Prehospitale virksomhetsdata 2012 Prehospital klinikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prehospitale virksomhetsdata 2012 Prehospital klinikk"

Transkript

1 Prehospital klinikk

2 , Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark Forord Prehospital klinikk ble etablert i 2004 og er en felles virksomhet for Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark. Klinikken legger betydelig vekt på virksomhetsstyring gjennom synliggjøring av aktivitetene, og den årlige rapporten over virksomhetsdata forsøker å gi en balansert beskrivelse av ressursinnsats, behandlingstiltak og resultater. Innen det akuttmedisinske området (AMK og ambulanse) henter vi data fra AMIS, og Trond Thoresen har utviklet de fleste rapportene. Vi har nå også fått koblet disse dataene opp til kartverk, og her har Peter Fiskerstrand vært sentral. Dataene fra Pasientreiser hentes fra NISSY, og Espen Hornes har behandlet informasjonen fra denne databasen. Vi legger stor vekt på å kunne måle og beskrive kvaliteten på de tjenestene vi leverer. Det er lagt ned mye arbeid i å etablere relevante kvalitetsindikatorer, og noen data fremkommer da også i årsrapporten. Samtidig har vi ikke vært fornøyd med at vi mangler gode verktøy for å vurdere ambulanseberedskapen. Koblingen av hendelser opp mot kartverk har imidlertid hjulpet oss i riktig retning, og vi gjør nå mer presise vurderinger av sammenhengen mellom ambulanselokalisering og responstider. Vi ser også på sesongvariasjoner og legger planer for forskyvning av ressurser til ulike perioder i året slik som sommerferie og påskeferie. Vi vil fortsette dette arbeidet og håper å få flere med oss i prosessen slik at vi kan få til en sammenligning av virksomhetene til felles læring. Skien/Tønsberg Jørgen Einerkjær klinikksjef Data og rapporter I en helsetjeneste i endring er det stadig viktigere å ha en god oversikt over befolkningens behov for ambulansetjeneste og akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. En god innsikt i AMKs og ambulansetjenestens oppgaver, ansvar og aktivitet er nødvendig for å gjennomføre målrettede tilpassninger av tjenesten når samfunnets behov endrer seg. Komplekse analyser av aktivitet kan være nødvendig for å yte rette tjenester og å kunne forutse framtidige behov. Når jeg begynte som vikar ved ambulansevakta en septemberdag i 1973 så var nødnummeret for ambulansevarsling til Vestfold sentralsykehus Vi hadde ikke radiokommunikasjonsutstyr i ambulansene. Ambulansesjåførene noterte ambulansebestillinger på papir i blokker med 5 ark i bredden. Hvert ark var på størrelse med et stort visittkort. Forhåndsbestillinger ble ikke revet av blokka før oppdrag skulle utføres. Varsling foregikk lokalt til hver ambulansevakt. Det fantes nærmest ikke samarbeid mellom ambulansestasjonene som var tilknyttet fem sykehus i Vestfold. Det er nå 40 år siden og den første bilambulansen ved det tidligere amt og fylkessykehuset i Tønsberg var tatt i bruk bare 49 år tidligere. I Vestfold har vi allikevel fått en relativt lang tradisjon for elektronisk registrering av ambulansebestillinger. Som konstituert ambulansesjef bestilte jeg i 1989 det første dataprogrammet for håndtering av alle ambulansebestillinger og utførelse av ambulanseoppdrag. Programmet ble tatt i bruk 3 måneder senere. Siden sommeren 1989 har alle ambulansebestillinger og oppdrag vært registrert direkte i elektroniske programmer. Når AMK ble etablert i 1992 tok vi i bruk et nytt program som også inneholdt medisinske data. Crystal Reports ble benyttet av leverandøren som rapportprogram fra databasen. For å få ut de data jeg ønsket benyttet jeg vakttid til å lære rapportprogrammet og hente og sammenstille data som var registrert. For å hente data fra den nåværende AMiS databasen til denne årsmeldingen benytter jeg fremdeles Crystal Reports. AMiS endres ved nye behov og det er stadig lagt til nye tabeller i databasen. Dette medfører at gamle felter som innringer, sambandsvei, hendelsetype, kriterienummer, pasientinformasjon som kjønn, alder og bostedskommune, tiltakstyper, gruppe hentested og gruppe leveringssted kan kobles med stadig flere nye felter som pasientproblem, behandlingstiltak, medisinforordning, Glascow Coma Score, Reviced Trauma Score og RETTS parametre. En overordnet 2

3 aktivitetsforståelse basert på summen av enkeltregistreringer i mange dimensjoner bør tilgjengeliggjøres stadig bedre for beslutningstagere på flere nivåer. Nye felt i databasen gir nye muligheter for fremtidige komplekse sammenstillinger. God lesning! Oslo/Tønsberg Trond Thoresen Oppsummering Aktivitetsøkningen fortsetter som forventet. Sammenliknet med 2011, økte antallet medisinske nødtelefoner med åtte prosent, mens den totale økningen var fire prosent. På ti år har andelen som ringer 113 fra mobiltelefon økt fra 34 til 60 %. Iverksatte tiltak økte med fem prosent siste år. AMK benyttet i noe større grad kommunehelsetjenesten i akuttmedisinsk sammenheng, men her er det potensiale for ytterligere endring i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. Antall ambulanseoppdrag økte med tre prosent. Kun fire av 10 oppdrag ble iverksatt som følge av medisinsk nødtelefon. En stor andel av oppdragene var derfor ikke hjemlet i Forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Responstidene gikk noe ned i forhold til 2012, men i et lengre perspektiv har responstidene, spesielt i Telemark økt såpass mye at det blir iverksatt tiltak for å snu utviklingen. Tre av fire pasienter har somatisk medisinsk lidelse, mens kun i ett av ti tilfeller, er traume årsak til ambulanseforbruket. Fall er den hyppigst forekommende årsak til traume Ambulansetjenestene i Helse Sør-Øst, har gjennom Fagrådet, besluttet å starte rapportering av kvalitetsindikatorer internt i regionen. Nye pasienttilstandskoder ble derfor innført i september Første regionale rapportering vil skje våren 2014, men allerede her vises de første data fra Vestfold-Telemark. Lokalt hjertestansregister for vårt AMK-område er nå formalisert og godkjent av personvernombudet. Med en viss grad av stolthet presenteres data for de fire siste år. Det finnes ikke tilsvarende data fra andre AMK-områder i Norge, men sammenliknet med en publikasjon fra Nord Amerika, er våre resultater oppløftende. Publikum ga førstehjelp til 77 % av de rammede. 28 % ble bragt til sykehus eller luftambulanse med gjenopprettet egensirkulasjon (ROSC), og 13 % ble utskrevet i live. Forekomsten per innbyggere per år var 17,7 (ROSC) og 7,7 (Utskrevet), gjennom årene Antallet pasienter som overlevde hjertestans til utskrivning fra sykehus, var 114. Antall telefonisk bestilte pasientreiser har går noe ned. Dette skyldes i stor grad at rekvirentene bestiller mer elektronisk. Vi har lyktes i å øke såkalt samkjøringsgrad i taxi. Avdelingen finansierer om lag pasienttransporter totalt. Tønsberg/Skien Jon Erik Steen-Hansen klinikkoverlege 3

4 4

5 Innhold Forord... 2 Data og rapporter... 2 Oppsummering... 3 AMK - Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral... 7 Henvendelser, Opprinnelsestelefonnummer til Antall 113-telefoner per døgn... 8 Døgnprofil alle-henvendelser... 8 Hendelser... 9 Tiltak, iverksatt av AMK... 9 Ambulansetjenesten Antall oppdrag Type ambulanseoppdrag Utvikling av hastegrad ambulanseoppdrag Prehospital responstid percentiler Prehospital responstid per kommune Heatmap for 113-hendelsene, hele ansvarsområdet Heatmap for 113-hendelsene, byene Medisinske problemkoder (tilstandskoder) Medisinsk somatikk Traume Psykiatri / sosialt n Annet Undersøkelse og behandlingstiltak, ambulansene, siste tre år Medikamentell behandling, ambulansene, siste tre år Prehospital hjertestans, fire siste år ( ) Metode Behandlingsresultat per år Kvalitetsindikatorer Pasientreiser Innkommende telefoner Pasientreiser i Telemark og Vestfold Telefonventetid

6 Taxi Endring i forhold til Samkjøring Taxitransport: Helseekspress (HE): Utnyttelsesgrad Figur og tabelloversikt Kontaktpersoner

7 AMK - Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral Henvendelser, Henvendelsestype Per 1000 innbyggere/år Medisinsk nødtelefon til Andre typer henvendelser Sum Tabell 1 Type og antall henvendelser AMK Antall totale henvendelser økte med 4% siste år, og 10% i forhold til Antall 113 anrop økte med 8% siste år, og 11% i forhold til Opprinnelsestelefonnummer til 113 Åttesifrede numre på 4 og 9 (mobil) Åttesifrede numre på 2,3,5,6,7 (fasttelefon) Politi* Brann* Andre* 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Figur 1 Opprinnelsestelefonnummer til 113 Politi inkluderer følgende telefonnummer: (Vestfold PD), (Telemark PD), (Telemark PD), (Politi Sandefjord). Brann inkluderer følgende telefonnummer: (Brann Telemark), (Vestviken 110), (Brann Tønsberg i 2003 og 2004), Andre inkluderer: Utenlandske, Femsifrede, , Feil/blankt, 879 xxxxx GSM-R Jernbane, 878 xxxxx Tetra Nødnett, 8xx xxxxx Andre spesialnumre. Andel som har ringt fra mobiltelefon har altså økt fra 34 til 60% på 10 år 7

8 Antall 113-telefoner per døgn Antall 113-anrop varierer fra døgn til døgn, og det er stor spredning - fra 44 til 145. Flere av toppnoteringene var rundt jule- og nyttårshelgene, mens felles for de aller laveste var at det dreide seg om mandags og tirsdagsdøgn. Som Figur 2 viser, er imidlertid det vanligste et antall mellom 70 og 95. Figur 2 Variasjon antall 113-anrop per døgn Døgnprofil alle-henvendelser 113-telefoner er fordelt ganske jevnt gjennom døgnet, mens bestillinger ikke overraskende i hovedsak skjer på dagtid og utover kvelden. Figur 3 Døgnprofil sambandslinjer til AMK 8

9 Hendelser Kategori type % 2012 Sykdom % Fødsel/psykiatri/rus/vold/dødsfall/annet % Ulykker % Annet medisinsk % Beredskapsforskyvning ambulanse % Bestillinger ambulanse, innleggelser etc % Søk/redning, og skarpe oppdrag % Nødtelefon til brann (satt over) % Nødtelefon til politi (satt over) % SUM % Tabell 2 Type og antall hendelser Antall håndterte hendelser økte med 11 % fra 2010 til Tiltak, iverksatt av AMK Gruppert tiltak Tiltak Rådgivning Frie råd Råd etter indeks Telefoninstruksjon førstehjelp Aktiverte mobile ressurser Ambulanse Ambulansehelikopter Politi - psykiatrifølge Helseekspressen Ambulansebåt Hjelpekorps Redningshelikopter Lokal Defibrillator Lege utrykning, sykebesøk eller konsultasjon Pas henvist fastlege LV-sentral-lege konsultert Lege/ambulansealarm Anestesilege utrykning Konferanse og varsling sykehusleger EKG-tolking, medisin Varsling sykehuslege AMK-lege / Anestesilege Varsling sykehus Meldt akuttmottak Meldt sykehus Varsling kommunehelsetjeneste Pas meldt til Legevaktsentral Konferanse med LV-sentral Hjemmesykepleie Barnevern Varsling andre nødsentraler Politi Brannvesen Annen AMK HRS Annet SUM Tabell 3 AMK-iverksatte tiltak Antall tiltak økte med 5 % fra 2010 til

10 Ambulansetjenesten Antall oppdrag Figur 5 Ambulanseoppdrag per år Figur 4 Fordeling mellom 113-oppdrag og andre Antall ambulanseoppdrag økte med 20 % fra ,med 10% fra 2010, i snitt 3% per år, siste år 3,4%. Befolkning var , en økning på i underkant av 1 promille fra Figur 6 Oppdrag per ambulansestasjon. Numerisk antall er 2012 Tall for 2012, over kolonnen Type ambulanseoppdrag 2012 Ambulansetjeneste defineres i hh til Forskriften 1 som en tjeneste som er til for akuttmedisinsk beredskap utenfor sykehus. Derfor er det interessant å se hvor mange ambulanseoppdrag som er som følge av 113- telefoner, og hvor mange som er generert av andre årsaker (Figur 5) 1 til Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 10

11 I praksis må imidlertid ambulansetjenesten utføre en rekke pasienttransporter for helsetjenesten (pasienter som trenger overvåking eller behandling under transport f.eks mellom sykehus. Siden det i Norge omtrent ikke har eksistert andre biler for transport av liggende pasienter, har ambulansetjenesten også måttet utføre disse transportene. Med Samhandlingsreformen har det kommet ytterligere et transportbehov, nemlig for pasienter som må flyttes mellom, til eller fra kommunale institusjoner innen den enkelte kommuale helsetjeneste. Fra og med mars 2012, startet vi defor å registrere denne typen oppdrag (Figur6). Figur 7 Type ambulansetransport Utvikling av hastegrad ambulanseoppdrag Den mest synbare endring siden 2006, er at en økende andel av 113-utløste ambulanseoppdrag har blitt satt til Akutt/Rød hastegrad Figur 8 Hastegradsutvikling 113-utløste ambulanseoppdrag Figur 9 Hastegradsutvikling ikke-113-utløste ambulanseoppdrag 11

12 Prehospital responstid Responstidene er fra selekterte primære, akutte ambulanseoppdrag. Tidene skal gi et bilde av det som er interessant for allmenheten. Oppdrag til helseinstitusjoner er ikke med, kun oppdrag til et hendelsessted/åsted Videre telles kun den først ankomne ambulanse dersom flere ambulanser har blitt involvert Fylke Utrykninger 50% innen (mm:ss) 90% innen (mm:ss) Telemark :50 22:11 Vestfold :49 19:02 Tabell 4 Responstid per fylke 90-percentiler Telemark 20:27 21:07 22:03 21:11 21:22 23:08 22:11 Vestfold 19:09 18:28 18:56 18:51 18:40 19:30 19:02 Tabell 5 Utvikling responstider siste syv år Prehospital responstid per kommune Beregningsgrunnlag Kommune Utrykninger 50% innen (mm:ss) 90% innen (mm:ss) Andebu :04 26:34 Bamble :18 21:26 Bø i Telemark :58 23:22 Drangedal :34 31:39 Hof 90 17:29 26:27 Holmestrand :39 18:17 Horten :27 15:30 Kragerø :41 31:06 Kviteseid 49 22:50 40:18 Lardal 64 27:39 34:10 Larvik :27 18:09 Nome :07 22:12 Nøtterøy :21 17:16 Porsgrunn :34 16:17 Re :21 23:53 Sandefjord :26 15:19 Sauherad 84 15:04 23:32 Seljord 73 11:45 23:29 Siljan 29 18:48 24:47 Skien :43 16:01 Stokke :29 20:34 Tjøme :44 25:49 Tokke 78 18:10 32:53 Tønsberg :23 13:32 Vinje :04 41:25 Tabell 6 Responstid per kommune 12

13 , Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark Heatmap for 113-hendelsene, hele ansvarsområdet Kartet fremstiller steder med høy konsentrasjon av hendelser der det er ringt medisinsk nødtelefon 113. Høyest konsentrasjon der fargen er rød. Skalaen er er: Rød-Gul-Lys grønn, Mørk grønn 13

14 Heatmap for 113-hendelsene, de tettest befolkede områdene 14

15 , Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark Medisinske problemkoder (tilstandskoder) 2012 Figur 10 Medisinske problemstillinger i ambulansen, hovedgrupper Tre av fire ambulansepasienter tas hånd om fordi det foreligger en medisinsk somatisk tilstand. Psykiatriske eller sosiale problem foreligger hos en av ti. Traume forekommer også hos ca en av ti pasienter. Den viktigste traumeårsaken er fall. Detaljerte koder, er gjengitt på de neste sidene. 15

16 Medisinsk somatikk n = Gruppe G Sum Spesifisert problem/tilstand Hoved- Tillegg- Sum Hjerte/kar Hjerte/kar INA Brystsmerter / mulig akutt koronarsyndr Syncope/besvimelse Hjertestans / Utstein Arytmi Hjertesvikt Karsykdommer, inkl sirkulasjonsprobl STEMI (fastslått av lege) Luftvei/ lungesykdom Luftv/lungesykd INA KOLS / astma Allergisk reaksjon Øvre luftvei / øreproblem Nevrologi Nevrologi INA Slag/hjerneblødning FAST - symptomer* Kramper med feber Kramper uten feber Diabetes 597 Diabetes INA Hypoglykemi Gynekologi/ svangerskap 434 Gyn/sv.skap INA Fødende Svangerskapskomplikasjon Gynekologisk sykdom,ikke sv.skap/fødsel Hjemme/transportfødsel Barn 408 Barn INA Nyfødtproblem inkludert prematur Kron alv.sykdom, syndrom og misdannelser Mage tarm Mage tarm INA Mage/tarm blødning Nyre-urinveier 909 Nyre/urinveier INA Nyresykdom urinretensjon Infeksjon Infeksjon INA Lokalisert infeksjon Gen. infeksjon med feber Gen. infeksjon med sirk.påvirkning Bevegelsesapp Bevegelsesapparat INA Mistanke om brudd Ryggproblemer, ikke skade Muskel og skjelett, smerter, ikke skade Kreftsykdom Kreftsykdom INA Kreftsykdom terminal fase Forgiftning Forgiftning INA Forgiftning med legemidler og bio. subst Forgiftning, selvpåførte Narkotika (illegale) overdose Kjemisk forgiftning (ikke medikament) Forgiftning, påført av andre Tabell 7 Detaljerte tilstandskoder medisinsk somatikk, ambulansepasienter Koder for STEMI og FAST ble innført høsten 2012, og er derfor ikke helårstall 16

17 Traume n = 4338 Gruppe G Sum Spesifisert problem/tilstand Hoved- Tillegg- Sum Vold 366 Vold INA Overfall generelt Knivstikk Skudd/splintskade Trafikkulykke Trafikkulykker INA Motorkjøretøy offentlig vei Motorkjøretøy utenfor offentlig vei MC/moped off.vei Sykkelulykke Fotgjenger ulykke Luftfarts- 4 Luftfartsulykke INA 4 4 Termisk / 278 Røyk inhalasjon kjemisk / Brannskade/term./kjem./ elektrisk / stråling etsing/radioaktiv Hypotermi og frostskader Termisk/kjemisk/el/strål INA 8 8 Elektroskade (ikke lyn) 6 6 Lyn 2 2 Hypertermi - heteslag Stikk og bitt 45 Stikk og bitt INA Giftige stikk og bitt fra planter/dyr Sportsskade 107 Sportsskade INA Kvelning 32 Mekanisk kvelning, inkl fremmedlegeme Vannsport ulykke 40 Vann(sports)-ulykke INA Drukning Dykkerproblem 4 4 Fall Fall fra egen høyde Fall INA Fall fra høyde Mekaniske 70 Skader med maskiner skade Skade annet 372 Andre og uspes. virkn. av ytre årsaker Komplik. til kir. og med. behandl, INA Følge.e.sk.,forgiftn.o.a. kons.av y.års Tabell 8 Detaljerte tilstandskoder, traume, ambulansepasienter

18 Psykiatri / sosialt n n= 5136 Gruppe G Sum Spesifisert problem/tilstand Hoved- Tillegg- Sum Psykiatri Psykiatri INA Psykiatri med tvangsinnleggelse Sosialt/ pleie Pleie og omsorgsbeh inkl neds alm.tilst Sosialt/pleie INA Psykososialt problem Tabell 9 Detaljerte tilstandskoder, Psykiatri og sosialt, ambulansepasienter 2012 Annet n = 2711 Gruppe G Sum Spesifisert problem/tilstand Hoved- Tillegg- Sum Dødsfall 116 Dødsfall uten kjent årsak Dødsfall som følge av med. hovedproblem Ukjent Ukjent tilstand tilstand Totalt Ingen Ingen pasient 4371 Tabell 10 Detaljerte tilstandskoder, Annet, ambulansepasienter

19 Undersøkelse og behandlingstiltak, ambulansene, siste tre år Gruppe Tiltak A Airway, luftvei B Breathing respirasjon C Circulation sirkulasjon D Disability, Dysfunksjon E Exposure, eksponering Fri luftvei Larynxtube Svelgtube Endotrakeal intubasjon SpO Oksygen Maske-CPAP Ventilasjon Forstøver Thoraxdren BT Venekanyle perifert EKG-12 kanal taking EKG-overvåkning Infusjon Brystkompresjon Autopulse Kompresjon blødning Defibrillering Venekanyle hals/lyske Intraossøs kanyle Trombolyse Nakkekrage Scoopbåre Annen spjelk Frigjøring/fiksering, ATLS Reponering Strekk-spjelk Vakummadrass Brannskade kjøling/bandasje Lokal nedkjøling etter traume Hypotermibehandling etter stans Annet Blodglukosemåling Øyeskyllelinse Fødselshjelp Gjenoppliving av nyfødt Narkose Tabell 11 Behandlingstiltak utført av ambulansepersonell 19

20 Medikamentell behandling, ambulansene, siste tre år Medikament Medikament Morfin Ketamin Metoclopramid Salbutamol ASA Heparin Nitroglyserin tabl Annet NaCl infusjon Diclofenac Adrenalin Amiodaron Paracetamol Furosemid Nitroglyserin spray Dexklorfeniramin Glukose 50% Atropin Ipratropiumbromid Oxibuprokain Klopidogrel Tenecteplase Nalokson LMWH Diazepam HyperHaes infusjon 4 3 Tabell 12 Medikamenter administrert av ambulansepersonell Tallet angir administrerte doser. 20

21 Prehospital hjertestans, fire siste år ( ) Metode Data er tatt ut av den elektroniske ambulansejournaldatabasen. Enkelte ikke utfylte datafelt har vær kontrollert, og rettet, dersom dataene foreligger i journalens fritekstfelt. Noen få data har også blitt supplert fra sykehusenes journalsystemer. Overlevelsesdata er fra sykehusjournaler og folkeregister. Figur 11 Daglig forekomst av hjertestans i AMK-området Figur 12 Utsteinmal, hjertestans,

22 , Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark Behandlingsresultat per år Hjertestansregisterdata for AMK-området Befolkn ing 1. juli Period e, år Stans Forekomst ambulanset ilsett Startet HLR Startet HLR % Foreko mst ambula nse-hlr ROSC Foreko mst ROSC ROSC til Sykehu s Foreko mst ROSC til sykehu s Utskre vet i live Utskre vet % av startet HLR Foreko mst Utskrev et , % 65, , , % 7, , % 58, , , % 7, , % 55, , , % 7, , % 63, , , % 8,1 SUM Snitt 69,0 60,7 23,7 17,8 7,7 Tabell 13 Forekomster og behandlingsresultat, hjertestans, Forekomst av Utskrevet i live fra sykehus på 7,7 per per år for fireårsperioden, er et godt resultat sett i internasjonal sammenheng. I materialet til Nichols og medarbeidere 3 fra USA og Canada som omfatter en befolkning på over 21 millioner, er overlevelsen 7,9%, omtrent 4,4 per per år. 3 Nichol G, et al. Regional variation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest Incident and Outcome. JAMA, Sept 24, 2008,30012,

23 , Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark Kvalitetsindikatorer Ambulansetjenestene i Helse Sør Øst, har gjennom vedtak i Fagrådet for prehospitale tjenester og akuttmottak, besluttet å rapportere kvalitetsindikatorer til hverandre. Det startes forsiktig med tre indikatorer, som hver for seg skal kunne si noe om kvalitet i den akuttmedisinske kjeden, i størst mulig grad vinklet fra ambulansetjenesten. Det skal rapporteres en resultatindikator for hjertestans (alle typer), ROSC (gjenopprettet hjerteaksjon) frem til overlevering av pasient til neste instans, og prosessindikatorer for hjerteinfarkt (telemedisinsk fastslått STEMI) samt mulig hjerneslag (FAST-symptomer fastslått av ambulansepersonell). Begrunnelsen for å følge prosessindikatorene er at en effektiv tidsakse for håndtering av STEMI og FASTsymptomer er vesentlig for et godt utkomme, og at det derfor er viktig at pasientene i størst mulig grad sluses inn i helsetjenesten ved 113-ambulansesystemet. Alle indikatorene presenteres som forekomster i forhold til befolkningsstørrelse i AMK-området. Preliminære data for tre (STEMI og FAST) samt tolv måneder (ROSC til neste instans) vises i tabellen. Tilstand Periode n n/100000/år FAST 3 mnd, Sep-Des STEMI 3 mnd, Sep-Des ROSC til neste instans 12 mnd, Jan-Des Tabell 14 Forekomst av FAST, STEMI og ROSC Forekomstene av FAST-symptomer og STEMI må tolkes med forsiktighet, da det kun dreier seg om data fra tre måneder, og at det dreier seg om nyinnførte problem/tilstandskoder, som ambulansepersonellet må bli fortrolige med anvendelsen av. Vi har ikke funnet sammenliknbare tall for forekomst av prehospitale FAST-symptomer. I en publikasjon fra Vestfold med data fra , kan det beregnes en forekomst av prehospital STEMI på 48 per per år. Publikasjonen beskriver prehospital trombolyse, og omfatter utelukkende pasienter som ble tatt hånd om av ambulansepersonell. E Aune, antar at det kan foreligge et underestimat på forekomsten av STEMI i denne publikasjonen (personlig meddelelse). I sin PhD avhandling har Erlend Aune beregnet forekomsten av STEMI i Vestfold til hhv (2003-data) og 77 6 (2006-data) per per år. I de to sistnevnte publikasjonene har enkelte pasienter ankommet sykehus på andre måter enn gjennom 113- ambulanse-aksen. 4 Aune E, Steen-Hansen JE, Hjelmesaeth J, Otterstad JE: [Prehospital diagnosis and treatment of acute myocardial infarction in Vestfold]. Tidsskr Nor Laegeforen 2004, 124: Aune E, Hjelmesæth J, Fox KAA, Endresen K, Otterstad JE. High mortality rates in conservatively managed patients with acute coronary syndrome. Scand Cardiovasc J 2006; 40: Aune E, Endresen K, Fox KA, Steen-Hansen JE, Roislien J, Hjelmesaeth J, Otterstad JE: Effect of implementing routine early invasive strategy on one-year mortality in patients with acute myocardial infarction. Am J Cardiol 2010, 105:

24 Pasientreiser Innkommende telefoner Pasientreiser i Telemark og Vestfold Pasientreiser i har i løpet av 2012 hatt en reduksjon i antall telefonhenvendelser (-11 %). Årsaken er at flere fastleger rekvirerer elektronisk via EPJ systemer, og flere fysioterapeuter rekvirerer via faks. Hver medarbeider håndterer i snitt 74 samtaler per dag. Figur 13 Innkommende telefoner Pasientreiser Telefonventetid Gjennomsnittlig svar-ventetid (aksesstid) i 2012, var 38 sekunder for pasienter, og 27 sekunder for rekvirenter og transportører Taxi Det var en økning på 1200 taxitransporter i 2012, sammenliknet med I tabellen under, vises antall taxirekvisjosjoner for kommuneinterne og kommunekryssende transporter. År Måned KI KK Totalt 2012 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Resultat Tabell 15 Antall taxirekvisisjoner 24

25 Endring i forhold til 2011 Beskrivelse av aktivitet antall Aktivitet KI fastpris Telemark Endring Aktivitet KK Telemark Endring 575 Aktivitet KI fastpris Vestfold Endring -328 Aktivitet KK Vestfold Endring -764 Sum 863 Tabell 16 Endring i taxiforbruk Samkjøring Taxitransport: Det har i 2012 vært et økt fokus på å samkjøre pasienter, det vil si å få til transport av to eller flere pasienter i samme taxi. Fordi gevinsten av samkjøring er størst ved lengre transporter, skiller vi mellom intra- og interkommunale transporter, og betegner disse Kommuneinterne (KI) henholdsvis Kommunekryssende (KK) transporter. Samkjøringsgraden har økt på kommunekryssende turer med fem prosent, fra 1.57 til For å skjerme pasientene for lange omveier på grunn av samkjøring, benytter vi i stor grad til- og frabringer taxier i tillegg. Figur 14 Utnyttelsesgrader kommuneinterne transporter Pasientreiser Figur 15 Utnyttelsesgrader kommunekryssende transporter Pasientreiser 25

26 Helseekspress (HE): Tre Helseekpresser (T 500, T 600, T 700) trafikkerer hovedaksen E 18 til og fra Oslo. Til sammen pasienter ble transportert, hvorav 215 pasienter ble transportert som ambulansepasient på båreplass.utnyttelsesgraden av seteplassene varierer mye (21-88 %.) Båreplassene telles som ambulanseoppdrag, og er derfor ikke med i grunnlagstallene for utnyttelsesgrad. Lave juli-tallet på en av bussene skyldtes ferieavvikling. På grunn av Helseekspressene, har antallet taxitransporter på samme strekninger blitt redusert med 123 i forhold til Pasienter som skal fra hjemsted til Behandling i Oslo, ønskes satt opp med HE-transport dersom de kommer fra sentrale områder langs ruten. I 2012 lyktes vi å få 95% av disse med på HE. Utnyttelsesgrad Måned T 500 T 600 T 700 Januar 67 % 59 % 68 % Februar 88 % 64 % 65 % Mars 65 % 60 % 69 % April 63 % 61 % 87 % Mai 80 % 61 % 80 % Juni 60 % 50 % 85 % Juli 67 % 21 % 63 % August 64 % 54 % 67 % September 80 % 51 % 82 % Oktober 67 % 49 % 68 % November 79 % 50 % 79 % Desember 76 % 65 % 88 % Tabell 17 Utnyttelsesgrad, Helseekspressene 26

27 Figur og tabelloversikt Figur 1 Opprinnelsestelefonnummer til Figur 2 Variasjon antall 113-anrop per døgn... 8 Figur 3 Døgnprofil sambandslinjer til AMK... 8 Figur 4 Fordeling mellom 113-oppdrag og andre Figur 5 Ambulanseoppdrag per år Figur 6 Oppdrag per ambulansestasjon. Numerisk antall er Figur 7 Type ambulansetransport Figur 8 Hastegradsutvikling 113-utløste ambulanseoppdrag Figur 9 Hastegradsutvikling ikke-113-utløste ambulanseoppdrag Figur 10 Medisinske problemstillinger i ambulansen, hovedgrupper Figur 11 Daglig forekomst av hjertestans i AMK-området Figur 12 Utsteinmal, hjertestans, Figur 13 Innkommende telefoner Pasientreiser Figur 14 Utnyttelsesgrader kommuneinterne transporter Pasientreiser Figur 15 Utnyttelsesgrader kommunekryssende transporter Pasientreiser Tabell 1 Type og antall henvendelser AMK... 7 Tabell 2 Type og antall hendelser... 9 Tabell 3 AMK-iverksatte tiltak... 9 Tabell 4 Responstid per fylke Tabell 5 Utvikling responstider siste syv år Tabell 6 Responstid per kommune Tabell 7 Detaljerte tilstandskoder medisinsk somatikk, ambulansepasienter Tabell 8 Detaljerte tilstandskoder, traume, ambulansepasienter Tabell 9 Detaljerte tilstandskoder, Psykiatri og sosialt, ambulansepasienter Tabell 10 Detaljerte tilstandskoder, Annet, ambulansepasienter Tabell 11 Behandlingstiltak utført av ambulansepersonell Tabell 12 Medikamenter administrert av ambulansepersonell Tabell 13 Forekomster og behandlingsresultat, hjertestans, Tabell 14 Forekomst av FAST, STEMI og ROSC Tabell 15 Antall taxirekvisisjoner Tabell 16 Endring i taxiforbruk Tabell 17 Utnyttelsesgrad, Helseekspressene

28 Kontaktpersoner Prehospital klinikk Jørgen Einerkjær Medisinske forhold Jon Erik Steen-Hansen Rapportsystemer, dataanalyse Trond Thoresen Geografisk analyse Peter Fiskerstrand Ambulansetjenesten Torbjørn Lia AMK Trond Ivar Carlson Pasientreiser Knut Broby Opplæringsavdeling Helge Olsen 28

Prehospitale virksomhetsdata Årsrapport 2010, Prehospital klinikk, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark

Prehospitale virksomhetsdata Årsrapport 2010, Prehospital klinikk, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark Prehospitale virksomhetsdata Årsrapport 2010, Prehospital klinikk, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark Innhold Ansvarsområde... 2 AMK - Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral... 2 Henvendelser til

Detaljer

Prehospitale virksomhetsdata 2011 Prehospital klinikk

Prehospitale virksomhetsdata 2011 Prehospital klinikk Prehospitale virksomhetsdata 2011 Prehospital klinikk Telemark og Vestfold: Populasjon: 365 000 (1.1.2011), AMK: Tønsberg, Pasientreiser: Skien, Akuttmottak: Tønsberg, Skien, Notodden, Rjukan. Ambulansestasjoner:

Detaljer

Ambulansejournalen Hvorfor og hvordan

Ambulansejournalen Hvorfor og hvordan Ambulansejournalen Hvorfor og hvordan Jon Erik Steen-Hansen Klinikkoverlege Hvorfor ambulansejournal? Arbeidsdokumentet Pasientjournal Rapport til det helsepersonell som overtar Styringsdokument: Journalforskriften

Detaljer

Akuttkjeden Telemark. Kine Jordbakke Seljord kommune Sykehuset Telemark

Akuttkjeden Telemark. Kine Jordbakke Seljord kommune Sykehuset Telemark Akuttkjeden Telemark Kine Jordbakke Seljord kommune Sykehuset Telemark Den akuttmedisinske kjede Den akuttmedisinske kjeden er samfunnets samlede beredskap og innsats for yte befolkningen akutt helsehjelp.

Detaljer

Erfaringer med RETTS prehospitalt

Erfaringer med RETTS prehospitalt 1 Erfaringer med RETTS prehospitalt Jon E Steen-Hansen klinikkoverlege Mål med innføring av RETTS i ambulansetjenesten Kvalitativt bedre pasientomsorg Mer systematikk i pasientundersøkelse og dokumentasjon

Detaljer

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut?

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Erik Zakariassen Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Stiftelsen norsk luftambulanse

Detaljer

Samarbeid mellom helseforetak og kommuner

Samarbeid mellom helseforetak og kommuner Samarbeid mellom helseforetak og kommuner Felles planlegging av akuttmedisinsk beredskap Operativt samarbeid Helgeland 80.000 innbyggere 20.000 km 2 (litt mindre enn Oppland fylke) 4 mindre byer (38.372,

Detaljer

Elektronisk ambulansejournal

Elektronisk ambulansejournal Elektronisk ambulansejournal Jon E Steen-Hansen Klinikkoverlege Hva er en ambulansejournal? Skjema? IKT-løsning? Programvare? Hardware? Innhold Felter? Koder for det enkelte felt? 2.10.2014 2 Eksempel

Detaljer

Prehospitale tjenester i Telemark

Prehospitale tjenester i Telemark Prehospitale tjenester i Telemark En introduksjon som beskriver innholdet i tjenesten, pasientstrømmer og som analyserer noen av konsekvensene som følge av utviklingsplanen Innhold Introduksjon Ambulansetjenesten

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Felles datasett i norske ambulansejournaler - langt unna?

Felles datasett i norske ambulansejournaler - langt unna? Felles datasett i norske ambulansejournaler - langt unna? Stian Thoresen Aspenes Seniorrådgiver, PhD avd. Norsk pasientregister www.helsedirektoratet.no 2 Kort om Norsk pasientregister Et sentralt helseregister

Detaljer

Sammen redder vi liv - en nasjonal strategi for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske

Sammen redder vi liv - en nasjonal strategi for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske - en nasjonal strategi for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander i Norge Hvorfor en nasjonal strategi? Hvert år rammes ca. 12 000 mennesker i Norge av hjerneslag. Hjerneslag

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Fremtidens utfordringsbilde for de prehospitale tjenestene. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Fremtidens utfordringsbilde for de prehospitale tjenestene. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet prehospitale tjenestene Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Befolkningsøkning Økt levealder Levealderen er ventet å øke fra dagens 80 år til rundt 87 år i 2060 for menn, og for kvinner fra 84 til 89 år. Frem

Detaljer

Høringssvar - Forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal

Høringssvar - Forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal Fagdirektør Til Helse- og omsorgsdepartementet Postadresse: Ulefossveien 3710 Skien Sentralbord: 35 00 35 00 Direkte linje: 41 55 81 06 Telefaks: E-post: postmottak@sthf.no Deres ref.: 10/2675 Vår ref.:

Detaljer

Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede

Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede Utfordringsbildet Befolkningsutviklingen/demografi Flere eldre, sentralisering Forventingsgapet Personellutfordringer Færre må

Detaljer

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016 Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet HDO Brukerforum 2016 AMK-Innlandet hvor i helsetjenesten? Helse SØRØST: 5 AMK sentraler Innlandet: 53 ambulanser (+ reserveambulanser) 1 Helseekspresser + 2 Helsebusser

Detaljer

VERKTØY FOR VURDERING OG PRIORITERING AV PASIENTER I DEN AKUTTMEDISINSKE BEHANDLINGSKJEDEN

VERKTØY FOR VURDERING OG PRIORITERING AV PASIENTER I DEN AKUTTMEDISINSKE BEHANDLINGSKJEDEN VERKTØY FOR VURDERING OG PRIORITERING AV PASIENTER I DEN AKUTTMEDISINSKE BEHANDLINGSKJEDEN Heidi S. Brevik, Avdelingssjef Akuttmottak, Haukeland universitetssjukehus 19.03.13 Verktøy for vurdering og prioritering

Detaljer

Sammen redder vi liv - en nasjonal dugnad for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander i Norge

Sammen redder vi liv - en nasjonal dugnad for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander i Norge Sammen redder vi liv - en nasjonal dugnad for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander i Norge Hvorfor Hvert år rammes mer enn 11 000 mennesker i Norge av hjerneslag. Årlig

Detaljer

Tid fra 113-oppringning til ambulanse er på hendelsessted 1. Definisjon Andel akutte hendelser i tettbygd strøk hvor ambulansen er fremme

Tid fra 113-oppringning til ambulanse er på hendelsessted 1. Definisjon Andel akutte hendelser i tettbygd strøk hvor ambulansen er fremme Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Tid fra 113-oppringning til ambulanse er på hendelsessted 1. Definisjon Andel akutte hendelser i tettbygd strøk hvor ambulansen

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Årsrapport 2013 Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler - AMK

Årsrapport 2013 Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler - AMK Rapport IS- 2198 Årsrapport 2013 Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler - AMK Publikasjonens tittel: Årsrapport 2013. Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler - AMK Utgitt: 06/2014 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

BJARKØYMODELLEN SYKEPLEIERNES DELTAKELSE I AKUTTE HENDELSER

BJARKØYMODELLEN SYKEPLEIERNES DELTAKELSE I AKUTTE HENDELSER En 3 årig registrering av alle utrykningene som akutteamet har deltatt i Frank Hilpüsch, allmennlege, Petra Parschat, allmennlege, Sissel Fenes, pleie- omsorgsleder Ivar Aaraas, prof. UiT Mads Gilbert,

Detaljer

Hjertestartere både her og der, hvor er bevisene for at dette er nyttig?

Hjertestartere både her og der, hvor er bevisene for at dette er nyttig? AED-register i Norge Skandinavisk akuttmedisin 2016 Jo Kramer-Johansen Professor/anestesilege Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Hjertestartere både her og der, hvor er bevisene

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Prehospital smertebehandling i Sør- Trøndelag. Karin Elvenes Bakkelund

Prehospital smertebehandling i Sør- Trøndelag. Karin Elvenes Bakkelund Prehospital smertebehandling i Sør- Trøndelag Karin Elvenes Bakkelund Bakgrunn 50 % av pasienter som transporteres i ambulanse har smerter God smertebehandling er viktig, av medisinske og etiske grunner

Detaljer

Helseradio og varsling

Helseradio og varsling 29 Helseradio og varsling ved rød respons sett fra AMK AV JESPER BLINKENBERG (Nklm), ÅGE JENSEN (KoKom) OG KENNETH PRESS (Nklm) Varsling ved akuttmedisinske hendelser og bruk av helseradio er ofte tema

Detaljer

Kvalitetsindikatorer og kodeverk for ambulansetjenesten

Kvalitetsindikatorer og kodeverk for ambulansetjenesten Kvalitetsindikatorer og kodeverk for ambulansetjenesten Jon E Steen-Hansen Mål for kvalitetsindikator Er klart definert Er spesifikk og følsom (få falske verdier) Er gyldig (representerer «sannheten) Er

Detaljer

RESUSCITERING Hva gjør du når pasienten får sirkulasjon?

RESUSCITERING Hva gjør du når pasienten får sirkulasjon? RESUSCITERING Hva gjør du når pasienten får sirkulasjon? Kristian Lexow, overlege Norsk Resuscitasjonsråd www.nrr.org Eldar Søreide NRR NRR 2008 2010 Hva redder liv og hjerneceller når hjertet har stoppet?

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Nye norske guidelines for hjerte-lungeredning for voksne

Nye norske guidelines for hjerte-lungeredning for voksne Nye norske guidelines for hjerte-lungeredning for voksne Trond Nordseth Styreleder NRR, Overlege ph.d. / Førsteamanuensis St.Olavs Hospital HF / NTNU trond.nordseth@ntnu.no NRR er ikke bare en samling

Detaljer

Delrapport til STHF Utviklingsplan Prehospitale tjenester. Side 1 av 6

Delrapport til STHF Utviklingsplan Prehospitale tjenester. Side 1 av 6 Delrapport til STHF Utviklingsplan 2035 Prehospitale tjenester Side 1 av 6 Innhold 1. Innledning og organisering av arbeidet... 3 2. Oppfølging av regionale føringer... 3 3. Dagens situasjon... 3 4. Prehospitale

Detaljer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Ellen Dahlberg Avdelingsleder AMK-Tromsø R-AMK forum Bodø 2017 Fjordgård MENS DU VENTER PÅ AMBULANSEN er et pilotprosjekt der lokale førstehjelpere tar hånd om alvorlig

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Slagbehandling Sørlandet Sykehus Kristiansand. BEST nettverksmøte nov. 2014 Arnstein Tveiten Overlege PhD, nevrologisk avd. SSK

Slagbehandling Sørlandet Sykehus Kristiansand. BEST nettverksmøte nov. 2014 Arnstein Tveiten Overlege PhD, nevrologisk avd. SSK Slagbehandling Sørlandet Sykehus Kristiansand BEST nettverksmøte nov. 2014 Arnstein Tveiten Overlege PhD, nevrologisk avd. SSK Dette skal jeg snakke om: Kort om slag Trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER Modul 8 Læremål Kjenne til årsaker og symptomer på de vanligste akutte medisinske tilstander Kunne assistere sykepleier

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

Vellykket gjenopplivning etter hjertestans 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus,

Vellykket gjenopplivning etter hjertestans 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus, Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Vellykket gjenopplivning etter hjertestans 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus, som

Detaljer

Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark

Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark Organisering og kompetanse For å understøtte en sømløs akuttkjede i hele Telemark - både prehospitalt og inhospitalt - etableres det

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Responstid i tettbebygde strøk øker. Liten Middels

Responstid i tettbebygde strøk øker. Liten Middels Mål Beskrivelse av mål Etablere en ambulansestruktur på Helgeland som ivaretar morgendagens kvalitetsindikatorer innenfor akseptable økonomiske rammer Ambulansetjenesten står overfor en rekke utfordringer

Detaljer

Bachelorutdanning ambulansefag - hvorfor? Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Bachelorutdanning ambulansefag - hvorfor? Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Bachelorutdanning ambulansefag - hvorfor? Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Utfordringsbildet - befolkningsøkning 2 Utfordringsbildet - levealder Levealderen er ventet å øke fra dagens 80 år til rundt 87

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger på legevakt The European Drug Emergencies Network (Euro-DEN)

Rusmiddelforgiftninger på legevakt The European Drug Emergencies Network (Euro-DEN) Rusmiddelforgiftninger på legevakt The European Drug Emergencies Network (Euro-DEN) Odd Martin Vallersnes! Legeskiftleder! Spesialist i allmennmedisin! Allmennlegevakten! Legevakten i Oslo! PhD-stipendiat!

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger på legevakt

Rusmiddelforgiftninger på legevakt Rusmiddelforgiftninger på legevakt Odd Martin Vallersnes! Legeskiftleder! Spesialist i allmennmedisin! Allmennlegevakten! Legevakten i Oslo! PhD-stipendiat! Avdeling for allmennmedisin! Universitetet i

Detaljer

IKT i de prehospitale tjenester

IKT i de prehospitale tjenester Utvikling og muligheter ved bruk av IKT i de prehospitale tjenester Viseadm. direktør Steinar Marthinsen 10. januar 2011 Innhold Overordnet om dagens situasjonen Økt IKT-samhandling innen prehospitale

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Ikkje lægg på, vi e på vei. Mona Hagensen Rådgiver NST

Ikkje lægg på, vi e på vei. Mona Hagensen Rådgiver NST Ikkje lægg på, vi e på vei Mona Hagensen Rådgiver NST To områder med forbedringspotensiale. Verktøy for beslutningstøtte. ( Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Dokumentasjon av det akuttmedisinske pasientforløpet.

Detaljer

Kristian Lexow, overlege Anestesiavdelingen Stavanger Universitetssjukehus Norsk Resuscitasjonsråd www.nrr.org

Kristian Lexow, overlege Anestesiavdelingen Stavanger Universitetssjukehus Norsk Resuscitasjonsråd www.nrr.org Resuscitering Hva sier Guidelines? Kristian Lexow, overlege Anestesiavdelingen Stavanger Universitetssjukehus Norsk Resuscitasjonsråd www.nrr.org Hjertestans - hvor stor er utfordringen? ca. 50 dør i branner

Detaljer

Sammen redder vi liv - en nasjonal dugnad for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander i Norge

Sammen redder vi liv - en nasjonal dugnad for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander i Norge Sammen redder vi liv - en nasjonal dugnad for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander i Norge Sammen redder vi liv - en nasjonal dugnad for å bedre overlevelse ved hjertestans

Detaljer

Nye rusmidler! Faretegn og tiltak!

Nye rusmidler! Faretegn og tiltak! Oslo kommune Helseetaten Nye rusmidler! Faretegn og tiltak! Odd Martin Vallersnes! Legeskiftleder! Spesialist i allmennmedisin! Allmennlegevakten! Oslo Legevakt! PhD-stipendiat! Avdeling for Allmennmedisin!

Detaljer

Rapport om stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst 2014. Utfyllende kommentarer fra arbeidsgruppen i Oslo universitetssykehus.

Rapport om stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst 2014. Utfyllende kommentarer fra arbeidsgruppen i Oslo universitetssykehus. Rapport om stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst 2014. Utfyllende kommentarer fra arbeidsgruppen i Oslo universitetssykehus. OUS, 22/4-2015 Jan Rødal, leder for arbeidsgruppen Innledning I hovedrapporten

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Svekker offentlig helsetjeneste hvis kommunehelsetjenesten er uforberedt (samt umotivert og dårlig finansiert)

Svekker offentlig helsetjeneste hvis kommunehelsetjenesten er uforberedt (samt umotivert og dårlig finansiert) Samhandlingsreformen Svekker offentlig helsetjeneste hvis kommunehelsetjenesten er uforberedt (samt umotivert og dårlig finansiert) Styrker offentlig helsetjeneste hvis kommunehelsetjenesten er forberedt

Detaljer

HelsIT-konferanse 2009 Elektronisk samhandling i norsk prehospital tjeneste hvor står vi og hvor går vi? Tor-Ivar Lundgren

HelsIT-konferanse 2009 Elektronisk samhandling i norsk prehospital tjeneste hvor står vi og hvor går vi? Tor-Ivar Lundgren HelsIT-konferanse 2009 Elektronisk samhandling i norsk prehospital tjeneste hvor står vi og hvor går vi? Tor-Ivar Lundgren Aktører i prehospital akuttmedisinsk tjenestekjede Pasient Innringer Ekstern first

Detaljer

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Hva er Kommunebarometeret? Et journalistisk bearbeidet produkt Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Svar på forespørsel om innspel om prehospitale tenester i Helse Bergen

Svar på forespørsel om innspel om prehospitale tenester i Helse Bergen Helse Vest RHF v/ingvill Skogseth Bergen 18.10.16 Svar på forespørsel om innspel om prehospitale tenester i Helse Bergen Styret i Helse Vest har bede om ei styresak med oppdatering om ambulansedekning

Detaljer

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten)

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten) Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kalfarveien 31, 5018 Bergen Tlf +47 55586500 Fax +47 55586130 post@legevaktmedisin.no www.legevaktmedisin.no Det kongelige justis- og politidepartement

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE?

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? Ø-hjelp i Rakkestad kommune Hva er Rakkestad prosjektet? FAKTA: Tanker om gjennomføring fra 2008 Det har vært gjennomført

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse Stavanger

Psykiatrisk Ambulanse Stavanger Psykiatrisk Ambulanse Stavanger Frode Bremseth, spl Videretutdanning i psykisk helsearbeid Psykiatrisk ambulanse Ordningen med psykiatrisk ambulanse ble igangsatt 1. februar 2010. Ambulansen er operativ

Detaljer

Akuttkjedeprosjektet i Telemark

Akuttkjedeprosjektet i Telemark Akuttkjedeprosjektet i Telemark P R E S E N T A S J O N H Ø S T M Ø T E 2 0. O K T O B E R 2 0 1 6 K I N E J O R D B A K K E P R O S J E K T L E D E R S T H F K O M M U N E L E G E S E L J O R D Den akuttmedisinske

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Vestfold og Telemark, Skien 13. desember 2017 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids og velferdsdirektoratet Endringer i regelverket Engangsretten Varighet av program og re-inntak Permisjonsreglene

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00440-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Seksjon HR rådgivere Dok. dato: 31.01.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

MPK. Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten. Medikament prosedyrekort. Medikamentsats, delegeringer, indikasjoner, dosering

MPK. Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten. Medikament prosedyrekort. Medikamentsats, delegeringer, indikasjoner, dosering 2013-2014 MPK Medikament prosedyrekort Personlig eksemplar tilhørende Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Medikamentsats, delegeringer, indikasjoner, dosering J E Steen-Hansen, klinikkoverlege H Olsen,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Nye rusmidler tegn og symptomer

Nye rusmidler tegn og symptomer Nye rusmidler tegn og symptomer Odd Martin Vallersnes Spesialist i allmennmedisin, PhD Førsteamanuensis Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Legeskiftleder Legevakten i Oslo Allmennlegevakten

Detaljer

Samhandling mellom legevaktslege og ambulansetjenesten

Samhandling mellom legevaktslege og ambulansetjenesten Prehospital seksjon Anestesiavdelingen Mars 2017 Samhandling mellom legevaktslege og ambulansetjenesten Kristian Lexow, overlege Prehospital seksjon, Anestesiavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus

Detaljer

Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for ambulansetjenesten? Trenger vi en felles nasjonal modell med flere utdanningsnivåer?

Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for ambulansetjenesten? Trenger vi en felles nasjonal modell med flere utdanningsnivåer? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer

Detaljer

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten)

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) Det kongelige Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) 1. Oppsummering og konklusjoner Stiftelsen

Detaljer

Erfaringer med elektronisk pasientjournal

Erfaringer med elektronisk pasientjournal Erfaringer med elektronisk pasientjournal Harald Noddeland Medisinsk fagsjef, Klinikk for prehospitale tjenester Ambulanseforum, Gardermoen 01.10.2012 Innhold 1. Hvorfor EPJ? 2. Fakta 3. Erfaringer 4.

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017 Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 217 Brukerveiledning Administrative data antall innleggelser Innleggelser etter hvor pasient kommer fra og hvem som har henvist Innleggelser etter tid

Detaljer

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis Kurs i hjertesykdommer 30.11.17 Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT Akutt hjertesykdom i allmennpraksis Hvordan presenterer det seg?! Symptomer som gjør det aktuelt å tenke hjertesykdom

Detaljer

Når traumesykehuset er evigheter unna.

Når traumesykehuset er evigheter unna. Når traumesykehuset er evigheter unna...og jeg vet om en god kirurg i nærheten- HVA DA? Svein Arne Monsen Medisinsk systemansvarlig Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset HF Side 1 Helse Nord har helt

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse Stavanger

Psykiatrisk Ambulanse Stavanger Psykiatrisk Ambulanse Stavanger Frode Bremseth, spl Videreutdanning i psykisk helsearbeid Psykiatrisk ambulanse Ordningen med psykiatrisk ambulanse ble igangsatt 1. februar 2010. Ambulansen er operativ

Detaljer

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Helse- og omsorgstjenester Innhold Innhold Utsyn over helsetjenesten... 11 Utgifter til helseformål... 23 Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Bestemmer behovene bruken av legespesialistene?...

Detaljer

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen. Innlegg på Dialogkonferanse om ett nødnummer og felles nødmeldesentraler 8.12. 2008 Om St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning. Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte

Detaljer

Styresak 128/2017 Kvalitet i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og legevaktsentral (LV) oppfølging av styresak 52/2017

Styresak 128/2017 Kvalitet i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og legevaktsentral (LV) oppfølging av styresak 52/2017 Styresak 128/2017 Kvalitet i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og legevaktsentral (LV) oppfølging av styresak 52/2017 Møtedato: 12.12.2017 Møtested: Mo i Rana, Scandic Meyergården hotell Status

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer