinske

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie FAGPLAN Videreutdanning i intensivsykepleie 90 STUDIEPOENG Revidert i studieplanutvalget 15.9. 2008 Forord Fagplanen for videreutdanning i intensivsykepleie bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning

Detaljer

Innhold. Klinisk sykepleie. Sykepleieboken 3. Unni Knutstad (red.) ISBN 978 82 02 41033 9

Innhold. Klinisk sykepleie. Sykepleieboken 3. Unni Knutstad (red.) ISBN 978 82 02 41033 9 Innhold Klinisk sykepleie Sykepleieboken 3 Unni Knutstad (red.) ISBN 978 82 02 41033 9 1 Det syke mennesket i møte med helsetjenesten (ca. 12 sider) Unni Knutstad Pasientforløp Individuell plan Pasientenes

Detaljer

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Forord I 2005 reviderte Norsk sykepleierforbund Landsgruppen av operasjonssykepleiere (NSFLOS)

Detaljer

Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 1

Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 1 Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1 CAPPELEN DAMM AS 2015 ISBN 978-82-02-42798-6 5. utgave, 1. opplag, 2015 Materialet i denne

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i

Studieplan for videreutdanning i Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i akuttsykepleie Studieplan for videreutdanning i akuttsykepleie 90 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2009

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i operasjonssykepleie. 90 studiepoeng. kull 2011. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet

Arbeidshefte. Videreutdanning i operasjonssykepleie. 90 studiepoeng. kull 2011. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Arbeidshefte Videreutdanning i operasjonssykepleie 90 studiepoeng kull 2011 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Denne utgaven er publisert 15. august 2011. Vi tar forbehold

Detaljer

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008 Fagplan Bachelor i sykepleie Kull 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning 2008-2011 Fagplanen er basert på Rammeplan og forskrift fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE April 2009 1 utgave Gyldig 2009-2011 2 Forord Sykepleietjenesten generelt og operasjonssykepleietjenesten spesielt står overfor utfordringer

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres Til deg som skal opereres Stavanger Universitetssjukehus ønsker med denne brosjyren å gi deg som skal opereres kortfattet informasjon i forbindelse med din operasjon. Vi ønsker at du skal føle deg tryggere

Detaljer

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember

Detaljer

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring?

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Nei, men så må det også sies at tulipanprakten var voldsom! Det vil være urettferdig å si

Detaljer

Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Aktuelle fagbøker innen sykepleie Katalog Sykepleie Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Kan simulering som metode øke anestesisykepleierens handlingskompetanse i kritiske situasjoner?

Høgskolen i Gjøvik. Kan simulering som metode øke anestesisykepleierens handlingskompetanse i kritiske situasjoner? Emnekode: AIO018 Kull: AIO09 Emnenavn: Fordypningsoppgave AIO Svein Harald Borgen, Geir Gunnesmæl Anestesisykepleie Veileder: Lars A. Svarthaug Kan simulering som metode øke anestesisykepleierens handlingskompetanse

Detaljer

Det er en fordel at sensor gjør seg kjent med kapitlene det er henvist til ovenfor.

Det er en fordel at sensor gjør seg kjent med kapitlene det er henvist til ovenfor. SENSORVEILEDER TIL EKSAMEN I SYKEPLEIE 3, kull S08 VÅR 2010 Kilder: Almås, H. (2001) Klinisk sykepleie 1, 3. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. kap.2, 5, 8. Grønseth, R. & Markestad, T. (2005) Pediatri og

Detaljer

HELSE OG SOSIALFAG. Struktur i programfaget Ambulansefaget ARBEIDSDOKUMENT FRA LÆREPLANGRUPPA 18.01.06

HELSE OG SOSIALFAG. Struktur i programfaget Ambulansefaget ARBEIDSDOKUMENT FRA LÆREPLANGRUPPA 18.01.06 HELSE OG SOSIALFAG Formål med programfaget Ambulansefaget Ambulansetjenesten er en viktig del av samfunnets beredskap for å hjelpe befolkningen ved akutt sykdom, ulykkessituasjoner og katastrofer. Faget

Detaljer

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Randi Stenberg Rasmussen Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Masteroppgave i Klinisk Sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for Sykepleierutdanning Abstract Purpose: This study is a professional

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal Akuttmedisinkurs for allmennleger - en kursmal Jesper Blinkenberg, Tobias Nieber, Janecke Thesen Bergen, mai 2008 www.legevaktmedisin.no - 1 - Innhold 1. KORTVERSJON... 3 2. INNLEDNING... 5 3. LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

Regionalt kurveprosjekt for Helse Sør-Øst. Harald Noddeland, Vestre Viken HF HelsIT 2010 Trondheim 23. april 2010

Regionalt kurveprosjekt for Helse Sør-Øst. Harald Noddeland, Vestre Viken HF HelsIT 2010 Trondheim 23. april 2010 Regionalt kurveprosjekt for Helse Sør-Øst Harald Noddeland, Vestre Viken HF HelsIT 2010 Trondheim 23. april 2010 Innhold Litt om begrepet kurve Mål hva er det vi prøver å oppnå? Noen fakta om prosjektet

Detaljer

Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013. til. Mastergrad i odontolgi. Det odontologiske fakultet, Oslo

Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013. til. Mastergrad i odontolgi. Det odontologiske fakultet, Oslo Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013 til Mastergrad i odontolgi Det odontologiske fakultet, Oslo Vedtatt av Fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet 23. april 2013 1 Innhold Innledning...

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie. Mars 2011 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam?

Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam? Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam? Nordaf fortsetter sin spektakulære loddtrekning blant medlemmene om tur til verdenskongressen i dagkirurgi i Amsterdam

Detaljer

Kjære HiO-student! Lykke til med studiene ved HiO! Sissel Østberg rektor

Kjære HiO-student! Lykke til med studiene ved HiO! Sissel Østberg rektor Kjære HiO-student! Velkommen som student ved Høgskolen i Oslo! I år ønsker vi omkring 11 000 studenter velkommen til et nytt studieår. Over 5000 møter opp til nye studier, resten kommer tilbake etter ferie

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt

Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt Statens legemiddelverk (SLV) arrangerte i samarbeid med det svenske Läkemedelsverket terapiverkstedet Smertebehandling og anestesi hos hund og katt høsten

Detaljer