Garantibestemmelser. Kjære kunde!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Garantibestemmelser. Kjære kunde!"

Transkript

1 I Bike N

2 Kjære kunde! Vi er glade for at du har valgt et produkt fra Reebok. Dette kvalitetsproduktet er produsert til bruk i hjemmet og er testet etter EU-norm EN 957-1/5. Les denne bruksanvisningen nøye før du monterer og tar i bruk produktet, og oppbevar den til eventuelt senere bruk. Garantibestemmelser Reebok kvalitetsprodukter er konstruert og testet for hjemmebruk. Det betyr at reklamasjonsretten helt faller bort dersom produktet brukes til kommersielle, offentlige eller andre ikke-private formål. Dette produktet er produsert etter EU-norm EN 957. Som produsent av ditt nye Reebok-produkt gir MedicSport Retail ApS 2 års reklamasjonsrett ifølge kjøpeloven. Reklamasjonsretten omfatter fabrikasjons- og materialefeil som konstateres ved vanlig bruk av produktet. Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje som er oppstått direkte eller indirekte som følge av feilaktig håndtering, manglende vedlikehold, vold eller uautoriserte inngrep. Reklamasjon på feil og mangler som bør oppdages ved normal undersøking av produktet, skal meldes til MedicSport Retail ApS innen rimelig tid. Ved feil/mangler kan produktet returneres til reparasjon. Dette SKAL avtales med MedicSport Retail ApS før returnering. Etter bedømmelse av feilens/mangelens omfang gjøres først et forsøk på å avhjelpe denne med reparasjon. Kan dette ikke gjøres innen rimelig tid og uten stor ulempe for forbrukeren, byttes eller krediteres produktet. Reklamasjonsperioden begynner på leveringsdagen. Oppbevar derfor din kvittering for kjøpet og leveringen. Hvis du vil reklamere på produktet, henvend deg til: MedicSport Retail ApS Gladsaxevej 356 DK-2860 Søborg Danmark E-post: Servicetelefon: (+45)

3 Kundeservice For å kunne gi deg den beste service ved feil eller mangler ber vi deg notere og oppbevare produktets serienummer og modellnavn. Disse opplysningene finner du på et lite klistremerke under produktet. Modellnavn: Serienummer: Bestilling av reservedeler: Reservedeler til produktet kan bestilles på hotline-telefon: (+45) Eller send en e-post til: Ha serienummer, modellnummer, kvittering og bruksanvisning klar når du kontakter oss. Avfallsbehandling Dette symbolet på produkter betyr at produktet ikke må kastes som vanlig restavfall. Det er ditt ansvar å levere inn produktet til et relevant innsamlingssted for gjenvinning av uttjent elektrisk og elektronisk utstyr. Denne ordningen hjelper til med å bevare naturressurser og forhindre eventuelle negative konsekvenser for menneskers helse og miljøet på grunn av tilstedeværelse av eventuelt farlige gjenstander. 3

4 Forholdsregler Les disse instruksjonene nøye før du monterer eller tar i bruk trimsykkelen. De inneholder viktige opplysninger om bruk og vedlikehold av utstyret og med hensyn til din sikkerhet. Oppbevar disse instruksjonene på et sikkert sted med henblikk på vedlikehold eller for å bestille reservedeler. Før du begynner med et treningsprogram, bør du kontakte lege for å få råd om optimal trening. Feil/overdreven trening kan forårsake helseskader. Hvis du opplever kvalme, brystsmerter, anfall av svimmelhet eller åndenød mens du trener, skal du straks avbryte treningen og kontakte lege. Følg rådene om korrekt trening slik de står skrevet i treningsinstruksjonene. Dette produktet er utviklet til fysisk trening for voksne. Sørg for at barn kun bruker det under oppsyn av en voksen. Bruk ikke hjemmetreningsapparatet uten sko eller med løse sko. Sørg for at de som er til stede, er klar over mulige farer, f.eks. bevegelige deler under treningen. Treningsapparatet må ikke brukes av personer med en vekt på over 120 kg. Sørg for at treningen først begynner etter at hjemmetreningsapparatet er korrekt montert, justert og sett etter. Sørg for at det er tilstrekkelig plass til å bruke hjemmetreningsapparatet. Følg punktene i monteringsanvisningen nøye. Bruk kun passende verktøy til monteringen, og be om hjelp hvis nødvendig. Bruk kun de originale Reebok-delene som fulgte med (se sjekkliste). Vær oppmerksom på løse eller bevegelige deler når du går på eller av hjemmetreningsapparatet. Plassér hjemmetreningsapparatet på en jevn og ikke glatt overflate. Bruk høydereguleringen på den bakre foten til å sikre at hjemmetreningsapparatet står stabilt. Sørg for at forhjulene er plassert i riktig posisjon se monteringsanvisningen. Stram alle justerbare deler for å unngå uventet bevegelse mens du trener. Hvis utstyret brukes jevnlig, bør alle delene sjekkes grundig med 1-2 måneders mellomrom. Vær særlig oppmerksom på om skruer og muttere er stramme. Dette gjelder spesielt festeskruene til setet og styret. Ukorrekte reparasjoner og strukturendringer (f.eks. fjerning eller utskifting av originale deler) kan sette brukerens sikkerhet i fare. Skadede deler kan sette din sikkerhet i fare eller redusere utstyrets levetid. Derfor bør slitte eller skadede deler skiftes ut straks og utstyret tas ut av bruk inntil dette er gjort. Bruk kun originale Reebok-reservedeler. Sørg for at det aldri kommer væsker eller svette ned i maskinen eller elektronikken. Hold utstyret innendørs og beskytt det mot fukt og støv. Sett ikke utstyret i en garasje, på en overdekket terrasse eller i nærheten av vann. Produktet er kun laget til hjemmebruk. Garantien og produsentens ansvar gjelder ikke for noe produkt som brukes kommersielt eller for skader som er oppstått som følge av kommersiell bruk. Computeren bruker to batterier av typen Mignon AA 1,5 V. Bruk kun batterier av denne typen. Dette hjemmetreningsapparatet er testet i henhold til EU-standard EN 957-1/5 HB og er ikke egnet til terapeutisk trening. Dette hjemmetreningsapparatet er fartsbestemt, dvs. høyere/lavere pedalhastighet fører til høyere/lavere ytelse. Motstanden kan endres ved å dreie på motstandshjulet. Dette hjemmetreningsapparatet er kun laget til hjemmebruk og testet opptil en maksimal kroppsvekt på 120 kilo. 4

5 Sjekkliste x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x M6x100mm M4x15 mm M8x65 mm 8 mm M4x10 mm 1 x 3 x 4 x 4 x 1 x 1 x A B C D 6mm 5mm 1 x 1 x 1 x 1 x 5

6

7

8 5. Trekk ledningen ned gjennom røret med ståltråd 6. Drei mot for å montere 8

9 7. Transport 9

10 10 Deloversikt

11 Liste over reservedeler Delnr. Betegnelse Antall Delnr. Betegnelse Antall IB-101 Overleggsplate IB-213 Skrue M5X15 IB-102 Konsollhus-topp IB-214 Holder til styrejusteringshjulet IB-103 Batterideksel IB-215 Plastpakning til styrerør IB-104 Styredeksel-foran IB-216 Hylse til justeringshjul IB-105 Styredeksel-bak IB-301 Skrue M8X65 IB-106 Håndpulsledning IB-302 Skive Ø8 IB-107 Motstandssensorledning IB-303 Justeringsskrue til bakre fot IB-108 Fartssensorledning-øvre IB-304 Holder til setestang IB-109 Konsollhus-bunn IB-305 Endehette av plast til føttene IB-110 Skrue M4X19 IB-306 Fotrør-bakre IB-111 Computer IB-307 Fotrør-fremre IB-201 Styrerør IB-308 Underlag til fremre fot IB-202 Håndpulssensor-over IB-309 Transporthjulsett IB-203 Håndpulssensor-under IB-310 Motstandskabel IB-204 Skumgummiovertrekk til styret IB-311 Fartssensor IB-205 Håndpulssensorledning IB-312 Setestang IB-206 Endehette til styret IB-313 Pakning til setestang IB-207 Motstandsenhet IB-314 Hjul for justering av setehøyde IB-208 Justeringshjul til styret IB-315 Fartssensorledning-nedre IB-209 Fartssensorledning-midtre IB-316 Sete IB-210 Styrerør IB-317 Ramme IB-211 Skrue M6X100 IB-318 Skrue M3X8 IB-212 Skrue M3X16 IB-320 Unbrakoskrue M8X74 11

12 IB-213 Skrue M5X15 IB-321 Skive Ø8 IB-214 Holder til styrejusteringshjulet IB-322 Mutter M8 IB-215 Plastpakning til styrerør IB-323 Festeskrue M12X35mm til styrerør IB-216 Hylse til justeringshjul IB-324 Skrue M5X30 Delnr. Betegnelse Antall Delnr. Betegnelse Antall IB-325 Mutter M5 IB-516 Svinghjulreimskive IB-401 Sidedeksel-ytre IB-517 Skrue M5X15 IB-402 Sidedeksel-venstre IB-518 Lager 6300Z IB-403 Sidebekledning-venstre IB-519 Motstandsbeslag IB-404 Plastholder til setestang IB-520 Mutter M10 IB-405 Toppbekledning IB-521 Skive Ø10X16 IB-406 Plastholder til styrerør IB-522 Motstandsfjær IB-407 Sidebekledning-høyre IB-523 Festeskrue til svinghjulbasen IB-408 Sidedeksel-høyre IB-524 Mutter M6 IB-409 Plastpakning IB-525 Svinghjulbase-venstre IB-410 Pedal-venstre IB-526 Svinghjulbase-høyre IB-411 Hette til pedalarmen IB-528 Mutter M12X7 IB-412 Mutter M10X1,0 IB-529 Unbrakoskrue M8X12 IB-413 Pedalarm-venstre IB-530 Skive Ø8X22 IB-414 Pedalarm-høyre IB-531 Skrue M8X15 IB-415 Pedal-høyre IB-302 Skive Ø8X16 IB-416 Plastpakning til adapterhull IB-532 Magnetjusteringsbase IB-501 Lager 6300Z IB-533 Skrue M6X61 IB-502 Mutter M20X2,0 IB-534 Skive Ø6X10 IB-503 Skive Ø20X26 IB-535 Justeringsskrue til magnetbeslag IB-504 Reimskive IB-536 Magnetbeslagshylse Ø6X10X32,4 IB-505 Drivreim IB-537 Fjærskive 12

13 IB-506 Krank IB-601 Skive Ø10X26 IB-507 Skrue M8X10 IB-602 Fjær IB-508 Skrue M6X12 IB-603 Motstandsfjær IB-509 Svinghjulholder IB-701 Magnetbeslag IB-510 Lager 6003Z B Console-Upper 1 IB-511 Lager 6903Z B Battery Cap 1 IB-512 IB-513 IB-514 IB-515 Enveislager Svinghjul Aluminiumsskive Skrue M8X13 13

14 Computer i-series Les sikkerhetsforskriftene i monteringsanvisningen nøye før du monterer eller tar i bruk treningsutstyret ditt. 14

15 SKJERM FART/SPEED (1) LCD-skjermen viser hastighet fra 0,0-99,9 km/t / mph. I Fitness Test-programmet vises dessuten en pil oppover eller nedover for å angi at brukeren skal sette farten opp eller ned. STREKNING (4) Viser tilbakelagt strekning fra 0-99,9 km / miles. PULS (2) Viser puls fra TID (7) Viser tid fra 0:00-99:00. VEKT/WEIGHT (7) Her kan du stille inn din vekt i intervallet kg / pund. ALDER/AGE (4) Her kan du stille inn din alder i intervallet KALORIER (7) Viser kaloriforbrenning fra MOTSTAND (3) Viser motstandsnivå fra 1-8. RPM (8) Viser omdreininger pr. minutt fra HØYDE/HEIGHT (9) Her kan du stille inn din høyde i intervallet cm / tommer. 15

16 KNAPPER OG FUNKSJONER START-knappen Trykk på denne knappen for å starte computeren eller starte programmet. STOP-knappen Trykk på denne knappen for å sette programmet på pause. Trykk to ganger for å gå tilbake til POWER ON-modus. FITNESS TEST-knappen Trykk på denne knappen for å starte Fitness Test-programmet, som begynner med at du taster inn dine personlige data. UP-/DOWN-knappen Trykk på denne knappen for å øke/senke verdien i de ulike programmene.

17 POWER ON-modus Denne konsollen bruker 2 stk. AA-batterier. Når du har satt inn batteriene på baksiden av konsollen, begynner symbolene og tallene på skjermen å lyse, og det høres en lang pipetone. DVALE-modus Når konsollen er i POWER ON-modus, vil den automatisk slå seg av etter 3 minutter hvis det ikke blir trykket på STARTeller STOP-knappen. Når du trykker på en knapp eller begynner å bevege pedalene, slås POWER ON-modus på igjen. AKTIVT PROGRAM-modus Når konsollen er i POWER ON-modus, kan du skifte til AKTIVT PROGRAM-modus ved å trykke på START-knappen (kvikkstart) eller STOP-knappen (valg av program). PAUSE-modus Når konsollen er i AKTIVT PROGRAM-modus, vil den skifte til PAUSE-modus etter 30 sekunder uten bevegelse av pedalene. Hvis du trykker på START-knappen eller begynner å bevege pedalene, skifter konsollen til AKTIVT PROGRAM-modus igjen og fortsetter med programmet. Etter 150 sekunder uten bevegelse skifter konsollen til POWER OFF/DVALE-modus, og alle data blir slettet. Under treningen kan du skifte til PAUSE-modus ved å trykke på STOP-knappen én gang eller til POWER ON-modus ved å trykke to ganger. Motstandregulering Motstanden reguleres manuelt med motstandsreguleringshjulet under konsollen. Motstanden kan i praksis innstilles trinnløst, men vises digitalt på konsollen som 8 ulike trinn 1 er det laveste, og 8 er det høyeste. Når du dreier hjulet med klokka, økes motstanden, og når du dreier det mot klokka, senkes motstanden. Du kan regulere motstanden mens du trener.

18 KVIKKSTART Når konsollen er i POWER ON-modus, kan du komme til KVIKKSTART-programmet ved å trykke på START-knappen. TID, STREKNING og KALORIER starter da på 0 og begynner å telle oppover. Hvis du ikke beveger pedalene, er det kun TID som endres, mens STREKNING og KALORIER blir stående på 0. Programmet TIDSNEDTELLING Hvis du trykker på STOP-knappen én gang mens konsollen er i POWER ON-modus, starter du programmet TIDSNEDTELLING. Feltet TID blinker og viser 30:00, som er fabrikkinnstillingen. Du kan justere den forhåndsinnstilte treningstiden oppover eller nedover med 1 minutts intervall ved å trykke på UP-/DOWN-knappen. Du kan få innstillingen til å gå fortere ved å holde knappen inne. Tiden kan stilles inn til mellom 00:00 og 99:99 minutter. Når du har innstilt treningstiden, starter du programmet ved å trykke på START-knappen. TID teller ned fra den forhåndsinnstilte tiden, mens KALORIER og STREKNING teller oppover fra 0. Når TID kommer ned på 00:00, høres en lang pipetone fra konsollen, og alle treningsdataene låses fast og vises i 30 sekunder. Etter 30 sekunder går konsollen tilbake til POWER ON-status. Programmet STREKNINGSNEDTELLING Hvis du trykker på STOP-knappen to ganger mens konsollen er i POWER ON-modus, starter du programmet STREKNINGSNEDTELLING. Feltet STREKNING blinker og viser 5,0 km / 3,2 miles, som er fabrikkinnstillingen. Ved å trykke på UP-/DOWN-knappen kan du justere den forhåndsinnstilte strekningen oppover eller nedover med intervall på 0,1 km / mile. Du kan få innstillingen til å gå fortere ved å holde knappen inne. Strekningen kan stilles inn til mellom 0,1 km / mile og 99,9 km / miles. Når du har innstilt strekningen, starter du programmet ved å trykke på STARTknappen. STREKNING teller ned fra den forhåndsinnstilte strekningen, mens KALORIER og TID teller oppover fra 0. Når STREKNING kommer ned på 0,0, høres en lang pipetone fra konsollen, og alle treningsdataene låses fast og vises i 30 sekunder. Etter 30 sekunder går konsollen tilbake til POWER ON-status.

19 Programmet KALORINEDTELLING Hvis du trykker på STOP-knappen tre ganger mens konsollen er i POWER ON-modus, starter du programmet KALORINEDTELLING. Feltet KALORIER blinker og viser 50, som er fabrikkinnstillingen. Du kan justere det forhåndsinnstilte kaloriantallet oppover eller nedover med intervall på 10 ved å trykke på UP-/DOWN-knappen. Du kan få innstillingen til å gå fortere ved å holde knappen inne. Kaloriantallet kan stilles inn til mellom 10 og 999. Når du har innstilt kaloriantallet, starter du programmet ved å trykke på START-knappen. KALORIER teller ned fra det forhåndsinnstilte antallet, mens STREKNING og TID teller oppover fra 0. Når KALORIER kommer ned på 0, høres en lang pipetone fra konsollen, og alle treningsdataene låses fast og vises i 30 sekunder. Etter 30 sekunder går konsollen tilbake til POWER ON-status. 20 minutters FITNESS TEST-program For å anvende FITNESS TEST-programmet må brukeren taste inn sine personlige data: vekt, høyde og alder. Programmet bruker disse opplysningene samt registrering av brukerens hjertefrekvens (via pulsen i hendene) til å anbefale brukeren å sette farten opp eller ned for å oppnå den ideelle pulsen for optimalt utbytte av treningen. Ut fra hvor godt brukeren kan følge programmets anbefalinger og holde den riktige hastigheten og en effektiv puls, gir programmet brukeren poeng fra 1,0 til 6,0 1,0 er det beste, og 6,0 er det dårligste. Begynn med laveste motstandsnivå (1); når du har fått maksimum poeng, tar du testen på trinn 2 osv. Du starter FITNESS TEST-programmet ved å trykke på FITNESS TEST-knappen mens konsollen er i POWER ON-modus. Konsollskjermen ser ut som vist under: Inntasting av brukerens vekt Når du har trykket på FITNESS TEST-knappen, blinker feltet WEIGHT og viser 68 kg / 150 pund, som er fabrikkinnstillingen. Du kan justere vekten oppover eller nedover med intervall på 1 kg / pund ved å trykke på UP- /DOWN-knappen. Du kan få innstillingen til å gå fortere ved å holde knappen inne. Vekten kan stilles inn til mellom 20 og 200 kg / 44 og 440 pund. Trykk på STOP-knappen for å lagre vekten. Inntasting av brukerens høyde Når du har trykket på STOP-knappen, blinker feltet HEIGHT og viser 170 cm / 67 tommer, som er fabrikkinnstillingen. Du kan justere høyden oppover eller nedover med intervall på 1 cm / tomme ved å trykke på UP-/DOWN-knappen. Du kan få innstillingen til å gå fortere ved å holde knappen inne. Høyden kan stilles inn til mellom 50 og 250 cm / 20 og 100 tommer. Trykk på STOP-knappen for å lagre høyden.

20 Inntasting av brukerens alder Når du har trykket på STOP-knappen, blinker feltet AGE og viser 35, som er fabrikkinnstillingen. Du kan justere alderen oppover eller nedover med intervall på 1 år ved å trykke på UP-/DOWN-knappen. Du kan få innstillingen til å gå fortere ved å holde knappen inne. Alderen kan stilles inn til mellom 10 og 99 år. Trykk på STOP-knappen for å lagre alderen. Fitness-programmet FITNESS TEST-programmet beregner ditt pulsintervall ut fra de personlige dataene du har angitt. Pulsen regnes ut på følgende måte: Beregnet normal puls = (220-alder) x 65% Beregnet øvre pulsgrense = (220-alder) x 85% For eksempel: Hvis brukeren er 35 år, er den beregnede normale pulsen = (220-35) x 65% = 120. FITNESS TEST-programmet stopper hvis computeren ikke registrerer noe signal i løpet av 30 sekunder etter at brukeren har trykket på START-knappen. Hvis brukeren ikke trykker på noen knapp eller beveger pedalene i 3 minutter, går konsollen over i DVALE-modus. I FITNESS TEST-programmet starter computeren det 20 minutter lange programmet og teller ned i tid fra 20:00 til 0:00, mens STREKNING og KALORIER teller oppover fra 0. Trykk på STOP-knappen hvis du vil stoppe programmet. Hvis du trykker på STOP-knappen to ganger, går programmet tilbake til POWER ON-modus. FITNESS TEST-programmet fortsetter hvis du trykker på START-knappen eller begynner å bevege pedalene. Trykk på START-knappen for å starte FITNESS TEST-programmet. Sørg for å holde begge hendene på håndpulssensorene hele tiden. Programmet registrerer brukerens hjertefrekvens og viser hastigheten i feltet SPEED. Programmet beregner dessuten et pulsintervall på ± 5 i forhold til den beregnede normalpulsen, og hvis din puls ligger utenfor dette intervallet, gjør computeren deg oppmerksom på dette med to pip og viser med en pil om du skal sette farten opp eller ned. For eksempel: Hvis brukeren er 35 år, beregner computeren en normal puls på 120. Pulsintervallet er ± 5 i forhold til denne verdien, dvs Når programmet registrerer en hjertefrekvens i intervallet , piper computeren 2 ganger og viser en pil nedover. Når programmet registrerer en hjertefrekvens i intervallet , piper computeren to ganger og viser en pil oppover. Hvis du hører mer enn 2 pip etter hverandre sammen med en pil oppover eller nedover i feltet SPEED, betyr det at det er stor avstand mellom din puls og det beregnede pulsintervallet. Når du har oppnådd korrekt fart og hjertefrekvens, viser feltet SPEED bare farten uten pil. Hold den farten til du igjen ser en pil oppover eller nedover.

21 Når tiden i programmet har telt ned til 0:00, går programmet over i en RECOVERY-modus på 1 minutt. RESTITUSJON/RECOVERY I RECOVERY-modus har knappene UP/DOWN og START ingen funksjoner. Hold hendene på håndpulssensorene. Computeren viser hjertefrekvensen inntil nedtellingen fra 1 minutt er ferdig. I feltet STREKNING står det REC (RECOVERY), og TID-visningen teller ned i 60 sekunder. Når tiden har telt ned til 0:00, ises brukerens poeng i feltet SPEED (for eksempel F6,0 som vist under). F-karakteren sier noe om hvor raskt kroppen restituerer seg etter treningen. Jo raskere restitusjon, desto bedre karakter. Hvis du ikke holder hendene på håndpulssensorene, viser skjermen Fx,x når programmet er ferdig.

22 Visning av hjertefrekvens Treningsapparatet er utstyrt med EKG-håndpulssensorer, som befinner seg på styret. For å bruke hjertefrekvensfunksjonen skal du legge håndflatene over sensorene. Det tar et par sekunder før pulsen din vises på konsollen. Så lenge du holder på sensorene, fortsetter den å vise pulsen. Hvis visningen avbrytes, har du trolig ikke full kontakt med sensorene, eller det er en for liten del av håndflatene dine som dekker sensoren. Ta bort hånden og legg den over sensoren igjen. Sensorene kan ha vanskelig for å måle pulsen hvis du har svært tørr eller hard hud på håndsflatene. Hjertefrekvenstrening For å få maksimalt utbytte av treningen er det viktig å holde øye med intensiteten av treningen via hjertefrekvensen. Det er svært viktig at du finner den riktige pulsen å trene med, slik at du kan komme i bedre form på en sikker, behagelig og holdbar måte. Tabellen på neste side viser omtrent hvilket nivå du bør trene på, basert på din maksimale hjertefrekvens. Hjertefrekvensdiagram <Til venstre i diagrammet:> Hjertefrekvens (slag pr. min.) <I selve diagrammet, øverst til nederst:> Topprestasjon Fitness/Bodyshaping Helse/Fettforbrenning Oppvarming/Nedkjøling <Under diagrammet:> Alder (år)

23 Du kan regne ut din treningspuls på følgende måte: Maksimal hjertefrekvens = 220 minus alder For ulike treningsmål bør du trene med følgende prosent av din maksimale hjertefrekvens: Helse/Fettforbrenning: Fitness/Bodyshaping: Topprestasjon: 50-70% av din maksimale hjertefrekvens 70-80% av din maksimale hjertefrekvens 80-90% av din maksimale hjertefrekvens For eksempel: Du er 25 år gammel og vil trene med henblikk på fitness: = % av 195 = 136,5 80% av 195 = 156 Din treningspuls bør ligge mellom 136,5 og 156 slag pr. minutt. Disse opplysningene er kun veiledende. For å få opplyst en presis individuell treningsintensitet, eller hvis du skulle ha helsemessige begrensninger, bør du kontakte legen før du begynner å trene.

Garantibestemmelser. Kjære kunde!

Garantibestemmelser. Kjære kunde! I Bike SF Kjære kunde! Vi er glade for at du har valgt et produkt fra Reebok. Dette kvalitetsproduktet er produsert til bruk i hjemmet og er testet etter EU-norm EN 957-1/5. Les denne bruksanvisningen

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK BRUKERVEILEDNING 1) Modell 91022 er utformet for lett kommersiell bruk eller hjemmebruk. Den har et fast hjuldrevet svinghjul og bør brukes under tilsyn av profesjonelle,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Titanium Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING FORHOLDSREGLER Bruk kun orginale deler som er levert med produktet. Inspiser produktet før du benytter deg av det for første gang, og med jevne mellomrom deretter. Forsikre deg om

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

350 elliptical BRUKERMANUAL

350 elliptical BRUKERMANUAL 350 elliptical BRUKERMANUAL Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet, forsikre

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

(Put in picture of NORDIC 140 cycle)

(Put in picture of NORDIC 140 cycle) (Put in picture of NORDIC 140 cycle) Art. Nr: 101213 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING 1. Forholdsregler For din egen sikkerhet, bør du regelmessig inspisere apparatet for skader og slitasje. Dersom du overlater apparatet til en annen person, er det ditt ansvar å passe

Detaljer

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM HERTZMASTER Brukerveiledning 200 cycle UF-989-3U-HM Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som

Detaljer

DELESKISSE

DELESKISSE Art nr. 104584 DELESKISSE 35 12 36 34 31 30 37 2 DELE LISTE NR BESKRIVELSE ANTALL 1 Computer 1 stk 2 Puls sensor 1 sett 3 Gummihåndtak til styret 1 sett 4 Styre 1 stk 5 T-skrue for innfestning av styret

Detaljer

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01 NORDIC Brukermanual 240 cycle UF-56610 07.13.2007 V01 Oversiktsdiagram Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT NR BESKRIVELSE ANT 1 Hovedramme 1 36 c klemme 1 2 Setestamme 1 37 Skrue 2 3 Seteglider 1 38 Skrue 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8 Brukerveiledning 0 Innholdsfortegnelse Viktige opplysninger side 2 Oversikt over deler side 3 Monteringsanvisning side 5 Computeren side 7 Treningsprogram side 8 Instruksjoner side 9 Oversikt over sykkel

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower. Art. nr. 555 170

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower. Art. nr. 555 170 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower Art. nr. 555 170 KOMPLETT DELELISTE Nr Delebeskrivelse Antall Nr Delebeskrivelse Antall A1 Hovedramme 1 1 Bolt for tvertstag M8 / 90mm 2 A2 Fremre tverrstag

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler:

Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Art. Nr: 104581 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip. Art

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip. Art Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip Art. 555 050 M O D E L : - 1 - MONTERING AV FREMRE OG BAKRE TVERRSTAG TRINN 1 Montér fremre tverrstag (C) til hovedrammen (A) ved å bruke boltene (C3),

Detaljer

5.2 cycle. Art. Nr. 107038

5.2 cycle. Art. Nr. 107038 5.2 cycle Art. Nr. 107038 1 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er

Detaljer

Benefit Bike B320 MAGNETISK TRENINGSSYKKEL 91109 BRUKSANVISNING

Benefit Bike B320 MAGNETISK TRENINGSSYKKEL 91109 BRUKSANVISNING Benefit Bike B320 MAGNETISK TRENINGSSYKKEL 91109 BRUKSANVISNING Viktig sikkerhetsinformasjon Ta vare på bruksanvisningen til fremtidig bruk. 1. Det er viktig å lese hele bruksanvisningen før utstyret monteres

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH FORHOLDSREGLER Behold denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Det er viktig at du leser gjennom hele denne brukerveiledningen før du monterer apparatet og tar

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic Art.no. 201200 Version 1 2007/08 Sikkerhetsinstrukser: BUILT FOR HEALTH ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

220 cycle Brukerveiledning

220 cycle Brukerveiledning 220 cycle Brukerveiledning SRS-968-NF May 28, 2008 version 01 Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen

Detaljer

Benefit B520 Sykkel 91102

Benefit B520 Sykkel 91102 Benefit B520 Sykkel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2 Monteringstegning

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic Art.no: 201300 Version 1 2007/08 BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

BRUKERMANUAL For 230 Rower

BRUKERMANUAL For 230 Rower ccc BRUKERMANUAL For 230 Rower VIKTIGE FORHOLDSREGLER BUILT FOR HEALTH VIKTIG: Før du benytter deg av denne romaskinen, er det viktig at du leser og setter deg inn i de følgende forholdsreglene. 1. Dette

Detaljer

SPINNER S7. Brukerveiledning

SPINNER S7. Brukerveiledning SPINNER S7 Brukerveiledning Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg.

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg. Art. Nr: 101304 1 Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat. Vær

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 DELELISTE 3 OVERSIKTSDIAGRAM 6 DELEOVERSIKT 8 SMÅDELER 9 MONTERING 10 COMPUTER 14 TRENINGSINSTRUKSJONER 17 SERVICE 19 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Dette

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinExpress. Art

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinExpress. Art Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinExpress Art. 555 025 1 KOMPLETT MONTERINGSTEGNING 2 DELELISTE NO. BESKRIVELSE QUANTITY 1 COMPUTER 1 2 ENDESTYKKE FOR POLSTRING TIL STYRE 2 3 HÅNDPULS SENSOR

Detaljer

NORDIC ELLIPTICAL E5 1

NORDIC ELLIPTICAL E5 1 NORDIC ELLIPTICAL E5 1 Dele liste Delenr. Beskrivelse Antall 1 Bakre stabilisator 1 2 Justerbare endekapsler 1 3 Bærebolter for stabilisator M8*75L 4 4 Mutter for stabilisator 4 5 Skiver ( ø8*2t) 16 6

Detaljer

230 Spinner FX BRUKSANNVISNING

230 Spinner FX BRUKSANNVISNING 230 Spinner FX BRUKSANNVISNING UF-9.2G-FX-NF 1 Delekart 2 Deleliste NAVN PÅ DEL DEL NR. NAVN PÅ DEL DEL NR. hovedramme 1 bremseklosser 44 krank deksel 10 brems armer 45 krank bolt 11 brems bolt rund 46

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn, og bør heller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for 810 ROWER

BRUKERVEILEDNING for 810 ROWER BRUKERVEILEDNING for 810 ROWER BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHOLDSREGLER 2 OVERSIKTSDIAGRAM 8-9 SJEKKLISTE 3 DELELISTE 10-11 SMÅDELER 4 COMPUTER 12-13 MONTERING 5-7 TRENINGSINSTRUKSJONER 14-15 VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Detaljer

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic BRUKERMANUAL for 345 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3 4 MONTERING 9 13 OVERSIKTSDIAGRAM 5 6 COMPUTER 14 15 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH Forholdsregler 1. Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitasje. 2. Det er eierens ansvar å forsikre seg om at alle personer som benytter seg av dette apparatet

Detaljer

a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1)

a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1) 770F Elliptical MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1) b. Fest bakre stabilisator (E-1) til bakre del av

Detaljer

BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical

BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical BUILT FOR HEALTH 1 1. Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen

Detaljer

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 495 Spinner FX UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 1 DETALJERT DELEKART 2 DELE LISTE: hovedramme 101402-1 stabilisator skive 101402-10 stabilisator låsemutter M8 101402-11 krank deksel 101402-12 pedal venstre

Detaljer

Disse kvalitetsproduktene er konstruert, produsert, testet og godkjent for avansert mosjonstrening.

Disse kvalitetsproduktene er konstruert, produsert, testet og godkjent for avansert mosjonstrening. DBS KODIS MAGETIC 352 1 Disse kvalitetsproduktene er konstruert, produsert, testet og godkjent for avansert mosjonstrening. Kjære kunde, Vi takker for at du valgte en programmerbar magnetsykkel og ønsker

Detaljer

Abilica Art. nr

Abilica Art. nr Abilica 4000 Art. nr. 554 000 Deleliste Nr Delebeskrivelse Antall Nr Delebeskrivelse Antall A1 Hovedramme 1 1 Bolt for tvertstag M8 / 90mm 2 A2 Fremre tverrstag 1 2 Mutter for tverrstag M8 2 A3 Nedre glideplate

Detaljer

brukermanual Art.-Nr. BP960F 295 rower

brukermanual Art.-Nr. BP960F 295 rower brukermanual Art.-Nr. BP960F 295 rower VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom de følgende forholdsreglene før du benytter deg av romaskinen. 1. Denne romaskinen er kun designet for hjemmebruk. Ikke bruk

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

Benefit B420 Sykkel 91101

Benefit B420 Sykkel 91101 Benefit B420 Sykkel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2 Monteringsdiagram

Detaljer

Monteringsveiledning

Monteringsveiledning 270 stepper DELESKISSE DELELISTE NR: BESKRIVELSE: ANTALL: 1 Hovedstamme 1 2 Fremre stabilisator 1 3 Bakre stabilisator 1 4 Styrestamme 1 5 Venstre pedalarm 1 6 Høyre pedalarm 1 7 Høyre styrearm 1 8 Venstre

Detaljer

595 Spinner FX. MJL-9.3F-FX-NF May 28, 2008 Version 01

595 Spinner FX. MJL-9.3F-FX-NF May 28, 2008 Version 01 595 Spinner FX MJL-9.3F-FX-NF May 28, 2008 Version 01 1 Detaljert delekart 2 DELE LISTE: No. Beskrivelse Spesifikasjoner Antall 1 Hovedramme 1 2 Bakre Stabilisator 1 3 Fremre Stabilisator 1 4 Sete 1 5

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Brukerveiledning. 440 cycle SRS-137M

Brukerveiledning. 440 cycle SRS-137M Brukerveiledning 440 cycle SRS-137M DELE-SKISSE Deleliste Nr. Beskrivelse Antall Nr. Beskrivelse Antall 1 HOVEDRAMME 1 49 LAGER 2 2 VENSTRE KJEDEDEKSEL 1 50 LAGER IC1735-FT 1 3 HØYRE KJEDEDEKSEL

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Abilica SpinOff. Art. 554 060

Bruks- og monteringsanvisning Abilica SpinOff. Art. 554 060 Bruks- og monteringsanvisning Abilica SpinOff Art. 554 060 1 Viktig sikkerhetsinformasjon Vennligst følg sikkerhetsreglene nedenfor for å unngå skader eller ulykker: 1. Du kan stoppe sykkelen øyeblikkelig

Detaljer

Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600

Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600 Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600 SETTVERKTØY OG SKRUESETT Liste R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1)

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler:

Sikkerhetsmessige forhåndsregler: BRUKERMANUAL Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat.

Detaljer

Instruksjonshåndbok EBS

Instruksjonshåndbok EBS Instruksjonshåndbok EBS440 91108 MONTERINGSINSTRUKSJON 1 TRINN 1 Monter håndstolpens hvoedstøtte (F) til hovedrammen med seks skruer (F-1) og fire skiver (F-2) og flate skiver (F-5). TRINN 2 1. Monter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

245 elliptical. NF Product no. 104103 KH-70201 2005-06, version 3

245 elliptical. NF Product no. 104103 KH-70201 2005-06, version 3 245 elliptical NF Product no. 104103 KH-0201 2005-0, version 3 1 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse.

Detaljer

BRUKERMANUAL for 550 Magnetic

BRUKERMANUAL for 550 Magnetic BRUKERMANUAL for 550 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3-4 MONTERING 9-11 OVERSIKTSDIAGRAM 5-6 COMPUTER 12-14 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 190 cycle Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler

Detaljer

NORDIC Elliptical E2 Brukerveiledning

NORDIC Elliptical E2 Brukerveiledning RDIC Elliptical E2 Brukerveiledning Dette produktet er designet for hjemmetrening. Kjære kunde, Vi vil gjerne takke deg for at du valgte RDIC Elliptical E2, og ønsker deg mange fremgangsrike og underholdene

Detaljer

NORDIC ELLIPTICAL E3 (PICTURE)

NORDIC ELLIPTICAL E3 (PICTURE) NORDIC ELLIPTICAL E3 (PICTURE) Sikkerhetsmessige forhåndsregler ADVARSEL: Før du begynner å trene, konsulter med din lege først. Dette er spesielt viktig hvis du er over 35 år eller har ulike helseproblemer.

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Sikkerhetsmessige forhåndsregler WARNING: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne sykkelen er kun produsert for hjemmetrening.

Detaljer

BP-208 Gresvig no.:

BP-208 Gresvig no.: BP-208 Gresvig no.: 107831 2005-06 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 Monteringstrinn 1 1. Løsne de forhåndsmonterte skruene på fremre (J) og bakre (J4) stabilisator. 2. Fest fremre og bakre stabilisator til hovedrammen med 2 vognbolter (K2), muttere

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

BRUKERMANUAL for 4000 Pro Row

BRUKERMANUAL for 4000 Pro Row BRUKERMANUAL for 4000 Pro Row INNHOLD Forholdsregler 3 Oversiktsdiagram 5 Deleliste 6 Montering 8 Computer 15 Oppvarming 18 Vedlikehold 19 Service 20 FORHOLDSREGLER 1. Vennligst forsikre deg om at hun

Detaljer

Casall EB400 Sykkel 91002

Casall EB400 Sykkel 91002 Casall EB400 Sykkel 91002 Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: EB400 No:J-12 Screw M3*14L(2) NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer 7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L

Detaljer

Komponenter: Seteskinne x 1. Hovedramme x 1. Fot plater x 2 Sete x 1. Midtre stabilisator x 1. Fot plate aksling x 1

Komponenter: Seteskinne x 1. Hovedramme x 1. Fot plater x 2 Sete x 1. Midtre stabilisator x 1. Fot plate aksling x 1 UF-EBW850 11.01.2008 Viktig informasjon Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

Casall EB200 Sykkel 91001

Casall EB200 Sykkel 91001 Casall EB200 Sykkel 91001 EB200 NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer φ7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-8 C-shape knob M7*55L(1) No:J-4 C-shape knob M7*65L(1) No:J Metal cover

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisnig til Abilica CondiSpin Art. nr. 555 040 / 555 045

Bruks- og monteringsanvisnig til Abilica CondiSpin Art. nr. 555 040 / 555 045 Bruks- og monteringsanvisnig til Abilica CondiSpin Art. nr. 555 040 / 555 045 KOMPLETT DELETEGNING 2 KOMPLETT DELELISTE Nr. Beskrivelse Antall Nr. Beskrivelse Antall 1 Hovedramme 1 37 Kjede, 104L 1 2 Fremre

Detaljer

BRUKERMANUAL For 335 Magnetic

BRUKERMANUAL For 335 Magnetic ccc BRUKERMANUAL For 335 Magnetic BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstruksjoner Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitte deler. Dersom du skulle overlate dette apparatet til en annen person, forsikre

Detaljer

Casall EB100 Sykkel 91030

Casall EB100 Sykkel 91030 Casall EB100 Sykkel 91030 1 Viktig: Finn serienummeret ditt, og skriv det inn i boksen nedenfor så du har det for hånden ved servicehenvendelser. Serial number Serienummer her: 2 3 Monteringstegning 4

Detaljer

330 cycle Brukerveiledning

330 cycle Brukerveiledning 330 cycle Brukerveiledning SRS-968M-NF May 28, 2008 version 01 Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer

Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual

Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual 1. HOVED-DELER Del Beskrivelse Ant Del Beskrivelse Ant A Hovedenheten 1 J Sete 1 B Setestamme 1 K Pedal-høyre 1 C Bakre støtteben 1 L Pedal-venstre 1 D Fremre

Detaljer

BRUKERMANUAL for X-erfit 595

BRUKERMANUAL for X-erfit 595 BRUKERMANUAL for X-erfit 595 INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 2 PERSPEKTIVTEGNING... 4 DELELISTE... 5 SJEKKLISTE (INNHOLD I PAKKEN)... 7 SM2690-67 BRUKSANVISNING... 13 TIME... 14 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

290 cycle. NF Art. Nr: 101216 BP205E 2006/2007, Version 2

290 cycle. NF Art. Nr: 101216 BP205E 2006/2007, Version 2 290 cycle NF Art. Nr: 101216 BP205E 2006/2007, Version 2 1 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler

Detaljer

Casall R400 bruksanvisning ROMASKIN

Casall R400 bruksanvisning ROMASKIN Casall R400 bruksanvisning ROMASKIN Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A COMPUTER 1 SETT A-1 FESTESKRUE TIL COMPUTER 4 STK B HOVEDRAMME 1 SETT B-1 FESTEBRAKETT TIL

Detaljer

Casall INFINITY 1.3B Sykkel 91019

Casall INFINITY 1.3B Sykkel 91019 Casall INFINITY 1.3B Sykkel 91019 INFINITY 1.3B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7 Screw

Detaljer

O O NORDIC FITNESS 210 E. Elliptisk maskin

O O NORDIC FITNESS 210 E. Elliptisk maskin NRDIC FITNESS 210 E Elliptisk maskin LW HIGH Sikkerhetsmessige forhåndsregler ADVARSEL: Før du begynner å trene, konsulter med din lege først. Dette er spesielt viktig hvis du er over 35 år eller har ulike

Detaljer

Viktig sikkerhetsinstruks

Viktig sikkerhetsinstruks Varenr: 104578 Viktig sikkerhetsinstruks Forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd på en slik måte at den skal gi maksimal sikkerhet. Likevel er det noen forhåndsregler du bør ta når du skal benytte sykkelen.

Detaljer

Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual

Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual 1. Deler til montering Del Beskrivelse Ant Del Beskrivelse Del A Hovedramme 1 H Fremre deksel 1 B Styre 1 I Høyre fotpedal 1 C Fremre Støtteben 1 J Venstre fotpedal

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. New picture of the bike with new computer

BRUKERVEILEDNING. New picture of the bike with new computer BRUKERVEILEDNING NO New picture of the bike with new computer Dette kvalitetsproduktet er designet, produsert, testes og sertifisert for avansert trening I hjemmet. Kjære kunde, Vi vil gjerne takke deg

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 260 rower

BRUKERMANUAL for Exerfit 260 rower BRUKERMANUAL for Exerfit 260 rower Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: Art.no: 206200 For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk treningsproduktet. Version 1 2007/08

Detaljer

Det er eierens ansvar å informere alle brukere om apparatets forholdsregler og instruksjoner.

Det er eierens ansvar å informere alle brukere om apparatets forholdsregler og instruksjoner. Brukerveiledning FORHOLDSREGLER Inspiser apparatet regelmessig for skade og slitasje. Det er eierens ansvar å informere alle brukere om apparatets forholdsregler og instruksjoner. Kun én bruker kan benytte

Detaljer

BRUKERMANUAL For 370 Magnetic

BRUKERMANUAL For 370 Magnetic ccc BRUKERMANUAL For 370 Magnetic BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstruksjoner Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitte deler. Dersom du skulle overlate dette apparatet til en annen person, forsikre

Detaljer

USER MANUAL Reebok-NO-B5.1-20110427

USER MANUAL Reebok-NO-B5.1-20110427 USER MANUAL Reebok-NO-B5.1-20110427 NO D Kjære kunde, Vi er glade for at du har valgt et Reebok Fitness-produkt. Dette kvalitetsproduktet er fremstilt for hjemmebruk og er blitt testet og sertifisert i

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 790 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 790 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 790 Spinner UF-STD-68-FX-XXL 05.04.2007 version-01 BUILT FOR HEALTH 1 BRUKERINSTRUKS Vi vil få gratulere deg med valg av spinning sykkel. Håper du får mye glede av den i tiden

Detaljer