Garantibestemmelser. Kjære kunde!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Garantibestemmelser. Kjære kunde!"

Transkript

1 I Bike N

2 Kjære kunde! Vi er glade for at du har valgt et produkt fra Reebok. Dette kvalitetsproduktet er produsert til bruk i hjemmet og er testet etter EU-norm EN 957-1/5. Les denne bruksanvisningen nøye før du monterer og tar i bruk produktet, og oppbevar den til eventuelt senere bruk. Garantibestemmelser Reebok kvalitetsprodukter er konstruert og testet for hjemmebruk. Det betyr at reklamasjonsretten helt faller bort dersom produktet brukes til kommersielle, offentlige eller andre ikke-private formål. Dette produktet er produsert etter EU-norm EN 957. Som produsent av ditt nye Reebok-produkt gir MedicSport Retail ApS 2 års reklamasjonsrett ifølge kjøpeloven. Reklamasjonsretten omfatter fabrikasjons- og materialefeil som konstateres ved vanlig bruk av produktet. Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje som er oppstått direkte eller indirekte som følge av feilaktig håndtering, manglende vedlikehold, vold eller uautoriserte inngrep. Reklamasjon på feil og mangler som bør oppdages ved normal undersøking av produktet, skal meldes til MedicSport Retail ApS innen rimelig tid. Ved feil/mangler kan produktet returneres til reparasjon. Dette SKAL avtales med MedicSport Retail ApS før returnering. Etter bedømmelse av feilens/mangelens omfang gjøres først et forsøk på å avhjelpe denne med reparasjon. Kan dette ikke gjøres innen rimelig tid og uten stor ulempe for forbrukeren, byttes eller krediteres produktet. Reklamasjonsperioden begynner på leveringsdagen. Oppbevar derfor din kvittering for kjøpet og leveringen. Hvis du vil reklamere på produktet, henvend deg til: MedicSport Retail ApS Gladsaxevej 356 DK-2860 Søborg Danmark E-post: Servicetelefon: (+45)

3 Kundeservice For å kunne gi deg den beste service ved feil eller mangler ber vi deg notere og oppbevare produktets serienummer og modellnavn. Disse opplysningene finner du på et lite klistremerke under produktet. Modellnavn: Serienummer: Bestilling av reservedeler: Reservedeler til produktet kan bestilles på hotline-telefon: (+45) Eller send en e-post til: Ha serienummer, modellnummer, kvittering og bruksanvisning klar når du kontakter oss. Avfallsbehandling Dette symbolet på produkter betyr at produktet ikke må kastes som vanlig restavfall. Det er ditt ansvar å levere inn produktet til et relevant innsamlingssted for gjenvinning av uttjent elektrisk og elektronisk utstyr. Denne ordningen hjelper til med å bevare naturressurser og forhindre eventuelle negative konsekvenser for menneskers helse og miljøet på grunn av tilstedeværelse av eventuelt farlige gjenstander. 3

4 Forholdsregler Les disse instruksjonene nøye før du monterer eller tar i bruk trimsykkelen. De inneholder viktige opplysninger om bruk og vedlikehold av utstyret og med hensyn til din sikkerhet. Oppbevar disse instruksjonene på et sikkert sted med henblikk på vedlikehold eller for å bestille reservedeler. Før du begynner med et treningsprogram, bør du kontakte lege for å få råd om optimal trening. Feil/overdreven trening kan forårsake helseskader. Hvis du opplever kvalme, brystsmerter, anfall av svimmelhet eller åndenød mens du trener, skal du straks avbryte treningen og kontakte lege. Følg rådene om korrekt trening slik de står skrevet i treningsinstruksjonene. Dette produktet er utviklet til fysisk trening for voksne. Sørg for at barn kun bruker det under oppsyn av en voksen. Bruk ikke hjemmetreningsapparatet uten sko eller med løse sko. Sørg for at de som er til stede, er klar over mulige farer, f.eks. bevegelige deler under treningen. Treningsapparatet må ikke brukes av personer med en vekt på over 120 kg. Sørg for at treningen først begynner etter at hjemmetreningsapparatet er korrekt montert, justert og sett etter. Sørg for at det er tilstrekkelig plass til å bruke hjemmetreningsapparatet. Følg punktene i monteringsanvisningen nøye. Bruk kun passende verktøy til monteringen, og be om hjelp hvis nødvendig. Bruk kun de originale Reebok-delene som fulgte med (se sjekkliste). Vær oppmerksom på løse eller bevegelige deler når du går på eller av hjemmetreningsapparatet. Plassér hjemmetreningsapparatet på en jevn og ikke glatt overflate. Bruk høydereguleringen på den bakre foten til å sikre at hjemmetreningsapparatet står stabilt. Sørg for at forhjulene er plassert i riktig posisjon se monteringsanvisningen. Stram alle justerbare deler for å unngå uventet bevegelse mens du trener. Hvis utstyret brukes jevnlig, bør alle delene sjekkes grundig med 1-2 måneders mellomrom. Vær særlig oppmerksom på om skruer og muttere er stramme. Dette gjelder spesielt festeskruene til setet og styret. Ukorrekte reparasjoner og strukturendringer (f.eks. fjerning eller utskifting av originale deler) kan sette brukerens sikkerhet i fare. Skadede deler kan sette din sikkerhet i fare eller redusere utstyrets levetid. Derfor bør slitte eller skadede deler skiftes ut straks og utstyret tas ut av bruk inntil dette er gjort. Bruk kun originale Reebok-reservedeler. Sørg for at det aldri kommer væsker eller svette ned i maskinen eller elektronikken. Hold utstyret innendørs og beskytt det mot fukt og støv. Sett ikke utstyret i en garasje, på en overdekket terrasse eller i nærheten av vann. Produktet er kun laget til hjemmebruk. Garantien og produsentens ansvar gjelder ikke for noe produkt som brukes kommersielt eller for skader som er oppstått som følge av kommersiell bruk. Computeren bruker to batterier av typen Mignon AA 1,5 V. Bruk kun batterier av denne typen. Dette hjemmetreningsapparatet er testet i henhold til EU-standard EN 957-1/5 HB og er ikke egnet til terapeutisk trening. Dette hjemmetreningsapparatet er fartsbestemt, dvs. høyere/lavere pedalhastighet fører til høyere/lavere ytelse. Motstanden kan endres ved å dreie på motstandshjulet. Dette hjemmetreningsapparatet er kun laget til hjemmebruk og testet opptil en maksimal kroppsvekt på 120 kilo. 4

5 Sjekkliste x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x M6x100mm M4x15 mm M8x65 mm 8 mm M4x10 mm 1 x 3 x 4 x 4 x 1 x 1 x A B C D 6mm 5mm 1 x 1 x 1 x 1 x 5

6

7

8 5. Trekk ledningen ned gjennom røret med ståltråd 6. Drei mot for å montere 8

9 7. Transport 9

10 10 Deloversikt

11 Liste over reservedeler Delnr. Betegnelse Antall Delnr. Betegnelse Antall IB-101 Overleggsplate IB-213 Skrue M5X15 IB-102 Konsollhus-topp IB-214 Holder til styrejusteringshjulet IB-103 Batterideksel IB-215 Plastpakning til styrerør IB-104 Styredeksel-foran IB-216 Hylse til justeringshjul IB-105 Styredeksel-bak IB-301 Skrue M8X65 IB-106 Håndpulsledning IB-302 Skive Ø8 IB-107 Motstandssensorledning IB-303 Justeringsskrue til bakre fot IB-108 Fartssensorledning-øvre IB-304 Holder til setestang IB-109 Konsollhus-bunn IB-305 Endehette av plast til føttene IB-110 Skrue M4X19 IB-306 Fotrør-bakre IB-111 Computer IB-307 Fotrør-fremre IB-201 Styrerør IB-308 Underlag til fremre fot IB-202 Håndpulssensor-over IB-309 Transporthjulsett IB-203 Håndpulssensor-under IB-310 Motstandskabel IB-204 Skumgummiovertrekk til styret IB-311 Fartssensor IB-205 Håndpulssensorledning IB-312 Setestang IB-206 Endehette til styret IB-313 Pakning til setestang IB-207 Motstandsenhet IB-314 Hjul for justering av setehøyde IB-208 Justeringshjul til styret IB-315 Fartssensorledning-nedre IB-209 Fartssensorledning-midtre IB-316 Sete IB-210 Styrerør IB-317 Ramme IB-211 Skrue M6X100 IB-318 Skrue M3X8 IB-212 Skrue M3X16 IB-320 Unbrakoskrue M8X74 11

12 IB-213 Skrue M5X15 IB-321 Skive Ø8 IB-214 Holder til styrejusteringshjulet IB-322 Mutter M8 IB-215 Plastpakning til styrerør IB-323 Festeskrue M12X35mm til styrerør IB-216 Hylse til justeringshjul IB-324 Skrue M5X30 Delnr. Betegnelse Antall Delnr. Betegnelse Antall IB-325 Mutter M5 IB-516 Svinghjulreimskive IB-401 Sidedeksel-ytre IB-517 Skrue M5X15 IB-402 Sidedeksel-venstre IB-518 Lager 6300Z IB-403 Sidebekledning-venstre IB-519 Motstandsbeslag IB-404 Plastholder til setestang IB-520 Mutter M10 IB-405 Toppbekledning IB-521 Skive Ø10X16 IB-406 Plastholder til styrerør IB-522 Motstandsfjær IB-407 Sidebekledning-høyre IB-523 Festeskrue til svinghjulbasen IB-408 Sidedeksel-høyre IB-524 Mutter M6 IB-409 Plastpakning IB-525 Svinghjulbase-venstre IB-410 Pedal-venstre IB-526 Svinghjulbase-høyre IB-411 Hette til pedalarmen IB-528 Mutter M12X7 IB-412 Mutter M10X1,0 IB-529 Unbrakoskrue M8X12 IB-413 Pedalarm-venstre IB-530 Skive Ø8X22 IB-414 Pedalarm-høyre IB-531 Skrue M8X15 IB-415 Pedal-høyre IB-302 Skive Ø8X16 IB-416 Plastpakning til adapterhull IB-532 Magnetjusteringsbase IB-501 Lager 6300Z IB-533 Skrue M6X61 IB-502 Mutter M20X2,0 IB-534 Skive Ø6X10 IB-503 Skive Ø20X26 IB-535 Justeringsskrue til magnetbeslag IB-504 Reimskive IB-536 Magnetbeslagshylse Ø6X10X32,4 IB-505 Drivreim IB-537 Fjærskive 12

13 IB-506 Krank IB-601 Skive Ø10X26 IB-507 Skrue M8X10 IB-602 Fjær IB-508 Skrue M6X12 IB-603 Motstandsfjær IB-509 Svinghjulholder IB-701 Magnetbeslag IB-510 Lager 6003Z B Console-Upper 1 IB-511 Lager 6903Z B Battery Cap 1 IB-512 IB-513 IB-514 IB-515 Enveislager Svinghjul Aluminiumsskive Skrue M8X13 13

14 Computer i-series Les sikkerhetsforskriftene i monteringsanvisningen nøye før du monterer eller tar i bruk treningsutstyret ditt. 14

15 SKJERM FART/SPEED (1) LCD-skjermen viser hastighet fra 0,0-99,9 km/t / mph. I Fitness Test-programmet vises dessuten en pil oppover eller nedover for å angi at brukeren skal sette farten opp eller ned. STREKNING (4) Viser tilbakelagt strekning fra 0-99,9 km / miles. PULS (2) Viser puls fra TID (7) Viser tid fra 0:00-99:00. VEKT/WEIGHT (7) Her kan du stille inn din vekt i intervallet kg / pund. ALDER/AGE (4) Her kan du stille inn din alder i intervallet KALORIER (7) Viser kaloriforbrenning fra MOTSTAND (3) Viser motstandsnivå fra 1-8. RPM (8) Viser omdreininger pr. minutt fra HØYDE/HEIGHT (9) Her kan du stille inn din høyde i intervallet cm / tommer. 15

16 KNAPPER OG FUNKSJONER START-knappen Trykk på denne knappen for å starte computeren eller starte programmet. STOP-knappen Trykk på denne knappen for å sette programmet på pause. Trykk to ganger for å gå tilbake til POWER ON-modus. FITNESS TEST-knappen Trykk på denne knappen for å starte Fitness Test-programmet, som begynner med at du taster inn dine personlige data. UP-/DOWN-knappen Trykk på denne knappen for å øke/senke verdien i de ulike programmene.

17 POWER ON-modus Denne konsollen bruker 2 stk. AA-batterier. Når du har satt inn batteriene på baksiden av konsollen, begynner symbolene og tallene på skjermen å lyse, og det høres en lang pipetone. DVALE-modus Når konsollen er i POWER ON-modus, vil den automatisk slå seg av etter 3 minutter hvis det ikke blir trykket på STARTeller STOP-knappen. Når du trykker på en knapp eller begynner å bevege pedalene, slås POWER ON-modus på igjen. AKTIVT PROGRAM-modus Når konsollen er i POWER ON-modus, kan du skifte til AKTIVT PROGRAM-modus ved å trykke på START-knappen (kvikkstart) eller STOP-knappen (valg av program). PAUSE-modus Når konsollen er i AKTIVT PROGRAM-modus, vil den skifte til PAUSE-modus etter 30 sekunder uten bevegelse av pedalene. Hvis du trykker på START-knappen eller begynner å bevege pedalene, skifter konsollen til AKTIVT PROGRAM-modus igjen og fortsetter med programmet. Etter 150 sekunder uten bevegelse skifter konsollen til POWER OFF/DVALE-modus, og alle data blir slettet. Under treningen kan du skifte til PAUSE-modus ved å trykke på STOP-knappen én gang eller til POWER ON-modus ved å trykke to ganger. Motstandregulering Motstanden reguleres manuelt med motstandsreguleringshjulet under konsollen. Motstanden kan i praksis innstilles trinnløst, men vises digitalt på konsollen som 8 ulike trinn 1 er det laveste, og 8 er det høyeste. Når du dreier hjulet med klokka, økes motstanden, og når du dreier det mot klokka, senkes motstanden. Du kan regulere motstanden mens du trener.

18 KVIKKSTART Når konsollen er i POWER ON-modus, kan du komme til KVIKKSTART-programmet ved å trykke på START-knappen. TID, STREKNING og KALORIER starter da på 0 og begynner å telle oppover. Hvis du ikke beveger pedalene, er det kun TID som endres, mens STREKNING og KALORIER blir stående på 0. Programmet TIDSNEDTELLING Hvis du trykker på STOP-knappen én gang mens konsollen er i POWER ON-modus, starter du programmet TIDSNEDTELLING. Feltet TID blinker og viser 30:00, som er fabrikkinnstillingen. Du kan justere den forhåndsinnstilte treningstiden oppover eller nedover med 1 minutts intervall ved å trykke på UP-/DOWN-knappen. Du kan få innstillingen til å gå fortere ved å holde knappen inne. Tiden kan stilles inn til mellom 00:00 og 99:99 minutter. Når du har innstilt treningstiden, starter du programmet ved å trykke på START-knappen. TID teller ned fra den forhåndsinnstilte tiden, mens KALORIER og STREKNING teller oppover fra 0. Når TID kommer ned på 00:00, høres en lang pipetone fra konsollen, og alle treningsdataene låses fast og vises i 30 sekunder. Etter 30 sekunder går konsollen tilbake til POWER ON-status. Programmet STREKNINGSNEDTELLING Hvis du trykker på STOP-knappen to ganger mens konsollen er i POWER ON-modus, starter du programmet STREKNINGSNEDTELLING. Feltet STREKNING blinker og viser 5,0 km / 3,2 miles, som er fabrikkinnstillingen. Ved å trykke på UP-/DOWN-knappen kan du justere den forhåndsinnstilte strekningen oppover eller nedover med intervall på 0,1 km / mile. Du kan få innstillingen til å gå fortere ved å holde knappen inne. Strekningen kan stilles inn til mellom 0,1 km / mile og 99,9 km / miles. Når du har innstilt strekningen, starter du programmet ved å trykke på STARTknappen. STREKNING teller ned fra den forhåndsinnstilte strekningen, mens KALORIER og TID teller oppover fra 0. Når STREKNING kommer ned på 0,0, høres en lang pipetone fra konsollen, og alle treningsdataene låses fast og vises i 30 sekunder. Etter 30 sekunder går konsollen tilbake til POWER ON-status.

19 Programmet KALORINEDTELLING Hvis du trykker på STOP-knappen tre ganger mens konsollen er i POWER ON-modus, starter du programmet KALORINEDTELLING. Feltet KALORIER blinker og viser 50, som er fabrikkinnstillingen. Du kan justere det forhåndsinnstilte kaloriantallet oppover eller nedover med intervall på 10 ved å trykke på UP-/DOWN-knappen. Du kan få innstillingen til å gå fortere ved å holde knappen inne. Kaloriantallet kan stilles inn til mellom 10 og 999. Når du har innstilt kaloriantallet, starter du programmet ved å trykke på START-knappen. KALORIER teller ned fra det forhåndsinnstilte antallet, mens STREKNING og TID teller oppover fra 0. Når KALORIER kommer ned på 0, høres en lang pipetone fra konsollen, og alle treningsdataene låses fast og vises i 30 sekunder. Etter 30 sekunder går konsollen tilbake til POWER ON-status. 20 minutters FITNESS TEST-program For å anvende FITNESS TEST-programmet må brukeren taste inn sine personlige data: vekt, høyde og alder. Programmet bruker disse opplysningene samt registrering av brukerens hjertefrekvens (via pulsen i hendene) til å anbefale brukeren å sette farten opp eller ned for å oppnå den ideelle pulsen for optimalt utbytte av treningen. Ut fra hvor godt brukeren kan følge programmets anbefalinger og holde den riktige hastigheten og en effektiv puls, gir programmet brukeren poeng fra 1,0 til 6,0 1,0 er det beste, og 6,0 er det dårligste. Begynn med laveste motstandsnivå (1); når du har fått maksimum poeng, tar du testen på trinn 2 osv. Du starter FITNESS TEST-programmet ved å trykke på FITNESS TEST-knappen mens konsollen er i POWER ON-modus. Konsollskjermen ser ut som vist under: Inntasting av brukerens vekt Når du har trykket på FITNESS TEST-knappen, blinker feltet WEIGHT og viser 68 kg / 150 pund, som er fabrikkinnstillingen. Du kan justere vekten oppover eller nedover med intervall på 1 kg / pund ved å trykke på UP- /DOWN-knappen. Du kan få innstillingen til å gå fortere ved å holde knappen inne. Vekten kan stilles inn til mellom 20 og 200 kg / 44 og 440 pund. Trykk på STOP-knappen for å lagre vekten. Inntasting av brukerens høyde Når du har trykket på STOP-knappen, blinker feltet HEIGHT og viser 170 cm / 67 tommer, som er fabrikkinnstillingen. Du kan justere høyden oppover eller nedover med intervall på 1 cm / tomme ved å trykke på UP-/DOWN-knappen. Du kan få innstillingen til å gå fortere ved å holde knappen inne. Høyden kan stilles inn til mellom 50 og 250 cm / 20 og 100 tommer. Trykk på STOP-knappen for å lagre høyden.

20 Inntasting av brukerens alder Når du har trykket på STOP-knappen, blinker feltet AGE og viser 35, som er fabrikkinnstillingen. Du kan justere alderen oppover eller nedover med intervall på 1 år ved å trykke på UP-/DOWN-knappen. Du kan få innstillingen til å gå fortere ved å holde knappen inne. Alderen kan stilles inn til mellom 10 og 99 år. Trykk på STOP-knappen for å lagre alderen. Fitness-programmet FITNESS TEST-programmet beregner ditt pulsintervall ut fra de personlige dataene du har angitt. Pulsen regnes ut på følgende måte: Beregnet normal puls = (220-alder) x 65% Beregnet øvre pulsgrense = (220-alder) x 85% For eksempel: Hvis brukeren er 35 år, er den beregnede normale pulsen = (220-35) x 65% = 120. FITNESS TEST-programmet stopper hvis computeren ikke registrerer noe signal i løpet av 30 sekunder etter at brukeren har trykket på START-knappen. Hvis brukeren ikke trykker på noen knapp eller beveger pedalene i 3 minutter, går konsollen over i DVALE-modus. I FITNESS TEST-programmet starter computeren det 20 minutter lange programmet og teller ned i tid fra 20:00 til 0:00, mens STREKNING og KALORIER teller oppover fra 0. Trykk på STOP-knappen hvis du vil stoppe programmet. Hvis du trykker på STOP-knappen to ganger, går programmet tilbake til POWER ON-modus. FITNESS TEST-programmet fortsetter hvis du trykker på START-knappen eller begynner å bevege pedalene. Trykk på START-knappen for å starte FITNESS TEST-programmet. Sørg for å holde begge hendene på håndpulssensorene hele tiden. Programmet registrerer brukerens hjertefrekvens og viser hastigheten i feltet SPEED. Programmet beregner dessuten et pulsintervall på ± 5 i forhold til den beregnede normalpulsen, og hvis din puls ligger utenfor dette intervallet, gjør computeren deg oppmerksom på dette med to pip og viser med en pil om du skal sette farten opp eller ned. For eksempel: Hvis brukeren er 35 år, beregner computeren en normal puls på 120. Pulsintervallet er ± 5 i forhold til denne verdien, dvs Når programmet registrerer en hjertefrekvens i intervallet , piper computeren 2 ganger og viser en pil nedover. Når programmet registrerer en hjertefrekvens i intervallet , piper computeren to ganger og viser en pil oppover. Hvis du hører mer enn 2 pip etter hverandre sammen med en pil oppover eller nedover i feltet SPEED, betyr det at det er stor avstand mellom din puls og det beregnede pulsintervallet. Når du har oppnådd korrekt fart og hjertefrekvens, viser feltet SPEED bare farten uten pil. Hold den farten til du igjen ser en pil oppover eller nedover.

21 Når tiden i programmet har telt ned til 0:00, går programmet over i en RECOVERY-modus på 1 minutt. RESTITUSJON/RECOVERY I RECOVERY-modus har knappene UP/DOWN og START ingen funksjoner. Hold hendene på håndpulssensorene. Computeren viser hjertefrekvensen inntil nedtellingen fra 1 minutt er ferdig. I feltet STREKNING står det REC (RECOVERY), og TID-visningen teller ned i 60 sekunder. Når tiden har telt ned til 0:00, ises brukerens poeng i feltet SPEED (for eksempel F6,0 som vist under). F-karakteren sier noe om hvor raskt kroppen restituerer seg etter treningen. Jo raskere restitusjon, desto bedre karakter. Hvis du ikke holder hendene på håndpulssensorene, viser skjermen Fx,x når programmet er ferdig.

22 Visning av hjertefrekvens Treningsapparatet er utstyrt med EKG-håndpulssensorer, som befinner seg på styret. For å bruke hjertefrekvensfunksjonen skal du legge håndflatene over sensorene. Det tar et par sekunder før pulsen din vises på konsollen. Så lenge du holder på sensorene, fortsetter den å vise pulsen. Hvis visningen avbrytes, har du trolig ikke full kontakt med sensorene, eller det er en for liten del av håndflatene dine som dekker sensoren. Ta bort hånden og legg den over sensoren igjen. Sensorene kan ha vanskelig for å måle pulsen hvis du har svært tørr eller hard hud på håndsflatene. Hjertefrekvenstrening For å få maksimalt utbytte av treningen er det viktig å holde øye med intensiteten av treningen via hjertefrekvensen. Det er svært viktig at du finner den riktige pulsen å trene med, slik at du kan komme i bedre form på en sikker, behagelig og holdbar måte. Tabellen på neste side viser omtrent hvilket nivå du bør trene på, basert på din maksimale hjertefrekvens. Hjertefrekvensdiagram <Til venstre i diagrammet:> Hjertefrekvens (slag pr. min.) <I selve diagrammet, øverst til nederst:> Topprestasjon Fitness/Bodyshaping Helse/Fettforbrenning Oppvarming/Nedkjøling <Under diagrammet:> Alder (år)

23 Du kan regne ut din treningspuls på følgende måte: Maksimal hjertefrekvens = 220 minus alder For ulike treningsmål bør du trene med følgende prosent av din maksimale hjertefrekvens: Helse/Fettforbrenning: Fitness/Bodyshaping: Topprestasjon: 50-70% av din maksimale hjertefrekvens 70-80% av din maksimale hjertefrekvens 80-90% av din maksimale hjertefrekvens For eksempel: Du er 25 år gammel og vil trene med henblikk på fitness: = % av 195 = 136,5 80% av 195 = 156 Din treningspuls bør ligge mellom 136,5 og 156 slag pr. minutt. Disse opplysningene er kun veiledende. For å få opplyst en presis individuell treningsintensitet, eller hvis du skulle ha helsemessige begrensninger, bør du kontakte legen før du begynner å trene.

INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE Kjære kunde! Vi er glade for at du har valgt Casall treningsutstyr. Dette kvalitetsproduktet er utviklet for hjemmebruk, og er testet og sertifisert i henhold

Detaljer

Z8 Run løpebånd (RE1M-11700)

Z8 Run løpebånd (RE1M-11700) Z8 Run løpebånd (RE1M-11700) Bruksanvisning RE1M-11700 Kjære kunde, Takk for at du har valgt vår Reebok tredemølle. Dette kvalitetsproduktet er fremstilt for bruk hjemme hos deg og er blitt testet og sertifisert

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic BRUKERMANUAL for 650 Magnetic INNHOLD Forholdsregler 2 Sjekkliste 3 Smådeler 4 Deleliste 5 Oversiktsdiagram 7 Montering 9 Computer 15 Treningsinstruksjoner 23 FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INNLEDNING INNLEDNING GRATULERER og TAKK for at du kjøpte denne Casall-tredemøllen! Enten målet ditt er å vinne løp eller bare få en rikere og sunnere livsstil, kan

Detaljer

DA Crosstrainer C 5.8e

DA Crosstrainer C 5.8e Crosstrainer C 5.8e DA Kære kunde, Vi er glade for, at du har valgt et fitnessudstyr fra Reebok. Dette kvalitetsprodukt er beregnet til brug i hjemmet og er afprøvet og godkendt ifølge den europæiske

Detaljer

450 elliptical. Brukermanual

450 elliptical. Brukermanual 450 elliptical Brukermanual Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

CROSS TRAINER 400. Gresv.no. 107837 KH-704 2005-06, Vers. 1

CROSS TRAINER 400. Gresv.no. 107837 KH-704 2005-06, Vers. 1 CROSS TRAINER 400 Gresv.no. 107837 KH-704 2005-06, Vers. 1 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER MONTERING HVORDAN BRUKE APPARATET VEDLIKEHOLD & FEILSØK GUIDELINES DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM

INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER MONTERING HVORDAN BRUKE APPARATET VEDLIKEHOLD & FEILSØK GUIDELINES DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM BRUKERMANUAL INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER MONTERING HVORDAN BRUKE APPARATET VEDLIKEHOLD & FEILSØK GUIDELINES DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: For å redusere

Detaljer

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Viktig informasjon a) Dette produktet anbefales for maksimal brukervekt på 120 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme på barnas naturlige lekeinstinkt.

Detaljer

Norsk brukerveildning

Norsk brukerveildning Med universalport for ipod Model Nr. NETL16807.0 Serie nr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Norsk brukerveildning Serienummermerke Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne

Detaljer

Brukerveiledning for 2500 Interval

Brukerveiledning for 2500 Interval Brukerveiledning for 2500 Interval BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 JORDING 8 DRIFT 9 OPPSTART 14 OPPVARMING 15 VEDLIKEHOLD 16 JUSTERING AV LØPEBÅND 17 OVERSIKTSDIAGRAM

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 425 Runner 0 INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 STIGNING 8 JORDING 9 COMPUTER 10 OPPSTART 14 FORSLAG TIL TØYING 15 VEDLIKEHOLD 16 JUSTERING AV MOTORBELTE 17 JUSTERING AV LØPEBÅND 18

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 4 Smådeler 5 Montering 6 Drift 13 Vedlikehold og feilsøk 26 Retningslinjer 28 Deleliste 29 Oversiktsdiagram 31 Service 32

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER BRUKERMANUAL INNHOLD Viktige forholdsregler Før du begynner Montering Justeringer Folding og flytting Vedlikehold og feilsøk Retningslinjer Deleliste og oversiktsdiagram VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL:

Detaljer

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning Tredemølle LA-1446A Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Ditt nye treningsapparat er produsert med tanke på høyest mulig sikkerhetskrav. Det kreves imidlertid alltid forsiktighet når man bruker

Detaljer

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for Corestepper BUILT FOR HEALTH Pakningsinnhold Exerfit Corestepper Dimensjoner: Lengde: 52 cm, Bredde: 32 cm, Høyde: 31 cm Vekt: 8,5 kg Computer Brukerveiledning Riktig bruk av produktet

Detaljer

BRUKERMANUAL for 2100 RUNNER

BRUKERMANUAL for 2100 RUNNER BRUKERMANUAL for 2100 RUNNER 1 INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Montering 3 Folding 7 Jordingsmetoder 8 Drift 9 Øvelser 14 Oppvarming 15 Vedlikehold 16 Justering av løpebånd 17 Oversiktsdiagram 18 Deleliste

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for 405 STRIDER

BRUKERVEILEDNING for 405 STRIDER BRUKERVEILEDNING for 405 STRIDER Innhold Viktige forholdsregler 2-3 Montering 3-5 Folding 6-7 Jording 8 Drift 9-13 Oppstart 14 Sikkerhetsøvelser 15 Oppvarming 16 Vedlikehold 17 Justering av løpebånd 18

Detaljer

SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL. Nitro PDF Trial. www.nitropdf.com

SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL. Nitro PDF Trial. www.nitropdf.com SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL.nitropdf.com 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON.nitropdf.com 1 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker ethvert elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges,

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14

Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14 Innholdsfortegnelse 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14 2. KOMME I GANG... Måle hjulstørrelse... Grunninnstillinger... Menystruktur... 6. KUNDESERVICEINFORMASJON... 15 Stell

Detaljer

INNHOLD. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Pulsbelte 13. Drift og justeringer 14

INNHOLD. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Pulsbelte 13. Drift og justeringer 14 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Pulsbelte 13 Drift og justeringer 14 Flytting og folding av tredemøllen 28 Feilsøk 29 Retningslinjer 32 Deleliste

Detaljer

SPORTSMASTER U510 U510UPRIGHT BIKE

SPORTSMASTER U510 U510UPRIGHT BIKE BRUKERMANUAL SPORTSMASTER U510 U510UPRIGHT BIKE ADVARSEL Trening kan i spesielle tilfeller utgjøre en helserisiko. Konsulter derfor idrettsmedisinsk sakkyndig før du tar apparatet i bruk. Hvis du føler

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G Bruksanvisning Norsk X850 Corpus 3G Kjære Permobil-eier Gratulerer med ny elektrisk rullestol. Vårt mål er at du skal fortsette å være fornøyd med ditt valg av både leverandør og rullestol. Din Permobil

Detaljer

Brukermanual. Studio U400 ADVARSEL

Brukermanual. Studio U400 ADVARSEL Brukermanual Studio U400 ADVARSEL Trening kan i spesielle tilfeller utgjøre en helserisiko. Konsulter derfor idrettsmedisinsk sakkyndig før du tar apparatet i bruk. Hvis du føler deg svimmel, får hodepine,

Detaljer

POLAR CS600X. Hurtigveiledning

POLAR CS600X. Hurtigveiledning POLAR CS600X Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. DELER PÅ POLAR CS600X SYKKELCOMPUTER... 4 Valgfritt tilbehør... 6 4. TRENING... 15 Ta på deg pulsbeltet... 15 Start treningen... 16 2. KOMME I GANG...

Detaljer

INNEHÅLL. Tänk på att spara originalkvittot på att du köpt denna produkt. Skriv även ner följande information för framtida referens: Serienummer:

INNEHÅLL. Tänk på att spara originalkvittot på att du köpt denna produkt. Skriv även ner följande information för framtida referens: Serienummer: INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter 3 Varningsdekaler och serienummer 4 Specifikationer 5 Före montering 5 Delar 6 Smådelar 7 Verktyg 7 Montering 8 Flytta träningsmaskinen 17 Stabilisering av träningsmaskinen

Detaljer