Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal."

Transkript

1 Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

2 Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede som satsningsområde i Strategiplan Vi som jobber på grasrota kjenner best hvor skoen trykker. Ildsjeler i anestesi- og operasjonsavdelingen ønsker å ta tak i problemstillingen.

3 Hvem er vi? Ann-Carin Bergvik, prosjektleder og anestesisykepleier med erfaring fra anestesi SSA fra Hege Kveim, fagutviklingssykepleier anestesiavdelingen med erfaring anestesi SSA år som koordinator på Dagkirurgisk avdeling, anestesi. Vibeke Ongre Groos, operasjonssykepleier med erfaring fra Elin Sjeggestad, operasjonssykepleier med erfaring fra Fred Olav Omholt, anestesisykepleier med erfaring fra SSA fra Arne-Martin Jakobsen, anestesilege med erfaring fra SSA fra 2007.

4 Bakgrunn forts.: Vi utformet og sendte en POP søknad. Avslag på POP. Våre ledere oppmuntret oss til å starte opp deler av prosjektet uavhengig av avslaget. Vi begynte i januar med støtte fra lokale ledere til å endre rutiner og se på muligheter innad i operasjonsavdelingen.

5 Bakgrunn forts.: ALNSF sentralstyre hadde hørt om vårt prosjekt og ba oss søke prosjektmidler via NSF. Svært gledelig: NSF har innvilget støtte på kr ,- til prosjektet via ALNSF og LOS. Dette gjør det mulig å få til studiebesøk, fellesarrangement i avdelingen og gir positive vibrasjoner i avdelingen på tvers av faggruppene.

6 Vår målsetning. Ved å tenke tverrfaglig, systematisere og utforme praktiske løsninger kan vi øke effektiviteten, og samtidig bedre pasientbehandling, kvalitet og arbeidsmiljø.

7 Hvorfor skal nettopp vi jobbe med prosjektet? Vi kjenner rutinene, og vet mye om forbedringspunkter i daglig drift. Endringer vi selv føler eierskap til har større gjennomslagskraft enn direktiver gitt ovenfra. Ideen med vår gruppe er å inkludere alle yrkesgrupper.

8 Hva kan hver enkelt bidra med? Hver enkelt yrkesgruppe skal utfordres på hva de kan bidra med og hvilke endringer som kan være nyttige. Dette skal gi et løft til alle i avdelingen og skape en positiv holdning til endringer.

9 Midler for å nå målet: Teknisk utstyr/ lokaliteter/ kapasitet/ Mennes kelige faktorer Operasjons pasienten

10 Midler for å nå målet forts.: Operasjons utstyr Primærhelsetjeneste kapasitet Anestesiutstyr Sengepost kapasitet Utstyr til sterilsentralen Hotell kapasitet Operasjons stue lokalitet Postoperativ kapasitet Operasjons stue kapasitet

11 Noen glemt? Henvisning Kirurgisk poliklinikk Kommunale tjenester Innskrivningskontor Eget hjem Turnuslege Utskrivning Pasienthotell Sengepost Laboratoriet Sterilsentralen Røntgenavdeling Renhold Portør Postoperativ avdeling Anestesisykepleier Kirurg Operasjonssykepleier Anestesilege

12 Så hva skal til? Pasienten på riktig plass til riktig tid. Fagpersoner på riktig plass til riktig tid. Riktig utstyr på riktig plass til riktig tid

13 Eksempler på forbedringsforslag: Kan vi sørge for at pasienten er ferdig forberedt til operasjonsstart? Kan vi bedre kvaliteten på operasjonsmeldingene? Kan hotellet gjøre klar neste pasient uten av operasjonsavdelingen ringer? Kan kirurgene snakke med pasientene før de ligger i ventehallen? Operasjonsstuen Kan hotellet gjøre pasienten klar i tide? Kan vi bedre flyten på oppvåkningen? Kan vi bedre kommunikasjonen i operasjonsteamet og med koordinator?

14 Hvordan jobber vi. Liten gruppe møtes X 1 pr. mnd. med kjernepersonell 2 anestesisykepleiere 2 operasjonssykepleiere anestesilege Øvrig personell og ressurspersoner trekkes inn der det er viktig: kirurg, ortoped, gynekolog, rengjøringspersonell, portør, personell fra dagkirurgi, postoperativ, hotell, inntakskontoret, poliklinikk, kirurgisk sengepost.

15 Hvordan jobber vi forts. Vi henter råd og innspill fra ressurspersonene våre. Vi ønsker løsningsforslag fra de som står nærmest problemene. Vi forsøker å systematisere og samle de løse trådene. Vi har foreløpig konsentrert oss om operasjonsavdelingen. Fellesmøter med operasjonsavdelingen der løsningsforslag presenteres og iverksettes.

16 Hva er igangsatt pr. 1. mai 2015? Alle pasienter blir klargjort tidligere på hotell og kjøres til operasjonsventehall. Alle pasienter får venflon i ventehall. Anestesipersonell henter pasientoperasjonspersonell starter utpakking. Parallell - jobbing på operasjonsstua. Pasienten går selv inn på operasjonsstuen operasjonsbordet ferdig rigget.

17 Hva er igangsatt, forts.: Operasjonskoordinator styrer programmet mer bevisst. Enhetlig tanke rundt valg av anestesimetode. Fokus på raskere tilvåkning og mobilisering av pasientene postoperativt. Kortere liggetid på oppvåkningsavdelingen. Anestesilegene kommer tidligere til operasjonsstuen hjelp til forberedelser. Kirurgene blir ringt til tidligere. Vi merker økt fokus på logistikktenkning.

18 Fordeler ved vårt sykehus og vårt prosjekt: Kort endrings- og beslutningsvei. Fra gode forslag mottas tar det kort tid til endring kan iverksettes. Lav terskel for å komme med forslag, vi ser at det nytter. Støtte fra ledelsen: Helene Topstad. Janne Jettestad. Wenche Bergh. Espen Huldt-Nystrøm. Vi ser endring!

19 Resultatmåling? Prosjektstart er et resultat av engasjerte ansatte som ønsker å bedre logistikk og samarbeid. Vårt fokus har vært på praktiske løsningsforslag og igangsetting av konkrete tiltak. Vi er alle i full produksjon og har ikke tid eller ressurser til å drive med resultatmålinger. Økte aktivitetstall vil være en bonus. Vi har ikke kostet en krone så langt.

20 Målbare data for ett enkelt tiltak: Pasienten går inn selv på stue 6 (gyn.): Måling over 8 uker i 2014 og 2015 på 1. pasient inn på stue. Innspart tid: 11 min. i gjennomsnitt 08:38 Inntid Feb-mars 2014/ :35 08:32 08:29 08:26 08:24 08:21 08:36 08:25 Inntid Febmars 2014/ :

21 Er vi fornøyd med det vi har igangsatt? Tja? Innenforliggende faktorer: Tar tid å endre gamle holdninger og kultur. Kontinuerlig fokus på forbedringsarbeid må til. Det har vært vanskelig å måle effekten grunnet utenforliggende faktorer som må kartlegges: Eks. manglende blodprøvesvar, ikke klargjort pasient, sykdom, møtevirksomhet, dårlig utfylt operasjonsmelding, koordinering av legeressurser, samkjøring av operasjonsmetode, samkjøring av type inngrep, knivtid, opplæring, langvarig og varslet utstyrsmangel, manglende utskiftning av utrangert med.tekn. utstyr og annet nødvendig utstyr.

22 Målet vårt: Tilby pasientene kortere ventelister, trygg og ivaretakende pasientbehandling. Rekrutterende fagmiljø for alle yrkesgrupper. Profesjonelt operasjonsforløp fra poliklinikk via behandling til utskrivning Helhetlig ivaretakelse i alle ledd.

23 Målet vårt forts.: Innen september 2016 har vi satt som mål og ha endret og bedret rutinene rundt operasjonspasientene. Ha oppnådd økt effektivitet og økt antall operasjoner i Arendal. Presentere resultat av masteroppgave skrevet av to masterstudenter i anestesi. Lage en mal for et optimalisert forløp som er overførbart til andre sykehus. Presentere prosjektet på ALNSF og LOS kongressene i tillegg til NSF s landsmøte.

24 Til slutt: Vi er glade for at vi nå blir sett. Vi håper vi kan bidra positivt og ha et konstruktivt samarbeide med Prosjekt operasjonspasient SSA. Vi håper vi kan dele kunnskap og løsningsforslag med de andre sykehusene i foretaket.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

Nordafs Vintermøte på Clarion hotell, Gardermoen 7. og 8. januar-2005

Nordafs Vintermøte på Clarion hotell, Gardermoen 7. og 8. januar-2005 Dagkirurgisk stevnemøte med verden i Sevilla! 6th. International Congress on Ambulatory Surgery 24-27 april 2005 Dette blir nok vårens store dagkirurgiske høydepunkt! Vi håper at alt som kan krype og gå

Detaljer

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets helsepolitikk hva, hvordan og hvorfor 2 Innhold En god helse for alle 4 Det er i kommunene det skjer 4 God folkehelse for alle 7 1. Mer fysisk aktivitet for flere 8 2. Styrke det psykiske

Detaljer

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2010 Blanda syn på rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mange er svært positive-andre er

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 14 18. juli 2008 ny sjef for kommunikasjon hilde pettersen er Unns nye kommunikasjonssjef. møt henne i sommerpraten. SIDE 20-21 slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Kartlegging av erfaringer med endret oppgavedeling i Norge og andre nordiske land

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Kartlegging av erfaringer med endret oppgavedeling i Norge og andre nordiske land Rapport IS-2108 Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Kartlegging av erfaringer med endret oppgavedeling i Norge og andre nordiske land Publikasjonens tittel: Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR 1 INNHOLD FORORD Side Innledning 4 Praktisk kunnskap 4 Kloke grep og fortellinger 4 Vi lærer mest av situasjoner vi har lyktes med 4 Allsidig lederkompetanse

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Tilbakeføringsgarantien (TG) Kort godt. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning TG-prosjektet

Tilbakeføringsgarantien (TG) Kort godt. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning TG-prosjektet & Kriminalomsorgens sentrale forvaltning TG-prosjektet Innhold: Forord 3 Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og undervisning (TAFU) 4 Høyere utdanning i fengsel 5 Organisering av kontaktbetjenter i team,

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse om introduksjon i tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune

Resultater fra spørreundersøkelse om introduksjon i tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune Resultater fra spørreundersøkelse om introduksjon i tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune Februar/ mars 1 [Jeg] tenker at det vil føles veldig fint og få et introduksjonsprogram som er basert

Detaljer

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående!

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående! Ny og nytenkende Just Ebbensen er på plass som adm. direktør side 4 Barn skal ses Nå skal psykiatrien ta barna til syke foreldre på alvor, sier Turid Takle side 11 Frukt på grillen Prøv en frisk og sommerlig

Detaljer

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere «Jeg kom til Norge i juni 2013. Nå går jeg på norskkurs tre ganger i uken, i tillegg til å benytte meg av Norskhjelpen. Jeg fikk informasjon om tilbudet

Detaljer

Sluttrapport for Prosjekt kirurgi, Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane

Sluttrapport for Prosjekt kirurgi, Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 11/00 Sluttrapport for Prosjekt kirurgi, Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane Av Berit Bringedal VF Prosjektrapport

Detaljer

Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg

Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg Om implementering og opplæring i bruk av medikamentskrin Utviklingssenter for sjukeheimar, Buskerud i samarbeid med Palliativ enhet, Drammen

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging

Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 30/2014 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 23.4.2014 Saksansvarlig: Tor Ingebrigtsen Saksbehandler: Mai-Liss Larsen Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging Innstilling

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer