De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon."

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 11:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. Forfall meldes slik det framgår av vedlagte egenmelding. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Hans Petter Myrland. Saksnr Innhold PS 066/05 DELEGERTE VEDTAK PS 067/05 SØKNAD OM KONSESJON PÅ 110/1 I LYNGEN -ELLEN ELVESTAD PS 068/05 GNR. 99/12 - SØKNAD OM FRITAK FRA BO OG DRIVEPLIKT - SNEFRID HAUGLI M.FL. PS 069/05 GNR. 91/3 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - ARNE. M. GARFJELL, DISPENSASJON Formannskapsmøtet avvikles umiddelbart etter at kommunestyremøtet er ferdig. Lyngen kommune, den Werner Kiil ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Postadresse: Saksbehandlers besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr:

2 VEDLEGG: Egenmeldingsskjema vedr. forfall/inhabilitet til de faste medlemmene. Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her 2 Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet v/inga Lillevoll, 9060 Lyngseidet Helle Sigvaldsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 PS 066/05 DS 047/05 Delegerte vedtak SVAR ANG. SØKNAD OM NÆRINGS OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET - KIRSTI SOLLID Tilskudd til tynning av 10 daa granfelt, stammekvisting av 10 daa granfelt og avstandsregulering og rydding av 20 daa plantefelt/bjørkefelt innvilges med inntil kr ,- Tiltaket skal gjennomføres ved Tyttebærhaugen på gnr. 93 bnr. 8 og 13. Hjemmelshaver Kirsti Sollid DS 048/05 SVAR ANG. SØKNADSSKJEMA FOR TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET - SVEIN OLAV BÅRDSEN Tilskudd til tynning av 47 daa granfelt og avstandsregulering og rydding av 33 daa plantefelt innvilges med inntil kr ,- Tiltaket skal gjennomføres ved Stortua på gnr. 124 bnr. 6 og 12. Hjemmelshaver Svein-Olav Bårdsen. DS 049/05 SVAR ANG. SØKNAD FOR TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET - HERMOD STRAND Tilskudd til tynning av 16 daa granfelt, skjermhogst av 16 daa og utdrift av 50 fkbm i vanskelig terreng innvilges med inntil kr ,- Tiltaket skal gjennomføres ved Boimmatmelen på gnr. 99 bnr. 9. Hjemmelshaver Hermod Strand. DS 050/05 VIRO-TRE AS - SØKNAD OM TILSKUDD KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND FOR LYNGEN KOMMUNE TILSAGN OM TILSKUDD/ANSVARLIG LÅN

4 4 Støttemottaker Navn på prosjekt Tilsagnsbeløp Saksnummer Målområde Viro - Tre AS, 9060 Lyngseidet Investering i soft- og hardware, opplæring, kurs. Tilskudd kr.: ,- 05/924 Næringsutvikling,) Prosjekttype Utviklingsprosjekt; Støtteklasse Enkeltbedrift/virksomhet : Investeringsstøtte, Støtte til opplæring, Tilsagnet er i samsvar med retningslinjer for kommunalt utviklingsfond og begrenset oppad til 25/40 % av prosjektets totalkostnad. DS 051/05 SØKNADER OM TILSKUDD TIL BORING ETTER VANN - KARL ARVID BROSE OG KJELL BÅRDSEN KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND FOR LYNGEN KOMMUNE TILSAGN OM TILSKUDD/ANSVARLIG LÅN

5 5 Støttemottaker Navn på prosjekt Tilsagnsbeløp Saksnummer Målområde Edmund Ribe, 9064 Svensby. Boring etter vann, pumpeanlegg Tilskudd kr.: ,- 05/826 Bosetting Prosjekttype Utviklingsprosjekt; Støtteklasse Enkeltbedrift/virksomhet : Investeringsstøtte, Tilsagnet er i samsvar med retningslinjer for kommunalt utviklingsfond og begrenset oppad til 25 % av prosjektets totalkostnad. DS 052/05 3ESS - ETABLERING I LYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND FOR LYNGEN KOMMUNE TILSAGN OM TILSKUDD/ANSVARLIG LÅN Konsulentselskapet 3ESS v/ Knut Aril Støttemottaker Larsen, Alkeveien 178, 9016 Tromsø Navn på prosjekt Tilsagnsbeløp Saksnummer Målområde Etablering i Lyngen, investering i datamaskiner og utstyr Tilskudd kr.: ,- 05/827 Næringsutvikling) Prosjekttype Utviklingsprosjekt Støtteklasse Enkeltbedrift/virksomhet : Investeringsstøtte,

6 6 Tilsagnet er i samsvar med retningslinjer for kommunalt utviklingsfond og begrenset oppad til 25 % av prosjektets totalkostnad. DS 053/05 SØKNADER OM TILSKUDD TIL BORING ETTER VANN - KARL ARVID BROSE OG KJELL BÅRDSEN KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND FOR LYNGEN KOMMUNE TILSAGN OM TILSKUDD/ANSVARLIG LÅN Karl Arvid Brose, 9064 Svensby. Støttemottaker Navn på prosjekt Tilsagnsbeløp Saksnummer Målområde Boring etter vann, pumpeanlegg Tilskudd kr.: ,- Bosetting Prosjekttype Utviklingsprosjekt; Støtteklasse Enkeltbedrift/virksomhet : Investeringsstøtte, Tilsagnet er i samsvar med retningslinjer for kommunalt utviklingsfond og begrenset oppad til 25 % av prosjektets totalkostnad. DS 054/05 SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET - ALFRED E. JOHANSEN AS KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND FOR LYNGEN KOMMUNE TILSAGN OM TILSKUDD/ANSVARLIG LÅN

7 7 Støttemottaker Navn på prosjekt Tilsagnsbeløp Saksnummer Målområde Alfred E. Johansen AS, Lenangsstraumen, 9068 Nord Lenangen. Investering i strekkode leser Tilskudd kr.: ,- 05/782 Bosetting Prosjekttype Utviklingsprosjekt; Støtteklasse Enkeltbedrift/virksomhet : Investeringsstøtte, Tilsagnet er i samsvar med retningslinjer for kommunalt utviklingsfond og begrenset oppad til 25 % av prosjektets totalkostnad. DS 055/05 SØKNADER OM TILSKUDD TIL BORING ETTER VANN - KARL ARVID BROSE OG KJELL BÅRDSEN KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND FOR LYNGEN KOMMUNE TILSAGN OM TILSKUDD/ANSVARLIG LÅN

8 8 Støttemottaker Navn på prosjekt Tilsagnsbeløp Saksnummer Målområde Kjell Bårdsen, 9064 Svensby. Boring, investering i pumpeanlegg Tilskudd kr.: ,- Bosetting Prosjekttype Utviklingsprosjekt; Støtteklasse Enkeltbedrift/virksomhet : Investeringsstøtte, Tilsagnet er i samsvar med retningslinjer for kommunalt utviklingsfond og begrenset oppad til 25 % av prosjektets totalkostnad. DS 056/05 SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGGING AV LANDBRUKSVEI - MELDING OM VEDTAK Tilskudd til bygging av landbruksveg kl 8 og punktutbedring innvilges med inntil kr ,- Før utbetaling skal regnskap framlegges. Tilsagnet er gyldig til Betingelser: Gnr. 119 bnr. 1 hogst av 100 fm 3 virke. Gnr. 119 bnr. 2 hogst av 200 fm 3 virke. Gnr. 119 bnr. 3 hogst av 200 fm 3 virke. Betingelser påløper fra og skal være oppfylt innen 8 år. Årlig hogstkvantum skal meldes inn til kommunen. DS 057/05 SVAR ANG. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FAGFORBUNDET LYNGEN Fagforbundet avd. 294, Lyngen v/bevillingsansvarlig Ruben Berntsen f , gis ambulerende skjenkebevilling for øl, vin og brennevin ved arrangementet: Fase III, oppfølging kurs/samling (lukket arrangement for medlemmer)

9 tidspunkt: Fredag og lørdag fra kl til sted: Tindevangen, Sensby Det forutsettes at arrangementet i hht. søknad holdes lukket for allmennheten og har forutgående påmelding. 9

10 10 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : V62 05/ Even Kristiansen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD OM KONSESJON PÅ 110/1 I LYNGEN -ELLEN ELVESTAD SÆRLOVSHJEMMEL : Konsesjonsloven Sakens dokumenter: I SØKNAD OM KONSESJON - ELLEN ELVESTAD Adv. Steenstrup Stordrange S SØKNAD OM KONSESJON PÅ 110/1 I LYNGEN Vedlegg: Vedlegg: 1 SØKNAD 2 KART Saksopplysninger: Eiendom: gnr/bnr110/1 Areal: 3- parseller til sammen 931 da Eiendomstype: Landbrukseiendom, utmark og noe overflatedyrket jord. Bygningsmasse: Enebolig Byggeår 1998 god teknisk tilstand Eldre våningshus - dårlig teknisk tilstand Garasje, byggeår 1998 god teknisk tilstand 2 sjåer dårlig teknisk tilstand Naust dårlig teknisk tilstand Eier: Boet Viggo Edmund Hansen ved advokat Dagfinn Strømstad. Kjøper: Ellen A. Elvestad, Kvartsveien 1, 9022 Krokelvdalen Bruk av eiendommen i dag: Dødsbo Formålet med ervervet: Bosettingsformål. Overdragelsessum: Eiendommen ligger ut mot Mo i Nord-Lenangen og består av parseller som er digitalt oppmålt til ca 931 da. Eiendommen ligger ca 5 mil fra kommunesentret, Lyngseidet. Det er offentlige skole i nærheten. Det er ca 3 km til nærmeste butikk.

11 11 Eiendommen består stort sett av lauvskog på lettbrukt dyrkingsjord. Mye av dette er på blokkrik og svært blokkrik dyrkingsjord. Ca 17 dekar er overflatedyrket mark. Nærmeste gårdsbruk i drift er 6 km unna. Konsesjonslovens formål: 1. Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov. 2. landbruksnæringen. 3. behovet for utbyggingsgrunn. 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 5. hensynet til bosettingen. Administrasjonens vurderinger: Søkerens og hans eller hennes formål med ervervet danner utgangspunkt for vurderingen av en konsesjonssøknad. Avgjørelsen skal skje etter en individuell og konkret vurdering. Søker bor i Tromsø og ønsker å flytte til eiendommen. Hun og hennes familie ønsker å ha eiendommen som sitt faste bosted. Dette vil sikre et eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Det er ikke fulldyrka jord på eiendommen, men det er ca 17 dekar overflatedyrket mark på nedenfor veien og ved husene. Disse arealene har i følge søker ikke vært i drift siden 1960 tallet. Noe av eiendommen kan likevel være potensielt oppdyrkingsareal. Det er et hovedmål for landbrukspolitikken å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god lønnsomhet. Selv om denne eiendommen er satt som landbrukseiendom, er den for liten til selvstendig drift. Det skal legges vekt på om erververen er skikket til å drive eiendommen. Det er ingenting som tilsier at erverver ikke er skikket til å kunne drive eiendommen på en forsvarlig måte. Ved kjøpesum under kr skal ikke prisen på landbrukseiendom vurderes, jfr. rundskriv M 4/2004 fra landbruksdepartementet. Administrasjonssjefens innstilling til I medhold av konsesjonsloven innvilges Ellen Anette Elvestad konsesjon på gnr 110 bnr 1 i Lyngen.

12 12 Vilkår: Det settes som vilkår at erverver bor på eiendommen gnr 110 bnr 1 sammenhengene minst 5- år til Det settes som vilkår at nabobruk i drift kan få leie jorda på langsiktig kontrakt.

13 13 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : /12 V63 05/ Even Kristiansen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: GNR. 99/12 - SØKNAD OM FRITAK FRA BO OG DRIVEPLIKT - SNEFRID HAUGLI M.FL. SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I U S 99/12 - SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKTEN GNR. 99/12 - SØKNAD OM FRITAK FRA BO OG DRIVEPLIKT - SNEFRID HAUGLI M.FL. GNR. 99/12 - SØKNAD OM FRITAK FRA BO OG DRIVEPLIKT - SNEFRID HAUGLI M.FL. Snefrid Haugli m.fl. Snefrid Haugli Vedlegg: Vedlegg: 1 Kart Saksopplysninger: Sameiet Haugli fremmer søknad om fritak fra bo og driveplikt plikt på eiendommen Haugli gnr 99 bnr 12 i Lyngen. Søkerne har fremlagt langsiktig jordleieavtale med nabobruk i drift. Eiendommen ligger på Drabeng. Eiendommen består av 1 parsell, digitalt oppmålt til 140 dekar. Jordveien består av eldre eng og ifølge økonomisk kartverk utgjør dyrka og lett dyrkbar mark om lag 25 dekar. Sameiet består av 4 søsken hvor ingen er bosett i kommunen. Sameiet fikk hjemmel til eiendommen Jordbrukssjefen hadde møte med Aud Haugli , ang.søknaden. Der ble det orientert om de ulike hensynene søknaden ble vurdert etter. Etter møtet ble det fremlagt langsiktig jordleieavtale. Odelsloven:

14 14 27a. Departementet kan etter søknad gi fritak frå bu- og driveplikta etter 27 anten heilt ut eller for ei viss tid. Ved avgjerd av søknad om fritak frå buplikta skal det leggjast særleg vekt på ønsket om å styrkje eller oppretthalde busetjinga i området der eigedomen ligg, på kor nær tilknyting søkjaren har til eigedomen og på søkjaren sin livssituasjon. Vidare skal det mellom anna takast omsyn til bruksstorleiken, avkastningsevna og hustilhøva på eigedomen. Ved avgjerd av søknad om fritak frå driveplikta skal det òg takast omsyn til om det i området der eigedomen ligg er bruk for jordbruksarealet som tilleggsareal. Det må òg takast omsyn til kor viktig det er å halde det aktuelle jordbruksarealet i hevd. Når det i samband med odelsløysing eller offentleg skifte blir søkt om unntak frå kravet om bu- og driveplikt, skal retten utsetje den endelege avgjerda i saka til unntaksspørsmålet er avgjort. Administrasjonens vurderinger: Kongen kan lempe på eller helt frita fra bo- og driveplikten etter annet ledd. Momenter som skal tillegges vekt når det gjelder søknad om fritak for bo- og driveplikt: Tilknytning til eiendommen Eierens livssituasjon Bruksstørrelsen Eiendommens avkastningsevne Husforholdene Styrke eller opprettholde bosettingen i området Behov for eiendommen som tilleggsjord Betydningen av å holde jordbruksarealet i hevd Søkerne er vokst opp på eiendommen. Dette gjør at søkerne har nær tilknytning til eiendommen. Dette taler for fritak for boplikten. Søkerne bor i Sverige og på Østlandet og er etablert der. Livssituasjonen kan tale for fritak. Eiendommen er liten totalt sett. Det er ca 25 dekar fulldyrket/ dyrkbar jord. Det er ikke nok avkastningsevne til å kunne leve av tradisjonelt landbruk på eiendommen. Dette vil kunne tale for fritak. Det foreligger ikke tilstandsrapport for våningshuset, taket på fjøset ble revet av i en storm 1993 og er omarbeidet til redskapshus. Bosettingen i Lyngen kommune avtar. Et fritak fra bo- og driveplikten vil kunne være negativt for bosettingen i området. Dersom husene på bygda bare skal bebos i ferier vil det kunne ha negative ringvirkninger i samfunnet og det er registrert etterspørsel etter å få kjøpe slike eiendommer. Eiendommen ligger om lag 13 km fra Lyngseidet. Eiendommens nærhet til offentlig infrastruktur og arbeidsmarked gjør at den har bosettingspotensiale. Dette taler mot fritak. Det er stort behov for tilleggsjord. Det er i dag for lite jord i Lyngen. Enkelte bønder drar ut av kommunen for å få nok grovfor. Det er flere aktive brukere i området som har behov for tilleggsjord. Dette taler mot fritak. Det er viktig å holde jordbruksarealet i hevd. Dette er særlig viktig med tanke på å opprettholde kulturlandskapet i området. Dersom det blir gitt et fritak for driveplikten kan

15 jordbruksarealet gro igjen på eiendommen. Dette vil være negativt for det biologiske mangfoldet og opplevelsesmulighetene i området. Dette taler mot fritak. I og med at Øystein Fossmo leier jordbruksarealet, og at det foreligger en skriftlig avtale anses driveplikten som oppfylt. 15 Administrasjonssjefens innstilling til I medhold av odelsloven innvilges fritak fra bo plikten i 5- år på gnr 99 bnr 12 i Lyngen. Begrunnelse: Hensynet til søkernes livssituasjon tilsier begrenset fritak fra bo plikt..

16 16 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : L33 91/3 05/ Rolf Ulrik Krag OVERSKRIFT PÅ SAKEN: GNR. 91/3 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - ARNE. M. GARFJELL, DISPENSASJON SÆRLOVSHJEMMEL : Pbl 7 Sakens dokumenter: I GNR. 91/3 - SØKNAD OM DELING AV Arne M. Garfjell GRUNNEIENDOM - ARNE M. GARFJELL U GNR. 91/3 - SØKNAD OM DELING AV Arne M. Garfjell GRUNNEIENDOM - ARNE M. GARFJELL U GNR. 91/3 - SØKNAD OM DELING AV Flere registrerte mottakere GRUNNEIENDOM - ARNE. M. GARFJELL I GNR. 91/3 - SØKNAD OM DELING AV Troms fylkeskommune v/kulturetaten GRUNNEIENDOM - UTTALELSE OM KULTURMINNER I UTTALELSE TIL FRADELING AV Sametinget GRUNNEIENDOM GNR. 91/3, RISVOLL, STORSTEINNES I LYNGEN KOMMUNE I DELING AV GNR. 91 BNR. 3 Fylkesmannn i Troms S GNR. 91/3 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - ARNE. M. GARFJELL, DISPENSASJON Vedlegg: Vedlegg: 1 Kart Saksopplysninger: Arne Garfjell søker 23/3-05 om deling av tomt rundt eksisterende bolig på Storsteinnes. Boligen med tomt skal selges. Adkomst skal løses med tinglysing av hefte på hoved eiendommen. Innkopierte brev ble 2/5-05 sendt til sektormyndigheter: Viser til vedlagte kopi av søknad om fradeling av tomt til bolig på 91/3 i Lyngen kommune. Området ligger i gjeldende kommuneplan i et LNF-A, Område, og må derfor ha dispensasjon etter 7 og 17-2 i Plan- og bygningsloven. Det må også gis et

17 17 delingssamtykke etter jordlovens 12, deling og omdisponering. Saken sendes med dette ut på høring. Eiendom kommune gnr Bnr fnr andel Eiendomsnavn Eiendomstype: Landbruk Areal: Totalt Fulldyrka Overflatedyrka Skog H Skog M Skog L Annet areal Omsøkt areal Parter Eier: Arne M.Garfjell Erverver: 2 Formålet med ervervet: Bolig Overdragelsessum: Eiendommens bygningsmasse: Bygningstype Byggår Grunnflate Teknisk tilstand Bolighus 1950 God Hus for dyr/landbruk Revet Garasje/ uthus God Naust Drift i området: Det er 2- gårdsbruke i området Eiendommens jordbruksvilkår: Dårlig Eiendommens skogbruksvilkår: Middels Eiendommen i forhold til kommunens arealplan: I gjeldende plan: LNF-A, spredt bolig og ervervsbebyggelse underlegges streng vurdering. Bosettingen avtar i kommunen Søknaden gjelder fradeling av 2 dekar med påstående bolig og garasje. Planstatus: Området ligger i kommunens arealplan som: LNF-A, Spredt bolig og ervervsbebyggelse blir underlagt streng vurdering. Vurdering av særlige grunner som taler for dispensasjon: Ingen særlige grunn taler mot å innvilge søknad. Natur: Tiltaket vil ikke påvirke natur. Trafikk:

18 18 Det er eksisterende avkjørsel. Vurdering barn og unge: Tiltaket vil ikke påvirke barn og unge. Samfunnssikkerhet: Er området spesielt væreksponert: Vindeksponert. Landbruksfaglig vurdering: Den som skal dele en eiendom som er nyttet til eller som kan nyttes til jordbruk eller skogbruk skal ha delingssamtykke etter jordloven Deling Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. Formålet med delingsforbudet er å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. Vilkårene for fradeling innebærer en garanti for at landbrukseiendommer ikke mister eller får redusert sitt ressursgrunnlag på en uheldig måte. Eiendommen har dårlig jordbruksvilkår og egner seg til beite. Utmarka er delvis plantet og det anses at skogen på sikt vil utgjøre hovedressursgrunnlaget på eiendommen. Bolig anses som en viktig ressurs for at en landbrukseiendom skal drives. Søker på Lyngseidet om lag 13 km fra kommunesentret. Skogen som framtidig inntekts potensiale, kan utnyttes selv om man ikke bor på eiendommen. I dette tilfellet vil boligen utgjøre en viktig samfunnsressurs ved at boligen beboes og bosetningshensynet ivaretaes. Beiteareal er knapphetsfaktor i Lyngen, det skal forelegges langsiktig beiteavtale. Jordlovsmyndigheten i Lyngen kommune innvilger søknad om fradeling av om lag 2-dekar til boligformål på 91/3 etter jordlovens 12.

19 19 Kommunens anbefaling: Lyngen kommune anbefaler at det gis en dispensasjon fra bestemmelsene i kommunens arealplan etter plan- og bygningsloven 7. Svarfrist : Brevet er sendt til: Fylkesmannen i Troms, miljøvernavd. Postboks TROMSØ Fylkesmannen i Troms, landbr.avd., jord Postboks TROMSØ Troms fylkeskommune v/reg. utvikl.avd 9296 TROMSØ Troms fylkeskommune v/kulturetaten 9296 TROMSØ Sametinget, miljø og kulturvernavdelinga Polarmiljøsentret 9296 Tromsø Ingen sektormyndigheter er negative til at det gis dispensasjon. Administrasjonens vurderinger: Lyngen kommune har allerede anbefalt at det gis dispensasjon fra bestemmelsene i arealplanen.administrasjonssjefens innstilling til Lyngen kommune gir dispensasjon, etter pbl 7, for fradeling av inntil 2 da tomt til eksisterende bolig og garasje på 91/3.

20 20

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 Sak 17/09 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-V60 12/38 12/3939 Hilgunn Anita Iversen 04.06.2012 Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr.

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Tidspunkt: 10.12.2008 kl. 14:00 NB! BEFARING Det vil bli befaring av sak 08/62, 08/69 og 08/70. Vi møter op utenfor rådhuset kl

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2.etg, møterom Østfold Tidspunkt: 23.03.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305680, e-post maga@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/05 05/00842 REFERATSAK 0072/05 05/00110 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 0073/05 05/00331 SØKNAD OM INNLØSNING AV

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, rådhuset Tidspunkt: 29.10.2008 kl. 10:00 Etter avtale med leder Sigvald Oppebøen starter vi med befaring av sakene 52, 53 og 54 hvis ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 KOMMUNESTYRESALEN Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 28.08.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer